Datum - Akademie Světlá nad Sázavou

Komentáře

Transkript

Datum - Akademie Světlá nad Sázavou
Datum: 14. 2. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_469A
Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Jméno autora: Ing. Andrej Slavíček
Název sady: Základy technologie pro 1. ročník čtyřletých výtvarných maturitních oborů
Název práce: Technologie - Transformátor (prezentace)
Předmět: Technologie
Ročník: 1.
Studijní obor: 82-41-M/04 Průmyslový design, 82-41-M/11 Bytový architekt - design interiéru
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Vzdělávací cíl: Žák si osvojí a upevní znalosti o principu fungování transformátoru.
Pomůcky: PC a dataprojektor
Poznámka: Součástí učebního materiálu je pracovní list.
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.
PREZENTACE VY_32_INOVACE_469A
Technologie
Transformátor,
Prezentace .ppt
Transformátor
• Je zařízení na změnu napětí v elektrickém
okruhu se střídavým proudem
• Funguje na principu elektromagnetické
indukce
• Skládá se ze dvou cívek a
feromagnetického jádra
• Značka transformátoru:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Transformer_Iron_Core.svg
Jx CC BY-SA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Transformer3d_col3_cs.svg
Převod napětí
Pro převod napětí platí:
N2 U2
=
N1 U 1
N1 = počet závitů vstupní cívky
N2 = počet závitů výstupní cívky
U1 = vstupní napětí
U2 = výstupní napětí
Podíl N2/N1 se nazývá transformační poměr
pokud je <1 napětí se snižuje
pokud je >1 napětí se zvyšuje
Autotransformátor
•
•
•
Je transformátor, který pro primární i sekundární vinutí používá
stejnou cívku.
Autotransformátory se využívají v elektrických laboratořích jako
regulovatelné zdroje střídavého napětí.
Používá se také v dopravě při pohonu kolejových vozidel
(elektrických lokomotiv), kde je hlavní výhodou menší hmotnost
tohoto typu transformátoru.
C J Cowie CC BY-SA
Filip Albert
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Variable_Transformer_01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Autotransformator.png
proud
střídavý
stejnosměrný
Přístroje, které fungují na baterie (např. notebook),
potřebují stejnosměrný proud
Běžný transformátor (např. pro notebook)
obsahuje i elektronický usměrňovač
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Halfwave.rectifier.png
Transformátor nejenom změní hodnotu napětí a
(pomocí integrovaného usměrňovače) převede
vlny elektrického proudu na stejnou jednu stranu
polarity, ale i vyrovná (vyhladí) proudové rázy na
rovnoměrný proud.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fullwave.rectifier.png
Co se můžeme dozvědět z údajů na štítcích
transformátorů a nabíječek pro běžná
elektronická zařízení (mobil, notebook, tablet,
fotoaparát) ?
nabíječka pro mobil
vstupní proud – střídavý
vstupní napětí,
variabilně od
100 do 240 V
výstupní napětí
5,1 V
výstupní proud - stejnosměrný
transformátor k notebooku
vstupní napětí,
variabilně od
100 do 240 V
výstupní napětí
19 V
vstupní proud – střídavý
výstupní proud - stejnosměrný
označení polarity na zástrčce (jacku)
transformátor
a nabíječka
pro tablet
vstupní napětí,
variabilně od
100 do 240 V
výstupní napětí
5,1 V
vstupní proud
střídavý
výstupní proud
stejnosměrný
označení polarity na zástrčce (jacku)
nabíječka k fotoaparátu
vstupní napětí,
variabilně od 100 do 240 V
vstupní proud
střídavý - AC
výstupní proud
stejnosměrný - DC
výstupní napětí 4,2 V
Metodický pokyn k pracovnímu listu
Žáci pracují s pracovním listem ve třech krocích:
1. samostatně zodpoví otázky dle zadání
2. podle komentáře učitele doplní své poznámky
3. počítají jednoduchý příklad (trojčlenka)
Pracovní list není určen k vyhodnocení učitelem a neslouží jako
podklad ke klasifikaci.
Pracovní list je určen k zařazení do vlastních poznámek žáka a plní
funkci jako učební a opakovací materiál.
Metodický pokyn:
ad bod 2.
učitel vyzdvihne podstatné skutečnosti a kontroluje,
zda si je žáci ve svých pracovních listech zaznamenali
ad bod 3.
technologický výpočet bude proveden na tabuli, učitel
kontroluje, zda si žáci ve svých pracovních listech
zaznamenali postup výpočtu (63 závitů; 5,22 A)
Řešení pracovního listu
Technologie – Transformátor
Tento symbol označuje v elektrotechnice obecně transformátor
VSTUP a VÝSTUP jsou na štítku transformátoru označeny anglickými slovy.
Jakými? INPUT a OUTPUT
AC je zkratka, označující Alternating Current (střídavý proud)
DC je zkratka, označující Direct Current (stejnosměrný proud)
Symbolem
se označuje střídavý proud
Symbolem
se označuje stejnosměrný proud
Co popisuje zobrazený symbol?
...polaritu na zástrčce (jacku).................................................................
Transformátor má na vstupu 230 V (primární napětí), na výstupu
120 V (sekundární napětí).
(Pro hrubý výpočet uvažujeme nulové ztráty)
a) Je-li vstupní cívka transformátoru tvořena 120 závity, kolik závitů musí mít výstupní
cívka?
120 / 230 × 120 = 63 závitů (trojčlenka)
b) Je-li sekundární proud 10 A, jaký proud protéká primárním vinutím transformátoru?
120 / 230 × 10 = 5,22 A (trojčlenka)
Prameny a literatura:
Frischherz, A.; Skop, P.: Technologie zpracování kovů 1, Základní poznatky. SNTL,
Praha 2004. ISBN 80-902655-5-3
www.wikipedia.org
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Transformer_Iron_Core.svg [cit. 14-2-2013].
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Transformer3d_col3_cs.svg [cit. 14-2-2013].
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Variable_Transformer_01.jpg [cit. 14-2-2013].
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Autotransformator.png [cit. 14-2-2013].
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Halfwave.rectifier.png [cit. 14-2-2013].
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fullwave.rectifier.png [cit. 14-2-2013].
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.

Podobné dokumenty

Mezinárodní organizace – pracovní list

Mezinárodní organizace – pracovní list Datum: 14. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_352 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá ...

Více

At the doctor`s What` - Akademie Světlá nad Sázavou

At the doctor`s What` - Akademie Světlá nad Sázavou Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_309 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá ...

Více

TRANSFORMÁTOR TRANSFORMÁTOR

TRANSFORMÁTOR TRANSFORMÁTOR materiálu s úzkou hysterezní smyčkou, aby došlo k omezení ztrát při neustálém přemagnetování (hysterezní ztráty). Toroidní transformátory mají jádro z lisovaných feritových prášků, to zajišťuje nul...

Více