ročník_6_číslo_35.3 MB - Základní škola Veronské náměstí

Komentáře

Transkript

ročník_6_číslo_35.3 MB - Základní škola Veronské náměstí
Nautilus
ZŠ Veronské náměstí, Praha 15
Ročník VI. 2013/2014
číslo 3
LISTÁRNA
GRATULUJEME!
Za skvělou reprezentaci naší školy děkujeme
tříčlennému týmu z 9. A a gratulujeme k 1. místu
v chemické olympiádě.
strana 14
Za reprezentaci naší školy děkujeme
a gratulujeme děvčatům, která vybojovala 2. místo
na turnaji „O pohár starosty Prahy 15“
v přehazované.
strana 16
Ahoj kamarádi,
na úvod by to chtělo asi zakřičet „hurá, hurá, zima je tady“, ale bohužel tak nějak
pořádná zima stále nikde. Skoro jarní Vánoce jsou za námi a sníh – nikde. Tak
snad bude tím pádem větší čas na učení. Překulilo se nám nějak nenápadně
a rychle druhé pololetí a s ním opět spousta práce. Ale nebojte, pořád ještě vás
čekají jarní prázdniny a sem tam i nějaké to jiné volno. No a teď zpozorněte milí
deváťáci! Vaše oblíbené výstupní práce jsou za dveřmi. Některé ročníky nastavily
pravda dost vysokou laťku, ale toho se vůbec nebojte, protože i my věříme, že nás
ohromíte a ukážete zase něco nového a překvapujícího. Moc se na to těšíme. Také
vám držíme palce při přijímačkách a přejeme hodně štěstí při výběru školy, která
bude vaším dalším odrazovým můstkem do světa zvaného život. No a málem bych
zapomněla. Čeká nás opět příjemné seznámení s jinými zeměmi v Projektu svět.
Takže úkolů je dost pro všechny.
Přeji vám pohodové druhé pololetí bez stresů a hodně radosti a spokojenosti
v novém roce.
Alexandra Doleželová
2 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
OBSAH
Moji milí spolužáci,
už je tu další číslo našeho oblíbeného a jedinečného školního časopisu. Už tu
máme únor a pořád sníh, zima, bundy a šusťáky. Že jste se byli aspoň jednou
koulovat, nebo jezdit na bobech, a nebo aspoň na igelitce? Jen cestou do školy
zmrznu jak rampouch. Když jsme u rampouchů, přiznejte se, komu už přimrzl
jazyk k ledu? Máme tu Valentýn, kdo bude kupovat svému kamarádovi nebo
bližší osobě nějaký dárek? Kytičku? Nebo aspoň přáníčko? Nebo si koupíte
snad něco pro sebe? I to je k něčemu dobré, když nejsi milován někým, miluj
sám sebe! Už máme dokonce po vysvědčení. Doufám, že nejsem sama, kdo
lituje toho, že se víc neučil. A tak tu máme určitě „zaracha“, nebo jsme bez
kapesného, nebo určitě máme tak kreativní rodiče, že si vymysleli ještě něco
originálnějšího. Doufám, že ty tresty nejsou až moc přísné, a že si užíváte jako
všichni. Budu se na vás těšit i v dalším čísle, mějte se krásně a dávejte na sebe
pozor! Klouže to!
Vaše šéfredaktorka Oksanka
REDAKČNÍ RADA
šéfredaktorka
Oksana Sirko
zástupce
šéfredaktorky
a fotograf
Jakub Švidek
redaktoři
Vanessa Nováková
Anna Rizikyová
Anežka Komárková
Tereza Svatošová
Barbora Cubrová
OBSAH
LISTÁRNA
2
OBSAH
3
ZPRÁVY Z PARLAMENTU
Významné dny
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Malí výtvarníci
1. ROČNÍK
Projekt „Autobus“, výtvarná soutěž
2. ROČNÍK
Plavání − 2. A, planetárium
3. ROČNÍK
Mokré vysvědčení, Listování − 3. B
4. ROČNÍK
Kroužek percusse
5. ROČNÍK
Listování, zápis − 5. A, výlet do Hrusic − 5. B
6. ROČNÍK
Odívání, procházka Prahou − 6. B
7. ROČNÍK
Listování
8. ROČNÍK
Život třídy
9. ROČNÍK
Chemická olympiáda
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Cestovatelský projekt, hry na sněhu
AKCE ŠKOLY
Přehazovaná, zápis do prvních tříd, Zeměpisná olympiáda
CHRÁNĚNÁ ZVÍŘATA
Ptakopysk podivný, koala medvídkovitý
VELKÁ MĚSTA
New York
OSOBNOSTI
Jackie Chan
DOBRÉ TIPY
Parka, farmářky
ZÁBAVA
Vtipy, doplňovačka, sudoku
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nautilus 3/VI. 2013−2014 ▪ 3
ZPRÁVY Z PARLAMENTU
Milí spolužáci, v loňském roce jsme se zaměřili na charitu, podařilo se nám vybrat 2 100 Kč
za MOTANICE. To je skvělé, ale co my? Je na čase udělat něco také pro sebe, trochu si zpestřit
běžné školní dny. Nabízíme inspiraci pro následující měsíce. Zkuste vymyslet něco nového, čím
bychom oslavili třeba následující významné dny:
21. 2. MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA
Po celém světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky, přičemž některé z nich neexistují ani v písemné
podobě. Každý z těchto 7 tisíc jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem mateřským, a proto byl
vyhlášen Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den nám připomíná význam jazyka,
primárně toho mateřského a jeho rozmanitost. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento
mezinárodní den je skutečnost, že mnoha jazykům hrozí zánik. Máme rádi češtinu, proto si
dávejme zvýšený pozor na to, jak mluvíme.
22. 2. DEN SESTERSTVÍ
Den sesterství má své alternativní názvy jako Den zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho
podstatou je přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Tento den slouží
všem skautům z celého světa k přemýšlení o sobě, hrají různé hry a scházejí se u ohňů. Svátek
všem skautům připomíná, že je jich hodně a všichni jsou sestrami a bratry a to bez ohledu na to,
z jaké země pochází, či jakou mají barvu kůže nebo jaké vyznávají náboženství, kolik jim je let
nebo jaké jsou národnosti. Jistě máte i vy své přátele, kamarády. Myslete na ně a udělejte jim
radost. Malým dárkem, hezkým slovem – nestyďte se jim říct, jak je máte rádi, jak vám na nich
záleží.
11. 3. EVROPSKÝ DEN MOZKU
Evropský den mozku je prvním dnem oslav světového týdne mozku, který začíná každý rok
přibližně 11. března, v některých případech se toto datum posouvá. Připomínat význam mozku
zřejmě příliš nemusíme, neboť bez mozku by žádný živočišný druh nemohl žít a přitom se jedná
o nejméně probádaný orgán nejen lidského těla. V souvislosti s tímto světovým dnem se koná
mnoho odborných přednášek, kde se schází odborníci z oboru, aby předali své nové poznatky
a výsledky svých výzkumů široké veřejnosti. Světový den mozku se slaví prakticky celosvětově
a v České republice jej zaštiťuje Akademie Věd ČR. Nenechte ten svůj zahálet!
21. 3. SVĚTOVÝ DEN POEZIE
21. března je den, který byl určen jako světový den poezie, stalo se tak i díky Organizaci OSN pro
výchovu, vědu a kulturu. Záměrem vyhlášení tohoto dne je soustředění se na udržení psaní
poezie v celém světě, podpora jejího čtení a vydávání, nepřehlédnutelným aspektem je
i vyučování poezie v celosvětovém měřítku. Protože už dávno víme, že trocha poezie nikoho
nezabije, vyhlašujeme pro všechny psavce soutěž v psaní, případně i recitaci vlastních básní.
Verše přineste do 21. 3. do pracovny ČJ.
28. 3. DEN UČITELŮ V ČR
Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá tento den právě
na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského. Tak co
podnikneme letos?
Váš parlament
4 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
MALÍ VÝTVARNÍCI
V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
Nautilus 3/VI. 2013−2014 ▪ 5
1. ROČNÍK
PROJEKT „AUTOBUS“
Městským autobusem jezdíme běžně. Děti rády
cestují, sledují dění kolem sebe a z toho vychází
jedno z matematických prostředí. Na počátku
druhého dílu pracovní učebnice matematiky
začínáme „cestovat“. Sledujeme, kde jsou
zastávky, které autobusové linky zde mají své
stanice. Ve třídě jsme si vytvořili naše vlastní
zastávky „našeho“ autobusu a teď si vesele
cestujeme. Při tom počítáme cestující −
vystupující, nastupující atd. Každé dítě se také
pokusilo vyrobit „svůj“ autobus. Prostě si
s nadšením hrajeme.
1. A
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ − OLYMPIÁDA OČIMA DĚTÍ
6 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
2. ROČNÍK
2. A
Žáci 2. A ukončili první pololetí plavání. Na závěr kurzu byly závody a dostali jsme „Mokrá
vysvědčení“.
DRUHÁCI V PLANETÁRIU
První pololetí jsme zakončili návštěvou Planetária. Pod kupolí
jsme cestovali vesmírem a poznávali Sluneční soustavu. Odnesli
si nezapomenutelné zážitky.
Nautilus 3/VI. 2013−2014 ▪ 7
3. ROČNÍK
3. B
3. B slavnostně ukončila plavecký výcvik závody. Všichni se snažili a odměnou každému byl pocit
z dobře vykonané práce a Mokré vysvědčení.
V rámci projektu Listování jsme viděli představení Kvak a Žbluňk v podání Lukáše Hejlíka a Alana
Novotného. Zážitky jsme ztvárnili ve výtvarné výchově.
8 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
4. ROČNÍK
4. A
KROUŽEK PERCUSSE
Říká se, že každá třída je
částečně obrazem svého
učitele. Jak jinak tedy než
„hlučně“ mohl začít nový rok
ve 4. A. Zatím jenom
na zkoušku. Zanedlouho
uvidíme, jestli to sluchové
orgány a trpělivost rodičů
a v neposlední řadě kolegyň
a paní uklízečky zvládnou.
Ve stylu „Tluče bubeníček,
tluče na buben“ boucháme
v rytmu i mimo něj do všech
možných latinskoamerických
perkusí.
Co tu všechno máme:
tamburínu, shakery, maracas,
clave, cowbelly, guiro, cajon,
djembe, bongo, timbales
a conga.
Nautilus 3/VI. 2013−2014 ▪ 9
5. ROČNÍK
5. A
V lednu jsme prožili
dvě zajímavé akce:
16. ledna nás nadchlo
Listování, někteří
z nás se ho i aktivně
zúčastnili. Nakonec
jsme se s jedním
z herců společně
vyfotili. 19. ledna měla
naše třída službu
u zápisu budoucích
prvňáčků. Protože
chodilo druhý den
málo dětí, prošel
našimi úkoly i pan
školník. Na fotce
můžete vidět, jak se
po zkoušce odvahy
pokrevně sbratřil
s Luckou Horáčkovou.
5. B
VÝLET
DO HRUSIC
V prosinci jsme navštívili památník Josefa Lady v Hrusicích.
Vlakem jsme dojeli do Mirošovic a odtud pěkně po svých
do Hrusic. Cesta byla docela zajímavá, zahřáli jsme se
?poskakováním a pobíháním, líbily se nám ale také krásy zimní
zmrzlé přírody Ladova kraje. U chalupy Ladových, kde se
nachází muzeum Josefa Lady a jeho dcery Aleny, jsme si
zahráli různé venkovní hry a pak následovala prohlídka. Paní
průvodkyně nám zajímavě přiblížila život a dílo spisovatele
i jeho dcery. Pak jsme si už jen nakoupili suvenýry a vydali
jsme se na cestu do Senohrab.
10 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
6. ROČNÍK
.
ODÍVÁNÍ
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Ve výchově ke zdraví jsme měli módní
přehlídku. Převlékli jsme se za sekretářky,
ředitelky, pekaře, modelky, sportovce…
Všechny nás to moc bavilo a uvědomili jsme
si, že pro každou příležitost je potřeba jiný
oděv.
Jana Dvořáčková
6. B
PROCHÁZKA
PRAHOU
Malá vzpomínka na vánoční
procházku sluncem prozářenou
Prahou!
Nautilus 3/VI. 2013−2014 ▪ 11
7. ROČNÍK
LISTOVÁNÍ
7. B, 7. C
Celá škola již dlouho očekávala příjezd herce Lukáše Hejlíka
a jeho divadla, kterému šéfuje. Když konečně nastal den, kdy
opravdu aktéři přijeli, celá škola byla vzhůru nohama, protože
téměř každý se chtěl s Lukášem Hejlíkem vyfotit nebo od něho
mít alespoň podpis. On však společně s Alanem Novotným
nepřijel kvůli autogramiádě, ale hlavní důvod byl ten, že nám
chtěli formou scénického čtení ukázat, že kniha nemusí být jen
nudná, ale že si s ní můžeme užít spoustu legrace. Měli pro nás
připravené představení, které bylo na motivy knihy jménem
„Usain Bolt – Můj příběh 9. 58“. Jeviště v podobě tělocvičny se
pro nás stalo díky Alanovi a Lukášovi terčem smíchu a radosti
neboť to, co jsme zhlédli, bylo velmi zábavné a vtipné, jelikož
jsme nebyli svědky jen prostého čtení z knihy, nýbrž i vtipného
divadelního představení, které je srdeční záležitostí obou herců.
My žáci jsme si tímto uvědomili, že čtení nemusí být jen utrpení,
ale že se může stát velmi zábavným a vtipným. Za skvělý výkon
jsme oba herce ocenili velkým potleskem.
Romana Šmejkalová, 7. C
12 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
8. ROČNÍK
8. A
ŽIVOT VE TŘÍDĚ
Nautilus 3/VI. 2013−2014 ▪ 13
9. ROČNÍK
9. A
CHEMICKÁ SOUTĚŽ NA MASARYKOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE
chemické
Chemická olympiáda na Masarykově střední škole chemické se letos 13. prosince 2013 konala již po devatenácté. Soutěž má
název Mladý chemik, je určena žákům 9. tříd a skládá se ze dvou kol. V prvním kole žáci řeší test. Vypracují ho ti, kteří mají zájem
o chemii a přírodní vědy. Nejlepší žáci se zúčastní dalšího kola soutěže. Podmínkou vstupu do druhého kola je donést s sebou
model chemické sloučeniny, která provází žáky testovou částí. A pak už nezbývá nic jiného než prožít s chemií v laboratořích
v tříčlenném družstvu zábavné dopoledne soutěžní formou. Soutěžícími z 9. ročníku byli: Michaela Nejezchlebová, Josef Erben
a Aleš Kristovič.
První perné chvíle jsme zažívali při stavbě 3D modelu molekuly sacharózy. To byla chemická sloučenina, na které byla postavena
letošní soutěž. Potom jsme se v laboratořích zabývali velmi pěknými pokusy. Také jsme počítali a sestavovali chemické rovnice.
Celé snažení bylo korunováno úspěchem nejlepším, a to vítězstvím. 3D model molekuly sacharózy nám vynesl 1. místo. My
samozřejmě blahopřejeme a gratulujeme k vítězství!
14 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
ŠKOLNÍ DRUŽINA
LEDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Sněhovou nadílku nám začátek nového roku nepřipravil, ale přesto jsme si v družině vytvořili spoustu
pěkných výrobků. Kdo zrovna neměl náladu tvořit, nebo byl s prací hotov, využíval hračky, hry, stavebnice,
omalovánky, časopisy, protože kdo si hraje, nezlobí. Také jsme si povídali o zimních sportech, neboť
olympijské hry jsou již téměř za dveřmi. V soutěžích jednotlivců jsme se potrápili s hádankami, hlavolamy,
doplňovačkami a jinými zábavnými úkoly. Nezapomínáme na náš cestovatelský projekt. Zatím jsme
„navštívili“ Evropu, Asii a Afriku. „Podívali“ jsme se do vesmíru. V závěru měsíce jsme se ale konečně
dočkali sněhové nadílky a užili si první klouzačky.
Nautilus 3/VI. 2013−2014 ▪ 15
AKCE ŠKOLY
Sportovní soutěže „O pohár starosty Prahy 15“ začaly
v novém roce soutěží v přehazované. Všichni byli
zvědavi, jak vstoupíme do roku 2014. Na začátku turnaje
nás čekala ZŠ Nad Přehradou, kterou jsme, po trochu
nervózním začátku, porazily jednoznačně 2:0 (15:5,
15:9). Ve druhém zápase turnaje byla naším soupeřem
ZŠ Hornoměcholupská, po napínavém druhém setu,
který skončil nejtěsnějším rozdílem, jsme vyhrály 2:0
(1 :11, 1:14). Následující zápas jsme hrály se
ZŠ Křimická, opět jsme zvítězily 2:0 (15:7, 15:13).
A čekal nás poslední zápas proti, do té doby neporažené,
ZŠ Hostivař; vítězství v turnaji bylo docela blízko, první
set jsme prohrály velmi těsně 16:17, udělaly jsme několik
zbytečných chyb; druhý set jsme prohrály 11:15, celkově
0:2 Celkově jsme v turnaji obsadily krásné 2. místo.
Nejlepší hráčkou našeho týmu byla vyhlášena Veronika
Mannová. Celému týmu blahopřejeme!
Školu reprezentovaly:
Novotná Lucka, Kovářová Míša, Churá Kája, Benedíková
Kája, Mannová Verča a Lokobauerová Anička ze 7. B,
Šmejkalová Romana a Trsková Lucie ze 7. C, Jenšíková
Eliška, Michálková Monika a Bočková Katka ze 6. A.
PŘEHAZOVÁNÁ „O POHÁR STAROSTY PRAHY“
A. Weiserová
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se
v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem
provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří
si připravili pro děti „pohádkové úkoly“.
Letos jsme zapsali 72 nových žáčků.
V příštím školním roce otevřeme tři první
třídy a naplníme také přípravnou třídu.
ŠKOLNÍ KOLO
ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
Dne 20. ledna 2014 se konalo školní kolo v kategorii A (6. roč.),
B (7. roč.), C (8. a 9. roč.) Dva nejlepší žáci z každé kategorie nás
budou reprezentovat v obvodním kole, které se koná 18. února
na EKO gymnáziu. Jsou to tito žáci:
A ‒ K. Vlčková a M. Michálková, (náhradník D. Matonoha) z 6. A,
B ‒ M. Halíř a J. Švidek ze 7. B, (náhradník V. Niederle, 7. C),
C ‒ T. Kalista, 9. A a M. Cicala, 8. A, (náhradník O. Černý).
Blahopřejeme a držíme palce do dalšího kola, ve kterém budou
muset všichni prokázat svoje geografické znalosti v písemném
testu, v praktické části a v práci s atlasem. Děkujeme všem, kteří se
školního kola ZEO zúčastnili ‒ celkem 33 žáků.
16 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
M. Malečková
−
CHRÁNĚNÁ ZVÍŘATA
PTAKOPYSK PODIVNÝ Ornithorhynchus anatinus
Je malý savec trvale se vyskytující ve východní části Austrálie a Nové Guiney, jeden z pěti žijících
ptakořitných; jediných savců, kteří kladou vejce, místo aby rodili živá mláďata. Ptakopysk se
ve volné přírodě dožívá věku 16 let, nejstarší pozorovaný jedinec přežil o rok déle. V zajetí se
však nepodařilo chovat ptakopyska déle než 6 let, obvykle hyne mnohem dříve. Ptakopysk je
primitivní savec s počátkem vývoje cca před 110 milióny lety. V roce 1797 byl v řece u Sydney
chycen první exemplář. Vědecky popsán byl o rok později v Anglii – původně byl považován za
falzifikát.
KOALA MEDVÍDKOVITÝ
Phascolarctos cinereus
Je známý také jako medvídek koala, je jedno z nejznámějších australských zvířat. Přestože
vzhledem skutečně připomíná medvěda, je to ve skutečnosti vačnatec, podobně jako třeba klokan
nebo vakoveverka létavá. Je jediným známým zástupcem čeledi koalovitých. Koalové se vyskytují
v pobřežních oblastech východní a jižní Austrálie. V oblastech s dostatečnou vlhkostí, která je
podmínkou růstu lesů blahovičníků, jsou populace koalů také výrazně rozšířeny do vnitrozemí.
Na začátku 20. století byli koalové ve státě Jižní Austrálie prakticky vyhubeni, nicméně dnes jsou
vymizelé populace nahrazeny jedinci pocházejícími z Victorie.
Zdroj: Wikipedie, google-obrázky
V. Nováková
Nautilus 3/V. 2013−2014 ▪ 17
VELKÁ MĚSTA
New York (oficiálně The City of New York, v běžném užívání jen New York
nebo New York City) je nejlidnatější město Spojených států a jeho
metropolitní oblast patří mezi nejlidnatější na světě. Město bylo založeno
Nizozemci v roce 1625 a od roku 1790 je největším městem Spojených
států. New York byl také prvním hlavním městem Spojených států
po přijetí ústavy. V současnosti je jedním ze světových center obchodu
a finančnictví. New York má také celosvětový vliv v oblasti médií, politiky,
vzdělání, zábavy, umění, módy a reklamy. Je centrem mezinárodních
vztahů a diplomacie, neboť se zde nachází sídlo Organizace spojených
národů. Mnoho místních památek je známo po celém světě. Socha
Svobody zdravila milióny imigrantů, kteří připlouvali do Spojených států
na přelomu 19. a 20. století. Wall Street, sídlo burzy na dolním
Manhattanu, je od druhé světové války nejvýznamnějším světovým
finančním centrem. Pro město jsou charakteristické mrakodrapy patřící
mezi nejvyšší v zemi, například Empire State Building, Chrysler Building
a dříve Světové obchodní centrum.
Město bylo hlavním cílem teroristických útoků z 11. září 2001, když zde při
zničení Světového obchodního centra zahynulo téměř 3000 lidí. V roce
2013 byl na místě útoků dokončen mrakodrap One World Trade Center.
New York je považován za místo zrodu mnoha kulturních hnutí, například
harlemské renesance v literatuře a výtvarném umění, abstraktního
expresionismu (známého také jako Newyorská škola) v malířství, hip
hopu, punku, salsy a Tin Pan Alley v hudbě. Kulturním centrem města je
v současnosti Broadway.
V roce 2005 se v New Yorku mluvilo přibližně 170 jazyky a 36 % obyvatel
se narodilo mimo Spojené státy. New Yorku se díky čilému nočnímu životu
někdy přezdívá Město, které nikdy nespí. Dalšími přezdívkami jsou Velké
jablko a Gotham.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
18 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
J. Švidek
OSOBNOSTI
JACKIE CHAN
Jackie se narodil v Hongkongu ve spíše
chudší rodině a už od mala se rád pral.
Jeho otec byl kuchař a matka služebná
francouzského konzula. Když bylo
Jackiemu sedm let, jeho otec získal práci
v Austrálii a Jackieho na deset let
přihlásili do Čínské dramatické akademie.
Tamní poměry byly dost drsné, používaly
se i tělesné tresty, ovšem akademii Jackie
také vděčí za svoje akrobatické kousky,
zvládnutí bojového umění a mimo jiné
třeba i zpěv.
Po dokončení školy se Jackie začal živit jako kaskadér a spolupracoval i s Brucem Lee.
Na začátku herecké kariéry se Jackiemu moc nedařilo, ale když vsadil na svůj komediální
potenciál a s Yuen Woo-Pingem natočil dnes již kultovního Drunken Mastera, vše se v dobré
obrátilo. Drunken Master se dočkal i výborného pokračování. Jackie dále hrál v různých filmech
a po čase si vyzkoušel i režii, jeho asi nejnabušenější režijní pecka je Police Story.
Jackieho filmy se vyznačují extrémními kaskadérskými kousky, které dělá vždy sám a už
mnohokrát se zranil. V životě měl zlomenou většinu kostí v těle a od Božské relikvie má i díru
v lebce. Proto kvůli postupujícímu věku (přece jenom je ročník 1954) se velice pomalu ale jistě
začíná loučit s hereckou kariérou a chce se věnovat hlavně produkci. Za svůj život to Jackie
Chan v pomyslném žebříčku neporazitelných kung-fu mlátiček dotáhl na legendární status
a v tom, že do těchto filmů vnesl komediální prvky, je jedinečný.
Zdroj: http://www.topzine.cz
A. Komárková
Nautilus 3/VI. 2013−2014 ▪ 19
DOBRÉ TIPY
NOSIT NEBO NENOSIT?
PARKA
A o co vlastně jde? Je to dlouhá bunda
s kapucou, bývá lemována kožešinou
a obvykle má stahování v pase,
kterého můžete či nemusíte využít. Je
univerzální a dá se nosit v podstatě
skoro ke všemu. Nemusíte se bát ji
kombinovat třeba i s šaty nebo sukní.
Je v mnoha barvách, nejvíc asi
v zelené. Mně se osobně tato bunda
líbí. Jednu takovou mám, ale už bych
si ji asi nekoupila, protože ji nosí
všichni. Tuhle bundu seženete skoro
všude. Viděla jsem ji už v mnoha
obchodech, například: H&M, ZARA,
C&A nebo třeba TALLY WEIJL.
FARMÁŘKY
Boty farmářky jste možná našli i pod jiným
názvem. Je to pracovní kotníčková obuv
s bandážovaným límečkem. Boty jsou
určeny pro celoroční dlouhodobé nošení,
pro práci i volný čas.
V poslední době se s nimi hodně
setkávám, dají se nosit všude. Mně osobně
se tyto boty nelíbí a asi bych je nenosila
a nikdy nekoupila, ale jsou k sehnání
v jakémkoliv obchodě s botami.
Zdroj: : http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/americka-krasa-oblecte-si-parku.html
http://www.hledat.com/web?ts=go&q=boty+farm%C3%A1%C5%99ky
20 ▪ Nautilus 3/VI. 2013−2014
A. Rizikyová
ZÁBAVA
Pepíček se ptá otce:
„Tati, automobil se píše s měkkým i
nebo tvrdým y?“
„Napiš prostě auto.“
Pepíčku, skloňuj slovo chléb.
„Kdo, co? Chléb.
S kým, s čím? Se salámem.
Komu, čemu? Mně.“
Přijde Pepíček domů a povídá:
„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku
z fyziky.“ Máma: „Opravdu?“
Pepíček: „Neee, jen si to představ.“
sudokopytník ía
ženské jméno
otcův otec
dolní končetina
barevný oblouk na nebi
opak nahoře
skoby
prsty a dlaň
Zdroj: google - vtipné obrázky
T. Svatošová, B. Cubrová
Nautilus 3/VI. 2013−2014 ▪ 21
Zahájení druhého ročníku celoškolního projektu „Svět“, na který se žáci těšili celý rok.
Uzávěrka dalšího čísla je
6. dubna 2014
DALŠÍ ROK SOUTĚŽE
VE SBĚRU VÍČEK OD PET LAHVÍ
Děkujeme všem za
pomoc a spolupráci při
tvorbě dalšího ročníku
našeho časopisu.
Redakce
Všechna čísla ročníku 2013/2014 najdete na
www.zsvn.cz

Podobné dokumenty