Untitled - Gymnázium Ústí nad Orlicí

Transkript

Untitled - Gymnázium Ústí nad Orlicí
Jak by napsal pan ředitel Chvátil – Drazí kolezi,
mám pro vás skvělou zprávu, kterou již zaručeně znáte, ale zcela si ji neuvědomujete. Máme
konec školního roku! Ano! Někomu by se toto prohlášení mohlo zdát zvláštní a předběžné, ale je to
skutečně tak. Na nyní probíhající jarní prázdniny za dva týdny navazují prázdniny velikonoční. Zbytek
dubna už nějak doklepeme a máme tu květen! Pokud nejste maturantem či studentem třetího
ročníku, čeká vás krásný měsíc, plný (snad) mnohých odpadlých hodin, protože díky bezvadnému
systému naši maturanti skládají svou zkoušku dospělosti téměř celý měsíc! Pro někoho šťastná zpráva,
pro někoho ještě více. A co v červnu? Přeci školní výlety a kurzy. Některé třídy čeká vodácký kurz, jiné
turistický či cyklo-turistický a některé dokonce exkurze (jak tak koukám na Organizační plán druhého
pololetí, někdo by se měl podívat mezi včely a někdo zase do Prahy). Dočkáme se také velice
oblíbeného, jak my studenti říkáváme „Hasičského“ dnu, pro mne asi nejlepšího dne v roce, či Dnu
sportovního. A pak už tu máme 29. červen (nikoliv 30. – to už máme letos sobotu, takže je školní rok
ještě o den kratší!) a můžeme si dojít na dvě hodiny naposledy do ústavu pro samé jedničky, být
poučeni o bezpečném chování během prázdnin, zamávat škole a v průběhu dalších dvou měsíců se na
ni chodit se slzou v oku dívat tvz. ogni giorno. To už na mne asi dýchá duch prázdnin…
Nezbývá mi nic jiného než vás bleskurychle seznámit s březnovým červeným Gymplákem.
foto: Kateřina Vrbická
Kromě jarní tématiky (TESTY A KVÍZY, POSLEDNÍ MÓDA) jsme číslo vymazlili četnými rozhovory se známými (ROZHOVOR
S HVĚZDOU), méně známými (EXTREME) či úplně anonymními osobnostmi (ANKETY). VTIPY A VTÍPKY jsou protentokrát trochu politického
rázu, stejně jako pár otázek v KOTELNĚ…
Najděte si nás na facebooku, na stránkách gymnázia nebo nám pošlete email s vašimi připomínkami, návrhy a nápady. Budeme se
těšit. Nezapomeňte na přírodu, když nám tak hezky svítí! Vezměte Gympláka s sebou na rande pod strom na piknik!
YODA
Dne 21. března je Mezinárodní den … (Tajenka)
ARMATURA
BOLEST
DOBROTA
NEVOLNOST
HALUZE
OPAKY
HOLIČ
OVACE
KŮRKA
PARAZITI
KVARTÁLY
PARTY
LIPNO
PIRANI
POLITIKA
POUTA
PRÁVA
PROVÁZEK
RAMPY
LOKET
Z
B
R
H
S
V
V
P
S
A
L
O
K
E
T
É
O
A
A
L
D
A
N
Í
T
S
V
Á
S
Ř
L
L
M
L
K
R
R
S
S
O
A
P
O
P
A
E
E
P
U
A
E
E
S
A
R
A
N
Č
E
P
T
S
Y
Z
A
K
Z
V
T
B
L
O
I
S
C
I
T
I
E
R
P
I
Á
R
O
V
N
I
C
E
Ř
T
A
E
Ů
É
L
T
V
D
L
P
P
R
E
I
N
T
S
S
Y
A
E
I
O
Č
I
L
O
H
Š
Á
O
O
T
T
N
K
C
L
R
L
Č
T
K
Ř
B
A
R
U
T
A
M
R
A
O
P
A
K
Y
Y
R
A
O
Ý
H
H
O
N
Ů
V
P
N
E
A
D
P
P
R
Á
V
A
I
V
Ý
K
O
N
R
U
REKTOR
ROVNICE
STOLIČKA
SAMET
SVÁTEK
SARANČE
ŠIŘITELÉ
SEKRETÁŘ
TOUHA
SEPSE
TŘAPCE
SIESTA
VÝKON
STANICE
VÝRON
STÍNADLA
VZKAZY
ZERAV
ZPŮSOBY
Marie Vodičková
Avril Lavigne – Goodbye
Stars“ nazývá Avril své fanoušky a „Goodbye Lullaby“ je její
Kanadská zpěvačka své fanoušky dlouho napínala, kdyţ jim
slibovala, ţe má pro ně překvápko. A oni se konečně dočkali!
1. března vyšlo neoficiální video k velmi emotivní písničce
„Goodbye“ se vzkazem od Av: „Here it is my Little Black Stars!
My
special
video to thank
you
for
an
amazing
Goodbye
Lullaby
year!
Love you guys!
xo“ (Pozn. red.:
“Little
Black
zatím poslední deska).
Lady Gaga ve filmu
Lady Gaga bude mít miniroli ve filmu „Muţi v černém 3“.
Kromě ní by se tam měly mihnout i další hvězdy (např.
americká zpěvačka Nicole Scherzinger).
Colours of Ostrava
Na festivalu Colours of Ostrava vystoupí kromě mnoha jiných
i známá zpěvačka Alanis Morissette. Pro toho, kdo by chtěl
na ostravský festival zavítat: aktuální cena vstupenky je 1690
Kč.
Hamini
Báječné kuřecí rarášky
Kuřecí maso nakrájíme na kousky a prouţky
a naloţíme do směsi, jiţ tvoří: 2 vejce, 1 dcl piva, 2 lţičky
Pečlivě promícháme a buď smaţíme placičky hned ve větší
vrstvě rozpáleného oleje, nebo uloţíme na 24 hodin v lednici
a poté zpracováváme. Přílohou můţe být chléb, okurek,
rajčátko, paprika, vše dle moţností. Chutnají i studené.
hořčice, 1 lţíce sojové omáčky, 2 lţíce Solamylu, 3 lţíce
hladké mouky, sůl, pepř.
Dagmar Tomášková
Dumání mladého filozofa nad vlastní budoucností
Aţ já jednou chytím slinu,
svými idejemi slynu.
Můj osud je spočítaný,
nebudu-li uslintaný…
JaJaDD
Kdyţ se řekne Iva Pazderková, všichni si hned vybaví blbou blondýnu z pořadu Na stojáka, která se
proslavila nejen svými vědomostmi. Ivu ale můţete také potkávat na prknech Divadla Na Fidlovačce, kde
měla první březnový den premiéru s komedií Techtle mechtle.
1. Vaší nejznámější postavou je blbá blondýna z pořadu
9. Co děláte pro svou štíhlou postavu?
Na stojáka. Jak vzniká taková scénka a kde berete
Snaţím se jíst dobře a normálně. To znamená bez chemie
nápady?
a zbytečných tuků. Maso nejím. A pokud mi to zdraví
Nápady sbírám v podstatě průběţně vědomě i podvědomě
dovoluje, tak běhám.
pořád. A stand-upy vznikají tak, ţe si zadám téma,
popřemýšlím nad ním a jdu na jeviště. Je to z 80%
improvizace.
10. Přemýšlela jste někdy o dráze modelky?
Ano. Kolem svých patnácti let jsem modelku i dělala. Ale
divadlo mě chytlo víc.
2. Co má společné Iva Pazderková a blbá blondýna?
Máme společnou barvu vlasů a lásku ke kočkám a botám.
Někdy toho máme společného i víc, ale ani jedna z nás to
ráda nepřiznává...
11. Jaká je Vaše oblíbená kníţka a proč?
Starosti a smutky zaháním uţ od útlého dětství Neználkem.
A pokouším se nestydět se za to...
12. Věříte v posmrtný ţivot či
3. Co Vás přivedlo
reinkarnaci? Čím byste chtěla být
k herectví?
v příštím ţivotě?
Byla jsem ve třetí třídě. Moje
V nějakou formu posmrtného
kamarádka chodila do
ţivota ano. A nevylučuji ani tu
dramaťáku a já jsem tehdy
moţnost reinkarnace, ale jasno v ní
chtěla dělat všechno co ona.
nemám. V příštím ţivotě bych
Ona po půl roce skončila a já
zůstala dodnes...
chtěla být někým, kdo ho bude mít
4. Máte nějakou vysněnou
já.
alespoň tak krásný a barevný jako
roli?
13. Kdybyste ztroskotala na
Ano, ţivotní. Roli maminky.
5. Máte nějaké herecké či
jiné vzory?
pustém ostrově, jaké 3 věci byste
Foto: Lenka Hatašová
si vzala s sebou a proč?
Zapalovač, nůţ a kotouč rybářského vlasce. A proč? Protoţe
Mým vzorem je kaţdý láskyplný, čestný a dobrý člověk.
bych chtěla přeţít.
6. Jak vzpomínáte na svůj roční pobyt v Americe?
14. Hodně se také angaţujete v charitativní činnosti.
Moc ráda. S jistou nostalgií a taky s vděkem za to, ţe jsem
Povězte nám něco více o projektech, kde působíte.
měla moţnost mít hlad, nemít pořádně kde bydlet, ţe jsem
Pomáhat je přirozené a nutné. Ať uţ jde o pomoc slabším
mohla hrát divadlo v cizím jazyce, osvojit si ten jazyk a vůbec
nebo o pomoc šířit dobrou myšlenku. Klikněte na
za moţnost si uspořádat v šestnácti letech svoje ţivotní
www.elpida.cz, www.persefona.cz nebo www.nfbarbora.cz.
hodnoty tím správným směrem.
Děkuji.
7. Je nějaký rozdíl mezi českými a americkými muţi?
15. Co vy a politika? Nechtěla byste se stát hlavou státu?
Čeští muţi jsou hezčí a mluví česky. Američtí jsou čistotnější
Nechtěla. Je to příliš velká zodpovědnost, nesvoboda a role je
a mluví anglicky…
to téţ nevděčná a těţká. Prezidentkou leda na jevišti.
8. Jak si představujete ideálního partnera?
16. Jak vypadá normální den Ivy Pazderkové?
Jako toho, se kterým ţiju.
Ráno 40 minut běh, 10:00–14:00 zkouška na Fidlovačce,
14:30–17:30 zkouška ve Strašnickém divadle, 18:30 příprava
na představení v jednom z těchto divadel (většinou na
Fidlovačce), 19:30–22:30 představení, někdy 18:00-24:00
17. Co byste vzkázala studentům Gymnázia v Ústí nad
moderace. Někdy 8:00–22:00 natáčení a někdy je to úplně
Orlicí?
jinak. A kdyţ mám volný den, tak to potom peru, umývám,
Vím, ţe je to někdy opruz, ale zvládnout se to dá. Hodně
uklízím, rovnám, třídím a někdy spím...
štěstí u maturit a i potom. Ale hlavně hodně radosti, lásky,
zdraví a schopnosti se učit i v ţivotě. S láskou Iva.
Děkuji za rozhovor,
TreBl
Roškotovo divadlo
nedorozumění i převleků. Hlavními postavami jsou zde dvě
velmi podobné osoby V. E. Champsboisy a Bouton, které jsou
O Sněhurce
zde inscenačně řešeny jakoţto klasická divadelní dvojrole.
Malé divadélko Praha
Představení je zařazeno do přehlídky amatérských divadelních
Sobota 17. března 15:00
souborů ORLICKÁ THÁLIE.
Klasická loutková pohádka s textem Františka Hrubína je
doplněna písničkami a hrou na hudební nástroje.
Kočky mezi sebou
Úterý 20. března 19:30
Bena HAVLŮ – lyrický a virtuosní pětiřadý xylofon
Zdenka PROCHÁZKOVÁ - O svých láskách
Bena Havlů vytvořila novou techniku hry na xylofon. Tato
technika není zaloţena na způsobu hry na bicí nástroje.
Sólové koncerty Beny Havlů dokazují, ţe se na xylofon můţe
hrát nejenom virtuosně, ale i lyricky - a to i bez pouţití
tremola.
Zdena Procházková je česko-rakouská herečka
a konferenciérka. Jejím významným ţivotním hereckým
Malá scéna
partnerem i prvním manţelem byl herec Karel Höger.
Brouk v hlavě (Georges Feydeau)
Ucho
DS Symposion Třebechovice pod Orebem
TRIARIUS Česká Třebová
Sobota 31. března 19:30
Čtvrtek 15. března 19:00
Rozpustilá fraška Brouk v hlavě patří nejen k vrcholům tvorby
Divadelní zpracování slavného filmu Karla Kachyni a Jana
samotného autora, ale je zároveň shrnutím všeho, co
Procházky s J. Bohdalovou a R. Brzobohatým v hlavních
francouzské divadlo od doby Moliéra dosáhlo. Jedná se
rolích, který pro divadelní prkna upravila Procházkova dcera
o „lechtivou“ situační komedii, která srší ironií, humorem,
Lenka.
vtipem i osobitým šarmem. Dílo je zaloţeno na triviálním
příběhu neuskutečněné nevěry. Hra má mistrně vystavěnou
zápletku, která je plná omylů, záměn jednotlivých osob,
TreBl
Zápisník zapadlých XIII
Mistr Vyšebrodského oltáře
Podvakrát jsme se tu setkali s obrazovými cykly, jedním renesančním alchymickým, jedním starým čínským. Do třetice to
bude středověký cyklus křesťanský.
Pro středověk nejsou obrazy „pouhým“ vyobrazením, doplňkovou ilustrací nějakého podstatnějšího vědění. Jsou předměty
i
hmotnými, předměty posvátnými, umoţňují divákovi být skutečně přítomen zobrazovaným dějům .
Středověk podporuje anonymitu: tvůrce se nesnaţí být originální, zobrazovat tak jako nikdo před ním; podstatný není on,
ale dílo. Není proto divu, ţe - tak jako mnohé jiné autory - ani Mistra Vyšebrodského oltáře neznáme. Moţná se na tvorbě cyklu
devíti desek s křesťanskými tématy podílelo i několik mistrů (nepočítáme-li pomocníky). Obrazy byly nalezeny v cisterciáckém
klášteře ve Vyšším Brodě a vznikly před rokem 1350, tedy na počátku vlády Karla IV. Donátorem (tím, „kdo to platil“) byl Petr I.
ii
z Roţmberka, po jeho smrti jeho syn Jošt . Desky jsou v majetku Národní galerie, byly umístěny v Jiřském klášteře na Praţském
hradě, v posledních letech v klášteře sv. Aneţky na Starém městě.
Zpřítomňují se tu ústřední události Kristova působení: Zvěstování (Annuntiatio), Narození (Nativitas), Klanění králů
(Adoratio), Olivetská hora (Getsemanae), Ukřižování (Crucifixio), Oplakávání (Pietas), Zmrtvýchvstání (Resurrectio), Nanebevstoupení
(Ascensio) a konečně letniční Seslání Ducha svatého (Pentecostes). Pro středověkého člověka zcela samozřejmé pojmy poutající jeho
plnou pozornost. (Pro člověka moderního, obávám se, většinou španělská vesnice – nechtěl bych vidět výsledky ankety zjišťující
obecné povědomí o těchto výjevech.)
Co obraz, to scéna, jeţ by mohla být (a často v historii byla) rozvíjena
a předváděna prostředky dramatického umění; pašijové hry by vydaly na samostatný
iii
článek . Co obraz, to nevyčerpatelná moţnost výkladu, znovuproţívání, (spolu)účasti.
Při Zvěstování pokleká archanděl před Marií, lilie vykvétá, hvězdy září, dva stromy jsou
spojeny, dvě knihy odděleny. Narození s Marií a dítětem spočívajícími na lůţku zaujme
hlavně přípravou očistné koupele v popředí: káď je plněna vodou vytékající ze dţbánu
v ruce starcově. Tři krále na obraze Klanění lze vykládat jako trojí podobu času: krále
minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
iv
Na Olivetské hoře jsou ze tří králů apoštolové : podřimují za Jeţíšovými zády,
nad hlavou tři stromy (ale čtyři kmeny!), v korunách podivní ptáci – snad stehlík, hýl
a dudek. Bdící Kristus však hledí jinam. Ukřižování dává největší prostor alegorickým
výkladům; kdoţe se to tu shromáţdil u paty kříţe? Kdo stojí po pravici a kdo po levici?
Shromáţdění skrápí krev. Při Oplakávání pak kanou slzy a postavy po obou stranách
kříţe vytvářejí opačně orientované trojúhelníky spojené horizontálou mrtvého těla Kristova.
Zmrtvýchvstání působí skoro rozverně, na otevřeném sarkofágu sedí Jeţíš zlehka, jako by si přišel s římskými vojáky
popovídat. Výstup z jeskyně je vlastně legrace … Na Nanebevstoupení z něj vidíme jen nohy mizející v oblacích, i všudypřítomní
andělé někam uletěli, společenství Církve čeká osamění, moţná i rozkol. Při Seslání Ducha svatého se však Bůh vrací v podobě
v
holubice, prázdné místo uprostřed zaujímá Maria tentokrát oděna v planoucí červeni, nastává Věk Ducha .
To všechno je jen první letmý pohled: po něm by mělo nastoupit pečlivější studium, výklad, hledění (contemplatio, theoria).
Všímejte si prvků, které se tu opakují a proměňují: „architektury“ (trůn, loţe, kříţ, hrobka, hradby), působení andělů, postojů a gest
lidí, rozvrţení prostoru (v polaritách horní-dolní, přední-zadní, levá-pravá), číselné symboliky. Není tu náhodných motivů, kaţdý
detail můţe být klíčem. Ne však klíčem k dešifrování „šifry Mistra Vyšebroda“, ale klíčem k pochopení jedné vrstvy smyslu.
Chraň Bůh, abych tu nerozumně ztotoţňoval různá náboţenství, převáděl je na společného jmenovatele nebo vykládal
vi
vii
jedno druhým . V našem kontextu se však plně nabízí porovnat náš devítidílný cyklus s oněmi Deseti obrazy krocení býka . Aspoň
viii
ve hře, právě ve hře :
I Zvěstování – Hledání býka. Býk na obraze ještě není, Kristus taky ne.
II Narození – Nalezení stop. Pastýři uţ vědí, kam jít.
III Klanění králů – Spatření býka. Vskutku, epifania, vzcházení do zjevnosti!
IV Olivetská hora – Chycení býka. Hrozný zápas, pot se jen leje.
V Ukřižování – Zkrocení býka. Je po boji. Kristus je zkrocen důkladně.
VI Oplakávání – Návrat domů. Večer, stmívá se, připozdívá.
VII Zmrtvýchvstání – Překročení býka. Býk mizí ze scény, Kristus z hrobu.
VIII Nanebevstoupení – Zapomenutí sebe i býka. Co zbylo? Prázdné místo.
IX Seslání Ducha svatého – Dosažení zdroje. Návrat do situace prvního obrazu,
nyní jiţ ospravedlněné.
A v obraze desátém, Do světa s dary, by se mohl východní tulák se západním poutníkem potkat na hostině agapé …
K Deseti obrazům krocení býka jsme přistupovali tak, ţe se týkají nás – my býka stopujeme, krotíme, sedláme … Podobně
ix
i zde se můţeme cítit (a středověcí lidé se cítili) účastni zobrazovaného díla: dějin spásy. I nám je Kristus zvěstován, i my ho rodíme ,
my se mu klaníme, my za jeho zády usínáme. To my stojíme pod kříţem (a na které straně?), pečujeme o jeho tělo, hlídáme prázdný
hrob, to nám Kristus mizí z očí. To my můţeme zaţít letniční jednotu.
Blíţí se Velikonoce. Větší část cyklu (IV-VIII) se jich přímo týká. Velikonoce můţeme proţívat všelijak – s hudbou, obřady,
dramatem, lidovými zvyky. Co se taky jednou prostě dívat?
Jedno slovy zprostředkovat nemohu (a černobíle tištěný Gymplák taky ne) a zrovna to nejpůsobivější: barvy. Zaujmou na
první pohled a neomrzí se. I ony mají svou symboliku (bílá tu značí čistotu, modrá nebe, červená plamen, zelená přírodu, hnědá
zemi, zlatá tajemství, šedá pokoru, černá temnoty). Působí však přímo a je to vskutku pastva pro oči. Nezaţili jste nikdy v předjaří
x
barevnou deprivaci z té vší podzimní špíny, kalnoty a šedi? V mém oblíbeném Návratu Dona Quijota začíná obnova středověku
právě díky snaze nalézt ztracený recept na planoucí červeň iluminovaných křídel andělů; a bláznivý doktor, podle nějţ jsou moderní
lidé většinou barvoslepí, se tam dočká zadostiučinění.
xi
Mistra Vyšebrodského oltáře mi svým výkladem přiblíţil Zdeněk Neubauer. Neváhám jeho text O pokladu v srdci Evropy ,
z něhoţ tu čerpám, označit za knihu (loňského) roku. Dávám mu na závěr slovo: Skutečnost křes anská nám, každému z nás, koluje
v žilách ; by i vymizela z naší osobní paměti, je stále přítomna v naší paměti kulturní. (…) A nezná-li ji naše myšlení slovní, naše
myšlení obrazné si na ni jistě vzpomene, když ji přivedeme k životu.“
xii
Pavel Holásek
iHana Hlaváčková: Zobrazení posvátného. (Dva aspekty středověkého obrazu.) In: Alexander Matoušek, Lenka Karfíková: Posvátný obraz
a zobrazení posvátného. Sborník z kolokvia ČKA a ÚFAR FF UK. Praha: Česká křesťanská akademie, 1995, str. 80-89.
iiJan Royt: Středověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, 2002, str. 53.
iiiReklama: navštivte muzikál Ţivé pašije v Knapovci – na Květnou neděli, tj. 1.4.2012 v 15 hodin.
ivVzpomínáte, jak v pohádce Princ a Večernice prochází trojice postav v různých podobách dějem? Ti podomci v hospodě, loupeţníci, koťata na
peci ...
vPodle učení Joachima da Fiore.
viChesterton se kdesi vysmívá anglickým esoterikům schopným říci, ţe„křesťanství a buddhismus je totéţ, zvláště buddhismus“. :-)
viiViz minulé (únorové) číslo Gympláka.
viiiKdo z toho odvodí, ţe hlásám, ţe Kristus je vůl, ten je škodolibej.
ix„Musíš být Marií a Boha zrodit v sobě“, říká Angelus Silesius v Cherubském poutníkovi (citace neúplná, knihu nemám po ruce).
xGilbert Keith Chesterton: Napoleon z Notting Hillu / Létající hospoda / Návrat Dona Quijota. Praha: Odeon, 1985.
xiZdeněk Neubauer: O pokladu v srdci Evropy. Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře. Praha: Malvern, 2011.
xiiZdeněk Neubauer, op. cit., str. 7.
Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy,… Ano, venku to opravdu vypadá jako ve známé písničce od Uhlíře a Svěráka: Jaro dělá
pokusy. Sluníčko vesele svítí, všechno začíná pučet a samičky i samci si hledají svého partnera. Přestoţe jaro oficiálně začíná aţ 21.
3., příroda si nenechá poroučet. S příchodem jara také souvisí změna času, která neustále vyvolává vlnu rozruchu.
A co vy, jste pro, aby se dvakrát ročně měnil čas, nebo si vystačíte jen s jedním? Vyzkoušejte si náš test a prohlubte
znalosti, doufáme, ţe vám usnadní rozhodování. 
1. V jakém roce se objevila první zmínka
o letním čase?
a) 1851
b) 1784
c) 1908
2. Kdo přišel jako první s touto inovací?
a) Bejamin Franklin
b) Leonhard Euler
3. Kdy byl v praxi poprvé zaveden letní čas?
a) 1924
c) Daniel Bernoulli
b) 1882
c) 1916
4. Jaká země vyzkoušela novinku jako první?
a) Německo
b) Švýcarsko
c) Anglie
5. Od jakého roku byl pevně stanoven v České
republice (Československu)?
a) 1965
6. Jak dlouho trvá letní čas v ČR?
b) 1982
a) 8 měsíců
c) 1979
b) 7 měsíců
c) 9 měsíců
Anna Marii dela Loura
Správné odpovědi naleznete jako vždy na konci Gympláka.
Další jarní prázdniny jsou za námi a musíte mi dát za pravdu, ţe utekly jako voda. Pro nás, maturanty, to ovšem vůbec
neměly býti prázdniny, nýbrţ studijní volno a tak pak uţ záleţelo jen na kaţdém z nás, jak moc ho vyuţijeme ke studiu.
Obecně ve škole uţ konečně nastalo období, kdy se věnujeme výhradně jen studiu toho, z čeho se chystáme maturovat,
coţ je dobře. Nemusíme se tak bát, ţe bychom měli málo času na učení a vypracovávání maturitních otázek.
Taktéţ máme spoustu práce s vyplňováním a posíláním přihlášek na vysoké školy. Ono to sice vypadá jako švanda, ale není.
Například přihlášky na medicínu – kamarádi s tím měli spoustu problémů. Ty jsem já měla zase s přihlašováním na pedagogickou
fakultu UK. Nejprve se musíte zaregistrovat v jejich systému (či jak jinak to pojmenovat), pak vybrat fakultu, obor a vyplnit všechny
potřebné informace. Jenţe právě v tomto elektronickém systému vám neoznámí, ţe přihlášku musíte ještě vytisknout a poslat zvlášť,
na coţ jsem přišla skoro těsně před posledním termínem odeslání, ale naštěstí se vše stihlo včas.
Dalším problémem jsou peníze. Jde o to, ţe přihlášky jsou podle mě děsně drahé, na UK aţ předraţené. Plus strach
z přijímaček... No, ţádná legrace to není! Ale my, maturanti, si s tím stresem samozřejmě poradíme, i kdyţ maturita uţ se blíţí
a ,,óespéčka“ taky.
Přikládám odkaz na zajímavou tabulku s přehledem šancí na přijetí: http://www.vysokeskoly.com/sance-na-prijeti/
Tak krásný duben, hodně štěstí a těšte se na poslední zvonění!
MAHU
Vzhůru s knihou zahradou aneb Venku jaro, neschovávejme se s literaturou za pecí
Krásné jarní počasí láká všechny náruţivé i rekreační čtenáře
psycholoţku (o smysluplnosti těchto návštěv je škoda mluvit,
k vytaţení lehátek, obsazení laviček v parku, rozloţení deky
Jasper tady jen lţe), jeho kamarádi vedou nezřízený mladistvý
v přírodě
ţivot a navíc jeho přítelkyně na jednu noc nejspíš čeká dítě...
a k otevření milé
Jak to má chlapec asi tak všechno zvládnout?
knihy. Pokud se
Robert Hughes Benson: Zrcadlo ze Shalottu
vás netýká četba
povinných knih,
Anglický autor v této knize nechává vypravovat
materiálů
kněţí příběhy, které nelze vysvětlit přirozeným způsobem.
k maturitě ani
Název naráţí na báseň Paní ze Shalottu, která kvůli kletbě
starší čtenářské
směla pozorovat skutečný svět jen v odraze v zrcadle.
resty, které se
vám uţ několik
Karel Kryl: Země lhostejnost
měsíců kupí na
Kniha přináší úplný soubor politických komentářů
nočním stolku,
Karla Kryla z let 1990–93. Krylovy články ukazují, jaký byl
nechte si od
mimořádný, nezávislý politický komentátor. Vzhledem k
Gympláka do
nepřízni rozhlasových a novinových redaktorů na počátku
poručit pár
devadesátých let neměl Karel Kryl moţnost své publicistické
svěţích jarních
texty představit širšímu čtenářskému a posluchačskému
novinek.
publiku.
Ben Brooks: Dospěj!
foto: Kateřina Vrbická
Treska Sloupenská
Jasper má plné ruce práce. Končí střední školu, matka na něj
Anotace knih převzaty z: http://www.kosmas.cz/novinky/
má přehnané nároky, kaţdý týden musí navštěvovat
ZSV, Výroky Jakuba Brdíčka
Prof. Brdíčko: „Ţeny by se měl muţ vţdycky zastat – a třeba i s pěstí v ruce.
Prof. Brdíčko: „Rusko – kdyţ to řekneme slušně, jsou v prdeli.“
Prof. Brdíčko: „Být Klausem, tak radši mlčím, protoţe jeho pero si často pouštím.“
NĚM
Prochy ţuţlá párátko.
Prof. Pešková: „Prochy, co to máš v puse?“
Prochy: „Párátko. To je dieta.“
Prof. Pešková (kroutí hlavou): „To, ţe budeš mít v puse kus dřeva, ti opravdu na přitaţlivosti nepřidá.“
Prochy: „Ale já vás… nechci přitahovat…“
Rozhovor s Janem Škrabálkem
Jan Škrabálek, přezdívaný také „létající běţec“, je jedním z nejuznávanějších českých extrémních sportovců.
Paraglidingu se věnuje jiţ přes 15 let a kromě úspěchů na mistrovství Evropy a mistrovství světa dosáhl
skvělých výsledků v outdoorových závodech jako Dolomitenmann, Extreme Cup, Adrenalin Cup nebo Red
Bull X-Alps.
Můţeš prosím čtenářům představit sport, o který se
benzínu, navíc způsobuje „kravál a smrad“. V podstatě je mi
přednostně zajímáš?
daleko bliţší létat pomocí kluzáku, vyuţívat přírodní síly,
Hlavním sportem je pro mě paragliding, ale uţ odmalička se
pomocí nich někam doletět a jen se nechat vést stoupavými
věnuji vícero sportům, např. běhání apod. U paraglidingu
proudy, coţ je určitě lepší i vzhledem k přírodě.
jsem ale zůstal nejdéle a nejvíce mě to drţí.
Jaký je rozdíl mezi paraglidingem a parašutismem?
Co vše je zapotřebí k paraglidingu (například kdyby chtěl
laik zkusit létat, co bys mu doporučil)?
V podstatě jsou tyto dva sporty něco
První věc, která je zapotřebí, je odvaha
úplně jiného. Rozdíl je v tom, ţe
jít to zkusit. Člověk totiţ není od
parašutisté pouţívají letadlo, které
přírody úplně uzpůsobený k létání.
s nimi vyletí do výšky, a oni z něho
V kaţdém najdeme zakódovanou
vyskočí. Hlavní součástí skydivingu (tj.
informaci, ţe létání rovná se
parašutismus, pozn. autorky) je volný
nebezpečí. Já si však myslím, ţe je to
pád, přibliţování se k zemi a zároveň
spíše předsudek, daleko více se bojím
dělání různých sestav. Pak si otevřou
např. v autě. Kdyţ tedy člověk
padák a snesou se k zemi. My
doopravdy překoná strach, tak je
paraglidisté naopak startujeme na
optimální přihlásit se do letecké školy
kopci, popř. na navijáku, a vyuţíváme
ve svém nejbliţším okolí, popřípadě si
termické proudy, které vznikají
vybrat školu v místě, kde se mu to líbí.
zahříváním zemského povrchu sluncem.
Tam pak můţe pod dohledem
Stoupáme s nimi a tak se dostáváme do
instruktorů začít učit se létat. Většinou
větší výšky. Tu pak vyuţijeme k doletu
probíhají týdenní kurzy a začátečník
na určené místo.
dostane na dobu výuky všechny věci,
které potřebuje. Instruktoři ho pak
Zajímáš se více i o skydiving?
pomocí vysílaček a spoustou teorie
Ano, skydiving je také moje disciplína,
pomalu učí na malém, středním
jednu dobu jsem se mu věnoval
poměrně hodně. Dokonce jsem přemýšlel o tom, ţe bych byl
schopen s paraglidingem skončit a navázat na parašutismus.
Nakonec jsem ale zjistil, ţe paragliding je mnohem hezčí,
jelikoţ se pokaţdé odehrává v jiném prostředí, například
v horách, které mám rád, zatímco skákání se odehrává stále
na jednom místě – na letišti. Záţitek je to sice silný, rychlý
i velkém kopci. Na konci získá
„student“ pilotní licenci a rozhodne se, jestli se létání bude
věnovat dál a zda ho to pořád baví. Asi jen 1–2 % lidí toho
všeho nechá kvůli strachu. Zbytek naopak pochopí, ţe je to
krásný sport, ţe není třeba se aţ tolik bát. Poté začíná pomalý
nákup vlastní výbavy a létání sám za sebe.
a hezký, ale je to stále monotónní. Blíţe mám zkrátka k těm
A jak jsi začínal s paraglidingem ty? Jak jsi překonal svůj
horám a přírodě, k paraglidingu.
strach?
Chápu. Lepší střídat různá místa neţ jen padat dolů
k letišti…
Ano, myslím si, ţe jsem spíše outdoorový typ, mám blízko
k přírodě. Navíc jedna podstatná věc, která se mi na
parašutismu nelíbila, je letadlo - pouţívání motoru, spalování
Kdyţ jsem začínal já, tak ţádné školy neexistovaly. V počátku
někdo přivezl padák, například z Alp, který se podobal tomu
skákacímu, ale tvořily ho 2–3 padáky sešité dohromady, aby
vzduchem alespoň trochu klouzaly a nepadaly dolů. My jsme
létali bez jakýchkoliv instrukcí, je ku podivu, ţe jsme to přeţili
ve zdraví. Naštěstí sešité padáky nebyly moc výkonné, takţe
naše první lety se podobaly spíše seskokům z kopců. Navíc
ţe ten předchozí byl fajn. Nevím tedy, jestli ano, nebo ne –
to, co se dnes kaţdý naučí v týdenním kurzu, jsme se my učili
v této pozici se nalézám teď. Kdyţ si zpětně prohlíţím fotky
rok. Na závodech se dokonce létalo na padácích, které jsou
a povídám si o tom, zjišťuji, ţe mě to v ţivotě naplňuje. Pak
nyní školní. Začínali jsme tedy celkem pozvolna, a díky tomu
tedy přemýšlím, a pokud tomu budou hvězdy nakloněné,
jsme moţná ještě ţiví.
půjdu do toho.
A takhle se létalo v celé republice?
Uvaţuješ tedy o zaslání přihlášky?
Ano, jedná se tu o historii létání u nás všeobecně. Je
Nikdy se neví, zda se následující ročník uskuteční, protoţe
zajímavé, ţe jako Češi patříme mezi hodně letecký národ.
Red Bull produkuje velké mnoţství aktivit. Pokud ale vypíše
Například v Alpských zemích, kde paragliding vznikl, se
přihlášku, vyplním ji a uvidím, zda mne vyberou.
nachází zhruba pět výrobců padáků, ale u nás je takových
rovnou šest nebo sedm.
Kdyţ jsi na dně sil, co tě popoţene dopředu?
Jak je v dnešní době těţké sehnat sponzory?
Mnohdy síla, kterou si člověk myslí, ţe nemá, vypluje na
Samozřejmě záleţí, na jaký typ závodu letec sponzora shání.
povrch. Ve skutečnosti je v těle schované její velké mnoţství,
V době, kdy jsem se dostal do státní reprezentace a jezdil na
jen je důleţité najít potřebné nástroje, které ji uvolní. Často
závody mistrovství světa i Evropy, se sponzoři sháněli velice
vše brzdí hlava, psychika tělu říká, ať přibrzdí. Občas se však
těţko. Bylo nesnadné sehnat peníze, spíše nám nabízeli svoje
hybnou silou stanou sms zprávy od lidí, kteří s námi
produkty. Ale na závody typu X-Alps a Dolomitenmann, které
komunikují a sledují náš pohyb. Stačí, aby napsali: „Jdeš
jsou komerční a pod hlavičkou Red Bullu, se shánějí peníze
pěkně, vydrţ!“, a i na dálku cítím energii, která ke mně
lépe. Nechci říct dobře, protoţe je krize a všichni se na ni
přichází. Pak uţ člověk nedělá nic kvůli sobě, ale kvůli lidem.
vymlouvají.
Má totiţ pocit, ţe by je zklamal, kdyby nepokračoval.
Jaký je tvůj největší úspěch v závodech?
Uţ ses někdy dostal do situace, kdy by ses opravdu bál
To je těţká otázka, na niţ se mi špatně odpovídá. Nejsem ten
o svůj ţivot?
typ sportovce, který by vše dělal kvůli výsledku a chtěl být
Myslím, ţe maximálně v děsivém snu. (smích) V reálném
všude první. Zúčastňuji se kvůli tomu, ţe mne baví chodit po
ţivotě jsem naštěstí nezaţil situaci, kterou bych nezvládal.
horách a létat si v nich. Za úspěch povaţuji především to, ţe
Samozřejmě jsem zaţil těţké situace a musel jsem udělat
létám dlouho nezraněn a mám moţnost létat dál a dál.
rychlé a správné rozhodnutí. Naštěstí jsem je vţdy vyřešil
Spousta lidí měla velké ambice, chtěli se stát mistry světa a za
správně a můţeme si o tom dnes povídat.
svými cíly šli tak slepě, aţ se dostali do problémů. Skončili
s nějakým úrazem, a jestli to mám říct upřímně, moje největší
sláva je v tom, ţe mám šanci jít stále dál. (Po chvilce
zamyšlení skromně dodává:) Nějaké sportovní úspěchy jsem
měl, Dolomitenmanna se nám podařilo jednou vyhrát, na XAlps jsem se umístil jedenáctý, existuje i spousta jiných
závodů, kde jsme s týmem vyhráli.
Jak se na závody připravuješ?
Samozřejmě se nějak připravuji, ale není to mou prioritou. Je
sice důleţité závod odlétat, podat výborný výkon a umístit se
co nejlépe, ale daleko důleţitější je vrátit se domů
a popřípadě snít o dalším pokusu.
Jaké máš pocity ze závodu Red Bull X-Alps?
Zúčastnil jsem se jiţ tří ročníků, proto se mi to dobře hodnotí.
Závod se koná jednou za dva roky a musím říct, ţe se hodně
vyvíjí. Původně vznikl jako myšlenka přeletět Alpy ze severní
strany na jiţní. Nešlo ani o velkou soutěţ, spíše o samotný
přelet nebo přechod Alp. Postupem času se však ze závodu
stává tvrdý boj, coţ se mi moc nelíbí. Začíná utkání o to, kdo
do Monaka ze Salzburgu doletí první. Podmiňuje se tomu
Samozřejmě jsem soutěţivý a chci se se závody poprat.
Jaké nejlepší záţitky z paraglidingu si vybavíš?
Patří mezi ně nádherné přelety, ale těţko se zdůrazňuje něco
nejlepšího. Paragliding je moc krásný, člověk nikdy neví, co
ho čeká. Kaţdý přelet je úplně jiný a záleţí na prostředí, kde
létá. Líbilo se mi například létání v Alpách, v Chamonix kolem
Mt. Blanc… a spousta takových střípků dává dohromady
celou mozaiku úţasných záţitků.
Jakým způsobem relaxuješ?
Já jsem typ člověka, který odpočívá dalším sportem. Nestalo
by se, abych přišel z X-Alps a lehnul na kanape. Samozřejmě
však stárnu, je potřeba si odpočinout, ale stavy nicnedělání
mi dlouho nevydrţí.
Chtěl by ses věnovat i jinému typu létání, např. na
ultralightu nebo větroni?
Ultralightům moc ne, ty nemám rád. Ale větroně mě lákají,
nechávám si je jako sen na stáří. Dá se s nimi totiţ létat
i v pozdním věku, kdy člověku nic neutíká. A dokud jsem
schopen létat s paraglidingovým křídlem, rozeběhnout se
a letět, zůstávám u toho. I kdyţ si myslím, ţe u větroňů
i celý průběh závodu a čím dál více se zrychluje.
jednoho dne doopravdy skončím.
Chceš se zúčastnit dalšího ročníku?
Co bys vzkázal gymplákům, co rádi sportují a rádi by
Vţdy, kdyţ se vrátím ze závodu domů, se uţ nikdy dalšího
ročníku účastnit nechci. Poté se mi to rozleţí v hlavě a zjistím,
zkusili paragliding?
Myslím si, ţe stačí mít pevnou vůli a směr, svůj sen a plány, za
kterými člověk určitým způsobem jde, a vše je hned snazší.
ţe i z Ústí se dá dobýt půlka světa a jít za svým cílem. Jen být
Zrovna v Ústí n. Orlicí mám dva kamarády, Roberta Krupičku,
vytrvalý!
běţce do vrchu, který patří do světové elity,
Děkuji za rozhovor,
a Jaroslava Kulhavého, mistra světa v bikingu. Je tedy vidět,
Kristýna Havlíková, 3. A
Máme tu březen, krásný, jarní a doufejme, ţe co nejvíc prosluněný měsíc. Náš gymplácký anketní tým se tedy rozhodl, ţe
nebude sedět doma a vyrazí do ulic mezi své spoluobčany nasbírat další vtipné a bystré odpovědi na zvídavé dotazy, které si
připravil.
Tak tedy, v dnešní anketě jsme vymezili dva okruhy otázek: politický rozhled a všeobecné znalosti.
1. Jaký je váš názor na Putina, volby v Rusku
v Ústí kostel?
a budoucnost Ruské federace?
6. Jak vzniklo slovo zmrzlina?
2. Jak vidíte budoucnost EU?
7. Jak se jmenuje český předseda vlády?
3. Co říkáte na proces s Vítem Bártou a na Věci
8. Kdy končí volební období Václava Havla?
Veřejné?
9. Jaký je nejznámější textilní závod v Ústí nad
Orlicí?
4. Kdo napsal Markétu Lazarovou?
10. Po kom se jmenuje Hernychova vila?
5. Jak byste neznámému člověku popsal, kde je
11. Jaká je rozdíl mezi slovy „náhraţka“ a „zaráţka“.
6.
1.
Z něčeho zmrzlýho.
osobnosti. A doufám, ţe mně osobně se
Je to pojmenování něčeho, co je tak ledové, až zmrzlé.
budoucnost Ruské federace nijak nedotkne.
Rusko je jedna velká džungle. Bude to tam pořád
7.
Aha, to je ta ţenská… To je Nečas! Ale vţdyť to není
Co já vím, já si na to názory nedělám. Putin chtěl být
ţenská.
prezident, tak je prezident, zařídil si to.
Už by se konečně mohla rozpadnout.
8.
Letos?
Bledě.
Spor nesleduju a je mi to fuk.
9.
Perla.
Takovej šaškovskej proces to je, komedie dobrá. VV
Perla.
stojí za prd, to jsem věděl od začátku.
Vančura. Vladislav Vančura.
10.
Po místním průmyslníkovi.
To už si nepamatuju.
Na náměstí, uličkou u radnice doprava.
V kostelní uličce.
To záleţí, kde bych ho potkal. Musel by na náměstí,
do rohu k radnici a uličkou dál.
Po továrníkovi Florianovi Hernychovi.
Podle Hernycha.
Ţe by Vančura.
5.
Perla.
Současný, nebo ten, který už nefunguje? Tak asi
To je jedna velká komedie.
4.
Příští rok.
Nevím, asi uţ brzo.
Budoucnost EU vidím hodně špatně, spíš vůbec.
3.
Petr Nečas, ne?
Copak já vím, nějaký politik.
stejný, nic se nezmění. A mají Putina, no a co.
2.
Asi od dědečka Mrazíčka.
Mně je Putin sympatickej, protoţe má kouzlo
11.
Náhraţka je věc, kterou můţeme nahradit, třeba
potravinová. A zaráţka je do dveří.
Náhražka něco nahrazuje a zarážka něco zarazí nebo
udrží na jednom místě.
Náhraţka a zaráţka? Tak buď něco nahrazuješ,
a nebo něco zaráţíš.
Odpovědi na náš malý dotazník nám exkluzivně poskytla i samotná paní profesorka Marie Hellmuthová. Zde jsou její
odpovědi:
1. Putin je diktátor a volby dopadly tak, jak jsem očekávala, ţe dopadnou. Asi to
tam jinak nejde. Rusko nejspíš bude pokračovat ve své velmocenské politice, ale
je těţké určit to dopředu.
2. Věci veřejné mě strašně zklamaly, opravdu jsem si zpočátku myslela, ţe půjde
o boj proti korupci. Ale jak je vidět, tak korupce bují dál. Spíš si myslím, ţe šlo
o podplácení neţ o nějaké odměňování nebo půjčování peněz.
3. Myslím, ţe EU zůstane, ale s eurem to dobré není. Jsem ráda, ţe euro
nemáme, protoţe nás asi čekají „eurotěţký“ doby.
4. Vančura?
5. Hned u náměstí.
6. Protoţe to je zmrzlá voda.
7. Petr Nečas.
8. Václava Havla? To uţ dávno skončilo.
9. Perla.
10. Po továrníkovi Hernychovi.
11. Náhraţka něco nahrazuje a zaráţka zaráţí.
foto: Jan
Praţák
Tady milí studenti vidíte, ţe vědomosti nabyté ve škole při vyučování nejsou všechno. Měli bychom se trochu starat o dění
kolem nás a vytvářet si na věci své názory. V závěru tedy musím vzdát hold paní profesorce, která si jako jediná všimla, ţe jsme se
ptali na volební období Václava HAVLA, a ne Klause, a ţe v nejmenším nezaváhala při vyslovení jména našeho premiéra, jako mnozí
jiní.
Těšte se na příští anketu, ve které vám přineseme další inteligentní odpovědi na naše záludné otázky. A uţívejte jarního
sluníčka.
mkod
„Ať ţije vláda! Ale za svoje."
Jak poznáte, že politik lže? Pohybuje rty.
Poslanec přijde pozdě do parlamentu. Zeptá se kolegy: „Jak dlouho uţ ministr
mluví?“ – „Asi 30 minut.“ – „A o čem?“ – „To ještě neřekl.“
Víte, jaký je rozdíl mezi lesem Řáholcem a ministerstvem financí? Žádný, v obou
se ozývá: Mankóo, Mankóo!“
Upozornění: na letácích jedné politické strany došlo k tiskové chybě – uvádí se,
ţe v případě jejich vítězství „kaţdý důchodce dostane 13. důchod“. Správné
znění je „kaţdý 13. důchodce dostane důchod“. Za prohození slov se tiskárna
omlouvá.
Jaký je rozdíl mezi tchýní a supem? Sup počká, dokud neumřeš.
Pošta musela stáhnout z oběhu známky s tvářemi
politiků. Ptáte se: Z jakého důvodu?“ – Protože lidé
nevěděli, na kterou stranu mají plivnout!“
Desatero boţích přikázání má 279 slov.
Prohlášení nezávislosti třinácti
severoamerických států z roku 1776 má 300
slov.
Nařízení Evropské unie o dovozu karamelových
bonbonů má 25 911 slov.
Poslanec přijde do restaurace a říká číšníkovi:
„Chtěl bych něco, co v parlamentu nemáme.“ Číšník odpovídá: „Mozeček můţe být?“
http://vtipy.chces.info/
„Včera jsem byl tak opilý, ţe jsem šel z hospody jak luštitel kříţovek.“ – „Jak tomu mám rozumět?“ – „No, přece
kříţem kráţem.“
Policajti mají výplatu. Nadporučík volá podle jména: Novák! 24 800 korun!“ a Novák si jde pro prachy.
Mrkvička! 25 200 korun!“ a Mrkvička si jde pro prachy. Souhrn!“ Nikdo se neozývá. Souhrn!!!“ Zase ticho. To
je blbec, má tady 50 tisíc a nechce si to vybrat.“
Kotelna ve 14. čísle Gympláka uvádí Petra Faltu
Jaký je váš názor na výsledek voleb v Rusku?
kole, i do školy na něm jezdím, a také na lyţích. Takţe to je
Nejsem příznivcem Putina, ale výsledek mne rozhodně
super.
nepřekvapil. Musíme doufat, aby nebylo ještě hůř, neţ je teď,
a aby Rusko bylo stále v alespoň takových tendencích, jako je
Na jaké školní akce se nejvíce těšíte?
nyní, aby se reţim nepřibliţoval k totalitnímu.
Na kurzy; lyţařské, ty si hodně uţíváme. Teď, kdyţ jsem starší,
Jak vidíte budoucnost EU?
rok to bylo senzační na vodáckém kurzu. Ve škole jsou ale
Jsem velký příznivce Evropské unie, ale v poslední době jsem
taky někdy světlé okamţiky, které si dokáţu uţít.
poměrně rozkolísaný; přesto však budoucnost EU vidím
vůbec v její existenci. Nemyslím si, ţe budeme jako USA, ale
věřím, ţe bychom si v rámci Evropy
mohli pomáhat, spolupracovat
se dokáţu více odpoutat od rodiny a nemyslet na ni. Minulý
Proč učíte?
Dříve jsem chtěl trénovat, ale
vystudoval jsem to, co jsem
navzájem.
vystudoval, a pak v trénování je
Jaký je váš názor na českou
tedy učím? Protoţe mne to hned
politickou scénu?
na začátku bavilo, i kdyţ někdy je
Dříve jsem velmi sledoval naši
to docela náročné. Na druhou
politiku a moje ţena, to je teprve
stranu mne neustále studenti
velká politická analyzátorka (smích),
nabíjejí, oni jsou pořád v pohodě
ale teďka jsme čím dál tím víc
a usměvaví, a kdyţ jsem unavený,
znechuceni a čím dál tím míň
tak přijdu do třídy
sledujeme politiku u nás. A to
a kdyţ mluvím s někým, kdo je
nemíním pouze dění na republikové
v pohodě, tak jsem potom taky
úrovni, ale poukazuji také na místní
v pohodě, nebo aspoň někdy to
úroveň, coţ je ještě smutnější.
tak je. Někdy jsem já zas z nich
Moţná jsem v tomto ohledu
v nepohodě. Taky strašně rychle
pesimištější neţ u toho Ruska
utíká den ve škole. Ráno přijdeš
(smích). Třeba te ďka jak probíhá
do práce, říkáš si: „Jeţíšmárja, to
soud s Bártou; to je hodně smutný
mám dneska hodin,“ a pak
obrázek o naší politice.
koukáš na hodinky a ony uţ jsou
Kde a jakou vysokou školu jste
vystudoval?
Pedagogickou fakultu v Olomouci, obor tělocvik a zeměpis.
Co povaţujete za svůj ţivotní úspěch?
Velký úspěch byl, kdyţ jsem dostudoval. Za ţivotní úspěchy
bych povaţoval, ţe jsem se oţenil, ţe mám dva syny; a jednou
úspěchem bude, aţ oba dostudují, osamostatní se, nebudou
mě potřebovat a budou mít svoji rodinu, se kterou budou
šťastní.
Co děláte ve svém volném čase?
Teď uţ zas konečně sportuji, protoţe po té nemoci jsem se
musel drţet zkrátka. Chodím zas na nohejbal tady s kolegy,
coţ je pro mě velká radost, protoţe jsem si myslel, ţe
takovéhle věci uţ nikdy nebudu moci dělat. Jezdím hodně na
perspektiva ještě menší. Proč
tři a jdeš domů. Kdyby nebyl
zvonek, tak ten čas ve škole
vůbec nestíháš sledovat.
S kým z pedagogického sboru nejlépe vycházíte?
Vycházím tady s Mirkem Kaššem, to je taky takový nabíječ
mého optimismu (smích). Jinak si myslím, ţe vycházím velmi
dobře se všemi. Teďka skrz zeměpis hodně spolupracuji
s Hynkem Skořepou, který je velmi fajn. Před ním tady byl
ten, kdo tady byl (smích) – a oproti němu je to strašný rozdíl.
Jaká je vaše vize sebe sama za deset let?
Doufám, ţe má fyzická stránka nebude zcela zdevastovaná,
jinak si myslím, ţe rozdíl nebude markantní. Uţ nevymýšlím
ţádné jiné cestičky, doufám, ţe pořád budu učit, pokud mne
nevyhodí pro přebytečnost a nepouţitelnost.
Jaký další předmět byste chtěl ještě učit?
Kdo napsal díla Proces či Zámek?
Původně jsem chtěl studovat biologii, ta mne velice bavila,
Pravděpodobně Kafka.
ale bál jsem se botaniky, tak jsem zvolil zeměpis, coţ jsem
nakonec rád, protoţe tam je i společenská sloţka. Příroda
mne doposud zajímá, ale ty společenské věci a dějepis jsou
zahrnuty právě v zeměpise. Ale dějepis bych rozhodně
nechtěl učit, protoţe si nepamatuji letopočty a časová linie mi
dělá problém. Zajímají mne tak poslední dvě století, o kterých
si rád něco přečtu.
Co to jsou hluboké zlomy?
To mne napadají jedině nějaké hlubokomořské příkopy.
Jaký je rozdíl mezi proteinem a NK?
To nevím, to bych musel za manţelkou, to je chemička.
Chemii jsem měl na gymnáziu, ale pak jsem ji rychle
zapomněl.
Co byste popřál Gymplákovi?
Aby měl za dva roky takového šéfredaktora, jako má teďka, a
abyste si nacházeli nějaké nástupce, protoţe si ho vţdycky
rád prolistuji, přečtu a zasměji se nad ním.
Co znamená značka Google?
Je to internetový vyhledávač, ale význam značky nevymyslím.
Moţná vyjadřuje něco celosvětového… nějakou celosvětovou
síť.
KOTELŇÁCKÝ KVÍZ
Kde bydlí Jeţíšek?
Co to je liberalismus?
Liberální je volný, není to nic přísného, takţe liberalismus je
jakýsi volný systém.
Bydlí v Jeruzalémě.
Kdo byli Josef Klenka či Karl Anton Gaubauer?
Spisovatelé nebo malíři… bohuţel.
Co to je konsolidace?
Správné odpovědi naleznete na konci Kotelny.
Ustanovení.
a Danu Holubářovou
Jaký je váš názor na výsledek voleb v Rusku?
opravdu někdy zábavní. Měla bych z toho být smutná, ale
Kdyţ vidím reakce mladých lidí v Rusku, kteří chtějí
zatím jsem v klidu, protoţe jsem volila pravici, jeţ vládne,
emigrovat, tak je mi z toho velice smutno, v porovnání s tím,
takţe z jednoho pohledu jsem v pohodě. Z druhého pohledu,
jak ochotně a hrozně rádi obětovali své ţivoty pro svou vlast
kdyţ vidím, co se stalo s VV… a tím pádem podpora lidí
za 2. světové války. Výsledek je jednoduše tragédií.
přešla na druhou stranu, jsem z toho rozladěná.
Jak vidíte budoucnost EU?
Kde a jakou vysokou školu
Upřímně řečeno jsem skeptik,
jste vystudovala?
protoţe vidím, jak se vše rozpadá
V Praze FTVS, obor tělocvik;
– včetně ekonomiky. Jedna země
a angličtinu jsem měla na
napůjčuje druhé, a přesto jsou
filozofické fakultě v Praze.
všechny v dluzích. Nevidím jiné
východisko neţ ukončení této
spolupráce. Toho se však na
druhou stranu velmi obávám,
protoţe kdyţ nebude Evropa
jednotná, hrozí návrat
k nacionalismu; a to znamená
války. Nevidím tedy budoucnost
vůbec růţově. Ať se Evropská unie
tedy rozpadne či ne, vţdy to bude
průšvih.
Jaký je váš názor na českou
politickou scénu?
Česká politická scéna je
v současné době docela úsměvná
(smích), tou se bavím, protoţe
naši politici, kteří stále znovu
a znovu přicházejí na to, co kdo
v minulosti udělal a neudělal, jsou
Co povaţujete za svůj ţivotní
úspěch?
Za svůj ţivotní úspěch povaţuji
fakt, ţe jsem se snad šťastně
vdala a ţe mám krásnou,
zdravou rodinu, včetně rodičů,
sourozenců i rodičů
a sourozenců mého manţela.
Co děláte ve svém volném
čase?
Jsem hodně venku. Uţ se
velmi těším na jaro. V zimě
zase trávím volný čas na
běţkách a v létě na kole, na
zahradě, v lese nebo na
chalupě, i kdyţ to je spíš
taková naše stodola, kterou
obhospodařuji.
Na jaké školní akce se nejvíce těšíte?
Já mám hrozně ráda kurzy; všechny moţné – teď nám přibyly
kurzy seznamovací, vodácký kurz, ale toho jediného se
Co to je konsolidace?
Například konsolidace veřejného dluhu… ţe se věc musí dát
dohromady, musí se zjistit, jak k ní došlo a najít nějaké
východisko z toho.
dobrovolně vzdávám (smích), ten je jediný, na který se
Kdo napsal díla Proces či Zámek?
netěším. S ním nemám dobrou zkušenost právě z dob studií.
Kafka.
Důleţité pro mne je, ţe jsem na kurzech se studenty v úplně
jiné atmosféře, neţ tady ve škole v lavicích.
Co to jsou hluboké zlomy?
Proč učíte?
v zemské kůře, kde na sebe naráţejí nějaké desky, a můţe se
V první třídě jsem měla paní učitelku Pádivou, která se mi
vytvořit obrovská jáma, která probíhá třeba přes půl
hrozně líbila, takţe uţ tehdy jsem zatouţila být paní
zeměkoule. Pokud se však bavíme o hlubokém zlomu třeba
učitelkou. Pak mne to ale trochu pustilo – v průběhu druhého
v ţivotě člověka (smích), tak to můţe být nějaká informace,
stupně základní školy. A kdyţ jsem se ve třeťáku musela
která člověka buď nalomí a nebo zlomí, buď hluboce, a nebo
rozhodnout, co dělat, tak jsem věděla, ţe chci studovat
jenom mělce.
tělocvik, a k tomu jsem si našla druhý obor – angličtinu. A tím
uţ to bylo patrně dáno, protoţe s těmito obory bych sice
mohla ještě dělat nějakého trenéra, taky jsem si osobního
trenéra udělala, ale to mne nijak neuspokojovalo. Mohla bych
dělat překladatelku, to jsem také zkoušela v době, kdy jsem
byla na mateřské dovolené, ale ani to mě nebavilo. Z toho
vyplynulo, ţe ráda učím… Kolik to je – uţ tisíc let (smích)! Ale
radost mi dělá, ţe učím tady, vás, nadané studenty (smích)
a hlavně, ţe máme skvělý kolektiv mezi sebou jako kantoři.
Učím tedy, protoţe mne baví samotná práce i proto, ţe mne
baví vůbec do školy chodit.
Jaká je vaše vize sebe sama za deset let?
Manţel s humorem vţdycky říkává: „Ty budeš taková ta stará
Pojímáme-li to zeměpisně, tak hluboký zlom můţe být zlom
Jaký je rozdíl mezi proteinem a nukleovou kyselinou?
Proteiny jsou strašně základní jednotky pro člověka, protoţe
samozřejmě bílkoviny potřebujeme, a nukleová kyselina je
vlastně taktéţ bílkovina, takţe v tom velký rozdíl nevidím.
Co znamená značka Google?
General…observe, jako ţe se přes to něco sleduje. Víc nedám.
Kde bydlí Jeţíšek?
V srdci kaţdého dítěte (smích).
Kdo byli Josef Klenka či Karl Anton Gaubauer?
Na jména se opravdu moc nechytám (smích).
jeţibaba s bradavicí na nose (smích), daleko od lidí, a budeš
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
šťastná.“ Já ráda ţiju v malém městě, ale nikde na nějaké
Liberalismus (latinsky liber svobodný, liberalis svobody se
samotě se nevidím. Za deset let uţ budu mít 2 roky před
týkající, svobodomyslný) je politický směr nebo také
důchodem a budu přemýšlet, co dál. I teď se snaţím vymyslet
filosofický pohled, který stojí na tom, ţe svoboda je prioritní
něco činorodého, abych byla aktivní i v důchodu.
politická hodnota. Tato ideologie původně vznikla v 17.
Jaký další předmět byste chtěla ještě učit?
Čím jsem starší, tím víc si vyčítám, ţe jsem nemákla, kdyţ
jsem byla ještě náctiletá. Baví mne biologie, různé
architektury a spoustu dalších věcí. Právě v tom důchodu
bych se ještě ráda na něco hlouběji podívala. Třeba na
století v Anglii a má kořeny v evropském osvícenství.
Konsolidace – upevnění, ustálení, úprava, sjednocení různých
závazků v jeden závazek.
Proces i Zámek napsal Franz Kafka.
Hluboké zlomy ohraničují litosférické desky především
univerzitě třetího věku (smích).
na dně oceánů. Jsou součástí středooceánských
hřbetů.
Co byste popřála Gymplákovi?
Protein je jiné pojmenování pro pojem bílkovina, tj. základní
Teďka vás čeká generační obměna. Takţe bych mu popřála,
aby ta obměna směřovala spíš k tomu pokračování, co jste
začali, neţ k tomu, aby se Gymplák postupně vytratil. Popřeji
mu dlouhé trvání a neustále dobré a ještě lepší nápady.
stavební kámen ţivé hmoty. Mezi nukleové kyseliny řadíme
DNA a RNA. V DNA je kódována primární struktura bílkoviny
a v RNA zajišťuje přenos dědičných znaků do struktury
bílkovin.
Název Google vychází ze slova „googol“ označujícího číslo
sloţené z jedničky a sta nul (10
100
), které bylo poprvé pouţito
KOTELŇÁCKÝ KVÍZ
v roce 1938 devítiletým Miltonem Sirrotou, synovcem
Co to je liberalismus?
amerického matematika Edwarda Kasnera.
Kdyţ je někdo liberální, tak si představuji, ţe směřuje de facto
Na Jeţíška si musí odpovědět nejspíše kaţdý sám.
k určité demokracii a uznávání druhé strany. Je to pro mě
Josef Klenka byl český středoškolský učitel tělocviku,
docela optimistické slovíčko.
funkcionář Sokola a propagátor sportovních her. Zakládal
a jako první náčelník vedl podbělohorskou sokolskou ţupu.
Organizoval II. všesokolský slet r. 1891. Zaloţil Spolek pro
pěstování her mládeţe a Svaz spolků a přátel pro hry. Byl
Oběma profesorům velice děkuji za poskytnuté rozhovory
autorem příruček pro cvičitele a dalších publikací v oblasti
a za velice příjemnou, často humornou atmosféru, která nás
tělesné výchovy. Karl Anton Gaubauer se rovněţ ţivil jako
doprovázela při vytváření rozhovorů i při focení.
tělocvikář.
zdroj: wikipedia.cz, sešit chemie a skripta Mgr. Kumpošta
Petr Falta
1-
Dana Holubářová
1YODA
fota: Ladislav Kubišta
To se bude lidem líbit, to berem!
Na serveru www.parlamentnílisty.cz se dne 9. 2. 2012 objevila zpráva o problémech, které provázely nově vzniklou Evropskou
romskou stranu (ERS). Její členové se sešli na sjezdu v Ústí nad Labem a čekali na pokladníka Jana Horvátha, který čtrnáct dní před
schůzí sbíral podpisy pro zaloţení strany a u toho rovnou vybíral členské příspěvky. Ten se však stále ne a ne objevit, ani telefon
nebral. Po hodině čekání bylo všem jasné, ţe Jan Horváth je podvodník a zmizel i s penězi. Lidé, kteří mu uţ zaplatili, ho častovali
peprnými nadávkami.
Tuto zprávu převzaly všechny velké
zpravodajské
servery,
otiskly
ji
deníky
a objevila se ve vysílání severočeské stanice
Českého
rozhlasu.
pravdivost.
Nikdo
Všichni
neověřoval
její
odkázali
na
pouze
Parlamentní listy. Skutečnou práci s analýzou
údajů
z článku
si
dal
aţ
18.
února
zpravodajský server časopisu Romano Vodi,
web
Romea.cz.
Poukazuje
na
to,
ţe
v původním textu nejsou přesně určená místa,
fotografie se nedají doloţit, citovaní lidé
neexistují, zmíněná strana není a nebyla
foto: Lucie Pařízková
zapsána v rejstříku ministerstva vnitra a nikdo o ní předtím ani neslyšel. Ke stejnému závěru dospěli i novináři František Kostlán
a Patrik Banga, kteří své pochybnosti zveřejnili na blogu iDNES.cz
Vyšlo najevo, ţe autor, Václav Prokůpek, který mimochodem v roce 2010 vedl
Dělnickou stranu sociální spravedlnosti
k volbám do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji, si celou záleţitost vymyslel!
Na serveru Parlamentních listů se nakonec objevila omluva s titulkem: ParlamentníListy.cz naletěly podvodníkovi.
„Omlouváme se. Článek, který ParlamentníListy.cz vydaly 9. února a který popisoval zmizení pokladníka nové romské partaje s názvem
Evropská romská strana (ERS), se ukázal jako vykonstruovaný.“ Otázkou však zůstává, jak je moţné, ţe člověk, který se angaţuje
v extremistické straně tohoto raţení, vůbec dostane od redakce svolení psát články o Romech. Byla také odhalena snaha médií
rychle otisknout zprávu, která dokonale zapadá do kulturního stereotypu, aniţ by si ověřila její pravdivost. Zaráţející je, ţe se nad
přijetím takového zdroje nepozastavil jediný z šéfredaktorů několika deníků.
Kateřina Šafářová
Okresní přebor ve sjezdovém lyţování 2012
o vlásek unikla.
Říčky v Orlických horách, 28.2.2012
Všem našim závodníkům patří velký dík za odvahu,
bojovnost a nasazení v kamarádském duchu.
Zima se nevzdává, ale naši gymnazisté také ne!
Skol!!!
Na krásně zasněţené a prudké černé sjezdovce naši
Dana Holubářová
mladí reprezentanti opět zabojovali a znovu přivezli vítězství
Pohár Ministerstva školství v basketbalu
v mladší chlapecké kategorii základních škol a mladších
ročníků gymnázií. Druţstvo se sešlo ve sloţení Martin a Jirka
Tento školní rok jsme na naší škole opět obnovili
Škorpilové (1. a 3. místo v jednotlivcích), Honza Skotálek
krouţek basketbalu. Hoši převáţně z vyššího gymnázia
a Martin Blaho.
pravidelně trénují a také uţ mají za sebou první turnaj, který
Dívčí druţstvo (SŠ) se kvůli nemoci omluvilo
proběhl v České Třebové Na Skalce dne 28. 2. 2012.
a reprezentovala nás pouze Tereza Hrudová (krásná
Umístili jsme se na třetím místě za Gymnáziem
bramborová medaile v soutěţi jednotlivkyň). Nicméně i toto
Vamberk a VOŠ a SŠT Česká Třebová. Všichni hráči zasluhují
je velký příslib pro vítězné taţení snad uţ kompletního
pochvalu za velmi dobře odehraný turnaj. Největší oporou
ţenského druţstva v příštím roce.
týmu byl Jan Václavek, aktivní basketbalista, který v obou
Nepopulární 4. místo obsadili také naši zkušení
utkáních nastřílel po 27 bodech. Gratulujeme.
zdatní muţi Štěpán Lihtar, Tomáš Kodytek a Adam Neubauer
Všem zúčastněným děkuji za snahu a těším
v kategorii středních škol. V rozbité trati plné vyjetých
se na další společné trénování.
hlubokých koryt si vedli statečně, nicméně „bedna“ jim
Klára Kroulíková
Milí gympláci a gymplačky!
Jarní prázdniny uţ máme dávno za sebou, ale nemusíte smutnit. Celé jaro je
teprve před námi! Proto jsme si exkluzivně pro vás připravily jarní módní speciál. Nečeká
vás totiţ jen inspirující foto naší modelky, nýbrţ i nejnovější novinky z jarních kolekcí
vašich oblíbených obchodů!
Hitem letošního jara jsou svítivé a křiklavé barvy, díky kterým rozhodně nebudete
vypadat jako šedé myšky. Zapomeňte na černou, béţovou nebo tmavě modrou a dejte
zelenou veselým barvám! Další novinkou jsou puntíky a nestárnoucí květované vzory
(dávejte ovšem pozor na včely).
Naši modelínu jsme oblékly do světlých dţínů a tmavě zeleného kabátku. Ale
protoţe naše heslo je „Bez doplňku ani ránu“, omotaly jsme jí kolem krku vzorovaný šál
s roztřapenými třapci . Myslely jsme i na pohodlí, a tak si to modelka bude vyšlapovat
ulicemi v červených kozačkách oţivených koţešinou a bílými vločkami. Naprostou
třešničkou na dortu je pak rudá sponka do vlasů, která botky perfektně doplňuje. No
a nakonec to nejdůleţitější – úsměv od ucha k uchu! Úspěch zaručen!!!
Přejeme příjemnou zábavu při čtení Gympláka a úţasné jaro!
Zlobricatko a Sněhulína
BERAN (21. 3. aţ 20. 4.) Jste totálně natvrdlí, kdyţ nevidíte
směr, kterým vás navádí Venuše. Uţ i vajíčka z Polska jsou na
tom lépe. Nicméně časy se mění a s nimi i vaše myšlenkové
proudy. Nic víc o znamení Beranů mi hvězdné sestavení uţ
neprozradilo,
coţ
neznamená,
ţe
vám
nemohou
být
doporučeny některé aktivity, které jsou k vaší povaze (tedy klidné a seriózní)
vhodné. Slyšeli jste někdy o Guerrilla gardeningu? Jde o neomezované
zahradničení nezákonně, ale „uţitečně“. Jestliţe vás tato aktivita zaujala,
zjistěte si o ní více sami. Koho by ostatně nezaujalo něco nezákonného? (více
např. na: http://www.guerrillagardening.org/)
BÝK (21. 4. aţ 21. 5.) Slyšíte to? Zbystřete a porozhlédněte se trochu kolem sebe! Vy Býci jste byli vţdy ignoranti.
Moc dobře vím, ţe jste tu hlavu nezvedli. Ani teď. Jste paličatí a proto ji ani malinko nezdvihnete! To, co jste měli
slyšet, bylo klepání jara na dveře. Na jaře se vám začne dařit. Neberte to ale moc automaticky
a udělejte pro to něco. Třeba zvedněte konečně tu hlavu, protoţe je určitě hodina a vy máte Gymplák zastrčený
v lavici a myslíte si, jak jste nenápadní!!!
BLÍŢENCI (22. 5. aţ 21. 6.) Ták! Hor jste si snad uţili maximálně a uţ jim patrně tuto sezónu odzvonilo.
Opovaţte se na lyţe postavit – třeba jen na podlaze v garáţi! Ne! Venku to sice tak moc nevypadá, ale začíná
jaro, v brzké době se přiţene snad i léto. A přesně v tomto období se vám povede. Od Blíţenců ostatní očekávají
trochu náklonnosti a pochopení. Očekávají zbytečně?
RAK (22. 6. aţ 22. 7.) Vaše rozpolcená osobnost se koncem tohoto měsíce začne ohlíţet po čemkoliv stálém. Týkat
se to bude převáţně lidí okolo vás. Moţná uţ nestojíte o ty ustavičné pomluvy a pohrdavé pohledy, které jsou na vás
čas od času uvrhovány. Podotýkám moţná. Jestliţe jste spokojeni, není důvod nic měnit. Drţte se jen ve vyjetých
kolejích a doufejte, ţe jednou nedojedete na konec stanice a nebudete muset vystupovat. Případné uklidnění
hledejte ve spánku. Snad se z toho vyspíte a jednou ráno zjistíte, kam vede vaše ţivotní cesta, kde je váš cíl.
LVI (23. 7. aţ 22. 8.) Lvi se v současné době zabývají stále dokola jen důvodem, proč něco nejde tak, jak má.
Zbytečně. Z toho mráčku uţ pršet nebude. Abychom tento horoskop uţ zbytečně nezobecňovali, dáme vám
tedy nějaké bliţší indicie. Jezte pomeranče, zkuste sportovat, nikdy více uţ nezaspávejte východ slunce, odneste
staré krámy zpět na půdu a nebo naopak nějakou tu vzpomínku sneste dolů. Nic není nemoţné a při troše snahy
snad zvládnete všechno do puntíku uskutečnit.
PANNA (23. 8. aţ 22. 9.) Otřepejte se z minulosti a z problémů, které s sebou neustále táhnete. Začněte si sami
sebe váţit… a taky se cpát sladkostmi. Nikdo neví, čím to je (moţná Saturnem), ţe vaše váha i při sebevětším zatíţení
nehne ručičkou na váze. K obţerství to snad nedotáhnete, ale uţít si s touto volností zajisté můţete, přímo musíte!
Kyselá lízátka, ovocné ţvýkačky nebo gumové a čokoládové bonbonky určitě stojí za hřích.
VÁHY (23. 9. aţ 23. 10.) Lidé znamení Vah si nemusí nic tlouct do hlavy, jestliţe mají o nadcházejícím měsíci
jasno. Utápíte se však ve strachu z nepochopení. Někteří lidé mají mínění, ţe vás znají ze všech stran, ale vy jediní
víte, ţe hlavně čas vás změnil. Odráţí se to zejména na chování. Nevrlí a výbušný, to jsou teď vaši dva nový
kamarádi, i kdyţ trochu introverti. Tichá voda břehy mele, nebo snad ne?
ŠTÍR (24. 10. aţ 22. 11.) Vaše slabošské chování nezná míry. Bezohlednost, netrpělivost a vztek se vás však netýká.
Zdůrazňuji především zbabělost, protoţe v sobě dusíte jedno staré tajemství, které vás sţírá. Dá se o vás dokonce říci,
ţe se chováte jako třtina větrem se klátící. Natáhněte plavky a utíkejte se otuţit do sauny místního krytého bazénu.
Kdyţ vám to v současné době finance neumoţňují, napusťte si jednoduše vanu a vypněte.
STŘELEC (23. 11. aţ 21. 12.) Vypadáte dosti unaveně. Asi jste si nestihli přes prázdniny dostatečně odpočinout.
Moţná vám také narostl krizový balíček na břiše. Nejen káva obsahuje převratné mnoţství kofeinu. Další dávky, které
by vám mohly pomoci ke stavu „alive and kicking“ skýtá například kouzelná krabička, kterou v této zemi naleznete
bohuţel jen na jednom místě. Ve městě plném perníku a bílých koní na ledě je jedna tajná ulička, jeden tajný krámek
a jedna polička s oranţovými zázračnými sáčky čaje. Černý ruský čaj vás snad postaví na nohy. Kdyţ ho najdete.
KOZOROH (22. 12. aţ 20. 1.) Vaše forma, co se týče zdraví, graduje. Nezastavilo vás ani pochmurné počasí, ani
stres ze strany školy. Zakázky se jen pohrnou! Abyste ale zaujali, musíte podstoupit nějakou oběť. Chce to
změnu. Ať uţ si obarvíte vlasy nebo ostříháte nehty, někdo to zajisté ocení. Někdo, na kom vám záleţí, nebo
někdo, o jehoţ existenci jste dosud neměli ani ponětí. Změna je ţivot, změňte se a pokračujte dál!
VODNÁŘ (21. 1. aţ 20. 2.) Do máje (tedy do května) nějaký ten měsíc zbývá, raději tu jarní větrovku znovu vraťte
zpátky do skříně! Chvíli si na ni ještě počkáte. Čekat momentálně budete na většinu věcí. I načasování jste si vţdy
dokázali pěkně pohlídat. V lásce jste stále nenašli někoho, ke komu byste se rádi vraceli. Vţdy na tom druhém vidíte
chyby a hledáte určitý druh šarmu, který vám schází. Opakuji, ţe načasovat si to musíte sami.
RYBY (21. 2. aţ 20. 3.) Bylo mi řečeno, ţe jste vodní znamení, ale to neznamená, ţe si nemáte začít dávat pozor
na to, aby vás něco či někdo nestáhl pod vodu. V dubnu zrada přijde, to slibuji. O velikosti zrady se však nemohu
zmínit, je to tajemství hvězd, které se na kaţdé jednotlivé duši podepíše osobitě. Hvězdy si to holt dokáţou
zařídit, proto si i vy něco zařiďte – pojistku. Záchranný kruh vám bodne. Hlavně do něj nebodejte vy!
SPOLEČNÝ HOROSKOP
V tomto posledním malém odstavečku máte šanci se dozvědět, kdy nastane chvíle, ve které byste se měli pustit například
do učení, vyznání lásky či vyřčení pravdy. Přečtěte si proto pečlivě vaše znamení!
Vodnářům se doporučuje kaţdý čas, kdy se mraky roztrhnou, Kozorozi naopak naleznou své štěstí v záři slunečních
paprsků. Střelci na to, co potřebují a co je suţuje, zapomenou jedno chladné ráno posledního víkendu v měsíci. Štíři naopak
zapomínají v noci, kdy budou tvrdě v říši snů. Tam jedině naleznou odpověď na to, co hledali. Ryby, Blíţenci a Lvi budou spokojeni
v polojasnu aţ oblačnu, kdeţto Býky neuspokojí nic. Váhy se ztratí v mlze a Berany zastihne vítr se slabým mrholením. O své štěstí
by se Panny taktéţ neměly pokoušet v mrazivých dnech. Pro Raky bohuţel v meteorologické stanici není místa, musí si tedy počkat
do května, tam se dočkají.
Verča
Co říci na závěr? Doufám, ţe jste si v tomto čísle našli něco, pro vás zajímavého, a ţe jste díky nám zase o něco chytřejší.
Maturantům bych popřál, aby neztráceli nervy a se všemi překáţkami (včetně přijímaček na VŠ) si poradili levou zadní. Kantorům,, co
nejméně písemek, aby nemuseli doma nic opravovat, kdyţ je venku tak krásně a mohli si tak uţívat sluníčka dosyta.
Ještě prozradím, ţe se v příštím čísle můţete těšit kromě jiného na skvělý ROZHOVOR S HVĚZDOU, na perfektní
Velikonoční FOTOSTORY i na GUMU ve vlaku!
„Tak, Tě pic!“
YODA
P.S. Velice děkuji Jarmile Janákové za obrovskou pomoc s přípravou čísla.
Správné řešení rubriky Testy a Kvízy: 1b, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a

Podobné dokumenty