04_Amerika_historie_soucastnost

Komentáře

Transkript

04_Amerika_historie_soucastnost
Amerika – z historie až po
současnost
Historie Ameriky představují společné
dějiny celého kontinentu a k němu náležejících ostrovů.
Předkolumbovské dějiny
- předpokládá se, že v těchto letech neměla americká část lidské
populace až do Kolumbovy návštěvy žádný, resp. prakticky
žádný významný styk s ostatním světem
- výjimky představují ojedinělé návštěvy Vikingů a případně styky
aljašských Eskymáků s obyvateli nejvýchodnějších částí Asie
- za pravděpodobně prvního evropského objevitele Ameriky se
považuje Viking Leifr Eiríksson, který tak měl učinit kolem roku
1000
Pokolumbovské období
- roku 1492 přistál u břehů Ameriky italský mořeplavec Kryštof
Kolumbus – považuje se za objevitele!!!
- dalšími, kteří se dostali na území amerického kontinentu
začátkem 16. století, byli španělští dobyvatelé Hernán Cortés a
Francisco Pizarro – dobyli říše Aztéků a Inků
Obsazení kontinentů mocnostmi
- SA – Francie, Spojené království
- JA – Španělsko, Portugalsko
Pojmenování kontinentu
- Amerigo Vespucci - byl významný italský cestovatel a objevitel
- je po něm pojmenován americký kontinent
Novodobé dějiny
- prvním územím, které získalo nezávislost, byly roku 1776
Spojené státy americké (USA)
- počínaje začátkem 19. století vypukala osvobozenecká hnutí i v
dalších zemích
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------