CAPRICORN folder CZ

Transkript

CAPRICORN folder CZ
Technika
Topná technika
grzewcza
5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT
pro systémy podlahového vytápění
5 VRSTEV
I N OVAC E C APR I C OR N
10 let záruky
Otestována v laboratořích Capricorn
100% kontrola výrobních procesů
5-vrstvá Trubka PE-RT/EVOH/PE-RT
5 VRSTEV 5 VÝHOD
1. Antidifúzní vrstva EVOH
– zabezpečení před pronikáním kyslíku
2. Zvýšená tepelná odolnost i odolnost
proti tlaku (max. 70°C a 6 bar)
3. Vysoká chemická odolnost
4. Vysoká mechanická odolnost
5. Snadná instalace
5
vrstvá
trubka PE-RT
All In One Place One Factory All Products
5-vrstvá Trubka PE-RT/EVOH/PE-RT
INOVACE CAPRICORN
5-vrstvá Trubka Capricorn PE-RT/EVOH/PE-RT
s antidifúzní bariérou EVOH vyrobená ze speciálně vyvinutého plastu PE-RT typu II určeného
pro použití v instalacích podlahového vytápění.
Trubky Capricorn PE-RT/EVOH/PE-RT procházejí v každé výrobní etapě kontrolou.
Můžeme tak nabídnout výrobek nejvyšší kvality
co do použitých materiálů i technologických
procesů.
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Typ: trubka Ø 16x2 i 20x2
• Technologie: vyrobena vícevrstvou technologií – 5-vrstvý PE-RT v kombinaci s antidifúzní
vrstvou EVOH
• Pracovní teplota: do 70ºC
• Pracovní tlak: do 6 bar
• Součinitel tepelné vodivosti: 0,4 [W/(m*K)
• Vyráběná podle směrnic normy ISO 21003-2.
• Balení: svazky 500 [mb] pro Ø16 a 300 [mb]
pro Ø20.
TECHNOLOGIE A MATERIÁLY
Trubka PE-RT/EVOH/PE-RT je složená ze
dvou vrstev PE-RT typu II, dvou vrstev lepidla
a antidifúzní kyslíkové bariéry EVOH.
Trubka je celoplastová, její jednolitá struktura
má vysokou stálost a nereaguje s kovy.
Díky spojení polyethylenu moderní generace
PE-RT typu II, který se vyznačuje zvýšenou tepelnou odolností, s kyslíkovou bariérou EVOH,
dosahují 5-vrstvé trubky PE-RT/EVOH/PE-RT
5
pro podlahové vytápění a chlazení vysokých
užitných parametrů. Nepodléhají korozi, jejich
stálost během činnosti v typizované topné instalaci při teplotě max. 55ºC a max. 1,5 bar tlaku
dosahuje více než 200 let. PE-RT je polyethylen
se zvýšenou tepelnou odolností, který díky
svým výjimečným vlastnostem (další příčné
vazby) nevyžaduje použití procesů síťování.
1.
2.
3.
4.
5.
vrstvá
trubka PE-RT
All In One Place One Factory All Products
Vnější vrstva PE-RT typ II
Adhezní vrstva
Antidifúzní vrstva EVOH
Adhezní vrstva
Vnitřní vrstva PE-RT typu II
CAPRICORN SOLUTIONS – MODERNÍ ŘEŠENÍ
A VÍCE NEŽ 20 LET ZKUŠENOSTÍ
Trubka PE-RT/EVOH/PE-RT je vyráběna
5-vrstvou technologií. Vrstvy jsou spojovány automaticky. Chlazení probíhá pomocí tří chladicích van, první z nich je zakončena zařízením
pro měření tloušťky stěn, za třetí chladicí vanou
je umístěno zařízení pro měření průměru.
Díky tomu, že máme vlastní linku pro výrobu
trubek a vlastní výzkumnou laboratoř, máme
plnou kontrolu nad jednotlivými etapami výroby
i procesy kontroly jakosti.
Trubka prochází testováním v první výrobní fázi
(tj. na lince) a zkouškami v laboratorních podmínkách, během nichž je prováděn test roztržení trubky a podélného smrštění. Provádíme
také test odolnosti proti vnitřnímu tlaku. Jedním
z nejzásadnějších testů je zkouška hromadného
SPOLUPRÁCE
Na naší technologické lince můžeme vyrábět
trubky v rozsahu průměrů 14-32 mm.
Integrování v hlavicích pěti extrudérů umožňuje
výrobu 5-vrstvé trubky PE-RT/ EVOH/PE-RT.
Součástí naší nabídky jsou:
• Trubky standardních průměrů 16x2, 20x2.
• Možnost volby barevného provedení trubek
(standardně nabízíme v bílé barvě).
• Možnost brandingu trubky pomocí tiskárny,
která je integrována s výrobní linkou.
• Balení a délka svazku na přání zákazníka.
a objemového ukazatele rychlosti proudění
plastu (MFI/MFR) v souladu s ISO 1133, kterým
prochází každá řada plastu PE-RT typu II ještě
před procesem extrudace. Měření proudění je
důležitou součástí kontroly jakostní třídy plastu,
při níž je ověřována požadovaná kvalita proudění.
5-vrstvá Trubka PE-RT/EVOH/PE-RT
POLSKÁ KVALITA – EVROPSKÉ STANDARDY
Capricorn je polská firma, která vyrábí systémy
pro topné instalace a rozvody užitkové vody,
nabízí komplexní řešení pro instalatérské obory.
Na trhu působí od roku 1997.
Řízení firmy Capricorn je založeno na principech
japonského stylu řízení Lean Management
v kombinaci mj. s prvky 5S, KANBAN a SMED.
Veškeré naše výrobky, označené logem Capricorn, jsou vyráběny v souladu s evropskými
technickými normami a standardy kvality ISO
9001:2009.
5-vrstvá Trubka PE-RT/EVOH/PE-RT je vyráběna podle směrnic normy ISO 21003-2.
Náš technologický potenciál rozvíjíme především v moderních výrobních odděleních, máme
vlastní centrum výzkumu a vývoje, projektové
pracoviště a oddělení pro výrobu 5-vrstvé
trubky PE-RT/EVOH/PE-RT pro podlahové vytápění a chlazení.
Naše nabídka spočívá v komplexním řešení, při
jehož výrobě byly dodrženy nejvyšší standardy
kvality vymezené normami a stavebními zákony,
což zaručuje bezproblémovou montáž a bezporuchovou práci zařízení.
Trubka PE-RT/EVOH/PE-RT je vyráběna
podle směrnic normy ISO 21003-2.
VLASTNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
Zkoušky ”online” v první fázi výroby:
Vizuální kontrola, kontrola rozměrů a označení podle ISO 21003-2 – zahrnuje také kontrolu vnější a vnitřní plochy vyráběné trubky.
Rozměry trubky procházejí kontrolou podle ISO
161-1, která zaručuje udržení výrobku v normativních tolerancích rozměrů.
Test průchodnosti trubky – tzv. ”test kuličky”,
který spočívá v propouštění zkušebního předmětu v podobě kovové kuličky pomocí stlačeného vzduchu ve svinutém svazku trubky.
Průměr kuličky je volen podle rozměru trubky
o 0,5 mm menší než nejmenší vnitřní průměr
trubky, což vychází z tolerance vnějšího průměru trubky a tolerance tloušťky stěny.
Testování v uzavřených laboratorních podmínkách:
Podélné smrštění trubky v souladu s ISO
2505:2005
Během testu umístíme trubku určité délky na
stanovenou dobu do sušičky, kde je vystavena
teplotě 110*C. Označenou vzdálenost změříme
stejným způsobem před a po vyhřátí.
Smrštění se vypočítává jako procentní změna
délky vzhledem k počáteční délce. Po vyhřátí
by se vzhled zkušebního vzorku neměl lišit,
tj. změna nesmí být vyšší než 2%.
Zkouška odolnosti proti vnitřnímu tlaku
podle ISO 1167
Cílem je ověření odolnosti trubky PE-RT/EVOH/
PE-RT proti stálému vnitřnímu hydrostatickému
tlaku vody při stálé teplotě během vymezeného
času, nebo do okamžiku zničení, v souladu
s požadavky normy. Vzorky jsou vystavovány
vnitřnímu tlaku při zvýšené teplotě vody. Po otestování se nesmí objevit deformace či poškození.
Test roztržení trubky
Testem se zjišťuje, při jakém hydrostatickém
tlaku dojde k poškození (roztržení) trubky PE-RT.
All In One Place One Factory All Products
All In One
Place
One Factory All Products
Výrobce moderních a komplexních
systémových řešení topných
a sanitárních instalací
CAPRICORN S.A.
CIERNIE 11, 58-160 ŚWIEBODZICE
tel. +48 74 854 05 16
e-mail: [email protected]
www.capricorn.pl

Podobné dokumenty

Přehled výrobků - katalog

Přehled výrobků - katalog Přírodní sirník molybdeničitý má příčinu své dobré mazací schopnosti ve své zvláštní strukturní stavbě. Krystaly MoS2 vytváří zvláštní tvary. Každá vrstva spojení se skládá z jedné vrstvy atomů mol...

Více

SmartLine - Honeywell Process Solutions

SmartLine - Honeywell Process Solutions kombinaci snímání tlakové diference se statickou a teplotní kompenzací na čipu nabízí přístroj vysokou přesnost a stabilitu při určování tlaku a teploty v pestré paletě aplikací. Produktová řada Sm...

Více

SERVISNÍ MANUÁL VISUAL PLUS

SERVISNÍ MANUÁL VISUAL PLUS umožňují měnit hodnotu nastavené teploty v komoře po jednotkách 0C v rozsahu daném pro příslušný režim. Stisknutím jedné z uvedených ikon na dobu 2 vteřin bude nastavovaná teplota narůstat / klesat...

Více

REFRAKTOMETR USAG 905 C (AC 2005) OPTICK HUSTOM R N

REFRAKTOMETR USAG 905 C (AC 2005) OPTICK   HUSTOM  R N - Bod tuhnutí kapaliny ostřikovačů v rozsahu 0 až -40ºC (přesnost ±0.55ºC) Možnost kalibrace, dioptrická korekce, celokovové tělo Dodáváno v plastovém kufříku včetně koženého pouzdra, pipety pro od...

Více