Královopolské listy - Královo Pole

Transkript

Královopolské listy - Královo Pole
ČÍSLO 1
LEDEN 2012
strana 2
strana 3
strana 6
strana 8
Radnice
informuje
Agentura Glanc
přitáhla do Semilassa
poctivý rock
Konečně vyšla:
Kometa – příběh
hokejového klubu
Regenerace bytových
domů
Slavnostní pøedání rekonstruovaných budov
V pondělí 12. prosince 2011 byly za účasti starosty Králova Pole Romana Vykoukala (na snímku při stříhání pásky v MŠ Purkyňova) a dalších představitelů naší
radnice, náměstkyně primátora Statutárního města Brna Ing. Jany Bohuňovské a dalších zástupců Magistrátu města Brna, Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
zhotovitelských firem, ředitelů královopolských škol a jiných hostů slavnostně předány rekonstruované budovy Mateřské školy, Brno, Purkyňova 21 a Základní
školy, Brno, Košinova 22. Odezněly kratší projevy, stříhaly se pásky, žáčci a žáci školky a školy si pro hosty připravili menší kulturní program a vánoční přáníčka.
V Mateřské škole, Brno, Purkyňova 21, postavené v r. 1980, byla
na podzim 2011 provedena generální
rekonstrukce v hodnotě necelých čtyř
milionů korun, zahrnující kompletní
zateplení, novou barevnou fasádu,
oživenou v průčelí dětskými obrázkovými motivy, opravu stávající ploché střechy a výměnu oken a dveří.
V roce 2010 byla školka vybavena
novým nábytkem a v lednu 2012
dostane ještě novou kotelnu. Dle ředitelky mateřské školy Bc. Jarmily
Svobodové si rodiče dětí i personál
zařízení zaslouží velké poděkování,
neboť všechny práce byly prováděny
ve ztížených podmínkách při plném
provozu školky a za dobré nálady
všech zúčastněných.
Mateřská škola v současnosti pečuje o sedmdesát pět dětí, které zde mají
k dispozici i krásnou rozlehlou zahradu s dominující velkou průlezkou
a mohutným letitým stříbrným smrkem. K jejímu vybavení patří i další
hrací prvky a nechybí ani kaštany,
borovice, smrky, tisy a také třešně,
meruňky, jabloně.
V Základní škole, Brno, Košinova 22
– komplexu, skládajícím se z třípodlažní budovy školy a jednopodlažního objektu školní družiny, došlo
k zateplení a opravě fasád, výměně
oken a dveří, úpravě vstupních prostor a provedení nového hydraulického vyregulování otopné soustavy.
Akci v hodnotě necelých deset milionů korun financoval Magistrát města
Brna. Připomeňme ještě, že v roce
2010 zde byla provedena generální
oprava stoupaček a rekonstrukce sociálního zařízení. A jak se vyjádřila
ředitelka školy Mgr. Jana Loubová,
v blízké době se chystá renovace
dveří tříd a úprava šaten.
Účastníci slavnostního aktu mohli
zhodnotit i interiér školy, po rekonstrukci čerstvě vymalovaný – dobře
vybavenou školní družinu, tělocvičnu, počítačovou učebnu, nové osvětlení ve třídách. Květinami a také
obrazy, keramickými artefakty a suchými vazbami žáků a výstavkou
dokumentů a fotografií z historie
školy nápaditě vyzdobené chodby.
Za pozornost zajisté stojí, že škola je zapojena do výzvy Evropské
unie „Peníze školám“ a Evropského
projektu „Ovoce do škol“ s finanční
podporou EU. Jak zde zaznělo, „Košinka“ dnes už není tou bývalou „Popelkou“, naopak, je školou, do které
je radost chodit.
Jana Novotná, foto: autorka
Zastupitelstvo městské části Brno-Královo Pole na 2. mimořádném
zasedání, konaném dne 2. 12. 2011, zvolilo novým starostou městské části
pana Romana Vykoukala. Čerstvě zvolený starosta ocenil dlouholetou
práci svého předchůdce, Ing. Ivana Kopečného, který blahopřál svému
nástupci ke zvolení jako první. Ing. Andrea Pazderová byla zvolena
1. místostarostkou a neuvolněnými místostarosty byli zvoleni Bc. Miloslav
Humpolíček a Pavel Juránek. Současnými členy Rady městské části dále
jsou Jiří Buchtela, Ing. Jaroslav Folprecht, Ing. Václav Keprt, Ing. Jan
Šrůtek a Mgr. Zbyněk Šolc.
(red)
Motto měsíce: „Abychom pochopili lásku svých rodičů, musíme sami vychovávat děti.“
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2012
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
Návrh na udělení
pamětních medailí
v r. 2012
❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚
Bezbariérové divadlo BARKA
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, rezervace 541 213 206,
[email protected], sms rezervace 608 635 578 – program LEDEN
16. 1. 19.00 MALTA – ostrovy v srdci středomoří, cestovatelské promítání
22. 1. 16.00 O BUDULÍNKOVI, O SMOLÍČKOVI. Pohádky pro nejmenší
hraje loutkové divadlo Vrati Schildera a Olgy Markové
23. 1. 19.00 RUMUNSKO – Na střeše Rumunska aneb od pramenů
k pramenům
26. 1. 19.00 VEČER IRSKÝCH TANCŮ
29. 1. 16.00 O KOBLÍŽKOVI, HRNEČKU VAŘ. Pohádky pro nejmenší
hraje loutkové divadlo Vrati Schildera a Olgy Markové
30.1. 19.00 HAWAI – sopečné ostrovy
BETLÉM BEZDOMOVCŮ
Ve středu 14. prosince byl ve velkém sále Husova sboru na ul. Sv. Čecha 35a
slavnostně představen „Betlém bezdomovců“, dílo brněnského výtvarníka
Rudi Lorenze. Vernisáž doplňovala beseda s autorem a recitál Marie
Kubátové. Netradiční betlém, vytvořený z nejrůznějších a různě posbíraných
součástek, zde bude k vidění do konce ledna 2012 vždy ve čtvrtek v době
14–19.00 hod.
V rámci koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví připravujeme hračkářské a sportovní ojedinělé muzeum svého druhu
sloužící široké veřejnosti z celého světa. To bude mapovat Československou (Českou) historii. Obracíme se na Vás proto se žádostí,
pokud máte doma jakékoliv staré hračky, hry, sportovní věci, které
můžete darovat, dejte nám, prosím, vědět. Děkujeme.
Petr Podroužek, [email protected]
Pøedvánoèní Košinka
Před první adventní nedělí se konala
na ZŠ Košinova tradiční předvánoční besídka. Škola nás přivítala v „novém kabátě“, zateplená a s novou
fasádou, krásně vyzdobená. Tělocvična, v níž se besídky konají, byla
zaplněná do posledního místečka.
Pozdní příchozí stáli v několika
řadách vzadu. Na jevišti předvedli
žáci „Dívčí válku“, v pestrém programu vystoupil soubor „Čertic“
a snad nejvíce si viditelně užívali svůj „Příběh Ježíška“ žáci 3. A
a 3. B. Vánoční atmosféru navodily
zpívané nejznámější koledy. V každé třídě byl připraven program pro
menší děti, mohly si vyrobit přáníčka, soutěžit. Na vánočním jarmarku
bylo z čeho vybírat, ať to byly vánoční ozdoby, adventní věnce, přání,
svícínky nebo keramika, polštářky
a dekorativní drobnosti.
Pro občerstvení si mohli zajít hosté i děti do školní jídelny. Nahlédla
jsem i do místnosti, kde byl dětem
k dispozici „skákací hrad Ducháček“. Zástup čekajících, až na ně
přijde řada, byl opravdu dlouhý.
Sváteční pohoda panovala v celé
školní budově.
Je třeba poděkovat všem, kdo se
o ni zasloužili.
PhDr. Marta Pawlasová
členka red. rady KL a ZMČ
U příležitosti Erbovních slavností
Králova Pole jsou každoročně udělovány „Pamětní medaile Městské
části Brno-Královo Pole“, a to
na základě návrhu občanů a právnických osob po projednání v Radě
a Zastupitelstvu MČ Brno-Královo
Pole dle těchto zásad:
– společensky významnou kulturní, uměleckou, sportovní a charitativní činností
– za úspěšnou podnikatelskou činnost jednotlivých podnikatelů
– oficiálním zahraničním hostům,
za navazování spolupráce s jejich místy, kulturními a společenskými spolky
Občané a právnické osoby mohou
podat písemný návrh na udělení
„Pamětní medaile Městské části Brno-Královo Pole“ na adresu
ÚMČmB Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 v termínu do 29. 2.
2012.
dr. Libuše Sedláčková
Vážení občané,
dovolte, abychom vám oznámili, že
z důvodu razantního snížení rozpočtu knihovny na rok 2012 a 2013 jsme
museli přijmout rozsáhlá redukční
opatření. Bohužel mezi ně patří také
uzavření některých poboček a je
mezi nimi i knihovna na ul. Botanická 57/59. Její provoz pro veřejnost
byl ukončen k 31. 1. 2012. Po předložení průkazky z pobočky na ul.
Botanická můžete plynule přejít
na kterékoliv pracoviště knihovny.
Zároveň dochází ke změně otevírací
doby knihovny, vše najdete na stránkách www.kjm.cz.
Ing. Libuše Nivnická,
ředitelka knihovny
Nová pasáž KORUNA na Palackého tř. 45
Přijďte se podívat do nově otevřené pasáže KORUNA na Palackého tř. 45
Jsou zde pro Vás otevřeny tyto prodejny:
■ Potraviny
■ Víno, sýry, uzeniny
■ Čaje z celého světa
■ Děti a sport
■ Kosmetický salón
■ Kavárna – cukrárna
■ Nonstop trafika
■ Zdravotní pomůcky
2
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2012
Agentura Glanc přitáhla do Semilassa poctivý rock
NAZARETH
Výstavba Královopolského tunelu
Na začátku prosince se agentuře
Glanc podařilo nalákat do brněnského
Semilassa skotskou rockovou skupinu Nazareth, která vznikla již v roce
1968 a svoje první album vydala už
před čtyřiceti lety. V kapele působí od samého začátku dodnes zpěvák s nezaměnitelným hlasem Dan
McCafferty (na snímku) a o přesně
měsíc starší baskytarista Pete Agnew
(14. 9. 1946).
Rockoví démoni ze skotských hor
předvedli v Semilassu, že ani po tak
dlouhé době od svého vzniku nemusejí spoléhat na svůj nejslavnější romantický hit Love Hurts, který dnes
zná téměř každý, kdo vlastní rádio,
či nějaký přehrávač. Nazareth vydali v roce 2011 v pořadí již své 21.
studiové album The Newz a je velká
škoda pro mladé, že si mnozí z nich
tuto skupinu zaškatulkovali do tzv.
„obehraných“. Na koncert se totiž přišly pobavit hlavně ti starší a rozhodně
nemuseli litovat.
Petr Podroužek, foto: autor
StaroÏitnosti
StaroÏitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá rÛÏe, zastávka tr.: 9, 12)
IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní
a náramkové hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české
granáty • tabatěrky • pudřenky • svícny • lustry • alpaku
kombinovanou se sklem • porcelánové figurky • veškeré
sklo • bižuterii • světla • rádia • gramofony • fotoaparáty •
dalekohledy • hračky • divadla • betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty • knihy •
pohlednice • reklamní předměty a další
Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
KLEINER
Vážení občané, rádi bychom Vám poskytli nové informace o průběhu
prací na výstavbě „VMO Dobrovského“, jehož součástí je 1250 metrů
dlouhý Královopolský tunel.
Výstavba této důležité součás- zprůjezdněna sjízdná rampa ve směru
ti velkého městského okruhu zažila od Řečkovic do Žabovřesk. Jsou dov roce 2011 několik významných končeny oba portály tunelu, provádí
událostí. Na základě žaloby občan- se vybavení tunelu technologickým
ského sdružení VMO Brno a rozhod- zařízením (ventilátory, kabelové pronutí Městského soudu v Praze došlo pojení, trafostanice, elektrorozvodny,
k čtyřměsíčnímu zastavení stavebních požární vodovod, osvětlení, kameroprací. Z těchto důvodů tedy nebylo vý dohled atp.). Dokončena byla rovmožné dokončit a uvést tuto roz- něž budova technologického centra
sáhlou dopravní stavby do provozu (sedm podzemních a jedno nadzemní
v původně plánovaném termínu v lis- podlaží), kde rovněž dochází k montopadu 2011. Po opětovném zaháje- táži zařízení potřebných pro provoz
ní stavebních prací a zrušení podání tunelu. Předpoklad uvedení celé stavdalší žaloby občanského sdružení je by do provozu je srpen – září 2012,
v současné době již téměř dokončena a to po provedení veškerých provozmimoúrovňová křižovatka Královo- ních zkoušek samotného tunelu.
V rámci stavby „VMO Dobrovpolská x Hradecká, plně zprovozněna
komunikace Královopolská včetně ského“ bude také v nejbližší době
obnovení provozu trolejbusu a nově zahájena kompletní rekonstrukce
ulice Dobrovského včetně kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení,
vozovek, chodníků a výsadby nového
uličního stromořadí. Snahou investora i zhotovitele je tyto stavební práce
ukončit současně s uvedením „VMO
Dobrovského“ do provozu.
Závěrem roku 2011 došlo také
na stavbě navazující mimoúrovňové
křižovatky „Dobrovského – Svitavská radiála“ ke zprovoznění nově
vybudovaných vozovek a tím k výraznému zlepšení průjezdnosti tímto
rozestavěným úsekem velkého městského okruhu, kde k úplnému dokončení dojde současně s uvedením
do provozu Královopolského tunelu.
Brněnské komunikace a. s.
U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ
TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE,
MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE
VOLEJTE KLEINER SERVIS
TEL.: 549 210 297–8
široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek
MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE … (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky…)
Košinova 10, Brno, tel.: 549 210 297-8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
Cejl 68, Brno, tel.: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
www.levnesporaky.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2012
3
Informace a oznámení Informace a oznámení Informace a oznámení
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠK. R. 2012/2013
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna připravil systém elektronické podpory zápisu do mateřských škol v celém městě Brně na šk. r. 2012/2013, který by
měl mimo jiné poskytnout rodičům on-line informaci o umístění jejich dítěte v seznamech
žádostí.
Ze systému bude možné také získat objektivní informace o skutečných počtech neuspokojených žadatelů o místo v mateřské škole v městě Brně (dosud vysoký počet duplicitních žádostí na několik MŠ).
Stanovená jednotná kritéria (s bodovým systémem) pro přijímání dětí do MŠ se snaží
o předcházení diskriminaci tak, jak vyplývá z vyjádření ombudsmana k této problematice
a rovněž zohledňuje koncepci školské politiky města Brna. Bude tak umožněno předškolní
vzdělávání všem dětem ve věku od čtyř do šesti let s trvalým bydlištěm ve městě Brně bez
ohledu na postavení rodičů (např. sociální poměry, matka na mateřské dovolené).
V lednu 2012 proběhne celoměstská mediální a osvětová kampaň směrem k rodičovské
veřejnosti. Podrobnější informace poskytnout ředitelky jednotlivých mateřských škol.
Vydávání přihlášek k přijetí dítěte do mateřské školy se v MČ Brno-Královo Pole uskuteční od 20. 2. do 24. 2. 2012 ve všech MŠ dle jejich provozní doby. Rodiče budou mít
možnost vstupovat do systému elektronické podpory zápisu, vyhledávat zde informace
o jednotlivých MŠ a především vyplnit a vytisknout si přihlášku v PC doma, nebo ji mohou
vyplnit přímo v MŠ s ředitelkou školy, příp. na OŠMT MMB s pověřeným pracovníkem.
Zápis dětí do mateřských škol v celém městě Brně, tj. odevzdání přihlášek, se bude
konat ve dnech 5. 3. a 6. 3. 2012 od 13 do 16 hod. Rodiče nebo jiný zákonný zástupce
dítěte přinesou osobně ředitelce příslušné školy k zápisu vyplněnou a podepsanou žádost
o přijetí dítěte do MŠ s razítkem od lékaře, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Přijímací řízení. Po ukončení sběru přihlášek budou seznamy dětí uzavřeny a elektronicky setříděny podle stanovených kritérií. Od 12. 3. 2012 budou systémem automaticky
odesílány e-mailové zprávy rodičům dětí (pokud uvedli e-mail), které jsou přijaty, se žádostí, aby se dostavili do 5 dnů do konkrétní MŠ pro rozhodnutí o přijetí. Ostatní rodiče
budou informováni obvyklým způsobem (telefonem, dopisem). Po převzetí rozhodnutí
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonný zástupce dítěte vyzván mateřskou
školou k podepsání zpětvzetí svých žádostí na jiné MŠ, kde bude zastaveno správní řízení.
Tímto krokem se uvolní místa na ostatních mateřských školách pro další zájemce.
Od 1. 9. 2011 se zvýšila o 60 míst kapacita mateřských škol v Brně-Králově Poli, a to
otevřením rekonstruované budovy v ul. Rybníček 9, která je součástí Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14.
Zaměření mateřských škol v Brně-Králově Poli
Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65
Zaměření na rozvoj celkové pohybové kultury, cvičení na rehabilitačních míčích, „Cvičeníčko“ s Mgr. V.
Nemkyovou, plavání, keramika, logopedická péče, angličtina. Edukativně – stimulační skupiny pro předškolní
děti, letní a zimní škola v přírodě, kulturní akce pro děti
a rodiče. Tel.: 549 257 696, 724 966 052, e-mail: [email protected], http://www.msskola.cz/bozetechova65/
Mateřská škola, Brno, Bulharská 62
Program na podporu zdravého životního stylu s prvky ekologie
a s pohybově rekreačním programem – aerobik pro předškolní
věk, předplavecký výcvik ve sportovním areálu v Řečkovicích
(Družstevní ul.), taneční kroužek Zumba a sportovní kroužek
Rytmik, projekt Angličtina do škol pro předškolní děti. Edukativně-stimulační skupiny pro předškolní děti, kulturní akce
a výlety pro děti a rodiče. Tel.: 541 212 390,
e-mail: [email protected] http://www.volny.cz/ms-bulharska/
Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66
Děti jsou ve věkově smíšených třídách vedeny k získávání základních návyků a vědomostí, potřebných pro
vstup do ZŠ, k samostatnosti a zdravému sebevědomí.
Jedním z hlavních cílů je seznámení dětí se zásadami
zdravého životního stylu, jako je zdravá výživa, pravidelný pohyb, pitný režim a vztah k životnímu prostředí.
Nabízíme: předplavecký výcvik, bruslení, cvičení se Sportíkem, hra na flétnu, seznamování s anglickým jazykem, taneční
kroužek Rytmik, kulturní a sportovní akce, výlety. Tel.: 549 259 532,
e-mail: [email protected]
Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12
Principy výchovy a pojetí práce s dětmi vychází z myšlenkového odkazu J. A. Komenského doplněného o současné
poznatky vědy. Snažíme se respektovat prioritu výchovného působení rodiny. Dětem umožnit vstup do života přirozeným rozvíjením duševních, tělesných i rozumových
schopností. Tam, kde je rodina základem, se mateřská
škola stává nadstavbou a nezastupitelnou složkou komunální výchovy, čímž vytváří harmonický celek při působení na dítě. „Edukativně stimulační skupiny“ – příprava dětí na vstup do 1. třídy ZŠ, výuka
4
angličtiny v návaznosti na ZŠ, Brno, Herčíkova 19, odborná logopedická péče, výtvarný kroužek, kroužek keramiky, hra na zobcovou flétnu, předplavecká výchova, škola v přírodě. Tel.:
549 257 292, e-mail: [email protected]
Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21
Certifikát o přijetí MŠ do sítě projektu „Zdravá
mateřská škola“ s celoročním tématem. „V pohodě a radosti objevujeme svět“, výchova
ke zdravému životnímu stylu, zaměření na citové porozumění, úzkou spolupráci s rodiči,
racionální stravování podle pravidel zdravé
výživy, logopedická péče, angličtina, předplavecký výcvik, škola v přírodě, keramika, hra
na zobcovou flétnu. Tel.: 549 241 042, e-mail: [email protected]
Mateřská škola, Brno, Chodská 5
Návaznost na rodinnou výchovu, spolu s rodinou zajistit komplexní rozvoj osobnosti dítěte s respektováním jeho individuality – podporovat a rozvíjet ekologické myšlení a jednání
a vztah k přírodě, podporovat zdravý životní styl, vytvářet hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky, učit se pečovat o svoje bezpečí a zdraví, probouzet vztah k hodnotám,
dobře připravit děti pro vstup do 1. tř. ZŠ. Kromě běžné práce
s dětmi nabízíme: logopedická péče, angličtina, výtvarné dílny, flétna, edukativně stimulační
skupiny, škola v přírodě, plavání. Další informace: tel.: 724 161 341, www.mschodska5.cz,
e-mail: [email protected]
Mateřská škola, Brno, Chodská 15
Výchova ke zdravému životnímu stylu přijetí
MŠ do sítě projektu „Zdravá mateřská škola“
s celoročním tématem „Je nám spolu dobře“,
ve stravování prvky zdravé výživy, estetické
a pohodové prostředí, preventivní zubní péče,
logopedická péče, návštěvy kulturních akcí, keramický a výtvarný kroužek, hudebně taneční
kroužek „Vrabčáci“, angličtina, předplavecký
výcvik, „Sportujeme se Sportíkem“ atd. Další informace: tel.: 541 216 953, www.volny.cz/
ms19, e-mail: [email protected]
Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21
Věkově smíšené třídy, zaměření na osobnostní
rozvoj dítěte a na jeho začlenění do společenství,
děti se učí osvojit si základy hodnot, na nichž je
založena naše společnost. Spolupráce s rodinou.
Škola rozvíjí u dítěte jeho schopnost učení, učí
děti získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící
na své okolí. Cvičení se Sportíkem, keramický
kroužek, škola v přírodě, vycházky do vzdáleného okolí, pěstování vztahu k rodnému městu. Další informace na tel.: 541 212 182,
e-mail: [email protected], www.mspurkynova.cz
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
Přestavbou budovy bývalého gymnázia
byla vybudována zcela nová čtyřtřídní
mateřská škola Rybníček, která zahájila svůj provoz 1. 9. 2011. Děti vzděláváme podle školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání
s názvem ,,Máme se rádi, jsme dobří
kamarádi“. Rozvíjíme osobnost dítěte, podporujeme jeho tělesný rozvoj
a zdraví, aktivní pohyb, osobní spokojenost a pohodu, napomáháme k chápání světa, motivujeme děti k dalšímu poznávání a učení
a vedeme je ke zdravému životnímu stylu. V úzké vazbě doplňujeme rodinnou výchovu a nabízíme dětem vstřícné, podnětné prostředí. Přibližujeme jim křesťanské tradice a hodnoty.
V rámci výchovně vzdělávacího programu dětem nabízíme logopedickou péči, angličtinu pro
nejmenší, hudební kroužek, plavecký výcvik, pobyt v solné jeskyni, edukativně stimulační skupinky, školu v přírodě, ekologické aktivity a společné akce s rodiči. Přírodní zahrada
mateřské školy dává dětem možnost trávit čas v habrových a akátových tunelech, altánech,
stanech a pěstovat na záhoncích. Další informace o škole na tel.: 533 433 880, 736 771 201,
e-mail: [email protected], www.zsstankova.eu.
Mateřská škola, Brno, Vackova 70
Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání
a prožívání, věkově smíšené třídy. Kroužky: keramika,
jóga, angličtina, plavecký výcvik, bruslení. Podrobnější
informace: tel.: 549 255 168,
e-mail: [email protected], http://msv.nikde.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2012
Informace a oznámení Informace a oznámení Informace a oznámení
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ŠK. R. 2012/2013
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. tříd na šk. rok 2012/2013 se koná ve všech
základních školách v Brně-Králově Poli ve čtvrtek a pátek 19. a 20. 1. 2012 od 13.00
do 17.00 hod. V uvedených dnech v době od 8.00 do 17.00 hod. se na všech školách
uskuteční Den otevřených dveří.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce
v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Rodiče, nebo jiný
zákonný zástupce přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz. Spádové obvody
škol budou vyvěšeny na obvyklých místech v budovách škol.
Zaměření základních škol v Brně-Králově Poli
Základní škola, Brno, Botanická 70
Základní škola rodinného typu s výukou v 1.–5.
ročníku realizovanou dle školního vzdělávacího
programu „Škola pro život“. Menší počty žáků
ve třídách umožňují uplatňovat individuální přístup
zejména k žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami. Je zde realizována individuální
integrace žáků s podporou asistenta pedagoga podle
individuálního vzdělávacího plánu. Prioritou školy
je poskytovat kvalitní všeobecný základ pro další vzdělávání žáků s ohledem na jejich
individuální schopnosti se zaměřením na cizojazyčné vzdělávání, všestranný tělesný rozvoj
žáků a výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola nabízí výuku angličtiny od 1. ročníku
doplněnou o konverzaci v anglickém jazyce (nepovinný předmět), školního psychologa,
posílení hodinové dotace tělesné výchovy, plavání, bruslení, lyžování, letní a zimní školu
v přírodě, realizuje různé projekty a školní akce vhodně doplňující vzdělávání. Volný
čas mohou žáci trávit ve školní družině nebo v některém zájmovém útvaru (hudební,
výtvarný, dyslektický, keramický, německý jazyk, španělština, atletická příprava, judo,
sportovní hry). Ve škole působí ZUŠ Orchidea. Další informace na ředitelství školy, tel.:
541 248 093, e-mail: [email protected] nebo www.zsbotanicka.cz
Základní škola, Brno, Herčíkova 19
Škola je vybavena moderním bazénem,
ve kterém je zajišťován plavecký výcvik
nejen pro vlastní žáky, ale i pro děti z okolních škol i školek. Výuka dle vlastního
školního vzdělávacího programu SOVA
(Spokojenost, optimismus, vědomosti,
aktivita). Od 6. ročníku lze po úspěšných
přijímacích zkouškách navštěvovat třídu
s rozšířenou výukou informatiky. Od 7. ročníku nabídka volitelných předmětů (německý, ruský jazyk, ekopraktika, informatika, výtvarné činnosti, anglická konverzace) vždy
podle aktuálních možností školy. Ve všech předmětech se vyučující snaží předat žákům co
nejvíce informací a připravit je pro budoucí volbu povolání. Ve výukovém programu jsou
zahrnuty i projektové dny, které umožňují získávání dovedností jinou formou a vedou žáky
ke komunikaci a spolupráci. Na I. stupni pracuje speciální pedagog zaměřený na poruchy
učení. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami pokračuje i na II. stupni ZŠ.
Od září 2011 pracuje se žáky třikrát týdně školní psycholog. Vyučující zařazují do výuky
práci s interaktivními tabulemi. Školní kroužky angličtiny, florbalu, fotbalu, keramiky, hry
na flétnu, informatiky a nově kroužek stolního tenisu a kroužek logopedický. V rámci školní družiny pracují kroužky pohybové a taneční výchovy,
společenského chování a stolování, plavání. Volné hodiny
na internetu pro žáky školy zdarma, možnost využití školní knihovny s informačním centrem. Pro zájemce v 1. a 2.
třídách výuka anglického jazyka ve spolupráci s Jazykovou
školou Astra. Škola má k dispozici moderní kuchyni, která
nabízí strávníkům výběr ze dvou jídel. Školní tělovýchovná
jednota Mládí pořádá kurzy plavání, sebeobrany, gymnastiky a aerobiku. Pravidelné výjezdy do škol v přírodě, na lyžařské výcvikové kurzy a v závěru školního roku tematické
výlety. Škola využívá všechny dostupné finanční prostředky k modernizaci výuky včetně finančních prostředků
z Evropské unie k vybavení učeben interaktivními tabulemi. Podrobnější informace na tel.: 541 212 453, e-mail:
[email protected] nebo www.zshercikova.cz.
vyučujeme angličtinu. Každoročně nabízíme i výuku druhého cizího jazyka –
německého. Výuka informatiky probíhá
od 4. třídy. V rámci povinně volitelných
předmětů nabízíme výuku informatiky
(7. ročník programování Baltík, 8. ročník
tvorba školního časopisu, 9. ročník psaní všemi deseti), přírodovědný seminář,
výtvarný seminář, sportovní výchovu, dramatickou výchovu a pěstitelské práce a pro žáky
9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, seminář z českého jazyka
a matematiky. Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení pomáhá reedukační péče, ve škole působí školní psycholog. O žáky I. stupně je postaráno ve školní
družině. K vybavení školy patří odborné učebny, keramická dílna, pracovna environmentální výchovy, počítačová učebna, multimediální učebna, učebna přírodních věd, prostorná
tělocvična a hřiště s umělým povrchem. Součástí školy je i moderní školní kuchyně s možností výběru ze dvou jídel. Během posledních dvou let byla provedena oprava sociálního
zařízení, výměna oken, zateplení pláště budovy a střechy a škola dostala novou fasádu, což
samozřejmě přispělo ke zkulturnění školního prostředí. Pro informaci rodičů o dění ve škole
vydáváme měsíčník Zpravodaj. Pořádáme pravidelné akce k posílení vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči. V zimě „Předvánoční Košinku“ s programem pro rodiče, soutěžemi, tvořivými
dílnami, skákacím hradem a vánočním jarmarkem. Na jaře „Čarodějnou Košinku“ v součinnosti s místními dobrovolnými hasiči. Další informace o škole na tel.: 549 211 137, e-mail:
[email protected] nebo www.volny.cz/zskosinova
Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2
Výuka je vedena podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Ten odráží nejlepší prvky z původního programu ZŠ a je obohacen
o dlouhodobou zkušenost z rozšířené výuky
cizích jazyků. Ke zvýšení jazykové gramotnosti je zavedena povinná výuka angličtiny
od 1. ročníku.
Od 6., resp. od 7. ročníku se vyučuje druhý
cizí jazyk dle výběru žáků (němčina, francouzština nebo ruština). Speciální péče je věnována nejen talentovaným dětem, ale i dětem s vývojovými poruchami učení (dyslexie apod.) a vadou řeči. Pro ně jsou zřízeny
specializované třídy, resp. kroužky. Ve škole působí školní psycholog. Samozřejmostí se
stala výuka informatiky ve třech moderních počítačových učebnách, které jsou využívány
i pro výuku cizích jazyků a ostatních předmětů. Volnočasové aktivity jsou součástí školní
družiny. Ta má celodenní provoz od 6.30 do 17.00 hod. V odpoledních hodinách mohou
děti rozvíjet své zájmy ve sportovním, výtvarném, keramickém a dramatickém kroužku.
Pro žáky druhého stupně jsou připraveny sportovní hry, kroužek výpočetní techniky a fotografický kroužek. Součástí školy je školní jídelna s možností výběru ze dvou jídel. Škola
nabízí i výuku hry na flétnu (za úplatu), školy v přírodě, a to i v zahraničí (zdravotní pobyty
u moře), lyžařské kurzy, zahraniční výukově-poznávací zájezdy aj. Přes všechny uvedené
aktivity prioritou školy zůstává kvalitní základní vzdělání a slušná výchova. Podrobnější
informace o všech aktivitách školy získáte osobním kontaktem s vedením a vyučujícími
školy (tel.: 541 211 758, 549 242 379, e-mail: [email protected]), resp. na adrese:
www.zsslovanak.cz.
pokračování na str. 6
Základní škola, Brno, Košinova 22
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola
pro život.“ Chceme dát žákům základ vědomostí a dovedností a nabídnout činnosti, motivující k profesní orientaci.
Jsme úplná škola s devíti postupnými ročníky. Máme třídy běžné i dyslektické a poměrně velký počet speciálních
pedagogů. Nabízíme bohatý výběr zájmových kroužků.
Jsme školou rodinného typu – ideální prostředí u nás najdou ti, kteří potřebují menší žákovské kolektivy a přátelskou atmosféru. V 1. a 2. ročníku nabízíme nepovinnou
výuku angličtiny s lektorkou jazykové školy. Od 3. ročníku
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2012
5
Informace
a oznámení Informace
dokončení ze str. 5
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
V naší základní škole vzděláváme
děti podle školního vzdělávacího
programu „Škola bez hranic“, který vychází z myšlenek daytonské
výuky, jež je vhodná pro všechny
děti z celého světa. Základní filozofií školy je vytvořit příjemné
a bezpečné místo, kde každé dítě
má právo se vzdělávat dle svých
individuálních možností a potřeb.
V 1. a 2. ročníku nabízíme nepovinnou výuku anglického jazyka,
od třetí třídy je výuka angličtiny
povinná, na druhém stupni v 8. ročníku si žáci mohou přibrat druhý cizí jazyk, a to německý. Sportovní skupiny ve třídách od 1. do 5. ročníku s rozšířenou výukou tělesné
výchovy jsou zaměřeny na lední hokej pro chlapce a dívky, krasobruslení či jiný sport.
Škola má jazykovou třídu s interaktivní tabulí a tři učebny výpočetní techniky s připojením na Internet, které využívají všechny děti jak ve výuce, tak v poledních přestávkách,
od 3. ročníku v předmětu informatika či při výuce cizích jazyků. Výuka dramatické výchovy, sportovní hry, děti navštěvují pěvecký sbor Paprsek, probíhá výuka plavání, bruslení,
lyžařské kurzy a školy v přírodě. Též zajišťujeme výuku náboženství. Různá zájmová
činnost – přírodovědně-společenská praktika na I. stupni, judo, tenis, hip hop, ve školní
družině kroužek hudební a rukodělný. Na škole pracuje školní psycholog, pro žáky se
specifickými poruchami učení je k dispozici dyslektický kroužek. Škola se též zaměřuje
na vzdělávání dětí ze států Evropské unie i z třetích zemí. Výuku českého jazyka poskytujeme žákům-cizincům jako nepovinný předmět, a to tři hodiny týdně navíc v odpoledních
hodinách. Další z nepovinných předmětů je výuka ukrajinštiny, kterou zajišťuje rodilá
mluvčí. Žáci využívají školní družinu, hudebnu, odborné pracovny fyziky a chemie, cvičnou kuchyňku, žákovskou knihovnu, tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem, stravují se
v moderní jídelně-výdejně, kde si mohou vybrat ze dvou jídel. K dennímu občerstvení využívají kantýnu ve vestibulu školy. O životě ve škole vypovídá školní časopis Staník. Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.
Další informace o škole na tel.: 541 219 992, 541 422 022, e-mail: [email protected],
www.zsstankova.eu.
Vykliďte garáže!
ŘÁDKOVÁ INZERCE
 ZVEME rodiče a děti na zápis do Mezinárodní Montessori Základní
školy. Zápis probíhá ve dnech 27.–28. 1. 2012. Montessori pedagogika,
rozšířená výuka angličtiny. Podrobnosti na www.msperlicka.cz, tel:
603 226 844 Zápis do Mezinárodní Montessori MŠ Perlička probíhá
ve dnech 17. a 24. 2. 2012. Česká a anglická Montessori třída. Více
info: www.msperlicka.cz
 POCTIVÁ mokrá pedikúra, manikúra, modelář nehtů, v budově kliniky Laurea, Bulharská 29, Brno, 2. patro, tel.: 605 922 824
 KOUPÍM byt 2-3+1 v Brně-Kr.Poli, tel.: 605 514 210
 CVIČENÍ pro těhotné. Mobil 775 090 808,
email: [email protected], www.bedrichova.com
 VYMĚNÍM OB 3+1, 73 m2, balkon, po rekonstrukci, revit. dům ve St.
Lískovci za menší, nejlépe do privat. Tel.: 605 530 694
 AUTOVRAKY – odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ.
Výkup aut, prodej ND. www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 030 304
 MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT,
ST, ČT. 15–18 hod. Tel.: 549 250 323. Ochutnávka medoviny zdarma
Koneènì vyšla: Kometa – Pøíbìh hokejového klubu
Tak tuto knížku musíte mít fakt doma.
Už pro to, že se její děj odehrává výhradně v Králově Poli a je první svého
druhu na trhu. A určena je nejen tisícům
fanoušků ledního hokeje z veletržního
města, kteří ještě mnohé pamatují, ale
i těm, jež nezažili roky největší slávy
brněnského hokeje. Výpravná publikace
„Kometa – Příběh hokejového klubu,“
monitoruje slavné i méně slavné okamžiky historie jedenáctinásobných mistrů republiky.
Kniha obsahuje kroniku sezon z doby,
kdy ještě Kometa nebyla Kometou, až
do současnosti. Na více než 400 stranách
se lze dočíst i mnoho nového o 33 legendách brněnského ledu, včetně těch, kteří
již nejsou mezi námi: Jaroslav Jiřík, Vlado Dzurilla nebo Oldřich Machač. Publikaci
obohacují dosud nezveřejněné fotografie. Kniha prozrazuje také všechny možné statistiky; výsledky, tabulky, soupisky. Důležité mezníky týmu za Lužánkami jsou navíc
zvýrazněny citlivým podbarvením.
Kniha spatřila světlo světa před koncem roku a po standardním nákladu už tři dny
po jejím představení na trhu bylo jasné, že se bude chystat dotisk. Aby taky ne, publikace – Příběh hokejového klubu – se opravdu povedla!
Petr Podroužek
Rostislav Václavíèek oslaví 65. narozeniny
Přijíždí ŠKODA Octavia Tour Trumf s cenovým zvýhodněním
až 90 000 Kč
Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, že nový vůz ŠKODA
Octavia v akční nabídce Tour Trumf získají nyní se zvýhodněním až 90 000 Kč! Využijte mimořádnou
příležitost a splňte si sen o vlastním voze ŠKODA Octavia - prostorném rodinném automobilu
s bohatou výbavou v paketu Trumf.
A pokud se rozhodnete pro úvěr od ŠkoFINu, navíc dostanete zimní kola zdarma!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4–7,2 l/100 km a 149–168 g/km
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO NOVÁK
Václavova
1 Brno
Autonova
123
45 Jindřichův
Masná
418/20 Hradec
Tel.: 123 456 789
657 79 Brno
www.skoda-auto.cz
6
Tel.: 543 424 211
[email protected]
www.autonova.cz
Přestože měl už v páté třídě dvojku
z chování za kouření, později patřil
k nejslušnějším a nejpoctivějším fotbalistům, kteří po fotbalovém trávníku kdy
běhali. Kdo? Brněnský Rostislav Václavíček, bydlící v Králově Poli. V prosinci
oslavil pětašedesátku.
Věk je to jistě krásný, pozoruhodný
je ovšem jeho rekord, který jen tak někdo nepřekoná. Bez přerušení nastoupil
ke 280 ligovým zápasům! „Kdyby se
počítaly i další soutěže, měl bych šňůru
ještě delší.
Nevynechal jsem pak jediný zápas
i tři roky v Belgii a další ještě v Rakous-
ku,“ upozornil v rozhovoru. Ten rekord
je na ligové úrovni i světový! V jedné
soutěži tolik startů v řadě nikdo nemá.
Hrál bez přerušení devět a půl roku!
„Jednou byl rekord v ohrožení! Vypil jsem po tréninku studené a skončil
ve vysokých horečkách. Doktorka mě
poslala do peřin, ale trenér Masopust
mě vytáhl a poslal aspoň na posledních
dvacet minut,“ vzpomněl Václavíček.
Skončil s fotbalem až ve 44 letech.
V životě byl v nemocnici jen dvakrát.
Těžká zranění se mu vyhýbala. Měl dvakrát zlomený nos, ale hrál už v dalším
zápase. „A to jsem neměl masku, jako
někteří dnes,“ usmál se železný muž.
Dnes vede fotbalisty Miroslavi v I. A
třídě.
Doma v šuplíku má zlatou medaili
z olympiády v Moskvě 1980, se Zbrojovkou Brno získal domácí titul v sezoně 1977/78. Pamatuje domácí zápasy,
na které chodilo 45 000 diváků, a tak
nyní pochopitelně trpí, když na mizerně
hrající Brno jich chodí do Králova Pole
jen hrstka.
Petr Podroužek, foto: autor
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2012
HUDBA PRO ADVENT
V úterý 22. listopadu 2011, v den
svátku svaté Cecílie, patronky muzikantů, zpěváků, básníků, zhotovitelů hudebních nástrojů a také
slepců, se v koncertním sále Základní umělecké školy Vítězslavy
Kaprálové konal tradiční benefiční
Koncert pro Vážku. Skladby různých autorů v podání žáků školy
a provedení různých nástrojů včetně lidského hlasu se nesly večerem na podporu kontaktního místa
České alzheimerovské společnosti při brněnském středisku Diakonie Českobratrské církve evangelické, které pomáhá nemocným alzheimerovou chorobou a pečujícím rodinám.
1
noc a Narodil se Kristus Pán. Orchestr představil ke dvacítce skladeb, ve druhé polovině koncertu převážně vánočních, v podání nejen mandolín, mandol
a mandolocell, nástrojů romantického zvuku, ale i akordeonů, kytar, bicích,
kontrabasu a dechového kvintetu. Z galerie fotil muzikanty mladý umouněný
kudrnatý čert – bylo pátého prosince večer.
❚❚❚
V krátkosti si nakonec připomeňme Předvánoční koncert, uvedený pěveckým
sborem Lumír v sobotu 17. prosince v Husově sboru – koncert, kterým by
Lumír rád založil novou předvánoční tradici. Na čtyřicet účinkujících zpívalo
Messe (mši) de Minuit pour Noël od Marc-Antoine Charpentiera a další
adventní písně.
❚❚❚
Neměli bychom zapomenout ani
na koncert pro oči, kterým byla
15. výstava orchidejí v ÚSP pro
tělesně postiženou mládež na Kociánce ve dnech 25.–28. 2011. Královny květin předváděly ve sklenících svoji eleganci, krásu, vznešenost (v jejich stínu se choulily
citrusy, kaktusy, anturie, begonie,
bromélie, filodendrony a další rostliny). Andulky, korely a křepelky
čínské, které tu také měly své místo, koncertovaly ostošest. A akvarijní rybky v sousedství jejich klecí
brázdily vodní živel a mlčely, neboť jsou němé.
3
❚❚❚
Tak jako v předešlých letech, 2
i v roce 2011 se o první adventní
neděli konal v KC Semilasso koncert Na lidovú notečku, pořádaný
Sdružením rodičů a přátel Dětského
folklorního souboru Iskerka. Dvě
stě sedmdesát dětí z královopolských souborů – Iskerka, Jánošíček,
Ondrášek, ZŠ Slovanské náměstí –
a dalších čtyř brněnských dětských
folklorních souborů představilo nejen tance a písně, ale i hry a zvyky lidových
tradic. V závěru koncertu si účinkující spolu s návštěvníky zazpívali, také již
tradičně, vánoční koledu Pásli ovce valaši.
❚❚❚
Dětský folklorní soubor Jánošíček se na scéně Semilassa představil ještě jednou v neděli 11. prosince na charitativním vánočním koncertu a provedl návštěvníky různými národopisnými oblastmi Slovenska. Hned v první řadě sledoval jeho produkci ani ne tříletý Filípek, oblečený do bílého, s malými housličkami a smyčcem v rukou. Na koncertě vystoupil též pěvecký sbor Petrklíč
4
ze ZŠ Krásného v Juliánově. Výtěžek ze
vstupného byl věnován
na uhrazení nákladů
za výcvik asistenčního
psa Bessy.
❚❚❚
Hudba se o adventu
a Vánocích nesla ze
všech stran, kdepak
by se nám podařilo
všechnu ji tu zachytit.
Vzpomeňme tedy alespoň koncert Mandolínového souboru Moravan v Semilasse, při
kterém zazněla i Tichá
EDEN
Jana Novotná,
foto: 1, 3, 4 autorka, 2 DFS Iskerka
❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚
Cvičení pro všechny. Jako příjemné odreagování od předvánočního shonu mi připadalo odpoledne 15. prosince, strávené v budově TJ Sokolu Brno Královo Pole
v Srbské ulici. Velikou tělocvičnu zaplnila řada rodičů i prarodičů, aby se podívali
na své děti a vnoučata. Ne všechny děti tráví svůj čas pouze u televize a počítače,
nýbrž jsou i takové, které vydávají svou energii a nadšení v pravidelných cvičeních v královopolském Sokole. Ten nabízí několik možností cvičení všestrannosti.
Pro nejmenší děti (Králíčci) jsou to jednoduchá cvičení s říkadly a různými pomůckami.
Mladší žákyně cvičí již za pomocí hudby s náčiním či na nářadí. Žáci cvičí hlavně na nářadí, a hoši tak rozvíjejí svou obratnost, koordinaci pohybu, ale zvyšují si
tak i svou odvahu a sebevědomí. Jak žáci, tak mladší žákyně, se zúčastňují župních
přeborů, ve kterých nejúspěšnější obsazují medailové pozice.
I pro starší ženy a muže nabízí královopolský sokol pravidelné hodiny. Samostatným oddílem spadajícím
pod TJ Sokol Brno
Královo Pole je oddíl
Akrobatického rokenro- Obilný klíček Královo Pole –
lu. Více informací naleznete na
zdravé jídlo na Vašem stole
www.sokolovna.unas.cz
Eva Žabka Poláková
VETERINÁRNÍ
ORDINACE
PRO PSY, KOCKY, DROBNÉ SAVCE A PLAZY
Ordinaèní hodiny: PO–PÁ 900–1200 / 1500–1900
Purkyňova 35g, Brno-Královo Pole 612 00, telefon: 725 334 737
• kompletní léèebná a preventivní veterinární péèe
• interna • chirurgie • RTG • SONO
• vystavení pasù • èipování • zubní ultrazvuk
EVN
DE
•
•
•
•
• bezbariérový pøístup • možnost parkování
www.veterinaeden.cz, [email protected]
MVDr. Petra Stupková, MVDr. Vlastimil Stupka, MVDr. Alexandra Filipová
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2012
BioPotraviny
BioVíno
BioMaso
BioPečivo
Přírodní lékárna
EkoDrogerie
Dárky
Brno – Královo pole
Palackého tř. 112
(mezi zast. Semilasso
a Husitská)
www.obilnyklicek.cz
Tel.: 541 321 370
7
„10 do 100“ v MK galerii
Regenerace bytových domù
Ve dvoupodlažním obecním bytovém domě na Staňkově 18b, kde
v roce 2010 došlo k výměně oken
a vchodových dveří, byla v říjnu
2011 dokončena celková regenerace
objektu. Budova byla kompletně zateplena a dostala novou fasádu. Provedena byla i oprava komínů a nátěr
střechy. V bytech byly provedeny
nové rozvody vody a kanalizace
a kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení (nové vany, WC, zařizovací
předměty, obklady).
– Na sklonku roku 2011 byla dokončena též regenerace třípodlažního obecního domu se suterénem
a sedlovou střechou na Skácelově 9.
Zahrnovala zateplení dvorní fasády, opravu uliční fasády včetně doplnění štukové výzdoby, výměnu
oken v uliční části domu za dřevěná, ve dvorní za plastová a výměnu
střešní krytiny. V bytech bylo provedeno nové etážové topení a oprava
koupelen a WC.
Jana Novotná, foto: autorka
V Malé královopolské galerii na Husitské 1 se ve dnech 30. 11.–19. 12. 2011
konala výstava „10 do 100 aneb DEVADESÁTKA“, uspořádaná u příležitosti 90.
výročí založení Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Kociánka.
Historii vzdělávacího ústavu od doby jeho vzniku po současnost dokumentovaly
texty a černobílé historické fotografie, kombinované se současnými, umístěné
na devíti závěsných panelech. Návštěvníci se zde mohli mj. dočíst, že: „7. 11.
1921 povolena škola, schválen statut a doplňky učebné osnovy. Správcem školy
je ústavní ředitel Jan Chlup, který zároveň vyučuje v jedné třídě. Druhá třída
a veškeré ruční práce přiděleny odbornému učiteli p. Ant. Weberovi. Počet dítek
v této třídě ustavičně vzrůstá…“. Na začátku měla škola dvacet pět svěřenců.
Dnes je v základní škole sto dvacet jedna žáků, rozdělených do osmnácti tříd,
v mateřské pak čtyřicet dětí, rozdělených do čtyř tříd.
Druhá část výstavy představila výběr výtvarných prací žáků základní školy –
kresby, malby, akvarely, olejové pastely. Pozornosti návštěvníků zajisté neunikly
půvabné obrázky těch nejmenších, ani pětice obrazů vytvořených podle předního
představitele pařížské školy Marca Chagalla. V programu hojně navštívené
vernisáže, kterou uvedla ředitelka školy PaedDr. Jana Kučerová, vystoupili žáci,
kteří si v rámci hudební výchovy připravili pásmo písniček.
Jana Novotná, foto: autorka
VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI 
– Když jsem se chtěl zbavit nefunkčního sporáku a starého bubnu z automatické pračky, odvezl jsem je na doporučení známých do Sběrného dvora
v Řečkovicích. Existuje taková služba
i v Králově Poli?
Občan
– Každou chvilku narazím na přeplněný pouliční odpadkový koš. Buď
to svědčí o tom, že občané ukázněně odhazují odpadky do košů místo
na chodník, nebo o tom, že by se koše
měly vysypávat častěji.
R. T
Nejlepší sportovci SK Kociánka Brno
V úterý 13. 12. byli v tělocvičně Ústavu sociální
péče Kociánka vyhlášeni nejlepší a nejvšestrannější sportovci klubu. Mezi oceněné patřili: na
snímku cyklista Ivo Koblasa (18), který se i přes
svůj věk úspěšně zaintegroval do profi pelotonu
nejlepších světových závodníků ve své kategorii.
Zajistil si současně i účast na Paralympiádě 2012
v Londýně. Boccista Kamil Vašíček se zase díky
své píli probojoval do I. ligy a celkově se stal,
ve své kategorii, vítězem OZP Cupu v boccie pro
rok 2011. Oba byli vyhlášeni navíc nejlepšími
handicapovanými sportovci města Brna.
Jana Kolková, foto: Petr Podroužek
Relaxujte v sauně…
Pravidelné saunování spolehlivě odstraňuje
fyzickou i psychickou únavu a posiluje
j
obranyschopnost organismu.
Načerpejte energii v příjemném
prostředí našich saun.
Přijímáme rezervace
pro skupiny
i jednotlivce.
Rezervujte včas!
Křižíkova 9d, Brno
po–pá 15–23 h
telefon: 549 216 331
Dobrovského 29, Brno
po–so 15–23 h
telefon: 549 216 221
[email protected]
www.saunakrpole.cz
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktor: Mgr. Ivo Petr. Adresa: Redakce časopisu
Královopolské listy, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 606 410 820, e-mail: [email protected], příjem inzerce: pondělí 10–12, 15–17 hodin,
4. patro – dveře č. 60. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky
nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad: 541 588 111.

Podobné dokumenty