zde - Nume.cz

Komentáře

Transkript

zde - Nume.cz
ČESKÁ
NUMISMATICKÁ
SPOLEČNOST
POBOČKA PŘÍBRAM
"ESTO IN COLLIGENDO INDEFESSUS IN NUMMIS MEMORIA VIVIT" V.Lichtbla
NABÍDKOVÝ SEZNAM 65
BŘEZEN 2014
ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST
pobočka PŘÍBRAM
pořádá svoji 65. neveřejnou aukci
v sobotu 15.března 2014
Aukce se koná v sále sokolovny, Generála Tesaříka 162, Příbram 1
Program: 7,00 prohlídka materiálu
8,30 zahájení aukce
Aukce je pořádána podle aukčního řádu, schváleného výborem ČNS. Jakékoliv narušování
tohoto řádu, výstava a prodej nenumismatického materiálu bude postiženo vyloučením z
účasti na aukci a následným disciplinárním řízením. Dodavatelům materiálu pro tuto a
následující aukce budou u jednotlivých položek, které dosáhnou 2500.- Kč a výše,
vyplaceny částky za položku ve vydražené výši. Zájemci o mince s vyvolávací cenou od
8000,- Kč mohou požádat o zaslání fotografie mince elektronickou poštou na adrese:
[email protected]
Aukce je neveřejná záležitost České numismatické společnosti a zúčastnit se mohou pouze
členové ČNS, kteří se prokáží platným průkazem a hosté v jejich doprovodu. Hosté
nesmí dražit.
Písemné limity zasílejte na přiloženém limitním lístku do 13.3.2014 na adresu
Jaroslav E J E M, Švermova 1377, Beroun 2 - město 266 01
[email protected]
Reklamace na kvalitu materiálu pouze dle platného aukčního řádu.
Režijní poplatek za katalog zaplaťte přiloženou složenkou nebo přímo na aukci. V případě,
že budete posílat limit, bude Vám cena katalogu připočtena k limitu (označte na
limit.lístku).
Cena katalogu je stanovena 50,- Kč
Katalog sestavili: Jaroslav Ejem, Antonín Foukal, Dr.František Klika
Příbramská pobočka má svoji stránku na Internetu na adrese: http://cnspb.wz.cz
Na této stránce bude vždy před aukcí zveřejněn katalog a po aukci docílené ceny. Případní
zájemci mohou obdržet aukční katalog na vyžádání na e-mail adrese:
[email protected]
Váženi přátelé, kontrolou bylo zjištěno mnoho nedoplatků za naše aukční katalogy.
Žádáme Vás, abyste tuto záležitost dali do pořádku.V případě že ne, budete z dalšího
zasílání katalogů vyřazeni.
Srdečně zveme zástupce všech poboček a všechny členy ČSN.
výbor pobočky ČNS Příbram
ZLATO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
F.J. I. 1848 - 1916
20 Koruna 1897 b.z.
10 Koruna 1892 KB
10 Koruna 1904 KB
10 Koruna 1907 KB
10 Koruna 1910 KB
10 Koruna 1909 b.z. Marschall
4 Gulden 1871 KB
Česká republika
2 Dukát 1997 "Krumlovská madona"
1/4 Unze
1000 Kč 1997 s motivem třídukátu Slezských stavů
chybý cerifikát.
1000 Kč 1998 Karel IV. 1/10 Unze 1348-1998 certifikát
Zlatý jednodukát České republiky 2000, dítě narozené pro
třetí tisíciletí.
3,11gr
2000 Kč - rok 2000 - konec Milénia. Bez et.a certifkátu
Dukát 2004 se Sv.Václavem 3,49gr, raž.500ks, certifikát
2500 Kč 2007 - Ševčínký důl Příbram
certifikát
2500 Kč 2009 - Zdymadlo na Labi
certifikát
Anglie
Souvering 1888
1/2 Souvering 1914
Egypt - Jiří V.
Souvering 1926 SA kontramarka + punc Egypta "R"
Irán 1941 - 1979
1/2 Pahlaví 1354
4,07gr
KM.142a
Jižní Indie 16 - 17. stol.
Zlatý Faram des Marathas, Raja Ram u Giugee,
Tamil
Nadu.
0,38gr
"R"
Švýcarsko
20 Frank 1947
6,45gr
USA
5 Dollar 1911 - Indián
Vatikán
Dukátová medaile Johann XXIII / Pavel VI, dvojportrét zprava
Vatikánský Konsil.
20 mm, 3,41gr
-0/01/0-0/1
0/0
0/0
-0/01/1
6000
3000
3000
3000
3000
3000
7000
proof
7000
proof
0/0
5000
6000
proof
0/0
0/0
proof
RL
3800
5000
4000
9000
9000
1/1
0/0
8000
4200
-0/0-
9000
0/0
3800
1/1
500
0/0
5500
1/0-
8000
proof
3800
-2/2
2/22/22/3
2/1-1/2
200
300
200
100
100
100
ANTIKA
24
25
26
27
28
29
Řím - císařství
Marcus Aurelius 160-181
AE Denár
"R"
Septimius Severus 193-211 AE Denár / Victoria "R"
Carinus 284 po Kr. Antoninian / Orel,CONSECRAT
Probus 276-282 Antoninian / císař na koni
Probus 276-282 Antoninian / PAX AVGVSTI
Probus 276-282 Antoninian / stojící Hekules
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Probus 276-282 Antoninian / Ciscia
Diocletianus 284-305 Antoninian / CONCORDIA MILITV
Diocletianus 284-305 Antoninian / CONCORDIA MILITV
Maximianus 285-310 Follis / IOVI CONSERVATORI
Licinius 308-324 Follis / IOVI CONSERVATORI
Constantinus I. 307-337 Follis
Constantinus I. 337-361 AE - 3
S.3910
Valentinianus I. 375-392 ???
S.4002
Makedonie 3.st.př.Kr.
Bronz - hlava vlevo / ryba
AE 20 mm
Bronz - hlava vpravo / ASET
AE 22 mm
Keltové - Bójové 2 - 1.st.př.Kr.
AR.Obol
typ Roseldorf I
AR.Obol
typ Roseldorf II
AR.Obol
typ Roseldorf II
AR.Obol
typ Roseldorf II
AR Obol Barbar.hlava / koník zprava
Keltové - Seguani
Potin - Barbar.hlava / rohatý čtyřnožec
Potin - Barbar.hlava / rohatý čtyřnožec
Potin - Barbar.hlava / rohatý čtyřnožec
Keltové - Senoni
Potin - Barbar.hlava / naježený kanec
Persie - Sásánovci
Chrusto II. 590-628 Drachma
-2/2
2/1-1/2
2/2
2/1-2/22/12/2
170
100
100
100
100
85
80
100
2/2
2/2
180
180
11
1
1
2/2
700
700
700
700
400
2/2
2/2
2/2-
300
200
200
-2/2-
250
2/2
250
1/1-1/1-
1700
900
1/1
900
1/1-
2500
-1/1-
1000
2-
300
1/1
1200
2/2
800
2/2
700
3/3
320
2/2
600
ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848
Břetislav I. 1037 - 1055
50 Denár
Cach 322
51 Denár
Cach 322
Spytihněv II. 1055 - 1061
52 Denár
Cach 331
mírně olámaný
Svatopluk 1095 - 1107
53 Denár
Cach 460 - povýšení českého knížete na
říšského číšníka.
"R"
Vladislav I. 1109 - 1125
54 Denár
Cach 556
opis ned.
Přemysl Otakar II. králem v Čechách 1253 - 1278
55 Brakteát český - blíže neurčen
nep.vylomený
Václav II. 1283 - 1305
56 Pražský groš
3,76gr
Jan Lucemburský 1310-1346
57 Pražský groš
3,56gr
58 Pražský groš
nep.ned.
59 Pražský groš
porezní
3,68gr
Karel IV. 1346-1378
60 Pražský groš
3,17gr
Václav IV. 1378 - 1419
61 Pražský groš
62 Pražský groš
nep.ned.
2ks
2/2
200
2-2
350
Zikmund Lucemburský 1420 - 1437
63 Parvus
nep.ned.
-1/1-
100
64 Parvus
nep.ned.
2/2
95
2
170
66 Malý peníz jednostranný - korunované W
2
100
67 Bílý peníz jednostranný
nep.ned.
1-
100
68 Bílý peníz jednostranný
nep.ned.
2
120
69 Bílý peníz jednostranný
nep.ned.
2
120
Jíří z Poděbrad 1460 - 1471
65 Kruhový penízs se lvem
Vladislav II.Jag. 1471 - 1516
Ludvík I. Jag. 1516 - 1526
70 Bílý peníz jednostranný
nep.ned.
1-
100
71 Malý peníz jednostranný RLP
nep.ned.
2
100
72 Malý peníz jednostranný RLP
nep.ned.
2
100
73 Malý peníz jednostranný RLP
nep.ned.
2
100
74 Černý peníz
2
160
75 Černý peníz
2-
170
-2/3
250
2/2
400
-1/1-
350
76 Vratislav město - Haléř
LR koruna / Český lev
Ferdinand I. 1521-1564
77 Pražský groš
okrájen
2,02gr
78 Krejcar 1563 Vratislav -Freyberger
79 Fenik 1528 - Štýrsko
+2
80
80 Fenik 1531 - Linz
1
100
81 Fenik 1533 - Vídeň
13
222-
80
140
150
150
200
-2/2
-1/1-
180
600
1/12/12
2
2-
700
300
100
100
800
-0/01/11/1
4500
300
300
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Bílý peníz jednostranný
K.Hora
Černý peníz 1533 K.Hora
Černý peníz 1535 K.Hora
1/2 Krejcar 1536 Vratislav
Maximilian II. 1564 - 1578
2 Krejcar 1574 Vídeň
Bílý groš 1576 Jáchymov - Geitzkofler
Rudolf II. 1576 - 1612
Bílý groš 1582 Jáchymov - Georg Kádner
Bílý groš 1581 K.Hora
Bílý peníz jednostranný 1579
Bílý peníz jednostranný 1589
Černý peníz 1598
"R"
Arcivévoda Ferdinand Tyrolský 1564 - 1595
Tolar bl Tyroly
krásný
3 Krejcar bl
Krejcar bl
Arcivévoda Leopold Tyrolský 1619 - 1632
96 3 Krejcar b.l.
České stavy 1619 - 1620
97 Krejcar 1619 K.Hora - Hölzl MKČ 583 0,83 gr "RR"
Ferdinanad II. 1619 - 1637
98 Tolar 1631 KB
99 3 Krejcar 1624 Praha
100 3 Krejcar 1624 Praha
101 3 Krejcar 1624 Vídeň
102 3 Krejcar 1625 St.Pölten
"R"
103 3 Krejcar 1626 Praha
104 3 Krejcar 1626 K.Hora
105 3 Krejcar 1626 Vratislav
106 3 Krejcar 1626 Turba
"R"
107 3 Krejcar 1626 Turba
"R"
108 3 Krejcar 1626 Praha - Hübner
109 Krejcar 1624 Brno
110 Krejcar 1624 K.Hora
patina
111 Krejcar 1625 Vratislav
112 Krejcar 1625 DvB Daniel von Bréhm
"R"
113 Krejcar 1625 Vratislav
prohnutý
114 Krejcar 1626 Vratislav
115 Krejcar 1626 Vratislav
116 Krejcar 1626 Vratislav
prohnutý
117 Krejcar 1626 Vratislav
118 Krejcar 1627 Vratislav
prohnutý
119 Krejcar 1627 K.Hora
120 Krejcar 1630 Olomouc
121 Krejcar 1631 KB
Arcivévoda Ferdinand Karel 1632 - 1662
122 3 Krejcar 1642
Ferdinanad III. 1637 - 1657
123 Tolar 1649 KB
Leopold I. 1657-1705
124 XV.Krejcar 1659 Vídeň
"R"
125 XV.Krejcar 1675 KB
Hus. 1441
"R"
126 3 Krejcar 1668 KB
prohnutý
127 3 Krejcar 1696 CM Košice
128 Krejcar 1660 K.Hora
"R"
129 1/2 Krejcar 1674 Opolí
zvlněn
130 Grešle 1697 MB Břeh
Josef I. 1705-1711
131 3 Krejcar 1711 K.Hora
Marie Terezie 1740 - 1780
132 Tolar 1743 KB
dr.hr.
133 Tolar 1779 B S.K.P.D.
madona
134 Tolar 1780 SF NOVORAŽBA V ozdob.rámečku s ouškem
135 1/2 Tolar 1764 Vídeň
136 20 Krejcar 1757 bz Praha
3/2
100
1/1
5000
2/1-2/2
-2/2-2/22/2
-2/3
-2/2-2/22/2
2/2-1/2
-2/3
1/1-1/12/2
2/22/2
2/2-2/21/12/2
-1/12/2
-1/1-
4500
200
120
100
300
100
150
100
300
300
180
100
180
100
150
80
80
80
80
150
80
150
100
150
1/1
280
-1/1-
5000
2/12/2
1/1
2/2
-2/2-1
-1/1-
1600
800
600
180
300
180
100
2/3
150
-0/0-1/1
5000
2500
-0/02/2
2/2
500
600
180
137 20 Krejcar 1758 bz Praha
138 20 Krejcar 1759 bz Praha
139 20 Krejcar 1760 bz Praha
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
nep.just.
vada mat.v portrétu
20 Krejcar 1765 bz Vídeň
"RR"
20 Krejcar 1767 ICSK Vídeň
nep.just.
20 Krejcar 1770 EVMD Kremnice
20 Krejcar 1771 EVSIK Praha
20 Krejcar 1771 AS Hall
20 Krejcar 1772 AS Hall
20 Krejcar 1773 ICSK Vídeň
20 Krejcar 1773 B EVMD Kremnice
20 krejcar 1774 ICFA Vídeň
20 Krejcar 1775 ICFA Vídeň
20 Krejcar 1776 EVSIK Praha
20 Krejcar 1777 EVSIK Praha
20 Krejcar 1779 EVSIK Praha důlek v portrétu
20 Krejcar 1779 VCS Hall
nep.just.
20 Krejcar 1780 EVSIK Praha
20 Krejcar 1780 ICFA Vídeň
20 Krejcar 1780 IBIV Nagybaňa
20 Krejcar 1780 VCS Hall
20 Krejcar 1780 B SKPD Kremnice
Poltura 1763 KB
Krejcar 1762 K
Krejcar 1762 Praha
Grešle 1760
Haléř 1765 b.z. Vídeň
František I.Lotrinský 1745-1765
20 Krejcar 1755 NB Nagybaňa
20 Krejcar 1758 NB Nagybaňa
just.
20 Krejcar 1759 NB Nagybaňa
20 Krejcar 1765 B EVMD Kremnice posmrtný
20 Krejcar 1765 GR-A Graz
posmrtný
20 Krejcar 1765 GR-B Graz
posmrtný
17 Krejcar 1753 HA Hall
nep.just.
17 Krejcar 1758 KB Kremnice
nep.škr.na portrétu
17 Krejcar 1764 NB Nagybaňa
nep.vada mat.ražbou
3 Krejcar 1765 EVMD Kremnice vada mat.na hr. patina
Krejcar 1760 W
Krejcar 1762 W
zelené svrny
1/2 Krejcar b.l.
Josef II. 1765 - 1780 jako spoluvládce
30 Krejcar 1768 ICSK Vídeň
20 Krejcar 1769 E Karlsburg
20 Krejcar 1770 HG Karlsburg
just.
20 Krejcar 1772 HG Karlsburg
20 Krejcar 1772 EVSAS Praha
nep.hr.
20 Krejcar 1772 H Günsburg
2/2
-1/2
150
150
2/12/2
2/2
2/22/1-1/12/2
2/2
-1/2
2/2
2/12/20/1
2/2
-1/2
-1/2
2/2
2/2-1/12/13/3
-2/2-1/12/2
-1/1
140
1000
180
120
150
200
180
130
180
130
180
120
180
140
180
180
180
160
200
160
85
80
80
75
60
2/2
2/22/2
-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-
200
160
150
200
200
200
400
600
2/12/2
-2/2-2/22/2
350
140
95
70
95
-1/12/2
2/2
2/2
2/1-1/2
1000
200
150
150
200
200
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
20 Krejcar 1773 H Günsburg
20 Krejcar 1773 HG Karlsburg
20 Krejcar 1776 EVSIK Praha
20 Krejcar 1777 EVSIK Praha
20 Krejcar 1778 EVSIK Praha
1 Krejcar 1762 P
1/2 Krejcar b.l.
Fenik 1765
Josef II. 1780 - 1790
Toar 1783 B
20 Krejcar 1781 H Günsburg
20 Krejcar 1782 F Hall
20 Krejcar 1787 F Hall
20 Krejcar 1787 B
20 Krejcar 1788 F Hall
patina
10 Krejcar 1786 A Vídeň
"R"
Leopold II. 1790-1792
20 Krejcar 1791 F
20 Krejcar 1792 B
nep.just.
František II. 1792-1834
Tolar konvenční 1827 A
nep.škr.
1/4 Tolar 1797 C křížový
20 Krejcar 1815 B
20 Krejcar 1820 G
20 Krejcar 1821 A
20 Kerjcar 1821 C
20 Krejcar 1821 E rysky
20 Krejcar 1822 A
20 Krejcar 1822 B
20 Krejcar 1831 A
20 Krejcar 1831 C
"R"
20 Krejcar 1832 A
5 Krejcar 1815 A
5 Krejcar 1820 B
prosvítá Cu
3 Krejcar 1815 V
Ražby Cu
Rakouské Nizozemí - 2 Liard 1794
"R"
15 Krejcar 1807 A
5 Centisimi 1822 V
1 Krejcar 1800 C
1 Centisimo 1822 V
Tyroly - povstání
1 Krejcar 1809
Ferdinand V. 1835 - 1848
20 Krejcar 1835 E
ouško
20 Krejcar 1838 C
20 Krejcar 1842 M
nep.skvrnka
"R"
20 Krejcar 1845 C
20 Krejcar 1848 B madona
2/22/2
2/2
2/2-1/2
-2/2-2/22/2
120
160
160
120
180
100
85
80
-1/1
-1/12/2
2/2
2/12/2
2/2-
2500
180
120
160
180
120
250
2/2-1/2
150
200
-0/0-1/10/0
2/12/11/0
2/11/1
1/0
-1/1
2/1
-1/11/1
2/2
-2/2-
2200
800
300
180
160
480
100
180
480
120
1100
120
500
90
50
2/1-1/1
-2/3
-2/2-2/2-
600
100
85
50
75
2/2
90
-2/21/1
-1/1-1/10/0
170
600
400
140
240
226 5 Krejcar 1840 C
227 3 Krejcar 1842 A
Revoluce
228 2 Krejcar 1848
prosvítá Cu
krásná patina
téměř
2/2
2/2
190
70
0/0
500
-1/1
2000
-1/1-
2000
3
1-
130
50
2
85
2-2-
100
1/1
2/1-1-2-1-2-
4500
80
100
50
2/2
2/1
1600
600
1/1-
800
-1/1
2/1
3000
200
1-
300
2/2-
100
0/0
0/0
RL
1/1
2/10/0
-0/0-0/02/11/1-2/2-
6000
4400
1800
1200
600
200
200
900
800
500
600
Rodové a církevní ražby
Eggenberg - Johann Christian 1664 - 1710
229 3 Krejcar 1677 Český Krumlov - Häckhl, Pol. 44 "R"
Albrech z Vajdštejna
230 3 Krejcar 1628 "R"
Salzburg - Matyáš Lang 1519 - 1564
231 Fenik b.l.
232 Fenik 1563
J.K.Belasi ???
233 Fenik 1567
ned.
Guidobald z Thunu 1654 - 1668
234 Krejcar 1656, ??
2ks
Paris Lodron 1619 - 1653
235 Tolar 1643
236 Krejcar 1634
dr.prasklina
237 Krejcar 1639, fenik 2ks neurčeno 16 - 17 st.
3ks
238 Fenik 16 - 17 st. blíže neurčeno
2ks
Max Gandolph 1668 - 1687
239 1/6 Tolaru 1669 - klipa
240 XV.Krejcar 1686
patina
Jan Arnošt Thun 1687 - 1709
241 XV.Krejcar 1687
Hieronimus Coloredo 1772 - 1803
242 Tolar 1776
243 20 Krejcar 1779
Slezsko
244 Brakteát blíže neurčený (pravděpodobně Slezsko) ned.
Württenberg - Olešnice
245 3 Krejcar 1704
František Josef I. 1848 - 1916
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
2 Zlatník 1868 A
2 Zlatník 1882
2 Zlatník 1887 K.Hora
NOVORAŽBA bez etue
2 Zlatník 1879
stříbrná svatba
dr.hr.
Zlatník 1859 M
dr.vada mat.v portrétu
Zlatník 1860 A
bez tečky za REX
Zlatník 1860 A
Zlatník 1860 E
"R"
Zlatník 1864 A
Zlatník 1868 GyF
"R" dr.škr.
Zlatník 1872 bz
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Zlatník 1872 KB
Zlatník 1873 bz
dr.hr.
Zlatník 1875 bz PŘÍBRAMSKÝ
Zlatník 1875 bz PŘÍBRAMSKÝ
st.po oušku
Zlatník 1875 bz PŘÍBRAMSKÝ zlacený NOVORAŽBA
Zlatník 1878 KB bansko-šťiavnický NOVORAŽBA
Zlatník 1880 KB
Zlatník 1881 bz
Zlatník 1882 bz
Zlatník 1883 bz
Zlatník 1883 KB
Zlatník 1883 KB
Zlatník 1884 KB
dr.hr.
Zlatník 1884 KB
Zlatník 1884 KB
Zlatník 1885 KB
Zlatník 1887 bz
Zlatník 1888 bz
Zlatník 1888 bz
pozlacený
téměř
Zlatník 1888 KB
20 Krejcar 1852 A
20 Krejcar 1856 B
20 Krejcar 1868 KB
NOVORAŽBA
20 Krejcar 1869 GYF
20 Krejcar 1870 bz
20 Krejcar 1872 bz
10 Krejcar 1859 V
10 Krejcar 1872 bz
6 Krejcar 1849 A
4 Krejcar 1868 KB krásný
tém.
1/2 Krejcar 1851 B slabý střížek 1,41gr
"RR"
1/4 Krejcar 1851 B
dr.hr.
5 Koruna 1907 KB
2 Koruna 1913 KB
Koruna 1892 KB
Koruna 1892 KB
Koruna 1893 bz
Koruna 1893,1913,14,15 vše bz
4ks
Koruna1897 bz
Koruna1897 bz
Koruna 1899 bz
Koruna 1899 bz
Koruna 1901 bz
Koruna 1902 bz
Koruna 1904 bz malý důlek pod letopočtem
Koruna 1904 bz
Koruna 1905 bz
dr.hr.
Koruna 1908
60 let vlády
Koruna 1908
60 let vlády
1/1
1/1
RL
-2/20/0
RL
-0/0-0/0-0/00/0
0/0
-0/01/1-0/00/0
2/2
0/0
0/0
0/0
-0/00/0
RL
RL
2/2
1/1
2/12/1
0/0
0/0
RL
-1/1-1/1
-1/10/0
2/22/10/0
0-2
-2/22/2-1/2
1/1
0/0
-1/11/1
2/2-1/10/0
-0/0
1200
600
15000
3500
480
460
750
220
220
280
340
250
200
360
380
160
220
220
260
400
750
700
1300
400
150
500
440
100
280
750
300
50
850
150
200
240
360
200
220
240
130
70
650
120
190
400
380
120
80
306
307
308
309
310
311
Koruna 1908
60 let vlády
20 Hel. + 20 Fil. oba 1892
2ks
10 Hal. 1895 bz
2 Fil. 1899 KB -1/1-, 1 Fil. 1901 KB 1/11 Hal. 1912 bz
1 Hal. 1916 starý a nový znak
2ks
2ks
0/0
-1-2
0/0
1-1
RL
0-1
100
100
170
120
120
100
-0/0-1/11/1
-0/0-1/1-1/1-0/01/1
-0/01/11/11/1
-0/0-0/01/1RL
1/1
400
120
75
320
140
140
110
130
95
220
200
200
150
140
100
500
180
0/0
1/1
0-1
1/1
200
50
400
440
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
200
200
150
150
200
200
400
200
170
400
200
400
200
900
200
250
ČESKOSLOVENSKO
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
Období 1918 - 1953
5 Kč 1925
5 Kč 1926
5 Kč 1928 var. velké vlnovky
5 Kč 1928
5 Kč 1932
5 Kč 1932
1 Kč 1930
1 Kč 1930
50 Hal. 1921
50 Hal. 1925
50 Hal. 1925
50 Hal. 1927
10 Hal. 1933
10 Hal. 1933
10 Hal. 1933
dr.kor.
5 Hal. 1924
NOVORAŽBA
5 Hal. 1932
Slovensko 1939-1945
50 Ks 1944 Tiso
10 Ks 1944 Pribina
1 Ks 1940,41,42,1944 "R" (1/1 pat.) 1945
5ks
5 Hal. 1942 Zn
Slovenské sady 1993 Sada 1994 Žeton NBS
Sada 1995 Žeton NBS
Sada 1996 Žeton Košice
Sada 1997 Žeton Banská Bystrica
Sada 1998 Žeton Kremnica
Sada 1999 Žeton TANAP
Sada 2000 NBS - budova pobočky Bratislava
Sada 2001 NBS - nová budova + minc.Kremnice
Sada 2002 NBS - Bojnice
Sada 2002 NBS - MS v hokeji
Sada 2003 NBS - Orava
Sada 2003 NBS - 675.let Kremnice
Sada 2004 Slovensko - vstup do EU
Sada 2004 Slovenské mince a euromedaile
Sada 2004 Zlaté město Kremnice a její historie
Sada 2004 Summit Busch - Putin
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
Sada 2005 Narození dítěte
Sada 2005 Šariš - Zemplín - Užsko
Sada 2005 Slovensko - Rakousko
Sada 2006 XX.ZOH Turín 2006
Sada 2006 Bratislavské sběratelské dni
Sada 2006 Spiš - Abov - Turiansko
Sada 2007 Gejza Dusík + CD
Sada 2007 Národní parky Slovenska
Sada 2007 Hont - Gemer - Novohrad
Sada 2008 Horehronie - Pohronie - Podpol'anie - Liptov
Sada 2008 XXIX.OH Peking 2008
Sada 2008 Eugen Suchoň + CD
Sada 2008 Rozloučení se SK
Období 1945 - 1953
100 Kčs 1848 KU, 50 Kčs 1948 výročí povstání
2ks
5 Kčs 1952
původní ražba
1 Kčs 1947 Ni
1 Kčs 1953 Al
50 Hal. 1953
"R"
3 Hal. 1953,54,1963
3ks
Období 1954 - 1993
500 Kčs 1981 Štůr
500 Kčs 1988 Matice Slovenská
500 Kčs 1992 Komenský
100 Kčs 1955 b.
100 Kčs 1972 J.V.Myslbek
NEVYDANÁ
"R"
100 Kčs 1980 Parléř
100 Kčs 1980 Spartakiáda
100 Kčs 1980 Šmeral
100 Kčs 1981 Španiel
100 Kčs 1982 Olbracht
100 Kčs 1982 Olbracht
100 Kčs 1982 Koněspřežka
100 Kčs 1983 Hašek
100 Kčs 1984 Neruda
100 Kčs 1984 Bell
100 Kčs 1985 N D
100 Kčs 1985 Helsinky
100 Kčs 1986 K.H.Mácha
100 Kčs 1988 Benka
100 Kčs 1989 Listopad
100 Kčs 1990 Čapek
100 Kčs 1990 Čapek
100 Kčs 1990 Martinů
100 Kčs 1990 Martinů
100 Kčs 1990 Velká Pardubická
100 Kčs 1990 Velká Pardubická
100 Kčs 1991 Dvořák
50 Kčs 1972 Myslbek
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
260
200
250
260
250
220
300
260
700
2000
400
360
360
1-1
0/0
-0/00/0
0/1
0-0-
180
1800
80
30
300
40
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
700
700
700
900
1200
250
120
120
120
120
130
140
120
130
130
120
150
150
170
150
170
150
170
150
170
160
170
220
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
417
50 Kčs 1977 Kollár
50 Kčs 1978 Kremnická mincovna
50 Kčs 1978 IX.sjezd
50 Kčs 1988 Jánošík
25 Kčs 1968 NM
25 Kčs 1969 SNP
bez orig.etue
25 Kčs 1970 SND
25 Kčs 1970 SND
20 Kčs 1972 Sládkovič
10 + 25 Kčs 1954
2ks
10 Kčs 1957 Komenský
10 Kčs 1964 20 výročí SNP
10 Kčs 1968 ND
nep.svrnka
1 Kčs 1947, 1953
2ks
25 Hal. 1954
"RRR"
5 Hal. 1955
st.kor.
"R"
Mince 1993 200 Kč 1996 Filharmonie
200 Kč 2001 Počátek Nového tisíciletí
10 Kčs 1990,93 TGM, 92 Rašín, 93 Štefanik
3ks
10 Kčs 1990 TGM
"RONAI"
20 Hal. 1995 minc. Hamburk
"R"
Mince PROOF 1993 200 Kč 2009 Předsednictví v radě EU-pouze plexi pouzdro
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
Sady 1980 Sada 1980 obal PVC
Sada 1980 obal PVC
Sada 1980 obal PVC
Sada 1981 obal PVC
Sada 1981 obal PVC
Sada 1981 obal PVC
Sada 1982 obal PVC
Sada 1982 obal PVC
Sada 1983 obal PVC
Sada 1983 obal PVC
Sada 1983 obal PVC
Sada 1984 obal PVC
Sada 1984 obal PVC obal poškozen děrovačkou
Sada 1985 obal PVC
Sada 1985 obal PVC
Sada 1986 obal karton mír.otřelý - nápis 1986 propiskou
Sada 1986 obal karton mír.otřelý - nápis 1986 propiskou
Sada 1987 obal karton mír.otřelý - nápis 1987 propiskou
Sada 1987 obal karton mír.otřelý - nápis 1987 propiskou
Sada 1988 obal karton mír.otřelý - nápis 1988 propiskou
Sada 1988 obal karton mír.otřelý - nápis 1988 propiskou
Sada 1989 obal karton mír.otřelý - nápis 1989 propiskou
Sada 1989 obal karton mír.otřelý - nápis 1989 propiskou
412
413
414
415
416
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
proof
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
1-1
-1/1-1/1-
100
100
100
100
200
1400
200
180
80
220
90
90
220
40
420
80
BJ
BJ
-0-1
1/1
1/1
350
350
50
220
280
proof
590
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
150
150
150
120
120
120
120
120
120
120
120
150
90
140
140
1700
1700
500
500
400
400
250
250
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
Sada 1990 obal karton mír.otřelý - nápis 1990 propiskou
Sada 1990 nápis 1990 propiskou
Sada 1991 obal PS - žeton mincovny obal mír.otřelý
Sada 1991 obal PS - žeton mincovny obal mír.otřelý
Sada 1992 obal PS - A.Rašín obal mír.otřelý
Sada 1992 obal PS - A.Rašín obal mír.otřelý
Sada 1993 obal PS - 10 Kč 1990 - 1993 5ks
vydala NBS Bratislava
Sada 1993 obal PS - 10 Kč 1990 - 1993 5ks
vydala NBS Bratislava
Sady 1993 Sada 1993 ČNB - HM, RMC + (1,5,10 hal JB přidáno)
Sada 1994 ČNB - HM, RMC, BJ
Sada 1994 ČNB - HM, RMC
Sada 1995 ČNB - Česká mincovna
Sada 1996 ČNB
Sada 1996 Euro 96
Sada 1997 ČNB
Sada 1998 Ještěd
Sada 1998 Hokej - NAGANO
Sada 1999 NATO
Sada 1999 Parléř
Sada 1999 Sekora
Sada 2000 Vesmír
Sada 2001 Týnský chrám
Sada 2002 Hluboká nad Vltavou
Sada 2002 summit NATO
Sada 2003 10 let ČR
Sada 2004 MS v ledním hokeji
Sada 2004 ME ve fotbale
Sada 2004 Vstup do EU
Sada 2005 Dvořák
Sada 2006 Unesco I - Český Krumlov
Sada 2006 MS ve fotbale 2006
Sada 2006 Sada mincí + sada euromedailí
Sada 2007 Unesco II - Kutná Hora
Sada 2007 Přírodní krásy ČR a SR
Sada 2008 Unesco III - Litomyšl
Sada 2008 ME ve fotbale 2008
Sada 2009 Jihočeský kraj
Sada 2010 Zlínský kraj
Sada 2011 Plzeňský kraj
Sada 2011 Narození dítěte
Sada 2013 - 20 let ČNB
Sady PROOF
Sada 2006
Sada 2010
Sada 2012
Sada 2013
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
200
200
200
200
350
350
BJ
120
BJ
120
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
300
400
400
550
600
700
650
1300
2000
1600
1500
1900
1700
800
800
900
400
350
400
400
350
350
650
500
450
650
350
400
320
320
340
340
500
proof
proof
proof
proof
1800
1800
1600
1600
NĚMECKO
Báden - Durlach
486 Carl Friedrich - Tolar konveční 1765 W
Bamberg
487 20 Krejcar 1763 MP
Bayreuth
488 10 Krejcar 1766
Bavorsko - Landshut
489 Fenik
490 Fenik
491 Fenik
Oettingen
492 Fenik
Hals - Leuchtenberg
493 Jan III. - Fenik
494 Jan III. - Fenik
495 Jan III. - Fenik
496 Jan III. - Fenik
Max.II. Emanuel 1679 - 1726
497 3 Krejcar 1711
Max.III.Josef 1745-1777
498 Tolar 1765 Amberg
dr.just.
499 Tolar 1765
500 20 Krejcar 1763,1767 A
2ks
501 20 Krejcar 1764,1773
2ks
502 20 Krejcar 1766,1767 A
2ks
503 20 Krejcar 1772
504 20 Krejcar 1773 portrét + madona v kosočtverci. Or.ouško
505 10 Krejcar 1764, 74, 75
3ks
506 10 Krejcar 1767, 75
2ks
Maximilian Josef - kurfiřt 1799 - 1805
507 Konvenční tolar 1805
m.o. hr.
Maximilian II. 1848 - 1864
508 Tolar 1861
Ludwig I. 1825 - 1848
509 Tolar konvenční 1831 nep.škr. st.po oušku, KM.394 "R"
510
511
512
513
514
Ludwig II. 1864 - 1886
Krejcar 1864, 1868
2ks
Princ Luitpold 1886 - 1912
2 Marka 1911
Bochod - Northeim - Westfalen
XXI. Heller 1702
hr.
"R"
Braunschweig Lüneburg
Gute Grosch 1786 M.C. drobné vady materiálu
Emdem
28 Stüber bl s titl. Ferdinanda II.
2/2
2800
2/1
140
-1/1-
120
2
2
2
130
130
60
2
130
2111-
110
80
80
80
0/0
350
-1/1-1/1-1/2
2-2
-1-2
2/2
800
700
240
220
240
120
2/2
2-32-2
180
100
120
-2/2-
400
-0/0
1200
2/1-
1000
1-1-
150
0/0
600
1/1
600
-1/1-
600
2/1
1300
Goslar
515 Mathiasgroschen 1538
Hamburk
516 3 Marka 1909
Hannover
517 6 Krejcar 1844
Hessen - Ludwig III. 1848 - 1877
518 5 Marka 1876 H
Hohenzolern - Sigmaringen
519 1 Krejcar 1842
Mansfeld
520 1/3 Tolaru 1668
m.o.
Pfalz-Sulzbach - Carl Theodor 1742 - 1799
521 Tolar konvenční 1773
Pfalz-Zweibrucken - Johan I. 1569 - 1604
522 3 Krejcar 1577
523 3 Krejcar 1602
524 3 Krejcar 1603
nep.ned.
525 3 Krejcar b.l.
Pfalz-Veldenz - Georg Gustav 1592 - 1634
526 3 Krejcar b.l. s titl. Matyáše
PRUSKO
Friedrich III. 1688 - 1701
527 1/12 Tolaru 1693
Friedrich Wilhelm III. 1797-1840
528 1/6 Tolaru 1812 A
Wilhelm I. 1861 - 1888
529 Tolar 1861 - korunovační
KM.488
Wilhelm II. 1888 - 1918
530 3 Marka 1910 A
531 3 Marka 1912 A
dr.škr.
532 3 Marka 1914 A
533 3 Marka 1913 Král volá...
nep.hranky
534 2 Marka 1913 Král volá
dr.hr.
535 2 Marka 1913 Král volá....
pro Neuchätel 1707 - 1806
536 4 Krejcar 1793 (billon)
minc.Neunburg
KM.49
537
538
539
540
541
542
543
SASKO
Johan Georg,August,Christian 1591 - 1611
1/2 Tolar 1607
sbírkový
Frid.August III. 1763 - 1806
Tolar 1766 E.D.C.
Tolar 1773 E.D.C.
nep.just.
Tolar 1805 S.G.H.
1/3 Tolaru 1806 ?? I.B.
Friedrich August III./I. 1763 - 1827
Tolar 1823 I.G.S.
Johan 1854 - 1873
Neu Groschen 1863
"R"
2/2-
220
-0/1
400
-0/0-
200
-1/1-
850
1/1
300
2/1
400
2/1
3800
-2/21/1
1/1-1/1-
80
200
180
200
1/1-
180
-1/1-
120
-1/1-
120
-1/1-
800
1/01/1
0/0-0/01/1
-0/0-
300
300
350
340
280
280
1/1-
600
1/0-
4000
-1/1
-1/1
-0/0-2/2-
2500
2200
2600
150
2/1-
800
0/0
150
Albert 1873 - 1902
544 2 Marka 1899
J.124
545 2 Marka 1902
J.124
546 2 Marka 1902
J.127
Friedrich August III. 1904 - 19198
547 3 Marka 1913
548 2 Marka 1907
dr.hr.
549 2 Marka 1908
Sasko-Coburg-Saalfeld - Ernst 1806 - 1826
550 3 Krejcar 1819
Stolberg
551 2/3 Tolaru 1764
m.o.
Würtemberg - Friedrich II. Kurfiřt 1797 - 1903
552 6 Krejcar 1799
"R"
Karl Eugen 1744 - 1793
553 6 Krejcar 1746
Av.škráblý
554 20 Krejcar 1763 PM
Friedrich I. 1806 - 1816
555 III. Krejcar 1808
Wilhelm II. 1891 - 1918
556 5 Marka 1892
Císařství 1871 - 1918
557 1 Marka 1973 A,B
KM.7
558 1 Marka 1873 A
KM.7
559 1 Marka 1873 D
KM.7
560 1 Marka 1873 D
KM.7
561 1 Marka 1874 A,D,F,G
KM.7
562 1 Marka 1874 B,E
KM,7
563 1 Marka 1874 H
KM.7
564 1 Marka 1875 A
KM.7
565 1 Marka 1875 B
KM.7
566 1 Marka 1875 C
KM.7
567 1 Marka 1875 F
KM.7
568 1 Marka 1875 A,B,C,D,F,G,J
KM.7
569 1 Marka 1876 A,C,D,F,E
KM.7
570 1 Marka 1877 A, 1878 A
KM.7
571 1 Marka 1880 A,D,E,F
KM.7
572 1 Marka 1881 A,E,G,H,J
KM.7
573 1 Marka 1882 A,G, 1883 A, 1885 J
KM.7
574 1 Marka 1886 A,E,F,G, 1887 A
KM.7
575 1 Marka 1891, 92,93,96,98 vše A
KM.14
576 1 Marka 1899 D,E,F,G,J
KM.14
577 1 Marka 1900 A, 1901 A,D,F,J
KM.14
578 1 Marka 1902 A.D,F,J, 1903 A
KM.14
579 1 Marka 1904 A,D,F,G,J
KM.14
580 1 Marka 1905 A,D,F
KM.14
581 1 Marka 1906 A,D,E,F
KM.14
582 1 Marka 1907 A,D,E,F,J
KM.14
583 1 Marka 1908 A,E,G
KM.14
2ks
4ks
2ks
7ks
5ks
2ks
4ks
5ks
4ks
5ks
5ks
5ks
5ks
5ks
5ks
3ks
4ks
5ks
3ks
1/1
0/1
1/1
700
800
900
-0/0
-0/0-0/0-
600
800
800
-1/1
200
2/2
500
2/2-
400
-1/1
-1/2
200
180
-1/1-
180
-1/1-
800
2-2
-1/1-1-2
2/2
1-2
-1-2
-1/2
2/2
-1/2
2/1-1/2
-1-2
-1-2
-1-2
-1-2
-1/2
-1-2
-1-2
-1-2
-1-2
-1-2
-1-2
-1-2
-1-2
-1-2
-1-2
-1-2
150
150
120
120
250
120
150
80
80
80
80
380
300
120
250
300
250
300
260
260
260
260
260
150
220
250
160
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
1 Marka 1909 A,D, 1910 A,D,E,J
1 Marka 1911 A,E,J, 1912 A
1 Marka 1914 A,D,E,F,G,J
1 Marka 1914 A, 15 A
1 Marka 1915 A,D,E,F,G,J
50 Pfennig 1875 A
50 Pfennig 1875 C
50 Pfennig 1875 D
50 Pfennig 1875 E
50 Pfennig 1875 F
50 Pfennig 1876 A
50 Pfennig 1876 A
50 Pfennig 1876 B
50 Pfennig 1876 B
50 Pfennig 1876 C
50 Pfennig 1876 D
50 Pfennig 1876 E
50 Pfennig 1876 F
50 Pfennig 1876 G
50 pfennig 1876 J
50 Pfennig 1877 H
50 Pfennig 1877 A
50 Pfennig 1877 B
50 Pfennig 1877 D
50 Pfennig 1877 F
50 Pfennig 1877 G
1/2 Marka 1905 A,A,A
1/2 Marka 1905 A,D,E,F,G,J
1/2 Marka 1906 A,D,E,F,G,J
1/2 Marka 1907 A,D,E,J
1/2 Marka 1908 A,D,E,
1/2 Marka 1908 J
1/2 Marka 1909 A,D,E,F
1/2 Marka 1911 A,D,E,G,J
1/2 Marka 1912 A,D,E
1/2 Marka 1913 A,D,E,F,J
1/2 Marka 1914 A, J
1/2 Marka 1915 A,D,E,F,G,J
1/2 Marka 1915 A,F
1/2 Marka 1915 A, 1918 E
1/2 Marka 1916 A,D,E,G,J
1/2 Marka 1917 A, 1918 A,D,E,G
1/2 Marka 1918 A,D,E,G, 1919 A,E
1/2 Marka 1918 A,E
25 Pfennig 1909 A,D
25 Pfennig 1910 A,D,E,F,J
25 Pfennig 1910 A
25 Pfennig 1911 A
25 Pfennig 1911 A,D,E,G
KM.14
5ks
KM.14
4ks
KM.14
5ks
KM.14
2ks
KM.14
5ks
KM.6
KM.6
KM.6
KM.6
"R"
KM.6
KM.6
KM.6
KM.6
KM.6
KM.6
KM.6 patina
KM.6
KM.6
KM.6
KM.6
KM.6
"R"
J.8
J.8
J.8
J.8
J.8
KM.17
3ks
KM.17
6ks
KM.17
6ks
KM.17
4ks
KM.17
3ks
KM.17
"R"
KM.17
4ks
KM.17
5ks
KM.17
3ks
KM.17
5ks
KM.17
2ks
KM.17
6ks
KM.17
2ks
KM.17
2ks
KM.17
5ks
KM.17
5ks
KM.17
6ks
KM.17
2ks
KM.18
2ks
KM.18
5ks
KM.18
KM.18
KM.18
4ks
-1-2
1-2
1-2
0-01-1-1/1-1/1-1/2
2/2
2/2
1/1
-1/2
1/2
-1/2
-1/2
2/2
-1/2
2/2
2/2
-1/12/22/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1-2
1-11-11-11-1-1/1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-10-00-0-1-1-1-1-1-1-0/0-1-1
1-11/1
-0/1
1-1-
250
200
250
150
250
100
100
90
250
120
150
90
90
80
80
70
80
70
70
100
500
150
160
180
200
180
100
200
200
130
100
150
120
150
100
150
60
200
80
80
150
150
200
80
160
400
80
100
320
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
25 Pfennig 1912 A,D,F
20 Pfennig 1873 D,G
20 Pfennig 1874 A,B,C,D,E,F
20 Pfennig 1875 C,D,F,G,F
20 Pfennig 1875 J
20 Pfennig 1876 A,C,E,J
20 Pfennig 1887 A, 1890 A
1 Pfennig 1917 A
Výmarská rep. 1919 - 1933
3 Marka 1924 A
3 Marka 1924 A
3 Marka 1930 A Porýní
2 Marka 1925 A
2 Marka 1925 G
2 Marka 1925 J
2 Marka 1926 A
2 Marka 1926 D
2 Marka 1926 E
2 Marka 1926 E
2 Marka 1926 F
2 Marka 1926 G
2 Marka 1926 J
2 Marka 1927 A
1 Marka 1924 A
1 Marka 1924 A
1 Marka 1924 D
1 Marka 1924 E
1 Marka 1924 F
1 Marka 1924 G
1 Marka 1924 G
1 Marka 1924 J
1 Marka 1925 A
1 Marka 1925 D
1 Marka 1925 A
1 Marka 1925 A
1 Marka 1925 D
1 Marka 1925 E
1 Marka 1925 F
1 Marka 1925 J
1 Marka 1926 A
1 Marka 1926 D
50 Rentenpfennig 1924 A
50 Rentenpfennig 1924 D
50 Rentenpfennig 1924 E
50 Rentenpfennig 1924 E
50 Rentenpfennig 1924 F
50 Rentenpfennig 1924 G
50 Rentenpfennig 1924 J
50 Pfennig 1927 A,D,E,F,G,J
KM.18
J.5
J.5
J.5
J.5
J.5
J.6, 14
KM.24
KM.43
KM.43
KM.70
KM.45
KM.45
KM.45
KM.45
KM.45
KM.45
KM.45
KM.45
KM.45
KM.45
KM.45
KM.42
KM.42
KM.42
KM.42
KM.42
KM.42
KM.42
KM.42
KM.42
KM.42
KM.44
KM.44
KM.44
KM.44
KM.44
KM.44
KM.44
KM.44
KM.34
KM.34
KM.34
KM.34
KM.34
KM.34
KM.34
KM.49
3ks
2ks
6ks
5ks
4ks
2ks
6ks
1-1-1-2
-1-2
-1-2
-1/2
-1-2
-1-10/0
240
150
400
350
100
300
200
40
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
-1/11/1
-1/1-1/1-1/2
2/2
-1/1-1/1-1/1-1/11/11/1
-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/11/1
-1/1-1/1-1/1-1-1
600
900
900
150
180
150
150
150
150
120
150
150
150
150
120
140
120
130
110
120
120
120
150
130
140
150
120
130
130
130
120
120
80
100
140
150
120
150
130
180
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
50 Pfennig 1927,29,37 vše A
KM.49
3ks
50 Pfennig 1928 A,D,E,F,G,J
KM.49
6ks
50 Pfennig 1929 A
KM.49
50 Pfennig 1929 A,D
KM.49
2ks
50 Pfennig 1930 A,D
KM.49
2ks
50 Pfennig 1931 A,D
KM.49
2ks
50 Pfennig 1935 A,D,E,F,G,J
KM.49
6ks
50 Pfennig 1935 E
KM.49
50 Pfennig 1936 A,D,E
KM.49
3ks
50 Pfennig 1937 A,D,F
KM.49
3ks
50 Pfennig 1938 E
KM.49
50 Pf. 1928 A, 10 Pf. 1933 J,1934 D J.324, 317 2x 3ks
III.říše 1933 - 1945
5 Marka 1934 A kostel s datem
KM.82 dr.hr.
5 Marka 1934 D kostel s datem
KM.82
5 Marka 1934 E kostel s datem
KM.82 dr.hr.
5 Marka 1934 F kostel s datem
KM.82
5 Marka 1934 G kostel s datem
KM.82
5 Marka 1934 J kostel s datem
KM.82
5 Marka 1934 A kostel
KM.83
5 Marka 1934 D kostel
KM.83
5 Marka 1934 E kostel
KM.83
5 Marka 1934 F kostel
KM.83
5 Marka 1934 G kostel
KM.83
5 Marka 1934 J kostel
KM.83
5 Marka 1935 A kostel
KM.83
5 Marka 1935 D kostel
KM.83
5 Marka 1935 E kostel
KM.83
5 Marka 1935 F kostel
KM.83
5 Marka 1935 G kostel
KM.83
5 Marka 1935 J kostel
KM.83
5 Marka 1935 A
KM.86
5 Marka 1935 D
KM.86
5 Marka 1935 E
KM.86
5 Marka 1935 F
KM.86
5 Marka 1935 F
KM.86
5 Marka 1935 G
KM.86
5 Marka 1935 J
KM.86
5 Marka 1935 J
KM.86
5 Marka 1936 A
KM.86
5 Marka 1936 D
KM.86
5 Marka 1936 E
KM.86
5 Marka 1936 F
KM.86
5 Marka 1936 G
KM.86
5 Marka 1936 J
KM.86
5 Marka 1936 A
KM.94
5 Marka 1936 A
KM.94
5 Marka 1936 D
KM.94
5 Marka 1936 E
KM.94
1-2
-1-1
-0/1
1-1
1-11-1
1-10/01-11-11/1
1-1
100
170
50
70
60
60
220
150
200
90
40
100
-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/11/1
1/1
-1/11/1
-1/1-1/11/1
-1/1-1/1-1/1-
180
200
200
200
200
200
180
200
200
200
200
200
180
200
200
200
200
200
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
180
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
5 Marka 1936 F
KM.94
5 Marka 1936 G
KM.94
5 Marka 1936 G
KM.94
5 Marka 1936 J
KM.94
5 Marka 1936 J
KM.94
5 Marka 1937 A
KM.94
5 Marka 1937 D
KM.94
5 Marka 1937 E
KM.94
5 Marka 1937 F
KM.94
5 Marka 1937 G
KM.94
5 Marka 1937 J
KM.94
5 Marka 1938 A
KM.94
5 Marka 1938 A
KM.94
5 Marka 1938 D
KM.94
5 Marka 1938 E
KM.94
5 Marka 1938 F
KM.94
5 Marka 1938 F
KM.94
5 Marka 1938 G
KM.94
5 Marka 1938 J
KM.94
5 Marka 1939 A
KM.94
5 Marka 1939 B
KM.94
5 Marka 1939 D
KM.94
5 Marka 1939 E
KM.94
5 Marka 1939 F
KM.94
5 Marka 1939 G
KM.94
5 Marka 1939 J
KM.94
2 Marka 1933 A Luther
KM.79
2 Marka 1933 G Luther
KM.79
2 Marka 1934 A kostel s datem
KM.81
2 Marka 1934 D kostel s datem
KM.81
2 Marka 1934 E kostel s datem
KM.81
2 Marka 1934 F kostel s datem
KM.81
2 Marka 1934 F kostel s datem
KM.81
2 Marka 1934 G kostel s datem
KM.81
2 Marka 1934 J kostel s datem
KM.81
2 Marka 1936 D
KM.93
2 Marka 1936 E
KM.93
2 Marka 1936 E
KM.93
2 Marka 1936 G
KM.93
2 Marka 1936 J
KM.93
2 Marka 1937 A,D,E,F,G,J
KM.93
2 Marka 1938 A,B,D,E,F,J
KM.93
2 Marka 1939 A,B,D,F,G,J
KM.93
2 Marka 1939 E 2x vryp u svastiky KM.93
1 Marka 1933 A
KM.78
1 Marka 1933 D
KM.78
1 Marka 1933 E
KM.78
1 Marka 1934 A
KM.78
1 Marka 1934 A
KM.78
dr.hr.
dr.škr.
dr.hr.
"R"
"R"
"RR"
6ks
6ks
6ks
"R"
-1/1-1/11/1
1/1
-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/11/1
1/1
-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1-1/1
1/1
-1/11/1
-1/1-1/1-1/1-1-1-1-1-1-1-1/11/1
1/1
1/1
-0/01/1
180
400
480
650
550
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
220
220
300
200
500
900
80
80
100
100
100
100
100
160
400
400
250
1000
360
360
360
300
40
50
50
60
50
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
1 Marka 1934 D
KM.78
1 Marka 1934 E
KM.78
1 Marka 1934 E
KM.78
1 Marka 1934 F
KM.78
1 Marka 1934 G
KM.78
1 Marka 1934 J
KM.78
1 Marka 1935 A
KM.78
1 Marka 1935 J
KM.78
1 Marka 1936 A
KM.78
1 Marka 1936 D
KM.78
1 Marka 1936 E
KM.78
1 Marka 1937 A
KM.78
1 Marka 1937 D
KM.78
1 Marka 1937 E
KM.78
1 Marka 1937 E
KM.78
1 Marka 1937 F
KM.78
1 Marka 1937 F
KM.78
1 Marka 1938 A
KM.78 st.kor.
1 Marka 1939 A
KM.78 st.kor.
1 Marka 1939 D
KM.78
50 Pfennig 1938 A
KM.95
50 Pfennig 1939 A
KM.95
50 Pfennig 1935 A,D,E,F,G,J
KM.87
6ks
50 Pfennig 1939 A,B,D,E,F,G,J
KM.96
7ks
50 Pfennig 1940 A,B,D,E,F,G,J
KM.96
7ks
50 Pfennig 1940 F
KM.96
50 Pfennig 1941 A,B,D,E,F,G,J
KM.96
7ks
50 Pfennig 1942 A,B,D,E,F,G
KM.96
6ks
50 Pfennig 1943 A,B,D,G,J
KM.96
5ks
50 Pfennig 1944 B,D,F
KM.96
3ks
10 Pfennig 1936 A
KM.92 hrany
10 Pfennig 1937 A,D,E,F,G,J
KM.92
6ks
10 Pfennig 1938 A,B,D,E.F,G,J
KM.92
7ks
10 Pfennig 1939 A,B,D,E,F,G,J
KM.92
7ks
10 Pfennig 1940 A,B,D,J,F,G,J
KM.101
7ks
10 Pfennig 1941 A,B,D,J,F,G,J
KM.101
7ks
10 Pfennig 1942 A,B,D,J,F,G,J
KM.101
7ks
10 Pfennig 1942 A
KM.101
10 Pfennig 1943 A,B,D,J,F,
KM.101
5ks
10 Pfennig 1944 A,B,D,J,F,G
KM.101
6ks
10 Pfennig 1945 E
krásný
KM.101 "R"
10 Pfennig 1945 A, E
"R"
KM.101 2ks
10 Pfennig 1945 F
J.375
5 Pfennig 1937 D,E,F,G,J - 1938 A,D,E,G,J KM.91 10ks
5 Pfennig 1939 A,B,D,E,F,G,J
KM.91 7ks
5 Pfennig 1940,1941,1942,1943,1944 ročníky a mincovny,
Chybí 1943 G, 1944 F,G.
KM.91 28ks
824 5 Pfennig 1943 B
KM.91
"R"
1/1
-0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/11/1
1/11/11/1
1/1
1/1
1/0-0/01/1
-1/11/1
1/1
1/1
-1/1-1-2
1-2
1-2
0/0
1-2
1-2
1-2
1-2
2/2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
-0/01-2
1-2
0/0
0-0
1/1
1-11-1-
50
80
70
50
50
50
40
150
40
50
100
40
40
100
150
150
100
30
80
180
350
300
40
100
100
150
100
100
80
50
150
90
120
120
50
50
50
50
40
40
500
500
30
50
35
1-2
1/1
50
280
825 2 Pfennig 1936 A,D, F ("R")
KM.90
3ks
826 2 Pfennig 1937 A,D,E ("R"), F,G,J KM.90
6ks
827 2 Pfennig 1938 A,B,D,F,G,J - 1939 A,B,D,E,F,G,J - 1940 A,
E, J
KM. 90
16ks
828 1 Pfennig 1936 A, - 1937 A,D,E,F,J - 1938 A,B,D,E,F,G,J 1939 A,B,D,E,F,G - 1940 A,E,G
KM.89
22ks
829 1 Pfennig 1940 A,B,D,E,G 2x, J - 1941 A,B,D,E,F,J - 1942
A,B,D,E,F,G,J - 1943 A,B,D,E,F,J - 1944 A,B,D,E,F,G
1945 A
KM.97 33ks
830 1 Pfennig 1945 E
"R"
KM.97
831 2 Pfennig 1937 G
KM.90
Německá Východní Afrika
832 10 Hal. 1908 J
J. 719
Sasko - Míšeň
833 20,50 pfennig, 1,2 marka vše 1921 hnědá kamenina 4ks
834 5 Marka 1921 zlac.okraj
hnědá kamenina
NSR
835 10 Marka 1972 OH
836 10 Marka 1972 OH
837 10 Marka 1972 OH
838 10 Marka 1972 OH
839 10 Marka 1972 D OH
Deutschland
J.401.a
840 10 Marka 1972 F OH
Deutschland
J.401.a
841 10 Marka 1972 G OH
Deutschland
J.401.a
842 10 Marka 1972 J OH
Deutschland
J.401.a
843 10 Marka 1972 D OH
München
J.401.b
844 10 Marka 1972 F OH
München
J.401.b
845 10 Marka 1972 G OH
München
J.401.b
846 10 Marka 1972 J OH
München
J.401.b
847 10 Marka 1972 D OH
J.402
848 10 Marka 1972 F OH
J.402
849 10 Marka 1972 G OH
J.402
850 10 Marka 1972 J OH
J.402
851 10 Marka 1972 D OH
J.403
852 10 Marka 1972 F OH
J.403
853 10 Marka 1972 G OH
J.403
854 10 Marka 1972 J OH
J.403
855 10 Marka 1972 D OH
J.404
856 10 Marka 1972 F OH
J.404
857 10 Marka 1972 G OH
J.404
858 10 Marka 1972 J OH
J.404
859 10 Marka 1972 D OH
J.405
860 10 Marka 1972 F OH
J.405
861 10 Marka 1972 G OH
J.405
862 10 Marka 1972 J OH
J.405
863 10 Marka 1987 J 750.Jahre Berlín
J.441
864 10 Marka 1987 G 30 Jahre EG
J.442
865 10 Marka 1988 D Schopenhauer
J.443
1-2
1-2
180
100
1-2
50
1-2
40
1-2
-0/01/0-
30
200
80
1/1
300
0-0
0/0
200
200
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
10 Marka 1988 F Carl Zeiss
J.444
10 Marka 1989 G 40 Jahre BR Deutschland J.446
10 Marka 1989 D 2000 J.Bonn
J.447
10 Marka 1989 J 800 Jahr Hambueger Hafen
J.448
10 Marka 1990 F Barbarossa
J.449
10 Marka 1990 J 800 Jahr Deutscher Orden
10 Marka 1991 A Brandenburg Tor
10 Marka 1991 A Brandenburg Tor
10 Marka 1992 D Pour le Merité
10 Marka 1992 D Pour le Merité
10 Marka 1992 G Kathe Kollwitz
10 Marka 1992 G Kathe Kollwitz
10 Marka 1993 J Robert Koch
10 Marka 1993 J Robert Koch
10 Marka 1993 F 1000 Jahr Potsdam
10 Marka 1994 A Widerstand gegen NS
10 Marka 1994 G J.G.Herder
10 Marka 1994 G J.G.Herder
10 Marka 1995 J Frauenkirche
10 Marka 1995 F Heinrich der Löwe
10 Marka 1995 D W.C.Röntgen
10 Marka 1995 D W.C.Röntgen
10 Marka 1996 A W.A.Kolping
10 Marka 1997 J Melanchthon
10 Marka 1997 D H.Heine
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
BJ
140
891 10 Marka 1997 F 100 Jahre Dieselmotor
BJ
140
892 10 Marka 1998 A Frankische Stiftung
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
1/1
1/1
1/1
1/1
1/01/1
1/0-
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
90
90
90
90
120
90
100
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
10 Marka 1998 J Westfälischer Friede
10 Marka 1998 G Hildegard Von Bingen
10 Marka 1998 G Hildegard Von Bingen
10 Marka 1998 F 50 Jahre Deutsche Mark
10 Marka 1998 D 50 Jahre Grundgesetz
10 Marka 1999 J 50.Jahre SOS
10 Marka 1999 J 50.Jahre SOS
10 Marka 1999 F 250.Geburtstag Goethes
10 Marka 2000 A EXPO 2000
10 Marka 2000 D 10 Jahre Deutsche Einheit
10 Marka 2000 F Sebastian Bach
10 Marka 2000 G Dom zu Aschen
10 Marek 2001 A 750 Jahre Katharinenkloster
10 Marek 2001 J Gustav Lortzing
5 Marka 1951 D
KM.112,1
5 Marka 1951 F
KM.112,1
5 Marka 1951 G
KM.112,1
5 Marka 1951 J
KM.112,1
5 Marka 1957 F
KM.112,1
5 Marka 1958 G
KM.112,1
5 Marka 1963 D
KM.112,1
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
5 Marka 1964 F
KM.112,1
5 Marka 1965 D
KM.112,1
5 Marka 1965 F
KM.112,1
5 Marka 1965 J
KM.112,1
5 Marka 1966 D
KM.112,1
5 Marka 1966 F
KM.112,1
5 Marka 1966 F
KM.112,1
5 Marka 1966 F
KM.112,1
5 Marka 1966 F
KM.112,1
5 Marka 1966 G
KM.112,1
5 marka 1967 D
KM.112,1
5 Marka 1967 F
KM:112,1
5 Marka 1968 D
KM.112,1
5 Marka 1968 F
KM.112,1
5 Marka 1970 D
KM.112,1
5 Marka 1970 G
KM.112,1
5 Marka 1971 D
KM.112,1
5 Marka 1971 D
KM.112,1
5 Marka 1971 F
KM.112,1
5 Marka 1971 G
KM.112,1
5 Marka 1971 J
KM.112,1
5 Marka 1972 D
KM.112,1
5 Marka 1972 F
KM.112,1
5 Marka 1973 D
KM.112,1
5 Marka 1973 G
KM.112,1
5 Marka 1973 J
KM.112,1
5 Marka 1974 D
KM.112,1
5 Marka 1974 F
KM.112.1
5 Marka 1974 J
KM.112,1
5 Marka 1975 D,F,G,J
KM.140,1
5 Marka 1977 G - 1978 F
KM.140,1
5 Marka 1979 J - 1989 D
KM.140,1
5 Marka 1990 D,F,G
KM.140,1
5 Marka 1991 F - 1992 A
KM.140,1
5 Marka 1966 D Leibnitz
Ag
5 Marka 1966 D Leibnitz
5 Marka 1967 F Humbolt
5 Marka 1967 F Humbolt
5 Marka 1968 J Raiffeisen
5 Marka 1968 G Gutenberg
5 Marka 1968 D Pettenkofer
5 Marka 1969 G Fontane
5 Marka 1969 G Fontane
5 Marka 1969 F Mercator
5 Marka 1970 F Beethoven
5 Marka 1971 G 100 Jahre Reichsgründung
5 Marka 1971 D Dürer
5 Marka 1973 J Kopernikus
5 Marka 1973 G Nationalversammlung
4ks
2ks
2ks
3ks
2ks
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/00/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1-1
1-1
1-1
1/1
1-1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
90
90
90
90
90
90
100
140
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
120
60
60
100
60
140
140
140
140
110
120
120
120
120
110
100
100
100
100
100
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
5 Marka 1974 F 25 Jahre Grundgesetz
0/0
5 Marka 1974 D Kant
0/0
5 Marka 1975 J Ebert
0/0
5 Marka 1975 F Denkmalschutz
0/0
5 Marka 1975 G Schweitzer
0/0
5 Marka 1976 D Grimmelshausen
0/0
5 Marka 1977 J Grauss
0/0
5 Marka 1977 G Kleist
0/0
5 Marka 1978 D Stresemann
0/0
5 Marka 1978 F Neumann
0/0
5 Marka 1979 J Archäologisches Institut
0/0
5 Marka 1979 G Hahn
Cu/Ni
0/0
5 Marka 1980 D Vogelweide
0/0
5 Marka 1980 F Kölner Dom
0/0
5 Marka 1981 J Lessing
0/0
5 Marka 1981 G Stein
0/0
5 Marka 1982 F Umweltkonferenz
0/0
5 Marka 1982 F Umweltkonferenz
0/0
5 Marka 1982 D Goethe
0/0
5 Marka 1983 J Marx
0/0
5 Marka 1983 G Luther
0/0
5 Marka 1984 D Zollverein
0/0
5 Marka 1984 J Batholdy
proof
5 Marka 1984 J Batholdy
0/0
5 Marka 1985 F Jahr der Musik
0/0
5 Marka 1985 G Eisenbahn
0/0
5 Marka 1986 D Heidelberg
0/0
5 Marka 1986 D Heidelberg
0/0
5 Marka 1986 F 440.Friedrich der Grosse
0/0
2 Marka 1951 F
KM.111
1/1
2 Marka Max Plank - 1957 J, Adenauer - 1969 D,F,G,J,
1970 D,F,J, 1971 D,F, 1972 D, 1973 D,F, 1976 D, Heuss 1970 D, 1971 D, 1972 J, 1973 D, 1975 D, 1979 D,F,
1987 F, Schumacher - 1979 D, 1980 D, 1983 D,F, 1988
D,F,J, 1989 J, 1990 D, 1992 A,D,
33ks
1-1994 1 Marka 1950 - 1994, 1950 J, 1957 D, 1959 D, 1962 J,
1963 D, 1967 J, 1969 J, 1970 D,F,G, 1972 D, 1973 J,
1974 F, 1976 G,J, 1977 J, 1978 D, 1980 D,F, 1983 F,
1988 D, 4989 D,F,G, 1990 D,F,G,J, 1991 A,D,F, 1992
A,D,F, 1993 F, 1994 A,D.
39ks
1-1995 50 Pfennig 1949 - 1994, 1949-D,F,G,J, 1950-D,E,J, 1966-D,
1969-F, 1970-D, 1971-F, 1972-G, 1974-D, 1975-D,J, 1977-G,
1979-F,J, 1982-D,F, 1985-D,J, 1989-G, 1990-A,D,F,G,J,
1991-D, 1992-A,J, 1994-G,J.
32ks
NDR
996 20 Marka 1971 Mann, 1972 Schiller, Pick
997 20 Marka 1971 Thälmann, 1973 Grotewohl,
1979 30 let NDR, 1983 Marx
998 20 Marka 1971 Mann, 1972 Schiller, Pick
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
80
80
80
80
80
80
200
300
150
-0-2
100
3ks
0-0-
60
4ks
3ks
0-1
0-0-
80
60
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
20 Marka 1971 Mann, 10 Marka 1990 1.máj
2ks
20 Marka 1967 Humbolt
Ag
20 Marka 1968 Marx
Ag
20 Marka 1973 Bebel
Ag
20 Marka 1976 Liebknecht
Ag
20 Marka 1979 Lessing
Ag
20 Marka 1982 Clara Zetkinová
Ag
20 Marka 1987 750 let Berlína
"R"
Ag
20 Marka 1990 Schlüter
"R"
Ag
10 Marka 1968 Gutenberg
Ag
10 Marka 1969 F.Böttger
Ag
10 Marka 1970 Bethoven
Ag
10 Marka 1972 Heine
Ag
10 Marka 1972 Buchenwald, 5 Marka Meissen
2ks
10 Marka 1972 Buchenwald, 1973 X.Weltestspiele 2ks
10 Marka 1972 Buchenwald, 1973 X.Weltestspiele 2ks
10 Marka 1974 25 let NDR, 20 let Varšavské smlouvy 2ks
10 Marka 1976 20 let armády, 1978 Weltraumflug
2ks
10 Marka 1978 Společný let,1983 30let Kampfgruppe 2ks
10 Marka 1981 25 lid.armády,700 let minc.Berlín
2ks
10 Marka 1983 30 let Kampfgruppen, 1985 40 let let
vítězství nad fašismem.
2ks
10 Marka 1986 Thälmann, 1989 40 let NDR ,
1990 1. Máj
3ks
5 Marka 1968 Robert Koch
5 Marka 1969,1971 XX.let DDR, Berlín
2ks
5 Marka 1969,1971 XX.let DDR, Berlín
2ks
5 Marka 1969 Hetz
5 Marka 1970 Röntgen
5 Marka 1971,1972 Bran.brána, Míšeň
2ks
5 Marka 1971,1972 Bran.brána, Míšeň
2ks
5 Marka 1972 Míšeň, 1975 Mann
2ks
5 Marka 1972 Brahms
5 Marka 1973 O.Lilienthal
5 Marka 1975 Thomas Mann
5 Marka 1977 Ludwig Jahn
5 Marka 1978 Anti-Apartheid, 1986 Sanssouci
2ks
5 Marka 1982 Goethe - Wartburg,Eisenach
5 Marka 1982 Goethes Gartenhaus Weimar
5 Marka 1982 Goethes Gartenhaus Weimar
5 Marka 1983 Luther - Wittenberg
5 Marka 1983 Luther - Eisleben
5 Marka 1984 Thomaskirche Leipzig
5 Marka 1984 Lipsko - stará radnice
5 Marka 1984 Lipsko - Thomaskirche
5 Marka 1985 Drážďany - Zwinger
5 Marka 1985 Drážďany - Frauenkirche
5 Marka 1986 Henrich von Kleist
5 Marek 1986 Postupim - nový palác
0-00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-0
0-00-00-00-00-00-0-
80
2400
2000
1200
1200
2000
1200
5000
2000
1000
900
800
1000
50
50
50
50
50
60
50
0-0-
50
0-00/0
0-1
0-1
0/0
0/0
0-00-00-00/0
0/0
0/0
0/0
0-00-0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
60
100
50
50
200
120
50
50
120
100
450
120
250
120
180
200
200
200
180
200
200
180
200
180
1000
60
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
5 Marka 1986 Sanssouci
5 Marka 1987 Nikolaikirche
5 Marka 1987 Rotes Rathaus Berlín
5 Marka 1988 Rostock
5 Marka 1988 Saxonia
5 Marka 1989 Marienirche Mühlhausen
5 Marka 1989 Zwickau - Katharinenkirche
5 Marka - Deutze Grenze - zkušební návrh - Ms 24mm,et.
2 Marka 1985
50 Pf.1950 A
50 Pf. 1985
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/01/1
0/0
100
150
150
30
30
30
30
100
180
120
150
-0/0-
1200
-0/0-0/0-
60
80
1/1
0/0
RL
500
300
95
1/1-
500
1/1
-0/1
1/1
0-1
1-1
1/1
1/1
350
80
70
100
100
320
180
-1/11/1
1/1
1/10/0
0-1
40
60
30
50
40
30
0-1
1-1
1/1
1-1
1/1
0/0
40
50
200
60
30
250
1/1
40
EVROPA
ANGLIE - Viktorie 1837 - 1901
1057 1/4 Farthing 1853
"RR"
Elizabeth II. 1952 1058 Crown 1947 - 1972 stříbrná svatba Filipa a Alžběty
1059 Crown 1981 - princ Charles a Diana
Belgie
1060 Leopold II. - 5 Frank 1872
1061 500 Frank 1830 - 1980 (150 let) Vlámský opis
1062 ECU 1993 zlaceno
plexi pouzdro
BULHARSKO - Jan Asén 1331 - 1371
1063 Groš Ag
Černá Hora
1064 2 Perper 1914
1065 20 Para 1906
1066 20 Para 1908
1067 10 Para 1906,1914
2ks
1068 10 Para 1908,1914
2ks
1069 2 Para 1908
1070 2 Para 1914
Dánsko
1071 1 Schilling 1860
1072 1 Öre 1894
1073 1 Öre 1897
1074 25 Öre 1924
1075 2 Öre 1906 VBP
1076 2 Öre 1874 CS, 2 Öre 1968 C
2ks
1077 25 Öre 1924,25,26,49,50,57,73,90, 50 Öre 1989,90
1078
1079
1080
1081
1082
25 Öre 1941,42,43,44,45 Zn
1/2 Kr. 1924
1 Kr. 1925 26 HNC, 1929 N
2 Kr. 1925 HCN
5 Kr. 1964 Franc.Anna - Marie
Finsko pod Ruskem
1083 50 Penia 1921
5ks
3ks
dr.hr.
10ks
FRANCIE
1084 Une Decime Lan 8 AA
Ludvík XIV. 1643 - 1715
1085 1/2 Ecu - přeražba ročníku 1651
Ludvík XVI. 1774 - 1793
1086 Liard 1781, Sol 1791
2ks
III.Republika 1870 - 1940
1087 5 Frank 1873
1088 5 Frank 1874
1089 1 Frank 1915
1090 1 Frank 1916,1918
2ks
1091 1/2 Frank 1899,1917
2ks
1092 1/2 Frank , 50 Cent. 1917
2ks
Gdaňsk - Zikmund III. 1587 - 1632
1093 1/4 Tolar (Ort) 1623
KM.15,2 patina dr.hr.
1094 10 Pfennig 1932
Nizozemsko - Utrecht
1095 Duit 1740
1096 Duit 1765
Holandsko
1097 25 Cent 1914
1098 10 Cent 1921
1099 1/2 Cent 1872
téměř
1100 10 ECU 1992
1101 ECU 1997 zlaceno
plexi pouzdro
Irsko
1102 1/2 Penny 1928
Itálie-Aguileia - Patriarcha Antonín 1402 - 13
1103 Denár
3ks
Itálie
1104 10 Lira 1949 Al
1105 5 Lira 1928
lepší
1106 2 Lira 1863 TB, 1887
2ks
1107 2 Lira 1949 Al
"RR"
1108 20 Cms 1919
"R"
1109 20 Cms 1920
Litva
1110 5 Litai Basanovičius
Maďarsko
1111 100 Forint 1981
Monaco
1112 2 Euro
POLSKO - Zikmund III. Vasa 1587 - 1632
1113 6 Krejcar 1626 Krakow
1114 Groš 1622
Jan Kazimír 1649 - 1668
1115 Tympf 1663
ned.
1116 6 Groš 1663
1117 Solidus 1661
2/1-
100
-1/1-
1100
2-2-
100
-1/1-1/10/0
0-01-2
0-1
460
460
60
100
60
60
-1/11/1
600
140
2/2
2/2
80
95
1/1
-1/2
0/0
0/0
RL
50
50
300
120
95
1/1
50
-1-2
600
1/1
1/1
-2-2-0/01/1
100
480
280
460
220
120
1/1
160
0/0
65
RL
95
-2/23/3
150
200
-2/3
-2/22/2
170
100
85
1118 Solidus 1664
1119 1 000 Zl. 1982 Jan Pavel II. Ag
Portugalsko
1120 2 1/2 ECU 1991
Navegador
1121 200 Ecs 1996
1122 200 Ecs 1999
Rakousko
1123 Fenik blíže neurčen ( 13.stol.)
1124 Přemysl Otakar II. fenik
Rakousko - republika
1125 25 Schilling 1963 Princ Savojský
1126 25 Schilling 1964 Grillpatzer
1127 25 Schilling 1965 Technische Hochshule
1128 25 Schilling 1966 Raimund
1129 25 Schilling 1967 M.Therezie
1130 25 Schilling 1969 Rosseger
1131 25 Schilling 1970 Lehár
1132 25 Schilling 1971 Wiener Börze
1133 25 Schilling 1972 Zeihner
1134 25 Schilling 1973 Reihardt
1135 10 Schilling 1957,58,59 vše Ag
1136 5 Schilling 1935 madona
Y.144
plexi etue
3ks
1137 5 Schilling 1952 Al
1138
1139
1140
1141
2 Schilling 1928
2 Schilling 1929
2 Schilling 1930
2 Schilling 1934
1142
1143
1144
1145
1146
2 Schilling 1935 Lueger
2 Schilling 1937 Erlach
1 Schilling 1924,25
2ks
5 Euro 2007 100let reforem
5 Euro 2008 von Karajan
Rumunsko
200 Leva 1942, 1 Leu 1911, 50 Bani 1876
3ks Ag
20 Lei 1930 KH
KM.50
20,10,5 Bani vše 1906
3ks
Řecko
10 Lepta 1851
lepší
2 Lepta 1869
lakovaný
Sardinie-Kypr - Felix Karel
Lira 1827
Slovinsko
2 Euro
RUSKO - SSSR
Poltinik 1924
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
Schubert
Billroth
Vogelweide
Dolfus
1155 5 Rubl 1988 Leningrad
dr.škr.
1156 5 Rubl 1988 Leningrad, Novgorod, 1990 Jerevan 3ks
1157 5 Rubl 1988 Novgorod, 1991 Jerevan
2ks
2/2
0/0
100
160
BJ
0/0
0/0
110
85
85
2
2/3
80
140
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
BJ
0-1
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
180
-1/1-
180
0/0
0/0
0/0
0/0
50
100
140
140
1/1
0/0
0/0
0-0
RL
RL
260
140
140
120
190
190
1-2
1/1
-1-2
150
30
40
2/2
1/1
500
200
1/1-
200
RL
95
1/1
proof
0-01-1
150
80
90
60
1158 5 Rubl 1988 Kyjev, 3 Rubl 1987 výr.revoluce
1159 OH v Moskvě 1980 - 5ks v plast.folii
2ks
0-0-
50
BJ
80
1160 1 Rubl - různé ročníky, každý jiný
5ks
0-1
60
1161 1 Rubl - různé ročníky, každý jiný
5ks
0-1
60
3/22/2
2/2
2/2
2/2
2/2
300
220
220
220
220
220
2/2
-2-2-
100
100
1/1-
250
2-
200
1/1
-1/1
1-2
1-11/1
-0/0-
850
180
120
120
60
60
1/1
1/1-
220
200
-1/1
150
0/0
0/0
360
360
0/0
250
0/0
proof
proof
120
400
400
0/0
-1/1-
100
200
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
Španělské Nizozemí - Brabant
Eskalin 1622
Eskalin 1624
Eskalin 1625
Eskalin 1627
Eskalin 1629
Eskalin 1637
Španělsko
8 Maravedi 1815
8 Maravedi, 4 Maravedi
Švédsko
1/6 Tolaru 1818
Švýcarsko - Biskupství Chur
Fenik b.l.
Švýcarsko
5 Frank 1923
5 Frank 1932
1/2 Frank 1898, 1913, 14, 20
1/2 Frank 1921, 45, 46, 52
2 Rapp 1883
2 Rapp 1931
Zurych
3 Krejcar 1602
3 Krejcar 1606
Helvétská republika
1 Batzen 1799
2ks
dr.just.
4ks
4ks
dr.hr.
AFRIKA
Jižní Afrika
1181 5 Schilling 1910 - 1960
JAR
1182 5 Schilling 1625 - 1952
JAR
Libérie
1183 5 Dollar 2000 - Basilika sv.Petra - Milénium
Uganda
1184 1000 Schilling 1996
1185 1000 Schilling 2001 nosorožec
1186 1000 Schilling 2001 nosorožec
AMERIKA
USA
1187 1/4 Dollar 1963
1188 Cent 1858
1189 Cent 1909 VBD
Brazílie
1190 20 Reis 1869
Mexiko
1191 8 Real 1896
1192 25 Peso 1968 XIX.OH Mexiko
Kanada
1193 5 Dollar - XXI. OH Montreal
1194 Dollar 1958 Britská Columbie
1195 Dollar 1972 Kanoe
1196 Dollar 1679 - 1979 Griffon - loď
1197 Dollar 1989 Meckenzie River
1198 10 Cent 1917
1199 5 Cent 1928
1200 5 cent 1751 - 1951 Ni
Panama
1201 5 Balboas 1982 M S ve fotbale
1/1
280
-1/2
75
27,3 gr
-1/2
0/0
300
260
pouzdro
patina
pouzdro
pouzdro
etue
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1-1/10/0
400
300
300
400
450
70
65
90
24gr
proof
300
1/1
50
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
140
140
140
140
140
140
140
0/0
RL
40
30
1-1-
200
1/1
50
1-2
1-2
110
140
1-2
1-2
1-2
250
100
300
0-0
80
ZÁMOŘÍ a ostrovy
Ceylon
1202 10 Cent 1919
Cookovy Ostrovy
1203 1 Dollar - obrázek 500 Eura
1204 1 Dollar - obrázek 200 Eura
1205 1 Dollar - obrázek 100 Eura
1206 1 Dollar - obrázek 50 Eura
1207 1 Dollar - obrázek 20 Eura
1208 1 Dollar - obrázek 10 Eura
1209 1 Dollar - obrázek 5 Eura
Fiji
1210 10 Cent 1994
1211 5 Cent 1992
Filipíny
1212 20, 10 Centavos 1945
Holandské Antily
1213 1/4 Gulden 1960
plexi etue
plexi etue
plexi etue
plexi etue
plexi etue
plexi etue
plexi etue
dr.hr.
2ks
KONVOLUTY
1214 Album - 56 ks NDR + Německo, 3 ks Belgie
1215 Album - 20 ks RU + 31 různé
1216 Album - 52 ks různé RU - USA a jiné + 100 Kčs 1983 ND
1217 Album - 49 ks různé Maďarsko, NDR a jiné
1218 Album - 58 ks různé Kanada - Anglie a jiné
FALERISTIKA
1219 R.-U. - dvě nové stužky k vyznamenáním.
2ks
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
DECEMBER 1873 - FJ.I.
bez stuhy
Za vítězství nad fašismem - orig. Ms
stuha nošená
Za bojové zásluhy - orig. Ag č.1246293 st.nošená
Za obranu Leningradu - orig. Ms svrnky st.nošená
Za obranu Kavkazu - orig.
Ms svrnky st.nošená
Veterán práce - orig??
st.nová
NATO - Za vojenskou službu. st.modrobílá. Bez etue.
AČR - Krajské velitelství Písek, or.etue.
Bulharsko
1228 Vyznamenání na 1.sv.válku - bez stuhy.
1229 Řád C + M,
modrá stuha
Tyrolsko
1230 Pamětní vyznamenání - Tyrolské. Bez stuhy.
2/2
-1/1-/11/1/2
-1/-1/-1
-1/-1/-1
1/1/1
0/0/0
0/0/0/
100
600
600
500
500
250
340
1000
1/1
0/0
65
220
1/1
190
1/1
550
0/0
900
0/0
3000
0/0
2400
0/0
2000
0/0
250
0
2000
0
250
0/0
2400
0/0
Město Příbram - medaile s hornickou a betlemářskou tématikou
1241 Přemístění Vysoké školy báňské do Ostravy 1949,
Ag 28 mm,
13gr
1/1
1242 Příbramští betlemáři - Na památku Sv.Křtu na Svaté Hoře,
pohled na Svatou Horu nad ní Panna Maria s Jezulátkem.
Ag 50 mm, 62 gr.
0/0
2400
MEDAILE
ČNS pob. Příbram
1231 760 let Horního města Příbram - dva horníci,znak / denár,
nápis. 1216 - 1976
matované Ag 36mm
1232 100.výročí dvouzlatníku "Kutná Hora" 1887 - 1987
Ag 36 mm, 26gr.
1233 Ant.Dvořák - 100.výročí úmrtí 1904-2004.Portrét čelně,opis /
symboly Rusalky, Vysoká u Příbrami,nápisy. Ag 142 gr,
60 mm, číslo 22, raženo 35 ks.
"R"
1234 110.let provozu na trati Praha - Modřany - Dobříš. Parní
lokomotiva / motorový vlak. Ag 50 mm, 70 gr. číslo 06.
1235 ČNS v Příbrami-2006,40 let pobočky,restaurace Sebastopol /
znaky Příbrami a Březových Hor,opis. Ag 50mm 48gr
1236 ČNS v Příbrami-2006,40 let pobočky,restaurace Sebastopol /
znaky Příbrami a Březových Hor,opis. Tombak 50mm
1237 Čelní portrét Václava Hrušky,opis - rodina, Příbramští
numismatici a betlemáři IN MEMORIAM 2006. Ag 50mm
1238 Čelní portrét Václava Hrušky,opis - rodina, Příbramští
numismatici a betlemáři IN MEMORIAM 2006. Tom. 50mm
1239 130.let železniční tratě Zdice - Protivín 2005, portrét
Ing.Muziky / historická lokomotiva v Březnici.
Ag
50 mm, 80 gr, číslo 53, raženo 60ks.
1240 František Křižík - poprsí čelně 1847 - 1941 / 100 let první
elektrické dráhy Tábor - Bechyně, elektrická lokomotiva.
Ag 50 mm, 97 gr. číslo 8, raženo 50ks.
400
2200
1243 Příbramští betlemáři - Sigismund Ludvík Bouška 1867-1942,
svému rodákovi, Požehnané vánoce 2002, děti u jesliček.
Ag 50 mm, 70 gr.
Číslo 43/50.
1244 Příbramští betlemáři - 10,let trvání spolku 1991 - 2001,
jesličky. PF 2002.
Ag 50 mm, 86 gr, číslo 28 / 40.
1245 Příbramští betlemáři - kostel Máří Magdaleny v Bohutíně,
požehnané vánoce 2004. Karasovy jesličky. PF 2005.
Ag 50 mm, 80 gr, číslo 29 / 40.
1246 Příbramští betlemáři - Josef Probošt, 150.výročí narození
tvůrce Třebechovického betlému. Betlém / Třebechovické
muzeum 1999. Ag 60 mm, 106 gr, číslo 13 / 30. "R"
0/0
2200
0/0
2400
0/0
2400
0/0
2900
0/0
2200
0/0
150
-0/0-
100
0/0
150
1/1
500
0/0
200
-0/0-
300
1/1/1
120
0/0
100
1/1/11
130
500
BJ
0/0/0
0/0
0/0
0/0
480
80
40
100
90
1247 Příbramští betlemáři - koste Sv.Ignáce v Březnici, požehnané
vánoce 2005. PF 2006. Ag 50 mm, 72 gr, číslo 43 / 44.
Medaile podle autorů
Bódi
1248 10 hraná medailka k výročí Kremnice. Ag ? 28mm, et.
Beutler
1249 Medaile ke 20.letům republiky 28.X.1918 - 1938, postava s
krumpáčem u Československého erbu, ruce nad křížem opisy: Můj drahý národ český neskonal... Bronz 55 mm
Fischer
1250 Znojmo - Obnovení královské hradní kaple sv.Kateřiny 1947 1949.
Bronz 35mm
Haberle
1251 Sokolská medaile - Sokol sedí na erbu,nápis "Tužme se" /
upomínka na 20 let trvání Sokola Plzeňského 5.8.1883.
Punc na hraně. Ag 33mm
patina
Horejc
1252 XI.Všesokolský slet 1948.
Ag 28mm,
14gr
Pichl
1253 Národopisná výstava Českoslovanská v Praze 1895, žena v
kroji s truhlou / zásluze o N.V.Č. muž u stromu. Br. 55mm
Španiel O.
1254 TGM - 85.výročí nar. Br.50 mm orig.papír.krabička
F.Zuzka
1255 Karel Burián - portrét / lira ve věnci 1891 - 1921. Br. 50mm
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
Hasičské medaile, vyznamenání a odznaky.
Polsko - Za zásluhy, červeno bílá stuha.
Hasičský opasek . důstojník. pěkný
Bez označení autora
Jáchymovský tolar (odražek)1994, Ag 999/1000 25,85gr
Jáchymovský tolar - obecný kov. Matovaný Orig.etue.
Albert Frýdlanský - Al medailka
28mm
Pamětní Kutnohorský groš
Ag
Pamětní denár 1929 - denár kněžny Emy Ag
1263 Replika denáru Boleslava - 1000 let Libřice nad Cidlinou Ag
1264 80.výročí ČZ Strakonice,znak,opis / městský znak,opis.
Ag 999/1000 34 mm
plexi pouzdro
1265 Královské Komorní město Žebrák,znak - statut mesta
vrácen 1.8.1994
Ag 30mm
1266 500 let pivovaru v Březnici 1506 - 2006.Budova pivovaru,
před ní koňský povoz ze sudy,opis / znak a nápis "Pivovar
Herold."
Ag 50 mm
54gr
1267 500 let pivovaru v Březnici 1506 - 2006.Budova pivovaru,
před ní koňský povoz ze sudy,opis / znak a nápis "Pivovar
Herold."
Cu 50 mm
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
Evropa - bankovková medaile
Evropa - bankovková medaile
Evropa - bankovková medaile
Evropa na býku - velká "1" a vsazen 1eurocent
XXIII. OH Los Angeles
Ni 38mm
Psí závody - hlava psa.
Ms 52mm or.ouško
Matriční slavnost 1893 / matka s děckem. Sn 28mm. or.ou.
1275 Papež Benediktus XVI. 19.4.2005, žehnající papež / opis +
církevní symboly. 33mm postříbřeno, pouzdro.
1276 Papež Benediktus XVI. Chrám / sbor andělů. Vánoční
medaile. 33mm postříbřeno, pouzdro. Raženo v Německu.
1277 Diana Spencer 1961 - 1997, portrét Lady Diany královské
erby a růže. 35mm
zlacené
1278 Beroun - 100 let zemědělského odborného školství 1897 1997. Portál učiliště / pečeť města,opisy. Bronz 40mm
1279 Praha - Československá výstava v Praze 1891 - 1991,razicí
stroj u příležitosti výstavy.Státní mincovna v Kremnici.
40mm Ag 39,2gr zlacené
900/1000
1280 10 výročí zložení pobočky ČNS - Uherské Hradiště, erb
města / Velká Morava 1970 - 1980. 40mm Ag 30,1gr et.
1281 Pamě+A1378tní medaile k ME ve fotbale 2006, 34mm, Ag
16gr,
certifikát, orig.etue
Německo
1282 Bavorsko - Ludvík II. Patrona Bavarie, orig.kopie tolaru z roku
1871.
postříbřeno
1283 Německo - bankovková medaile
plexi pouzdro
1284 Německo - bankovková medaile
plexi pouzdro
1285 Evropa na býku / velké E ve věnci,opis. Ag 825 23,2gr
1286 Spojení Německa 17.Nov.1989. Vydáno 1999. Poertrét /
Německý znak (orlice). 40mm, 20,2gr
999/1000
1287 Medaile na Milénium 1800 - nové století, portrét ženy,růže
/ pohled na město. 37mm Ag 13,5gr. Sig. Loos
1288 Alfréd Krupp 26.4.1812 - Friedrich Krupp 1912. portrét / dělník
s kladivem. Ovál 37x52mm Ag 35,7gr, or.ouško
Rakousko
0/0
100
proof
400
proof
300
0/0
2000
0/0
0/0
0/0
RL
RL
0/0
0
250
110
110
110
100
80
90
-1/1-
85
proof
100
Proof
100
proof
100
0/0
100
proof
600
0/0
500
proof
360
proof
RL
RL
100
110
100
proof
300
proof
300
-0/0-
1000
1/1
1200
1289 FJ.I. - Medaile na upomínku 80tých narozenin 1830 - 1910,
Železárny v Komárově. Lité Fe 60mm. Br.patina.
1290 Střelecká medaile 1949 - Vilém Thel - znaky a opisy,
uděleno Locher Richard, 32mm, Ag 16gr, or.etue.
Známky a žetony.
1291 Ms žeton ČM 1999 - Ondřej Sekora, 1 Euro Lišák Českomoravská stavební spořitelna Ni 24m
2ks
1/1
500
0/0
360
0-0
80
1-
1400
0
0
0
0-
130
180
130
700
1-1
80
1
80
1
180
1-
130
1
140
1
60
1
200
1
1
2
11
0-
120
60
130
100
80
120
01
130
44
1-
130
ODZNAKY
Vojenské
1292 IU - Intendantní Učiliště - č.525. Prosvítá mosaz. Jiná
matička.
1293 Vojenský záchraný útvar Bučovice - látková nášivka +
vysačka.
2ka
1294 Vzorný spojař MV - II.tř.
zav.šp.
1295 LVO Přerov (letci) - barevný odznak,křídla.
1296 Miniatura k odznaku - Obrněná vozba. Zapich.šp.
Různé
1297 Odhalení desky W.Picka - Ms kulatý odznak 28mm, zapich.
špendlík. Zájezd České Obce Sokolské do Plzně 1929 nepravydelný tvar 31x50 mm,zavírací špendlík. Myslivecký
svaz Praha -západ - Cu ovál 16x20 mm,hlava psa,zapich.
špendlík. Národní pouť vinařská na Mělníku - postav
ženy,nápis - Ms 20x50mm, zapich.špendlík. Malá stužka k
vyznamenání "Zborov".
5ks
1298 Odhalení pomníku padlým 1.války v Klatovech 1922.
Al 22x28mm, zapich.špendlík.
1299 Celostátní letecká výstava 1937 - Za dobrou střelbu.
Ms 23mm, kruh,letadlo.
Zapich.špendlík.
1300 Město Místek - padlým hrdinům, pomník se lvem.
Ms 23x36mm, zapich.špendlík.
1301 10 let obce legionářské v Plzni 1931. Ms 27mm. Zapich.šp.
1302 Miniatura vyznamenání " Čs.vojsko v zahraničí" Zapich.šp.
1303 150 let Rakouských rejtarů-postava na koni 1923.
Al 27mm. Zapich.špendlík.
1304 Svaz vysloužilých vojáků a generálů M.R.Štefanika.
Ms 16x22 mm. Zapich.špendlík
1305 ČSSR - vynálezce. Ms 17x24 mm. Zapich.špendlík.
1306 Zapichovací stužka - Branný svaz v Podmolí 1938.
1307 R.U. - Spas nás,zlatý klas. Zapich.špendlík.
1308 1.říšský sjezd v Praze 1930. Panorama Hradčan. Zap.šp.
1309 Odznak Národní výbory + miniatura.
2ks
1310 Pravda vítězí - květen 1945. Panoram Hradčan,vlajky.
Sklo 21x33 mm. Zavírací šp.
1311 Klopový odznáček 9x18mm - 50 NATO.
1312 ČSR - ozub.kolo,velká "5" / Hory patří pracujícím. Lyžař.
Obec.kov 35mm. trikolora.
1313 Slučovací sjezd odborových svazů 1948. Čerevená hvětda,
modrý okraj, znaky svazů. 25 mm. Zapich.špendlík.
1314 III.manifestační sjezd legionářů 1935. Poprsí TGM, trikolora.
Ms 28mm.
Zapich.špendlík.
1315 Památník Ostravské operace - Hrabyně - okres Opava.
Hvězda na kov.závěsu + miniatura.
2ks
1316 Slet Sokolské župy Těšínské Jana Čapka. Frýdek 1948..
Ms 20x34 mm. Zapich.špendlík.
1317 Hlava legionáře - Čáslav říjen 1918 - 1948. Ms 22x25mm.
Nepravidelný tvar.
Zapich.špendlík. Svrna.
1318
1319
1320
1321
1322
1323
Čs letci ve Velké Britanii - miniatura.
Den brannosti Českého severu - Dchcov 1934. Ms 28mm.
Krajový sjazd vojakov Slov.nár.povstania.Zvolen 1947.
Legionáři - Dvůr Králové 1918 - 1938. Tvar listu. Zap.šp.
Odznak - poprsí M.R.Štefanika. 10x14mm. Zapich.šp.
20 let čs.samostatnosti Česká Třebová. trikolora. Zap.šp.
1324 Den brannosti a odhalení pomníku padlým - Soběkury 1936.
Trikolora 26x38 mm. Zapich.šp.
1325 Štefánikova spoločnosť. Ms 20x28mm. Zap.šp.
1326 Odhalení Budovcova pomníku v Mnich.Hradíšti 1938.zap.šp.
1327
1328
1329
1330
1331
Irán - Šáh Réza Páhlaví.
Zav.šp.
Praha - velký prořezávaný odznak. 75x39mm. Zav.šp.
Legionářská látková nášivka na vznik republiky.
Mapa evropy - vyznačen Vyškov 1995. Ob.kov 70mm
IV.sjezd Slovenského svzarmu 1983. 25x35mm, zav.šp. III.říše, Winterhilfe,štít. - etue na vyznamenání. - malástužka
Pluk průzkumný.
4ks
1332 Junácký opasek - pěkný.
Anglie
1333 Spona s korunkou, čtyři znaky. Ns30x19mm.
Německo
1334 Klagenfut - pomník padlým 1932. Cu 53x33mm. Zav.šp.
1335 III.říše - dva důstojníci,opis německy. Náhr.kov. 35mm.
1336 III.říše - dvě postavy si podávají ruce. Al 35x25mm. Zav.šp,
1
200
1-
70
0-
130
1
120
1
0
11
1
1
190
120
130
150
80
75
1
120
1
1-
95
140
11
11
1
120
190
170
160
200
1-2
1
120
190
1
200
1
2
260
340
1
300
2
1
1
300
500
340
11-
300
300
1337 III.říše - Německá orlice,tři postavy. Náhr.kov 33mm. Zav.š.
1338 III.říše - zapichovací min.nějakého sportovního odznaku.
1339 III.říše - odznak OH 1939,tvrzený hnědý papír.38mm.
Španělsko
1340 Franco - Modrá divize. Plech.nášivka. 70x53mm.
1341 Franco - Modrá divize. Plech.nášivka. 70x53mm. Jiný typ.
PAPÍROVÁ PLATIDLA
Bankovky specimen jsou vždy označeny.
R - U František II.
1342 10 Gulden 1806
svrnky
R - U Ferdinand V.
1343 1 Gulden 1848
(falzum)
R - U FJ.I.
1344 1 Gulden 1858
natržen
1345 1 Gulden 1866
1346 1 Gulden 1882
repanovaný
1347 1 Gulden 1888
svrnka
ČSR
1348 1 Kč 1919
s.140
BHK 7
1349 5 000 Kč 1920
s.C
spec.
BHK 17c
1350 20 Kč 1926
s. Tf
BHK 21,b2
1351 50 Kč 1929
s. Bb
BHK 24 b
1352 100 Kč 1931
s. Va
BHK 25b
1353 1 K (1938 - 1940) s. A 036
BHK 33a
Protektorát
1354 20 K 1944
s. 35a
Poukázky
1355 1 K 1944
s. AY
BHK 56
1356 20 K 1944
s. ME
BHK 58 a1
ČSR
1357 5 Kčs 1949, 10 Kčs 1950, 50 Kčs 1950, 100 Kčs 1945
BHK 74, 84c, 84b, 85 a
4 ks
1358 1000 Kčs 1945
s. BM
BHK 76
1359 100 Kčs 1945
s. C 21
BHK 77 b1
1360 1000 Kčs 1945
s. 21 C
BHK 78 c1
1361 5000 Kčs 1945
s. 07 A
BHK 79
1362 500 Kčs 1946
s. Za
BHK 80 b
1363 50 Kčs 1948
s. A 35
BHK 81 b
ČSR 1953-1985
1364 1 Kčs 1953, 5+10 Kčs 1961 BHK 86b,B, 95A, 96A 3ks
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
Německo
20 Marek 1908
s.C podtisk A
100 Marek 1910
s. E
50 000 Marek 1922 s. 7M
5 DM 1955
s. GN
Německo 1910 - 1917
5ks
Mongolsko
1 Tugrik 1955
Rusko
Konvolut 1898 - 1909
4ks
Konvolut 3+ 5+10 Červoněc 1937
3ks
Jugoslávie
Konvolut 1978 - 1986
3ks
Ros 31
Ros.43a
Ros.79d
Ros.349 a
3
1500
4
100
233
3
200
200
200
200
3
033
30-
20
200
10
60
20
220
3-
10
-0
2-
10
40
-2-3
3
1223
2
20
50
50
60
80
80
80
1-3
20
3
3
23
-0-3
10
10
10
10
10
3
10
-2-33
20
30
3
10
Z
250
LITERATURA
1374 V.A.Durov - Ruská a Sovětská vojenská vyznamenání.
Docílené ceny v 64. aukci
2
4
7
14
16
23
25
26
27
28
29
30
31
33
35
36
38
39
41
44
46
48
49
51
54
55
57
59
61
62
63
65
66
67
71
72
74
75
76
77
78
79
82
83
85
87
91
3000
9000
4000
3500
6500
3600
1000
100
700
400
380
360
100
400
800
2000
800
150
140
200
500
2400
1500
700
320
150
280
100
200
180
300
50
50
400
120
70
200
250
250
250
180
150
260
440
130
1600
220
97
98
99
100
101
102
103
104
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
400
160
320
320
130
240
40
240
600
600
900
3200
480
180
300
200
300
150
600
380
320
240
180
150
150
200
250
400
160
300
200
320
320
180
380
150
300
480
240
200
340
400
100
300
220
100
140
147
148
149
150
153
155
156
157
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
180
260
110
100
75
200
85
220
260
160
130
120
220
250
120
180
170
160
200
240
200
150
150
170
300
320
260
460
340
200
220
300
190
200
100
200
200
160
180
1100
200
170
800
700
420
1900
950
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
231
232
234
237
239
240
246
247
248
249
250
255
256
257
258
259
260
261
263
265
266
267
550
360
250
180
140
500
180
150
150
60
170
180
200
450
200
160
150
150
280
250
260
170
240
1500
220
7000
550
7000
120
100
100
300
360
340
120
150
200
250
180
4500
1100
2400
650
480
250
400
360
268
269
270
273
274
275
276
278
283
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
307
309
310
311
312
313
314
315
316
321
323
324
325
326
329
330
333
335
336
337
339
240
500
240
100
500
1200
120
2200
380
480
320
420
1300
550
800
440
440
650
500
140
400
300
260
260
75
75
340
400
500
3000
160
120
200
150
90
80
30
110
100
600
140
40
260
300
1200
150
500
340
341
342
343
344
345
348
350
352
356
358
359
360
362
364
365
366
367
370
371
373
374
375
376
378
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
403
746
120
550
550
440
200
130
60
240
140
190
100
95
500
250
60
100
40
180
110
120
110
140
120
480
700
200
160
110
200
240
110
240
260
260
130
140
130
70
180
180
260
420
500
120
120
120
80
550
100
405
406
408
409
415
416
417
418
421
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
462
464
466
470
471
474
475
478
479
480
894
220
170
280
550
150
200
150
400
300
220
550
380
380
280
220
220
220
140
380
180
180
160
100
90
80
140
450
900
220
170
180
160
170
170
170
240
200
220
120
120
100
120
100
120
120
120
120
120
90
481
483
485
487
488
493
494
498
499
502
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
516
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
546
547
991
120
120
120
130
120
170
170
170
170
170
360
360
500
340
200
150
160
180
180
170
200
150
100
100
130
240
240
110
90
120
200
1600
220
200
100
120
95
100
110
110
95
280
220
110
300
260
150
130
750
548
551
554
556
557
558
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
598
599
600
601
602
603
604
605
606
609
613
615
616
620
621
630
635
640
641
1126
130
200
250
80
550
100
110
300
420
460
1000
1500
1200
1200
650
650
600
850
650
360
360
320
360
300
360
380
250
460
500
360
320
300
320
300
250
250
300
300
1800
140
550
700
800
500
150
60
1000
900
200
643
648
649
650
651
658
660
668
669
671
673
674
676
677
678
679
683
685
687
696
697
699
703
704
707
708
709
710
711
713
714
716
717
718
719
720
721
723
724
726
727
728
729
732
733
739
743
744
1286
2000
2600
1100
3000
900
600
600
100
130
100
280
100
140
220
110
70
100
120
100
160
160
160
50
55
120
240
50
900
950
220
220
220
220
240
200
220
500
85
60
70
60
90
150
30
750
500
40
400
1700
747
748
749
754
779
781
782
788
789
790
791
794
795
796
799
806
807
813
814
830
835
836
837
839
845
846
849
852
855
856
857
858
859
861
862
863
864
865
866
867
870
871
874
875
877
881
885
1398
1399
140
120
150
180
140
60
260
800
900
300
300
650
170
1100
380
70
80
80
60
550
60
100
120
600
80
45
75
110
90
120
120
100
80
80
90
80
90
160
300
120
1500
1100
420
160
500
150
60
20
50
896
898
899
901
914
915
916
917
919
920
924
925
927
936
941
942
943
947
949
950
951
952
953
954
956
957
960
961
962
965
966
967
968
970
972
973
975
976
978
979
981
983
984
985
987
989
990
200
50
32
260
25
60
100
110
250
380
40
120
50
50
70
60
60
90
320
120
50
40
340
30
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
800
750
750
750
750
750
750
750
750
800
800
750
999
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1035
1041
1043
1068
1069
1075
1084
1090
1091
1092
1094
1096
1102
1103
1105
1113
1118
1119
1124
1125
280
280
280
280
280
280
280
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
240
240
240
240
240
200
200
200
420
360
900
55
120
120
120
40
200
120
200
80
200
300
350
160
50
1127
1128
1129
1134
1135
1140
1146
1147
1153
1160
1163
1164
1165
1166
1167
1172
1176
1177
1178
1179
1180
1182
1186
1188
1191
1195
1199
1209
1216
1227
1228
1229
1231
1237
1242
1244
1251
1252
1254
1271
1278
1279
1280
1281
1283
1284
1285
50
95
120
40
60
120
200
200
300
110
35
80
50
120
24
60
55
100
150
1000
800
300
440
660
30
50
34
50
50
30
30
30
30
300
300
300
500
3800
400
420
260
1100
550
300
30
3500
420
1288
1289
1290
1291
1294
1295
1296
1298
1300
1301
1302
1304
1306
1307
1310
1315
1316
1317
1321
1323
1325
1329
1335
1336
1337
1341
1342
1345
1348
1351
1354
1355
1357
1362
1370
1371
1380
1381
1382
1383
1384
1387
1388
1390
1392
1394
1396
350
420
300
150
1000
950
3000
3200
180
150
320
150
130
60
50
100
200
2400
150
80
80
200
30
120
120
180
180
120
160
140
190
170
180
170
200
30
150
40
110
100
100
60
60
85
90
120
200
1400
1401
1405
40
200
200
LIMITNÍ LÍSTEK
Jméno, přesná adresa a PSČ
65
Limit č.
Došlo dne:
Položka č.
Limit Kč
Položka č.
Limit Kč
Položka č.
Pište psacím strojem nebo čitelně
hůlkovým písmem. Prohlašuji, že jsem
Celkem draženo:
členem ČNS pobočky:
Poplatek 10% :
Poštovné a balné:
Datum:
Podpis:
+ katalog ANO NE
K zaplacení CELKEM
Limit Kč

Podobné dokumenty

Leupold - allianCZe

Leupold - allianCZe UltimateSlam 3-9x40mm , Mossy Oak Treestand, SA.B.R. UltimateSlam 3-9x40mm , Mossy Oak Break-Up, SA.B.R.

Více

Seznam položek aukce 27.11.2013 Číslo 1 Au 585 1 9,05 4 500,00

Seznam položek aukce 27.11.2013 Číslo 1 Au 585 1 9,05 4 500,00 brož Au, Ag800 di routa,perličky,olivín,smalt

Více

Leupold optiky MO2013.xlsx

Leupold optiky MO2013.xlsx Prismatic Hunting 1x14mm Matte Illum. Circle Plex Prismatic Hunting 1x14mm Matte Illum. DCD

Více

pdf - 621 kB - České muzeum stříbra Kutná Hora

pdf - 621 kB - České muzeum stříbra Kutná Hora meziknihovní výpůjční služba - vypůjčeno 5 svazků meziknihovní reprografická služba - objednány 2 články

Více

ZDE - ČNS Příbram

ZDE - ČNS Příbram Písemné limity zasílejte na přiloženém limitním lístku do 24.3.2016 na adresu Jaroslav E J E M, Švermova 1377, Beroun 2 - město 266 01 [email protected] Reklamace na kvalitu materiálu pouze dl...

Více

Katalog aukce č.64

Katalog aukce č.64 Písemné limity zasílejte na přiloženém limitním lístku do 14.3.2013 na adresu Jaroslav E J E M, Švermova 1377, Beroun 2 - město 266 01 [email protected] Reklamace na kvalitu materiálu pouze dl...

Více