Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Komentáře

Transkript

Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta
ČÍSLO 01
BŘEZEN 2014
ČTVRTLETNÍK NEJEN
PRO ODBORNOU VEŘEJNOST
WWW.LINET.CZ
Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta
Pečovatelství
Kurzy LINET Scholaris v praxi
Specializovaný kurz o vlivu prostředí na demenci absolvovali zaměstnanci domu Kněžny Emmy v Neratovicích. Pomůže jim zajistit kvalitní péči o seniory v domově se zvláštním režimem.
Zdravotnictví
Novinka roku Eleganza 2
Nová generace lůžek navazuje na předchozí model Eleganza Smart a zároveň přináší plejádu nových vlastností a funkcí zkvalitňujících péči o pacienty.
Transport lůžek
pod drobnohledem
Editorial
Nekončící příliv inovací
Nový rok je vždy časem bilancí. Jsem moc rád, že loňský rok byl pro nás v mnoha ohledech nebývale úspěšný. Podařilo se nám dokončit práci na nové fl otile našich lůžek a matrací. Doplnili jsme řadu Eleganza o standardní lůžko Eleganza 1. Ekonomické elektricky polohovatelné lůžko moderních parametrů nám chybělo a není divu, že hlavně díky vynikajícímu poměru kvalita/cena se začalo velmi dobře prodávat. Závěr roku patřil premiéře Eleganzy 2, nástupkyni našeho nejpopulárnějšího lůžka Eleganza smart. České veřejnosti Eleganzu 2 představujeme v tomto čísle Komfortu a já přeji lůžku, aby mělo podobně pozitivní přijetí nejen tady v Česku, ale i v zahraničí. Novou tvář má i lůžko Image 3 a zcela nové je dětské lůžko Tom 2. Tento nezbytný pomocník na dětských odděleních dostal elektrické polohování, sloupovou jednotku a hlavně unikátní teleskopické postranice. Novinkou je také další generace aktivních antidekubitních matrací Virtuoso 2 a Precioso 2, ale i integrovaná matrace symbioso.
Další inovací je transportní jednotka i-Drive Power®, elektricky poháněné 5. kolečko. Tato převratná technologie přináší zcela nový rozměr do transportu lůžek. Pohyb s lůžkem patří k denní rutině v nemocnicích a přitom se řadí k těm fyzicky nejnáročnějším. Dobré jízdní vlastnosti a snadná manévrovatelnost mohou výrazně usnadnit práci personálu. V hlavním tématu Komfortu si můžete přečíst, jaké technologie z LINETu vám jízdu s lůžkem mohou ulehčit.
Velkou podporu věnuje LINET vzdělávání. Vzdělávací středisko LINET scholaris průběžně školí zdravotníky a pečovatele. Jak takové kurzy vypadají, prozrazuje v rozhovoru Jaroslav Látal z neratovického domova pro seniory. LINET scholaris také přijel do Domova pro seniory Pohoda v Turnově. byli jsme u toho a zároveň jsme si tento neobyčejný a opravdu pohodový domov prohlédli.
Přeji příjemné čtení.
Tomáš Kolář,
výkonný ředitel LINETu
sledujte LINET na YouTube! www.youtube.com/LinetMarketing
Závěr minulého a počátek letošního roku přinesl Především doporučujeme fi ktivní dokument sennadílku nových videí sdílených na speciálním ka- tinel o celosvětové závislosti na lůžkách značky LINET. Reportér pátrá i po příčinách náhlého nenálu LINET na serveru www.youtube.com.
dostatku nemocničních lůžek. Podívejte se a zjistěte, zda se tzv. linetismus netýká i vás!
Další zajímavá videa jsou věnována největším veletržním akcím z poslední doby, podívejte se na reportáže z Dűsseldorfu u z veletrhu Medica nebo na reportáž z Moskvy, jak vypadala prezentace LINETu na výstavě Zdravookhrane niye (Rusko).
Posledním příspěvkem je dubajský veletrh arab health 2014. 2
bÝT ObJEKTEM TOUhY, NE POUhÉ
VOLbY
Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta
čtvrtletník, březen 2014, 11. ročník, číslo 01
zdarma
Vydává
LINET spol. s r. o.
Želevčice 5, 274 01 slaný
Česká republika
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668
e-mail: [email protected], www.linet.cz
Redakce
agentura 4JaN
Mgr. silvie Neumannová, Ing. Jana barčáková,
Lea hrabětová
Varšavská 40, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 241 353, fax: +420 222 242 408
e-mail: [email protected]
Redakční rada
Zdeněk Grimm, Pavlína horová,
Michaela Domerecká
Grafi cká úprava a zpracování
Multimedia atelier s. r. o.
Ivo Kubát, Jiří Masojídek
Tisk
Garamond s r. o.
Registrace MK ČR E 15240
LINET je členem asociace výrobců
a dodavatelů zdravotnických
prostředků, asociace CzechMed,
asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a členem European Pressure Ulcer advisory Panel.
komfort 01/2014
o - 3 roky záruka
nta B & W
Obsah
Kalendárium
Více čtěte uvnitř časopisu
Zdravotnictví
Transport lůžek pod drobnohledem
4
Transport lůžka patří na většině oddělení k denní rutině personálu. Zároveň se řadí k těm fyzicky nejnáročnějším. Společnost LINET vyvinula zcela unikátní technologie, které transport lůžek a pacientů na lůžkách usnadňují.
Pečovatelství
Pečovatelství
Podporujeme
Zdravotnictví
Přitažlivost celku i v detailech
7
Nová generace akutních lůžek Eleganza 2 navazuje na nejúspěšnější modelovou řadu lůžek Eleganza Smart. Přináší
však celou řadu nových a unikátních řešení zkvalitňujících
péči o pacienty.
Narozeninová sbírka manželů Frolíkových
pomohla nemocným dětem
29.–31. 5. 2014: Johannesburg, Jihoafrická republika
Africa Health
9
Oslavit narozeniny a přitom pomoci dobré věci? Tak se rozhodl zakladatel společnosti LINET Zbyněk Frolík s manželkou
Naděždou, když na sklonku loňského roku společně plánovali
oslavit 60. narozeniny.
V Turnově respektují hranice, ale přesto seniorům otevírají nové světy
VÝSTAVY
20.–23. 5. 2014: Sao Paulo, Brazílie
Hospitalar
10
Semináře
25. 3. 2014: Praha, ČR
Alzheimerova choroba
10. 4. 2014: Praha, ČR
Profesní svaz zdravotnických pracovníků
v sociálních službách
29. 4. 2014: Ostrava, ČR
Konference pro církevní poskytovatele sociálních služeb
Domov pro seniory Pohoda najdete v Turnově v secesní vilové
čtvrti na kraji obce. Již při příchodu oceníte snadnou přístupovou
cestu zcela bez bariér. V budově vás přivítá usměvavá recepční
a důchodkyně relaxující s šálkem kávy v křesílku u akvária.
10.–11. 4. 2014: Sepetná, ČR
Dvoudenní seminář APSS Moravskoslezského kraje
LINET podpořil vzdělávání pečovatelů na Slovensku
15.–16. 5. 2014: Rusava, ČR
Dvoudenní seminář APSS Olomouckého a Moravskoslezského a Zlínského kraje
13
Na začátku února byla v západoslovenském Holíči otevřena Akademie vzdělávání a výzkumu v sociálních službách. LINET akademii bezplatně zapůjčil pro výukové účely nízké lůžko ­Sentida
a lůžko s náklonem do stran Latera s příslušenstvím.
Rozvoj služeb LINETu – pronájmy a dekontaminace
Rozvoj servisu a služeb
patří v LINETu k prioritám.
Po prodloužení záruky ze
dvou na tři roky v loňském
roce dále pokračuje v rozšiřování a zkvalitňování
služeb zákazníkům v ČR
i v zahraničí.
V České republice LINET již dlouhodobě poskytuje a rozvíjí pronájmy elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek, a to i s laterálním náklonem pro klienty se specifickou péčí. Zároveň
poskytuje pronájem aktivních antidekubitních
matrací pro prevenci a léčbu proleženin a dalších
souvisejících výrobků pro domácí péči a zdravotnická a pečovatelská zařízení. Kompletní vybavení je k dispozici v tzv. setech, které obsahují
projekt: Logo 3 ROKY
zákazník: Linet
datum: 03.09.2013
lůžko, matraci a rovněž hrazdu s rukojetí pro snadnější vstávání a posazení na lůžku (www.linet.cz).
Od roku 2012 LINET intenzivně rozšiřuje síť půjčoven (aktuálně 15 výdejních míst) novorozeneckých postýlek (www.prvnipostylka.cz). „Počet
pronajatých výrobků a také spokojených zákazníků tak každoročně roste,“ uvedl manažer rozvoje služeb firmy LINET Martin Ženíšek.
Novinky pro zákazníky chystá LINET i letos.
V průběhu března otevírá LINET nové dekontaminační centrum v holandském Dordrechtu. Bude
sloužit pro zákazníky v Holandsku, Belgii a částečně i v Německu. Centrum zajistí komplexní
dekontaminaci aktivních vzduchových antidekubitních matrací pronajímaných nemocnicím a pečovatelským ústavům a také dekontaminaci lůžek, a to i pro intenzivní péči.
Již v září loňského roku bylo otevřeno vysoce sofistikované dekontaminační centrum
v centrále LINET pro Francii ve městě Tours.
Po úspěšném auditu v listopadu bylo certifikované dle standardu RABC (EN14065:2003),
který zajišťuje nejvyšší ochranu před tzv. křížovou kontaminací kontaminovaných a již dezinfikovaných výrobků.
Dekontaminace je nedílnou součástí služby
krátkodobých i dlouhodobých pronájmů aktivních
antidekubitních matrací. Dvě dekontaminační
centra již několik let plně fungují ve Velké Británii a LINET v tomto roce plánuje výstavbu dalšího. V západní Evropě je pronájem zdravotnické
techniky standardem a LINET se tím řadí k významným poskytovatelům služby dekontaminace
a pronájmu matrací a lůžek v Evropě.
3
Zdravotnictví
Transport lůžek
pod drobnohledem
Často opomíjeným a přitom velice důležitým parametrem nemocničních lůžek jsou jejich jízdní vlastnosti. Transport lůžka totiž patří na většině oddělení
k denní rutině personálu. Zároveň se řadí k těm fyzicky nejnáročnějším. Společnost LINET vyvinula zcela unikátní technologie, které transport lůžek a pacientů
na lůžkách usnadňují.
T
ransport pacientů na lůžku v rámci nemocnice není výsadou pouze urgentní péče, ale
pacienty, zejména ty imobilní, je potřeba na lůžku
přepravovat i v řadě dalších situací – na vyšetření, na sály nebo je překládat z oddělení na oddělení. „Fyzickou námahu vynaloženou na jízdu
s lůžkem bych zařadila do kategorie těžších fyzických výkonů, na stupnici od 1 do 10 bych ji ohodnotila známkou 7. Těžší úkony jsou podle mého
názoru zvedání, přenášení nebo polohování pacientů,“ uvedla Petra Tůmová, staniční sestra
­KARIMRES Ústřední vojenské nemocnice.
4
Významným faktorem, který ovlivňuje fyzickou náročnost transportu, je „terén“ a průběh
trasy, tzn. jak často se musí zatáčet, manévrovat do výtahu a místností. Problém s prostorem
vyvstává zejména ve starších budovách, kde bývají užší chodby a menší pokoje. Pokud je pacient převážen na běžném nemocničním lůžku,
znamená tento úkon velké fyzické vypětí. Další
okolností, která znamená vysokou zátěž pro personál, je váha lůžka s pacientem. Ta může dosáhnout i třeba 500 kg a s tímto nákladem musí
personál manévrovat na omezeném prostoru,
brzdit při výskytu překážek nebo se pohybovat
s lůžkem do kopce.
Intenzivní péče v pohybu
Problematiku častých převozů pacientů řeší
zejména oddělení intenzivní péče, kde leží pacienti ve velmi vážném zdravotním stavu, často
v bezvědomí nebo s výrazně zhoršenou mobilitou. Zároveň je však nutné převážet je i opakovaně na specializovaná vyšetření nebo na operační sály, nebo v případě zlepšení zdravotního
stavu na oddělení.
Právě pro oblast intenzivní péče a emergency je určeno transportní lůžko – stretcher
Sprint. Jeho charakteristickou vlastností jsou
nejen vynikající jízdní vlastnosti, ale také vysoké
bezpečnostní parametry, zejména postranice,
které chrání pacienta během pobytu na stretcheru. Bezpečnost pacienta zvyšuje i design
podvozku, který je uzpůsoben pro převoz mobilních zařízení nezbytných pro péči o pacienty
komfort 01/2014
Zdravotnictví v kritickém stavu – defi brilátory, transportní ventilátory, monitory, resuscitory nebo odsávačky. Dostatečný prostor je i pro kyslíkovou lahev. sprint s typickou oranžovo-červenou barvou má polohovatelný zádový díl a je vybaven dalšími praktickými pomůckami, například speciální matrací s úpravou pro přesun pacienta ze stretcheru na lůžko. Ceněnou vlastností obzvláště po masivních krváceních je také snadná omyvatelnost lůžka. Díky svým univerzálním vlastnostem stretcher sprint může sloužit k převozu pacientů i na dalších odděleních. Uplatní se také v rámci tzv. jednodenní chirurgie.
STAndARdní LůžKA ROzhÝBe 5. KOLeČKO
ačkoliv standardní lůžka nemají jízdní vlastnosti stretcheru, jejich podvozek je vybaven kolečky, která umožňují převoz pacienta nebo pohyb se samotným lůžkem. Kvalita pohybu s lůžkem je velice rozdílná. Převratná v tomto ohledu byla technologie LINETu – 5. kolečko na podvozku lůžka. Toto kolečko výrazně usnadňuje jízdu obzvlášť v místech s nedostatkem prostoru, stabilizuje směr pohybu a ulehčuje zatáčení. Další generace 5. kolečka přinesla možnost zatáhnout kolečko do podvozku. Takže nepřekáží po skončení transportu podjezdovým zařízením – například servírovacímu stolku nebo C ramenu a zvedáku a taktéž nebrání při úklidu.
Velký vliv na pohyb s lůžkem má nejen přítomnost 5. kolečka na podvozku, ale také ergonomie madel na čelech lůžka, za které personál lůžko tlačí při transportu. POhYB má JménO i-dRiVe POWeR®
Revoluční novinkou, která jízdní vlastnosti lůžek posunuje do zcela jiné kategorie, je i-Drive Power® – elektricky poháněné 5. kolečko. LINET tento systém poprvé představil na vele-
Stretcher Sprint
trhu Medica loni v listopadu a získal tam velice pozitivní ohlasy. „Technologie i-Drive Power® byla vyvinuta v rámci partnerství s americkou nemocnicí Legacy ve státě Oregon. Kolegové z této nemocnice projekt konzultovali a posléze také lůžka s i-Drive testovali. V současné době mají k dispozici 70 lůžek Multicare
a Multicare LE v různých konfi guracích, ale vždy s i-Drive Power®,“ uvedl Pavel Pospíšil, produktový manažer LINETu.
Kolečko i-Drive Power® má vlastní pohon elektromotorem a pomáhá lůžko uvést do pohybu a následně ulehčuje samotný transport. Navíc se umí inteligentně přizpůsobit terénu v nemocnicích i konkrétním situacím, především optimalizuje podle potřeby rychlost jízdy. Jeho dva režimy optimalizují rychlost jízdy podle vnějších podmínek. Režim zrychlení dynamicky pomáhá zkrátit délku trvání transportu během delších a rovných tras. Režim jízdy vpřed optimalizuje rychlost pohybu pro průjezd místy s nedostatkem prostoru, kde je zapotřebí manipulovat velmi obratně a opatrně, tak aby bylo minimalizováno riziko nehod a kolizí. K dispozici je také volný režim, který umožňuje manipulovat s lůžkem snadno bez podpory elektromotoru. Jak se jezdí s Multicare s i-Drive Power®
se můžete podívat na www.youtube.com/Linetmarketing
Bed Mover
Multicare se senzorem Safe Sence®
Zvláštní pozornost je věnována bezpečnosti a ergonomii ovládání, aby jízda lůžka byla vždy plně pod kontrolou a v případě mimořádných situací lůžko samo a velmi rychle zastavilo. hlavním bezpečnostním prvkem je senzor safe sence® umístěný pod madlem ovladače. aktivace tohoto senzoru je vyvolána položením ruky na ovladač, tím je vždy detekována přítomnost obsluhy. V případě, že ruka opustí prostor madla, je lůžko automatiky zastaveno. Všechna tlačítka jsou umístěna ergonomicky po straně madla a jejich rozmístění respektuje tvar lidské ruky.
uniVeRzáLní „VOJáK“
Zatímco systém i-Drive Power® je určen především pro sofi stikovaná intenzivní lůžka, další technologie LINETu – tzv. bed Mover – má univerzální použití. bed Mover je přídavné zařízení, které pohodlně dopraví nemocniční lůžko na místo určení. Je určeno zejména pro ta lůžka, jejichž jízdní vlastnosti jsou omezené a pohyb s nimi je velmi náročný a nepohodlný. Mezi největší výhodu bed Moveru patří to, že je kompatibilní s různými lůžky, nejen značky LINET, ale i s lůžky jiných výrobců. Pohyb s lůžkem pomocí bed Moveru je jednoduchý a nevyžaduje složité zaškolení personálu. Zařízení je dobře ovladatelné i ve stísněných prostorech. Výhodou je i plošina, na kterou může obsluha nastoupit a nemá problém s přizpůsobením rychlosti chůze.
ačkoliv jsou technologie LINETu zaměřené na transport různorodé, mají několik společných jmenovatelů, a to je například ergonomie ovládání, maximální možné snížení fyzické náročnosti a bezpečnost. Díky tomu přinášejí hmatatelný užitek v celém spektru nemocniční péče.
5
Rozhovor
Pacienty na lůžkách
převážíme denně
V oblasti intenzivní péče je transport pacientů jedním z častých ošetřovatelských úkonů. Jak je tato činnost náročná a jak
probíhá v praxi, popsala Petra Tůmová, staniční sestra KARIMRES ÚVN Vojenské fakultní nemocnice Praha.
Jak často a kam pacienty vozíte?
s pacienty jezdíme na vyšetření, CT, magnetickou rezonanci, na operační sály nebo při překladech na oddělení. Frekvence takových transportů je v průměru jednou denně.
Jak daleko s pacientem na lůžku jezdíte?
Délky tras, po nichž s lůžkem jezdíme, jsou různé. sály máme v těsné blízkosti, dále je magnetická rezonance, kam cesta trvá cca 10 minut. Pacienty vozíme v rámci překladů i na vzdálená oddělení, putují na lůžku prakticky po celé nemocnici, takže vzdálenosti jsou značné, jízda může zabrat třeba 15 minut.
Kdo má transport pacienta na starosti?
s lůžkem fyzicky jezdí sanitáři, ale s pacientem se přesunuje celý tým, tzn. kromě sanitáře také sestra a lékař. Naši pacienti k transportu potřebují kromě doprovodu a lůžka i další vybavení – ventilátor, monitor, kyslíkovou lahev. Nezbytný je také resuscitační batoh nebo další přístroje podle stavu pacienta (infuzní pumpy, lineární dávkovače, defi brilátor). Tento náklad vozíme přímo na lůžku nebo pokládáme na integrovanou stolní desku v nožní části lůžka.
6
Je jízda s lůžkem namáhavá?
Lůžko samo o sobě je poměrně těžké (váží přes 200 kg), k tomu připočtěte váhu pacienta a přístrojů, celková hmotnost „nákladu“ tak může např. dosáhnout i 500 kg v případě obézního pacienta závislého na přístrojích. Manipulovat s takovým nákladem je někdy opravdu náročné.
Jaký je Váš názor na novinku LineTu, lůžko s elektrickým pohonem i-drive Power®? Jízdu s lůžkem s elektricky poháněným kolečkem jsem měla možnost vyzkoušet a hodnotím ho velice pozitivně – manipulace je úplně o něčem jiném, lůžko se ovládá snadno a jede prakticky samo. Jízda je plynulá, lehce se zastavuje nebo se vyhnete překážce. Určitě se jedná o ulehčení práce na naší straně a jízda je komfortnější i pro pacienta.
Pro transport pacientů jsou určeny také stretchery. Využíváte je?
Používáme jak lůžka, tak stretchery. se stretchery se výborně jezdí, jsou užší a lehčí, navíc mají na podvozku prostor zejména pro uložení kyslíkové lahve, ale i dalšího vybavení.
Přesun z lůžka na stretcher indikujeme podle s ituace a stavu pacienta. Pokud jde o pacienta s polytraumatem nebo s poraněním mozku minimalizujeme počet přesunů a jedeme s lůžkem. Vždy ale pečlivě vyhodnotíme všechny faktory a podle toho zvolíme způsob transportu. Tak, aby byl nejšetrnější, nejrychlejší a nejkomfortnější pro nemocného.
Intenzivní péče v ÚVn v Praze
Oddělení intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice v Praze má kapacitu 24 lůžek ve třech lůžkových stanicích. Všechny stanice jsou v těsné blízkosti Emergency. Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti v přímém ohrožení života a pacienti s dílčími poruchami životně důležitých funkcí, zejména se selháním dýchání, oběhu a vylučování. Dále pacienti s mnohočetnými poraněními, s poraněním hlavy a mozku a poraněním páteře, ale také pacienti se závažnými otravami, s komplikovanými pooperačními stavy a stavy po kardiopulmonální resuscitaci.
komfort 01/2014
Zdravotnictví
Nové akutní lůžko Eleganza 2
Přitažlivost celku i v detailech
Nová generace akutních lůžek Eleganza 2 navazuje na nejúspěšnější modelovou
řadu lůžek Eleganzu Smart. Přináší však celou řadu nových a unikátních řešení
zkvalitňujících péči o pacienty.
P
vové postranici je k dispozici systematická podpora bezpečného vstávání z lůžka.
VšeSTRAnné POSTRAniCe
Lůžko Eleganza 2 je postavené na osvědčené konstrukci dvou sloupových jednotek s integrovaným zdvihovým mechanismem. Nejvýraznější inovací lůžka Eleganza 2 jsou unikátní dělené plastové sklopné postranice 4saFE®. Postranice 4saFE® chrání lůžko po celé délce ložné plochy. V kombinaci s výškou postranic 40 cm nad ložnou plochou poskytují 100% ochranu proti pádu. Postranice rovněž obsahují novou technologii softDrop pro jejich snadnější a tišší sklápění. Pacient tak při manipulaci s postranicemi není zbytečně rušen hlukem. Ergonomický design postranic přirozeně podporuje mobilizační aktivity po celé délce postranice. Unikátně spolu s mobilizačním tlačítkem poprvé integrovaným v hla-
eRGOnOmie PRO KAždÝ den
Ergonomie jak z hlediska ošetřujícího personálu, tak pacientů dostává na lůžku Eleganza 2 zcela nový rozměr. Vše dohromady se odráží v intuitivním ovládání a ještě zvýšeném komfortu pacientů. Lůžko Eleganza 2 může být vybaveno funkcí automatického zastavení zádového dílu ve 30°, což výrazně zjednodušuje správné nastavení zádového dílu. Zvláštní pozornost byla věnována řešení osobního prostoru pacienta a ergonomické dostupnosti nejčastěji používaných prostředků a každodenních potřeb. Díky nově řešené horní hraně postranice vznikl po celé délce postranic univerzální úchyt pro různé příslušenství. Pacienti nejčastěji používají ruční ovladač, díky univerzálnímu držáku umístěnému na horní hraně postranice je tento ovladač vždy v ideálním dosahu pacienta. Na postranici lze také umístit novou praktickou kapsu „handy“, díky níž je možné ukládat nejnutnější osobní věci do bezprostředního dosahu. Pacient má tak brýle nebo mobil neustále po ruce a nemusí se rizikově a namáhavě natahovat na noční stolek nebo polici.
lně elektricky polohovatelné lůžko Eleganza 2 disponuje nadstandardními bezpečnostními parametry, intuitivním a ergonomickým ovládáním. Design lůžka pak refl ektuje každodenní potřeby nemocničního provozu. Čisté linie lůžka působí velmi elegantně a zároveň robustně, což podtrhuje spolehlivost. Lůžko je kompatibilní s inteligentní technologií safety Monitor pro efektní řízení rizik zejména v akutní péči.
Pro citlivější pacienty je určena nová technologie umožňující zhasínání podsvícení všech ovladačů a nočního podsvícení lůžka. Díky této funkci se mohou všichni pacienti oddat klidnému a ničím nerušenému spánku. KRáSA deTAiLu
Novým a zcela originálním prvkem lůžka je podsvícený tekutinový úhloměr. Kruhový indikátor náklonu zádového dílu, resp. náklonu celé ložné plochy (TR /aTR), je umístěn na vnější straně hlavové postranice. Prostřednictvím změny podsvícení tekutinového úhloměru signalizuje lůžko napolohování do nejnižší, tedy nejbezpečnější polohy. Tato signalizace slouží především v nočních hodinách pro vyšší bezpečnost pacientů.
SAFeTY mOniTOR PRO řízení RiziK
Lůžko Eleganza 2 může být napojeno na inteligentní bezkontaktní systém safety Monitor. Toto zařízení zlepšuje řízení rizik zejména v akutní péči. safety Monitor sleduje přítomnost pacienta na lůžku, stav vitálních funkcí (srdeční a dechová frekvence), ale zároveň nesnižuje pacientovo pohodlí díky bezkontaktní technologii. Monitoruje bezpečnostní fun kce lůžka (výška lůžka, poloha postranic, úhel zádového dílu, aktivace brzd). V případě problémů přivolá pacientovi pomoc přes přehledný centrální monitor nebo pomocí mobilního zařízení (smartphone, pager).
7
Rozhovor
Paliativní péče
stojí na počátku nové etapy
Tři roky fungovalo třístranné spojení LINET, Nadace Komerční banky Jistota a Asociace poskytovatelů paliativní
hospicové péče v ČR v projektu Jistota s LINETem, jehož cílem bylo zajištění kvalitního vybavení v existujících i nově
vznikajících hospicích. V letošním roce dostane partnerství novou podobu. Na to, jak bude fungovat i jaká je aktuální
situace v oblasti paliativní péče, jsme se zeptali prezidenta představenstva Asociace poskytovatelů paliativní
hospicové péče Jakuba Forejta.
Asociace poskytovatelů paliativní hospicové péče (APHPP)
Asociace sdružuje poskytovatele lůžkové a mobilní hospicové péče a garantuje kvalitu jejich
služeb. Zastupuje stovky profesionálů v hospicové paliativní péči, z nichž řada působí ve vzdělávání laické i odborné veřejnosti, včetně výuky
na vysokých školách.
Jak hodnotíte tři roky spolupráce
s LINETem v rámci projektu Jistota s LINETem?
V uplynulém období bylo možno díky vzájemné
spolupráci v hospicích investovat do obnovy vybavení 7,5 mil. korun. Z toho byla samotná podpora
firmou LINET ve výši 2,25 mil. korun, což je mimořádné. Vzhledem k tomu, že první hospic v Čechách byl otevřen před 20 roky, a další nejsou
o mnoho mladší, je to pro nás výborná příležitost,
jak obnovit ­stárnoucí vybavení za nové, modernější s propracovanějšími funkcemi.
Jakou formu bude mít od letošního
roku podpora Nadace Komerční banky
Jistota poskytovatelům hospicové
péče?
Správní rada nadačního fondu Komerční banky
pozitivně reagovala na vývoj hospicové paliativní
péče a v dalším období bude podporovat i domácí
hospicovou péči. Původní finanční objem posky-
8
tované podpory byl rozdělen na dvě části. Jedna
část zůstává v režimu podobném z minulého období – podpora nákupu moderního vybavení. Hospice tak budou moci získat podporu i při obnově
nejen lůžkového, ale i přístrojového a dalšího vybavení. Druhá část bude podporovat jednotlivé domácí hospice určitou částkou za každého unikátního pacienta, kterého měly v péči.
Budete pokračovat v partnerství
s LINETem? Z jakého důvodu?
Partnerství s LINETem hospicům nabízí přístup k velmi kvalitnímu vybavení za velmi rozumnou cenu. Proto o ukončení spolupráce neuvažujeme, byli bychom sami proti sobě.
Jak byste popsal aktuální situaci
v paliativní péči v ČR? Je dostatečná
kapacita poskytovatelů?
Jsem přesvědčen, že paliativní péče v naší
zemi stojí na počátku nové etapy. Ve většině
K hlavním aktivitám asociace patří podpora
takové hospicové a paliativní péče, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti, a snaží se o dlouhodobou změnu postoje široké veřejnosti ke smrti
a umírání.
Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se
APHPP podílela na vytvoření prvních českých
Standardů kvality hospicové paliativní péče, které
její členové dobrovolně dodržují. APHPP vznikla
v roce 2005 a do roku 2007 prosadila uzákonění
lůžkové i mobilní hospicové péče. Je členem Evropské asociace paliativní péče.
krajů stojí kamenný hospic, který svojí kapacitou splňuje požadavky na paliativní péči v daném
území. Ovšem domácí hospicová péče je na počátku. Malé ostrůvky pozitivního příkladu zde již
jsou, ale je potřeba je „rozmnožit“, aby byly dostupnější na celém území.
Co považujete za největší událost
v oboru v poslední době?
Jsme v období, kdy připravujeme výroční
zprávy, hodnotíme uplynulý rok. Pro mne je největší událostí, že všechny hospice „přežily“ a fungují dál. To je v dnešní nejisté době veliký zázrak.
Co chystá asociace v letošním roce?
Pokračuje putovní výstava Nevšední tvář radosti, kterou letos budou hostit hospice v Třeboni,
Liberci na Vysočině a v Chebu. A na konci roku
uspořádáme tradiční benefiční koncert na podporu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní
péče v Arcibiskupském paláci v Praze.
komfort 01/2014
Podporujeme
Narozeninová sbírka manželů Frolíkových
pomohla nemocným dětem
díky němuž získávají potřební příspěvky na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. V roce 2013 poskytl LINET Kontu bariéry věcný dar nad rámec fi nančního plnění daného smlouvou ve výši téměř 100 tisíc korun. Tímto darem byla 3 lůžka Terno Plus, dále roční pronájem lůžka Terno s pasivní matrací Prema, 20% sleva na 3 lůžka Movita s matrací Efecta a 10% sleva na pronájem 3 lůžek Terno Plus s aktivní matrací. Celková výše těchto darů je 98 091 korun. K tomu ještě bylo možné z fondu LINET podpořit 7 žádostí na podporu pro nákup speciálních lůžek s matrací nebo na rehabilitační přístroje motomed.
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Zbyněk Frolík a Božena Jirků
Oslavit narozeniny a přitom pomoci dobré věci. Tak se rozhodl zakladatel společnosti
LINET Zbyněk Frolík s manželkou Naděždou, když na sklonku loňského roku společně
plánovali oslavu svých 60. narozenin.
„Navrhl jsem, že není třeba, abychom při takovém jubileu dostávali nějaké dárky, a že by nám největší radost udělala možnost dát dárek potřebným. Manželce se nápad moc líbil,“ vysvětlil Zbyněk Frolík.
Ve spolupráci s Nadací Charta 77 zorganizovali oslavenci fi nanční sbírku, které se účastnili hosté pozvaní na oslavy narozenin a všichni gratulanti. „Vím, že se nejedná o nijak originální nápad – jsme již šestí, kdo se s Nadací Charty 77 dohodl na zprostředkování takto konkrétně cíleného fi nančního daru. ale přál bych si, abychom byli alespoň sto šestí,“ dodal Zbyněk Frolík. Nápad hosty na oslavě nadchl, i proto se nakonec vybrala částka v celkové výši 248 104 korun.
SKuTeČná POmOC
Peníze, které věnovali přátelé a příznivci Zbyňka Frolíka a jeho manželky, pomohly onkologicky nemocným pacientům a jejich rodinám z Fakultní nemocnice Motol v Praze. Oddělení dětské hematoonkologie vytipovalo napříč celou republikou 6 sociálně slabších rodin, jejichž děti se léčí na dětské hematoonkologii ve Fakultní nemocnici v Motole a které fi nanční pomoc nejvíce potřebují. Předání daru pomohla zprostředkovat Nadace Charty 77. Rodiny peníze použijí například na rekonstrukci dětského pokoje, k nákupu antibakteriální matrace či k pořízení narozeninového dárku pro nemocné dítě. Každá rodina bude mít k dispozici 41 350 korun.
Finanční dar rodinám osobně předal zakladatel LINETu Zbyněk Frolík na začátku března. slavnostního setkání se zúčastnil také náměstek pro léčebně preventivní péči v motolské nemocnici Martin holcát, sociální pracovnice z Motola Jana Vargová, která je v každodenním kontaktu s postiženými rodinami, a ředitelka Nadace Charty 77 božena Jirků.
FunGuJíCí PARTneRSTVí
spojení LINETu a Nadace Charty 77 (Konto bariéry) nebylo ojedinělou záležitostí. Už od roku 2012 funguje v rámci nadace fi remní fond LINET, Příspěvek pro nemocné děti věnovali hosté
narozeninové oslavy manželů Frolíkových.
Konto baRIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a fi nancovat program Konta baRIÉRY. Za jednadvacet let činnosti rozdělilo Konto baRIÉRY stovky milionů korun, podpořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází Konto baRIÉRY i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním, pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.
Slavnostní předání daru rodinám se uskutečnilo
ve FN Motol v Praze.
9
Pečovatelství
V Turnově respektují hranice, ale přesto
seniorům otevírají nové světy
Domov pro seniory Pohoda najdete v Turnově v secesní vilové čtvrti na kraji
obce. Již při příchodu oceníte snadnou přístupovou cestu zcela bez bariér. V budově vás přivítá usměvavá recepční a důchodkyně relaxující s šálkem kávy v křesílku u akvária. Nástěnka upozorňující na blížící se velikonoční trhy v prostorách
domova a výstava fotografií klientů z mládí ukazuje, že senioři ani pečovatelé
tady nezahálejí.
Otevřenost svědčí klientům
i pečovatelům
Na první pohled zde vládne pohoda. Těžko
se vám chce uvěřit, že zařízení je určené i pro
­pacienty s demencí, tedy s 3. a 4. stupněm závislosti. Klienty s nejtěžším postižením nikam nezavírají a nejsou ­odděleni od ostatních obyvatelů
domova. Pouze jim věnují zvýšenou péči jak zdravotní, tak ošetřovatelskou. „Starší klienti postižení Alzheimerovou nemocí těžce vnímají jakékoliv změny, při stěhování do jiného pokoje se
cítí dezorientováni. Proto je ponecháme v místě,
na které jsou zvyklí,“ říká ředitel Domova pro seniory Pohoda Bc. Jaroslav Cimbál. A dodává, že
10
naopak zaměstnancům změna svědčí: „Každodenní péče o různé ­klienty brání pečovatelům a zdravotníkům rychlému pracovnímu vyhoření.“ Individuální plánování s nemocnými
Alzheimerovou chorobou je velice náročné,
to potvrdí každý, kdo s takovými klienty pracuje. „Vzhledem k tomu, že je složité získat informace přímo od klientů, musíme se k nim
dostat zprostředkovaně. Vstupní údaje do biografie máme samozřejmě především od rodiny, další pak ­získáváme všemi možnými
způsoby a od všech v domově, s nimiž klienti
přicházejí do styku,“ popisuje situaci ředitel
domova.
Pětihvězdičková péče
Zařízení, jehož zřizovatelem je město Turnov,
disponuje 74 lůžky, z toho 42 funguje ve zvláštním režimu a 3 jsou určena pro odlehčovací pobytovou službu. Vedle těchto 3 pobytových služeb
provozuje ještě centrum denních služeb Domovinka a terénní pečovatelskou službu. Celkem zde
pracuje 85 zaměstnanců, kteří poskytují služby
450 ­seniorům. Spádovost domova zahrnuje pře-
Domov pro seniory Pohoda v Turnově.
komfort 01/2014
Pečovatelství devším Turnov a přilehlé vesnice v okolí. „V krizových situacích děláme výjimku a přijmeme klienta i ze vzdálenějších míst v Čechách, tomu ale
předchází vlastní ­sociální šetření a vyhodnocení
důvodů,“ vysvětluje Bc. ­Jaroslav Cimbál. O tom,
že v domově se starají o seniory opravdu dobře,
svědčí nejen věk některých obyvatel, z nichž
u některých překročil i stovku, ale i značka kvality
s přidělením pěti hvězd za ­sociální služby, kterou
uděluje vybraným zařízením Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
Cesty za hranice všedních dnů
O klienty se v domově starají nad rámec svých
povinností. Potvrzuje to i četnost aktivit, které klienti mají k dispozici. Ať už se jedná o množství činností, které mají možnost vyzkoušet si v místní
Spokojená klientka s ergoterapeutkou
na lůžku Latera.
dílně, jejichž výsledky vidíte na každém kroku
a jsou nedílnou součástí výzdoby interiéru. Přečíst si novinky, hledat se na fotografiích, zkrátka
připomenout si hezké události, které se staly
nejen v domově, můžete v měsíčníku, který domov pro interní potřeby svépomocí vydává. A že
je o čem psát, není pochyb. V březnovém čísle si
určitě přečtete o MDŽ, které se slavilo v domově
již podruhé. Každá klientka dostala krásně uvázanou květinu a všichni si pak společně pochutnali
na grilovaných kuřatech. „Zjistili jsme, že většina
našich obyvatelek je ve věku, kdy tento svátek slavily a užívaly si ho. Proto jsme našim klientkám vyšli vstříc a svátek oživili. Oslava Valentýna našim
obyvatelkám tolik neříká,“ říká vedoucí sociální
pracovnice Bc. Martina Kunčíková. Mezi další tradiční slavnosti patří čarodějnice, dožínky, Vánoce.
„Snažíme se maximálně zprostředkovat našim klientům vztah se světem venku, udržet je co nejvíc
aktivními, dávat podněty, ale samozřejmě je do ničeho nenutit,“ zdůrazňuje Martina Kunčíková.
Mezi oblíbené aktivity patří pravidelné pondělní
pečení. Aktivizační pracovnice chodí každé pondělí do práce o hodinu dříve, aby mohly zadělat
těsto pro ­klienty. Teď před Velikonocemi se peče
dokonce i ve středu, aby bylo co prodávat na trzích, které si oblíbili obyvatelé celého Turnova. Kuriozitou v aktivitách je „Cesta kolem světa“. Klienti
na tzv. aktivně-pasivním trenažéru mají možnost
v doprovodu ergoterapeutky ­každou středu urazit
svých pár kilometrů. Jejich kilometry pravidelně
ergoterapeutky zaznamenávají a ujetou vzdálenost zakreslují do mapy. O městech, která navštíví,
je připraven pravidelný cyklus přednášek s diapozitivy a propagačními materiály. Klienti nelení
a za tři roky již urazili neuvěřitelných 10 126 km,
což odpovídá vzdálenosti na Sumatru.
Útulné prostředí
Veškeré denní aktivity se odehrávají ve společných prostorech – jídlo, terapeutické i zájmové činnosti, ale třeba i odpočinek a další. „Klienti přes
den v pokoji prakticky nejsou, jenom po obědě si
dopřávají odpolední siestu,“ popisuje vedoucí sociální pracovnice. Mezi oblíbené zákoutí patří reminiscenční prostor, kde se nachází několik retro
předmětů – fotografie prezidenta T. G. Masaryka,
Společně ušlapané kilometry.
mechanický psací stroj, pohodlná křesla, nástěnné
hodiny s kyvadlem, prostě atmosféra pokoje je téměř dokonalá. Na patře nechybí ani internetový
koutek. „Nemyslete si, že není využíván. Máme
tady například 90letého pána, který je na internetu dennodenně. Zvláště teď, připravuje si přednášku pro ostatní klienty o astronomii. Termín
máme. Teď už jen čekáme, až mu rodina o víkendu
přiveze hvězdářský dalekohled,“ směje se vedoucí
sociální pracovnice Bc. Martina Kunčíková.
Nadstandardní služby
V domově klientům slouží a personálu pomáhají elektricky polohovatelná lůžka z ­LINETu.
Především polohovací lůžka Latera určená
funkčně i konstrukčně především pro imobilní
klienty. Všichni ošetřovatelé v přímé péči jsou
důkladně proškoleni, jak manipulovat s lůžkem.
„Peníze na lůžka se nám podařilo získat z různých grantů. Zkrátka všechny naše projekty nad
rámec, od sofistikovaných lůžek, materiálu na hojení ran až po grilovaná kuřata či špekáčky, musíme umět financovat ze sponzorských darů a jiných projektů, to, co dostaneme, nám stačí čistě
jen na provoz,“ konstatuje ředitel Domova pro seniory Pohoda Bc. Jaroslav Cimbál.
V letošním roce probíhá v Domově pro seniory Pohoda cyklus školení, který poskytuje vzdělávací centrum LINET Scholaris.
Je zaměřen na péči o klienty s demencí
a Alzheimerovou chorobou. V březnu proběhla první část určená jedné skupině zaměstnanců, další pokračování se uskuteční
v červnu. Kurz vedla Magdaléna Bardová
a tématem celodenního školení bylo: Vliv
prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh
demence, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba, prevalence onemocnění
v populaci, Stadia onemocnění a jejich projevy, Ataky a problémové chování pacientů
s ACH a Parkinsonovou chorobou, Vliv
prostředí na rozvoj onemocnění, Kognitivní
rehabilitace, Úprava prostředí a Orientace
v realitě. Školení se zúčastnilo cca 20 zaměstnanců Domova Pohoda.
Účastnice kurzu LINET Scholaris na školení
přímo v domově.
11
Pečovatelství
Kurzy
LINET Scholaris v praxi
Služeb vzdělávacího centra LINET Scholaris využil domov pro seniory Dům Kněžny
Emmy. Zaměstnanci tohoto domova absolvovali kurz Vliv prostředí na orientaci
a na rozvoj a průběh demence, který LINET Scholaris zařadil do nabídky v loňském
roce. Jaké byly ohlasy i jak domov kurz financoval, prozradí Jaroslav Látal,
zástupce ředitelky Domu Kněžny Emmy.
Proč jste se rozhodli pro vzdělávání
personálu s tematikou demence
seniorů?
Tím, že jsme registrovali novou sociální službu
(domov se zvláštním režimem), jsme se zaměřili
na prohloubení znalostí zaměstnanců v oblasti
práce se seniory postiženými demencí a Parkinsonovou chorobou. Tuto problematiku chápeme
jako nezbytný předpoklad úspěšného poskytování nové služby.
Jak jste vzdělávání personálu
financovali?
Zaujal nás kurz „Vliv prostředí na orientaci
a na rozvoj a průběh demence“. Z toho důvodu
jsme v říjnu loňského roku požádali úřad práce
o příspěvek na úhradu nákladů k zajištění vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji“,
který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu České republiky (15 %). Dotaci v rámci
uvedeného projektu se nám podařilo v měsíci
únoru získat.
Jak proběhlo samotné školení a jak
jste byli s kurzem spokojeni?
Odborný kurz „Vliv prostředí na orientaci
a na rozvoj a průběh demence“ byl úspěšně realizován v únoru letošního roku akreditovanou
vzdělávací institucí LINET, v krásném prostředí
kaple v Domě Kněžny Emmy. Kurzu se zúčastnilo 22 našich zaměstnanců. Kvalita kurzu byla
na velmi vysoké úrovni především díky odborným znalostem a schopnostem lektorky vysvětlit teoreticky poznatky a zařadit je do praktických ukázek. Rovněž ze strany personálu
musím ocenit aktivní a pozitivní přístup s vnímavým čerpáním vědomostí.
Splnil kurz vaše očekávání?
Cílem bylo osvojit si základní znalosti o jednotlivých stadiích a projevech demence a pochopit vliv prostředí na rozvoj onemocnění.
Takto proškolený pracovník získá znalosti, jak
správně uspořádat prostředí, aby se klient cítil bezpečně a soběstačně. Naučí se spolupracovat s klientem při jeho orientaci v prostředí.
Absolvováním kurzu posilujeme schopnosti našich pracovníků zaznamenat, adekvátně reagovat a saturovat potřeby klientů, u nichž je z uvedených příčin změněna možnost komunikace.
Moderní péče o seniory v Domě Kněžny Emmy
Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory
se nachází na jižním okraji Neratovic. Do novostavby domova se první klienti stěhovali v roce
2001. V současné době má domov kapacitu celkem 90 lůžek a k tomu 12 míst v denním stacionáři. Novinkou je registrovaná služba domov
Dům Kněžny Emmy funguje od roku 2001.
Společenské aktivity jsou zde mimořádně oblíbené.
12
se zvláštním režimem se zaměřením na speciální
péči, například o seniory s demencí nebo s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí. Kromě již
zmiňovaného kurzu LINET Scholaris získávají zaměstnanci domova také speciální znalosti v konceptu Bazální stimulace, jejíž prvky úspěšně aplikují do pečovatelské praxe.
V souladu s posledními trendy nabízí domov
plejádu aktivit pro všechny klienty. Velmi oblíbený je především trénink paměti, kreativní
ruční práce nebo rehabilitační cvičení. Kromě
pravidelného denního programu pořádají zaměstnanci domova pro klienty množství dalších společenských a kulturních akcí. V poslední době se konal například masopustní
karneval nebo speciální fotbalový turnaj o pohár Kněžny Emmy.
komfort 01/2014
Pečovatelství
Na cestách LINET podpořil vzdělávání
pečovatelů na Slovensku
Zapojení LINETu do vzdělávání zdravotnického a pečovatelského personálu je funkční
a přináší hmatatelné výsledky. LINET má vlastní vzdělávací centrum LINET Scholaris
a podporuje i další vzdělávací projekty, které vedou ke zvyšování kvality zdravotnických
a sociálních služeb. Jednou z posledních aktivit na tomto poli byla podpora zcela nové
a unikátní vzdělávací instituce na Slovensku.
Na začátku února byla v západoslovenském
Holíči otevřená Akademie vzdělávání a výzkumu v sociálních službách. „Na slovenském
trhu působíme prakticky 20 let a víme, že sy­
stematické vzdělávání v oblasti pečovatelství
tu dosud citelně chybělo. Právě otevřenou akademii vítáme a věříme, že přinese vyšší kvalitu
do svého oboru,“ uvedl Miroslav Bouška, regionální obchodní zástupce LINETu. Český LINET
bezplatně akademii zapůjčil pro výukové účely
LINET zapůjčil lůžka Latera a Sentida
pro výukové účely.
nízké lůžko Sentida a lůžko s náklonem do stran
Latera s příslušenstvím. Lůžka budou ve školicí
místnosti sloužit pro praktický nácvik pečovatelských dovedností.
Vzdělávání pro praxi
„V celé sociální oblasti je, jak známo, nedostatek financí, a tím pádem schází i v oblasti
vzdělávání. Proto se tři zakládající subjekty akademie rozhodli tuto situaci změnit,“ vysvětlila
Pro studijní účely byla vytvořená modelová
reminiscenční místnost.
Ludmila Švrčková, spoluzakladatelka akademie.
Cílem Akademie vzdělávání a výzkumu v sociálních službách je poskytovat vzdělávání a také
poradenství členům managementu sociálních
zařízení. „Celoživotní vzdělávání budeme praktikovat formou jednotlivých krátkodobých kurzů,
kterých bude v letošním roce celkem 15. V této
chvíli máme osm kurzů akreditovaných u ministerstva a jejich zaměření vyplývá z potřeb ošetřovatelů z praxe, například práce s agresivními
klienty nebo ­hygiena a epidemiologie v sociálních službách,“ přiblížil Ondrej Buzala, jeden ze
zakladatelů akademie. Kurzy nebude akademie
nabízet pouze ve svém sídle v Holíči, ale podle
potřeby je zorganizuje v rámci tzv. „Akademie
na kolech“ v zařízeních sociálních služeb po celém Slovensku.
Na zkušenou do zahraničí
Akademie už má první zájemce o vzdělávání. První přihlášení jsou pracovníci těch zařízení, kteří spolupracovali při vytváření koncepce
akademie, konkrétně jde o pečovatele ze Skalice, Hlohovce nebo Holíče. Na Slovensku podle
­Ondreje Buzaly funguje přibližně 900 zařízení,
která poskytují sociální služby různého zaměření. „Věříme, že je naše nabídka zaujme,“ dodal.
Atraktivní bude také spolupráce s německými
partnery. Díky ní budou mít slovenští pečovatelé
možnost vyjet na pracovní stáže do prostředí německých sociálních služeb a získat tam nové zkušenosti a podněty. Další aktivitou zástupců akademie je příprava vyhlášení cen kvality ministra
sociálních věcí a rodiny ve spolupráci s ministerstvem a Národním programem kvality SR.
Slavnostní otevření akademie se uskutečnilo
pod záštitou ministra sociálních věcí a rodiny
Slovenské republiky a zúčastnili se ho hosté
z řad slovenské odborné veřejnosti a zahraniční
partneři z Německa a České republiky. Vzdělávací centrum sídlí v historických prostorech
holíčské manufaktury známé jako Beseda.
Kromě klasických poslucháren tu naleznete
místnosti pro skutečně praktickou výuku například rehabilitace. Je tu také reminiscenční místnost nebo pokoje s lůžky ­LINET, kde si mohou
účastnici kurzů pod vedením zkušených lektorů přímo vyzkoušet nově nabyté znalosti.
Více informací o kurzech a dalších aktivitách
Akademie vzdělávání a výzkumu v sociálních
službách najdete na www.tabitasro.sk.
13
Stalo se
Veletrh arab health ve znamení
úspěchu
Po úspěšných mezinárodních prezentacích na prestižních veletrzích Medica (Německo) a Zdravookhrane niye (Rusko) LINET zaznamenal velký ohlas i na veletrhu arab health v Dubaji ve spojených arabských emirátech. Na konci ledna na této klíčové akci v regionu blízký východ představil svoje produktové noviny včetně jedné světové premiéry.
O zahájení se postaral slavnostní večer v jednom z nejluxusnějších hotelů světa – burj al arab (tzv. Plachetnice). Zástupci LINETu tady představili premiérově speciální verzi dětského lůžka Multicare v podobě žirafy. Prezentaci zhlédlo více než 170 top partnerů a VIP zákazníků. „Odhalení dětského lůžka v podobě žirafy mělo takový úspěch, že jsme okamžitě obdrželi řadu poptávek. Účastníci akce z něj byli natolik uneseni, že se u něj bezprostředně po odhalení na pódiu fotili,“ líčí marketingová manažerka fi rmy LINET Pavlína horová.
Přímo ve veletržním stánku se pak odehrála další premiéra v oblasti dětských lůžek. Zcela nově pojaté lůžko TOM 2 vzbudilo zasloužený ohlas. Je elektricky polohovatelné a unikátní jsou zejména teleskopické postranice, díky nimž je umožněn vynikající přístup k dětskému pacientovi. Garantováno je také maximální bezpečí jak pro ležícího malého pacienta, tak pro ošetřující personál. stánek byl ale nabitý dalšími zajímavými novinkami. Například novým lůžkem Eleganza 2 (více informací na straně 7) vybavené safety Monitorem. Na lůžku Multicare byl představen inovativní systém pro snadnější transport i-Drive Power®.
14
Inspirace z dalšího
setkání týmu mobility
Projekt Mobility, který pod koordinací společnosti LINET hledá možnosti inovací v profesním vzdělávání sester, se chýlí k závěru. V polovině února se totiž uskutečnilo již předposlední setkání mezinárodního týmu pracujícího na projektu, tentokrát v polském Krakově. Zde se účastníci mimo jiné seznámili s metodami praktické výuky ošetřovatelských dovedností uplatňovanými na Jagellonské univerzitě a navštívili jednotku intenzivní péče krakovské fakultní nemocnice vybavenou nejmodernějšími zdravotnickými technologiemi.
„Návštěva kolegů v Krakově přinesla řadu podnětů, jak zvýšit podporu inovativního přístupu k dlouhodobému profesnímu vzdělávání sester, a to nejen v České republice, ale i v dalších zemích, které se projektu účastní. Věříme, že stejně inspirativní setkání se nám podaří uspřádat i v květnu v České republice, kde projekt Mobility uzavřeme,“ říká Pavlína horová, marketingová manažerka společnosti LINET a koordinátorka projektu.
Velké pozornosti se při setkání dostalo také unikátnímu konceptu Fairy tale hospital (do češtiny lze přeložit jako Pohádková nemocnice), který v Krakově představili hosté z Maďarska. Koncept se zaměřuje primárně na dětské nemocnice a zahrnuje v sobě zdravotní péči, prevenci, psychologické konzultace, zdravotní vzdělávání rodiny pacienta či předávání profesního know-how mezi ošetřovateli.
Na programu byla rovněž návštěva krakovského muzea, které se věnuje ošetřovatelství a zdravotním sestrám.
Na projektu Mobility spolupracují profesní sesterské organizace z České republiky a Polska, švédská fakultní nemocnice Karolinska a pobočky LINETu z Francie a Švédska. Do července 2014 Mobility přinese seznam doporučení pro zlepšení celoživotního vzdělávání zdravotnických profesí, a přispěje tak ke vzniku mezinárodní partnerské sítě, která bude spolupracovat na jejich implementaci. Projekt umožnila dotace z evropského programu Leonardo da Vinci, který se zaměřuje na podporu profesního vzdělávání.
Půjčovna postýlky MiMi roste
Půjčovna speciálních postýlek MiMi, která umožňuje rodičům mít doma novorozence v profesionální postýlce, zaznamenala v loňském roce významný nárůst. Oproti loňskému kalendářnímu roku vzrostl počet zápůjček o 52 %. Nejvíce zájemců si pro postýlku přijelo z Prahy a středních Čech do pobočky v hostivicích u Prahy a do centrály v Želevčicích u slaného. Zvýšený zájem je ale i v dalších pobočkách, kterých je 15 a které jsou rozmístěné po celé ČR. 3 půjčovny také fungují přímo v porodnicích – v Karlových Varech, v Domažlicích a v Náchodě.
První postýlku MiMi profesionálové v porodnicích používají pro péči o novorozence. hlavní výhodou je garance bezpečí miminka a také mobilita postýlky. Ceněnou vlastností je také výškové nastavení postýlky. Rodiče mohou podle pohlaví dítěte nebo svých estetických preferencí volit z 5 ba-
revných variant. Postýlku MiMi je možné si zapůjčit on-line na www.prvnipostylka.cz nebo telefonicky na 606 666 796. komfort 01/2014
Stalo se Nová lůžka pro nový pavilon
Nemocnice Jindřichův Hradec
Závěr roku 2013 přinesl LINETu významnou
zakázku na českém trhu. V rámci kontraktu
s Nemocnicí Jindřichův Hradec dodá do tohoto zařízení 158 nemocničních lůžek s příslušenstvím. Jedná se o investici v celkové
hodnotě 4,7 milionů korun. Toto vybavení je
určeno pro nový centrální pavilon nemocnice,
který má být dokončen tento rok v létě.
„LINET postupně dodá do nového pavilonu 98 lůžek Novos a 60 lůžek Eleganza 1,
která jsou v portfoliu firmy novinkou. Lůžka jsou
vybavena pasivními antidekubitními matracemi,
které poskytují účinnou prevenci proti proleženinám, a dalším příslušenstvím. Součástí objednávky je i 158 pacientských stolků Eleganza
Classic s integrovanou jídelní deskou,“ uvedl
Zdeněk Grimm, ředitel obchodu pro Českou republiku ve společnosti LINET.
Nemocnice v Jindřichově Hradci je nejdůležitějším zdravotnickým zařízením na ji-
hovýchodě Čech a nyní prochází rozsáhlou modernizací.
V novém pavilonu, který se stane nejmodernější součástí areálu nemocnice, se bude nacházet kromě rozsáhlého lůžkového oddělení
také interna, chirurgie, neurologie, ortopedie,
oční oddělení a v přízemí urologická ambulance a stanice pro potřeby jednodenní péče,
například po menších chirurgických, ortopedických a gynekologických výkonech.
Křížovka
Vyluštěte křížovku a můžete získat zajímavé ceny. Z vašich správných odpovědí vylosujeme 10 úspěšných luštitelů, kterým zašleme některou z cen s motivem sestry LIN a doktora NETa. V tajence naleznete druhou část bonmotu Paula Tsongase: „Nikdo ještě na své smrtelné posteli neřekl, …“
Vyluštěnou tajenku zasílejte do redakce na adresu [email protected] nejpozději do 21. dubna.
Do předmětu zprávy prosím uveďte „Křížovka LINET“ a připojte pozici a adresu svého zaměstnání. Výsledek losování sdělíme výhercům e-mailem. Přejeme příjemnou zábavu při luštění a štěstí při losování!
Znění tajenky z Komfortu 3/2013, která začínala slovy: „Spánek je prospěšný kdekoliv, ale
v posteli by člověku bylo lépe.“
a
»ESK¡
ÿEKA
ÿECKY
SPAKOVAT
ÑVZDUCHì
TV¡
OSOBA
PLANETKA
SEDM¡
VELMOC
a
TRANSKRIPCE
POPÃVEK
GERM¡NSK›
SKÿÕTEK
DVAKR¡T
SNÕéEN›
T”N ÑAì
Výherci křížovky z Komfortu 3/2013:
Miroslava Šimková (Liberec), Jitka Petříková
(Pohořelice), Jitka Sluková (Vesec),
Vladimíra Šebková (Žatec), Jana Klenovcová
(Neveklov), Anna Korandová (Benešov),
Iveta Drastíková (Kobeřice), Alice Čepičková
(Znojmo), Petra Otýpková (Kobylí), Markéta
Plasová (Frýdlant)
a
DÿEVINA
ZNA»KA
PR¡DLA
VOJENSK›
⁄TVAR
POTÕRAT
TUKEM
S CHUTÕ
AKADEMIE N¡VäTÃVNADEZVÃD
NÕK
DÕVKA NAD
(ZKRATKA) DIVADLA
ÿÕMSOU
POKYN
SLEVA
1. DÕL
TAJENKY
a
JEDNOTKA
EL. KAPACITY
TRNOVNÕK
OSLÕ
ML¡DÃ
DOM¡CKY
ERIKA
MOéN¡
INICI¡LY
MÕT
SMOLJAKA
V EVIDENCI
2. DÕL
TAJENKY
POL¡RNÕ
KOPYTNÕK
BŸH
L¡SKY
HROMADA
ED…M
PRODEJNA
N¡BYTKU
MUSLIM.
DUCHOVNÕ
PATÿÕCÕ
PRAM¡TI
LIDSTVA
SNÕéEN›
T”N ÑDì
VE SV…M
BYTÃ
VRHAT
SELATA
MATEMATIKA
DOM¡CKY
OREST
TAMHLE
MADRIDSK› FC
DOM¡CKY
ANNA
»¡STI ⁄ST
OKROUHL…
PÕSMO
PÿEDLOéKA
OBYVATELKA
SVÃTADÕLU
ANGLICKY
ÑJEäTÃì
NAKLADATELSTVÕ
ZVUK
KROKŸ
STAÿEC
CITOSLOVCE
DUPNUTÕ
BOéSK›
POKRM
CYKLOHEXANON
BULHAR.
PLATIDLO
éENSK…
JM…NO
SOUHLAS
DVOUKOL¡K
VYHYNUL›
PäTROS
CENN›
PAPÕR
3. DÕL
TAJENKY
POÿÕZEK
(ÿÕDCE)
JEDNOTKA
TLAKU
P¡DOV¡
OT¡ZKA
KARETNÕ
V›RAZ
N¡LEV
äACHOV›
VELMISTR
FRANSK›
KUPEC
BIBLICK¡
HORA
PROKAZOVATI POCTU
PÿÕCHOZÕMU
INICI¡LY
CS¡KOV…
ÿÕMSK¡ 6
HRANICE
ÿÕMSK…
ÿÕäE
K”D
RUMUNSKA
Z¡KRSEK
OHNISKO
NEKLIDU
SPZ
KARVIN…
HLAS
KUKA»KY
ZNA»KA
PRO
ARKUS
POSV¡TN›
EGYPTSK›
B›K
HAFANI
POMŸCKA:
ARC, IM¡M,
ISO, LIMES,
RAMBUS,
RO, SPN,
TUT, VALOR
15
E-shop LINET Stylově za prací i relaxací
Kvalitní oblečení i doplňky nabízí e-shop LINET. Vyberte si z nabídky svého favorita se vzorem oblíbených postaviček sestry LIN a doktora NETa! Do e-shopu zajděte na www.linet.cz/zdravotnicka-technika/sluzby-a-servis/E-shop
hRNEK LIN a NET
Červený hrnek o obsahu 0,4 l čeká na váš oblíbený nápoj. Vypijte ho stylově!
TRIČKO LIN a NET
Usb FLash DIsC
stylový prostor pro Vaše dokumenty nebo fotografi e – Usb fl ash disc s kapacitou 4 Gb!
www.linet.cz
Trička s motivem LIN Trička s motivem a NET jsou k dispozici v dámské a unisex variantě, ve velikostech variantě, ve velikostech
s, M, L a XL. s
Zvolte si to pravé!

Podobné dokumenty

Komfort Linet

Komfort Linet Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Více

Inovativní technologie a vlídná tvář

Inovativní technologie a vlídná tvář Bohužel se ani jim nevyhýbají nemoci nebo nejrůznější nehody a úrazy. Obzvlášť letní období je v tomto ohledu velice rizikové. V mnoha případech je pak nezbytná hospitalizace, která je vysoce stres...

Více

komfort

komfort ŘEŠENÍ PRO KVaLITNĚJŠÍ ŽIVOT.

Více

Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Agentura 4JAN Mgr. Silvie Neumannová, Ing. Jana Barčáková, Petra Trnková Varšavská 40, 120 00 Praha 2 tel.: +420 222 241 353, fax: +420 222 242 408 e-mail: [email protected] redakční rada Zdeněk G...

Více