Návod k údržbě

Komentáře

Transkript

Návod k údržbě
English
English
medi footsupport insoles are innovative aids that have various
functions:
cushion
The cushioning properties of the insole protect the
foot from pressure points and offer targeted relief for
specific areas of the foot.
support
The supporting function of the insole offers relief to
specific areas of the foot, improves the gait properties,
and helps to stabilize the joints.
pain relief
The design of the insole and the combination of
­functional materials help to reduce pain.
A
Indication/s
Specific insoles may be used in the functional therapy of various diagnosed conditions such as arthritis / diabetes / plantar fasciitis / heel
spur / hallux rigidus / hallux valgus / pes cavus / pes planus / splayfoot /
flatfoot / in-toe gait.
General Information
• Use medi footsupport insoles in shoes that are suitable for this
purpose.
• It may be recommended that you use the insoles for short
daily p
­ eriods of time at the beginning of treatment to allow
­accommodation to the insoles.
• Contact your doctor if you continue to have problems with your
insoles.
• Can be custom fit using heat by a trained professional if required.
Care Instructions
• Clean your insoles with a damp cloth as needed.
• Do not use solvents that contain acetone for cleaning.
• Do not dry your insoles on a heat radiator or expose them to other
direct heat sources.
• Avoid direct contact with greasy foot creams.
x Do not wash 4 Do not machine dry , Do not dry clean
Can be disposed in household trash
The longitudinal ( A ) and transverse arch ( B ) of the foot is created by
muscles, tendons and ligaments. These function as shock absorbers
and distribute the weight of the entire body on three main pressure
points.
B
medi footsupport Junior
1. Distinct shell shape for good control of the heel
2. Multi-layered core for an optimal guidance and support of the foot
3. Slip-resistant bottom cover for a firm fit in the shoe
medi footsupport Active
1. Targeted relief for particularly stressed zones
2. Multi-layered core for a good support of the longitudinal arch ( A )
medi footsupport Comfort / Comfort pro
1. Antibacterial bottom cover for a pleasant foot climate
2. Multi-layered construction for a soft cushioned footbed
3. Light core for support of the longitudinal arch ( A )
medi footsupport Heel Spur / Heel Spur pro
1. Targeted soft padding of the entire heel
area and along the plantar fascia
2. Multi-layered core for support of the longitudinal arch ( A )
3. Integrated metatarsal pad for support of the transverse arch ( B ) (Heelspur pro only)
medi footsupport Control / Control slim / Control premium
1. High quality velour cover for a pleasant feel when wearing
2. Elongated core for stabilization of the metatarsophalangeal
joint of the big toe and for support of the longitudinal arch ( A )
3. Slim version designed for shoes with little space
medi footsupport Business / Business slim / Business premium
1. High quality velour cover for a pleasant feel when wearing
2. Multi-layered core for support of the longitudinal arch ( A )
3. Particularly slender shape for use in fashionable shoes
medi footsupport Natural
1. High quality leather cover provides exceptional wearing comfort
2. Specifically shaped core for support of the longitudinal arch ( A )
3. Particularly slender design for shoes with little space
Čeština
Czech
Vložky medi pro oporu chodidel představují inovativní pomůcku
s řadou funkcí:
tlumení
Tlumící vlastnosti této vložky chrání chodidlo před
tlakovými body a nabízí cílenou úlevu pro konkrétní
části chodidla.
opora
Funkce opory vložky přináší úlevu konkrétním částem
chodidla, vylepšuje držení těla a přispívá ke stabilizaci
kloubů.
úleva od bolesti
Design vložky a kombinace funkčních materiálů
­přispívají ke snížení bolesti.
Indikace
Specifické vložky lze použít pro funkční terapii různých diagnostikovaných stavů, jako je například artritida / diabetes / plantární fasciitis
/ patní ostruha / ztuhlý palec / vbočený palec / pes cavus / pes planus /
plochovbočená noha/ plochá noha / metatarsus varus.
Obecné informace
• Vložky medi pro oporu chodidel používejte v obuvi, která je vhodná
k tomuto účelu.
• Doporučujeme, abyste na začátku léčby používali vložky v krátkých
denních intervalech, abyste si na ně zvykli.
• Pokud byste s vašimi vložkami měli opakované potíže, obraťte se na
vašeho lékaře.
V případě potřeby mohou být přizpůsobeny za pomoci
teplovzdušného fénu vyškoleným technikem
Péče o vložky
• Podle potřeby očistěte vložky vlhkým hadříkem.
• K čištění nepoužívejte rozpouštědla, která obsahují aceton.
• Vložky nesušte na radiátoru ani je nevystavujte jiným přímým
zdrojům tepla.
• Zabraňte přímému kontaktu s mastnými krémy na nohy.
x Neperte 4 Nesušte v sušičce na prádlo , Nečistěte chemicky
Lze likvidovat s komunálním odpadem
Podélnou ( A ) a příčnou klenbu ( B ) chodidla tvoří svaly, šlachy a vazy.
Ty fungují jako tlumiče nárazů a rozkládají hmotnost celého těla do tří
hlavních tlakových bodů.
medi footsupport Junior
1. Specifická velikost skořepiny pro dobrou kontrolu paty
2. Vícevrstvé jádro pro optimální držení a oporu chodidla
3. Neklouzavá dolní vrstva pro pevné usazení v botě
medi footsupport Active
1. Specifická úleva pro zvláště namáhané zóny
2. Vícevrstvé jádro pro dobrou oporu podélné klenby ( A )
medi footsupport Comfort / Comfort pro
1. Antibakteriální spodní vrstva pro příjemný pocit chodidel
2. Vícevrstvé složení měkké a tlumivé vložky
3. Lehké jádro pro oporu podélné klenby ( A )
medi footsupport Heel Spur / Heel Spur pro
1. Cílená měkká výstelka celé oblasti paty a podél plantární fascie
2. Vícevrstvé jádro pro oporu podélné klenby ( A )
3. Integrovaná metatarzální pelota pro oporu
příčné klenby ( B ) (pouze Heel Spur pro)
medi footsupport Control / Control slim / Control premium
1. Vysoce kvalitní velurová krycí vrstva pro příjemný pocit při nošení
2. Protáhlé jádro pro stabilizaci metatarzofalangeálního
kloubu palce u nohy a pro oporu podélné klenby ( A )
3. Verze Slim určená pro obuv s malým množstvím prostoru
medi footsupport Business / Business slim / Business premium
1. Vysoce kvalitní velurová krycí vrstva pro příjemný pocit při nošení
2. Vícevrstvé jádro pro oporu podélné klenby ( A )
3. Zvláště štíhlý tvar pro použití v módní obuvi
medi footsupport Natural
1. Vysoce kvalitní kožená krycí vrstva poskytuje výjimečné
pohodlí při nošení
2. Speciálně tvarované jádro pro oporu podélné klenby ( A )
3. Zvláště štíhlý tvar pro obuv s malým množstvím prostoru

Podobné dokumenty

Kostra končetin

Kostra končetin Popis výukového materiálu: Prezentace slouží jako výkladový materiál o stavbě končetin kostry člověka. Předpokládá zvládnutí úvodního učiva k opěrné soustavě člověka. Počítá s interaktivní formou s...

Více

PLOCHÁ NOHA DOSPĚLÝCH

PLOCHÁ NOHA DOSPĚLÝCH supinace je bolestivá, peroneální šlachy mohou být ve zvýšeném napětí. Přední část nohy je uchýlena do abdukce, pata bývá ve valgózním postavení. Je přetížen první metatarz a palec je tlačen do val...

Více

NÁHRADY MALÝCH KLOUBŮ SMALL JOINT REPLACEMENTS

NÁHRADY MALÝCH KLOUBŮ SMALL JOINT REPLACEMENTS 5x2,5x120 5x2,5 mm 120 mm 5x2,5x180 5x2,5 mm 180 mm 5x2,5x220 5x2,5 mm 220 mm 6x3x120 6x3x180 6x3x220

Více

PDF stáhnout článek

PDF stáhnout článek Vyšší hladina CRP v TMT skupině ukazuje, že infekce v této skupině by mohla být závažnější.

Více

2. Obuv

2. Obuv 3D, PU-PU, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev. Low, leather with steel toe cap and insole. Material: cow grain airsell leather with reflective PVC strap upper, breathable textile HON...

Více

katalog Teva Jaro Léto 2015

katalog Teva Jaro Léto 2015 Rozšiřte si své obzory! Díky uzavřené špičce jsou vaše prsty v bezpečí i na cestách za hranice všedních dní. Broaden your horizons in this simple, no-nonsense performance sandal with a protective t...

Více