Shakira

Komentáře

Transkript

Shakira
1/2007
ZDARMA
E
G
RO AT ER S
W
KONCERTY / SPORT / ZAJÍMAVOSTI / PROGRAMY / INFORMACE
PROGRAM
V SAZKA ARENĚ
ROZHOVORY
PROFILY
MAGAZÍN SAZKA ARENY
Největší z Floydů
se vrací
HUDBA
Ozzy
Osbourne
Návrat prince temnoty
SHOW
Sensation White
Taneční show
nového tisíciletí
KONCERT
Zázračné
dítě
Shakira
Lionel Richie
Tokio Hotel
Czech/English edition
OBSAH
KONCERT • CONCERT
6
6 Shakira: Zázračné dítě • Prodigy
Shakira
9 Ozzy Osbourne: Návrat prince
temnoty • The Prince of Darkness
10 Roger Waters: Největší z Floydů se
vrací • The most famous Floyd
returns
14 Lionel Richie: Pulsující hvězda
Lionela Richieho • Pulsating star
of Lionel Richie
18 Tokio Hotel: Prodavači emocí na
pokoji č. 483 • Room No. 483 Tokio
Hotel
25 Wanastowi Vjecy torpédují Sazka
Arenu • Wanastowi Vjecy “Torpedo”
Sazka Arena
SHOW
9
21 Kde si i dospělí hrají
22 Sensation White: Taneční megapárty
výhradně v bílém • Would you like to
dance?
24 HairMax: maximálně kadeřnický den •
HairMax 2007
HC SLAVIA
16 Tati, náušnice nosí jenom holky… •
Rozhovor s Adamem Svobodou
SPORT
13 O bronz v EHT zase proti Finům •
Czechs will again play for bronze
against Finland in the EHT
Editorial
Vážení přátelé SAZKA ARENY,
snad se mnou budete souhlasit, když řeknu, že
loňský rok byl v historii arény nejúspěšnějším. Našemu publiku se představila například Madonna, Eric
Clapton, Bryan Adams a Christina Aguilera, skupiny
Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses
nebo Pearl Jam, v SAZKA ARENĚ proběhl basketbalový turnaj Final Four, populární Nokia Freestyle
Motocross či jezdecká show Apassionata… Počtem
i strukturou akcí patříme k nejúspěšnějším v Evropě.
Kde loňský rok skončil, tam ten letošní začal.
Máme za sebou úspěšný fotbalový Víkend šampionů
(gratulace fanouškům Bohemians) a v programovém
kalendáři arény figurují hvězdy jako Shakira, Lionel
Richie, Roger Waters, Ozzy Osbourne nebo taneční
party Sensation White.
Myslím, že se sluší poděkovat promotérům, kteří
se starají o to, aby pražská nabídka velkých kulturních, sportovních a dalších událostí byla srovnatelná
s jinými evropskými metropolemi. Ale především
bych chtěl poděkovat Vám – návštěvníkům SAZKA
ARENY, stejně jako nájemcům skyboxů a klubových
sedadel. Zájem a přízeň, kterou nám projevujete, je
totiž zárukou toho, že největší světové hvězdy se
budou do hlavního města České republiky rády vracet
i v budoucnosti. Děkujeme.
PhDr. Zdeněk Zikmund
tiskový mluvčí SAZKA ARENA
•••
Dear readers and visitors to SAZKA ARENA!
24
Magazín ARENA je tady pro vás!
INFORMACE, ZAJÍMAVOSTI A REPORTÁŽE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ, SPORTOVNÍCH,
ZÁBAVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH V PRAŽSKÉ SAZKA ARENĚ
ARENA magazín. Ročník IV, číslo 1/2007., Vydavatel a redakce: ENTRE s.r.o.,
Chodovecké nám. 8/324, 141 00 Praha 4, IČ: 45807370, Registrace MK ČR E 15104.
Obsah, redakce, grafická úprava, zlom, produkce, výroba a distribuce: ENTRE s.r.o.
Fotografie: Archiv BESTSPORT akciová společnost, Archiv ENTRE, ART ONE, HC Slavia Praha, Interkoncerts,
Karel Švec, PRO HOCKEY, Sony BMG, United Music Events. Periodicita 2x ročně. Zdarma.
Uzávěrka čísla 31. 1. 2007. Veškeré náměty, návrhy a připomínky přivítáme na e-mailu: [email protected]
You may well agree with my saying that last year
was the most successful one in the history of the
arena. Madonna, Eric Clapton, Bryan Adams, and
Christina Aguilera, and music groups Depeche Mode,
Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses, and Pearl Jam
introduced themselves to the Czech audience. Then it
was the Final Four, the basketball tournament; popular Nokia Freestyle Motocross; and Apassionata, the
horse riding show, that added to the variety of the
programme. The number and structure of events
rank us among the most successful venues in Europe.
This year begins where the last year ended. Behind
us is a very successful football tournament, “Weekend of the Champions“ (congratulations to the winning team of Bohemians); the arena’s events calendar
features stars like Shakira, Lionel Richie, Roger
Waters, Ozzy Osbourne and the dance megaparty
Sensation White.
I think it is appropriate to acknowledge the promoters of the events, thanks to whom our offer of
major cultural, sports and other events is comparable with other European capitals. But most of all
I would like to thank YOU, SAZKA ARENA visitors, as
well as firms that hire skyboxes and club seats. Your
patronage and interest in what we do is a guarantee
that the world-famous stars will be happy to return
to the Czech capital in the future. Thank You.
Zdeněk Zikmund
Spokesman of SAZKA ARENA
arena
3
Bryan Adams
Arena Cross
Pearl Jam
Apassionata
Sazka
Guns N’ Roses
Eric Clapton
Freestyle
Arena
Red Hot Chili Peppers
Holliday on Ice
Madonna
Karel Gott
v
roce
2006
Depeche Mode
Christina Aquilera
Final Four
Pink
KONCERT
Zázraãné dítû
6
arena
Shakira je pÛvabná
dívka (ostatnû to
znaãí i pfieklad jejího
jména z arab‰tiny).
Ov‰em s takov˘m
konstatováním
bychom moÏná
vystaãili u jin˘ch
popov˘ch celebrit,
nikoli v‰ak u ní.
KAREL DLOUHÝ
FOTO: SONY BMG
P
rofesionálně pěstované image
této kolumbijské krásky totiž stojí
na hodně pevných základech jejího uměleckého talentu, díky
němuž ji Latinská Amerika zbožňuje a svět uctívá coby mladou a nadějnou star.
Hlubokou poklonu jí dokonce vysekl nositel
Nobelovy ceny za literaturu Gabriel García Márquez. Jaký div, vždyť výborně mluví třemi jazyky
a svou první desku Magia vydala u Sony Music
v pouhých třinácti letech. Nebyl to sice žádný
trhák, prý se ho prodala jen asi tisícovka - ale
kdo o sobě může říct, že mu vydavatel takového jména pošle na trh výběr písniček složených
mezi osmým a třináctým rokem života?
Krátce po základní škole následovalo její druhé
album Peligro, ale ani to nedopadlo příliš slavně. Opravdový start vzhůru se dostavil až na
třetí pokus. Album z roku 1995 nazvané Pies
descalzos Shakiru katapultovalo na první příčku
v kolumbijské hitparádě, odkud už zbýval jen
malý krůček do velkého světa. Ten však přišel až
v roce 1998 po vydání Dónde están los ladrones?, alba, na němž spolupracovala s Emiliem
Estefanem a s nímž posléze zazářila na Grammy
Awards a dvou latinskoamerických Grammy.
Multiplanových ocenění se s tímto zlomovým
albem dočkala nejen v půlce latinskoamerických
zemí, ale i ve Spojených státech. V Evropě si
také připsala jednu „platinu“, samozřejmě kde
jinde - ve Španělsku.
O rok později se s písněmi z Dónde están los
ladrones? objevila v pořadu MTV Unplugged, ze
SHA
KI
RA
kterého nakonec vyšlo album pod stejným
názvem. Právě v akustických verzích obzvlášť
vyniká uhrančivý sytý hlas této temperamentní
dívky. Hlas, v němž se vedle mixu popových
poloh a latiny nezapře vliv starých dobrých rockerů. Koneckonců sama zdůrazňuje, že umělecky vyrostla v rockové škole takových velikánů,
jako byli Led Zeppelin, Nirvana či Lenny Kravitz.
Ale nezapomíná dodat, že obrovský vliv na ní
měla i arabská hudba, kterou od dětství poslouchala doma – její otec je libanonského původu.
patří bezesporu „Objection (Tango)“, „Eyes Like
Yours“, „Underneath Your Clothes“, „The
One“ či „Whenever Whenever“.
Po Laundry Service následovala dlouhá pauza,
která rozhodně nebyla znamením nějakého
tvůrčího vyčerpání. Shakira v mezičase střídmě
koncertovala, tu a tam přidala nějaký remix, ale
hlavně, sbírala náměty a pilovala texty v angličtině i španělštině. Vzniklo tak šest desítek skladeb, z nichž osobně vybrala dvacet nejlepších
pro unikátní dvojalbum, které po částech vyšlo
v roce 2005. První ve španělštině pod názvem
Fijacion Oral vol. 1 a poté anglické Oral Fixation,
Vol. 2. V několika
písních se objevila
i velká jména jako
Wyclef Jean a Carlos
Santana.
A právě o míšení žánrů a stylů bylo její páté
album Laundry Service z roku 2001, první
v angličtině! To byl
další zlom v její kariéře. „Den po dni jsem
se musela učit, jak
vyjadřovat své příběhy, pocity a myšlenky
Koncert
v angličtině. Takže
Shakira se se svým
jsem si koupila někodvojalbem opět dolik slovníků rýmů,
stala do sedla světočetla poezii a autory
vé slávy a dobyla žebjako Leonarda Coheříčky renomovaných
na a Walta Whitmahitparád. A taky se
20.00, SAZKA ARENA
na,“ vzpomíná v rozo něj „opřela“, když
Pořádá agentura Interkoncerts
hovorech na složitou
vymýšlela program
cestu zrodu tohoto
svého turné, se ktealba, k němuž jí inspirým zavítá na začátrovali Emilio a Gloria Estefanovi. Nicméně svého ku března do Sazka Areny. Podle ohlasů má jít
cíle dosáhla až obdivuhodně přesně, i proto, u nás o jeden z nejvýznamnějších koncertů
zcela právem, bývá označována za jednu z nej- roku.
poetičtějších písničkářek světové popmusic. K •••
nejlepším kouskům její první „anglické“ desky
SHAKIRA
3. 3.
2007
arena
7
KONCERT
Prodigy Shakira
Shakira is a lovely girl (anyway, that’s what her
name means in Arabic). Such
a statement may sufficiently describe another
pop celebrity, but not
her. The professionally
cultivated image of this
Columbian beauty rests
on the solid ground of her
artistic talent, thanks to
which
Latin
America
adores her and the world
appreciates her as a young,
hopeful star. She is fluent in
three languages and she
recorded her first album
“Magia” when she was
merely 13. Her second
album, called “Peligro”
appeared
after
she
finished junior high
school, but again –- it
was no breakthrough.
It was Shakira’s third
album, called “Pies
descalzos” recorded in 1995,
that catapulted her to first place on
the Columbian hit parade. From there it was
only a short step to the “big world“. It opened
in front of her in 1998 when her album,
“Dónde están los ladrones?“ appeared. It was
the same album which dazzled
the Grammy Awards and
two Latin-American Grammy
contests.
“Laundry Service“, published
in 2001, was her fifth album
and the first in English! “Day
after day I had to learn how
to tell stories and express my
feelings and ideas in English.
Well, I bought several
rhyming dictionaries, I read
poetry and authors such as
Leonard Cohen and Walt
Whitman,“ she recalls,
describing the complicated birth of this album.
“Laundry Service” followed
after a long pause. In the
meantime, Shakira gave
a few concerts, once in a while
added a remix to her repertoire,
but primarily collected themes
and perfected texts. From the
resulting sixty songs she then
personally selected her twenty best songs for
a unique double album which appeared in
2005. The first part, in Spanish, was called
“Fijacion Oral vol. 1” and the second part, in
English, “Oral Fixation, Vol. 2“. The double
album moved Shakira again to the limelight.
And she “leaned“ on it when she was putting
together the programme of her tour which she
is bringing to Sazka Arena at the beginning of
March.
OZZY
Návrat prince temnoty
AUTOR: HYNEK KVĚTENSKÝ
FOTO: SONY BMG
Po dvou letech se vrací na ãeská pódia legenda
svûtového hardrocku Ozzy Osbourne. ZaslouÏilému
rockerovi sice táhne uÏ na ‰edesátku, pofiád ale
zÛstává hvûzdou první velikosti, která dokáÏe
dostat do varu tisíce fanou‰kÛ. Koncert v Sazka
Arenû by nemûl b˘t v˘jimkou.
O
zzy patří k těm muzikantům, nad jejichž
kariérou zůstává rozum tak trochu stát.
V bouřlivých vodách showbusinessu se
pohybuje už čtvrtou dekádu, pořád ale ví, jak se
dostat posluchačům na kobylku.
Hvězdná dráha rodáka z anglického Birminghamu odstartovala působením v kultovní kapele
Black Sabbath, která se řadí mezi nosné pilíře
heavy metalu. Nový hutný zvuk a provokativní
koncertní show, to byly přesně věci, na které je
Ozzy stavěný. Z dílny „sabbatů“ vyšly jak ostré
vypalovačky (Paranoid), tak balady, které byly
inspirací i pro české zpěváky (Marie Rottrová:
Lásko, voníš deštěm, z orig. She’s gone).
Na začátku osmdesátých let se Ozzy s kapelou
rozchází (aby se v průběhu dalších desetiletí
několikrát sešli při vzpomínce na společné působení) a pokračuje sólo. Na jeho popularitu nemá
ale rozchod s původní sestavou prakticky žádný
vliv a Ozzy se v počtu prodaných nosičů řadí
mezi nejproduktivnější hudebníky. Celkem má
na kontě na devadesát miliónů prodaných nosičů.
V devadesátých letech rocková ikona opět rozšiřuje svůj záběr. Spolu se svými nejbližšími se
stává hvězdou televizní stanice MTV s rodinnou
reality show „The Osbournes“, která v zámoří
dosáhla obrovské popularity a může se pochlubit i prestižní cenou Emmy. Současně se stává
otcem putovního festivalu OZZfest, který v loňském roce odstartoval druhou dekádu své existence. Neúnavný je ale i na poli hudebním a jak
se proslýchá, měli by se skalní příznivci „prince
temnoty“ dočkat v letošním roce dalšího alba.
•••
Ozzy: The
Prince of
Darkness
Ozzy
Osbourne
returns to the Czech
stages after two
years. The worthy
rocker is on the brink
of turning sixty but
he is still one of the
brightest rock stars
able to set thous-
ands of fans on fire. His concert in Sazka Arena
should not be an exception.
The starry route of this Birmingham native
started in a cult music band, Black Sabbath. The
band’s new compact sound and provocative
concert shows were features that suited Ozzy
perfectly.
At the beginning of the 1980s, Ozzy said goodbye to the band and continued his solo career.
The split practically did not affect his popularity,
and in respect to the number of records and
CDs sold, Ozzy ranks among the most prolific
musicians: he’s sold almost 90 million of them.
In the 1990s, the rock icon expanded the range
of his activities again. His family reality show
“The Osbournes“ became a star of the
MTV station and he
founded “OZZfest“,
a touring music festival. The musician
seems to be tireless,
Koncert
and it is rumoured
that fans and supporters of the “prince
of darkness“ may
enjoy another new
album this year.
18.00, SAZKA ARENA
OZZY OSBOURNE
26. 6.
2007
Pořádá agentura Interkoncerts
arena
9
W
KONCERT
KdyÏ se v roce 1985 po velk˘ch
neshodách definitivnû roze‰el se
sv˘mi spoluhráãi, brit‰tí Pink Floyd
pro mnohé pfiestali b˘t kapelou, která
na zaãátku 70. let pfiedurãila v˘voj
jedné ze svébytn˘ch odnoÏí rockové
hudby. Teì se ale fanou‰ci b˘valého
‰éfa legendárních „FloydÛ“ Rogera
Waterse mohou tû‰it na jeho koncert,
kter˘ je souãástí do znaãné míry
vzpomínkového turné s pfiíznaãn˘m
názvem The Dark Side Of The Moon
KAREL DLOUHÝ
FOTO: INTERKONCERTS
10
arena
Největší z Floydů
se vrací
Z
pěvák, baskytarista, skladatel většiny nejlepších „floydovských“ desek, setrvává na
sólové dráze už více než dvacet let.
A úspěšně, byť je nespornou pravdou, že žádný
z projektů, které v této době vytvořil, nedosáhl
někdejšího věhlasu jeho písní.
Waters založil Pink Floyd v roce 1966 spolu se
svými spolužáky Rickem Wrightem a Nickem
Masonem, přičemž o výraz, či přesněji o duši
kapely se tehdy postaral rozporuplný „psyche-
delik“ Syd Barrett. Ten ovšem záhy i pod vlivem
drog těžce onemocněl a prázdné místo zaplnil
David Gilmour, který se vedle Waterse, už v roli
hlavního tahouna, nejviditelněji podílel na
hudebním nasměrování kapely.
Hvězdná dráha Pink Floyd, jejíž předzvěstí bylo
několik v podstatě undergroundových, nicméně
dobře přijímaných desek, odstartovala v roce
1973. Tehdy vyšlo dnes už kultovní album
The Dark Side Of The Moon, jehož skladby
arena
11
KONCERT
s vévodící „Money“ rozezní i Sazka Arenu.
Album vzniklo především pod autorskou taktovkou Waterse, stejně jako následující mimořádné
kousky Wish You Were Here, Animals anebo třiadvacetinásobně platinové dvojalbum The Wall,
které v roce 1975 obsadilo přední místa světových hitparád. „Zeď“, to byl individualistický
výkřik jedince, frustrovaného zážitky
z mládí, samotou, násilím a hlavně
nepochopením. Jedince, jímž nebyl
nikdo jiný než Waters sám.
nynější turné). A pustil se i do dosti neobvyklých, leč komerčně lukrativních projektů,
z nichž nejznámějším určitě je megakoncert
„The Wall“ uspořádaný v roce 1990 na počest
pádu Berlínské zdi. Jeho bývalí spoluhráči z Pink
Floyd do Berlína na Postdamer Platz nepřijeli. Na
pódiu se společně přece jen objevili, bylo to
předloni na charitativním koncertě
Live 8 v Londýně. Poprvé od roku
1981 a těžko říct, jestli i naposled.
•••
Krize uvnitř kapely, jíž tvrdohlavý
šéf někdy až despoticky velel, po
vydání The Wall sílila, až vyvrcholila konečnou roztržkou po
poslední desce The Final Cut,
pod kterou byl Waters podepsán
coby její výhradní autor.
Pink Floyd bez Waterse
a pod Gilmourovým
vedením pokračovali
dál. Nejvýznamnější
z „Floydů“ se vydal
sólovou cestou.
Postupně natočil
několik alb – The
Pros And Cons
Of Hitchhiking,
Radio K.A.O.S.
nebo Amused
To Death
(i z této
řady
vybral
několik
písní
pro
své
arena
When Roger Waters after major disagreements
definitely broke away from his co-players in
1985, for many, the British Pink Floyd was no
longer a band that would set the standard as
one of the many autonomous offsprings of
ground-breaking rock bands from the
beginning of the 1970s. Now, however, many
fans of the singer, bass guitar player, main
composer, and former chief of the
legendary “Floyds“ can look forward to his
comeback concert. It is part of a more or
less nostalgic tour with a symbolic name
“The Dark Side Of The Moon“.
The star-bright route of Pink Floyd started in
1973 with their – even today, cult album – “The
Dark Side Of The Moon“ which was preceded
only by a few underground records. Songs
included in the album, headed by the famous
Money, will also resound in Sazka Arena. The
album was created under Waters’ baton, as
well as the following extraordinary masterpieces Wish You Were Here, Animals, and
the 23-times platinum double album “The Wall“
which topped world hit parades in 1975.
ROGER WATERS
Koncert
13. 4.
2007
20.00, SAZKA ARENA
Pořádá agentura Interkoncerts
12
The most famous
Floyd returns
A crisis in the band which was sometimes
commanded almost despotically by its stubborn
chief grew after “The Wall“ appeared. It finally
culminated in a split following the band’s last
record, “The Final Cut“, for which Waters was
credited as its exclusive author. He then started
a solo career and gradually recorded several
albums: “The Pros And Cons Of Hitchhiking“
“Radio K.A.O.S.“ and “Amused To Death“.
Some songs from these records have been
selected for his current tour.
O bronz v EHT zase proti Finům
Poslední zkou‰kou pfied
mistrovstvím svûta
v Moskvû bude pro ãeské
hokejisty duel o koneãné
umístûní v leto‰ním
roãníku Euro Hockey
Tour. Svûfienci trenéra
Hadamczika nenapravili
loÀské zklamání z vystoupení v neoficiálním
evropském ‰ampionátu
a v dubnu je opût ãeká
dvojzápas o tfietí místo
s Finskem.
AUTOR: LUMÍR KLADIVO
FOTO: KAREL ŠVEC
E
vropská tour je v posledních letech pro
české hokejisty noční můrou. V horních
patrech konečné tabulky seriálu se totiž
umístili naposledy v sezoně 1999/2000, kdy
skončili druzí za tehdejšími vítězi z Finska. Na
celkový triumf pak čekají už téměř deset let:
nejlepším týmem starého kontinentu totiž byli
jen při premiérovém ročníku seriálu v roce
1998. S podobnými pocity se ale musejí vyrovnávat i Finové. Zatímco od roku 2000 vyhráli
sérii pětkrát za sebou, v minulých dvou sezónách byli nejlépe třetí, když loni ve finálovém
dějství zvládli měření sil s českými hráči.
Pro naše hokejisty bude poslední vystoupení The Euro Hockey Tour has lately been a nightv letošním ročníku Euro Hockey Tour vyvrchole- mare for the Czech hockey players. It was in the
ním přípravy na světový šampionát v Rusku, kde 1999-2000 season when they placed in the
je čeká obhajoba stříbrných medailí z minulého upper ranks of the series for the last time. And
mistrovství v lotyšské Rize. Poprvé se Hadamczi- they have been waiting for the highest place for
kův širší kádr sejde 25. března v Kravařích. Na almost ten years: they were the best team of
začátku dubna pak hokejisté otestují aktuální the old continent only in 1998, during the first
formu ve dvou utkáních se Švýcarskem (5. 4. year of the series. The Finns have to come to
Olomouc, 6. 4. Brno)
terms with similar
a po pokračujícím
feelings,
because
soustředění v jihomoafter five triumphs in
ravské metropoli úřaa row the best medal
dující vicemistry světa
they won was the
vyzvou Slováci (12. 4.
bronze one.
Euro Hockey Tour
Trenčín, 13. 4. Brno).
The last match of
Do dějiště letošního
this year’s Euro Hocšampionátu odcestují
key Tour preparation
Češi 24. 4. a cestu
for the World Chamza obhajobou stříbra
pionship in Russia
zahájí o tři dny pozwill also be a culmiSAZKA ARENA
ději utkáním s Bělonation
for
the
ruskem.
Czechs; there they
Pořádá agentura PRO-HOCKEY Cz
will be expected to
•••
defend their silver
medals from the previous championship which
took place in Riga, Latvia. Hadamczik’s larger
team will meet on 25 March in Kravaře. At the
beginning of April, the Czech hockey players
A duel for the final place in the Euro Hockey will test their form in two matches with SwitzerTour will be the last test for the Czech hockey land (5 April in Olomouc, 6 April in Brno), and
players before the World Championship in Mos- then they will be challenged by the Slovaks
cow. The wards of trainer Hadamczik did not (12 April in Trenčín, 13 April in Brno). The
make up for last year’s disappointment in the Czechs will travel to the place of this year’s
EHT and in April, they will play again for third championship on 24 April, and their first match
place, this time against Finland.
with Belarus will take place three days later.
ČR–FINSKO
21. 4.
2007
Czechs will again play
for bronze in the EHT
Výsledek v EHT každopádně není důležitý. Série
slouží v průběhu sezony především trenérům,
kteří mají ideální příležitost vyzkoušet na mezinárodním poli reprezentační adepty, jimiž poté
doplní výběr starších hráčů z evropských lig
a zámořské NHL. „Starší hokejisty není třeba
zkoušet. Situaci zvážíme před mistrovstvím
světa, každý hráč má otevřené dveře,“ potvrzuje Hadamczik.
arena
13
KONCERT
Pulsující hvûzda
Lionela Richieho
Nepatfií sice do skupiny
hvûzd první kategorie,
ale urãitû vede
karavanu stálic, které
mohou na okamÏik
potemnût, ale nikdy
nezhasnou. Ameriãan
Lionel Richie uÏ
úctyhodné ãtyfii desítky
let mixuje sv˘m
fanou‰kÛm popové
koktejly soulu a funku.
AUTOR: KAREL DLOUHÝ
FOTO: INTERKONCERTS
O
bzvlášť ty s ingrediencí milostné balady
patří k jeho mistrovským kouskům. Stačí
vzpomenout třeba na
jeho slavnou a také
oskarovou „Say You
Say Me“ z filmu
White Nights, s níž
v polovině 80. let
uhranul svět.
LIONEL RICHIE
Koncert
9. 3.
2007
20.00, SAZKA ARENA
Pořádá agentura Interkoncerts
Richie odstartoval
kariéru v roce 1967 jako zpěvák a saxofonista skupiny Commodores. Na první místo
americké hitparády se však dostává až v roce
1980 jako autor písně „Lady“ v podání Kennyho Rogerse. O rok později se ocitá na první
příčce znovu, tentokrát v duetu s Dianou
Ross nazvaném „Endless Love“. Rok 1982 je
pro Richieho zlomový, odchází z Commodores a získává cenu Grammy za svůj první
sólový hit „Truly“. Další Grammy na sebe
nenechá dlouho čekat – jeho album „Can't
Slow Down“, které si ocenění právem vysloužilo, dobylo nejprestižnější hitparády světa.
Po roce 1985 ale následuje více než desetiletá pauza, během níž Richie nabírá nové tvůrčí síly. V roce 1996 se vrací deskou „Louder
Than Words“, aby už na výsluní definitivně
setrval a vyvrátil kárání svých kritiků, že
hodlá dožít jen ze své dávné hvězdné podstaty.
V loňském roce to ostatně potvrdil albem
„Coming Home“, s nímž vyrazil na evropské
turné. Je věnováno
Milanu Bonettu Williamsovi, jeho spoluhráči z Commodores, který zemřel
vloni. Jednu zastávku „Coming Home
Tour 2007“ si naplánoval i v Sazka Areně. Jeho příznivci se
mohou těšit nejen
na novinky z této
nahrávky, ale i na
staré hity.
•••
The pulsating star
of Lionel Richie
Although American singer Lionel Richie does
not belong to the stars of the highest category,
he is certainly a leader among fixed stars that
can occasionally fade but which will never be
extinguished. Lionel Richie, a two-time Grammy
award winner, has been mixing his cocktail of
soul and funk for forty years; especially those
with the ingredients of love ballads rank among
his masterpieces. Recall, for example, his
famous and Oscar-winning Say You Say Me
from “White Nights” which charmed the world
in the mid-1980s. Last year he set on
a European tour with his new album “Coming
Home“. His “Coming Home Tour 2007“ will also
stop for one night in Sazka Arena in Prague. His
fans can of course look forward not only to
new songs but also to his old hits.
arena
15
HRCO S
Z LHAOVVI O
AR
Tati,
náušnice
nosí jenom
holky...
...řekl pětiletý syn
Adam svému tátovi, reprezentačnímu brankáři
a brankářské jedničce HC Slavia Praha, a ten ji
okamžitě sundal.
S hokejem zaãínal
v Brnû, vût‰inu své
kariéry ale krouÏil
po ledû v Pardubicích.
Od loÀského podzimu
brankáfi Adam Svoboda
obléká dres Slavie,
která jej angaÏovala
místo Petra FraÀka.
„I kdyÏ jsem vûdûl, Ïe
Petrovi beru místo a Ïe
to je pro nûj nepfiíjemné,
byl jsem za to angaÏmá
moc rád,“ vypráví
vyhlá‰en˘ ‰oumen, jehoÏ
kousky baví diváky
i spoluhráãe.
AUTOR: MICHAL MAREŠ
FOTO: HC SLAVIA PRAHA
Největší přestupní bombou letošní sezony
byl patrně váš odchod z Pardubic do týmu
vicemistra. Shodneme se?
Nevím, jak pro jiné, ale pro mě to bomba
byla. Snažil jsem se, aby se Slavia zvedla a zaplať
pánbůh se to povedlo. Pohybujeme se teď
naštěstí už ve vyšších patrech tabulky. Mým
16
arena
snem je po základní části skončit do šestého
místa, abychom nemuseli hrát předkolo play
off. Může totiž přijít zranění, únava.
Tak mě napadá, co byste teď dělal, kdyby
vás Slavia neangažovala?
Nad tím jsem takhle nepřemýšlel. Pardubice si
mě nemohly dovolit dlouho držet, už jen
z finančního hlediska. Jáno Lašák je jasná jednička, ten si tu pozici, kterou tam dnes má,
musel tvrdě vybojovat. Jediné východisko ze
situace, ve které jsem byl, bylo proto buď hostování, nebo prodej. Pardubice mě chtěly prodat
a naštěstí přišla s nabídkou Slavia. A kdyby
nepřišla? Tak by to čekání trvalo možná o měsíc
déle, ale nakonec bych stejně nějaké to angažmá našel.
Už na podzim, po jednom z prohraných
zápasů, se začalo spekulovat o vašem
příchodu do Slavie. Dokonce i Vladimír
Růžička tehdy tuto možnost připustil. Kdy
vy sám jste poprvé slyšel o zájmu Slavie?
Také jsem si to někde přečetl, ale žádný konkrétní zájem jsem od agenta, kterého shodou
okolností máme s Petrem Fraňkem společného,
nezaznamenal. Ale poté, co onemocněl Petr, se
to seběhlo hrozně rychle. Slavii se v té době
navíc moc nedařilo. I když jsem věděl, že Petrovi beru místo a že to je pro něj nepříjemné, byl
jsem za to angažmá moc rád. A Petr nakonec
může být spokojen také. Chytá v Německu, je
to výborná liga, a má to kousek domů. Navíc to
čekání na šanci u něj netrvalo tak dlouho jako
u mne.
Téměř celou dosavadní kariéru jste strávil
v Pardubicích, kde i bydlíte. Jak se vám
z Pardubic odcházelo a jaké to je teď proti
nim hrát?
Z Pardubic se mi odcházelo lehko i těžko.
Nechal jsem tam kus svého srdce a stále tam
bydlím. Ale hledali jsme s agentem Volkem
nějaké angažmá a Slavia byla dobrým východiskem. Přirozeně, je to podobný velkoklub jako
Pardubice, a každý se na ní chce vytáhnout,
takže v těch vzájemných zápasech je to napětí
neustále. Pochopitelně, že mám proti Pardubicím větší motivaci než proti jinému týmu. Prostě je to můj bývalý zaměstnavatel, před kterým
se chci vytáhnout. Mám tam stále ještě spoustu
kamarádů a známých a pochopitelně nechci po
zápase slyšet, že mi zase dali šišku. (smích)
Diváci se od vašeho příchodu do Slavie
vždycky těší, tedy pokud Slavia vyhraje,
na vaše pozápasové kousky, na vaší
děkovačku. Jak se na vaše počínání dívají
trenéři?
Myslím si, že to asi nesledují. Však jsem také
v Pardubicích měl jednu chvíli zakázané skákání,
takzvané šipky, abych si něco neudělal. Ale
v tom já jsem dobrý, to mám natrénované.
(smích) A ve Slavii? Tady mi zatím nic neříkali. To
je prostě taková moje spontánní radost a poděkování fanouškům. Ne že bych něco dopředu
Rozhovor s Adamem Svobodou
vymýšlel a připravoval si to před zápasem, jako
například Jirka Šlégr. To ne, na to jsem dost
pověrčivý, ale všechno dělám spontánně po
zápase.
zvlášť nebavili. Že by to pro ně byla nějaká
bomba, nebo že by si naopak ťukali na čelo, to
zase ne. Prostě se tomu nediví a ani se nad tím
nepozastavují.
A co tomu říká vaše paní?
Moje paní mě má za blázna, bere mě s velkou rezervou; už mi i doma říká sněhuláku.
(smích)
Přidá se k vám někdo z nich?
Bedýnka (Jaroslav Bednář) nebo Káca (Petr
Kadlec) by do toho určitě šli, ale každý z hráčů
po zápase rád vypne a těší se, jak se z těch propocených věcí vysvlékne a udělá si pohodu. Ne
každý má tu potřebu se takhle vybít.
MInidotazník
Adam
Svoboda
Narozen: 26. 1. 1978
Stav: ženatý, manželka Petra, syn Adam
Koníčky: Samozřejmě rodina, pak jízda
na motorce. V létě jezdím téměř pořád na
motorce.
Oblíbené jídlo: Tatarský biftek, bez
debaty
Oblíbený nápoj: pivo, konkrétně desítka
gambáč (gambrinus). Na tohle pivo chodíme s kluky z ulice…
Oblíbená hudba: Klasický český rock:
Kabát, Daniel Landa, Support Lesbiens,
Lucie…
Oblíbené číslo dresu: 31, ve Slavii ji ale
má Hróňa a dokud ji bude mít, tak budu
mít třicítku. A jestli jsem na něj tlačil? Ne,
to by mě nenapadlo.
Mimochodem, chováte se doma stejně,
když máte z něčeho radost? Třeba sebou
jako Oldřich Kaiser ve známé scénce
Vozembouch praštíte o zem?
To jako někde doma na dlažbě? To bych si
tedy dal, (směje se), ale mě baví provokovat.
Jaký jsem na ledě, takový jsem někdy i doma.
Zvláště když jdeme s kluky na pivo…
Počkejte, s kluky? Myslel jsem, že máte
pětiletého syna Adama…
Jo, s kluky z ulice, se Sejčkem (Petrem Sýkorou), s Michalem Sýkorou a s Divochem (Tomášem Divíškem), to je dokonce můj soused. Když
jsme ještě všichni čtyři hráli za Pardubice, tak
jsme na pivo chodili dost často. Michal Sýkora
už ale s hokejem skončil a stal se z něj velký
workoholik, takže s ním se vídám tak jednou za
měsíc. Ale s Petrem, když jsem doma a máme
volno, a když přijede Divoch, tak i s ním, jdeme
na to pivo kompletně všichni.
To musí být docela legrace: slávista,
Plzeňák a Pardubičák u jednoho stolu…
Samozřejmě, že debata sklouzne i k hokeji,
ale jinak se o hokeji nebavíme. Pouze si řekneme, co je kde nového.
Co říkají vašim děkovačkám spoluhráči?
Berou to normálně, ani jsme se o tom nějak
Myslíte si, že byste mohl svými
„děkovačkami“ přilákat do Sazka Areny
další diváky?
Možná tak dva, tři… (smích), víc jich asi
nebude. Já jsem rád i za to, kolik fanoušků
chodí teď. Myslím si, že i těch pět a půl, šest
tisíc diváků je na extraligu velice slušná návštěva. Potíž je v tom, že ta hala je na sedmnáct tisíc
diváků. Musíme vzít v úvahu to, že Slavia hraje
v hlavním městě, kde toho sportovního vyžití
jsou mraky. Fotbal, basketbal, volejbal, házená… Možná, že kdyby v Praze byl jenom jeden
extraligový klub, že se ta sedmnáctitisícová hala
naplní. Fanoušci jsou pro hokej strašně potřební, pro každý klub. I ti naši opravdu
fandí, kotel nás povzbuzuje celý
zápas, ale na tu halu jich je málo.
Jak říkám, toho vyžití je v Praze
spousta a konkurence veliká.
Nemůžeme ale chtít, aby na každý
zápas přišlo dvacet tisíc fanoušků, to prostě nejde.
Při nedávném
televizním duelu
mezi Spartou
a Slavií jste
prý kolaboval
a málem jste
měl infarkt?
Zrovna u nás
doma byli rodiče, takže jsme
na to derby
koukali společně s tátou.
On mě pořád
hecoval. Například když
Hróňa (Lukáš
Hronek) vyrazil
puk, tak táta
vykřikl: Drž to. Prostě hodně to prožíval a komentoval.
I já jsem od toho
vstával a chodil
nervózně po místnosti. Měl jsem
úplně studené ruce,
byl jsem nervózní, ale
nakonec to dobře
dopadlo. Že Hróňa ty
nájezdy opravdu umí,
to jsem věděl. Je to
gólman, který výbor-
ně bruslí a málokdy reaguje na to, co ten hráč
udělá jako první. Takže jsem neměl strach, ale
nervózní jsem byl.
Uvědomujete si, že jste dobrým prorokem,
když jste v jednom z rozhovorů uvedl, že
Roman Červenka umí nájezdy? Byl to
právě on, kdo vítězství na Spartě zařídil…
Mě to nepřekvapilo. Na tréninku on ty góly
opravdu dávat umí, i když zápas je úplně něco
jiného. Je to hrozně šikovný kluk a navíc bez
nervů, a hraje v pohodě. Červus (Roman Červenka) má strašně šikovné ruce.
Děláte si osobní statistky?
Nedělám, ale táta nám s bráchou dělá kroniku. Vystřihuje z novin, shání plakáty, nahrává
přenosy z televize, ale statistiky nějak zvlášť
neeviduje. Víte, to je strašně ošemetné. Nechápu, jak někdo může mít třeba šedesát zákroků
za zápas, to je naprostý nesmysl. Když se podíváte na statistiky NHL, kde to mají perfektně sledované, tak je tam maximálně třicet, pětatřicet
střel za zápas. Nejlepší gólmani mají 92%
úspěšnost, tady je to pětadevadesát procent.
Podle mne je někde chyba. Možná je to tím, že
ti, co to mají psát, to píší až po třetině. Pak se
zamyslí a řeknou si: „Kolik těch zásahů asi
ten brankář měl? Dáme patnáct!“ A přitom jich měl třeba jen osm. Někdy napíšou víc, někdy míň…
Takže ani to, kolik jste
měl v zápase zásahů,
respektive jakého jste
dosáhl procenta
úspěšnosti,
nesledujete?
Ne, soustředím se
jen a jen na svůj
výkon, abych hrál
co nejlíp. Jestli
vyhrajeme šest,
pět nebo jen
jedna nula, je
mi jedno,
i když ta nula
je příjemná.
K čemu mi
bude šestadevadesátiprocentní
úspěšnost, když
prohrajeme?
Máte nějaký
předzápasový rituál,
který dodržujete?
Ani ne. Dřív jsem si
například všechno oblékal dřív na levou stranu.
I když vlastně jeden rituál
by se našel. Mám zápasovou hokejku, se kterou
chytám do doby, než
prohrajeme. Pak jde za
trest na trénink.
arena
17
18
arena
KONCERT
Na vyslouÏilé rockery
pÛsobí jako sytû ãervená
muleta na nervózního
b˘ka. Dospívající dívky
mají ale jasno: ãtvefiice
Tokio Hotel je ikonou
hledání vlastního
prostoru ve svûtû, s nímÏ
si kfiehké du‰e na
hranici dûtství
a dospûlosti rozumí jen
málo. ·anci vykfiiãet svÛj
vzdor dostanou v‰ichni
fanou‰ci nûmeckého
kvarteta pfii prvním
oficiálním koncertu
v âeské republice, kter˘
se uskuteãní na zaãátku
dubna v Sazka Arenû.
AUTOR: LUMÍR KLADIVO
FOTO: INTERKONCERTS
T
ahle čtyřka, kterou vizuálně symbolizuje
především sladký obličejík zpěváka Billa
Kaulitze a punkový zjev jeho bratra, kytaristy Toma, v loňském roce vyletěla na nebe
showbusinessu doslova jako kometa. Singl
Durch den Monsun a posléze debutové album
Schrei, které spatřilo světlo na konci roku 2005,
doslova zbláznilo německy mluvící země a přesah do dalších koutů Evropy na sebe nedal
dlouho čekat. V české Top 20 nejprodávanějších
alb se drželi několik týdnů.
Jak vlastně tenhle pohádkový příběh začal?
Toma s Billem k hudbě přivedl jejich nevlastní
otec, celé kvarteto se pak zkompletovalo příchodem baskytaristy Georga Hagena a bubeníka Gustava Wolfanga v jednom z klubů v Magdeburku, kde oba mladíci vystupovali. S chutí
hrající čtveřice, vystupující pod názvem Devilish,
dokonce vydala vlastním nákladem jedno
album.
Osud německých teenagerů by asi skončil stejně jako tisíce jiných partiček, které po několika
letech hledání místa na slunci skončily v hloubi
sklepních zkušeben, kdyby si tehdy šestnáctiletého Billa nevšimli při účinkování v jedné
hudební soutěži (do níž šel údajně jen kvůli prohrané sázce) zástupci Universal Music. Ostřílení
hamburští producenti Peter Hoffmann, Pat
Benzner, Dave Roth a David Jost zavětří úspěch.
Kapela pod vedením imagemakerů mění název
na Tokio Hotel, na světě je rychle nahrávací
smlouva, cesta na výsluní je vydlážděná. Sice už
se nikdy nezbaví nelichotivé nálepky pouhého
marketingového projektu, ale vysvětlujte tohle
natěšeným fanynkám.
První vlaštovkou, která v srpnu 2005 otestovala
zájem hudebních konzumentů, byl již zmiňovaný singl Durch den Monsun. Po pár týdnech
bylo jasné, že producentům sázka víc než stoprocentně vyšla. Emociálně laděná skladba okupovala po osm týdnů první příčky hitparád, po
kapele začaly pátrat statisíce šílících dívek.
Úspěšnou vlnu podpořilo vydání alba Schrei,
které ještě na sklonku doprovodilo první DVD
Leb die Sekunde: Behind The Scenes.
Na začátku loňského roku vyrážejí „tokijáčci“,
jak si je rychle překřtily naše fanynky, na první
turné, které zaznamenali na DVD Schrei Live.
Během cest se na skok zastavili i v Praze, kde se
představili uzavřenému okruhu novinářů a vítězů různých soutěží v klubu Futurum. Úspěšnou
šňůru uzavírají v září koncertem v Loreley, kam
se na ně údajně přišlo podívat 170 tisíc příznivců. O tom, kam až vystoupala popularita kapely, svědčí i statistika internetových vyhledávačů.
Podle portálu Centrum.cz byl výraz „tokio
hotel“ v oblasti hudby v loňském vůbec nejhledanějším spojením.
Po úspěšné sezoně se Tokio Hotel zavřeli na
podzim opět do studia, kde během několika
měsíců vznikla nová deska s názvem Zimmer
483. Na pultech se netrpělivě očekávaná novinka objeví 23. února letošního roku, o dva týdny
později odstartují němečtí mladíci druhé turné.
Zda nebude současně poslední, ukáže čas.
Životnost teenagerovských kapel nebývá dlouhá
a je otázka, jak -náctileté fanynky překousnou
fakt, že Bill s Tomem již zvoní u brány dospělosti.
•••
arena
19
KONCERT
Room No. 483
Tokio Hotel
Then they met bass guitarist Georg Hagen and
drummer Gustav Wolfgang in a music club in
their hometown of Magdeburg, and their similar taste in music led to the creation of the band
Devilish. Soon, the four-member band recorded
an album and financed its release.
Veteran rockers are as enraged by them as
a bull by a red cloth. But adolescent girls adore
them: the four-member band Tokio Hotel is
a symbol of the search for one’s own space in
a world which is so difficult for fragile teen The fate of this German teenage music group
souls to understand.
would
probably
All fans of this Gerhave been the same
man band will have
as that of hundreds
a chance to shout
of others which
loud their defiance, at
ended, after the
the band’s first official
vain search for their
Koncert
concert in the Czech
place in the sun, in
Republic. It will take
the cellar, and then
place at the beginning
the
unavoidable
of April in Sazka
split-up.
Luckily,
Arena.
representatives of
Universal
Music
18.00, SAZKA ARENA
The band, which is
noticed the-then 16visually symbolized
year-old Bill during
Pořádá agentura Interkoncerts
mostly by the sweet
a music competitiface of lead singer Bill
on, approached the
Kaulitz and his punk-like brother, guitarist Tom, group, and a contract was soon signed. Under
sky-rocketed last year literally like a comet. Fans the leadership of imagemakers, the band chanin German-speaking countries became infatua- ged their name to Tokio Hotel and their route to
ted with their single “Through the Monsoon” success was assured.
and their debut album “Scream“, which was
released at the end of 2005. And before long, Their single “Through the Monsoon” was the
their fame spread to other parts of Europe.
first song to test the taste of music consumers in
August 2005. It was soon followed by the releaHow did their story begin? It was Tom and Bill’s se of the album “Scream“ and, at the end of the
stepfather who aroused their interest in music. year, by their first DVD: “Behind The Scenes“.
At the beginning of 2006, Tokio Hotel set out
on their first tour and made the DVD “Scream
Live“. In autumn, Tokio Hotel were diligently
working in a studio and in several months completed a new album called “Room 483“.
The long-awaited album will be released on
23 February 2007.
TOKIO HOTEL
3. 4.
2007
20
arena
Diskografie Tokio Hotel
Singly: Durch den Monsun (Skrz monzun, 2005), Schrei (Křič, 2005), Rette
Mich (Zachraň mě, 2006), Der letzte Tag
(Poslední den, 2006).
Alba: Schrei (2005), Schrei: So Laut Du
Kannst (Křič, jak nejhlasitěji umíš, rozšířená verze 2006).
DVD: Leb die Sekunde: Behind the Scenes
(Žij sekundu: Za scénou, 2005), Schrei Live
(2006).
Kde si i dospûlí Hrají
Poãátkem prosince
se v SAZKA ARENù
uskuteãnil jiÏ
tfietí roãník
Mikulá‰ské besídky.
Zákulisí arény se
tak se mimofiádnû
otevfielo pro
vefiejnost – dûti
a jejich rodiãe.
bu na branku, americké rodeo, sumo ring, lidský fotbal a jiné.
Celé Klubové patro se stalo Vánoční dílnou
s pekárnou cukroví. Druhů bylo hodně a kreativita neměla hranic, přičemž cukroví se na místě
peklo a předávalo k ozdobení. Ve Vánoční dílně
se vyráběli ozdoby, vánoční řetězy… Za všechno
snažení děti potom dostávaly Mikulášské penízky, za které si mohly nakoupit v Mikulášově krámku. Roz-
Mikulášská besídka se protáhla, ale
i tak se dětem zdála „strašně krátká“, což je pro náš tým signál, že se
líbila. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat jak hostům, tak i sponzorům akce.
AUTOR: JAN SLAVÍČEK
FOTO: ARCHIV BESTSPORT
O
rganizační tým se neustále snažil vylepšovat program,
takže
zájem
o Mikulášskou předčil očekávání,
a při akci bylo v SAZKA ARENĚ
2000 dětí s rodiči. Na příchozí čekal
Mikuláš se svou družinou, kterému
každý malý návštěvník mohl říci básničku nebo písničku. Podle neoficiálních zpráv byla nejfrekventovanější
říkanka „Skákal pes“. Z každého
vystoupení byl pro děti pořízen DVD záznam
a Mikuláš každého odměnil sladkou nadílkou.
Děti, které již měly za sebou recitaci, využily
k zábavě další atrakce – bruslení, curling, střel-
Poděkování
–
–
–
–
SAZKA a.s
Lego trading s.r.o.
Zapf Creation
KPS Media a.s.
– G4S a.s.
– Petr Lakron – módní
atelier
– HC Slavia Praha, s r.o.
Petr Svěcený a Vojta Bernatský. Líbilo se
i disko vystoupení skupiny Maxim Turbulenc, při kterém tančila celá arena.
Všechny, komu se Mikulášská
besídka v SAZKA ARENĚ líbila,
zveme co nejsrdečněji také na
připravovaný DĚTSKÝ DEN.
hodování,
za co penízky utratit, co
vybrat určitě nebylo snadné. Rodiče měli
také program – pro tatínky byla připravena prohlídka Pivního království SAZKA ARENY s výkladem sládka a ochutnávkou. Maminky potěšil
vizážista, prohlídka šatny Madonny nebo
šatny hokejového národního týmu. Pro
dámy byla určena také módní show
kožených oděvů a kožešin, které
se ovšem zúčastnilo i překvapivě
velké množství pánů, kteří přišli –
jak říkali – kvůli potěše pro oko.
Celou Mikulášskou provázela
známá moderátorská dvojice
21
SHOW
SENSA
Taneční megapárty
výhradně v bílém
Jedním slovem unikát. Megapárty,
momentálnû nejvût‰í taneãní událost na
svûtû. AspoÀ tak se o Sensation White
vyjadfiují ti, ktefií ji zaÏili na vlastní kÛÏi.
A organizátor této exkluzivní zábavy,
agentura United Music Events, pfiidává –
Sensation White se navÏdy nesmazatelnû
zapí‰e do historie ãeské taneãní scény.
AUTOR: KAREL DLOUHÝ
FOTO: UNITED MUSIC EVENTS
22
arena
TION
WHITE
N
ení důvod o tom pochybovat. Sensation
White totiž představuje fenomén dneška,
východisko pro ty, kteří hledají novou
dimenzi zábavy. Touží po ní lidé napříč společenskými skupinami, včetně hereckých celebrit či špičkových sportovců, kteří se k halám a stadionům slétají vrtulníky a vozí v limuzínách. Na parketu poté
všichni splynou v jedem pulsující útvar...
Když v roce 2000 renomovaná holandská agentura ID&T pozvala do fotbalové Amsterdam
Areny lidi k velkolepé taneční show, moc se jí
nevěřilo. Jenže výsledek byl famózní. Hned
napoprvé se sešlo dvacet tisíc návštěvníků!
O rok později dorazil dvojnásobek. Tentokrát už
pod označením Sensation White. Bílá znamená,
že všichni se na párty musejí dostavit v bílém
oblečení. Tato neprolomitelná podmínka pozor, vedle plnoletosti - od té doby zůstala
poznávacím znakem tohoto tanečního svátku.
(Existuje ještě mutace Black, kde se ovšem hraje
poněkud tvrdší muzika.)
Sensation White se v loňském roce v „rodném“
Holandsku konala již pošesté a oněch už obvyklých 40 tisíc vstupenek se prý prodalo během
rekordních pěti hodin. Země tulipánů ovšem
není výhradním místem pro taneční megapárty
v bílé. Sensation White pravidelně objíždí svět.
V rámci svého posledního turné zavítá kromě
České republiky i do Německa, Belgie či Litvy.
Co turné, to jiné téma. V Praze se odvine příběh
o soužití lidí a robotů v roce 2027. Přijede 30
kamionů s nákladem, který se během čtyř dní
promění ve scénu nazvanou Space Show. Taneční prostor pro běloskvoucí návštěvníky s obrovskou otáčející se centrální kulisou, jíž střídavě
vládnou nejslavnější a nejžádanější Djeové světa.
Do posledního detailu naprogramovaný příběh
se odvíjí v rytmu stylů house, progressive, trance a tech-trance za vydatné podpory dalších
desítek umělců a performerů, speciálních efektů, laserů, ohňostrojů a desítek kilogramů
konfet.
the result was stunning: 20 thousand visitors!
And, a year later, the number of dancers
doubled. By that time the event was already
named Sensation White. The white refers to the
fact that everyone attending the party must be
clad in white.
Zlatým hřebem večera, nebo přesněji rozednění, Each time, the party has a different theme. In
poněvadž konec představení se plánuje po deví- Prague, it will be a story of the coexistence of
people and robots
tihodinovém maratónu
in the year 2027.
až na šestou hodinu
Thirty trucks will
ranní, má být Megabring everything
mix. Půlhodinová přednecessary to create
mixovaná taneční mua scene called
zika s fantastickou
the Space Show.
světelnou podívanou
Taneční megapárty
A spacious dance
a strhujícími vystoupefloor for white
ními, to vše pro čtrnáct
dancers will include
tisíc bílých těl propada huge revolving
lých tanci. Arena tu noc
scene in the centre
slibuje neopakovatelný
where the most
zážitek.
21.00, SAZKA ARENA
renowned
and
•••
Pořádá agentura United Music Events, s.r.o.
sought-after DJ’s
will take turns. The
story evolves to the
rhythm of various styles, such as house,
progressive, trance, and tech-trance, and it is
substantially supported by tens of other artists
and performers, special effects, lasers and
Sensation White, or Megaparty, is currently the fireworks, and kilos of confetti.
biggest dance event in the world. At least,
judging by the words of those who have The evening or, more precisely, the dawn
attended it.
(because the end of the show is planned for
6 a.m. after a nine-hour dance marathon) will
When ID&T, the well-known Dutch agency, culminate with Megamix. That’s a half-hour of
invited people to take part in a spectacular premixed dance music with a fantastic light show
dance show in a football arena in Amsterdam in and performances. For that night, the Arena
2000, few people believed it could succeed. But promises a once-in-a-lifetime experience.
SENSATION WHITE
2. 6.
2007
Would
you like
to dance?
Sensation White
arena
23
SHOW
Tak svéráznou podívanou
Sazka Arena je‰tû
nenabídla. 28. dubna
si v jejím povûstném kotli
dají schÛzku snad
v‰ichni ãe‰tí kadefiníci.
Spoleãnost Art One tady
totiÏ pofiádá nejvût‰í
ãesk˘ kadefinick˘
veletrh, kter˘ nazvala
více neÏ v˘stiÏnû –
HairMax 2007.
AUTOR: KAREL DLOUHÝ
FOTO: ART ONE
C
hcete se unášet na vlnách účesových
trendů a ohromit své blízké a přátele
žhavými novinkami ze světa vlasového
umění? Dychtíte po jedinečném, originálním
účesu, jenž nejen zatraktivní váš vzhled, ale
zároveň i vyhmátne váš charakter? Pokud ano,
vydejte se na HairMax a svěřte svou hlavu do
rukou skutečných odborníků.
Čeká vás celodenní maraton zážitků. V ráji
účesů představí nejvýznamnější firmy světového
kadeřnického průmyslu od 10. do 18. hodiny
zhruba pěti tisícům hostů svou kadeřnickou
megashow. Nebudou samozřejmě chybět
věhlasná jména jako Wella, L’Oréal Professionnel, Schwarzkopf, Vitalitis, Bailman, Matrix a celá řada dalších.
Každá z firem má vyhrazený
zhruba půlhodinový prostor,
během něhož přední české
a světové modelky a věhlasní
kadeřníci předvedou to nejlepší a nejnovější z firemní
kuchyně.
Vedle toho mohou návštěvníci
HairMaxu obejít stánkové firemní
prezentace, které nejsou určeny
jen lidem od „fochu“, nýbrž
všem. Ve stáncích budou při-
24
arena
praveni mistři kadeřníci, aby přítomné osobně hairdressers will show the best of the
seznámili s novými módními kadeřnickými company’s expertise. In addition to this, the
visitors can browse
metodami a také
the firms’ stands
se vším doplňkovým
staffed
by
hair
„materiálem“ – gely,
masters who will be
šampóny,
tužidly,
ready to present
nůžkami... A pozor,
trendy hairdressers’
jak už bylo naznačeKadeřnický veletrh
methods. And, attenno, zbude tu místo
tion! There will also
i pro volná křesla
be some empty chairs
vyhrazená zájemcům
reserved for those
o stylový zástřih či
interested in a stylish
účes.
haircut, or a hairdo.
9.00–18.00, SAZKA ARENA
Pořadatelé ovšem
Singers Helena Vonhovoří o megashow,
Pořádá agentura ART ONE, s.r.o.
dráčková and Tereza
a té by dozajista
Kerndlová, duo Těžnebylo bez dobré
muziky. O hudební part se postarají Helena kej Pokondr and the band Chinaski will
Vondráčková, Tereza Kerndlová, Těžkej Pokondr entertain the audience during the show.
nebo Chinaski anebo... Ale to už si necháme
jako překvapení. Každopádně pro vystoupení
umělců je připraveno zcela unikátní, obrovské
a mobilní, pódium, které zajistí ideální kontakt
s publikem. Co dodat? Snad jedinou větu –
veletrhem návštěvníky provede Leoš Mareš.
•••
HAIR MAX
28. 4.
2007
HairMax 2007
Never before has Sazka Arena offered such
a spectacular show. On 28 April, perhaps
all Czech hairdressers will meet in this
well-known venue at the biggest Czech
Hairdressers’ Fair which Art One, its
organizer, has christened HairMax 2007.
The most significant hair care firms
will
present
their
hairdo
megashow to about five
thousand guests between 10
a.m. and 6 p.m. The list of
presenters
includes
such
famous names as Wella, L’Oréal
Professionnel,
Schwarzkopf,
Vitalitis, Bailman and Matrix. Each of
the firms has been assigned a certain
time during which the foremost Czech
and world models and noted
KONCERT
JiÏ témûfi dvacet let se pí‰e
historie skupiny Wanastowi
Vjecy. Projekt kytaristy
Roberta Kodyma
a baskytaristy P.B.CH. pfieÏil
i slavnûj‰í Lucii a pfiíznivci
melodického bigbeatu se
v loÀském roce doãkali
nového, „‰estkového“ alba.
Deska s názvem Torpédo
vy‰la ‰est let
po pfiedchozích
Hraãkách
a nahrávat se
zaãala 6. 6. 2006.
A jak fiíkají sami
hudebníci, je to
pekelnû dobré
album.
AUTOR: HYNEK KVĚTENSKÝ
FOTO: SONY BMG
Wanastowky
torpédují
Sazka Arenu
„V
ěděli jsme, kam chceme dojít, a rozhodně jsme tam došli. Donutil jsem
hlasivky, aby ze sebe vydaly něco, na
co nejsou zvyklé. Nakonec předčily mé očekávání,“ oznamoval Kodym po vydání novinkového
alba, které je v pořadí osmým počinem bývalých
členů legendární Lucie.
Wanastowi Vjecy na sebe poprvé upozornily
v roce 1988 a o tři roky spatřila světlo světa
punkrocková deska „Tak mi to teda nandey“,
která bezprostředně zamíchala kartami české
populární hudby. Hvězdný start potvrdila ostrá
a současně romanticky baladická parta kolem
Kodyma hned o rok později albem Lži, sex
a prachy.
Vzhledem k rostoucí popularitě Lucie a záběru
obou hlavních protagonistů střídaly Wanastowy
Vjeci období rušné práce se spánkem takřka
zimním. Okamžik probuzení ale pokaždé znamenal – až na ojedinělé výjimky – pozdvižení
na hudební scéně. To platí i o albu Andělé
(1996), 333 stříbrnejch stříkaček (1997) nebo
Hračky (2000).
Dalšího řadového alba se fanoušci dočkali až
loni a nutno dodat, že šestiletá odmlka kapele
neubrala, spíš naopak. Kodym odvedl
skvělou práci v textařské rovině a zvučný
poprock nepostrádá
mohutnost, ani svěžest. Nezbývá než se
těšit na koncertní
zpracování,
které
Wanastowky uměly
pokaždé dovést do
absolutní dokonalosti.
•••
teda nandey“ in
1991. Because of the
two main musician’s
engagement
with
the Lucie band, Vjecy
Koncert
alternated periods
of hard work with
periods of deep
sleep. However, every
time they woke up,
there was a fuss
19.30, SAZKA ARENA
around their music
Pořádá agentura Interkoncerts
projects. It applies
also to their albums
Lži, sex a prachy
(Lies, Sex and Money, 1993), Andělé (Angels,
1996), 333 stříbrnejch stříkaček (333 Silver
Squirts, 1997) and Hračky (Toys, 2000).
WANASTOWI VJECY
4. 6.
2007
Wanastowi Vjecy
“Torpedo” Sazka Arena
The history of Wanastowi Vjecy reaches back
almost twenty years. The project of guitarist
Robert Kodym and bass guitarist Petr Břetislav
Chovanec outlasted even the more famous
band Lucie. Last year, fans of their melodic big
beat could enjoy a new album, called Torpedo.
At first, Wanastowi Vjecy drew the public’s
attention with a punk rock record, “Tak mi to
On account of their last album it is necessary
to add that the six-year break did not impair
the band’s wit and sound. Kodym did a great
job and wrote excellent lyrics for the songs,
and their sonorous pop rock lacks neither
power, nor freshness. We can look forward
to a concert form which Wanastowi Vjecy have
always mastered perfectly.
arena
25
DIÁŘ
PROGRAM III/07 – VI/07
stûÏejní akce sazka areny pro nejbliωí mûsíce
3. 3. 07, 20.00
2. 6. 07, 21.00
Shakira
Sensation
White
KONCERT
Kolumbijská kráska
s rockovým srdcem
předvede své umění
v Sazka Areně počátkem
března.
TANEČNÍ SHOW
Unikátní taneční megapárty,
která se navždy zapíše
do historie české
taneční scény.
9. 3. 07, 20.00
4. 6. 07, 19.30
Lionel Richie
Wanastowi
Vjecy
KONCERT
Potěší své fanoušky popovými
koktejly soulu a funku.
KONCERT
Wanastowky představí své nové
album Torpédo, které vyšlo vloni
po šesti letech.
3. 4. 07, 18.00
26. 6. 07, 18.00
Tokio Hotel
Ozzy
Osbourne
KONCERT
První regulérní koncert skupiny
v ČR v rámci turné k její druhé
desce Zimmer 483.
KONCERT
Legenda světového hardrocku se
vrací na česká pódia po dvou
letech.
13. 4. 07, 20.00
21. 4. 07
Roger Waters
Česko-Finsko
KONCERT
EURO HOCKEY TOUR
Bývalý šéf legendárních Pink
Floyd na turné se symbolickým
názvem The Dark Side of the
Moon.
28. 4. 07, 9.00–18.00
HairMax
KADEŘNICKÝ VELETRH
Hokejisté Česka a Finska
změří své síly v zápase
o třetí místo.
Seznamte se s novými
trendy a žhavými
novinkami ze světa
vlasového umění.
Změna programu a termínu vyhrazena
26
arena
arena

Podobné dokumenty

TLAČ 3/2010

TLAČ 3/2010 Ohlédneme za letní festivalovou sezónou. Benátská noc, Mezi ploty, Votvírák, Mighty sounds, Open Air Festival, Sázavafest, United Islands, České hrady a další, to vše se nám doslova přetlačilo do j...

Více

NA NÁVŠTĚVĚ řed deseti lety přežil žokej Váňa

NA NÁVŠTĚVĚ řed deseti lety přežil žokej Váňa s umělým kyčelním kloubem. Největší zdravotní újmu však utrpěl během působení v Německu, kde při dostihu v Baden-Badenu v červnu 1994 spadl z koně a další se po něm "prošel". Zlomené kosti rozdrcen...

Více

program kniha abstrakt - Institute of Experimental Botany AS CR

program kniha abstrakt - Institute of Experimental Botany AS CR v rostlinné experimentální biologii“. Uvozovky jsou použity proto, že to není tak úplně pravda, i když takový byl náš cíl. Stejně jako v případě ročníku předcházejícího, i tentokrát jsme se snažili...

Více

Usmívejte se, Ladies jsou tady

Usmívejte se, Ladies jsou tady a vítězky Order of Merit z minulých let, Gwladys Nocera (Francie) a Becky Brewerton (Wales). Dýšina přivítá rovněž někdejší držitelky cen Rookie of the Year v čele s Amy Boulden (Wales) či nejlepší...

Více

Program mimo výstaviště

Program mimo výstaviště ISBN 80-239-6808-4 UZÁVĚRKA CLOSING DATE: 28. 2. 2006 – Neprodejné • Not for sale Změna programu vyhrazena. • Programmes are subject to change. Anotace k pořadům poskytly pořádající subjekty. • Pro...

Více

Plavby

Plavby světa z východu na západ, nikoli směrem opačným. Na konci cesty člověk sice ztratil jeden den, ztráta je však ve skutečnosti vyšší zisk: dokonalý, vydařený den, rozdělený na 24 jednotek po hodině. ...

Více

1/2012

1/2012 V pondûlí 28. 11. 2011 se tfiídy 1.A i B, 2.A a tfiída DYS se sv˘mi vyuãujícími vypravily na prohlídku planetária v Hole‰ovicích. V‰echny dûti se tû‰ily na skfiítka z planetária, kter˘ je mûl seznámit...

Více