Stáhnout

Transkript

Stáhnout
MA G A Z Í N A S E KOL
Recyklace tonerů
Co s miliony tonerových kazet
Horské slunce Hanau
Představujeme legendární elektrospotřebič
Učíme se s Eko abecedou
ASEKOL pomáhá školám s výukou
přílohy
E c o b a t a e k o l a m p
1/2010
Ba
Baryum (lat. Baryum) je měkký, lehký, reaktivní kov, který se svými vlastnostmi podobá alkalickým kovům. Nejznámějším minerálem barya je baryt neboli těživec (BaSO4), jehož světová těžba se ročně pohybuje kolem 7 mil. tun. K největším producentům patří Čína a Indie.
Až 90 % barytu se spotřebuje při vrtání ropy jako barytové suspenze, o zbylých 10 % se dělí
chemický průmysl, průmysl barev a laků, sklářský a keramický průmysl, speciální stavebnictví, lékařství aj. Sloučeniny barya jsou používány v katodových trubicích pro výrobu TV obrazovek a monitorů, přidávají se i do kvalitních optických skel. Elementární baryum slouží
v zářivkách jako getr (látka s velkým sorpčním účinkem pro snížení tlaku po jejím odtavení,
odpaření). Titaničitan barnatý se využívá do baterií příští generace, sloužících k napájení
elektromobilů. Většina sloučenin barya je velmi toxická, negativně ovlivňuje nervový systém, způsobuje degenerativní změny jater a sleziny, ovlivňuje i hladké a srdeční svalstvo.
Baryum se nerecykluje, ovšem jeho správnou likvidací zajistíme, že tato nebezpečná látka
neunikne do přírody.
EDITORIAL
OBSAH
Milí čtenáři,
jak se sluší a patří, přináší vám časopis Zpětný odběr
do nového roku několik novinek a také malý dárek.
Novinkou je seriál o elektrospotřebičích. Budeme se
v něm vracet za prapředky spotřebičů, které dnes běžně
používáme, představíme, kdy a kým byly vynalezeny,
či zavzpomínáme, jaké byly jejich počátky. A začínáme
horským sluníčkem! Vždyť kdo z nás by v této dlouhé
mrazivé zimě nepotřeboval zahřát svitem slunečních
paprsků?
Naším dárkem pro vás je CD skupiny Elektrošrot
band, party mladých muzikantů, která se vypořádala
78
Téma:
Legenda: Horské slunce
nezapadá
xxx
Zrekapitulujeme-li
V nové
rubrice představujeme
si působení legendární
ASEKOLu
od jeho založení až na které
elektrospotřebiče,
po současnost,
by bylo škoda
zjistíme, jak velký
zapomenout.
Prvním
kus je
cesty
horské
jsmeslunce
ve zpětném odběru elektrozařízení urazili.
Hanau.
18
8
Téma:
Z pohledu
Renovace
obce:
Inspirace
a recyklace
z jižních tonerů
Čech
Malebné
To,
že v tiskárně
město Písek
došel se
toner,
vedle
neznamená,
nejstaršího
s nelehkým úkolem – složit a nazpívat písně s tématem
českého
že
by prázdná
mostukazeta
může měla
pochlubit
skončit
také
v koši.
zpětného odběru elektrospotřebičů. Zvládli to na jedničku,
příkladným
Většinou
ji totiž
přístupem
lze znovu
k třídění
použít.a recyklaci
ostatně přesvědčit se můžete sami.
odpadu.
V lednu jsme představili dlouho připravovaný
projekt s názvem Muzeum spotřebičů, který navázal
na loňskou soutěž pro sběrné dvory O nejstarší sebraný
elektrospotřebič. Odletová hala Terminálu 2 Letiště
Ruzyně v Praze ožila unikátní výstavou historických
spotřebičů. Přijďte si do 5. dubna 2010 zahrát jednu
z prvních počítačových her, podívat se na první televizní
vysílání v podání Jaroslava Marvana či poslechnout
si rozhlasovou nahrávku komentující vpád sovětských
vojsk do Československa v srpnu 1968. Uvidíte, že si
na spotřebiče ihned vzpomenete, vždyť to není tak dávno,
co jsme s nimi žili.
Doufám, že vás zaujme i reportáž o freeganistech, tedy
lidech, kteří se snaží žít způsobem co nejméně zatěžujícím
12
26
Pro
A SEKOL
školy: info:
Muzeum
Z povídek
vzniklaotevřeno
knížka
V odletové
haleKanzelsberger
Terminálu 2 na ruzyňském
V Domě knihy
byli vyhlášeni
letišti
je
k vidění
vítězové literárníunikátní
soutěže expozice
o nejlepší
krásných
povídku čistarých
fejetonelektrospotřebičů.
na téma třídění
elektrozařízení v domácnostech.
22
Příloha
Příloha Ecobat
Ecobat
Legislativní
změnyEcobat
přineslypředstavuje
v loňském
Kolektivní systém
roce
nové členění
baterií a akumulátorů
své aktivity
a upozorňuje
na pár
do tří
skupin.skutečností,
Ke každé z těchto
podstatných
o nichžskupin
jste se
vztahují
nejspíše poněkud
nevěděli.odlišné povinnosti.
životní prostředí. Pojďme s nimi strávit den, nahlédnout
do jejich domovů a podívat se, jaké problémy řeší.
Tak se, milí čtenáři, pohodlně usaďte, do svého
přehrávače vložte CD a při poslechu skladeb Elektrošrot
bandu začněte listovat prvním letošním číslem časopisu
24
Příloha
Příloha Ekolamp
Ekolamp
Od září
minulého
roku rozšířil
Ohlížíme
se za minulým
rokem,EKOLAMP
zamýšlíme
Zpětný odběr. Přeji vám příjemné čtení.
portfolio
svých sběrných
nádob o nový
se nad novelou
zákona o odpadech
typ,
který se hodí
zejména do interiéru
a s jednatelem
společnosti
Alexandrem
RNDr. Eva Zvěřinová
úřadů,
kanceláří
či obchodů.
Hanouskem
hovoříme
o rozšíření sběrné
sítě.
Zpětný odběr, magazín společnosti ASEKOL, číslo 1/10 vyšlo 10. 3. 2010 v Praze, vychází 3× ročně,
evidenční číslo MK ČR E 17603, Vydavatel: ASEKOL, s. r. o., IČ: 27373231, Dobrušská 1, 147 00 Praha 4,
Šéfredaktorka: RNDr. Eva Zvěřinová, Redakční rada: Mgr. Jan Vrba, RNDr. Eva Zvěřinová, Hana Ansorgová,
Náměty a dotazy: [email protected], tel.: 261 303 251, 261 303 254, Produkce a výroba: Boomerang
Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7, www.bpublishing.cz. Údaje jsou platné ke dni uzávěrky.
Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.
ZPRÁVY / NOVINKY
Červené kontejnery zaplavují jih
Hokejová brankářská jednička Roman Turek už ví, kde v Českých Budějovicích
vyhodit žehličku, klávesnici nebo mobil. Pokřtil tu dvacet nových kontejnerů
na elektroodpad.
Strážci českobudějovické branky Romanu Turkovi na životním prostředí
záleží
České Budějovice jsou ve třídění odpadů o velký kus dál
než ostatní velká města včetně těch největších, Brna i Prahy. Na dvaceti místech tu lidé od listopadu mohou pohodlně odevzdat vysloužilé drobné elektro a nemusejí se
přitom obtěžovat na sběrné dvory. ASEKOL totiž umístil
Ulice, kde se kontejnery v Budějovicích nachází:
Dubenská 8
E. Destinnové (u pivnice
Domino)
G. Svobody 22
J. Plachty x Pekárenská
(u Delvity)
Jasanová x F. Halase
K Rybníku 25
4
rčínova 2
K
Krčínova 38
Lednická 9
nám. Maxe Švabinského
Novohradská 71
Písecká 2
Plavská (N. Roudné)
Prachatická 10
ZPĚTNÝ ODBĚR
1/2010
růběžná (u kruhového
P
objezdu)
Přemyslova 21
U Lávky 2
U Trojice 3
Větrná (naproti prodejně
autobaterií Banner)
Větrná 61
své červené kontejnery přímo na místa, kde jsou lidé léta
zvyklí třídit papír, plasty a sklo. Dvacet kontejnerů pokřtil
Roman Turek, místní hokejová legenda a stále ještě chytající brankář zdejšího extraligového klubu HC Mountfield
České Budějovice.
„Jako každý slušný člověk třídím odpad, včetně starých
elektrospotřebičů. Jsem rád, že díky kontejnerům už
s drobným elektrem nebudu muset jezdit do sběrného
dvora nebo obchodu. Životní prostředí máme jen jedno
a záleží i na našem chování, jak bude vypadat,“ říká Roman
Turek. Na helmě nosí kostlivce Eddieho, maskota heavymetalových Iron Maiden. Proto se mu také říká Eda. Bývalý reprezentant a mistr světa z roku 1996 ale není jediným
obyvatelem Českých Budějovic, který kontejnery vítá.
„Mně se třeba líbí, že do kontejnerů můžu vyhodit i baterie,“ říká Jan Ziegler, místní nezávislý publicista. To je oproti kontejnerům, které ASEKOL v létě 2008 umístil v Písku,
novinka. „Ano, ty budějovické nádoby mají jako první v zemi i box na baterie,“ potvrzuje Pavel Peroutka, zástupce
ASEKOLu pro Jižní Čechy. Právě v Písku, který jinak, co se
ekologického chování měst týče, patří mezi premianty, mají s bateriemi problémy. Lidé je tu mylně považují za elektroodpad a vyhazují je spolu se starým elektrem.
České Budějovice jsou tak již druhým městem na jihu Čech,
celkově pak dokonce již sedmým městem v celé republice,
kde lze spotřebiče komfortně vyhodit do kontejneru přímo
na ulici. Už tento rok by se ale sto dalších kontejnerů mělo
objevit ve všech větších jihočeských městech.
Podle zkušeností ASEKOLu tu totiž drobné vysloužilé elektro končí velmi často v popelnici. Teď se to ale mění, tedy
alespoň v Českých Budějovicích. Červené nádoby jsou dobře vidět, a navíc jsou na frekventovaných místech. „Zjistili jsme, že pro lidi jsou sběrné dvory příliš vzdálené. Pak
do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například většina
elektrických hraček,“ vysvětluje Peroutka.
Červená smršť v číslech
Českých Budějovicích je nyní spolu s 20 novými
V
kontejnery celkem 85 odběrných míst.
Do kontejnerů se už v Česku vybralo téměř 50 tun
drobného elektroodpadu.
ASEKOL po Česku rozmístil i 4000 nádob do interiéru
a 2000 E-boxů.
Rozměr vhozu v kontejneru je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače.
Sběr elektroodpadu loni
o třetinu vzrostl
Krátce
ASEKOL loni opět zaznamenal nárůst ve sběru a recyklaci elektroodpadu.
Oproti roku 2008 to tentokrát bylo 33 procent. Celkových 17 200 tun
vysloužilých elektrozařízení činí průměr 1,64 kg na osobu.
Zlepšení je výsledkem neustále rostoucího povědomí o nutnosti třídění mezi lidmi a také zvyšujícího se počtu sběrných míst.
ASEKOL vykazuje růst ve sběru a recyklaci vysloužilých elektrozařízení každoročně. V roce 2007
od každého občana průměrně vybral 0,56 kg
elektroodpadu, o tři roky později už je to téměř
trojnásobek. „Je zajímavé, že na zpětný odběr
nemá vliv současná ekonomická krize. Přestože
nové přístroje jdou na odbyt hůře, objem sběru
stoupá v podstatě bez výkyvů. Příčinou je zřejmě
stále se zhušťující sběrná síť a stoupající povědomí o nutnosti třídění elektroodpadu mezi občany,“ říká jednatel kolektivního systému ASEKOL
Jan Vrba. Největší podíl na výsledku mají zejména
počítače a monitory, které tvoří 80 % elektroodpadu sebraného společností ASEKOL.
Z pohledu krajů dopadl nejlépe Zlínský kraj, kde
každý občan loni dokázal odevzdat k recyklaci
2,29 kg elektroodpadu. Ke dvoukilogramové hranici se přiblížilo ještě hlavní město Praha (1,96)
a Plzeňský kraj (1,94). Tyto regiony loni rovněž zaznamenaly nejvyšší nárůst sběru. Nejméně se naopak třídí v Karlovarském (1,17) a Ústeckém kraji
(1,15). I v těchto krajích však došlo oproti roku
2008 k nárůstu. „Po celé ČR jsme nezaznamenali
jediný příklad poklesu sběru. Hlavním důvodem
je pokračující rozšiřování sběrné sítě. Občané
mohou v současnosti díky naší společnosti třídit
elektrozařízení na 10 500 sběrných místech. Pro
zajímavost, sběrná síť v naší republice je pětkrát
hustší než například v ekologicky velmi vyspělém
Rakousku,“ vysvětluje Jan Vrba.
Kromě toho, že ASEKOL loni navýšil počet běžných sběrných míst o 500, společnost pokračovala v projektu na podporu sběru drobných elektrozařízení, který započal už na konci roku 2007.
Rapidně, o víc než 600, se zvýšil zejména počet
nádob ve školách v rámci Recyklohraní. Rostly také počty distribuovaných E-boxů a stacionárních
kontejnerů. „V trendu zahušťování sítě na drobné
elektro hodláme pokračovat i v příštích letech.
Prozatím se nám podařilo dosáhnout zvýšení podílu malého elektroodpadu na celkové hmotnosti
sběru ze 13 % v roce 2006 na 20 % v loňském roce,“ říká Vrba.
Díky kolektivním systémům ASEKOL, ELEKTROWIN
a EKOLAMP splnila Česká republika limity Evropské unie. Jejich prostřednictvím každý občan
v roce 2009 odevzdal téměř 4,5 kg vysloužilých
spotřebičů, které byly následně recyklovány. Celkem se jedná o 46 754 tun elektroodpadu.
Přehled zpětně odebraných elektrozařízení v krajích ČR na osobu
a rok za období 2006–2009 (v kg)
Kraj
Zlínský
Praha
Plzeňský
Vysočina
Středočeský
Královéhradecký
Pardubický
Olomoucký
Jihomoravský
Moravskoslezský
Jihočeský
Liberecký
Karlovarský
Ústecký
Celkem ČR
Rok 2006
ASEKOL
Rok 2007
ASEKOL
Rok 2008
ASEKOL
Rok 2009
ASEKOL
Rok 2009
ASEKOL
ELEKTROWIN
EKOLAMP
0,70
0,57
0,63
0,75
0,55
0,62
0,55
0,34
0,59
0,38
0,43
1,08
0,21
0,31
0,56
1,16
0,91
0,90
1,18
0,95
0,98
0,97
0,79
0,98
0,74
0,80
1,08
0,74
0,45
0,89
1,52
0,90
1,03
1,70
1,27
1,57
1,21
1,17
1,26
1,06
1,02
1,23
0,92
0,86
1,25
2,29
1,96
1,94
1,88
1,82
1,80
1,75
1,52
1,51
1,35
1,34
1,34
1,17
1,15
1,64
5,81
4,89
5,92
5,32
5,04
4,74
4,80
3,77
3,80
3,51
3,90
4,47
3,95
3,27
4,45
ASEKOL pomáhal při povodních
Ničivé povodně na Novojičínsku, Olomoucku
a v jižních Čechách po sobě loni zanechaly v mnoha
městech a obcích zničené vybavení domů a bytů –
mezi ním i nevratně poškozené elektrospotřebiče
a elektrozařízení. Kolektivní systémy ELEKTROWIN
a ASEKOL společně nabídly postiženým obcím pomoc při likvidaci vzniklého elektroodpadu z domácích elektrospotřebičů, elektronářadí a nástrojů,
spotřební elektroniky, výpočetní techniky i elektronických hraček. Obě společnosti ze záplavami zasažených oblastí odvezly na vlastní náklady poškozená
elektrozařízení, navíc ještě za každý velký odevzdaný
spotřebič vyplatily postiženým obcím 100 Kč. ASEKOL
svezl z 8 obcí celkem 9 tun starých spotřebičů a obcím vyplatil 29 100 Kč, Elektrowin pak z 5 obcí svezl
30 tun starých spotřebičů a obcím vyplatil celkem
59 000 Kč.
Češi odevzdali už milion televizorů
ASEKOL už vybral od občanů České republiky
milion televizí. Tento počet Češi odevzdali od října
2005, kdy se u nás začal systematicky sbírat elektroodpad. Z televizí bylo recyklací vytěženo a při
výrobě opětovně použito například 3690 tun železa,
1960 tun mědi nebo 240 tun hliníku. Zároveň tak bylo zabráněno úniku jedovatých látek, mimo jiné 4 tunám silně toxického luminoforu. Objem recyklovaných televizí bude stále růst, jen v roce 2010 ASEKOL
počítá s půlmilionem kusů.
Šrotonátor uspěl v Evropě
Turné ASEKOLu zaměřené na osvětu v oblasti
zpětného odběru elektrozařízení s názvem Šrotonátor přichází 2009 postoupilo do finále třetího ročníku soutěže European Excellence Award (EEA) 2009
pro nejlepší evropské PR projekty. Na vítěznou příčku nakonec nedosáhlo a ocenění si ze slavnostního
vyhlášení ve Vídni odvezl projekt švédské Agentury
ochrany přírody za kampaň recyklace baterií nazvanou Od Proč ke Kam. I tak je ale postup mezi několik
nejlepších v Evropě dalším velkým úspěchem.
Změna sazby DPH
Od 1. 1. 2010 je k příspěvkům KS ASEKOL účtována zákonná sazba DPH ve výši 20 %. Výše příspěvků
bez DPH se nezměnila (nenavýšila).
5
ZPRÁVY / NOVINKY
E-domky ochrání spotřebiče
Nabídky sběrných dvorů v Libereckém a Olomouckém kraji se rozrostly
Krátce
o další službu – vysloužilé elektrospotřebiče tu před deštěm, sněhem i zloději
ochrání E-domky od ASEKOLu.
E-domek sice není vyložená novinka, ale stále ještě
existují sběrné dvory, kde chybí. ASEKOL se snaží
situaci napravit, a tak radnicím speciální přístřešky
pro vyřazená elektrozařízení, jako jsou televizory
a počítačové monitory, zdarma půjčuje. ASEKOL
jich dodal dvorům v Libereckém a Olomouckém
kraji během podzimu patnáct.
„Domek“ pro elektroodpad začal fungovat například ve sběrném dvoře u hlavního nádraží v Pros-
Instalované E-domky chrání před hledači drahých
kovů i před nepřízní počasí. Spotřebiče znehodnocené nenechavýma rukama nebo třeba deštěm totiž
ztrácejí na hodnotě a ohrožují přírodu. „Zničená či
nekompletní zařízení se už recyklovat nedají. V opačném případě je zpracovatel schopen využít až osmdesát procent hmotnosti,“ vysvětluje Zdeněk Kovářík.
„Obdobný přístřešek jako v Prostějově mohou využívat například obyvatelé Tovačova, Troubek a dalších
Soutěž o Keramické sluchátko
Vítězi prvního ročníku klání O keramické sluchátko, ve kterém obce v Olomouckém kraji v roce
2009 soutěžily ve sběru vysloužilých elektrozařízení, se staly Šternberk (kategorie města), Kojetín
(obce nad 2000 obyvatel) a Vápenná (obce do 2000
obyvatel). Akce byla organizována ve spolupráci
hejtmanství Olomouckého kraje a společnosti
ASEKOL probíhající v rámci dlouhodobé kampaně
na podporu třídění odpadů. Vítězné obce si odnesly
stylové ceny v podobě keramických sluchátek a rovněž věcné a finanční prémie.
Medaile z recyklovaných kovů
Martina Sáblíková, Lukáš Bauer i všichni ostatní držitelé olympijských medailí si domů z kanadského Vancouveru vezou ve svých zlatých, stříbrných či
bronzových plackách také kousky starých počítačů,
televizí a mobilních telefonů. Na výrobu medailí byly totiž použity drahé kovy vytěžené ze zpětného
odběru a následné recyklace vyřazené elektroniky.
Podle informací společnosti Teck Resources Ltd.,
která je výhradním dodavatelem materiálů, z nichž
se olympijské medaile razí, bylo při výrobním procesu celkem zpracováno 6,8 tuny odpadu.
tějově, kde si ho pracovníci dvora chválí. „Pomáhá
na celkem osmi dvorech v kraji řešit dva problémy. Poskytuje elektrozařízením ochranu před
nepřízní počasí a také před krádežemi. Mnohé
spotřebiče totiž obsahují drahé kovy, jako je zlato,
stříbro, platina či měď, které se mohou v představách některých nenechavců stát předmětem obchodu,“ říká Zdeněk Kovářík, regionální zástupce
ASEKOLu pro Olomoucký kraj. E-domek má celkový objem 45 metrů krychlových, pojme například 180 televizorů s úhlopříčkou 72 centimetrů.
Není přitom důvod k obavám, že by tato kapacita
zůstala nevyužita. „Vždyť nezisková společnost
ASEKOL od roku 2006 zdarma z Prostějova odvezla a zrecyklovala téměř pět tisíc tři sta televizorů
a monitorů,“ dodává prostějovský místostarosta
Pavel Drmola.
6
ZPĚTNÝ ODBĚR
obcí v regionu,“ říká k tomu Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Dodává, že kraj
s ASEKOLem spolupracuje na takovém projektu vůbec poprvé. Vedle E-domků také společně připravují
osvětové akce pro veřejnost či semináře pro zástupce
samospráv. Na závěr roku pak vyhlásili první ročník
soutěže o nejlepší obec ve sběru elektrozařízení.
Sedm E-domků rozmístil ASEKOL i v Libereckém kraji. Od podzimu stojí na sběrných dvorech v Liberci,
Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, Jilemnici, Hodkovicích
nad Mohelkou a dva v Turnově. Pro kraj znamená spolupráce s ASEKOLem velkou úsporu financí. Zatímco
dříve musely obce v kraji za sběr elektroodpadu platit
nemalé částky, nyní na sebe náklady převzal kolektivní
systém ASEKOL. Ten od roku 2006 v Libereckém kraji
zdarma odvezl k recyklaci až 11 tisíc televizorů a monitorů. A stálo ho to skoro jedenáct milionů korun.
1/2010
akce věnuj mobil na jihu Čech
Na podzim minulého roku probíhala sběrová akce ve dvou jihočeských městech, v Písku
a ve Strakonicích. Tentokrát byla zvolena netradiční forma distribuce obálek, které byly uloženy
k odběru na veřejných místech v centrech obou
měst. Občané byli o kampani informováni prostřednictvím radničního zpravodaje. Do akce se
aktivně zapojili prodejci elektra, školská zařízení,
stejně jako městský úřad. Občané, kteří odeslali
svůj mobilní telefon a vyplnili slosovatelný kupon,
byli zařazeni do slosování o věcné ceny (GPS navigaci, MP3 přehrávač, mobilní telefon či předplacený kupon). V pomyslné soutěži mezi oběma městy
vyhrál Písek.
Ministr se přijel podívat na E-domek
Ministr životního prostředí České republiky
Jan Dusík navštívil v polovině února sběrný dvůr
na Ukrajinské ulici v brněnských Bohunicích, aby
se podíval, jak Brňané třídí odpad. Ministr, jemuž
dělal společnost náměstek primátora Martin Ander, se zajímal o systém nakládání s odpady v Brně
a prohlédl si také E-domek, který do bohunického
sběrného dvora dodal ASEKOL.
legenda / text: Lucie Kettnerová / FOTO: archiv ASEKOL, Profimedia.cz
Horské slunce nezapadá
Rudý olupující se obličej s bílými kruhy kolem očí. To byl dříve jasný důkaz, že to někdo přehnal s horským sluníčkem.
Pár minut před tímto nevelkým zařízením mělo zajistit bronzové opálení, zmírnit kožní problémy nebo nahřát
prostydlé dutiny.
Před sluněním bylo nezbytné nasadit si červené ochranné brýle tvarově podobné těm, které se nyní nosí do bazénu. Ultrafialové záření se dodnes používá k léčbě kojenecké žloutenky
Lidé už odpradávna toužili napodobit paprsky slunečního záření, neboť si uvědomovali jeho pozitivní působení na lidské zdraví. Helioterapii (sluneční
terapii) používali pro léčebné účely již staří Egypťané, ale zabýval se jí také Hippokrates. Řečtí,
římští i arabští lékaři věděli, že světlo léčí,
i když ve své době neuměli vysvětlit proč.
Až v roce 1903 získal dánský lékař Niels Ryberg Finsen Nobelovu cenu za svůj příspěvek k léčení nemocí pomocí koncentrované
světelné energie (fototerapie). Finsenovy
objevy otevřely cestu k využívání horských sluníček a různých biolamp k léčebným
účelům.
Proti neduhům
i chmurám
Horské sluníčko se
stávalo standardním
vybavením
všech
nemocnic a sanatorií. Už v roce 1916 se
děčínská nemocnice
chlubila, že od místní
spořitelny získala darem křemíkovou výbojku, kterou používá jako
horské slunce. Postupem času
se umělé slunce stávalo běžnou
součástí našich domácností a k jeho používání nejen při léčbě fyzických obtíží vybízel i denní tisk.
Chlumecké listy 21. 6. 1941 psaly:
„Ultrafialovými paprsky se můžeme ozařovat za chmurných
dnů v zimních měsících doma. Tím se tělo zocelí,
načerpá energii, vzezření se příjemně pozmění
a obrana organismu proti škodlivým vlivům nemocí se posílí.“
Stále v nabídce
Povědomí o tom, že je horské sluníčko zdraví prospěšné, se udrželo do dnešních dnů. Jen už dnešní
generace tak trochu neví, co s ním. Horské slunce
ale není ani dnes tak úplně passé. Stále je nedílnou
součástí nabídky lázeňských služeb a pro domácí
použití ho v různých provedeních nabízí například
firmy Philips, Hyundai nebo Beurer.
Značka Hanau z trhu
nezmizela
V roce 1904 instituce s názvem Original
Hanau Laboratory, která sídlila v městě
Hanau poblíž Frankfurtu nad Mohanem,
vyvinula první křemennou žárovku, jejíž UV
záření vykazovalo stejnou kvalitu jako sluneční záření. Tak byla objevena „UV lampa“,
která položila základ obchodu vydělávajícímu na popularitě opalování. Od té doby se
společnost soustředila na zlepšování technického, lékařského a komerčního využití
UV a infračerveného záření. V roce 1911
odstartovala úspěšná éra horských sluníček, která od roku 1920 nesla značku Original Hanau. Dnes je Original Hanau SunCare
jedním z hlavních dodavatelů zářivek, filtrů
a dalších součástek do solárií.
7
TÉMA ČÍSLA: LIKVIDACE HRAČEK
Nebojte se renovovat
Výrobci tiskáren se nás snaží přesvědčit, že do jejich zařízení máme používat
jen nové a originální (tj. jimi dodávané) tonerové kazety. Ve většině případů
však lze tyto kazety renovovat a bez problémů znovu využít. Vyjde to
pochopitelně mnohem levněji než kupovat nové.
8
ZPĚTNÝ ODBĚR
1/2010
TÉMA ČÍSLA / recyklace tonerů
Renovace a recyklace
tonerových kazet
Tiskárny spadají do třetí skupiny elektrozařízení.
Jejich nedílnou součástí jsou tonery. A zatímco
novou tiskárnu či kopírku si pořizujeme jednou
za několik let, tonery měníme i několikrát měsíčně.
Co se děje s těmi miliony prázdných kazet?
Na našem trhu se ročně prodá 3,5 milionu kusů tonerových
originálních kazet a 8,4 milionu kusů inkoustových originálních
kazet, z toho přibližně 30 % jich majitelé nechají zrenovovat. Ostatní
v lepším případě zrecyklují prodejci, v horším případě je uživatelé
vyhodí do směsného odpadu nebo přímo na skládku. Ani to ovšem
není proti liteře zákona, protože tonery spadají do oddílu O – ostatní
odpady. Nejedná se tedy o nebezpečný odpad, a likvidaci je tak
možné provádět běžným způsobem, například spálením ve spalovně
či uložením na skládku.
9
TÉMA ČÍSLA / recyklace tonerů / text: Lucie Kettnerová / FOTO: iSTOck; profimedia
Pohled
do budoucnosti
I výrobci tonerových kazet
začínají myslet na ekologii.
Novým trendem při konstrukci
kazet je snižování počtu
komponentních součástí
a množství použitých
plastových pryskyřic, aby
se v budoucnu snadněji
recyklovaly.
10
Různé tiskárny, různé náplně
I když v obchodě říkáme, že potřebujeme toner, chceme vlastně koupit tonerovou kazetu, neboť tonerem se rozumí
barvonosné práškové médium. Tonerová kazeta pro laserové tiskárny obsahuje
černý prášek, který je prostřednictvím
elektrického pole a laserového paprsku nanášen na fotocitlivý válec a z něj
na papír. Prášek je tvořen převážně uhlíkem a částečně zmagnetizovanými oxidy
kovů. U barevných tiskáren se používá
ještě azurový, purpurový a žlutý toner
pro ostatní barevné odstíny. Dalšími přídavnými látkami v kazetě jsou pryskyřice, pigment, vosk, činidlo pro kontrolu
náboje a další aditiva ovlivňující kvalitu
tisku. Fotoválec obsahuje sklo s hliníkem. Výrazně omezeno bylo používání
látek DBT (dibutylchlorid cíničitý), a to
rozhodnutím Komise Evropského společenství 2009/425/ES ze dne 28. května 2009. DBT se používá pro stabilizaci
plastů před fotochemickými a tepelnými
změnami. Při úniku do přírody je extrémně toxický pro vodní organismy, ovlivňu-
ZPĚTNÝ ODBĚR
1/2010
je navíc funkci brzlíku a snižuje imunitu
člověka.
Pro inkoustové tiskárny se používají cartridge obsahující barvivo, povrchově aktivní látky, polymery (pojidlo), zvlhčovadlo, aditivum pro zvlnění a proti rozkladu
barvy teplem, konzervanty, chelatační
činidlo, ředidlo a vodu.
Nový, nebo renovovaný?
Když tiskárna hlásí, že dochází toner, máme dvě možnosti. Zakoupit kazetu novou, nebo tu původní nechat renovovat,
tedy znovu ji naplnit. Obě varianty mají
svá pro a proti, nejednotné informace
podávají i firmy, jež tonerové kazety na-
spotřebního materiálu, jako jsou například tonerové zásobníky jiných výrobců
nebo opakovaně plněné zásobníky, může mít dopad na kvalitu vašich výtisků/
kopií, může způsobit intenzivní interní
čištění s negativním dopadem na rychlost tisku a může být příčinou nákladných
oprav tiskového zařízení,“ uvádí prodejci
například na svých stránkách.
Vše je testováno
Veškerý materiál použitý při renovaci je
podroben pečlivým chemickým, mechanickým a mikroskopickým testům. Aby
se odstranily případné zbytky barev, je
každá součástka vyčištěna mechanicky,
Při správné recyklaci lze zpětně využít až 95 %
celé kazety.
bízejí. Prodejci doporučují používat pouze nové originální kazety. Uživatele varují před nejistou kvalitou tisku a možností
poškození tiskárny. „Používání jiného
ultrazvukem, popřípadě chemicky speciálními přípravky. Ložiska a pohyblivé části jsou ošetřeny speciálními tixotropními
lubrikanty. Následuje testování optické,
mechanické a elektronické. Testovány
jsou především optické válce, u nichž se
zjišťuje síla fotocitlivé vrstvy, dále stěrky
a magnetické válce. Životnost optického
válce bývá třikrát až čtyřikrát větší, než
je vyčerpání prášku z toneru.
Po naplnění probíhá druhá série testů,
v jejímž rámci se prověřuje funkce stěrek,
těsnění, ložisek, nabíjení a polarizace.
U cartridgí se zjišťuje průchodnost trysek, těsnost konstrukce a funkce vestavěné elektroniky. Proveden je i kontrolní
tisk. Pokud je nalezena nefunkční nebo
poničená součástka, firma je schopna
nahradit ji součástkou z jiné kazety. Tyto zásoby náhradních dílů si společnosti
opatřují vykupováním prázdných, ještě
nerenovovaných (virgin) kazet.
Kazetu lze renovovat do té doby, než
se výrazně mechanicky poškodí části
kazety, které nelze vyměnit. „Pokud se
renovace provádí odborně a komplexně,
lze v praxi běžně dosáhnout minimálně
dvou cyklů, často tří a ve specifických
případech v závislosti na technologii
a konkrétním typu i třeba desetinásobku. To jsou však již výjimky,“ vysvětluje
Jindřich Mach, prezident Asociace renovátorů ČR. K likvidaci tak putují opravdu
jen neopravitelné a dále nevyužitelné
součástky. „Renovátorům není lhostejné,
co se s tímto odpadem děje. Ve světě je
běžné, že se tiskové kazety dekomponují,
Tonery pomáhají
postiženým
Firma OTTO Office letos
začala realizovat ekologicko-charitativně zaměřený projekt
SBÍREJ-TONER.CZ.
Princip projektu spočívá
v tom, že se firmy a nejrůznější
instituce na stránkách
www.sbirej-toner.cz mohou
kdykoliv zaregistrovat, poté
zdarma dostanou sběrné
boxy, do kterých budou
dávat vypotřebované tonery
z tiskáren. Po naplnění boxů
je zajišťován jejich odvoz
do vykupující firmy, kde
Kazetu lze renovovat do té doby, než se výrazně mechanicky poškodí části, které nelze vyměnit
Recyklace v číslech
e konci roku 2008 společnost
K
Canon v rámci zpětného odběru
nashromáždila na 212 000 tun
kazet.
Při recyklaci každých 100 000
použitých kazet lze ušetřit:
—9599 kilogramů hliníku,
—40 tun plastu, což odpovídá
1 000 000 litrům ropy.
třídí na frakce a poté drtí na separovaný
granulát, který je významnou surovinou pro další výrobu. Množství tohoto
odpadu generované v České republice
a zejména absence specializované firmy
pro tuto činnost vedou k tomu, že jsou
tiskové kazety v obrovské míře hromaděny na komunálních skládkách, přičemž
střední doba rozpadu těla tiskové kazety je více než tisíc let. V lepším případě
jsou spalovány ve spalovnách, a přestože
výsledkem je čistá forma energie, se kterou provozovatel spalovny obchoduje,
je třeba i za tuto formu likvidace platit,“
popisuje situaci na našem trhu Jindřich
Mach.
v současné době garantuje omezení odvozu odpadového materiálu na skládky
na nulu. To znamená, že každý díl použité
tonerové kazety je určen k opětovnému
použití (75 %) či k recyklaci (100 %).
Canon už v jedenácti zemích Evropy zajišťuje pro firmy sběrné boxy, jež po naplnění zdarma odveze. Fyzické osoby
mohou kazetu zaslat zdarma v krabičce,
která by měla být součástí každého nově zakoupeného balení. Tento systém
plánuje Canon rozšířit i do dalších zemí.
Každý materiál najde své
uplatnění
Zpětně odebrané tonerové kazety putují do recyklačního střediska, kde se třídí
podle modelů a poté se rozebírají na jednotlivé díly. Každá část vrácené kazety
najde své opětovné uplatnění buď jako
díl v nové tonerové kazetě, nebo jako
surovina pro jiné průmyslové odvětví či
jako náhrada fosilních paliv.
Do nových tonerových kazet lze opětovně použít nabíjecí válec, plášť a magnetický válec. Aby mohly být díly znovu
vloženy do kazety, je nezbytné je
důkladně pročistit a provést
jejich renovaci. Po čištění procházejí přísnou kontrolou, při níž jsou uplatňovány
stejné normy na kontrolu kvality jako
v případě nových dílů. Tonerové kazety s recyklovanými díly jsou tedy stejně
kvalitní jako zcela nové kazety, a proto
jsou všechny tonerové kazety od Canonu
opatřeny upozorněním pro spotřebitele,
že kazeta může obsahovat renovované
a přetvořené díly.
Díly nevhodné pro opětovné použití projdou recyklací a použijí se při výrobě jiných
produktů, např. střešních tašek, nebo se
upotřebí při výrobě energie nahrazující spalování fosilních paliv. Aby k tomu
mohlo dojít, je nutné zbytkový materiál
rozdrtit a roztřídit na hliník, železné kovy,
smíšené plasty a ostatní materiál.
následuje třídění a renovace
tonerů. A právě výtěžek
z této renovace je věnován
vybraným zařízením pečujícím
o postižené. V současné
době je do projektu zapojeno
1375 sběračů, nový sběrný rok
potrvá do konce října 2010.
Jde to i jinak
Některé firmy se však rozhodly jít jinou
cestou, která je přínosnější nejen pro
přírodu. Už v roce 1990 spustila jako jedna z prvních svůj program recyklace tonerových kazet společnost Canon, která
11
ASEKOL info / text: ondřej tesař / FOTO: archiv asekol
Muzeum spotřebičů otevřelo
své brány
Všichni milovníci historie a fandové elektrospotřebičů, které dávno vyšly z módy, nechť se dostaví
do odletové haly Terminálu 2. Na letišti Ruzyně je pro ně do 5. dubna připravena výstava historických
elektrozařízení slibující opravdu výjimečný zážitek.
Je vlastně paradox, že organizátorem výstavy je
ASEKOL, tedy společnost, která se stará o to, aby
staré spotřebiče v poklidu spočinuly v útrobách recyklačních linek a jejich ostatky poté opět po vzoru bájného Fénixe povstaly z popela jako součásti
nových elektrozařízení. ASEKOL vlastně v tomto
případě dělá pravý opak – spotřebiče, které občané svědomitě odnesli na sběrný dvůr, zachovává, či dokonce renovuje. V případě tak unikátních
a krásných exponátů, jaké najdeme v odletové hale Terminálu 2, je to ale moc dobře.
Kořeny a smysl výstavy
Myšlenka na vytvoření Muzea spotřebičů se
zrodila z výsledku loňské soutěže ASEKOLu
O nejstarší sebraný spotřebič, kdy sběrné dvory po celé ČR nashromáždily
stovku historických elektrozařízení.
Technické muzeum v Brně pak určilo
stáří každého z nich a zajistilo jejich
restauraci. Suverénně nejstarším spotřebičem se stala promítačka z roku 1900. Dále se
v soutěži sešla rádia ze 30. let či televize z 50. let.
Počet odevzdaných přístrojů dalece předčil očekávání, a proto vyvstala otázka, jak se spotřebiči naložit. A nápad vytvořit z nich muzeum byl rázem
na světě.
Cílem Muzea spotřebičů není postihnout historii elektrospotřebičů vyčerpávajícím způsobem.
Spíše jde o to, dát návštěvníkům čas a prostor
zastavit se, nasát atmosféru desítky let starých
chvil a také si připomenout, že ekologické chování každého z nás rozhoduje o osudu planety
Země.
Co je k vidění
Nejlepší kousky ze soutěže O nejstarší sebraný spotřebič tvoří základ celé expozice. Kromě
zmíněné promítačky jde například o rozhlasový
přijímač Philips Philette z let 1933–1934, telefon
Tesla z roku 1949 nebo legendární rozhlasový
přijímač Tesla T 58 2800B z roku 1958 zvaný
Brusel. Zbytek exponátů zapůjčilo Technické muzeum v Brně. Celkem je v muzeu k vidění okolo
120 exponátů.
12
Do Muzea spotřebičů se vstupuje bránou s informačním pultem, kde si návštěvníci mohou vzít
speciální noviny MS Journal nebo se dozvědět více
o výstavě a recyklaci. Jak noviny, tak výstava jsou
dvoujazyčné – kromě češtiny také v anglické verzi.
Jádrem muzea je devět samostatných panelů představujících rozvoj elektrozařízení dle jednotlivých
typů. Každý panel obsahuje kromě exponátů ještě informace o druhu elektrozařízení, jeho historii
a časovou řadu připomínající zajímavé události,
které se staly v době výroby konkrétního spotřebiče. Některé panely jsou
interaktivní. Vedle panelů jsou zde k dispozici dvě
telefonní budky a funkční polní telefon. V prostoru vstupní brány se nachází socha Šrotozemšťana,
kterého Pražané předloni v září „nakrmili“ u stanice metra Anděl.
Muzeum spotřebičů bude návštěvníkům na letišti
Ruzyně k dispozici do 5. dubna, poté se přesune
do jiného města. Další informace o Muzeu spotřebičů jsou k nalezení na www.muzeumspotrebicu.cz.
Panely
První panel za vstupní branou představuje kořeny
komunikačních elektrozařízení včetně předelektronické éry. Návštěvníci zde najdou gramofony,
magnetofony a vůbec nejstarší exponát celého
Muzea spotřebičů, fonograf T. A. Edisona zapůjčený Technickým muzeem v Brně. Mezi další zajímavé přístroje patří například elektronický gramofon
Supraphon z roku 1946.
Následuje panel s přenosnými
přehrávači. V této sekci je představena pestrá škála přehrávačů
od magnetofonů přes diktafon až po walkmany, discmany a MP3 přehrávače.
Ty jsou kvůli většímu efektu
umístěny také na figurínách.
Návštěvníci zde najdou například diktafon Tesla D 8 z roku 1967 nebo kazetový Superscope C 10 z roku 1974.
Prvním interaktivním panelem je Svět rádia a rozhlasu. Lidé si zde mohou poslechnout přednášku
o dětské lživosti z roku 1932, rozcvičku z roku 1933,
legendární komentář fotbalového zápasu Sparta –
Slavia od Josefa Laufera z roku 1939 nebo vysílání
Československého rozhlasu v okamžiku napadení
naší země vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968
z dobových rozhlasových přijímačů.
Největší počet exponátů je v sekci Komunikace
a telefony, od nástěnného telefonu přes telegraf,
dálnopis a stolní telefony až po mobily. Časově expozice pokrývá období od 20. let minulého století
až po současnost. Výjimečným exponátem je bezesporu telegraf z roku 1925, nástěnný telefon ze
stejného období či krásný stolní telefon Siemens
Klenot muzea
Expozici slavnostně otevřeli jednatel ASEKOLu Jan Vrba a za letiště Ruzyně pak vrchní ředitel divize
Letecký obchod, provoz a řízení majetku Jiří Pos
Halske z roku 1935. Součástí sekce je i výkladový
slovník odborných termínů.
Dalším interaktivním panelem je Přenos obrazu
a zvuku, TV. Návštěvníci zde na dobových přístrojích uvidí zahájení vysílání Československé televize
z roku 1953, černobílý pořad pro děti Rozmarýnek
z roku 1960 či záběry z okupace v roce 1968. Nejstarší zde vystavený televizor se vyráběl v letech
1953–1957, nejmladší, již s LCD obrazovkou, pochází z roku 1997.
Interakce a počítače tvoří třetí a poslední interaktivní panel. Zvláště muži si zde rádi zahrají
čtvrtstoletí staré hry Pac-man, Tetris či Arkanoid.
Právě na tomto panelu je dobře vidět, jak rychle se informační technologie vyvíjejí. Časové rozpětí exponátů je díky elektrickému kalkulačnímu
stroji Nisa z let 1965–1975 zhruba 25 let. Najdete
tady například nejprodávanější počítač všech dob
Commodore 64 z roku 1985 nebo český Sinclair ZX
Spectrum z let 1982–1985. Součástí sekce je i 2D
expozice záznamových nosičů od děrných štítků
přes pásky a CD až po pevný disk.
Poslední, největší a z hlediska organizátora i nejdůležitější součástí expozice je Svět recyklace –
kruhový středový panel s informacemi o společnosti ASEKOL a o recyklaci elektrozařízení. Kolem
panelu je na zemi nakreslen koloběh spotřebiče
od jeho vyrobení až po recyklaci a následné znovupoužití ve výrobě. Jeho součástí jsou čtyři plazmové televize a různé druhy elektrozařízení včetně
prvního českého tranzistorového přijímače Tesla T
58 2800B z let 1958–1960, mikrofonu Tesla AMD
103 z let 1975–1980 či rozhlasového přijímače Philips 208 U z poválečné doby.
Přenosný gramofon
HMV Model 102
Zřejmě nejvýznamnější exponát výstavy.
Paradoxně se nejedná o elektrozařízení.
Přenosný gramofon HMV Model 102 je
nástupcem Modelu 101, který se vyráběl
v letech 1925–1931.
Podle znalců je
Model 102 tím
nejlepším, čeho bylo
v oblasti přenosných
gramofonů možno
dosáhnout. Šlo o pátou
a finální verzi série HMV
Model. O kvalitě přístroje
svědčí, že jeho produkce
skončila až v 60. letech.
Muzeum spotřebičů
Kde: Letiště Ruzyně, Terminál 2,
odletová hala
Kdy: od 26. ledna do 5. dubna
Otvírací doba: bez omezení
Vstupné: zdarma
Počet exponátů: zhruba 120
Časový rozsah: přes 100 let
uhodily nás do očí...
Kinopromítačka z roku 1900,
vítěz soutěže O nejstarší sebraný spotřebič
Telefon Tesla s kruhovou číselnicí s alfanumerickými znaky pro impulzní volbu z roku 1949
Stylový kufříkový gramofon Supraphon
GE 080 z období 1960–1965
Televizor s klasickou vakuovou obrazovkou
Tesla Astra 4206 U-6 z let 1959–1960
Magnetofon Tesla Sonet Duo ANP 210 vyráběný v letech 1960–1965
Nejprodávanější počítač všech dob Commodore 64 z roku 1985
13
pro školy / TEXT: lucie kettnerová / FOTO: archiv asekol
Abecedou k ochraně přírody
Jak donutit dospělé třídit odpad? Naučme to jejich děti! To je i hlavním úkolem příručky Eko abeceda,
která má učitelům usnadnit práci s přípravou výukových materiálů a dodat nové nápady pro hodiny
ekologické výchovy. Příručka vznikla za podpory Operačního programu Infrastruktura a Státního fondu
životního prostřední České republiky.
Eko abeceda pomáhá učitelům připravit vyučovací hodiny tak, aby žáky bavily
Vzdělávací program o třídění a recyklaci odpadů
a zpětném odběru elektrozařízení a baterií Recyklohraní úspěšně vstoupil do druhého roku své existence. Jen za první rok se do něj zapojilo 1610 základních a středních škol z celé České republiky, které
reprezentují více než 400 000 žáků a studentů.
Novinkou, kterou společnost ASEKOL připravila pro
školní rok 2009/2010, je Eko abeceda, informační
příručka pro učitele, která jim pomůže s přípravou
výuky v hodinách, v nichž je téma environmentální
výchovy zakomponováno. Reformy obsahu vzdělávání a zavádění klíčových kompetencí do výuky
kladou na učitele velké nároky právě z hlediska
přípravy podkladů, které by žákům podávaly informace v souvislostech a s ohledem na praktický život. Proto se autoři snažili Eko abecedu koncipovat
právě s důrazem na využití v praxi.
Proč právě děti?
Pokud se děti s problémem recyklace seznámí už
v útlém věku, navíc zábavnou formou her, pone-
14
ZPĚTNÝ ODBĚR
sou si přirozeným způsobem tyto znalosti a vztah
k životnímu prostředí i do dalšího života. „Recyklace odpadu je dnes velice aktuální téma a díky
tomu, že se k němu žáci sami vyjadřují, si toho
Dozvíte se v Eko abecedě
Z pětně odebrané televizory postavené
na sebe by dosáhly výšky třináctinásobně
převyšující Mount Everest.
potřebené mobilní telefony by až
O
po okraj vyplnily pět železničních
nákladních vagonů.
omácnosti se za rok zbavily použitých
D
domácích spotřebičů o hmotnosti
rovnající se přibližně polovině hmotnosti
Karlova mostu, který váží sto tun.
Pozn.: Uvedené údaje se týkají zpětného
odběru v ČR za rok 2008.
1/2010
odnesou daleko více, než kdyby jen poslouchali
výklad přednášejícího,“ schvaluje tento přístup
Bc. Ludmila Sharabati, která má na starosti projekt Recyklohraní v ZŠ a MŠ Habry. Navíc průzkumy v rodinách dokazují, že děti stále více ovlivňují
chování a názory svých rodičů. Jestliže děti spolurozhodují, či dokonce mají hlavní slovo ve výběru
nových elektrozařízení, jistě dokážou rodiče přesvědčit i o jejich správné likvidaci. „Díky materiálům vytvořeným primárně pro výuku ve školách se
nám tak daří oslovit výrazně širší skupinu občanů,“
připomíná Hana Ansorgová z ASEKOLu, spoluautorka příručky. Naštěstí jsou děti na problematiku
životního prostředí velmi citlivé, a to i díky vzdělávacím programům realizovaným na školách.
Abecedou krok za krokem
Příručka Eko abeceda se skládá z více částí. Jedna například definuje metodiku, tedy co všechno
mají učitelé k dispozici a jak s tím pracovat. Druhá
zase přináší výklad problematiky, a to v podobě
OHLASY ZE ŠKOL
ZŠ Srch (okr. Pardubice), hodiny prvouky
„Vyrobili jsme malé odpadové nádoby ke kartičkám,
které znázorňují jednotlivé druhy odpadů. Nejlepší
ale stejně je mít těch odpadů co nejméně a vědět, kam
je ukládat. Rozhodně ne do lesa, jak to občas vidíme
i u nás pod Kunětickou horou. Proto jsme uspořádali
sbírku starých elektrospotřebičů přímo u nás ve škole.“
ZŠ a MŠ Lukov, přírodověda a další předměty
„Materiály jsou velmi pěkně připravené, děti výuka
baví a samy aktivně vyhledávají další informace.
Recyklohraní zařazujeme v přírodovědě, integrací
do dalších předmětů a projektově.“
tvrdých dat (procenta vybavení domácností jednotlivými elektrozařízeními, množství odebraného elektrozařízení aj.), ale i formou různých srovnání, která žákům výklad zatraktivní.
Příručka nepřináší jen suchá čísla, snaží se také
přístupnou formou vysvětlit ekonomická hlediska ochrany životního prostředí a objasnit důležitost trvale udržitelného rozvoje. Příklady jsou
dětem ukazovány na věcech, s nimiž přicházejí
denně do kontaktu, což jsou například počítače
či mobily. Stejně tak informace o nebezpečných
prvcích a materiálech se vztahují k tomu, co nás
obklopuje.
Doprovodné materiály
Důležitou součástí výukové sady jsou navrhované
scénáře vyučovacích hodin, které si učitelé mohou
přizpůsobit podle dalších aktuálních témat a projektů, jež na škole realizují. Scénáře popisují dílčí
etapy a odkazují učitele k jednotlivým částem přiloženého doprovodného videa na DVD nosiči.
Učitelé v kufříku najdou také vzdělávací plakáty
pro první i druhý stupeň, které prezentují životní
cyklus elektrozařízení a zajímavou formou znázorňují využitelnost vysloužilých elektrospotřebičů.
Plakáty vyvěsí učitel vždy před začátkem hodiny
věnované dané problematice.
Hrací karty zase žákům pomohou zábavným způsobem přiblížit správné nakládání s odpady a seznámí je i s dalšími zajímavými informacemi o elektrospotřebičích.
Akce pro veřejnost
Školy jsou motivovány, aby ekologické projekty
nerealizovaly jen ve školních lavicích, ale své poznatky a úsilí představily i veřejnosti. To se týká
například dne otevřených dveří, v rámci něhož
proběhnou nejen projekce, ale také setkání žáků
a veřejnosti s pozvanými hosty, odborníky, kteří
promluví o problematice zpětného odběru a odpoví na případné dotazy. Při této příležitosti budou
také vyhodnoceny třídy a nejaktivnější žáci v rámci
jednotlivých soutěží.
Jak to vidí školy
Na podzim, kdy školní rok teprve začal nabírat
na obrátkách, už se do ASEKOLu začaly vracet
první odučené scénáře. Pozitivní zkušenosti s Eko
abecedou získala i ZŠ a MŠ Habry, kde do začátku
prosince proběhla výuka podle čtyř scénářů.
Podle scénáře 2 Co dělat s elektroodpadem a scénáře 3 Jak nakládají lidé s vysloužilými elektrospotřebiči pracovalo čtyřiadvacet žáků z páté třídy.
Šlo o doplnění a zpestření výuky v předmětech výtvarná výchova, přírodověda, matematika, český
jazyk (sloh) a pracovní činnosti. Scénář 2 se uplatnil v hodinách výtvarné výchovy a přírodovědy,
v nichž žáci diskutovali o výrobě, využití a likvidaci
elektrospotřebičů, a na základě této diskuse vytvořili komiks s názvem Životní příběh spotřebiče.
S rodiči pak vyplnili dotazníkové šetření na téma
odpady.
V hodinách vedených podle scénáře 3 dostali žáci
za úkol vytvořit seznam svých vysloužilých elektrohraček. Současně přinesli rozbité a nefunkční
hračky do školního sběrného kontejneru. „Děti si
uvědomily funkčnost a životnost elektrohraček.
Mezi žáky se rozvinula zdravá soutěživost ve sběru, mnozí nutí k třídění rodiče a prarodiče, oslovují
i sousedy,“ popisuje úspěch akce koordinátorka
projektu Recyklohraní Ludmila Sharabati.
Do Přípravy propagační kampaně (scénář 4) se
v Habrech zapojilo šestnáct sedmáků. Rozdělili se
do tří skupin, v nichž vytvářeli letáky a pozvánky
na různé propagační akce a soutěže týkající se recyklace. Průběžně přitom vyplňovali záznamové
a pracovní listy Eko abecedy, které jim sloužily jako
opěrné body, aby se ve svých projektech neztratili.
„Scénáře z Eko abecedy nacházejí své místo v hodinách českého jazyka (sloh), výchovy k občanství,
výtvarné výchovy a informatiky, tudíž je ve vyučování maximálně využito mezipředmětových
vztahů. Žáci stále přicházejí s novými a novými
podněty, které společně zpracováváme,“ doplňuje
Ludmila Sharabati.
Body za odučené hodiny
Výuková sada Eko abeceda obsahuje lektorskou příručku pro pedagogy včetně metodických pokynů.
V kufříku dále učitelé najdou 4 scénáře výukových hodin pro první i druhý stupeň, plakáty, pomůcky
a DVD s tematickými dokumentárními filmy. Za odučené scénáře získává škola body do programu
Recyklohraní.
Na učiteli záleží nejvíce
„Role učitelů je zde nesmírně důležitá. Na jejich vnímavosti a porozumění problémům současného
světa bude záviset vnímavost a připravenost k racionálnímu a rozhodnému jednání dalších generací
obyvatel Země.“ (citováno z příručky Eko abeceda)
15
asekol info
Spolupráce s kraji v roce 2009
V minulém roce podporoval ASEKOL zpětný odběr elektrozařízení
1. Jihočeský
ve všech krajích ČR. Krajské projekty se zaměřily především na vybavení
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
sběrných dvorů unifikovanými přístřešky na elektroodpad, tzv.
E-domky. Druhou část projektů tvořily vzdělávací kampaně na podporu
Rozmístěno 8 E-domků: Veselí nad
Lužnicí; Vodňany; Kestřany; Kardašova
Řečice; Lomnice nad Lužnicí;
Borovany; Velešín; Nové Hrady
II. Vzdělávání a osvěta
informovanosti o sběru elektrozařízení.
Den Země (Týn nad Vltavou)
Pouťová akce (Velešín)
Věnuj mobil (Strakonice, Písek)
Stacionární kontejnery (České
Budějovice)
Šrotonátor přichází (České Budějovice)
2. Karlovarský
3. STŘEDOČESKÝ
4. Ústecký
5. pardubický
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozmístěno 5 E-domků: Karlovy Vary;
Toužim; Luby; Chodov; Kraslice
Rozmístěno 7 E-domků: Kamýk nad
Vltavou; Nové Strašecí; Tachlovice;
Beroun; Bakov nad Jizerou; Líbeznice;
Bzová
Rozmístěny 3 E-domky (Jimlín; Louny;
Ústí nad Labem)
Rozmístěny 3 E-domky: Pardubice;
Svitavy I; Svitavy II
II. Vzdělávání a osvěta
II. Vzdělávání a osvěta
Šrotonátor přichází – červen 2009
Setkání se starosty Žatecka a Lounska
Instalace stacionárních kontejnerů
v Žatci (5 ks)
Instalace stacionárních kontejnerů
v Roudnici nad Labem (2 ks)
Šrotonátor přichází – Pardubice
II. Vzdělávání a osvěta
Hejtmanský den
Barevný den – Karlovy Vary, Rolava
Pronájem plochy autobusu
k velkoformátovému polepu
16
II. Vzdělávání a osvěta
Velkoformátový polep autobusu MHD
(Kolín)
ZPĚTNÝ ODBĚR
1/2010
ASEKOL info
6. Plzeňský
7. Liberecký
8. Vysočina
9. královéhradecký
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozmístěno 8 E-domků: Nepomuk;
Tachov; Chodov; Plzeň; Ždírec;
Kralovice; Třemošná; Nýřany
Rozmístěno 6 E-domků: Liberec;
Turnov; Hodkovice nad Mohelkou;
Hrádek nad Nisou; Frýdlant; Jilemnice
II. Vzdělávání a osvěta
II. Vzdělávání a osvěta
Rozmístěno 5 E-domků: Hradec
Králové; Sadová; Nový Bydžov;
Bezděkov nad Metují; Týniště nad
Orlicí
Dobřany - soutěž na podporu třídění –
informační stánek se soutěžemi
Reklama v Plzeňském a Klatovském
rozhledu (Šrotonátor přichází,
E-domek)
propagace E-domku na sběrném
dvoře Kralovice
Šrotonátor přichází – Plzeň
Instalace Šrotonátora ve školícím
středisku Černošín
Věnuj mobil – projekt spolufinancován
z prostředků kraje
Šrotonátor přichází – červen 2009
Krajská setkání – nabídka podpory
zpětného odběru elektrozařízení
obcím
Slavnostní otevření E-domku
na sběrném dvoře v Liberci
Rozmístěno 10 E-domků: Počátky;
Jihlava; Ledeč nad Sázavou; Okříšky;
Budišov; Moravské Budějovice;
Bystřice nad Perštejnem; Přibyslavice;
Černovice; Chotěboř
II. Vzdělávání a osvěta
Prezentace na setkání ORP (Janovičky,
Mladé Buky)
Semináře pro obce (Broumov, Náchod,
Dvůr Králové, Rychnov nad Kněžnou)
Slavnostní odhalení E-domku (Hradec
Králové)
Dožínky – přívěs Svět recyklace
Soutěž Čistá obec 2008
10. Jihomoravský
11. Moravskoslezský
12. Olomoucký
13. Zlínský
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozsah spolupráce
I. Technická podpora
Rozmístěno 6 E-domků: Bučovice;
Rájec-Jestřebí; Blansko; Hlohovec;
Jevišovice; Sedlec u Mikulova
Rozmístěny 4 E-domky: Příbor;
Jablunkov; Trojanovice; Staré Město
Rozmístěno 8 E-domků: Dubicko;
Prostějov; Kojetín; Šumperk; Tovačov;
Troubky; Uničov; Vápenná
II. Vzdělávání a osvěta
Seminář s přednáškou pro starosty
pořádaný TS Bruntál
Dni Země – Třinec
Šrotonátor přichází – Opava
Rozmístěno 8 E-domků: Jablůnka;
Tlumačov; Napajedla; Otrokovice;
Koryčany; Hulín; Staré Město; Uherské
Hradiště
Dny Země (Brno Špilberk)
Ekojarmark (Veselí nad Moravou)
Dny Země (Kyjov)
Akce Věnuj mobil
Podpora školského zařízení pro
environmentální vzdělávání (Lipka)
Ocenění výherců ankety Zelené
úřadování (září 2009)
Šrotonátor přichází (Brno – září 2009)
Články v Jihomoravských ekolistech
Prezentace na setkání ORP
II. Vzdělávání a osvěta
Krajská komunikační kampaň
– informační stánek ASEKOL se
soutěžemi pro děti
Soutěž obcí „My třídíme nejlépe“
Šrotonátor přichází (Jihlava)
II. Vzdělávání a osvěta
Slavnostní otevření E-domku (Prostějov)
Akce pro veřejnosti (Prostějov;
Olomouc) – stánky s tématikou
zpětného odběru elektrozařízení
Semináře pro starosty
Soutěž o keramické sluchátko
II. Vzdělávání a osvěta
II. Vzdělávání a osvěta
Polep odpadových nádob a svozových
vozů
Ocenění výherců soutěže
O keramickou popelnici
Šrotonátor přichází (Zlín – září 2009)
Prezentace na setkání ORP
17
reportáž / text: Jiří Holubec / foto: Michael Kratochvíl
Poklady z popelnic
Jedno staré přísloví tvrdí: „Pro jednoho odpad, pro druhého poklad.“ O tom, jak pravdivé toto tvrzení je,
jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči během jednoho odpoledne stráveného ve společnosti lidí,
kteří si říkají freeganisté.
Sedíme v bytě, který se před nějakým časem stal
centrem pozornosti snad všech médií. Prázdné
prostory v pražské Truhlářské ulici dal jejich majitel k užívání obyvatelům letos v létě vystěhovaného squatu Milada. Noviny i televize se několik
týdnů předháněly v líčení hrůz, které budou muset
občané bydlící okolo trpět, a když se nic takového
nestalo, zavřela se nad případem voda. Popravdě
řečeno, nic zvláštního k vidění tu nenajdete. Několik místností se starým, ale bytelným nábytkem,
obývací pokoj se sedací soupravou a kuchyň, kde
na plotně kouří několik velkých hrnců. V jednom
bublá omáčka se sójovým masem, ve druhém se
právě dovařily těstoviny. Náš průvodce, který si
říká Štěpík, si naloží oboje na talíř a mezi vyprávěním se dává do jídla.
Proti plýtvání
„Freeganisté se snaží žít způsobem, který co nejméně zatěžuje životní prostředí,“ shrnuje hned
na začátek celou filozofii hnutí. „Nesouhlasíme
s dnes rozšířenou filozofií, že všechno musí být
nové, a co se pokazí nebo třeba jen vyjde z módy,
je lepší vyhodit. Vyhrazujeme se proti konzumu,
bezmezné spotřebě a plýtvání. Snažíme se využívat věci, které lidé už nechtějí, dají je do bazarů,
vyhodí je, nestarají se o ně. Ať už je to nábytek,
domy nebo třeba potraviny.“
Stejně jako velkou část freeganistů, ani Štěpíka
nevede k využívání recyklátů společnosti ekonomická nutnost. Sám říká, že je schopen si zajistit
dostatečný příjem z brigád a příležitostných prací.
Hlavní motivací pro něj je vymezit se proti plýtvání. Celý prostor Truhlářské je důkazem, že věcí,
kterých se dobrovolně zbavujeme, je více než dost.
V obývací místnosti sedíme na zánovních polstrovaných sedačkách, v kuchyni jsou funkční sporáky,
nádobí se myje v nerezovém dvoudřezu. O patro
výš dokonce funguje slušně zařízené počítačové
centrum. Opět sestavené z odložených a vyřaze-
Štěpíkova dodávka je z velké části pospojována z recyklovaných dílů
a to i včetně funkční navigace
18
ZPĚTNÝ ODBĚR
1/2010
ných součástek. Vše pochází ze skládek, kontejnerů a z inzerátů nabízejících věci „za odvoz“. „Čas
od času se nám ozvou firmy, jestli nechceme třeba
dvacet telefonů,“ říká Štěpík. V Truhlářské se zužitkuje vše, co se dá, zbytek je k dispozici ve zdejším
Freeshopu, kde je veškeré zboží zdarma.
Případ z Británie
Hnutí freeganistů (www.freegan.info) není českou
specialitou. Vzniklo v polovině 90. let minulého
století v Anglii a rozšířilo se v podstatě po celém
světě. Tomuto fenoménu se nedávno věnoval například i článek v prestižním britském časopise The
Guardian, který sledoval případ Tristrama Stuarta.
Ekologický aktivista Tristram se dlouhodobě věnuje sledování procesu zpracování odpadků. Ve své
knize Waste: Uncovering the Global Food Scandal (Plýtvání: Odhalení globálního potravinového
skandálu) se zaměřuje na hospodaření s potravinami. Na řadě případů dokazuje fakt, že plýtvání po-
Dvůr malého supermarketu v Břevnově nás mile překvapil
travinami je jedním z neopomenutelných faktorů
způsobujících ekologické problémy dnešní doby.
Podle Tristrama Stuarta, ale i podle šetření nezávislé organizace Wrap z roku 2008, skončí ve Velké
Británii v popelnicích ročně kolem šesti milionů
tun potravin. Britové prý každých 12 měsíců vyhodí 484 milionů neotevřených jogurtů, 1,6 miliardy
jablek (27 jablek na každého obyvatele Británie)
a 2,6 miliardy krajíců chleba. Do průzkumu navíc
nebyly zahrnuty potraviny, které vyhazujeme v zaměstnání anebo které necháme na talíři v kantýnách a v restauracích. Sečteno a podtrženo, Britové prý vyhazují přibližně čtvrtinu potravin, které
koupí. Není důvod se domnívat, že bychom na tom
v Česku byli lépe.
Vyrážíme na nákup!
Naše výprava za recykláty moderní společnosti
začíná nástupem do Štěpíkovy obytné dodávky,
která je – jak jinak – také z velké části pospojovaná z recyklovaných dílů a částí. Patro na spaní je
sešroubováno ze starých filmařských kulis, dveře
jsou vlastnoručně vyvařené a nad volantem dokonce svítí GPS navigátor. „To je taky recyklát,“ podotýká Štěpík, když se bludištěm jednosměrek Starého Města suneme na most přes Vltavu. „Našel
jsem ji u kontejneru, byla plně funkční, jen nesvítil
display. Všechno, co potřebovala, bylo rozebrat
a očistit zoxidovaný kontakt.“
Po asi čtvrthodině jízdy zabočí naše dodávka
na dvůr malého supermarketu v Břevnově. Vedle
obřích obchodů v centru vypadá spíš jako maloměstská samoobsluha, ale podle našeho průvodce
je právě taková velikost ideální pro dobrý „nákup“.
Jak nám je vysvětleno, velká nákupní centra začala své kontejnery hlídat poté, co se staly terčem
nájezdů skupin bezdomovců, kterým bylo jedno,
v jakém stavu je zanechají. Odpadky roztahané
Lovci pokladů
Kolem pražských kontejnerů se shromažďuje pravidelná skupina „lovců“, kteří z nich jsou schopni
vydolovat často doslova poklady. Když se v okolí
vyklízí prvorepublikový byt, najdete v nich ručně
vyřezávané lustry z 30. let, nábytek z leštěného
dubu, oblečení, příbory a nádobí. Nezřídka i knihy,
obrazy nebo sošky, jejichž hodnota jde do tisíců.
v okruhu sta metrů nejsou pro tichou toleranci
kontejnerových lovců dobrým předpokladem.
Štěpík natahuje pracovní rukavice, zkušeně zaloví
v první ze dvou plastových nádob a vedle něj začne
rychle narůstat hromádka potravin. Deset zabalených knedlíků, kterým dnes prošla doba minimální
trvanlivosti. 25 jogurtů stejného data. Dvoukilový
svazek mrkve, síťka pomerančů, kilo mandarinek,
síťka kiwi, z nichž je jedno chycené plísní. 8 krabic
biomléka, které včera prošlo. Cukety, lilky, papriky.
Prášek na praní s natrženým obalem. Lovec zkušeně vytřídí potraviny s poškozeným obalem nebo
v nepoživatelném stavu a zbylý „nákup“, odhadem
zhruba za osm set korun, skládáme do kartonové
krabice. Když jsme skoro hotovi, objeví se na rampě za drátěným plotem zaměstnanec supermarketu s cigaretou. Evidentně si není jistý, jak na naši
přítomnost reagovat, a nijak ji nekomentuje. Ani
na pozdrav neodpoví, ale na Štěpíkovu žádost nám
přes plot podá prázdnou krabici, do které skládáme zbytek. Před odjezdem zametáme okolí kontejnerů a srovnáme je na místo. Pán nás beze slova
sleduje a pak nám kývne na rozloučenou.
nita. Otázka, která by patrně napadla každého, zní:
Nelze zajistit, aby zboží nekončilo v odpadcích, ale
u lidí, kteří si ho (ať už z jakéhokoli důvodu) nemohou koupit? Podle vysvětlování našeho průvodce
určitý systém funguje například v Nizozemsku. Supermarkety zde svážejí na jedno místo potraviny
a zboží těsně před koncem záruční doby. Každý,
kdo má zájem, se může zaregistrovat u místního úřadu a po předložení průkazu má možnost si
z navezeného zboží vybrat, co spotřebuje. Štěpík
ovšem namítá, že centralizace, legislativa a rozdělování průkazek takové lidi označuje jakousi sociálně nelichotivou nálepkou. „Já nechci, abych se
musel někde registrovat. Vím, kde najdu vše, co
potřebuji k životu, a dovedu si to obstarat. A kdokoli chce, může se přidat. Naše komunita funguje
na základě sdílení jakéhosi know-how. Nejsme rozdělení na organizátory a účastníky. Každý přispívá,
čím může, vše se zpracovává společně a společně
z výsledků žijeme,“ vysvětluje. „Každý týden navíc
vaříme z věcí, co nezpracujeme, oběd pro bezdomovce. Na tom, že fungujeme z recyklátů společnosti, nevidím nic špatného.“
Najedí se všichni
Cestou zpět do Truhlářské absolvujeme ještě několik krátkých zastávek na vytipovaných místech.
Jednou je to velkoobjemový kontejner, podruhé
načerno vzniklá skládka věcí vynesených z kolemstojících činžáků. Do dodávky se postupem
doby stěhují drobné i větší předměty. Zednická
lžíce. Ocelový profil, ze kterého se dá leccos svařit.
Poloprázdný plastový kanystr s čisticím prostředkem. USB kabel, grafická karta a vyřazený monitor
k počítači. Naše výprava trvala necelé tři hodiny
a výsledek nás stačil přesvědčit o tom, že z věcí,
které považujeme za odpad, může vlastně velmi
komfortně žít nejen jednotlivec, ale i celá komu-
Recyklované modely
Spisovatelka, novinářka a freeganistka Gene
z New Yorku se objevila na obálce americké CosmoGirl v modelu sestaveném výhradně z oblečení
nalezeného během jedné noci na ulici.
Organizovaná snaha
O využívání nespotřebovaných potravin se ve světě snaží řada organizací, například Food Not Bombs
(Jídlo, ne bomby) nebo Second Harvest (Druhá
sklizeň).
19
rozhovor / text: MILAN MACHATÝ / FOTO: archiv electro-coord
Odebrali jsme okolo tří čtvrtin
maďarského elektroodpadu
Zajímalo nás, jak funguje systém zpětného odběru v dalších postkomunistických zemích. Jaké tam řeší
problémy a jakých výsledků ve zpětném odběru a recyklaci elektrozařízení dosahují? Vydali jsme se proto
do Budapešti za představiteli tamních kolektivních systémů a asociací, které se danou problematikou
zabývají. Na naše otázky odpovídali provozní ředitel Electro-Coord Magyarország Kht. Peter Kovacs
a ředitelka CECED Magyarország Egyesülés Fanni Mészáros.
Jak jste spokojeni s úrovní současné maďarské
legislativy týkající se zpětného odběru elektrozařízení?
Peter: Současná maďarská legislativa vychází z evropské směrnice o elektroodpadu, která vstoupila v platnost 13. srpna 2005 a velice dobře plní
svůj účel. Směrnice vytvořila podnětné podmínky
pro výrobce, kolektivní systémy a společnosti zabývající se nakládáním s odpady. Naše legislativa
sice od té doby prošla drobnými kosmetickými
úpravami, nevyžádala si však výraznější změny
a poskytuje všem zainteresovaným jasné instrukce, jak postupovat při zpětném odběru a následném zpracování elektroodpadu v souladu s právními předpisy.
Co v tomto směru považujete za největší problém, který by se měl řešit nejdříve?
Peter: Jak ostatně vyplývá již z odpovědi na předchozí otázku, v Maďarsku nemáme v současné
době žádný závažnější legislativní problém. Našli
bychom spíše menší nedostatky, jež by bylo dobré časem odstranit. Takovým příkladem může být
třeba rozdělení elektroodpadu do jednotlivých
skupin, které dnes tak úplně neodpovídá reálné situaci z praxe. Podle našeho názoru by bylo
logičtější rozdělení do následujících pěti skupin:
velké domácí spotřebiče, chladicí a mrazicí spotřebiče, osvětlovací zařízení, zařízení s vakuovými
obrazovkami a monitory, drobná elektrozařízení.
Takové rozdělení by podle nás přineslo do systému větší flexibilitu.
Můžete v krátkosti představit systém zpětného
odběru Electro-Coord?
20
ZPĚTNÝ ODBĚR
Peter: Electro-Coord provozuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení ve všech
kategoriích. Do naší působnosti spadají hypermarkety, obchodní řetězce i jednotlivé obchody
prodávající produkty zahrnuté ve všech skupi-
nách elektrozařízení včetně osvětlovacích zařízení. Jednak od nich zpětně odebíráme použitá
elektrozařízení vrácená zákazníky a jednak máme přímo v jejich prostorách umístěné speciální
kontejnery, kam mohou lidé sami použité elektro odložit. Organizujeme také pravidelné svozy
elektroodpadu v obcích, odkud se elektroodpad
dopravuje přímo do zpracovatelských firem.
Jak hodnotíte výsledky sběru za poslední rok?
Peter: V roce 2008 (v době uzávěrky čísla ještě
nebyly známé údaje za rok 2009) jsme zpětně
odebrali přes 32 000 tun elektroodpadu, což
představuje okolo 75 % celého maďarského trhu. To je velmi dobrý výsledek, který nás posiluje
v odhodlání ještě vylepšit fungování a výkonnost
našeho kolektivního systému.
Forgó Morgó
V roce 2006 zahájila CECED Magyarország
– ve spolupráci s ELECTRO-COORD Magyarország – celostátní kampaň propagující efektivní využívání elektrické energie.
Kampaň dostala název Forgó Morgó (volně přeloženo: potížista) a jejím cílem je
nahradit v co nejkratším horizontu staré
domácí spotřebiče, které nejsou zrovna
šetrné k životnímu prostředí a spotřebovávají značný objem energie, moderními,
ekologicky šetrnými a energeticky úspornými řešeními.
1/2010
Jak jste spokojeni s dopadem osvětové kampaně Forgó Morgó, kterou společně uvedly v život
CECED Magyarország a ELECTRO-COORD Magyarország? Chystáte letos v rámci kampaně
nějaké novinky?
Fanni: S kampaní jsme velmi spokojeni, vždyť také na konci minulého roku získala v Praze cenu
National Energy Globe Award v kategorii maďarských osvětových kampaní. Figurka Forgó Morgó
se v posledních třech letech stala velmi dobře
známou mezi dětmi i dospělými. Dnes je vlastně v Maďarsku jakýmsi symbolem energetické
hospodárnosti. V tomto roce bychom rádi Forgó
Morgó financovali ze zdrojů EU, kampaň se tentokrát zaměří především na zpětný odběr drobných
elektrozařízení.
Fanni Mészáros
ředitelka CECED Magyarország Egyesülés
Peter Kovacs
provozní ředitel Electro-Coord Magyarország Kht.
Electro-Coord
Nezisková společnost Electro-Coord
Magyarország Kht. byla založena v roce
2005 v Budapešti. U jejího zrodu stálo
deset společností produkujících elektrické
a elektronické spotřebiče (Whirlpool;
Gorenje; Electrolux; DOMETIC; Fagor;
Groupe SEB Central-Europe; Indesit; HTM;
Miele; BSH), na konci roku se přidaly
ještě tři další (GE; Philips a Osram). Tento
kolektivní systém zpětného odběru
elektrozařízení vznikl proto, aby svým
zakladatelům, výrobcům a dovozcům
elektrozařízení ulehčil splnění povinnosti
zajištění zpětného odběru a odděleného
sběru použitých elektrických
a elektronických zařízení, kterou jim
ukládá evropská i maďarská legislativa.
Electro-Coord provozuje celostátní systém
zpětného odběru elektrozařízení ve všech
kategoriích včetně osvětlovacích zařízení.
V roce 2008 zpětně odebral přes 32 000
tun elektroodpadu. Stejně jako ASEKOL je
i Electro-Coord členem evropská asociace
kolektivních systémů WEEE Forum.
CECED
Asociace CECED Magyarország Egyesülés
byla založena 21. září 2004 jedenácti
výrobci a distributory domácích
spotřebičů. Je členem mezinárodní
organizace CECED zastupující zájmy
evropských distributorů domácích
spotřebičů. Členové CECED Magyarország
založili v roce 2004 významnou
asociaci zaměřující se na nakládání
s elektronickým odpadem – byla to
nezisková organizace ELECTRO-COORD
Magyarország (ECM).
21
příloha Ecobat
Není baterie jako baterie...
Novela zákona o odpadech, která
platí již od 18. září 2009, zavádí
Pokud jste své baterie nebo akumulátory zařadili k automobilovým, průmyslovým nebo
přenosným bateriím, uvádíme některé specifické požadavky na každou z těchto skupin:
Automobilové
nové členění baterií a akumuláto-
d není používáno
C
režim zpětného odběru použitých baterií
povinná místa zpětného odběru ve všech obcích, kde jsou baterie
prodávány
rů do tří skupin. Ke každé z těchto skupin se vztahují poněkud
Průmyslové
odlišné povinnosti. Proto je pro
eplatí zákaz obsahu Cd
n
režim odděleného sběru odpadních baterií
pouze individuální nebo solidární oddělený sběr
dostupnost míst odděleného sběru není stanovena
výrobce a poslední prodejce důležité vědět, do jaké skupiny jeho
baterie nebo akumulátory spadají.
Přenosné
ECOBAT pro vás připravil rozhodo-
latí zákaz obsahu Cd (s výjimkami)
p
režim zpětného odběru použitých baterií
možnost zapojení do kolektivního systému zpětného odběru
povinná místa zpětného odběru v obcích nad 1500 obyvatel a ve většině typů
prodejen s bateriemi
vací schéma, které vám pomůže
tento problém vyřešit. Předložené
schéma vychází striktně ze znění
Jsou baterie hermeticky
uzavřené?
zákona a bylo inspirováno metodickou pomůckou belgické orga-
ANO
nizace BEBAT. Materiál byl konzul-
NE
Jsou baterie používány
pro startéry, osvětlení
nebo zapalovací systémy motorových vozidel
či jiných výrobků?
tován s pracovníky Ministerstva
životního prostředí ČR.
Je baterie určena
pro jakýkoliv druh
elektrických vozidel?
NE
Může být baterie
přenášena ručně?
NE
ANO
NE
ANO
Přenosné
baterie
22
NE
Je baterie určena výlučně
k profesionálnímu či
průmyslovému využití?
ZPĚTNÝ ODBĚR
1/2010
ANO
ANO
Průmyslové
baterie
Automobilové
baterie
ECOBAT partnerem
Hnutí Brontosaurus
Skutečnost, že společnost ECOBAT již několik let zajišťuje zpětný odběr
vybitých baterií, je všem dostatečně známa. Naopak překvapit by vás
mohla naše dlouholetá spolupráce s Hnutím Brontosaurus. A nemohli jsme
si vybrat lépe. Brontosauři se zaměřují nejen na ochranu přírody, ale také
Krátce
Máme oprávnění
ECOBAT získal oprávnění k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů. Tento důležitý dokument opravňuje systém
plnit za své klienty (výrobce) všechny zákonné
povinnosti, vyjma těch, které se týkají zákazu uvádění některých baterií nebo akumulátorů na trh,
jejich označování a technické dokumentace.
na volnočasovou environmentální výchovu dětí i mládeže s pestrou škálou
forem a typů aktivit, které jsou nám svou filozofií velmi blízké.
Ekostan, neboli ekologická poradna na cestách,
je projekt nevládní neziskové organizace Hnutí Brontosaurus, na jehož činnost již šestým
rokem ECOBAT přispívá. Málokdo z nás však
o tomto zajímavém projektu ví, proto jsme požádali přímo koordinátorku Moniku Hornovou
o jeho krátké představení.
Co je Ekostan?
Ekostan je informační „stan“, který putuje po různých festivalech, veletrzích a dalších velkých akcích v České republice a nabízí pestrou paletu
informací o environmentálních tématech.
jaký je Cíl Ekostanu?
Cílem je motivovat širokou veřejnost, a především mladé lidi k aktivnímu trávení volného
času, vzbudit jejich zájem o problematiku životního prostředí, zapojit je do pomoci při ochraně
přírody a v neposlední řadě jim ukázat, jak mohou také rozvíjet svoji osobnost prostřednictvím různých aktivit a her.
Jak probíhá celá akce?
Každý, kdo navštíví náš stánek, si může vzít některý z nabídky informačních letáčků věnujících
se vybraným problémům životního prostředí
(např. ekologickému praní, odpadům, nízkoenergetickým domům atd.). Lze si také koupit
publikace, pohledy a samolepky či klást ekoporadci otázky týkající se životního prostředí.
Kromě prezentace činnosti Hnutí Brontosaurus
informujeme i o činnosti ostatních významných
ekologických organizací, třeba i o ECOBATU.
Součástí Ekostanů je doprovodný program,
zpravidla se jedná o filmové projekce a doprovodné besedy, výstavy a soutěže. Pro děti byl
například připraven ekokvíz o baterkách o hodnotné ceny.
Vzkaz na závěr
„Jsme rádi, že na brontosauřích ekostáncích
můžeme propagovat aktivity přínosné našemu
životnímu prostředí, jako je například recyklace a zpětný odběr vybitých baterií společnosti
ECOBAT. Vzájemná spolupráce nám navíc přináší spoustu zajímavých podnětů, informací
a materiálů. Je příjemné sledovat zapojení
dětí do vyplňování ekobatového kvízu, během něhož se dozvídají užitečné informace,“
říká koordinátorka programu Ekostan Monika
Hornová.
Navštivte náš nový web!
V říjnu 2009 jsme spustili novou podobu internetových stránek obohacených o množství textů,
které u předchozí verze chyběly. Nová koncepce by
měla i nadále nabízet kvalitní informační servis pro
široké spektrum uživatelů. Stránky pravidelně aktualizujeme, najdete zde nejčerstvější informace,
novinky o připravovaných akcích a další zprávy pro
výrobce, poslední prodejce, obce, školy i firmy.
Nechybí ani databáze sběrných míst v celé ČR.
ECOBAT poskytne obcím odměny!
Kolektivní systém ECOBAT v současné době
spolupracuje s více než 650 obcemi z celé ČR. Těm,
které mají s ECOBATEM smlouvu o využití systému
sběru nebo ji hodlají uzavřít, nově od letošního roku nabízíme finanční odměnu za odevzdané použité
baterie. Vše podstatné zjistíte ve smluvních podmínkách na našich webových stránkách nebo dotazem
na e-mailové adrese [email protected]
Smlouva s ECOBATEM se obcím určitě vyplatí!
Národní rekord ve sběru pokračuje!
I v letošním roce pokračuje naše promoakce
zaměřená na propagaci a sběr vybitých baterií. Celkově se do soutěže zapojilo již 11 obcí a měst, které
se pokusily v posledních dvou letech překonat národní rekord, který se sebranými 1472 kilogramy
drží Ústí nad Labem. Stříbrnou pozici nově zaujímá
Třinec a třetí je zatím Mladá Boleslav. Kompletní
výsledkovou listinu i s možností se do soutěže přihlásit hledejte na www.ecobat.cz.
Spolupráce s kolektivními systémy pro
elektrozařízení
Ecobat podepsal koncem prosince 2009 smlouvu o spolupráci s kolektivními systémy ASEKOL, Elektrowin a Retela. Jejich stávající klienti mohou zplnomocnit „svoje“ kolektivní systémy k podpisu smlouvy
s organizací ECOBAT a od roku 2010 mohou vykazovat vložené baterie zjednodušeným způsobem
ve stejném režimu a společně s elektrozařízeními
uvedenými za příslušné období na trh.
23
Příloha ekolamp
Vánoční osvěta a ekologická partnerství
Již tradičně EKOLAMP využil vánoční svátky k osvětě. V pěti velkých městech se stal
ekologickým partnerem osvětlení vánočních stromů, do druhého ročníku adventní vědomostní
internetové hry se zapojily tisíce soutěžících.
Kolektivní systém EKOLAMP tak pomohl rozsvítit hned šest
vánočních stromů. Kromě toho nejslavnějšího na Staroměstském náměstí v Praze, jehož partnerem byl již třetím rokem, se
o Vánocích 2009 přidaly také vánoční stromy v Brně, Ústí nad
Labem, Karlových Varech, a dokonce hned dva v Hradci Králové.
A protože právě krásně osvětlený stromek je symbolem vánočních svátků v každé rodině, rozhodl se EKOLAMP znovu využít
adventního času i samotných Vánoc k rozšíření a zpestření své dlouhodobé vzdělávací kampaně. Jejím cílem je
zvyšovat informovanost široké veřejnosti o problematice zpětného odběru a recyklace světelných zdrojů,
protože bohužel stále ještě 39 % českých domácností vyhazuje nefunkční zářivky do komunálního
odpadu.
Během vánočních trhů bylo rozdáno na 40 tisíc informačních letáků, o zpětném odběru
světelných zdrojů se psalo jak na stránkách internetových portálů zúčastněných měst, tak i v jejich radničním tisku. Na předávání informací
se nemalou měrou podílely také
webové stránky EKOLAMPu,
jejichž návštěvnost díky vánoční kampani razantně
vzrostla.
V době adventu probíhal na internetu
i druhý ročník
vědomostní
soutěže Rozsvítíme Vaše Vánoce, ve které
se hrálo
o vánoční
stromky v květináči s velkou sadou krásných ozdob a moderním LED diodovým osvětlením. Smyslem této akce bylo opět
zvýšit povědomí veřejnosti o nutnosti recyklace úsporných
zářivek.
Internetový kvíz zaměřený na praktické znalosti problematiky recyklace úsporných světelných zdrojů vyplnilo celkem
4285 účastníků soutěže, z nichž ovšem jenom 54 % dokázalo správně odpovědět na tři jednoduché vstupní otázky.
Pořadí mezi soutěžícími pak stanovila přesnost jejich tipu
ve čtvrté doplňující otázce, kdy měli odhadnout počet
kusů světelných zdrojů, které EKOLAMP zrecykloval
za listopad 2009.
Soutěžní web, který v prosinci zhlédlo více
než 43 tisíc návštěvníků, nabízel vedle kvízu i další doprovodné aktivity. Čtenáři se tak
mohli dozvědět, jak prožít Vánoce co nejšetrněji k přírodě, nebo svým blízkým poslat
vlastnoručně vytvořenou vánoční pohlednici. Těch bylo ve výsledku odesláno
celkem 9264!
Z pravidelných průzkumů
kolektivního systému EKOLAMP
je patrné, že povědomí
veřejnosti o správném
nakládání s nefunkčními
světelnými zdroji rok
od roku roste.
Vánoční
informační
kampaně jsou
jistě jedním
z hlavních
motorů tohoto
pozitivního trendu.
EKOLAMP a vánoční přání pro Recyklohraní
Do Recyklohraní, tedy dlouhodobého vzdělávacího programu
se zaměřením na recyklaci založeného společnostmi ASEKOL,
Ecobat a EKO-KOM, vstoupil EKOLAMP v září 2009. Cílem projektu je zejména osvětová činnost v problematice třídění a recyklace
odpadu v českých školských zařízeních. Školy zapojené do tohoto
projektu získávají za splnění nejrůznějších úkolů vztahujících se
k této problematice body směnitelné za zajímavé ceny. Koncem
roku měl EKOLAMP možnost poprvé zadat školám svůj úkol. Již
podle zaměření EKOLAMPu na sběr osvětlovacích zařízení je jas-
24
ZPĚTNÝ ODBĚR
1/2010
né, že v něm hrála důležitou roli světla a světýlka. Studenti a žáci
měli ozdobit a rozsvítit vánoční stromeček v prostorách své školy, vyfotit ho a fotografii použít k vytvoření vánočního přání pro
Recyklohraní tak, aby z něj bylo patrné, co projektu Recyklohraní přejí do roku 2010. Svá dílka mohli posílat do 8. ledna 2010,
přičemž nejlepší práce vyhodnotila porota složená ze zástupců
kolektivního systému EKOLAMP. Nejzdařilejší práce byly oceněny
vyšším počtem bodů, a navíc mohou být v dalších letech využity
jako podklad pro oficiální přání neziskové organizace EKOLAMP.
O malé sběrné nádoby
je zájem!
Od září minulého roku rozšířil EKOLAMP portfolio svých sběrných nádob
o nový typ, který se hodí zejména do interiéru úřadů, kanceláří či obchodů.
roste každým dnem. Zapojují se úřady místních
samospráv, školy, jednotliví obchodníci, ale i obchodní řetězce jako například Baumax, Electro
World či ELMET Group. Aktuální seznam míst
vybavených malou sběrnou nádobou naleznete
na stránkách www.ekolamp.cz/msn. Seznam je
pro snadnou orientaci roztříděn pomocí mapy
na jednotlivé kraje. Malá sběrná nádoba vyniká
jednoduchou obsluhou i designem, který umožňuje umístit logo partnera, jenž místo zpětného
odběru provozuje. Je určena pro zpětný odběr
úsporných kompaktních zářivek, výbojek, lineárních zářivek do délky 40 cm a světelných zdrojů
obsahujících LED diody. Nezisková organizace
EKOLAMP dodává sběrné nádoby včetně dalších
materiálů potřebných ke zřízení sběrného místa
zcela zdarma, a nabízí navíc i různé finanční bonusy. Jen pravidelná roční paušální odměna za provoz každé nádoby činí 1000 korun. Ve hře jsou
však i motivační bonusy za množství světelných
zdrojů sebraných během jednoho roku. Více informací naleznete na www.ekolamp.cz/msn.
EKOLAMP tak vychází vstříc požadavku spotřebitelů na lepší dostupnost sběrných nádob. A zatím se zdá, že se tato myšlenka líbí. O umístění
kontejnerů je v českých městech velký zájem. Jen
do konce roku 2009 bylo podepsáno 415 smluv
o vytvoření nového sběrného místa a toto číslo
Sběrná místa jako zdroj informací
Každý partner Ekolampu s malou sběrnou nádobou má možnost získat
další informační materiály pro své zákazníky.
Do nádoby patří
Seznam sběrných míst naleznete
na www.ekolamp.cz/msn
Do nádoby nepatří
klasické žárovky | reflektorové žárovky | halogenové žárovky
lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm
kompaktní úsporné zářivky | výbojky | lineární (trubicové) zářivky do 40 cm
světelné zdroje s LED diodami
Viz_268x55_c.indd 2
3.11.2009 16:48:34
nosti. S ohledem na začátek nového roku bychom
vám rádi představili skládací vizitku s možností
doplnit adresu sběrného místa a přehledným kalendáříkem na rok 2010. Její složený formát odpovídá velikosti kreditní karty, a vejde se proto
do každé peněženky.
2010
Kolektivní systém EKOLAMP dlouhodobě zajišťuje zdarma veškerý servis pro sběrná místa, se
kterými spolupracuje. Nyní však svým partnerům, provozovatelům malé sběrné nádoby, nabízí i nejrůznější informační materiály, které jsou
určeny zejména pro zákazníky z řad široké veřej-
Místo, kde mohu odevzdat
vysloužilou zářivku
Viz_268x55_c.indd 1
LEDEN
ÚNOR
Po Út St Čt Pá
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
So
2
9
16
23
30
Ne
3
10
17
24
31
KVĚTEN
Út
2
9
16
23
St
3
10
17
24
BŘEZEN
Čt
4
11
18
25
Pá
5
12
19
26
So
6
13
20
27
Ne
7
14
21
28
ČERVEN
Po Út St Čt Pá So
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
Ne
2
9
16
23
30
ZÁŘÍ
Po Út St
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
Po
1
8
15
22
Po Út
1
7 8
14 15
21 22
28 29
St
2
9
16
23
30
Čt
3
10
17
24
Pá
3
10
17
24
So
4
11
18
25
Ne
5
12
19
26
Út
2
9
16
23
30
St
3
10
17
24
31
Čt
4
11
18
25
Pá
4
11
18
25
So
5
12
19
26
Ne
6
13
20
27
Po Út St Čt Pá
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
So
2
9
16
23
30
Ne
3
10
17
24
31
Po Út St Čt
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
So
6
13
20
27
Ne
7
14
21
28
Pá
2
9
16
23
30
Út
2
9
16
23
30
St
3
10
17
24
Čt
4
11
18
25
Pá
5
12
19
26
Po Út St Čt
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
Pá
2
9
16
23
30
So
3
10
17
24
Ne
4
11
18
25
SRPEN
So
3
10
17
24
31
Ne
4
11
18
25
So
6
13
20
27
Ne
7
14
21
28
LISTOPAD
Po
1
8
15
22
29
S Terezou za Ekoškolou
EKOLAMP prodloužil o další rok spolupráci
s občanským sdružením Tereza na mezinárodním
programu Ekoškola. V jeho rámci se žáci v českých
školách učí o tématech životního prostředí a zároveň se sami snaží přispět svým dílem k jeho zlepšení. Zakládají celoškolní pracovní týmy Ekoškoly,
vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou
situaci na škole a navrhují zlepšení, která posléze
realizují. Týmy žáků se nejčastěji zaměřují na třídění odpadů, úspory energie či vody, zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Díky této spolupráci se tak k dětem prostřednictvím dobře
zpracovaných materiálů sdružení Tereza dostávají
také informace o zpětném odběru a recyklaci
osvětlovacích zařízení. Mezinárodní program Ekoškola vznikl v roce 1992 na základě podnětu Summitu Země, který zdůraznil potřebu zapojovat mladé lidi do řešení problémů životního prostředí
a udržitelného rozvoje na místní úrovni. V současné době se projektu Ekoškola účastní 31 145 škol
ve 47 zemích celého světa. To představuje více než
8 milionů žáků. V České republice se doposud zapojilo 208 škol.
S osvědčenými logistickými partnery
i v roce 2010
V závěru loňského roku došlo formou uzavření
dodatků ke smlouvám s dodavateli služeb k optimalizaci celé logistické sítě i k opětovnému prodloužení úspěšné spolupráce s partnery, kteří pro
EKOLAMP zajišťují svoz a zpracování osvětlovacích
zařízení. S upravenou cenovou politikou tak kolektivní systém bude moci i nadále spolupracovat se
stejnými partnery jako doposud. Jsou jimi společnosti van Gansewinkel, a. s., Marius Pedersen, a. s.,
a SITA CZ, a. s. Zpracování světelných zdrojů bude
dále zajišťovat firma Recyklace Ekovuk, a. s., a německá společnost LAREC Lampen-Recycling
GmbH. V neposlední řadě budou ve zpracovávání
svítidel pokračovat firmy Recyklace Ekovuk, a. s.,
MHM EKO, s. r. o., a EKOPART, s. r. o. Spolupráce se
staronovými partnery je pro EKOLAMP velkým přínosem zejména díky možnosti využívat cenné zkušenosti, jež tito poskytovatelé služeb nabyli v předchozích letech spolupráce.
DUBEN
Pá
5
12
19
26
ČERVENEC
ŘÍJEN
Čt
2
9
16
23
30
Po
1
8
15
22
29
Krátce
Po Út St Čt Pá So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Sbíráme zářivky,
pěstujeme lepší
životní
prostředí
PROSINEC
Po Út St
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
Čt
2
9
16
23
30
Pá
3
10
17
24
31
So
4
11
18
25
Ne
5
12
19
26
3.11.2009 16:48:30
25
zábava / TEXT: Petr Holeček / FOTO: archiv ASEKOL
Hity ze šroťáku
„Bereme dráty, mobily i klávesnice. Bereme rádi, od města i od vesnice,“ můžete slyšet z cédéčka, které je
přílohou tohoto čísla Zpětného odběru. Máte v ruce desku unikátní kapely, která se dala dohromady jen
proto, aby hrála a zpívala o elektrošrotu.
Taková kapela v Česku ještě nebyla. Jmenuje se Elektrošrot band a její hudba
různých stylů sice elektrifikuje nábojem rokenrolu, ale do šrotu určitě nepatří.
Čtyři skvělí muzikanti natočili desku Kam zmizí?, která podporuje sběr elektroodpadu a názvy skladeb jako Bereme dráty, Šrotolezec nebo Balada pro lednici dávají tušit, že půjde o vtipné a nápadité texty. Zasuňte stříbrnou placku
do přehrávače a nezapomeňte ho vrátit k recyklaci, až doslouží. Tohle CD vám
to bude stále připomínat.
jí prošlapával cestu. „Elektrošrot band vznikl v březnu minulého roku, ale dá se
říct, že už na počátku roku byla jasná sestava. Důležité bylo domluvit se hlavně
s Honzou Zadražilem, protože je výborný textař. Jinak s Jiřím Novotným a Tomášem Lacinou působíme ještě v jiných kapelách,“ vzpomíná Pavlíček na vznik
kapely. Tomáš Lacina hraje v kapele na basovou kytaru, herec Jan Zadražil zpívá
a je autorem většiny textů, Jiří Novotný působí v Elektrošrot bandu jako klávesák a kytarista, navíc ještě vlastní studio Mydlovary, kde se CD nahrávalo.
Unikátní šrotopropagace
Vznik Elektrošrot bandu je další z akcí ASEKOLu, které mají pomoci zvýšit povědomí o nutnosti vracet zpět vysloužilé spotřebiče. „Skutečně, ti kluci nespadli z nebe. Elektrošrot band je tady, aby podpořil naše aktivity, je vyústěním
našich snah o další nové a neotřelé formy propagace,“ říká Hana Ansorgová,
manažerka komunikace kolektivního systému ASEKOL. „Možností, jak využít
tento hudební nápad, je celá řada, vymýšlíme další projekty, do kterých bychom Elektrošrot band zakomponovali.“
Vyvážené cédéčko
„Od začátku jsem měl jasnou představu, kdo bude pro tuhle kapelu nejvhodnější, jelikož se nese v rockovějším pojetí,“ pokračuje Pavlíček, který hudební náladu desky spolu s Jiřím Novotným vymyslel. Album s elektrošrotovými
texty zní po prvních skladbách jako drsnější blues rock. „Nemyslím, že by to
byl blues rock. Máme tam dvě věci, které jsou tohoto typu, ale jsou tam i dvě
popové věci, dvě funky skladby a jedna vážná píseň. Myslím, že je to hudebně
vyvážené cédéčko,“ směje se Michal Pavlíček, který ve dvou skladbách vzal
do ruky kytaru, jinak seděl za bicími. Na bubny nakonec hraje i v kapele Gang-Ala-Basta, své srdeční záležitosti.
Sestava byla jasná
„Už zpočátku se mi ten nápad hrozně líbil. Je to opravdu v tomto směru unikátní
záležitost, neznám jinou společnost, kvůli které by se dala dohromady tematická
kapela s tematickými texty,“ říká dvaatřicetiletý Michal Pavlíček, syn známého
kytaristy a skladatele. Právě on nahrávku Kam zmizí? produkoval a od začátku
26
ZPĚTNÝ ODBĚR
1/2010
Klávesnice místo maček
Texty Elektrošrot bandu zasluhují zvláštní pozornost. Nevznikly totiž během
víkendu. Skladby o apokalyptickém světě bez recyklace, o divných tvorech
ASEKOL zábava
z odpadu i starém gramofonu po dědovi se sice zrodily v hlavách všech členů
kapely, zásluhu na nich má ale zejména Jan Zadražil. Herec na volné noze se
s nimi spolu s kapelou lopotil několik měsíců. „Tvorbou textů a hudby jsme se
zabývali v rozmezí březen až červenec a v srpnu jsme byli ve studiu, kde se to
samozřejmě dodělávalo,“ vysvětluje Pavlíček.
Křížovka
Znění tajenky vyplňte do formuláře umístěného na stránkách
na www.zpetnyodber.cz. Deset vylosovaných, kteří zašlou do 30. 4. 2010
správné řešení, obdrží věcné ceny.
Plno nápadů vzniklo ve studiu
Studio Mydlovary patří přímo jednomu ze členů kapely, Jiřímu Novotnému
alias Kulichovi. I on pochází z hudební rodiny, jeho otec hraje na basu ve Žlutém psu Ondřeje Hejmy. Prošel množstvím kapel, v jeho studiu vzniká vedle
alb také hodně reklamních spotů. „Deska se v Mydlovarech nahrávala zhruba čtrnáct dní,“ vzpomíná Kulich. A čím se Elektrošrot band liší od ostatních
kapel? „Studiem mi prošlo ledacos, jediné, čím se Elektrošrot band vymyká,
je, že plno nápadů vznikalo přímo při nahrávání.“ Nabízí se otázka, zda neleze
klukům z kapely téma elektrošrotu krkem, vždyť na projektu dělali přes půl
roku a skladby o starých drátech, lednicích, monitorech a dalším elektroodpadu měli denně na talíři. „Krkem nám deska neleze, bavilo nás to. Měli jsme při
skládání dost volné ruce, moc jsme si to užili,“ říká Kulich s tím, že ani on nezná
jinou podobnou kapelu, která by vlastním vznikem, hudbou i texty podporovala nějaký neziskový projekt a kolektivní systém sběru už vůbec ne.
Ještě je uslyšíme
„Nejde o jednorázový projekt. Snažíme se kapelu nastavit tak, aby podporovala naše aktivity i do budoucna. Bude hrát například na různých dnech pro
veřejnost, které pořádáme,“ vysvětluje Hana Ansorgová. První vystoupení
má už přitom Elektrošrot band za sebou. V říjnu pokřtil desku v Obchodním
centru Chodov, kde ASEKOL spolupořádal výstavu Ekománie o úspoře energie
a recyklaci. Kmotrou alba Kam zmizí? byla herečka Sandra Pogodová. „Samozřejmě bude fajn, když budeme hrát i živě, když už je ten projekt na světě.
Fajn by bylo třeba turné po sběrných dvorech,“ hýří nápady Pavlíček. Kulichovi
Novotnému by se to také líbilo, spolupráci nechává zatím ale spíše otevřenou.
Regulérní kapela s více termíny koncertů by se podle něho z Elektrošrot bandu stát nemohla. „Ten důvod je časové vytížení všech hráčů. Ale je to škoda,
bavilo by mě to.“ Na třídění elektroodpadu si ale čas najde vždycky. „Mnoho
takového odpadu nemám, ale když už, tak ho odevzdám do sběrného dvora.
Mám to blízko. Odpad třídíme doma i ve studiu,“ uzavírá Kulich.
Profily členů kapely
Michal Pavlíček ml.
Hraje už od patnácti let, v současnosti komponuje hudbu
pro různé projekty, spoty, reklamní znělky. Od roku 1998
hraje a zpívá v kapele Gang-Ala-Basta a také v projektu
One Season Band po boku svého otce.
Jan Zadražil
Herec na volné noze, v současnosti hraje v Divadle v Řeznické, Švandově divadle nebo v Huse na provázku. Působí
i v kapele Moje řeč, můžete ho znát z televizního seriálu
Velmi křehké vztahy nebo z pohádek pro děti.
Jiří Novotný
Přezdívá se mu Kulich. Jeho cit pro hudbu ovlivnil otec, baskytarista Žlutého psa. Můžete ho znát ze skupin VT Marvin,
Technofactory, Moje Řeč, BOA nebo La Grupa. V současnosti zvučí koncerty Wohnoutům nebo Třem sestrám.
Tomáš Lacina
Bývalý student Konzervatoře Jaroslava Ježka je členem
skupin Gang-Ala-Basta a U-Prag. Spolupracuje s bluesovým
kytaristou Marcelem Flemrem a jeho Grape. V minulosti
hrál s česko-albánskými baviči Hitfakers.
Sudoku
3
1
6
8
9
1
4
7
4
1
7
5
5
3
4
2
2
5
5
6
9
7
2
7
9
8
8
1
2
9
4
5
Správné znění tajenky z minulého čísla: Autovraky na silnici nepatří
Výherci z minulého čísla: Hana Vojáčková, Stachy; Ivona Škarpecká, Chodov;
Helena Chaloupková, Chvaletice; Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod; Lucie Vachová, Brno;
Pavel Vala, Nový Jičín; Ivana Pustková, Frýdek-Místek; Gabriela Šodková, Vřesina;
Věra Břízová, Havlíčkův Brod; Marie Sítková, Hlohovec
27
www.asekol.cz
ZAVZPOMÍNEJTE SI…
26. 1. – 5. 4. 2010
Výstava historických elektrospotřebičů.
Letiště Praha, Terminál 2, odletová hala.
www.muzeumspotrebicu.cz
Mediální partner:
Kufříkový Gramofon
SUPRAPHON GE 080
Rok výroby 1960–67

Podobné dokumenty

Profesionální Mikrovlnné Trouby

Profesionální Mikrovlnné Trouby Dosažení celosvětové převahy napříč širokou škálou výrobků je výsledkem toho, že jsme veškerou snahu orientovali na vysokou kvalitu našich produktů. Více jak 30 let zkušeností získaných při vývoji ...

Více

Stáhnout

Stáhnout a s jednatelem společnosti Alexandrem Hanouskem hovoříme o rozšíření sběrné sítě.

Více