Dobré rady k …… …..péči o Vašeho chrta

Transkript

Dobré rady k …… …..péči o Vašeho chrta
Dobré rady k ……
…..péči o Vašeho chrta
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
1
Obsah…
Vítejte k nám…..……………………………………………………………………….… 3
Příjezd domů………………………………………………………………………….….. 5
První návštěva veterináře.…………………………………………………………….….. 6
Krevní oběh greyhounda.…………………………………………………………….….. 7
Greyhound a narkóza………………………………………………………………….….. 8
Čistota………………………………………………………………………………….… 9
Doporučená krmení…………...….……………………………………………………..... 10
Všeobecná péče…………………………………………………………………………... 12
Zuby……………………………………………………………………………………… 15
Horko a chlad…………………………………………………………………………...... 16
Trénink………………………………………………………………………………..….. 18
Venčení a procházky s Vaším vyslouţilým DOSTIHOVÝM greyhoundem………..…... 20
Budoucí kamarádi..…………………………………………………………………….… 21
Vztah k dětem…………………………………………………………………………..… 22
Kočky…………………………………………………………………………………..… 23
Stárnutí………………………………………………………………………………....... 25
Problémy………………………………………………………………………………..... 27
Jak na úzkost…………………………………………………………………………….. 29
Bouřky a blesky…………………………………………………………………………... 30
Dostihy, výstavy……………………………………………………………………..…… 31
Lurcher……………………………………………………………………..…………..… 32
Španělský galgo………………………………………………………………….…..…… 33
Časté otázky…………………………………………………………………………….... 35
Adopce chrtů...………………………………………………………………………….... 36
Bydlíte na venkově….…………………………………………………………………..... 37
Psí motlidba….…………………………………………………………………................ 38
Poznámka: ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ se snaží podávat ty nejlepší rady, ale
nebere za ně žádnou odpovědnost a neručí za jejich používání.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
2
Vítejte k nám!
Děkujeme za Vaše rozhodnutí adoptovat vyslouţilého dostihového chrta. Tato příručka byla napsána
s cílem pomoci Vám a Vašemu novému pejskovi navzájem se poznat a vybudovat vztah, který potrvá
mnoho šťastných let.
Váš chrt přijede naočkovaný, odčervený a kastrovaný, opatřený mikročipem s Europasem a
očkovacím průkazem.
Pro příjezd nového člena rodiny byste měli mít nachystáno následující:
-
-
2 misky, jednu na vodu a jednu na krmení (obr.č.1)
Ideálním pelíškem je jakýkoliv měkkčí a vyšší pelech pro psy. Doporučujeme pelíšky
Pasadena www.pasadena-pelisky.eshop-zdarma.cz . Pro chrta velikosti greyhounda je
ideální velikost 130 x 100 cm (obr.č.2)
Nepromokavý obleček (obr.č.3)
Koţený obojek pro chrty (obr.č.4) nebo látkový obojek tzv „Martingale“ (obr.č.5)
Náhubek pro chrty (obr.č.6)
Dlaňový gumový kartáč k čištění a vyčesávání srsti. Doporučujeme uţívání Furminátoru
zejména v prvních týdnech po příjezdu (obr.č.7.,8.)
Psa musíte venčit na pevném vodítku připojeném na speciální obojek pro chrty který si spolu s
nepromokavým oblečkem, s dalšími potřebami pro psy můţete pořídit se slevou prvního nákupu 20%
v obchodě ‚DG DogGear‘ http://www.dgdoggear.cz/ .
Dva velmi důležité body:
-
Podle zákona musí pes vţdy nosit identifikační známku, nejlépe s kontaktem na Vás, také
zaregistrujte čip Vašeho chrta do Národního registru majitelů zvířat.
Nikdy nepouţívejte natahovací vodítko typu Flexi. Chrt je schopný zrychlit z klidu na 40
km/h během okamţiku a s pouţitím natahovacího vodítka je moţná tragédie zřejmá.
Také je velmi důleţité umístit psovi obojek na správném místě. Kožený obojek by měl leţet těsně za
ušima na nejuţším místě krku a měl by být jen tak pevně utaţen, aby se mezi něj a krk psa vešly dva
prsty. Spíše však doporučujeme obojek Martingale, který je polostahovací, tedy i bezpečnější a
vzhledem k materiálu i příjemnější a pohodlnější. Na začátku doporučujeme, aby Váš pes při
procházkách venku nosil náhubek. Po nějaké době, kdy uţ budete znát společenské chování Vašeho
psa, můţete s ním chodit ven i bez náhubku.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
3
Obr.č.1
Obr.č.2
Obr.č.3
Obr.č.4
Obr.č.5
Obr.č.6
Obr.č.5
Obr.č.6
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
4
Příjezd “domů“
Aţ pes dorazí k Vám domů, mějte na paměti, ţe nikdy předtím nebyl v domácím prostředí. Na vše si
na vše postupně zvykne, ale musíte mu dopřát čas. Potom bude neustále vyhledávat vaší přítomnost
být po Vašem boku. Pamatujte si, ţe se stane miláčkem celé Vaší rodiny a přinese Vám mnoho
šťastných okamţiků a radosti!
Všechny domácí spotřebiče jako vysavače, pračky, televize atd., které nám přijdou běţné, jim budou
cizí a na začátku je můţou vylekat.
Po příjezdu domů vezměte psa na zahradu nebo na venčící místo, počkejte, aţ si uleví a pak jej
pořádně pochvalte. Oslovte jej jménem a dejte mu pamlsek. Toto opakujte první den přibliţně kaţdou
hodinu a pak jej začněte brát ven pravidelně, např. před a po jídle.
Proveďte svého psa celým bytem nebo domem na vodítku, ať má příleţitost se vším se v klidu
seznámit. Po chvíli jej pusťte z vodítka, sedněte si a dovolte mu prohlédnout si vše sám. Ujasněte si
domácí pravidla hned o začátku, aby pejsek věděl, co smí a nesmí. Všichni členové rodiny se musí
těmito pravidly řídit, aby pes nebyl zmatený ohledně své role v rodině.
První dny v novém prostředí budou pro psa velmi náročné, a proto bude nejspíš znepokojený a
neklidný. Je to proto, ţe se pes ocitl v tichém, klidném prostředí a dosud byl zvyklý jen na hlučný
domov v psinci.
Příznaky úzkosti jsou neustálé chození, zrychlený dech, průjem, odmítání potravy a vody a kňučení
v noc, pokud zůstane v místnosti sám. Úzkost se také můţe projevit ničením okolních věcí. Buďte
prosím trpěliví, neţ se pejsek zcela přizpůsobí. Noční lampa nebo potichu puštěné rádio můţe pejskovi
pomoci nebát se být ve tmě sám.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
5
První návštěva veterináře
První návštěva veterináře by měla proběhnout během cca týdne aţ 14 dnů od příjezdu pejska.
Při první návštěvě nechte u pejska zkontrolovat následující:
-
chrup, oči, uši, hybnost kloubů,
tlukot srdce,
kompletní krevní obraz RBC(červené krevní buňky), Hgb (hemoglobin), PCV / HCT
(celkový objem buněk / hematokritu), WBC (bílé krvinky)
!!! POZOR !!!
Některé krevní hodnoty greyhounda jsou odlišné od krevních hodnot ostatních plemen psů
Ne všichni zvěrolékaři jsou o těchto odlišnotech dobře informováni a často se stává, ţe díky této
nevědomosti jsou zcela zdraví greyhoundi zbytečně léčeni na různá onemocnění.
POZN.: Prostudujte si také téma krevní oběh greyhounda na další straně této brožury.
Následující tabulka uvádí porovnání krevních hodnot greyhounda a ostatních plemen psů
GREYHOUND
RBC
Hgb
PCV
WBC
Krevní destičky
TP
Globulin
Kreatinin
T4
MOČ
Ostatní plemena
7,4 - 9,0
5,5 - 8,5
19,0 - 21,5
12,0 - 18,0
55 - 65
37 - 55
3,5 - 6,5
6,0 - 17,0
80 000 – 200 000
150 000 – 400 000
4,5 - 6,0
5,4 - 7,8
2,1 - 3,2
2,8 - 4,2
0,8 - 1,6
0,0 - 1,0
0,5 - 3,6 (průměr 1,47 + / - 0,63)
1,52 - 3,60
bez rozdílu
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
6
Krevní oběh greyhounda
Srdce
V greyhoundovi cirkuluje asi 3,4l krve. V klidu přečerpává srdíčko asi 200ml za minutu. Při prudkém
cvalu přečerpá aţ 1000ml za minutu.
Při závodě srdíčko dostihového greyhounda přečerpá celou jeho krevní zásobu 4 - 5x za 30sekund.
To znamená 3,4 litru krve 4-5x za 30 sekund. Srdce greyhounda váţí 1,18 - 1,73% jeho celkové
hmotnosti, to je 270 - 519 gramů při váze 30kg. U dostihového koně tvoří srdce 1,0 - 1,3% jeho
celkové váhy.
U jiných chovných psů dosahuje hmotnost srdce 0,77% z jejich tělesné hmotnosti, ve srovnání s 0,5%
u lidí.
V průměru 70kg těţký lidský atlet má srdce o velikosti 30kg greyhounda s tím rozdílem, ţe chrtovo
srdce dodává 2x více krve neţ lidské při frekvenci 310 - 340 tepů/minuta, zatímco lidské 170 - 210
tepů/minuta.
Krevní objem
Greyhound má největší podíl objemu krve vzhledem ke svojí váze 11,4%. Pro srovnání například u
dostihového koně tvoří krev 10,5%, u člověka 9,5% a 7,2% u psů jiných plemen.
V krvi chrta je 35 x 1012 červených krvinek a okolo 5 milionu náhradních červených buněk za
sekundu se tvoří v jeho kostní dřeni a slezině.
Kaţdý greyhound má asi ve třech litrech krve okolo 2 litrů červených krvinek, coţ tvoří asi 6,6% z
jeho tělesné hmotnosti nebo PCV z 60% z krevního objemu. Závodní kůň má krevní objem cca 55
litrů, ale PCV kolem 40%, coţ představuje asi 4,4% z jeho tělesné hmotnosti.
Dýchání & krevní tlak
Greyhound dýchá 60 - 90 litrů vzduchu v 50 - 90 nádeších za 30 sekund dostihu, z toho extrahuje 1500
mL kyslíku pro metabolizaci energie v jeho svalech..
Během trysku se krevní tlak v plícní tepně zvýší ze 7 mm rtuťového sloupce v klidu na 40 mm v
trysku, podobně jako tlak vrcholového atleta, ale pouze v třetině maximálního tlaku u závodního koně,
kde dosáhne 120 mm rtuťového sloupce, coţ je zhruba zhruba 2,1 libry na čtvereční palec tlaku.
Greyhound produkuje kolem 100Kcal nebo 100 000 Wattů ze zbytkové tepelné energie během 30
sekund závodu, coţ postačuje například k uvaření 600ml vody za dvě minuty.
Po závodě jsou zaţívací funkce obnoveny asi za 30 minut, kdy je greyhound schopný strávit jídlo, ale
imunitní systém je deprimovaný 30 - 120 minut po tvrdém trysku.
S tlakem vyvolaným na kosti a klouby se jeho tělo vyrovnává aţ po 7-10 dnech po závodu.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
7
Greyhound a narkóza
Vţdy preferujte inhalační narkózu před nitroţilní.
Rozhodně neexistuje anestezie určená přímo pro chrty, ale spíš je potřeba vycházet z toho, ţe právě
vyslouţilí dostihoví chrti nemusí mít všechny vnitřní orgány zcela v pořádku ( nejčastěji, jak všichni
dobře víme, bývají postiţeny ledviny a játra, taky víme proč... ), stejně tak jsou to zvířata ţijící v
dlouhodobém stresu, coţ má na anestezii také vliv.
Proto je určitě nutné poţadovat před narkózou na vetovi tzv. předoperační vyšetření, do něhoţ patří
právě odběr krve, jak pro biochemické tak hematologické vyšetření, a minimálně poslechnutí srdeční
činnosti (nebo natočení EKG) a zjištění hmotnosti zvířete. Bez těchto úkonů určitě nenechte svého psa
uvést do anestezie!
Veterinář by měl tyto úkony provádět automaticky, ale bohuţel ne vţdy tomu tak je.
Podle výsledků předoperačního vyšetření se volí vhodné anestetikum.
Jednoznačně nejlepší anestezií je anestezie inhalační, ale ta bývá zatím dostupná převáţně na
klinikách, v soukromých praxích není vzhledem k vysoké pořizovací ceně častá. Samozřejmě pouţití
této anestezie je draţší, neţ ostatní anestezie. Její výhodou však je, ţe pacient anestetikum vdechuje a
kdyţ nastanou nějaké komplikace, můţe mu být plyn ihned vypnut, tzn. okamţité přerušení anestezie,
a dodává se mu kyslík. U inhalační anestezie je pacient současně napojen na EKG tak, ţe v průběhu
operace je stále sledována činnost srdce. Také má minimum neţádoucích účinků, proto při ní není
překáţkou onemocnění jater, ledvin, srdce...
Méně vhodnou anestezií je anestezie intravenózní (látka se aplikuje přímo do ţíly), a to z toho důvodu,
ţe nedochází k předávkování a v průběhu operace se aplikují malé dávky anestetik, podle potřeby. V
tomto případě je dobré pouţívat látky, které působí krátkou dobu a plynule je přidávat, a to z důvodu
moţných komplikací v průběhu anestezie, např. zástava dechu, srdeční činnosti (jednoduše řečeno,
např. můţeme zachránit psa, který v průběhu anestezie přestane dýchat, kdyţ nám účinek anestezie
vyprší za 5 či 10 min, neţ kdyţ účinek "drţí" několik hodin ).
Dobré jsou také anestezie, u nichţ existuje antidotum, tzn. ţe se dá podat taková látka, která vyblokuje
účinek anestetika, tudíţ zvíře se rychle vzbudí a vy si nevezete domů spící zvíře se slovy, ţe se někdy
za pár hodin vzbudí...
Nejde zde vyjmenovat jaká anestetika konkrétně jsou vhodná, protoţe vţdy je potřebné zvolit takové,
které bude vyhovovat zdravotnímu stavu právě Vašeho psa. Anestetik existuje celá řada, různě se
kombinují a kaţdé má své výhody a nevýhody...
Důleţité před anestezií je tedy: domluvit se na předoperačním vyšetření, zeptat se, jakou anestezii Váš
vet pouţívá - inhalační, intravenózní, zda dostanete zvíře jiţ vzbuzené a jestli je ta daná anestezie
vhodná, i kdyţ je zde postiţení jater/ledvin/srdce…
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
8
Čistota
Nemůţeme Vám garantovat čistotného psa, ale většina chrtů čistotných je a jakmile zjistí, kde chcete,
aby se vyprazdňoval, rád bude tyto zvyky dodrţovat.
Trénink čistoty by měl začít okamţitě, jakmile pes dorazí domů. Ihned jej vezměte ven a aţ si uleví,
odměňte jej pamlskem.
Toto přes den často opakujte v pravidelných intervalech. Je dobré brát psa ven na pravidelné krátké 5
minutové procházky. Je velmi nepravděpodobné, ţe by měl psa během této doby příleţitost ulevit si
doma a proto se rychle naučí, ţe na záchod se chodí ven.
Pokud si přeci jen pes uleví doma, mějte na paměti, ţe trestání psa nic nevyřeší a můţe to celou situaci
jen zhoršit. Místo toho se naučte předvídat, kdy bude pejsek potřebovat vykonat potřebu, vezměte jej
včas ven a pochvalte a odměňte ho, kdyţ vykoná potřebu venku.
Kaţdou ‚nehodu‘ doma pečlivě vyčistěte speciálním přípravkem na odstranění biologických skvrn,
který také odstraní pach. Jinak se můţe stát, ţe pes se na toto místo bude chtít vyprazdňovat i
v budoucnu.
Vezměte psa ven po jídle, kdyţ vstane a předtím neţ půjde spát a samozřejmě i mezi tím.
Pes, který potřebuje vyvenčit, je neklidný, chodí tam a zpět, kňučí anebo škrábe na dveře. Na začátku
se stane, ţe se psi takto projevovat nebudou, protoţe jsou zvyklí na ţivot v psinci, ale chrti jsou
zpravidla čistotná zvířata a učí se velmi rychle.
Nezapomeňte, že všichni majitelé psů jsou zodpovědní za úklid výkalů, které pes zanechá na
veřejném prostranství. Je to nejen nelegální (pokutováno), ale v dnešní moderní společnosti i
nepřístojné zašlapávat psí výkaly. Sběrače výkalů lze snadno pořídit v chovatelských potřebách nebo u
veterináře nebo můţete pouţívat sáčky na sbírání exkrementů, které jsou tou levnější variantou.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
9
Doporučená krmení
Mnoho nových majitelů jiţ z vlastní zkušenosti ví, jak a čím budou svého pejska krmit. Na trhu je
v dnešní době obrovská nabídka krmení pro psy, ze které si lze vybrat. GACR Vám poradí vhodná
krmení, se kterými udrţíte Vašeho chrta zdravého a v kondici. Opatrně přejděte z druhu krmení,
kterým byl pes vybaven od RGT na některý z vhodných druhů značky Calibra podle doporučení
zástupce GACR.
Voda:
Vţdy by měla být čerstvá a pravidelně měněná. Nikdy svého psa nenechávejte bez vody.
Granule:
Jsou nejefektivnějším a nejvýhodnějším způsobem krmení Vašeho psa a bude tak dostávat všechny
potřebné bílkoviny, vitamíny a minerály. Při koupi vyberte vhodný druh značky Calibra, který bude
obsahovat přibliţně 20% bílkovin, coţ je pro Vašeho psa ideální s vhodnými zdravotními doplňky –
Energy, Kloubní výţiva, Adult, Mobility. Granule navlhčete pouze studenou vodou, protoţe jinak
zničíte obsaţené vitamíny. Dodrţujte instrukce dávkování uvedené na obalu dle váhy svého psa.
Pokud budete psovi podávat hlavní porci brzy odpoledne, pomůţe Vám to naučit psa čistotnosti.
Věnujte pozornost stolici Vašeho psa. Pokud by byla řídká, zkuste změnit značku granulí. Všeobecně
jsou granule vyrobeny na bázi sušenek nebo obilovin, psí konzervy nejsou potřeba, ale granule můţou
příjemně ochutit.
Čerstvé maso a zelenina:
Všem chrtům bude tato odměna chutnat a také ocení jakékoli zbytky. Nepotřebují nutně čerstvé maso
kaţdý den, ale mělo by být součástí hlavního chodu několikrát v týdnu.
Čas krmení
Vašemu chrtovi ráno prospěje malá snídaně z obilovin. Teplé mléko nebo mléko s vodou také velmi
ocení. Hlavním chodem psa krmíme v čase oběda nebo večeře – tak jak Vám to vyhovuje, ale pokuste
se kaţdý den krmit ve stejnou dobu.
Pamlsky a psí žvýkačky
Pomohou zaţívání Vašeho psa a také přispějí k čistotě jeho zubů. Můţete je také pouţívat jako
pomůcku při tréninku a také samozřejmě navíc jako odměnu.
Přílohy
Pokud přidáte do hlavního chodu čajovou lţičku slunečnicového/zeleninového/rybího oleje, podpoříte
lesk srsti Vašeho psa. Jednou týdně můţete podat vařená vejce a navrch můţete nasypat sýr, který je
také výbornou výcvikovou pomůckou. Zdravým pamlskem jsou také olejové ryby jako sardinky nebo
rybí filé.
Čokoláda, rozinky, sůl a syrová cibule jsou pro psy jedovaté, protože je nedokáží strávit.
Podávejte jim pouze psí pamlsky. Ujistěte se, ţe děti i návštěvy jsou si toho vědomy. Uvědomte si
nebezpečí, pokud se pes dostane do otevřených plechovek nebo skla ve Vašem odpadkovém koši.
Mějte proto odpadkový koš vţdy zajištěn. Nikdy nedovolte Vašemu chrtovi, aby se venku probíral
odpadky. Můţe tam být otrávená návnada, která by mohla pejskovi způsobit váţné onemocnění nebo i
smrt.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
10
Psa před dlouhou cestou nekrmte, vezměte mu sebou pouze vodu na přestávky. Nikdy nekrmte před
nebo hned po aktivitě. Vţdy počkejte alespoň hodinu.
Doporučujeme pokud moţno krmit Vašeho chrta z misky poloţené na vyvýšeném místě, protoţe chrti
mají dlouhý krk a nohy a je pro ně velmi nepohodlné jíst z misky na podlaze. Velmi vhodný je pro ně
stojan na misky (viz. obrázek), který koupíte v chovatelských potřebách. Otočený kbelík také poslouţí
svému účelu.
Kontaktujte člena našeho týmu, pokud se vyskytnou problémy s krmením. Pravděpodobně jsme se
s tímto problémem jiţ setkali a rádi Vám s ním pomůţeme.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
11
Všeobecná péče
Chrti jsou báječnými mazlíčky, ale je potřeba mít na paměti pár věcí.
Kastrování
Všichni chrti, kteří jsou v Programu adopcí jsou kastrováni, ale občas se tato operace musí provést
později. Jestliţe dostanete nekastrovaného psa přímo od vychovatele nebo někoho jiného,
doporučujeme kastrovat jej co nejdříve, protoţe tím předejdete budoucí nechtěné březosti nebo
nechtěnému páření. Kastrování také zabrání problémům v pozdějším ţivotě psa.
Uši
Uši by měly být prohlíţeny pravidelně a i kdyţ ušní infekce nejsou u chrtů obvyklejší neţ u jiných
plemen, přesto se můţou objevit. Pravidelná čištění vnějšího ucha vatovým tampónem s teplou
mořskou vodou pomůţe uši očistit od mazu, který zachycuje bakterie způsobující infekce. U veterináře
nebo v chovatelských potřebách také můţete pořídit speciální ubrousky. Pokud Váš chrt třepe hlavou a
škrábe si ucho a problém přetrvává, vyhledejte radu veterináře. Infekce se lehce vyléčí antibiotickou
mastí nebo kapkami. Mnoho chrtů má citlivé uši z důvodu závodění (kvůli kontrole tetování), proto
buďte opatrní při jejich dotýkání.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
12
Kontrola parazitů
Pravidelným čištěním Vašeho chrta velmi rychle zjistíte, jestli nedostali blechy nebo klíšťata. Na trhu
je mnoho produktů ke kontrole parazitů, ale ty nejúčinnější pořídíte ve veterinární ordinaci. Odstraňte
blechy hřebenem, a vykoupejte psa v šampónu proti blechám, ale pamatujte, ţe koupel z Vašeho psa
odstraní pouze dospělé blechy. Pro rozsáhlejší ochranu stejně tak jako kontrolu nedospělých blech
budete muset ošetřit Vašeho psa a Váš dům, hlavně koberce a loţní prádlo. K tomu je vhodný domácí
sprej, který pořídíte u veterináře.
Váš pes bude odčerven před příchodem do Vaší rodiny, aby neměl střevní infekci. Pravidelné dávky
kompletní odčervovací dávky od Vašeho veterináře budou potřeba. Doporučujeme odčervení kaţdé tři
měsíce.
Tlapky a drápky
Tlapky a drápky byly velmi důleţité pro Vašeho chrta během jeho závodní kariéry a budou potřebovat
také Vaši důkladnou péči. Jejich drápky byly pravidelně stříhány na krátko a všimnete si, ţe rychle
rostou. Aţ se uklidní, dovolí Vám tlapy kartáčovat. Aţ Vám budou důvěřovat, pevně drţte jejich
tlapky a opatrně nůţkami na drápky vodorovně ustřihněte malý kousek drápku. Eventuálně zapilujte
pilníkem na drápky. Po běhání venku zkontrolujte psovi polštářky, tlapky a nohy pro moţná případná
zranění. To je důleţité hlavně pokud pes běhal na větším prostranství, které jste neměli moţnost celé
předem zkontrolovat. Ostré kameny, větve, trny a sklo mohou způsobit řezná poranění nebo se mohou
dostat do tlapek. Umyjte tlapky v teplé mýdlové vodě a pokud to bude nutné, vyhledejte veterinární
pomoc.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
13
Kůže a srst
K tomu, aby byla srst Vašeho chrta zdravá, budete potřebovat čistící rukavici nebo dobrý kartáč
s pevnými štětinami. Doporučujeme přístroj Furminátor, který u nás velmi výhodně zakoupíte. Na
pravidelná čištění jsou ze závodního psince chrti zvyklí a většina bude stát a uţívat si tuto pozornost.
Po příjezdu bude Váš pez pravděpodobně potřebovat koupel. Do vany si připravte protiskluzovou
podloţku, šampon pro psy doporučujeme hypoalergenní VetriDerm Šampon.
!!! POZOR !!!
Důleţité je greyhounda sprchovat vlaţnou, klidně i studenější, ale ne ledovou vodou ! Chrti jsou velmi
citliví na teplotu. Pokud začne Váš chrt při sprchování padat, „ochrnovat“ je to známka, ţe voda je
příliš teplá! Po koupeli zajistěte, aby pes rychle uschl a umoţněte mu lehnout si na teplé místo.
Po koupeli doporučujeme aplikaci třezalkového olejíčku, který rozetřeme v dlaních a poté naneseme
na tělo psa. Stačí minimální mnoţství, olejíček se vstřebá přes srst do pokoţky a pomůţe ji hydratovat.
Dalším účinkem bude lesklá srst.
Mnoho chrtů má na těle holá místa, zejména na kostnatých výrůstcích nebo na stehnech. Je to většinou
způsobeno špatnou podestýlkou nebo preferencí psa leţet na betonu nebo i stresem. Srst Vašeho psa se
zlepší dobrou stravou, měkkou podestýlkou a pravidelným kartáčováním. Brzy bude lesklá a zdravá.
Někteří psi mohou mít po těle jizvy z dob jejich závodění. Po vyléčení nebudou způsobovat ţádné
komplikace.
Kvalitu srsti můţeme podpořit podáváním lososového oleje do krmení či jinými vytamíny a doplňky
stravy.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
14
Zuby
Důleţitost dobré zubní hygieny nemůţeme dostatečně zdůraznit.
Psi, stejně tak jako lidé, mohou onemocnět zánětem dásní (bakteriální infekce) a můţou trpět kazy a
bez potřebné péče ztratit zuby. Zánět dásní je primární příčinou špatného dechu u psů.
Údrţba uţ je na Vás. Běţné ţvýkací pamlsky, vařené kosti a zubní pamlsky (dostupné v chovatelských
potřebách) trochu pomohou s odstraněním nahromaděného zubního kazu, avšak čištění zubů je
nejefektivnějším způsobem péče o zuby. Někteří psi Vás nechají čistit zuby okamţitě, jiní budou
potřebovat upevnit důvěru.
To můţete udělat ve fázích:
- prvních pár dnů psa jemně hlaďte po tlamě
- jakmile to chrt rád akceptuje, můţete přistoupit ke zvedání jejich rtu a chvalte je za spolupráci.
- aţ Vám pes bude důvěřovat, nechá Vás mu jemně čistit zuby. Pouţívejte měkký kartáček a
pastu na zuby pro psy, většinou s příchutí kuřete nebo hovězího masa. Toto bude pro psa
opravdová pochoutka, bude jim to moc chutnat a budou zkoušet kartáček ţvýkat! Psí kartáčky
na zuby a pasta pro psy jsou dostupné v chovatelských potřebách nebo u Vašeho místního
veterináře.
Pravidelná ústní hygiena Vám ušetří peníze a Vašemu psovi ušetří bolest. Kontrolujte zuby a
dásně Vašeho chrta pravidelně a pokud máte pochybnosti, navštivte veterináře.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
15
Horko a chlad
Chrti jsou obzvlášť citliví k extrémním teplotám, protože mají na těle jen velmi málo tuku.
Tato skutečnost je více zřejmá v chladném počasí a méně v horku. V zimě jim oblečte obleček na
zahřátí. Mohli by dostat zápal plic, pokud by jim byla moc zima. Oblečky by měly být tak velké, aby
zakrývaly tělo psa od krku aţ po ocas.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
16
Stejně tak jako ostatním psům, i chrtům je během teplých dnů velmi horko. Budou zrychleně dýchat,
také mohou být mrzutí (stejně tak jako lidé) a budou si hledat chladné místo k leţení. V teplém počasí
nechte chrta na pokoji, jak moc to jen půjde. Připomeňte dětem, aby se s ním mazlili co nejméně.
Pomozte mu se zchladit vlhkou ţínkou a ochraňte jej před sluníčkem krémem na opalování nebo
stínem, pokud se rozhodnou odpočívat venku. Můţe to znít bláznivě, ale pokud na zahradě pofukuje
vítr, můţe to vypadat jako nejchladnější místo, ale psi neví nic o UV záření a mohou se nepříjemně
spálit.
Prosím mějte na paměti brát Vašeho chrta na procházky v teplém počasí brzy ráno nebo večer, aţ se
ochladí. Pokud se budou zdráhat jít ven, umoţněte jim vyvenčit se na zahradě a pak je nechte
odpočívat.
Nejlepší je krmit dříve/později, jestliţe nemají chuť k jídlu – nemusíte se bát, pokud nemá jiné
příznaky nemoci.
Nikdy nenechávejte psa v horkém pokoji nebo autě – mohli by zemřít během 10 minut.
Příznaky úpalu jsou vyčerpání, velmi zrychlené dýchání a kolaps. Pokud si myslíte, ţe má Váš chrt
tyto příznaky, co nejrychleji jej ochlaďte studenou vodou nebo ledem pokládaným na hlavu a záda.
Pokud se stav okamţitě nezlepší, ihned vyhledejte veterinární pomoc.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
17
Trénink
Psi musí znát základní povely. Proč?....protoţe stejně tak jako lidé i psi potřebují základní stupeň
vzdělání a socializace, aby jim to umoţnilo cítit se jistě a chovat se na veřejnosti společensky.
Budete muset svého psa verbálně chválit a dodávat mu sebevědomí. Malé pamlsky kousků sýra Vám
pomůţou podpořit Vaše slovní povely a stanou se efektivní tréninkovou pomůckou – stejně tak jako
sprej s vodou! Pokud bude Váš pes dělat něco, co by neměl, např. skákat na návštěvu, skákat na
kuchyňskou linku atd., rychlý ‚sprej vody‘ do tváře okamţitě zabrání tomu, aby se dopustil stejného
přestupku.
Pohotově odměňte svého psa za dobré skutky a posilte špatné chování hlasitým ‚NE‘. Prosím
vyvarujte se bití svého psa – nebude tomu rozumět a bude nešťastný.
Stejně jako u malých dětí nenechávejte na podlaze leţet věci, kterých by se pes mohl zmocnit a co by
mohl zničit nebo čím by si mohl ublíţit. Je lepší nehodám předcházet před tím, neţ se stanou. Lekce
výcviku psa mohou být zábavné a mohou pomoci Vašemu psovi socializovat se s jinými psy.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
18
Venčení a procházky s Vaším vysloužilým DOSTIHOVÝM greyhoundem
Uvědomte si, ţe Váš nový člen rodiny je VYSLOUŢILÝ DOSTIHOVÝ greyhound, který byl jiţ od
štěněcího věku veden a trénován k lovu rychle se pohybující návnady. Tímto tréningem je tedy jeho
jiţ přirozený instinkt mnohonásobně posílen.
Je mu tedy přirozené, ţe pokud venku na procházce zahlédne rychle se pohybující veverku v parku,
zajíce v lese nebo na poli, či kus igelitového bílého sáčku pohaněného větrem na ulici, nezareaguje
jinak neţ rychlým startem za „návnadou“.
Pokud by v takovém případě byl pes navolno, zaručeně jej od jeho „dostihu za návnadou“ neodvoláte
a pejskovi hrozí nebezpečí úrazu v podobě zlomených končetin, smrt nebo zmrzačení následkem
nehody s vozidlem, či uštvání organizmu – tzv. rabdomyolýza.
Z výše uvedených důvodů není v ţádném případě doporučován pohyb Vašeho VYSLOUŢILÉHO
DOSTIHOVÉHO chrta navolno!
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
19
Je třeba mít na paměti, ţe vţdy, kdyţ jdete s vaším pejskem na procházku, měli byste ho mít na
pevném vodítku se speciálním obojkem pro chrty, tzv. „martingale“ (polostahovací, široký, látkový
obojek), nebo s obojkem koţeným ve tvaru „ryby“, který musí být pevně utaţen tzv. „na dva prsty“,
aby se z něho pes nemohl vyvléknout.
Dostihoví greyhoundi většinou velmi dobře chodí na vodítku, jelikoţ k tomu byli vedeni jiţ od
malička. Přesto je třeba být neustále ve střehu a vodítko drţet opravdu pevně.
V případě, ţe se pes něčeho lekne, nebo zahlédne lákavou „návnadu“, můţe se vám snadno vytrhnout!
Jak jiţ bylo řečeno, z důvodu obrovského zrychlení greyhounda z místa, se nedoporučuje pouţívání
navíjecího vodítka typu Flexi.
Doporučena jsou pevná koţená nebo nylonová vodítka s pevnou karabinou.
Mnoho lidí se domnívá, ţe tím, ţe pejsek neběhá navolno, je mu ubliţováno a pejsek tím trpí. Je to
však NAOPAK. Tímto svého vyslouţilého dostihového greyhounda chráníte před tragickými
nehodami, kterých se, bohuţel, stalo jiţ nespočet.
Vašemu greyhoundovi byste však občas trochu toho volného pohybu dopřát měli. Ideálně alespoň 1x
týdně je vhodné vašeho psa vypustit v OPLOCENÉM PROSTORU, kde bude mít moţnost se dle své
vůle proběhnout.
Ideálním případem je zahrada, kde by však neměly být pro běh greyhounda nebezpečně překáţky,
výrazné nerovnosti povrchu, aby nedošlo ke zranění.
Dále existují i tzv. oplocená „psí hřiště“ či „psí louky“, kde Vašemu pejskovi můţete dopřát volný
pohyb společně s dalšími kamarády. V Praze je to např psí louka u Meteoru.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
20
Budoucí kamarádi
Pokud jiţ psa máte a uvaţujete nad adopcí chrta, přiveďte jej prosím s sebou k nám – psi si jeden
druhého vyberou navzájem!
První setkání by se mělo uskutečnit na neutrální půdě, tedy ne na místě, kde venčíte svého psa,
protože to považují za své teritorium. Pejsky s náhubky mějte na povoleném vodítku a dovolte jim
vzájemně se očichat. Procházejte se do té doby, neţ se psi uvolní a pak je vezměte do domu nebo na
zahradu. Ujistěte se, ţe všechny hračky, pelíšek, kosti, misky na jídlo a voda Vašeho psa jsou
schovány, aby psi neměli příleţitost se kvůli nim nepohodnout. Vašemu původnímu psovi se v této
fázi nemusí líbit, ţe si nový pes hraje s jeho hračkami. Aţ pro pejsky vyndáte hračky, ujistěte se, ţe je
jich dost pro oba psy.
Abyste se vyhnuli problémům mezi pejsky v budoucnosti, nezapomeňte vţdy podpořit Vašeho vůdce
smečky. Vůdce smečky projde dveřmi první, bude vyţadovat Vaší pozornost a bude první u misky
s krmením.
Přestoţe závodní chrti přijdou během ţivota do styku pouze s ostatními chrty, je překvapující jak
rychle si po počáteční ostraţitosti zvyknou na ostatní psy. Všichni chrti Programu adopce jsou
vykastrováni a za krátkou dobu se sţijí se svým novým spolubydlícím.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
21
Vztah k dětem
Vţdy, kdyţ budete seznamovat psa s domácností, ve které ţijí kojenci a malé děti, buďte velmi opatrní.
S chrtem tomu nebude jinak. Děti a kojenci by nikdy neměli být ponecháni se psem o samotě. Děti se
musí naučit jednat se psem klidně a jemně a respektovat jejich potřeby a pelíšek. Výborným nápadem
je zařídit psovi únikové místo, kam se můţe uchýlit, pokud bude chtít být sám.
Chrti jsou zaměření na lidi, něţní, klidní a učenliví, ale pokud je děti popichují, všechna plemena mají
práh tolerance. Naučte prosím Vaše děti, aby psa respektovali, a brzy se z nich stanou nejlepší přátelé.
Nikdy nenechte Vaše dítě chrta rušit, kdyţ spí.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
22
Kočky
Je důleţité pamatovat na to, ţe nejen chrti honí kočky – stejně tak to dělá mnoho jiných psů! Chrti jsou
lovečtí psi a konec konců jejich instinkty byly záměrně šlechtěny k lovu a také byli trénováni, aby
pronásledovali vše malé, co se hýbe. Lidé si to ani nemusí uvědomit, protoţe chrti mohou vidět něco,
co stojí za ulovení, i na skoro kilometrovou vzdálenost. Ale stejně tak jako chrti prokazují různé
stupně soutěţivosti v dostihu, projevují i větší a menší zájem o malá zvířata.
Někteří chrti mohou ţít s kočkami.
Budete předem informováni, zda-li je chrt, kterého jste si vybrali, vhodný k souţití s kočkami. Je však
NUTNÉ dodrţet tyto bezpečnostní pokyny, dokud si nebudete jistí temperamentem Vašeho psa.
-
-
Během prvního seznámení musí mít chrt náhubek a být na pevném vodítku
Nechte kočku v pokoji, a pokud bude chrt táhnout směrem k ní, stáhněte psa zpět a řekněte ‚ne,
nesmíš‘. Také zjistíte, ţe krátký sprej vody do obličeje Vašeho chrta bude také fungovat jako
zastrašovací prostředek. Pokud Váš chrt reaguje na Vaše povely tak, jak si představujete –
nezapomeňte jej pochválit – často preferují malé kostky sýra!
Neberte kočku do náručí, protoţe to zvýší chrtův zájem o ni.
Dalším krokem je dosáhnout toho, aby si Váš chrt lehl a relaxoval v blízkosti Vaší kočky. Tento krok
bude také záviset na ochotě Vaší kočky spolupracovat. Některé kočky budou trávit čas pozorováním
Vašeho psa z nejvyššího a nejvzdálenějšího moţného místa, jiné budou připravené nováčkovi ukázat,
kdo je u Vás doma šéfem. Je vţdy lepší podpořit Vaši kočku před psem, protoţe to dá kočce větší
autoritu v očích psa a neměli bychom zapomínat na to, ţe seznamujeme dvě rozdílné povahy.
Pokud kočka psa poškrábe, ihned vymyjte ránu teplou vodou. Aţ budete přesvědčeni, ţe děláte
pokroky, sundejte psovi náhubek, mějte ho stále na vodítku a nakrmte kočku a psa společně. Tímto
budou vedle sebe, ale nebudou se jeden na druhého soustředit. Jakmile se budete cítit jistí, dejte psovi
znovu náhubek a sundejte obojek a vodítko. Časem budete moci sundat i náhubek. Váš chrt se brzy
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
23
naučí pravidlům a bude akceptovat kočku jako člena rodiny. Nicméně to bude vyţadovat citlivý
přístup a dodrţování bezpečnostních pokynů. Zajistěte, aby měla kočka vţdy prostor utéci. Pokud to
bude nutné, umístěte pod schody dětskou bezpečnostní závoru tak, ţe kočka se bude moci dostat skrz,
pes ale ne.
I poté, co pes akceptuje Vaše domácí pravidla, pamatujte na to, ţe na cizí kočky se můţe dívat jako na
potencionální kořist k lovu, proto buďte během vycházek vţdy na pozoru. Dokud si nejste úplně jistí,
nebylo by moudré nechávat psa a kočku spolu samotné v místnosti. Pokud není Vaše kočka ve svém
domově zvyklá na psy, mohla by utéct. Proto je pro všechny případy nutné, aby Vaše kočka nosila
obojek se známkou.
Bez obav kontaktujte člena našeho sdruţení a my Vás spojíme s některým z našich mnoha šťastných
majitelů psů a koček, se kterými můţete probrat své obavy a dotazy.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
24
Stárnutí
Stárnutí je genetickým procesem a Váš pes stárne mnohem rychleji neţ Vy. O psech se říká, ţe
dospívají v 18 měsících. Délka ţivota psa je mezi 8 a 16 lety a mění se v závislosti na zdravotním
stavu.
Příznaky stárnutí
Změny spojené se stárnutím se ukazují postupně a nemusíte je hned poznat, protoţe svého psa vidíte
kaţdý den. Můţete si všimnout změn v barvě srsti, šednutí tlamy, změn ve spacím cyklu, apetitu a
ţízně, tvaru těla, neochoty k aktivitě a chování. Mnoho těchto změn se také vyskytne jako příznaky
nemocí, proto svého psa pravidelně nechte kontrolovat veterinářem.
Mnoho veterinářů praktikuje senior kliniky věnované stravě a péči o starší psy. Pravidelné zdravotní
prohlídky jako například kaţdoroční očkování, odčervování a ochrana proti blechám by neměly být
přehlíţeny během celého ţivota psa aţ do stáří.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
25
Strava
V nutričních poţadavcích staršího psa jsou patrné rozdíly. Strava seniora závisí na jeho ţivotním stylu,
stupni aktivity a klesající funkcí orgánů. Váš veterinář Vám poradí, aţ budete přecházet ze stravy pro
dospělé na stravu pro seniory.
Někteří starší psi vyţadují aţ o 20% méně kalorií, protoţe se stanou méně aktivní, proto svého psa
pravidelně vaţte (kaţdé 3 měsíce). Přizpůsobte příjem potravy jeho optimální váze. Obezita můţe
přetěţovat srdce, plíce, svaly a klouby a můţe zkrátit průměrnou délku ţivota. Pokud má Váš pes
nadváhu, promluvte si s veterinářem o méně kalorické stravě.
Kdyţ se sníţí stupeň aktivity, na starších psech se můţe projevovat svalový úbytek. Doplňky stravy
jako olej z tresčích jater a glukosamin pomohou předejít kloubnímu opotřebení. Normální zdraví starší
psi by měli dostávat stejnou dávku bílkoviny jako psi mladší, ale musí být větší kvality. Častým
krmením malými dávkami předejdete přetíţení jejich zaţívacího ústrojí. Jejich chuť k jídlu se můţe
sníţit z důvodu poklesu vnímání čichu a chuti. Psi senioři vyţadují zvláštní péči. Buďte milí a
ohleduplní a věnujte Vašemu psovi větší pozornost. Starší psi také mají potřebu zvýšeného
vyprazdňování z důvodu oslabeného svalstva. Umoţněte jim to během dne, později v noci a dříve ráno.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
26
Problémy
Většina chrtů se spokojeně začlení do rodinného ţivota. Přesto existují i Ti problémoví, kteří také
hledají domov. Toto jsou psi s poruchami chování, extrémní bázlivostí nebo takoví, kteří jsou příliš
ohromeni světem za branami závodních psinců, mají problém se přizpůsobit nebo mají strach ze
samoty. Všichni tito psi potřebují speciální domovy, které vyhoví jejich individuálním potřebám, a kde
budou moci najít svůj vnitřní klid, aby se mohli vmísit do ţivota mimo psinec.
Typickými příznaky problémů s přizpůsobením jsou vytí, štěkání nebo ţvýkání nábytku a kování nebo
dokonce kálení v bytě v době Vaší nepřítomnosti. Váš chrt byl zvyklý na přítomnost jiných psů,
trenéra, zaměstnanců útulků a lidí, kteří jej brali na vycházky, a proto být sám pro ně můţe být na
začátku velmi stresující. Zkuste Vašemu chrtovi dát kus Vašeho obnošeného oblečení.
Co budete muset udělat je sníţit jejich citlivost a povzbudit jejich sebevědomí a důvěru. Pokud Vás
Váš chrt následuje kamkoli po domě, musíte ho zastavit, povzbudit, aby se vrátil na místo a zkuste
znovu opustit pokoj, aţ do chvíle, kdy se bude cítit bezpečně spustit Vás z očí. Váš chrt si také bude
spojovat proces Vašeho oblékání kabátu a braní klíčů se začátkem období samoty a začne být
znepokojený. Aby přestal být nervózní, svlékněte si kabát, dejte klíče zpátky a pokračujte v normální
domácí rutině. Po chvíli se zase oblékněte, znovu si vezměte klíče a pak bez jakéhokoli náznaku
nervozity poloţte klíče zpět, svlékněte si kabát a takto vše opakujte tak dlouho, aţ to Vašeho chrta
vyloţeně začne nudit.
Můţete také podpořit jejich sebevědomí tím, ţe je zavřete do pokoje, kde spí a Vy se budete
pohybovat po bytě sami, jen na malou chvíli a takto je budete postupně zvykat na dobu, kdy budou
sami doma. Aţ budete odcházet z pokoje, neměli byste z toho být vůbec nervózní, protoţe tak se pes
naučí, ţe zůstat sám doma je běţná kaţdodenní záleţitost.
Docela uklidňující pro Vašeho psa bude také, pokud mu necháte potichu hrát rádio. Poté byste měli
být schopni na krátký čas odejít z domu, třeba na konec ulice a zpět, aby se Váš chrt naučil, ţe se
určitě vrátíte zpátky.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
27
Pokud je Váš chrt mimořádně citlivý a ani zvýšené sebevědomí nezlepší jeho chování, pak moţná
bude potřeba pouţít domácí klec pro psy nebo jako alternativu, člověka na venčení, přítele nebo
souseda, kteří budou v případě Vaší nepřítomnosti fungovat jako ‚hlídač dětí‘.
Domácí klec můţe efektivně pomoci odbourat strach ze samoty a naučit čistotě. Pokud jsou naučeni,
ţe klec je jejich útočiště vybavené pelíškem, malou miskou s vodou a jejich oblíbenou hračkou, budou
se cítit sebevědomě a uvolněně. Klec jim zabrání okusovat nábytek a je také velmi nepravděpodobné,
ţe si výkaly zašpiní prostor určení k leţení.
Jakmile bude Váš chrt dost sebevědomý na to, aby spal v kleci, můţete během toho, kdy budete
v pokoji, na krátkou dobu zavřít dveře a brzy budete moci na krátkou dobu odejít z místnosti. Řekněte
mu ‚zůstaň‘ a pomalu se vzdalujte od klece a pokud začnou kňučet, pevně řekněte ‚ne‘ a pokračujte
v odchodu. Pokud neprotestovali a Vy se vrátíte, v klidu je odměňte.
Problémoví chrti Vás v prvních dnech a týdnech budou stát spoustu sil a energie, ale Vaše úsilí bude
odměněno. Přesto Vám radíme, abyste pečlivě zváţili Vaše zkušenosti se zacházením s problémovými
psy a také si uvědomili práci, která z toho vyplývá. Všichni tito psi mají velký potenciál uţít si šťastné
domácí výsluţby, pokud budou mít tu správnou péči. Poradíme Vám manipulaci s kaţdým psem a
pokud budete potřebovat, poskytneme také další podporu v době po adopci.
Není nic horšího neţ adoptovat psa a pak se ho vzdát. Pes je do smrti – ne aby se ho někdo vzdal.
Jejich vrácení do útulku po tom, co uţ byli doma, je můţe ještě více vyvést z rovnováhy. Rozmyslete
si to prosím pečlivě, neţ se rozhodnete zavázat k adopci. Pokud po té, co jste zkusili vše a pořád si
nevíte rady – pes musí být vrácen do útulku, aby se předešlo dalšímu utrpení.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
28
Jak na úzkost
Je velmi důleţité si uvědomit, ţe Váš chrt nikdy předtím nebyl sám. Proto pokud jej musíte nechat
doma samotného, můţe se bát a být zmatený. Říká si…kam jste šel? Vrátíte se? Kde to vlastně jsem?
Zde naleznete pár rad, které pomohou překonat běţnou úzkost z odloučení:
Na začátek trénujte ponechání svého chrta o samotě pokaždé jen na pár minut
Nebuďte ze svého odchodu zbytečně nervózní (pokud si myslí, ţe jdete někam, kde se budete mít lépe
neţ on doma, kaţdopádně bude rozrušený) a na poprvé odejděte jen na 15 minut. Pokud to bude
moţné, postupně navyšujte tuto dobu odloučení aţ na pár hodin. Zakrátko pochopí, ţe se vrátíte a
uvolní se a jeho úzkost z odloučení bude pryč. Vaše obnošená věc pomůţe s uklidněním.
Zabezpečte Váš domov
Nemějte na parapetech Vašich oken drobné předměty a ţaluzie. Váš chrt Vás půjde hledat k oknu a
jestli tam budou drobnosti nebo jiné věci, mohl by je seţrat, pokud bude neklidný! Uvědomte si, ţe
existuje nebezpečí, ţe se Váš chrt pokusí proběhnout skrz průhledné sklo terasy nebo jinými dveřmi,
pokud to nebude nějak zabezpečeno.
Na prvních pár týdnů si půjčte klec do interiéru
Pokud je úzkost opravdu velká, potom zapůjčení dostatečně velké klece na prvních pár týdnů opravdu
bude mít svůj význam. Váš chrt odjakţiva ţil v kleci, takţe to pro něj můţe být uklidňující a
povzbuzující v době, kdy se mění ze závodníka na domácího miláčka. Plánem můţe být umístit jej do
klece na první 2 týdny, zatímco bude doma sám. Poté, aţ přivykne všednímu ţivotu rodiny, bude opět
dán to klece, ale tentokrát s otevřenými dveřmi, coţ mu dá na výběr, zda zůstat v kleci nebo ne. Za
další 2 týdny můţete klec vrátit, protoţe Váš chrt uţ bude na samotu zvyklý. Ale neţ si pořídíte nebo
půjčíte klec, počkejte na to, jak se mu bude dařit, moţná bude úplně v pořádku i bez ní!
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
29
Bouřky a blesky
Jakékoli zvíře, včetně chrta, se můţe bát hlasitých zvuků. Ohňostroje, bouřky, hřmění a blesk můţou
Vašeho psa polekat. Pokud moţno nenechávejte psa o samotě. V období ohňostrojů berte svého chrta
na procházku před setměním. Aţ se setmí, zatáhněte závěsy a pusťte rádio nebo televizi. Váš chrt Vás
bude pozorovat a čekat na Vaši reakci na tyto zvuky, proto se snaţte nereagovat. Umoţněte Vašemu
psovi jít tam, kde se cítí bezpečně a nehýčkejte ho – tím by na zvuky okolo reagoval ještě více.
DAP rozptylovače, které najdete u místního veterináře, jsou velmi dobré k uklidnění Vašeho chrta.
Tento přístroj se zapojí do zásuvky a vysílá uklidňující feromony podobné těm, které produkuje fena
krátce po porodu štěněte. Tyto feromony vytvářejí ‚pocit bezpečí‘ pro Vašeho psa a jsou velmi
efektivní. Pokud ohňostroje způsobují Vašemu psovi nepřiměřený stres, jako alternativu vyhledejte
léčbu u Vašeho veterináře. Před obdobím ohňostrojů můţete také psa připravit koupí CD nebo
kazety‚Fóbie z hluku‘. Tato nahrávka imituje zvuk ohňostrojů a prvních pár dní byste ji měli pouštět
velmi potichu. Postupně hlasitost CD zvyšujte a Váš chrt si na tyto zvuky zvykne a pravděpodobně
nebude vystrašený, kdyţ je znovu uslyší. Existují také homeopatická léčiva jako Kali-Phos, Bach
Rescue a Serenity.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
30
Dostihy a výstavy
Akcelerační rychlost - zrychlení
Maximální zrychlení dosahuje chrt v šesti prvních skocích po startu cca 30m - téměř 70km/hod, dalších 250m
běţí v průměru 20m/s.
Rychlejší je jiţ jen gepard, běţící aţ 109 km/h v prvních 3-4 skocích po startu.
Chrt můţe udrţovat průměrnou rychlost 16,45 metrů za sekundu na 500 metrový závod, která pozvolna klesá na
14,6 metrů za sekundu.
Čistokrevný závodní kůň můţe dosáhnout nejvyšší rychlosti kolem 49 km/h, coţ představuje 13,6 metry za
sekundu.
Elitní běţec sprinter dosahuje max. rychlosti 40km/h, coţ je okolo 11m/s.
Svaly chrta generují 75 - 80% jejich síly z anaerobních metabolizovaných stezek během 30 sekund závodu.Při
závodech nad 40 sekund, spotřebují 80% své energie v první polovině závodu.
Dráhový kontakt
Při dostihu se kaţdá tlapa dotkne povrchu v 25% skoku, zbytek skoku je drţena nad dráhou, dokud se znovu
nedotkne země.
Při běhu je na jeho přední nohy 2,26x přenesena váha jeho celkové hmotnosti a zvyšuje se aţ na 5x (150kg), při
ostrém běhu v naklopené zatáčce.
Jeho skok měří asi 5m při frekvenci 4 skoky za vteřinu a se zkrácením skoku asi na 3,25m v cílové
rovince.Přední nohy mají letovou vzdálenost 1.23 metrů (ze země), a zadní přibliţně 2.45 metrů i větší.
Zápěstí, kosti, klouby
Zápěstní klouby kostí na předních končetinách utrpí tlak 500psi nebo 20 000 newtonů na čtvereční cm při běhu
zatáčkou v trysku.
Zápěstí a niţší končetinové podpěry odolávají aţ tlaku 150kg, který je vytvořený odstředivou silou v poměru k
rychlosti chrta.
Tyto tlaky se ještě znásobují nekvalitním terénem dostihových drah, coţ můţe způsobit váţná zranění zápěstí.
Program adopce chrtů je systém, mnoha organizací po celém světě, o pomoci najít nové domovy
vysloužilým dostihovým chrtům nebo jiným plemenům chrtů tak, aby se jednou pro vţdy zbavili
stresu a strachu ze ţivota v kotcích, uţívání podpůrných prostředků k dosaţení momentální výkonnosti
vedoucí k obohacení majitele, vyvarování se obnovení starších zranění nebo smrti z důvodu
zdravotního stavu konkrétního psa, o kterém nikdy nemáme dost informací, abychom případy
zbytečného zranění nebo smrti mohli spolehlivě vyloučit.
Z tohoto důvodu smluvně zavazujeme nové majitele adoptovaných psů z našeho Programu adopcí
pod pokutou nebo moţností odebrání psa, pokud smluvně ujednané podmínky poruší.
Jsou nám lhostejné zájmy nových majitelů. V první řadě hájíme a budeme hájit zájmy zvířete!
Pokud je Vaším zájmem pořídit si psa z důvodu jeho vystavování nebo účasti v dostihovém sportu či
profesionálnímu lovu, musíte se obrátit na obchodníky se psy.
K těmto zájmům Program Adopce chrtů není určen ani neslouží a nikdy sloužit nebude!
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
31
Lurcher
Vznik: středověk a vzestup 17.století
Vyuţití: původně lov zajíců a králíků, dnes lovy a společník.
Čísla: Průměrně se doţívá 13 let,váha je 27-32 kg a výška 69-76 cm.
Země původu: V.Británie/Irsko
Na ostrovech, ze kterých pochází, patří Lurcher k nejběţnějším psům - ale u nás ho potkáte velmi
zřídka. Jde o kříţence chrta s koliemi nebo teriéry, v řidších případech s jinými pasteveckými nebo
loveckými psy. Toto plemeno vznikalo uţ ve středověku, kdy vlastnit chrta patřilo k výsadám šlechty.
Šikovní poddaní a kočovní cikáni je cíleně kříţili za účelem lovu. K dostihovému sportu se vyuţívá
kříţení greyhound x saluki nebo greyhound x deerhound, většinou s příměsí krve loveckých ohařů
nebo bearded kolií.
Srst:
Nevyţaduje moc velkou péči o srst. Existují dvě varianty a to krátkosrstá s hustou podsadou a
dlouhosrstá.
Povaha:
Mění se v závislosti na kříţení. Mnoho lurcherů je povahou velice podobných čistokrevným
greyhoundům. Jsou to velice milí a učenliví a společenští psi. Lurcher potřebuje poměrně hodně
pohybu a je milý společník. Od přírody je lovec a závodník, bohuţel mnohdy pronásleduje a zabíjí
malá zvířata i přes následnou výchovu. Proto je nutné jeho loveckým pudům věnovat větší pozornost.
Adopce:
Nejedná se o uznávané plemeno. Mnoţí je hlavně lidé ţijící kočovným způsobem ţivota, kteří je
vyuţívají k pytláctví a lovu. Jejich konec bývá smutný, pokud je někdo nenajde toulavé či zraněné
a nedopraví do útulku, kde mají šanci najít domov díky adopčnímu programu.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
32
Španělský galgo
V dobách dávnějších býval španělský galgo (špan. galgo espanol) symbolem urozenosti a ozdobou
šlechtických dvorů, kde byl ceněn podobně jako jeho příbuzný, anglický chrt (tedy greyhound) v
západní Evropě.
Jak šel čas, z obdivovaného psího šlechtice se stává spotřební materiál, a to bez nadsázky. K
pochopení smutných souvislostí se ale vraťme malý kousek zpět do historie.
Kdyţ počátkem 20. století vynalézá O.P. Smith mechanickou návnadu, která se během několika
následujících let rozšíří do celého světa (coţ předurčilo další vývoj chrtích dostihů), nedochází pouze k
rozmachu chovu závodních greyhoundů, ale také k budování drah a vývozu ceněné irské krve do světa.
Také bohatí Španělé nechtějí zůstat pozadu a novou ozdobou jejich sídel se stávají greyhoundi,
přísloveční sprinteři. Galgo je postupně odsunut na druhou kolej. Nyní uţ není výsadou bohatých, ba
naopak, chudí venkované začínají galgy chovat jako lovecké psy, kteří jim pomáhají zajišťovat
potravu. (A někteří je tajně kříţí s greyhoundy svých zaměstnavatelů, takţe nynější španělský galgo a
anglický chrt jsou si opravdu blízko.)
Co dříve bývalo nutností, je dnes koníčkem a Španělé velmi rádi loví – zejména pak obyvatelé
venkova. Lov je lidovou zábavou, a tak trochu záleţitostí ega, neboť být dobrý lovec, to uţ něco
znamená. Tak jako dříve jsou galgové, a v menší míře podengové, i v současnosti vyuţíváni k lovu –
galgové někdy také k dostihům. Nejsou ale tak rychlí jako greyhoundi, zato však vytrvalejší, coţ je
předurčuje k tomu, aby byli dobrými lovci. Nebývají však chováni v domech, jakoţto domácí mazlíčci,
ale v katastrofických podmínkách – ve sklepech, kolnách, klecích, krmeni zbytky (mnohdy pouze
starý chléb a voda) a vypouštěni ven jen proto, aby pro své majitele mohli lovit. A pokud neloví ke
spokojenosti pána? Jsou likvidováni těmi nejhoršími způsoby, o nichţ se zde nechceme rozepisovat,
případně vyhozeni do lesa nebo na ulici a ponecháni svému osudu.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
33
Následující obrázek s popisem ilustruje rozdíly mezi galgem a greyhoundem:
GALGO
GREYHOUND
Velikost: pes 64-73 cm, fena 50-70 cm
Tvar těla: štíhlejší a méně osvalený
Srst: moţná je také drsnosrstá varianta
Modré zbarvení je vţdy známkou greyhounda anebo
kříţence s greyhoundem
Ocas: poslední třetina je mírně ohnutá do strany
Tvar hlavy: lebka a čumák téměř plynule přecházejí
Uši: různé tvary, mnohdy větší i delší neţ u greyhounda
Pohyblivost: obratnější neţ grey, větší vytrvalec
Povaha: temperamentnější neţ greyhound, jinak stejně milý
Velikost: pes 70-78 cm, fena 65-73 cm
Tvar těla: robustnější a v porovnání s galgem více
osvalený
Srst: drsnosrstí greyhoundi neexistují
Ocas: zakřivený a v porovnání s galgem tlustší
Tvar hlavy: viditelné přechodové místo mezi lebkou
a čumákem
Uši: tvar "do růţe"
Pohyblivost: na rovinkách rychlejší neţ galgo,
sprinter
Povaha: velmi citlivá, milá
GALGO
GREYHOUND
LURCHER
Na této fotografii je názorná ukázka, že rozdíly mezi Galgem, Greyhoundem a Lurcherem jsou pro
lajka naprosto minimální… krásné jsou všechny 3 sněhurky 
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
34
Časté dotazy
D: Jsou chrti přecitlivělí?
O: Ne, jsou od přírody klidní a spíše vyrovnaní. Jako plemeno existují jiţ velmi dlouhou dobu. Jsou
opravdu ušlechtilí.
D: Mají chrti positivní vztah k dětem?
O: Stejně tak dobrý jako jiní psi a lepší neţ mnoho jiných ras, z důvodu jejich typické vlídnosti.
D: Mají psi jinou povahu než feny?
O: Rozdíly mezi pohlavím jsou méně zřetelné neţ u jiných plemen a kastrace můţe pomoci zvládnout
většinu problémů s chováním a proto se doporučuje.
D: Kolik pohybu potřebují?
O: Kdyţ nebereme na zřetel venčení kvůli vyprazdňování, velmi málo. 20 minut dvakrát denně je
většinou víc neţ dost. Chrti jsou sprinteři a svou energii vyčerpají během pár krátkých zrychlení.
D: Je povinné nosit náhubek?
O: Ne. Ale je lepší, kdyţ během vycházky má Váš pes náhubek. Jsou na něj docela zvyklí a spojují si
jej s příjemnými procházkami. Pokud si myslíte, ţe potřebujete pustit psa z vodítka, doporučujeme
oplocený prostor a náhubek.
D: Budu pro psa potřebovat speciální pelíšek?
O: Ne. Stará prošívaná deka přeloţená napůl je ideální. Jsou ale zvyklí spát na vyvýšeném místě a
proto nebudou potřebovat příliš pobízet k tomu, aby začali okupovat Vaši postel stejně jako pohovku.
Rádi se roztahují.
D: Jak se chrti snášejí s jinými psy?
O: Obyčejně dobře. Na začátku bude opatrný, ale srdečnost a zdravý rozum převáţí. Není to
jednoduché být tak vznešeným plemenem.
D: Je jednoduché vycvičit chrta a přijde na zavolání?
O: Ano, ale potřebují trpělivost a porozumění. Jako kaţdý pes, i chrt rád dělá radost a po dostihovém
reţimu velmi ocení chutné odměny.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
35
Adopce chrtů
Chrti jsou velmi přizpůsobiví a naše adopční postupy jsou velmi flexibilní. I kdyţ pracujete, máte děti,
kočky nebo nemůţete chodit na dlouhé procházky, stojí za to, abyste nám zavolali.
Pomůţeme najít ideálního chrta právě pro Vás.
Postup našeho sdruţení je, ţe psi jsou obvykle: 1. kastrovaní 2. očkovaní 3. odčervení. Sdruţení
poţaduje peněţitý dar na pokrytí nákladů, spojených s dopravou a jako pomoc zajištění provozu
sdruţení. Všechny nové domovy jsou kontrolovány.
DVD o ‚Péči o psa‘ můţete pořídit u našeho sdruţení.
GACR - Greyhound Adoption Czech Republic, občanské sdružení
IČ: 265 65 871Adresa: 400 01 Ústí nad Labem, Moskevská 9, číslo účtu: 228200236/0300
Tel.: +420 774 715 885, +420 777 715 881, +420 774 715 886, +420 774 715 887
e-mail: [email protected]
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
36
Bydlíte na venkově ?
Jestli se rádi loudáte podél listnatých alejí, procházíte se lesem nebo objevujete novou přístupovou
cestu, venkov je skvělým místem pro Vás a Vašeho psa pro objevování a uţívání si.
Šest pravidel k bezstarostným procházkám na venkově:
1. Mějte svého psa pod kontrolou, aby nevylekal nebo nerušil hospodářská zvířata nebo divokou zvěř.
2. Pokud prozkoumáváte nové přístupové cesty, musíte svého psa mít na krátkém vodítku po celý rok
v blízkosti hospodářských zvířat – a občas nebudete moci svého psa na určitá místa vzít vůbec. Řiďte
se úředními nápisy.
3. Platí obecné pravidlo mít psa na vodítku, pokud se nemůţete spolehnout na jeho poslušnost. Dle
zákona mají myslivci a policie právo zabít psa, který poraní nebo ohroţuje zvířata nebo se volně
pohybuje mimo své nahlášené bydliště.
4. Pokud Vás a Vašeho psa honí hospodářské zvíře, je bezpečnější pustit psa z vodítka – neriskujte
zranění tím, ţe ho budete chránit.
5. Dávejte pozor na to, aby Váš pes nevystrašil ovce nebo kozy, nebo se nepotuloval tam, kde by mohl
vyrušit ptáky, kteří sídlí na zemi nebo jinou divokou zvěř – vajíčka a mláďata bez ochrany rodičů brzy
zemřou.
6. Všichni víme, jak nepříjemné mohou být psí výkaly a ţe mohou způsobit infekce, proto po svém
psovi vţdy uklízejte a zodpovědně výkaly zlikvidujte.
Ať už půjdete kamkoli, následováním těchto šesti pravidel bude Váš pes v bezpečí, budete
chránit životní prostředí a prokážete, že jste zodpovědným majitelem psa.
Více povídání a veškeré informace najdete v našem diskusním fóru:
http://www.adopcechrtuforum.cz/index.php
Kdykoli jsme připraveni poskytnout Vám rady a pomoc na tel.kontaktech: 774 715 885, 774 715 886,
774 715 887.Zavolejte nám.
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
37
Psí motlitba
Můj život trvá 10 až 15 let.
Každé odloučení od Tebe mi působí smutek.
Pamatuj, Ty sis mne pořídil. Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš.
Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu.
Nehněvej se na mne dlouho a za trest mě nezavírej.
Ty máš své přátele a zábavu. Já mám jen Tebe!
Povídej si se mnou, i když Tvým slovům úplně nerozumím,
stačí mi, když slyším Tvůj hlas.
Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.
Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj:
třeba mi není dobře, nebo jsem unavený.
Starej se o mne, jsem-li starý. I ty jednou zestárneš.
S
Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou.
Tebou je pro mne všechno lepší.
Až se můj čas naplní, nenech mě trpět.
V případě nutnosti skonči mé trápení včas,
jen Tě prosím, zůstaň v téhle chvíli se mnou.
Tvůj nejlepší přítel
Tato broţura vznikla s cílem poskytnout Vám všechny rady a informace, potřebné k péči o Vašeho nového chrta.
Pro další informace prosím volejte ‚GACR – Greyhound Adoption Czech Republic‘ tel.: 774 715 885,
774 715 886, 774 715 887 nebo navštivte www.adopcechrtu.eu
38

Podobné dokumenty

Průvodce jak snížit línání - on-line

Průvodce jak snížit línání - on-line obvykle línají více, když jejich srst houstne nebo řídne během sezónních změn na jaře a na podzim. Množství padajících chlupů je více závislé na délce denního světla než na teplotě. Prodlužující se...

Více

Stahujte zde - Můj úspěšný salon

Stahujte zde - Můj úspěšný salon Stejně to může fungovat u spousty jiných cílů. Chcete dát do pořádku své finance? Sejděte se s poradcem. Když už nic jiného, alespoň vás donutí sednout si a zamyslet se, jak svou situaci zlepšit. C...

Více

20 tajemství motivace Lea Babauty v PDF

20 tajemství motivace Lea Babauty v PDF 9:  Zkuste  kouče  nebo  kurz Je to příliš složité? Přestaňte se vymlouvat! :) Například mě osobně plavecký trenér velmi motivuje. Ne proto, že na mě křičí a povzbuzuje mě na každém metru....

Více