FREMO Yellow Pages

Komentáře

Transkript

FREMO Yellow Pages
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
0808 0000 E
Popis produktu
Äpfel
Int. Prod. Desc.
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Apples
Freiladegleis
Freiladeplatz (Kolej 1)
Acsa-Erdökürt
5
Gasoline, Diesel
ÁTI
Treibstoffladestelle (Kolej ÁTI) Acsa-Erdökürt
10
Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé
2700 0000 Z
Benzin, Diesel
PALIVA NEROSTNÁ, OLEJE MINERÁLNÍ A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; LÁTKY ŽIVOČIŠNÉ, VOSKY MINERÁLNÍ
1000 0000 G, T
Getreide
cereals
Freiladegleis
Freiladeplatz (Kolej 1)
Acsa-Erdökürt
5
Heizöl
Heating oil
ÁTI
Treibstoffladestelle (Kolej ÁTI) Acsa-Erdökürt
3
Holzgut
Wooden Parts
Freiladegleis
Freiladeplatz (Kolej 1)
6
OBILÍ
2744 0000 Z
Olej topný těžký
4401 0000 E
Acsa-Erdökürt
Dřevo palivové v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
2701 0000 E
Kohle
Coal
Freiladegleis
Freiladeplatz (Kolej 1)
Acsa-Erdökürt
1
Scrap Metal
Freiladegleis
Freiladeplatz (Kolej 1)
Acsa-Erdökürt
1
Uhlí černé, brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
7112 0000 E
Schrott
Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů
9902 0000 G, H,
Stückgut
Expressgoods
Güterschuppen
Seitenrampe (Kolej 1)
Acsa-Erdökürt
2
Wein
Wine
Güterschuppen
Seitenrampe (Kolej 1)
Acsa-Erdökürt
1
Sugar Beets
Freiladegleis
Freiladeplatz (Kolej 1)
Acsa-Erdökürt
5
Paints
ČSD depo
R (Kolej R 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Zboží sběrné
2204 0000 Z
Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009
1212 9180 E
Zuckerrüben
Řepa cukrová čerstvá, chlazená, zmrazená
3208 0000 G
Barvy
Barvy a laky nátěrové (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí
5202 0000 G
Bavlna čisticí
Cleaning cotton
ČSD depo
R (Kolej R 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Wiring accessories
ČSD depo
R (Kolej R 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Odpad bavlněný (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu )
8500 0000 G
Elektroinstalační materiál
STROJE ELEKTRICKÉ, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI, PŘÍSTROJE NA SNÍMÁNÍ A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE NA SNÍMÁNÍ A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU, ČÁSTI A SOU
7207 0000 E, K
Ocel válcované profily
Steel Profiles
ČSD depo
R (Kolej R 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Mineral oil
ČSD depo
R (Kolej R 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Polotovary ze železa nebo nelegované oceli
2710 0000 G
Olej mazací
Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těch
4401 0000 E
Palivové dřevo
Fuel wood
ČSD depo
R (Kolej R 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Dřevo palivové v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
2732 0000 G
Petrolej
Kerosne
ČSD TD
T (Kolej T 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Ash
ČSD depo
R (Kolej R 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Petrolej na topení, petrolej na svícení (vyjma paliva pro tryskové motory)
2621 0000 E
Popel
Strusky a popely ostatní, včetně popela z mořských chaluh (kelp), popel a zbytky ze spalování komunálního odpadu
Page 1 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
4406 0000 E, K
Popis produktu
Pražce
Int. Prod. Desc.
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Ties
ČSD TD
T (Kolej T 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Sawn timber
ČSD depo
R (Kolej R 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Steel scrap
ČSD TD
T (Kolej T 1c-ú)
Beroun-překladiště 1
Paperbord
Papiereň
A (Kolej 1)
Biely Potok Papiereň 1
Cement
Stavebniny
(Kolej 2b)
Černovice
1
(Kolej 2b)
Černovice
1
Pražce dřevěné železniční nebo tramvajové (příčné pražce)
4403 2000 E, K
Řezivo
Dřevo surové jehličnaté, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné, ostatní
7204 0000 E
Šrot ocelový
Odpad a šrot železný; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech
4802 1000 G
Lepenka obalová
Papír, kartón, lepenka ručně vyrobený
2523 0000 G
Cement
Cement portlandský, cement hlinitanový, cement struskový, cement supersulfátový a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slinků
2505 0000 E,
Písek
Natural sands of all kinds Stavebniny
Písky přírodní všech druhů, též barvené, s výjimkou písků obsahujících kovy kapitoly 26
2701 0000 E, G
Uhlí černé, brikety
Coal; briquettes
Uhelné sklady
(Kolej 2b)
Černovice
1
Lignite
Uhelné sklady
(Kolej 2b)
Černovice
1
potatoes
JZD Cernovice
(Kolej 2)
Černovice
2
Státní lesy n.p.
(Kolej 2a)
Černovice
2
JZD Cernovice
(Kolej 2)
Černovice
7
Wooden furniture
Nábytek Cernovice
(Kolej 2)
Černovice
2
cereals
JZD Cernovice
(Kolej 2b)
Černovice
1
Traktory zemědělské, lesnické kolové použité tractors
STS Cernovice
(Kolej 2)
Černovice
2
Stavebniny
(Kolej 2)
Černovice
1
Wood
(Kolej 2a)
Cholina
4
Grain
(Kolej 2a)
Cholina
5
Crops
(Kolej 2a)
Cholina
5
Uhlí černé, brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
2702 0000 E
Uhlí hnědé
Uhlí hnědé, též aglomerované, vyjma gagát
0701 0000 E,G
brambory
Brambory, čerstvé nebo chlazené
4401 1000 E, N, S
Dřevo palivové v polenech, špalcích Fuel wood
Dřevo palivové v polenech, špalcích, větvích, otepích apod.
0401 0000 G, Z
mléko
milk
Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
9403 4000 G
Nábytek dřevěný
Nábytek kuchyňský dřevěný (vyjma sedací nábytek)
1000 0000 E, G
obilí
OBILÍ
8701 0000 R, S
Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)
2522 0000 G
vápno
lime
Vápno nehašené (pálené), vápno hašené a vápno hydraulické, vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla 2825
4400 0000 E, K, L, R dřevo
DŘEVO, DŘEVĚNÉ UHLÍ, DŘEVĚNÉ ZBOŽÍ
1000 0000 E, G, H, T, S obilí
OBILÍ
0700 0000 E, G, H, T, S plodiny
ZELENINA, ROSTLINY, KOŘENY A HLÍZY POŽIVATELNÉ
Page 2 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
7016 0000 E, G, U
Popis produktu
Cihly
Int. Prod. Desc.
Bricks
Připojení
Cihelna
Místo nakládky / Poznámka
(Kolej 3)B
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Damil
1
Kostky dlažební, desky, cihly, dlaždice a ostatní výrobky z lisovaného nebo litého skla, též s drátěnou vložkou, používané ke stavebním nebo konstrukčním účelům; skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pr
7016 0000 E, G, U
Dlaždice
Tiles
Cihelna
(Kolej 3)B
Damil
1
Kostky dlažební, desky, cihly, dlaždice a ostatní výrobky z lisovaného nebo litého skla, též s drátěnou vložkou, používané ke stavebním nebo konstrukčním účelům; skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pr
6802 2100 G, E, K
Kámen
building block
Kamenictví
(Kolej 3)B
Damil
1
Timbers
Lesní průmysl
(Kolej 3)A
Damil
1
Flour and semolina
Mlýn
(Kolej 3)A
Damil
1
Obilí - pytle
Corn - bags
Statní Statek
(Kolej 3)A
Damil
1
Pivo
Beer
Vojáčkův Pivovar
(Kolej 3)A
Damil
1
Polena
Chunks
Lesní průmysl
(Kolej 3)B
Damil
1
Canned food
JEDNOTA
(Kolej 3)A
Damil
1
Mydlárna
(Kolej 3)A
Damil
1
Cihelna
(Kolej 3)B
Damil
1
Mramor, travertin, alabastr jednoduše řezané, broušené, pro stavební, výtvarné účely
4403 0000 R
Klády
Dřevo surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné
1102 0000 G
Mouka a krupice
Mouky obilné, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži
1000 0000 G
OBILÍ
2203 0000 I
Pivo ze sladu
4403 0000 E
Dřevo surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné
2005 0000 G, I
Potraviny konzervy
ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006
2815 0000 G, U
Soda v barelech
Soda in a barrel
Hydroxid sodný (sodný louh) ; hydroxid draselný (draselný louh) ; peroxidy sodíku nebo draslíku
7016 0000 E, G, U
Střešní tašky
Roof tiles
Kostky dlažební, desky, cihly, dlaždice a ostatní výrobky z lisovaného nebo litého skla, též s drátěnou vložkou, používané ke stavebním nebo konstrukčním účelům; skleněné kostky a ostatní skleněné drobné zboží, též na podložce, pr
3401 0000 G
Tekuté mýdlo v plechu
Liquid soap in a tin
Mydlárna
(Kolej 3)A
Damil
1
Mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky používané jako mýdlo, ve formě tyček, kostek, výlisků nebo v podobných tvarech, též obsahující mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky, ve form
9900 0000 K, R
Abraum
Overburden
Bahnmeisterei
(Kolej AB)
Friedberg
1
Getreide
Seeds
Freiladegleis
(Kolej AB)
Friedberg
5
Rüben
Beets
Freiladegleis
(Kolej AB)
Friedberg
5
ZBOŽÍ JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
1000 0000 T
OBILÍ
0706 0000 E
Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené
4403 0000 R, S, E
Rundholz
Timber
Freiladegleis
(Kolej AB)
Friedberg
5
Expressgoods
Güterschuppen
(Kolej AB)
Friedberg
5
(Kolej 4)
Großhöllenstein
1
Dřevo surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné
9902 0000 G, H
Stückgut
Zboží sběrné
9900 0000 G, R, E,
Balken
ZBOŽÍ JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
Page 3 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
4418 4000 G, H, T
Popis produktu
Balken / Bretter
Int. Prod. Desc.
Připojení
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Großhöllenstein
1
(Kolej 4)
Großhöllenstein
1
(Kolej 4)
Großhöllenstein
1
Ladestraße - BAYWA (Kolej 36) Großhöllenstein
1
Místo nakládky / Poznámka
Shelves
Bednění pro betonování ze dřeva
9900 0000 G, R, E,
Baumaschienen
ZBOŽÍ JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
9900 0000 G, R, E,
Baustoffe
ZBOŽÍ JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
4401 0000 E, F, K, O, R, Brennholz
Forstverwaltung
Dřevo palivové v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
9902 0000 G, H, T
Express- und Stückgut
Express and Package Freight
Großhöllenstein
1
(Kolej 4)
Großhöllenstein
1
(Kolej 4)
Großhöllenstein
1
Großhöllenstein
1
Großhöllenstein
1
Großhöllenstein
1
Großhöllenstein
1
Hollofalva
2
Zboží sběrné
9900 0000 G
Expressgut
ZBOŽÍ JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
9900 0000 G, R, E,
landwirtschaftliche Güter
ZBOŽÍ JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
7204 4900 G, H, T
Schrott
Ferrous Waste, Scrap
Odpad a šrot železný; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech: ostatní odpad a šrot: ostatní
4403 2099 E, F, K, O, R, S Schwartenbunde
Slabs
Sloupy, výřezy průmyslové, surové ze dřeva jehličnatého ostatního
9900 0000 G
Stückgut
(Kolej 4)
ZBOŽÍ JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
0100 0000 H, U
Vieh
Livestock
Bauholz
building wood
ZVÍŘATA ŽIVÁ
4404 0000 R, K
Mecsekerdő Rt.
Freiladeplatz (Kolej R)
Dřevo na obruče, štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané, dřevěné tyče nahrubo opracované, ale nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu holí, deštníků, rukojet
4403 0000 E, R, K
Rundholz
Timber
Mecsekerdő Rt.
Freiladeplatz (Kolej R)
Hollofalva
2
Důl Pluto
Hrabova
3
Amoniak bezvodý (čpavek) Ammoniac
Důl Pluto
Hrabova
3
Benzol
Benzene
Důl Pluto
Hrabova
4
Dehet
Tar
Důl Pluto
Hrabova
4
Důlní lokomotivy do opravy Locomotive, unaccompanied, as a mean of transport Důl Pluto
Hrabova
1
Dřevo surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné
2814 2000 U, Z
Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku Ammoniac
Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku
2814 1000 U, Z
Amoniak bezvodý (čpavek)
2902 2000 Z
Benzen
2706 0000 U, Z
Dehet černouhelný, hnědouhelný, rašelinový, ostatní minerální, i dehydratovaný, rekonstituovaný
9915 0000 K, R S
Page 4 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
2907 0000 U, Z
Popis produktu
Int. Prod. Desc.
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Fenoly
Phenols
Důl Pluto
Hrabova
3
hnědouhelné brikety
Steinkohlenbriketts und ähnl. aus Steinkohle gewon Důl Pluto
Hrabova
70
Coke
Důl Pluto
Hrabova
70
Důl Pluto
Hrabova
1
Stejnosměrné motory do opravy Motors and generators to repair Důl Pluto
Hrabova
1
Fenoly; fenolalkoholy
2701 2000 E, F
Brikety, bulety a podobná paliva tuhá z černého uhlí
2704 0000 E, F, T
Koks
Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný, retortové uhlí
2807 0000 U, Z
Kyselina sírová
Sulphuric acid
Kyselina sírová; oleum
8501 3200 G,E R S
Motory elektrické na stejnosměrný proud, s výkonem přesahujícím 750 W, ale nepřevyšujícím 75 kW (vyjma generátorových soustrojí)
2702 1000 E, F, T
Uhlí
Coal
Důl Pluto
Hrabova
140
Uhlí hnědé, i v prášku, aglomerované Coal
Důl Pluto
Hrabova
700
Důl Pluto
Hrabova
1
Uhlí hnědé, i v prášku, neaglomerované
2702 2000 E, F, T
Uhlí hnědé, i v prášku, aglomerované
7204 4900 G, H, T
železný šrot
Scrap Iron
Odpad a šrot železný; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech: ostatní odpad a šrot: ostatní
6800 0000 E
Kamenné bloky
blocks of stone
Kamenolomy n.p.
A - volná plocha - ladestrasse (Kolej 4A) Hukovice
5
A - volná plocha - ladestrasse (Kolej 4A) Hukovice
5
VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU, SLÍDY NEBO Z PODOBNÝCH HMOT
2207 0000 G, Z
líh
Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von >= 80% Lihovar
Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80% obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
0403 0000 I, II, Gk
mléčné výrobky - chlazené milk products
Mlékárna a sýrarna n.p.
A - volná plocha - ladestrasse (Kolej 4A) Hukovice
3
Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy neb
0403 0000 I, II, Gk, G, H mléčné výrobky -trvanlivé
milk products
Mlékárna a sýrarna n.p.
A - volná plocha - ladestrasse (Kolej 4A) Hukovice
3
Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy neb
1000 0000 G, H, U
obilí
cereals
ZZN n.p.
A - volná plocha - ladestrasse (Kolej 4A) Hukovice
30
steel fencing, ...
OPMH
A - volná plocha - ladestrasse (Kolej 4A) Hukovice
3
furniture
OPMH
A - volná plocha - ladestrasse (Kolej 4A) Hukovice
2
Kamenolomy n.p.
A - volná plocha - ladestrasse (Kolej 4A) Hukovice
20
Chema K.
Skladiště, volná skládka (Kolej 4) / 4a Kadaň
4
OBILÍ
7200 0000 K,O,R,S,E,G ocelové konstrukce
ŽELEZO A OCEL
8418 5000 G
sektorový nábytek
Boxy chladicí nebo mrazicí, skříně, pulty, vitríny, podobný chladicí nebo mrazicí nábytek ostatní
6800 0000 E
žulové kostky
granit cubes
VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU, SLÍDY NEBO Z PODOBNÝCH HMOT
3400 0000 G, H, Z
čistící prostředky
Cleaning means
MÝDLA, ORGANICKÉ PŘÍPRAVKY POVRCHOVĚ AKTIVNÍ, PRACÍ PŘÍPRAVKY, MAZACÍ PŘÍPRAVKY, UMĚLÉ VOSKY, PŘIPRAVENÉ VOSKY, PŘÍPRAVKY K LEŠTĚNÍ A ČISTĚNÍ, SVÍČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOV
1000 0000 G, H, E, T obiloviny
Cereals
ZZN
Skladiště (Kolej 3a)
Kadaň
5
OBILÍ
Page 5 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
Popis produktu
2100 0000 G, H, E, T potraviny
Int. Prod. Desc.
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Foods
ZZN
Skladiště (Kolej 3a)
Kadaň
4
Machines after repair
K. opravny a strojírny
Skladiště (Kolej 4c)
Kadaň
14
Skladiště (Kolej 4c)
Kadaň
14
Skladiště, volná skládka (Kolej 4) / 4a Kadaň
3
PŘÍPRAVKY POTRAVINÁŘSKÉ RŮZNÉ
8400 0000 G, H, E, K, L, R, S, U stroje po opravě
REAKTORY JADERNÉ, KOTLE, STROJNÍ A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJE, JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
8400 0000 G, H, E, K, L, R, S, U strojírenské výrobky
Machines
K. opravny a strojírny
REAKTORY JADERNÉ, KOTLE, STROJNÍ A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJE, JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
3400 0000 G, H, Z
užitková chemie
Commercial Chemical Chema K.
MÝDLA, ORGANICKÉ PŘÍPRAVKY POVRCHOVĚ AKTIVNÍ, PRACÍ PŘÍPRAVKY, MAZACÍ PŘÍPRAVKY, UMĚLÉ VOSKY, PŘIPRAVENÉ VOSKY, PŘÍPRAVKY K LEŠTĚNÍ A ČISTĚNÍ, SVÍČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOV
1600 0000 I
Výrobky z ryb
Fish products
Rybena K.
Skladiště, volná skládka (Kolej 4) / 4a Kadaň
14
PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLOVCŮ
8704 0000 K, O, R, S Automobily nákladní
Lorry
VÚ 5335 Kvítečkov (dělostřelecký pluk) J - vlečka VVP - Militär Anschluß (Kolej 401) Kviteckov
15
Automobil
VÚ 5335 Kvítečkov (dělostřelecký pluk) J - vlečka VVP - Militär Anschluß (Kolej 401) Kviteckov
3
Vozidla motorová pro přepravu nákladu
8703 0000 K, O, R, S Automobily osobní
Automobily osobní a ostatní motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
0701 9000 E
Brambory
Potatoes
JZD Kvítečkov
H - výsypka z úzkorozchodky - Dump aus schmallspur (Kolej 101a) Kviteckov
15
Apples
JZD Kvítečkov
C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5 a) Kviteckov
5
Barley
ZZN Kvítečkov
F - Silo ZZN, Kornhaus (Kolej 3 aF) Kviteckov
10
Fruit compote
FRUTA Kvítečkov n.p.
C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5 a) Kviteckov
5
Brambory, čerstvé nebo chlazené: ostatní
0808 1000 G, H, T, E Jablka
Jablka čerstvá
1003 0000 G, H, T, U Ječmen
Ječmen
2007 0000 G
kompoty
Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
0506 0000 G
Kosti a rohové kosti, neopracované Bones
Masokombinát Kvítečkov n.p. C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5 a) Kviteckov
1
Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů
1005 0000 G, H, T, U Kukuřice
Corn
ZZN Kvítečkov
F - Silo ZZN, Kornhaus (Kolej 3 aF) Kviteckov
3
Leather
Masokombinát Kvítečkov n.p. C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5 a) Kviteckov
2
Kukuřice
4101 0000 G
Kůže hovězí
Kůže surové a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neuprav
2007 9100 G
marmelády
Marmelade
FRUTA Kvítečkov n.p.
C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5 a) Kviteckov
3
Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel: ostatní: citrusové ovoce
0202 0000 I, II
Maso hovězí zmrazené
Meat
Masokombinát Kvítečkov n.p. C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5 a) Kviteckov
3
Maso hovězí, čerstvé nebo chlazené Meat
Masokombinát Kvítečkov n.p. C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5 a) Kviteckov
5
Masokombinát Kvítečkov n.p. C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5 a) Kviteckov
3
Maso hovězí zmrazené
0201 0000 I, II, Gk
Maso hovězí, čerstvé nebo chlazené
0203 0000 I, II, Gk
Maso vepřové, čerstvé, chlazené nebo zmrazené Meat
Maso vepřové, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Page 6 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
Popis produktu
1602 0000 I, II, Gk, G, H masové konzervy
Int. Prod. Desc.
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Canned Meat
Masokombinát Kvítečkov n.p. C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5C) Kviteckov
3
Fruit Juices
FRUTA Kvítečkov n.p.
C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5C) Kviteckov
3
Přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve, ostatní
2009 0000 G
Mošty
Šťávy ovocné (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přidaným cukrem nebo jinými sladidly
9403 9000 G, H
Nábytkové kování
Ironwork for Furniture
KOVO Kvítečkov n.p.
B - boční rampa - side rampe (Kolej 5B) Kviteckov
3
Spare Parts
JZD Kvítečkov
E - volná plocha - ladestrasse (Kolej 3 aE) Kviteckov
1
VÚ 5335 Kvítečkov (dělostřelecký pluk) C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5C) Kviteckov
1
Části a součásti nábytku ostatního
8708 9900 G, H
Náhradní díly
Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705: ostatní části, součásti a příslušenství
8708 9900 G, H
Náhradní díly
Spare Parts
Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705: ostatní části, součásti a příslušenství
2745 0000 Z
Olej použitý
Used oil
VÚ 5335 Kvítečkov (dělostřelecký pluk) I - voj. sklad PHM - Militär Brennstofflager (Kolej 404) Kviteckov
1
Oves
Oat
ZZN Kvítečkov
F - Silo ZZN, Kornhaus (Kolej 3 aF) Kviteckov
3
Pallets
Velkoobchodní sklad potravin JEDNOTA B - boční rampa - side rampe (Kolej 5B) Kviteckov
2
Paper scrap
Masokombinát Kvítečkov n.p. B - boční rampa - side rampe (Kolej 5B) Kviteckov
1
Paper scrap
Velkoobchodní sklad potravin JEDNOTA B - boční rampa - side rampe (Kolej 5B) Kviteckov
2
Pšenice
Wheat
ZZN Kvítečkov
F - Silo ZZN, Kornhaus (Kolej 3 aF) Kviteckov
3
Řepa cukrová čerstvá
Beets
JZD Kvítečkov
H - výsypka z úzkorozchodky - Dump aus schmallspur (Kolej 101a) Kviteckov
30
Oleje mazací použité
1004 0000 G, H, T
Oves
4415 2000 E, K, O, R, S, G Palety jednoduché
Palety jednoduché, skříňové palety a jiné nakládací plošiny, nástavce palet
4707 0000 G, H
Papír sběrový
Papír sběrový, kartón nebo lepenky (též odpad a výmět)
4707 0000 G, H
Papír sběrový
Papír sběrový, kartón nebo lepenky (též odpad a výmět)
1001 0000 G, H, T
Pšenice a sourež
1212 9100 E
Řepa cukrová čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku, používané hlavně k lidské výživě, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: ostatní
1204 0000 G, H, T
Semena lněná
Seeds
ZZN Kvítečkov
F - Silo ZZN, Kornhaus (Kolej 3 aF) Kviteckov
1
Seeds
ZZN Kvítečkov
F - Silo ZZN, Kornhaus (Kolej 3 aF) Kviteckov
2
Semena řepky nebo řepky olejky Seeds
ZZN Kvítečkov
F - Silo ZZN, Kornhaus (Kolej 3 aF) Kviteckov
5
Seeds
ZZN Kvítečkov
F - Silo ZZN, Kornhaus (Kolej 3 aF) Kviteckov
1
Special Lorry
Vojenské stavby
J - vlečka VVP - Militär Anschluß (Kolej 401) Kviteckov
5
Semena lněná, též ve zlomcích
1207 9100 G, H, T
Semena maková
Semena maková, též ve zlomcích
1205 0000 G, H, T
Semena řepky nebo řepky olejky, též ve zlomcích
1206 0000 G, H, T
Semena slunečnicová
Semena slunečnicová, též ve zlomcích
8705 0000 K, O, R, S Stavební stroje
Vozidla motorová pro zvláštní účely, jiná než ta, která jsou konstruována především pro dporavu osob nebo nákladu (např. vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton
2517 0000 E, F, T
štěrk
Grit
Lomy a pískovny Kvítečkov, n.p. H - výsypka z úzkorozchodky - Dump aus schmallspur (Kolej 101a) Kviteckov
15
Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně; pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmy
Page 7 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
2505 0000 E, F, T
Popis produktu
Štěrkopísek
Int. Prod. Desc.
Grit
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Lomy a pískovny Kvítečkov, n.p. H - výsypka z úzkorozchodky - Dump aus schmallspur (Kolej 101a) Kviteckov
15
VVP Kvítečkov
J - vlečka VVP - Militär Anschluß (Kolej 402) Kviteckov
30
Masokombinát Kvítečkov n.p. C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5C) Kviteckov
1
Písky přírodní všech druhů, též barvené, s výjimkou písků obsahujících kovy kapitoly 26
8710 0000 K, O, R, S Tanky a bojová vozidla
Tanks
Tanky a jiná vozidla bojová obrněná motorová i se zbraněmi, části, součásti
1601 0000 I, II, Gk, G, H Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa Smoked Goods
Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků
0709 0000 I, II, Gk, G, H Zelenina ostatní, čerstvá nebo chlazená Vegetables
JZD Kvítečkov
C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5 a) Kviteckov
3
FRUTA Kvítečkov n.p.
C - volná plocha - ladestrasse (Kolej 5C) Kviteckov
3
(Kolej 4b)
Kviteckov
1
D čelní rampa - Kopframpe (Kolej 5 a D) Kviteckov
3
F - Silo ZZN, Kornhaus (Kolej 3 aF) Kviteckov
2
A (Kolej 4)
1
Zelenina ostatní, čerstvá nebo chlazená
2006 0000 G, H, T, U Zelenina, ovoce konzervované Vegetables
Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)
7204 4900 E
železný šrot
Scrap Iron
ČSD PD Kvítečkov
Odpad a šrot železný; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech: ostatní odpad a šrot: ostatní
8432 0000 K, O, R, S Zemědělské stroje
Agricultural Machinery JZD Kvítečkov
Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy, válce k úpravě trávníků nebo sportovních ploch
1002 0000 G, H, T
Žito
Rye
ZZN Kvítečkov
Bižuterie
Glass beads, imitation pearls Sklárna
Žito
7018 0000 G
Loket
Perly skleněné, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné skleněné drobné zboží, a výrobky z nich jiné než bižuterie; skleněné oči jiné než protézní výrobky; sošky a ostatní ozdobné předměty ze skla tvarované
4819 0000 G
Kartóny, bedny, krabice
Cartons, boxes, cases Tiskárna
A (Kolej 4)
Loket
1
Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obalové schránky z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo z pásů zplstěných buničinových vláken; krabicové pořadače, dopisové přihrádky a podobné výrobky z papíru, kartónu nebo lepenky,
6912 0000 G
Porcelánové nádobí
Tableware
KV.porcelán
A (Kolej 4)
Loket
8
JZD (Staré sedlo)
A (Kolej 4)
Loket
2
A (Kolej 4)
Loket
1
Keramické kuchyňské a stolní nádobí, ostatní výrobky pro domácnost a toaletní výrobky, jiné než z porcelánu
0103 0000 H
Prasata
Live swine
Technické sklo
Sheets of glass, drawn or blown Sklárna
Prasata živá
7004 0000 G
Sklo tažené a foukané, v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované
2307 0000 G, E, K
Kamenné bloky
Stone block
KDC
A (Kolej 1a)
Lom KDC
2
Štěrk
Gravel
KDC
B (Kolej 1b)
Lom KDC
21
Kal vinný; surový vinný kámen
2517 0000 E, F, U
Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně; pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmy
2521 0000 E
Vápenec pro cement a vápno Limestone flux
KDC
A (Kolej 1a)
Lom KDC
7
Vápenec a jiné kameny vápenaté k výrobě cementu, vápna
2725 0000 U, Z
Benzín
Petrol
Paliva Milevsko
Milevsko-Vlecky 1
Air filters
ZVVZ Milevsko
Milevsko-Vlecky 1
Benzín motorový s obsahem olova, přesahujícím 0,013 g/l
8421 3100 G, H, T
Filtry vzduchové
Filtry vzduchové sací pro spalovací motory
Page 8 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
2744 0000 U, Z
Popis produktu
Int. Prod. Desc.
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Mazut
Black oil
Paliva Milevsko
Milevsko-Vlecky 1
Nafta
Diesel Fuel
Paliva Milevsko
Milevsko-Vlecky 1
Oil
Paliva Milevsko
Milevsko-Vlecky 1
Concrete panels
Betonárka Milevsko
Milevsko-Vlecky 1
Olej topný těžký
2741 0000 U, Z
Nafta motorová (vyjma paliva pro tryskové motory)
2746 0000 U, Z
Olej
Oleje mazací, nepoužité
6810 9100 E, F, K, O, R, S Panely betonové
Dílce konstrukční prefabrikované pro stavebnictví nebo stavební inženýrství z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
2732 0000 U, Z
Petrolej
Kerosene
Paliva Milevsko
Milevsko-Vlecky 1
Vzduchotechnická zařízení Airconditionning equipment ZVVZ Milevsko
Milevsko-Vlecky 1
Petrolej na topení, petrolej na svícení (vyjma paliva pro tryskové motory)
8421 3900 G, H, T
Stroje nebo přístroje k filtrování nebo čištění plynů
7204 4900 G, H, T
železný šrot
Scrap Iron
ZVVZ Milevsko
Milevsko-Vlecky 1
Odpad a šrot železný; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech: ostatní odpad a šrot: ostatní
1000 0000 G, H, E, T dobytek
Cattle
Státní statek N.
(Kolej 3)
Nevidov
1
Cereals
Státní statek N.
(Kolej 3)
Nevidov
2
Crops
Státní statek N.
(Kolej 3)
Nevidov
2
Äpfel
Apples
Raiffeisen Lagerhaus
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Betonfertigteile
Concrete Parts
Betonfertigteile Tripamer
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Books
Druckerei Schmidbauer
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Triumph
Ladegleis 4
Obere Warth
1
OBILÍ
1000 0000 G, H, E, T obiloviny
OBILÍ
0700 0000 G, H, E, T plodiny
ZELENINA, ROSTLINY, KOŘENY A HLÍZY POŽIVATELNÉ
0808 1000 E
Jablka čerstvá
6810 9190 K, R, S
Dílce stavební prefabrikované z cementu, betonu, umělého kamene
4901 0000 G, H
Bücher
Knihy tištěné , brožury, letáky a podobné tiskoviny, též v jednotlivých listech (arších)
6212 0000 G, H
Büstenhalter
Bra
Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované
0405 0000 I
Butter
Butter
Molkerei
Molkereigleis
Obere Warth
1
Used Bottles
Getränkehandel Schlacher
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky
7010 9000 G, H
Flaschen, gebraucht
Demižóny, lahve, baňky, sklenice, kelímky, lékovky, ampule a jiné nádoby ze skla používané pro dopravu nebo balení zboží; zavařovací sklenice ze skla; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla: ostatní
0402 0000 I
Fruchtmilch
Fruitmilk
Molkerei
Molkereigleis
Obere Warth
1
Molkerei
Molkereigleis
Obere Warth
1
Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
0404 0000 I
Fruchtmolke
Fruit Whey
Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Page 9 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
Popis produktu
Int. Prod. Desc.
1003 0000 E, T, G, H Gerste (geschüttet, gesackt) Barley
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Raiffeisen Lagerhaus
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Wooden Boxes
Holzbau Waninger
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Wood Pellets
Sägewerk Imre
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Ječmen
4415 1010 K, R, G, H Holzkisten
Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné obaly dřevěné
4401 0000 K, R
Holzschwarten
Dřevo palivové v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
4407 0000 K, R
Holzträger
Wooden Girder
Holzbau Waninger
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Molkereigleis
Obere Warth
1
Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
0403 0000 I
Joghurt
Yoghurt
Molkerei
Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy neb
0701 9090 E, G, H
Kartoffeln
Potatoes
Raiffeisen Lagerhaus
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Corn in Bulk Commodity Raiffeisen Lagerhaus
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Metal Scrap
Transporte Pall
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Pallets
Holzbau Waninger
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Timber
Forstverband Obere Warth
Ladegleis 4
Obere Warth
1
Saw Dust
Sägewerk Imre
Ladegleis 4
Obere Warth
1
Schmieröl, gebraucht, in Fässern Used Lube Oil Barrels Ford Schwarz
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Schnittholz
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Brambory ostatní
1005 9000 E, T, G, H Mais (geschüttet, gesackt)
Kukuřice ostatní
7204 4900 E
Metallschrott
Odpad a šrot železný; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech: ostatní odpad a šrot: ostatní
4415 2020 K, R, G, H Palletten
Palety ploché, nástavné rámy palet dřevěné
4403 0000 K, R
Rundholz
Dřevo surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné
4401 3000 E, F
Sägespäne
Piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
2745 0000 G, H
Oleje mazací použité
4407 0000 K, R
Trimmed Timbers
Sägewerk Imre
Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
7208 5191 G, H, T
Stahlplatten
Steel Plate
Stahlbau Unger
Výrobky válcované ploché, nelegovaná ocel, za tepla, šíře 2050mm a víc, tloušťka nad 10 - 15mm, neopracované
7216 0000 K, R, S
Stahlteile
Steel Parts
Stahlbau Unger
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Steel Girder
Stahlbau Unger
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli
7308 0000 K, R, S
Stahlträger
Konstrukce (vyjma montované stavby čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, stavidla, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy a dveřní prahy, okenice, sloup
9902 0000 G, H, T
Stückgut
Expressgoods
Raiffeisen
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Topfen
Curd
Molkerei
Molkereigleis
Obere Warth
1
Zboží sběrné
0406 0000 I
Sýry a tvaroh
Page 10 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
6207 0000 G, H
Popis produktu
Unterwäsche, Damen
Int. Prod. Desc.
Women's Underware
Připojení
Triumph
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Ladegleis 4
Obere Warth
1
Ladegleis 4
Obere Warth
1
Tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany pánská nebo chlapecká a podobné výrobky
6208 0000 G, H
Unterwäsche, Herren
Men's Underware
Triumph
Tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany dámská nebo dívčí a podobné výrobky
1001 1000 E, T, G, H Weizen (geschüttet, gesackt) Wheat
Raiffeisen Lagerhaus
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Druckerei Schmidbauer
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Raiffeisen Lagerhaus
Ladegleis 2
Obere Warth
1
Pšenice durum
4902 0000 G, H
Zeitschriften, Magazine
Journals, Magazins
Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované nebo obsahující inzerci nebo reklamy
1212 9180 E
Zuckerrüben
Sugar Beets
Řepa cukrová čerstvá, chlazená, zmrazená
4403 2000 K
Drevo guľatina
Rough Wood, Coniferous Lesný závod
Osadnianska Pila 3
Dřevo surové jehličnaté, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné, ostatní
4407 1000 E, K
Rezivo ihličnaté
Wood sawn, Coniferous Píla Liptovská osada
Osadnianska Pila 3
Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm, jehličnaté
2700 0000 Z
ropné produkty
Mineral fuels
(Kolej 2)
Ostrachema
14
(Kolej 2)
Ostrachema
14
PALIVA NEROSTNÁ, OLEJE MINERÁLNÍ A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; LÁTKY ŽIVOČIŠNÉ, VOSKY MINERÁLNÍ
2800 0000 Z
ropné produkty
inorganic chemical liquids
PRODUKTY CHEMICKÉ ANORGANICKÉ ; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ, KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ
4800 0000 G,
Karton
Cardboard
Papírna Prudká
A (Papírna, papierfabrik, paper mill) (Kolej 2) Prudká n.
14
Sewage sludge in barrels Papírna Prudká
A (Papírna, papierfabrik, paper mill) (Kolej 2) Prudká n.
7
Skládací krabice a bedny z kartonu Folding cartons, boxes and cases made of cardboa Papírna Prudká
A (Papírna, papierfabrik, paper mill) (Kolej 2) Prudká n.
14
PAPÍR A LEPENKA, VÝROBKY Z BUNIČINY, PAPÍRU NEBO LEPENKY
4707 3090 G, E,
Odpadní kaly v sudech
Odpad papíru, výmět apod. ostatní z mechanické vlákniny
4819 1000 G,
Krabice, bedny z vlnitého papíru, vlnité lepenky, obsah recyklovaného papíru do 70 %
2725 0000 U, Z
Benzín
Petrol
Benzina
vlečka - siding track (Kolej 6a) Raholec
1
Barley
ZZN Raholec
volná plocha - ladestrasse (Kolej 7b) Raholec
1
rampa,sklad(lager,rampe) (Kolej 5a) Raholec
1
Benzín motorový s obsahem olova, přesahujícím 0,013 g/l
1003 0000 G, H, T, U Ječmen
Ječmen
9900 0000 D;G;H/12 KOMODITY jinde neuvedené ani nezahrnuté COMMODITIES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED Skladiště CSD
ZBOŽÍ JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
1005 0000 G, H, T, U Kukuřice
Corn
ZZN Raholec
volná plocha - ladestrasse (Kolej 7b) Raholec
1
Black oil
Benzina
vlečka - siding track (Kolej 6a) Raholec
1
Nábytek a jejich části, jinde neuvedené ani nezahr Furniture and parts thereof, n.e.s. (excl. seats a Trud n.p
rampa,sklad(lager,rampe) (Kolej 5a) Raholec
1
Kukuřice
2744 0000 U, Z
Mazut
Olej topný těžký
9403 0000 G,H,
Nábytek ostatní a jeho části a součásti
Page 11 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
2741 0000 U, Z
Popis produktu
Nafta
Int. Prod. Desc.
Diesel Fuel
Připojení
Benzina
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
vlečka - siding track (Kolej 6a) Raholec
1
rampa,sklad(lager,rampe) (Kolej 5a) Raholec
1
rampa,sklad(lager,rampe) (Kolej 5a) Raholec
1
vlečka - siding track (Kolej 6a) Raholec
1
Nafta motorová (vyjma paliva pro tryskové motory)
6400 0000 G;H;I/12
Obuv, kamaše a podobné výrobky; FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTI Obuna - výrobní družstvo
OBUV, KAMAŠE A PODOBNÉ ZBOŽÍ; SOUČÁSTI TOHOTO ZBOŽÍ
2209 0000 Z;U;G;H
Ocet, kysané ocet a jeho náhražky získané z kyseli Vinegar, fermented vinegar and substitutes for vin Octárna Ráholec
Ocet stolní a jeho náhražky získané z kyseliny octové
2710 0000 U, Z, G,
Olej mazací
Mineral oil
Benzina
Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těch
1004 0000 G, H, T, U Oves
Oat
ZZN Raholec
volná plocha - ladestrasse (Kolej 7b) Raholec
1
Kerosne
Benzina
vlečka - siding track (Kolej 6a) Raholec
1
Wheat
ZZN Raholec
volná plocha - ladestrasse (Kolej 7b) Raholec
1
Seeds
ZZN Raholec
volná plocha - ladestrasse (Kolej 7b) Raholec
1
Seeds
ZZN Raholec
volná plocha - ladestrasse (Kolej 7b) Raholec
1
1205 0000 G, H, T, U Semena řepky nebo řepky olejky Seeds
ZZN Raholec
volná plocha - ladestrasse (Kolej 7b) Raholec
1
Seeds
ZZN Raholec
volná plocha - ladestrasse (Kolej 7b) Raholec
1
Rye
ZZN Raholec
volná plocha - ladestrasse (Kolej 7b) Raholec
1
Wood in the rough
Státní lesy
(Kolej 1b)
Rudné doly
7
Gravel
Rudné doly
(Kolej 1b)
Rudné doly
14
Oves
2732 0000 U, Z, G,
Petrolej
Petrolej na topení, petrolej na svícení (vyjma paliva pro tryskové motory)
1001 0000 G, H, T, U Pšenice
Pšenice a sourež
1204 0000 G, H, T, U Semena lněná
Semena lněná, též ve zlomcích
1207 9100 G, H, T, U Semena maková
Semena maková, též ve zlomcích
Semena řepky nebo řepky olejky, též ve zlomcích
1206 0000 G, H, T, U Semena slunečnicová
Semena slunečnicová, též ve zlomcích
1002 0000 G, H, T, U Žito
Žito
4403 0000 R, E
Dřevo surové
Dřevo surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné
2517 0000 F, R, S, E štěrk
Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně; pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmy
1515 1900 G, H, T
Fermež Lněná
Varnish
STZ n.p.
Setuza
1
Glycerin
STZ n.p.
Setuza
1
Kosmetika
Cosmetics
STZ n.p.
Setuza
1
Kyselina olejová technická
Oleic acid
STZ n.p.
Setuza
1
Olej lněný a jeho frakce: ostatní
1520 0000 G, H, T
Glycerin surový
Glycerin surový, glycerinové vody, glycerinové louhy
3304 9900 G, H, T
Přípravky kosmetické ostatní
3823 1200 U, Z
Kyselina olejová technická
Page 12 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
3823 1100 U, Z
Popis produktu
Int. Prod. Desc.
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Kyselina stearová technická Stearic acid
STZ n.p.
Setuza
1
Margariny
STZ n.p.
Setuza
1
STZ n.p.
Setuza
1
Kyselina stearová technická
1517 1000 G, H, T
Margarine
Margarin, vyjma tekutý margarin, jiný než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
3823 0000 U, Z
Mastné kyseliny
Fatty acids
Kyseliny mastné technické monokarboxylové, kyselé oleje z rafinace, technické mastné alkoholy
3401 2000 G, H, T
Mýdlo
Soap
STZ n.p.
Setuza
1
Olej řepkový
Rape oil
STZ n.p.
Setuza
1
STZ n.p.
Setuza
1
Mýdlo v ostatních formách
1514 0000 G, H, T
Olej řepkový nebo hořčičný a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
1515 0000 G, H, T
Olej rostlinný
Plant oil
Tuky rostlinné ostatní a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, stálé, též rafinované, ale chemicky neupravené
1512 1100 G, H, T
Olej slunečnocový
Sunflower oil
STZ n.p.
Setuza
1
Seed Cake
STZ n.p.
Setuza
1
Setuza
1
Olej slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce: Surový olej
2306 0000 G, H, T, U Pokrutiny
Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305
2915 7000 U, Z
Stearany
Stearate
STZ n.p.
Kyseliny nasycené acyklické monokarboxylové a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: Kyselina palmitová, kyselina stearová, jejich soli a estery
8543 0000 G, H, T
Strojní vybavení
Machine Tools
Průmyslové stavby n.p.
Setuza
1
STZ n.p.
Setuza
1
Stroje a přístroje elektrické s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
1516 2000 G, H, T
Tuky a oleje rostlinné
Fat
Tuky a oleje rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
2839 1900 E, F, T
Vodní sklo
Water Glas
STZ n.p.
Setuza
1
železný šrot
Scrap Iron
Průmyslové stavby n.p.
Setuza
1
Křemičitany sodíku ostatní
7204 4900 G, H, T
Odpad a šrot železný; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech: ostatní odpad a šrot: ostatní
0701 0000 G
brambory
potatoes
JZD
(Kolej 2)
Střížovice
5
Wood in the rough
Lesní závod
(Kolej 2)
Střížovice
2
metal packaging food
Obal n.p.
(Kolej 2)
Střížovice
5
Brambory, čerstvé nebo chlazené
4403 0000 K
dřevo surové
Dřevo surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné
8309 0000 G
plechové obaly potravin
Zátky, uzávěry a víčka (včetně korunkových uzávěrů, šroubových uzávěrů a nalévacích zátek), odtrhovací kapsle pro uzávěr lahví, víka se závitem, plomby a ostatní příslušenství obalů, z obecných kovů
2207 0000 Z
Ethyl-alkohol
Ethyl-alcohol
Erdökemia
Seitenrampe (Kolej EK)
Tolmacs
2
Tolmacs
3
Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80% obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
1000 0000 G,T,E
Getreide
Cereals
MGTSZ
Freiladestelle (Kolej 1)
OBILÍ
Page 13 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
4402 0000 E,F
Popis produktu
Holzkohle
Int. Prod. Desc.
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
Woodcoal
Erdökemia
Silo (Kolej EK)
Tolmacs
1
Petroleum
Erdökemia
Seitenrampe (Kolej EK)
Tolmacs
3
Stückgut
Expressgoods
Güterschuppen
Seitenrampe (Kolej 1)
Tolmacs
2
Verdünnungsmittel
Thinner
Erdökemia
Seitenrampe (Kolej EK)
Tolmacs
1
JRD Skačany
E-Volna plocha (Kolej 7)
Veľké Bielice
20
Uhlí dřevěné (vč.ze skořápek, ořechů), i aglomerované
2732 0000 Z
Petroleum
Petrolej na topení, petrolej na svícení (vyjma paliva pro tryskové motory)
9902 0000 G, H,
Zboží sběrné
3814 0000 Z
Rozpouštědla organická složená a ředidla, apod., připravené odstraňovače nátěrů nebo laků
1212 0000 E
Cukrová repa
Sugar beet
Chléb svatojánský, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intyb
4002 0000 G
Gumárenské výrobky
Rubber products
Gumárne SNP n.p.
B-Rampa a sklad (Kolej 4b) Veľké Bielice
1
Kaučuk syntetický a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech či pásech, směsi pro výrobu NHM 4001 a výrobky tohoto čísla, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
9900 0000 G
Náhradné diely
Spare parts
Kovopodnik n.p.
C-Rampa (Kolej 4c)
Veľké Bielice
1
Grain - wheet, rye
JRD Skačany
A-Volna plocha (Kolej 4a) Veľké Bielice
7
A,B,C,D (Kolej 4)
Veľké Bielice
7
Veľké Bielice
1
ZBOŽÍ JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
1001 0000 G
Obilie, pšenica raž
Pšenice a sourež
0000 10 Zsa, Ztr
Poľnohospodárske plodiny-obilie
8432 0000 K, O, R, S Poľnohospodárske stroje, Traktory Agricultural machinery Kovopodnik n.p. Veľké Bielice C-Rampa (Kolej 4c)
Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy, válce k úpravě trávníků nebo sportovních ploch
0701 9000 I, II, Gk, G, H Brambory ostatní
Potatoes
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Burning Wood
Státní Lesy, n.p.
Vernerice
1
Raw Wood
Státní Lesy, n.p.
Vernerice
1
Barley
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Yoghurt
Mlékárna
Vernerice
1
Brambory, čerstvé nebo chlazené: ostatní
4401 1000 E, F, K, O, R, S Dřevo palivové
Dřevo palivové v polenech, špalcích, větvích, otepích apod.
4403 2000 E, F, K, O, R, S Dřevo surové
Dřevo surové jehličnaté, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné, ostatní
1003 0000 G, H, T, U Ječmen
Ječmen
0403 0000 I, II, Gk, G, H Jogurty
Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy neb
0404 9000 I, II, Gk, G, H Mléčné výrobky
Milk Producs
Mlékárna
Vernerice
1
Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté: ostatní
0401 0000 I, II, Gk, G, H Mléko
Milk
Mlékárna
Vernerice
1
Kovos Teplice, v.d., závod Verneřice
Vernerice
1
Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
9403 2000 G, H, T
Nábytek kovový
Metal furniture
Nábytek kovový ostatní
Page 14 / 16
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
8708 9900 G, H, T
Popis produktu
Náhradní díly
Int. Prod. Desc.
Spare Parts
Připojení
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
STS Benešov nad Ploučnicí, závod Verneřice
Vernerice
1
Oat
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Ovoce čerstvé
Fresh fruits
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Prasata živá
Meat Animals
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Wheat
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Seeds
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Seeds
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
1205 0000 G, H, T, U Semena řepky nebo řepky olejky Seeds
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Meat Animals
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Cheese
Mlékárna
Vernerice
1
Brushes and brooms
Spojené kartáčovny, n.p. Pelhřimov, závod Verneřic
Vernerice
1
Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705: ostatní části, součásti a příslušenství
1004 0000 G, H, T, U Oves
Oves
0810 9000 G, H, T
Ovoce čerstvé ostatní
0103 0000 H
Prasata živá
1001 0000 G, H, T, U Pšenice a sourež
Pšenice a sourež
1204 0000 G, H, T, U Semena lněná
Semena lněná, též ve zlomcích
1207 9100 G, H, T, U Semena maková
Semena maková, též ve zlomcích
Semena řepky nebo řepky olejky, též ve zlomcích
0102 0000 H
Skot živý
Skot živý
0406 0000 I, II, Gk, G, H Sýry a tvaroh
Sýry a tvaroh
9603 9000 G, H, T
Zboží kartáčnické
Košťata a kartáče, též tvořící části strojů, přístrojů nebo vozidel, ruční mechanická košťata bez motoru, štětce a oprašovadla; připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnických výrobků; malířské podložky a válečky; pryžové stěrky
0709 0000 I, II, Gk, G, H Zelenina
Vegetables
Státní statek, n.p.
Vernerice
1
Scrap Iron
STS Benešov nad Ploučnicí, závod Verneřice
Vernerice
1
Agricultural Machinery STS Benešov nad Ploučnicí, závod Verneřice
Vernerice
1
Vernerice
1
Vizovice mesto
10
rampa,sklad(lager,rampe) (Kolej 3) Vizovice mesto
10
Zelenina ostatní, čerstvá nebo chlazená
7204 4900 G, H, T
železný šrot
Odpad a šrot železný; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech: ostatní odpad a šrot: ostatní
8432 0000 G, H, T
Zemědělské stroje
Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy, válce k úpravě trávníků nebo sportovních ploch
1002 0000 G, H, T, U Žito
Rye
Státní statek, n.p.
Žito
2208 2000 E;G;H;I;Z/12 Alkoholické nápoje
Spirits obtained by distilling grape wine or grape R.Jelinek
(Kolej 4)
Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% obj. ; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje: destiláty z vinných matolin nebo hroznů
4415 0000 G;H/7 Z;U/14
Bedny, krabice, laťové bedny, Packing cases, boxes, crates, drums and similar pa Dřevozbyt Vizovice
Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly, dřevěné kabelové bubny, jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva, nástavce palet ze dřeva
4403 0000 G;H/7 Z;U/14
Dřevo surové, též odkorněné, z Wood in the rough, whether or not stripped of bark Dřevozbyt Vizovice
rampa,sklad(lager,rampe) (Kolej 3) Vizovice mesto
Dřevo surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo hraněné
Page 15 / 16
6
HLUK (CZ) 2014
Databáze pro vnitrostátní přepravu
NHM kód Řada vozu (UIC)
2207 1000 Z
Popis produktu
Int. Prod. Desc.
Připojení
Etylalkohol nedenaturovaný s o Undenatured ethyl alcohol, of actual alcoholic str R.Jelinek
Místo nakládky / Poznámka
Stanice
Vagón / týden
FREMO Yellow Pages
(Kolej 4)
Vizovice mesto
4
Waters, incl. mineral and aerated, with added suga Nealko Vizovice
(Kolej 4)
Vizovice mesto
10
Vinegar, fermented vinegar and substitutes for vin R.Jelinek
(Kolej 4)
Vizovice mesto
2
(Kolej 3)volná skládka
Vizovice mesto
4
Ethylalkohol nedenatur.syntetický ost., objem alkoholu 80% vol a víc
2202 1000 E;G;H;I;Z/12 Nealkoholické nápoje
Voda, i minerální, sodovka slazená, aromatizovaná
2209 0000 E;G;H;I;Z/12 Ocet
Ocet stolní a jeho náhražky získané z kyseliny octové
0403 0000 I
Podmáslí, kyselé mléko a smeta Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir JZD Slušovice
Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy neb
8710 0000 G;H;E;F;K;L;R;S;U/14
Tanky a jiná vozidla bojová ob Tanks and other armoured fighting vehicles, motori VOZ 012
(Kolej 6)
Vizovice mesto
Tanky a jiná vozidla bojová obrněná motorová i se zbraněmi, části, součásti
Page 16 / 16
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2

Podobné dokumenty