Tématický celek

Transkript

Tématický celek
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí
CZ.1.07/1.5.00/34.0448
CZ.1.07/1.5.00/34.0448
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0448
Číslo materiálu
ICT-CJ3-3/18 Antonyma
Název školy
Střední odborná škola
elektrotechnická,
Centrum odborné přípravy,
Zvolenovská 537, Hluboká nad
Vltavou
Autor
Mgr. Alena Kotulová
Tématický celek
Mluvnice
Ročník
1. - 4. ročník SOŠ
Datum tvorby
I. 2013
Anotace
Prezentace s výkladem
Metodický pokyn
Źáci si zopakují a procvičí antonyma.
Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora
CZ.1.07/1.5.00/34.0448
ANTONYMA (OPOZITA)

slova opačného významu; např.:
líc – rub, dávat – brát, zdravý – nemocný,
útok – obrana, velký – malý, vlevo - vpravo

užití:
a) ironické vyjádření: Ty jsi ale hrdina!
(místo zbabělec)
b) eufemistické vyjádření: nevidomý
(ohleduplnější než slepý)
TVOŘENÍ ANTONYM

Záporná předpona ne - např.:
nekuřák, neplavec, nectnost, nezralý
(někdy mají slova jen zápornou podobu –
neomalený, nečekaný, nezbedný, necita)

Protikladné přepony (domácí i cizí, např.:)
příchod – odchod,harmonie – disharmonie

Fraziologie – spojování protikladných dvojic –
např.: staří – mladí (všichni), v zimě v létě (vždy)
ŘÍKEJ ANONYMA KE SLOVŮM
válka
radost
sucho
boháč
hladký
tvrdý
rychlý
bázlivý
jít
mluvit
brát
přidat
mír
žal
mokro
chudák
drsný
měkký
pomalý
odvážný
stát
mlčet
dávat
ubrat
VYBER Z ŘADY SLOV TA, KTERÁ MAJÍ
ANTONYMA, A ŘEKNI JE K NIM
 papír,
sklo, bohatství, nenávist, kniha,růže,
pěkný, světlo, obrana, pravice, zhasnout:
bohatství
nenávist
pěkný
světlo
obrana
pravice
zhasnout
chudoba
láska
škaredý
tma
útok
levice
rozsvítit
Z KAŽDÉ ŘADY VYBER DVĚ SLOVA, KTERÁ JSOU
ANTONYMY, A VYSVĚTLI JEJICH VÝZNAM:

interní – interpunkční – externí - exaktní –
exhibiční

emigrant – ignorant - imitátor – imigrant –
eminence

konkrétní – abstraktní – absolutní –
konkávní – konzulární

monolit – monolog – dialekt – dialog –
monopol
KTERÁ ZÁPORNÁ SLOVA NEMAJÍ SVÉ
KLADNÉ PROTĚJŠKY?

nevrlý, nepřítel, nezdárný, neurvalec,
nešika, nesladký, nejapný, nevraživý
Řešení:
 nevrlý, neurvalec, nešika, nejapný,
nevraživý
DOPLŇ KŘÍŽOVKU POMOCÍ ANTONYM
1.
Mobilita
2.
Export
3.
Monolog
4.
Defenzivní
5.
Harmonie
6.
Exteriér
7.
Konkrétní
ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY
1.
Mobilita
I
M
O
B
I
L
2.
Export
I
M
P
O
R
T
3.
Monolog
D
I
A
L
O
G
4.
Defenzivní
O
F
E
N
Z
I
V
N
Í
5.
Harmonie
D
I
S
H
A
6.
Exteriér
N
T
E
R
7.
Konkrétní
A
B
S
I
I
T
A
R
M
O
N
I
E
I
É
R
T
R
A
K
Z
N
Í
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další
využití podléhá autorskému zákonu.
Použité zdroje:
1. SOCHROVÁ, M. Cvičení z českého jazyka v kostce, Fragment 2005
2. CHUDKOVÁ, J. Zdokonalujeme se v pravopisu, SPN Praha 1970
3. Cvičebnice českého jazyka aneb Co byste měli znát ze základní školy,
Didaktis 2007
4. STYBLÍK, V. Mluvnická a pravopisná
cvičení, Fortuna 1992
5. STYBLÍK, V. a kol., Český jazyk. SPN 2001
6. ČECHOVÁ, M., OLIVA, K. Hrátky s češtinou, SPN 1993