MATRIX PARAMETRY KALIBRACE

Komentáře

Transkript

MATRIX PARAMETRY KALIBRACE
MATRIX Uživateslký manuál
Verze: 1.5xx
Datum: říjen 2005
MATRIX
PARAMETRY KALIBRACE
Zapište kalibrační parametry systému.
Sériové číslo:
Typ:
Napájecí napětí:
230 V/50 Hz
Datum nákupu:
Datum instalace:
Kalibrační koeficienty:
NULA:
SPAN:
Přístupový kód:
2802
Osobní kód:
UPOZORNĚNÍ
Tento kód uložte na bezpečném místě. Bude nutný pro přístup ke
chráněným parametrům (definice váhy, kalibrace aj.)
i
MATRIX Uživatelský manuál
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VÝSTRAHA-NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO VÝBOJE
K zajištění správného uzemnění musí být přívodní kabel
zapojen do zásuvky s uzemněním.
VÝSTRAHA-NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO VÝBOJE
K zajištění správného uzemnění musí být uzemňovací
kabel (zelený nebo zelenožlutý) připojen k hlavnímu
uzemnění.
VÝSTRAHA-NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO VÝBOJE
Protože existuje nebezpečí elektrického výboje, může být
přístroj zapojen pouze kvalifikovaným pracovníkem.
VÝSTRAHA-NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO VÝBOJE
Protože existuje nebezpečí elektrického výboje, může být
přístroj otevřen pouze kvalifikovaným pracovníkem.
POZOR
Kalibrace a konfigurace může být prováděna pouze
kvalifikovanými pracovníky.
POZOR
Elektrický výboj. Neotvírat přístroj! Obraťte se na
kvalifikované pracovníky.
POZOR
Nebezpečí
náhradu.
požáru.
Vyměňte
pojistku
za
vhodnou
POZOR
Integrované obvody v MATRIXU jsou citlivé na
elektrostatické výboje (EDS). Použijte vhodné prostředky
při dopravě, skladování a manipulaci.
ii
MATRIX Uživateslký manuál
Obsah
1
Úvod .................................................................................................................................. 1-1
1.1
Parametry vyhodnocovací jednotky..........................................................................1-1
1.1.1
Připojení snímače sil......................................................................................1-1
1.1.2
Uživatelské rozhraní ......................................................................................1-1
1.1.3
Sériová spojení ..............................................................................................1-1
1.1.4
Volby vstupů/výstupů .....................................................................................1-1
1.1.5
Napájení.........................................................................................................1-2
1.1.6
Provozní podmínky a mechanické parametry................................................1-2
Klávesnice ................................................................................................................1-2
1.2
1.2.1
Funkce ...........................................................................................................1-3
Displej a světelné informace.....................................................................................1-4
1.3
1.3.1
Funkčnost ......................................................................................................1-4
Štítek s parametry a metrologické označení.............................................................1-5
1.4
1.5
Chybová hlášení .......................................................................................................1-6
1.6
Rozvržení PC klávesnice..........................................................................................1-7
1.7
Údržba ......................................................................................................................1-8
1.7.1
Výměna pojistky.............................................................................................1-8
1.7.2
Čištění............................................................................................................1-8
1.7.3
Oprava EEPROM...........................................................................................1-8
2
Pracovní režim................................................................................................................... 2-1
2.1
Spuštění vyhodnocovací jednotky ............................................................................2-1
2.2
Normální vážení........................................................................................................2-1
2.3
Nula ..........................................................................................................................2-1
2.4
Tára ..........................................................................................................................2-1
2.4.1
Tára normální.................................................................................................2-1
2.4.2
Tára manuální................................................................................................2-1
2.4.3
Tára naprogramovaná ...................................................................................2-2
2.4.4
Vyřadit táru.....................................................................................................2-2
Brutto ........................................................................................................................2-2
2.5
2.6
Tisk lístku..................................................................................................................2-2
2.7
Počet kusů ................................................................................................................2-3
2.8
Celkem......................................................................................................................2-3
2.9
Komunikace ..............................................................................................................2-3
2.9.1
Všeobecné parametry dálkového ovládání....................................................2-3
Příkazy dálkového ovládání ...............................................................2-4
2.9.1.1
2.9.1.2
Formáty datových bloků ......................................................................2-6
2.9.2
Protokol RS-232.............................................................................................2-8
2.9.3
Spojení v síti (RS-485)...................................................................................2-9
2.10 Set point....................................................................................................................2-9
2.11 Automatické oparace portů Rx/Tx a Tx ..................................................................2-10
3
Aplikace vážení nákladních automobilů ............................................................................ 3-1
3.1
Popis kláves funkce ..................................................................................................3-1
3.2
Získání hmotnosti netto dvěma váženími .................................................................3-1
3.2.1
První vážení ...................................................................................................3-1
3.2.2
Druhé vážení..................................................................................................3-2
Získání hmotnosti netto jedním vážením ..................................................................3-3
3.3
iii
MATRIX Uživatelský manuál
3.3.1
Vážení vozidla s tárou uloženou v paměti .....................................................3-3
3.3.2
Vážení vozidla s použitím táry vyhodnocovací jednotky ...............................3-4
Jednoduchý vážní lístek ...........................................................................................3-5
3.4
3.5
Tisk lístku posledního zaregistrovaného vážení.......................................................3-6
3.6
Menu možností aplikace vážení nákladních automobilů ..........................................3-7
3.6.1
Tabulky (TABLES) .........................................................................................3-7
Vážení (WEIGHINGS) .......................................................................3-8
3.6.1.1
3.6.1.1.1
Opakování tisku lístku ...................................................................3-8
3.6.1.1.2
Vymazání vážení ...........................................................................3-8
3.6.1.1.3
Vymazání transitu..........................................................................3-8
3.6.1.2
Podniky (COMPANIES) .....................................................................3-9
3.6.1.3
Výrobky (PRODUCTS) ......................................................................3-9
3.6.1.4
Vozidla (VEHICLES) .........................................................................3-10
3.6.1.5
Možnosti (OPTIONS) .....................................................................3-10
3.6.1.5.1
Definice velikosti tabulky (T.Dimension ).....................................3-11
3.6.1.5.2
Automatické mazání (DEL. AUTO)..............................................3-11
3.6.1.5.3
Volby F1 ......................................................................................3-11
3.6.1.5.3.1
Pole podniků (COM.C) ..........................................................3-11
3.6.1.5.3.2
Pole výrobků (PROD.C) ........................................................3-11
3.6.1.5.3.3
Pole1 a 2 ...............................................................................3-11
3.6.2
Tranzit..........................................................................................................3-12
3.6.3
Pohyby.........................................................................................................3-12
Filtr ....................................................................................................3-12
3.6.3.1
3.6.3.2
Parametr třídění (SORTKEY) ...........................................................3-13
3.6.3.3
Výstup tisku (PRINTOUT).................................................................3-13
3.6.4
Číslo lístku ...................................................................................................3-13
4
Aplikace Industrial ..............................................................................................................4-2
4.1
Popis kláves funkce..................................................................................................4-2
4.2
Tisk lístku s poznámkami .........................................................................................4-2
4.3
Ukončení sumarizace s poznámkami.......................................................................4-3
4.4
Tisk lístku s poznámkami .........................................................................................4-3
5
Konfigurace a kalibrace......................................................................................................5-1
5.1
Úvod .........................................................................................................................5-1
5.2
Celková konfigurace .................................................................................................5-3
5.2.1
SNR ...............................................................................................................5-3
5.2.2
Nº CAL ...........................................................................................................5-4
5.2.3
Date CAL .......................................................................................................5-4
5.2.4
DATE .............................................................................................................5-4
5.2.5
TIME ..............................................................................................................5-4
5.2.6
JAZYK............................................................................................................5-4
5.2.7
KEYBOARD...................................................................................................5-4
5.2.8
AUX DISPLAY ...............................................................................................5-4
5.2.9
SW VER.........................................................................................................5-4
5.2.10
Hlavní PIN......................................................................................................5-4
Definice váhy ............................................................................................................5-5
5.3
5.3.1
MAX ...............................................................................................................5-6
5.3.2
DIV.................................................................................................................5-6
5.3.3
UNITS ............................................................................................................5-6
5.3.4
ZERO TRACK................................................................................................5-6
5.3.5
ZERO RANGE ...............................................................................................5-6
5.3.6
AUTO ZERO..................................................................................................5-6
iv
MATRIX Uživateslký manuál
5.3.7
OVL LIM.........................................................................................................5-6
5.3.8
PR MIN ..........................................................................................................5-7
5.3.9
KBD LK .........................................................................................................5-7
5.3.10
PRINT LK.......................................................................................................5-7
5.3.11
TARE LK ........................................................................................................5-7
5.3.12
ZERO LK........................................................................................................5-7
5.3.13
PCS LK ..........................................................................................................5-7
5.3.14
M USE............................................................................................................5-7
5.3.15
MAX1 Kapacita prvního rozsahu ...................................................................5-7
5.3.16
DIV1 Díllek prvního rozsahu ..........................................................................5-7
5.3.17
MAX2 Kapacita druhého rozsahu (= Celková kapacita) ................................5-7
5.3.18
DIV2 Díllek druhého rozsahu .........................................................................5-7
Filtr............................................................................................................................5-8
5.4
5.4.1
DIG FILTER ...................................................................................................5-8
5.4.2
MOT BAND ....................................................................................................5-8
5.4.3
DISPLAY RATE .............................................................................................5-8
Vysílací a příjmový port ............................................................................................5-9
5.5
MODE ............................................................................................................5-9
5.5.1
5.5.2
W_MIN .........................................................................................................5-10
5.5.3
BAND ...........................................................................................................5-10
5.5.4
FORMAT......................................................................................................5-10
5.5.5
BAUD ...........................................................................................................5-10
5.5.6
PARITY ........................................................................................................5-10
5.5.7
DELAY .........................................................................................................5-10
5.5.8
ADD .............................................................................................................5-10
5.5.9
TERMIN .......................................................................................................5-10
5.5.10
PORT ...........................................................................................................5-10
Přenosový port........................................................................................................5-11
5.6
MODE ..........................................................................................................5-11
5.6.1
5.6.2
W_MIN .........................................................................................................5-11
5.6.3
BAND ...........................................................................................................5-12
5.6.4
FORMAT......................................................................................................5-12
5.6.5
BAUD ...........................................................................................................5-12
5.6.6
PARITY ........................................................................................................5-12
5.6.7
DELAY .........................................................................................................5-12
5.6.8
TERMIN .......................................................................................................5-12
Konfigurace lístku ...................................................................................................5-13
5.7
5.7.1
P_TYPE .......................................................................................................5-14
5.7.2
PRINT_T ......................................................................................................5-14
5.7.3
TOTAL_T .....................................................................................................5-14
5.7.4
TRUCK_T ....................................................................................................5-14
5.7.5
PAGE L ........................................................................................................5-14
5.7.6
PAGE WIDTH ..............................................................................................5-15
5.7.7
ALIGN ..........................................................................................................5-15
5.7.8
HEADER LINES...........................................................................................5-15
5.7.9
H.TEXT ........................................................................................................5-15
5.7.10
FOOT LINES................................................................................................5-15
5.7.11
F.TEXT.........................................................................................................5-15
5.7.12
N.LF .............................................................................................................5-15
5.7.13
T.ID ..............................................................................................................5-16
Analogový výstup....................................................................................................5-17
5.8
v
MATRIX Uživatelský manuál
5.8.1
TYPE ...........................................................................................................5-17
5.8.2
OFFSET.......................................................................................................5-17
5.8.3
ERROR........................................................................................................5-17
5.8.4
MIN ..............................................................................................................5-18
5.8.5
FULL ............................................................................................................5-18
5.8.6
TW MIN........................................................................................................5-18
5.8.7
TW FULL .....................................................................................................5-18
Digitální výstupy .....................................................................................................5-19
5.9
5.9.1
D_OUT NUM ...............................................................................................5-19
5.9.2
VL(i) .............................................................................................................5-20
5.9.3
TYPE(i) ........................................................................................................5-20
5.9.4
REL(i)...........................................................................................................5-20
5.9.5
TRIP(i) .........................................................................................................5-20
5.9.6
BD(i).............................................................................................................5-20
5.9.7
HY(i).............................................................................................................5-21
5.9.8
LOCK(i)........................................................................................................5-21
5.9.9
D_OUT(i) .....................................................................................................5-21
5.10 Digitální vstupy .......................................................................................................5-23
5.10.1
D_IN NUM ...................................................................................................5-23
5.10.2
TYPE(i) ........................................................................................................5-24
5.10.3
LEVEL(i) ......................................................................................................5-24
5.11 Kalibrace se závažím .............................................................................................5-25
5.11.1
ZERO...........................................................................................................5-25
5.11.2
SPAN ...........................................................................................................5-26
5.11.3
TW SPAN ....................................................................................................5-26
5.11.4
LIN, LIN_M a LIN_I ......................................................................................5-26
5.12 Číselná kalibrace ....................................................................................................5-27
5.12.1
LCAP ...........................................................................................................5-28
5.12.2
LNUM...........................................................................................................5-28
5.12.3
L Sn .............................................................................................................5-28
5.12.4
ZERO...........................................................................................................5-28
5.12.5
PAR. RESET ...............................................................................................5-28
6
Instalace .............................................................................................................................6-1
6.1
Podstavec .................................................................................................................6-1
6.2
Panel ........................................................................................................................6-2
6.3
Pevný držák ..............................................................................................................6-3
6.4
Příslušenství vstupy/výstupy ...................................................................................6-4
6.5
Štítek jednotek ..........................................................................................................6-5
7
Popis konektorů..................................................................................................................7-1
7.1
Konektor snímače.....................................................................................................7-1
7.1.1
Zapečetění konektoru snímače .....................................................................7-2
Konektor klávesnice PC ...........................................................................................7-3
7.2
7.3
Spojovací konektory .................................................................................................7-3
7.3.1
Konektor RS-232 (Rx/Tx) ..............................................................................7-3
7.3.2
Konektor RS-232 (Tx)....................................................................................7-3
Konektor digitálních i analogových vstupů/výstupů a RS-485..................................7-4
7.4
vi
Úvod
1
1.1
1.1.1
Úvod
Parametry vyhodnocovací jednotky
Připojení snímače sil
Maximální vstupní signál
Vstupní impedance
Vnitřní rozlišení
Frekvence měření
Chyba linearity
Stabilita nuly
Stabilita zisku
Budící napětí
Minimální odpor snímače
Maximální odpor snímače
Délka kabelu
Maximální vstupní napětí
1.1.2
Uživatelské rozhraní
Hlavní displej
Pomocný displej
Klávesnice
Vnější klávesnice (na vyžádání)
1.1.3
LED 20 mm se 7 číslicemi
LCD 16 znaků s podsvícením
Membránová klávesnice s 28 klávesami
Standardní PC, konektor PS/2
Sériová spojení
Port Tx/Rx: (kanál 1)
Port Tx (kanál 2)
Na vyžádání (*pouze pro průmyslovou
verzi)
Rychlost přenosu
Počet bitů a parita
1.1.4
±5 mV/V
200 MΩ (typická)
Převodník AD 20 bitů,1000000 dílků
(± 500000)
50 měření za sekundu
≤ 0.01 % rozsahu měření
150 nV/ºC max.
3.5 ppm/ºC max.
10 ± 0.5 VDC
43Ω (8 snímačů x 350Ω, 16 snímačů x 700Ω)
1000 kΩ
2
400 m/mm máx. (6 vodičů)
2
30 m/mm máx. (4 vodičů)
± 12 V
RS-232C obousměrný
RS-232C pouze vysílání
RS-485 instalováno v kanálu 1
19200, 9600, 4800 baudů
8 bitů bez parity, 7 bitů parita “even” a 7 bitů parita
“odd”
Volby vstupů/výstupů
8 digitálních vstupů
8 digitálních výstupů
Analogový výstup
VILOW = 0.8V; VIHIGH = 2V; VIMAX = 30V
Výstupy z “open colector”; VOLOW = 0.5V
VOHIGH = VEXT – 1.2V; IILOW = 200mA (máx.)
Rozsah VEXT = 5V – 24V
Výstup s galvanickým oddělením, DAC 14 bitů
Výstup napětí: 0 –10.5V (nom.); zatížení > 1kΩ
Výstup proudu: 0 – 21mA; odpor smyčky<500 Ω
1-1
Úvod
1.1.5
Napájení
Připojení k síti
Pojistka
1.1.6
230 VAC ±10%, 50 Hz, 15 W max.
250 V, 200 mA T
Provozní podmínky a mechanické parametry
Rozsah provozní teploty
Teplotní limit
Rozměry
Hmotnost
Montáž
1.2
-10ºC až 40ºC
-25ºC až 70ºC
203 x 159 x 138 mm
3 kg
Na stůl, podstavec nebo panel
Klávesnice
Klávesnice, umístěná na přední straně zařízení, je membránového typu a má 28
kláves. Její uspořádání je znázorněno na obrázku 1.3.1
Alphanumeric
keys
Weighing keys
Operation keys
Functions keys
Obrázek 1.3.1 Uspořádání klávesnice
1-2
Úvod
1.2.1
Funkce
Ovládací klávesy
Normální stav
Setup
Vstup do konfigurace
zařízení
----
Výstup z kterékoliv operace
Výstup ze setup
Potvrzení a provedení
Potvrzení a provedení
parametrů
Vstup do programování
digitálních výstupů
----
Vynulování
Přejít na vyšší úroveň
(kurzor)
Zadat táru
Posunout doprava
(kurzor)
Zadat naprogramovanou táru
Posunout doleva
(kurzor)
Dočasné zobrazení brutto
Přejít na nižší úroveň
(kurzor)
Vytisknout lístek
Vytisknout konfiguraci
Počítání kusů
----
Celkem
----
Klávesy vážení
Alfa-numerické klávesy
Aktivace/deaktivace číslic a znaků
Vymazat předcházející znak
...
Alfa-numerické klávesy
Speciální klávesy
...
Klávesy rezervované funkcím
----
1-3
Úvod
1.3
Displej a světelné informace
Vyhodnocovací jednotka je tvořena hlavním displejem, pomocným displejem a sedmi
světelnými ukazateli. Její uspořádání je znázorněno na obrázku 1.3.1
Main display
Range leds
Auxiliary display
Weighing leds
Obrázek 1.3.1 Uspořádání displeje a světelné informace
1.3.1
Funkčnost
Vyhodnocovací jednotka
/
1-4
Význam
Stabilní stav
Tára
Nula
Předem zvolená tára
Počítání kusů
Stav rozsahu
Úvod
1.4
Štítek s parametry a metrologické označení
Je umístěn na zadní stěně vyhodnocovací jednotky, jak je znázorněno na obrázku
1.4.1. Jde o bezpečnostní štítek, na němž jsou uvedeny parametry přístroje a je na něm
vyhrazeno místo na metrologické hodnoty a značky.
Obrázek 1.4.1 Uspořádání štítku s parametry a metrologickým označením
1-5
Úvod
1.5
Chybová hlášení
Hlavní displej
Pomocný displej
Možná příčina
Opatření
-0- out of range
Váha není prázdná
Odstranit z váhy zátěž
EEPROM currupt
Porucha EEPROM
Viz 1.7.3.
ADC Error
Nepřichází signál ze
snímače
Zkontrolovat konektor a
kabel snímače sil
Přivolat technický servis
Zkontrolovat konektor a
kabel snímače sil
Přivolat technický servis
Zkontrolovat vstupní
hodnotu
Locked
Porucha ADC
Nepřichází signál ze
snímače
Porucha ADC
Nepovolený vstup (tára,
setpoint)
Hmotnost na váze
překračuje její maximální
kapacitu
Vstupní signál překračuje
maximální rozsah
Vstupní signál je menší než
minimum rozsahu
Stisknutá klávesa není
funkční
Print Error
Hmotnost na váze je nižší
než minimální
Umístit vyšší hmotnost
než je minimální
hmotnost váhy (viz 5.3.8)
Ref. Error
Out of range
Overload
Underload
DOUT Conflict
Zvolená hodnota pro
setpoint už je přiřazena
jinému setpointu
Neplatí poměr:
Error MAX
MAX
≤ 100000
DIV
Neplatí poměr:
Error DIV
MAX
≤ 100000
DIV
Neplatí poměr:
Error MAX1
MAX 1
≤ 100000
DIV 1
Neplatí poměr:
Error DIV1
Error MAX2
1-6
MAX 1
≤ 100000
DIV 1
Neplatí poměr:
Odstranit závaží z váhy
Zkontrolovat instalaci
Zkontrolovat instalaci
Zkontrolovat konfiguraci
Zkontrolovat konfiguraci
setpointů
Ověřit zda je správná
hodnota MAX
Změnit DIV, aby platil
uvedený poměr
Ověřit zda je správná
hodnota DIV
Změnit MAX, aby platil
uvedený poměr
Ověřit zda je správná
hodnota MAX1
Změnit DIV1, aby platil
uvedený poměr
Ověřit zda je správná
hodnota DIV1
Změnit MAX1, aby platil
uvedený poměr
Ověřit zda je správná
hodnota MAX2
Úvod
MAX 2
≤ 100000
DIV 2
Neplatí poměr:
Error DIV2
Error MAX IS 0
Error DIV IS 0
Error MAX1 IS 0
Error DIV1 IS 0
MAX 2
≤ 100000
DIV 2
Zadaná hodnota nuly
neplatí pro tyto parametry
Není připojen k síti
Spálená pojistka
Vyhodnocovací jednotka je
poškozená
1.6
Změnit DIV2, aby platil
uvedený poměr
Ověřit zda je správná
hodnota DIV2
Změnit MAX2, aby platil
uvedený poměr
Změnit hodnotu nuly
Připojit do sítě
Vyměnit pojistku
Přivolat technický servis
Rozvržení PC klávesnice
Funkce kláves jsou shodné s popisem pro PC jak je vidět na obr. 1.6.1. Výsledek je však
závislý na zvoleném jazyku viz 5.2.7.
Obrázek 1.6.1. Rozvržení klávesnice
Množství kláves může být větší než uvádí obrázek 1.6.1 v závislosti na typu klávesnice.
1-7
Úvod
1.7
1.7.1
Údržba
Výměna pojistky
Jestliže se po zapnutí přístroje displeje nerozsvítí, nejpravděpodobnější příčinou
bývá špatná funkce pojistky.
Pojistku vyměňte podle následujícího postupu:
a.
b.
c.
d.
1.7.2
a.
b.
Vypněte přístroj tak, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky
Vyšroubujte objímku pojistky, která je umístěna na zadní straně přístroje (viz obrázek 7.1)
Vyměnte poškozenou pojistku za novou podle specifikace bodu 1.1.5.
Našroubujte objímku pojistky a zapojte přístroj.
Čištění
Vypněte přístroj tak, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky
Očistěte přístroj čistým a suchým hadříkem
POZOR
• Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje líh nebo ředidla,
protože tyto chemické přípravky by ho mohly poškodit
• Nedovolte, aby se do přístroje dostala voda. Mohla
by poškodit jeho elektronické součásti.
1.7.3
Oprava EEPROM
Jestli displej ukazuje
EEPROM indikátoru má nějaký vadný zápis. V tomto
případě, jestli je možné, se zařízení pokusí tuto chybu odstranit. Pro to tiskněte SETUP a pak
vložte přístupový kód. Tím spustíte opravu EEPROM. Po dokončení spusťe indikátor znovu.
zpráva zobrazena znovu kontaktujte prodejce protože
Jestliže je
EEPROM má neopravitelnou poruchu. Jestli indikátor opět váží, EEPROM byla úspěšně
obnovena, ale mohlo dojít ke ztrátě dat. Proto je nezbytné kontrolovat správnost vážení.
1-8

Podobné dokumenty

Fleetware 6 SQL - Uživatelská příručka

Fleetware 6 SQL - Uživatelská příručka Lokálně instalovaná aplikace lze rozšířit o webový přístup nebo je možné vozidlové jednotky připojit přímo k webové službě „sledovani.cz“. Hardware z produktové řady Fleetware vždy sleduje nejnověj...

Více

Vyhonocovací jednotka Matrix Digital weight indikator Matrix

Vyhonocovací jednotka Matrix Digital weight indikator Matrix 5 mV/V 200 M (typická) Pfievodník AD 20 bitÛ,1000000 dílkÛ ( 500000) 50 mûfiení za sekundu , 50 measuring per second  0.01 % rozsahu mûfiení ,  0.01 % measuring range 150 nV/ °C max. 3.5 ppm/ °C ...

Více

DIGITÁLNÍ

DIGITÁLNÍ zapojen do zásuvky s uzemněním. • K zajištění správného uzemnění musí být uzemňovací kabel (zelený nebo zelenožlutý) připojen k hlavnímu uzemnění. • Protože existuje nebezpečí úrazu el. proudem, mů...

Více

příručka pro obsluhu a konfiguraci

příručka pro obsluhu a konfiguraci VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Rozhodovací diagramy aneb i auta lze rídit pomocí moderních

Rozhodovací diagramy aneb i auta lze rídit pomocí moderních + P(splatí_celý_úvěr) ∗ (1, 0 ∗ 1, 10 ∗ výše_úvěru) − výše_úvěru

Více

Metoda transfigurace

Metoda transfigurace Metoda úměrných veličin Metoda úměrných veličin je vhodná především pro jednoduché lineární obvody s jedním nezávislým zdrojem. Je založena na principu úměrnosti, kde R jsou právě konstanty...

Více

AI01 Cvicebnice - 8 Drevo - Ústav stavebního zkušebnictví

AI01 Cvicebnice - 8 Drevo - Ústav stavebního zkušebnictví • ČSN EN 772-16 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů • ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor • ČSN EN 933-2 Zko...

Více

5 Konfigurace a kalibrace

5 Konfigurace a kalibrace P_TYPE·PRINT_T·TOTAL_T·TRUCK_T·PAGE L·PAGE WIDTH·ALIGN·HEADER LINES· H. TEXT· FOOT LINES·F. TEXT·N.LF·T.ID TRANSMISSION PORT SECTION 5.6

Více

Normy pro zjišťování mechanických vlastností kompozitových

Normy pro zjišťování mechanických vlastností kompozitových Plocha poruchy A Inside grip/tab D At grip/tab G <1Wfrom grip/tab L Gage M Multiple areas S Various X Unknown O

Více

Běl zajímavosti 2015 II.qxd

Běl zajímavosti 2015 II.qxd závadu musel být vrácen. Konečně v závěru roku dorazila nová cisterna CAS 30, kterou v sobotu dne 5. prosince 2015 jako nadílku slavnostně předal Mikuláš v jedné osobě starosta Jan Birke do užívání...

Více