Ekologická konference 2008

Transkript

Ekologická konference 2008
Foto: Z. Pazdera
KONFERENCE K PROJEKTU
CZ.04.1.03/3.1.15.2./0344
6. května 2008
Školní vzdělávací program Globe
Gymnázium Globe, s. r. o.
Bzenecká 23, 628 000 Brno
Projekt CZ.04.1.03/3.1.15.2./0344
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GLOBE
JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference
6. května 2008
PROGRAM
SEKCE A:
NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA
Předmluva:
Školní vzdělávací program Globe
Blok 1:
Energie a prostředí
1. Anna Matušková, Natália Slabá, Kamila Lacinová, Lucie Aulehlová: Projekt Globe
a životní prostředí (Sekunda A)
2. Vít Sikora, Michal Kuba, David Klíčník: Metodika měření půdních teplot (Sekunda A)
3. Vojtěch Vinklárek, Petr Fejfuša: Vyhodnocení měření grafickou metodou
(Sekunda A)
4. Zdenko Brandejs, Martin Mančík: Bioklimatologická stanice Bílý Kříž
(Kvarta A - Sekunda B)
5. Simona Hlaváčková, Andrea Kopečná : Biofuels (Kvarta A - Sekunda B)
6. Jaroslav Fabeš, Tomáš Hynek:: Jaderné elektrárny (Tercie A – Prima B)
7. Jakub Huňáček, David Fejfuša: Jaderný odpad (Kvarta A - Sekunda B)
8. Joshua Zrzavý, Lukáš Pivovarník: Biovýrobky (Prima A)
9. Tercie A – Prima B: Pasivní domy
10. Tereza Fillerová, Kateřina Líbalová, Kateřina Suchánková: Ekologický dům Sluňákov
(Tercie A – Prima B )
11. Ing. arch. Helena Chvílová: Nízkoenergetické domy (slovo odborníka na závěr sekce)
Školní vzdělávací program Globe
Projekt CZ.04.1.03/3.1.15.2./0344
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GLOBE
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY
Moderátoři sekce A: Simona Hlaváčková a David Sigmund, Kvarty A-Sekundy B
Blok 2:
Environmentální výchova
12.
Romana Hollá, Kamila Liedermannová: Práce dětí, adopce na dálku (Prima A)
13.
Taras Romanchuk: Útulky pro zvířata (Prima A )
14.
Nikola Trenzová: Kosmetika testovaná na zvířatech (Kvarta B - 2.K)
15.
Martin Hos: Panda (Kvinta B - 3.K), referát v angličtině
16.
Jaroslava Sukeníková, Michl Šišák:: Kriminalita nezletilých (Kvinta B - 3.K)
Jaroslava Sukeníková a Michal Šišák (Kriminalita nezletilých)
SEKCE B:
VYŠŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA
Blok 1:
Černé zlato?
17.
Tereza Fuxová: Esej o ekologii (Kvarta B - 2.K)
18.
Marie Procházková: Biopotraviny (Kvarta B - 2.K)
19.
František Leigeb, Barbora Aulehlová: Biofuels (Kvarta B - 2.K)
20.
Mariana Ondrušová: Plasty (Kvarta B - 2.K)
21.
Tomáš Řezníček: Odpady (Kvarta B - 2.K)
22.
Pavel Hanák, Lukáš Fajtl: Radioactive waste (Kvarta B - 2.K)
23.
David Luzar: Pollution in China (Kvarta B - 2.K)
24.
Jakub Cerovský, Jan Vaculík: Ropa a její cena (Tercie B - 1.K)
25.
Delana Ilieva Teodorova: Hot deep Biosphere (Tercie B - 1.K)
26.
Pavla Holíková: Skleníkové plyny (Kvarta B - 2.K)
27.
Jan Viktorín: Global warming (Kvarta B - 2.K)
28.
Martin Meduna, Tomáš Řezníček: H2 (Kvarta B - 2.K)
29.
Milos Jeremic, Milica Lempic: Babin Zub (Gymnázium Knjaževac)
30.
Jelena Dragicevic, Diana Todorovic : Ecological aspects of Knjazevjac
31.
Nikola Stojanovic, Renata Corejl : Water resources of Knjazevjac
32.
Nikola Stojanovic: Gaia (Gymnázium Knjaževac)
33.
Pavel Jakš: Bulbs (Kvarta B - 2.K)
34.
Marie Procházková: Biofood (Kvarta B - 2.K)
Blok 2:
Molekulární biologie a bioinženýrství
35.
Tereza Kosová, Hana Cupáková: J. E. Purkyně, zakladatel cytologie (Kvinta B - 3.K)
36.
Simona Dostálová, David Kubíček: Je mi 90 let, jsem zcela zdráv a stále plodný
(Kvinta B - 3. K)
37.
Barbora Klementová: Buněčná smrt (Apoptóza) (Kvinta B - 3.K)
38.
Alexander Řepka: Telomeráza (Kvinta B - 3.K)
39.
Adéla Gallová: Vznik nádorů (Kvinta B- 3.K)
40.
Martin Hos: Lasery (Kvinta B - 3.K)
41.
Tereza Rossi, Jana Ševelová: Upravili byste genetickou informaci svého dítěte?
(Kvinta B - 3.K), statistické šetření
Předmluva
Školní vzdělávací program Globe
Priority školního vzdělávacího programu Globe
můžeme shrnout do několika základních bodů.
Zjednodušeně můžeme říct, že odpovídají těm
základním kompetencím, na které se škola prioritně
soustřeďuje a které jsou plně uplatněny při
pořádání naší Ekologické konference. Ta má na
škole dlouhou tradici, konala se již 10. rok.
Sekunda při prezentaci Projektu Globe
Priority ŠVP Globe:
•
Celkový rozvoj osobnosti žáka, který prostřednictvím environmentálního vzdělávání a výchovy
rozvíjí jak kompetenci občanskou a sociální, tak vede studenty k chápaní světa v širokých
globálních souvislostech. V realizovaných projektech podporuje pracovní kompetence, zapojuje
děti do řešení problémů a vede je k podnikavosti. Vědomě je podpořen zájem o přírodovědné a
technické obory, aby nenastal u mladých lidí jednostranný odklon k humanitním směrům.
•
Užívání informačně komunikačních technologií ve výuce ale zejména v běžném životě žáků.
•
Rozvíjení komunikativní schopnosti žáků v českém i v anglickém jazyce při prezentaci v projevu
ústním i psaném.
Prostředky na realizaci programu:
Realizace ŠVP Globe v době do od 28. 11. 2006 do
30. 6. 2008, proto i právě tato konference je
podpořena z prostředků Evropských sociálních
fondů, z obhájeného grantu s názvem Školní
vzdělávací program Globe se zaměřením na rozvoj
komunikativních kompetencí žáků a environmentální
výchovu.
Přímými účastníky školní konference bylo 9 hostů
z partnerské srbské školy – z Gymnázia Knjaževac.
Účast partnerské školy na akci byla umožněna
dotací z programu Do světa! 2008 z prostředků JMK.
Příprava konference
Jak vznikly příspěvky ve sborníku?
Příspěvky sekce A jsou spojeny převážně se školními projekty a
aktivitami podpořenými z dotace MŠMT Podpora EVVO na školách
v roce 2007
Příspěvky v sekci B se opírají o seminární práce v předmětech
Biologie, Blok předmětů v anglickém jazyce, Chemie, Fyzika a
Zeměpis. Jsou to v podstatě rešerše referátů, které byly doplněny
počítačovými prezentacemi na interaktivních tabulích. Příspěvky
v anglickém jazyce jsou ponechány v původní autorské podobě
studentů. Mohou obsahovat stylistické chyby, jde o jazyk, kterému se
žáci na škole učí.
Ohlédnutí na závěr akce:
Ing. Pavel Máchal, ředitel Institutu celoživotního vzdělávání MZLU se
o konferenci vyjádřil následovně. „Nevěřil bych, že jsou toho schopni
středoškoláci, kdybych to neviděl.“
Chceme poděkovat dětem, které se snažily a jejich zásluhou
konference snesla porovnání s konferencemi odborníků. Byla
jen veselejší a byla plná života.
Dr. L. Bartková a PaedDr. E. Kršková
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
HOSTÉ KONFERENCE
PhDr. Jiří Čejka, starosta MČ Brno-Vinohrady, moderátoři sekce B, Karel Starý a Karolína Nyitrayová
Ing. P .Máchal, CSc., ředitel Institutu celoživotního vzdělávaní MZLU, Sergej Bulat (první řada)
Vojislav Arandjelovic, ředitel Gymnázia Knjaževace a hosté z Knjaževace (druhá řada)
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Projekt Globe a životní prostředí
SVĚT PRÁCE VE TŘÍDĚ SEKUNDA A
Lucie Aulehlová, Kamila Lacinová, Anna Matušková, Natálie Slabá, Sekunda A
Globe je mezinárodní dlouhodobý vzdělávací projekt, zaměřený na sledování životního
prostředí na místní i globální úrovni. Myšlenku Globe vyhlásil více prezident Al Gore v roce
1994 (tedy v roce, ve kterém se skoro všichni studenti Sekundy narodili) a o rok později byl
při příležitosti Dne Země slavnostně zahájen. Dnes již projekt probíhá ve 134 zemích světa.
Program Globe vede žáky k poznání a porozumění přírody kolem nás.
Česká republika byla mezi prvními sedmi zeměmi zapojenými do projektu v roce 1995.
Náš projekt probíhá s přestávkou 2 let od roku 1996. Naměřená data studenti odesílají
prostřednictvím internetu do databáze USA. Data jsou prospěšná i pro místní obyvatele
z okolí těch škol, kde projekt probíhá, protože je sledován vývoje počasí, srážek, škodlivin
v ovzduší, provádí se hydrologická pozorování a sledování změn v krajině.
Globe je praktický školní projekt, který si klade za cíl :
• vzbudit zájem studentů o své okolí a získat si k němu osobní vztah,
• zvýšit všeobecné povědomí o stavu životního prostředí člověka ve světovém měřítku,
• rozvíjet možnost sdílení poznatků a informací o stavu životního prostředí mezi
studenty,
• rozvíjet znalosti cizích jazyků a další …
Každoročně se v ČR pořádá v rámci projektu GLOBE soutěž mezi českými i zahraničními
školami pod názvem GLOBE GAMES. V letošním roce proběhnou GLOBE GAMES tento
týden v Bystřici nad Pernštejnem a zúčastní se jich také žáci naší školy.
Metodika měření v projektu Globe
Vít Sikora, David Klíčník, Michal Kuba, Sekunda A
Následující příspěvek je o metodice měření v rámci projektu Globe, který provádí naše
třída společně s třídou Prima A.
Takže, co se vlastně měří? Měříme půdní teplotu zahnutým půdním teploměrem. Spodní
částí je teploměr v zemi, zahnutý je pro lepší čitelnost údajů a je rtuťový. Hloubkové půdní
teploměry, které se používají na měření ve velkých hloubkách mají velký zásobník rtuti, aby
byla větší setrvačnost a mohli jsme po jeho vytáhnutí údaje přečíst dříve než se změní.
Měříme také přízemní minimální teplotu lihovým teploměrem, protože je to důležitý údaj
zejména pro zemědělce a zahrádkáře. U tohoto teploměru se nachází rozdvojený receptor,
aby měl teploměr vyšší citlivost na teplotu. V lihu je umístěn pohyblivý index, který je v místě
vzdálenějším od receptoru rozšířen. Při poklesu teploty je index hladinou lihu stahován dolů,
pří zvýšení teploty obteče líh kolem indexu a ten nezmění svoji polohu. Pro nastavení na
nové měření otočíme teploměr receptorem vzhůru a počkáme až se index zastaví na úrovni
okamžité teploty. Pro další měření ukládáme teploměr do vodorovné polohy.
Dále měříme srážky srážkoměrem, odborně nazývaným ombrometr. Srážky jsou
udávány v milimetrech, jeden milimetr odpovídá jednomu litru vody na metr čtvereční.
V zimě se měří i výška sněhové pokrývky, sníh se ve srážkoměru rozpustí, abychom zjistili
kolik je ve sněhu obsaženo vody. Celá meteorologická stanice musí směrovat směrem na
sever aby na ni z jihu nesvítilo slunce.
Měření probíhá o velké přestávce v 11:00, kdy jde jedna dvojice zapsat naměřené údaje
do notýsku. A na základě těchto údajů pak žáci tvoří grafy vývoje teplot a srážek.
Zdroje:
http://www.terezanet.cz/globe/
1
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Zpracování výsledků měření
Petr Fejfuša, Vojtěch Vinklárek, Sekunda A
Pro každý měsíc (říjen až duben) jsme zpracovali dva grafy. V jednom je zaznamenán
průběh srážek v měsíci. Druhý znázorňuje teplotu v jednotlivých dnech.
Srážky měříme v milimetrech vodního sloupce, 1mm vodního sloupce představuje 1l vody na
plochu 1m2.
Teploty měříme ve stupních celsia.
Vzhledem k tomu, že byla extrémně teplá zima s nedostatkem sněhu, byl jediný měsíc, kdy
jsme mohli měřit výšku sněhové pokrývky, prosinec.
Celkový úhrn srážek byl 39,1 mm.
Na grafu z prosince si můžeme ukázat jak reaguje půda na teplotní výkyvy vzduchu.
Na prudký pokles teploty reagují pouze teploty v 0, 5, 10 cm pod povrchem země.
V hloubce 20cm pod povrchem jsme za celou zimu nezaznamenali hodnoty pod nulou.
Krátkodobé změny teplot se pod povrchem půdy vůbec neprojevily.
Tyto údaje o promrzání půdy jsou důležité pro zoology i zahrádkáře, kteří mohou odhadnout
stavy živočichů, kteří přezimují zahrabaní v půdě.
Po těchto teplých zimách se vyskytuje velké množství hlodavců a hmyzích škůdců.
6
4
2
0
20.12.2008
19.12.2008
18.12.2008
17.12.2008
16.12.2008
15.12.2008
14.12.2008
13.12.2008
12.12.2008
11.12.2008
9.12.2008
10.12.2008
8.12.2008
7.12.2008
6.12.2008
5.12.2008
4.12.2008
-4
3.12.2008
-2
T min
T0
T5
T 10
T 20
-6
T 11
-8
-10
-12
Ukázka zpracování záznamu měření
a prezentace Vojtěchem Vinklárkem
2
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Experimentální ekologické pracoviště
Bílý Kříž
Zdenko Brandejs, Martin Mančík, Kvarta A
Na podzim loňského roku jsme absolvovali exkurzi, kde jsme si prohlédli pracoviště na Bílém
Kříži. Akce byla součásti environmentálního vzdělávání a výchovy na naší škole a byla
hrazena z prostředků grantu, který škola získala od MŠMT ČR na tuto činnost v roce 2007.
Lokalita Bílý Kříž byla vybrána evropskou komisí pro studium fyziologie smrkových porostů.
Zkoumá zejména vliv vnějších podmínek na průběh fotosyntézy této dřeviny.
Laboratoř zkoumá u lesních dřevin fyziologické procesy jako jsou :
•
•
•
•
•
•
•
mikroklima smrkového porostu
fotosyntéza smrku
vodní režim smrku
dýchání půdy a porostu smrku
distribuce listové plochy a přírůst biomasy u smrku
toky energie a látek mezi porostem a přízemní vrstvou atmosféry
studium toků uhlíku a mechanismů kontrolujících jeho příjem a výdej
EEP Bílý Kříž se nachází v Moravskoslezských Beskydách - 908m n. m.
V oblasti je nejrozšířenější dřevinou smrk ztepilý, na kterém se též provádí výzkumy.
Popis EEP Bílý Kříž :
•
Lamelové kultivační sféry - pěstování pokusného smrkového porostu ve dvojnásobné
vzdušné koncentraci oxidu uhličitého. Cílem tohoto výzkumu je zjistit jaké množství
CO2 je schopna zpracovat smrková monokultura. Experiment se provádí z toho
důvodu, že se neustále zvyšuje koncentrace CO2 v atmosféře. Celý projekt je
pojmenován „Atmosféra 2045“, protože odborníci odhadují, že do roku 2045 se zvýší
koncentrace tohoto skleníkového plynu na dvojnásobek oproti dnešku.
(Základna 9x9m,výška 7m,plocha skla 300m²,hmotnost 8,5t)
•
Výzkumný smrkový porost - sledování environmentálních a antropogenních vlivů na
fyziologické procesy smrku ztepilého
•
Klimatologická stanice a stanice měření čistoty ovzduší Českého
hydrometeorologického ústavu
EEP Bílý Kříž obdrželo od Evropské komise finanční podporu a statut:
Metodické a experimentální výzkumné centrum pro studie dopadů klimatické změny na lesy.
Bílý kříž letecky
Měření v korunách smrků
Kultivační sféra
Zdroje: Prospekty dovezené z EEP Bílý Kříž, obrázky viz web
3
Meteobudka
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Biopotraviny
Lukáš Pivovarník, Josua Zrzavý, Sekunda A
Stručně řečeno biopotraviny, nebo bioprodukty jsou vypěstovány nebo vyrobeny ze
surovin pocházejících z ekologického zemědělství. Hlavním rozdílem mezi alternativním a
klasickým zemědělstvím je přísný zákaz používání umělých hnojiv, chemických postřiků
(pesticidů) či geneticky modifikovaných organismů. GMO jsou na českém trhu v prodeji již 10
let, nejčastěji se můžeme setkat s geneticky modifikovanou sójou nebo kukuřicí. Jedná se
o produkty genové manipulace v rostlinném organismu, která spočívá v přenesení genu
s charakteristickou vlastností z jednoho organismu na druhý. Např. se může přenést gen
z pšenice mezi geny kukuřice a tím se zajistí odolnost kukuřice proti některým škůdcům nebo
chorobám. Jaký dopad to vše má na přírodu a zdraví člověka,je doposud velkým sporem na
světových, nejen ekologických, konferencích.
Všechny tyto již známé informace a touha po zdravém stravování vedou ke stále
zvyšujícímu se zájmu právě o biopotraviny. Přestože vysoké nároky na vypěstování a
zpracování takovéhoto produktu mají vliv na jeho výslednou cenu, jsou spotřebitelé ochotni
připlatit za ekologicky čistou potravinu více. Ze zkušeností můžeme říci, že biopotraviny jsou
nejen zdravější, protože tělo nezatěžují zbytečnými chemickými látkami, ale jejich ekopůvod
můžeme ocenit i v samotné chuti.
Navzdory vyšší ceně těchto potravin, která je
ovlivněna zejména větším podílem manuální práce
při pěstování plodin, obliba mezi spotřebiteli stále
stoupá. Ve většině obchodů s potravinami se dnes už
běžně setkáváme s oddělením biopotravin
Biopotraviny musí mít na svém obalu nápis
„produkt ekologického zemědělství“ a označeny bioznačkou, tzv.biozebrou.
Biofuels
Simona Hlaváčková, Andrea Kopečná, Kvarta A - Sekunda B
All world is dependant on oil, but the sources are rapidly depleted. So people are looking
for some other types of fuels. One of them is biomass.
Biomass is organic material made from plants and animals. Biomass contains stored
energy from the sun. Biomass is a renewable energy source because we can always grow
more trees and corps, and waste will always exist. Some examples of biomass fuels are
wood, corps, manure and some garbage. When burned, the chemical energy in biomass is
released as heat. Wood waste or garbage can be burned to produce steam for making
electricity, or to provide heat to industries and homes. Biomass can be also converted to
other usable forms of energy like methane gas or transportation fuels like ethanol and
biodiesel. Types of alterative fuels used in cars include: biodiesel, natural gas( methane),
ethanol, methanol(wood alcohol), propane, hydrogen gas and p-series fuels.
The primary goal of biofuels is to produce fewer emissions, which not only are harmful to
the air we breathe but also damage our planet in general.Biofuels are transportation fuels like
ethanol and biodiesel that are made from biomass materials. These fuels are usually blended
with petroleum fuels-gasoline and diesel fuel, but they can also be used on their own.
The question is, whether production of biofuels has negative impact? Answer is: „Yes, it
has.“ Especially economic - the production of biofuels depends on state money, on state
subsidies.The other impact is social-economic - higher prices of food – and next impact is
ecological – for example depleting forests.
Zdroje: http://www.totally-hybrid-cars.com
4
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Jaderné elektrárny
Jaroslav Fabeš, Tomáš Hynek, Tercie A – Prima B
Dějiny lidstva jsou spojeny s dějinami využití energie. V současné době, kdy se
silně snižují zdroje klasických energií , je nutno využít energie ukryté ve hmotě - to znamená
využití štěpení jádra atomu v elektrárnách.
Jaderná elektrárna , někdy nazývaní atomová, je výrobna elektrické energie resp.
technologické zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na
elektrickou energii. Skládá se obvykle z jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a
z mnoha dalších pomocných provozů. V principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se
energie získaná jaderným reaktorem používá k výrobě páry v parogenerátoru. Tato pára
pohání parní turbíny, které pohání alternátory pro výrobu elektrické energie.
Současné jaderné elektrárny využívají jako
palivo převážně obohacený uran, což je přírodní
uran, v němž byl zvýšen obsah izotopu.Podle
odhadů geologů vydrží předpokládané zásoby
uranu nejmíň 270 let. Jaderné elektrárny jsou z
energetického hlediska vhodné především pro
výrobu energie v režimu základního zatížení (je
snaha, aby vyráběly energii pokud možno
nepřetržitě). Ve světě pracuje v současné době
(2005) v jaderných elektrárnách kolem 440
energetických reaktorů. Dalších 30 reaktorů je ve výstavbě (zvláště v asijských zemích,
v Rusku a Finsku) a řada zemí (USA, Bulharsko, Slovensko, Litva) rozhodly o jejich nové
výstavbě. Nejvíc energie z jaderných elektráren se vyrábí ve Francii (kolem 80 %), Německu,
USA, Japonsku a Rusku. V Rusku však přežívají staré jaderné elektrárny, některé z nich
podobného typu jako Černobyl a se zastaralou technologií. K zastavení některých z nich je
Rusko tlačeno mezinárodním společenstvím.
Díky provozu jaderných elektráren ročně
nemusí být vypuštěno 1,8 miliard CO2 [oxidu
uhličitého] a dalších škodlivých látek (oxid
siřičitý,oxidy dusíku, popílek, těžké kovy) , naopak
nevýhodou jaderných elektráren je velká finanční
nákladnost a doba likvidace jaderného odpadu.
České Republice máme dvě jaderné elektrárny,
jadernou elektrárnu Dukovany a jadernou
elektrárnu Temelín s celkovým výkonem 3760
Mega Wattů, které dohromady pokrývají přibližně
31 % jeho celkové spotřeby elektřiny.
Zdroje:
http://www.ekologie-energie.cz/dopady-atomove-elektrarny.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/535688-temelinska-jaderna-elektrarna
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/132530-jaderna-elektrarna-dukovany
5
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Jaderný odpad
Jakub Huňáček, David Fejfuša, Kvarta A - 2. B
Ve všech odvětvích, kde se pracuje s radioaktivními látkami, vznikají radioaktivní odpady.
Jednu skupinu radioaktivních odpadů tvoří odpady vznikající v jaderné energetice. Jedná se
o všechny kapaliny, pomůcky a materiály, které přišly při provozu jaderné elektrárny do
kontaktu s radionuklidy a v budoucnu také o vyhořelé jaderné palivo. Druhou skupinu tvoří
takzvané institucionální odpady, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či
výzkumu. Mohou to být např. staré měřicí přístroje a radioaktivní zářiče, znečistěné pracovní
oděvy, látky, papír, injekční stříkačky atd.
Vyhořelé jaderné palivo nebo jiné vysoce aktivní odpady je však třeba izolovat od
životního prostředí po dobu nesrovnatelně delší, než umožňuje izolace v povrchových
úložištích, řádově desetitisíce let. Vyhořelé jaderné palivo je v současné době bezpečně
skladováno v tzv. meziskladech (v České republice je to mezisklad vyhořelého jaderného
paliva v jaderné elektrárně Dukovany). Vzhledem k tomu, že vyhořelé palivo obsahuje prvky
schopné uvolnit ještě značné množství energie, může se v budoucnu stát cennou surovinou.
Jaderná elektrárna Dukovany:
Úložiště
Dukovany
bylo
vybudováno
pro
zneškodnění nízko a středně aktivních radioaktivních
odpadů, které vznikají v jaderné energetice. Je to
největší a nejmodernější úložiště radioaktivních
odpadů v České republice a svou konstrukcí i
bezpečností
odpovídá
standardům
platným
v západoevropských zemích. Úložiště je tvořeno 112
železobetonovými jímkami uspořádanými do dvou
dvouřadů po 56 jímkách viz obrázek.
Ukládání radioaktivních odpadů je
konečným krokem v dlouhé posloupnosti
pečlivě kontrolovaných činností, kam
patří sběr a třídění odpadů, jejich
skladování, zpracování, úprava a
doprava. Smyslem všech těchto činností
je ochrana člověka a životního prostředí.
Radioaktivní látky, které by při špatném
nakládání mohly znamenat ohrožení pro
živé organismy, nelze zničit. Proto je
třeba radioaktivní odpady izolovat od
životního prostředí na tak dlouhou dobu,
dokud se v důsledku samovolných
procesů radioaktivní látky nerozpadnou
na látky jiné, stabilní.
Zdroje: http://www.surao.cz/
http://www.vidivici.cz/surao2/index.php?c=36
http://www.wikipedia.cz
6
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
EKOLOGICKÝ DŮM
Kolektiv Tercie A – Primy B
Proč ekologie ?
Příroda je nevyhnutelnou součástí našich životů. Je tvořena z živých ale i zejména
neživých složek přírody, do kterých zatím nijak podstatně nezasáhl člověk. Na Zemi máme
proto vyčerpatelné i nevyčerpatelné zdroje energie a na nich závisí naše civilizovaná
budoucnost. Mezi vyčerpatelné zdroje, které pomalu ale jistě mizí, patří uhlí, ropa, zemní
plyn, uran aj. Trvalo miliony let než tyto suroviny vznikly ve velkém množství a jakmile budou
vytěženy (a to se předpokládá již brzy), bude trvat opět miliony let, než se tyto suroviny
obnoví. Naštěstí také existují nevyčerpatelné zdroje energie: slunce, vítr, voda. Ty můžeme
využívat nejen jako nekonečnou zásobu energie, ale navíc v jejich využití neničí přírodu a
proto ani neškodí zdraví.
Jak šetřit energie při bydlení? Jednoduše. Postavte si ekodům!
Pojem ekodům lze najít ve spojení s nízkoenergetickými domy, tedy ekologicky
nezávadné. Abychom mohli svůj příbytek nazývat „ekodům!, měli bychom zajistit co
nejzdravější životní prostředí, minimalizovat spotřebu energie a vody, zajistit recyklaci
výstupních látek, kompostování. Také bychom se měli snažit využít odpadní energii. Vlastnit
(a provozovat) ekodům vždy nemusí být finančně lehké, ale v závěru výsledek rozhodně stojí
za to.
Ekodům
Postavit si ekodům je v současné době velice populární. Jeho výhody můžeme zařadit do
následujících bodů:
• minimální ztráty energie a velká tepelná setrvačnost, proto vysoká úspora na
vytápění domu
• maximální prosvětlenost (využití solární architektury)
• minimální potřeba externí energie či úplná energetická soběstačnost, slunce bohatě
postačí k výrobě tepla a elektřiny pokud použijeme solární kolektory a fotovoltaické
články
• ekologická likvidace biologického odpadu
• ekologické stavební materiály
• minimální spotřeba vody i produkce odpadních vod
• řízená výměna vzduchu a udržení vhodné vzdušné vlhkosti (mikroklimatu),
• požadované parametry hlídány automatickou regulací
Pasivní dům
Je ideální dům pro šetřílky. Nevyužívá žádné technicky náročné nebo nákladné zařízení
a na uživatele neklade vyšší požadavky na obsluhu.Tepelná ztráta pasivního domu je tak
nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických
spotřebičů Vám pohodlně vytopí celý dům po většinu roku. Pasivní dům ročně spotřebuje
maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy. U běžné ho rodinného
domu, který má podlahovou plochu kolem 120 metrů čtverečních to dělá 1800 kilowatthodin.
Charakteristika ekologického pasivního domu:
•
•
•
Jeho stavba je o 10-25% dražší, ale náklady se vrátí na úsporách
při jeho provozování
Má nižší nároky na obsluhu
Roční spotřeba energie je max 15KW/h na m3
Hostěnice - Centrum pasivních domu
7
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Průřez vícekomorovými okny
Solární panely
Solární panely
Získávání tepelné energie solárními panely je velmi jednoduché. Černý a matný
povrch solárních panelů je ideálně uzpůsoben k pohlcování maximálního množství
dopadající energie a tím se co nejvíce zahříval. Teplo, které je takto získáno, je poté
předáváno vodě, která je využívána jako otopná nebo teplá užitková voda.Samotné solární
panely nestačí k vytápění nebo k ohřevu vody sluneční energií. Aby přenos
energie probíhal bez zbytečných ztrát, je třeba použít ucelený solární systém. Velmi často
se využívána kombinace s jinými zdroji energie, jako jsou plynové kondenzační kotle či
tepelná čerpadla. Návratnost investice se blíží k hodnotě 6 let, co je však důležité - budete
citelně méně zatěžovat životní prostředí. Živostnost solárních panelů počítána na 30 - 40 let.
Shrnutí:
Energeticky výhodným domem může být každá stavba (domek i škola, činžák i fabrika),
pokud bude dobře postavena a nebude docházet ke ztrátám dodaného tepla. Tomu mohou
zabránit nebo napomoct:
•
dobrá izolace - těsnost stavby,
•
vhodné stavební materiály,
•
správný výhřevný systém – kotelna
•
vícekomorová okna (viz obr.)
•
solární panely (ohřev a vytápění) a fotovoltaické články
na výrobu elektřiny
Dům Podolí u Brna se solárními panely
Energetické chyby v budově naší školy
Problém
Zastaralá, netěsnící okna
Nekvalitní vstupní vnější dveře
Světla (resp.žárovky)
Protékání kohoutků a záchodů
Úniky tepla střechou, zdí
Nedostatečná regulace vytápění
Vysoké náklady na teplo
Nevhodné větrání, zbytečné
svícení, nezavírání vody
Možné řešení
Kompletní výměna za nová okna (plastová)
Výměna za nové těsnící
Výměna za úsporné žárovky
Výměna za nové (kvalitní)
Kompletní zateplení majitelem objektu z dotací
Zangažovanost provozovatele na provozu
Získání dotací na solární panely pro ohřev vody
Každý v budově bude hospodařit, bude
odpovědnější k celku a šetrnější kvýdajům školy
8
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Tercie A-Prima B při společné prezentaci práce EKOLOGICKÝ DŮM
Simona Hlaváčková (moderátorka), Ing. Miroslava Florianová (organizátor konference) a
Milica Sedláčková ze sdružení Rezekvítek
9
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Sluňákov - centrum ekologických aktivit
Tereza Fillerová, Kateřina Líbalová, Kateřina Suchánková
Tercie A - Prima B
Na podzim loňského roku jsme se spolu s primou a sekundou zúčastnili exkurze do
Centra ekologických aktivit, které se nachází v nízkoenergetickém domě v Horce nad
Moravou, blízko města Olomouc.
Budova je navržena tak, aby i ona sama mohla být považována za součást ekologické
výchovy – tedy jako nízkoenergetický objekt respektující místní podmínky, s převahou
recyklovatelných a přírodě blízkých materiálů, s nízkými provozními náklady a pokrytím
potřeby provozní energie téměř výlučně z obnovitelných zdrojů.
Obvodový plášť se skládá z několika částí, které svou konstrukcí a uspořádáním reagují
na orientaci ke světovým stranám a potřebám světla v interiéru. Budova má tvar vlny
navazující na modelovaný terén v okolí. Přízemí je zdviženo nad úroveň hladiny možných
záplav nedalekých ramen řeky Moravy. Architekt orientoval stavbu prosklenými plochami na
jih. Vstupy (hlavní a technický vchod) jsou na východě a na částečně i severu vnořeny jako
dva „zářezy“ do oblého křivky objektu. Od severu je přisunut zemní násyp, který plynule
přechází až na zatravněnou střechu objektu s prosvětlovacími vypoulenými příklopy.
Použité materiály jsou vesměs tradiční a byly voleny s ohledem na ekologickou
přijatelnost. Na fasádách se uplatňuje dřevo, sklo a kámen a zatravněná plocha. Budova je
navržena pro trvalý celoroční provoz. Díky zvolenému stavebnímu řešení se topné období
v podstatě zkracuje na čtyři nejchladnější měsíce v roce. Větrání a zároveň vytápění je
převážně zajištěno nucenou cirkulací vzduchu a zpětným získáváním tepla z odváděného
vzduchu. Objekt je rozdělen na sedm samostatně řízených větracích zón. V násypu za
domem jsou zemní výměníky tepla, které slouží zejména k letnímu předchlazení větracího
vzduchu. Díky nim mohlo být vynecháno jinak zřejmě potřebné strojní chlazení
víceúčelového sálu. Zemní výměníky tepla významně přispívají také ke snižování potřeby
tepla na vytápění (předehřátí vstupujícího vzduchu v zimě) a jsou současně účinnou
ochranou vzduchotechnických jednotek proti mrazu. Ohřev vody j zajištěn řadou solárních
panelů za objektem. Pozoruhodné je, že splachování na hygienických zařá´ízeních je
zabezpečenou užitkovou nepitnou (dešťovou ) vodou.
Ekocentrum Sluňákov lze kdykoli po předchozí domluvě navštívit. Pořádají se zde
jednodenní i týdenní programy a semináře pro děti, mládež i dospělé. V těch denních (takový
byl i náš pobyt) se můžete dozvědět o rozdílech mezi běžnými a nízkoenergetickými domy,
pří týdenním pobytu je možné seznámit se s krajinou kolem i krásným městem Olomouc.
Zdroj: www.slunakov.cz
Ekocentrum Sluňákov
Horka nad Moravou
10
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Nízkoenergetické domy
Ing. Miroslav Vyhňák, Ing. arch. Helena Chválívá
Ing. Miroslav Vyhňák a Ing. arch. Helena Chválívá
projektant a architektka - optimální spojení
Projektant a architekta nízkoenergetických domů pronesli doprovodné slovo
odborníků na závěr sekce o energiích. Stručně lze shrnout výrok projektanta takto:
„Stavět lze z čehokoliv…. “
My uživatelé si jen můžeme přát, aby náš dům či škola vypadaly taky tak hezky jako dům
na fotce. Třeba i nám jednou vyprojektují tito odborníci takový dům.
w
Zdroj:
ww.rigi.cz
www.rigi.cz
11
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Dětská práce
Romana Holá a Kamila Liedermannová, Prima A
V ČR se každý rok sní několik kilogramů čokolády na osobu. Málokdo z nás se však zamýšlí
nad její relativně nízkou cenou. Avšak, v oblasti Ghany a Pobřeží Slonoviny je úplně jiná situace.
Děti pracují na kakaových plantážích v hazardních podmínkách. Při práci s mačetou, kterou se
odsekávají velké plody kakaovníku, jsou velmi častá zranění.Na kakaových plantážích pracují
i více než 10 hodin denně bez odpočinku. Pro tyto děti je čokoláda nedosažitelný luxus, který
nikdy neochutnali.
Majitelé plantáží dostávají za kakao tak nízké ceny, že zaměstnávají levné dětské pracovníky
a děti jsou nuceny pracovat, protože na tom závisí jejich vlastní přežití nebo přežití celé jejich
rodiny. Koloběh chudoby a negramotnosti se tak opakuje po celé generace.
V Africe je každým rokem prodáno do otroctví 200 000 dětí, které ztrácejí kontakt se svou
rodinou, nechodí do školy, a často jsou krutě bity a sexuálně zneužívány, pokud nesplní normu
nebo se pokusí o útěk. Jejich život má cenu pár dolarů. Když se však hodně snaží a pracují víc
jak 12 hodin denně každý den, vydělají si necelých 1000 Kč na měsíc.
Mnozí z nás jistě zaregistrovali výrobky označené fair trade (spravedlivý obchod). Právě
čokoláda, káva a kakao jsou velmi častým produktem těchto firem. Výrobky jsou sice dražší, ale
jejich nákupem podpoříme společnosti, které nezaměstnávají děti a dospělým za jejich práci
spravedlivě zaplatí.
V Indii je situace mnohem horší,než v Africe. I když byl roku 2006 schválen zákon,který
dětskou práci zakazoval, byl tak kritizován, že i když stále platí, v praxi se téměř neujal. Téměř
každá rodina má doma sluhu nebo pomocníka, většinou jsou to právě děti. Problém je, že
spousta Indů si myslí, že pro děti je čest hodně pracovat a živit rodinu. Dalším problémem je
kastovní systém. Některé komunity, hlavně nedotknutelní (nejnižší kasta), nemají právo na
vzdělání, nesmí chodit do školy, takže jim nezbývá nic jiného než pracovat. Nyní ústava naštěstí
zaručuje stejná práva pro všechny, která opět nejsou vždy dodržována. V některých
průmyslových odvětvích dětská práce sice klesá, v jiných však stále roste.
Těmto dětem můžete pomoct ADOPCÍ NA DÁLKU. Znamená to, že se dětem posílají peníze
(většinou 4000 Kč ročně), za které se jim koupí školní potřeby a uniforma. Je to ta nejlepší cesta
jak dětem pomoci.
Téma našeho příspěvku jsme si nevybraly náhodně. V naší třídě má polovina žáků
sourozence adoptované na dálku, ať už z Indie nebo z různých zemí Afriky. Takovou pomoc
nejchudším zemím považujeme za nejefektivnější, protože lidé se vzděláním budou schopni najít
si odpovídající práci nejen pro sebe, ale mohou pomoci také druhým, které budou zaměstnávat.
Útulky pro zvířata
Taras Romanchuk, Prima A
V České republice existuje celá řada útulků pro opuštěná a zatoulaná zvířata. Jejich počet se
pohybuje kolem 40 a jsou zde umísťováni především psi a kočky. V Brně jsou 2 útulky,
nejoblíbenější je mezi lidmi útulek patřící městské policii, který se nachází v Brně – Bystrci.
V tomto útulku je trvale zaměstnán i veterinární lékař, takže se nikdo nemusí obávat, že by si
z útulku mohl přinést domů mazlíčka ve špatném zdravotním stavu.
Co dělat, když najdeme v našem městě toulavého psa nebo kočku? Stačí zavolat na
bezplatnou linku 156 a pracovníci z útulku se o zvíře okamžitě postarají. Stejně postupujeme
v případě, že se nám ztratí naše zvíře. A pokud si chceme pořídit nového člena rodiny, není nic
jednoduššího, než se podívat na internetu na stránky městské policie Brno a zde nalezneme
fotografie všech současných obyvatel útulku. U každého zvířete kromě fotky najdeme i údaje
o věku, datum a místo odchytu, váhu atd.
Každý, kdo někdy poskytl domov a péči zvířeti z útulku, jistě potvrdí, že tato zvířata patří
k těm nejvděčnějším.
Zdroj: www.mpbrno.cz
12
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Testování kosmetiky na zvířatech
Nikola Trenzová, Kvarta B - 2. K
Testování kosmetiky na zvířatech je aktuální téma, které by se mělo řešit v zájmu lidí a
hlavně zvířat. Jsme na tolik vyspělí, že jsme schopni se testování vyhnout a použít
alternativní možnosti, případně kosmetiku vyrábět z ingrediencí, jejichž účinky nám jsou již
známy. Existuje pět základních testovacích způsobů – Draizův oční test, test na kožní
dráždivost, test na akutní toxicitu, test teratogenity a test toxicity na celé tělo.
Draizův oční test slouží ke stanovení akutní dráždivosti substance po přímé aplikaci do
oka. Na tento test jsou používáni minimálně tři albínští králíci, kteří jsou znehybněni. Králíci
nemají reflex mrkání, což usnadňuje aplikaci látky. Látka se dává pouze do jednoho oka,
druhé oko slouží jako kontrolní. Substance pak vyvolává rudnutí, otoky víček, mokvání očí a
tvorbu vředů. Všechny tyto projevy jsou popisovány po dobu 21 dnů.
Test na kožní dráždivost se používá ke stanovení toxicity substance aplikované na kůži
morčatům nebo králíkům. Látka se aplikuje na oholená nebo „oškrábaná“ záda. Po hodinách,
dnech či týdnech se začne objevovat zarudnutí, otoky, vředy, praskání kůže a jiné bolestivé
reakce. Zvířatům obvykle nejsou poskytnuty žádné tlumící prostředky.
Dalším testem je test na akutní toxicitu. Tento test slouží ke stanovení stupně toxicity.
Obvykle se používá 15-30 potkanů, kterým je podána látka injekčně, inhalačně nebo orálně.
Zvířata jsou potom několik dnů pozorována, objevuje se krvácení z očí, nosu, konečníku,
naježení chlupů, průjem, zvracení, křeče a jiné nepříjemné zdravotní problémy, kterým někdy
zvířata podlehnou. Po pokusu jsou všechna zvířata utracena kvůli pitvě.
Test teratogenity je prováděn na březích samicích, aby se zjistila reakce látky na plod.
Látka jim je podávaná po dobu 10 dnů. Po skončení testu jsou všechny samice zabity a na
vyňatém plodu se pozorují změny ve vývoji.
Test toxicity na celé tělo je snad nejbrutálnější. Používají se i kočky a psi. Zvířatům
různého druhu jsou podávané různé látky tak dlouho, než se zjistí dávka, při které zahyne
polovina testovaných zvířat.
Alternativních způsobů je hned několik, např. růst libovolné lidské buňky in vitro (ve
zkumavce), počítačové modely, studie na lidských dobrovolnících a mnoho dalších.Také je
schváleno asi 8 000 – 10 000 samostatných ingrediencí, které jsou pro lidi neškodné,
společnostem vyvíjející kosmetiku by naprosto stačily. Závěry vyvozené s většiny testů jsou
podle mého názoru člověku vlastně k ničemu, protože zvířata mají jiný organismus, který
často reaguje na chemické látky jinak než lidské tělo.
U nás je testovaní kosmetických výrobků včetně jednotlivých ingrediencí na zvířatech
od roku 2004 zakázáno (Zákon na ochranu zvířat proti týrání č.246/92 Sb.). Podobné zákony
platí i v dalších zemí Evropy (např. v Německu, Holandsku či Rakousku). Problém vidím
v tom, že zákon nezakazuje prodávat kosmetiku testovanou na zvířatech. Většina kosmetiky
k nám dovážena je na zvířatech testována. České firmy si také zcela běžně nechávají
jednotlivé ingredience testovat v jiných zemích, kde je testování kosmetiky na zvířatech
legální. Většina ingrediencí je také používaná v jiných odvětí chemického průmyslu a na to
se zákon nevztahuje. Pokuste se proto, prosím, kupovat kosmetiku, která nemá žádné oběti
krásy.
Zdroje:
http://www.svobodazvirat.cz/obetikrasy/testy.htm
http://odpad-spolecnosti.bonzuje.cz/3949-testovani-kosmetiky.html
http://www.wikipedia.cz
http://www.pokusynazviratech.cz/index.php?site=57
13
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Endangered species - Giant panda
Martin Hos, Kvinta B - 3.K
Today, the giant panda's
future remains uncertain. This
peaceful member of the bear family
faces a number of threats. Its forest
habitat, in the mountainous areas
of southwest China, is fragmented
and giant panda populations are
small and isolated from each other.
Today, many pandas are isolated in
these small sections of forest,
because they will cross into areas
where humans live. The result is
that the giant pandas cannot
connect with one another to mate
and have babies.
The wild population of giant panda is about 1000 individuals, with around 100
individuals in zoos in China and around the world. Pandas unfortunately do not have many
offspring during their lifetime. Another problem is their diet! Bamboo grows in large patches,
and different types of bamboo flower in different years. After it flowers, the bamboo dies
back, leaving nothing behind to be eaten. Pandas must travel from one good patch to
another to find food. Pandas have to travel to find new patches, and sometimes human-built
villages are in the way as they mover from patch to patch.
What is being done to protect giant
pandas? To save panda habitat, the
Chinese government has set aside 12
nature preserves where bamboo
flourishes. Efforts are being made to
introduce pandas to new areas not
currently occupied by it in order to
expand its habitat. Strips of land, called
bamboo corridors, have been created to
help pandas migrate or move from one
area to another. This technique opens
more habitat to pandas. When pandas
move greater distances to find mates,
they can spread their genes further in
the population.
I believe that together, we can make a difference!
Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Panda
http://www.panda.org
http://giant-panda.com
http://www.bbc.co.uk/nature/wildfacts/factfiles/5.shtml
http://www.enchantedlearning.com/subjects/mammals/panda
14
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Global warming is good for us
Jan Viktorin, Kvarta B - 2K
There can be little doubt that global warming is real. When scientists argue about the subject, it
is usually in the context of how large a temperature rise they have calculated for the next decade or
century, not whether any heating at all will occur. The heat is on, then. At least I hope so: because the
greenhouse effect is a good thing.
Let us take into account historical records and other traces showing how our climate has varied
over the past few millennia. Stepping back just a decade, we find that injections of dust or smoke into
the atmosphere, such as from the Mount Pinatubo volcanic eruption and the oil fires after the Gulf war,
led to slight a cooling (airborne particles reflect sunlight away). Going back to the 17th century, one
notes the "Little Ice Age" when the River Thames froze over and frost fairs were held in London on its
icy surface. This occurred during an era when there was a dip in sunspot numbers, and so was
presumably caused by lessened solar output. Why, we don't know. But it happened.
So, relatively small perturbations in the amount of sunlight reaching the ground can lead to
temperature falls sufficient to provoke the downfall of previously effective agricultural systems and
economies.
Looking at the climate over an extended timescale, longer than the Holocene (the relatively
warm past 12,000 years), one sees that the usual condition of Earth is far colder than that enjoyed
now. The norm is Ice Age. Cool the climate just a little, and a feedback effect drops the temperature
further: the Arctic snowfields creep further south and, because snow reflects away more sunlight than
bare ground, the temperature drops lower, more snow falls, and on it goes.
Metaphorically, the global climate is similar to a cliff edge, next to which a drunk is staggering.
One step in the wrong direction and over he goes. Although we'd all like things to remain the same,
the reality is that nothing, most especially the weather, is constant. Cooling seems to be rapid, and
causes disastrous downfalls of civilization. But we can cope with slow upward trends in temperature.
Given that we cannot stop the occurrence of random steps toward the precipice, what we need to do
is arrange for our drunkard to be a safe distance from the cliff edge. That is why global warming is a
good thing. In fact, life on Earth owes its existence to the greenhouse effect. This became clear from
investigations of other planets. It was by trying to understand why Venus has such a high surfacetemperature (close to 500 C) that we learned how the terrestrial atmosphere keeps us warm, and
realized that elevated levels of carbon dioxide from the burning of fossil fuels must surely push Earth's
temperature up.
That our planet is the subject to the greenhouse effect is not in doubt. The natural action of the
atmosphere elevates the global temperature by almost 40 degrees. The moon is at the same distance
from the sun as us, but much colder because it is airless.
When scientists debate the possibility of life on planets orbiting distant stars, they may ruminate
on the "Goldilocks problem". The global temperature, like the porridge, must be "just right". But what is
the "right" terrestrial temperature from the perspective of the development of civilization?
That there are substantial drawbacks to global warming is unarguable. Certain low-lying areas
such as Bangladesh and various Pacific islands may well be flooded. It will be the responsibility of the
developed nations, which produce most of the carbon dioxide emissions, to find ways to assist those
people most affected. But it is not only the developing world that will be inundated. For example, most
of Florida, rather than just the Everglades, may become a swamp. In 100 years' time Miami may be
submerged, but a century ago there was almost nothing there.
In Britain the coastlines have never been constant. The place where William the Conqueror
landed in 1066 is now inland. Status quo is the exception, not the norm. For the human utility of the
planet as a whole, some regions may need to be abandoned, while new zones of habitability will
become available as planet Earth warms slightly. It is a natural function of humankind to move on, and
search for new opportunities and horizons.
Global warming, then, is great because it protects us from the unpredictable big freeze that
would be far, far worse.
Sources:
www.cato.org/dailys/11-07-04.html
news.nationalgeographic.com/news/2007/10/071017-greenland-warming.html
www.telegraph.co.uk/news/uknews/1563054/Global-warming-'is-good-and-is-not-our- fault'.html
www.guardian.co.uk/environment/2002/dec/05/comment.climatechange
15
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Society made of too different people
Tereza Štréblová, Kvarta B - 2K
I believe that everyone will agree with me that every single human has a unique
personality, there is no doubt about it. Also we all know that our society consists of
millions of people. Those two facts together are a bad sign. The corresponding
compromise usually goes with our society and compromises for millions are just too
big to accept. For this reason I think that democracy is utopia.
Unless, all of us understand that differences are ok if you don't hurt anyone.
Unless we look into the future and don't plunge in the past arguments. Oh, wait – that
is utopia as well.
I am saying this in a really simple way because I don't have much time, and there
are another, more interesting projects, but I believe that there are only few ways how
we can live – in misery, just trying to survive, under despotic government without
responsibility and privileges of our own thinking, or we can go and try to make one of
our utopias real.
If it is democracy, monarchy or just better world it doesn't really matter. But for
dreams to come true each of us must DO something and criticism isn't enough. It's
the same with ecology. We can talk about it, worry about it and shout out but it's
meaningless if we don't DO anything.
I often hear people say: „I am only one, I CAN'T do anything.“
You know what? It's the biggest lie I have ever heard.
If, for instance, just one smoker stopped throwing his butts on the ground, the city
he lives in would be cleaner at least by 40 wasted cigarettes a week. That's 160 a
month and that makes 1920 in a year! That's a huge pile!
So, my point is really simple. Each one of you is important. And each one of you is
responsible for your own actions. Think about it and don‘t make lame excuses only
because you are lazy.
Thank you.
16
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Biofuels – Crime against humanity
Barbora Aulehlová, František Leigeb, Kvarta B - 2K
Recently there's more and more talk about the biofuels as the replacement for the
traditional fossil fuels and majority of politicians are saying how biofuels are the
perfect renewable energy source which can be manufactured by literally anyone and
therefore decrease the energy import dependence. Despite the fact that there are
benefits in importing dependence, things must be observed on the more detailed
way. When we look at origin, properties and methods of using biofuels more closely,
it all results with the conclusion that biofuels are extremely dangerous for the further
development of the humanity. Basically, biofuels production is in fact direct
transformation of food to an oil, so additional demands for some types of food will
increase the price of that food causing direct increase of hunger spreading in the
world because bigger price means also smaller availability of that food to poor
countries.
Jean Ziegler, UN Special Rapporteur from program "Right to food" said it on
Friday 26th October 2007 that the production of biofuels will increase the hunger in
the world and he's basing his statement on the fact that production of biofuels had a
significant role in increasing the price of some types of the food to a record level. He
also suggested a five year moratorium on biofuels production because he thinks in
five years it will be possible to make biofuel and biodiesel from agricultural waste,
and not from the food itself. He also said that "the effect of transforming hundreds
and hundreds of thousands of tones of maize, of wheat, of beans, of palm oil, into
agricultural fuel is absolutely catastrophic for the hungry people." Also he added that
"wheat doubled in one year and the price of corn quadrupled, leaving poor countries,
especially in Africa, unable to pay for the imported food needed to feed their people".
At the end he concluded that the production of biofuels is actually the crime against
humanity.
The influence of biofuel production on food prices is probably the most noticeable
in the USA where farmers are paying more and more attention to corn production
which is later transformed to ethanol, and increased production of corn means
decreased production of other food and therefore increasing the price of that food.
With increased production of other food there's also the competition between the
ethanol manufacturers and meat manufacturers of who'll get more corn, so price of
the corn, as well as its production is also increasing because of the high profit, and
with this development meat price will rise in years to come as well.
Biofuels are at this moment mostly produced out of the sugar cane, corn, soybean
and canola, and in the same time there are about 850 million people that don't have
enough food. And when we look at the current trend of transforming the food in to a
fuel that is momentarily happening in rich states, it's much easier to understand the
words of Jean Ziegler from his speech in 2006 when he said: "Every child who dies of
hunger in today's world has been murdered".
Sources: http://www.our-energy.com/en/news/biofuels_crime_against_humanity.html
17
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
PLASTY
Mariana Ondrušová, Kvarta B - 2. K
Většina lidí si pod pojmem plast představí PET láhev. Jenže PET láhve jsou jen zlomek
plastů, které nebezpečně zaplavují naši Zemi. S umělou hmotou se můžeme setkat skoro
ve všech odvětvích průmyslu.
Charakteristika
Plasty jsou syntetické nebo polysyntetické produkty, které vznikají zpracováním ropy tzv.
polymerací. Polymerace je chemická reakce, při které z malých molekul vznikají
vysokomolekulární látky – polymery.
Historie
Slovo plast vzniklo ze slova plastický, resp. plasticita. To je totiž vlastnost, která tento
materiál charakterizuje, tzn. že plasty jsou snadno tvarovatelné a díky tomu v mnoha
případech nahradily drahé přírodní materiály. Jiné výhodné vlastnosti: např. odolnost, dobrý
izolátor tepla a elektrického proudu, malá hmotnost atd.
První pevný plast, známý pod jménem bakelit, vyvinul v roce 1909 americký chemik
Henrick Baekeland. To značně napomohlo ke vzniku průmyslové výroby plastů.
V roce 1977 vynalezl americký chemik Nathaniel Wyeth PET láhev.
Druhy plastů
Zde je přehled těch nejdůležitějších, se kterými se můžeme běžně setkat, a jejich užití.
• Polystyren – obalová technika, kelímky, misky, stropní desky
• Polyester – umělá vlákna, skelný laminát
• Polyethylen – sáčky, láhve, potravinové obaly
• Nylon – umělá vlákna, koberce, rybářské sítě
• PVC – linoleum, pláštěnky
• Polyuretan - plastová obalová pěna, lepidla
• Polymethylmetakrylát (plexisklo) – náhrada skla
Třídění
Poslední dobou se již v mnoha domácnostech třídí odpad, zejména pokud se jedná
o plast. V dnešní době se z recyklace, a z “ekologického myšlení“ vůbec, stal jakýsi módní
trend, což dokazuje fakt, že dnes třídí v ČR odpad, podle statistik, cca 67% obyvatel. Svým
způsobem je to do budoucna velmi přínosné, ale může se stát, že tato módní vlna odezní a
ekologům zbudou jen oči pro pláč. Nebo je tu i možnost, že se z třídění stane životní styl,
který si osvojí většina lidí a několik generací po nás si bude říkat, jaká to tehdy byla
“čuňátka“, že vyhazovali všechny odpady dohromady a poté je vysypávali na skládky, když
se přece většina odpadů dá efektivně znovuzpracovat.
Je důležité třídit plasty?
Jednoznačně ANO – hlavním důvodem je, že plast se rozkládá až několik set let, což při
faktu, že občan vyprodukuje ročně asi 30kg plastů není zrovna optimistické. Dalším
důvodem je uvolňování nebezpečných škodlivin z plastu při rozkladu a v neposlední řadě
taky ekonomická nevýhoda výroby, jelikož plasty jsou částečně vyráběny z ropy a její cena
roste nahoru, tím pádem i ceny plastů budou stoupat.
18
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Jak správně třídit?
Všechny produkty, hl. potravinářského průmyslu, by měli obsahovat informace, ze kterého
materiálu pochází. Díky značkám tak můžeme snadno zjistit, zda výrobek, který vlastníme,
můžeme vyhodit do žlutě označeného kontejneru, či nikoliv.
Zpracování
Ze žlutých kontejnerů se plasty, díky svozovým vozům, dostanou na dotřiďovací linku.
Zde se vybírají nečistoty a vše, co tam nepatří. Potom se vše slisuje do balíků a odveze ke
zpracování na recyklační linku.
Dále se plast drtí, čistí, zbavuje se lepidla z etikety a oddělují se víčka. Zbylý materiál je
zbaven prachových částic a připraven k dalšímu zpracování. Na konci linky se plastová drť
suší a plní do pytlů. Tyto pytle se dostanou k firmám, které z drti vyrábí svůj výrobek.
Brno
I v našem městě dochází k recyklaci plastů. Tuto činnost realizuje společnost SAKO
Brno, a.s., která zajišťuje svoz recyklovaného odpadu na třídící linky, odkud se ve
slisovaných balících dostává k odběrateli.
V dnešní době je v Brně 47 sběrných středisek odpadu a 100 kontejnerů.
Je důležité vědět, že v Brně se smí do žlutých nádob vhazovat pouze PET láhve. Je to
kvůli tomu, že každý druh plastu má jiný způsob zpracování a proto se finančně nevyplácí
recyklovat několik druhů plastů na jednom místě.
Zdroje:
Všeobecná encyklopedie. 2. vyd. Bratislava: Ikar, 2000
Země krásná neznámá. 3. přeprac. vyd. Slovart, 2007
www.splhej.wz.cz
www.recyklace-plasty.cz
www.trideniodpadu.cz
www.jaktridit.cz
www.sako.cz
Ukázka užití plastů ve školní praxi - občerstvení na Ekologické konferenci
(pan starosta Phdr. J. Čejka s s paní ředitelkou Dr. L. Bartkovou)
19
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Odpady v České republice
Tomáš Řezníček, Kvarta B - 2. K
Problém odpadků není záležitostí novou. Byly zde odjakživa nebo spíše od doby, kdy se
na Zemi objevil člověk. Nejstarší nalezená skládka je u města Solutré ve Francii. Je zhruba
40000 let stará. Lidská činnost vytváří nepředstavitelné množství produktů, ale spolu s nimi
vznikají i odpadní látky. V minulosti člověk zpracovával výhradně přírodní suroviny a také
opady byly z týchž látek, a proto s nimi příroda dovedla účelně naložit. Člověk vytváří stále
více a více věcí. Přitom vzniká tolik odpadu, že je jím příroda přehlcena. Moderní chemie
vytváří a produkuje látky, které se v přírodě dosud nevyskytovaly. Plasty utiskují přírodu,
která si s nimi neví rady. Množství odpadů z domácností narůstá. Mnoho látek z domovních
odpadů (neboli komunálních odpadů) by při jejich třídění mohlo být recyklováno a využito
jako surovina pro další výroby. Bohužel však velké množství odpadů je likvidováno ve
spalovnách a další odpady jsou ukládány na skládky. Souvisí to s tím, že organizace sběru a
třídění odpadů je u nás poměrně nedokonalá a investiční náročnost provozů využívajících
tyto tzv. druhotné suroviny nebývá vždy dostatečně celospolečensky podpořena (přitom
odpad pochází od všech!!!).
Složení českého odpadu
Asi 43% veškerého českého odpadu tvoří odpad spotřebních věcí (papír, igelitové sáčky,
oblečení, baterky, plastové láhve, skleněné láhve, plechovky atd.) 30% odpadu je
minerálního původu (kamenné stavební materiály), 25% rostlinného a živočišného původu
(potraviny ovoce, zelenina, kosti ze zvířa t…), 2% představují odpad z chemických procesů
(zbytečné vedlejší produkty chemických reakcích) a asi 0,2% tvoří radioaktivní odpad.
Likvidace městského smetí
První fází likvidace je sběr odpadu. Popelnice i
kontejnery mají být vždy v přístřešcích, které je
ukrývají a zmírňují tak neestetický dojem. Přístřešky
mají být za budovami, alespoň 10 metrů od nich.
Likvidace odpadků se provádí různými způsoby.
U nás se nejčastěji odpadky vyvážejí na skládky.
V dnešní době máme několik možností, jak
s odpadem nakládat. Přirozeně nejjednodušší a
bohužel také nejlacinější je odpad prostě
skládkovat. Skládky jsou zařízení pro konečné
uložení odpadů. Měly by splňovat hygienické,
geologické a hydrologické limity, bohužel však tyto
předpisy bývají často porušovány. Při stavbě
skládky se začíná úpravou podloží. Po 30 cm
upravené půdy následuje dvaceticentimetrové
minerální těsnění (Zpravidla se užívá jíl). Po
zaplnění skládky se odpadky zahrnují. Opět se
zakryjí fólií, utěsní vrstvou jílu a štěrku a nakonec
zasypou hlínou. Poté dochází ke konečné rekultivaci
okolí. Toto řešení však zdaleka není ideální.
Graf: Složení českého odpadu v roce 2001
20
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Běžný odpad obsahuje látky, které se těžko rozkládají a zůstávají pod zemí dlouhou
dobu. Navíc ze skládek často uniká takzvaný skládkový plyn. Ten obsahuje přirozeně se
tvořící metan a CO2.Tento plyn se, pokud se zachytí, dá využít například k vytápění domů.
Bohužel však může obsahovat i vysoce jedovaté látky, jako např. toluen, pravděpodobnost
poruch srdce nebo nervového systému. Z těchto údajů je jasné, že skládky rozhodně nejsou
nejlepším řešením problému odpadů.
Další radikální možností jsou spalovny odpadu. Tímto způsobem se například
v Lucembursku, Švýcarsku nebo Dánsku likviduje až 75% všeho odpadu. V České republice
jsou to pouze 3 %.Kladem této technologie je její vysoká efektivita, popel a struska ze
spáleného odpadu se dá použít ve stavebnictví, záporem však je, že se takto nedá likvidovat
všechen odpad a spalovny také produkují dost látek, znečišťujících prostředí.
Zdá se tedy, že nejlepší cestou, jak se zbavit odpadu je jeho třídění a recyklace. Recyklací
se rozumí opětovné využití surovin obsažených v odpadu. Problémem však je vysoká
nákladnost tohoto procesu. roce 1999 to bylo už 26 tisíc tun a v roce 2000 dokonce 35 tisíc
tun. Přitom vratná není ani jedna, což znamená, že se všechno toto množství vyhodilo. Navíc
jedna láhev z polyetylentereftalátu zatěžuje prostředí oproti skleněné až šestinásobně. A jak
se vlastně jednotlivé suroviny recyklují? Například PET lahve se nejprve třídí podle barvy na
modré, zelené a průsvitné. Poté se slisují a v balících se odvážejí například do Plané nad
Lužnicí, kde je jedna linka na recyklaci. Tam je později zpracovávají na umělá vlákna,
používaná například jako náplně spacích pytlů nebo jako součást oděvů ( nejrůznější
mikrovlákna ). Další plasty, jako např. kelímky, fólie, hračky a podobně se rozdrtí, smíchají
s barvou a ve stroji zvaném Extruder zahřejí na teplotu tání. Ze vzniklé hmoty se pak lisují
prkna, ve vlastnostech podobná dřevěným, které se používají na výrobu sedátek nebo
opěradel laviček, na dětská pískoviště apod. Některé nerecyklovatelné plasty, jako např.
obaly od olejů, tetrapackové krabice nebo pěnový polystyren se dají upravit a používat jak o
palivo v cementárnách.Podobné technologie se využívá při recyklaci pneumatik.
Obecně lze říci, že nejvýhodněji se jeví kombinace všech uvedených metod. Odpad by
se roztřídil, recyklovatelný by se dále využil, nerecyklovatelný buď uložil na skládku – látky
přírodní, které by se samy rozložily – a zbytek by se spálil, přičemž odpad ze spalování.
Nelegální
skládka odpadu
Zdroje:
www.env.cz - Ministerstvo živ.prostř.
www.ekomonitor.cz - databáze článků na ekologická témata
www.ekologie.cz - ekologický magazín
Berger J. Ekologie KOPP 1998
Hadač E. Ohrožená příroda Horizont 1983
MUDr. Švec F. Člověk a prostředí Avicenum 1982
Radioactive waste
21
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Pavel Hanák, Lukáš Fajtl, Kvarta B – 2.K
Our presentation is aimed to make us little more familiar with a topic referring to
radioactive wastes and their disposal
There are 3 types of waste :
1. Low radioactive waste products:
These low active wastes represent more than 90% of
all radioactive wastes. They are created mostly by
leftovers from radioactive process. For example –
contaminated dirt, metal, paper and wrapping materials,
tools and safety wear all of these contain small amount of
radiation and because of that it is not necessary to cool
them down and it is possible to store them into shallow
underground storages. Halftime of disintegration is
approximately 30 years.
2. Medium radioactive waste products:
The medium radioactive wastes can not be placed in
category of low radioactive waste, but at the same time
they do not need as special handling as the high active
materials. During transportation and manipulation of the
radioactive waste cooling is needed. To this category we
include materials such as: service products, construction
materials, dirt, chemical filling from coolers and equipment
used for treatment of burned fuel. Only a small percentage
of these waste products are to be stored deep
underground.
3. High radioactive waste:
High radioactive waste releases large amount of heat.
Therefore they require cooling and very deep underground
storage. More than 90% are composed by particles
from nuclear power stations. These products are
mostly in liquid form and are usually placed into thick
glass containers in the process called vitrification. The
main danger of this waste is large concentration of
radioactivity of long time duration. Half time of
disintegration of these radioactive particles is
thousand years and more. Experts claim that the first
300 hundred years are the most critical.
Literature:
Jansa, Jan. Radioaktivní odpad v otázkách a odpovědích. Praha: Grada, 2002. 156 s.
Bína, I. Malá encyklopedie chemie. Praha: Academia, 1999. 254 s.
www.wikipedia.org
Pollution in China
22
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
David Luzar, Kvarta B - 2.K
China's Environmental Future
China is the world's most populous
country and has had the world's fastest-growing
economy for almost three decades, with a
Gross Domestic Product that increased 12-fold
between 1978 and 2005. While these economic
gains have improved the daily lives of millions,
the cost, in terms of the environment, is
enormous and potentially catastrophic. China's
environment is already among the worst of any
major country. Air pollution, fisheries depletion,
invasive species, land degradation, soil erosion,
and water pollution all continue to be major
problems.
Environmental protection was declared as a basic national principle in China in 1983,
and lately the Chinese government has been promoting the idea of harmony between man
and nature, but the bottom line is that forces destroying the environment have been
overwhelming environmental protection efforts. If this trend continues, China will face an
environmental meltdown -- one that will affect the well-being not only of Chinese people, but
of everyone on Planet Earth.
What might China's environment look like down the line?
Exactly how the future will unfold is of course unclear, and surely new environmental
problems and solutions that we can't now anticipate will emerge, but in the next few decades,
China's overall environment will get worse before it gets better. The economy will continue to
heat up, and the population is expected to grow from 1.3 billion at present to 1.5 billion by
2030, despite the one-child policy.
Water shortages will be a grave problem for
China, especially northern China. Approximately
two-thirds of the 661 cities suffer from water
shortages now, and more cities will face this crisis
in the future. The huge population and gigantic
economic engine will suck rivers and lakes dry, foul
wells, and lower groundwater tables. Pollution will
make limited water useless and dangerous to
human health in many areas. Even after the very
expensive South-to-North Water Diversion Project
is finished as projected by 2050, there will still be
many battles over the last drop of water. Due to heavy pollution and overfishing, China's vast
oceans (3 million square kilometers) may become empty as marine fisheries collapse.
Air quality will continue to deteriorate. Emission of greenhouse gases such as CO2 will
rise rapidly, and China will surpass the U.S. and become the largest emitter of greenhouse
gases around 2010. This is because China's consumption of energy will increase faster than
its economic growth. Coal will remain the major source of energy for decades to come, even
when additional energy sources like electricity generated from the world's largest dam (the
Three Gorges Dam) become available. As a result of global climate change, China's average
temperature will increase by more than 2 degrees by 2050. Big cities like Beijing and
Shanghai will see a faster improvement in air quality thanks to high-profile international
events such as the 2008 Olympics and World Expo 2010, but residents in middle-sized and
small cities will breathe mostly bad air for the next 10 to 20 years because of rapid
urbanization and heavy polluting factories moving from large cities to smaller ones.
23
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
More cropland and wetlands will be transformed
into roads, highways and parking lots as the number
of automobiles continues to increase explosively.
More land will be occupied by houses, apartments,
dumps,
shopping
malls,
airports,
industrial
development zones and other human constructs.
Land conversion will lead to more degradation of
wildlife habitat, which will in turn cause continued
loss of biodiversity, despite the establishment of over
2,300 nature reserves. While polluted air and water
can be cleaned up in the future, lost species and
genetic materials cannot be recovered.
On the bright side, forest cover has increased from 12 percent in 1981 to 18 percent in
2005, although much of it is through the planting of exotic species. If the current grand
conservation programs (for example, the Natural Forest Conservation Program which bans
logging in natural forests and the Grain to Green Program that provides grain and cash to
farmers who convert cropland to forest or grassland) continue, forest cover will continue to
increase.
Recognizing the environmental challenges the country faces, the Chinese government
is hoping to build an environmentally-friendly society, and has set very ambitious
environmental goals. By 2010, China aims to basically control the trend of environmental
deterioration, improve environmental quality in some key regions and key cities, reduce the
total emission of major pollutants by 10 percent, lower energy consumption per unit GDP
output by 20 percent from the 2005 level, maintain cropland and increase forest cover from
18 percent to 20 percent. By 2020, China plans to significantly improve environmental quality
and ecological conditions. Still, China's economic goal is to double its GDP by 2020, and
we've seen from the past two decades that economic goals tend to be well surpassed while
environmental goals are left largely unattended to.
http://en.wikipedia.org/wiki/Environment_of_China
Jakub Cerovský a Jan Vaculík při prezenta příspěvku Ropa a její cena
24
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Ropa a její cena
Jakub Cerovský, Jan Vaculík, Tercie B- 1.K
Teorie o původu ropy
Ropa může vznikat různými způsoby v mnoha typech hornin a hromadit se v neobvykle
široké škále prostředí – třeba pod sibiřskou věčně zmrzlou půdou nebo v písčitých výplních
starých jeskyní. Hlavním geologickým prostředím pro vznik ropy jsou mělká šelfová moře.
Surová ropa je hnědozelenou páchnoucí kapalinou tvořenou směsí uhlovodíků. Její vznik je
dosud předmětem sporů. Podle dnes převládajících názorů se jedná o produkt rozkladu
prehistorických živočišných a rostlinných zbytků. Některé skutečnosti však naopak svědčí
pro její anorganický původ. Žádné pochyby ovšem nejsou o tom, že ropa je surovinou
nejvyššího strategického významu.
1) Organická teorie
Je vůbec nejpravděpodobnější teorii o vzniku ropy. Zakládá na tom, že ropa vznikla ze
zbytku těl živočichu kteří žili před mnoha miliony lety ve vodě.Za normální geologické situace
by organická drť (těla odumřelých rostlin a živočichů) byla rychle oxidována a během pár let
by zmizela, podobně jako staré dříví v lese.Ale v místech kde je nedostatek kyslíku, aktivní
mořské proudy, podmořské sesuvy rychle zanášených velkých řek je písek s jemně
rozptýlenou organickou hmotou překryt sedimenty. V tu chvíli musí do hry vstoupit další
proces – je to geologicky poměrně rychlý pokles mořského dna do zemské kůry. Zhruba s
každými 30–40 metry hloubky pod zemským povrchem roste teplota o 1°C. Pokud se
sedimenty, dostanou do hloubky s teplotním rozhraní 65-150 °C, začíná postupně vznikat
ropa.
2) Anorganická teorie
Vysvětlují vznik přírodních uhlovodíků syntézou uhlíku a vodíku pozemskýho nebo
mimozeskýho původu. V prvním případě vznikají uhlovodíky při magmatických nebo
metamorfních procesech ve svrchním plášti a do kůry migrují hlubinnými zlomy. Ve vyšších
částech kůry z nich vzniká ropa. V druhém případě vznikli přírodní uhlovodíky v raném stadiu
formování zeměkoule z mimozemských uhlovodíků uzavřených v prvních horninách.
3) Smíšené teorie
Spojují myšlenky organických a anorganických teorií. Například v ropomatečné hornině
vzniká z kerogenu primitivní protoropa, která se mění v ropu působením juvenilního vodíku
CO2(Oxid uhličitý)
Cena ropy a její význam
Myslím si, že toto téma je nyní nejřešenějším problémem na celém světě a ve světové
ekonomice. Nejvíc diskutovanou surovinou je ropa a její stoupající cena, ale i ostatní fosilná
paliva. Bez benzinu, nafty a ropných maziv by se zastavilo přes 90 % dopravy. Bez ropy se
neobejde výroba plastických hmot. Ropné produkty jsou přímou součástí většiny průmyslově
vyráběného zboží. Na výrobě zbylého se přinejmenším zčásti podílejí. Na palivech,
hnojivech, postřicích a dalších výrobcích z ropy je zcela závislé moderní zemědělství, výroba
potravin, léčiv a podobně.
25
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Kontroverzní teorie, zabývající se
dlouhodobými předpověďmi spotřeby a
vyčerpání ropy a dalších fosilních paliv,
čili
Hubbertově
teorii
ropného
vrcholu, hovoří se o tzv. ropném
vrcholu nebo také zlomu. Předpokládá
se, že zdroje ropy nejsou obnovitelné a
říká, se že její těžba v okamžiku, kdy
bude vytěžena přibližně polovina
světových zásob, musí z geologických
důvodů nevyhnutelně dosáhnout svého
vrcholu a poté začne klesat.
Hubbertova křivka ropného vrcholu
Dnes se často pokládají otazký například kolik ropy ještě zbývá? Není to přesné a asi ani
nebude ale informace jsou takové. Za předpokladu současného objemu těžby vystačí známé
zásoby ropy na dalších 43 let. První problém je právě v předpokladu stálé úrovně těžby.
Další problém je v ne zcela věrohodné povaze oficiálních údajů o ropných rezervách. Mezi
roky 1980 a 2004 se oficiálně udávané rezervy zvýšily z 667 na 1 189 gigabarelů, aniž by to
doprovázel odpovídající trend v objevech nových ropných nalezišť. Křivka nových objevů
dosáhla vrcholu v šedesátých letech a od té doby neustále klesá a od roku 1980
spotřebovává lidstvo každý rok více ropy, než činí nové objevy. Ropné rezervy jsou obecně
pouze odhady. Nejčastěji se pro jednotlivá ropná pole udávají hodnoty P90, P50 a P10
(množství ropy, které naleziště obsahuje s 90%, 50% a 10% pravděpodobností. Např. určité
pole obsahuje s 90% pravděpodobností 500 mil. barelů, ale je tu 10 % možnost, že obsahuje
o 1500 mil. barelů víc). Velké rozpětí hodnot a složitost problematiky poskytují velký prostor
pro manipulace
Dnes již existují alternativní paliva a řada dalších produktů se dá vyrobit i z jiných surovin.
Nahradit ropu v celém rozsahu jejího použití ale zatím lidstvo neumí. Lze však očekávat, že
výzkum v této oblasti bude v důsledku růstu cen ropy významně urychlen.
Světové zásoby ropy
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http:// referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/chemia/14034/zlozenie-a-vznik-ropy-(rocnikova-praca)
http://www.gweb.cz/dotazy/d-346/ http://www.mesec.cz/clanky/sbohem-levna-ropo/
26
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
The deep hot biosphere
Delana Ilieva Teodorova, Tercie B- 1.K
The biosphere is the part of the Earth. It includes air, land, surface rocks, and water.
Deep in the earth crust there is a second biosphere. It is composed of very primitive heat
bacteria and containing perhaps more living matter than is presented on the earth’s entire
surface.
According to the theory, coal and crude oil have their origins in the nature gas, which
feed the bacteria, called Thermophile. This is an organism which lives at extremely higher
temperatures than any other known organism- above 45°C, but some scientists think that the
upper limit is 150°C.
One of the most amazing geological discoveries is the finding of extermophile bacteria at
a depth of several kilometers. It was a sensation finding a layer of petroleum with magnetite
crystals. The explanation was given by American geologist Thomas Gold, author of the book
“The deep hot biosphere”. He supposed that the magnetic-oiled
paste was a product of the vital activity of the bacteria, which
were consuming methane from the Earth mantle.
In “The Deep Hot Biosphere”, Gold made the synthesis that
there are three heated revisions of Earth history. First, the origin
of petroleum is non biological! Second, life on the planet
originated not in shallow sea waters but in deep sea vents, and
today the entire crust of the Earth, to a depth of several miles, is
populated by living creatures-the great bulk of Earthly life. In
other words life began inside the Earth, and migrated to the
surface. Third, the non-biological hydrocarbons continue to leak
up and to replenish oil fields. Our supply is not limited to the
next fifty years. So he offered a new location and mechanism for
life's origin, and he claims we may continue to mine petroleum
well beyond its now-predicted extinction.
Thomas Gold
The Gold’s theory proves that life has got colossal margin of safety. Therefore the
biosphere of the Earth can’t be entirely destroyed, even though in cases of the most serious
natural disasters. Probably on the planets without atmosphere and hydrosphere the
microorganism entirely can exist in the subsoil.
Whatever the status of the upwelling-gas theory is, many of Gold's ideas deserve to be
taken seriously.
Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gold
http://www.enviroliteracy.org/article.php/1130.html
http://physicsworld.com/cws/article/print/2487
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2007/12/the-d
27
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Skleníkové plyny
Pavla Holíková, Kvarta B – 2. K
SKLENÍKOVÝ EFEKT
Skleníkový efekt je přirozený jev v atmosféře, který umožňuje existenci života na Zemi.
V atmosféře obsažené tzv. skleníkové plyny umožňují průchod krátkovlnné části
slunečního záření na zemský povrch. Toto záření povrch Země zahřívá a uvolňuje se zpět
do atmosféry ve formě tepelného dlouhovlnného záření, které je skleníkovými plyny
odráženo zpět na Zemi. Výsledkem je průměrná teplota Země 15 °C, bez tohoto jevu by
činila –18 °C. Od počátku průmyslové revoluce se koncentrace antropogenních skleníkových
plynů (oxid uhličitý, oxidy dusíků, metan, chlorofluorovodíky - freony) rychle zvyšuje a
předpokládá se zintenzivnění skleníkového efektu, doprovázené globálním oteplováním a
změnou klimatu. Hlavním skleníkovým plynem jsou vodní páry, které zapříčiňují okolo
36-70% skleníkového efektu na Zemi, oxid uhličitý podílející se 9-26%, methan podílející se
4-9% a ozon zapříčiňující 3-7% skleníkového efektu.
POHLCOVÁNÍ ZÁŘENÍ
Sluneční paprsky směřující k naší planetě neproniknou beze zbytku k zemskému
povrchu. Více než třetina energie je odražena od atmosféry jako od zrcadla a 14 % je
atmosférou pohlceno. Kyslík a dusík pohlcují záření nepatrně, nejvíce záření pohlcuje vodní
pára, oxid uhličitý a tříatomová modifikace kyslíku - ozón. Kyslík a ozón pohlcují zejména
ultrafialové záření o vlnové délce 0,20 až 0,36 mikrometru. Toto záření na zemském povrchu
by bylo smrtelné pro živé organizmy. Energii pohlcenou zemským povrchem příroda vrací.
Část energie uniká vyzařováním, část ohřívá vzduch a část se spotřebuje na výpar vody.
Latentní teplo ukryté ve vodních parách se uvolňuje kondenzací. Přebytek tepla
v rovníkových oblastech je tak přenášen do vysokých zeměpisných šířek, takže ani na
nejchladnějším místě planety neklesne teplota pod -90oC. Energie unikající vyzařováním je
zadržována a odrážena zpět některými plyny, jako je vodní pára, oxid uhličitý, metan, oxid
dusný nebo freony.
Nelze jednoznačně tvrdit, že současný trend oteplování, v našem regionu markantní od
roku 1988, je jenom důsledkem lidské činnosti. Objevily se totiž spekulace, že Slunce může
ve velmi krátké době, tedy během několika staletí, změnit svítivost o jedno i více procent.
Skleníkový efekt
28
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Emise skleníkových plynů v roce 2008
Procentuální zastoupení skleníkových plynů vyprodukovaných různými odvětvími
lidské činnosti:
▀ průmyslové zpracování
▀ elektrárny
▀ odstranění odpadků
▀ zemědělství a spalování biomasy
▀ domácí, komerční a ostatní zdroje
▀ získávání, zpracování a distribuce fosilních paliv
▀ zemědělské produkty
▀ přeprava paliv
Zdroje: Jak pracuje životní prostředí - encyklopedie UNIVERSUM
http://en.wikipedia.org
http://cs.wikipedia.org
http://images.google.cz
http://www.pbhz.c
29
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Vodík - palivo budoucnosti
Martin Meduna, Tomáš Řezníček, Kvarta B – 2. K
Vývoj technologií pro výrobu vodíku přestává být drahým rozmarem. Světové ekonomiky
bez alternativního paliva nebudou fungovat a vodík se zdá být v současnosti tím nejlepším
řešením. Vodíkové hospodářství by se dalo definovat jako soubor technologických řešení,
která vedou k využití energie získané z vodíku.
Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že vodík není klasické palivo, ale energetický vektor
neboli nosič energie. V praxi to znamená, že jej nelze levně, energeticky a efektivně těžit (už
proto, že se vodík v elementární formě na Zemi prakticky nevyskytuje) a využívat k produkci
primární energie, ale naopak jej musíme pracně a s nemalými ztrátami energie vyrábět.
Vodíkové technologie jsou tedy pouze maximálně tak ekologicky čisté, jak čisté jsou zdroje
energie a suroviny, které jsou při jeho výrobě využity.
Nejperspektivnější oblastí jejich využití je pravděpodobně doprava, k dalším aplikacím
patří především záložní zdroje elektrické energie a zdroje elektrické energie pro mobilní
zařízení (notebook, mobilní telefon). Vodíkové hospodářství tedy neřeší otázku produkce
primární energie, ale je dominantně alternativou k energetickému využívání fosilních paliv
pro menší aplikace.
První palivový článek sestrojil roku 1839 anglický fyzik Sir William Grove. V té době byl
palivový článek pokládán spíše za laboratorní kuriozitu. V polovině 20. století (1959) oživil
zájem o tuto technologii anglický vědec Francis Thomas Bacon. Se svými spolupracovníky
sestrojil palivový článek o výkonu 5kW, který byl schopen pohánět svářecí stroj.
Jeho úspěch nezůstal bez odezvy - Pratt&Whitney (USA) zakoupil od Bacona licenci na
jeho patent a vyrobil palivové články pro mise Apollo, kde sloužily jako zdroj elektrické
energie a pitné vody pro astronauty.
Od dob mise Apollo a Gemini nastal rychlý nástup palivových článků v oblasti generace
elektrické energie a pohonů vozidel. Instalovaný výkon palivového článku ve vozidle obvykle
vychází z kompromisu mezi vysokou účinností (tato varianta vede k vyššímu instalovanému
výkonu) a velikostí článku. Moderní vozidla s pohonem na bázi palivového článku bývají
navíc vybavena sekundárními zdroji elektrické energie jako, jsou baterie a ultrakapacitory.
Vodík může být vyráběn mnoha způsoby z širokého spektra vstupních zdrojů. Roční
světová produkce vodíku je přibližně 55 milionů tun.
Parní reforming zemního plynu
Proces má dvě fáze; v první se za přítomnosti katalyzátoru do vodní páry (500 - 1 100o C,
0,3 - 2,5 MPa) přivádí methan (dominantní část zemního plynu). Směs methanu a páry
reaguje za vzniku vodíku a oxidu uhelnatého a menšího podílu oxidu uhličitého. Poté
následuje navyšování množství produkovaného vodíku konverzí CO z reforméru s další
přidanou párou. Reakce probíhá již za nižších teplot.
Elektrolýza vody
Elektrolýza vody je proces, při kterém stejnosměrný proud při průchodu vodou (většinou
s přídavkem dalších látek pro zvýšení vodivosti) rozštěpí chemickou vazbu mezi vodíkem a
kyslíkem:
H2O → 2H+ + O2 –
Proton H+ se poté na katodě redukuje za vzniku plynu (H2), který je jímán a následně
skladován. Proces elektrolýzy probíhá za pokojových teplot a pro jeho chod je nutná pouze
elektrická energie. Tímto způsobem jsou vyrobena asi 4 % z celkové světové produkce
vodíku, který je využíván zejména tam, kde je třeba vysoce čistý vodík.
30
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Vysokoteplotní elektrolýza
Pro vysokoteplotní elektrolýzu, nazývanou
charakteristické, že část dodávané
energie tvoří elektrická energie a část je
přivedena ve formě tepla, čímž je
zvýšena celková účinnost procesu oproti
klasické elektrolýze vody. Reakce
probíhající
ve
vysokoteplotním
elektrolyzéru je reverzní k reakci
probíhající v palivových článcích s
pevnými oxidy. Do elektrolyzéru vstupuje
vodní pára a vodík; vystupuje z něho
obohacená směs obsahující 75 % hm
vodíku a 25 % hm páry. Vodík je pak z
páry oddělen v kondenzační jednotce.
Celková
účinnost
vysokoteplotní
elektrolýzy (vč. výroby potřebné energie)
může dosahovat až 45 %. Tato metoda
je
slibným
kandidátem
na
výrobu
též
někdy
vodíku
ve
parní
elektrolýza,
velkém
měřítku.
Schéma proběhu elektrolýzy vody při výrobě vodíku
Zdroje:
http://www.hytep.cz/?loc=article&id=11
http://technet.idnes.cz/jak-se-vyrabi-palivo-budoucnosti-vodik-pro-auta-i-elektroniku-p6d/tec_technika.asp?c=A080127_234744_tec_technika_vse
http://www.scienceweek.cz/alternativni-pohony
www.hytep.cz
Studentky z Gymnázia Knjaževace při prezentaci
31
je
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Babin zub
Milos Jeremic, Milica Lempic, Gymnázium Knjaževac
Stara planina is the one of the highest and the most attractive mountains in Serbia. It is
2169 meters tall and it spreads over 90 km. It represents a natural border between Serbia
and Bulgaria. It is 330 km away from our capital city Belgrade and 60 km away from
Knjazevac. It is also a national park under the first category of state protection. Babin Zub is
actually a rock that reminds of tooth and it is one of the highest peaks on Stara planina.
Stara planina is very rich by the waters. The most important one is the spring of Trgoviski
Timok which comes trough Knjazevac and togeather witth Svrljiski Timok they are making
Beli Timok. The highest springs on this mountain are Kaludjerske vode (1800m) and Tri
kladenca (1780m). Stara planina has many meadows and swamps and the most important
one in ecological aspect is Jabucko ravniste. This area is rich with many endemites.
Stara planina has rich vegetation. The interesting phenomenon about vegetation is
zonality. This manifests itself in the fact that every zone by about 300m in height has a
different season in vegetation (-1000m summer, 1000-1600m spring, 1600-winter). The
diversity of trees is very notable. Among the most famous endemites are ranunculus alpina,
crocus sp… The rarest endemite, and the most important one drosera rotundifoila. It is very
interesting one because it is a carnivore.
Stara planina also has many different species of animals such as gray eagle, many
species of wild horses, wolfs, foxes and zebras. The interesting thing with this is that a
couple of white-had eagles settled and made a nest here. Those are the only ones on this
mountain.
The human factor is also very important in the ecology of this mountain because many
trees and woods are being cut down for the needs of clearing the roads and hotels and ski
paths.
This mountain is both attractive in winter and summer. In the summer there are many
scientists who are coming to this mountain to explore it and find some new species and in
the winter this mountain is attractive for winter sports.
Babin zub is high above the clouds in the kingdom of scilence and stillness…
Babin zub
32
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Ecological aspects of Knjazevac
Jelena Dragicevic, Diana Todorovic, Gymnázium Knjaževac
Knjazevac, small town in eastern part of Serbia, is located near Bulgarian border. Territory
around our town is fertile but also it is hilly, so Knjazevac is surrounded with hills and
mountains.
Near town and further there are traces of untouched nature. For example hill Yevik is very
popular destination for people like to spend theirs free time in nature to have a picnic or just
to walk
Main part of town is decorated with parks flowers, three lined paths and street flowers
pots. Ecology service is carrying of tidiness in our town. In Knjnazevac, there are 2 big parks.
Probably the most important park in Knjazevac is The Memorial park because of monuments
which were built in honor to warriors from past wars. Park is located in strict center of town.
Triumfal gate, atrium and the fountain with the statue of two fishermen are characteristic for
this park and our town. The second important park is Towns park which is decorated with
flower pots and with many trees – deciduous and evergreen trees. Near Town park, by the
river Svrljiski Timok, there is a promenade with a three lined path. This dominant part of town
is unique because of platan and wild chesenut trees.
Knjazevac, small town on the mouth of two rivers Svljiski i Trgoviski Timok, is also wellknown as Litlle Venice because of many bridges. In town, there isn’t dirty technology, so
there are no seriously problems with aero-pollution. Near town there are only few small
factories.
In collaboration with Ecology service of Knjazevac, students from Knjazevacka gimnazija
formed a small ecological organization – EkoGim. Members from this society have many
activities. For example, they clean schoolyard, pluck plant Ambosia… Some of theirs
activities are creative. Students like to decorate classrooms and to make pictures of pressed
flowers. Last year there was a fire in the National park Babin zub. Students reacted
immediately. Together with Ecology service, they planted many trees.
In the end, we have to mention that our small town has high potential to become ethnoturistical destination. In couple of years, when that happened, we are going to see how
ecology of our town will change.
Knjaževac
33
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Waters of Knjazevac
Nikola Stojanovic, Renata Corejl, Gymnázium Knjaževace
Water – the true essence of life. Not only does it sustain all life on earth, which is a story
entirely in itself, it also provides an important ecological and anthropological factor for any
human settlement.
Knjazevac is a town which has the luck to lie on two rivers, the Svrljiski and Trgoviski
Timok, which converge in the north part of town, to make a third one, the White Timok. So in
fact, Knjazevac possesses three rivers. The river of Svrljiski Timok is the most important one
for our town, as it flows through the center of town. Its entire river bed has been urbanized,
and surrounded with high walls to prevent flooding.
The surrounding area of Knjazevac has an intricate network of mountain rivers and
spring, that supply the entire surrounding area with waters, to feed the bountiful forests and
meadows. The mountain rivers have high potential to be used for energy gain, once hydro
plant have been built upon them in the near future. The water of the springs is so clear that it
is used to supply the town’s waterworks, only with minimal filtration.
An interesting factor in the waters of knjazevac is the geothermal spring of Banjica. This
spring has long since been noted to have healing properties. Only recently has it been
scientifically proven that it has a higher concentration of uranium, radon and radium, which
are used in the help with bone deasise. This area has a high touristic potential and is being
urbanized, captivated and turned in to a spa.
The waters in Knjazrvac are in fact so clear that you can fish in the center of the town,
and catch actual fish instead of a tire or a boot.
Knjazevac is very proud of its high level of water ecology. This condition is being
maintained by the many ecological services in Knjazevac. Pollution has been reduced to the
minimum, mainly because of the lack of heavy industry.
The rivers of Timok provide not only water and fertile soil to the population, but it also
represents an attribute to the aesthetics of the town.
Knjaževac v zimě
34
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Gaia
Nikola Stojanovic, Gymnázium Knjaževace
Have you ever thought that you are but a part of something greater, something beyond
you and your body? We all feel sometimes that we are but a cog in a machine…
The universe is composed of quarks, atoms are made of them, the atoms combine to
make molecules, and molecules are what make the basis of cellular chemistry. In the end the
cell is nothing more then a complex bio-chemical reaction, a set of molecules and atoms
interacting with each-other, making one functional whole. Each of the cells interacts with
each other, none of them knowing its own function within an organism, yet performing it
flawlessly. As science has concluded, cells make tissues, tissues organs, and organs
organisms. Since we ourselves are organisms, we egoistically assumed that that is the most
advanced form of life. Are we right? Is there nothing beyond us?
The Gaia Hypothesis states that the Earth, together with all the living organisms upon it,
makes one absolute organism - the planet itself, Gaia. By this theory Gaia is a self
sustaining, auto poetic system with regenerative abilities. Gaia might even be able to
reproduce…
There are several facts which contribute to the Gaia theory. One of them is that by
astronomical laws, the temperature of the earth should of incised, since the inclination of
earth has significantly changed. Yet, it has not. This is mainly duo to the increment of green
plants that absorb the suns rays and diminish the radiation output. Something similar is
happening to the sea. Whenever the salinity of the water rises, bacteria that reduce the salt
level increase, and once the salt level reduces they reduce their number too. These are just
some of the examples of the simple systems that maintain Gaia. Simple mechanical, logical
systems, yet without them, we would be dead long ago…
Gaia should not be viewed as a goddess, or a conciseness that controls everything. It is
a system, almost mechanical, a collective that is made up of all the living organisms on this
planet. All organisms function and interact with each other, unaware of their entire function in
the whole. For Within Gaia all life exists for one purpose and one purpose only… to sustain
life. Life exists for life’s sake…
Gaia might, as all other organisms, posses a productive system. That reproductive
system is probably us, humans. Humans have long since yearned, almost had the need, to
start terraforming another planet. And not only one but several. They have yearned to
transform another planet into an offspring of Gaia. For if the eco-system of Earth is Gaia,
then the replication of that system on another planet would create another Gaia…
Still there is a problem with this… In an organism on earth, a cancer can appear. A
cancer is created from the organisms own cells that run amok, and start using the organisms
recourses uncontrollably so it can grow further. This eventually destroys the organism. But
when the organism which created the cancer and feed it dies the cancer dies with it. Gaia
has a cancer. That cancer is us! The human race fits perfectly within the description of the
cancer only on a greater scale. Gaia has a reproductive system cancer. If this is not the
case, then Gaia is growing old… If Gaia is like a true organism, then it will eventually die, and
if humans succeed terraforming, Gaia would have achieved the ultimate goal of any
organism - reproduction. Yet again, in the case that we are the cancer, if we destroy Gaia
before we can escape it, we will die with it. A cancer is born when one cell losses control…
but it can also be destroyed with one cell. A single entity can have the power to move a
whole - to start a chain reaction and reshape the system of Gaia … Is that cell going to be
YOU?
35
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Bulbs
Pavel Jakš, Kvarta B - 2.K
Every child knows that ordinary bulbs aren’t ecological. Why?
• Produce CO2
• Produce more warmth than light
• They need a lot of electricity
What alternatives are available?
• Halogen
• Fluorescent lamp
• LED
Fluorescent lamp: A fluorescent lamp is a gas-discharge lamp that uses electricity. This
light causes phosphor to fluoresce, producing visible light.
Halogen: A halogen lamp is a lamp where a wolfram fiber is sealed into a compact
transparent envelope filled with an inert gas.
LED: Advantages: reduce CO2 emissions, thereby positively affect greenhouse effect
decrease by 50% the global amount of electricity provide higher duality
How better are alternatives?
Effectiveness
How better are alternatives?
How many hours does it shine?
B ulbs ans others
16000
3,50%
14000
3,00%
12000
2,50%
10000
2,00%
8000
ordinary bulb
F luores c ent lamp
1,50%
6000
halogen
1,00%
4000
0,50%
2000
0,00%
40 W B ulb
60 W bulb
glas s halogen
quartz halogen
0
How much does it cost?
Price is in crowns
At the end make a decision:
600
Yes, every one wants to respect some
ecological rules - so you can start with
changing bulbs.
500
400
300
ordinaly bulb
halogen
Resources:
en.wikipedia.org
techblog.cz/veda
technet.idnes.cz
Oxford velká školní encyklopedie
LE D
200
100
0
36
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Biofood
Marie Procházková, Kvarta B - 2.K
Biofood is food, which is known as a product of ecological agriculture.
Farmers have to adhere to the rules when they want to grow bio plant or farm bio cattle:
They mustn’t –
• use any synthetic chemicals – pesticides or commercial fertilizers
• give antibiotics to healthy animals;
• use genetically modified raw materials (organism??)
Quality of products is checked by the corresponding authorities once a year.
Accomplishments of biofood:
• it’s healthy
• it doesn’t contain any pesticides, GMO (genetically modified organism) or relics of
antibiotics
• biofood is of high-quality because it's controlled once a year
• farmers take care of animals very carefully
• biofarming is good for nature and feral animals
• biofood is tastier and has more vitamins, then food from industrial agriculture.
How can we recognize biofood?
Biofood has self brand – green zebra (CZE). Only certified products can use this mark. Brand
BIO is guarantee for customers.
This brand (BIO) can’t get any product, where GMO is used. So, if you don´t want to eat
genetically modified products, buy only products branded by BIO.
Poznámka:
Referáty o potravinách byly doplněny ochutnávkou biopotravin
(mléčné výrobky, zelenina, ovocné koncentráty, celozrnné pečivo)
Resources: www.hnutiduha.cz
37
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Je kriminalita nezletilých omluvitelná?
Upravit zákonem hranici trestní odpovědnosti?
STATISTICKÉ ŠETŘENÍ
Jaroslava Sukeníková, Michal Šišák, Kvinta B - 3.K
Téma této seminární práce jsme si vybrali proto, že jsme se chtěli vrátit k otázce kriminality
nezletilých, o které jsme si povídali s členy poslanecké sněmovny - D. Filippi a J. Tejcem.
V dnešní době je tato otázka silně medializována. Tisk, televize, rozhlas i internet nám
vnucují myšlenku, že kriminalita nezletilých je čím dál častější, brutálnější a organizovanější, což
dokazují pomocí záběrů, na kterých mladiství týrají zvířata, poškozují cizí majetek nebo napadají
bezdomovce. Přestože se podle statistik kriminalita nezletilých snižuje, ve všeobecném povědomí
převažuje názor, že tomu tak není. Kriminalita nezletilých je velkým sociálním problémem, který
vypovídá o stavu dnešní společnosti. Úpadek morálky a selhání úlohy rodiny jsou průvodními
jevy zvyšující se kriminality. Je zřejmé, že pokud nejsou dětem odmalička vštěpovány základy
chování a práva naší země, je téměř jisté, že budou mít blíže k páchání trestné činnosti i
v dospělosti.
Ve snaze zabránit růstu kriminality nezletilých byl pokus o novelizaci trestního zákona, který
by snižoval hranici trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Tato změna dne 19.12.2007 neprošla
poslaneckou sněmovnou.
Vývoj kriminality osob mladších 15 let (1989 – 2005)
Uvedené údaje (červená křivka) čerpají ze statistik Ministerstva spravedlnosti ČR. Vidíme pokles
kriminality osob mladších 15 let. Zelená křivka uvádí údaje z Jihomoravského kraje, kriminalita osob
mladších 15 let dosáhla vrcholu v roce 2001 a od té doby klesá.
Jaký může být postih malého kriminálníka? Pokud nezletilý ve věku 12 – 15 let spáchá
trestný čin, soud mu může uložit ochranou výchovu. V případě těžkého trestného činu, za který
by dospělý člověk mohl být odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody, soud nezletilému
ochranou výchovu uložit musí. Ochranná výchova je však ukládána velmi zřídka. Častěji jsou
nezletilí posíláni do ústavní výchovy spolu s dětmi, které trestnou činnost nespáchaly, ale jsou
v ústavní péči, protože nemají žádného, kdo by o ně pečoval jako zákonný zástupce. Není
správné nechat tyto dvě skupiny nezletilých žít vedle sebe. Děti bez rodičů mohou být negativně
ovlivněny ze strany mladistvých, kteří jsou zde na převýchovu. Nejčastější trestnou činností
nezletilých je majetková trestná činnost, ze které čerpají finanční prostředky na drogy, alkohol a
cigarety. Drobné krádeže jsou však často přehlíženy, zlehčovány a omlouvány nebo nejsou
vůbec nahlášeny.
38
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Vlastní průzkum pohledu občanů na dětskou kriminalitu provedený na vzorku 200 osob.
Na názory občanů na kriminalitu mladistvých jsme se ptali v okolí našeho bydliště, šlo o
obyvatele Jihomoravského kraje z obcí Tvarožná, Bučovice, Holubice, Šlapanice, Brno – Slatina.
Dotazovaným jsme položili dvě konkrétní otázky. Dále nás zajímalo, v čem vidí dotazovaní
příčinu dětské kriminality. Souběžně jsme sledovali jsme věk a vzdělání respondentů.
Respondentům byly položeny dotazy:
1. Je kriminalita nezletilých omluvitelná?
2. Měla by se upravit zákonem hranice trestní odpovědnosti, která je v současné době 15
let? Na kolik let?
3. V čem tkví příčiny kriminality mladistvých?
VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU
Otázka 1:
Odpovědi:
Je kriminalita nezletilých omluvitelná?
ano
ne
Otázka 2:
Měla by se upravit zákonem hranice trestní odpovědnosti, která je v současné
době 15 let? Na kolik let?
Hranici si přejí nad 15 let zvýšit 2 lidé z 200 dotázaných
1%
Není nutno posouvat věkovou hranici
25 %
Věkovou hranici je vhodné snížit na 13 - 14 let
47 %
Věkovou hranici je vhodné snížit na 10- 12 let
24 %
Hranici je vhodné úplně zrušit
3%
(děti by tak byly za sebe trestně zodpovědné již od narození)
Odpovědi:
(viz také
graf)
Otázka 3:
Odpovědi:
V čem tkví příčiny kriminality mladistvých?
Kriminalita nezletilých je způsobena špatnou výchovou rodičů či
selháním rodiny.
Jedinec, včetně nezletilých, nese sám odpovědnost za své činy,
protože se takto konat rozhodnul sám.
Mladí lidé mohou být ke kriminalitě naváděni kamarády.
Nezletilí vědí, že nemohou být postihnuti, proto páchají trestnou
činnost.
Kriminalita souvisí se současným stavem romské populace.
Kriminalita je věcí vrozeného charakteru člověka, který se může
projevit kdykoliv.
Neví.
39
10 %
90%
21,5%
19,5%
16%
10,5%
7,5%
2,5%
22,5%
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Dotazovaní v šetření nejvíce zdůraznili vliv rodiny. Zejména u věkových skupin nad 35 let
panuje názor, že kriminalita nezletilých je způsobena špatnou výchovou rodičů. Tuto myšlenku
naopak nenajdeme u dětí do15 let i skupiny lidí do 25 let se základním vzděláním.
Závěr:
Většina dotázaných podporuje myšlenku, aby se zákonem snížila věková hranice trestní
odpovědnosti pod 15 let (viz otázka 2, graf). Na základě našeho šetření bychom
zákonodárcům doporučili stanovit věk trestní odpovědnosti na 13 - 14 let.
Názor Jaroslavy Sukeníkové, autorky průzkumu (18 let):
Hlavním prostředkem k výchově vyrovnaného a bezproblémového člověka je rodina. Děti
z neúplných nebo nefungujících rodin mají ke kriminalitě určitě blíž, než kdyby byly vychovávány
v úplném rodinném prostředí. Také rodiče mohou být dětem špatným vzorem. Podobnou úlohu
na mladého člověka má i parta kamarádů, kteří ho můžou k trestné činnosti navádět nebo
dokonce využívat, třeba právě pro jeho nízký věk.
Přikláním se k názoru, že násilí ve filmech, počítačových hrách a především na internetu, kde
je velké videí zachycujících opravdové utrpení, krev a smrt, může vést k rostoucí agresivitě
mládeže, která si může chtít vyzkoušet stejné triky jako viděla na videu.
Důležitá je v této oblasti především prevence. Proto je nutná spolupráce školy s rodinou.
Určitě je důležité sledovat změny v chování žáků a případné záškoláctví, které signalizuje
problém.
Většina dotazovaných se klonila k názoru, že by bylo dobré hranici trestní odpovědnosti
snížit, pod 15 let, nebo alespoň umožnit zákonem, aby ve výjimečných případech mohl být
trestně postihnut i nezletilý mladší 15 let. Dle mého názoru by se trestní odpovědnost měla
ponechat na 15 letech.
Názor Michala Šišáka, druhého z autorů práce (17 let):
Souhlasím s tím, že velký význam na chování člověka má rodina. Když je dítěti třeba 15 let
tak si říkáme, že už může mít rozum a nedbá se na něj tolik a nevěnuje se mu tolik času. Dítě
neví co by, nudí se, začne se potulovat po večerech venku se svými vrstevníky, někdy hledá
zábavu v tom „horším světě“ - začne se řadit do různých spolků nebo gangů. Kdyby rodina byla
podpořena společenským míněním v tom, aby dbala na své děti a rodiče s nimi trávili co nejvíce
volného času, tak by se podle mě snížila kriminalita. Dalším důležitým faktorem je škola, ta by
měla svým studentům umožnit nějaké aktivity na výplň jejich volného času. Dalším problémem je,
jaký postoj zastává česká justice. Měla by dávat mnohem tvrdší tresty a nebrat tolik ohled na věk
v případě, že dítě někoho zabije nebo udělá těžký zločin. Soudy by si to měly uvědomit a podle
provinění dát nezletilé na povinné práce nebo do normální vězeňské cely.
Podle mě, když dospívajícím vyplníme jejich volný čas a budou navštěvovat různé kroužky,
tak se kriminalitě v nějakém měřítku musí zamezit. K vandalismu a trestné činnosti nepřispívá
jenom alkohol a drogy, ale taky moderní technika, např. počítače, internet a dostupné hazardní
herny. U mladých lidí můžeme pozorovat, že ti, co tráví většinu svého času u počítače pak
nerozlišují mezi rvačkou nebo střílením ve hře a na ulici. A celkově hlavní chybou podle mě je,
velmi tolerantní postoj společnosti k tomuto narůstajícímu problému. Také malá podpora státu
těm, kteří chtějí prevenci zavčas a proto se dospívajícím děckům aktivně věnují.
Zdroje:
•
•
•
•
•
•
EMMERT, František, et al. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004. 224 s. 132.
ČT24. Nový zákoník nesníží hranici trestní odpovědnosti [online]. [2007] [cit. 2008-02-03]. Dostupný z WWW:
<http://www.ct24.cz/index_view.php?id=245340>
NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČR. Výroční zpráva 2005 – tabulky [online]. [2006] [cit. 2008-02-03].
Dostupný z WWW: <http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=466>
MINISTERSTVO SRAVEDLNOSTI ČŘ. Statistická ročenka kriminality. [online]. [2006] [cit. 2008-02-03].
Dostupný z WWW: <http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=3397&d=47145>
NOVINKY.CZ. Chybí přísnější ústav pro nezletilé. [online]. [2006] [cit. 2008-02-03]. Dostupný z WWW
http://www.novinky.cz/clanek/32290-chybi-prisnejsi-ustav-pro-nezletile.html
Seminární práce z biologie, Sukeniková J., Šišák M., Gymnázium Globe, s.r.o., Brno 2008
40
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Jan Evangelista Purkyně – zakladatel cytologie
Tereza Kosová, Hana Cupáková, Kvinta B - 3.K
Jan
Evangelista
Purkyně
(1787
–
1869)
je
řazen k zakladatelům cytologie - nauky o buňce. Jeho dílo ho
řadí mezi nejvýznamnější světové vědecké osobností. Byl
významnou postavou českého obrozeneckého hnutí s širokým
humanitním rozhledem, který se podílel na šíření osvěty v 19.
století. Působil jako lékař a profesor fyziologie ve Vratislavi a
později v Praze. Překládal Schillerovy básně a Osvobozený
Jeruzalém od Torquato Tassa, získal si přízeň J W. Goetheho.
O Janu Evangelistu Purkyně by se dalo mluvit i jako o
průkopníku animovaného filmu, protože nechal vyrobit kotouč
podle svých nákresů, který zobrazoval animovanou práci
lidského srdce. Protože byl proti zkoušení léků na zvířatech,
zkoušel účinky léku, sám na sobě - zjistil například, že kafr má
vliv na psychické funkce. Purkyně se zabýval i logopedii - tedy
napravováním řečnických vad. Nejvýznamnějším polem jeho
působnosti bylo ovšem vědecké bádání, které bylo nerozlučně spjato s předáváním poznatku
studentům. Do doby, než se mu podařilo založit Fyziologický ústav, zřídil si ve svém bytě
v Praze odborné pracoviště, kde spolu se studenty prováděl mikroskopická pozorování tkání
a psal odborné vědecké knihy. Jako první použil na přípravu preparátů mikrotom (Trvalé
mikroskopické preparáty). Na pražské univerzitě přednášel až do svých osmdesáti let.
Je překvapivé, jak mnoho z toho, co víme o fungování lidského těla, je objevem
J.E.Purkyně:
Zabýval se sluchem a zrakem, vnímáním prostoru a pohybu, udržením rovnováhy a
závratí, popsal subjektivní zrakové jevy, měření zakřivení rohovky, ukázal možnost
pozorování očního pozadí zaživa
Popsal typy kreseb kožních lišt (základ daktyloskopie), pozoroval kožní kapiláry in vivo.
Zabýval se také vývojem slepičího vejce před líhnutím.
Objevil, že hlavní látka, která podporuje naše trávení v žaludku je HCl.
Popsal několik typů nervových buněk, které byly po něm pojmenovány, např. Purkyňovy
buňky v mozečku, které uskutečňují největší počet spojení ze všech mozkových buněk.
Zabýval se studiem svalových vláken v děloze a jsou pojmenována Purkyňova vlákna
v srdci.
Zabýval se mikroskopickou skladbou živočišných tkání a mezi jeho hlavní objevy např.
patří: objev, že nervová vlákna obsahují axon – nejsou tedy dutá, objev kostních buněk,
stavba dentinu a zubní skloviny, buněčná struktura žláz s vnitřní i vnější sekrecí …
J .E. Purkyně jako první poukázal na skutečnost, že všechny rostlinné i
živočišné tkáně se skládají z buněk. Definoval hlavní myšlenku tzv.
buněčné teorie: Buňka je základní stavební jednotkou všech
organismů. Purkyně také zavedl název protoplazma (1937), který
označuje živou hmotu obsaženou v buňkách.
Zdroje:
KOSOVÁ,T., CUPÁKOVÁ, H. Seminární práce z biologie. Brno: Gymnázium Globe, s.r.o., 2008
TRÁVNIČKOVÁ Elina. J.E. Purkyně. Vvydavatelství Avicenum. 1986
www. wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista_Purkyně
www. quido.cz/osobnosti/purkyne.htm - 4k
www. radio.cz
41
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
„Je mi 90 let,
jsem zcela zdráv a stále plodný“
SKEČ, ZPRACOVÁNO PODLE POVÍDKY SIMONY DOSTÁLOVÉ
Simona Dostálová, David Kubíček, Kvinta B - 3.K
Starý muž:
…opil ji a pak zfalšoval výsledky. A tak se můj Jarda dostal na vejšku. Ale víš, co
mě štve? Mám 2 syny a vždycky jsem chtěl holku. Jenže tu už mít nebudu. Už 20
let můj námořník nemůže salutovat.
Mladý muž: To já jsem si před 30 lety zaletěl do Švýcarska a můj zdatný generál má další
funkční období.
Starý muž: Před 30 lety? To jsi musel být ještě malej kluk!
Mladý muž: Chlape, vždyť mně už je 90!
Starý muž: Fííí! Vypadáš na 30!
Vypravěč: Vědci z Kalifornie v roce 2007 objevili, že když zablokují činnost jednoho genu,
lidská kůže přestane stárnout a zůstane pružná. Problém je, že tento gen zároveň ovlivňuje i
metabolismus buněk a tvorbu jedné bílkoviny, která je zodpovědná za obranyschopnost našeho
organismu, takže lidé by sice vypadali mladší, ale byli by více náchylní k nemocím.
Starý muž:
I kdybych ještě mohl, stejně nemám s kým. Moje milovaná Helenka mi umřela na
AIDS. Byla mně vždycky věrná, to zase jo, ale jednou když jsme šli do kina, sáhla si
chudinka na nakaženou jehlu. V tý tmě jsme ji neviděli...
Mladý muž: Je dobře, že už AIDS není.
Vypravěč: AIDS je v současnosti jeden z nejvážnějších problémů lidstva a zároveň odborným
problémem, který vyřešila dřív příroda než lidé. U některých lidí v Africe se objevil gen, díky
kterému jsou lidé odolní proti tomuto viru. Vědci doufají, že se přijde na to, který gen je za imunitu
odpovědný, a že se natolik pokročí v genetickém inženýrství, že gen půjde „naočkovat“ ostatním
lidem.
Starý muž:
Ty, mě tak bolí u srdce. A nemůžu pořádně dýchat. Slyšíš? Sípu jako rozbitej
parník. Za to může ta rakovina plic. Za mlada jsem kouřil krabičku denně, ale svoji
poslední cigaretu jsem típl na jaře roku 2022, kdy se na základě vědeckých
poznatků cigarety přesunuli do kategorie tvrdých drog, takže byly zakázány. A místo
toho tabákový společnosti začaly prodávat marihuanu, která, jak víš, léčí. Ostatně
taky mi pomáhá na toho Alzheimera.
Mladý muž: Chlape, ty máš Alzheimera, rakovinu plic a špatný srdce? Proč sis ty orgány
nenechal vyměnit? Já mám srdce už třetí, játra čtvrtý, to víš, zábava musí být. A
předloni u mě doktoři objevili Parkinsona. Strávil jsem týden v nemocnici, doktoři mi
dali něco do mozku a už je zase jako dřív. A bylo to úplně za pusu!
Vypravěč:
Tímto se snažíme poukázat na v současnosti tolik populární kmenové buňky.
Jsou to nediferencované buňky, které se mohou přeměnit na jakýkoliv typ buněk těla. Tuto
schopnost mají buňky zárodku, takové buňky se nalézají např. v placentě, pupečníkové krvi,
kostní dřeni, tukové tkáni. Získávaly se z potracených nebo umělým oplozením vzniklých lidských
embryí, ale toto bylo označeno za nehumánní metodu a je to zakázáno. Dnes se začínají
kmenové buňky odebírat z pupečníkové krve. Dají se využít k léčení rakoviny, leukémie, srdce po
infarktu, cukrovky, poškozených mozkových buněk nebo ke tkáňovému inženýrství. Takže
včasně umožňují vypěstování kompletních nových orgánů. Doposud se takhle vyrobilo ucho,
dolní čelist nebo močový měchýř. Funguje to tak, že se vyrobí nějaká konstrukce z materiálu,
který nám neškodí. Z orgánu se odebere část tkáně, dá se na konstrukci spolu s kmenovými
buňkami a vytvoří se prostředí, které odpovídá tomu, v jakém je orgán v těle. Kmenové buňky se
přemění na buňky potřebné tkáně a je to. Tento obor biologického inženýrství má velkou
budoucnost.
Starý muž: Kdo to jsem a kde to jsem? (útěk)
Mladý muž: Blbec stará, jdu ho najít a vezmu ho ke svýmu doktorovi, už by taky potřeboval
hlavně mozkovou rekonstrukci.
42
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Apoptóza - programovaná buněčná smrt
Barbora Klementová, Kvinta B - 3.K
V mém referátu vás seznámím se zajímavou vlastností buňky a tou je její schopnost
samozničení. Vynechám mnoho odborných termínů, na které můžete narazit v literatuře
zaměřené na toto téma a pokusím se vše vysvětlit jednodušší formou.
Aby mohl život každého mnohobuněčného organismu správně probíhat, je za potřebí
obnovovat buňky staré a nepotřebné a zároveň likvidovat buňky poškozené, nebo pro
organismus nebezpečné. To, co tento proces zajišťuje, nazýváme programovaná buněčná
smrt.
Programově řízená buněčná smrt je označovaná řeckým termínem apoptóza. Mnoho
dospělých tkání využívá apoptózu k odstraňování nevhodných buněk. Také buňky infikované
viry se snaží aktivovat program apoptózy s úmyslem obětovat se. Tím zbaví virus vhodného
hostitele, zabrání jeho dalšímu rozmnožování a naruší jeho růstový cyklus. Toto sebeobětování
chrání okolní buňky od následné infekce. Mnoho virů si ale vyvinulo schopnost rychle blokovat
tento děj.
Apoptóza může být také prostředkem, jak v těle
odstranit i jinak poškozené buňky. Například ty,
u kterých došlo v důsledku mnoha následných dělení
k nahromadění
náhodných
chyb
v genetické
informaci. Nahromaděné chyby mohou vest k tomu,
že se buňka zvrhne v rakovinnou. Dosud neznámým
způsobem jsou buňky schopné rozpoznat, kdy je
poškození genomu natolik vážné, že než se pokusit
poškození DNA opravit, je pro buňky výhodnější
rovnou spáchat sebevraždu. Jakmile je jednou
program buněčné smrti spuštěn, buňka zemře, rozpadne se a její fragmenty jsou pohlceny
okolními buňkami v době kratší než jedna hodina. Při apoptóze dochází ke smršťování buňky,
kondenzaci a hrudkování chromatinu jádra, vytváření povrchových puchýřků, následované
rozpadu buňky na apoptotická tělíska. Zbytky odumřelé buňky jsou kanibalisticky pohlceny
okolními buňkami. Není však poškozena okolní tkáň, a proto nedochází k zánětlivé reakci.
Naproti tomu neřízená smrt buňky, nekróza, se od apoptózy zásadně odlišuje. Nekróza je
reakcí na akutní, neopravitelné buněčné poškození, způsobené například nedostatkem kyslíku
ve tkáních. Představuje náhodnou, neprogramovanou, tedy geneticky neřízenou smrt, která
jednoznačně poškozuje tkáně.
V závěru chci zdůraznit, že plánovaná smrt buňky, nebo smrt rakovinné buňky je pro
organismus prospěšná. Nádorové buňky ovšem našly způsob, jak obejít mechanismus, který
brání buňkám, aby se přeměnily na zhoubné. V současnosti se proto mnohé výzkumné týmy
snaží poznat tajemství apoptózy, protože jde o děj, který zabezpečuje na buněčné úrovni zdraví
a přežití organismu.
Zdroje:
KLEMENTOVÁ, Barbora. Seminární práce z biologie. Brno: Gymnázium Globe, s.r.o., 2008
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=3704
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apopt%C3%B3za
Kočárek Eduard, Genetika, Scientia, 2005
Robert A. Weinberg, Jediná odrodilá buňka, Academia, 2003
H. Füller, Buňka a život, Orbis, 1998
43
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Telomeráza
Alexandr Řepka, Kvinta B – 3. K.
Proč žijeme?
Proč umíráme?
Co jim brání v dělení?
Můžeme být nesmrtelní?
Protože se naše buňky dělí.
Protože se buňky již dále dělit nemohou.
Naprogramovaná délka života buňky, kterou
hlídají TELOMERY na konci chromozomu.
Snad, pokud se telomery přestanou zkracovat
a enzym TELOMERÁZA zůstane aktivní!
Telomery jsou úseky na obou koncích lineárního
chromozomu a zabraňují chromozomům v tom,
aby se rozpadly. Název telomery vzniká
z řeckého telos = konec. Telomery se v buňkách
zkracují pokaždé, když se v buněčném cyklu
DNA replikuje.
Telomery
se
dají
přirovnat
k vnitřním
molekulárním hodinám buňky, které měří stárnutí
somatických buněk. Když jsou telomery natolik
krátké, že nejsou schopny dále se krátit, dojde
k tomu, že se buňka nemůže znovu dělit a
odumírá. Existují ovšem buňky, které nemají
replikační limit. Jedná se o buňky zárodečné,
kmenové a nádorové. U těchto buněk bylo
zjištěno, ze jim enzym telomeráza svojí aktivitou
zaručuje nesmrtelnost protože obnovuje konce
chromozomů. Enzym telomeráza pracuje na plné
obrátky hlavně u nádorové buňky, která se proto nekonečněmnohokrát dělí a nestárne. Ve
většině buněk dospělého člověka je telomeráza neaktivní. Takže pokud by se podařilo
zablokovat aktivitu telomerázy v nádoru, byla by léčba rakoviny pro pacienta snesitelnější než
u všech současných léčebných postupů, protože by nepoškozovala zdravé tkáně. Bohužel
vědci stále ještě dostatečně neznají, jak telomeráza pracuje. Proto neví, jak jí účinně
inaktivovat, nebo jak vyvolat její mutace a tím ji vyřadit z její funkce při obnově telomer
v nádorové buňce.
Zajímavosti: Stárnutí je poměrně nový jev. Během dlouhé evoluční historie byli slabí jedinci
okamžitě eliminováni – a ještě asi před 10 000 - 20 000 lety se většina lidí nedožívala více
jak 30 let.
Podle mého názoru dojde v několika dalších letech k mnoha dalším velkým objevům
v souvislosti s telomerázou, telomery a věcmi s tímto úzce spjatými. Nejspíš dojde k úplnému
pochopení této záležitosti a využití těchto poznatků v praktickém životě. Předpokládám, že
bude nalezen způsob jak o hodně prodloužit lidský život. Ale úplná nesmrtelnost? Záleží na
dalších generacích jak vyřeší morální a etické stránky této věci.
Zdroje:
ŘEPKA, Alexandr. Seminární práce z biologie. Brno: Gymnázium Globe, s.r.o., 2008
http://www.esoterika.cz/clanek/657-jak_se_dozit_140_let_viii_.htm
www.scienceworld.cz/sw.nsf/print/AACD8C2EE8E93CB2C1256E970048C744
www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=3376
www.mou.cz/mou/upload/jedno.html
www.wikipedia.infostar.cz
44
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Vznik nádorů
Adéla Gallová, Kvinta B - 3.K
Nádorové onemocnění způsobuje spoušť téměř v každé části lidského těla, kdekoliv se
vyskytne. Nádory (tumory) zasahují mozek, střeva, svaly, kosti i další orgány, ale nejčastěji
vznikají v částech, kde se nejvíce množí buňky a nebo kde jsou buňky stimulovány hormony.
Během života trvajícího 70 a více let lidské tělo vyprodukuje okolo deseti trilionů buněk. Při
vzniku těchto deseti trilionů buněk opakovanými cykly růstu a dělení se vytváří spoustu příležitostí
pro vznik chyb v genetické informaci buňky. Jejich nahromadění může vest ke zhoubnému
bujení. Tělo ovšem chce udržet výskyt nádorů pod kontrolou, má proto mnoho mechanismů,
které brání buňkám, aby opustily normální regulovaný růst a dělily se nekontrolovaně. Např. když
„neposlušný“ gen významně zmutuje a stane se potenciálním onkogenem (tedy rakovinotvorným
genem), může buňka spustit svůj vlastní sebevražedný program - apoptózu, a tím onkogen zbavit
vítězství. Pokud se z nějakého důvodu nemůže napadená buňka sama zabít, pak se svými
potomky vytvoří nádor. Zjednodušeně řečeno, rakovina je vlastně nemoc genů jediné buňky,
která je přenesena na všechny další buňky, které z ní dělením vznikly.
Když zjistíme existenci nádoru (nádor zpočátku nebolí!!!), bývá již tvořen více než milionem
buněk. Není to ovšem tak, že by se z ničeho nic přeměnily miliony normálních buněk na nádor.
Vznik nádoru je velmi pomalý proces, který často probíhá i několik desítek let. Některé nádory
rostou pomalu, jiné jsou agresivní a rostou rychle. Z jediné buňky, u které se nahromadilo obvykle
několik mutací najednou, následně selhaly opravné a regulační mechanismy, vzniká v důsledku
sobeckého nekontrolovaného množení buněk nádor. Nádor o průměru jednoho centimetru může
obsahovat až miliardu buněk. Nádor tohoto rozměru jen málokdy ohrozí celý organismus, na
mnoha místech v těle pravděpodobně neohrozí ani funkci důležitých orgánů. Smrtelný nádor je
obvykle mnohem větší. Jen méně než 10% pacientů s rakovinou podlehne nádoru, který roste na
místě, kde původně vznikl. Ve většině případů k úmrtí dochází v důsledku metastáz. To jsou
kolonie zhoubných buněk, které opustili místo prvotního nádoru, využily krev jako dopravní
prostředek a uhnízdí se na jiném místě v těle, kde se dále množí.
Všechna nádorová onemocnění vznikají poškozením genů. Dědičná jsou ovšem jen ta
onemocnění, kde došlo k mutaci v zárodečné tkáni, ze které vznikly pohlavní buňky, které daly
vznik novému jedinci. Ve všech buňkách potomka je pak přítomná zděděná mutace. Proto
potomek nese skutečně vysoké riziko, že onemocní nádorem již v dětském věku. V takovém
případě mluvíme o dědičné predispozici k nádoru. Jedinci, u kterých je povědomí o predispozici,
mají být od dětství pravidelně sledování odborníky.
K nejčastějším smrtelným nádorům patří nádor tlustého střeva a nádory plic. Smutné je, že
jsou obvykle vyvolány vnějšími vlivy. Asi v 80 % případů se na vzniku nádoru tlustého střeva
podílí jak způsob života, tak i stravovací návyky. Vysoce závažným rizikovým faktorem pro vznik
nádorů je kouření. Navíc bývá často spojeno s nadměrným a pravidelným pitím alkoholu, což
zvyšuje množství velmi škodlivých látek, které se do organismu dostávají a jsou faktorem, který
může vyvolat mutaci buňky. Po vykouření 200 000 cigaret se zvyšuje riziko vzniku karcinomu plic
padesátkrát. Ke vzniku nádoru na plicích přispívají některé chemické látky – např. nikl, arzen,
chrom, berylium, oxidy železa, azbest. Riziko vzniku nádorů tlustého střeva a konečníku narůstá
s věkem - výrazný nárůst je po padesátém roce věku. Nádory ledvin může zavinit zvýšená
konzumace některých léků proti bolesti, velká nadváha.
Z předchozích informací plyne, že nádor může vniknout u každého z nás kdykoliv. Záleží jen
na našem těle jak se bude bránit a taky závisí i na nás jak se ke svému tělu a zdraví budeme
chovat.
Zdroje : GALLOVÁ, Adéla.Seminární práce z biologie. Brno: Gymnázium Globe, s.r.o., 2008
http://universitas.muni.cz/2005_4/smarda.html
http://www.iabc.cz/scripts/detail.php?id=3135
http://www.klubzap.cz/cz/redakce_cz/clanky/priciny_vzniku_nadorovych_onemocneni/r32
Fínek, Jindřich, Skálová, Alena. Nádory mozku a ledvin, Vesmír. roč. 83, č. 11 (2004)
Fínek, Jindřich. Vesmír: Ako vzniká rakovina. Vesmír. roč. 82, č. 6 (2003)
Doporučení pro zájemce: skvělá kniha o zhoubných nádorech je kniha „Do země ticha“, napsal Broks Paul
45
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Lasery v medicíně
Martin Hos, Kvinta B - 3.K
LASER kupodivu není slovo, ale zkratka,
neboli Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation, což by se dalo přeložit
jako zesilování světla stimulovanou emisí
záření. Naštěstí se používá slovo laser, místo
zkratky ZSSEZ. A jak tento ZSSEZ, tedy
LASER funguje? Je to vlastně pohyb fotonů
mezi zrcadly tak, aby se dosáhlo požadované
frekvence a vlnové délky (tedy potřebné
energie) k řezání, pálení, vrtání, k optickým
záznamům na média a pro měřicí aplikace.
Laser se v medicíně používá čím dál častěji,
často však jen pro dosažení zkrášlujících
efektů. Je užíván například pro trvalé
odstranění ochlupení cestou zničení vlasové
cibulky v aktivní růstové fázi.
Odstranění ochlupení
(před operací, po operaci)
Ovšem kdyby toto bylo vše, co tato drahá
technicky skvělá hračka dokáže, tak bychom se jaksi
neměli moc o čem bavit. Jedním z velice
významných použití laseru v medicíně jsou oční
operace, např. odstranění zeleného zákalu,
přichycení odchlípené oční sítnice, otevření zadního
pouzdra čočky. Zákroky jsou nyní díky specifickým
vlastnostem laseru bezpečnější, rychlejší a méně bolestivé.
Operace oka pomocí laseru
Ptáte se, proč roste zájem o využití laseru v medicíně? Protože lasery na rozdíl od
skalpelu dokážou řezat vybraný druh tkáně bez jakéhokoliv poškození tkáně jiné. To je
samozřejmě velice vhodné při operaci jemných tkání, jako je již zmíněné oko. Dosud ovšem
neumíme plně využít možnosti laseru, teprve budoucnost nám ukáže, jaké možnosti před
námi lasery ještě skrývají. Třeba nás laser jednou zbaví rakovinotvorných buněk.
Použitá literatura:
Hos M., Seminární práce z biologie, Brno: Gymnázium Globe, s.r.o., 2008
Diderot spol. s.r.o., Encyklopedie Diderot 2000
http://vega.fjfi.cvut.cz
http://www.therapy.cz
http://www.laseresthetic.cz
http://cs.wikipedia.org
http://www.plasticka-chirurgie.info
46
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
Upravili byste genetickou informaci svého potomka? STATISTICKÉ ŠETŘENÍ
Tereza Rossi, Jana Ševelová, Kvinta B - 3.K
Každý normální a zdravý člověk by měl mít 46 chromozomů, z toho má žena jednu dvojici
chromozomů XX (viz obr.1) a pohlaví muže obvykle určí sestava 44 autozomů s dvojicí
pohlavních chromozomů XY.
Karyotyp - tedy soubor chromozomů v jádře buňky ovšem vykazuje
mnohdy odchylky, které jsou příčinou obvykle těžkých neléčitelných
vad. Jedinou účinnou prevencí, která může zabránit narození dítěte
se závažným chromozomálním poškozením je proto je genetické
vyšetření karyotypu rodičů, příbuzných nebo buněk embrya. A jak
vlastně funguje vyšetření chromozomu?
Nejčastěji se vyšetřují buňky kostní dřeně, kůže a vaziva nebo krevní
buňky, ze kterých se získají po zabarvení fluorescenčními látkami
(proužkováním) fotky chromozomů v jádře. „Proužkované“ chromozomy se řadí podle jejich
délky a umístění centromery do 7 skupin. Nepravidelnosti v počtu či stavbě
chromozomů pak lékaři v genetické poradně rozeznají a mohou rodičům
„předpovědět“ výskyt vady, nebo u již zplozeného zárodku vadu určit.
Příkladem chromozomálních, tedy nejzávažnějších genetických vad, které si
u dítěte určitě nepřejeme je Downův syndrom (trisomie 21. chromozomu),
projevuje se duševní opožděností, častými srdečními vadami, sníženou
imunitou), Klinefelterův syndrom (47, XXY), neplodný muž má nadbytečný
chromozom X, projevuje se sníženou duševní schopností. Turnerů syndrom
(45, X.), kdy ženě chybí jeden X chromozom se
projevuje postavou mužského typu, sterilitou a
omezeným vývojem vaječníků a pohlavních
orgánů. Syndrom XYY, tzv. supermuž má dva
chromzomy Y, jde o muže s vysokou postavou
a často se sklonem k agresivitě a k asociálnímu
chování. Mnoho skupinových vrahů má právě
takový karyotypu (47, XYY resp. 48, XYYY).
Obr. 2: Downův syndrom
Obr.3: Syndrom XYY
Je zřejmé, že rodiče si nepřejí potomky s tak závažným poškozením genetické výbavy, proto
bylo našim cílem zjistit, jestli by dnešní populace nechala zasáhnout do lidského karyotypu
svého dosud nenarozeného dítěte. Ptali jsme se jednoho sta lidí různého věku na jejich
názory. A tady jsou výsledky naší ankety.
1. Nechali byste změnit genetickou informaci vašeho budoucího dítěte?
40%
20%
0%
do 18 let od 18 let od 25 let
nad 40
ANO
11%
21%
16%
6%
NE
9%
11%
17%
9%
47
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
2. Z jakého důvodu byste NENECHALI
zasáhnout do genetické informace
vašeho dítěte?
3. V jakém případě byste
nejpravděpodobněji NECHALI
zasáhnout do karyotypu dítěte?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
víra
s trach z
(křes ťans tví, neús pěchu
víra v os ud a
předurčení,… )
es tetické genetická zděděné
účely
vada
vlohy
jiné
jiné
počet lidí/procenta počet lidí/procenta
4. Všichni známe Downův syndrom (viz obr. 2), který se projevuje tzv. mongolismem. Na
přítomnost tohoto postižení se nyní dělají u těhotných matek testy a tak má rodič
možnost se rozhodnout, jestli si dítě nechá a bude jej vychovávat s postižením nebo
zda zvolí interrupci. Ale bude tu ještě jiná možnost, a to zásah do genetické informace
jedince a její změna. Jakou možnost byste zvolili?
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
změna
karyotypu
interrupce
ženy
děts ký domov
nechám s i ho
muži
5. Kdyby měl váš syn syndrom XYY tzv. syndrom supermuže, což způsobuje lehkou
duševní retardaci, vyšší vzrůst a v pubertě sklon k agresivnímu chování, jinak bez
omezení života. Požadovali byste změnu genetické informace?
40%
30%
A NO
20%
10%
0%
ž eny
muž i
48
NE
Školní vzdělávací program Globe
Ekologická konference 2008
6. Po položení těchto otázek jsme dotazovaným vysvětlili souvislost vad lidí s genetickou
výbavou, ukázali jsme jim pár obrázků a poté jsme se opět zeptali na první otázku, zda by
nechali změnit genetickou informaci u svého dítěte. Odpovědi si můžete porovnat
sami:
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
do 18 let
od 18 do 25 let
od 25 do 40 let
nad 40 let
ANO
13%
24%
11%
6%
NE
7%
8%
22%
9%
ANO
NE
Závěry:
1. Z našeho průzkumu veřejného mínění vyšlo najevo, že lidé věřící v Boha či jinou vyšší sílu,
by nepovolili zásah do genetické informace. Jsou přesvědčeni, že vše, co se má stát, má svůj
význam.
2. Lidé by nejpravděpodobněji (pokud by to bylo možné) nechali změnit genetickou informaci
z důvodu vrozené genetické vady. Pro nás bylo překvapením, že lidé by málo zasahovali do
karyotypu jen kvůli změně vzhledu, my jsme předpokládali větší zájem o tento důvod.
3. Na otázku ohledně soužití s dítětem s Downovým syndromem tazatelé téměř jednoznačně
odpověděli, že si dítě ponechají. Mnohdy ovšem působili nepřesvědčivě, protože důvodem,
pro který by nebyla provedena interrupce, by bylo jen společenské smýšlení jejich okolí.
4. V případě dotazu ohledně syndromu supermuže se jistí lidé s úsměvem zeptali, jestli
náhodou nemyslíme "supermana", toho by prý chtěli. Nepřekvapilo nás, že o zásahu do
genetické informace by mělo zájem jen asi 30% postižených.
5. Nejzajímavější bylo, že část lidí svůj názor změnila poté, co jsme jim vysvětlili důsledky
genetických vad a ukázali obrázky. Stoupl počet těch, kteří by souhlasili se zásahem do
genetické informace. Paradoxem bylo, že ti, kteří byli ve svém "ne" zpočátku nejpevnější, ve
výsledku nejvíce váhali a nakonec se rozhodli pro úplně opačnou odpověď. Většina lidí (do
18 let) by genetickou informaci změnila, ale spíš kvůli vzhledu potomka. Druhá dotazovaná
skupina lidí (18 – 25 let) věří, že jednou budou tyto zákroky na denním pořádku a proto se od
nich neodvracejí, naopak je vítají s otevřenou náručí. Třetí skupina (25-40 let ) se držela
tradic a tomu co jim příroda přidělila se nechtějí nijak bránit. Totéž platí i o poslední skupině
(nad 40), která se povětšinou brání veškerým inovacím moderní doby.
Z výsledků naší ankety nelze vyvodit žádný významný závěr. Změnám genetické informace je
nakloněná spíše populace ve věku 18-25 let. Obecně lidé dosud nemají výraznou potřebu
zasahovat do toho, čím nás příroda při oplození vybavila. Možná je to rozpolceností naší
společnosti, možná generačními a sociálními rozdíly, ale ty tu budou vždy. Ani my dvě jsme se
kolikrát nedokázali shodnout, zda se změny genetické informace stanou součástí běžného života
a každá budoucí maminka si "vytvoří" vlastní dítě podle svého přání. Takže na světě bude možné
nadále opravdu vše.
Zdroje: ROSSI, Tereza., ŠEVELOVÁ, Jana. Seminární práce z biologie, Gymnázium Globe, s.r.o, 2008
JELÍNEK, Jan, ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc. 328 – 332 s
Odmaturuj z biologie. Didaktis 2003. 196 – 198 s.
http://medgen.genetics.utah.edu
http://www.biol.pmf.hr/e-skola
49

Podobné dokumenty

Zimák Jiří (2005) Ložiska nerostných surovin 3

Zimák Jiří (2005) Ložiska nerostných surovin 3 a jejich geneze souvisí s působením hydrotermálních fluid přinášejících CO2 (hydrotermální alterace horniny vede k vyluhování Mg a následně ke vzniku magnezitu). Celistvý magnezit má velikost zrna ...

Více

Přírodní materiály

Přírodní materiály • Motýli potřebují ke svému ţivotu především létat. • Jejich křídla musí být nejen dostatečně velká, ale zkonstruovaná tak, aby byla lehká a navíc omezeně smáčitelná. • Plocha křídla není opět kom...

Více

Obnovitelné zdroje energie ENERGIE VĚTRNÁ, ENERGIE VODNÍ A

Obnovitelné zdroje energie ENERGIE VĚTRNÁ, ENERGIE VODNÍ A Větrné motory jsou zařízení, které transformují kinetickou energii proudu vzdušiny, větru, na energii mechanickou. Větrné motory dělíme dle mnoha kritérií, základním je aerodynamický princip. Větrn...

Více

Ekologická konference 2010

Ekologická konference 2010 maturitní zkoušky. Gymnázium Globe bylo první českou školou, kde studenti poprvé po roce 1989 konali maturitu z vybraného učiva předmětů dějepis, biologie, základy společenských věd, informatika a ...

Více

Karcinom prsu

Karcinom prsu zarudnutí kůže, vtažení kůže v místě nádoru či porušení celistvosti kůže s krvácením. Častým příznakem je i změna v symetrii bradavek. Pokud se nádor zvětší nebo rozšíří do jiných orgánů, mohou se ...

Více

Ekologické zemědělství a biopotraviny

Ekologické zemědělství a biopotraviny zvířat. Každé zvíře v ekologickém chovu musí mít zaručenu dostatečnou, zákonem stanovenou plochu k pobytu, a to jak ve stáji, tak ve venkovním výběhu. Zvířata jsou spolu v přirozeném kontaktu a maj...

Více

k udržateľnejšej budúcnosti

k udržateľnejšej budúcnosti Prácu organizovalo Fínsko spolu so Slovenskom a v spolupráci so sekretariátom Dohovoru o vodách EHK OSN. Na tému Druhého hodnotenia cezhraničných riek, jazier a podzemných vôd sa v Astane konalo sp...

Více