Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
CONSTRUCT VARIO
Revoluční řešení v zabezpečení vozidel
proti krádeži
2013
Společnost CONSTRUCT
Společnost CONSTRUCT je největším českým výrobcem
mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži

na trhu je přes 22 let!

ryze česká společnost

cca 130 zaměstnanců

neustálé zvyšování kvality a vývoj
nových výrobků

výrobky chráněny užitnými vzory
a patenty

vyrobeno téměř 2.000.000 ks

více než 1.600 typů výrobků

ročně až 160 nových typů výrobků

export na 20 světových trhů

export tvoří 70% obratu firmy
Nový produkt roku 2013
Společnost CONSTRUCT vyvinula nový
bezpečnostní zámek
CONSTRUCT VARIO
CONSTRUCT VARIO
produktová řada 3. generace
Představuje zcela revoluční
řešení blokující činnost
řazení s možností
kombinace se zámkem
kapoty.
K odemknutí nebo
uzamknutí stačí jediné
otočení klíčem v zámkové
vložce, čímž se odblokuje
zároveň řazení i zámek
kapoty.
Zabezpečení je použitelné pro většinu osobních vozů
s mechanickým nebo automatickým řazením.
CONSTRUCT SAFETRONIC
VARIO
První zařízení na světě, které zamyká řadící páku a kapotu
vozidla zcela automaticky.
Pracuje na elektromechanickém principu.
Pro odblokování řidič používá bezkontaktní čip, který přiloží na
určité místo v interiéru vozidla.
Pod tímto místem se skrývá identifikační modul, který ověří
oprávněného uživatele. Bez této identifikace není možno
zařízení odblokovat.
U mechanických převodovek blokuje zařazený zpětný
převodový stupeň, u automatických převodovek polohu
parkování, a u obou typů CONSTRUCT SAFETRONIC VARIO
současně při uzamčení řadící páky uzamkne kapotu
vozidla.
CONSTRUCT SAFETRONIC VARIO podstatným způsobem
zvyšuje komfort ovládání zabezpečení vašeho vozu a
snižuje nebezpečí jeho odcizení.
CONSTRUCT SAFETRONIC
VARIO
Zablokování řadící páky a kapoty vozidla u CONSTRUCT
SAFETRONIC VARIO probíhá zcela automaticky po zařazení
zpětného chodu (příp. polohy parkování) a vytažení klíčku ze
zapalování.
Zámek kapoty pracuje zcela samostatně, nezávisle na
originálním zamykání kapoty vozidla.
Bezpečnostní systém CONSTRUCT SAFETRONIC VARIO je
patentově chráněn jako unikátní řešení zabezpečení vozidel
proti krádeži.
Nenarušují integritu elektronického vybavení vozidla.
Mechanické zabezpečení
CONSTRUCT
Nejúčinnější způsob ochrany automobilu před odcizením je
použití mechanického zábranného prostředku, který není
závislý na autobaterii a nelze odblokovat pomocí rušiček či
jiných podobných zařízení.
Mechanické zabezpečení CONSTRUCT je masivní systém,
který je pevně spojen s vozem pomocí bezpečnostních
trhacích šroubů. Jeho překonání na ulici je prakticky
nemožné, je náročné nejen na čas a vybavení, ale rovněž
způsobuje značný hluk.
Přednosti produktů CONSTRUCT
VARIO a CONSTRUCT SAFETRONIC
VARIO

zajišťuje vyšší stupeň ochrany vozidla

elegantní design v interiéru vozidla

jednoduchá instalace a obsluha

nenáročnost na údržbu

profesionální montáž

zajištěn kompletní technický servis a poradenství

výroba kompletně v ČR

slevy na pojistném

možnost prodloužení záručních podmínek
Vysoká úroveň zabezpečení
Zabezpečení CONSTRUCT VARIO a CONSTRUCT
SAFETRONIC VARIO odolává tepelným a chemických vlivům.
Jejich účinnost není závislá na stavu autobaterie ani na jiných
funkcích vozidla.
Vylučuje náhodné uzamčení.
Špičková cylindrická zámková vložka CONSTRUCT, která svými
vlastnostmi splňuje podmínky nejvyšších tříd bezpečnosti
evropských norem.
Použitý materiál se nestává křehkým ani po podchlazení
tekutým dusíkem.
Zkoušky a testy odolnosti
Před nasazením do výroby musí každý nový model zabezpečení
CONSTRUCT projít řadou zkoušek.
Použité materiály musí splňovat přísná
kritéria:
a) zkoumá se odolnost proti korozi
b) rezistence v teplotách od -196°C do +125 °C.
Jedním z testů odolnosti je zkouška tekutým
dusíkem - okamžité zmrazení až na -196oC →
nemá žádný vliv na změnu vlastností zařízení.
Zabezpečení odolává i hrubému násilí za
pomoci sekáče, těžkého kladiva a vrtačky.
Propracovanou konstrukci není
možné překonat pomocí známých
metod:
destruktivní metoda: vytržením
jádra zámkové vložky
nedestruktivní metody: metoda
Bump-key
Zámková vložka splňuje
podmínky norem ČSN
EN 1303 i ČSN EN
1627 a vyhovuje
nejvyšší třídě
bezpečnosti evropských
norem.
Prověřená kvalita
Celý proces výroby a montáže je průběžně velmi přísně
kontrolován. Díky vysoké kvalitě výrobního procesu získaly
výrobky CONSTRUCT za dobu své existence řadu ocenění.
Společnosti CONSTRUCT byly uděleny tyto atesty:

ISO 9001:2000 (od r. 1997)

ISO/TS 16 949:2002 (od r. 2003)

prestižní značka kvality Czech Made

atest od státem akreditované společnosti Trezor test



atesty od Ústavu silniční a motorové dopravy
atest 8SD o schválení technické způsobilosti č. 789
certifikát TÜV platný v Německu a Rakousku

atest udělený mezinárodní zkušebnou ANPI

atesty a vysoká hodnocení kriminalistických ústavů a
policie v řadě evropských zemí
Děkujeme za pozornost
www.construct.cz

Podobné dokumenty