mostní stavby - Časopis stavebnictví

Komentáře

Transkript

mostní stavby - Časopis stavebnictví
2011
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Český svaz stavebních inženýrů
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
04/11
stavebnictví
časopis
MK ČR E 17014
Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs
mostní
stavby
revitalizace: Klementinum
stavba roku: průmyslová konverze
s peciál: Stavební výrobek-technologie
roku 2010
cena 68 Kč
www.casopisstavebnictvi.cz
š
HELUZ - cihly, které nemusíte zateplovat…
Cih
R až 6,42 m2K/W
U až 0,15 W/m2K
Broušené cihly HELUZ FAMILY
pro pasivní a nízkoenergetické domy





nejlepší tepelněizolační vlastnosti v ČR
vysoká pevnost zdiva
rychlé a jednoduché stavění
tradiční přírodní stavební materiál
zdravé a úsporné bydlení
Srdečně Vás zveme na návštěvu našeho stánku číslo 42
v pavilonu A2 na veletrhu IBF Brno 12.–16. dubna 2011.
HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295,
tel.: 385 793 030, mobil: 602 451 399, e-mail: [email protected],
www.heluz.cz, zákaznická linka: 800 212 213
Vážení čtenáři,
jedno se současné české vládě
nedá upřít. Ekonomickou situací
v oblasti stavebnictví zamávala
tak, jako žádná jiná vláda za posledních dvacet let. V čele s ministrem dopravy! se jí podařilo
ještě víc utlumit stavební ruch,
již tak dost zdecimovaný globální
hospodářskou krizí. Říká se, že
vláda, která nic nedělá, aspoň
neškodí. Stavbaři mnoho let volají
po aktivitě státní
správy ve svém
odvětví. Počítám,
že v případě Víta
Bárty si aktivní
spolupráci takto
asi nepředstavovali. Člověk až
žasne, kolik nešťastných kroků
může jeden představitel resortu,
pod který ani stavebnictví nespadá, na svých krátkých nohou napáchat. Zatím poslední šprým si
Vít Bárta udělal ze stavební firmy
Skanska a.s.
„Naši právníci s využitím všech
nástrojů zvýší tlak na společnost
Skanska, která s námi nechce
moc kooperovat (kvůli reklamacím Skanskou realizovaných
silničních staveb). Deset opravovaných úseků vybavuji cedulí, že
je musí Ředitelství silnic a dálnic
opravit a že to stavěla Skanska,“
pravil Vít Bárta a taky tak učinil.
Za chyby se platí a platí to i pro
firmu Skanska, jež musí samozřejmě oprávněné stížnosti na
kvalitu své práce vyřešit a poté
napravit. Ale co dál s trendem,
kdy se „značkují“ hříšníci? Navrhuji každého, kdo se dopustí
chyby, označit nálepkou, aby
veřejnost věděla, na čem je. A
když každého, tak i pana ministra
dopravy. Uvidíme, jestli mu bude
stačit jedno sako…
Pro začátek bych alespoň sáhnul po jednodušším řešení. Na
každý úsek silnice, který měl
být postaven či opraven, a kvůli
Vítem Bártou vystavené velké
stopce výstavby dopravní infrastruktury není a v dohledné
době v provozu nebude, dát
ceduli s tímto zněním: Vážení
řidiči, v tuto chvíli nejedete po
nové bezpečné dvouproudové
rychlostní komunikaci, protože…
Zbytek si domyslíte. Je přece fér,
zvýšit tlak na vládní činitele, kteří
s námi nechtějí moc kooperovat.
Na druhou stranu je třeba podotknout, že nejen v u nás, v České republice, máme politiky
hystericko-populistického typu.
V Německu je v současnosti odstavena třetina jaderných elektráren z celkového
počtu třiadvaceti
a německá „ekologická fronta“
s nadějí vyhlíží
v lnu t sun ami,
řítící se z temného baltského
moře. Německo
musí být zkrátka
bohatá země, protože tato protijaderná hysterie nebude vůbec
levná.
Doufám, že jsem Vás tímto
úvodníkem příliš nedeprimoval,
a pevně doufám, že se v dobré
náladě potkáme na Stavebních
veletrzích Brno, kde má časopis
Stavebnictví tradičně svůj stánek, jehož adresa je pavilon V,
stánek č. 78.
Hodně štěstí přeje
inzerce
editorial
Váš partner
pro komplexní dodávky
velkých technologických celků
v oblasti dopravních staveb
www.smp.cz
Jan Táborský
šéfredaktor
[email protected]
stavebnictví 04/11
3
obsah
10–14
16–20
2011
Příloha časopisu
Stavebnictví 04/11
stavebnictví
časopis
inzerce
Požárně odolné ploché
střechy SG COMBI ROOF 30M
Administrativní budova místo staré továrny
Klementinum čeká úloha Národní knihovny
■ výrazné snížení hmotnosti pláště
V pardubickém areálu bývalé strojní továrny vystřídalo moderní
admidíky použití kombinované izolace EPS
a MW
nistrativní centrum rovněž bývalé učňovské středisko. Konverze
zaujala
■ univerzální použití pro hydroizolační fólie
asfaltové pásy
porotu soutěže Stavba roku 2010 a získala hlavní cenu. ■ ikvalitní
a účinná tepelná izolace SG
Areál Klementina je druhým největším historickým areálem v Praze
(po Pražském hradě). Nyní jej čeká pět etap revitalizace, aby mohl
sloužit potřebám Národní knihovny České republiky.
■ ekonomická výhodnost
speciál
COMBI ROOF
speciál
speciál
■
Tyto střešní pláště jsou aplikovány ve dvou
variantách, a to buď minerální vata
v kombinaci s pouze bílým pěnovým
polystyrenem či v kombinaci s vrstvou bílého a šedého grafitového
pěnového polystyrenu s až o 20 %
vyšším tepelně-izolačním účinkem,
čímž je dosažen při stejné celkové tloušťce
vyšší tepelný odpor celé skladby.
Příklad aplikace systému SG COMBI ROOF na střeše logistického centra
Na požární bezpečnost staveb a jednotlivých konstrukcí jsou kladeny stále vyšší nároky. Mezi nejdůležitější konstrukce, které
v případě mimořádné situace požáru zajišťují možnost bezpečné evakuace, patří střešní
pláště.
Společnosti Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. přináší na trh nejnovější velkorozponové
lehké ploché střechy na trapézovém
plechu nové koncepce s označením
SG COMBI ROOF 30M s požární odolností REI 30.
Střešní plášť SG COMBI ROOF kombinuje
nejlepší vlastnosti izolací z minerální vlny
a polystyrenu. V případě minerální vlny se
jedná zejména o tepelnou izolaci a výborné
protipožární vlastnosti, u pěnového polysty-
renu jde o výborné izolační vlastnosti, minimální hmotnost a vysokou pevnost v tlaku.
Důležitou součástí střech SG COMBI ROOF
30M je návrh nosné konstrukce trapézového
plechu, posouzení jeho statického působení
při požární situaci a řešení souvisejících detailů.
Hlavní výhody střešních plášťů SG
COMBI ROOF 30M:
■ požární odolnost REI 30 pro velké rozpony (běžně 6m i více)
■ vhodné i pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.)
■ variantní řešení pro zajištění různorodých
požadavků na požární odolnost, požární
pás, nešíření požáru, atd.
■ vhodné pro sněhové oblasti I-V se zatížením sněhem 70–250 kg/m2
Typická skladba střechy SG COMBI
ROOF 30M:
■ hydroizolační souvrství (nemá na požární
odolnost vliv)
■ tepelná izolace Isover EPS CombiRoof
(možnost kombinace bílého a šedého EPS
v případě střešního pláště SG COMBI
ROOF 30M GREY)
■ tepelná izolace + požárně dělící vrstva
Isover MW 2x30mm s oboustranným posunem spár
■ parozábrana (nemá na požární odolnost
vliv)
■ nosný trapézový plech
Autor: Ing. Pavel Rydlo
E-mail: [email protected]
Bezplatná poradenská linka: 800 167 745
Web: www.isover.cz
E-mail: [email protected]
Zelená úsporám a projektanti XVIII
Stavební výrobek-technologie roku 2010
Osmnáctý díl pravidelné přílohy Zelená úsporám a projektanti se
zabývá důsledky administrativních nepřesností, s nimiž dotační
program přišel na svět a těžko se jich zbavoval.
Časopis Stavebnictví se již potřetí stal hlavním mediálním partnerem
produktové přehlídky Stavební výrobek-technologie roku. Kvalita této
relativně mladé soutěže jde rychle nahoru.
Skladba systému SG COMBI ROOF
Skladba systému SG COMBI ROOF GREY
časopis Stavebnictví:
pavilon V, stánek č. 078
Redakce časopisu Stavebnictví se, jako ostatně vždy, objeví s výstavním stánkem na Stavebních veletrzích Brno.
Tentokrát nás najdete v pavilonu V na adrese č. 078. Rádi
bychom na náš stánek pozvali všechny čtenáře, autory
a inzerenty. Stavební veletrhy Brno se konají ve dnech
12.–16. dubna. Budeme se těšit na setkání s Vámi!
4
stavebnictví
stavebnictví
02/11
04/11
Stavební výrobek-technologie
roku 2010
www.casopisstavebnictvi.cz
výrobek 2010
technologie
stavebnictví
04/11
41
1
duben
inzerce
04/11
3 editorial
4 obsah
aktuality
6Závěry konference
Fórum českého stavebnictví 2011
stavba roku
10Konverze bývalé továrny
na administrativní centrum
revitalizace
16Omlazovací kúra Klementina
Podlahové
systémy Cemix
interview
22„Stavebnictví na dotek“
má letos dvacet let
téma: mostní stavby
24 Hlavní příčiny geotechnických
poruch a havárií staveb – III
30Most přes řeku Ebro v Katalánsku
52Most cez Hron a potok Lutila na R1
Žarnovica – Šašovské Podhradie
56Most u Veselí nad Lužnicí, dálnice D3
59Migrační potenciál mostů a ekoduktů
Anhydritové potěry
a samonivelační stěrky
37 Zelená úsporám a projektanti XVIII
Výrazná finanční
41 Stavební výrobek-technologie
cena ČKAIT 2010
60Rozšířený obloukový most
přes řeku Ohři u hradu Loket
64Návrh letmo betonované části mostu
přes údolí Berounky na SOKP Stavba 514
realizace
74Most rychlostní silnice
R6 z lehkého betonu
statistika
75 Stavebnictví v roce 2010
a časová úspora
Rychlá pochůznost
Jednoduchá a přesná
realizace
Bezplatná konzultace
na stavbě
78 svět stavbařů
82 infoservis
foto na titulní straně: Zrcadlová
kaple Klementina v průběhu rekonstrukcí, Tomáš Malý
86 firemní blok
90 v příštím čísle
inzerce
3 900 Kč
2
be
A
KOM
ÍN
TE MÍ
ŮŽE
T
M
Í
PH
zD
Z
LB Cemix, s.r.o.
Tel.: +420 387 925 275
Fax: +420 387 925 214
E-mail: [email protected]
www.cemix.cz
stavebnictví 04/11
5
I PLUS NYN
UN
aktuality
text: redakce
foto: organizátor konference
Závěry konference Fórum
českého stavebnictví 2011
Letošní 7. ročník Fóra českého stavebnictví se
konal 1. března 2011 v pražském hotelu Olympik Artemis za enormního zájmu celé odborné
stavební veřejnosti. Důležitost setkání stavbařů podtrhl i fakt, že záštitu nad konferencí
převzal předseda vlády ČR Petr Nečas, který
také jednání zahájil.
„Na současném stavu stavebnictví
se odráží vývoj ekonomiky země
a stav veřejných rozpočtů. Představujete odvětví, které je silně
ovlivněno chováním vlády a státu,“
řekl v úvodu konference Petr Nečas. Z jeho příspěvku vyznělo, že
vláda si je vědoma obtížné situace,
ve které se stavebnictví nachází.
Nabídl dialog, jenž by měl podpořit
hledání cest k oživení investiční
výstavby. Zároveň oznámil, že
bude zřízen poradní sbor premiéra
pro stavebnictví, kde bude mít své
zastoupení i Svaz podnikatelů ve
stavebnictví v ČR.
Prezident tohoto svazu Václav
Matyáš ve svém vystoupení charakterizoval současný stav ve všech
hlavních oborech stavebnictví
▼ Záštitu nad konferencí Fórum českého stavebmnictví 2011 převzal předseda
vlády ČR Petr Nečas.
i očekávaný vývoj v letošním roce.
Zde zazněla tvrdá kritika vlády
i ministerstev, která si vyřešila požadované úspory v rozpočtech tím, že
provedla škrty v investicích. Zcela
však zatím chybí jakákoliv prorůstová opatření. Zastaveny byly i projekty, jež jsou fiskálně pozitivní –
např. program NOVÝ PANEL –
nebo vysoce účinný program
k úspoře energií Zelená úsporám.
V oblasti dopravní infrastruktury
provedlo Ministerstvo dopravy
ČR, podle Václava Matyáše, řadu
chybných rozhodnutí (zastavení
rozestavěných staveb, zastavení
oprav silnic na podzim atd.), která
vyvrcholila vydáním tzv. Superstrategie, jež není slovy prezidenta
SPS žádnou strategií, ale pouze popisem současné patové situace ve
výstavbě dopravních staveb. Tento
dokument neřeší cíle dobudování
páteřní sítě silnic, dálnic a železnic,
ale pouze vyjmenovává stavby,
na které jsou finanční prostředky,
ostatní nechává na tom, jak se vyvine finanční situace v budoucnosti.
To je v příkrém rozporu se všemi
koncepcemi rozvoje státu a krajů,
s potřebou zvyšování konkurenceschopnosti ČR i potřebného přílivu
zahraničních investorů. (Úplný text
referátu Václava Matyáše uvádíme
na internetových stránkách časopisu Stavebnictví www.casopisstavebnictvi.cz.)
Panelové diskuze
Hodnocení současné situace ve
stavebnictví jasně zaznělo ve vystoupení našich i zahraničních
odborníků v prvé části konference
i následné panelové diskuzi. Úlohou
zahraničních hostů konference, generálního ředitele ECI Franka Kehlenbacha a představitele Sdružení
českých firem působících v Německu (VIVD) Josefa Hladíka, bylo
především inspirovat auditorium
západoevropskými zkušenostmi
a dodat diskutovanému krizovému
vývoji další rozměr. „Příkladem
6
stavebnictví 04/11
přístupu spolkové vlády k řešení
problematiky stavebnictví je skutečnost, že po celou dobu existence SRN rozhoduje o tomto oboru
pouze jediný ministr, vybavený
příslušnými kompetencemi, takže
nemůže docházet k roztříštěnosti
rozhodnutí, jako je tomu v ČR,”
uvedl Hladík.
Asi nejdiskutovanějším tématem
této části konference se stal přístup evropských států k možnému
vstupu třetích zemí na stavební trh
EU a důsledky takového vývoje
pro jednotlivé obory. Nejlépe hodnocené příspěvky, v rámci ankety
respondentů i okamžitých reakcí
v sále, však zazněly v závěru dopoledního bloku. Václav Pavelka z Native PR i Josef Kotrba z poradenské
společnosti Deloitte pojmenovali
příčiny stagnace a nedobré pověsti
českého stavebnictví v současné
době a naznačili i možnosti, jak čelit
účelovému očerňování stavebních
firem i celé investiční výstavby.
„Na stupnici efektivity v rámci Evropy se české stavebnictví nachází
v současnosti někde uprostřed
mezi Finskem a Švédskem, které
představují špičku, a Bulharskem,
Rumunskem, nebo Itálií, které
se nacházejí mezi nejhoršími. Ve
vnímání korupce je situace v ČR
jen o málo lepší než na Slovensku,
v Itálii nebo v Chorvatsku,“ uvedl
například Pavelka, který předpokládá, že důsledky současného propadu ve stavebních zakázkách budou
dlouhodobé a jednou z mála cest,
jak překonat důsledky krize, jsou
PPP projekty, řešené na základě
průhledných smluvních podmínek.
Odborné sekce
Jednání konference pokračovalo
v odpoledních hodinách diskuzí
v jednotlivých odborných sekcích,
zaměřených na problematiku.
■ Pozemní stavby – co budeme
stavět v pozemním stavitelství?
■ Udržitelné stavění
■ Dopravní infrastruktura
■ Územní příprava staveb a úloha
projektanta a architekta
V těchto sekcích byla diskutována
za účasti špičkových odborníků ze
stavebnictví i zástupců státní správy problematika investiční výstavby
a nutná opatření, která povedou ke
zlepšení jejího stavu. Čelní představitelé stavebních i developerských
firem přítomným zástupcům tří
ministerstev připomněli, že pokud
politická reprezentace razantně
nezmění svoje chování a bude činit
dílčí neuvážená opatření s možnými dlouhodobými negativními
důsledky, poškodí tak výrazně ekonomicky rovnováhu celého státu.
Řešení problémů ve stavebnictví
nepřispívá skutečnost, že agenda
oboru je rozdělena do kompetence
pěti ministerstev.
Závěry, které vyplynuly z diskuze,
jsou jednak společné pro celou
▲ Kriticky se na adresu vlády ČR vyjádřil prezident SPS v ČR Václav Matyáš
oblast investiční výstavby, některé
jsou však specifické pro určitý obor
stavění.
Závěry Fóra českého stavebnictví 2011
■ Stavebnictví je sektor národního
hospodářství s jasně prokázanými
důsledky na ekonomický rozvoj
s multiplikačními vlivy.
■ Stavebnictví potřebuje trvalý a kvalitní kontakt se státní správou, protože
investiční výstavbu ovlivňuje rozsáhlá
řada zákonů, vyhlášek a nařízení,
které mnohdy nejsou provázány.
Řešením by byl centrální správní úřad
pro výstavbu, stavebnictví, územní
rozvoj a životní prostředí.
■ Je třeba vytvořit stabilní územně
plánovací prostředí pro přípravu investic, posílit význam územního řízení
a zjednodušit následné stavební řízení.
To vyžaduje provést nutné legislativní změny, zejména:
- novelu stavebního zákona;
- zákona o veřejných zakázkách;
- zákona o vyvlastňování.
Pro zjednodušení přípravy i realizace staveb je nutné:
- zpřísnit podmínky vstupu občanských iniciativ opakovaně do
správních řízení;
- upravit podmínky soudního přezkoumávání ÚPD jako opatření
obecné povahy.
inzerce
pozvánka
16. MeZinároDní
Stavební veletrh
ibf v brně
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., výhradní dovozce stavebních strojů a motorů značky
Caterpillar, Vás zve k návštěvě své expozice na 16. mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně.
neneChte Si ujít SlavnoStní
oDhalení Prvního nejMenšího
stroje značky caterpillar
s typovým označením Cat 300.9D
Kromě tohoto stroje Vám představíme i další žhavé novinky
z produkce značky Caterpillar a seznámíme Vás s nejmodernějšími
technologiemi v oblasti monitoringu a údržby strojů. Vybrané stroje
Vám budou k dispozici, abyste si mohli vyzkoušet jejich ovládání,
komfort a výkon přímo ze sedadla obsluhy.
kdy?
kde?
12.–16. 4. 2011
volná plocha R1, stánek č. 2
Patronkou stroje Cat 300.9D se stane
olympijská vítězka Martina Sáblíková.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72
251 70 Modletice
Tel.: 266 015 111
Fax: 266 015 360
www.p-z.cz/ibf
e-mail: [email protected]
stavebnictví 04/11
7
▲ Ůčastníci panelové diskuze
Pro zlepšení podmínek stavebního
podnikání a postavení firem je třeba:
- dodržovat u veřejných investic deklarovanou splatnost faktur 30 dní;
- v oblasti pozemního stavebnictví
zachovat podporu projektům
Zelená úsporám, NOVÝ PANEL,
Hypotéky, Stavební spoření.
■ Nezvyšovat sazbu DPH u bytové
výstavby ihned, ale až po vypršení
výjimky EU, nebo alespoň zvyšovat
DPH postupně.
■ Základem pro reálnou strategii
dopravy v ČR musí být důsledná analýza priorit a stanovení
principů financování dopravních
staveb.
■ Podporovat investice do dopravní
infrastruktury, která je nezbytnou
podmínkou pro rozvoj území, konkurenceschopnost ČR, ale i spokojenost občanů. Znovu zvážit všechny
možnosti zvýšení financování DI
v příštích letech a její přípravy. Je
skutečně zadlužení ČR takové, aby
nebyly prováděny i zcela nezbytné
investice?
■ Je žádoucí vázat zdroje pro DI na
stav a predikci HDP.
■ Nepřerušit přípravu investic –
zejména u staveb DI, kde doba
přípravy je enormně dlouhá.
■ Nepreferovat soutěže s jediným kritériem nejnižší ceny a bez
kvalifikačních předpokladů –
zcela chybný přístup sloužící
pouze krátkodobým politickým
cílům s fatálními dopady na
kvalitu, životnost i spolehlivost
staveb s velkými finančními
dopady. To platí i pro soutěže
odborně náročných projektových a inženýrských činností ve
výstavbě.
■ Posuzování efektivnosti staveb
přesouvat k celému cyklu životnosti.
■ Podporovat exportní financování.
■ Nezvyšovat náklady stavebních
firem v důsledku dalších požadavků, předpisů, certifikací, dopadů
zákoníku práce.
■ Stavebnictví si bude v budoucích letech muset osvojit principy
udržitelného stavění a snižovat
spotřebu energií ve stavbách.
Technicky rozvinuté země západní
Evropy mají vesměs vytvořeno
takové regulační i stimulační
prostředí, které pomáhá nastavit
tržní prostředí tak, aby principy nízkoenergetického stavění
a požadavky EU v tomto směru
přirozeně podporovalo. Stav v ČR
je s tímto v příkrém rozporu a připravenost českého stavebnictví je
velmi malá a je zajišťována pouze
odbornými skupinami bez účasti
státní správy.
■ Existuje vážná pochybnost
o tom, zda ČR bude schopna
zavést směrnici EPDB II o energetické náročnosti budov do praxe
v požadovaném termínu. Je nutné,
aby stát přistupoval k této problematice komplexně, multidisciplinárně a hlavně rychle.
■ Zároveň účastníci konference
varují před přehnanými požadavky
bruselské administrativy na stavění
budov, zejména obytných, s tzv. pasivní energetickou bilancí. Považují
to za neodůvodněné vměšování do
práv investorů a stavebníků a možný důvod k utlumení poptávky po
bytových objektech.
■ Účastníci konference vyjádřili své rozhořčení nad negativní mediální kampaní, která se
v poslední době rozpoutala nad
stavebnictvím. Tato, patrně účelová kampaň, využívá i zjevných
nepravd a odborných nesmyslů k dehonestaci oboru patně
s úmyslem, aby toto odvětví bylo
vyňato z podpor a priorit národního hospodářství.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v ČR bude proto věnovat soustavnou pozornost nejen vyvracení mylných názorů, ale hlavně propagaci
pozitivních výsledků stavebnictví
a jejich vlivu na prosperitu ČR a spokojenost občanů. ■
Reakce: Zelená úsporám a projektanti XVII
Ve Speciálu časopisu Stavebnictví
č. 03/11 Zelená úsporám a projektanti XVII vyšel můj článek
Porovnání potřeby energie na
provoz budovy v závislosti na
použití různých výpočtových
programů. Odborné posouzení
k tomuto článku udělal Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
Rád bych se proti tomuto odbornému posouzení ohradil, neboť
vzniklo na základě nepochopení
článku autorem odborného posouzení. Jeho autor uvádí, že
rozdíly mezi výsledky hodnocení
energetické náročnosti budov
podle různých software jsou
obecně známé. Dle něj je toto
dáno jednak různými rozdíly ve
vstupních okrajových podmínkách (vnější výpočtové teploty, solární záření a další) a dále
8
stavebnictví 04/11
v možné volbě dalších vstupních
hodnot, které nejsou v právních
předpisech přesně definovány (přirážky na tepelné mosty, přirážky na
tepelné vazby, pohltivosti solárního
záření a další).
Rád bych upozornil, že již v názvu
článku je uvedeno, že se jedná o porovnání výpočtových programů. Při
zpracovávání tohoto porovnávání
jsme si uvědomovali možnost ovlivnění výsledků zadáváním neporovnatelných parametrů, a proto jsme
striktně zadávali stejné výchozí
parametry, tedy i stejné výpočtové
teploty, stejný počet otopných dní,
stejné součinitele prostupů tepla,
stejné přirážky na vliv tepelných
mostů atp. Uvedené výsledné
rozdíly vycházejí z rozdílných výpočtových algoritmů jednotlivých
výpočtových programů. Vzhledem
k tomu, že jsme dělali porovnání
výpočtových programů a nikoliv
porovnání vlivu různých zadávaných
parametrů, nebylo možné v tomto
článku porovnání provést autorem
odborného posudku zmiňované
porovnání s hodnocením podle
TNI 73 0329(30), tedy podle zcela
odlišných okrajových podmínek.
V této souvislosti je však nutné
upozornit na to, že ani zjednodušené výpočtové postupy uvedené
ve vyhláškách nemusí nutně vést
k jednotnému hodnocení energetické náročnosti budovy.
Je škoda, že autor odborného posouzení nepochopil záměr článku
spočívající v porovnání praktických
výsledků algoritmů dostupných
výpočtových programů a svým
odborným posouzením se pokusil
posunout článek na jinou oblast,
než kam směřoval. Článek byl primárně zaměřen na záludnosti výpočtových algoritmů a nebezpečí
současného zvyku hodnotitelů
slepě důvěřovat předloženému
výpočtovému programu, aniž by
znali principy hodnocení. Tyto záludnosti se mohou projevit v každé vyhlášce či normě, a proto je
potřeba, aby v týmu zabývajícím
se hodnocením budov, tedy
i novelou vyhlášky 148/2007,
byl i počítačový odborník mající
vztah k dané problematice či
odborník v dané problematice
mající zkušenosti s vytvářením
výpočtových programů tak, aby
došlo již v zákonné normě k eliminaci některých zde vznikajících
problémů. ■
Autor reakce: Ing. Roman Šubrt
SCHIEDEL ABSOLUT
Absolutně univerzální komínový systém
Schiedel je lídr v komínové technice. Komíny vyvíjí a testuje již 65 let. Důkazem toho je
vlajková loď mezi komíny – komínový systém Schiedel Absolut. Je to mimořádně těsný
komínový systém, vhodný pro nízkoenergetické domy, pasivní domy a domy s řízeným
větráním. Je to univerzální komín vhodný pro všechna paliva a všechny typy spotřebičů
včetně kondenzačních. Pokud chcete komín bez kompromisů, pak zvolte Schiedel Absolut.
www.schiedel.cz
Komín se čtyřmi oceněními:
GRAND PRIX FOR ARCH 2005
Zlatá medaile Aqua-therm 2005
Zlatá medaile IBF 2006
Topenářská značka kvality 2006
stavebnictví 04/11
9
stavba roku
text: Ing. arch. Ilja Coufal
▲ Pohled od bývalé vily
Konverze bývalé továrny
na administrativní centrum
Na břehu řeky Chrudimky, v klidové části Pardubic, vznikla na místě bývalé strojní továrny
s vilou továrníka z třicátých let minulého století
kvalitní architektura Administrativního centra,
která byla oceněna titulem Stavba roku 2010.
Administrativní centrum je souborem administrativních budov, včetně zázemí tvořeného stravovacím
a sportovně relaxačním zařízením.
Původní rodinná vila v centru staveniště se proměnila na kancelářský
objekt. Novou výstavbu tvoří čtyř-
10
stavebnictví 04/11
podlažní částečně podsklepená
bariérová stavba s podélnou osou
rovnoběžnou s železničním a silničním koridorem, šikmo orientovaným třípodlažním křídlem a novým
dvoupodlažním křídlem na místě
původní dřevěné výrobní haly.
Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení
Pro projektovanou v ýstavbu
bylo využito stávajícího areálu,
který sloužil ve třicátých letech
minulého století jako průmyslové zařízení a od padesátých let
jako učňovské středisko Továren
mlýnských strojů. Areál určený ke
stavbě má téměř ideální polohu –
nachází se v sousedství sportovních hřišť, řeky Chrudimky,
foto: archiv autora
parku procházejícího podél řeky
až téměř k centru města, příjezdové silnice se zaslepením za
areálem, existující infrastruktury
a vzrostlé zeleně na pozemku.
Pozemek negativně ovlivňuje
stávající zástavba a především
železniční koridor podél severní
hranice pozemku.
Urbanistické řešení se plně podřídilo danému území, požadovaných kapacit bylo dosaženo
jednak rekonstrukcí a dostavbou
stávající budovy, jednak novou
výstavbou. Vzhledem ke značnému zatížení areálu hlukem
z železniční dopravy zazněl návrh
umístit větší části administrativních ploch do deskového bariérového domu, který svou hmotou
sledující osu dopravního koridoru
odstíní klidnější část vnitřního
parteru. Z této budovy vybíhají do
areálu dvě nižší křídla a vytvářejí
spolu s hlavní budovou a rekonstruovaným objektem vnitřní
parter. Jako dominantní prvek
tohoto prostoru slouží navržená
vodní plocha zrcadlící ve své
hladině skleněné fasády nových
objektů. Nad vodní hladinu zasahuje odpočinkové molo kanceláří,
terasa restaurace a probíhá přes
ni přímá linie dřevěného mostu,
který je jedinou přístupovou cestou pro návštěvníky. Jezírko plní
funkci zadržení dešťových vod.
Deskový bariérový dům vymezuje areál na „čistou“ a „nečistou“ zónu. Mezi ním a železnicí
navrhl projektant parkoviště
pro zaměstnance a zásobování
restaurace. Je odtud veden také
sjezd do podzemních garáží. Naopak téměř všechny kanceláře,
restaurace i příležitostné služební
bydlení v některých ze studií
4.NP bariérového domu mají orientaci do vnitřního parteru. Díky
vodní ploše a ocelovému mostku
je pohyb v centru omezen pouze
na pěší.
Zadání investora na flexibilní využití kancelářských ploch s tím,
že bude možné snadno provádět
změny dispozice i během provozu, kladlo značné nároky na
řešení nosné konstrukce i fasád
objektů. Konstrukčně nemají
jednotlivá patra jiná omezení než
stropní desky, sloupy a ztužující
jádra, přičemž u bariérového
domu se jádra rozvíjejí podél
severní fasády budovy. Transparentní proměnlivý plášť ze skla
a venkovních žaluzií vylehčuje
hmotu kancelářských prostor
a umožňuje propojit vnitřní plochy se zahradou opticky i provozně. Lehkost a transparentnost
skleněného pláště jižní fasády
kontrastuje s plnou deskou severní fasády. Plášť je na ní jakoby
zavěšen. Toto průčelí svou hmotou plní funkci hlukové bariéry. Ta
bude ještě zdůrazněna celistvým
porostem popínavých rostlin.
Strohost severní fasády narušují
pouze dva prosklené hranoly
schodišť.
Jednotlivá kancelářská patra
lze v yužít podle okamžitých
požadavků klienta. Jejich řešení
umožní přijmout další provozní
nároky a interiérové změny,
aniž by se zhoršila přehlednost
domu.
Původní hmotu stávající vilky
obaluje skleněný transparentní
plášť kruhového tvaru, valbovou střechu nahradily střešní
nadstavba se zelenou terasou
a plochá střecha s vybíhajícími
dřevěnými rámy.
Dispoziční řešení
Polyfunkční budova – sekce A
V nové dvoupodlažní podsklepené budově funguje stravovací
a relaxační zázemí kanceláří
a další kancelářské plochy. V centru budovy se nachází centrální
recepce, ze které vedou vstupy
do restaurace, salonku, rehabilitační části, ke schodišti a výtahu
do kanceláří v 1.NP. Z recepce
přicházejí návštěvy přes dřevěný
most nad vodní plochou k dalším
kancelářským sekcím.
Ve 2.NP nalezneme velkoprostorovou kancelář, která je členěna
pouze vnitřním jádrem s čajovými kuchyňkami a sociálním zařízením. Záchody a kuchyňky jsou
navrženy tak, aby se celý prostor
dal členit pro dva uživatele na
samostatné jednotky.
Vila – stavební úpravy a přístavba – budova B
Původní objekt v předválečné
době využíval majitel továrny
jako bydlení, později sloužil
jako učňovský internát. Nyní je
z něj administrativní objekt pro
menší firmu nebo kanceláře
vedení. Kanceláře se nalézají
ve třech nadzemních podlažích, v suterénu je v ybudo vána technologická místnost
slaboproudých rozvodů, technická místnost úpravny vody,
strojovna výtahu, společenská
místnost, vinotéka a čajová
kuc hy ň ka se so c iálním z a ř ízením. Shodné řešení lze
vidět u 1. a 2.NP – po obvodu
budovy jsou kanceláře, jejichž
plochu rozšiřuje prostor mezi
stávajícím obvodovým zdivem
a nově navrženým proskleným
pláštěm kruhového tvaru. Záchody s předsíněmi situoval
projektant do přistavěné části
na mezipodestách schodiště,
čajové kuchyňk y a úklidové
místnosti dovnitř dispozice.
Jako ředitelská kancelář se
sekretariátem a předpokojem
pro návštěvy se využívá 3.NP.
Toto podlaží rozšiřuje střešní
terasa.
Administrativní objekt – sekce
C1–C4
Tyto třípodlažní až čtyřpodlažní
objekty jsou pojaty jako navzájem provozně propojené budovy.
Návštěvníci vstupují do jednopodlažní části umístěné v těžišti
kancelářských budov po dřevěném mostku přes vodní plochu,
zaměstnanci naopak vcházejí do
prostoru ze severního parkoviště
střední částí deskového objektu.
Oba vstupy se setkávají ve vstupní hale, na kterou navazují schodiště a výtahy jak pro bariérové,
tak pro šikmé křídlo. Ve vstupní
hale je navržena konferenční
oválná místnost s kapacitou cca
90 míst.
Vzhledem ke značnému zatížení
areálu hlukem byly sekce C1
a C2 navrženy jako bariérový
objekt. Podél severní fasády
(přivrácené ke zdroji hluku –
rovnoběžné s kolejovým tělesem) narazíme v 1.– 3.NP na
provozní a požární schodiště,
záchody, umývárny, archivy a čajové kuchyňky. Podél jižní fasády
byl navržen jeden nečleněný fle-
inzerce
e
e zd
Jsm
.
á ..
V
o
pr
• KVALITA
• RYCHLOST
• ZÁRUKY
• CERTIFIKACE
• STABILITA
• SOLIDNOST
Realizace staveb pro státní i soukromý sektor
• sportovní, průmyslové, zemědělské
a ostatní halové stavby
• administrativní, provozní a skladové
objekty
• rodinné domy, dvojdomy, řadové
domy, bytové domy
• střešní konstrukce (krovy, vazníky,
lepené prvky)
• ostatní stavby
www.Haas-Fertigbau.cz
Sídlo firmy a výrobní závod
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Chanovice 102
341 01 Horažďovice
tel.: 376 535 111 • fax: 376 535 867
[email protected]
Obchodní centrum v Praze
Černokostelecká 143
108 00 Praha 10
tel.: 281 000 111 • fax: 281 000 880
[email protected]
stavebnictví 04/11
11
▲ Situační schéma: A – polyfunkční budova, B – vila (stavební úpravy a přístavba), C1–C4 – administrativní objekty
xibilní prostor o hloubce 6,75 m.
Konstrukční systém, členění
fasády, podhledů i rozvody instalací umožňují jakékoliv členění
tohoto prostoru v podélném
modulu 1,875 m. Je v něm
možné vytvořit jak velkoprostorové kanceláře, samostatné
kanceláře s vnitřní chodbou,
tak kombinaci obou systémů.
Střední schodiště s výtahy člení
podlaží na dvě nestejně velké
části. Z 2.NP lze vstoupit na zelenou střešní terasu nad spojovací
částí a jednopodlažní část sekce
A, ve 3.NP pak na visutý balkon.
Atypicky vypadá 4.NP – tvoří je
samostatná kancelářská studia
s východy na terasy. Budova je
částečně podsklepená. Parkovací stání, údržbářská dílna, výměníková stanice, rozvodna nízkého
napětí, dílna a sklad nábytku
jsou situovány do suterénu. Pomocí venkovní vyhřívané rampy
z parkoviště pro zaměstnance,
výtahů a provozního schodiště
ze vstupní haly se lze dostat
k parkovacímu stání.
12
stavebnictví 04/11
Sekce C4 byla navržena jako
třípodlažní podsklepený objekt,
v suterénu nalezneme parkovací stání pro zaměstnance. Jednotlivá podlaží byla pojata jako
dispoziční trojtrakt (v případě
samostatných kanceláří jako
pětitrakt) se středním traktem
v y u ž i t ý m p ro W C , a rc hi v y
a čajové kuchyňky. Schodiště
s výtahem má své místo na
straně západní fasády a navazuje přímo na vstupní halu. Pro
flexibilitu kancelářských ploch
platí totéž co pro bariérov ý
objekt.
Stavební řešení
Polyfunkční budova – sekce A
Polyfunkční budova má sloužit
jako jednopodlažní až dvoupodlažní podsklepená budova vybíhající z bariérového domu C1.
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet doplněný nosnými železobetonovými stěnami
v příčném směru a železobeto-
novým jádrem výtahové šachty.
Základní modulový systém sloupů 7,5x6,9 m s konzolami 1,8 m
upravují v šikmých č ástech
dispoziční požadavky. Stropy
tvoří bezprůvlakové monolitické
železobetonové stropní desky
tl. 250 mm. Po obvodu budovy
jsou před krajní sloupy desky
vyloženy konzolovitě. Obvodové
ztužidlo použité na okraji desek
zvyšuje jejich tuhost. Na stropní
desky navazuje železobetonové
monolitické dvouramenné schodiště. Založení nosných sloupů
i stěn skeletové konstrukce
odpovídá velikosti zatížení buď
na jednotlivých pilotách, nebo
skupinách pilot přemostěných
železobetonovými převázkami.
Obvodové konstrukce 1.PP
chrání tlaková hydroizolace.
Obvodový plášť je dřevohliníková nosná konstrukce s celoplošným zasklením a vloženými
větracími křídly. Před pláštěm
jsou osazeny hliníkové ven kovní žaluzie s mechanickým
pohonem.
Vila – stavební úpravy a přístavba – budova B
Původně šlo o zděnou budovu
s jedním podzemním a dvěma
nadzemními podlažími a sedlovou konstrukcí krovu s valbami.
Stropy nad suterénem a v nadzemních podlažích v částech
u schodiště tvořily monolitické
železobetonové desky, v ostatních částech pak dřevěné trámové stropy.
V rámci rekonstrukce došlo
k vybourání parapetů okenních
otvorů. Takto vzniklé průchody
umožnily rozšířit půdorys až
k novému prosklenému plášti
kruhového půdorysného tvaru.
Nosná konstrukce pláště i jeho
vyložení se skládá z dřevěných
lepených prvků. Zcela odstraněna byla původní konstrukce
krovu. Nová přístavba sociálního
zařízení a nadstavba 3.NP je vyzděna keramickými cihlami. Nové
stropní konstrukce přístavby
tvoří ocelové profilované plechy.
Nosnou konstrukci stropu nad
schodišťovým blokem pak dřevě-
▲ Půdorys 1.NP: 01 – vstupní hala, recepce; 02 – posilovna; 03 – hygienická zařízení; 04 – restaurace; 05 – salonek; 06 – terasa restaurace; 07 – varna;
08 – zázemí restaurace; 09 – velkoplošná kancelář; 10 – schodiště, výtahy; 11 – vstupní hala; 12 – přednáškový sál; 13 – recepce; 14 – hala; 15 – kancelář;
16 – spojovací lávka; 17 – jezírko
né trámy. Konstrukce střešní nadstavby využívá čtyři rámy tvaru
U z dřevěných lepených nosníků
v modulu 4,45 m. Na vodorovné
části rámů přiléhají „na vlašsko“
stropní trámy s dřevěným bedněním. Výplně otvorů tvoří dřevěná
okna a prosklené stěny, příčky
jsou většinou sádrokartonové,
podlahy dřevěné plovoucí.
Původní zvětralé omítky při
rekonstrukci zedníci otloukli,
zdivo si přál zadavatel ponechat
v interiéru v „režném stavu“.
Dřevěné rákosové podbití stropů
po stržení odkrylo původní trámy
a překládané záklopy. Po úpravě
drásáním drátěnými kar táči
zůstaly v interiéru v surovém
stavu.
Administrativní objekt – sekce
C1–C4
Jedná se o částečně podsklepenou budovu půdor ysného
tvaru šikmého T se čtyřmi nadzemními podlažími v sekcích C1
a C2, s jedním v sekci C3 a třemi
v sekci C4. Nosná konstrukce je
navržena jako železobetonový
skelet doplněný v sekcích C1
a C2 nosnými železobetonovými
stěnami v příčném i podélném
směru, zejména kvůli zajištění
prostorové tuhosti. Základní modulový systém sloupů 7,5x6,0 m
a 7,5x7,5 m podléhá zejména
v šikmých částech úpravám podle dispozičních požadavků.
Stropy tvoří bezprůvlakové monolitické železobetonové stropní
desky. Po obvodu jsou desky
před krajní sloupy vyloženy konzolovitě. Založení nosných sloupů
i stěn skeletové konstrukce odpovídá založení ostatních budov
areálu.
Obvodový plášť je pojat, stejně jako u sekce A, jako dřevohliníková nosná konstrukce s celoplošným zasklením
a vloženými větracími křídly.
Plášť na severní straně sekcí
C1 a C2 je sendvičový, s budoucí lankovou konstrukcí pro
popínavé rostliny. Příčky v objektech v kancelářské č ásti
jsou provedeny v kombinacích
monolitických (vycházejících
z nosné konstrukce) a sádrokartonových.
Použité technologie
■ Vytápění – areál zásobuje síť
centrálního zásobování tepla. Nalezneme zde teplovodní systémy
ústředního vytápění s nucenou
cirkulací topné vody. K rozdělovačům se napojují jednotlivé
topné větve – vytápění, podlahové vytápění, vzduchotechnika,
ohřev vody. Hlavní plochy kancelářských prostor vytápí z důvodu
získání optimální uživatelské
pohody podlahové vytápění.
■ Vzduchotechnika – k větrání
restaurace, posilovny, kuchyně
a konferenčního sálu slouží vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla. Hygienická zařízení
inzerce
stavebnictví 04/11
13
▲ Pohled od recepce
▲ Mostek nad vodní plochou
▲ Pohled od konferečního sálu
▲ Terasa restaurace
odvětrává podtlakové větrání.
Větrání garáží v 1.PP je ošetřeno
podle ČSN 736058.
■ ZTI – zdravotně technická
instalace se skládá z vnitřní kanalizace, rozvodů pitné vody
a požární vody. Pro vodu na splachování WC se využívá upravená
studniční voda. Studniční voda
prochází úpravnou vody, umístěnou ve strojovně v sekci A.
■ Chlazení – vodu chladí absorpční jednotka používající jako
topné médium horkou vodu
z rozvodu centrálního zásobování
tepla. Do něj se teplo získává
jako vedlejší produkt při výrobě
elektřiny v elektrárně v Opatovicích nad Labem. Strojní zařízení
rozvodu chlazené vody 6/12 C
je situováno do strojovny, ve
venkovním prostředí stojí chladicí
věž. Jako koncové jednotky slouží
vodou chlazené jednotky PowerGeko umístěné nad podhledy
kancelářských prostor. Chlazení
kancelářských studií v sekci C1
a C2 ve 4.NP probíhá pomocí
venkovních kondenzačních jednotek a vnitřních výparníkových
nástěnných jednotek.
■ Silnoproud – osvětlení areálu
umožňuje systém EIB (European
Installation Bus – systém řízení
budov). Instalace systému EIB
umožňuje v případě dispozičních změn velkoprostorových
kancelářských ploch jednoduše
14
stavebnictví 04/11
přemístit ovládání světel. Vzhledem ke komerčnímu využívání
areálu se jedná o velice důležitou
možnost při současném i budoucím provozu. Zásuvkové obvody
v kancelářských prostorech skrývají podlahové krabice.
■ Slaboproud – slaboproudá
instalace zahrnuje EPS (požární
signalizaci), EZS (zabezpečovací
systém), CCTV (kamerový systém), STA (společnou televizní
anténu) a strukturovanou kabeláž.
■ EIB – základní funkci systému
tvoří ovládání osvětlení a venkovních žaluzií.
■ Měření a regulace – jeho
součástí je i řídicí a monitorovací systém areálu. Centrální
a řídicí systém zajišťuje regulaci,
monitorování a ovládání zdroje
tepla a chladu, stavu požárních
klapek, v ybraných místností
(teplota, vlhkost, zaplavení,
provoz a porucha chladicích jednotek), čerpací stanice, měření
množství energií a dalších vstupů objektu (elektrická energie,
voda, teplo, chlad).
Vodní plocha
Do středu řešeného území mezi
budovami je soustředěna umělá
vodní plocha. Dno nádrže vzniklo
zahloubením do terénu, konkrétně vytvořením lože z hutněného
písku a betonové mazaniny. Jeho
vrstvu chrání geotextilie a fóliová
izolace s ochrannou geotextilií.
Konečné a zahradní
úpravy
Zeleň je řešena s ohledem na
bezproblémovou údržbu, vychází
z estetických a ekologických principů. Ponechané stávající dřeviny
doplňuje výsadba vzrostlých stromů, převážně listnatých druhů.
V některých částech pozemku
výsadbu stromů obohacuje keřový podrost. ■
Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Administrativní
centrum Vinice
Investor:
Administrativní
centrum Vinice, a.s.
Projektant:
Coufal – projektový
atelier
Zhotovitel stavby:
Domec spol. s r.o.
Zahájení a dokončení stavby:
09/2007–05/2009
Předání do užívání:
07/2009
Údaje o tvůrčím týmu
Architektonický návrh:
Ing. arch. Ilja Coufal
Generální projektant:
Coufal – projektový
atelier
Stavební řešení:
Coufal – projektový
atelier
Koordinace profesí:
Ing. Ladislav Krnáč
Projektant statické části:
Balance v.o.s.,
Ing. Vít Koryčanský
Projektant ZTI:
Žabička TZB spol. s r.o.,
Ing. Zdeněk Žabička
Projektant vytápění:
DOSZpro s.r.o.,
Ing. Eduard Sznapka
Projektant VZT:
Ing. Michal Vrba
Projektant elektro, M+R:
CESA, a.s., Pardubice
Projektant venkovní
kanalizace a vodovodu:
Ing. Petr Havlas
Požární specialista:
Ing. Ladislav Krnáč
Projektant sadových úprav:
Ing. Zdeněk Sendler
Chlazení:
Ing. Eduard Havelka
Projektant komunikací:
Ing. Milan Zezula
Interiér:
Ing. arch. Ilja Coufal,
Ing. Jan Opitz
Stavbyvedoucí:
Ing. David Stříteský,
Ing. Václav Pilný
NAVŠTIVTE NÁS NA STAVEBNÍM VELETRHU IBF BRNO 12.4. - 16.4. 2011 V PAVILONU A2, EXPOZICE č. 016
LIAPORBETON
SMYSL PRO rovnováhu ...
Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.
357 44 Vintířov, tel.: +420 352 324 444
fax: +420 352 324 499
e-mail: [email protected]
w
w
w .
l
i
a
p
o
r .
c
z
STEJNÝ VÝKON,
POLOVIČNÍ HMOTNOST
Využití lehkých betonů v moderním stavitelství má v současnosti velké perspektivy. Ale
co to vlastně je Liaporbeton a jaké jsou jeho
přednosti? Podle norem je to beton, jehož
objemová hmotnost je menší než 2000 kg/
m3. Vzhledem k vysokému podílu lehkého
keramického kameniva Liapor v tomto druhu
betonu lze tyto betony označit přívlastkem
nejen „lehké“, ale také „keramické“. Hlavní
předností Liaporbetonu je především nízká
objemová hmotnost při zachování všech pozitivních vlastností normálního betonu. S nízkou objemovou hmotností Liaporbetonu jsou
spojeny i vynikající tepelně a zvukově izolační
vlastnosti. Lehký beton z keramického kameniva má také vyšší požární odolnost a jeho
sorpční a difúzní vlastnosti přispívají ke zlepšení mikroklimatu v interiérech staveb.
revitalizace
text: Ing. Pavel Burian a Jaroslav Kupr
▲ Letecký pohled na historický areál Klementina (zdroj: archiv Národní knihovny)
Omlazovací kúra Klementina
V centru Pražské památkové rezervace na Starém Městě se nachází národní kulturní památka Klementinum, která společně s kostely
sv. Klimenta, sv. Salvátora a Vlašskou kaplí
tvoří rozsáhlý městský blok, jehož historie
i současnost náleží k neopomenutelným pamětihodnostem hlavního města. Po dokončení
nové budovy Státní technické knihovny v Praze – Dejvicích je postupně komplex Klementina revitalizován pro potřeby Národní knihovny.
16
stavebnictví 04/11
Z historie Klementina
Klementinum, jedna z prvních jezuitských kolejí, je největší stavbou
jezuitského řádu v Čechách. Komplex budov vymezují Křižovnické
náměstí, ulice Křižovnická (západ),
Platnéřská (sever), Mariánské náměstí, ulice Seminářská (východ)
a Karlova (jih). Areál postupně
vznikal od roku 1653–54 na místě
dominikánského kláštera a několi-
foto: archiv autora, Tomáš Malý
ka středověkých domů, za účasti
italských architektů Carla Luraga
(1615–1684), Giovanniho Domenica Orsiho (1633 nebo 1634–1679)
a snad i Martina Allio von Lőwenthala (1651–1701). Na počátku
18. století stavbu dokončili Pavel
Ignác Bayer (1656–1733) a František Maxmilián Kaňka (1674–1766).
Na výzdobě centra protireformace
podporovaného Habsburky, které
zároveň představovalo soudobý
vrchol nastupující barokní kultury,
se podílela řada dalších význačných umělců, například malíři
Petr Brandl (1668–1735) a Václav
Vavřinec Reiner (1689–1743) nebo
sochař Matyáš Bernard Braun
(1684–1738).
Areál téměř pevnostního charakteru s pěti nádvořími obsahoval
učebny, sály (knihovní sál, letní
refektář, matematický sál, hudební sál), věž pro astronomická
pozorování, sál pro provoz tiskárny,
hospodářské budovy a ubytovací
prostory. V průběhu let docházelo
v jednom z největších komplexů
Prahy k úpravám a dostavbám,
odpovídajícím jeho využití. V roce
1751 zde bylo založeno muzeum
matematiky, v roce 1722 astronomická laboratoř, od roku 1752 zde
prováděli hydrometeorologická
měření. Po zrušení řádu jezuitů
v roce 1773 využívala Klementina
sekularizovaná univerzita. Knihovnu Marie Terezie prohlásila za
Císařskou a královskou veřejnou
a univerzitní bibliotéku.
Do rozdělení univerzity na českou
a německou v roce 1882 sídlily
v Klementinu Filozofická a Teologická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity. V roce 1923 bylo
Klementinum určeno jako sídlo
veřejných knihoven – Národní (NK),
Technické (STK), Slovanské (SK)
a rozšířené Univerzitní knihovny
(UK) s oddělením vzácných rukopisů. Návrhem a provedením úprav
byl pověřen v letech 1926–1930
Kotěrův žák Ladislav Machoň
(1888–1973), na výzdobě interiérů
se podíleli umělci Otto Gutfreund
(1889–1927) nebo Jaroslav Horejc
(1886–1983). V průběhu 20. století
se několikrát název knihovny sídlící
v Klementinu změnil. V roce 1990
byl instituci, spravující knižní fondy
Klementina, opět navrácen název
Národní knihovna.
▲ Místnost sekretariátu generálního ředitele s odkrytými malbami na stěnách a s položenou hrubou podlahou z původních prken
Stav budov před zahájením prací
Při poslední zásadní přestavbě objektů areálu (v letech 1924–1952)
byly vybourány všechny dřevěné
krovy a stropy nad 3. a 4.NP (místy v bývalé STK i nad 1. a 2.NP),
s výjimkou věží a objektu bývalé jezuitské tiskárny (Karlovka).
Nahradily je železobetonové trámové konstrukce. Z tohoto období pocházejí mnohé rozvody
a zařízení domovních technologií
a inženýrských sítí. Pozdější opravy a úpravy těchto rozvodů byly
pouze „nárazové“ (často řešily
jen havarijní stav), většinou bez
celkové koncepce. Výsledkem této
situace je nejednotná a necentralizovaná soustava rozvodů na pokraji
životnosti. Od posledních úprav
uplynula poměrně dlouhá doba.
V současnosti již řada pracovišť
neodpovídá stávajícím hygienickým a bezpečnostním normám
a depozitáře neposkytují vyhovující podmínky pro uložení cenných
knihovních fondů. Nelze pominout
také skutečnost, že jejich současné rozmístění na mnoha místech
zatěžuje stropní konstrukce na
hranici únosnosti.
Cíle současné
revitalizace
■ Revitalizace souboru staveb
má respektovat historickou, kulturní a uměleckou hodnotu areálu
a zároveň vyhovět požadavkům
provozu Národní knihovny. Po jejím
dokončení zůstane základní funkcí
areálu i nadále služba čtenářům,
zlepší se však podmínky pro stu-
dující i badatele, i přístup veřejnosti
do prostor Klementina bude lepší.
■ Rekonstrukce má rovněž zvýšit lokalitě společenskou prestiž, odpovídající hodnotě kulturní
památky evropského formátu.
Revitalizace konkrétních objektů
předpokládá někdy také rozhodování mezi původní barokní formou,
radikální přestavbou z 20. století
a nároky technologií moderního
provozu knihovny, což může vyžadovat i kompromisní řešení.
■ Příkladem úspěšné revitalizace
interiéru je navrátit stavbě jeden
z původně výrazně dominujících
prvků – uvolnit prostorné klenuté
chodby původních komunikačních os ve tvaru kříže na všech
podlažích. Tyto chodby byly před
zahájením revitalizace velmi necitlivě zastavěny dřevotřískovými
vestavbami (s výskytem azbestu),
případně je přepažovaly sádrokartonové příčky.
■ Dalším, rušivým prvkem, který
bude eliminován, jsou nefunkční novodobé vikýře na střechách. Postupně budou vyměněny nebo zrušeny.
Stručný popis vývoje
projektu
■ Základní myšlenkou autorů
současné revitalizace je vytvořit
optimální provozní a dispoziční
schéma, které dokáže zohlednit
vnější i vnitřní požadované vazby
definované zadáním NK na revitalizaci a rekonstrukci Klementina
tak, aby ji bylo možné postupně
realizovat.
■ Realizace je navržena do 5 etap
(pátou etapou je výstavba parkoviště). Součástí rekonstrukce je
úprava funkčních a provozních va-
▲ Barokní odvodňovací žlab odkrytý při záchranném archeologickém výzkumu pod podlahou 1.PP v místě plánované revizní šachty vodovodu
▲ Zařízení staveniště pro výstavbu přivaděče pro vodu z Vltavy bylo umístěno v případě potřeby na ponton, mezi pontonem byla umístěna jímka pro
ochranu trojice vrtů prováděných pod hladinou Vltavy
zeb uvnitř komplexu tak, aby vnější
vazby měly přímou souvislost s organizmem města. Rekonstruovaný
areál Klementina by měl zajistit
optimální provoz Národní knihovně
na minimálně dalších 50 let.
■ Zahájení realizace limituje přestěhování STK do nové budovy
v Dejvicích, ke kterému došlo
v průběhu léta 2009, a rozšířením
centrálního depozitáře NK v Hostivaři (plánovaná stavba 2009–2011
se zpozdila).
Úkoly, které projektanti řešili
■ Zachování, respektive zvýšení
současné skladovací kapacity
knižních fondů.
■ Zlepšení klimatických a bezpečnostních podmínek pro uložení
knižních fondů.
■ Protizáplavová ochrana souboru
objektů areálu Klementina (při zá-
plavách v roce 2002 do Klementina nenatekla voda přímo, sklepení
Klementina však bylo zatopeno
přes kanalizaci a pravděpodobně
i průsaky). Nábřeží Vltavy chrání
mobilní hradítka proti rozlití Vltavy
a kanalizaci objektu postupně zajistí uzavírací armatury (postupně se
mění všechny kanalizační přípojky).
Suterény Klementina budou rozděleny na jednotlivé sekce, které
vzájemně oddělí mobilní hradítka.
Z nové přečerpávací jímky budou
pomocí čerpadel případné průsakové vody přečerpávány do kanalizace v Platnéřské ulici. Čerpadla
bude zásobovat náhradní zdroj
energie (diesel agregát), přičemž
celá ochrana je doplněna čidly,
jež budou snímat výšku případné
hladiny vody v suterénu. Pro informaci: zaměřená hladina vody
v suterénu při povodni v roce 2002
činila –3,29 m = 188,100 BpV (kóta
±0,000 je umístěna na podlaze
v přízemí). Hradítka v chodbách
stavebnictví 04/11
17
přestavby architekta Machoně,
zejména údaje a výpočty týkající
se železobetonových monolitických konstrukcí, u kterých bylo
třeba posoudit jejich únosnost,
protože i po revitalizaci se zde
počítá s umístěním depozitářů.
Uvedenou přestavbu, charakterizovanou slovy „brutální“ zásahy,
část odborníků dnes hodnotí kladně a klade ji na roveň historickým
barokním úpravám.
Průběh realizace –
1. etapa
▲Schéma etap revitalizace Klementnina (5. etapa je výstavba podzemního parkoviště)
1.PP jsou navržena na úrovni
povodně 2002 +0,3 m = 188,400
BpV. V 1. etapě byla dokončena
přečerpávací jímka, ve 2. etapě
bude zhotovena první část sekcí
a nový náhradní zdroj elektrické energie, s dokončením zbylé
části sekcí se počítá postupně ve
3. a 4 etapě.
■ Vytvoření vstupu do areálu
tak, aby odpovídal v ýznamu
instituce.
■ Úpravy dispozic souboru objektů
podle provozně-funkčního schématu jednotlivých prostor nebo
celků tak, aby došlo k vytvoření
nových funkčních celků (např. využití prostor Hospodářského nádvoří k umístění jednopodlažního
podzemního depozitáře).
■ Úpravy vertikálních i horizontálních komunikací.
■ Koncepční návrh na přemístění
technického zázemí.
■ Vyřešení zásobování NK vozidly
(převoz knižních fondů z centrálního depozitáře, zásobování restaurace, bufetu, komunální služby).
■ Vyřešení parkování v areálu (minimálně pro 20 osobních vozů, NK
však požaduje vymístit nadzemní
parkování z dvorů areálu).
■ Zvláštním problémem, kterému
je třeba se věnovat, je vytváření
symbiózy mezi stávajícími konstrukcemi staveb a technickým
vybavením budov. Příkladem jsou
repase a výměna výtahů, které
musí splňovat platné předpisy,
zajistit dopravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace,
případně evakuaci osob. Při tom
všem je třeba v maximální možné
18
stavebnictví 04/11
míře respektovat stávající konstrukce.
■ Kompletní výměna inženýrských sítí v budově narážela na
kolize s historickými nálezy (maleb,
podlah). Důležité bylo proto ve
spolupráci se zástupci památkářů
a jednotlivých profesí najít trasy pro
jednotlivé sítě.
■ V současné době uživatel požaduje (a projektanti prověřují) možnost realizace automatizovaného
dopravníku knih, který by umožnil
přepravu z podzemního depozitáře
a z depozitáře v podkroví do čítáren a centrální půjčovny.
■ Jako médium pro chlazení
souboru objektů (depozitářů) byla
vybrána vltavská voda. Tu přivádí
do Klementina potrubí z jímacího
objektu umístěného pod zemí
za vltavskou nábřežní zdí (kde
je filtrována). Potrubí vede pod
Platnéřskou ulicí, před křižovatkou
s Křižovnickou ulicí pak přechází
do stávajícího kolektoru, kterým
pokračuje až k místu napojení do
Klementina.
■ Knihy umístěné v depozitářích
chrání instalované stabilní hasicí
zařízení (SHZ), tvořené zařízením
na vysokotlakou vodní mlhu.
Tento systém je zcela nezávislý
na dodávce elektrické energie,
čerpadla pohání plyn (Gas-driven
pump unit neboli GPU). Hnací
médium je stlačený vzduch
uložený v ocelových tlakových
lahvích. Systém je navržen jako
zavodněný, vybavený hlavicemi
s tepelnou pojistkou. V případě
prasknutí tepelné pojistky hlavice dojde k okamžitému skrápění
vodní mlhou. Strojovna SHZ je
umístěna v 1.PP objektu SO 03
a s jejím využitím se počítá
i v dalších etapách pro připojení
dalších depozitářů do systému
ochrany. Jsou zde umístěny dvě
nádrže na vodu a tlakové láhve
se stlačeným vzduchem pro
pohon čerpadel na vysokotlakou
mlhu.
■ V budovách bylo nutné zřídit
požární chráněné únikové cesty. Vzhledem k povaze objektu
(nemožnost instalace rozvodů
vzduchotechniky) po vzorkování
se zástupci památkářů posloužily
k tomuto účelu automatické otvírače oken ovládané elektrickou
požární signalizací (EPS). Tato zařízení jsou integrována do středového sloupku vytipovaných oken
(ta bylo třeba pro instalaci tohoto
zařízení upravit). Vložený sloupek
není na fasádě ani z chodby vůbec
patrný.
■ Při navrhování nových úprav
nastaly problémy se získáváním podkladů o provedených
úpravách a změnách souboru
staveb. Historická dokumentace
je uložena na mnoha místech,
navíc v několika státech Evropy –
v archivu NK v Klementinu, centrálním depozitáři NK v Praze –
Hostivaři, archivu NPÚ, Archivu
hlavního města Prahy; část historických výkresů je uložena ve
Francouzské národní knihovně
v Paříži, část ve Vatikánu v archivu jezuitského řádu.
Nepodařilo se však například
dohledat ani ucelenější a podrobnější výkresy z poslední radikální
Součástí 1. etapy revitalizace byly
úpravy SO 02, SO 03, SO 07, SO
10, SO 17, SO 18 a strojovna chlazení v 1.PP SO 07.
■ SO 02:
- „ zasíťování“ slaboproudými
rozvody;
- nezbytné havarijní opravy domovních rozvodů, zařízení a inženýrských sítí;
- nové depozitáře ve 4.NP se strojovnami v 5.NP;
- rozvody vytápění;
- výměna oken;
- zateplení železobetonového krovu
včetně výměny střešní krytiny.
SO 02 slouží postupnému umístění odborů NK po dobu revitalizace
areálu. Ten bude revitalizován až
v závěru 4. etapy.
■ SO 03:
- všechny prostory jsou opraveny
do definitivního stavu (kanceláře
ředitelství apod.);
- probíhají restaurátorské průzkumy
v návaznosti na stavební práce;
- nastává kompletní výměna inženýrských sítí;
- realizuje se výměna oken;
- dochází k zateplení železobetonového krovu včetně výměny
střešní krytiny;
- depozitáře ve 4.NP se strojovnami v 5.NP jsou zrekonstruovány;
- v 1.PP jsou umístěny nové prostory pro skladování odpadků,
včetně zdvihací plošiny pro jejich
dopravu na úroveň technického
nádvoří.
■ SO 07:
- strojovna chlazení v 1.PP.
■ SO 10:
- proběhly restaurátorské průzkumy a následně i práce v zrcadlové
kapli a barokním knihovním sále;
- knihy z barokního sálu byly přestěhovány na dobu rekonstrukce
barokního sálu do depozitáře
SO 02;
- nastala kompletní výměna inženýrských sítí;
- došlo k výměně oken;
- železobetonový krov byl zateplen
včetně výměny střešní krytiny;
- ve 4.NP jsou zrekonstruovány
depozitáře se strojovnou v 5.NP;
- v 1.PP jsou opravena sociální
zařízení.
■ SO 17:
- v ybudování přivaděče vltavské
vody v délce cca 170 m.
■ SO 18:
- oprava krovů Astronomické a Hodinové věže.
Zkušenosti získané při
zpracování projektů
a provádění stavby
■ Projektovat rekonstrukce historických objektů, zejména objektů
zapsaných jako národní kulturní
památka, je vždy obtížné, jako
významná pomůcka posloužily
publikace vydané NPÚ.
■ U podchytávání (podezdívání
zdiva SO 10, 1.PP) bylo při výstavbě zjištěno, že stěna v 1.PP
pod SO 10 má základovou spáru
nad projektovanou úrovní podlahy.
Tuto stěnu bylo nutné postupně
po záběrech podezdít. Tato nosná
obvodová stěna je postavena na
náplavech.
■ Detaily střech byly upraveny
podle požadavků památkářů a na
základě zkušeností realizační firmy.
▲ Stavební objekty areálu Klementina
■ Fresky – po demolicích dispozičně nevyhovujících příček v křídle
u Platnéřské ulice a v kancelářích
vedení bývalé STK byly pod nánosy
maleb objeveny barokní fresky.
■ Vídeňské kříže – po odstranění
vrchních vrstev podlah se objevily
dřevěné barokní podlahy z vídeňských křížů (způsob vyskládání prkenné podlahy používaný v baroku).
■ Železobetonové krovy – celý
areál NK má od poslední rekonstrukce v první polovině minulého
století (1924–52) provedené krovy
z železobetonových skořepin.
■ Havarijní výměr na sochy – stav
soch na fasádě do Seminářské
ulice byl při průzkumu a rekonstrukci střešního pláště označen
za havarijní. Na sochy byl vydán
havarijní výměr. Sochy firma snesla a odvezla na odbornou opravu.
■ Prasklé kamenné nadpraží
okna 1.NP Zrcadlové kaple – při
výměně oken v Zrcadlové kapli
se objevil prasklý nadokenní
kamenný překlad. Prasklina prochází celým prvkem. Bude odborně opraven (zpevní jej výztuž
vlepená do vyfrézované drážky ze
spodní strany prvku a „skoby“ na
bocích, vložené do vyfrézovaných
drážek). Finální povrch kamenného prvku pak podlehne úpravě
restaurátorů.
■ Na rekonstrukci takovéto památky samozřejmě dohlížejí
památkáři. Jak se postupně při
realizaci odkrývaly tušené, ale
přesto zcela neznámé detaily
a konstrukce, bylo nutné vše
postupně s památkáři znovu
projednávat a schvalovat. Vzhledem k tomu, že bylo třeba po
provedeném průzkumu zachovat
historické fresky v Zrcadlové kapli
a barokním knihovním sále, trasy
kabelů firma přemístila na fasádu
dle požadavku pověřeného pracovníka NPÚ.
■ Barokní žlab – při výkopových
pracích nové přípojky vodovodu byl
v rámci archeologického dohledu
objeven barokní žlab. Po odborném
vyjmutí byl vystaven v expozici
historie areálu.
■ Mnoho cenných praktických
zkušeností při realizaci získali projektanti i dodavatelé při pokládce
více než 4000 m² prejzové krytiny.
Klementinum
v číslech
Plochy (Klementinum je druhým
největším historickým areálem
v Praze, po Pražském hradu)
(kostely nejsou součástí projektu
ani Národní knihovny)
Celková plocha (včetně kostelů): 19 041 m² (téměř 2 ha)
inzerce
stavebnictví 04/11
19
■ Národní knihovna zpracuje cca
100 000 svazků (za rok 2009).
■ Počet čtenářských návštěv:
cca 351 147 návštěvníků (za rok
2009).
■ Registrovaných č tenář ů:
cca 33 422 návštěvníků (za rok
2009).
■ Počet výpůjček: cca 614 908
návštěvníků (za rok 2009). ■
▲ Kancelář generálního ředitele NK ve 2.NP (s podlahou tvořenou historickými prkny, v pozadí jsou vidět do výklenků druhotně umístěné zrestaurované dveře)
▲R
ekonstruovaná kancelář ve 3.NP (strop je tvořen železobetonovým trámovým stropem z doby rekonstrukce
arch. Machoně, na podlaze je nová prkenná podlaha)
Celková zastavěná plocha (včetně
kostelů): 13 012 m²
Celková zastavěná plocha (bez
kostelů): 10 355 m²
Plocha nádvoří: 6029 m²
Obestavěný prostor:
6142,7 m³ (nadzemní i podzemní
část)
Zastavěná plocha: 1190,3 m²
Stávající budovy
Nadzemní část: 212 351 m³
Podzemní část: 11 790 m³
Stávající objem celkem: 224 141 m³
Parkování v návrhu
■ Varianta 1 – pouze VIP na části
Hlavního nádvoří pro maximálně
16 automobilů.
■ Varianta 2 – zákaz parkování
v areálu.
■ Varianta 3 – podzemní parkoviště
pro omezený počet automobilů
pod Hospodářským nádvořím
(maximálně 59 automobilů – dvě
podlaží), či pod Technickým nádvo-
Nové budovy (vestavby)
Užitná plocha: 1112,8 m²
20
stavebnictví 04/11
řím (maximálně 21 automobilů –
jedno podlaží).
Základní údaje o provozu Národní knihovny v areálu Klementina
■ Národní knihovna v Klementinu uchovává v nevyhovujících
podmínkách 3,25 mil. svazků
(Novodobé fondy a služby, Historické a hudební fondy, Slovanská knihovna, Knihovnický
institut).
■ Národní knihovna v Centrálním
depozitáři v Hostivaři uchovává
4,5 mil. svazků, které jsou dopravovány několikrát denně k výpůjčkám do areálu Klementina.
Základní údaje o stavbě
Investor:
Národní knihovna České
republiky (státní příspěvková organizace zřízená
ministerstvem ČR)
Autor návrhu a zpracovatel
projektové dokumentace:
METROPROJEKT
Praha a.s.
Hlavní inženýr projektu:
Ing. arch. Hana
Vermachová
Odpovědný projektant:
Ing. Pavel Burian
Organizační řízení projektu:
Jaroslav Kupr
Architektonické řešení:
Ing. arch. Miroslav Rous,
Ing. arch. MgA. Michal
Motyčka
Stavební řešení:
Ing. Pavel Burian,
Ing. Petr Urbánek,
Ing. Karel Stejskal
Statické řešení:
Ing. Zdeněk Veselý,
Ing. Miroslav Špaček
Zhotovitel stavby – 1. etapy:
Sdružení společností
Metrostav a.s. a Arstav
s.r.o.
Vedoucí projektu:
Ing. Karel Hrdlovics
Stavbyvedoucí:
Ing. Jiří Pauler
Dodavatel technologií:
Instalace Praha
spol. s r. o.
Inženýrská činnost a TDI:
Národní knihovna
České republiky
Doba výstavby 1. etapy: 02/2010–03/2011
Dokončení restaurátorských
prací – Zrcadlová kaple, Barokní
knihovna:
11/2011
Autorská spolupráce:
Pavel Jerie a Ing. David Krása
stavebnictví 04/11
21
interview
text: Petr Zázvorka
▲ Ing. Jiří Košulič
„Stavebnictví na dotek“
má letos dvacet let
Ing. Jiří Košulič je generálním ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti RTS, která se specializuje na softwarová řešení zejména
pro stavební společnosti, tvorbu cenové soustavy
pro oceňování stavebních prací a pořádání veřejných zakázek. V čele společnosti, kterou spoluzakládal, působí již 20 let.
v roce 1991 bylo už orientováno
na služby pro stavební dodavatele, především v oblasti software,
hardware a rozpočtování. Tyto
oblasti jsou vlastně naší hlavní
náplní dodnes, i když technické
možnosti jsou natolik rozdílné, že
pohled na celou problematiku se
naprosto změnil.
Můžete charakterizovat vývoj,
kterým v této oblasti za posledních dvacet let české stavebnictví prošlo?
Toto období přímo souvisí s mým
profesním zaměřením i osobní
kariérou ve stavebnictví. Zažil jsem
dobu, kdy se říkalo, možná to do
jisté míry i platilo, že „počítače jsou
daň pokroku“. Byla to doba velkých
sálových počítačů Tesla, IBM, EC,
doba podnikových výpočetních
středisek, programování v tzv. oboru
hromadných dat, výstupů s velkou
časovou prodlevou.
Po absolvování stavební fakulty VUT
v Brně jsem nastoupil do výpočetního střediska Ingstavu Brno jako
programátor, později jsem pracoval
v Pozemních stavbách a pak v Ze-
V čem se vaše přístupy změnily?
Zpočátku jsme pro osobní počítače
připravovali softwarové produkty pro
ekonomiku, rozpočty i kalkulace tzv.
agendovým systémem. Strategickým záměrem naší společnosti byl
už v té době vývoj a poskytování
vlastního informačního systému
založeného na osobních počítačích, s plným propojením všech
informací a se zaměřením na oblast
stavebnictví.
V té souvislosti jsme se také rozhodli
vyvíjet a udržovat sborníky stavebních a montážních prací, jako základ
našich softwarových produktů pro
rozpočtování a kalkulace včetně systému výpočtu orientačních jednotkových cen, umožňující investorům
získat orientaci na trhu.
22
stavebnictví 04/11
mědělských stavbách. Po období
tzv. ekonomických agend jsme se
začali zabývat také rozpočtováním,
kalkulacemi a přípravou stavební
výroby včetně fakturace a vyhodnocení. V této oblasti se ještě výrazněji než v ekonomických agendách
projevovala nevýhoda dávkových
zapracování. To nás vedlo k přípravě
softwarových produktů pro osobní
počítače, i když kapacity pamětí byly
velkým problémem.
Přišel rok 1989 a z podnikového
ředitelství státního podniku zůstaly
logicky pouze činnosti, o které byl
zájem. Byl jsem jmenován ředitelem státního podniku, který měl
projektanty, programátory, přípravu
výroby a strojní investice. Následné
založení soukromé společnosti RTS
foto: Tomáš Malý
Od roku 1994 jsem rozšířili naši
nabídku služeb o poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Zpracování soupisů prací, posuzování nabídkových cen pro zadavatele – to byly první naše kontakty
s veřejnými zakázkami. Plynule jsem
tuto nabídku rozšířili na komplexní
poradenskou službu v této oblasti,
které se věnujeme dosud, nadále
zejména v zakázkách na stavební práce. V roce 1996 se měnila
situace v oblasti technologických
podpor pro vývoj softwarových
řešení a operačních systémů a tyto
technologie vytvořily tlak na celkovou změnu řešení. Technologické
možnosti vedly k výrazné obměně
celého vývojového týmu, ale také
ke zcela novému informačnímu
systému na bázi Windows včetně
internetových aplikací.
V roce 1998 jsme se rozhodli pro
transformaci na akciovou společnost, založili jsme systém divizí,
informačních systémů, stavebních
informací, hardwaru a veřejných
zakázek. Posílili jsme tím naši pozici
ve vztahu ke středním a velkým
stavebním dodavatelům, kterým
jsme mohli nabídnout komplexní
řešení IT. V roce 2004 jsme zahájili
provoz dvou internetových portálů.
Pro oblast zadávání veřejných zakázek provozujeme portál www.
stavebnionline.cz a pro celou oblast
stavebnictví portál www.stavebnistandrady.cz.
Takový je stručný přehled dvacetiletého vývoje firmy, která začínala se
třemi zakladateli a ročním obratem 2
miliony korun, dnes má 55 zaměstnanců a roční obrat přesahuje 70
milionů korun.
Jak se měnil v průběhu let přístup českých stavebních podnikatelů k zavádění nových softwarových produktů?
Vznik menších soukromých firem
rozpadem řady státních podniků
a tím jejich odchod od sálových počítačů vedl k požadavkům na základní
řešení zcela oddělených produktů,
obvykle pro účetnictví, mzdy a přípravu stavební výroby. Dalším krokem bylo rozšiřování těchto oblastí
o další moduly, fakturace, pokladní
knihy, sklady, převodní příkazy,
personalistiku. V oblasti přípravy stavební výroby to byly harmonogramy,
soupisy provedených prací a výrobní
faktury. Postupem času vedení
firem požadovalo provázání všech
informací do jednoho systému, tedy
propojení modulů ekonomických,
mzdových a celé přípravy výroby
do jednoho informačního systému.
Požadavky na komplexní přístup
k informacím si vynucovaly potřebu
síťového propojení, nejprve pevných
míst, závodů, středisek, později
všech pracovních stanic.
Zvýšený zájem o sledování a kontrolu nákladů je příležitostí pro plné
uplatnění možností našich produktů
pro sledování a vyhodnocení stavebních zakázek. Je to reakce na
větší tlak na produktivitu a také tlak
na kvalitu ze strany objednatelů.
Dnes je kladen stále větší důraz na
zapojení mobilních technologií do
systému řízení staveb, samozřejmě
v rámci komplexního ERP systému.
Hovořil jste o poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Jaký je jejich vývoj a proměna?
Možná by šlo celý vývoj v zadávání veřejných zakázek jednoduše
charakterizovat počtem stran, na
kterých jsou pokyny pro vyhlašování
veřejných zakázek sepsány. V roce
1920 se jednalo o nařízení vlády
v rozsahu šestnácti stran, zákon
z roku 1994 obsahoval paragrafové
znění v rozsahu třiceti stran a současný stav zákona má 66 stran.
Důležitější než rozsah jsou důvody
pro neustálé novelizace. Jedním důvodem jsou změny evropské směrnice a povinnost jejich promítnutí do
národní legislativy a druhým snaha
promítnout zkušenosti z praktické
aplikace zákona u nás. Nemyslím, že
je dobré každou negativní zkušenost
řešit úpravou ustanovení zákona,
vede to k prohlubování formálního
přístupu při dodržování zákonných
ustanovení.
Zákon o zadávání veřejných zakázek
vymezuje proces výběru dodavatele, přesto si nemyslím, že má být
manuálem pro zadavatele. Po roce
1989 údajně existovala obava, že
celá společnost je natolik nedospělá,
proto není možné zákony formulovat
v obecných pojmech, protože by
nebyly společností dostatečně citlivě vnímány. I kdybych připustil, že
to v dané době mohlo být správné
rozhodnutí, jsem přesvědčen, že
další novelizace měly a mají směřovat ke zjednodušení a tím vytvářet
podmínky pro výkladová stanoviska
mající dlouhodobou platnost.
Zadávací dokumentace u veřejné
zakázky na stavební práce obsahuje
řadu dokumentů a podmínek stanovených zadavatelem pro plnění
dané veřejné zakázky. Zadavatel
nemá povinnost porovnávat své požadavky z pohledu jejich obvyklosti
nebo přiměřenosti v daném oboru
– myslím, že tato možnost chybí.
Vede to k debatám o přiměřenosti
požadavků. Jejich posouzení je problematické. Zlepšení tohoto stavu
vidím ve stanovení standardních,
obvyklých podmínek pro stavební
zakázky včetně definicí obsahu
a formy dokumentů.
Expertní skupina SPS v ČR pro
ceny a veřejnou zakázku, jíž předsedám, připravila návrh textu Všeobecných obchodních podmínek
pro zhotovení stavby, vydaných
už v roce 2007. Zkušenost s jejich
uplatněním v zadávací dokumentaci nás vedla k tomu, že v rámci
jednání o novele zákona předložil
SPS v ČR návrh řešit podmínky
obsahu zadávací dokumentace na
stavební práce formou prováděcí
vyhlášky. V připravovaném textu
paragrafového znění novely jsou
tyto návrhy zařazeny. Pokud přečkají
další kola projednávání, bude na nás,
abychom připravili návrhy těchto
dokumentů. Některé jiné navrhované změny jsou z našeho pohledu
problematické, ať již jde o snahu
umožnit účast v soutěži subjektům
bez požadavků na kvalifikaci, nebo
snižování limitů pro zakázky malého
rozsahu. Snaha zapracovat do zákona taková ustanovení pod heslem
boje proti korupci omezují věcnou
debatu nad jejich smyslem. Může
to dokonce vytvářet dojem, že u nás
nepanuje ani elementární důvěra
v odpovědnost zadavatele. To pro
mě není přijatelné – zákon by se
tímto směrem neměl ubírat.
Zmínil jste se o stavebních standardech. Mohl byste upřesnit
jejich význam pro investory
a dodavatele?
Problematikou českých stavebních
standardů jsme se začali zabývat
proto, že jsme si v rámci jednání se
stavebními firmami i na našich seminářů uvědomovali, že řada pojmů
a dokumentů je stavební odborné
veřejnosti známá, ale při jednání se
zjistí, že představy o jejich obsahu,
případně významu, jsou rozdílné.
Na tuto situaci jsem reagovali zřízením nového internetového portálu
s cílem soustředit zde ty informace,
které jsou ve stavebnictví běžně
používané, a pokusit se upřesnit
jejich význam. Dalším důvodem pro
provozování tohoto portálu byl fakt,
že zadavatelé veřejných zakázek jsou
zákonem postaveni do role toho, kdo
stanovuje podmínky nejen pro výběr
dodavatele, ale tím i pro realizaci
stavby. Zadavatel by měl mít tedy
k dispozici informace o standardních
postupech, podmínkách a dokumentech souvisejících s přípravou
a realizací stavební zakázky, aby
mohl své požadavky korigovat.
Na internetovém portálu České
stavební standardy, který provozujeme a aktualizujeme, naleznete také
metodikou oceňování stavebních
prací, informace k cenové soustavě
RTS DATA, technické popisy stavebních prací, související legislativu
a možnost dotazů a odpovědí. Portál
dává k dispozici také aktuální sazby
objemových ukazatelů pro odhady
nákladů stavebních investic.
Lze porovnat ceny veřejných zakázek u dopravních staveb v ČR
a v zahraničí?
Netroufnu si říct, že porovnání smysl
nemá. Základním předpokladem je
ale srovnatelnost všech podmínek,
nákupu pozemků, vyvolaných investic, projektovaných parametrů atd.
Chybí mi dostatečné zkušenosti
a informace, můžu jen tiše předpokládat, že zpracovatelé takových
srovnání jsou na tom lépe než já.
Rozhodující objem těchto zakázek
zadává jeden zadavatel, který má
na základě svých zkušeností systém
soupisu prací formou do jisté míry
agregovaných položek, se kterými
nemám příliš zkušeností.
Přesto si myslím, že by bylo možné
provést posouzení na úrovni jednotkových cen stavebních prací ve
struktuře kalkulačního vzorce, které
je používáno zejména v případech
vysvětlování mimořádně nízké
nabídkové ceny u běžných stavebních prací. Takový postup umožní
posoudit jednotkovou cenu z hlediska přiměřenosti na českému trhu.
Rozborem jednotlivých nákladových
složek je možné posoudit, zda
uvedené hodnoty zahrnují všechny
pracovní operace dané stavební práce, zda jsou sazby obvyklé a reálné
v místě a čase, a tedy zda výsledná
jednotková cena představuje oprávněné náklady. Mohl by to být další
drobný příspěvek k argumentaci na
téma předražené dálnice.
Jak hodnotíte další výhledy českého stavebnictví, a tedy i RTS?
Výhled stavebnictví i RTS mohu komentovat podobně, jako se ekonom
Tomáš Sedláček vyjádřil k dotazu,
kdy skončí krize. Jeho odpověď byla:
„Krize skončí, až skončí krize.“
Naše společnost je dlouhodobě
zaměřena na oblast stavebnictví a nepředpokládáme v tomto
zaměření žádnou změnu, mimo
jiné proto, že nic jiného neumíme
a věříme, že podmínky pro stavebnictví se u nás zlepší. Pokud je
možné v současné situaci hledat
klady, pak mezi ně určitě patří
zvýšený zájem o sledování nákladů
a celkové řízení stavební výroby.
S tím souvisí i náš předpoklad, že
bude pokračovat zájem o zapojení
mobilních technologií do informačního systému, bude kladen
zvýšený důraz na dokumentační
systém průběhu stavby a systém
komunikace mezi všemi účastníky
procesu řízení na stavbách. Bude
také kladen větší důraz na přípravu
zadání stavby, projektu, soupisu
prací, technických podmínek, ale
i na další etapy procesu, jako je
kontrola provádění prací a vyhodnocení stavby. To je oblast, kde
máme co nabídnout. Samostatnou
výzvou je propojení grafických systémů pro projektování se zpracováním výkazů výměr, rozpočtováním,
sestavením soupisů prací, a to
bez papírové dokumentace. Pozornost budeme i nadále věnovat
vzdělávání v oblastech, kde máme
nějaké zkušenosti – jde zejména
o ceny stavebních prací a zadávání
veřejných zakázek. Formu seminářů a dlouhodobé spolupráce
se středními a vysokými školami
považujeme za osvědčenou a budeme v ní pokračovat.
Rád bych skončil slovy jiného ekonoma, Štěpána Pírka, které uvedl v jednom ze svých článků: „Naší zbraní
proti krizi není stát, ale pracovitost,
rozum a skromnost. Ty vytvářejí
naše dlouhodobé bohatství, které
vydrží i pro příští generace“. ■
stavebnictví 04/11
23
mostní stavby
text: Jindřich Řičica
grafické podklady: autor
■
▲ Obr. 1. Karlův most, Praha – podemletí a zničení pilířů č. 5 a 6 při povodni roku 1890 (zdroj: Karlův most, kolektiv autorů, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, Praha 2007)
Hlavní příčiny geotechnických
poruch a havárií staveb – III
Ing. Jindřich Řičica
Vystudoval Fakultu stavební ČVUT
v Praze, obor vodní stavby. Pracoval v oblasti speciálního zakládání
staveb jako stavbyvedoucí, vývojář
technologií a projektový manažer
environmentálních sanací. Od roku
1995 byl generálním ředitelem Soletanche ČR s.r.o., pobočky přední
mezinárodní firmy. V současnosti
je předsedou ADSZS (Asociace
dodavatelů speciálního zakládání staveb). Autorizovaný inženýr v oboru
geotechnika.
E-mail: [email protected]
Odborná geotechnická veřejnost ve světě byla
v posledních letech překvapena výskytem vážných nehod a poruch na stavbách. Evropská
federace dodavatelů speciálního zakládání (EFFC)
24
stavebnictví 04/11
se rozhodla tomuto problému obzvláště věnovat.
I u nás je toto téma aktuální a havárie mají své
důvody, které je třeba pro odstranění nebezpečí
znát. Závěrečný článek seriálu je zaměřen na soubor aspektů, který souhrnně nazýváme „lidským
faktorem“ a v geotechnickém inženýrství má ve
srovnání s jinými oblastmi stavitelství na příčiny
nehod mimořádný vliv.
Již v předchozích popisech a rozborech příčin nehod byla přítomnost
lidského faktoru zachycena. Je zřejmé, že většině nehod šlo zabránit.
I podle jednoho nizozemského výzkumu nehod u čtyřiceti hlubokých
jam bylo 80 % těchto případů důsledkem nedostatečného, nesprávného nebo nekompletního použití běžných geotechnických znalostí
a zkušeností. Ve zbylých 20 % byl příčinou nedostatek nejmodernějších geotechnických znalostí.
Při dnešní úrovni znalostí dovedeme zabránit účinkům i mimořádně
velkých vnějších vlivů – srovnejme poruchu Karlova mostu podemletím základů v roce 1890 (obr. 1) a nedávnou opravu narušení těchto
základů povodní v roce 2002 [5]. Vliv externích faktorů se nezdá být
vážný a řešení problémů je převážně v lidských silách. Tyto závěry byly
diskutovány na již zmíněné konferenci v Londýně [1]. Zde byla předložena nizozemská metodologická koncepce poruch, z níž v dalších
třech kapitolách častěji cituji [6]. Tato metoda klasifikuje mnohočetné
a vzájemně závislé příčiny nehod do tří úrovní (obr. 2):
■ mikroúroveň: činitelé individuality a technologie;
■ meziúroveň: činitelé organizace projektu;
■ makroúroveň: činitelé stavebnictví a externí.
Nehody jsou kombinací příčin přicházejících z těchto úrovní. Například
na mikroúrovni učiní konkrétní geotechnický inženýr chybu v návrhu
konstrukce, na meziúrovni projektu není provedena kontrola návrhu,
protože není na makroúrovni příslušnými stavebními předpisy požadována. Kupříkladu v ČR nebyl zaveden institut přezkoušení projektu,
jako je tomu v sousední SRN. Tam existuje funkce „Prüfingenieur“,
který posoudí projekt z hlediska platných předpisů a vyloučí možné
nebezpečné řešení, jež vzniklo například v důsledku konkurenčního
boje o zakázku.
V tomto klasifikačním systému se podívejme blíže na jednotlivé
úrovně příčin.
Individuální odborník a technologie
Hlavním činitelem na této úrovni je geotechnický inženýr, jenž ve
stavebním procesu provádí odborný úkol, kterým je návrh nebo
realizace stavební konstrukce. Příkladem jeho selhání mohou být nevědomé chyby v důsledku nedostatečných znalostí nebo zkušeností,
jako je například přehlédnutí vlivu geologické heterogenity, použití
nesprávného geotechnického modelu nebo početní chyby. Právě
v geotechnice existuje inherentní problém subjektivity interpretace
podmínek základové půdy, takže je na první pohled obtížné určit,
zda je taková interpretace správná, či ne. Jiným příkladem selhání je
neospravedlnitelná manipulace s geotechnickými daty, například pro
zakrytí dalších problémů před nadřízenými. Individuální selhání existuje
tehdy, pokud jiný odborník v té samé situaci podobnou chybu neudělá
a zabrání tak nehodě.
a technologie. Někdy však dochází k posunu a on musí pokračovat
v návrhu či realizaci, založené na předchozích rozhodnutích jiných
odborníků. Někdy dojde k poruše materiálu či technologie navzdory
řádným znalostem a zkušenostem.
Na této úrovni je nutné se zmínit také o řemeslné kultuře pracovníků na
nižších úrovních, kteří mohou mít také významný vliv na výsledek díla.
Geotechnické práce jsou většinou ukryty v hloubce a dají se obtížně
kontrolovat. Proto je třeba vyhledávat pro tyto činnosti specialisty,
kteří mají pro toto netradiční řemeslo nejen potřebné schopnosti, ale
i určité zanícení a zodpovědnost.
Obor speciálního zakládání se začal prudce rozvíjet v Evropě na
počátku šedesátých let minulého století a zhruba po jednu generaci
byly požadavky na odborný personál plně saturovány. Naplňoval
poptávku po prestižní práci v moderní mechanizované profesi a pro
předchozí generaci byly těžké staveništní podmínky ještě přijatelné.
V posledních letech se však objevují signály, že v této situaci dochází
k zásadní změně. Nejprve se objevil nedostatek nových techniků
a inženýrů, ten byl však zakryt globálním poklesem stavebních aktivit.
Nyní se ale objevují zprávy o všeobecném nedostatku kvalitních dělníků – nejprve v profesích jako například betonáři podzemních stěn.
Při vyšetřování havárie v Kolíně nad Rýnem pronikly na veřejnost
zprávy o závažných nedostatcích v pracovní disciplíně, které, ačkoliv
neměly přímý vliv na tuto nehodu, byly dříve v prostředí německého
průmyslu naprosto nepředstavitelné. V Nizozemí a Belgii se zase
zcela nedávno snažil výzkumný tým najít příčiny prudkého a bezprecedentního nárůstu těžkých průvalů podzemních stěn od roku 2007.
Na přesné příčiny se nepřišlo, ale byla konstatována nízká kvalita procesu betonáže [1, 7]. Významným činitelem je zde patrně generační
obměna původních kvalifikovaných dělníků za novou generaci zcela
námezdných sil, často z jiných zemí, majících k dané práci odcizený
vztah. V tomto případě by bylo třeba tento problém řešit na makroúrovni. Obrázek 3 na příkladu poruchy v betonáži podzemní stěny
názorně ilustruje, jak jsou i tito dělničtí členové pracovního týmu pro
konečný výsledek důležití.
Nizozemský výzkum poruch potvrzuje dominantní roli lidského faktoru v geotechnickém inženýrství a upozorňuje, že „…pokud člověk
pracuje s komplexními systémy, v nichž existuje mnoho vzájemných
závislostí a podsystémů, je selhání nevyhnutelné…“. Proto je v geotechnice tak důležitý monitoring technologických procesů, vlastní
stavby i jejího okolí.
Organizace projektu
▲ Obr.
2. Klasifikace příčin geotechnických nehod ve třech úrovních
Jelikož geotechnika zahrnuje návrh nebo realizaci konstrukce spolupůsobící se základovou půdou, má druhá skupina příčin nehod
na mikroúrovni technický původ. Zahrnuje selhání geotechnických
materiálů, technologií nebo systémů, např. monitoringu. Opět lze
selhání určit, pokud existuje jiný materiál, technologie nebo systém,
který by nehodě zabránil. Mezi oběma příčinami je však těsný vztah,
neboť geotechnický odborník obvykle zodpovídá za volbu materiálu
Na této meziúrovni je pouze jedna komplexní příčina poruch a tou je
konkrétní organizace vztahů mezi lidmi pro realizaci daného stavebního
projektu. Ta zajišťuje rozdělení odpovědností za návrh a realizaci projektu v požadovaných mezích času a rozpočtu, podle bezpečnostních
a kvalitativních specifikací. Typickou odpovědností v takovém systému
je dobrá komunikace mezi členy týmu nebo kontrola kvality. Manažeři
jsou zodpovědní za výkonné a účinné fungování organizace projektu,
a musí proto zajistit odpovídající strukturu a kulturu. Na meziúrovni
organizace existuje selhání, pokud by jiný způsob organizování projektu
zabránil geotechnické nehodě. Tento jiný způsob organizování může
zahrnovat jiné rozdělení rolí, úkolů a zodpovědností, jiný způsob komunikace a koordinace atd.
▼ Obr. 3. Foto poruchy v betonu podzemní stěny – odkryté přerušení souvislosti betonáže, po vyčištění inkluze nečistot
stavebnictví 04/11
25
Na meziúrovni také záleží na „firemní kultuře“ jednotlivých partnerů, na
jejich schopnosti vnímat a oceňovat rizika stavebního procesu. V pevné
firemní kultuře je zajištěna dobrá komunikace znalostí a zkušeností mezi
jednotlivci a také disciplína k přijatým pravidlům. Nedostatečnou firemní
kulturou jsou například vysvětlovány poruchy na podzemních stěnách
v USA a Beneluxu [7].
V organizaci projektu se mnohdy kumulují jednotlivé příčiny poruch,
které ve vzájemné interakci spíše přispívají k rozšíření geotechnického
selhání, než aby přispěly k jeho utlumení. Dobrou ukázkou toho je
následující případ, který je také příkladem dokonalého vyhodnocení
nehody a přijetí rozsáhlých protiopatření.
Havárie tunelu pro expresní vlak na letišti Heathrow v roce 1994
– vyhodnocení nehody [8]
Jde patrně o nejznámější geotechnikou havárii s také zřejmě největší škodou, dosahující 2,8 mld. Kč. Jako zázrakem však nedošlo
k žádnému zranění – obr. 4.
Technické okolnosti nehody tunelu, raženého NRTM
v hloubce 30 m souběžně
s dvěma dalšími, byly již
v ČR dosti podrobně popsány [4], a proto se soustřeďme
na výsledky oficiálního vyšet■
řování
příčin, rozděleného ▲ Obr. 4. Letiště Heathrow v Londýně –
takto:
havárie tunelu expresního vlaku
■ Návrh
- monitoring – režim interpretace byl nedostatečný;
- nedostatečně robustní návrh – byla příliš plochá klenba v počvě
tunelu, s malým stupněm bezpečnosti;
- interakce tunelu s okolím – nebyla uvažována.
■ Kvalita provádění
- systém tzv. sebecertifikace dodavatele se po úporně vysoutěženém
tendru podvolil tlakům na snížení kvality;
- nebyly dodrženy předepsané tloušťky stěn;
- vadné bylo provádění spodní klenby a spojů kleneb.
■ Uspořádání kontraktu
- kontrakt „Navrhni/Postav“ – klient se vzdal kontroly dodavatele i metody NRTM;
- chabé oceňování komplexu „nebezpečí – důsledky – rizika“.
■ Řízení/Kultura
- všeobecné organizační selhání;
- kultura „tlaku na výkony“;
- slabý „obranný systém“ – podcenění režimu monitoringu/interpretace.
Z tohoto přehledu je patrné, jak mnoho jednotlivých příčin se vzájemně kombinovalo a posilovalo až k nevyhnutelné nehodě. Celý resort
britského stavebnictví se z této havárie náležitě poučil a byla zavedena
rozsáhlá opatření v několika sférách činností.
■ Navrhování – byly zavedeny nové předpisy a normy:
- HSE (1996) – Bezpečnost tunelů ražených NRTM;
- ICE (1996) – Ostění ze stříkaného betonu pro tunely v měkké základové půdě;
- BTS (2004) – Tunelové ostění: Návrhová příručka.
■ Legislativa – byly vyhlášeny nové bezpečnostní předpisy (HSE – 1994,
2000, 2007):
- Povinnosti klienta – kompetentní tým;
- Povinnosti projektanta – proveditelný návrh;
- Povinnosti dodavatele – oceňovat a řídit rizika;
- Nový zákon umožňuje postihnout i firmu až k úplné likvidaci.
■ Obchod a pojištění – Asociace britských pojišťoven zavedla od roku
2003 nové povinnosti:
26
stavebnictví 04/11
- Řízení rizik;
- Oceňování rizik a jejich registry;
- Podpora nastavení základních parametrů kontraktu.
■ Příprava investic – na dalším projektu rozšíření letiště byly uplatněny
nové zásady:
- Klient drží všechna rizika – čas, rozpočet a kvalitu;
- Dodavatelský tým stanoví milníky – v pevných úrovních zisku;
- Pobídkový fond podporuje veškerá vylepšení;
- Proaktivní přístup k řízení rizik – neznamená úplné vyloučení sporů.
Uvedený příklad je ideálním návodem, jak postupovat, aby se v maximální možné míře předešlo nehodám.
Avšak jako v žádné lidské činnosti nelze ani v geotechnickém inženýrství
zcela vyloučit projev ojedinělé negativní orientace lidského činitele na
klam a podvod. Následující příklad takovou poruchu lidského jednání
na úrovni projektu ukazuje.
Sídliště Shatin, Hongkong – vyhodnocení poruchy v roce 2000 [8]
Krátce po dokončení výškových obytných budov bloků D a E (obr. 5)
s 34 patry a celkem 656 byty došlo na přelomu let 1999–2000 k jejich
nadměrnému a nerovnoměrnému sedání. Každá z budov byla založena
na 18 vrtaných pilotách o průměru 2,3 m a délce přes 40 m, které měly
být vetknuty do křemitého monzonitu s intruzemi granitu v podloží. Jádrové kontrolní vrty pilotami
pak ukázaly přímo kriminální
nedostatky – z celkem 36 ks
pilot bylo:
■ 21 ks kratších o 2 až 15 m!;
■ 11 ks založeno v měkkém
bahnu (sediment z vrtání);
■ pouze 4 ks byly založeny
v monzonitu (obr. 6).
▲ Obr. 5. Sídliště Shatin v Hongkongu –
obytné výškové domy a ukázka částečně
Vyšetřování převzala honnavětralého granitu v podloží
gkongská nezávislá protikorupční komise (ICAC), zabývající se v období stavebního
boomu desítkami podobných
případů, která došla k následujícím závěrům:
■ dodavatel pilot podvodně
zkracoval piloty a falšoval protokoly o provádění
(obr. 7);
■ stavební dozor byl nedostatečný a špatná práce ▲ Obr. 6. Sídliště Shatin – model založení
a znázornění nedostatečného dovrtání pilot
nebyla zjištěna;
■ obě budovy bylo nutno demolovat a obci tak vznikla škoda ve výši
1,5 mld. Kč. Dva hlavní viníci, manažeři dodavatele pilot, byli v roce
2002 odsouzeni na 12 let a jeden na 5 let nepodmíněně.
▲ Obr. 7. Sídliště Shatin – zfalšované měřicí pásmo a absence vrtného jádra
mezi betonem piloty a granitem
VLASTNICTVÍ RIZIKA
Klient
Klient
RIZIKA
RIZIKA
VLASTNICTVÍ
VLASTNICTVÍ
Klient
Dodavatel
Dodavatel
VLASTNICTVÍ RIZIKA
Hongkongské ministerstvo výstavby vyvodilo z Dodavatel
případu důsledná
opatření.
■ Technická: nový předpis pro kontrolu pilot; nekompromisní vyžadování
kontrolních jádrových vrtů pilotami.
■ Legislativní: oprava stavební vyhlášky s požadavkem na účast autorizovaných geotechniků; pravidla pro stavební dozor určující kompetence
a zodpovědnosti osob, jejich počet na stavbě.
■ Příprava investic: prekvalifikace speciálních subdodavatelů; vyhodnocení rizik u nejnižších nabídek.
VLASTNICTVÍ
VLASTNICTVÍ
RIZIKA
RIZIKA
RELACE SMLOUVY A RIZIKA
RELACE SMLOUVY A RIZIKARELACE SMLOUVY A RIZIKA
Pevná cena
Nastavení smlouvy Položkový
Navrhni/Postav
rozpočet
Pevná
cena
Nastavení smlouvy Položkový
Pevná cena
Položkový
Navrhni/Postav
rozpočet
Nastavení
smlouvy
Navrhni/Postav
rozpočet
Obdobný případ, v menším rozsahu, se stal před mnoha lety i v Čes▲ Obr. 8. Schéma nastavení smluvních vztahů a následný podíl na rizikách
projektu [9]
koslovensku. Motivací bylo získání mimořádných cílových prémií při
zakládání velké kancelářské budovy. Mistr, zastupující stavbyvedoucího, rozhodl svévolně o krácení některých pilot a zfalšoval jejich
protokoly. Na podvod se však přišlo při uzávěrce stavby a piloty
byly včas, ale nákladně opraveny pomocí převrtávaných mikropilot.
K trestnímu stíhání však nedošlo, protože se tehdy za viníka zaručila
stranická organizace. Jediným poučením z tohoto selhání zůstává
jen opatrnost v používání výkonnostních mzdových pobídek v oboru
speciálního zakládání.
Stavební průmysl
Na makroúrovni jsou dvě skupiny příčin poruch – stavebnictví, s jeho
širokou sítí vztahů, a dále externí vlivy. Vnější vlivy jsou však ojedinělé,
proto se jim nebudeme podrobně věnovat. Za zmínku však přeci jen
stojí jeden důležitý faktor – a tím je buď příliš mnoho, anebo příliš málo
státních regulací. Ve stavebnictví spolupůsobí na plánování, navrhování a realizaci stavebních projektů různí partneři, jako jsou klienti,
projektanti, dodavatelé a subdodavatelé, dodavatelé materiálů, úřady
a odborné organizace. Účastníci stavebního průmyslu používají určité
rutinní systémy, přístupy a chování. A právě tyto dva poslední prvky vybavují stavební průmysl kulturou. Uveďme hlavní příklady příčin selhání
na této úrovni – je to širší nedostatek znalostí, nouze o dobře vyškolené
odborníky a zaměření na nejnižší náklady. Takové příčiny nemohou být
vyřešeny na úrovních individuálních odborníků nebo organizace projektu.
Jde o problémy, které vyžadují společnou iniciativu celého stavebního
průmyslu. Obzvláště zaměření na nejnižší náklady je natolik dominantní
příčinou geotechnických nehod, že vyžaduje důkladnější objasnění.
Kultura „zaměření na nejnižší náklady“
Tento faktor se objevuje v jisté formě u všech v tomto článku probíraných nehod. Nelze při analýze těchto případů naopak doložit, že
k nehodě došlo navzdory nejvyššímu důrazu na bezpečnost a na
kvalitu. Jedině případ havárie Deepwater Horizon je výjimkou.
Při podrobnějším vyhodnocování uvedených případů byl většinou
jako jeden z důvodů nehody uveden i způsob zadání projektu
a ustavení následné smlouvy. Jednalo se vždy o typ kontraktu
buď za „pevnou cenu“ (Lump Sum), nebo „Navrhni a postav“ (De-
sign&Built). Pro geotechnické projekty jsou tyto typy kontraktů velmi
riskantní a zásadně nevhodné. Ve vztahu mezi klientem, zadavatelem
projektu a jeho dodavatelem vždy existuje určité potenciální napětí
o rozdělení výhod a nevýhod. Zjednodušeně tento vztah znázorňuje
schéma na obrázku 8 [9]. Bez jasně definovaných rizik a jejich řízení
je v geotechnických projektech mnohdy toto kontraktační napětí
komplikováno nejasnostmi a nejistotami, takže se otevírá široké pole
pro chyby lidského činitele. Dodavatelé pak ochotně přebírají pro
ně zdánlivě neexistující, anebo záměrně podceněná rizika a klienti
se zase chtějí krátkozrace zbavit nudné práce s podrobným řízením
a kontrolou projektu. Rozumným řešením tohoto zájmového konfliktu
je zjevně dosažení oboustranně přijatelného kompromisu. Ze strany
zadavatelů se však přesto projevuje v poslední době enormní příklon
ke kritériu „minimální ceny“ za zakázku. Prosazuje se neblaze již
při zadávání průzkumných prací, kde nedostatečný průzkum někdy
vede k pozdějším vícenákladům, které mnohonásobně překračují
uspořené výdaje [10]. U geotechnických staveb má pak tato kultura
jednoznačně negativní dopad, protože úspory vždy zasahují kritické
kontrolní procesy, jako je monitoring nebo řízení kvality. Následky
nehod poté dosahují až katastrofálních hodnot – viz tabulka 1.
PROJEKT
Nicoll H., Metro
v Singapuru
Metro v Sao Paulu,
Brazílie
Odkaliště Ajka,
Maďarsko
Sídliště Lotus Riverside, Šanghaj, Čína
Letiště Heathrow,
Velká Británie
Sídliště Shatin,
Hongkong
TYP
ŠKODA
OBĚTI
KONTRAKTU (mld. Kč)
Navrhni
2004
1,9
4
a postav
Navrhni
2007
?
7
a postav
ROK
2010
?
0,8
10
2009
Pevná cena
0,2
1
1994
Navrhni
a postav
2,8
-
2000
Pevná cena
1,5
-
▲ Tab. 1. Přehled velkých geotechnických havárií – typu kontraktu a následků.
Konstantním faktorem byla nedostatečnost monitoringu
inzerce
stavebnictví 04/11
27
Extrémní formou zaměření na nejnižší náklady jsou elektronické aukce,
kde je prostor na vyhodnocování rizik obvykle zúžen úplně. Evropská
směrnice 2004/18/EC definovala, že elektronické aukce nelze využívat u prací, jejichž specifikaci není možno přesně určit, anebo jejichž
předmětem je duševní plnění, např. projektování prací. Této definici
geotechnické práce odpovídají. EFFC již před několika lety na problematičnost takových typů soutěže upozornila a doporučila jejich užívání
pro geotechnické projekty minimalizovat [11].
Původ problémů je v systémovém konfliktu mezi jednoduchým zaměřením na nejnižší náklady a tomu neodpovídající složitosti řízení rizik
v geotechnice. Když se riziko skutečně projeví a dojde k poruše, nejen
že není zvýšení nákladů o 50 až 100 % výjimečné, ale dochází k dalším
škodám. Vícenáklady, odklady termínů dokončení, rozpory mezi partnery, negativní publicita apod. svými důsledky poškozují celý stavební
průmysl. Proto je třeba hledat systémová řešení. Na straně řízení rizik
již k určitému pozitivnímu vývoji dochází.
Návrh komplexního řešení rizik
Racionální přístup k rizikům je již ve světě pro velké projekty stavebnictví
běžný. V severoamerickém tržním prostředí byl široce zaveden i do geotechniky. Možná je to tím, že tamní trh je poměrně málo deformován
vlivem veřejného sektoru a že tam údajně často platí mezi partnery
projektu pravidlo zdravého rozumu, které říká, že: Riziko náleží tomu,
kdo má nejlepší postavení, aby ho řídil [9]. Pro řízení rizik v geotechnice
■
používají
metodologii, kterou by evropské a ostatní země rády převzaly.
Podporuje ji i EFFC. Principielně sestává z užití těchto tří nástrojů:
■ Základní geotechnická zpráva: je hlavním smluvním dokumentem pro
řízení projektu. Popisuje geotechnické podmínky tak, jak jsou z podkladů
průzkumu viděny. Nelze však tvrdit, že takové skutečně jsou, a proto
se nově stanovují tzv. „smluvní geotechnické základy“.
■ Podmínka odlišných podmínek ve smlouvě: určuje postupy, jak
budou mezi partnery řešeny zjištěné odlišnosti od předpokládaných geotechnických podmínek.
■ Registr rizik: je komplexním seznamem všech nebezpečí a možných
nepříznivých jevů.
V ČR se prosazování tohoto racionálního konceptu dlouhodobě věnuje
ve svých pracích doc. A. Rozsypal [2, 4], takže cesta tímto směrem je
již otevřena.
Celkové závěry z vyhodnocení havárií
geotechnických staveb
Nehody nejsou jen záležitostí návrhu, technologie nebo lidí, ale nejčastěji jde o procesní chyby. Jde o správné organizování procesů přípravy,
navrhování a provádění projektů. Z mnoha podobných nehod posledních desetiletí bylo pro tento článek vybráno jen několik s dostupným
podrobným vyhodnocením. Posloužily jako typické instruktážní příklady
a z jejich dílčích závěrů se dají shrnout všeobecně platná ponaučení.
■ Pro navrhování:
- Podávat zprávy z nehod a z jejich vyšetřování, projednávat je na odborných konferencích, publikovat je v návrhových příručkách.
- Interpretování dat monitoringu je zcela zásadním procesem pro řízení
kvality a rizik.
■ Pro právní předpisy:
- Vlády by měly podporovat kontrolu rizik zákonnými předpisy.
- Normy mají posuzovat navrhování dočasných a trvalých konstrukcí stejně.
- V kontrolních procesech musí být upřesněno rozdělení odpovědností.
- Stavební dozor musí být funkční.
■ Pro přípravu projektu:
- Pojišťovny musí vyžadovat kontrolu rizik, a to nejen pro tunely.
28
stavebnictví 04/11
- Klienti musí kontrolovat ve smlouvách nastavení rizik.
- Koncept minimální ceny je v geotechnice velkým rizikem.
Závěr
Na poli geotechniky stojí před stavbařskou komunitou velký kus práce.
Provedený rozbor výskytu poruch a jejich příčin ukazuje celosvětově
na tendence k růstu četnosti. I v ČR je v tomto směru výstižným ukazatelem vysoký počet 9 havárií na stavbách tunelů od roku 1995 [3].
Tuto osobitou situaci ale osvětluje to, že zde zatím neexistuje profesní
sebereflexe, poskytující výstupy srovnatelné s vyhodnoceními havárií
ukázaných v tomto článku. Není to vše spíše tím, že některé naše
problémy mají hlubší společenské kořeny? Tento Rubikon bychom měli
překročit a navázat svá řešení na rozumné závěry, dosažené našimi
kolegy kdekoli jinde.
Nejvíce zjevných problémů existuje na makroúrovni. Většina z nich má svůj
původ v deformaci trhu a obchodních vztahů ve veřejném sektoru, odkud se
defektní kultura rychle přenesla i do soukromého sektoru. Objektivním indikátorem tohoto stavu je celkově velmi nízká úspěšnost místních stavebních
firem na zahraničních trzích. Celá společnost potřebuje radikální reformy, jež
by ji dostaly na pevnou cestu a jež by přinesly pozitivní efekt i stavebnímu
průmyslu. Ten potřebuje v oboru geotechniky specificky více regulace
směrem k řízení rizik. Je proto v zájmu naší profese tyto reformy podpořit.
Jedním z projevů nedobrého stavu oboru na makroúrovni je výrazné
ochabnutí síly akademické sféry. Zde je indikátorem selhání této sféry při
zavádění nového Eurokódu 7-1, Navrhování geotechnických konstrukcí.
Všechny vyspělé země reagovaly na tento částečně sporný dokument
tím, že si v Národních aplikačních dokumentech včas vytvořily specifické
přechodové „mosty“ ke svým předchozím, lokálním, navyklým procedurám. Ačkoli se Česká republika řadí v praxi speciálního zakládání mezi
špičku Evropy, na tomto teoretickém poli propadla na dno. Náš „most“
stále ještě nemáme, přestože nová norma platí od dubna 2010. Měly by se
zřejmě s pomocí zapojit i další profesní složky, jako třeba projektové firmy.
Nadcházející měsíce jsou příležitostí tento nepříznivý stav zvrátit a prestiž
akademické sféry pozvednout.
Dalším vážným problémem, který s tím souvisí, je klesající úroveň znalostí
nově nastupující generace inženýrů a techniků. Projevuje se nejen při
nástupu nových absolventů do praxe, ale i při zkouškách žadatelů o autorizaci, kdy by již mohly být původní nedostatky doplněny zkušeností.
Navíc většina inženýrů nedostatečně ovládá cizí jazyk, což je v dnešní
době pro jejich profesní růst značným negativem. Je tedy zřejmé, že český
systém vzdělávání nefunguje tak, jak by bylo potřeba, a na mikroúrovni
příčin poruch se tak ustavuje nízký potenciál individuální odbornosti. Tady
asi pomůže až ekonomikou tvrdě vynucená poptávka a odliv od módních
neproduktivních oborů.
Momentálně nejtěžším ze všech současných problémů je současná kultura
„nejnižší ceny“. Z každodenní zkušenosti vidíme, že se ani při nejlepší vůli
nedají vyloučit nekalé vlivy některých účastníků trhu, které pak svou podhodnocenou nabídkou strhnou lavinu dominového efektu na ostatní. Účinné
zavedení řízení rizik by mělo přinést zlepšení. Snad by také pomohl nějaký
typ regulace, podobný donedávna obvyklé zásadě na kompetitivních trzích
středního východu. Po otevření a vyhlášení nabídek se při jejich větším
počtu automaticky vyřadila nejvyšší a nejnižší z nich. K hledání cest ale
bude potřeba spolupráce všech partnerů ve stavebním průmyslu.
Pokud v tomto článku uvedené problémy a nadhozené návrhy řešení pomohou iniciovat další diskuzi a tříbení názorů v široké profesi geotechnického
oboru, naděje ke zlepšování situace poroste. Naši předkové dokázali fortelně
opravit a modernizovat povodní těžce poškozené základy Karlova mostu.
Nás čeká alegoricky trochu podobný úkol – opravit a modernizovat základy
fungování naší profese, poškozené překotným společenským vývojem,
a zajistit tak most do její budoucí prosperity. ■
Použitá literatura:
[1] Conference Proceedings, Geotechnical Challenges in Urban
Regeneration, London, May 2010
[2] Rozsypal, A.: Inženýrské stavby, Řízení rizik. JAGA, 2008,
174 str.
[3] Tunelářské dopoledne 3/2010 – Havárie podzemních staveb,
ČTA-ITA-AITES, http://www.ita-aites.cz/showdoc.do?docid=2642
[4] Rozsypal, A.: Kontrolní sledování a rizika v geotechnice, JAGA,
2001
[5]Masopust, J.: Projektové řešení ochrany základů pilířů č. 8 a 9
Karlova mostu, Zakládání 2/2005
[6] Staveren, M. I., Mans, D-G., Cools, P.: Reducing Geotechnical
Failures: Dutch Lessons Learned, Conference Proceedings,
Geotechnical Challenges in Urban Regeneration, London, May
2010, pgs. 306–315
[7] Řičica, J.: Technologické poruchy podzemních stěn, Zakládání
4/2010
[8] Nicholson, D.: Lessons Learned from the Failure of Geotechnical
Works, Conference Proceedings, Geotechnical Challenges in
Urban Regeneration, London, May 2010, pgs. 298–305
[9] Morrison, J. A.: Managing Contract Risk in Underground Works,
Conference Proceedings, Geotechnical Challenges in Urban
Regeneration, London, May 2010, pgs. 210–211
[10] R ozsypal, A.: Problematika dostatečnosti geotechnických průzkumů pro podzemní stavby, Inženýrské stavby,
6/2010
[11] Užití internetových nabídkových řízení pro zakázky speciálního
zakládání staveb, Stanovisko EFFC, říjen 2005, www. adszs.cz
english synopsis
Main Causes of Geotechnical Failures
and Accidents of Constructions – III
The geotechnical professional public throughout the world
was surprised at the occurrence of serious accidents and failures
of constructions in the past years. The European Federation
of Foundation Contractors (EFFC) decided to pay a special
attention to this problem. In this country it is a hot issue, too.
Geotechnic is very specific field compared to other branches
of civil engineering because it works with ground – a natural part
that cannot be sufficiently exactly described, yet it acts
in interaction with construction of very exact definition [1].
The second part of the article enlists further main causes of
accidents we need to know to eliminate risks.
klíčová slova:
geotechnika, interakce se stavbami, základová zemina, metody
speciálního zakládání, Evropská federace dodavatelů speciálního
zakládání
keywords:
geotechnic, interaction with constructions, ground, methods
of special foundations, European Federation of Foundation
Contractors (EFFC)
odborné posouzení článku:
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Fakulta stavební, VUT Brno
Ústav geotechniky
inzerce
Vidíme věci jinak.
Unikátní ocelové konstrukce
navrhujeme kreativně a ekonomicky.
Naše myšlenky, znalosti a zkušenosti v oboru ocelových
konstrukcí umožňují k Vašim přáním přistupovat kreativně
a zároveň ekonomicky.
Disponujeme rozsáhlým technickým zázemím, vlastním
výrobním závodem a technickou kontrolou na nejvyšší úrovni.
Spoléhejte na profesionály v oboru.
NÁVRH
Zimní stadion, Chomutov
DODÁVKA A MONTÁŽ
Protihluková stěna - II. etapa, Hradec Králové
SPOLEČNOST
JE ŘÁDNÝM
ČLENEM ČAOK
ŘÍZENÍ STAVEB
Konstrukce rozhledny
Velký Kamýk, Písek
DIAGNOSTIKA
Stanice metra Střížkov, Praha
EXCON, a.s.
Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9
Hangár, letiště Ostrava - Mošnov
Tel.: +420 244 015 111
Fax: +420 244 015 340
ELENZ - zauhlování, Ledvice
[email protected]
www.excon.cz
stavebnictví 04/11
29
mostní stavby
text: Jiří Stráský
foto: Stráský, Hustý a partneři , s.r.o.
■
▲ Obr. 1.
Most přes řeku Ebro
Most přes řeku Ebro v Katalánsku
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E.
Absolvoval VUT-FAST v Brně. Pracoval jako projektant mostů u firem Dopravní stavby Olomouc a T.Y.Lin International, San Francisco, USA, a stal
se spoluzakladatelem inženýrské
kanceláře Stráský, Hustý a partneři
(SHP), s.r.o. Přednáší na FAST VUT
v Brně. Autorizovaný inženýr v České
a Slovenské republice a v sedmi
státech USA.
E-mail:[email protected]
Koncem září roku 2010 prezident Katalánska
slavnostně otevřel nový most přes řeku Ebro.
Stavba nahrazuje přívoz, který spojoval malá
Katalánská města Deltebre a Sant Jaume
d’Enveja situovaná po obou stranách řeky těsně před jejím ústím do moře. Most převádí jak
silniční, tak i cyklistickou a pěší dopravu.
30
stavebnictví 04/11
S ohledem na prominentní polohu mostu, který je situován v rekreační oblasti v těsném sousedství turistických stezek, bylo rozhodnuto
vypsat na nalezení nejlepšího řešení mezinárodní architektonickokonstrukční soutěž. Byl specifikován plavební profil a místa napojení
na stávající komunikace. Bylo požadováno navrhnout zajímavou konstrukci, která odpovídá měřítku krajiny i kulturní tradici spojovaných
měst. Aby mostem nebyla přehlušena krajina, byla také definována
maximální výška konstrukčních prvků nad hladinou řeky, která mohla
dosáhnout dvaceti metrů.
Dvoukolová soutěž proběhla v roce 2006. V prvním kole byla hodnocena odborná kvalifikace soutěžících firem, ve druhém kole, do nějž
postoupilo pět firem, byly hodnoceny návrhy mostů. Je zajímavé, že
v porotě byli mimo politiků převážně profesoři z Barcelonské univerzity a jen jeden architekt. Posuzována byla tedy nejen krása mostu,
ale i konstrukční a statická efektivita a elegance řešení.
Soutěžní návrh vypracovaný firmou Stráský, Hustý a partneři společně s projektovou kanceláři Tec4 z Barcelony získal první cenu a byl
vybrán k realizaci. Konstrukci mostu tvoří samokotvená visutá konstrukce, u které jsou tradiční závěsy nahrazeny závěsnými stěnami.
Vítězný tým dále vypracoval nabídkový návrh i realizační projektovou
dokumentaci stavby.
Při zpracování návrhu jsme se snažili aplikovat naši filozofii návrhu
mostů. Je zřejmé, že základní funkcí mostu je bezpečně a hospo-
▲ Obr. 2.
Podélný řez mostem (vizualizace)
▲ Obr. 3.
Pohled na mostovku
dárně převést dopravu přes překážku. A architektura mostu musí
vyjádřit tuto základní funkci. To však neznamená, že je determinována
jen tímto základním požadavkem. Je samozřejmé, že most musí být
krásný, proporční a musí odpovídat měřítku krajiny, jeho konstrukce musí vyjádřit současnou dobu a pokrok ve vědě i technologii.
Především však musí zajistit bezporuchový provoz – musí dobře
sloužit uživatelům.
Popisovaný most spojující dvě města převádí nejen osobní vozidla,
ale i veškerou dopravu zajišťující provoz měst. Protože chůze v blízkosti hlučných aut a výfukových plynů není příjemná, rozhodli jsme
se oddělit automobilovou dopravu od cyklistické a pěší dopravy. Pro
toto oddělení jsme využili základní nosné prvky konstrukce, které
jsou situovány v ose mostu: pylony, visuté kabely a závěsné stěny
– obr. 3. Spojili jsme tak jejich nosnou a provozní funkci.
Vozovka je situována na jedné straně konstrukce a cyklistické a pěší
pruhy jsou situovány na straně druhé – u moře. Cyklistický a pěší
pruh je oddělen klidovým prostorem s lavičkami. Dostatečně široký pruh vytváří prostor nejen pro dopravu, ale i místo pro setkání,
posezení a oddech.
Vzhledem k tomu, že most křižuje řeku pod šikmým úhlem,
umožnilo situování základních nosných prvků v ose mostu výrazně
zjednodušit spodní stavbu. Zavěšení v ose také umožnilo navrhnout jasně čitelnou konstrukci. Most v každém pohledu vytváří
tvarově čistou konstrukci. Jak mostovka s římsou, tak i spodní
stavba a pylony mají shodné tvarování zdůrazňující proudnicový
tvar konstrukčních prvků. Aby mohly být navrženy co nejštíhlejší,
kombinují ocel s betonem. Konstrukce je štíhlá, transparentní,
visuté kabely spolu se závěsnou stěnou připomínají lana a plachty
plachetnic plujících pod mostem.
Konstrukční řešení mostu
▲ Obr. 4.
Příčný řez uprostřed rozpětí (vizualizace)
▼ Obr. 5. Vnitřní podpěra a pylon – architektonické řešení (vizualizace)
Most má tři pole s rozpětími 69+112+69 m (obr. 2). Nosnou konstrukci výšky 2,08 m tvoří čtyřkomorový nosník proudnicového průřezu
se zakřiveným podhledem (obr. 4).
Nosná konstrukce je rámově spojena s jednosloupovými podpěrami,
které plynule přecházejí v nízké pylony výšky 8 m (obr. 5 a 6). Průřez
pilířů se postupně mění od kruhového do eliptického. Nosná konstrukce mostu celkové šířky 19,3 m je zavěšena na čtyřech visutých
kabelech, které přecházejí přes nízké pylony a které jsou na obou
koncích mostu kotveny v koncových příčnících. Protože klasické
závěsy, přenášející zatížení z mostovky do visutých kabelů, by byly
příliš krátké a v mnoha případech by byly tvořeny jen na údržbu
komplikovanými koncovkami, nahradili jsme je průběžnou stěnou
proměnné výšky. Maximální výška stěny je v místě maximálního
ohybového namáhání, jež u visutých konstrukcí je přibližně ve čtvrtině
rozpětí hlavního pole.
Pro omezení hluku tvoří mostovku ocelový nosník se spřaženou
betonovou deskou. Vlastní ocelová konstrukce je tvořena dvoukomorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami (obr. 7 a 8). Ocelová
konstrukce je po třech metrech ztužena příčníky, které podepírají
spřaženou mostovkovou desku. Na koncích mostu je nosná konstrukce zesílena ocelobetonovými koncovými příčníky přenášejícími
reakce z krajních ložisek do středních stěn.
stavebnictví 04/11
31
a
b
▲ Obr. 6.
Vnitřní podpěra a pylon: a) příčný řez, b) podélný řez
■
▲ Obr. 7.
Nosná konstrukce (vizualizace)
▲ Obr. 9. Uložení nosné konstrukce (vizualizace)
▲ Obr. 8. Nosná konstrukce
Mostovka je s pylony a vnitřními podpěrami spojena rámově, na
krajních opěrách je uložena na dvojicích všesměrných ložisek, které
jsou v ose mostu doplněny o vodící ložiska přenášející příčné síly od
větru. Na opěrách je také konstrukce doplněna o tak zvané stoppery
(shock transition units), které spolu s pilíři přenášejí případný náraz
lodí a které zlepšují dynamickou odezvu konstrukce (obr. 9).
Pylony a pilíře jsou tvořeny ocelovými sloupy vyplněnými betonem
(obr. 6). Pilíře jsou navíc obetonovány. Vnější železobetonový plášť
se významně podílí na přenosu zatížení v pilíři; výjimkou je oblast
spojení s mostovkou – tento detail je navržen pouze z oceli, plechy
jsou zde lokálně zesíleny až na tl. 100 mm.
Mostovková deska byla betonována až po smontování ocelové
konstrukce do ztraceného bednění tvořeného ve střední části horní
pásnicí středních komor a vlnitým plechem uloženým na příčníky.
Mostovka je nesena a předepnuta čtyřmi visutými kabely situovanými v ose mostu (obr. 7). Kabely jsou tvořeny 73 lany průměru
15,7 mm. Kabely jsou průběžné a jsou kotveny v koncových ocelobetonových příčnících. Na pylonech jsou podporovány sedly z ocelových trubek s poloměrem zakřivení 5,7 m (obr. 13). Trubky jsou
zde podporované svislými výztuhami. Předpínací lana jsou vedena
a zainjektována v polyethylenových trubkách (obr. 14). V části mezi
32
stavebnictví 04/11
a
b
c
▲ Obr. 10.
Postup stavby mostu: a) montáž krajních částí, b) vyzdvižení střední části, c) protažení a napnutí kabelů
▲ Obr. 11. Postupná výstavba mostu
▲ Obr. 12. Postupná montáž OK
pylonem a střední stěnou vyčnívající nad povrch vozovky jsou vedeny
v ocelových trubkách přivařených jak k trubkám sedla, tak i ke střední
stěně. V době výstavby přenášely trubky tíhu montované konstrukce,
po napnutí předpínacích lan, kdy došlo k jejich odlehčení, se výrazně
podílí na přenosu namáhání od nahodilého zatížení.
Statická a dynamická analýza
Při statickém výpočtu mostu bylo samozřejmě nutné respektovat
španělské předpisy pro navrhování mostních konstrukcí pro určení
zatížení (IAP – Instructión sobre las accíones a consíderar en el
proyecto de puentes de carreteras) i pro vlastní posouzení spřažené
konstrukce (Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos
para carreteras RPX – 95). Při návrhu bylo nutné zohlednit také účinky
seizmicity pro návrhové spektrum zrychlení podloží 0,07 g. Výpočet
byl proveden spektrální analýzou.
V nabídkovém projektu byla konstrukce analyzovaná programovým
systémem ANSYS. Ocelová konstrukce byla modelována deskostěnovými prvky, betonové části se modelovaly prostorovými prvky.
Byly ověřeny detaily přenosu zatížení v kotevních příčnících, me-
▲ Obr. 13. Montáž sedla visutých kabelů
stavebnictví 04/11
33
▲ Obr. 14.
Závěsná stěna s trubkami visutých kabelů
▲ Obr. 16. Zdvihání střední části OK
■
▲ Obr. 15.
Zaplavování střední části OK
▲ Obr. 17. Zdvihání střední části OK
chanizmus přenosu ohybových momentů mezi mostovkou a pilíři,
vyhodnoceno smykové ochabnutí v příčném a podélném směru a byl
vyšetřen mechanizmus přenosu zatížení ze střední stěny komory
do bočních stěn.
V prováděcím projektu byla konstrukce ověřena programovým
systémem MIDAS, který umožnil provést detailní časově závislou
analýzu postupu výstavby.
Expertní posudek týkající se aerodynamické stability mostu při
dynamickém zatížení větrem zpracoval profesor Miroš Pirner na
základě výsledků modální analýzy provedené v nabídkovém projektu.
vnitřních podpěr. Po jejich přikotvení k základům byly sloupy současně vyplněny betonem a obetonovány. Na umělých poloostrovech byl
následně blokově smontován páteřní dvoukomorový nosník krajních
polí s přečnívající konzolou do středního pole. Následně se průřez doplnil o vnější ocelové konzoly – obr. 12. Potom byly osazeny ocelové
sloupy a sedla pylonů (obr. 13), které byly následně vybetonovány.
Následovalo osazení a přivaření trubek spojujících sedla pylonů se
středními stěnami.
Střední část ocelové konstrukce délky 61,4 m a hmotnosti 500 t
tvořená dvoukomorovým nosníkem s konzolami byla sestavena
na břehu a následně zaplavena pod most (obr. 15). Po zakotvení
čtyř svislých kabelů byla konstrukce vyzdvižena do projektované
polohy čtveřicí předpínacích pistolí (obr. 16 až 18). Polohu pistolí
bylo možno směrově upravit a tak se podařilo přesně navázat vyzdvihovanou část ocelové konstrukce na již smontované části. Po
vložení a svaření vyrovnávajících plechů byla protažena a částečně
napnuta předpínací lana tvořící vnější visuté kabely. Tíha ocelové
konstrukce tak je ekonomicky přenášena tahem předpínacích kabelů.
Následně byla vybetonována spřažená betonová deska a koncové
příčníky. Po té byly kabely dopnuty na projektované napětí. Aby po
délce kabelu bylo dosaženo rovnoměrné namáhání lan a aby pylony
Postup výstavby
Pro stavbu vnitřních podpěr byly u obou břehů postupně nasypány
umělé poloostrovy, ze kterých byly vyvrtány 41,5 m dlouhé piloty
průměru 1,8 m. Nejdříve byl vybudován poloostrov na straně města
Deltebre, po smontování ocelové konstrukce byla zemina odtěžena
a použita pro stavbu poloostrova na straně města Sant Jaume
d’Enveja (obr. 10 a 11). V larsenových jímkách byly vybetonovány
základy podpěr. Potom se osadily ocelové sloupy tvořící tuhé vložky
34
stavebnictví 04/11
▲ Obr. 18.
Zdvihání střední části OK – hydraulické lisy a kabely
▲ Obr. 20. Most přes řeku Ebro
▲ Obr. 19.
Zatěžovací zkouška – vozidla na podélné polovině mostu
▲ Obr. 21. Most přes řeku Ebro v noci
nebyly namáhány třecí silou vznikající v sedlech, bylo kotevní napětí
v lanech po jejich napnutí zmenšeno o hodnotu tření, které vzniká
mezi kotvami a pylony.
Dále následovaly dokončovací práce a byla provedena zatěžovací
zkouška. Konstrukce byla ověřena pěti zatěžovacími stavy, které
ověřily jak ohybovou, tak torzní únosnost konstrukce (obr. 19). Most
byl příznivě přijat jak odbornou, tak i laickou veřejností. ■
Při projektu mostu byly aplikovány výsledky projektu Ministerstva
průmyslu FD-K/092 „Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce”. Příspěvek vznikl za finanční podpory MŠMT ČR, projekt
1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.
Základní údaje o stavbě
Investor: Gestió d‘Infraestructures, S.A.U. –
GISA, Barcelona
Projektant: SHP Brno společně se španělskou
firmou Tec4, Barcelona
Kontrola projektu: APIA XXI
Dodavatel: FCC Construcción, Madrid
Pro visuté kabely byl použit systém BBR.
english synopsis
Bridge over the River Ebro in Cataluña, Spain
At the end of September 2010, the President of Cataluña opened
a new bridge over the river Ebro, see figure 1. The bridge serves
for cars, bicycles and pedestrians. To reduce the noise level
the deck is made of a steel beam combined with a concrete slab.
The bridge is divided into three fields of 69 + 112 + 69 m span
figure 2. Load bearing structure 2.08 m deep is formed by a four
cell box girder with a curved bottom plate (figure 4). The deck
is frame connected with single column piers that continuously
transfer into low pylons 8 m tall (figures 5 and 6).
klíčová slova:
most přes řeku Ebro v Katalánsku, samokotvená visutá konstrukce, čtyřkomorový ocelobetonový nosník, jednosloupové podpěry
keywords:
bridge over the river Ebro in Cataluña, self-anchored suspension
structure, four cell box girder, single column pier
stavebnictví 04/11
35
inzerce
WATENVI představí novinky i nejnovější legislativu
WATENVI představí novinky i nejnovější legislativu
Pro nadcházející 17. ročník Mezinárodní
vodohospodářské výstavy Vodovody–Kanalizace, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického
veletrhu WATENVI, na brněnském výstavišti
od 24. května do 26. května 2011, připravujeme nejen zajímavé expozice, ale i atraktivní doprovodný program. Pozornost bude
věnována především otázkám nové legislativy, tedy zákonu o vodách. Pro vlastníky vo-
dohospodářské infrastruktury připravujeme
informace o možnostech jejího financování
a současných požadavcích na obsah nových smluv mezi vlastníky a dodavateli vodohospodářských služeb. Nedílnou součástí
veletrhu WATENVI je 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního
prostředí Envibrno.
gramu bude novela zákona o vodách. Pro
oblast vodního hospodářství novela přinesla několik zásadních změn, a to zejména
úpravu plánování v oblasti vod, posílení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, řešení
srážkových vod a zneškodňování odpadních vod. „Pro obor vodovodů a kanalizací
je zásadní změnou posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou vodou, které se
podařilo prosadit na roveň ochrany vodních
ekosystémů. Tato změna zajistila legalizaci
odběrů vody z vodních zdrojů při zajištění
zásobování obyvatelstva v mimořádných
situacích a možnost regulace nakládání
s vodami v případě využití vodních zdrojů
vymezených v plánech rozvoje vodovodů
a kanalizací. Další významnou změnou je
nový pohled na hospodaření se srážkovými vodami,“ uvedl Ing. Barák. Vodní zákon
obsahuje také obecnou povinnost pro stavebníky zajistit vsakování nebo zadržování
a odvádění srážkových vod v souladu se stavebním zákonem. Důležité pro obor vodovodů a kanalizací je nové vymezení vztahu
srážkových vod k odpadním vodám.
Plnění požadavků EU v oblasti likvidace odpadních vod
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v současné
době provádí prověrku aglomerací z pohledu plnění požadavků Směrnice 91/271/ES
na čištění odpadních vod. Podle ní měla ČR
zajistit do konce roku 2010 řádné čištění
a odvádění odpadních vod v aglomeracích nad 2000 obyvatel. Celkový proces
přípravy žádostí o financování vodohospodářských investic ze zdrojů OPŽP byl velice
náročný z hlediska finančního i technického
zpracování projektu.
Novela zákona o vodách reaguje na
vývoj ve vodním hospodářství
Jedním z hlavních témat doprovodného pro-
Více informací na www.watenvi.cz
2011
17. mezinárodní vodohospodářská výstava
17. mezinárodní veletrh techniky
pro tvorbu a ochranu životního prostředí
Veletržní témata
• Vodní hospodářství
ití odpadů
• Zpracování a využ
chnologie
• Environmentální te
24.–26. 5. 2011
Brno – Výstaviště
www.watenvi.cz
Pořadatel výstavy
VODOVODY – KANALIZACE 2011
2011
Příloha časopisu
Stavebnictví 04/11
stavebnictví
časopis
l
á
i
c
e
sp
Zelená úsporám
a projektanti XVIII
stavebnictví 04/11
www.casopisstavebnictvi.cz
37
Zelená úsporám a projektanti XVIII
text: Ing. Ladislav Bukovský
Některá rizika v programu Zelená úsporám
Program Zelená úsporám byl vyhlášen nepřipravený, jako politický akt před volbami ministrem
životního prostředí Martinem Bursíkem jako směrnice MŽP č. 5/2009, nebyl však dopracován k realizaci. Prvotně nastavené podmínky byly nereálné.
Záhy byly podmínky programu
upraveny směrnicí Ministerstva
životního prostředí ČR č. 9/2009,
o poskytování finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí
České republiky v rámci Programu
Zelená úsporám, kterou vydal až
následující ministr. Podpora je směrována do oblasti úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách. Předmět
podpory a konkrétní podmínky
programu stanoví přílohy Směrnice
Ministerstva životního prostředí
o poskytování finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci programu Zelená úsporám, které jsou nedílnou součástí
Směrnice po dobu trvání Programu.
Směrnice spolu s přílohami stanovuje podmínky programu, na něž
se odkazuje v žádosti o poskytnutí
podpory z Fondu.
Problémem bylo také to, že vzhledem k tomu, že ze začátku nebyl
o program takový zájem, se podmínky přihlášení o dotaci rozvolnily
a výrazně se též navýšila slíbená
dotace. To přilákalo mnohem větší
zájem, než bylo možné pokrýt.
Program se navíc rozšířil 1. září
2009 o panelové domy a v červnu
2010 o veřejné budovy, na které
byly vyhrazeny čtyři miliardy korun.
Rozšíření o veřejné budovy posvětila tehdejší ministryně Rut Bízková.
Dne 25. října 2010 byl pozastaven
příjem žádostí.
Upozorňujeme na nerovný přístup
k žadatelům – některým žadatelům
bylo povoleno doplnit žádost, kde se
objevily formální chyby, některým
nikoli, některé žádosti byly přijímány
jako neúplné, jiné v takovém stavu
přijímány nebyly.
V průběhu programu probíhaly
aktualizace podmínek, které nebyly
z neznámých důvodů zveřejňovány,
a nebyla uváděna ani jejich časová
platnost.
38
stavebnictví 03/11
Od počátku tohoto programu byly
problémy s administrací, která byla
připravena velmi neobvyklým způsobem. Nebyly nastaveny jednoznačné
principy kontroly a monitoringu, ve
všech fázích nebylo známo, kolik
prostředků určených na dotace ještě
zbývá. Řada přidělených dotací totiž
nebyla v kontrolním systému řádně
zaevidována a mnohdy nebylo zaevidováno, jakou výši dotace ten či onen
konkrétní projekt dostane. Kontrolní
systém GIS měl zpoždění oproti administraci žádostí. Byla zde nedostatečná průbežná kontrola přidělených
dotací a finančních zůstatků.
Program pomohl v době krize zajistit
zakázky mnoha malým firmám a živnostníkům, neboť relativně malé až
nicotné zakázky nebyly schopny
velké stavební firmy administrovat.
Podle obecné prezentace byl tento
program lidmi vnímán jako zcela výjimečný a neobvykle smysluplný program pro občany, ze kterého mohou
za rozumných podmínek získat něco
i „obyčejní“ lidé. V mnoha lidech
vzbudil naděje a aktivitu. V druhé polovině roku 2010 se program zasekl
z důvodu nejasnosti, zda je dostatek
finančních prostředků.
Prezentace programu prováděná
pracovníky MŽP a Státního fondu
životního prostředí byla velmi zjednodušená, pracovníci neznali zákonné
souvislosti nakládání s finančními
prostředky, resp. podávali zavádějící informace zejména z hlediska
případného neoprávněného užití
prostředků dotace podle zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Podmínky dotace
Podmínky programu byly prezentovány různým způsobem a průběžně se měnily. Podle prezen-
tovaných podmínek měl uchazeč
splnit požadované úspory, pro
zpracování projektové dokumentace, posudků a realizaci užít
jenom registrované dodavatele
a k realizaci použít pouze registrované výrobky. Nejpodstatnější
podmínkou je, že dům musí být
užíván k bydlení po dobu 15 let,
v případě poškození dotované
konstrukce či části musí být
tato vyměněna za identickou či
energeticky úspornější. Již od počátku programu nebyli pracovníci
SFŽP schopni zodpovědět některé otázky, zejména související se
závazkem, že příjemce dotace
bude muset 15 let užívat stavbu
pro bydlení nebo tepelný zdroj
schváleným způsobem.
Pro vlastní realizaci úprav bylo možno využít pouze firmy zapsané v seznamu odborných dodavatelů (který
je přílohou směrnice v elektronické
formě) a je publikován na www.
zelenamusporam.cz.
Pro splnění podmínek dotace
bylo možno užít pouze výrobky
uvedené v seznamu výrobků
a technologií (který je přílohou
směrnice v elektronické formě).
Státní fond v seznamu výrobků
a technologií deklaroval podle
popisu, že tyto splňují požadavky
právních předpisů a technické
parametry, které zajišťují jejich
energetickou úspornost a ekologický přínos.
Je nanejvýše pravděpodobné,
že pracovníci, kteří schvalovali
výrobky do seznamu, neměli minimální informace o požadavcích
na výrobky aplikované do staveb.
Např. u výplní otvorů nepožadovali
doložení, že výrobek splňuje požadavky § 156 zákona č. 183/2006
Sb. Jedná se zejména o doložení vlastností požadovaných nad
rámec osvědčení shody podle
harmonizovaných norem (ES prohlášení o shodě), které se dokládá
např. dokumentem notifikované
osoby (certifikát výrobku/protokol
o hodnocení a prověrce SŘV/
počáteční zkouška typu/protokoly
o zkouškách, souhrnně dokumenty dle postupu posuzování shody), deklarací dalších parametrů
výrobcem, dokumentací výrobku,
montážním návodem a pokyny pro
bezpečné užívání v českém jazyce.
Z hlediska výrobků je požadavek
uveden v příloze I/3 Směrnice:
5. V oblastech podpory A a C jsou
podporovány pouze systémy a výrobky, které splňují požadavky zákona č. 22/1977 Sb., o technických
pořadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcího
nařízení vlády č. 190/2002 Sb., pokud
je možno poždavky na systémy a výrobky podle těchto předpisů stanovit,
směrnice 89/106/EHS a jsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií
(dále jen SVT) v příloze č. I/9.
V seznamu výrobků jsou např. v případě oken uvedeny různé výrobky,
u kterých lze o řádném ověření
shody důvodně pochybovat, např.:
■ výrobek někdy není v seznamu
jednoznačně popsán, nelze zjistit,
zda se jedná o okno jednokřídlé,
dvoukřídlé, pevně zasklené nebo
s jakou variantou otevírání;
■ u většiny výrobků není uvedeno,
k jakému užití jsou výrobcem určeny;
■ je deklarován pouze součinitel
prostupu tepla Uw, zjevně podle hodnot zjištěný na největším možném
vzorku, což znamená, že okna, která
jsou menší, nemohou tuto hodnotu
dosáhnout;
■ zejména dovozová okna dřevěná z profilu IV68 s dvojsklem
s hliníkovým rámečkem nesplňují
požadavky minimální požadované
povrchové teploty.
V zásadě od počátku programu
byly známy případy, kdy žadatelé
nebo jejich dodavatelé nedodržovali
podmínky dotace, nikdo neprováděl
kontroly anebo se jejich výsledky
tajily. Nejznámější neshody s podmínkami dotačního titulu jsou např.:
■ do staveb byly navrhovány anebo
aplikovány výrobky, které nebyly obsaženy v seznamu výrobků
a technologií;
■ do staveb byly aplikovány výrobky,
které jsou uvedeny v seznamu, avšak
nesplňují podmínky směrnice MŽP;
■ do staveb byly aplikovány výrobky
v neshodě s požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb.;
■ tepelné izolace byly osazovány
v menší tloušťce, někdy s tím, že
na některých místech stavby byly
provedeny ve větší požadované
tloušťce (tepelná izolace osazená
do kapsy ve stěně) pro prokázání
dostatečné tloušťky;
■ při provádění stavebních úprav
byly aplikovány menší tloušťky
tepelné izolace např. v kontaktních kompozitních zateplovacích
systémech oproti schválené projektové dokumentaci;
■ existuje nedostatečné prokázání
výměny kotlů na fosilní paliva za
kotle na biomasu – místo toho si
někteří žadatelé pořídili kotle na plyn
či elektrokotle;
■ na základě doporučení registrovaných obchodníků byly nahrazovány
teplené izolace, např. ve vnějších
kontaktních zateplovacích systémech
namísto EPS byla osazena izolace PIR
v menší tloušťce, a tedy s nejvyšší
pravděpodobností byl do stavby
aplikován výrobek v neshodě s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. (ETICS je
stanoveným skladebným výrobkem);
SFŽP neprováděl kontroly realizace,
kromě administrativních kontrol
dokumentace, a tak zřejmě v některých případech byly uzavřeny smlouvy na dotace v rozporu s požadavky
dotačního programu.
Závazek příjemce
dotace
Ve smlouvě, se kterou se může seznámit příjemce dotace až nakonec,
podepisuje i podmínky poskytnutí
podpory: 3.1.4. Příjemce podpory prohlašuje, že splnil všechny
podmínky uložené Směrnicí pro
poskytnutí podpory pro přípravu
a realizaci podporovaného opatření,
uvedeného v čl. 2 této smlouvy.
V příloze I/7 Směrnice je uvedeno
následující ustanovení: Obecné
ustanovení. Na přípravu, provádění
a užívání opatření podpořených
z Programu se vztahují všechny
právní technické předpisy v platném
znění, např. zákon č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon ve znění pozdějších
předpisů, nebo zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů.
Z tohoto požadavku vyplývá, že
stavební úpravy musí splňovat
i všechny požadavky stavebního
zákona i všech dalších právních
předpisů, i když tyto jsou v neshodě
s výrobky, které byly publikovány
v seznamu výrobků MŽP. Tedy již
zadáním programu byli příjemci
dotace uvedeni v omyl.
Mnozí se důvěřivě obrátili na zprostředkovatele, kteří, aby si zajistili
zákazníka, slibovali nemožné. Asi
dosti pochopitelně, nikdo dotace nekontroluje, většina příjemců si může
myslet, že se jedná o jakýsi dar, i když
závěrečných ustanovení smlouvy
o poskytnutí podpory je uvedeno:
5. Sankce
5.1 Pokud příjemcem podpory
nebudou dodrženy podmínky
Směrnice vztahující se k realizovanému opatření z žádosti č. ...
na poskytnutí podpory v oblasti A,
má příjemce podpory povinnost
podporu poskytnout na základě
této smlouvy v plné výši ve lhůtě
30 dnů vrátit Fondu.
5.2 Pokud bude v průběhu kontroly
zjištěno, že došlo k nesplnění kteréhokoliv ze závazků vyplývajících
z této smlouvy nebo že byly porušeny podmínky pro poskytnutí podpory, je příjemce podpory povinen
ve lhůtě 30 dnů vrátit Fondu celou
poskytnutou podporu nebo její část,
která bude Fondem vyčíslena podle
závažnosti porušení podmínek.
5.3 Příjemce podpory bere na vědomí, že nevrácení poskytnuté dotace
nebo její části bude považováno za
zadržení prostředků Fondu ve smyslu
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů, a že vůči němu mohou být
uplatněny zákonné sankce.
Na rozdíl od výkladu pracovníků
Státního fondu životního prostředí
zákon č. 218/2000 o rozpočtových
pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů jednoznačně
stanoví důsledky porušení nekázně při hospodaření s peněžními
prostředky. Dotaci je nutno vrátit
Fondu a odvést penále ve výši
1 promile z částky odvodu za každý
den prodlení, penále se počítá ode
dne následujícího po dni, kdy došlo
k porušení rozpočtové kázně, do
dne, kdy byly prostředky odvedeny
nebo u návratných finančních výpomocí vráceny nebo nevyplaceny.
Závěr
Je pravděpodobné, že pokud bude
politický zájem, budou provedeny
kontroly a tak může stát získat značné finanční prostředky z důvodu
nesplnění podmínek dotace Zelená
úsporám. Jedná se jednak o vrácení dotace a o penále asi 36,5 %
z této částky ročně. To celé bude ke
škodě příjemců dotace, neboť je pravděpodobné, že ke kontrolám dojde
ze značné části až po běžné záruční
době, kdy odpovědnost dodavatelů
zanikne. Následně lze předpokládat
obrovské množství sporů s odpovědnými osobami dodavatelů. ■
Použitá literatura:
[1]Keim, L.: Požadavky na výrobky zabudované do stavby.
In: Kontrolujeme provádění
staveb, Stavební kniha 2010,
ČKAIT 2010
[2]Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci
Programu Zelená úsporám.
V Praze dne 13. srpna 2009.
Č. j.: 3299/M/09
[3]Dotační program na zateplování
a ekologické vytápění domů
2009–2012 Zelená úsporám.
Příručka pro žadatele o podporu
v 1. 2. 17. 4. 2009
[4]Dotační program na zateplování
a ekologické vytápění domů
2009–2012. Příručka pro žadatele o dotaci z programu
Zelená úsporám. Informace
o programu v. 2. 2. http://www.
zelenausporam.cz/soubor-kestazeni/16/4902-zu_prirucka05_info_o_programu_p_
v2_2_148x210_3_v3.pdf
[5]Dotační program na zateplování
a ekologické vytápění domů
2009–2012. Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená
úsporám. Část A – zateplení
http://www.zelenausporam.cz/
soubor-ke-stazeni/16/4901-prirucka_pro_zadatete_oblast_a_
uspora_energie_na_vytapeni.pdf
Autor: Ing. Ladislav Bukovský,
E-mail: [email protected]
inzerce
Prvotřídní
zateplení
Baumit
open Premium
Nápady s budoucností
Nápa
stavebnictví 03/11
39
inzerce
Požárně odolné ploché
střechy SG COMBI ROOF 30M
■ ekonomická výhodnost
■ výrazné snížení hmotnosti pláště
díky použití kombinované izolace EPS
a MW
■ univerzální použití pro hydroizolační fólie
i asfaltové pásy
■ kvalitní a účinná tepelná izolace SG
COMBI ROOF
Tyto střešní pláště jsou aplikovány ve dvou
variantách, a to buď minerální vata
v kombinaci s pouze bílým pěnovým
polystyrenem či v kombinaci s vrstvou bílého a šedého grafitového
pěnového polystyrenu s až o 20 %
vyšším tepelně-izolačním účinkem,
čímž je dosažen při stejné celkové tloušťce
vyšší tepelný odpor celé skladby.
Příklad aplikace systému SG COMBI ROOF na střeše logistického centra
Na požární bezpečnost staveb a jednotlivých konstrukcí jsou kladeny stále vyšší nároky. Mezi nejdůležitější konstrukce, které
v případě mimořádné situace požáru zajišťují možnost bezpečné evakuace, patří střešní
pláště.
Společnosti Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. přináší na trh nejnovější velkorozponové
lehké ploché střechy na trapézovém
plechu nové koncepce s označením
SG COMBI ROOF 30M s požární odolností REI 30.
Střešní plášť SG COMBI ROOF kombinuje
nejlepší vlastnosti izolací z minerální vlny
a polystyrenu. V případě minerální vlny se
jedná zejména o tepelnou izolaci a výborné
protipožární vlastnosti, u pěnového polystySkladba systému SG COMBI ROOF
renu jde o výborné izolační vlastnosti, minimální hmotnost a vysokou pevnost v tlaku.
Důležitou součástí střech SG COMBI ROOF
30M je návrh nosné konstrukce trapézového
plechu, posouzení jeho statického působení
při požární situaci a řešení souvisejících detailů.
Hlavní výhody střešních plášťů SG
COMBI ROOF 30M:
■ požární odolnost REI 30 pro velké rozpony (běžně 6m i více)
■ vhodné i pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.)
■ variantní řešení pro zajištění různorodých
požadavků na požární odolnost, požární
pás, nešíření požáru, atd.
■ vhodné pro sněhové oblasti I-V se zatížením sněhem 70–250 kg/m2
Typická skladba střechy SG COMBI
ROOF 30M:
■ hydroizolační souvrství (nemá na požární
odolnost vliv)
■ tepelná izolace Isover EPS CombiRoof
(možnost kombinace bílého a šedého EPS
v případě střešního pláště SG COMBI
ROOF 30M GREY)
■ tepelná izolace + požárně dělící vrstva
Isover MW 2x30mm s oboustranným posunem spár
■ parozábrana (nemá na požární odolnost
vliv)
■ nosný trapézový plech
Autor: Ing. Pavel Rydlo
E-mail: [email protected]
Bezplatná poradenská linka: 800 167 745
Web: www.isover.cz
E-mail: [email protected]
Skladba systému SG COMBI ROOF GREY
2011
Příloha časopisu
Stavebnictví 04/11
stavebnictví
časopis
l
á
i
c
e
sp
Stavební výrobek-technologie
roku 2010
www.casopisstavebnictvi.cz
výrobek 2010
technologie
stavebnictví
04/11
41
1
stavební výrobek-technologie
3. ročník soutěže Stavební
výrobek-technologie roku
Již potřetí byly Českou stavební
akademií oceněny nejlepší stavební
výrobky a technologie roku, tentokrát nesou označení roku 2010.
Stalo se tak 17. 2. 2011 v Nadaci
pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze. Dvacet tři oceněných
výrobků prošlo náročným hodnocením, při kterém bylo podrobně
zkoumáno, zda je výrobek řádně
doložen a prezentován, zda jeho
nabídka odpovídá deklarovaným
hodnotám, jeho úroveň inovativnosti a přínosu výrobku pro nabídku
na českém trhu, design výrobku
a ano, měl bych vždy říci i technologie, neboť posuzování je zaměřeno
vždy na komplexnost a vhodnost
celé technologie při umístění posuzovaného výrobku/technologie
do stavby. Velmi nás zajímalo, jak
se na hodnocení projeví vnější pod-
mínky stavebnictví, které prochází
poklesem zakázek a v uplynulém
období se neslo hlavně v duchu
výstavby silnic a programu Zelená
úsporám. Nepřekvapilo proto, že
dvě zlaté ceny získaly technologie
pro výstavbu silnic (Silniční modifikovaný asfalt MOFALT SMA
45 Extra a Betonový stavebnicový systém QUICKBLOK) a dva
příspěvky k zateplování (Vnější
kontaktní kompozitní zateplovací
systém ETICS WEBER THERM
PLUS ULTRA a nosný roletový
a žaluziový překlad HELUZ). V tomto duchu byla překvapením pátá zlatá cena udělená ochranné svinovací
plachtě VS „Vario Star“ umožňující
kontrolovanou regulaci větrání zejména pro zemědělské stavby.
Inovace oken, izolací, průchodky
izolacemi i kotel na biomasu, okapy,
odvodňovací žlaby, další zateplovací
systémy a jejich komponenty, stěrky, ale i zařízení interiérů, příčky,
vany, umyvadla, podlahové potěry
a další výrobky a technologie se
podělily o dalších šest stříbrných
cen, sedm bronzových cen a pět
čestných uznání a tím o skvělé
doporučení pro projektovou i stavební praxi. Zvláštní cenu získala
Náhrada historického ručního skla
pro památky.
Nositelé cen České stavební akademie 2010 mohou příslušnou
vinětou označovat své výrobky
a nabídkové a propagační materiály,
kde tyto výrobky a technologie
prezentují a mohou je používat
s označením příslušného roku
tak dlouho, pokud výrobek bude
zachovávat předložené parametry
a dokud datum posuzování bude
pro jeho uživatele doporučením
kvality a soudobosti výrobku. Tyto
výrobky jsou trvale vystaveny na
webových stránkách www.stavebnivyrobekroku.cz, kde jsou představeny včetně veškeré dokumentace,
atestů a certifikátů. V internetové
databázi jsou přístupné i údaje
o výrobcích posuzovaných v letech
2008 a 2009 a uživatelé této databáze, návštěvníci webových stránek, tak postupně získávají přehled
o kvalitní nabídce na českém trhu.
Vypisovatelé i organizace, které
převzaly záštitu nad tímto hodnotícím programem kvality výrobků a
technologií na českém stavebním
trhu, touto hodnotící přehlídkou
pomáhají vyznačit Cestu kvality pro
české stavebnictví a sledují tak hlavní cíl programu, to je: „…podpora
a urychlení uvádění nových výrobků
a technologií z výzkumu a vývoje
do výroby a jejich využitím zvýšení
technické a uživatelské kvality výsledků stavebního umění.“■
Autor: Ing. arch. Jan Fibiger
Předseda rady programu soutěže
Stavební výrobek-technologie roku
Seznam oceněných výrobků a technologií roku 2010
Zlatá cena České stavební
akademie
Výrobce: Rieder Beton spol. s r.o.
Vysoce efektivní a trvale variabilní
stavebnicový systém betonových
bloků skládaných na sucho s možností opětovného použití a téměř
neomezenou životností.
Stříbrná cena České stavební
akademie
■ Silniční modifikovaný asfalt
MOFALT SMA 45 Extra
Výrobce: PARAMO a.s.
Významná inovace technologie
výroby, která zajišťuje optimální
funkční vlastnosti tohoto silničního
pojiva, zejména vysokou odolnost
vůči plastickým deformacím.
■ Ochranné svinovací plachty
VS „Vario Star“ umožňující
kontrolovanou regulaci větrání
Výrobce: WOLF SYSTEM spol.
s r.o.
Stájový větrací systém s vyspělým
technickým řešením.
■ Náhrada historického ručního
skla pro památky
Výrobce: Petr Švamberg – VITRÁŽE
Zdařilá náhrada starého ručně
foukaného tabulového skla historických objektů s vynikajícími
vlastnostmi a relevantními funkčními charakteristikami – jediná
produkce v ČR.
■ Nosný roletový a žaluziový
překlad HELUZ
Výrobce: HELUZ cihlářský průmysl v.s.o.
Kompletní výrobek se zabudovanou
tepelnou izolací, snadnou montáží
a možností osadit venkovní stínicí
systém kdykoli během užívání stavby – jedinečné řešení překladu v ČR.
■ Betonový stavebnicový systém QUICKBLOC
42
stavebnictví 04/11
■ Vnější kontaktní kompozitní
zateplovací systém (ETICS)
WEBER THERM PLUS ULTRA
Výrobce: Saint Gobain Weber
Terranova, a.s.
Vnější tepelně izolační kompozitní systém používající fenolické
izolační desky; jeho vynikající
tepelně technické vlastnosti
umožňují maximální úsporu podlahové plochy a jednodušší napojení střechy i snadnější řešení
parapetů.
■ RECYFIX PRO FIBERTEC odvodňovací žlab s kompozitovým
krytem
Přihlašovatel: HAURATON ČR
spol. s r.o.
Výrobce: HAURATON GmbH &Co.
Odvodňovací systém s vysokou
stabilitou, nízkou hmotností, perfektními vtokovými vlastnostmi
a mimořádnou odolností proti
vnějším vlivům, zvláště proti korozi.
■ Kabelové a potrubní průchodky s multidiametrální technologií
Přihlašovatel: ROXTEC CZ s.r.o.
Výrobce: ROXTEC INTERNATIONAL AB
Patentovaná multidiametrální technologie a kombinovaná ochrana
prostupů kabelu a potrubí.
■ Průmyslový kotel na spalování
dřevní biomasy VESKO-B
Výrobce: TTS energo s.r.o.
Kotel na dřevní biomasu umožňující
rozšíření palivové základny a kvalitní
hoření s emisními hodnotami hluboko pod stanovenými limity.
■ Systém okenních profilů
EFORTE
Přihlašovatel: Deceuninck, spol.
s r.o.
Výrobce: Inoutic/Deceuninck
GmbH
Jednoduché a flexibilní řešení oken
pro nízkoenergetické a pasivní
domy, novostavby, renovace, průmyslové objekty i rodinné domy.
Bronzová cena České stavební
akademie
■ Instalační modul pro závěsné
WC TECHNIC s funkcí Smart
Fresh
Výrobce: SANITEC s.r.o.
Podomítkový instalační modul pro
závěsné WC TECHNIC s funkcí
čistících a osvěžujících náplní Smart
Fresh.
■ Baumit NanoporTop
Přihlašovatel: Baumit, spol. s r.o.
Výrobce: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury se samočisticím
efektem pro exteriér a interiér.
■ DiPROTEC SDB systém izolace balkonů a teras
Přihlašovatel: ARDEX Baustoff, s.r.o.
Výrobce: GUTJAHR Innovative
Bausysteme GmbH
Kvalitní, bezpečný a rychlý systém
renovace balkonů a teras.
■ Série sanitární keramiky
KOLO OVUM by Antonia Citterio
Výrobce: SANITEC s.r.o.
Elegantní sanitární keramika s moderním designem.
Přihlašovatel: Sika CZ, s.r.o.
Výrobce: Sika AG
Unikátní technologie tekuté střešní
hydroizolace, která vyhoví vysokému namáhání na střechách; lze
ji použít na stávající bitumenovou
nebo kovovou střechu a její aplikace
není ovlivněna počasím.
■ Lindab Rainline kompletní
okapový systém s bezúdržbovou povrchovou úpravou HB
polyester vyráběný moderní
technologií z předlakované oceli
Výrobce: Lindab s.r.o.
Kompletní okapový systém vhodný
pro všechny typy střech a krytin.
■ Produktová řada manžet pro
izolaci prostupů
Výrobce: IZOL94, spol. s r.o.
Významné zkvalitnění a zjednodušení práce izovatéra a zvýšená
estetika jeho výsledků.
Čestné uznání České stavební
akademie
■ Masážní bazén – SPA, zn. CARETTA, model INFINITE
Výrobce: CARETTA TECHNOLOGIES s.r.o.
■ SKELETSYSTEM
Stavebně konstrukční řešení pro
hrubé stavby
Výrobce: GOLDBECK Prefabeton
s.r.o.
■ Redukované napojení interiérové příčky na úzké fasádní
sloupky
Akustické řešení stavebního
detailu
Výrobce: Rigips, s.r.o.
Zvláštní cena České stavební
akademie
■ Zateplovací systém Cemix
THERM P SILVER
Výrobce: LB Cemix, s.r.o.
Inovace certifikovaného systému
Cemix THERM P, která umožňuje
minimalizovat tloušťku izolace při
zachování izolačních vlastností.
■ PRAKTIK ECO
Výrobce: LOMAX & Co s.r.o.
■ SikaRoof MTC – tekutá membrána pro tvorbu hydroizolačního pláště
■ CemLevel
Výrobce: CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Náhrada historického ručního
skla pro památky
Výrobce: Petr Švamberg – VITRÁŽE
inzerce
stavebnictví 04/11
43
stavební výrobek-technologie
Zlatá cena za zateplovací
systém weber.therm plus ultra
Společnost Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.,
byla oceněna zlatou cenou v prestižní soutěži
Stavební výrobek – technologie roku 2010 za
zateplovaní systém weber.therm plus ultra.
Soutěž je zaštiťována 4 ministerstvy a řadou odborných institucí. Posláním soutěže je podpora
nových výrobků, jejich využití
na stavbách a snaha o zvyšování
znalostí o inovacích mezi odbornou
veřejností.
Společnost Saint-Gobain Weber
Terranova a.s. si tohoto nejvyššího
ocenění v této soutěži velice váží
a děkuje organizátorům a vypisovatelům a porotě soutěže.
Něco více o weber.
therm plus ultra –
zateplovacím systému
nové generace
Tento systém znamená velký skok
ve vývoji kontaktních zateplovacích
systémů.
Výborně tepelně izolovaný obytný,
nízkoenergetický či pasivní dům
s použitím zateplovacího systému
44
stavebnictví 04/11
s izolačními deskami běžné tloušťky je přáním každého stavebníka
nebo vlastníka nemovitosti. Použitím kontaktního zateplovacího
systému weber.therm plus ultra lze
splnit přání stavebníků a investorů
díky použitému zcela novému izolantu Kooltherm K5 se součinitelem
tepelné vodivosti λD = 0,021 W/mK.
Běžný kontaktní zateplovací systém
s izolačními deskami z pěnového
polystyrenu EPS 70 F tloušťky 20 cm
lze nahradit systémem weber.
therm plus ultra s tloušťkou izolačních desek pouze 11 cm.
Složení zateplovacího systému
weber.therm plus ultra:
■ lepicí a stěrková hmota weber.
therm plus ultra;
■ tepelný izolant desky Kooltherm K5;
■ kotevní prvky talířové hmoždinky;
■ armovací tkanina weber.therm
178;
■ tenkovrstvé omítky weber.pas
v kombinaci s podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI;
■ příslušenství k systému (soklové
profily, podložky, spojky, rohové
profily,okenní profily, dilatační
profily).
Z důvodu vhodných rozměrů izolačních desek 1200x400 mm
a jejich nízké hmotnosti je montáž
kontaktního zateplovacího systému weber.therm plus ultra rychlá
a nenáročná.
Kontakt:
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Radiová 3; 102 00 Praha 10
tel.: 272 701 137
fax: 272 701 138
e-mail: [email protected]
www.weber-terranova.cz
Něco o společnosti SaintGobain Weber Terranova, a.s.:
je dnes v České republice jedním
z nejvýznamnějších dodavatelů
a výrobců vysoce kvalitních fasádních a zateplovacícch systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích
a samonivelačních podlahových
hmot, lepidel na obklady a dlažby.
Nabízí komplexní škálu řešení,
využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických
požadavcích. ■
stavební výrobek-technologie
Nový okenní profil Eforte – ideální
volba pro pasivní domy
EC
HNOLOG
KU
2010
EK
-T
O
VÝROB
2010
Společnost Deceuninck nabízí jako první na českém trhu šestikomorové plastové okenní profily
Eforte, které při použití běžné ocelové výztuhy
poskytují řešení pro okna do pasivních domů.
IE
R
Domy v pasivním standardu vyžadují okna, která splňují ty nejnáročnější tepelně-technické požadavky.
Tyto nároky jsou kladeny nejen na
okna jako celek, ale i na jejich dílčí
části, a to včetně okenních profilů.
Řešením je nový plastový šestikomorový okenní profil Eforte od
společnosti Deceuninck, který při
použití běžné ocelové výztuhy,
vestavné hloubce 84 mm a bez přídavných izolačních prvků dosahuje
výborného koeficientu tepelné prostupnosti rámem, a to pouhých 0,95
W/m²K. Při použití prosklení s tepelnou prostupností Ug = 0,6 W/m²K
plastová okna z profilů Eforte spolehlivě splňují parametry pasivních
domů. Pomocí speciálních skel
lze dosáhnout dokonce hodnoty
tepelné prostupnosti celým oknem
Uw = 0,66 W/m²K, která se pohybuje výrazně pod hodnotami
kladenými na pasivní domy.
Systém Eforte umožňuje zabudování skla v okenních křídlech do
hloubky 20 mm, čímž je zaručena
optimální povrchová teplota v oblasti zasklívací lišty. Tento prvek je
v oblasti otvorových výplní ojedinělý. Nové svařovatelné multifunkční
těsnění řeší vyrovnávání nárazů,
respektive těsnění skla na rámu,
a spolehlivě tak chrání proti prudkému dešti či krupobití a velmi
dobře izoluje proti hluku. K přednostem systému Eforte se řadí
i velký výběr z více než 20 barev,
které lze uplatnit jako oboustranné
nebo jednostranné dekory, včetně
7 exkluzivních barev Titanium Plus,
které dodávají plastovým oknům
vzhled okna hliníkového. Nový profil
Eforte splňuje požadavky státního
programu Zelená úsporám a lze na
něj žádat dotace.
Profilový systém Eforte staví na
osvědčené technologii Inoutic. Je
navržen tak, aby byl plně kompatibilní s ostatními profily a produkty
Inoutic. Například zasklívací lišty
a kování jsou identické s prvky
Inoutic.
Díky vestavné hloubce 84 mm je
možné použít profil Eforte jak v novostavbách, tak i ve staré zástavbě.
Veškeré prvky, tj. použitý materiál
PVC a ocelová výztuž systému
Eforte, jsou plně recyklovatelné. ■
Více informací a seznam prodejců
najdete na www.deceuninck.cz.
stavebnictví 04/11
45
stavební výrobek-technologie
EC
HNOLOG
O
2010
EK
-T
KU
VÝROB
2010
Certifikované kabelové a potrubní
průchodky chrání vás i vaše investice
IE
R
Společnost Roxtec vyvíjí, vyrábí
a dodává kompletní řešení těsnění
pro kabely a trubky již od roku 1990.
Naši zákazníci pocházejí ze širokého spektra průmyslových odvětví
s rozdílnými potřebami a nároky na
těsnění. Produkty Roxtec nacházejí
uplatnění v mnoha tržních segmentech, jako jsou energetika, průmyslová výroba, telekomunikace
a v neposlední řadě i stavebnictví,
které v současné době hraje čím
dál tím důležitější roli v segmentovém portfoliu firmy Roxtec.
Naše průchodky jsou doporučeny
pro těsnění kabelů a trubek ve
všech typech budov. Vhodné řešení lze snadno stanovit v raném
stádiu návrhu projektu, ale lze je použít také ve stávajících instalacích.
Náš patentovaný systém MultidiametrTM představuje řešení založené
na gumových modulech s odstranitelnými vrstvami. Umožňuje
perfektní utěsnění bez ohledu na
vnější rozměry kabelu nebo trubky.
Se značkou Roxtec získáte certifikovanou ochranu před vodou,
46
stavebnictví 04/11
plynem a ohněm. Ochranu své
investice můžete zvýšit také použitím verzí pro aplikace ATEX/Ex
a EMC. Naše produkty byly
testovány a schváleny uznávanými certifikačními autoritami.
To dovoluje našim produktům hrát
klíčovou bezpečnostní roli v jakýchkoli budovách.
Rámy mohou být zasazeny nebo
přivařeny do jakékoliv konstrukce,
vloženy do předvrtaných děr, nebo
přišroubovány k povrchu.
Naše řešení umožňují rychlou a čistou instalaci. To znamená několik
málo součástí, minimální logistiku
a žádné chemikálie na místě. Úhledné uspořádání kabelů umožňuje
efektivní využití plochy, zaručuje
snadnou kontrolu a snižuje riziko
lidských chyb. Těsnění mohou být
opakovaně otevírána, díky čemuž
je údržba velice snadná.
■ Provozní spolehlivost.
■ Certifikovaná ochrana.
■ Vytvoření záložních kapacit bez
dodatečných nákladů.
■ Jednoduchost projekce a plánování.
■ Patentovaná technologie „Multidiameter™”.
www.roxtec.cz
stavební výrobek-technologie
Zlatý roletový překlad Heluz
Nosný roletový a žaluziový překlad, jehož výrobcem je společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.,
získal Zlatou cenu České stavební akademie
v soutěži Stavební výrobek-technologie roku.
Prestižní ocenění bylo uděleno
především díky jedinečnému řešení: jde o kompletní výrobek se
zabudovanou tepelnou izolací,
snadnou montáží a možností osadit venkovní stínicí systém až po
úplném dokončení stavby kdykoli
během jejího užívání.
rolet lze navíc zapustit do ostění
a tím významně zvýšit zabezpečení
objektu proti násilnému vniknutí.
Výrobek lze použít jak v jednovrstvém zdivu, tak i ve stavbách se
zateplením. Předsazení překladu
přes venkovní líc obvodového
zdiva je až o 150 mm. Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ
se vyrábí v šířkách 365, 380, 400,
440 a 490 mm (dle šířek zdiva
cihelného systému) a v délce od
1250 do 4250 mm. Výška je 238
mm a respektuje tak modulovou
výšku zdění 250 mm. ■
Nosný roletový a žaluziový překlad
HELUZ je ucelený keramobetonový
výrobek se schránkou pro osazení
venkovních rolet a žaluzií. Jeho velkou výhodou je snadná montáž, kdy
se překlad pouze osadí na zdivo,
aniž by bylo potřeba jej pracně skládat z několika komponentů. Uvnitř
samotného produktu je umístěna
tepelná izolace z polystyrenu. Překlad je nosný a lze ho přímo zatížit
stropní konstrukcí. Pohledové strany jsou opatřeny cihelným obkladem a tvoří tak vhodný podklad pro
omítku. K upevnění držáků hřídele
rolet nebo nosiče žaluzií slouží profilová lišta. Do jednoho překladu lze
namontovat i dvě rolety, např. pro
okno a balkonové dveře, vodicí lišty
inzerce
PŘIPRAVENO PRO BUDOUCNOST
P R O F I L Y
I N O U T I C
E F O R T E
Jednoduché a flexibilní řešení okenních profilů nejen pro pasivní a nízkoenergetické domy. Dokonalá
stabilita profilu, vynikající hodnoty tepelné propustnosti celého okna U(w) = 0,7 W/m2K spolu
s moderním designem a širokou škálou barev vás přesvědčí o tom, že jste se rozhodli správně. Profily
Inoutic Eforte splní nejen dnešní požadavky, ale i požadavky budoucích generací.
Více informací a seznam výrobců naleznete na www.deceuninck.cz
stavebnictví 04/11
47
stavební výrobek-technologie
Akusticky účinné redukované napojení
interiérové příčky na úzké fasádní sloupky Rigips
Společnost Rigips, s.r.o., získala Čestné uznání
v soutěži o Stavební výrobek – technologii roku
2010 České stavební akademie. Ohodnocena byla
technologie redukovaného napojení interiérové
příčky na úzké fasádní sloupky za úspěšné akustické řešení a konkrétní stavební návrh pružně
reagující na aktuální potřebu.
Budovy s lehkým obvodovým
pláštěm jsou nejčastěji využívány
ve sféře občanské vybavenosti
jako kancelářské či společenské
prostory. V tomto druhu výstavby jsou citlivé detaily, které se
musí v projektu správně vyřešit
a následně v praxi spolehlivě zabudovat tak, aby bylo dosaženo
efektivní protihlukové ochrany.
Jedním z takových detailů bývá
napojení vnitřní sádrokartonové
dělicí příčky na velmi subtilní, úzký
fasádní sloupek.
Skloubit tak protichůdné požadavky, jako je malá tloušťka a vysoká
neprůzvučnost příčky, je často obtížně řešitelný technický problém.
▼ Redukované napojení interiérové
příčky na úzké fasádní sloupky.
Akustické řešení stavebního detailu
s modrou akustickou sádrokartonovou deskou Rigips.
48
stavebnictví 04/11
Tloušťka dělicí příčky, dostatečně
dimenzovaná zejména s ohledem
na dosažení požadované zvukové
izolace, musí být zmenšena tak,
aby bylo možné provést napojení
na subtilní navazující konstrukci.
Napojení je pak provedeno pomocí „redukcí příčky“ (pruhem stěny
o vhodné tloušťce) obvykle v šířce
okenního parapetu.
Příklady řešení takovýchto napojení jsou již tradičně publikovány
v technických podkladech jednotlivých výrobců.
Dosud nikdy však nebyla tato
řešení doprovázena údaji o zvukově izolačních vlastnostech částí
stěn s redukovanou tloušťkou.
Projektant či realizátor byl ponechán v situaci, kdy se při řešení
výsledné zvukové izolace musel
spolehnout jen na svoji zkušenost,
pocit či odborný odhad.
Společnost Rigips, s.r.o., se rozhodla postavit se tomuto problému čelem a nabídnout projektantům konstrukce založené na
výborných materiálových vlastnostech sádrokartonové modré
akustické desky. Technický tým
navrhl akustické řešení tohoto
stavebního detailu.
Navržená konstrukce pro redukované napojení musela odpovídat
šířkám fasádních sloupků, a tudíž
být v tloušťce cca 45 až 82 mm.
Bylo připraveno několik variant
sádrokartonových konstrukcí na
ocelových Rigiprofilech s jednonebo vícenásobným opláštěním
modrou akustickou sádrokartonovou deskou, vloženou vhodnou
minerální izolací a případně v kombinaci s ocelovými pozinkovanými
plechy tloušťky 1 mm.
Vzduchová neprůzvučnost vybraných řešení musela poskytnout
dostatek rezervy pro splnění
základních požadavků normy
ČSN 73 0532 pro akustiku v administrativních a kancelářských
budovách. Výsledkem pak musely
být spolehlivé, zkouškami ověřené údaje.
Jelikož celková tloušťka konstrukce je významným faktorem
ovlivňujícím výslednou neprůzvučnost, bylo nutno nahradit
„úbytek“ tloušťky pečlivým výběrem použitých materiálů.
Ve skladbách jsou proto kromě
speciálních modrých sádrokartonových desek s vysokou zvukově
izolační schopností použity i ocelové pozinkované plechy.
Z řady možných řešení redukovaných napojení byla vybrána čtveřice sádrokartonových konstrukcí
s tloušťkou od 45 do 82 mm.
Všechny čtyři vybrané konstrukce
byly v srpnu 2010 testovány ve
zkušebně akustiky CSI, Praha.
Výsledky zkoušek a příslušné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti
potvrdily správnost navržených
řešení.
Konstrukce redukovaného
napojení interiérové příčky
na úzké fasádní sloupky:
■ Tloušťka 45 mm Rw = 48 dB
Rw = 48 dB
Opláštění 1x modrá akustická
sádrokartonová deska (DF),
profily Rigistil C, minerální izolace 15 mm, 2x plech tl. 1 mm.
■ Tloušťka 55 mm Rw = 42 dB
Rw = 42 dB
Opláštění 1x modrá akustická
sádrokartonová deska (DF),
profily R-CD, minerální izolace
30 mm.
■ Tloušťka 70 mm Rw = 51 dB
Rw = 51 dB
Opláštění 2x modrá akustická
sádrokartonová deska (DF),
profily Rigistil C, minerální izolace 15 mm, 2x plech tl. 1 mm.
■ Tloušťka 82 mm Rw = 52 dB
Rw = 52 dB
Opláštění 2x modrá akustická
sádrokartonová deska (DF),
profily R-CD, minerální izolace
30 mm, 2x plech tl. 1 mm.
Konstrukce redukovaného napojení interiérové příčky na úzké
fasádní sloupky: Nově ověřené
konstrukce Rigips pomohou
uživatelům při řešení akustiky
budov a určitě se stanou obvyklou součástí návrhů příjemných
vnitřních prostor moderních
staveb. ■
Rigips, s.r.o., Počernická 272/96,
108 00 Praha 10
e-mail: [email protected]
www.rigips.cz
▲ Konstrukce: 5.23.11. – Opláštění dvěma vrstvami modré akustické sádrokartonové desky s profily Rigiprofily CD, tloušťka konstrukce 82 mm, Rw = 52 dB
stavební výrobek-technologie
Stavební výrobek roku –
zlatá cena pro PARAMO
Ve 3. ročníku soutěže Stavební výrobek – technologie roku 2010, pořádané Českou stavební
akademií a Nadací pro rozvoj architektury a stavebnictví, byl zlatou cenou odměněn silniční
modifikovaný asfalt MOFALT SMA 45 Extra.
Nejvyšší ocenění bylo uděleno za významnou
inovaci technologie výroby, která zajišťuje optimální funkční vlastnosti tohoto silničního pojiva, zejména vysokou odolnost vůči plastickým
deformacím. Cenu předal náměstek ministra
dopravy Ivo Toman.
Inovace technologie výroby tohoto
polymerem modifikovaného asfaltu
zahrnovala výměnu modifikátoru za
progresivní reaktivní terpolymer,
optimalizaci reakčních podmínek
v podmínkách asfaltové technologie a optimalizaci složení. K tomu
byl nezbytný systematický výzkum
reologických a viskoelastických
vlastností sofistikovanými zkušebními metodami, jejich změny v čase
vlivem krátkodobého a dlouhodobého stárnutí. Bylo nutné zkoumat
vztahy mezi zažitými empirickými charakteristikami a novými
funkčními kritérii zejména v kritických podmínkách vzniku poruch,
tj. při zvýšených teplotách užívání –
v letních teplotních maximech
a za nízkých teplot. Tento výzkum
umožnila účast ve výzkumném projektu MPO TANDEM FI-IM3/105,
v němž Paramo spolupracovalo
se specializovanými pracovišti
VÚAnCh a VŠCHT v Praze. Za
čtyři roky byl vykonán velký kus
práce a posbíráno mnoho dat vztahujících se ke všem komerčním
druhům českých silničních asfaltů.
Funkční charakteristiky viskoelastického chování silničních asfaltů
znamenaly novost v české praxi
asfaltového zkušebnictví, neboť šlo
o nově zavedené metody v Evropě.
Jimi změřené charakteristiky dosud
nebyly v Evropě specifikovány
a dotýkají se aktuálního procesu
nově vyvíjené tzv. 2. generace specifikace silničních asfaltů. Rozsáhlá
databáze naměřených hodnot získaných v tomto projektu proto posloužila nejen k inovaci komerčně
zavedených druhů, ale i jako vklad
do evropské databáze pro návrh
nových evropských specifikací.
Inovovaný MOFALT SMA 45
Extra se nyní vyznačuje úplnou
homogenitou danou chemickým
provázáním molekul polymeru
s molekulami asfalténů přes kovalentní vazby. To zajišťuje stálou
kvalitu při manipulaci a skladování
pojiva. Složení pojiva bylo optimalizováno tak, aby podstatné
vlastnosti asfaltu byly vylepšeny
na všechny strany. Horní kritická
teplota vzniku plastických deformací, na kterou se pojivo ohřívá
za letních teplotních maxim těsně
pod povrchem vozovky, byla posunuta z 64 na 84 °C. Dolní kritická
teplota vzniku mrazových trhlin
byla snížena z –16 na –22 °C. Významná je zvýšená odolnost vůči
dynamickému zatěžování a únavě,
které nastávají v kanalizované
husté dopravě. Výtečné výsledky
byly získány dynamickými zkouškami přilnavosti k různým druhům
kameniva. Dlouhodobé zestárnutí
měřené zvýšením bodu měknutí
po urychlených testech stárnutí
ukázalo pokles proti nemodifikovaným asfaltům na polovinu.
Inovovaný MOFALT SMA 45 Extra splňuje kvalitativní požadavky
nově revidované a harmonizované
evropské normy EN 14023 pro druh
PMB 25/55-60, což je potvrzeno
certifikátem, zajištěno, systémem
řízení výroby stvrzeno a prohlášením o shodě. V prvním pololetí
letošního roku bude provedeno
rozšíření k získání CE značení.
Tento druh modifikovaného silničního asfaltu je určen jako pojivo
do asfaltových směsí do ložných
vrstev vozovek a do mastixových
koberců. Provedené inovace se
odrazily ve zvyšování prodejů.
Mnoho kilotun tohoto pojiva leží
v ložných a obrusných vrstvách
významných autostrád, mezi nimi je
možno připomenout např. pražské
komunikace Štěrboholská, Kbelská,
Tupolevova, silnici I/37 u Opatovic,
silniční obchvat I/38 kolem Nymburka nebo Pražský okruh v úseku
ústícím na dálnici D1 (stavba 512).
Největšími odběrateli jsou firmy
Strabag, PSVS, Skanska.
Modifikovaná asfaltová pojiva plně
vyhovují současnému evropskému
trendu udržitelného rozvoje dopravy cestou prodlužování trvanlivosti
vozovek. Asfaltová směs se zdraží
vlivem obsahu polymeru nejvýše
o 20 %, avšak životnost zatížené
asfaltové vozovky se podle zkušeností silničních odborníků prodlouží
nejméně o 50 %. Také zde platí
známé německé úsloví: „Nejsme
tak bohatí, abychom si dovolili
kupovat levné věci“. Na dálnicích
a rychlostních komunikacích jsou
asfaltové úseky již jen z modifikovaných asfaltů. Máme tu však řadu
vysoce zatížených silnic I. a II. třídy.
Česká republika si skutečně nemůže dovolit stavět zatížené silnice
z nemodifikovaných asfaltů. Ty se
musejí častěji opravovat a udržovat,
což je spojeno s dalšími náklady –
za materiál, stroje, pracovní síly
u investora a za zdržení, škody
a nehody u účastníků dopravy. A ti
je zase promítají do nákladů svých
produktů. ■
Autor: Jiří Plitz
stavebnictví 04/11
49
Tituly STAVBA ROKU 2010
Malostranská Beseda, Praha
VYPISOVATELÉ:
NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
ECONOMIA a. s., ČASOPIS STAVITEL
Partnerská záštita:
ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH
VE VÝSTAVBĚ
19. ROČNÍK SOUTĚŽE STAVBA ROKU
Letní koupaliště, Hradec Králové
VYHLÁŠEN
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 31. 5. 2011
Malá vodní elektrárna, Železný Brod
Soutěž je vypsána pod záštitou:
Předsedy Senátu Parlamentu ČR
Ministra životního prostředí ČR
Ministra pro místní rozvoj ČR
Ministra kultury ČR
Ministra dopravy ČR
Primátora hlavního města Prahy
LET
O
NO S POP
VÁ
K AT RVÉ –
EGO
RIE
:
Soutěžní podmínky, přihlášku
a registraci do soutěže naleznete na:
www.stavbaroku.cz
Partner:
Vyhodnocení soutěže je zařazeno do Dnů stavitelství
a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby
Centrum sportu a zdraví, Olomouc
Mediální partneři:
50
stavebnictví 04/11
Adminsitrativní centrum Vinice, Pardubice
inzerce
Maximum bezpečnosti a komfortu s
– firemní skupina, která spojuje
bezpečnost s funkčností a designem. To nejdůležitější, co každý člověk mj. od svých dveří
očekává je uživatelský komfort a naprostá
bezpečnost. Firma GU-BKS toto
vše plně svojí komplexní nabídkou špičkových produktů poskytuje, od dveřních zavíračů přes
vícebodové zámky až po
cylindrické vložky s několika druhy stupně bezpečnosti.
Dveřní zavírače vyrábí firma
GU-BKS již několik desetiletí,
na západních trzích jsou synonymem kvality, spolehlivosti a příznivé
ceny. Poslední roky se již i u nás stále více
prosazují a jsou montovány na nejvýznamnějších stavbách v ČR i do běžných
panelových domů a kancelářských budov.
Fa GU-BKS vyrábí tři základní typy zavíračů:
■ vrchní dveřní
zavírače
■ podlahové dveřní
zavírače
■falcové (skryté)
dveřní zavírače
Dále jsou zavírače vyráběny v několika různých
variantách, rozdělených
podle váhy a rozměru
dveří – to určuje sílu
dveřního zavírače dle
ČSN EN 1154, protipožárního provedení a doplňkových funkcí.
Všechny zavírače jsou vybaveny možností
nastavení rychlosti zavírání a síly
doklepu posl. 7st. Další možné
funkce jsou nastavení síly, koncového dorazu otevření, zpoždění
a tlumení zavírání. Zavírače je
možné dodat také v provedení
synchro na 2-křídlé dveře s integrovaným koordinátorem zavírání a také s kouřovým a požárním
senzorem. Nejpoužívanější horní zavírače lze vybavit aretačním ramínkem, nebo designově
efektní kluznou lištou, vybavitelnou mech.,
nebo el. aretací. Všechny zavírače jsou
plněny spec. olejem a opatřeny termoventily,
což umožňuje plynulý a bezproblémový chod
v letních i zimních měsících. Doplňkové magnety na zem i zeď, mech. koordinátory a široká
škála hlásičů jsou samozřejmostí. Jako ref.
stavby uveďme OC Palladium, Harfa,
Arkády v Praze, Letiště Ruzyň, letiště
Bratislava a jiné.
Hlavním mechanizmem zabezpečujícím odolnost proti vloupání je na prvním místě dveřní
zámek. Jedinečné spojení pohodlí a bezpečnosti představuje špička na světovém trhu vícebodových zámků – Secury Automatik. Pro
bezpečné zajištění dveří, certifikovaným třídou
odolnosti WK3 (Bt 3), stačí dveře vybavené
vícebodovým zámkem SA jen zabouchnout!
Po zavření dveří vystřelí automaticky 2, nebo 4
střelky (dle typu) 20 mm do protikusů v zárubni
a dveře jsou ihned zabezpečeny. Střelky jsou
vyrobeny z vysoce odolného materiálu a jsou
zajištěny proti zpětnému pohybu. Takže ev.
překonáním cylindrické vložky, jsou
dveře stále zabezpečeny!
Pro zvýšení komfortu užívání je možné dodat
SA vícebodové zámky s integrovaným
motorem pro otvírání, nahrazujícího „el.
vrátného“. Tento motor lze napojit na domovní
zvonek a hlavně širokou škálu elektronických
kontrol přístupu vyráběných firmou GU-BKS.
Tyto zámky se vyrábějí také s mnoha kombinacemi hlavního zámku s různými panikovými
funkcemi, protipožární, na nerez liště a také
s použitím odpovídajícího protizámku na 2-křílé (panikové) dveře. Použití do dřeva, plastu
a hliníku je samozřejmostí.
Konečnou tečkou v bezpečnosti proti vloupání
je použití kvalitní cylindrické vložky. Firma
GU-BKS vyrábí již téměř 100 roků několik
druhů cylindrických vložek s různými stupni
bezpečnosti Bt 3 a Bt 4 (dle norem ČSN EN
1303, ENV 1627 a také NBÚ s příslušnými certifikáty), od základní stavební vložky, až po naprostou jedničku mezi ostatními – JANUS 45.
Tato vložka obdržela jako jediná v nezávislém
spotřebitelském testu v DE, známku 1,3 – velmi dobrá. Vložky jsou 5, 6 stavítkové, nebo
v případě vložky Janus 45 – 20 stavítek,
s ochranou proti vyháčkování, vytrhnutí, odvrtání a kopírování.
Vložky jsou dodávány se třemi, nebo pěti klíči
a identifikačními kartami. Možnost vytvoření systému generálního klíče či sjednoceného zamykání pro hotely, kancelářské budovy a obytné
domy, je samozřejmostí. Cyl. vložka Janus 45
je také integrována do různých el. kontrol
přístupu s možností dálkového ovládání atd.
Fa GU-BKS taktéž vyvinula a dodává uživatelů software pro možnost vlastního nastavování a kontroly přístupu, s neomezenými možnostmi funkcí, kombinací,...
Buďte nároční na kvalitu, spolehněte
se na
!
Více na WWW.G-U.com
mostní stavby
text: Jaroslav Guoth
grafické podklady: archiv Dopravoprojekt, a.s.
▲
■ Obr. 1. Letecký pohľad na most
Most cez Hron a potok Lutila na R1
Žarnovica – Šašovské Podhradie
Ing. Jaroslav Guoth
Absolvoval Stavebnú fakultu SVŠT
v Bratislave, odbor Konštrukcie a dopravné stavby, v roku 1985. Zaoberá
sa navrhovaním mostných konštrukcií. Je autorizovaným inžinierom
v kategorii: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace
technické poradenstvo, vydané SKSI.
Je vedúcim strediska Dopravoprojektu, a.s. Bratislava v Liptovskom
Mikuláši.
E-mail: [email protected]
Mostný objekt sa nachádza na rýchlostnej ceste
R1 v úseku Žarnovica – Šašovské Podhradie v lokalite medzi mestom Žiar nad Hronom a Ladomerskou Vieskou. Jedná sa o úsek s pracovným
názvom „R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie,
II. etapa“, ktorý bol odovzdaný verejnosti do užívania 20. januára 2011.
Most prevádza rýchlostnú cestu ponad sútok rieky Lutila s riekou Hron.
Križovanie s riekou Hron je šikmé pod uhlom 45 g. Mostný objekt je kolmý, čo umožňuje tvar medziľahlých pilierov umiestnených v koryte rieky,
52
stavebnictví 04/11
resp. po jeho pravej strane, spočívajúci v natočení úložného prahu piliera
voči drieku piliera do polohy kolmej na os nosnej konštrukcie.
Nosná konštrukcia mosta
Nosná konštrukcia objektu je spojitá monolitická konštrukcia z predpätého betónu s rozpätiami polí 26+36+50+80+45 m. Je spoločná pre
obidva jazdné pásy rýchlostnej cesty. Podstatou navrhnutej konštrukcie
systému „exstradosed“ je vedenie voľných káblov mimo prierez nosnej
konštrukcie cez železobetónové pylony výšky 8,45 m, ktoré sú zmonolitnené s nadpodporovými priečnikmi. Tým sa podstatne zvyšuje únosnosť
nadpodporových prierezov v mieste pylonov, s možnosťou ponechania
štíhlej línie priamopásovej konštrukcie po celej dľžke mosta. Celková
dľžka NK je 239,9 m.
V priečnom reze sa jedná o dvojtrámovú – jednokomorovú konštrukciu
konštantnej výšky 2,9 m, ktorá vytvára jadro prierezu. Do spodnej
časti tejto konštrukcie sú po obidvoch stranách opreté železobetónové prefabrikované vzpery, ktoré sú s jadrom prierezu dodatočne
zmonolitnené vybetónovaním častí mostovkovej dosky po obidvoch
stranách nosnej konštrukcie. Celková šírka prierezu je 26,13 m. Šírka
spodnej dosky jadra prierezu je 9,5 m. Šírka hornej dosky jadra prierezu
je 15,0 m. Jadro prierezu je budované kombináciou letmej betonáže
a betonáže na podpornej skruži. Letmou betonážou sa buduje pole
č. 4 a čiastočne pole č. 3. Polia č. 1, 2, časť poľa č. 3 a pole č. 5 sú
budované na podpornej skruži.
Vahadlo nad pilierom č. 4 je symetrické s nesymetrickým zárodkom.
Vahadlo pri pilieri č. 5 je jednostranné a nadväzuje na konštrukciu
▲ Obr.
2. Podľžny rez
▲ Obr. 3. Príčny rez nad podperou (vľavo) a v poli
posledného pola, budovanú na podpornej skruži. Dľžky lamiel pri
obidvoch vahadlách sú 4,0 a 4,5 m. Pri budovaní nosnej konštrukcie
bola použitá súčasne trojica betonárskych vozíkov o hmotnosti 45 t
so spodným uchytením. Nad piliermi č. 4 a č. 5 sú s priečnikmi
zmonolitnené pylony výšky 8,45 m, s rozmermi vo votknutí do NK
1,6x2,0 m. V hornej časti je navrhnutá hlavica pylona, ktorá je výšky
4,75 m s premennou šírkou s jej maximálnou hodnotou 3,945 m.
V hlavici pylona sú deviované externe vedené káble (EDK-káble).
▼ Obr. 4. Pohľad na pilier v koryte rieky Hron
stavebnictví 04/11
53
▲ Obr.
5. Schéma postupu výstavby. 1. fáza – jadro prierezu, 2. fáza – osadenie vzpier, 3. fáza – betonáž hornej dosky, 4. fáza – príslušenstvo.
Pylon je z rovnakého betónu ako jadro nosnej konštrukcie C 45/55–
XC4, XD1, XF2.
Prefabrikované, železobetónové vzpery sú šírky 1,96 m. Jedná sa
o doskové vzpery hrúbky 100 mm, vystužené dvojicou rebier s osovou
■
vzdialenosťou
1,0 m. Rebrá sú orientované do vnútornej časti vzpery.
Lícna plocha vzpier je hladká. Cez vodorovný úsek rebier sú vynechané
otvory na prevedenie vysokopevnostných tyčí, ktoré v montážnom štádiu
uchytávajú vzpery do vybudovaného jadra prierezu. Vzpery sú do jadra
prierezu opreté bez kotvenia. Nosná konštrukcia vytvára jeden dilatačný
celok s pevným uložením na pilieri č. 4.
Predpätie nosnej konštrukcie v pozdľžnom smere
Predpätie nosnej konštrukcie v pozdľžnom smere je navrhnuté tromi
skupinami káblov.
■ Súdržné káble
Súdržné káble sú spoločne s EDK káblami navrhnuté na montážne stavy
počas budovania NK a na zaťaženie vlastnou tiažou a mostným zvrškom.
Sú to 12lanové káble f Ls15,7/1770 MPa. V dodatočne dobetónovaných
postranných častiach mostovkovej dosky po osadení železobetónových
vzpier sú súdržné 7lanové káble f Ls15,7/1770 MPa.
■ Externe vedené káble
Externe vedené káble sú navrhnuté v najdlhšom poli č. 4, prekonávajúcom koryto rieky Hron, ako aj v obidvoch priľahlých poliach č. 3 a č. 5.
Externe vedené káble sú deviované cez pylony. Každý pylon prevádza
6 EDK káblov.
Počet lán v kábloch je 24, 26, 28, 32, 34 a 36 x Ls15,7/1770 MPa.
EDK káble sú kotevné v kotevných blokoch hornej dosky jednotlivých
lamiel kotvami s elastomerným tlmičom. Laná závesov sú chránené
pozinkovaním a PE obalom s konzervačnými látkami. Predpínací systém
externých káblov je „Dywidag DYNA–GRIP 31 a 37“. Vedenie káblov cez
pylon je v jednej rovine, pričom vzdialenosti radov sú po 500 mm. Časť
EDK káblov bola realizovaná súčasne s budovaním lamiel počas letmej
▼ Obr. 6. Pohľad na most
54
stavebnictví 04/11
betonáže. Posledné – najvzdialenejšie dva káble od pylona sa predpínali
po dokončení celej nosnej konštrukcie a predopnutí vnútorných voľných
káblov. V mieste kotvenia EDK káblov sú naprieč komôrkami vedené
tiahla z vysokopevnostných tyčí WR 32 mm v počte 2x tri tyče pre každý
„záves“. Tyče sú kotevné v spodnej doske pod trámami cez pasívne
kotvy. V hornej doske sú kotvené v pozdľžnom bloku umiestnenom
v strednom deliacom pruhu.
■ Vnútorné voľné káble
Vnútorné voľné káble sú vedené v komore jadra prierezu v blízkosti trámov. Jedná sa o 16lanové káble fLs 15,7/1770 MPa. Káble sú výškovo
i smerovo deviované s kotvením v medziľahlých a koncových priečnikoch.
Predpätie nosnej konštrukcie v priečnom smere
Nosná konštrukcia je po celej svojej dľžke priečne predopnutá káblami,
ktoré sú tvorené trojicou lán typu monostrand f Ls 15,7/1770 MPa vo
vzdialenosti 0,5 m od seba.
Styk konštrukcie hornej dosky jadra prierezu so spriahujúcou doskou je
riešený zazubením s prepojením betonárskou výstužou.
Nosná konštrukcia sa v priečnom smere budovala po etapách. Najskôr
sa vybudovalo jadro prierezu kombináciou betonáže na podpornej skruži,
resp. letmou betonážou. V druhej etape sa na jadro osadili po obidvoch
stranách prefabrikované vzpery a následne sa dobudovala monolitická
spriahnutá časť mostovkovej dosky.
Počas výstavby letmo betonovaných polí s EDK káblami sa zvýšená
pozornosť venovala monitorovaniu pohybu konštrukcie v jednotlivých
etapách budovania lamiel so zdvihovými účinkami EDK káblov.
Spodná stavba
Spodná stavba pozostáva z dvoch krajných opôr a štyroch medziľahlých
pilierov. Krajné opory sú navrhnuté ako železobetónové konštrukcie
založené plošne.
Piliere č. 2 a č. 3 sú navrhnuté ako stenové piliere. Uložné prahy pilierov sú orientované kolmo na os nosnej konštrukcie. Začiatok i koniec
uložného prahu je zaoblený do oblúka R = 9,0 m.
Pilier č. 4 je situovaný v koryte rieky Hron bližšie k pravostrannému
brehu koryta. Pri jeho návrhu (ako i pil. č. 5) sa zohľadňoval smer
prúdenia v koryte rieky s čo najoptimálnejším tvarom a šírkou drieku
piliera vzhľadom na hydraulické účinky vody Hrona. Pilier je navrhnutý
ako stenový s kamenným obkladom do výšky Q100– ročného prietoku,
so železobetónovým úložným prahom. Driek piliera je nasmerovaný
do smeru prúdnice veľkej vody a s osou NK zviera uhol 45 g. Rozmery
železobetónového drieku sú 4,6x11,6 m. Obidve zhlavia drieku sú
v tvare oblúkov. S driekom piliera je zmonolitnený úložný prah, ktorý
je výšky 2,5 m, a je do drieku zaklinený. Úložný prah má šírku 3,0 m
a je smerovaný kolmo na os NK, tak že s driekom piliera zviera uhol
45 g. Driek aj úložný prah sú z bet. C 30/37 – XC2, XD3, XF4. Tvar
drieku piliera č. 5 je identický s pilierom č. 4.
Počas budovania nosnej konštrukcie bola z drieku pilierov č. 4 a č. 5
z technologických dôvodov vybudovaná len hlavná železobetónová
nosná časť, ktorá prenášala silové účinky z úložného prahu do základu.
Po vybudovaní nosnej konštrukcie sa dobudovala „balastná“ časť drieku pilierov s kamenným obkladom, do smeru prúdnice vody v koryte.
Založenie spodnej stavby je okrem krajných opôr a piliera č. 2, ktoré
sú založené plošne, hľbinné na mikropilotách.
lostnej cesty od Banskej Bystrice až po Hronský Beňadik. Svojim
dispozičným návrhom a konštrukčným riešením vytvára pútavú
konštrukciu pohľadovo značne exponovaného objektu situovaného
na hranici intravilánových území. Projektovú dokumentáciu spracoval
Dopravoprojekt a.s. Bratislava, stredisko Liptovský Mikuláš. Zhotoviteľom objektu bol Doprastav, a.s., závod Zvolen. ■
english synopsis
Bridge over the River Hron and Brook Lutila on R1
Žarnovica – Šašovské Podhradie
The bridge is situated on the R1 highway, part Žarnovica – Šašovské Podhradie located between the city of Žiar nad Hronom
and Ladomerská Vieska. It is a part referred to as „R1 Žarnovica
– Šašovské Podhradie, stage II“ which was put into operation on
January 20, 2011. The bridge supporting structure is a continuous
monolithic structure made of pre-stressed concrete with the span
of 26+36+50+80+45 m. It is used for both traffic lanes of the
highway.
klíčová slova:
most cez Hron a potok Lutila na R1, Žarnovica – Šašovské Podhradie, spojitá monolitická konštrukcia, predpätý betón
Záver
Mostný objekt dnes už plne slúži verejnosti a spolu s odovzdananou
časťou rýchlostnej cesty vytvoril ucelený úsek štvorpruhovej rých-
keywords:
bridge over the river Hron and brook Lutila on R1, Žarnovica – Šašovské
Podhradie, continuous monolithic structure, pre-stressed concrete
inzerce
Náskok se
so systémem
systémom
Securing technology for you
Otvárať,
zabezpečiť
Otvírat, pohybovať,
pohybovat,zatvárať,
zavírat, zabezpečit
Okenná
technika
Okenní technika
Dverová
technika
Dveřní technika
Automatické
vstupnésystémy
systémy
Automatické vstupní
Systémy managementu
manažmentu budov
budov
www.g-u.com
www.g-u.com
GU SLOVENSKO
s.r.o., Priemyselný
parkUNitra
- Sever,
Dolné
9518,41Tel.:
Lužianky,
Tel.:155,
037Fax.:
/ 28525
[email protected]
/ 28525 99, offi[email protected]
GU-stavební
kování CZ,
Pekařky
314/1,
180Hony
00, 24,
Praha
283 840
28300,
840Fax:
165,
stavebnictví 04/11
55
mostní stavby
podklady: SMP CZ
foto: Tomáš Malý
I
V
■
▲ Obr. 1. Stavba je tvořena dvojicí souběžných nezávislých mostních konstrukcí z monolitického předpjatého betonu
Most u Veselí nad Lužnicí, dálnice D3
Dálniční most v inundačním území Lužnice
představuje nejvýznamnější mostní objekt
na stavbě 0308 Soběslav – Veselí nad Lužnicí
dálnice D3. Úsek 0308 je v současnosti poslední realizovanou stavbou D3 ve směru na
České Budějovice. Trasa dálnice zde prochází
mírně zvlněným terénem v nadmořské výšce
cca 410–440 m n. m. v blízkosti řeky Lužnice.
Povrch tvoří z větší části zemědělsky obhospodařovaná pole, louky, a částečně les.
Dálnice zde na 101. až 102. km trasy (místopisně za odbočkou
na Jindřichův Hradec) překračuje stávající komunikaci I/3, trať
ČD, soustavu vysokotlakých plynovodů, obslužných vedení, řeku
Lužnici se slepým ramenem a širokou inundaci mostní estakádou
o délce přes 1 km.
Popis stavby
Stavba je tvořena dvojicí souběžných nezávislých mostních konstrukcí
z monolitického předpjatého betonu. Vzhledem k rozměrům přemosťovaného území a z toho plynoucí délky mostu byla konstrukce
rozdělena na dva dilatační celky stýkající se na tzv. přechodovém
pilíři 10P a 11L
56
stavebnictví 04/11
Rozpětí polí značně kolísá, neboť bylo nutné při návrhu respektovat
stávající vedení a koridory. Pole jsou navržena většinou jako krátká
s délkou typicky 48,0 m, anebo jako dlouhá délky 65,0 m. Levý most
má 22 polí, pravý most pak 21 polí o rozpětí 30 až 65 m. Celková
délka estakády je 1056 m.
Trasa je vedena půdorysně v přechodnici. Příčný sklon vozovky se
v úseku mostu mění z jednostranného na oboustranný střechovitý. Toho je docíleno natáčením příčného řezu jako celku kolem
nivelety.
Zakládání stavby
Geologické poměry
V oblasti mostu jsou rozlišitelné 3 prvky geologické stavby:
- krystalinikum charakteru pararul ubíhá dolů směrem na České
Budějovice;
- neogenní sedimenty charakteru jílovitých písků, jílů a jílovců;
- k vartérní fluviální sedimenty tvořící výplň vlastního údolí
Lužnice.
Vzhledem k rozličnosti podloží je část objektu založena plošně,
ostatní pak hlubinně.
Založení pražských opěr
Založení obou pražských opěr je plošné, protože skalní podloží vystupuje v těchto místech k povrchu. Byl proveden rychlý a úsporný
způsob založení – po odhumusení byla vybagrována hustá řada drá-
▲ Obr. 2. Dokončená nosná konstrukce (NK) „mostu 1” pravého, pilíře
levého mostu
▲ Obr. 4. Výstavba betonážního dílu BD5
▲ Obr. 5. Výstavba NK „mostu 2”, pravého
▲ Obr. 3. Přechodový pilíř 11L
žek hloubky cca 2,50 m až na únosné podloží a vyplněna prostým
betonem.
Hlubinné založení zbývající části mostu
Mostní pilíře jsou založeny na vrtaných pilotách profilu 1,20 m a základových patkách tloušťky 1,70 nebo 2,00 m s povrchem zhruba na
úrovni stávajícího terénu. Délky i počet pilot se zvětšují ve směru od
pražských opěr, což je dáno klesajícím horizontem zvětralých pararul
a neúnosnou výplní.
Budějovické opěry jsou navrženy jako přesypané, jsou založeny
rovněž hlubinně vrtanými pilotami z úrovně terénu a tloušťka přesypávky je překonána čtveřicí stěn, na kterých jsou osazeny úložné
prahy. Stěny jsou obaleny geotextilií, aby opěry nebyly ovlivněny
sedajícím násypem.
Pod přechodovou oblastí budějovické opěry bylo nutné instalovat
soustavu vertikálních geodrénů délky 21 m, aby se urychlila konsolidace podloží a byly splněny přísné požadavky na sednutí násypu
ve vymezeném časovém období.
Spodní stavba
Pražské opěry jsou masivní, budějovické opěry tvoří úložný práh
nesený čtveřicí stěn. Všechny opěry mají vetknutá křídla, mezi
pražskými opěrami je navíc samostatná opěrná zeď. Pilíře z betonu
C30/37 a výšky do cca 11,0 m vycházejí vzhledem k výšce mostu
nad terénem poměrně široké, protože musí převzít reakci z ložisek
s roztečí 5,08 m. Ve své spodní části mají konstantní průřez cca
2,0x4,3 m, na posledních 5 m výšky se rozšiřují až na konečných
▲ Obr. 6. Pojizdné bednění stropu komory
2,0x6,8 m. Zhlaví pilířů je upraveno pro možnost zvedání komory
pomocí lisů. Z estetického důvodu je v pohledově širší části pilíře
provedena nika.
Nosná konstrukce
Příčný řez
Nosnou konstrukci každého mostu tvoří komorový spojitý nosník
z betonu C35/45. Výška komory činí typicky 2,40 m, u dlouhých
polí „mostu 2“ se zvyšuje parabolickým náběhem až na 3,70 m.
Celková šířka nosné konstrukce mostovky je 14,40 m. Stěny ve
stavebnictví 04/11
57
▲ Obr. 7. Pohled na pravý „most 1” z komunikace I/3
sklonu 2,9:1 mají tloušťku 500 mm, v oblasti zakotvení a nad podporami se jejich tloušťka zvětšuje skokem na 600 mm, především
z důvodu snadnější betonáže. Horní deska má tloušťku 270 mm až
470 mm ve vetknutí, vyložení konzol činí cca 3,5 m. Spodní deska s běžnou tloušťkou 200 mm se u vnitřních podpor zesiluje až na 400 mm,
resp. až na 600 mm u výškových náběhů.
Vnitřní příčníky délky 1500 mm jsou ukončeny 350 mm pod stropem kvůli posunu bednění stropu a jsou přerušeny v ose komory.
■
Předpětí
Konstrukce je dodatečně příčně i podélně předepnutá kabely se
soudržností. Je použit systém Dywidag s lany 15,7 mm 1570/1770.
Předpětí v příčném směru je omezeno pouze na oblasti podpor
v počtu 6 čtyřlanových kabelů nad podporou. Lana jsou uložena
v plochých kanálcích, kotvy jsou při obou okrajích mostovky a napětí
je vnášeno jednostranně.
V podélném směru jsou použity devatenáctilanové kabely. Běžně
je ve stěně vedeno 6 kabelů ve třech řadách po dvojicích, přičemž
3 kabely jsou spojkovány ve stěně nad sebou v pracovní spáře
(na konci betonážního dílu) a 3 přes ni procházejí. Napínání kabelů
je jednostranné z pracovní spáry po dokončení betonážního dílu.
V oblasti velkých polí je počet kabelů zvýšen na 8 v jedné stěně.
Přidaná čtvrtá dvojice je umístěna v celé své délce níže nežli
ostatních 6 kabelů a uprostřed pole je bočně odsunuta v délce
cca 20,0 m do nálitku spodní desky, v těchto řezech jsou tedy ve
spodní vrstvě umístěny celkem 4 kabely. Tyto kabely jsou napínány
jednostranně z bočních nálitků a končí pasivní koštětovou kotvou.
Mostní vybavení
Na mostě budou zabudovány celkově 3x2 mostní závěry s roznášecím mechanismem s posuny 320 mm na pražské opěře, 640 mm
mezi mosty a 480 mm na budějovické opěře. Izolace mostovky
bude celoplošná, vozovka je navržena jako třívrstvá. Římsy budou
provedeny jako monolitické železobetonové. Záchytným systémem
jsou svodidla pro stupeň zadržení H2. Zrcátko šířky 800 mm je navrženo jako zakryté kompozitními rošty. Na vnějších okrajích mostovky bude služební chodník se zábradlím a s celoplošnou výplní s protihlukovým účinkem. Odvodnění mostovky bude provedeno pomocí
odvodňovačů při okraji vozovky. V krátkém úseku na začátku „mostu 1“ bude voda odváděna dešťovým svodem vedeným vně komory
pod konzolou směrem před pražské opěry. Většina mostu bude
odvodněna na druhou stranu, od odvodňovačů příčnými svody do
potrubí uvnitř komory. Světlost potrubí se mění od 200 po 450 mm
a za budějovickou opěrou bude zaústěno do dálniční kanalizace.
58
stavebnictví 04/11
Výstavba mostu
Most je rozdělen na 4 celky označené LM1, LM2, PM1, PM2 (levý,
pravý, část 1 a 2). Mosty 1 jsou navrženy s konstantní výškou 2,40 m,
mosty 2 s výškovými náběhy. Tento návrh vycházel z předpokladu letmé betonáže v části inundace, neboť při pracích
na předstupních byla avizována technologická omezení ze
strany ekologických organizací. Jelikož nebyly poté dány žádné
omezující či dodatečné podmínky a celý objekt se nachází nízko
nad terénem, zvolil přímý zhotovitel technologii pevné skruže
systému Pižmo.
První část mostu je v přechodnici a druhá část je přímá s proměnnou
výškou. Stavba je složitá nejen svou konstrukcí, ale i tím, že musí
překračovat složité překážky, proto bylo nutno během stavby řešit
ochranná pásma sítí a také z toho vyplývající omezení. Přes tyto sítě
musely být postaveny bárky pro skruž šikmo, což velice ztěžovalo
nastavení nadvýšení.
Stavba je díky své poloze v inundaci ohrožována povodněmi, což
klade zvýšené nároky na nasazení a pohyb mechanizace. Současně se nachází v biologicky cenném území, takže je nutné provádět
monitorování jejího vlivu na životní prostředí.
Zakládání
Před započetím výstavby bylo nutno vyřešit přeložení sítí, které
vedou přes stavbu tak, aby neohrožovaly stavbu. Práce, které
probíhají pod VVN, jsou řešeny ve výlukách. Založení pražských
opěr je navrženo na kopaných podzemních prvcích a proběhlo
bez problémů. Založení pilířů a budějovické opěry je navrženo na
velkoprůměrových pilotách, v řadě případů délky až 22 m. Realizaci
pilot ztěžovala vysoká hladina podzemní vody v oblasti inundace,
a proto zde bylo nezbytné provést kolem základů pilířů pažení pomocí Larsenových stěn. Pro vrtné a obslužné plošiny bylo nutné
vytvořit zpevnění ze zhutněných štěrkových vrstev. V případě letní
povodně v r. 2010 nebylo možno v inundaci pracovat a všechny
stroje musely být přemístěny do vyšších poloh stavby. Základy
obdélníkového půdorysu musely být prováděny v oblasti inundace
za neustálého čerpání vody. Kromě pilot pod základy byly v oblasti
inundace instalovány také kratší piloty o průměru 600 mm jako
podpory pro věže skruže.
Spodní stavba
Pilíře jsou trojího druhu: úzké, široké a přechodové. Skládají se
z dříku konstantního průřezu a zhlaví. Pro bednění pilířů bylo použito
bednění firmy Česká DOKA. Byly navrženy dvě sestavy bednění
dříků a dvě sestavy zhlaví. Tyto sady bednění byly tvořeny sadou
pro široký pilíř, sadou pro úzký pilíř a doplňkovými díly pro přechodový a úzký pilíř. Tímto způsobem se podařilo docílit maximální
variability a využití vyrobených prvků bednění. Budějovické opěry
jsou navrženy jako úložné prahy nesené čtveřicí stěn; stěny jsou
vetknuté do pilot na úrovni současného terénu a budou prosypány
materiálem náspu.
Závěr
Výstavba objektu probíhá přes všechny nastíněné překážky bez
větších problémů. V současnosti je dokončeno zakládání, spodní
stavba s výjimkou budějovických opěr a nosná konstrukce „mostu
1“, pravého. Dokončuje se nosná konstrukce pravého „mostu 2“,
přičemž se současně staví levý „most 1“. Je použita osvědčená
konstrukce a úsporná technologie provádění. ■
Nosná konstrukce
Pro betonáž nosné konstrukce byla zvolena technologie pevné
skruže s pískovým odskružením. Pro podpěrnou konstrukci bylo
využito inventární skruže Pižmo. Pro bednění stěn komory je použito
posuvné bednění délky 48 a 65 m podle délky pole, vozíky dodává
firma ULMA. Posun vozíků je prováděn pomocí hydraulického vrátku.
Bednění stropu komory je navrženo jako pojízdné také firmou ULMA.
Na krajích je podporováno konzolkami, na stěnách a v poli stojkami,
které je možno při posunu sklopit. Konzolky jsou navržené s válci
pro pojezd a jako teleskopické kvůli možnosti výškového nastavení.
Betonáž průřezu je rozdělena do dvou fází, nejdříve se betonuje
spodní deska spolu se stěnami (tzv. spodní U) a ve druhé fázi horní
deska komorového průřezu.
Základní údaje o stavbě
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Pragoprojekt a.s.
Zhotovitel: Sdružení pro výstavbu dálnice D3
Přímý zhotovitel mostního objektu 208:
SMP CZ a.s.
Předpínací práce: SM7, a.s.
Doba výstavby: SMP CZ a.s. zahájily stavbu v září 2009
Předpokládané dokončení nosné konstrukce:
04/2012
Podklady
Autoři: Ing. Tomáš Landa, Pragoprojekt, a.s; Ing. Lukáš Klačer,
SMP CZ, a.s.; Ing. Pavel Poláček, SMP CZ, a.s.
Informace a prohlídka stavby: Ing. Zdeněk Hlasivec, SMP CZ a.s, výrobně technický náměstek, Divize 1 – Dopravní stavby.
Předpětí
Předpínací práce jsou realizovány se systémem Dywidag. Předpětí
je vneseno do betonážního dílu (BD) ve dvou fázích: po vybetonování
„U“ profilu po jednom kabelu ve stěně, po betonáži horní desky
zbývající dva kabely ve stěně (případně čtyři u dlouhých polí). Před
odskružením se napínají i kabely příčného předpětí nad podporou.
V čele BD se napíná zpravidla 50 % kabelů, zbylých 50 % se napíná
až z čela následujícího BD. Odbednění proběhne po předepnutí všech
50 % kabelů napínaných z čela tohoto dílu.
english synopsis
Výstavba a ochrana životního prostředí
Stavba je situována v údolní nivě řeky Lužnice, v blízkosti chráněné
krajinné oblasti. Z pohledu vlivu na životní prostředí jsou proto na
ni kladeny zvýšené požadavky. Veškeré stavební jámy musí být
například zabezpečeny, aby nedošlo k ohrožení chráněných druhů
živočichů, stavba je lemována naváděcími plůtky.
Bridge over River Lužnice – Veselí nad Lužnicí
The highway bridge over river Lužnice near Veselí nad Lužnicí is
1056 m long. The bridge is designed as 2 separate single boxes
made of prestressed concrete. It is divided to 4 pieces. It has 22
spans maximal length 65m. It has many impediments to cross
over like gas pipes, optical cables, railway, road, river Lužnice and
floodland. The bridge is built on steel below support mostly with
moving formwork.
Specifika stavby
Stavba je mimořádná především svoji délkou, mosty tvoří celkem
43 polí. Jednotlivé konstrukční detaily a technologické postupy
se mnohokrát opakují, a musí být proto promyšleně navrženy
s ohledem na snížení pracnosti, ale i hmotnosti použitého materiálu.
Jeden kilometr stavby například představuje 4 km svodidel. Každý
„dekagram“ má vliv na ekonomiku stavby.
klíčová slova:
dálniční most v inundačním území Lužnice, dálnice D3
keywords:
highway bridge in the river Lužnice floodland, D3 highway
$ECENTRÉLNÓ¬SYSTÏM
ĚÓZENÏHO¬VčTRÉNÓ
S¬REKUPERACÓ
0ROĊ¬KONTROLOVANϬVčTRÉNÓ¬
OCHRANA
PROTI¬PLÓSNÓM
OMEZENÓ
ALERGIÓ
PRACH¬¬HLUK
ZģSTÉVAJÓ¬VENKU
¬NÉ S
.AVÝ TIV TEHU¬3 (+
TR
LE
E
¬V
A
N
¬ ¬ ¬ ¬¬TČ
V â S TAV IÝ O
"6 6¬" RN
ÞSPORA¬ENERGIE
NA¬VYTÉPčNÓ
VHODNϬPRO¬¬ s¬¬NOVOSTAVBY¬¬s¬¬REKONSTRUKCE
¬
¬s¬¬DOMY¬¬s¬¬BYTY¬¬s¬¬KANCELÉęE¬¬¬s¬ÝKOLKY¬¬s¬¬HOTELOVϬPOKOJE
!).6%.4¬SRO
,IPOVɬ¬¬¬¬(ORAäĦOVICE¬TEL¬¬¬¬EMAIL¬INFO INVENTERCZ
stavebnictví 04/11
WWWINVENTERCZ
inzerce
59
cena ČKAIT 2010
text: Ing. Jaroslav Korbelář , Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. grafické podklady: archiv VPÚ DECO PRAHA a.s.
■
▲ Obr. 1. Celkový pohled na dokončený most přes řeku Ohři u hradu Loket
Rozšířený obloukový most
přes řeku Ohři u hradu Loket
Oceněný inženýrský návrh Cena
ČKAIT 2010 za sedmý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory
Autor: Ing. Jaroslav Korbelář,
OK ČKAIT Praha
Spolupracovníci:
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
Ing. Jiří Schindler
Ing. Miroslav Kroupar
Firma: VPÚ DECO PRAHA a.s.,
Podbabská 1014/20,
160 00 Praha 6
60
stavebnictví 04/11
Článek představuje neobvyklé řešení rekonstrukce a rozšíření silničního přemostění Ohře na
trase komunikace R6 u Lokte. Potřeba rozšíření
stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou, společně s nemožností výstavby druhého
obdobného mostu bez zásahu do chráněných
přírodních útvarů v údolí řeky, vedla k návrhu
nové lehké ocelové trámové konstrukce s ortotropní mostovkou na stávající konstrukci železobetonového obloukového mostu.
▲ Obr.
2. Příčný řez stávající mostovkou ve vrcholu oblouku
▲ Obr. 3. Příčný řez rozšířenou mostovkou pro čtyřpruhovou komunikaci
Současně s výstavbou nové nosné ocelové konstrukce (NOK) bylo nutno
zesílit stávající železobetonové pilíře a zlepšit základové poměry oblouku horninovou injektáží. Příspěvek popisuje návrh rekonstrukce, konstrukční detaily,
realizaci mostu a postup montáže podélným výsunem nové NOK mostovky.
Technické řešení rekonstrukce mostu spočívalo v odlehčení oblouku
a spodní stavby odstraněním mostovky z těžkých prefabrikátů I-67 z předpjatého betonu a nahrazením lehkou ocelovou ortotropní mostovkou.
Tím došlo k výraznému zmenšení stálého zatížení a byl vytvořen prostor
pro zvýšení nahodilého pohyblivého silničního zatížení pro čtyřpruhovou
vozovku. Toto řešení vyžadovalo použití atypického příčného upořádání,
které spočívá v redukci šířky dopravního prostoru.
Důsledkem byla nutnost redukce středního dělicího pásu (ze 3,0 m na
šířku oboustranného betonového svodidla 0,45 m), redukci krajního
a středového vodícího proužku a zrušení zpevněné krajnice, při zachování
stejné šířky jízdních pruhů (2x3,75 m) na mostě jako na přilehlém úseku
komunikace. Šířka volného průjezdního prostoru jednoho jízdního pásu
na mostě je 8,50 m, na rozdíl od 11,25 m na přilehlém úseku silniční
komunikace. Na mostě je tedy oproti kategorii R 24,5 na trase navržena
redukovaná skladba Rred 17,45. Pro toto řešení byl udělen souhlas s odchylným řešením příslušným správním orgánem.
Zdůvodnění rekonstrukce mostu
Přestavba silnice I/6 ze stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou kategorie R 24,5 řeší zkapacitnění silničního tahu Praha–Cheb. Silnice
ve stavebním úseku Nové Sedlo–Sokolov přechází betonovým obloukovým mostem přes údolí Ohře v místě Přírodní památky Údolí Ohře.
Zachování ojedinělých pseudokrasových jevů a významných geologických
profilů obsahujících četné fosilní části třetihorní flóry bylo významným
prvkem pro návrh technického řešení rekonstrukce mostu. Z důvodu
zachování nenarušené přírodní památky byla navržena možnost využití
spodní stavby stávajícího železobetonového obloukového mostu pro
umístění nové dostatečně široké mostovky pro čtyřpruhovou komunikaci.
Stávající betonový obloukový most z roku 1976 má rozpětí trojkomorového oblouku 126 m, tj. v době zahájení rekonstrukce druhé
největší v ČR po mostě v Podolsku (150 m). Celková délka mostu je
296,3 m. Most je o deseti polích, přičemž pět polí je nad obloukem,
dvě pole jsou na levobřežní straně karlovarské a tři pole jsou na pravobřežní sokolovské straně údolí Ohře. Původní nosná konstrukce
mostovky sestávala v příčném řezu z devíti prefabrikátů I-67 z předpjatého železobetonu, celkem 90 ks (Obr. 2.). Železobetonový oblouk
byl betonován po sekcích na samonosné výztuži z tyčí průřezu <,
svařené do prostorové příhradoviny. Spodní stavba a oblouková konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Založení je plošné u opěr,
oblouku a u pilířů P2, P7. Pilíře P1, P8, P9 jsou založeny hlubinně
na šachtových pilířích. Na mostě byly v r. 1982 vyměněny mostní
závěry, v letech 1994 až 1996 byl most kompletně rekonstruován
(mj. římsy, zábradlí, svodidla a vozovka vč. hydroizolace) a byly sanovány
betonové části nosné konstrukce a spodní stavby.
Podrobný popis stavebního postupu
Rekonstrukce mostu spočívala v rozšíření mostovky z dvoupruhové silnice
I/6 (obr. 2) na čtyřpruhovou s redukovaným šířkovým uspořádáním s novou ocelovou mostovkou (obr. 3) a s využitím stávající nosné betonové
obloukové konstrukce a stávající betonové spodní stavby. Byla navržena
ocelová ortotropní NOK mostovky s 8 hlavními plnostěnnými nosníky
jako spojitá konstrukce s pevnými ložisky na oblouku u pilířů P4 a P5.
V příčném řezu je 6 vnitřních nosníků uloženo na hrncových ložiskách
na spodní stavbě a 2 krajní nosníky jsou podepřeny pouze konzolovitě
vyloženými podporovými příčníky. Mostovka je vyztužena podélnými
korýtkovými a páskovými výztuhami a příčnými výztuhami profilu ^.
Na základě provedených průzkumných vrtů a výsledkům vodních tlakových zkoušek byla zjištěna degradace skalního podloží pod patkami
oblouku. Aby byla zaručena dostatečná životnost mostu a zamezilo se
další degradaci podzákladí, byla navržena a provedena horninová injektáž
▼ Obr.
4. Podélný řez mostem
stavebnictví 04/11
61
▲ Obr.
5. Pohled na kritickou fázi demolice původní mostovky za pomoci
těžkých jeřábů
sestupnou metodou po dvou etážích (2x1,5 m) celkové hloubky 3,0 m. Pro
první etáž byla použita standardní cementová injekční směs stabilizovaná
bentonitem, pro druhou etáž cementová směs tvořená extra jemným
portlandským mikrocementem (Rheocem 800). Vrty byly vyztuženy
betonářskou výztuží Æ 32 mm.
S ohledem na zjištěný stavební stav vlivem dlouhodobého zatékání
mostními závěry (místy již původní beton odpovídal třídě C8/10) bylo dále
nutno provést zesílení pilířů P1, P8 a P9 obetonováním tl. 280 mm. Dále
bylo provedeno zesílení a dobetonování příčníků všech pilířů, vč. nových
podložiskových bloků. Obě původní opěry byly odstraněny a vystavěny
nové, neboť již prostorově nevyhovovaly novým potřebám a jejich zachování a rekonstrukce by bylo neúčelné a neekonomické. Vzhledem
■ značnému vodorovnému zatížení, které na opěru P10 působilo od
ke
výsunu NOK mostovky, bylo nutno její založení posílit čtyřmi tahovými
mikropilotami profilu 108/16, zakotvenými do skalního podloží. Ostatní
stávající části spodní stavby a oblouku byly opatřeny novým sanačním
systémem, přičemž byly na základě akustického trasování využity vyhovující části původní sanace z roku 1996.
Na mostě je provedena celoplošná bezešvá stříkaná izolace (CONIPUR
800). Římsové chodníky s ocelovým zábradelním svodidlem Fracasso
JSMFRH2 jsou železobetonové monolitické, kotvené pomocí spřahovacích trnů k NOK mostovky. Volná šířka nouzových chodníků činí 0,75 m.
Využití stávající nosné betonové obloukové konstrukce a spodní stavby
bylo podmíněno zpracováním rozsáhlého statického výpočtu, specielně zaměřeného na posouzení oblouku a pilířů pro rekonstruovaný
stav se zatížením dopravou a pro montážní stavy při demolici původní
betonové nosné konstrukce mostovky a výsunu nové OK s výrazně
excentrickým zatížením oblouku v příčném i podélném směru mostu. Statický výpočet byl velmi komplikovaný, neboť musel už v této
ověřovací fázi zohledňovat přesný postup výstavby včetně časového
postupu betonáže oblouku, která trvala cca 1 rok. Dále musel vzít
v úvahu změny statického systému vlivem proměnlivého uspořádání
montážního podepření během betonáže oblouku při jeho výstavbě.
Ve výpočtu bylo třeba uvažovat také montážní a demontážní stavy,
které byly s ohledem na únosnost oblouku velmi významné. Mimořádné zatížení zejména vznikalo při demolici stávající mostovky, kdy
vlivem odtížení oblouku a mimořádně velkých antimetrických zatížení
byl oblouk extrémně namáhán nepříznivým ohybovým momentem.
Nezanedbatelné namáhání vznikalo na pilířích při výsunu nové NK
Zhotoviteli se mimořádným úsilím podařilo prosadit rekonstrukci mostu
za úplné uzavírky délky 12 měsíců, jež významně zjednodušila demontáž
stávající betonové konstrukce a montáž nové ocelové konstrukce. Došlo
též k řadě úprav v technologiích rekonstrukce mostu. Důvodem uzávěry
také byla potřeba větší sanace a zesílení betonových konstrukcí a úložných
prahů, než bylo předpokládáno.
Původně byla technologie demolice a montáže NK mostovky uvažována s použitím zavážecího zařízení, pomocí něhož se měly vyjímat
jednotlivé betonové nosníky a osazovat dílce nové OK. Demontáž
měla probíhat po polovinách mostu a po jednotlivých polích, souběžně
s montáží polovin mostu a polí nové nosné konstrukce mostovky.
Tato technologie ale časově nevyhovovala, neboť demolici původního
a výstavbu nové NK mostovky bylo nutno zajistit s ohledem na místní
klimatické podmínky v průběhu cca 7 měsíců. Byla tedy navržena
změna technologie demolice NK mostovky na demontáž mobilními
jeřáby v celém příčném řezu postupně na celém mostě. Dále byla
▼ Obr.
6. Letecký pohled na oblouk po odebrání betonové mostovky
▼ Obr. 8. Pohled na výsun nové nosné ocelové konstrukce mostovky
62
stavebnictví 04/11
▲ Obr. 7. Pohled na kritickou fázi demolice původní mostovky za pomoci
těžkých jeřábů
mostovky, a to vlivem tření při výsunu na stativu pilíře. Veškeré výpočty
byly prováděny v závislosti na čase, což vyžadovalo užití extrémního
množství zatěžovacích stavů a vyhodnocení jejich kombinací.
Vlastní realizace
▲ Obr.
9. Pohled na montážní plochu a výsun NOK
▲ Obr. 11. Pohled na výsun nové nosné ocelové konstrukce mostovky
upravena technologie montáže nové NK mostovky v celém příčném
řezu podélným výsunem.
CC 2000. Montážní jáma i předmontážní rošt byly svými rozměry schopny
umožnit montáž tří polí najednou, proto výsun deseti polí ocelové konstrukce probíhal ve čtyřech fázích, a to 3+3+2+2 pole. Montážní jáma
byla vybavena výsuvnými bloky s kluznými ocelovými deskami, obdobné
kluzné desky byly osazeny i na opěry a na pilíře.
Ocelová konstrukce byla vysouvána pomocí čtyř dvojic závitových tyčí
o průměru 32 mm. Ty byly uchyceny k tlačným příčníkům na konci ocelové konstrukce a probíhaly pod ní až k opěře P10, na které byly osazeny
tažné konzoly s hydraulickými válci. Celá ocelová konstrukce byla při
výsunu příčně vedena v montážní jámě a na pilířích. Hydraulické klapky,
osazené na čele nosné OK, eliminovaly průhyb konstrukce před najetím
na pilíř. V průběhu výsunu probíhalo nepřetržité geodetické sledování
konstrukce. Po ukončení výsunu se na mostě provedla bezešvá syntetická hydroizolace, byla položena vozovka, vybetonovány římsy a osazeno
zbývající vybavení mostu.
Demolice původní mostovky
S ohledem na omezený čas pro rekonstrukci byly pro demolici původní
NK mostovky použity mobilní jeřáby. Po rozřezání podélných spár mezi
nosníky I-67 se demontovala stávající NK mostovky po jednotlivých nosnících v rozsahu 10. a 9. pole pomocí pásového jeřábu TEREX-DEMAG
CC 2000, umístěného za opěrou P10. Poté došlo k demolici opěry P10
a dobudování montážní jámy a předmontážního roštu. Současně pokračovaly práce na demontáži NK mostovky. Zbývající pole byla demontována
kolovým jeřábem TEREX-DEMAG AC 500-2, který byl zapatkován přímo
na mostě. Zapatkování muselo být provedeno v předem určených místech
pro zajištění roznosu na značně namáhané nosníky I-67. Vyzvednuté
nosníky I-67 byly jeřábem nakládány na tahač a postupně odváženy za
opěru P0, kde byly pomocí těžké techniky demolovány.
Celá sestava jeřábu TEREX-DEMAG AC500-2 měla hmotnost cca 240 t,
což mělo samozřejmě mimořádný vliv na chování jak NK mostovky, tak
nosné konstrukce oblouku. Zejména se jednalo o stavy, kdy byla odebrána
cca polovina původní mostovky a zbylá mostovka společně se sestavou
autojeřábu zatěžovala železobetonový oblouk výrazně nepříznivým
antimetrickým zatížením. Tyto účinky byly podrobně staticky prověřeny
a bylo konstatováno, že i přes velmi vysoké využití je uvedený postup
reálný a bezpečný.
Postup demolice byl ve vybraných bodech na oblouku a na NK kontinuálně geodeticky sledován. Naměřené hodnoty byly v rozhodujících fázích
vyhodnocovány za účasti projektanta. Maximální deformace oblouku se
v nejkritičtější fázi pohybovala okolo 50 mm, což je cca 2,5x více než jeho
deformace při návrhovém zatížení dopravou. Demolice mostovky díky
pečlivé přípravě proběhla úspěšně během cca 2 měsíců prakticky bez
komplikací. Po odstranění stávající NK byly zesíleny pilíře a odbourány
obě stávající opěry.
Montáž nové mostovky
Pro montáž nové NOK mostovky byla na sokolovské straně vybudována
montážní jáma délky 97,0 m a šířky 23,0 m, ve které probíhala montáž
NOK mostovky po polovinách jednotlivých polí. Na ni navazovala předmontážní plošina délky 93,0 m, kde probíhala předmontáž dalších polí
NOK z montážních dílců. Předmontované části NOK mostovky o velikosti
poloviny jednoho pole a hmotnosti cca 120 t se z předmontážního roštu
do montážní jámy přesouvaly pomocí pásového jeřábu TEREX-DEMAG
▼ Obr.
10. Letecký pohled na montážní plochu a výsun NOK
Závěr
Společné úsilí všech účastníků výstavby prokázalo, že lze provést rekonstrukci tohoto elegantního betonového obloukového mostu při zachování
stávajících pilířů a oblouku, a to ve velmi krátkém čase. Most byl 3. dubna
2011 uveden do jednosměrného provozu. ■
Základní údaje o stavbě
Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Generální projektant stavby:PRAGOPROJEKT, a.s.
Projektant mostu:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zhotovitel mostu: Metrostav a.s., divize 4
Výroba a montáž ocelové konstrukce: Metrostav a.s., divize 7
Výsun ocelové konstrukce: SM 7, a.s.
english synopsis
Extended Arch Bridge over the River Ohře
near Loket Castle
The paper describes the design and the construction of the unique
widening of a concrete arch bridge over Ohře River by using of a light
steel superstructure. The bridge reconstruction is a part of the reconstruction of the road I/6 to four-lane highway R6 near Loket between
Nové Sedlo – Sokolov. Details about the erection of the steel structure
and strengthening of concrete structure are also given.
klíčová slova:
obloukový most přes Ohři, železobetonové pilíře, ocelová konstrukce
mostovky
keywords:
arch bridge over the river Ohře, reinforced concrete piers, deck steel
structure
stavebnictví 04/11
63
cena ČKAIT 2010
text: Ing. Milan Šístek
grafické podklady: autor
■
▲ Obr. 1. Celkový pohled na mostní estakádu přes celé údolí Berounky a Vltavy
Návrh letmo betonované části mostu
přes údolí Berounky na SOKP Stavba 514
Oceněný inženýrský návrh:
Cena ČKAIT 2010 za sedmý ročník
soutěže Cena Inženýrské Komory:
Návrh a realizace letmo betonované
části mostu přes údolí Berounky na
SOKP Stavba 514
Autor:
Ing. Milan Šístek, OK ČKAIT Praha
Spolupracovníci:
Ing. Roman Lenner, Ing. František
Hanuš, Ing. Vladimír Engler, Ing. Lukáš
Vráblík, Ph.d., doc. Ing. arch. Patrik
Kotas, Ing. arch. Petr Šafránek, Josef
Holba, Robert Achs
Firma:
NOVÁK & PARTNER s.r.o., Perucká 5,
120 00 Praha 2
Stavba 514 má délku 6,0 km a obsahuje (v ČR
nejdelší) mostní estakádu přes údolí Berounky celkové délky 2035 m.
64
stavebnictví 04/11
Stavba 514 spolu se stavbami 513 a 512 vede trasu Silničního okruhu
kolem Prahy v jižní a jihozápadní části Prahy. Její zprovoznění znamená
velké dopravní odlehčení dosavadního provizorního spojení mezi dálnicemi
D1 a D5 vedené v trase jižní spojky, Barrandovského mostu a výstupní
Barrandovské. Stavba 514 je rozdělena na pět dilatačních dílů s rozdílnými
technologiemi výstavby. Dva díly byly budovány na pevné skruži, dva na
posuvné skruži a jeden letmou betonáží. Poslední 559 m dlouhý dilatační
díl na horním konci mostu je ze všech dílů nejsložitější.
Návrh konstrukce mostu
Návrh konstrukce celé estakády vychází ze zadaní stavby a z jejího architektonického pojetí. Ta byla upravena na základě nového řešení křižovatky SOKP
▼ Obr. 2. SOKP, Stavba 514. Situace (zdroj: ŘSD ČR).
▲ Obr. 3. Podélný řez mostní konstrukcí
▲ Obr. 4. Schéma předpínací výztuže
▲ Obr.
5. Příčný řez v poli a nad podporou
stavebnictví 04/11
65
▲ Obr. 6. Výztuž základu pilíře
▲ Obr. 7. Výstavba pilířových listů
■
▲ Obr. 8. Stabilizace pilířových listů
▲ Obr. 9. Zárodek nosné konstrukce nad pilířem
▲ Obr. 10. Letmá betonáž vahadla
▲ Obr. 11. Betonáž zmonolitnění vahadel
▼ Obr. 12. Pohled na výstavbu mostu ze západní strany
▼ Obr. 13. Celkový pohled na stavbu při použití osmi betonážních vozíků
66
stavebnictví 04/11
inzerce
se Strakonickou komunikací. Byla
optimalizována rozpětí jednotlivých
polí včetně rozměrů spodní stavby
a nosné konstrukce.
Nosná konstrukce letmo betonované části přemostění Berounky
spolu se spodní stavbou vytváří
sdružený rám o šesti polích, samostatný pro každý dopravní směr.
Základní tvar spodní stavby i tvar
nosné konstrukce byl ze zadání
stavby zachován, byly ale změněny
všechny dimenze. Počet polí a jejich rozpětí byl upraven na hodnoty
72,0+84,0+101,0+2 x 114,0+72,0 m.
Nosná konstrukce je komorového
průřezu s šikmými stěnami a spočívá na spodní stavbě, která má vnitřní podpory tvořené dvojicemi štíhlých stěn výšky od 26,5 do 35,6 m.
Ty mají v příčném směru mostu
proměnný tvar, směrem vzhůru se
zužují a před vetknutím do nosné
konstrukce se zase rozšiřují. Jejich
vnější hrany tak obepínají boční
stěny nosné konstrukce a vytvářejí nezvyklá, ale působivá sedla,
do kterých je nosná konstrukce
posazena. Toto řešení má kromě
architektonického účinku i statické
výhody přenosu sil mezi nosnou
konstrukcí a pilířovými listy. Zde je
třeba zmínit výbornou spolupráci
mezi architektem a statikem mostu, která vycházela ze vzájemného
respektování požadavků obou
stran. Jen tak mohla vzniknout konstrukce staticky čistá a současně
tvarově působivá.
Nosná konstrukce má výšku 3,0 m
ve středech polí a nad krajními
podporami. Ta se zvětšuje parabolickým náběhem na 5,20 m, resp.
6,50 m nad pilíři. Nad pilíři byly
navrženy zárodky délky 12,0 m,
z kterých byla betonována symetrická vahadla s dvakrát sedmi,
resp. dvakrát deseti 5,0 m dlouhými
lamelami. Délky celých vahadel byly
82,0, resp. 112,0 m, v závislosti
na rozpětí polí. Konce mostu byly
dobetonovány na pevné skruži.
Veškerá předpínací výztuž byla
navržena z kabelů o devatenácti
lanech kvality 1860/1620 MPa. Celkem byly navrženy kabely ve třech
skupinách: vahadlové, zvedané
a zmonolitňující.
Před spojením jednotlivých vahadel
byla vždy provedena rektifikace ve
spáře jejím roztlačením lisy. Tím
bylo eliminováno zkrácení nosné
▲ Obr.
14. Pohled na dokončenou estakádu
▲ Obr. 15. Vnitřní vybavení komory nosné konstrukce
▲ Obr.
16. Pohled na dokončenou část mostu budovaného letmou betonáží
▼ Obr.
17. Pohled na most v provozu od portálu Lochkovského tunelu 1
Prefabrikované
komPonenty
MABA
skelety průmyslových
a administrativních objektů
filigránové stropy
stěny plné, dvojité
a sendvičové
schodiště, podesty, balkóny
MABA Prefa spol. s r.o.
Čtvrť J. Hybeše 549
391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel.: 381 20 70 11
Fax: 381 20 70 75
[email protected]
www.mabaprefa.cz
stavebnictví 04/11
43x254_stavebnictvi_prefprvky.indd 1
67
17.3.2010 16:14:28
konstrukce od účinků smršťování a dotvarování betonu, pružného zkrácení
od zmonolitňujících předpínacích kabelů a částečně od teploty. Během
výstavby byla prováděna řada měření geometrie mostu, sedání pilířů,
jejich svislosti, napětí ve vybraném pilíři a v části nosné konstrukce, teploty
ve stojkách a v nosné konstrukci apod.
Postup výstavby mostu
Postup výstavby mostu byl značně komplikovaný a během prací na projektu i během stavby se několikrát měnil. Bylo to dáno okolnostmi volného
přístupu na staveniště, který závisel na vyřešení některých pozemkových
problémů. Tento stav byl náročný jak pro zhotovitele, tak i pro projektanta,
který tak musel řešit poměrně složitou problematiku letmé betonáže ve
variantách a ve velmi napjatém čase. Každá polovina mostu se stavěla
z jiné strany v závislosti na připravenosti staveniště a s ohledem na
realizaci přeložek inženýrských sítí v bezprostředním okolí mostu. V roce
2008 bylo zhotoveno jedno vahadlo na pravém mostě z celkového počtu
deseti vahadel obou mostů a několik pilířů. Veškerá ostatní výstavba
obou mostů byla realizována v roce 2009. Aby bylo možné nasadit tak
vysoké tempo výstavby, musel zhotovitel mostu Bögl a Krýsl použít po
určitou dobu až čtyři dvojice betonážních vozíků. Byly to vozíky od dvou
výrobců WITO a NRS, které i přes svojí podobnost měly úplně jiný způsob
kotvení do nosné konstrukce, což značně komplikovalo práce na projektu,
■
zejména
při optimalizaci jejich nasazení. Všechny tyto skutečnosti kladly
vysoké nároky na organizaci práce u zhotovitele i u projektanta. Vysoké
tempo výstavby pokračovalo i při pracích na vybavení mostu. Na straně
dokončených nosných konstrukcí probíhala úprava povrchu mostovek
a betonáž monolitických vnitřních svodidel a prefabrikátů vnějších říms.
To vyžadovalo zpracovat návrhy nadvýšení pro ještě ne zcela dokončenou
nosnou konstrukci, která ani neměla zavedené veškeré předpětí.
Spolupráce na stavbě
Vysoké tempo výstavby mostu by nebylo možné zvládnout bez aktivní
spolupráce projektanta mostu a jeho zhotovitele po celou její dobu. Ta
však již probíhala při práci na projektu mostu, kdy bylo vždy vybráno
řešení vedoucí k rychlé a spolehlivé realizaci díla. Tempo výstavby bylo
tak velké, že bylo třeba, aby projektant prakticky obratem po zaměření
geometrie jedné lamely geometrem stavby předal nadvýšení pro další
lamelu. Mezitím musel zkontrolovat průtahy předpínacích kabelů. Tato
činnost se prolínala s aktuálním posouzením rozpírání již hotových vahadel,
kontrolou svislosti pilířů, kontrolou uložení betonářské a předpínací výztuže
lamel atd. Během výstavby bylo třeba vyřešit také řadu technologických
postupů např. při nasazení pevných skruží na koncích mostu. Zejména
u horní opěry mostu byl použit nezvyklý postup výstavby koncové lamely
pomocí zavěšení bednění na vypůjčený pomocný ocelový nástavec, používaný pro výsun spřažených konstrukcí, připevněný k nosné konstrukci.
Nepřetržitá spolupráce všech partnerů výstavby, tj. zhotovitele mostu,
investora a projektanta po dobu zejména posledních dvou let (2009–2010)
byla základem úspěchu rychlé výstavby tak náročné mostní konstrukce.
To, že stavba byla dokončena v termínu, při dodržení původního architektonického návrhu a ve výborné kvalitě, je dílem spolupráce pracovníků
investora, zhotovitele, projektanta a dozora stavby.
Závěr
Mostní estakáda přes Berounku na SOKP stavba 514 délky přes 2000 m
je v našich podmínkách specifická tím, že byla stavěná třemi různými
technologiemi za provozu stávajících komunikací – Strakonické ulice, ulic
Výpadová a Vrážská, a dále za provozu tratí ČD. Její poslední nejvyšší
úsek budovaný letmou betonáží byl technicky nejnáročnější a přitom jeho
68
stavebnictví 04/11
výstavba byla zdržována problémy s uvolňováním jednotlivých stavebních
pozemků. Z tohoto důvodu došlo během prací na projektu několikrát
ke změně postupu výstavby mostních objektů a tím i k přepracování
některých částí projektu.
Zatímco celá estakáda byla budována v rovině údolní nivy Berounky,
pod tímto horním dílem terén postupně v posledních dvou polích začíná
stoupat a za tratěmi ČD se prudce zvedá až k portálu Lochkovského tunelu. Krajní opěra je založena ve strmém svahu pomocí šikmo vrtaných
pilot a její zásyp musel být ze stabilitních důvodů řešen pomocí postupně
hutněných vrstev opřených do betonových zídek. V nepřístupném terénu
pod posledním polem mostu byla proto asymetrická letmá betonáž se
zavěšeným bedněním poslední opěrové lamely jediným řešením výstavby
nosné konstrukce.
Po dokončení a zprovoznění stavby lze u dané části mostu vyzdvihnout
jeho následující přínosy:
■ původní řešení mostu s nevšedními působivými sjednocujícími prvky;
■ začlenění do okolního prostředí, při splnění náročných architektonických
podmínek během krátké lhůty výstavby;
■ vysoká úroveň technického řešení potvrzená výsledky měření během
její výstavby i za provozu;
■ použití nejmodernějších současných mostních technologií;
■ vysoká kvalita použitých materiálů překračující předepsané normové
hodnoty;
■ území pod estakádou bude z větší části v budoucnosti revitalizováno na
území pro odpočinek a relaxaci s vodními plochami, takže její celkové
architektonické ztvárnění dosáhne ještě většího uplatnění než nyní.
Celkové investiční náklady na výstavbu celé mostní estakády činily cca
2 mld. Kč, což představuje při její ploše 65 000 m2 náklady na jeden m2
mostu pouze 32 000 Kč.
Tento nově otevřený soubor staveb nemá svým rozsahem a technickými
parametry na území Prahy obdoby. Doufejme, že další stavby silničního
okruhu kolem Prahy nenechají na sebe dlouho čekat. Pouze dokončený
dopravní systém umožní s největší účinností zvládnout rozvíjející se
dopravní zátěž v hlavním městě Praze. ■
Základní údaje o stavbě
Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant stavby:
VALBEK s.r.o.
Projektant objektu 204/1.4:NOVÁK & PARTNER s.r.o.
Zhotovitel objektu 204/1.4:Bögl a Krýsl, k. s.
english synopsis
Free Cantilever Concreting of a Part of the Bridge
over the Berounka River Valley on Prague Ring
Road Building 514
Building 514 is 6 km long and includes the longest bridge skyway
over the Berounka river valley reaching a total length of 2035 m.
It is divided into five dilatation parts featuring different construction technologies. Two were built on fixed centrings, two on
travelling centrings, and one by free cantilever concreting.
The last dilatation part 559 m long at the upper end of the bridge
is described in the article.
klíčová slova:
Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 514, most přes údolí Berounky
keywords:
Prague ring road, building 514, bridge over the Berounka valley
mostní stavby
text: Jaroslav Žák, Radomír Bocek, Petr Roth
foto: archiv autorů
Migrační potenciál mostů a ekoduktů
Doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Vzdělání i vědecké hodnosti získal na
Fakultě stavební VUT v Brně. Dva roky
pracoval v Anglii jako člen R&D skupiny
velké projektové firmy. V současné
době se zabývá udržitelnou výstavbou
dálnic, optimalizací mostních objektů
pro průchodnosti dálnic a monitorováním migrací volně žijících živočichů.
E-mail: [email protected]
Spoluautoři:
Ing. Radomír Bocek
E-mail: [email protected]
RNDr. Petr Roth, CSc.
E-mail: [email protected]
Migrační objekty zvyšují pravděpodobnost prostupnosti liniových dopravních staveb pro volně
žijící živočichy. Pro kvantifikaci pravděpodobnosti funkčnosti migračního objektu, obecněji
migračního profilu, se používá veličina zvaná
migrační potenciál. V tomto článku se popisuje
současně používaná metodika [1], autory nově
navržená metodika a jejich srovnání. Obě metodiky jsou použitelné pro střední a velké savce.
V této kapitole je popsána stávající metodika pro stanovení migračního potenciálu dle současně schválených technických podmínek
ministerstva dopravy v České republice a je upozorněno na její
matematické i ekologické nedostatky.
Jednotlivé druhy fauny jsou v rámci stávající metodiky seskupeny
do základních kategorií s podobnými vlastnostmi ve vztahu k migraci
(viz tabulka 1). K jejich (někdy významně) odlišnému chování v rámci
kategorií se při určování migračního potenciálu nepřihlíží (podrobněji
viz [1]). Migrační potenciál (MP) je definován jako pravděpodobnost
funkčnosti migračního profilu.
Migrační potenciál se počítá jako součin dvou složek MPE (migrační
potenciál ekologický) a MPT (migrační potenciál technický)
Autoři v [1] správně uvádějí, že výsledná pravděpodobnost dvou
nezávislých jevů je rovna součinu jednotlivých pravděpodobností
a leží v uzavřeném intervalu od nuly do jedné.
▼ Tab. 1. Rozdělení vybraných volně žijících savců do kategorií
B
C
Popis
velcí savci
střední savci,
kopytníci
střední savci,
šelmy
MPE = (MPEA * MPEB)1/2
Zdůvodňují sice použití geometrického průměru tím, že pokud jedna
ze složek je nulová, i výsledek bude nulový (nefunkční stav). Tento
požadavek na volbu funkce je samozřejmě správný. Splňuje jej ale
i celá řada jiných funkcí, např.:
MPE = (MPEA * MPEB)3
MPE = (MPEA * MPEB)1/5
MPE = log (MPEA * MPEB)
a spousta dalších. Proč autoři vybrali zrovna geometrický průměr,
není vůbec zdůvodněno.
V některých případech však právě díky této volbě dostáváme velmi
zkreslené výsledky. Pokud např. zadáme do vzorce:
MPEA = 0,95 a MPEB = 0,05
(mimořádně silně rušivé vlivy prakticky vylučující migrace), dostáváme:
MPE = (0,95 * 0,05)1/2 = 0,22
což v kombinaci s výborným MPT = 1,0 dává výsledný migrační
potenciál
MP = MPE * MPT
Kategorie
A Stávající metodika
Migrační potenciál ekologický (MPE)
Migrační potenciál ekologický je dán významností migrační cesty
(MPEA) a rušivými vlivy v okolí (MPEB). Zde již je patrný zřejmý
rozpor. Stálost a pravidelnost využívání migrační cesty je evidentně
ovlivněna rušivými vlivy. Tam, kde jsou silné rušivé vlivy, nelze hovořit
o velkém migračním tlaku. Problematická je však především skutečnost, že se jedná o rušivé vlivy před zahájením stavby komunikace.
MPE tedy vyjadřuje pravděpodobnost využívání migrační cesty před
výstavbou komunikace. Výsledkem proto je nikoliv skutečný migrační
potenciál po realizaci migračního profilu, ale spíše „hypotetický”
migrační potenciál, odpovídající migraci bez postavené komunikace.
Situace po dokončení stavby je velmi často jiná, rušivé vlivy mohou
být výraznější a v delším časovém období se mohou ještě zvyšovat.
Takto vypočtený migrační potenciál je opět hypotetická veličina, která
souvisí se stavem před zahájením výstavby (tzv. nulová varianta)
a nikoliv s pravděpodobností funkčnosti migračního profilu v budoucnosti. Při rozhodování o typu a nákladnosti migračního profilu však
potřebujeme znát pravděpodobnost jeho funkčnosti po dokončení
(komunikace i migračního objektu) a po desítky let v průběhu jeho
provozování, nikoliv v nulové variantě. Autoři neuvádějí žádné vysvětlení pro výpočet MPE jako geometrického průměru obou složek.
Příklady druhů
jelen evropský, rys ostrovid,
medvěd hnědý, vlk obecný, los
srnec obecný, prase divoké,
muflon
liška obecná, jezevec lesní,
drobné kunovité šelmy
MP = 0,22
Jinými slovy, při extrémně silných rušivých vlivech dostáváme sice
podprůměrnou, nicméně přeci jen využitelnou funkčnost i pro případ, kdy migrační profil je prakticky nefunkční. Je to právě důsledek
nesmyslně použité druhé odmocniny, která u velmi malých hodnot
MPEA nebo MPEB výsledek řádově zlepšuje. Konkrétně:
(1,0 * 0,01) 1/2 = 0,1
a (1,0 * 0,0001) 1/2 = 0,01
stavebnictví 04/11
69
Pokud se hodnoty MPEA a MPEB blíží k jedné, nesmyslnost odmocniny není tak zásadní a např.:
(1,0 * 0,95) 1/2 = 0,97
což je celkem „rozumný” výsledek v rámci předpokládaného rozptylu.
Paradoxně je možné stanovit kvalifikovaným odhadem MPE přímo
dle tabulky, což většinou povede k reálnějším číslům. V obecné
charakteristice je uvedena jako nejlepší možnost cesta mimořádného
významu bez rušivých vlivů. Není zde alternativa v podobě mimořádně významné cesty se zásadními rušivými vlivy. Pochopitelně,
v tzv. nulové variantě při zásadních rušivých vlivech nemůže být
cesta významná a naopak. Skutečně však nemůže nastat situace,
kdy původně významná cesta bude po zprovoznění komunikace
zasažena výraznými rušivými vlivy? Stačí si představit nedotčenou
velkou louku s mimořádně významnou migrační cestou a bez rušivých vlivů. Po zprovoznění komunikace se v místě křížení migrační
cesty postaví (nedopatřením nebo z jiného důvodu) velké parkoviště
pro kamiony s nonstop barem a hernou. Zřejmé rušivé vlivy vyvolají
budoucí MPEB = 0,05. Jaký bude MPE? Dle stávající metodiky
zřejmě (podle nulové varianty) MPE = 1,0.
Z uvedeného je patrné, že je potřeba oddělit významnost cesty v nulové
variantě a pravděpodobnost budoucích rušivých vlivů. Tím pochopitelně
není nijak dotčen velmi správný požadavek v [1] „věnovat mimořádnou
■
pozornost
a zajistit ... ochranu již postavených migračních objektů“. Je
však potřeba věnovat pozornost tomu, aby se tyto vlivy matematicky
a věcně správně zahrnuly do výpočtu migračního potenciálu.
Migrační potenciál technický (MPT)
Migrační potenciál technický je dán geometrickým průměrem dvou složek
– technickým řešením MPTA a eliminací rušivých vlivů provozu MPTB, čili:
MPT = (MPTA * MPTB)1/2
C = b/d
Minimální šířka (a) tedy index C vůbec neovlivňuje a pro různé poměry a/b dostáváme stejné hodnoty indexu C a tím i stejné hodnoty
migračního potenciálu. Vůbec není zohledněna skutečnost, že pro
velké minimální šířky nadchodů (např. pro a větší než 100 m) není
již nutné navrhovat velké maximální šířky b.
V [1] autoři tvrdí, že: Využití geometrických průměrů zajišťuje, že
v případě, kdy jedna z veličin se dostane pod hranici přijatelnosti, je
jako nepřijatelná označena i celá konstrukce mostu. Platí to ovšem
jen pro „nepřijatelnost“ rovnou nule. Pokud je např.:
MPTA1=0,03 (fakticky nepřijatelné), MPTA2 = 1,0 a MPTA3 = 1,0
dostáváme MPTA = (MPTA1 * MPTA2 * MPTA3)1/3 = (0,03 * 1 * 1)1/3
= 0,31, což rozhodně není nepřijatelná konstrukce migračního
objektu.
Shrnutí stávající metodiky
Metodika může dávat přijatelné výsledky, zejména pokud se dílčí složky MP blíží jedničce. Použití geometrických průměrů není vysvětleno
ani zdůvodnitelné a pro čísla menší než 0,1 dává nesmyslné výsledky.
Není zohledněna pravděpodobnost rušivých vlivů v budoucnosti.
Jednotná hodnota rušivých vlivů pro všechny kategorie fauny také
neodpovídá skutečnosti, neboť různé kategorie (a někdy i jednotlivé
druhy) reagují na stejné rušivé podněty různě. Minimální šířka profilu
nemá vliv na index C. Není zohledněna skutečnost, že pro velké šířky
nadchodů není nutné navrhovat velký náběh. Využití geometrických
průměrů nezajišťuje, že v případě, kdy jedna z veličin se dostane pod
hranici přijatelnosti, je jako nepřijatelná označena i celá konstrukce
migračního objektu. Z definice migračního potenciálu jako pravděpodobnosti vyplývá, že nemůže být větší než jedna, což algoritmus
současné metodiky nezaručuje.
Pro podchody se určí MPTA jako
kde MPTA1, MPTA2 a MPTA3 se určují z nomogramů odlišných pro
každou kategorii fauny. Pro nadchody se určí MPTA jako:
MPTA = (MPTA4*MPTA5)1/2
kde MPTA4 a MPTA5 se určují z nomogramů odlišných pro každou
kategorii fauny. Z toho vyplývá, že technický migrační potenciál MPT
a celkový migrační potenciál MP se stanovuje jednotlivě pro každou
kategorii fauny. Přitom hodnoty MPTA5 jsou pro všechny kategorie
v tabulce identické, v nomogramech prakticky identické.
Použití geometrických průměrů je zde však ještě nesmyslnější než
u stanovení MPE. Zejména třetí odmocnina použitá pro výpočet
MPTA u podchodů zvyšuje velmi malá (téměř nulová) čísla ještě
výrazněji, než druhá odmocnina. Jen pro názornost
(1,0 * 1,0 * 0,0001) 1/3 = 0,05
Daleko reálnější čísla bychom jistě dostali „kvalifikovaným odhadem”.
Použití nomogramů, pokud vycházejí z dostatečného množství kalibrovacích vzorků, nemusí být špatné. Není však, bohužel, definováno,
ani vysvětleno, co veličiny MPTA a MPTB vlastně znamenají, zda se
jedná o pravděpodobnost nebo jakýsi empirický koeficient. Zarážející
jsou nomogramy pro stanovení MPTA5. Index C je definován jako
poměr maximální šířky b a délky d
70
Navržená metodika
MPTA = (MPTA1 * MPTA2 * MPTA3)1/3
stavebnictví 04/11
V této kapitole je popsána nově navržená metodika pro kvantifikaci
migračního potenciálu, která odstraňuje nedostatky výše zmíněné
metodiky. Matematicky exaktně a ekologicky věrohodně popisuje
pravděpodobnost funkčnosti migračních objektů. Migrační potenciál
P se také počítá jako součin dvou složek – Pe (migrační potenciál
ekologický) a Pt (migrační potenciál technický)
P = Pe * Pt
Rozdíl je zatím jen v použitém značení. Nezpochybňujeme, že výsledná pravděpodobnost dvou nezávislých jevů je rovna součinu
jednotlivých pravděpodobností a leží v uzavřeném intervalu od nuly
do jedné. Pe se rovná výslednému migračnímu potenciálu P v případě
technicky ideálního řešení (Pt = 1) a zároveň Pt se rovná výslednému
migračnímu potenciálu P v případě mimořádně významné migrační
cesty bez rušivých vlivů (Pe = 1).
Pe však vyjadřuje pravděpodobnost využívání migrační cesty po výstavbě komunikace. Výsledkem je proto pravděpodobnost budoucí
funkčnosti, skutečný migrační potenciál po provedení migračního
objektu.
Migrační potenciál ekologický (Pe)
Migrační potenciál ekologický je dán součinem pravděpodobnosti
významnosti migrační cesty (Pec) a doplňku pravděpodobnosti budoucích rušivých vlivů v okolí (Per). Jelikož se jedná o dva nezávislé
jevy, výsledná pravděpodobnost je součinem jednotlivých pravděpodobností, a tudíž
Pe = Pec * Per
Použití součinu zaručuje (stejně jako v [1] geometrický průměr), že
v případě, kdy vlastnosti jedné složky budou pro migraci limitující
a nepřípustné, bude výsledná hodnota Pe rovna nule, tj. bude indikovat rovněž nefunkční stav. Navíc rušivé vlivy mohou pouze zmenšit
(nebo udržet pro Per = 1) pravděpodobnost významnosti migrační
cesty, nikoliv zvýšit.
Pec = Pe v případě nulových rušivých vlivů (Per = 1) a zároveň Per =
Pe v případě mimořádně významné migrační cesty (Pec = 1). Pro
mimořádně silně rušivé vlivy je Per = 0 a pro nulové (žádné) rušivé
vlivy je Per = 1.
Pro názornost, pokud podle stávající metodiky je
MPEA = 0,3 a MPEB = 0,7
dostáváme
MPE = (0,3 * 0,7) 1/2 = 0,46
což znamená, že rušivé vlivy zvýšily pravděpodobnost migrací. Podle
navržené metodiky však vychází pro
Pec = 0,3 a Per = 0,7
Pe = 0,3 * 0,7 = 0,21
což znamená, že rušivé vlivy (dle očekávání) snížily pravděpodobnost
migrací.
Pravděpodobnost budoucích rušivých vlivů v okolí je třeba stanovovat
jednotlivě pro každou kategorii fauny, resp. každý druh na základě
jejich etologických charakteristik, a není předmětem tohoto článku.
migračního profilu. Ptt = 1 je ideální stav, parametry migračního profilu nem
pravděpodobnost,
s jakou rušivé
vlivy provozu
neovlivní
funkčnost
m
vlivPtrnajemigrace.
Ptt = 0 znamená,
že parametry
migračního
profilu
neumožň
profilu. Ptr = 1 je ideální stav, Ptr = 0 znamená, že rušivé vlivy provozu zn
migrace.
migrace.
Pravděpodobnost srušivých
vlivůvlivy
provozu
se opět
určuje jednotlivě
p
jakou rušivé
provozu
neovlivní
funkčnost m
Ptr je pravděpodobnost,
kategoriiPfauny.
profilu.
=
1
je
ideální
stav,
P
=
0
znamená,
že
rušivé
vlivy
provozu
zn
tr
tr
migrace. Pravděpodobnost rušivých vlivů provozu se opět určuje jednotlivě p
Pro podchody
kategorii
fauny. se určí Ptt jako
kde Pa, Pb a Pal mají význam „dílčích pravděpodobností“. Určují se
Pw závislostí
* Ph *sePwhl
, Ptt jako v kap. 3.3, odlišných pro každou
Ptt =podchody
z funkčních
popsaných
Pro
určí
kategorii fauny.
kdePttP=
a P P,whlmají
význam „dílčích pravděpodobností“. Určují se z
w, PP
,
wh* Ph *whl
závislostí
popsaných
v
kap.
Dílčí pravděpodobnosti 3.3, odlišných pro každou kategorii fauny.
kde Pwpopisující
, Ph a Pwhl
, mají
význam parametrů
„dílčích pravděpodobností“.
Určují se z
Funkce
vliv
technických
na pravděpodobnost
Pro nadchody
se určí
Ptt jako
závislostí
popsaných
v kap.
3.3,byly
odlišných
pronakaždou
kategorii
funkčnosti
technického
řešení
vyvinuty
základě
analýzyfauny.
velkého množství vlastních záznamů kamerového systému, záznamů
Pro
tt jako
Ptt =nadchody
Pdlouhodobého
Palurčí
, Pmonitoringu,
a * Pb * se
fotopastí,
vlastních zkušeností a věrohodných informací z literatury (viz [2] až [4]) i osobních konzultací.
ab P
význam „dílčích
pravděpodobností“.
se z
kdeP
*funkce
Palmají
, popisující
a, PP
al
ttP=
a b* P
Pro
jednodušší
vliv technických
parametrů Určují
na
závislostí popsaných v kap. 3.3, odlišných pro každou kategorii fauny.
pravděpodobnost funkčnosti technického řešení byly vyvinuty na
kde
, Pbpravděpodobnosti
a P
význam „dílčích
Určují se z
aanalýzy
al mají množství
3.3 PDílčí
základě
velkého
vlastních pravděpodobností“.
záznamů kamerového
závislostí popsaných v kap. 3.3, odlišných pro každou kategorii fauny.
systému,
záznamů
fotopastí,
monitoringu,
Funkce
popisující
vliv dlouhodobého
technických parametrů
na vlastních
pravděpodobnost f
3.3 Dílčía věrohodných
pravděpodobnosti
zkušeností
[2] až [4])
i osob- množství
technického
řešení byly informací
vyvinuty z literatury
na základě(vizanalýzy
velkého
záznamů
kamerového
systému,
záznamů
fotopastí,
dlouhodobého
monitoringu,f
ních
konzultací.
Funkce popisující vliv technických parametrů na pravděpodobnost
zkušeností
a věrohodných
informací
znaliteratury
[2] až [4])
i osobních
konz
Pro
jednodušší
použitíbyly
byly závislosti
spojitými
funkcemi
technického
řešení
vyvinuty formulovány
základě(viz
analýzy
velkého
množství
Pro variantách.
jednodušší
použití
bylyzáznamů
závislosti
formulovány
spojitými
funkcemi
kamerového
systému,
fotopastí,
dlouhodobého
monitoringu,
vezáznamů
dvou
První
varianta
(exaktní)
modeluje
co nejpřesněji
variantách.
varianta
(exaktní)
co nejpřesněji
zkušeností
aPrvní
věrohodných
informací
z modeluje
literatury (viz
[2] až
[4]) iskutečné
osobních závis
konz
skutečné
závislosti
a je vhodná
pro zpřesněnou
analýzu
a zkoumání
vhodná
pro zpřesněnou
analýzu
a zkoumání
téměř nefunkčních
parametr
Pro
jednodušší
použití
byly
závislosti
formulovány
spojitými
téměř nefunkčních parametrů. Druhá varianta je vhodná pro praktické funkcemi
varianta
je vhodná
pro praktické
využití při evaluaci
navrhovaných
variantách.
První navrhovaných
varianta
(exaktní)
nejpřesněji
skutečnénebo
záviss
využití
při evaluaci
nebo modeluje
stávajícíchco
migračních
profilů.
migračních
vhodná proprofilů.
zpřesněnou analýzu a zkoumání téměř nefunkčních parametr
distribuční
Pro exaktní
variantu
byla byla
zvolena
funkce
p(x) odpovídající
distribuční
Pro exaktní
variantu
zvolena
funkce
(x) odpovídající
varianta
je vhodná
pro praktické
využití
při pevaluaci
navrhovaných
nebofuns
funkci
gama rozdělení
rozdělení
migračních profilů.
Pro exaktní 
variantu
byla zvolena funkce p(x) odpovídající distribuční fun


 /
rozdělení
  

, kde        ,
  
   /

 příslušný
 , kdeparametr
  -šířka
 podchodu,
  ,
  technický
kde
x je
výška podchodu,
kde
x
je
příslušný
technický
parametr–šířka
podchodu,
výška Ipodcho(poměr minimální šířky a a délky l nadchodu) nebo index
u (poměr plochy S
šířky a a délky
lβnadchodu)
nebo
index
du,
index I (poměr
podchodu),
p dílčíminimální
pravděpodobnost,
konstanty
většívýška
než podchodu,
nula stano
kde x je o příslušný
technický
parametrα -a šířka
podchodu,
(poměrkategorii
plochy S a délky
l podchodu),
p dílčí
pravděpodobnost, α
Iu každou
fauny
a
příslušný
technický
parametr.
(poměr minimální šířky a a délky l nadchodu) nebo index Iu (poměr plochy S
a β
konstantypvětší
nula stanovenéαpro
kategorii
podchodu),
dílčínež
pravděpodobnost,
a βkaždou
konstanty
větší fauny
než nula stano
Praktická
varianta
využívá
funkci
a příslušný
technický
parametr.
každou kategorii fauny a příslušný technický parametr.
p(x)  varianta
1  varianta
 
, funkci:
Praktická
využívá
Praktická
využívá
funkci
p(x)  1    ,
Migrační potenciál technický (Pt)
Migrační potenciál technický je dán dvěma faktory, pravděpodobSTAVEBNICTVÍ
ností funkčnosti technického řešení Ptt a doplňku pravděpodobnosti
kde γ a δ jsou konstanty stanovené pro každou kategorii fauny a přírušivých vlivů provozu Ptr. Jelikož se opět jedná o dva nezávislé jevy,
slušný technický parametr.
kde a jsou konstanty stanovené pro každou kategorii
6 fauny a p íslušný technický
výsledná pravděpodobnost je součinem jednotlivých pravděpodobparametr.
ností, a tudíž
■ Podchody
6
3.3.1Veličina
Podchody
funkčnosti
Pw určuje vliv šířky podchodu na pravděpodobnost
STAVEBNICTVÍ
technického
řešení.
Konstanty
α,
β,
γ
a δ
pro
jednotlivé
Pt = Ptt * Ptr
technického
Veli ina Pw ur uje vliv ší ky podchodu na pravd podobnost funk nostikategorie
fauny
jsou
patrné
2. kategorie
ešení.
Konstanty
, ,konstanty
a z tabulky
pro jednotlivé
fauny
jsou patrné
z tabulky
2. technický
kde
a jsou
stanovené
pro každou
kategorii
fauny
a p íslušný
parametr.
Ptt je pravděpodobnost, s jakou rozměry migračního profilu neovlivní
Kategorie
funkčnost migračního profilu. Ptt = 1 je ideální stav, parametry mi- Kategorie




3.3.1
Podchody
gračního profilu nemají žádný vliv na migrace. Ptt = 0 znamená, že JelenJelen
0,11 podobnost
1,9 1,9
Veli ina 2,1
Pw ur uje vliv
ky podchodu
funk
nosti technického
2,1 ší 4,0
4,0 na pravd
0,11
parametry migračního profilu neumožňují žádné migrace.
0,12 fauny jsou patrné
Srnec ešení. Konstanty
2,3 , , a pro5,0jednotlivé kategorie
2,7 z tabulky 2.
2,3
5,0
0,12
2,7
Ptr je pravděpodobnost, s jakou rušivé vlivy provozu neovlivní funkč- LiškaSrnec
6,5
0,16
2,6
3,3
Kategorie
Liška
2,6
6,5
0,16
3,3
nost migračního profilu. Ptr = 1 je ideální stav, Ptr = 0 znamená, že Tabulka
2
Jelen
2,1
1,9
4,0
0,11
rušivé vlivy provozu znemožňují migrace. Pravděpodobnost rušivých
Srnec
2,3
2,7
5,0
0,12
Liška
2,6 exaktní
3,3a jejich
6,5
0,16
kategorii
Grafická
znázornění
a praktické
varianty
Pw pro srnec
vlivů provozu se opět určuje jednotlivě pro každou kategorii fauny. Grafická
ní exaktní
a praktické
varianty
funkce Pwfunkce
pro kategorii
znázorn
Tabulka
2 srovnání
srnec
a jejich
[1] jsou
Pro podchody se určí Ptt jako
srovnání
s nomogramy
podle s nomogramy
[1] jsou uvedenapodle
na obrázku
1. uvedena na obrázku 1.
Ptt = Pw * Ph * Pwhl
kde Pw, Ph a Pwhl, mají význam „dílčích pravděpodobností“. Určují
se z funkčních závislostí popsaných v kap. Dílčí pravděpodobnosti,
odlišných pro každou kategorii fauny.
Pro nadchody se určí Ptt jako
Ptt = Pa * Pb * Pal
Grafická znázorn ní exaktní a praktické varianty funkce Pw pro kategorii srnec a jejich
▼
Obr. 1.s Kategorie
závislost
Pw na šířce
podchodu
(m)
srovnání
nomogramysrnec
podle–[1]
jsou uvedena
na obrázku
1.
Anděl [1]
exaktní
praktická
Pw
stavebnictví 04/11
71
(m)
Obr. 1: Kategorie srnec – závislost Pw na ší ce podchodu (m)
a jsou konstanty stanovené pro každou kategorii fauny a p íslušný technický
ametr.
1 Podchody
STAVEBNICTVÍ
Veli ina Pw ur uje vliv ší ky podchodu na pravd podobnost funk nosti technického
ení. Konstanty , , a pro jednotlivé kategorie fauny jsou patrné z tabulky 2.
ategorie
len
nec
ška
ulka 2
kde a
jsou konstanty stanovené pro každou kategorii fauny a p íslušný technický
Veličina Ph určuje vliv výšky podchodu na pravděpodobnost funkčnos- parametr.
Veličina Pb určuje vliv maximální šířky (náběhu) nadchodu na pravděti technického řešení. Konstanty α, β, γ a δ pro jednotlivé kategorie
podobnost funkčnosti technického řešení. Konstanty α, β, γ a δ pro
3.3.1 Podchody
fauny
z tabulky 3. 0,11
jednotlivé kategorie fauny jsou patrné z tabulky 5.
2,1 jsou patrné4,0
1,9
2,3
Kategorie
2,6
5,0
6,5 
0,12
0,16
2,7

3,3

Veli ina Pw ur uje vliv ší ky podchodu na pravd podobnost funk nosti technického
ešení.Kategorie
Konstanty , , a pro
fauny jsou
jednotlivé kategorie

 patrné z tabulky
 2.
Jelen
2,9
0,88
0,44
0,88
2,25
Srnec
3,0
0,95
0,50
1,00
1,93,5
2,74,15
3,3 δ
Jelen
3,9
1,8
0,1
Kategorie
Obr. 3. Kategorie srnec – závislost Pa na šířce nadchodu (m)
0,11 0,2
JelenSrnec
2,1
4,0 4,0
2,2
fická znázorn ní exaktní a praktické varianty funkce Pw pro kategorii srnec a jejich
5,0
0,12 0,22
Srnec
2,3
Liška podle [1] jsou uvedena
3,6 na obrázku
1,35
0,98
1,23
vnání s nomogramy
1.
Liška
4,6
3,2
Kategorie 2,6 α
6,5 β
0,16 γ
Liška
Jelen
3,9
1,8
0,1
Tabulka
2
Grafická znázornění exaktní a praktické varianty funkce Ph pro kategorii
Srnec
4,0
2,2
0,2
2,25
3,5
katesrnec a jejich srovnání s nomogramy podle [1] jsou uvedena na obrázku 2.
Grafická
varianty
funkce Pb pro4,15
Liška znázornění
4,6 exaktní a praktické
3,2
0,22
ní exaktnísrovnání
a praktické
varianty funkcepodle
Pw pro[1]kategorii
srnec a jejich
Grafická
znázorn
Tabulka
5 a jejich
gorii
srnec
s nomogramy
jsou uvedena
STAVEBNICTVÍ
srovnání
s nomogramy
na obrázku
4. podle [1] jsou uvedena na obrázku 1.
Anděl [1]
exaktní
praktická
Grafická znázornění
ní exaktní a praktické varianty funkce Pb pro kategorii srnec a jejich
srovnání s nomogramy podle [1] jsou uvedena na obrázku 4.
Ph
exaktní
praktická
Pb
(m)
. 1: Kategorie srnec – závislost Pw na ší ce podchodu (m)
(m)
■
Obr. 2: Kategorie
srnec – závislost Ph na výšce podchodu (m)
▲ Obr. 2. Kategorie srnec – závislost Ph na výšce podchodu (m)
ur uje
podchodu
nosti technického
i inaVeli
Ph ina
uje vliv
indexunaIupravd
(pompodobnost
r plochy funk
S a délky
l podchodu)
podchodu
Pwhlvlivurvýšky
ení. Konstanty
, , afunkpronosti
jednotlivé
kategorie
ie fauny
patrné z podchod
tabulky 3.
pravd podobnost
technického
ešení.
Pro jsou
obdélníkový
na
▲ Obr.
4. Kategorie
– závislost
Pb na maximální
šířce nadchodu
(m)
Obr.
4. Kategorie
srnecsrnec
Pb na maximální
šířce nadchodu
– závislost
(m)
Veličina Pwhl určuje vliv indexu Iu (poměr plochy S a délky l podchodu) na
= wh/l
pravděpodobnost
funkčnosti technického řešení. Pro obdélníkový podchod. Obr. 1: Kategorie srnec – závislost Pw na ší ce podchodu (m)
ategorieIu = S/l
Veličina Pal určuje
uje vliv indexu Io (poměr minimální šířky a a délky l nadchodu) na
Veličina
Pal určujefunkčnosti
vliv čnosti
indexutechnického
I0 (poměr minimální
šířky a a délky l nadchodu
len Je t eba2,9
pravděpodobnost
řešení
upozornit na skute0,88
nost, že plocha S0,44
není ideální veli 0,88
inou, nebo teoreticky
S/l = wh/l
pravděpodobnost
funkčnosti
technického
řešení. funk nosti technického
3,0Iu =situace,
podchodu
na pravd podobnost
Ph ur uje vliv výšky
kdy 0,95
i p i relativn velké
0,5 ploše bude podchod
nec mohou nastávat
1,0 díky jednomu z Velinaina
pro savce nevyužitelný.
ešení. IKonstanty
, , a pro jednotlivé kategorie
ie fauny jsou patrné z tabulky 3.
o = a/l
0,98 V praxi p ichází
ška parametr (výška
3,6 nebo ší ka)1,35
1,23 v úvahu zejména
velmi široký
podchod
s nízkou
prskutečnost,
chozí výškou.
u.žeTyto
situace
jsou ideální
však eliminovány
=
a/l
Je
třeba
upozornit
na
plocha
S není
veličinou,
I
o
ulkapráv
3 pr b hem funkce Ph, která p i malé výšce podchodu (dle kategorií) dává velmi
teoreticky
situace,
relativně
velké Kategorie
nízkou neboť
(v p ípad
exaktní mohou
varianty) nastávat
nebo nulovou
(v p kdy
ípad i při
praktické
varianty)
Shrnutí navržené
metodiky
ploše
bude
podchod
díky
jednomu
(výška nebo šířka) Jelen
0,88
0,44
2,9
0,88
podobnost
jeho afunk
nosti pro
cílové
druhy. Pz parametrů
praktické
varianty
funkce
fickápravd
znázorn
ní exaktní
h pro kategorii srnec a jejich
Metodika
dává
objektivní
výsledky
pro
jakékoliv
hodnoty
pro
savce
nevyužitelný.
V praxi
přichází
v úvahu
zejména
velmi
0,95
0,5
Srnec
3,0
1,0 dílčích
3.3.2
Nadchody
vnání s nomogramy podle [1] jsou uvedena na obrázku 2.
parametrů. Je
rušivých vlivů1,23
v budoucpodchod
s nízkou šíprůchozí
výškou.
Tytopodobnost
situace funk
jsounosti
však Liška
1,35
0,98
3,6zohledněna pravděpodobnost
uje vliv minimální
ky nadchodu
na pravd
Veli široký
ina Pa ur
technického
ešení.. Konstanty
, , a pro
jednotlivé
kategorie
ie malé
fauny výšce
jsou patrné
při
pod- Tabulka
nosti.3 Pravděpodobnost rušivých vlivů
eliminovány
právě průběhem
funkce
Ph, která
9 provozu se určuje jednotlivě
z tabulkychodu
4.
(dle kategorií) dává velmi nízkou (v případě exaktní varianty)
TAVEBNICTVÍ
nebo
nulovou
(v případě praktické varianty) pravděpodobnost jeho
Kategorie
funkčnosti
pro cílové druhy.
2,1technický
Jelen
1,35
de a jsou konstanty stanovené pro6,5
každou kategorii0,05
fauny a p íslušný
5,0
0,1
3,0
,0
Srnec
2,4
arametr.
3,2
0,12
3,3
Liška
4,85
■ Nadchody
Tabulka 4
3.1 Podchody
Veličina Pa určuje vliv minimální šířky nadchodu na pravděpodobnost
a praktické
funkce Pa α,
proβ,kategorii
srnec
a jejich
znázorn ní exaktní
řešení.
γ a δtechnického
pro
jednotlivé
ší ky podchodu
navarianty
pravdKonstanty
podobnost
funk
nosti
VeliGrafická
ina Pfunkčnosti
w ur uje vliv technického
s nomogramy
podlejsou
[1] jsou
uvedena
na obrázku
kategorie
fauny
patrné
z tabulky
4. 3.patrné z tabulky 2.
šení.srovnání
Konstanty
,
,
a
pro
jednotlivé
kategorie
fauny
jsou
Veli ina Pb ur uje vliv maximální
7 ší ky (náb hu) nadchodu na pravd podobnost
funk nosti technického ešení
ešení. Konstanty , ,
Kategorie

patrné z tabulky
5.
Kategorie
elen
Srnec
Liška
abulka 2
2,1
Jelen
2,3
Srnec
2,6
Liška
4,01,35
5,0
2,4
6,5
4,85
a

pro jednotlivé kategorie fauny jsou
0,11
6,5
0,12
5,0
0,16
3,2


1,9
0,05
2,1
2,7
0,10
3,3
3,0
0,12
3,3
proakategorii
Grafická
znázornění
exaktní
a praktické
funkce Psrnec
ní exaktní
a praktické
varianty
funkce varianty
Pw pro kategorii
jejich srrafická znázorn
a
nec a jejich
srovnání
podle
ovnání s nomogramy
podle
[1] jsous nomogramy
uvedena na8obrázku
1. [1] jsou uvedena na obrázku 3.
STAVEBNICTVÍ
▼ Obr. 3. Kategorie srnec – závislost Pa na maximální šířce nadchodu (m)
Anděl [1]
exaktní
praktická
Pa
72
stavebnictví 04/11
(m)
pro každou kategorii fauny, stejně jako pravděpodobnost budoucích
praktickémigrační
varianty funkce
Ph pro
srnec a jejich
Grafická
znázorn
ní v okolí.
exaktní aCelkový
rušivých
vlivů
potenciál
ležíkategorii
vždy v uzavřesrovnání
nomogramy
uvedena na obrázku 2.
ném sintervalu
odpodle
nuly[1]
dojsou
jedné.
Srovnání stávající a navržené metodiky
Obě v předchozích kapitolách popsané metodiky byly porovnány při
stanovení migračního potenciálu dvou již realizovaných dálničních
mostů na dálnici D1, které jsou dlouhodobě monitorovány také
kamerovým systémem.
Dálniční most SO 204
7
SO 204 na úseku D4704 dálnice D1 je veden přes vodoteč Hlásenec
a místní komunikaci III. třídy. Původně se zde předpokládaly dobré
podmínky pro migraci vzhledem k technicky vyhovujícímu řešení
a vodoteči. Výsledky monitoringu prozatím ukazují na nulové migrace
živočichů kategorie B. Negativně zřejmě působí vliv blízké cihelny
a komunikace.
Technické parametry podchodu: šířka 27 m, výška 5 m, délka 38 m.
Výpočet podle obou metodik je přehledně uveden v tabulce 6.
Metodika
Nová
Stávající
w
h
l
Ptr
Pt
Pec
Per
Pe
P
27
5
38 MPTB MPT MPEA MPEB MPE MP
0,98 0,94 0,98 0,80 0,72 0,10
0,90 0,09 0,06
0,70 0,60 0,55 0,80 0,70 0,10
0,90 0,30 0,21
▲ Obr. 6. Dálniční most SO 208
▲ Obr. 5. Dálniční most SO 204
Výsledný migrační potenciál dle stávající metodiky (MP = 0,21) je
zkreslený použitím odmocniny při malé významnosti cesty. Migrační
potenciál dle navrhované metodiky (P = 0,06) je naopak v souladu
s realitou. MP je dle stávající metodiky výrazně vyšší než dle metodiky navržené, především díky použití třetí odmocniny.
Dálniční most SO 208
SO 208 na úseku D4704 dálnice D1 je veden přes vodoteč Žabník
v blízkosti původně navrženého ekoduktu. Tato lokalita je považována
za nejpravděpodobnější migrační trasu mezi Beskydy a Jeseníky.
Výsledky monitoringu prozatím ukazují na 30% pravděpodobnost
funkčnosti migračního objektu pro kategorii B. Jsou navrženy úpravy,
které by měly funkčnost zvýšit.
Technické parametry podchodu: šířka 11 m, výška 3 m, délka 35 m.
Výpočet podle obou metodik je přehledně uveden v tabulce 7.
Metodika
Nová
Stávající
w
h
l
Ptr
Pt
Pec
Per
Pe
P
11
3
35 MPTB MPT MPEA MPEB MPE MP
0,67 0,66 0,85 0,80 0,30 1,00 0,90 0,90 0,27
0,23 0,20 0,10 0,80 0,36 1,00 0,90 0,95 0,35
Výsledný migrační potenciál dle stávající (MP=0,35) i navržené
(P=0,27) metodiky je v souladu s realitou. Obě metodiky dávají prakticky stejný výsledek, neboť čísla blízká jedničce se odmocňováním
příliš nemění. ■
Poděkování
Projekt byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků
prostřednictvím Grantové agentury České republiky. Registrační
čísla projektů jsou 103/08/1278 a 103/09/2071.
Použitá literatura:
[1]Evernia s.r.o., Liberec, Valbek s.r.o., Liberec, Migrační objekty
pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy,
Technické podmínky č. 180, Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, Praha 2006, 92 s (řešitelé Anděl, P., Hlaváč, V.,
Lenner, R.)
[2]Žák, J.: Lidé, dálniční stavby a příroda, Lidé, stavby a příroda,
Brno, 2006, s.208–211, ISBN 80-7204
[3]Žák, J.: Highway Bridges and Sustainable Development, Bridges,
Dubrovnik, květen 2006, s. 291–296, ISBN 953-95428-0-4
[4]Žák, J.: Ekodukt na dálnici D4704, Lidé, stavby a příroda, Brno,
2007, s. 166–170, ISBN 978-80-7204-545-7
english synopsis
Migration potential of migration objects
Mathematical and ecological deficiencies of the currently used
methodology for the quantification of the migration potential of
migration profiles are described. The proposed strategy eliminates
these deficiencies and provides a reliable tool suitable for both road
designers and conservationalists. The proposed methodology for
the quantification of the migration potential of migration profiles
especially for medium-size and large mammals defines the migration potential as the probability of the functionality of the migration
profile, is mathematically correct and corresponds to the reality.
klíčová slova:
ekodukty, migrační potenciál
keywords:
ecoducts, migration potential
odborné posouzení článku:
Bc. Vlastimil Bogdan,
odborník v oblasti navrhování migračních objektů
inzerce
Špičková kvalita
Vyměňte své staré kotle za vítěze testů od firmy Viessmann.
stavebnictví 04/11
73
realizace
text: Ing. Michala Hubertová, Ph.D.
Most rychlostní silnice
R6 z lehkého betonu
Most rychlostní silnice R6 přes silnici III/2124
a potok Tisová v délce 406 m byl navržen jako
monolitický dvoutrámový most z předpjatého
betonu o sedmi polích.
Během zpracování realizační dokumentace stavby [2] byl proveden doplňkový inženýrsko-geologický průzkum do hloubky 30 m
a statické zatěžovací zkoušky
pilot. Geologické poměry v místě
mostního objektu se ukázaly jako
složité, hladina podzemní vody
byla odhalena v hloubce 0,2 m
pod terénem. Přípustné síly pro
zatížení pilot stanovené zpracovatelem dokumentace tak byly
výrazně nižší než hodnoty stanovené standardním výpočtem
pilot předběžného i doplňkového
inženýrsko-geologického průzkumu. Bylo tedy nutné posílit
založení objektu.
Vypracovaly se varianty řešení
s cílem minimalizovat nárůst
stavebních nákladů a bylo rozhodnuto, že mostní konstrukce
▼ Betonáž mostovky
74
stavebnictví 04/11
bude dále projektována z lehkého
betonu s kamenivem Liapor [1].
Samotné realizaci předcházelo
několik experimentálních betonáží ve spolupráci s firmou SMP
CZ, a.s., a Lias Vintířov, lehký
stavební materiál, k.s., které
měly za cíl stanovení fyzikálně
mechanických hodnot in-situ
v reálných podmínkách (doprava,
ukládání, stanovení hydratačního
tepla, způsobu úpravy povrchu
čerstvého betonu).
Výstavba mostu byla v listopadu
2010 dokončena. Ve střední
Evropě se jedná o ojedinělou
konstrukci, neboť mosty z konstrukčního lehkého betonu byly
a jsou převážně budovány v severských zemích (např. Grenland
Bridge, Nordhordland Bridge
a New Eidsvoll Bridge v Norsku).
Nosná konstrukce je navržena
jako spojitý nosník o sedmi polích. V příčném směru se jedná
o dvoutrámov ý monolitick ý
most z dodatečně předpjatého
betonu LC 35/ 38 D2,0 XF2.
Z hlediska nosné konstrukce
platí obecný požadavek ČSN
736207 na předpínání po dosažení 80% pevnosti dané třídy,
tj. 34 MPa kontrolní krychelné
pevnosti, což beton LC 35/38
D2,0 XF2 bez problémů po třech
dnech splnil.
Fyzikálně mechanické vlastnosti
použitého betonu jsou následující:
■ pevnost v tlaku po 3 dnech:
41 MPa;
■ pevnost v tlaku po 28 dnech:
46 MPa;
■ objemová hmotnost ve vysušeném stavu: 1950 kg/m3;
■ statický modul pružnosti po
3 dnech: 21 GPa;
■ statický modul pružnosti po
7 dnech: 22,5 GPa;
▼ Spodní pohled na mostovku
foto: archiv Lias Vintířov, LSM k.s.
■ statický modul pružnosti po
28 dnech: 24 GPa.
Použití betonu s lehkým kamenivem Liapor třídy LC35/38 D2,0
XF2 se tak ukázalo jako efektivní
způsob, jak snížit dominantní
části stálého zatížení. Vyšší cena
betonu je bezpečně kompenzována úsporami na založení a výztuži
nosné konstrukce [1].
Hlavním inženýrem projektu byla
firma SUDOP Praha a.s., odpovědným projektantem PONTEX,
spol. s r.o. [1, 2], dodavatelem
stavby SMP CZ, a.s., a dodavatelem lehkého konstrukčního betonu nosné konstrukce Lias Vintířov,
lehký stavební materiál, k.s.
Tento příspěvek byl zpracován za
podpory projektu MPO FI-IM5/016
„Vývoj lehkých vysokohodnotných
betonů pro monolitické konstrukce
a prefabrikované dílce“. ■
Použitá literatura:
[1]Chůra, M., Němec, P., Komanec, J.: Most přes silnici a potok Tisová R6, 7. Konference
Betonářské dny 2010. Česká
betonářská společnost, Hradec Králové 2010
[2]Chůra, M., Němec, P., Komanec,
J.: Realizační dokumentace
stavby mostu přes silnici III/2124
a potok Tisová v km 0,406
statistika
text: Ing. Zbyněk Novotný, CSc.
Stavebnictví v roce 2010
Objem stavební produkce zaznamenal v roce
2010 výrazný pokles. Za celý rok to bylo o –7,8 %,
z toho objem prací charakteru pozemního
stavitelství klesl o –8,4 % a prací charakteru
inženýrského stavitelství o –6,7 %.
Pokud se budeme věnovat poslednímu čtvrtletí, pokles činil –4,9 %,
z toho produkce charakteru pozemního stavitelství klesla o –3,1 %
a produkce charakteru inženýrského stavitelství o –8,4 %. Konkrétní
čísla za poslední měsíc, prosinec,
jsou následující: pokles činil –14,6 %,
z toho produkce charakteru pozemního stavitelství klesla o –14,3 %
a produkce charakteru inženýrského stavitelství o –15,6 %.
Znovu se tak potvrdilo, že hospodářská krize se ve stavebnictví plně
projevila až v tomto roce, když meziroční pokles o –0,9 % v roce 2009
bylo možné, snad eufemisticky,
nazvat jen stagnací.
Rozdíl mezi oběma lety se projevil
i v některých dalších směrech;
např. v tom, že ještě v roce 2009
celkem v sedmi měsících došlo
k meziročnímu nárůstu produkce,
zatímco v roce 2010 ve všech
dvanácti měsících objem produkce
meziročně zaostal. Přitom v lednu
až dubnu lze mluvit o propadu
v řádu desítek procent. Tomuto
propadu se, bohužel, po mírnějším
tempu poklesu v červnu až listopadu, opět přiblížil prosincový pokles
o –14,6 %. A to po slibném výsledku v listopadu, jehož produkce
byla meziročně nižší jen o –0,1 %
(a to v porovnání s poměrně vysokou produkcí v listopadu roku
2009, která byla vyšší o +5,8 %
než v „předkrizovém“ roce 2008).
Na druhou stranu je však také třeba
vzít v úvahu mimořádně nepříznivé
klimatické podmínky loňského prosince: proti dlouhodobému průměru o +36 % více srážek a o –3,9 °C
nižší teploty.
Na poklesu produkce se podílely
především práce charakteru pozemního stavitelství, které zaznamenaly pokles jak v roce 2009, tak
v roce 2010; na výše uvedeném
poklesu celkové produkce o –7,8 %
sepoklestěchtoprácepodílel–5,6%,
tj. téměř třemi čtvrtinami.
Produkce charakteru inženýrského
stavitelství začala meziročně zaostávat až v roce 2010 (přesně od
prosince 2009), z toho ve třech mě-
Rok
I.
II.
III.
IV.
V.
2009
2010
–11,0
–25,3
–13,8
–23,5
–8,0
–17,0
+2,3
–15,8
+0,6
–2,3
2009
2010
60,9
45,5
67,5
51,6
86,3
71,6
105,1
88,5
108,1
105,6
sících o cca –15 %. Na celkovém
snížení produkce se pokles prací
inženýrského stavitelství podílel
–2,2 %, tj. cca z jedné čtvrtiny.
Přitom za rok 2009 došlo v tomto
segmentu stavební produkce ještě
k výraznému meziročnímu nárůstu
o +14,1 %, především díky pracím
na státních zakázkách; v tomto
pohledu tedy došlo v roce 2010
k výrazné změně ve vývoji.
Zaměstnanost a mzda
Krizové jevy, které se projevily
poklesem objemu produkce, se
odrazily také v poklesu zaměstnanosti. Ve stavebních podnicích
s 50 a více zaměstnanci došlo
v roce 2010 k meziročnímu poklesu
zaměstnanosti o –3,0 % (bez agenturních pracovníků). Mírnější tempo
poklesu v porovnání s poklesem
produkce signalizuje i pokles produktivity práce, což může souviset
i se strukturálními změnami produkce i se zúžením pracovní fronty
a tím obtížnějšího, suboptimálního
využívání pracovní síly.
Současně došlo k růstu průměrné
hrubé měsíční mzdy meziročně
o +2,5 % na 28 734 Kč. Vývoj
a výše mzdy v kratších časových
horizontech, tj. ve 4. čtvrtletí, respektive v prosinci, odrážely další
Měsíc
VI.
VII.
VIII.
IX.
Meziroční změny v %
+0,9
–3,6
+0,3
+3,7
–4,2
–4,4
–2,1
–5,1
Průměr roku 2005 = 100,0
122,9
118,3
126,8
144,1
117,7
113,1
124,1
136,9
specifické aspekty. Ve 4. čtvrtletí se
mzda meziročně zvýšila o +0,9 %
na 32 522 Kč, kromě jiného i v souvislosti s výplatou některých požitků koncem roku, což signalizovala
i průměrná mzda za prosinec, která
dosáhla 35 256 Kč, ale při meziročním poklesu o –6,5 %, např. i v důsledku meziročně nižších ročních
odměn, třináctých platů a prémií
za dokončení významných akcí a za
dosažení hospodářského výsledku.
Ceny stavebních prací
a stavebních děl
Krizový vývoj poznamenal také
vývoj cen stavebních prací a stavebních děl. Zatímco meziroční růst
v letech prosperity se pohyboval kolem +3 až +4 %, v roce 2009 ceny
sice nadále nepřetržitě rostly, ale
tempo růstu během roku zmírnilo
z +3,0 % v lednu na +0,3 % v prosinci. Celoročním průměrný růst
dosáhl +1,2 %. V roce 2010 vývoj
cen přešel z dále zmírněného růstu
+0,2 % v lednu ke stagnaci v únoru a konečně k poklesu –0,1 %
v březnu až k poklesu –0,4 % v prosinci při celoročním průměrném
snížení o –0,2 %.
Rozdíly ve vývoji, meziročním růstu
nebo poklesu cen stavebních děl
podle směrů výstavby nebyly příliš
výrazné a vešly se do intervalu velikosti 0,9 %. Mezi růstem cen inženýrských staveb o +0,3 % (kromě
nich zaznamenaly růst ještě ceny
oprav a údržby +0,1 %) a poklesem
X.
XI.
XII.
Σ
–1,0
–1,2
+5,8
–0,1
+1,2
–14,6
–0,9
–7,8
138,4
136,5
147,9
147,7
122,8
104,9
112,4
103,6
IX.
X.
XI.
XII.
Σ
–3,6
+0,4
–8,3
+2,3
+2,1
+2,8
+3,5
–14,3
–6,9
–8,4
127,6
128,2
118,7
121,4
129,2
132,8
125,4
107,5
104,4
95,7
▲Tab. 1. Stavební produkce
▼Tab. 2. Stavební produkce – práce charakteru pozemního stavitelství
Rok
I.
II.
III.
IV.
V.
2009
2010
–15,7
–29,7
–17,9
–28,7
–12,2
–18,7
–6,9
–16,0
–7,6
–4,0
2009
2010
65,8
46,3
70,2
50,0
89,6
72,9
98,3
82,6
98,0
94,2
Měsíc
VI.
VII.
VIII.
Meziroční změny v %
–8,2
–10,7
–5,2
–5,4
–5,6
–4,3
Průměr roku 2005 = 100,0
108,3
106,1
115,6
102,5
100,2
109,5
stavebnictví 04/11
75
Rok
I.
II.
III.
IV.
2009
2010
+11,4
–9,4
+1,4
–7,4
+7,8
–12,0
+29,3
–15,4
2009
2010
48,0
43,4
60,3
55,9
77,3
68,2
123,1
104,1
Měsíc
VI.
VII.
VIII.
IX.
Meziroční změny v %
+21,3
+22,1
+13,1
+13,2
+20,0
+0,8
–2,3
–2,3
+4,0
–14,8
Průměr roku 2005 = 100,0
134,7
161,5
150,6
156,2
187,6
135,9
157,8
147,1
162,7
159,8
V.
X.
XI.
XII.
Σ
+13,9
–7,4
+12,3
–5,2
–4,8
–15,6
+14,1
–6,7
190,2
176,1
197,0
186,8
116,3
98,2
133,6
124,6
▲Tab. 3. Stavební produkce – práce charakteru inženýrského stavitelství
cen bytových budov nebo vodohospodářských staveb o –0,6 %.
Pokles zaznamenaly dále i ceny
nebytových budov, nevýrobních
i výrobních (o –0,4 %, respektive
o –0,5 %).
Za pozornost stojí to, že zatímco ceny stavebních prací v roce
2009 zmírňovaly tempo svého
růstu a v roce 2010 se růst změnil
v mírný, ale prohlubující se pokles,
ceny průmyslových výrobců měly
opačnou tendenci – v roce 2009,
do konce 3. čtvrtletí, prohlubující
se pokles, a v roce 2010 pokračující
zrychlování růstu.
Bytová výstavba
Jeden z významných indikátorů
prosperity stavebnictví tvoří bytová
výstavba, která odráží jednak aktivitu developerů na tomto segmentu
trhu, ale také aktivitu a ekonomickou potenci občanů, a to jako
stavebníků nebo kupců, případně
nájemníků.
Krizové jevy v bytové výstavbě
se projevily nejprve v propadu
zahajování bytové výstavby, když
počet bytů, jejichž výstavba byla
v roce 2010 zahájena, meziročně
klesl o celou čtvrtinu (o –24,6 %) na
28 135 bytů. K poklesu došlo
v obou hlavních kategoriích, tj. jak
v zahajování výstavby bytů v rodinných domech, kde šlo o pokles
o –11,4 % (který se podílel na
celkovém poklesu –5,7 %), tak především v zahajování výstavby bytů
v bytových domech, meziročně byl
nižší o –47,5 % (podíl na celkovém
poklesu činí –14,1 %).
K zaostání za rokem 2009 došlo
ve všech měsících s výjimkou
dubna, přičemž šlo o meziroční
relativní rozdíly počtu zahájených
bytů v řádu desítek procent, opět
s jednou výjimkou, v měsíci v prosinci. K maximálnímu propadu
76
stavebnictví 04/11
došlo v červenci, o –41,2 %, pokles
o –30 a více procent však nastal
ještě v dalších třech měsících.
Dvacetiprocentní hranice byla překročena celkem v osmi měsících.
Za určitý světlý bod lze považovat
to, že pokles ve 4. čtvrtletí byl
„podprůměrný“, „jen“ –19,1 %,
a to především v důsledku propadu zahajování výstavby bytových
domů, kde počet zahájených bytů
klesl také „jen o podprůměrných“
–27,0 %.
Pokles zahajovaní výstavby bytů se
samozřejmě projevil v počtu rozestavěných bytů (které představují
pracovní frontu stavebních podniků), v jeho zúžení s nepříznivými
dopady na podnikovou ekonomiku.
A byla jen otázka času, kdy se krize
bytové výstavby projeví i poklesem
počtu dokončovaných bytů, k němuž došlo s několikaměsíčním
posunem po poklesu zahajování.
Meziročně se v roce 2010 pokles dokončování projevil poklesem počtu dokončených bytů na
36 446 bytů, tj. o –5,3 %. Pokles
dokončování byl tedy relativně
řádově mírnější než pokles zahajování a na rozdíl od předchozích
let prosperity převýšil roční počet
dokončených bytů počet bytů
zahájených. K poklesu počtu dokončených bytů došlo především
v důsledku poklesu dokončování
bytových domů a bytů v nich,
meziročně přibližně o celou pětinu
(–20,8 %). Tato kategorie bytů se
také podílela na celém poklesu
–7,4 %. Naopak, počet dokončených bytů v rodinných domech
stále ještě rostl, a to o +3,3 %
(podíl na celkové meziroční změně
činí +1,7 %).
I v případě dokončování se 4. čtvrtletí jevilo příznivě, když počet dokončených bytů meziročně vzrostl
o +1,9 % na 12 911 bytů, a to díky
růstu dokončování bytů v rodinných
domech (o +14,2 %); počet dokon-
čených bytů v bytových domech
se snížil i ve 4. čtvrtletí o –30,6 %.
Tyto „příznivé“ výsledky však nelze
přeceňovat, protože růst dokončených bytů se zřejmě projeví, při
nižším zahajování, v již zmíněné
nižší rozestavěnosti a následně
i v budoucím poklesu dokončování.
Vyhlídky dalšího
vývoje
Za nepříznivou skutečnost za tohoto stavu lze považovat to, že základní ukazatele, z nichž lze usuzovat na
vývoj v nejbližším období, jako je
počet a hodnota povolených staveb nebo objem nových zakázek,
nesignalizují obrat k lepšímu. Počet
i orientační hodnota povolených
staveb se v roce 2010 meziročně
snížily.
Počet staveb povolených v roce
2010 dosáhl 105 743 a proti předchozímu roku se snížil o –6,2 %.
Ke snížení došlo o něco více vinou
poklesu povolených novostaveb,
konkrétně o –6,4 % (jejich podíl
na celkovém poklesu je –3,6 %, tj.
58,1 %), počet povolených změn
stávajících staveb se snížil o –5,8 %
(podíl na celkovém poklesu tvoří
–2,6 %, tj. 41,9 %).
Nižší relativní pokles zaznamenal
i ukazatel orientační hodnoty povolených staveb, i když jen –2,2 %
(skutečnost, že jde o údaj z hodnot
v běžných cenách, lze pominout
vzhledem k vývoji cen stavebních
prací v posledních dvou letech,
v roce 2009 dosáhl index hodnotu
101,2 % a v roce 2010 hodnotu
99,8 %; důležitější je pro stavební
podniky podíl stavebních prací na
celkové orientační hodnotě). Ke
snížení došlo vinou poklesu hodnoty povolených změn stávajících
staveb (pokles o –17,6 %, příspěvek
na celkovém poklesu –6,2 %), zatímco hodnota povolených novosta-
veb meziročně vzrostla o +6,2 %
(příspěvek na celkovém poklesu
činí +4,0 %).
Proti roku 2009 se v roce 2010 zvýšila průměrná orientační hodnota
povolené stavby, z 3,618 mil. Kč na
3,772 mil. Kč, tj. o +4,3 %. Celkem
bylo povoleno 27 staveb s orientační hodnotou přesahující 1 mld.
Kč, z velké části v oblasti dopravní
infrastruktury a energetiky.
V porovnání s celoročními údaji ve
4. čtvrtletí roku 2010 se počet povolených staveb meziročně snížil mírnějším tempem než v celoročním
horizontu (–3,8 % proti –6,2 %).
Orientační hodnota povolených staveb se snížila rychlejším tempem
než v celoročním horizontu (–7,8 %
proti –2,2 %).
Koncem roku došlo ke zmírnění
tempa poklesu počtu povolených
staveb. Výrazně se však prohloubil
pokles orientační hodnoty staveb,
což znamenalo posun k drobnějším
stavbám a příznivější situaci pro
menší podniky a nutnost, aby se
velké podniky více zajímaly o drobnější stavby. Posun k menším
stavbám byl ovšem v minulosti spojován s méně příznivými podmínkami z hlediska efektivnosti provádění
stavebních prací, tj. s negativními
dopady na rentabilitu stavebních
prací a produktivitu práce.
Významný pro úvahy o dalším
vývoji je meziroční pokles hodnoty nových zakázek ve 4. čtvrtletí
o –19,2 %, při zvýšení jejich počtu
o +29,8 %, a skutečnost, že zásoba práce, kterou představovaly dosud neprovedené zakázky ke konci
roku (zakázky dosud nezahájené
nebo zbývající část rozpracovaných
zakázek), tj. zásoba práce, se meziročně snížila o –18,0 %. Podle
prosincového konjunkturálního
průzkumu to podle odhadu respondentů ze stavebních podniků
představovalo zásobu práce na
7,9 měsíce.
Rok
IX.
X.
XI.
XII.
Σ
3418
Měsíc
VI.
VII.
VIII.
Počty zahájených bytů
3591
4150
3233
3851
2712
2726
2190
37319
2805
–17,9
2448
–31,8
2436
–36,7
2023
–25,4
1973
–27,6
2172
–0,8
28135
–24,6
II.
III.
IV.
V.
2894
2737
3090
2727
2010
2075
Změna % –28,3
1829
–33,2
2368
–23,4
2771
+1,6
2009
I.
2441
–41,2
2794
–13,6
▲ Tab. 4. Bytová výstavba
Rok
I.
II.
III.
IV.
2009
2010
Změna %
8254
7046
–14,6
7288
7335
+0,6
9430
8839
–6,3
9467
9130
–3,6
2009
2010
Změna %
24,87
28,64
+15,2
28,90
21,96
–24,0
33,97
30,83
–9,2
25,65
37,41
+45,9
Měsíc
VII.
VIII.
IX.
Počet
10103 10068 9901 10373 10283
9695
9407
8679 10087 9054
–4,0
–6,6
–12,3
–2,8
–12,0
Orientační hodnota (mld. Kč)
35,16 39,55 40,58 34,81 43,36
40,16 36,85 38,14 39,97 31,95
+14,2
–6,8
–6,0
+14,8 –26,3
V.
VI.
X.
XI.
XII.
Σ
9951
9380
–5,7
8846
8635
–2,4
8710
8456
–2,9
112,7
105,7
–6,2
34,66
40,18
+15,9
30,05
25,93
–13,7
36,05
26,81
–25,6
407,6
398,8
–2,2
▲ Tab. 5. Povolené stavby (* tisíc povolení)
Závěr
Známky obratu k lepšímu stavební
podniky nepociťují, i když jejich odpovědi v prosincovém konjunkturálním průzkumu ČSÚ nebyly jednoznačné. Proti listopadu totiž byly
v prosinci mírně pesimističtější
v hodnocení současné ekonomické situace a poptávky, ale naopak
optimističtější v očekávání vývoje
celkové ekonomické situace v příštích 3 nebo 6 měsících. Došlo
k dalšímu poklesu salda indikátoru
důvěry o 1 % a saldo tak kleslo na
hodnotu –44 % a bylo tak i nadále
hluboko v oblasti záporných čísel.
Výrazně tedy převažovaly pesimistické názory. Svou hodnotou
a vývojem se saldo indikátoru
ve stavebnictví zásadně lišilo od
kladných hodnot sald indikátorů
důvěry ostatních odvětví (průmysl,
obchod, služby) i celkového indikátoru podnikatelské důvěry. Ukazuje
se zde, podobně jako v případě
některých jiných, výše uvedených
ukazatelů, že stavebnictví bylo
a je ekonomickou krizí zasaženo
hlouběji, než jiná odvětví a hospodářství jako celek. ■
inzerce
stavebnictví 04/11
77
svět stavbařů
Marie Báčová
Marie Báčová se narodila na Vysočině v Jedlově (součást Mirošova)
jako Marie Křížková. Po absolvování
střední ekonomické školy v Jihlavě
nastoupila do svého prvního zaměstnání, Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku. Tato
práce mladou slečnu plně neuspokojovala, proto přechází v roce 1966
do Národního památníku Terezín.
Právě zde se asi narodil informatik.
Systematická práce – hledání zdrojů
informací, jejich třídění, vzájemné
porovnávání a hodnocení jí daleko
více vyhovovala. Zde se pravděpodobně také začala projevovat
její vlastnost hodnotit informace
v souvislostech, kterou tak obdivujeme i v současné době. Výsledky
této práce jsou součástí archivu
památníku. Řada z nich byla později
citovaná nebo sloužila jako podklad
pro historiky.
V roce 1976, již jako paní Báčová,
přechází do Ústavu stavebních
informací v Praze, kde měla
na starosti především výstavní
činnost. Zde se s ní rychle seznamuje stavařská veřejnost.
Kromě odborných znalostí se zde
uplatnily i její organizační schopnosti a velice důležitá schopnost
jednat s lidmi.
78
stavebnictví 04/11
Tento její talent
se velmi výrazně
uplatnil začátkem
devadesátých let,
kdy již jako ředitelka ÚSI úspěšně provedla firmu
úskalím privatizace. Transformovala ji pod hlavičkou
Svazu podnikatelů
ve stavebnictví
v ČR do Stavební
informační agentur y SIA s.r.o.
I v období, kdy
se všechno staré
šmahem odmítalo, zachovala si
Báčová potřebnou
kontinuitu. To se
projevilo nejen
v práci pro SPS,
ale i později po
přechodu do IC ČK AIT. Nové
možnosti po roce 1990 otevřely
ředitelce a jednatelce SIA obrovský
prostor pro působení. SIA byla informační základnou SPS a vznikl tu
i Stavební kontakt, jeden z prvních
profesních časopisů nové doby.
V roce 1997 začala Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných e výstavbě uvažovat
o soustředění svých vzdělávacích
a informačních činností do jednoho
střediska. Připravoval se vznik informačního centra ČKAIT. Koncem
roku 1997 Báčová opouští SPS.
Až do této doby jsem znal Marii
Báčovou především z doslechu.
Informace o ní však byly natolik zajímavé, že jsem ji navrhl
představenstvu jako vedoucí IC
ČKAIT. Souhlas představenstva
nebyl jednoznačný. Někteří členové se obávali „neřiditelné střely“, za kterou byla Marie Báčová
vzhledem ke svému obrovskému
rozsahu zájmů a své energii považována. Domnívám se však,
že toto kladné rozhodnutí bylo
jedním ze základních kroků při
budování Komory.
Marie Báčová se stala ředitelkou
a jednatelkou střediska IC ČKAIT
a byla jí až do začátku jeho transfor-
mace v roce 2009. Veškerá další informační, vydavatelská a vzdělávací
činnost Komory je spojená s jejím
jménem a je všeobecně známa.
Proto se dotknu pouze některých
jejích aktivit.
Servisní činnost IC ČKAIT pro
členskou základnu ještě rozšířila oblasti, které se práce nové ředitelky
dotýkala. V době, kdy se odborná
stavební literatura prakticky přestala
vydávat, vytvořila základy systematické ediční činnosti. Zejména
Technická knižnice byla a stále je
přínosem. Některé ediční počiny
překryly období, kdy se stát těmto
činnostem přestal věnovat. Jednalo
se zejména o Doporučené standardy technické. Naopak Doporučené
standardy metodické jsou stále
živou a žádanou řadou. Výkladové
slovníky pak pevně zakotvily v odborné literatuře.
Zprostředkovat právní informace
technikům bylo také nesmírně
důležité. Dělo se tak po dlouhém
období, kdy nás, techniky, právo
prakticky nezajímalo. V této oblasti
se také naplno projevila schopnost
Marie Báčové propojovat různé
podněty a po jejich vyhodnocení
navrhovat nové směry postupů
a nová řešení.
Zpřístupňovala přitom odborné
informace z různých oborů lidské
činnosti nejen stavební, ale i laické
veřejnosti. Na tomto místě uvedu ilustrativně jednu z osobních
zkušeností. Paní Báčová je často
oslovována „paní inženýrko“ nebo
„paní doktorko“. Krásně se ukazuje,
že škola je pouze základem a teprve
soustavné a průběžné vzdělávání
vytváří skutečného odborníka. Tuto
její vlastnost využívá Komora i při
systému vzdělávání svých členů.
Zásadní je podíl Báčové na prezentaci Komory a stavebních informací
vůbec. Servisní a informační stánek
ČKAIT je na většině stavebních
výstav v České republice. Pokud
někde chybí, setkávám se s dotazy, proč. Poradenské centrum
na Stavebních veletrzích Brno je
vyhledávané nejen našimi členy,
ale i veřejností. Častokrát bylo také
vybráno jako zajímavý „exponát“
do „prohlídkové trasy“ předních
politiků.
Dlouholeté kontakty s osobnostmi
české stavební sféry umožnily
i konkrétní spolupráci s některými
ústředními orgány v naší zemi.
Spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR se promítla
např. i do vzniku „Center pro opravu
panelových domů“ v rámci tohoto
vládního programu. Výsledkem
dlouholeté spolupráce s Českým
statistickým úřadem byla velmi
oblíbená knížečka České stavebnictví v číslech. Nezanedbatelný podíl
má paní Báčová rovněž na vzniku
a formování celé řady odborných
časopisů. Ať prací v redakčních
radách, nebo formou příspěvků
do nich.
V současné době je Marie Báčová
poradkyní předsedy Komory. Není
zatížena řízením firmy a vystupuje,
fotbalově řečeno, jako „libero“,
tedy hráč, který není svázán s konkrétními povinnostmi, ale může
zaměřit svůj zájem především na
základě vlastních zkušeností na
nejpodstatnější věci současné
i budoucí. V hledáčku jejího zájmu
jsou jak otázky právní, např. úpravy
stavebního zákona a navazujících
vyhlášek, tak otázky technické.
Např. u poněkud chaotického energetického programu Zelená úsporám umožnila vytvořit kvalitní servis
pro naše členy.
Svou činností a přístupem k řešení
problémů dosáhla Marie Báčová
mimořádného výsledku. Pro mnoho našich členů, ale zejména pro
laickou veřejnost často znamená
ČKAIT, IC ČKAIT a „paní Báčová“
totéž. Pro mne znamenalo IC
ČKAIT s ní v čele „rodinné stříbro“
Komory.
Přestože vím, že Marie Báčová
nemá ráda, když se mluví o jejím
soukromí, prozradím, že se svým
mužem Jiřím vychovala dva úspěšné syny. Starší David a mladší
Radim jí zatím udělali radost třemi
vnoučaty.
Paní Marie Báčová oslaví 7. dubna
své sedmdesátiny. U ženy se prý
nemá uvádět věk. Já se vzhledem
k energii jubilantky domnívám,
že jde o chybu v rodném listu.
Do dalších pracovních let jí přeji
vše to, co se běžně přeje, ale
především hodně štěstí a dobré
nálady. ■
Autor: Ing. Václav Mach
Čestný předseda České komory
autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
Industriální stopy se mění na celoroční akci,
letos se zaměří na architekturu konverzí
Za symptomatické lze označit letošní hlavní
téma již 6. ročníku Bienále Industriální stopy,
jímž je architektura konverzí.
A to z mnoha důvodů. Nadále
se vede existenční boj o řadu
výlučných staveb reprezentujících to nejlepší z průmyslového
designu a architektury (pivovary
v Chrudimi či Chomutově nebo
budova nákladového nádraží Praha – Žižkov), na druhou stranu se
vzmáhají (často zcela spontánní)
aktivity nezávislé na hlavním
proudu industriálních stop, jež
různými způsoby upozorňují na
hodnotu industriálního dědictví.
Týká se to rovněž vysokoškolského prostředí – například na
ČVUT dojde v rámci vybraného
workshopu a podzimní konference k dosud nerealizované těsné
spolupráci Fakulty architektury
a Fakulty stavební.
V neposlední řadě se letošek
nese ve znamení zahájení zcela
unikátního projektu revitalizace
Dolní oblasti Vítkovic, kde v první
fázi za přispění Integrovaného
operačního programu Vracíme
památky do života dochází podle
projektu Ing. arch. Josefa Pleskota ke konverzi objektu bývalého
plynojemu na víceúčelové kulturní a společenské centrum.
Jelikož se ukazuje, že téma „industriálních stop“ již dalece přesahuje formát bienále, rozhodli
se hlavní pořadatelé – Výzkumné
centrum průmyslového dědictví
při FA ČVUT (zkráceně VCPD),
Kolegium pro technické památky
ČKAIT & ČSSI a Národní památ-
kový ústav – proměnit charakter
akce v celoroční počin. Ostatně
již v prvních měsících letošního
roku proběhla v Kostelci nad
Černými lesy více než reprezentativní série sympozií a výstav,
navazující na konference minulých Industriálních stop. Projekt
seznámil odbornou i širokou
veřejnost s vybranými průmyslovými a technickými památkami
a jejich významem v historickém,
ekonomickém, technologickém
i architektonickém kontextu.
Vyústění letošních Industriálních
stop, jejichž součástí je například
i právě ukončený studentský
workshop s tématem možné
konverze pivovaru v Buštěhradě
a následná výstava v nové budově Fakulty architektury ČVUT,
proběhne na podzim – v září,
říjnu a listopadu. Ještě více než
v předchozích letech se Stopy
zaměří na možnosti nového
využití industriálního dědictví
jako součásti národní a kulturní
identity. Pořadatelé a s nimi
i desítky kulturních činovníků,
umělců, producentů a promotérů
z celé České republiky nabídnou
unikátní příležitost sledovat proměnu industriálních stop nejen
v Praze, ale i v Ostravě, Dolní
oblasti Vítkovic, na Kladně s nesmírně agilní skupinou Kladno/
Záporno, v Liberci, Ústí nad
Labem, v Plzni, Žatci, Karlových
Varech, Kostelci nad Černými
Lesy… První aktivity hlásí rovněž
Beroun, Písek či Teplice.
Pořadatelé Industriálních stop
mohou už nyní oznámit i některé
další programové tipy. Patří k nim
například pokračování úspěšné
publikační řady industriálních
průvodců po oblastech České
republiky, zaměřené tentokrát
na Industriál Ústeckého kraje.
K velice oblíbené nabídce Industriálních stop, které v průběhu
předchozích pěti ročníků přilákaly
na 100 tisíc návštěvníků, patří kulturní a společenské akce v autentických prostorách industriálních
staveb. K tradičním a vyhledávaným formátům Bienále se řadí
rovněž exkurze a komentované
prohlídky, jež nebudou na programu chybět ani letos.
Jisté je rovněž to, že stejně jako
letošní Stopy zahájila nadmíru podařená trojice konferencí
v Kostelci nad Černými lesy, slavnostní završení letos proběhne
v Ostravě – Vítkovicích, kde bude
pozornost upřena především (ale
nejen) na zmíněný výjimečný projekt revitalizace Dolní oblasti Vítkovic s výrazně nadregionálním
významem. Proběhne rovněž
tradiční konference s pracovním
názvem Průmyslové dědictví – na
hraně…, jejíž program úzce koresponduje s hlavní tematickou linií
letošních Stop.
Mezi 14. a 15. říjnem 2011 se
na půdě Národního technického
muzea uskuteční mezinárodní
odborné setkání, jehož cílem
je nejen představit studentské
projekty konverzí, jež bývají
alternativou k běžné projekční
a investorské praxi, ale především vytvoří platformu pro srovnání rozdílných přístupů k výuce
i projekční praxi orientované na
nové využití průmyslových objektů, které již neslouží původní
funkci. K účasti na konferenci
budou vyzváni studenti doktorského studia škol architektury,
které se této tematice na území ČR věnují. Budou osloveni
rovněž autoři projektů, studenti
i pedagogové, a to na základě
předběžných kontaktů z mezinárodních setkání (Mezinárodní
kongres TICCIH – Mezinárodní
komise pro ochranu průmyslového dědictví, konference Reusing
the Industrial Past, Tampere,
Finsko), ale také autoři prací
vzniklých během uplynulých let
na školách architektury v ČR.
Na organizování a pořádání Bienále Industriální stopy se podílejí desítky organizací, institucí,
sdružení, spolků, např. AMU,
NPÚ, ČVUT, Stará kanalizační
čistírna – Ekotechnické muzeum,
ČK AIT, ČSSI, Český národní
komitét ICOMOS, Sdružení
historických sídel Čech Moravy
a Slezska, divadelní soubory
i kamenná divadla, muzea v čele
Národním technickým muzeem
a další kulturní instituce, stejně
jako stovky nadšenců a dobrovolníků.
Informace o Industriálních stopách 2011 budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.
industrialnistopy.cz a na Facebooku – www.facebook.com/
industrialnistopy. ■
inzerce
stavebnictví 04/11
79
CENY ČKAIT 2010 za VII. ročník
soutěže Cena Inženýrské Komory
Na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které se konalo 19. března 2011 v Majakovského sále Národního domu v Praze na
Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2010
za VII. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory.
Do soutěže vyhlášené na minulém
shromáždění delegátů bylo přihlášeno 14 inženýrských
návrhů. Sedmičlenná hodnotitelská
porota ve složení:
prof. Ing. Josef
Aldorf, DrSc.; Ing.
Svatava Henková, CSc.; prof. Ing.
Vladimír Křístek, DrSc.; Ing. Jindřich Pater, Ing. Pavel Štěpán, prof.
RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.;
a Ing. Jiří Vogel navrhla Představenstvu ČKAIT udělit CENY ČKAIT
2010 bez udání pořadí následujícím
návrhům:
■ Návrh a realizace letmo betonované části mostu přes údolí
Berounky na SOKP, stavba 514
Autor a přihlašovatel:
Ing. Milan Šístek; OK ČKAIT Praha
Spolupracovníci:
Ing. Roman Lenner; Ing. František
Hanuš; Ing. Vladimír Engler; Ing.
Lukáš Vráblík, Ph.D.; Ing. arch. Patrik Kotas; Ing. arch. Petr Šafránek;
Josef Holba, Robert Achs.
Firma: NOVÁK & PARTNER s.r.o.,
Peruská 5, 120 00 Praha 2
■ Stavba silnice R6 Nové Sedlo
– Sokolov, Rekonstrukce mostu
přes Ohři
Autor a přihlašovatel:
Ing. Jan Korbelář, OK ČKAIT Praha
Spolu prac ovníc i: Ing. Jiří
Schindler; Ing. Miroslav Kroupar;
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
Firma: VPÚ DECO PRAHA a.s.,
Podbabská 1014/20,
160 00 Praha 6
80
stavebnictví 04/11
■ Přístavba Wellness domu
v areálu hotelu Holiday Inn v Brně
Autor a přihlačovatel:
Ing. Jiří Skýva, OK ČKAIT Brno
Spolupracovník:
Ing. arch. Ladislav Lachynský
Firma: I.K.SKYVA spol. s r.o., Krkošková 37, 613 00 Brno
Porota dále udělila zvláštní cenu za
ekologii návrhu:
■ Ekodukt s aplikací obloukových lepených lamelových
dřevěných nosníků na stavbě
dálnice D1 Mengusovce – Jánovce, III. etapa, objekt C 231
Autor a přihlašovatel:
Ing. Vladimír Brejcha, FEng.,
OK ČKAIT Praha
Spolupracovníci: Ing. Rastislav
Kan; Ing. Roman Lenner; Ing. Jiří
Jachan
Firma: SMP CZ a.s., Evropská
37/1692, 160 41 Praha 6 ■
▲ Návrh a realizace letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP, stavba 514
▲ Stavba silnice R6 Nové Sedlo – Sokolov, Rekonstrukce mostu přes Ohři
▼ Přístavba Wellness domu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně
Vyhlášení VIII. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory
CENY ČKAIT 2011
Na Shromáždění delegátů byl
následně vyhlášen VIII. ročník
soutěže ČKAIT CENA Inženýrské Komory 2011.
Vyhlašovatel CENY ČKAIT:
Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT), Sokolská 15,
120 00 Praha 2
Organizační zajištění: ČKAIT,
kancelář Praha, Sokolská 15,
120 00 Praha
Více informací na:
www.ckait.cz. ■
inzerce
Stavebně technické hodnocení stavu panelového
bytového domu – předpoklad úspěšné revitalizace
lepení izolantu
aplikace armovací vrstvy
pokládka dlažby
Spolu s energetickým auditem představuje stavebně technické hodnocení, někdy nazývané i stavebně
technické posouzení anebo stavebně
technický audit, základ pro efektivní
investici do revitalizace domu a je nezbytné pro stanovení pořadí a rozsahu prováděných prací.
Stavebně technické posouzení stavu objektu
může být provedeno v různém rozsahu, s různou mírou podrobností a různými metodami.
Objektivnost a vypovídací schopnost posouzení závisí především na zkušenosti osoby, která
je provádí, protože na základě analogií s jinými objekty téhož typu a variantami obdobných
problémů může být ušetřena značná část nákladných průzkumných prací včetně odkrývání
konstrukcí, provádění sond, měření a zkoušek.
Proto je nutné, aby před vlastní prohlídkou
posuzovatel důkladně prostudoval dostupné
podklady k objektu (projektová dokumentace,
revizní zprávy, informace o dosud provedených opravách). V určitých případech je žádoucí, aby prohlídka domu byla uskutečněna
za účasti více odborníků s dlouhodobou praxí
v oblasti regenerace bytových domů.
Provádění sond a zkoušek na konstrukcích
se nelze vyhnout, mají-li být stanoveny i individuální vlastnosti konstrukcí konkrétního
domu, zejména charakteristiky materiálů
a konstrukcí zhotovovaných na stavbě (např.
stykové malty, monolitické betony, dozdívky,
omítky a nástřiky).
Zjištěné poruchy a navrhovaná opatření by
měly být rozčleněny podle závažnosti možných důsledků a s ohledem na jejich neodkladnost (zejména zřícení konstrukcí nebo jejich částí, ohrožení osob, zhoršení podmínek
užívání bytů). Univerzální postup hodnocení
ani vyčerpávající soubor nezbytných prací,
které je nutno v rámci posouzení provést, neexistuje. V některých případech převažují průzkumné práce a měření, v jiných je základem
posouzení vizuální prohlídka. Přestože posouzení je možno většinou výhodně provést pro
celou skupinu typově shodných objektů v dané
lokalitě, je vhodné zpracovat konkrétní posouzení pro každý dům zvlášť, aby byly k dispozici podklady pro eventuální žádosti o dotace,
jednání s uživateli bytů nebo pro dodavatele
sanací.
Stavebně technické hodnocení zpravidla vyžaduje odborné posouzení konstrukcí obvodového pláště z hlediska těchto specializací:
■ koroze, karbonatace, statika a statický posudek;
■ tepelná technika, energetický audit;
■ požární bezpečnost.
V konkrétních případech může být vyžadováno posouzení z hlediska hygieny prostředí:
■ akustika;
■ osvětlení a oslunění;
■ hygienicky nutná výměna vzduchu;
■ výskyt plísní a mikroorganizmů.
Ohradní 1345, Praha 4, původní stav
Ohradní 1345, Praha 4, realizace
Výsledkem stavebně technického posouzení
je shromáždění poznatků o stavu konstrukcí
a o jejich poruchách.
Výstupem stavebně technického průzkumu je
zpráva se stanovením rozsahu nutných prací
dle jejich povahy a návrh na odstranění zjištěných závad. Z této zprávy by měl vycházet
zpracovatel projektové dokumentace.
Především však je stavebně technický průzkum
tou nejdůležitější informací pro investora připravované revitalizace panelového domu. Na
jeho základě lze připravit předběžný rozpočet
a promýšlet financování. Stejně jako to, jaký
postup pro revitalizaci zvolit.
Aleš Kocourek
KASTEN, spol. s r.o.
Kontakty:
KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice
Tel: +420 318 647 150, +420 318 647 152
e-mail: [email protected]; www.kasten.cz
Ohradní 1345, Praha 4, po revitalizaci
stavebnictví 04/11
81
infoservis
Veletrhy a výstavy
12.–16. 4. 2011
IBF, SHK, MOBITEX 2011
Stavební veletrhy Brno,
(spolu s výstavami
URBIS INVEST
a URBIS TECHNOLOGIE)
Brno, Výstaviště BVV
E-mail: [email protected]
www. bvv.cz/ibf
14.–17. 4. 2011
INTERSTROYEXPO 2011
17. mezinárodní stavební veletrh,
spojený s mezinárodní konferencí
Rusko, Petrohrad,
Veletržní areál Lenexpo
E-mail: [email protected]
Odborné semináře
a konference
11. 4. 2011
Komplexní řešení energeticky
úsporných budov
Odborný seminář
Pardubice, Hotel Zlatá Štika
E-mail: [email protected]
www.psmcz.cz
12. 4. 2011
Cyklus poruchy staveb – poruchy a sanace plochých střech,
teras, balkonů a lodžií
Odborný seminář
Praha 9,
Lisabonská 2394/4
E-mail:
[email protected]
www.studioaxis.cz
12. 4. 2011
Očekávaný vývoj české ekonomiky v odvětví stavebnictví
v roce 2011
Odborný seminář
Brno, NSC, Areál BVV
(mezi branami 9A a 9B)
Bauerova 10
E-mail:
[email protected]
12. 4. 2011
Inteligentní budovy z pohledu
stavitele
Seminář
Brno, Areál BVV,
pavilon P – sál P4
E-mail: [email protected]
13.–15. 4. 2011
MIX – Revit Architecture 2011
Základní školení
Praha 9, Hloubětín, CAD Studio,
Poděbradská 88/55
[email protected]
14.–15. 4. 2011
Mosty 2011
16. mezinárodní sympozium
Brno, Hotel Voroněž
Křížkovského 47
E-mail: [email protected]
14. 4. 2011
Technický dozor investora
Odborný seminář
Praha 9,
Lisabonská 2394/4
E-mail: [email protected]
www.studioaxis.cz
18.–20. 4. 2011
Příprava k autorizaci inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Praha 2, Gradua-CEGOS,
Karlovo nám. 7
E-mail: [email protected]
19. 4. 2011
Moderní materiály a techno-
logie pro výstavbu rodinných
domů a obytných budov
Odborný seminář
Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis,
Eliščin sál,
Eliščino nábřeží 375
E-mail: [email protected]
www.azpromo.cz
19. 4. 2011
Zadávání veřejných zakázek
ve stavebnictví po novelách
v roce 2010
Seminář
Praha 6, Stavební fakulta ČVUT
v Praze,
Thákurova 7
E-mail: [email protected]
19. 4. 2011
Zadávání veřejných zakázek ve
stavebnictví po novelách v roce
2010 – zkušenosti a problémové
body – seminář
Stavební fakulta ČVUT,
Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice
E-mail [email protected]
www.fsv.cvut.cz
19. 4. 2011
Praktické ukázky stavebních
prací – Podlahové systémy
Ukázky řemesel
Praha 4,
Střední průmyslová škola stavební
Josefa Gočára,
Družstevní ochoz 1659/3
E-mail:
[email protected]
www.studioaxis.cz
20. 4. 2011
Komplexní řešení energeticky
úsporných budov
Odborný seminář
Olomouc,
Regionální centrum Olomouc,
Jeremenkova 40B
E-mail: [email protected]
www.psmcz.cz
21. 4. 2011
Řešení správních deliktů
v oblasti památkové péče
Odborný seminář
Praha 9,
Lisabonská 2394/4
E-mail:[email protected]
www.studioaxis.cz
21. 4. 2011
Obnovitelné zdroje energie.
Nízkoteplotní a ekologické vytápění
Odborný seminář
Brno, NSC, Areál BVV
(mezi branami 9A a 9B)
Bauerova 10
E-mail:
[email protected]
28.–29. 4. 2011
Navrhování pasivních domů –
Vytápění a větrání
Školení
Praha 1,
Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství,
Václavské nám. 31
E-mail:
[email protected]
28. 4. 2011
Zákon o veřejných komunikacích z hlediska stavební činnosti
Odborný seminář
Praha 9,
Lisabonská 2394/4
E-mail:[email protected]
www.studioaxis.cz
inzerce
Generální partner
1. výroční konference České rady pro šetrné budovy
Šetrné budovy 2011
Hlavní partneři
Nové energetické trendy
26. května 2011, Aquapalace Hotel Prague
Registrujte se na www.setrnebudovy.cz
PROFILOVÁ TÉMATA KONFERENCE:

Šetrné budovy: Trendy, legislativa a makroekonomika

Vliv technologií na energetickou náročnost budov

Náklady a benefity šetrných budov - zaostřeno na úspory

Nové projekty šetrných budov - případové studie a jejich pozadí
82
stavebnictví 04/11
Partner
Organizátor
Plánujte s námi!
Nejnovější trendy ve stavebnictví,
úsporách energií a interiéru
16. mezinárodní
stavební veletrh
Reklamní partner:
12. mezinárodní
veletrh technických
zařízení budov
2011
Hlavní mediální partner:
Mezinárodní
veletrh bydlení
12.–16. 4. 2011
Brno – Výstaviště
www.stavebniveletrhybrno.cz
Mediální partneři: ČASOPIS PRO TEPELNOU TECHNIKU A INSTALACE
®
Cena 40 Kč
CECH TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČR – AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO
®
stavebnictví 04/11
83
infoservis
Semináře Beton University
Řízení zakázek, cash flow a controlling zajišťuje
ve firmě Prodeco Microsoft Dynamics NAV
Nejbližší semináře 2. ročníku Beton
University, které jsou zařazeny do
akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního
vzdělávání ČKAIT i ČKA, jsou na
téma Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích. Řeší
problematiku správného navrhování
a provádění podlahových konstrukcí v pozemním stavitelství, včetně
průmyslových podlah. V semináři
budou zmíněny vhodné materiály
pro nosné a podkladové konstrukce podlah. Dále budou uvedeny
nejčastější poruchy nosných a podkladových vrstev podlah včetně
jejich příčin a možného způsobu
odstraňování. Seminář se uskuteční
14. 4. v Ostravě a 5. 5. v Českých
Budějovicích.
Implementace komplexního informačního systému Microsoft
Dynamics NAV byla ve společnosti PRODECO, a.s., začátkem
roku 2011 dokončena. V rámci
projektu byl implementován nejenom komplexní informační systém
s oborovým řešením pro projektově řízené společnosti BIZ4BuildIn
od NAVISYS, ale také Microsoft
Seminář na téma Betony a pohledové betony je možné navštívit
v nejbližším termínu 19. 5. v Brně.
Problematika semináře nabízí posluchačům přehled konstrukcí
objektů pozemních staveb, které je
možné navrhnout a postavit z betonu spolu se zaměřením na použití
betonu jako architektonického prvku – pohledové plochy, barevnost,
včetně specifikace vhodného typu
betonu pro tyto konstrukce a příkladů realizací.
Semináře jsou určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy,
investory, stavební dozory, studenty, učitele a širokou odbornou
veřejnost. Zaregistrovat a přihlásit
se můžete na www.betonuniversity.cz. ■
Stavba roku Královehradeckého kraje 2011
Krajské organizace ČKAIT, ČSSI
a SPS v ČR a město Hradec Králové vypisují 8. ročník veřejné
neanonymní soutěže.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená
a zkolaudovaná v období od
1. ledna 2008 do 31. prosince
2010.
Kategorie staveb:
■ Domy pro bydlení a rodinné domy;
■ Stavby občanské vybavenosti;
■ Stavby pro průmysl a zemědělství;
■ Dopravní a inženýrské stavby.
Uzávěrka přihlášek je
30. června 2011 ve 12.00 hod.
Kontakt: tel: 495 401 224,
e-mail: [email protected]
Výstavba, podpora a užívání energeticky úsporných budov v ČR
Společnost Saint-Gobain Isover CZ
s.r.o. zve ve čtvrtek 14. 4. 2011 při
příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2011 na odbornou
konferenci na téma Výstavba, podpora a užívání energetický úsporných budov v ČR (nová legislativa,
příklady realizací, rekonstrukce,
technologie a výrobky, dotace,
bydlení v PD).
inzerce
84
stavebnictví 04/11
Konference Výstavba, podpora
a užívání energetický úsporných budov
v ČR se koná ve čtvrtek 14. 4. 2011 od
10.00 do 13.00 hodin na brněnském
výstavišti v sálu Morava v pavilonu
A3. Jednotlivé přednášky jsou vedeny významnými odborníky z oboru,
kterými jsou: Ing. Jiří Šála, CSc., Ing.
arch. Josef Smola, Ing. Robert Schild
a Ing. arch. Lubomír Křivka.
SharePoint s aktivní vazbou do
informačního systému. Požadavkem na nový informační systém
bylo pokrytí klíčových procesů
ve společnosti v rámci jednoho
informačního systému. Důraz byl
kladen na jednoduché získávání
informací pro řízení a vyhodnocování zakázek, vč. přímé vazby do
účetnictví a řízení cash flow.
Úspory energie v historických budovách – konference v Krakově
9.–10. května 2011 se v polském
Krakově koná odborná mezinárodní konference Úspory energie
v historicky cenných budovách
států EU. Konference představí úspěšné sanace k dosažení
energetických úspor v historicky
cenných budovách států Evropské
unie.
Konference je určena především
projektantům, architektům, investorům, uživatelům a správcům
historických budov a studentům
technických vysokých škol.
Organizátor: TOP EXPO CZ,
tel. +420 222 222 936,
www.top-expo.cz, e-mail:
[email protected]
Semináře pořádané v budově ČKAIT
Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, oblast Praha, připravila pro autorizované inženýry
a techniky v rámci celoživotního
vzdělávání ČKAIT odborné semináře OK ČKAIT Praha. Účast
na seminářích je hodnocena
1 kreditním bodem:
Bezbariérové užívání pozemních staveb. Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.
4. 5. 2011 od 14.00 do 18.00 hod.
Solární tepelné soustavy
18. 5. 2011 od 14.00 do 18.00 hod.
25. 5. 2011 od 14.00 do 18.00 hod.
Přípravný seminář k autorizačním zkouškám ČKAIT:
Cílem dvoudenního kurzu je usnadnit žadatelům přípravu k autorizační
zkoušce ČKAIT v oblasti závazných
právních předpisů, které jsou nutné
pro úspěšné absolvování obecné
písemné části autorizační zkoušky.
Přihláška on-line:
www.ice-ckait.com.
Termín: 10.–11. 5. 2011
Místo konání: budova ČKAIT,
posluchárna, 1. patro, Sokolská 15,
Praha 2, 120 00
Organizační garant, přihlášky,
další informace:
Ivana Peřková, IC ČKAIT
tel: 227 090 213, fax: 227 090 222
E-mail: [email protected]
www.ice-ckait.com ■
inzerce
stavebnictví 04/11
85
firemní blok
Sádrovláknité desky FERMACELL na energeticky
nejefektivnější kancelářské budově světa
Stavbou svého firemního sídla
v rýnsko-hessenském městě
Wörrstadt v letech 2008–2010
stanovil německý koncern juwi,
největší světový dodavatel řešení
v oblasti obnovitelných energií,
zcela nová měřítka na moderní
kancelářské budovy. Díky důslednému využívání obnovitelných
zdrojů energie představuje tento
nový kancelářský komplex působivou realizaci vize zásobování
energií z čistě obnovitelných zdrojů. Nové sídlo je realizováno jako
dřevostavba a dřevěná spodní
konstrukce je opláštěná sádrovláknitými deskami FERMACELL.
V unikátním objektu jsou sádrovláknité desky FERMACELL
použity hlavně z důvodu plnění
náročných požadavků na požární
bezpečnost, statiku a akustiku
v oblasti obvodových stěn, dělicích a vnitřních stěn a příček. Deskami FERMACELL jsou opláštěny
i podhledy. Stavební systém tvoří
masivní dřevěné panely, opláštěné sádrovláknitými deskami
FERMACELL, které slouží také
jako účinná požární ochrana všech
nosných částí stavby.
Architektura a výbava budovy
byly koncipovány s cílem co nejefektivnějšího používání energií
nebo úplného vyloučení použití
energií. Solární elektřina, vyráběná na ploše 3150 m², i úspornost
strojů a přístrojů zajišťují, že
budova produkuje více energie,
než spotřebuje.
Stavbou budovy byla pověřena
společnost GriffnerHaus AG,
podnik z rakouských Korutan
s rozsáhlými znalostmi v oblasti
stavby budov ze dřeva a skla
i moderní kultury bydlení a kancelářských prostor. Po rekordní
době výstavby pouhých šesti
měsíců se mohli spolupracovníci
firmy juwi v červenci 2008 nastěhovat do první dokončené etapy
nového sídla. Sdružení Deutsche
Umwelthilfe (DUV – Sdružení
pro pomoc životnímu prostředí)
ocenilo koncepci firemní centrály
Německou cenou za ochranu
klimatu. Inovační budova v průmyslové zóně Wörrstadt rychle
přilákala zájem nespočetných
skupin návštěvníků. Současně
rostl počet zaměstnanců tak
rychle, že kancelářská budova
již po roce uvedení do provozu
praskala ve švech. Prostřední
část jižního rozšíření stavby –
která je ze stavebního a architektonického hlediska identická s první částí – se podařilo
uvést do provozu v srpnu 2009.
Z důvodu výrazného růstu bylo
▼ Energeticky efektivní kancelářská budova juwi je realizována jako dřevostavba
86
stavebnictví 04/11
zvětšené sídlo firmy v roce 2010
znovu rozšířeno – jižní část byla
doplněna o levé a pravé křídlo.
Obě dodatečné nové části budovy byly opět postaveny firmou
Griffner s ekologickou dřevěnou
konstrukcí.
Stavba zatím získala tato ocenění: Clean Tech Media Award
2009, Cenu za životní prostředí
spolkové země Porýní-Falcko,
Německou cenu za ochranu
klimatu 2008.
vy. Přes den se voda, ochlazená
v noci, rozvádí pomocí potrubí,
uloženého v podlaze, do kanceláří.
V případě potřeby je tato voda využívána sprinklerovým zařízením,
instalovaným ve všech budovách,
k likvidaci požáru. Několik větracích zařízení zajišťuje nutné větrání
a odvětrávání kanceláří a jednacích
místností. Spotřebovaný zahřátý
vzduch proudí zpět a předává teplo
v tepelném výměníku čerstvému
vzduchu, proudícímu dovnitř.
Energetická koncepce budovy juwi
Pro větrání, topení a chlazení budovy sídla firmy navrhla společnost
juwi efektivní systém zásobování,
který je kompletně založen na obnovitelných zdrojích energie. Energetická centrála zásobuje komplex budov ekologickou tepelnou
energií. Teplo, vyráběné pomocí
dřeva, se akumuluje v zásobnících
ve sklepě v severní části budovy
a je z tohoto místa rozváděno ke
spotřebičům, například pomocí
systému potrubí v podlaze. Nádrž
sprinklerů s objemem 114 000 l
plní dvě funkce – je důležitou
součástí systému požární ochrany
a chlazení budovy. Při vysokých
venkovních teplotách se voda
v noci chladí a akumuluje v chladicí
věži, instalované na střeše budo-
Základní údaje o stavbě
Plocha kanceláří: cca 17 000 m2
Rozměry: severní část –
100x20–30x12 m
jižní část –
100x23x12 m
Počet pracovních míst:
cca 700
Stavební systém:
konstrukce na bázi dřeva,
firma GriffnerHaus AG
Stavební materiál:
dřevěná spodní konstrukce opláštěná deskami FERMACELL
Stavební materiál fasády:
modřín
Uvedení do provozu: červen 2010
▼ Jižní strana fasády budovy juwi
inzerce
Proč navštívit jarní Stavební veletrhy Brno
Opět po roce přináší jarní Stavební
veletrhy Brno komplexní informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a interiéru, letos
nově doplněné o prezentaci investičních a inovačních příležitostí a komunální technologie a služby. Na co se
můžete při návštěvě veletrhu těšit,
se dozvíte na následujících řádcích.
se v celé své kráse se představí na jarních
Stavebních veletrzích Brno. Stavební stroje
se budou prezentovat na volných plochách
P a Z. Letošní novinkou v umístění, která
bude jistě lahodit oku návštěvníka, bude
prezentace krásy stavebních strojů hned za
hlavní vstupní branou do areálu brněnského
výstaviště, tedy netradičně volných plochách
v okolí pavilonu A.
Klíčové otázky a odpovědi – to jsou
Stavební veletrhy Brno!
Jaký vliv bude mít nová směrnice o energetické náročnosti budov na vydávání stavebních
povolení? Co všechno bude zapotřebí změnit v aktuální legislativě? Jaké jsou k dispozici nové materiály a technologické postupy,
které nám k dosažení těchto limitních hodnot
mohou pomoci? Kde získat odpovědi na tyto
otázky – zaručeně správné, zaručeně nezávislé? Přeci na Stavebních veletrzích Brno,
které se uskuteční v tradičním jarním termínu,
od 12. do 16. dubna na brněnském výstavišti. Souběžně probíhá Mezinárodní veletrh
interiéru a bydlení MOBITEX.
Odborné konference a semináře doprovodného programu
Tradiční součástí Stavebních veletrhů Brno je
odborný doprovodný program, kde se všichni zájemci mají možnost dozvědět zaručené
aktuální informace ze všech oborů stavebnictví a technického zařízení budov. Za všechny můžeme jmenovat například seminář
Systémy TZB pro budovy s téměř nulovou
spotřebou energie, konferenci Energie v budovách a komplexech v budov, Bezbariérové užívání staveb z pohledu právních předpisů a technických norem, nejnovější poznatky
související s mosty se dozvíte na tradičním
mezinárodním symposiu MOSTY 2011, již
tradiční Praktické ukázky protipovodňových
opatření budou probíhat v bazénu před pavilonem Z. Novinkou je salon obchodních
příležitostí KONTAKT – KONTRAKT 2011,
který je další možností pro vystavovatele
a návštěvníky veletrhu, jak se představit potenciálním zákazníkům.
Dopravní infrastruktura a krize. Je
řešením PPP?
Nad touto zahajovací konferencí Stavebních
veletrhů Brno převzal záštitu ministr dopravy
České Republiky Vít Bárta a uskuteční se první den veletrhu, tedy 12. dubna, od 10.00
hodin v Rotundě pavilonu A. Konference se
bude věnovat dvěma základním okruhům,
a to strategii státu při financování potřebné
dopravní infrastruktury a představení konkrétních, již realizovaných PPP projektů jak
u nás, tak i v zahraničí. Konference se zúčastní ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Ja-
Green Building má zelenou nejen na
veletrhu
Zvýrazněnými tématy letošního ročníku Stavebních veletrhů Brno jsou celosvětově atraktivní témata energeticky úsporného stavění,
úspor energií, alternativních zdrojů energií
a vytápění. Všechna témata budou rozvíjena
pod společným souhrnným názvem Green
Building. Energeticky úsporná řešení budou
prezentována jak na stáncích jednotlivých
vystavovatelů, tak i v odborném doprovodném programu, který je již tradičně připravován s odbornými asociacemi a partnery
veletrhu.
Nevšední krása stavebních strojů na
brněnském výstavišti
Po dvou letech, kdy se stavební stroje prezentovaly na veletrzích v Paříži a Mnichově,
novský, slovenský ministr dopravy Ján Figeľ,
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
ČR Václav Matyáš, ředitel Asociace PPP Vladimíra Sloupa a mnozí další.
Nezávislá poradenská centra jsou tu
pro Vás!
I v letošním roce pokračujeme v pořádání nezávislých odborných poradenských
center. Jedním z nich bude i poradenské
centrum Centra pasivního domu, kde
všichni návštěvníci po celou dobu konání
veletrhu mají jedinečnou možnost získat
zaručeně odborné odpovědi na své otázky, které se mohou týkat všech oborů tzv.
Green Buildingu. Novinky ze světa stavebních materiálů, nové legislativy a jejich dopadů na vydání stavebního povolení nebo
provoz budovy získáte ve Stavebním
centru Stavebních veletrhů Brno –
na stánku České komory autorizovaných
inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve
stavebnictví ČR. V rámci mezinárodního veletrhu interiéru a bydlení MOBITEX máte
jedinečnou možnost získat informace tak
říkajíc přímo z první ruky!
Kompletní přehlídka nejen stavebních oborů
Souběžně se Stavebními veletrhy Brno a mezinárodním veletrhem interiéru a bydlení
MOBITEX se v tradičním jarním termínu – od
12. do 16. dubna 2011 uskuteční také specializovaný Mezinárodní veletrh investic, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST
a Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE.
Dochází tak k doplnění již tradiční nabídky
stavebních oborů, technického zařízení budov a interiéru o prezentaci investičních příležitostí, podpor podnikání a komunálních
technologií a služeb.
Více informací naleznete na
www.stavebniveletrhybrno.cz
stavebnictví 04/11
87
inzerce
CEMFLOW®
Když potřebujete řešit podlahu i do prostoru s možným nárůstem vlhkosti
Současné trendy ve výstavbě si vyžadují nové přístupy v technologiích při
zvyšování kvality budoucího bydlení.
Není to tak dávno, kdy se ve většině
projektů rodinných a bytových domů,
ale také administrativních budov,
škol, hotelů i obchodních center objevovalo v konstrukcích podlah označení betonová mazanina. Místo toho
dnes najdeme na stejném místě častěji
označení anhydritový potěr, anhydrit
nebo známý ANHYMENT®. Tyto lité
samonivelační potěry mají mnoho
výhod, ale nejsou vhodné do všech
prostor objektů. Skupina Českomoravský beton, člen HeidelbergCement
Group, proto uvedla v roce 2009 na
trh litý cementový potěr CEMFLOW®.
Betonové mazaniny
Již samotné označení betonová mazanina vytváří v člověku asociace s něčím technicky nepříliš zdařilým. Betonová mazanina je směs cementu, kameniva a vody, která se vyrábí buď
přímo na staveništi v běžné stavební míchačce,
nebo na betonárně, jako průmyslově vyráběný
cementový potěr. Namíchaná směs se nasype
do prostoru realizované podlahové konstrukce
a nejčastěji ručně se uhladí do požadované
roviny.
Aby bylo možné správné stanovení výšek, je
nutné, aby vyrobený potěr byl ve stupni konzistence S1, tedy zavlhlý. Omezené množství
vody však způsobí nedostatečnou hydratační
reakci cementu a výsledné pevnostní charakteristiky jsou nízké. Je tedy nutné umístit do potěru
ještě dodatečnou výztuž – ocelovou kari síť.
Splnit požadavek ČSN 74 4505 na rovinatost
povrchu podlahové konstrukce je při použití zavlhlé směsi nadlidský výkon. Obvykle je nutné
povrch ještě vyrovnat vhodnou samonivelační
hmotou. To přináší další finanční náklady.
Co je ale největším problémem, je samotná
realizace podlahy. Strojní zařízení, určená
k dopravě směsi od míchačky u domu do jednotlivých místností v domě, mají jen omezený
88
stavebnictví 04/11
výkon a čerpání na větší vzdálenosti je obtížné
a velmi pomalé. To je nevýhodné zejména na
stavbách velkých obytných souborů a administrativních budov, kde je často potřeba dopravit
potěr i na vzdálenost dvou set a více metrů.
Proto nás uvedené skutečnosti vedly k tomu,
že jako jeden z předních výrobců stavebních
hmot v ČR jsme začali hledat alternativní výrobky s lepšími parametry a aplikačními vlastnostmi v této oblasti.
Anhydritové potěry
Skupina Českomoravský beton uvedla před
deseti lety na trh známý litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého ANHYMENT®.
Jak už mnozí ví, jedná se o homogenní, vysoce tekutou směs na bázi síranu vápenatého
(CaSO4) se samonivelačním účinkem, vyráběnou na centrální výrobně – maltárně nebo
na unikátních mobilních technologických zařízeních. Na stavbu se již namíchaná tekutá
směs dováží autodomíchávačem, kde se dále
čerpá speciálním dieselovým čerpadlem. Díky
vysokému výkonu může být realizovaná podlaha vzdálena až 200 metrů od čerpadla. Stavebník také velmi ocení, že při realizaci není
potřeba přípojka elektrické energie a vody
na staveništi a celý systém dodávky, čerpání
a zpracování je operativní a rychlý. Standardní
doba provádění lité podlahy v běžném rodinném domku je přibližně 2 hodiny, na velkých
stavbách je možné nalít až 1500 m2 podlah za
den. Tento způsob realizace podlah tak přináší
investorům i stavebním firmám nemalé finanční
úspory.
Tekutá směs navíc zajišťuje nejen snadnou manipulaci a zpracování, ale také dostatečnou
homogenitu směsi, možnost přesně deklarovat
pevnostní parametry potěru a perfektní rovinatost povrchu. To vede k tomu, že v porovnání
s betonovou mazaninou je ANHYMENT®
možné aplikovat v menších tloušťkách, bez dodatečných ocelových výztuží a bez vyrovnávání povrchu stěrkovými hmotami. Nízké hodnoty
smrštění umožňují provádět dilatační spáry jen
v omezeném množství. Směs má také napří-
klad vynikající zatékavost kolem trubek podlahového topení, a proto dochází k rychlému
a stejnoměrnému přenosu tepla v podlahovém
topení. Realizace podlahové konstrukce je
díky uvedeným skutečnostem několikanásobně
rychlejší a přitom ji lze pořídit za velmi příznivou cenu.
Přes všechny své výhody, které vedly k masivnímu rozšíření Anhymentu, však není možné jeho
použití v prostorech s možným nárůstem vlhkosti. Těmito prostory mohou být různé vstupní
vestibuly, bazény, sauny, velkokuchyně, sprchy,
sklepy, atd. V takových případech je nutné použít nějaký vhodný cementový výrobek.
CEMFLOW®
Dosáhnout samonivelačních vlastností cementového potěru je velmi složité. Mnoho výrobců
se ve snaze nabídnout samonivelační cementový potěr uchyluje k výrobě a distribuci potěru,
jehož tekutosti je dosahováno přidáním většího
množství vody, což spolu s nevhodným složením směsi vede ve svém důsledku k vysokým
hodnotám smrštění. Nalitá podlaha sice vypadá po nalití krásně rovná, ale po několika
dnech téměř vždy dochází k výrazné tvorbě
trhlin a deformací miskovitého tvaru (zvedání
rohů potěru). Nezřídka se tyto deformace objeví i několik týdnů či měsíců po nalití. Přímé škody, které takto vznikají, jsou jen zlomkem škod,
které vznikají stavební firmě, která díky tomu
nedodrží termín předání díla.
Litý cementový potěr CEMFLOW® je jiný. Díky
unikátní receptuře je objemově stálý, s maximální hodnotou smrštění 0,5 mm/m, při zachování
vysoké tekutosti směsi. Zjednodušeně řečeno,
CEMFLOW® v sobě spojuje aplikační výhody
Anhymentu s výhodami cementových výrobků.
Dalšími výhodami jsou zejména možnost použití v prostorech s možným nárůstem vlhkosti,
ale také možnost pokládat nášlapné vrstvy
dříve než v případě anhydritových potěrů.
ČSN 74 4505 totiž stanovuje maximální dovolenou vlhkost potěru před pokládkou nášlapných vrstev. Například pod paropropustné
podlahoviny (např. koberec) je hodnota vlhkosti, v případě potěru na bázi síranu vápenatého,
maximálně 1 %. V případě cementových potěrů je to však maximálně 5 %. Zatímco v případě anhydritových potěrů je uvedené hodnoty
dosahováno přibližně po 30 dnech, v závislosti na tloušťce potěru a zejména na klimatických
podmínkách a systému větrání na stavbě, je
nejvyšší dovolené vlhkosti 5 % u CEMFLOW®
dosahováno při srovnatelných klimatických
podmínkách již po 7–14 dnech. To CEMFLOW® předurčuje k použití nejen ve vlhkých
prostorách, ale také v ostatních běžných podlahových konstrukcích při výstavbě bytových
a administrativních budov či rodinných domů,
kdy se často stavbaři dostávají do kolize s dílčími termíny předání díla a úspora času v řádu
až desítek dní pro ně má velký význam.
Další výhodou CEMFLOW® je také možnost
aplikovat na jeho povrch lité úpravy povrchu,
jako např. lité teraco a speciální nátěry. Samotná realizace podlah z CEMFLOW® je pak
stejně jednoduchá jako realizace podlahy
Anhymentem. Není třeba dodatečných ocelových výztuží, není třeba stěrkování povrchu, při
čerpání nepotřebujete elektřinu ani vodu. Nejčastěji aplikovaná tloušťka je 50 mm.
Stále je však důležité mít na paměti, že se jedná o výrobek na bázi cementu, který má určité
hodnoty smrštění. Ty jsou sice výrazně menší
než hodnoty smrštění běžných cementových
potěrů, ale stále jsou o něco větší, než hodnoty
smrštění litých potěrů na bázi síranu vápenatého. Z tohoto důvodu je nutné dodržet maximální rastr dilatačních celků 6x6 metrů a maximální poměr stran 4:1. Technické detaily jsou
samozřejmě k dispozici v platném technickém
listě, nebo u obchodních zástupců skupiny Českomoravský beton.
Při odborné ukládce a dodržení doporučených zásad se mohou odběratelé těšit z perfektně rovného povrchu a potěru s parametry
splňujícími přísné požadavky platných norem.
Budoucnost patří CEMFLOW®
Na vývoji CEMFLOW® pracoval více než dva
roky tým inženýrů ze skupiny Českomoravský
beton v úzké spolupráci s kolegy z německé
centrály HeidelbergCement Group. Produkt
byl v České republice uveden na trh na počátku roku 2009. Své využití najde v podlahách,
kde je díky zvýšené vlhkosti nutné použít právě
cementový výrobek. Ukazuje se však, že mnoho stavebníků oceňuje, nejen rychlost realizace a univerzálnost použití CEMFLOW®, ale
zejména zrychlení pokládky nášlapných vrstev
a tím celkové zkrácení doby výstavby. To jsou
důvody, proč mnoho firem volí CEMFLOW®
stále častěji.
Zajímavě se jeví také systém, který ve spolupráci s námi vyvíjí firma Estra stavební s.r.o.
Jedná se o technologii, kdy se povrch CemFlow obrousí až na přísadové zrno a napustí
se transparentním bezbarvým krystalizačním
denzifikátorem povrchu. V případě zájmu
lze povrch namořit vodním lazurovacím mořidlem na barvu dle vzorníku. Vznikne tak
otěruvzdorný vysoce dekorativní povrch
s přirozenou strukturou betonu v řezu, což je
velmi zajímavé pro moderní architektonická
řešení. V budoucnu může tento systém řešení
dokonce nahradit používání dlažeb či litých
finálních stěrek, stejně jako je tomu v zahraničí, zejména v USA. To přinese stavebníkům
významné časové i finanční úspory. Tato ojedinělá technologie byla použita například při
rekonstrukci prostor pro Ústav designu Fakulty
architektury ČVUT či Bílkovy vily na pražských
Hradčanech.
Jsme přesvědčeni, že CEMFLOW® je, díky
svým parametrům a široké možnosti použití,
produktem budoucnosti a bude uplatňován
na stále větším počtu staveb, čemuž nasvědčuje i vývoj v zahraničí. Nás o tom přesvědčuje
rychle rostoucí množství již realizovaných zakázek a velký zájem projektantů a stavebních
firem.
Více informací a možnosti využití litého cementového potěru CEMFLOW® a dalších speciálních produktů naleznete na
www.lite-smesi.cz
stavebnictví 04/11
89
v příštím čísle
05/11
Květnové číslo časopisu Stavebnictví se bude věnovat
vodohospodářským stavbám.
Jedním z příspěvků bude článek mapující projekt vodní
cesty České Budějovice–Týn
nad Vltavou. Další články budou
popisovat protipovodňovou
ochranu měst Praha a Bratislava.
květen
Ročník V
Číslo: 04/2011
Cena: 68 Kč vč. DPH
Vydává: EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, CZ-648 03 Brno
IČ: 44960751
Redakce: Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 090 500
Fax: +420 227 090 614
E-mail: [email protected]
www.casopisstavebnictvi.cz
Číslo 05/11 vychází 9. května
ediční plán 2011
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Český svaz stavebních inženýrů
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
časopis
předplatné
Šéfredaktor: Mgr. Jan Táborský
Tel.: +420 602 542 402
E-mail: [email protected]
Celoroční předplatné (sleva 20 %):
544 Kč včetně DPH, balného
a poštovného
Redaktor: Petr Zázvorka
Tel.: +420 728 867 448
E-mail: [email protected]
Objednávky předplatného
zasílejte prosím na adresu:
EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, 648 03 Brno
(IČO: 44960751,
DIČ: CZ44960751,
OR: Krajský soud v Brně,
odd. C, vl. 3809,
bankovní spojení: ČSOB Brno,
číslo účtu: 377345383/0300)
Jana Jaskulková
Tel.: +420 541 159 369
Fax: +420 541 153 049
E-mail: [email protected]
■
ediční plán 2011
www.casopisstavebnictvi.cz
pozice na trhu
Předplatné můžete objednat
také prostřednictvím formuláře
na www.casopisstavebnictvi.cz.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Český svaz stavebních inženýrů
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
časopis
Redaktor odborné části:
Ing. Hana Dušková
Tel.: +420 227 090 500
Mobil: +420 725 560 166
E-mail: [email protected]
Inzertní oddělení:
Manažer obchodu:
Daniel Doležal
Tel.: +420 602 233 475
E-mail: [email protected]
Jana Jaskulková
Tel.: +420 541 159 369
E-mail: [email protected]
Hana Kovářová
Tel.: +420 602 738 832
E-mail: [email protected]
Redakční rada: Ing. Rudolf Borýsek,
Ing. Václav Matyáš, Ing. Jana Táborská,
Ing. Michael Trnka, CSc. (předseda),
Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Lenka Zimová,
doc. Ing. Štefan Gramblička, Ph.D.
Odpovědný grafik: Petr Gabzdyl
Tel.: +420 541 159 374
E-mail: [email protected]
Předplatné: Jana Jaskulková
Tel.: +420 541 159 369
Fax: +420 541 153 049
E-mail: [email protected]
Tisk: Česká Unigrafie, a.s.
pozice na trhu
časopis
Stavebnictví je členem
Seznamu recenzovaných
periodik vydávaných
v České republice*
*seznam zřizuje
Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR
www.casopisstavebnictvi.cz
Kontakt pro zaslání edičního plánu 2011 a pozice na trhu v tištěné nebo elektronické podobě:
Jana Jaskulková
tel.: +420 541 159 369, fax: +420 541 153 049, e-mail: [email protected]
90
stavebnictví 04/11
Náklad: 32 800 výtisků
Povoleno: MK ČR E 17014
ISSN 1802-2030
EAN 977180220300501
Rozšiřuje: Mediaprint & Kapa
© Stavebnictví
All rights reserved
EXPO DATA spol. s r.o.
Odborné posouzení
Teoretické články uveřejněné v časopise Stavebnictví
podléhají od vzniku časopisu odbornému posouzení.
O tom, které články budou odborně posouzeny,
rozhoduje redakční rada časopisu Stavebnictví. Recenzenty (nezávislé odborníky v daném oboru) rovněž
určuje redakční rada časopisu Stavebnictví. Autoři
recenzovaných článků jsou povinni zohlednit ve svých
příspěvcích posudky recenzentů.
Obsah časopisu Stavebnictví je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě
bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce
neodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externích autorů a za obsah zveřejněných dopisů.
Baumit
XS 022
Trendem je
zeštíhlování.
■ Méně tloušťky, více úspor!
■ Až o 90 % výkonější tepelná izolace
■ Jednoduché a bezpečné zpracování
Nápady s budoucností

Podobné dokumenty

oprava a obnova staveb

oprava a obnova staveb v rubrice Kauza soudního znalce a nabídli nám své příspěvky ke zveřejnění – chyby některých z nás znamenají kvalitu ostatních. Pokud o nich ovšem víme.

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby Prováděné škrty nejsou v souladu s rozhodnutím summitů k politice EU, vedou mimo jiné k devastaci oboru stavebnictví. Za současné situace by žádost EIB o  úvěr na vlastní zdroje (za obdobných podmí...

Více

english synopsis - Časopis stavebnictví

english synopsis - Časopis stavebnictví inženýrů a  techniků činných ve výstavbě oficiálně oslavila d v a c et l et své (o b n ove n é) činnosti. V  rámci různých akcí (například i  seriálu historie ČKAIT v časopise Stavebnictví) si Komo...

Více

activPilot Comfort PADK

activPilot Comfort PADK Cesta od prvních náčrtků k sériové výrobě nového systému kování je dlouhá. Nejsou přitom potřebné jen kreativní nápady, přesné výpočty a nesčetné kontinuální testy, ale také intenzivní pozorování l...

Více

PO·KOZOVÁNÍ DůTÍ A MLÁDEÎE

PO·KOZOVÁNÍ DůTÍ A MLÁDEÎE a zodpovûdnost) na dovednosti, na psychologicko- Honzík nemÛÏe rozeznat správné od ‰patného (Why Johnsociální inÏen˘rství. Dne‰ní vzdûlávací ‚experti‘ ny Can't Tell Right From Wrong), se dÛraz klad...

Více

Hnaci remeny PDF

Hnaci remeny PDF Øemeny zemìdìlské a automobilové mají jedno spoleèné. Používají se v mobilních prostøedcích. Z tohoto faktu vyplývá zvýšená potøeba na kvalitu a multifunkènost, jelikož se do relativnì malého prost...

Více