ZŠ MŠ KOUŘIM

Komentáře

Transkript

ZŠ MŠ KOUŘIM
BŘEZEN 2008
ZŠ MŠ KOUŘIM
,
INFORMACE
Kde se vzal Apríl?
Turnaj v dívčí kopané
DEN ZEMĚ
Proč slavíme „Den země“??
EXTRA
Škola nanečisto aneb do první třídy beze
strachu
FAKTA
Albert Einstein
Velikonoce
INTERVIEW
Rohanští jezdci
KULTURA / SRANDIČKY
Vtipy
Tento měsíc slaví svátek:
5.4.- Miroslava
16.4.- Irena
20.4.- Marcela
GRATULUJEME!!!
INFORMACE
reprezentuje Ondra Macháček, Janek Keltner, Pepa
Šmejkal a Vítek Kotábek. Držíme jim palce.
20. – 21.3. – Velikonoční prázdniny
22.3.–Jidášské obchůzky – Kluci 7.třídy – Program
skanzenu
23.3.–Pomlázka–dívky 7.třídy – Program skanzenu
25.3.–Ředitelské volno–z důvodů školení pedagogů
Proběhne:
26.3. – Projekt Change the Game – 6. a 7. ročník
26.3. – olympiáda v českém jazyce – okresní kolo,
naši zástupci: Renča Dandová 9.A a Karolína
Moravcová 8.B. Určitě uspějí.
27.3. – Projekt Change the Game – 8. a 9. ročník
27.3. – SCIO testy 7. třídy pro přihlášené žáky
31.3. – Škola nanečisto
12.4. – KMD – Limonádový Joe, Hudební divadlo
Karlín
22.4. – Den Země
7.4. – Prostor 7.A
8.4. – Prostor 6.B
10.4. – Prostor 6.A
14.4. – Začíná sběr starého papíru
17.4. – Prostor 8.A
Proběhlo:
20.2. – Kateřina Homolová ze 4.A vyhrála literární
soutěž „Kdyby značky uměly mluvit“. Její článek
jsme vám otiskli v minulém čísle a rovněž byl
otištěn v Kolínském zpravodaji! Katka dostala
balíček BESIP doplněný o dárky z České
spořitelny. Gratulujeme!!!
25.2. – 7. ročník - Pythágoriáda – do okresního
kola postupuje: 1. Jiří Pecka, 2. Jan Keltner a 3.
Karolina Dršková
3.3. – Okresní kolo ve florbalu Kolín – chlapci ze
7. tříd, výsledky ještě neznáme
3.3. – Škola nanečisto
6.3. – 6.A Prostor
3.a 6.3. - Pythagoriáda v 6. ročníku, té se účastnilo
22 žáků, postupuje Dan Kosmata, Jarda Jasenovský
a Daniel Pokuta
10. – 16.3. – Jarní prázdniny
15.3. – Vynášení smrtky – dívky ze 7.B – Program
skanzenu
17.3. – Škola na nečisto
18.3. – Turnaj v dívčí kopané - 2. stupeň
19.3. – Okresní kolo olympiády v zeměpisu, školu
Turnaj v dívčí kopané
Proběhl 18. 3. pod vedením dívek z 9.A. Turnaje se účastnila
čtyři vítězná družstva ročníkových kol.
1.místo třída 9.A (J.Bednářová, T.Jirsíková, L.Váňová,
R.Dandová, R.Bártová, P.Hošková)
2.místo třída 7.B
3.místo třída 8.B
Nejlepší střelkyně: Monika Hamouzová (5 gólů)
Pranostiky na duben:
Duben ještě tam budem.
Mokrý duben – hojnost ovoce.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
V kouřimském muzeu probíhá výstava
V sobotu se konala vernisáž zahajující výstavu věcí z orobince paní Dandové z Mnichova Hradiště.
Protože se dobře znám s její dcerou Týnou, slyšela jsem něco o výrobě a podobných věcech.
„Je to docela náročná práce, nechápu, jak to může vždycky tak rychle stihnout“, řekla mi Týnča. Taky
jsem se dozvěděla, že s něčím pomáhá její starší dcera Adéla a někdy dokonce i Týna.
Je tam spousta krásných věcí, mezi keramickými ptáčky s ocasem z orbince, taškami, košíčky, klobouky,
obaly na lahve a skleničky můžete najít také rohože a panenky nebo slunečníky.
Výstava bude v muzeu asi do poloviny dubna, takže máte ještě dost času si ji prohlédnout.
Kája
2
INFORMACE
Kde se vzal apríl?
ANGLIČANÉ JEJ NAZÝVAJÍ JAKO SVÁTEK BLÁZNŮ
Nejpočetnější skupina badatelů se přiklání k bujarému veselí. Jiná teorie spojuje aprílové
názoru, že počátek svátku lze nalézt v reformě šprýmování se zemědělstvím. Její zastánci vztahují
kalendáře, kterou uskutečnil v roce 46 před pojmenování měsíce k latinskému aperio –
Kristem Julius Caesar. Podle nového kalendáře se otevírati. V dubnu se s příchodem jara otevírá nový
stal první duben také prvním dnem v roce - dnem, zemědělský rok, což byl ve většině starověkých
kdy se lidé veselili a dávali si dárky. Tato tradice se náboženských systémů silný motiv k bujarému
dochovala až do třetí čtvrtiny 16. století, kdy se veselí.Jsou však i jiná vysvětlení – někdo spojuje
francouzský král Karel IX. rozhodl s konečnou apríl s pohanským bůžkem smíchu, který měl prý
platností přeložit Nový rok na 1. leden. Po něm se svátek v dubnu, jiní prostě tvrdí: lidé mají náladu
tak zachovali i další panovníci a 1. duben přišel o na
fóry,
protože
je
jaro.
své výsady.Také další vysvětlení se opírá o Podle dochovaných zápisu spočíval obyčej
římskou reformu kalendáře.Jiná teorie spojuje především v tom, že se lidé posílali pro něco
aprílové šprýmování se zemědělstvím.
Její nesmyslného, např. pro zaječí peří, kohoutovo
zastánci vztahují pojmenování měsíce k latinskému vejce, muší sádlo či vtipné semínko.Ten, kdo se
aperio – otevírati. V dubnu se s příchodem jara nechal nachytat, si vysloužil hanlivý titul
otevírá nový zemědělský rok, což byl ve většině APÍRLOVÝ BLÁZEN a byl celý den terčem
starověkých náboženských systémů silný motiv k posměchu. ÁJA (zpracováno podle internetu)
Skanzen- řehořské vojsko
Na skanzenu se jako tradičně konala akce vyvážení smrtholky a řehořské vojsko přichází. Jako
každý rok, tak i letos si pan Hobl vzal z naší školy 12 dětí na výpomoc. Mezi nimi jsem byla i já jako
družička, tak vám o tom něco napíšu.
Celý skanzen byl připraven na předvelikonoční zbytek vojska a dvě družičky) na skanzen za
akci. Mohli jste si prohlédnout zajímavé stánky doprovodu bubnu a písniček o sv. Řehoři. Zvyk
s různými typy zdobení vajíček (např. voskem), býval spojen s osobou vesnického učitele, v
pak pletení pomlázek apod.
období kolem svátku svatého Řehoře
Vše začalo časně ráno v Kolíně, odkud vláčkem chodívalo školní žactvo po vsi a koledovalo.
k nám do Kouřimi přivezli smrtholku, která pak
Bývali to většinou chlapci převlečení v tzv.
putovala z kouřimského nádraží na skanzen s
řehořského vojsko (na počest sv. Řehoře,
průvodem. Když doputovala na skanzen, měla se
patrona
škol a školního žactva).
podle tradice hodit do potoka, u toho jsem ale
Jako
první
jsme se zastavili u chatky, kde se
bohužel nebyla.
většinou
zdobí
perníčky. Tam jsme se představili
Mezitím jsme se převlékali na hřišti a v chaloupce
do kostýmů řehořského vojska a dvou družiček. básničkami. Pak nás čekaly ještě dvě zastávky.
Pan Hobl si nás raději přezkoušel z básniček, ale Toto se po obědě opakovalo ještě jednou, tentokrát
moc nám to nešlo, našlo se jenom pár jedinců ☺. s menší nervozitou. Vše skončilo přesně v půl třetí
Po vynešení smrtholky jsme vyrazili v dvojstupu a my vyrazili domů s krásnými zážitky ☺.
Ráďa
(první Řehoř, za ním velitel a praporečník a pak
3
DEN ZEMĚ
22.dubna se již tradičně oslavuje Den země
Jaro vždy symbolizovalo znovuzrození, snad proto právě duben. Svatek chtěl založit John McConell,
který je i tvůrce vlajky Země. První zápisy o oslavách dne Země jsou z roku 1963 ze San Francisca.
Oslavy se staly zároveň happeningem bojovníků proti válce ve Vietnamu.
OSN začala Den Země slavit až v roce 1971, od roku 1990 se přidal i zbytek světa a vznikl
Mezinárodní den Země
Cílem tohoto svátku je aktivizace různých organizací v ekologických činnostech.
V naší škole je žákům umožněno slavit svátek cestami za poznáním (planetárium v Praze),poznáváním
chráněných území, praktickou činností(sázení stromků) a jiným.
Program všech seminářů bude vyvěšen na velké nástěnce v přízemí.
Nezapomeňte se včas přihlásit na to, co vás zajímá, řiďte se pokyny na nástěnce.
Lucka
Jana Hurychová 8. B
Káťa Blandová 8.A
Vlasta Kůsová 8.A
4
EXTRA
Cestovala jsem za světlem
Dnes jsem pro vás navštívila s babičkou výstavu v galerii v Praze na Chodově, která se jmenuje
Cesty za světlem.
Je to výstava obrazů Zdeňka Hajného. Šero
v galerii mi připomínalo kouzelnou atmosféru.
Obrazy se díky světlu hýbaly. A z některých
dokonce vykukovaly kameny. Nějaké se zase
ztmavovaly nebo zesvětlovaly.
Galerie
byla
vyzdobena
večerníčkovým
Krtečkem od Zdeňka Milera. Krteček byl na
všem, třeba na kobercích, plyšácích, na zdech…
Už se těším na další výlet, který pro vás
podniknu.
Barča Frýdová II.A
Můj koníček - Včela medonosná
Domácí mazlíček nemusí být nutně k pomazlení, ale třeba i pro užitek. Víte, že moc včelařů už
dnes není?
Já mám včely dohromady s dědou už čtvrtým půdorys. Některé buňky slouží jako zásobárny
rokem.
potravy v podobě pylu nebo nektaru, které včely
Chováme je mám venku na zahradě a prodáváme sbírají z květů, nektar se pak v buňkách mění na
med, který sám vytáčím.
med.
V jednom společenství žije až 80 000 včel, Vajíčka klade pouze královna (do každé buňky
dělnice se dožívá asi 30 dní.
po jednom), potom se o ně starají dělnice.
Základními stavebními jednotkami hnízda jsou
Včelám se musí dávat léčivo proti parazitům.
voskové buňky, které slepeny k sobě tvoří
plástve. Buňky mají typický šestiúhelníkový
Ondra Horálek 7.A
Škola nanečisto aneb do první třídy beze strachu
Posledních pár měsíců před koncem školního roku si 23 budoucích prvňáčků vyzkouší
Školu nanečisto. A hlavně se seznámí s prostředím školy a učiteli.
Od 25. února do 12. května každé pondělí
od 13 hodin se předškoláčci seznámí
s prostředím, které je bude obklopovat dalších
devět let. Hravou formou si rozvíjejí své
schopnosti, které pak zužitkují v 1. třídě.
Rodiče se mohou
informovat, co jejich děti ve škole dělají díky
fotografiím na internetových stránkách
www.zsk.cz, kde se také dozví, jaké pomůcky
budou „malí školáčci“ potřebovat na další lekci.
Uměli byste si poradit s pythagoriádou?
Vyřeš: 1. Míle je 7 let a její mamince je 5 krát více.
Kolik bude mamince, až bude Míle 18?
2. Číslo 34 je právě o tolik větší než 27, o kolik je menší než hledané číslo.
Urči toto číslo.
Řešení najdeš na poslední straně!
5
FAKTA
Můj vzor
O tom, jestli mám nějaký vzor, jsem doposud
nepřemýšlela. Ale když se nad tím zamyslím, tak
můžu říct, že svůj vzor mám. Je to člověk mně
velmi blízký, kterého bych nikdy nechtěla ztratit.
Jmenuje se Zdeněk, je mé krve a je to můj táta
s velkým T.
Vím, že se na něj můžu kdykoli spolehnout –
nikdy se ke mně neotočí zády. Známe se
navzájem až moc dobře a oba víme, co nás těší,
co nám vadí, co nás dokáže zranit, rozesmát, to,
co máme rádi a naopak. Zažili jsme spolu hodně,
spoustu šťastných a veselých chvílí, ale i těch
těžkých a méně šťastných. Ale právě vše to těžké
a smutné nás vždy stmelí do té fajn harmonické
rodiny. Pro nic za nic se neříká, že vše zlé je
k něčemu dobré.
Táta je vysoké a hubené postavy, ale má tak
zvané „pivní bříško“, které mu kouká do světa.
Hlavu mu zdobí hnědé, prošedivělé, nakrátko
střižené vlasy. V oválném obličeji mu září
modrošedé oči. Má poměrně velký nos a úzké
rty, které se často smějí a odhalují čistě bílé,
zdravé zuby jako perličky.
S tátou máme spoustu společných zájmů,
vlastností i radostí. Rád chodí mezi lidi, je
společenský, povídavý. Rád pracuje – nikdy
neodejde od rozdělané práce, což svědčí o tom,
že je důsledný, pečlivý a kapku puntičkář.
Nejenže má smysl pro humor, ale i pro rodinu,
má rád děti. Je spořivý – myslí na horší časy, ale
není to „skrblík“.
Ovšem, nikdo není dokonalý a to ani můj táta.
Dokáže lézt pěkně na nervy. Třeba když rozdává
rozumy. Radí mi, jak vařit, i když on by připálil i
vodu na plotně. Nebo když telefonuje, šíleně do
toho mobilu ječí. Ale mně nejvíce vadí to jeho
chrápání, naivita a rozčilování, když má špatný
den. Ale musím přiznat, že když jsem daleko, tak
je mi po tom smutno a těším se, až mi to zase
bude lézt na nervy.
Líbí se mi na něm, že je to domácí kutil –
spraví vše, co mu dám pod ruce. Je chytrý,
rozumný, starostlivý, citlivý, ale hlavně skvělý
táta (v tom se snad „potatím“)…
Myslím, že všichni „puberťáci“ takový vztah
jako mám já s tátou nemají, a to je jejich škoda,
protože je prima takhle vycházet s rodiči, i když
je to někdy nejen v našem věku těžké.
Táta je mým vzorem proto, protože má srdce ze
zlata. Umí odpouštět, milovat, dělat druhým
radost, poradit a hlavně podržet a to všichni
nedokážou! Myslím, že by na sebe měl být
opravdu hrdý stejně jako já na něj!!!
Denisa Petránková 9.B
Albert Einstein
Proč zrovna Albert Einstein? Letos o fyzice jsem udělal referát o tomto významném fyzikáři,
protože je to velmi zajímavý člověk. Mám totiž o něm životopisnou knihu Einstein, která se mi
moc líbila.
Albert Einstein se narodil dne 14. března 1879
v Ulmu v Německu .
Byl to teoretický fyzik, jeden z
nejvýznamnějších vědců všech dob.
Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie
relativity (1905), myšlenka kvantování
elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu
(1905), vysvětlení Brownova pohybu (1905) a
snad nejvíce obecná teorie relativity (1915), která
doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých
měřítcích.
V roce 1921 byl oceněn Nobelovou cenou za
fyziku za vysvětlení fotoefektu a zásluhy o
teoretickou fyziku.
Zemřel na nervovou slabost 18. dubna 1955 v
Princetonu v New Jersey v USA.
Na jeho počest po něm byla pojmenována
fotochemická jednotka einstein, chemický prvek
einsteinium a planetka 2001 Einstein.
Jirka Ležal 7.A
6
FAKTA
A už zase byly Velikonoce
Velikonoce jsou svátky zmrtvýchvstání Ježíše
Krista a také svátky
jara. Slaví se po
prvním jarním úplňku.
Věděli jste, že Židé
slaví
Velikonoce
také? Nazývají se ale
jinak. Jsou to oslavy
Pesachu.
V židovském pojetí jsou Velikonoce památkou
vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví.
V Česku je prastarou tradicí hodování a
pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno chlapci
chodí po domácnostech a šlehají ženy a dívky
ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí.
Pomlázka je spletena z osmi, dvanácti nebo až
dvaceti čtyř proutků!!! Je zdobená pletenou a
mašlemi.
Doba předvelikonoční, které se říká
také ,,Velikonoční týden“:
Škaredá středa:
Nebo-li sazometná nebo taky popeleční středa, v tento den by se lidé neměli mračit, aby se nemračili
všechny středy v dalším roce. Vymetají se komíny.
Zelený Čtvrtek:
Název vznikl od zeleného roucha užívaného v kostele. Na tento den se jí něco zeleného třeba špenát.
Velký pátek:
Je spojen s magickými silami, otevíraly se hory, které vydávaly své poklady.
Je to postní den. Nekonají se mše. V kostele se nezvoní ani nehrají varhany pouze se četly knížky.
Bílá sobota:
Konec půstu. V kostele novokřtěnci nosí bílé roucho. Zapaluje se svíce paškál.
Velikonoční pondělí:
V tento den kluci chodí na koledu s pomlázkami, která má omladit a dodat zdraví z mladého proutku
vrby, z které je upletená.
Předměty, bez kterých by nebyly Velkonoce
Velikonocemi:
Pomlázka:
Kluci s ní ,,omlazují, uzdravují a osvěžují“ děvčata. Je upletená z vrby. Původ má také ve starých
pohanských zvycích.
Velikonoční vejce:
Symbolizuje životní síly, nesmrtelnost a návrat jara. Skořápka je symbolem bezpečí.
Velikonoční beránek:
Symbolizuje ,,Božího beránka Krista“ . V židovském významu symbolizuje člena ,,Božího stáda“.
Zajíček:
Má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavujících příchod jara.
Řehtačka:
Zvuk řehtačky měl nahradit na Velký pátek zvony, které na Velký pátek nezvonily. Říkalo se, že
,,odletěly do Říma.“
Zajímavost:
Tradice v Anglii - ženy
přivazují muže k židlím a za
propuštění chtějí peníze.☺
Michal (zpracováno podle internetu)
7
IDEFIX
Rohanští jezdci vyhrávají pohár za pohárem
Dnes vám představujeme dva členy týmu Rohanští jezdci. Tondu Moravce a Honzu Šmejkala.
Rohanští jezdci po úspěšném zápase
Poháry z jejich turnajů jste viděli ve vitríně v přízemí.
1) Patříte do týmu Rohanští jezdci. Co to
6) Máte nějakého trenéra? Kde trénujete?
Trénujeme u nás v Horních Krutech a trénuje nás
vlastně je za spolek a jaký sport děláte?
No, hrajeme pozemní hokej, florbal i fotbal. Je to
pan Moravec.
malý tým, co jsme dali s kluky dohromady.
7) (Otázka na Tondu) Rohanští jezdci už
2) Proč se jmenujete zrovna Rohanští
mají mnohé ocenění, ale ty sám ses už
jezdci?
někdy umístil?
Protože nás to jednou napadlo. Vlastně ti
Taky se mi to podařilo, třeba na Vlkančickém
Rohanští jezdci jsou silní. A my jsme silný tým,
triatlonu. Tam se plave, běží a jezdí na kole. A
tak proto Rohanští jezdci.
umístil jsem se na třetím místě.
3) Jak vznikl nápad vytvořit takovou
8) Kolik máte ocenění?
Sedm pohárů. Ty jsou jenom za první a druhé
skupinu, kdo byl tvůrcem?
Vymysleli jsme to ve škole v Horních Krutech.a
místo. Třetí místo zatím nemáme.
nápad to byl můj (Honza Šmejkal) a Tondy.
9) Co byste chtěli dodat?
Jen, že máme sponzora „Maso Třebovle“. A to
4) Kolik vás v týmu je?
To je různé. Někdy je někdo nemocný, tak se
díky Martinu Štěpničkovi, který dnes s námi už
zápasů neúčastní, ale v průměru je nás asi sedm.
nehraje, ale jeho táta tam pracuje. A to je fajn.
5) Přijali byste mezi sebe někoho, kdo by
měl zájem a má dobré sportovní
Co se do rozhovoru nevešlo:
výsledky?
Kluci byli oba moc příjemní.
Jistě! Kdyby byl dobrý, tak bychom ho brali,
Perfektně se doplňovali a
abychom se lépe umístili, ale musel by být hodně
bylo vidět, že mají ze svých úspěchů radost.
dobrý.
Víte, že : Tonda chodí do 6. třídy, přišel na
naší školu letos. Honza je sedmák.
Klukům děkujeme za zajímavý rozhovor.
Iva a Lenka IX.A
8
KULTURA / SRANDIČKY
Při hodině přírodopisu říká učitel žákům: „Tento pták je zajímavý tím, že ve dne vůbec nevidí, ale zato
v noci vidí jako ve dne!“
Rozohnil se profesor matematiky: „Žáci, matematika je velice zajímavá a poučná věda a hodí se velmi
často i v praktickém životě; například když si nemohu vzpomenout na velikost svých bot, dělím své
telefonní číslo rokem svého narození, k tomu připočtu letošní letopočet, odečtu stáří své manželky a
všechno je mi jasné.“
„Péťo, můžeš nám vysvětlit, co je to pocit jistoty?“ ptá se učitel žáka.
„Prosím, to je takový pocit, který pociťuji o prázdninách.“
Děti psaly písemku ze zeměpisu. Měly napsat čtyři česká města a také co je na nich zvláštního. Pepíček
napsal: „Plzeň-pivo, Cheb- hrad, Karlovy Vary-lázně, Rokycany-bydlí tam teta.“
„Tati, dneska jsem se ve škole dozvěděl něco moc užitečného!“
„Vážně? A co?“
- Že všichni ostatní spolužáci dostávají každou sobotu kapesné!“
„Mami, dneska se mě paní učitelka ptala, jestli mám mladšího sourozence.“
- „A co jsi jí na to řekl, Pepíčku?“
„Pravdu, že nemám!“
- „A co ona na to?“
„Řekla: chvála bohu!“
Pan učitel přednáší o světových strannách. Když domluví, zeptá se: „Posavím-li koně tak, že se bude dívat
na východ slunce- kam bude směřovat jeho hlava?“
- „Prosím, na východ.“
„Správně. A kam jeho ocas?“
- „K zemi.“
„Pročpak nechceš chodit do školy?? Vždyť jsi teprve začal!“
- „Ale, číst neumím, psát neumím a mluvit se tam nesmí…
Ptá se učitel žáka: „Pověz mi, Pepíčku, jakého rodu je slovo vejce?“
- „Když se z něho vylíhne kohout, tak mužského, a když slepice, tak ženského.
„Jaké jsi dnes dostal ve škole známky, Petříku?“
- „Žádné, tati.“
„Škoda, tak to musím umýt nádobí já…“
„Poslouchej, Leničko, všechny Tvoje součty v domácím úkolu jsou špatně, pokaždé Ti vyjde o něco víc.
Pomáhal Ti s ním někdo?“
- „Maminka.“
„A čímpak je maminka, Leničko?“
- „Servírkou…“
„Mařenko, kdo to byl Kolumbus?“
- „ Kolumbus byl pták.“
„Co mi to vyprávíš za nesmysly?!“
- „Jaképak nesmysly? Vždyť vy jste nám vyprávěla o Kolumbově vejci…“
9
KULTURA / SRANDIČKY
Vtipy
Při hodině zeměpisu
paní učitelka zkouší
žáka: „Řekni nám
jméno jedné řeky
v Africe, Pepo.“
- „Prosím, a které?“
„Proč jsi byl vlastně bit,
Pepíčku??“ vyptává se
babička.
„Pro nic, za nic…“
- „Ale nepovídej, to
jistě není pravda!“
„Náhodou je.Tatínek
povídla: Víš, Pepíčku,
ve škole neděláš nic,
doma také nic…
nezbývá mi, než Ti
nařezat.
Profesor zkouší žáka
z historie. Mládenec
neví vůbec nic.
Profesor se nakonec
zoufale zeptá: „Tak mi
aspoň řekněte: kdo
objevil Ameriku?“
Student zase nic.
Profesor zalomí rukama
a řekne: „Kolumbus.“
Student pokrčí rameny
a jde si sednout.
„Člověče, proč
odcházíte??“ ptá se
učitel.
„Přece jste volal
dalšího, pane
profesore…“
„A když sníš i ty
ohryzky?“
- „Prosím, nesním, mě
ohryzky nechutnají…“
Ptá se učitelka žáka:
„Proč jsi nebyl včera ve
škole, Martine?“
- „Omlouvám se, paní
učitelko, můj bratr se
ženil.“
„Dobře, ale ať se to
příště neopakuje!“
Učitel vysvětluje
žákům, co je věta
jednoduchá a věta
rozvitá.
„Dveře jsou otevřené,
to je věta jednoduchá.
A co je to, když řeknu:
Dveře a okno jsou
otevřené, Nováčku?“
Paní učitelka se ptá
prvňačky Radky: „Máš
dvě jablíčka. Když obě
jablíčka sníš, kolik Ti
jich zbude?“
- „Prosím, dva
ohryzky.“
- „Prosím, průvan!“
Pan učitel si prohlíží
diktáty z češtiny.
Najednou se zarazí a
ptá se Pepíčka: „Proč
jsi napsal ve slově hříbě
tvrdé Y?“
Tázaný chvíli přemýšlí
a pak vyhrkne: „Protože
hříbě je od
vyjmenovaného slova
kobyla!“
Učitel napsal na tabuli
větu: Tvůj otec pracuje.
Vyvolal Petra a ptá se:
„Co je to pracuje?“
- „Sloveso“.
„Správně. A co je Tvůj
otec?“
-„Instalatér…“
Perličky
Světlo se šíří přímočaře a pořád.
Ještě nikomu se nepodařilo sestrojit perpetuum
debile.
O zemské přitažlivosti se přesvědčíme nejlépe při
bruslení.
Těleso ponořené do kapaliny se nazývá mokré.
Losos patří mezi nejkrásnější vodní rostliny.
Mnohé hrady mají podobu zřícenin.
Máte od toho všichni špinavé ruce až za ušima.
Obyvatelstvo je u nás poměrně hustě zalidněné.
V Praze ze známých osobností sídlí naše babička.
Nejvíc prvků v přírodě najdeme na straně 38.
Zdroj: Žákovské perličky dle Václava Richtera
Redakce:
Řešení pythagoriády
1. 46 let
2. číslo 41
Při hodině dějepisu se ptá učitel žáka: „Pepíčku,
řekni mi, jaké rozeznáváme doby?“
- „Dobu kamennou, železnou a…“
„No, jakou dobu ještě známe?“
- „Elektrickou! To je když lidé čekají na elektriku
a říkají: To je doba, to je doba…“
10
Iva Balšánová IX.A
Lucka Váňová IX.A
Lenka Chaloupková IX.A
Ondra Maryška IX.A
Honza Filko IX.A
Kája Dršková VII.A
Ráďa Bečková VII.A
Michal Čejka VII.A
Janek Keltner VII.A
Ája Nedvědová VI.B
Pí.uč.Bílková

Podobné dokumenty