Jak to slyšeli studenti kvinty:

Transkript

Jak to slyšeli studenti kvinty:
Z přednášky astrofyzika Grygara
Jak to slyšeli studenti kvinty:
1) Sluneční korona je vidět pouhým okem, má teplotu asi 5 milionů kelvinů a porušuje všechny dosud
známé fyzikální zákony.
2) Slunce má silné elektromagnetické pole a to je příčinou magnetického pole Země.
3) Měsíc se pohybuje kolem Země po eliptické dráze. Nachází se pravidelně v přízemí (perigeu) a
odzemí ( apogeu)
4) Merkur- má pravděpodobně kovové jádro, jeho hustota je 5x větší než hustota vody, je zde
vyprahlá krajina s krátery (vzniklé meteority padají rychlostí 50 m/s), je zde Pavoučí kráter, teplotní
podmínky jsou podstatně drsnější než na Zemi (350°C), sonda Messenger, která ho obíhá, se vrátí na
Zem v roce 2011
4) Venuše- má 90x hustší atmosféru než Země, tvoří jí CO2 (skleníkový plyn), teplota díky
skleníkovému plynu je kolem 475°C, povrch je zde plastický (=tekutý) a jsou zde oblaka tvořená
kyselinou sírovou.
5) Mars- je monitorován sondou Phoenix, při přistání je bržděna padákem, je zde led, nedávno byla
zdokumentována u povrchu odtržená prachová lavina, má řidší atmosféru než na Zemi.
6) Jupiter- sondy letící k Jupiteru potřebují jiný zdroj než fotovoltaické články ( světla je málo) –
radionuklidy, je vzdálen 5x víc od Slunce než Země, průměrná teplota je170°c, v atmosféře se
nachází uhlovodíky, které způsobují oranžové skvrny, atmosféra je velmi aktivní, probíhají v ní
hurikány, nejznámější trvá 400 let (od dob Galileiho), jeho průměrná rychlost je 360km/h, veškerý
meziplanetární prostor je sledován Hubbleovým teleskopem - v roce 1994 byl zdokonalen a je
současným nejkvalitnějším vesmírným zařízením, které poskytuje nenahraditelné astronomické
informace.
7) Saturn – je to plynná koule, má sadu prstenců, které se skládá z prachu a drobných kamínků, od
Slunce získává minimum sluneční energie, poslední známá planeta starověku, jeho satelitem se stala
sonda Cassini
8) Hvězdy jsou barevné. Barva hvězd odpovídá teplotě termonukleárních reakcí , které na nich
probíhají (žluté, růžové, fialové, modré…).
9) Případná ochrana Země při ohrožení meteoroidem je již technicky promyšlena. Uskuteční se
pomocí tzv. gravitačnímu traktoru( raketa gravitačně naváže meteroid a gravitačně ho vychýlí o
několik nepatrných úhlových vteřin, které postačí na to, aby minul Zemi). Původní myšlenka odstřelu
meteoroidu jadernou náloží je hloupá, neboť´by Země obdržela spršku mnoha sice menších, zato
radiaktivních úlomků.
Pane Grygare, díky !