ZNALECKÝ POSUDEK

Komentáře

Transkript

ZNALECKÝ POSUDEK
Znalec:
Adresát :
Roubíček Jaroslav Pila 125 360 01 Karlovy Vary,tel. 602440040
Mercedes Benz Financial Services ČR s.r.o.Daimlerova 2 Praha
ZNALECKÝ POSUDEK
o ceně motorového vozidla
6410-13
Tovární značka / typ vozidla:
Druh vozidla:
VIN:
RZ:
Mercedes Benz Sprinter 313 CDI KA/43
nákladní automobil skříňový
WDB9066351S533016
4H9-9189
Počet stran:
11
Počet předaných vyhotovení:
Vyhotovení číslo:
2
1x příloha
Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky doporučené Znaleckým standardem č. I/2005
1
0. ÚVOD
0.1 Žadatel o znalecký posudek
Mercedes Benz Financial
Services s.r.o. Daimlerova 2 Praha
Ze dne:
Požadovaný termín:
15.7.2013
30.7.2013
0.2 Účel vyžádání znaleckého posudku
1. Stanovení technické hodnoty, časové a obvyklé (obecné) ceny vozidla
2. Posouzení celkového stavu předmětu, zejména s ohledem na zasažení vodou z povodní
nebo jiných událostí, které mají nebo mohou mít významný vliv na užitnou hodnotu předmětu.
0.3 Datum, ke kterému je cena vozidla stanovena
16.7.2013
0.4 Podklady pro vypracování znaleckého posudku
Technický průkaz silničního motorového vozidla č.:
Podklad(y) pro stanovení výchozí ceny:
UE744176
katalog IBS,
Metodické pomůcky:
Znalecký standard č.I/2005
Fotodokumentace
Prohlídka vozidla,sdělení zástupce majitele p.Šmejce ing. A p.Marka
Archiv znalce
2
1. NÁLEZ
1.1 Identifikace vozidla
Druh vozidla / kategorie
Tovární značka / typ vozidla
Obchodní označení
Ientifikační čís. vozidla (VIN)
Motor - palivo,výkon,zdvih. objem
Emise
Karoserie/nástava - výrobce
Karoserie/nástava - druh
Kola a pneumatiky na nápravě
(1-2-3-4), rozměry, montáž
(2) zdvojená
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Technický průkaz - série - číslo
Schválené změny proti
původnímu typu dle TP
Rok výroby
Způsob určení roku výroby
Dat. a stát prvního uvedení do provozu
Dat. prvního uvedení do provozu v ČR
Technická prohlídka platná do
Registrační značka
Vlastník vozidla (dovozce)
Počet předchozích vlastníků
Stav počítadla ujetých kilometrů
Ujeté km dle provozovatele
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci
Převládající způsob provozu
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
nákladní automobil skříňový
N1
Mercedes Benz Sprinter 313 CDI KA/43
WDB9066351S533016
95/3800
NM
E5
Daimler Chrysler AG Stuttgart NSR
skříňová
1.
6,5x16 235/65 R 16
2.
3.
6,5x16 235/65 R 16
4.
UE744176
žádné
2 143
cm3
2011
UE744176
30.11.2011
stát :
ČR
30.11.2011
30.11.2015
4H9-9189
Daimler Chrysler Financial Services Daimlerova 2 Praha
0
minimálně :
10 734
10 734
p.Marek
souhlasí
silniční
1.2 Údaje o opravách
a poškození vozidla, opravách hlavních skupin, s uvedením důvodů opravy ( výměny ).
Dle záznamu v TP
Dle dokladů vlastníka/provozovatele
Dle sdělení vlastníka/provozovatele
Zjištěno na vozidle
:
:
:
:
bez záznamu
nebyly předloženy
žádné
viz čl. 1.5.
3
1.2.1 Údaje o provedených výměnách nebo celkových opravách (CO) hlavních skupin
1.2.1.1 Motor
datum provedení výměny za továrně novou skupinu
datum provedení CO ( výměna za skupinu po CO )
počet ujetých km v době výměny
1.2.1.2 Karosérie
datum provedení výměny za továrně novou skupinu
datum provedení CO ( výměna za skupinu po CO )
počet ujetých km v době výměny
1.2.1.3 Ostatní skupiny
Skupina :
datum provedení výměny za továrně novou skupinu
datum provedení CO ( výměna za skupinu po CO )
počet ujetých km v době výměny
1.2.1.4 Generální oprava celého vozidla - datum provedení
počet ujetých km v době GO
:
:
:
ne
ne
0
:
:
:
ne
ne
0
:
:
:
:
:
ne
ne
0
0
1.3 Výbava vozidla
Uvedenému typu a záznamům v TP
V čem výbava neodpovídá
Neúplná - chybí
Mimořádná výbava
:
:
:
:
odpovídá
0
v ceně vozidla
1.4 Prohlídka a zkušební jízda
Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 16.7.2013
Tech.prohlídka byla provedena v Libřicích u H.K., za přítomnosti zástupce majitele p.Marka
Současně byla provedena identifikace a kontrola základních údajů a technických parametrů.
Další zjištění:
byla ověřena kompletnost, posouzená přiměřeně funkčnost a provozuschopnost vozidla.Posouzen byl
skutečný technický stav, rozsah opotřebení. Stanoven stupeň opotřebení a porovnán se stavem nového
vozidla. Zjištěné údaje jsou uvedeny v posudku a ocenění.Hodnocené vozidlo bylo provozováno běžným
způsobem . Údržba je hodnocena jako dobrá.
4
Zkušební jízda dne
Důvod neprovedení zkušební jízdy
Vozidlo řídil
Stav vozovky, atmosférické
Atmosférické podmínky
Počet ujetých km při zkušební jízdě
Stabilita vozidla - v přímé jízdě
Stabilita vozidla - v zatáčkách
Stabilita vozidla při brždění
:
:
::
:
:
:
:
:
16.7.2013
znalec
sucho,slunečno,teplota cca 25 st.C
západní vítr
5
vozidlo drží stopu bez korekce směru volantem
stabilní
bez nadměrné stranové odchylky z přímého směru;
1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla
Motor:
Hodnocení
technického stavu:
start motoru snadný, volnoběh pravidelný, výkon odpovídá ujetým km,příslušenství
motoru je kompletní a funkční; výfuk korozní; spojka je funkční; palivové a chladící
potrubí bez zjevného úniku média; systém chlazení a mazání funkční; elektr.systém a
spotřebiče funkční,
S/P "%"
svým stavem odpovídá stáří a ujetým km
řazení dopředních a zpátečních převodových stupňů je přesné a bezproblémové;
nebyla zjištěna nadměrná hlučnost; opotřebení všech ostatních systémů je přiměřené
době provozu;
Převodovka:
Hodnocení
technického stavu:
PN 1+řízení:
Hodnocení
technického stavu:
svým stavem odpovídá stáří a ujetým km
S/P "%"
uložení nápravy i uložení kol je bez nadměrných vůlí; odpružení předních náprav
včetně tlumičů je funkční, řízení-skříň řízení, klouby řídících tyčí a uložení pák
řízení nevykazují nadměrné vůle; posilovač řízení je funkční; kolové brzdy jsou
funkční,ABS+ESP funkční,ocelová kola nepoškozena,
svým stavem odpovídá stáří a ujetým km
5
S/P "%"
PN 2 (střední):
S/P "%"
ZN1
Hodnocení
technického stavu:
uložení nápravy i kol bez nadměrných vůlí,náprava nepoškozena,brzdy i brzdový
rozvod nepoškozen-funkční,perování funkční,ABS+ASR+ESP funkční,rozvodovkypoloosy-spojovací hřídel bez poškození,ocelová kola nepoškozena,
svým stavem odpovídá stáří a ujetým km
S/P "%"
ZN 2:
Hodnocení
technického stavu:
S/P "%"
Rám s přísluš.:
Hodnocení
technického stavu:
Karoserie
Hodnocení
technického stavu:
Výbava
Hodnocení
technického stavu:
svým stavem odpovídá stáří a ujetým km
S/P "%"
karoserie nehavarována,nosné i karosářské profily bez poškození a koroze,lak
nepoškozen
svým stavem odpovídá stáří a ujetým km
S/P "%"
0
ovladače-přístroje-spotřebiče v kabině i vně-kliky-zámky-centrální a dálkové
ovládání se zamykáním-el. ovládání oken-el.ovládání a vyhřívání zrcátek-klimatizaceairbagy-reflektory-zasklení-čalounění-sedačky-radio-vše bez poškození
svým stavem odpovídá stáří a ujetým km
6
S/P "%"
1.6 Pneumatiky
1.6.1. Výchozí cena pneumatik prvomontáže (plášť a duše)
CNPP
počet ks
5
0
cena bez DPH
+ duše
[ 1 ks ]
Typ pneumatiky
235/65 R 16
3 000
0
Kč
Kč
Cena celkem za pneumatiky z prvomontáže bez DPH
15 000
1.6.2. Pneumatiky na vozidle
PN 1 - CČPV [ Kč ]
Umístění pneumatiky:
Kusů:
Typ:
Rozměr:
Druh:
Výchozí cena pneu. bez DPH:
Výchozí cena duše bez DPH:
Technická hodnota (%):
Časová cena 1 pneu bez DPH
PN 2 (střední) - CČPV [ Kč ]
Umístění pneumatiky:
Kusů:
Typ:
Rozměr:
Druh:
Výchozí cena pneu. bez DPH:
Výchozí cena duše bez DPH:
Technická hodnota (%):
Časová cena 1 pneu bez DPH
ZN 1 (střední) - CČPV [ Kč ]
Umístění pneumatiky:
Kusů:
Typ:
Rozměr:
Druh:
Výchozí cena pneu. bez DPH:
Výchozí cena duše bez DPH:
Technická hodnota (%):
Časová cena 1 pneu bez DPH
L1
P1
1
1
Continental Continental
235/65 R 16 235/65 R 16
orig.
orig.
3 000
0
80%
2 400
3 000
0
80%
2 400
Rezerva
L1
P1
R
R
0
0
1
0
Continental
235/65 R 16
orig.
3 000
0
100%
3 000
0
0
L vnější
L vnitř.
P vnější
P vnitř.
1
0
1
0
Continental
Continental
235/65 R 16
235/65 R 16
orig.
orig.
3 000
0
80%
2 400
3 000
0
80%
2 400
0
7
0
0
ZN 2 - CČPV [ Kč ]
Umístění pneumatiky:
Kusů:
Typ:
Rozměr:
Druh:
Výchozí cena pneu. bez DPH:
Výchozí cena duše bez DPH:
Technická hodnota (%):
Časová cena 1 pneu bez DPH
L vnější
L vnitř.
P vnější
P vnitř.
0
0
0
0
0
0
0
0
Časová cena pneumatik na vozidle bez DPH :
12 600
Kč
Techn.
hodnota
%
Časová
cena v Kč
bez DPH
1.7 Mimořádná výbava
CČVM [ Kč ]
Druh, typ:
ks
Výchozí Stáří roků Stav při
cena Kč ( měsíců ) prohlídce
bez DPH
0
0
0
0
0
0
Časová cena mimořádné výbavy bez DPH :
0
Poznámka:
8
2. POSUDEK
(vozidlo jako celek)
2.1 Stanovení technické hodnoty vozidla
2.1.1. Výpočet základní amortizace
Dat prvního uvedení do provozu: 30.11.2011
Doba provozu:
DP =
2
roky
Příloha č. 1. znaleckého standardu
Pramen, zdůvodnění:
Stav počítadla ujetých km:
10 734
Počet ujetých km:
10 734
PKM =
Pramen, zdůvodnění:
ZAD =
40,00
%
7,19
%
23,60
%
ZAP =
srážka za každých 1 000 km
Základní amortizace (aritmetický průměr):
0,67
ZA =
2.1.2. Výpočet redukované hodnoty vozidla (THVR)
Technický stav všech skupin je shodný, vozidlo je hodnoceno jako celek.
THSN
ZA
Technický
THS
Skupina
stav
%
%
± %
%
100
23,60
0
76,41
Vozidlo jako celek:
Motor:
23,60
0
0
Převodovka:
23,60
0
0
PN 1+řízení:
23,60
0
0
PN 2 (střední):
23,60
0
0
ZN 1 (střední):
23,60
0
0
ZN 2:
23,60
0
0
Rám s přísluš.:
23,60
0
0
23,60
0
0
Kabina s výbavou:
Nástavba:
23,60
0
0
Redukovaná technická hodnota vozidla THRV v %:
PDS
PTHS
%
%
100
76,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,41
2.2 Výchozí cena vozidla
Výše výchozí ceny CN:
699 000 Kč
Pramen, zdůvodnění:
FA MBFS Praha
z mat. Hardox 450.
9
bez DPH
2.3 Výpočet časové ceny vozidla (CČV)
Výchozí cena vozidla:
Výchozí cena pneu. prvomontáže:
Redukovaná cena vozidla:
Redukovaná technická hodnota vozidla:
Časová cena vozidla bez pneu prvomont.:
Časová cena pneu.na vozidle:
Časová cena mimořádné výbavy:
Časová cena vozidla:
Časová cena vozidla po zaokrouhlení:
CN
CNPP
CR
THVR
THVR x CR
CČPV
CČVM
CČV
Kč
Kč
Kč
%
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
699 000
15 000
684 000
76,41
522 610
12 600
0
535 210
535 200
bez DPH
2.4 Výpočet obvyklé ceny
Koeficient prodejnosti vozidla:
KP
Pramen, zdůvodnění:
podle poptávky a nabídky-Auto Esa,AAA Auto Praha,
S auto,Annonce,Tip Cars,Auto Box,Car Store Praha
KP
0,750
=
x
0,750
CČV
535 200
Obvyklá cena vozidla bez DPH:
Obvyklá cena vozidla s DPH po zaokrouhlení
Slovy:
Kč
486 000 Kč
čtyřistaosmdesátšesttisíckorunčeských
Obvyklá cena vozidla bez DPH po zaokrouhlení
Slovy:
401 400
401 400 Kč
čtyřistajednatisícčtyřistakorunčeských
Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, případně obdobné věci (dílu, skupiny,
vozidla) nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obchodním styku v tuzemsku k datu
ocenění. Přitom se zvažují všechny skutečnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají
vlivy mimořádných okolností trhu, osobní poměru prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
10
Závěr:
1.
Znalec stanovil časovou a obvyklou cenu vozidla.
2.
Vozidlo nebylo zasaženo povodní a znalec nezjistil jiné události, které
by měly podstatný vliv na užitnou hodnotu hodnoceného vozidla.
Objednavatel byl poučen o smyslu místního šetření, o závažnosti jeho odpovědí na dotazy znalce
a případných následků při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů zjišťovaných znalcem jako
podklad pro zpracování znaleckého posudku.
Při stanovení cen znalec použil srovnávací metodu, cenové relace v době cenění a přihlédl ke stupni
opotřebení.
Cena je stanovena jako obecná /obvyklá-tržní/ a slouží především jako výchozí /nabídková/
cena pro jednání o prodeji. Podle momentální nabídky a poptávky a počtu zájemců o koupi
se může realizovaná cena od uvedené lišit…
Znalec si je vědom následků,podáním vědomě nepravdivého znaleckého posudku
Znalecká doložka:
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný dekretem Krajského soudu v Plzni
ze dne 10.5.2001 zn.Spr.783/00 pro
základní obor - ekonomika,odvětví-ceny a odhady,specializace-motorová vozidla
Znalecký posudek byl sepsán po pořadovým číslem
6410-13
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace
V Pile
21.7.2013
Roubíček Jaroslav
podpis znalce
otisk znalecké pečeti
Přílohy:
Fotodokumentace
11
12
PĜíloha znaleckého posudku þ.
6410-13
Fotodokumentace
13

Podobné dokumenty

Žádost o převod leasingové smlouvy

Žádost o převod leasingové smlouvy Žádost o převod leasingové smlouvy Žádám o převod leasingové smlouvy č.: ze stávajícího nájemce: na nového nájemce: ke dni: Podpis žadatele: UPOZORNĚNÍ: Ke dni převodu smlouvy musí být uhrazeny vše...

Více

Citroen C4 Picasso 1.6 HDI

Citroen C4 Picasso 1.6 HDI Stanovení technické hodnoty, časové a obvyklé ceny použitého motorového vozidla. 0.2 Spisové podklady Znalecký posudek nebyl vypracován pro státní orgán, znalci nebyly položeny otázky usnesením či ...

Více

Stáhnout katalog (PDF - 5,9 MB)

Stáhnout katalog (PDF - 5,9 MB) Vodou ředitelný plněný disperzně silikátový mezinátěr s podílem organických látek < 5 %. Určený pod silikonové pryskyřičné, silikátové a minerální tenkovrstvé omítky. Zajišťující přilnavost, regulu...

Více

Posude... - Burzaspravcu.cz

Posude... - Burzaspravcu.cz rozhodnutím krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 3. 1997 č.j. Spr. 4126/96 pro základní obor ekonomika – ekonomická odvětví různá se specializací – daně – účetní evidence podávám tento znalec...

Více

Ukázka znaleckého posudku - JIŘÍ ZELENKA

Ukázka znaleckého posudku - JIŘÍ ZELENKA částka odpovídající skutečnému opotřebení dané věci, k němuž došlo v době od jejího pořízení do dne ocenění. Koeficient prodejnosti [KP] Koeficient prodejnosti je průměr z jednotlivých podílů dosah...

Více

Declaration of Performance

Declaration of Performance This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK

ZNALECKÝ POSUDEK Druh vozidla: osobní automobil Technický průkaz série, číslo: UF 040871 Osvědčení o TP platné do: platnost neomezena Výr. číslo vozidla / rok výroby: VF1LZBS0548001478 / 2012 VIN / rok výro...

Více

Obvyklé denní sazby za náhradní vozidlo

Obvyklé denní sazby za náhradní vozidlo Obvyklé denní sazby za náhradní vozidlo (uvedené ceny jsou bez DPH v Kč) Značka a typ vozidla

Více