Catalogue CZ - Sikkens Wood Coatings

Transkript

Catalogue CZ - Sikkens Wood Coatings
katalog
Všechno
pro dokonalé
povrstvení dřeva
Z naší vášně pro přírodní
materiál dřevo vzešly vysoce
kvalitní produkty, které vám
přinášejí přímý užitek. Podrobné
informace o našich produktech
a našem poradenství a také
užitečné tipy najdete v tomto
katalogu.
Dokonalé povrstvovací systémy
pro dřevěné stavební díly –
pro to pracujeme s nadšením.
Passion for wood
Sikkens Wood Coatings
je značka společnosti AkzoNobel
Námi vytvořené obsahy a díla na těchto stranách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, upravování,
rozšiřování a jakékoli zhodnocování mimo meze autorského práva vyžaduje písemný souhlas společnosti Akzo Nobel
Wood Coatings GmbH.
Kopírování této brožury je dovoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsahy na těchto stranách
nebyly vytvořeny společností Akzo Nobel Wood Coatings GmbH, respektují se autorská práva třetích osob.
Obsahy třetích osob jsou především náležitým způsobem označeny. Pokud byste si přesto všimli porušení
autorského práva, prosíme vás o odpovídající upozornění.
2
Pracujeme s nadšením
pro dřevo a pro vás
Naše vášeň pro dřevo pramení z intenzivního vztahu k této
hodnotné surovině. Pracujeme se srdcem i rozumem, abychom
zachovali jeho kvalitu. Přirozené vlastnosti dřevěných stavebních
dílů se zušlechťují pomocí povrstvovacích systémů Sikkens Wood
Coatings a dřevo si tak trvale udržuje svou krásu.
Nadšení pro dřevo u nás není ničím abstraktním, ale živou praxí
ve styku s našimi zákazníky. O tom se můžete osobně přesvědčit
do nejmenších detailů.
Produkty Sikkens Wood Coatings charakteristicky představují
naši výkonnost a prostřednictvím našich kompetentních odborných
poradců jsme vám neustále k dispozici, pokud máte otázky ohledně
techniky nebo správného způsobu aplikace. Partnerská spolupráce
je rovněž součástí naší vášně pro dřevo.
Dodávat vám povrstvovací systémy v nejvyšší možné kvalitě,
abyste dosáhli optimálních povrchových úprav dřeva, to je můj
každodenní cíl. A proto s naším širokým sortimentem produktů
a našimi službami stanovujeme stále nové standardy. Inovace
a tradice jsou dvě vlastnosti, které u naší značky Sikkens Wood
Coatings najdete v optimální kombinaci. Spolehněte se na nás
s celkovou ochranou dřeva.
Katalog představuje celou naši paletu produktů a vede vás k jistým
a přesvědčivým pracovním výsledkům: od impregnací přes základní
nátěry a mezivrstvy až po konečné vrstvy. Obsáhle vás informujeme
o inovačních speciálních povrstveních a ošetřovacích přípravcích.
Ewout Bosman, brand manager
Sikkens Wood Coatings
Vítejte u Sikkens Wood Coatings
3
Obsah
Úvod
06.
Impregnace/
impregnační
základní nátěr
AkzoNobel
06
Impregnace
Wood Finishes and
Adhesives Europe
07
CETOL WV 885
Sikkens Wood Coatings
08
Označení produktů
10
®
BPD+
12.
14.
Uzavírací tmel
20.
13
RUBBOL® WP 193
15
Kodrin WV 456
21
13
RUBBOL WP 194
15
Kodrin WV 457
21
®
RUBBOL SP 110
16
Kodrin WV 458
21
RUBBOL® WP 151
16
Kodrin WV 470
22
CETOL WP 575
17
Kodrin WV 472
22
Impregnační základní nátěr 13
CETOL® WP 567 BPD
Základní nátěr
13
®
®
CETOL WP 560
17
®
CETOL WP 562
®
BPD
18
®
CETOL WP 566
18
Stěrkový tmel
23
CETOL® SP 520
19
Jemný akrylový tmel
23
Lazurovací: CETOL®
Krycí: RUBBOL®
Stav: červenec 2013
Kvůli množství podkladů
a podmínek objektu není
kupující/uživatel zproštěn
své povinnosti na vlastní
odpovědnost odborně
zkontrolovat naše materiály
vzhledem ke vhodnosti pro
zamýšlený účel použití za
příslušných podmínek
objektu a zpracovat je
odpovídajícím způsobem
podle daného stavu techniky.
4
26
CETOL® WM 665
26
CETOL WM 675
27
Iontová uzavírací technologie
®
CETOL® WM 680
27
Iontová uzavírací technologie
29
RUBBOL® WF 375
30
RUBBOL® WF 378
30
®
RUBBOL WF 380
31
RUBBOL WF 373
31
®
RUBBOL® WF 390
31
CETOL® WF 757
32
CETOL® WF 952
Technologie Duraflex
32
CETOL WF 957
Technologie Duraflex
32
CETOL® WF 950
33
®
CETOL® WF 955
CETOL® WF 973
33
33
38
Inovační technologie
48
Použití
38
50
Ošetřovací sada pro okna
39
Hlavní vlastnosti: Iontová
uzavírací technologie
Ošetřovací mléko pro okna
39
51
Speciální čisticí přípravek
pro okna a dveře
39
Hlavní vlastnosti:
Technologie Duraflex
52
Sikkens Wood Coatings
ošetřovací utěrka
39
Systém CETOL®
Stručný popis
34
CETOL® WF 748
35
CETOL WF 758
35
CETOL® WF 980
35
®
Speciální
povrstvovací systémy
36
CETOL® WF 771
36
CETOL® WF 761
37
RUBBOL® WF 361
37
53
Systém RUBBOL
Stručný popis
54
®
Systém RUBBOL® Dřeviny
Úvod
55
Udržovací přípravky
40
ST 860
41
RUBBOL® WP 105
41
Systém pro dřevohliníková
okna
57
CETOL® WP 510
41
Joinery Color Classics
58
RUBBOL® WF 310
42
Vzorkovnice barev CETOL
RUBBOL® WF 318
42
Vzorkovnice barev RUBBOL 60
CETOL® WF 905
43
Systém Color Mix
61
CETOL WF 910
43
Tónovací pasta Acomix
61
CETOL® WF 915
43
Jak na to
62
Doplňkové přípravky
44
ST 825
45
ST 830
45
WV 820
46
WV 830
46
WV 850
46
WV 888
47
WV 890
47
WV 891
47
®
Povrstvení
s přírodním efektem
Systém CETOL® Dřeviny
Impregnace/impregnační
základní nátěr
CETOL WM 610
RUBBOL® WF 387
Technologie Duraflex
Ošetřovací přípravky
Základní nátěr
25
®
29
Systém pro domovní dveře 56
59
®
Uzavírací tmel
RUBBOL WM 274
®
RUBBOL® WF 382
Technologie Duraflex
48.
®
Mezivrstva
25
38.
Informace a služby
Konečná vrstva
RUBBOL® WM 270
28.
Ostatní produkty
Ostatní produkty
24.
Konečná vrstva
Hledáte renovační produkty?
Při poškození povrstvení byste měli jednat rychle, abyste se
vyvarovali následných škod. S kvalitními produkty Sikkens,
stavebními barvami, laky a lazurami na dřevo, se renovační nátěry
provádějí snadno. Další informace najdete na internetových stránkách
www.sikkens.com
Informace a služby
Mezivrstva
5
AkzoNobel – Tomorrow’s Answers TodayTM
AkzoNobel je největším výrobcem barev a laků
na světě a vedoucím výrobcem speciálních
chemikálií. Společnostem a spotřebitelům
z celého světa dodáváme inovační produkty
a s nadšením pracujeme na vývoji trvalých
řešení pro naše zákazníky. Své hlavní sídlo
máme v Amsterdamu, Nizozemsku, a v oblasti
trvalé udržitelnosti zaujímáme neustále
špičkové místo. Našich 50 000 zaměstnanců
a zaměstnankyň ve více než 80 zemích
podává vynikající výkony a snaží se již
v současnosti odpovídat na otázky ohledně
budoucnosti v souladu s naším mottem
„Tomorrow’s Answers Today™“.
Naše výrobky najdete všude, od olympijských
stadionů v Číně až po přístavní most
v Sydney – a pravděpodobně dokonce
i ve svém vlastním domě.
Při tom jsme stále v informačním kontaktu
s našimi zákazníky, abychom měli odezvu
k našim vlastním požadavkům a abychom se
neustále zlepšovali. Již dnes splňujeme kromě
vysokých standardů kvality a bezpečnosti také
nároky na trvale udržitelnou ochranu životního
prostředí díky optimálnímu využívání zdrojů
a energií. www.akzonobel.com
6
Úvod
Wood Finishes and Adhesives –
world of innovations
Impregnace/impregnační
základní nátěr
Wood Finishes and Adhesives patří k obchodnímu úseku Performance Coatings
společnosti AkzoNobel, který se specializuje na vysoce výkonné povrchové úpravy
a zásobuje bohatou zákaznickou základnu od stavebního sektoru přes domácí elektroniku
a stavbu lodí až po výrobce sportovního vybavení. Náš obchodní úsek pro průmyslové
povrchové úpravy dřeva – Sikkens Wood Coatings – je od počátku roku 2010
přiřazený k Wood Finishes and Adhesives.
Naši zákazníci profitují z naší kompletní nabídky povrchových
úprav stejně tak jako i našich lepidel na dřevo dominujících na
trhu a pryskyřičných produktů, které se přednostně používají
jako spojovací systémy pro dřevo a lamináty.
Základní nátěr
Hlavní sídlo pro Evropu
a centrála pro východní oblast
Casco Adhesives AB
P.O. Box 11538
100 61 Stockholm
Švédsko
Tel.: +46 874 34000
Fax: +46 864 31607
E-mail:[email protected]
Wood Finishes and Adhesives zásobuje jako celosvětově
uznávaný dodavatel průmyslových povrchových úprav dřeva
vedoucí výrobce obkladů stěn, nábytku, podlahových krytin
a dřevěných výrobků pro venkovní použití, jako jsou okna a dveře.
Důvěřujte našim výrobkům, abyste dosáhli požadovaného vzhledu
a potřebné ochrany povrchů.
Patentovaná aplikační zařízení pro lepidla maximalizují produktivitu
a minimalizují zatěžování životního prostředí. Obsáhlý technický
servis zaručuje efektivní a účinnou funkčnost našich produktů
v dílech našich zákazníků.
Uzavírací tmel
Centrála pro severní oblast
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Staffanstorpsvägen 50
205 17 Malmö
Švédsko
Tel.: +46 403 55000
Fax: +46 403 55132
Mezivrstva
Centrála pro západní oblast
Akzo Nobel Wood Coatings GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Německo
Tel.: +49 210 377800
Fax: +49 210 377577
www.akzonobel.com/wood
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Centrála pro jižní oblast
Akzo Nobel Industrial Coatings S.p.a.
Divisione Wood
Via Spangaro, 1
30030 Peseggia di Scorzè (VE)
Itálie
Tel.: +39 415 898111
Fax: +39 415 898191
Sídla
7
Sikkens Wood Coatings – chceme s vámi sdílet
naši vášeň pro dřevo
d
o
o
w
r
o
f
Passion
Značka Sikkens, ze které se vyvinulo mnoho obchodních úseků, byla založena
v roce 1792. Zkušenosti, kompetence a tradice – to všechno jsou atributy, které se
odrážejí v našich prvotřídních výrobcích. Na to můžete vsadit a vždy se spolehnout –
kvalita od společnosti s vedoucím postavením na trhu.
Úspěchy minulosti ale nemění náš pohled na budoucnost. Přesně naopak – velmi jasně vidíme
výzvy a rozvíjíme myšlenky a vize, abychom je
zvládali.
Passion for wood
Péče o zákazníky na špičkové úrovni
Tento požadavek považuje Sikkens Wood
Coatings za nejdůležitější a profitujete z něj vy –
každodenně. Nejedná se nám ale jen o prvotřídní služby, ale také o to, aby se ze spolupráce
s našimi zákazníky vyvinulo partnerství, které
bude odpovídat vysokým nárokům kladeným
v budoucnosti.
Neboť jsme přesvědčeni, že společně jsme
úspěšnější!
8
Zajišťovat kvalitu – podporovat inovace
Stanovují se neustále nové požadavky na kvalitní výrobky. V ekonomii a ekologii platí nová kritéria. Při tom se jedná o optimalizaci komplexnosti
výrobků a procesů stejně tak jako i o splňování
vysokých standardů ohledně životního prostředí.
Výrobci a zpracovatelé potřebují trvalá, inovační
řešení, aby mohli nadále růst. Toto nabízíme
k vašemu prospěchu.
Naše vášeň pro dřevo nám při tom pomáhá tradiční hodnoty nejen zachovávat, ale také dále
inovačně rozvíjet. Je hezké, když jdeme touto
cestou společně.
9
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Mezivrstva
Uzavírací tmel
Základní nátěr
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Úvod
Svěžejší a informativnější:
Sikkens Wood Coatings v novém vzhledu
Vysvětlení piktogramů a systému kódů.
Dřevěné stavební díly podle DIN EN 927-1
Klasifikace podle aplikačních oblastí
Stupně použití
Typické příklady
Stálorozměrové
Okna, venkovní dveře, zimní zahrady
Částečně
stálorozměrové
Dřevěné stavební díly v montovaném
domě
• Kvalitní profilové desky
• Střešní šalování / střešní okřídlí
•R
ámové konstrukce, krovy, výztuhy,
krokve, venkovní vrata, trámové
konstrukce, hrázděné konstrukce,
okenice, exkluzivní zahradní a hospodářská stavení, kvalitnější zahradní konstrukce, palubkové dřevo
na fasádní prvky
Nestálorozměrové
J ednoduché zahradní konstrukce
(dřevěné ploty, stínící a protihlukové
stěny, pergoly, přístavky, pochozí
desky atd.), hrací prvky, přístřešky,
stodoly, rustikální obklady, bednění,
terasy, dřevěné podlahy
Označení produktů
Naše označení CETOL® představuje lazurovací produkty a označení
RUBBOL® krycí produkty.
Název produktu
Zde je vždy uveden název produktu.
Další piktogramy
Vodou ředitelný
Stříkání
S obsahem
rozpouštědel
Natírání
Namáčení
Strojní natírání
Flutování
Vakumat
Piktogramy
Zde se dozvíte vše důležité o vlastnostech produktu.
VOC: 2004/42/EC - IIA/e: 130g/l (2010). <= 36g/l.
Stěrkování
Povrstvení s přírodním efektem
5188-006251-200
Sikkens Wood Coatings systém kódů
S
W
P
M
F
T
V
10
s obsahem rozpouštědel
vodou ředitelný
základní nátěr
mezivrstva
konečná vrstva
ředění
různé
Trojmístné číslo
100 krycí základní nátěr
200 krycí mezivrstva
300 krycí konečná vrstva
400 těsnicí hmota
500 lazurovací základní nátěr
600 lazurovací mezivrstva
700 lazurovací konečná vrstva
800impregnace, ředění, odpěňovač
900 lazurovací konečná vrstva
AKZO-13-049 Cetol_WF952_20l_Lieferprogr.indd 1
QR kód
Načtěte tento kód pomocí svého
chytrého telefonu a budete mít k dispozici všechny důležité informace,
jako např. technické a bezpečnostní
listy ke stažení.
Úvod
Impregnace/impregnační
základní nátěr
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Barevné označení
Barevný odstín na první pohled objasňuje, o který
stupeň povrchové úpravy se u výrobku jedná.
Základní nátěr
Základní nátěr
Mezivrstva
Uzavírací tmel
Konečná vrstva
For professional use only
GB Akzo Nobel Industrial Coatings Ltd Mercer Way Blackburn UK BB1 2QZ +44 12 54 68 79 50
This product is not classified according to EU legislation. Safety data sheet available for professional user on request.
CETOL
®
DE Akzo Nobel Wood Coatings GmbH Düsseldorfer Str. 96-100 40721 Hilden Germany +49210377800
Dieses Produkt ist gemäß EU-Gesetzgebung nicht eingestuft. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.
CZ Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö +46 40 35 50 00
Tento produkt není klasifikován v souladu s legislativou EU. Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.
PL Akzo Nobel Industrial Coatings sp. z o.o. Ul. Polna 1A 62-025 Kostrzyn Polska +48 61 89 70 500
Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego
działalność zawodową.
RU Сделано в Швеции. Поставщик: ООО «Акзо Нобель ЛКМД», 194362, С-Петербург, Парголово, Горское ш., д. 4,
Тел:+7 812 325 69 56
Этот продукт не классифицирован в соответствии с правилами Европейского Сообщества. Паспорт безопасности предоставляется
профессиональному пользователю по запросу.
Satin matt mid and top coat
Seidenmatte Zwischen- und Schlussbeschichtung
Semi-finition et finition satinée mate
Zijdematte voor- en aflak
Jedwabisto matowa powłoka pośrednia i nawierzchniowa
Hedvábně matná mezivrstva a konečná vrstva
Полуматовое промежуточное и финишное покрытие
20 L
7000080
Pozadí
Pozadí ve vzhledu žilkovaného dřeva označuje produkty skupiny CETOL®.
Krycí odstín se naproti
tomu používá u produktů
RUBBOL®.
1307
Bezpečnostní upozornění
Na tomto místě jsou uvedena
veškerá důležitá bezpečnostní
upozornění a kontaktní údaje
pro různé země.
Informace a služby
Informace o produktu
Zde najdete stručné
informace o produktu
v různých jazycích.
Ostatní produkty
18.07.13 10:10
Dolní řádek
Na tomto řádku najdete číslo EAN, odkaz na variantu produktu a také číslo šarže. Navíc jsou zde
uvedena ještě další čísla, která se týkají našeho
výrobního procesu.
Konečná vrstva
FR Akzo Nobel Industrial Finishes SAS 4, rue Pasteur 91580 ETRECHY +33 1 69 78 70 80
Ce produit n‘est pas classé selon la législation de l‘Union européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
WF 952
BASE TU
Mezivrstva
NL Akzo Nobel Decorative Coatings bv P.O. Box 3 NL-2170 BA Sassenheim +31 71 308 6944
Dit product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de EU-regelgeving. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele
gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
11
Základ pro nejlepší ochranu: kvalitní
impregnace a impregnační základní nátěr
Dřevo jako stavební materiál musí být chráněné proti dlouhodobému vlivu vlhkosti, aby
se předešlo problémům. Za to je v první řadě odpovědná konstrukce. Pokud by do stavebního dílu přesto vnikla vlhkost, poskytují naše impregnace a impregnační základní
nátěry spolehlivou ochranu a zabraňují tak hnilobě a zabarvení.
Sikkens Wood Coatings impregnace
Naše impregnace vám poskytují největší možnou bezpečnost a zlepšují „přirozenou stálost“
všech jehličnatých a listnatých dřevin. Při impregnaci jednotlivých dílů se speciálně v oblasti
drážek a čepů dosahuje zvýšené ochrany před
zamodráním a hnilobou.
Technologie fázového přesunu v impregnačním základním nátěru Sikkens Wood Coatings
Pomocí aditiv pro fázový transfer pronikají fungicidy z kapalné
fáze (impregnační základní nátěr) do fáze pevné (dřevo). Zde
pak rozvíjejí své účinky až do
hlubokých vrstev dřeva.
12
Sikkens Wood Coatings impregnační základní nátěry
Díky inovačnímu konceptu využíváte hned dvě
rozhodující výhody. S naším výrobkem 2v1 dosáhnete v jediném pracovním kroku jak ochrany
dřeva, tak i účinků základního nátěru.
Toto znamená: minimální investice, maximální
zisk. Protože s naším základním impregnačním
nátěrem můžete ušetřit až 50 % nákladů na
materiál a 25 % času. Doporučené aplikační
množství činí podle praktických zkušeností 120–
160 g/m2 pro bělové dřevo.
S naším impregnačním základním nátěrem se
dosáhne účinné ochrany dřeva díky námi vyvinuté jedinečné technologii fázového transferu, pomocí kterého jsou účinné biocidní látky transportovány velmi hluboko do dřeva.
Barevný odstín
Bezbarvý
Velikost balení
2,5 l
20 l
120 l
Paletová jednotka
144 × 2,5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Impregnace s ochranou proti zamodrání a hnilobě pro staticky nenamáhané
dřevěné stavební díly bez kontaktu se zemí, pro venkovní použití.
Vodou ředitelný
Impregnace/
impregnační základní nátěr
CETOL® WV 885 BPD+ 1
Úvod
Impregnace
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: namáčením, flutováním, natíráním
Uzavírací tmel
Základní nátěr
ungicidní účinek: Ochrana před zamodráním a hniloF
bou. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Zkouška
podle EN 599. Splňuje požadavky normy DIN 68800
Část 3. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu.
Oblasti použití: stálorozměrové, částečně
stálorozměrové, nestálorozměrové dřevěné stavební díly
Mezivrstva
Impregnační základní nátěr
Barevný
odstín
Výpis z:
Joinery Color Classics2
Transparentní impregnační základní nátěr s plnohodnotnou ochranou dřeva
pro staticky nenamáhané dřevěné stavební díly bez kontaktu se zemí, pro
venkovní použití. Impregnace a základní nátěr v jednom pracovním kroku.
(podrobnosti viz
www.sikkens-wood-coatings.com)
Velikost balení
Báze TC:
20 l/110 l
Paletová jednotka
18 × 20 l = 360 l
4 × 110 l = 440 l
Konečná vrstva
CETOL® WP 567 BPD 1
Vodou ředitelný
Ostatní produkty
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: namáčením, flutováním, strojním natíráním
1: Dostupnost výrobku je závislá na příslušné zemi.
2: Dostupnost barevného odstínu je závislá na příslušné zemi.
Informace a služby
ungicidní účinek: Ochrana před zamodráním a hniloF
bou. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Zkouška
podle EN 599. Splňuje požadavky normy DIN 68800
Část 3. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu.
Oblasti použití: stálorozměrové, částečně
stálorozměrové, nestálorozměrové dřevěné stavební díly
13
Kvalitní základní nátěry pro
větší bezpečnost systému
Základní nátěry jsou pojítkem mezi povrchem dřeva a povrchovou úpravou. Prostřednictvím složení základního
nátěru je možné ovlivnit vlastnosti povrstvovacích systémů, jako např. přilnavost k podkladu.
Vývoj základních nátěrů vyžaduje zvláštní péči
vzhledem k výběru surovin a odzkoušení snášenlivosti složek v systému. U pojivových technologií ve vodou ředitelných výrobcích proto
sázíme na bázi moderních pojivových emulzí.
Výsledkem je pak vysoká penetrační schopnost
nátěru s jeho hlubokým a pevným zakotvením
v buněčných strukturách dřeva.
Profesionální tip pro barevný
odstín lazury
K vytvoření základní vrstvy použijte
tmavší odstín (např. CETOL® WP
560 = J085T), a poté nalakujte
světlejším nátěrem (např. CETOL®
WF 955 = J006T) nebo zvolte základní nátěr a konečnou vrstvu ve
stejném odstínu.
14
Penetrace a vznik jemné vrstvy moderních akrylových emulzí
na jehličnatém dřevě
Lazurovací základní nátěr
Řada CETOL® WP se vyznačuje širokou škálou
barevných odstínů. Prakticky každý přírodní odstín dřeva je možné vystihnout. Díky harmonické
kombinaci s konečnými vrstvami (CETOL® WF
950/955 nebo CETOL® WF 952/957) lze vytvořit
atraktivní odstíny systému a z nich unikátní firemní kolekce. V závislosti na kvalitě dřeva je
možné cíleným zvolením odstínu zvýraznit, vyrovnat nebo překrýt jeho vlastní barvu a texturu.
RUBBOL® WP 193
Barevný odstín
20 l
120 l
Paletová jednotka
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Bílá
Velikost balení
Úvod
Základní nátěr
Bílý izolační, stříkaný základní nátěr pro dřevěné stavební díly, pro venkovní
a vnitřní použití. Produkt dobře překrývá póry, má vysokou plnivost, je bez
zápachu a snadno se brousí.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: akryl a alkydová pryskyřice
Základní nátěr
Aplikace: stříkáním
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Barevný odstín
Bílá
Velikost balení
20 l
120 l
Paletová jednotka
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Uzavírací tmel
RUBBOL® WP 194
Bílá základní vrstva a mezivrstva (koncentrát) pro stavební díly ze dřeva
s izolačním účinkem proti probarvování dřevozbarvujícími doprovodnými
látkami, pro venkovní a vnitřní použití. Dvojnásobným flutováním je možné
dosáhnout vrstvy, která bude mít za sucha tloušťku až 30 μm.
Mezivrstva
Vodou ředitelný
Druh pojiva: akryl a alkydová pryskyřice
Aplikace: namáčením, flutováním
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
blasti použití: stálorozměrové, částečně
O
stálorozměrové, nestálorozměrové dřevěné stavební díly
15
Základní nátěr
RUBBOL® SP 110
Barevný odstín
Velikost balení
Bílá
Paletová jednotka
20 l
18 × 20 l = 360 l
Bílý základní nátěr pro dřevěné stavební díly s izolačními vlastnostmi proti dřevozbarvujícím doprovodným látkám ve dřevě, pro venkovní a vnitřní použití.
S obsahem rozpouštědel
Druh pojiva: alkydová pryskyřice
Aplikace: namáčením, natíráním
blasti použití: stálorozměrové, částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly, nestálorozměrové
dřevěné stavební díly
Upozornění k přepravě: Číslo UN: 1263 Barvy ADR:
tř. 3, III
RUBBOL® WP 151
Barevný odstín
Bílá
Bílý stříkaný základní nátěr 2K PUR pro okna, domovní dveře a MDF,
pro venkovní a vnitřní použití. Produkt se skládá ze složky A = základního
nátěru a složky B = tvrdidla.
Vodou ředitelný
Složka A: kombinace akrylu a polyuretanu
Složka B: izokyanát
Aplikace: stříkáním
Poměr míšení 5:1
(5 dílů základního nátěru, 1 díl tvrdidla)
Doba v nádobě: cca 2 hodiny od namíchání
Oblasti použití: stálorozměrové a částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly
16
Velikost balení
Objednací
jednotka
A: 4,16 l
A: 1 × 4,16 l = 4,16 l
B: 0,84 l
B: 6 × 0,84 l = 5,04 l
CETOL® WP 575
Barevný odstín
Velikost balení
5l
72 × 5 l = 360 l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Bezbarvý
Paletová jednotka
Úvod
Základní nátěr
Bezbarvý brousitelný základní nátěr (koncentrát) pro dřevěné stavební díly
(poměr míšení 1:3, 25 % produktu, 75 % vody), pro venkovní a vnitřní použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: akrylátový kopolymer
Aplikace: namáčením, natíráním
Transparentní základní nátěr pro dřevěné stavební díly, pro venkovní a vnitřní
použití.
Barevný odstín
Bezbarvý,
standardní barevné
odstíny Sikkens,
Joinery Color
Classics.
Další odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC/003:
5 l/20 l/100 l
(ve 120l sudu)
Paletová jednotka
72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 100 l = 400 l
Uzavírací tmel
CETOL® WP 560
Základní nátěr
blasti použití: stálorozměrové, částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly, nestálorozměrové
dřevěné stavební díly
Vodou ředitelný
Mezivrstva
Druh pojiva: akrylátový kopolymer
Aplikace: namáčením, flutováním, strojním natíráním
Konečná vrstva
blasti použití: stálorozměrové, částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly, nestálorozměrové
dřevěné stavební díly
Profesionální tip pro brousitelný základní nátěr
Informace a služby
Ostatní produkty
Brousitelný základní nátěr Cetol® WP 575 slouží především pro přípravu povrchu dřeva za účelem zlepšení optické kvality následné povrchové úpravy. Na takto upravené, jemně přebroušené dřevěné povrchy
je možné používat všechny nátěrové systémy laků a lazur Sikkens
Wood Coatings ředitelných vodou a/nebo s obsahem rozpouštědel.
17
Základní nátěr
CETOL® WP 562 BPD 1
Barevný odstín
Výpis z:
Joinery Color Classics2
(podrobnosti viz
www.sikkens-wood-coatings.com)
Velikost balení
Báze TC/003:
5 l/20 l/100 l
(ve 120l sudu)
Paletová jednotka
72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 100 l = 400 l
Transparentní, základní nátěr odolný proti zamodrání pro dřevěné stavební
díly, pro venkovní použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: namáčením, flutováním, strojním natíráním,
vakumat
Fungicidní účinek: Ochrana před zamodráním.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Zkouška podle
EN 599. Splňuje požadavky normy DIN 68800 Část 3.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace
o produktu.
Oblasti použití: stálorozměrové, částečně
stálorozměrové, nestálorozměrové dřevěné stavební díly
CETOL® WP 566
Barevný odstín
Bezbarvý,
standardní barevné
odstíny Sikkens,
Joinery Color Classics
Velikost balení
Báze TC/003:
5 l/20 l
Paletová jednotka
72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
Vodou ředitelný, transparentní základní nátěr pro dřevěné stavební díly,
pro venkovní a vnitřní použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: akryl a alkydová pryskyřice
Aplikace: namáčením, flutováním, strojním natíráním
blasti použití: stálorozměrové, částečně stálorozměroO
vé, nestálorozměrové dřevěné stavební díly
1: Dostupnost výrobku je závislá na příslušné zemi.
2: Dostupnost barevného odstínu je závislá na příslušné zemi.
18
Barevný odstín
Velikost balení
Standardní barevné
odstíny Sikkens,
Joinery Color Classics
Báze TC/003:
19,6 l
Paletová jednotka
18 × 19,6 l = 352,80 l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
CETOL® SP 520
Úvod
Základní nátěr
Transparentní základní nátěr pro dřevěné stavební díly, pro venkovní
použití s izolačními vlastnostmi proti dřevozbarvujícím doprovodným
látkám ve dřevě.
S obsahem rozpouštědel
Druh pojiva: alkydová pryskyřice
Základní nátěr
Aplikace: namáčením, natíráním
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Mezivrstva
Uzavírací tmel
blasti použití: stálorozměrové, částečně
O
stálorozměrové, nestálorozměrové dřevěné stavební díly
19
Se správným uzavíracím tmelem
se vyvarujete provlhčení
Předcházejte poškození
Jako dlouhodobou, preventivní ochranu před vlhkostí v oblasti V-spár bezpodmínečně doporučujeme, aby se po nanesení základního nátěru do
V-spáry vstříkl elastický tmel Kodrin WV 472 v
případě transparentních systémů nebo Kodrin
WV 470 v případě krycích systémů. Tím budou
mít vaši zákazníci zaručenou dlouhodobou životnost svých dřevěných oken.
Profesionální tip
Akrylový tmel
Vytržení při hoblování nebo
dírky od červotočů – pomocí jemného akrylového tmelu v praktické, uživatelsky
příjemné tubě se tyto vady
opraví velmi rychle.
Ochrana příčného dřeva
Uzavírací tmel na ochranu
příčného dřeva Kodrin
WV 456 na vodní bázi
zajistí spolehlivé uzavření
příčných řezů dřeva, snadno se nanáší štětcem.
Do neošetřené V-spáry vniká vlhkost.
Uzavřená V-spára je vodotěsná.
20
Dodatečná ochrana příčného dřeva
Dřevěná okna jsou funkční pouze tak dlouho,
dokud jsou na všech místech bezpečně chráněná. Některá určitá místa v konstrukci jsou mimořádně ohrožená. Například rohové spoje na oknech jsou vždy silně namáhané. Zde se
soustřeďují síly vyvolané pohybem dřeva v různých směrech, což může rychle vést k rozevření
V-spár. Tím se dveře a vrata otevírají pro vnikání
vlhkosti. Výsledek: Dřevo bobtná a mohou do něj
proniknout spory hub. Pak mohou následovat
další škody. Zde pomohou naše uzavírací přípravky.
Uzavírací tmel
Barevný odstín
750 ml
Objednací
jednotka
6 × 750 ml = 4,5 l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Bezbarvý
Velikost balení
Úvod
Kodrin WV 456
Bezbarvý uzavírací tmel na vodní bázi ke spolehlivému uzavření pórů příčných řezů dřeva. Pro krycí a transparentní povrchové úpravy, aplikace po
základním nátěru.
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: natíráním, stěrkováním
Kodrin WV 457
Základní nátěr
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Barevný odstín
250 ml
Objednací
jednotka
10 × 250 ml = 2,5 l
Uzavírací tmel
Bezbarvý
Velikost balení
Bezbarvý ochranný tmel na vodní bázi pro uzavření příčných řezů dřeva ve
V-spárách u dřevěných oken a dveří k ochraně před vniknutím vlhkosti, pro
venkovní a vnitřní použití. Pro krycí (barevné) a transparentní povrchové
úpravy, aplikace po základním nátěru.
Druh pojiva: speciální polymerová disperze
Barevný odstín
Bílá
Velikost balení
250 ml
Objednací
jednotka
10 × 250 ml = 2,5 l
Ostatní produkty
Bílý ochranný tmel na vodní bázi pro uzavření příčných řezů dřeva ve V-spárách u dřevěných oken a dveří k ochraně před vniknutím vlhkosti, pro venkovní a vnitřní použití. Pro krycí (bílé a světlé) povrchové úpravy, aplikace
po základním nátěru.
Konečná vrstva
Kodrin WV 458
Mezivrstva
Aplikace: vstříknutím do V-spáry a rozetřením pomocí prstů
Oblasti použití: stálorozměrové a částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Druh pojiva: speciální polymerová disperze
Informace a služby
Aplikace: vstříknutím do V-spáry a rozetřením pomocí prstů
Oblasti použití: stálorozměrové a částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly
21
Uzavírací tmel
Kodrin WV 470
Barevný odstín
Velikost balení
(bílá a světlá povrchová úprava)
Bílá
320 ml kartuše
Objednací
jednotka
12 × 320 ml = 3 840 ml
Elastický tmel na V-spáry v oblasti parapetů, u dřevěných
oken a dveří, proti vniknutí vlhkosti. Pro krycí bílé a světlé povrchové úpravy, aplikace po základním nátěru.
Druh pojiva: speciální polymerová disperze
Aplikace: vstříknutím dávkovací pistolí a následným
rozetřením pomocí stěrky nebo prstů
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
Kodrin WV 472
(transparentní a krycí (barevné)
povrchové úpravy)
Elastický tmel na V-spáry v oblasti parapetů, u dřevěných
oken a dveří, proti vniknutí vlhkosti. Pro transparentní
a krycí (barevné) povrchové úpravy, aplikace po základním nátěru.
Druh pojiva: speciální polymerová disperze
Aplikace: vstříknutím dávkovací pistolí a následným
rozetřením pomocí stěrky nebo prstů
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
22
Barevný odstín
Polotransparentní
Velikost balení
320 ml kartuše
Objednací
jednotka
12 × 320 ml = 3 840 ml
Stěrkový tmel
Bílá
Velikost balení
400 g tuba
Objednací
jednotka
Úvod
Barevný odstín
12 × 400 g = 4 800 g
Impregnace/
impregnační základní nátěr
jemný akrylový tmel
Stěrkový tmel pro krycí povrchové úpravy pro venkovní
a vnitřní použití K uzavírání malých defektních ploch,
míst vytržených při hoblování a dírek od červotočů na
dřevěném povrchu opatřeném základním nátěrem.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: styrolakrylát
Základní nátěr
Aplikace: běžnými stěrkami/noži
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Mezivrstva
Uzavírací tmel
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
23
Mezivrstva jako
„optimalizace systému“ pro lepší výsledky
Dvouvrstvé laky (mezivrstva a konečná vrstva) se zpravidla provádějí stejným produktem. Ale v mnoha případech lze pomocí kombinace produktů dosáhnout lepších výsledků. Sikkens Wood Coatings proto doporučuje u určitých dřevin kombinovaná řešení,
která zabraňují pozdějšímu vytváření oslabených míst.
Lazurovací mezivrstvy
Tvrdá dřeva s hruboporézní strukturou často nejsou po nanesení obvyklé, stříkané mezivrstvy
na okrajích pórů a hranách optimálně překrytá.
Proto se na těchto místech nemůže při nanesení
konečné vrstvy vytvořit homogenní uzavřený film
s dostatečně vyplněnými póry. Tyto kritické oblasti jsou pak později potenciálně oslabované
působením povětrnostních vlivů, protože zde
může dojít k pronikání vlhkosti a UV záření.
Mezivrstva v takových případech zvyšuje bezpečnost nátěrového systému.
24
Krycí mezivrstvy
U dřevin s vysokým obsahem doprovodných
látek (kromě modřínu) poskytuje RUBBOL®
WM 270 v kombinaci s izolačním základním
nátěrem dobrou ochranu před probarvením.
Při tom je ale bezpodmínečně nutné dodržet
doporučenou dobu schnutí (viz technický list).
Mezivrstva
Velikost balení
Paletová jednotka
Bílá
Barevný odstín
Velikost balení
Bílá
20 l
120 l
Úvod
Barevný odstín
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
RUBBOL® WM 270
Bílá mezivrstva s izolačním účinkem proti probarvování dřevozbarvujícími
doprovodnými látkami ve dřevě pro stavební díly ze dřeva (nevhodná pro
modřín), pro venkovní a vnitřní použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: akryl a alkydová pryskyřice
Základní nátěr
Aplikace: stříkáním
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
20 l
120 l
Paletová jednotka
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Bílý základní nátěr a mezivrstva pro dřevěné stavební díly, pro venkovní
a vnitřní použití. Velmi vhodný pro dřeviny s hruboporézní strukturou.
Dvojnásobným flutováním je možné dosáhnout vrstvy, která bude mít
za sucha tloušťku až 30 μm.
Mezivrstva
Vodou ředitelný
Uzavírací tmel
RUBBOL® WM 274
Druh pojiva: akryl a alkydová pryskyřice
Aplikace: namáčením, flutováním
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
25
Mezivrstva
CETOL® WM 610
Barevný odstín
Velikost balení
Bezbarvý: 003
Paletová jednotka
20 l
18 × 20 l = 360 l
Vysoce transparentní mezivrstva pro dřevěné stavební díly, pro venkovní a
vnitřní použití. Velmi dobře překrývá a vyplňuje póry u hruboporézního dřeva.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
CETOL® WM 665
Vysoce transparentní mezivrstva pro dřevěné stavební díly, pro venkovní
použití. Díky mimořádným překrývacím schopnostem zlepšuje ochranu
dřeva a zajišťuje překrytí a vyplnění pórů.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: akrylátový kopolymer
Aplikace: namáčením, flutováním
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
26
Barevný odstín
Bezbarvý: 003
Velikost balení
20 l
120 l
Paletová jednotka
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Barevný odstín
Bezbarvý: 003
Velikost balení
Paletová jednotka
20 l
120 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
CETOL® WM 675
Iontová uzavírací
technologie
Úvod
Mezivrstva
Vysoce transparentní, izolační mezivrstva pro dřevěné stavební díly,
pro venkovní a vnitřní použití, velmi dobře překrývá a vyplňuje póry.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: speciální akrylátový kopolymer
CETOL® WM 680
Iontová uzavírací
technologie
Další informace o iontové uzavírací technologii se dozvíte na straně 50.
Barevný odstín
Bezbarvý: 003
Velikost balení
Paletová jednotka
20 l
18 × 20 l = 360 l
Uzavírací tmel
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Základní nátěr
Aplikace: namáčením, flutováním
Vysoce transparentní, izolační mezivrstva pro dřevěné stavební díly,
pro venkovní a vnitřní použití, velmi dobře překrývá a vyplňuje póry.
Vodou ředitelný
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Další informace o iontové uzavírací technologii se dozvíte na straně 50.
Informace a služby
Aplikace: stříkáním, natíráním (jen pro částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly)
Oblasti použití: stálorozměrové a částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Mezivrstva
Druh pojiva: speciální akrylátový kopolymer
27
Pro dobrou ochranu: krycí a lazurovací
konečné vrstvy s dlouhodobou ochranou.
Pro dřevěné stavební díly s vysokými nároky na životnost a estetiku jsou zde konečné
vrstvy Sikkens Wood Coatings.
Krycí povrchové úpravy produktové řady
RUBBOL® zajišťují výrazně delší životnost dřevěných oken a dveří. Krycí povrchové úpravy
jsou mimořádně odolné.
Lazurovací konečné povrchové úpravy CETOL®
propůjčují dřevu přirozený, svěží a atraktivní
vzhled a zajišťují navíc ochranu povrchu.
28
Vylepšené vlastnosti laku dělají vrstvu odolnější
vůči mechanickému namáhání.
Přesvědčte své zákazníky transparentním a stejnoměrným povrchem – k dispozici jsou různé
stupně lesku a mnoho odstínů laků v barvě
dřevin.
Hedvábně matná, krycí mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné stavební
díly, pro venkovní a vnitřní použití. Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
a dlouhodobá elasticita.
Barevný odstín
Čistě bílá
RAL 9010
Dopravní bílá
RAL 9016
Barevné odstíny
z 4041
Color Concept,
RAL a NCS
Vodou ředitelný
Velikost balení
Paletová jednotka
20 l
18 × 20 l = 360 l
20 l
120 l
Báze W05:
5 l/10 l/20 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
60 × 5 l = 300 l
36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
72 × 4,9 l = 352,8 l
36 × 9,8 l = 352,8 l
18 × 19,6 l = 352,8 l
Báze N00:
4,9 l / 9,8 l / 19,6 l
Druh pojiva: čistý akrylát
Impregnace/
impregnační základní nátěr
RUBBOL® WF 382
Technologie Duraflex
Úvod
Konečná vrstva
Hedvábně lesklá, krycí mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné stavební
díly, pro venkovní a vnitřní použití. Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
a dlouhodobá elasticita.
Vodou ředitelný
Barevný odstín
Dopravní bílá
RAL 9016,
Čistě bílá RAL 9010
Barevné odstíny
z 4041
Color Concept,
RAL a NCS
Velikost balení
Paletová jednotka
20 l
18 × 20 l = 360 l
Báze W05:
5 l / 10 l / 20 l
60 × 5 l = 300 l
36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
72 × 4,9 l = 352,8 l
36 × 9,8 l = 352,8 l
18 × 19,6 l = 352,8 l
Báze N00:
4,9 l / 9,8 l / 19,6 l
Druh pojiva: čistý akrylát
Uzavírací tmel
RUBBOL® WF 387
Technologie Duraflex
Další informace o technologii Duraflex se dozvíte na straně 51.
Mezivrstva
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Základní nátěr
Aplikace: stříkáním
Aplikace: stříkáním
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Další informace o technologii Duraflex se dozvíte na straně 51.
Informace a služby
Oblasti použití: stálorozměrové a částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly
29
Konečná vrstva
RUBBOL® WF 375
Barevný odstín
Barevné odstíny
z 4041
Color Concept, RAL
a NCS
Velikost balení
Paletová jednotka
Báze W05:
10 l
Báze N00:
9,8 l
36 × 10 l = 360 l
36 × 9,8 l = 352,8 l
Lesklá, krycí mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné stavební díly,
pro venkovní a vnitřní použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
Oblasti použití: stálorozměrové a částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly
RUBBOL® WF 378
Barevný odstín
Velikost balení
Paletová jednotka
RUBBOL WF 378
®
Hedvábně lesklá, krycí mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné stavební
díly, pro venkovní a vnitřní použití, s dobrým nanášením.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
Dopravní bílá
RAL 9016
barevný
RUBBOL®
WF 378 (HP)*
Barevné odstíny
z 4041
Color Concept, RAL
a NCS
20 l
18 × 20 l = 360 l
Báze W05:
5 l / 10 l / 20 l
60 × 5 l = 300 l
36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
72 × 4,9 l = 352,8 l
36 × 9,8 l = 352,8 l
18 × 19,6 l = 352,8 l
Báze N00:
4,9 l / 9,8 l / 19,6 l
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
*Od označení „HP“ u barevných bází bude v budoucnu brzy upuštěno. Kvalita tím nebude dotčena.
30
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
RUBBOL® WF 373
Paletová jednotka
RUBBOL® WF 380
Dopravní bílá
RAL 9016
Čistě bílá
RAL 9010
barevný
RUBBOL®
WF 380 (HP)*
Barevné odstíny
z 4041
Color Concept, RAL
a NCS
20 l
120 l
20 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
18 × 20 l = 360 l
Báze W05:
5 l / 10 l / 20 l
60 × 5 l = 300 l
36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
72 × 4,9 l = 352,8 l
36 × 9,8 l = 352,8 l
18 × 19,6 l = 352,8 l
Barevný odstín
Velikost balení
Dopravní bílá
RAL 9016
Báze N00:
4,9 l / 9,8 l / 19,6 l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Vodou ředitelný
Velikost balení
Základní nátěr
Hedvábně matná, krycí mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné stavební
díly, pro venkovní a vnitřní použití, s dobrým nanášením.
Barevný odstín
Paletová jednotka
10 l
20 l
36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
Uzavírací tmel
RUBBOL® WF 380
Úvod
Konečná vrstva
Mezivrstva
Hedvábně lesklá, krycí dvousložková mezivrstva a konečná vrstva pro domovní dveře. Před aplikací je nutné provést překrytí přípravkem WV 850.
Pouze u dřevěných stavebních dílů, které nejsou vystavené povětrnostním
vlivům, jako např. dřevohliníkové konstrukce a jiné dřevěné povrchy ve vnitřním použití, je možné upustit od přidání přípravku WV 850.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: kombinace akrylátu a polyuretanu
Aplikace: stříkáním
Mezivrstva a konečná vrstva s metalickým efektem pro dřevěné stavební díly,
pro venkovní a vnitřní použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
Barevný odstín
Velikost balení
Bílý hliník metalický,
myší šedá metalická,
zlatavě bronzová metalická, dopravní červená metalická, rubínově červená
metalická, ultramarínově modrá metalická,
mechově zelená metalická a metalické barevné odstíny DB.
Konečná vrstva
Paletová jednotka
10 l
36 × 10 l = 360 l
Ostatní produkty
RUBBOL® WF 390
Kombinovatelný s WP 151: Strana 16 a WV 850: Strana 46
Informace a služby
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
31
Konečná vrstva
CETOL® WF 757
Vodou ředitelná, transparentní hedvábně lesklá mezivrstva a konečná vrstva
pro dřevěné stavební díly, pro venkovní a vnitřní použití.
Barevný odstín
Bezbarvý,
lazurovací, různé barevné odstíny, např.
kolekce Joinery Color
Classics
Velikost balení
Báze TC:
20 l
Paletová jednotka
18 × 20 l = 360 l
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistě akrylátová disperze
Aplikace: stříkáním
Oblasti použití: na okna a dveře, pro částečně
stálorozměrové dřevěné konstrukce
CETOL® WF 952
Technologie Duraflex
Barevný odstín
Standardní barevné
odstíny Sikkens
Wood Coatings,
Joinery Color Classics
Velikost balení
Báze TU:
5 l / 20 l
Paletová jednotka
72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
Hedvábně matná, transparentní mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné
stavební díly, pro venkovní a vnitřní použití, s maximální ochranou proti UV
záření. Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhodobá elasticita.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
CETOL® WF 957
Technologie Duraflex
Další informace o technologii Duraflex se dozvíte na straně 51.
Barevný odstín
Standardní barevné
odstíny Sikkens
Wood Coatings,
Joinery Color Classics
Velikost balení
Báze TU:
5 l / 20 l
Paletová jednotka
72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
Hedvábně lesklá, transparentní mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné
stavební díly, pro venkovní a vnitřní použití, s maximální ochranou proti UV
záření. Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhodobá elasticita.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
Oblasti použití: stálorozměrové a částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly
32
Další informace o technologii Duraflex se dozvíte na straně 51.
Hedvábně matná, transparentní mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné
stavební díly, pro venkovní a vnitřní použití.
Barevný odstín
Bezbarvý,
standardní barevné
odstíny Sikkens Wood
Coatings,
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC/003:
5 l / 20 l / 120 l
Paletová jednotka
72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Vodou ředitelný
Impregnace/
impregnační základní nátěr
CETOL® WF 950
Úvod
Konečná vrstva
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
Hedvábně lesklá, transparentní mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné
stavební díly, pro venkovní a vnitřní použití.
Barevný odstín
Bezbarvý,
standardní barevné
odstíny Sikkens Wood
Coatings,
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC/003:
5 l / 20 l / 120 l
Paletová jednotka
72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Uzavírací tmel
CETOL® WF 955
Základní nátěr
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
CETOL® WF 973
Hedvábně lesklá, transparentní dvousložková mezivrstva a konečná vrstva
pro domovní dveře. Před aplikací je nutné provést překrytí přípravkem
WV 850. Pouze u dřevěných stavebních dílů, které nejsou vystavené povětrnostním vlivům, jako např. dřevohliníkové konstrukce a jiné dřevěné povrchy
ve vnitřním použití, je možné upustit od přidání přípravku WV 850.
Barevný odstín
Bezbarvý,
standardní barevné
odstíny Sikkens Wood
Coatings,
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC/003:
10 l / 20 l
Paletová jednotka
36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
Ostatní produkty
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Konečná vrstva
Mezivrstva
Aplikace: stříkáním
Vodou ředitelný
Aplikace: stříkáním
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
Kombinovatelný s WP 850: Strana 46
Informace a služby
Druh pojiva: kombinace akrylátu a polyuretanu
Konečná vrstva
Vrstvy s přírodním efektem
Vrstvy s přírodním efektem:
zachovávají přírodní krásu dřeva
Již od nepaměti patří dřevo k materiálům s téměř
neomezenou rozmanitostí použití. Jako stavební
materiál, který znovu dorůstá a zpracovává se
s úsporou energií, má mimořádnou ekologickou
hodnotu. Dřevo má ale nejen poutavou minulost,
ale také velkou budoucnost. Protože má vynikající materiálové vlastnosti a vytváří příjemnou atmosféru bydlení, stavějí se z něj domy a vyrábějí
se z něj okna, dveře, nábytek a podlahy.
Když dřevo vnímáte všemi smysly, cítíte jeho
hodnotu a vidíte jeho přirozenou krásu. Povrchové úpravy Sikkens Wood Coatings s přírodním
efektem uchovávají tuto krásu, dodávají dřevu
ochranu a prodlužují jeho životnost. Transparentní, hedvábně matné povrchy zdůrazňují strukturu
dřeva a ukazují dřevo jako materiál z jeho nejkrásnější stránky.
Potěšení z přírody
Abyste si mohli dlouho užívat zahradní nábytek z přírodního dřeva bez většího vynaložení úsilí na údržbu, máme pro vás vhodné výrobky:
s našimi oleji a lazurami vám nabízíme výrobky, které jsou odolné vůči povětrnostním
vlivům a odpuzují vodu. Snadno se aplikují,
poskytují vynikající ochranu a zachovávají
krásu zahradního vybavení. U lazur nabízíme díky atraktivní paletě barevných odstínů
velký prostor pro výběr úpravy.
34
Polomatná, transparentní mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné stavební
díly, pro venkovní a vnitřní použití. Slabovrstvý, resp. středně silnovrstvý lazurovací systém, zvýrazňuje jako lazura s přírodním efektem charakteristickou strukturu dřeva.
Barevný odstín
Bezbarvý,
standardní barevné
odstíny Sikkens
Wood Coatings,
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC/003:
20 l
Paletová jednotka
18 × 20 l = 360 l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
CETOL® WF 748
Úvod
Konečná vrstva
Vrstvy s přírodním efektem
Vodou ředitelná vrstva s přírodním efektem
Druh pojiva: čistý akrylát
Matná, transparentní mezivrstva a konečná vrstva pro dřevěné stavební díly,
pro venkovní a vnitřní použití. Tenkovrstvý, resp. středněvrstvý lazurovací
systém. Jako lazura s přírodním efektem zvýrazňuje charakteristickou
strukturu dřeva.
Bezbarvý,
standardní barevné
odstíny Sikkens
Wood Coatings,
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC/003:
5 l / 20 l
Paletová jednotka
72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
Mezivrstva
Vodou ředitelná vrstva s přírodním efektem
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
(2 × 80 až 120 μm nebo 1 × 150 až max. 200 μm)
Oblasti použití: stálorozměrové a částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Přirozeně matná, transparentní mezivrstva a konečná vrstva pro vnitřní
a venkovní použití. Jako lazura s přírodním efektem zvýrazňuje charakteristickou strukturu dřeva.
Barevný odstín
Bezbarvý,
standardní barevné
odstíny Sikkens
Wood Coatings,
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC/003:
5 l / 20 l / 120 l
Paletová jednotka
72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l
Ostatní produkty
CETOL® WF 980
Uzavírací tmel
Barevný odstín
Konečná vrstva
CETOL® WF 758
Základní nátěr
Aplikace: stříkáním
(2 × 80 až 120 μm nebo 1 × 150 až max. 200 μm)
Oblasti použití: stálorozměrové a částečně
stálorozměrové dřevěné stavební díly
Vodou ředitelná vrstva s přírodním efektem
Informace a služby
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: stříkáním
blasti použití: stálorozměrové a částečně
O
stálorozměrové dřevěné stavební díly
35
Konečná vrstva
Speciální systémy povrchových úprav
Ochrana pro dřevo ve venkovním použití – CETOL® WF 771
Dřevo podtrhuje přírodní prostředí v zahradě a na terase. Při použití dřeva se všude zvyšuje pocit útulnosti a vytváří se působivá atmosféra. V každém venkovním prostředí, kde
přímo působí povětrnostní vlivy, je dřevo vystaveno extrémnímu namáhání a vyžaduje
zvláštní ochranu.
Pro svět plný nových barev
S výrobkem CETOL® WF 771 jsme vyvinuli speciální lazuru, která zachovává jedinečné působení
dřeva a leskne se zářivými barvami. Uplatnění
najde např. u teras, obložení fasád, zahradních
altánků a domků, pergol a také krovů, střešních
podhledů, obkladů a dřevěných konstrukcí.
Způsob působení pojiva
Self-Stratifying©
Pojivo 1
Pojivo 2
Naše kolekce Never Ending Impressions vám
nabízí velké spektrum intenzivních barev a harmonicky sladěných barevných odstínů. Zákazníci, jako McDonald’s® nebo Walt Disney World®,
už tuto rozmanitost barev využívají. Další informace najdete na straně 59.
V tomto případě zde byly úspěšně nasazeny dvě
naše technologie: CETOL® WF 771 se saturačním efektem Saturator-Effekt® vyplňuje póry dřeva a prodlužuje tím jeho životnost. Pojivo Self
-Stratifying® zajišťuje dvěma různými vrstvami
dobrou přilnavost a zároveň ochranu proti UV
záření a vlhkosti. Tedy to nejlepší, co se dřevu
může stát – a zvláště pro středně až silně namáhané dřevěné povrchy!
CETOL® WF 771
Barevný odstín
Never Ending
Impressions.
Další barevné odstíny
na požádání.
Matná, transparentní základní vrstva, mezivrstva a konečná vrstva v třívrstvém systému z jedné nádoby pro dřevěné podlahy a také jiné částečně stálorozměrové a nestálorozměrové dřevěné stavební díly ve venkovním použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: akryl a alkydová pryskyřice
Aplikace: natíráním, strojním natíráním, vakumat,
namáčením, flutováním
blasti použití: částečně stálorozměrové, nestálorozO
měrové dřevěné stavební díly
36
Never Ending
Impressions.
Velikost balení
Báze TU:
2,5 l / 10 l
Paletová jednotka
144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l
Barevný odstín
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC/003:
1 l / 2,5 l / 10 l
Paletová jednotka
462 × 1 l = 462 l
144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l
Hedvábně matná, transparentní základní vrstva, mezivrstva a konečná vrstva
pro dřevěné stavební díly. Použitelná jako třívrstvý systém z jedné nádoby,
pro venkovní a vnitřní použití.
Impregnace/
impregnační základní nátěr
CETOL® WF 761
Úvod
Konečná vrstva
Speciální systémy povrchových úprav
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Základní nátěr
Aplikace: natíráním, stříkáním
blasti použití: částečně stálorozměrové,
O
nestálorozměrové dřevěné stavební díly
Hedvábně matná, krycí základní vrstva, mezivrstva a konečná vrstva pro
dřevěné stavební díly. Použitelná jako třívrstvý systém z jedné nádoby, pro
venkovní a vnitřní použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Dopravní bílá
RAL 9016
Barevný: Barevné
odstíny
z 4041 Color Concept,
RAL a NCS
Velikost balení
2,5 l / 10 l
Báze W05:
1 l / 2,5 l / 10 l
Báze M15:
0,98 l / 2,45 l / 9,8 l
Báze N00:
0,96 l / 2,4 l / 9,6 l
Paletová jednotka
144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l
462 × 1 l = 462 l
144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l
462 × 0,98 l = 452,76 l
144 × 2,45 l = 352,8 l
36 × 9,8 l = 352,8 l
462 × 0,96 l = 443,52 l
144 × 2,4 l = 345,6 l
36 × 9,6 l = 345,6 l
Aplikace: natíráním, stříkáním
Uzavírací tmel
Barevný odstín
Mezivrstva
RUBBOL® WF 361
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
blasti použití: částečně stálorozměrové,
O
nestálorozměrové dřevěné stavební díly
37
Sikkens Wood Coatings doplňkové přípravky –
wellness pro dřevěná okna
Dřevěná okna jsou hodnotné výrobky, které zvyšují hodnotu bydlení, vytvářejí útulnou
atmosféru a vzbuzují pocit komfortu. Pro dlouhodobé zachování takového působení
je třeba dopřát wellness program také samotnému dřevu.
Snadná péče ve dvou krocích
pro dřevěná okna
1) Dřevěné povrchy s povrchovou úpravou vyčistěte speciálním čisticím prostředkem.
2) Pomocí houbičky naneste na očištěné plochy rovnoměrně ošetřovací
mléko. Hotovo!
38
Ošetřovací sada pro okna
Čištění a údržba s osvědčenou ošetřovací sadou
Sikkens Wood Coatings ošetřovací sada
(sestávající ze speciálního čisticího přípravku
a ošetřovacího mléka pro okna) jsou nezbytné
pro zachování hodnoty oken. Ať už se jedná
o lakovaná nebo lazurovaná okna, toto duo –
speciální čisticí přípravek a ošetřovací mléko –
nejen ochrání, ale také oživí barvy. Okna vašich
zákazníků opět zazáří novým leskem. Po použití
speciálního čisticího přípravku se doporučuje
ošetření připravené vrstvy naším ošetřovacím
mlékem. Ošetřovací mléko je třeba nanášet
1x ročně, aby se tak prodloužily intervaly údržby
a celková životnost.
Ošetřovací utěrka pro domovní dveře
Ať už se jedná o lakované nebo lazurované
domovní dveře – ošetřovací utěrka Pflegetuch
dodá dveřím nový lesk a ochrání je navíc před
nečistotami a působením povětrnostních vlivů.
Je vhodné pravidelné používání (1x ročně),
aby se účinně prodloužily renovační intervaly
a životnost vašich kvalitních dřevěných dveří.
Všeobecné pokyny k ošetřování
Doporučujeme pravidelné čištění dřevěných stavebních prvků teplou vodou a šetrným čisticím
prostředkem, jak ve vnitřním, tak ve venkovním
použití a také v oblasti drážek. Je třeba dbát na
to, aby byly volné odvodňovací otvory k odtékání
srážkové vody. Důležité je také naolejování kování sprejem na kování pro jednoduché otevírání
a zavírání stejně tak jako i ošetření gumových
těsnění ošetřovacím prostředkem na těsnění pro
trvalou elasticitu a dobrou izolaci. Tímto ošetřením zajistíte dlouhotrvající dobrou životnost oken
a dveří.
Ostatní produkty
Ošetřovací přípravky
Bezbarvý
Jednotky
Úvod
Úvod
Barevný odstín
1 souprava = 2 x 250 ml /
10 kusů v kartonu
Impregnace/
Impregnační
základní nátěr
nátěr
impregnační základní
Ošetřovací sada
pro okna
Pravidelná a šetrná péče o okna osvěžuje jejich lesk a obnovuje odolnost
oken proti povětrnostním vlivům. Pravidelné používání prodlužuje renovační
intervaly.
Barevný odstín
Jednotky
Bezbarvý
1 kus = 250 ml
12 kusů v kartonu
Barevný odstín
Bezbarvý
Jednotky
1 souprava = 2 x 250 ml /
10 kusů v kartonu
Konečná vrstva
Konečná vrstva
Vodný čisticí roztok k čištění a odmašťování uzavřených povrchů, jako jsou
lakované a lazurované povrchy, plasty, kovy atd.
Použití: k hloubkovému čištění před použitím ošetřovacího mléka nebo ošetřovací utěrky (okna + domovní dveře):
Ošetřovací utěrka
Sikkens Wood
Coatings
Mezivrstva
Mezivrstva
Speciální čisticí
přípravek pro okna
a dveře
Uzavírací tmel
Uzavírací tmel
Ošetřovací mléko k oživení a ochraně povrchů dřevěných oken namáhaných
povětrnostními vlivy. Pravidelné používání (1x ročně) prodlužuje renovační
intervaly.
Barevný odstín
Jednotky
30 kusů v kartonu
Informace a služby
Informace a služby
Šetrným ošetřením se oživuje lesk domovních dveří ze dřeva a navrací se
jejich odolnost proti povětrnostním vlivům. Pravidelné používání prodlužuje
renovační intervaly.
Ostatní produkty
Ostatní produkty
Ošetřovací mléko
pro okna
Základní nátěr
Základní nátěr
Obsah: Speciální čistící přípravek (250 ml), ošetřovací
mléko (250 ml), houbička, návod k použití (leták)
39
Ostatní produkty
Udržovací přípravky
Sikkens Wood Coatings doplňkové přípravky – neboť ošetřované dřevo má delší
životnost.
Aby se vaši zákazníci mohli dlouho radovat ze svých oken a domovních dveří, je nezbytné provádět pravidelně profesionální údržbu a pravidelné čištění a ošetřování. Tím se
také prodlužují renovační intervaly.
Správná ochrana pro vaše dřevěná okna
Abyste se vyvarovali poškození nebo skvrn na
rámech, křídlech nebo sklech při stavebních,
omítacích a malířských pracích, je třeba pečlivě
chránit všechny povrchy okolo oken. Použité fólie a lepicí pásky nesmějí obsahovat změkčovadla a rozpouštědla a musejí být odolné proti
UV záření a povětrnostním vlivům (např. tesa
4438). Dřevěné prvky nikdy neponechávejte přelepené nebo zakryté déle než dva týdny, jinak by
mohlo dojít ke škodlivému zadržování vlhkosti ve
dřevě. Během tří měsíců po montáži by se měly
dokončit veškeré omítací a malířské práce.
Údržba povrchové úpravy
Údržba povrchové úpravy dřevěných oken by se
měla provádět v pravidelných intervalech. Podle
místa instalace doporučujeme provádět údržbu
krycích povrchových úprav po 4 až 5 letech a lazurovacích povrchových úprav po 2 až 3 letech.
K dispozici máte následující ekologicky nezávadné a vodou ředitelné produkty Sikkens Wood
Coatings.
40
Údržba
I u těch nejlepších výrobků se mohou v ojedinělých případech objevit nedostatky. Aby mohly být
rychle napraveny, je třeba dbát následujícího:
Je důležité řídit se doporučeními k ošetřování
a údržbě a jednou ročně kontrolovat povrchovou
úpravu vzhledem k mechanickým poškozením.
Je nezbytně nutné ihned okamžitě provést odbornou opravu jednotlivých, i menších poškozených míst a ve škodním případě ji doložit. To
konkrétně znamená: Jsou-li při ošetřování zjištěny malé škody v povrchové úpravě, je nutné je
ihned napravit v rámci údržby, aby se předešlo
rozšiřování poškození, a zajistit údržbu ochranného povrstvení. K provedení údržby se příslušné oblasti upravují vždy alespoň od V-spáry
k V-spáře. Povrstvení, které už není nosné, se
musí odstranit a dřevo pod ním se zabrousí do
té míry, aby už nebyly vidět zašedlé oblasti.
Staré nosné povrstvení stačí zabrousit jen mírně. Na čistém, suchém a nosném podkladu se
může provést údržbový nátěr odpovídajícími
produkty k údržbě s aplikací natíráním.
Ostatní produkty
Udržovací přípravky
Barevný odstín
Velikost balení
1l
6x1l=6l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Bezbarvý
Objednací
jednotka
Úvod
ST 860
Tekutá přísada k výrobě roztíratelné/ho udržovací/ho laku/lazury ze stříkacích
produktů ředitelných vodou. Použití pouze k opravám malých poškození
(„Spot Repair“).
Vodou ředitelný
RUBBOL® WP 105
Základní nátěr
Barevný odstín
Velikost balení
Bílá
Objednací
jednotka
1l
6x1l=6l
Uzavírací tmel
Aplikace: Poměr míšení 1:10; přidání
přísady ke stříkacímu produktu v poměru 1 díl ST 860
na 10 dílů laku/lazury. Směs dobře promíchejte. Aplikujte natíráním.
Oblasti použití: Pro opravy menších poškození nových
konečných vrstev na dřevěných oknech, ke kterým došlo
při přepravě nebo montáži (nevhodné pro renovaci
ploch poškozených povětrnostními vlivy).
Mezivrstva
Bílý základní nátěr s izolačními vlastnosti pro údržbu dřevěných stavebních
dílů, pro venkovní a vnitřní použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: akryl a alkydová pryskyřice
Aplikace: natíráním
Lazurovací základní nátěr k údržbě dřevěných stavebních dílů, pro venkovní
a vnitřní použití.
Barevný odstín
Standardní barevné
odstíny Sikkens,
Joinery Color Classics.
Další odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC:
1l
Objednací
jednotka
6x1l=6l
Ostatní produkty
CETOL® WP 510
Konečná vrstva
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
Vodou ředitelný
Druh pojiva: akrylátový kopolymer
Informace a služby
Aplikace: natíráním
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
41
Ostatní produkty
Udržovací přípravky
RUBBOL® WF 310
Barevný odstín
Dopravní bílá
RAL 9016
Barevné odstíny
z 4041 Color Concept,
RAL a NCS
Hedvábně matná, krycí mezivrstva a konečná vrstva k údržbě dřevěných
stavebních dílů, pro venkovní a vnitřní použití.
Velikost balení
Objednací
jednotka
1l
6x1l=6l
Báze W05:
1l
Báze N00:
0,98 l
6x1l=6l
6 x 0,98 l = 5,88 l
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: natíráním
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
RUBBOL® WF 318
Barevný odstín
Velikost balení
Dopravní bílá
RAL 9016
Objednací
jednotka
1l
6x1l=6l
Hedvábně lesklá, krycí mezivrstva a konečná vrstva k údržbě dřevěných
stavebních dílů, pro venkovní a vnitřní použití.
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: natíráním
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
Profesionální tip
Když se dřevěné stavební díly omylem poškodí při instalaci, můžete malá poškození napravit pomocí našich vhodných natíracích produktů s odpovídajícím leskem a barevným odstínem. Údržbový nátěr provedete velmi jednoduše: Očistěte starou poškozenou povrchovou vrstvu a lehce ji obruste brusným papírem (zrnitost 200–220). Poté povrchovou vrstvu zabroušeného podkladu natřete jednou až dvakrát požadovaným barevným odstínem. Odpovídající kvalitní produkt najdete v následující tabulce.
Konečná vrstva, Průmyslová první povrchová úprava
Odpovídající základní nátěr
Odpovídající opravovací povrchová
úprava
RUBBOL® WF 382/RUBBOL® WF 380
RUBBOL® WP 105
RUBBOL® WF 310
RUBBOL WF 387/RUBBOL WF 378
RUBBOL WP 105
RUBBOL® WF 318
CETOL® WF 952/CETOL® WF 950
CETOL® WP 510
CETOL® WF 910
CETOL® WF 957/CETOL® WF 955
CETOL® WP 510
CETOL® WF 915
CETOL WF 980
CETOL WP 510
CETOL® WF 905
®
®
42
®
®
®
Ostatní produkty
Udržovací přípravky
Matná, lazurovací mezivrstva a konečná vrstva k údržbě dřevěných stavebních dílů, pro venkovní a vnitřní použití.
Standardní barevné
odstíny Sikkens,
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC:
1l
Objednací
jednotka
Úvod
Barevný odstín
6x1l=6l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
CETOL® WF 905
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistá akrylátová disperze
Aplikace: natíráním
Hedvábně matná, lazurovací mezivrstva a konečná vrstva k údržbě dřevěných stavebních dílů, pro venkovní a vnitřní použití.
Barevný odstín
Standardní barevné
odstíny Sikkens,
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC:
1l
Objednací
jednotka
6x1l=6l
Uzavírací tmel
CETOL® WF 910
Základní nátěr
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
Vodou ředitelný
Druh pojiva: čistý akrylát
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
CETOL® WF 915
Hedvábně lesklá, lazurovací mezivrstva a konečná vrstva k údržbě dřevěných stavebních dílů, pro venkovní a vnitřní použití.
Barevný odstín
Standardní barevné
odstíny Sikkens,
Joinery Color Classics.
Další barevné odstíny
na požádání.
Velikost balení
Báze TC:
1l
Objednací
jednotka
6x1l=6l
Ostatní produkty
Vodou ředitelný
Konečná vrstva
Mezivrstva
Aplikace: natíráním
Druh pojiva: čistý akrylát
Aplikace: natíráním
Informace a služby
Oblasti použití: stálorozměrové dřevěné stavební díly
43
Ostatní produkty
Doplňkové přípravky
Produkty, které usnadňují práci
K lepší a čisté aplikaci našich laků a lazur
a k čištění znečištěných nástrojů nabízíme
v našem sortimentu řadu doplňkových produktů.
• Ředidlo
• Čisticí prostředek
• Zahušťovadlo
•P
řísada k úpravě lesku konečných vrstev
• Odpěňovač
44
Odpovídající produkty k minimalizování
sklonu k pěnění
Účinně se zabraňuje tvorbě pěny u vodou
ředitelných produktů během aplikování, jako
při namáčení a flutování.
Ostatní produkty
Doplňkové přípravky
Bezbarvý
Velikost balení
Objednací
jednotka
5l
25 l
Úvod
Barevný odstín
1x5l=5l
1 x 25 l = 25 l
Ředidlo pro ředění produktů s obsahem rozpouštědel, vhodné také k čištění
pracovního nářadí.
ST 830
Barevný odstín
Bezbarvý
Velikost balení
Základní nátěr
Upozornění k přepravě: Číslo UN: 1263
Látky příbuzné barvám
ADR: Tř. 3, III
Objednací
jednotka
10 l
Impregnace/
impregnační základní nátěr
ST 825
1 x 10 l = 10 l
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Mezivrstva
Uzavírací tmel
Čisticí prostředek (při použití vodou ředitelných produktů) pro znečištěné nástroje, jako postřikovače, hadice, pistole, trysky, natírací stroje, k vyplachování
flutovacích zařízení. K odstraňování přischlých zbytků a stříkanců od barev.
45
Ostatní produkty
Doplňkové přípravky
WV 820
Barevný odstín
Velikost balení
Bezbarvý
Objednací
jednotka
0,5 l
3 x 0,5 l = 1,5 l
Zahušťovadla na vodní bázi pro vodou ředitelné povrchové úpravy.
WV 830
Barevný odstín
Velikost balení
Nažloutlá
Objednací
jednotka
0,5 l
2 x 0,5 l = 1 l
Přísada na vodní bázi k matné úpravě lesku konečných vrstev.
WV 850
Barevný odstín
Bezbarvý
Překrývač pro RUBBOL® WF 373 a CETOL® WF 973.
Přidávané množství: 2 %
46
Velikost balení
1 kg (0,92 l)
Objednací
jednotka
6 x 0,92 l = 5,52 l
Ostatní produkty
Doplňkové přípravky
Barevný odstín
Velikost balení
5l
1x5l=5l
Odpěňovač pro vodou ředitelné laky. K potlačení tvorby pěny během
aplikování, jako při namáčení a flutování.
Přidávané množství: 0,1–0,3 % hmotnosti
WV 890
Barevný odstín
Velikost balení
Mléčně bílá
Objednací
jednotka
5l
1x5l=5l
Základní nátěr
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Bezbarvý
Objednací
jednotka
Úvod
WV 888
Odpěňovač pro vodou ředitelné lazury. K potlačení tvorby pěny během
aplikování, jako při namáčení a flutování.
Uzavírací tmel
Přidávané množství: 0,05–0,3 % hmotnosti
WV 891
Barevný odstín
Velikost balení
5l
1x5l=5l
Mezivrstva
Mléčně bílá
Objednací
jednotka
Odpěňovač pro CETOL® WM 675. K potlačení tvorby pěny během
aplikování, jako při namáčení a flutování.
Konečná vrstva
Přidávané množství: 0,1–0,5 % hmotnosti
Odpěňovač
WV 890
Odpěňovač
WV 891
•
•
•
•
•
Ostatní produkty
WV 888
RUBBOL® RUBBOL® CETOL®
CETOL®
CETOL®
CETOL® CETOL® CETOL® CETOL®
WP 194
WM 274 WV 885BPD+ WP 562BPD WP 567BPD WP 560 WP 566 WM 665 WM 675
•
•
•
•
Informace a služby
Produkty Sikkens
Wood Coatings
Odpěňovač
47
Kvalita, funkčnost, vzhled –
optimální využití dřeva
Dřevo má vynikající stavebně fyzikální vlastnosti. K nim patří vysoká pevnost v tlaku, pružnost a dobrá tepelná izolace. Aby zůstala kvalita dřeva dlouhodobě zachovaná, je velmi důležitá povrchová úprava. Na následujících stranách vám chceme
poskytnout několik tipů a ukázat možnosti, jak můžete efektivně upravit své dřevěné stavební díly.
Stupně použití
Typické příklady
dřevěných stavebních dílů
Doporučené
tloušťky suchých vrstev
Stálorozměrové
Změna rozměrů přípustná
pouze ve velmi omezeném rozsahu
Okna, venkovní dveře,
zimní zahrady
Min. 80 μm lazurovací, min.
100 μm krycí, avšak ne
vyšší než 150 μm.
Vždy doporučujeme 100 μm.
Částečně
stálorozměrové
Změna rozměrů přípustná
v omezeném rozsahu
Obklady s profilem se spojem
na pero a drážku, stavební díly
v oblasti montovaných domů,
rámové konstrukce, krovy,
hrázděné konstrukce, střešní
šalování, střešní okřídlí, vaznice, krokve, exkluzivní zahradní
a hospodářská stavení, kvalitnější zahradní konstrukce, palubkové dřevo
Nestálorozměrové
Změna rozměrů
neomezená
48
Přesahující obklady, jednoduché zahradní konstrukce, ploty,
terasy, podlahové krytiny, pergoly, přístavky, stínící a protihlukové stěny, hrací prvky, zahradní nábytek, přístřešky, stodoly
Cca 60–80 µm
U systémů vytvářejících film
cca 40–60 µm
U systémů, které nevytvářejí
film, žádná měřitelná vrstva
Představujeme vám naše nejnovější technologie
a popisujeme užitnou hodnotu dlouhodobé
ochrany dřeva, která se vám a vašim zákazníkům nabízí. To platí jak pro naše standardní,
tak i pro naše prémiové systémy.
Současně vstupujeme do světa barev. Neboť
dřevěné stavební díly s kvalitní povrchovou
úpravou se díky našemu náročnému sladěnému
programu barev stanou atraktivními stylovými
prvky.
Podívejte se, jak jsou dřevěné stavební díly výkonné také ve spojení s jinými materiály a využijte našich tipů k aplikaci a použití produktů. Vedle
uvedená tabulka uvádí doporučení k aplikaci pro
stálorozměrové a také částečně stálorozměrové
a nestálorozměrové dřevěné stavební díly.
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Úvod
Inovační technologie
Protože dobré pro nás není dost dobré
Konečná vrstva
Mezivrstva
Uzavírací tmel
Technologie Duraflex extrémně prodlužuje životnost povrchové úpravy u oken a dveří ze dřeva.
Cílenou kombinací trvale elastického filmu a velmi kvalitní ochrany proti UV záření se ideálně
kompenzují faktory, jako extrémní chlad nebo vysoká teplota stejně tak jako i sesychání a bobtnání dřeva kvůli vlhkosti.
Ostatní produkty
Mobilní aplikace
S bezplatnou aplikací k profesionální ochraně dřeva získáte
jako řemeslník nebo specializovaný prodejce důležité informace
o inovačních povrstvovacích systémech značky Sikkens Wood
Coatings přímo na svůj iPad. Jednoduše otevřete stránky www.sikkens-wood-coatings.com a nainstalujte jedním kliknutím.
Nebo si k návštěvě naší webové
stránky jednoduše naskenujte
QR kód ke stažení aplikace.
Informace a služby
Nejlepšími příklady jsou iontová uzavírací technologie a technologie Duraflex. S iontovou uzavírací technologií našla značka Sikkens Wood
Coatings způsob, jak vázat doprovodné látky ve
dřevě a tím podstatně zmírňovat nežádoucí probarvování dřeva, které se do té doby vyskytovalo. Tak se nastavila nová měřítka pro izolaci krycích a lazurovacích povrstvovacích systémů pro
dřevěná okna.
Základní nátěr
Naším požadavkem je neustálé zlepšování produktů a navíc realizování nápadů
a vývojových myšlenek, které ještě dále optimalizují ochranu dřevěných stavebních dílů.
Tak byly v našich laboratořích vyvinuty nové technologie, které splňují nejvyšší nároky
a propůjčují stálorozměrovým dřevěným stavebním dílů delší životnost i za nejnáročnějších podmínek.
49
Iontová uzavírací technologie
Větší ochrana proti viditelnému probarvení
K
namáčení/flutování a stříkání
S iontovou uzavírací technologií (ILT) se značce Sikkens Wood Coatings podařil skutečný
průlom v izolaci dřevozbarvujících doprovodných látek ve dřevě. Technologie, která už
byla přihlášena k patentování, poskytuje bezpečnou ochranu proti probarvování. Viditelné
probarvování povrchů s lazurovací nebo krycí povrchovou úpravou se výrazně zmírňuje.
Jedním pohledem
• Bezpečná ochrana proti probarvování dřevozbarvujícími doprovodnými látkami ve dřevě, obzvláště pro dub
• Dobré překrytí a vyplnění pórů
zvyšuje odolnost celkové povrchové úpravy proti povětrnostním vlivům
• Trvale udržitelný produkt, šetrný
k životnímu prostředí, bez obsahu těžkých kovů
• Použitelný pro většinu listnatých
a jehličnatých dřevin
Viz naše produkty
na straně 27.
Dub bez iontové uzavírací technologie
Dub s iontovou uzavírací technologií
Inovační mezivrstvy
CETOL® WM 675 a CETOL® WM 680 nejenže
efektivně snižují probarvení, ale také zvyšují
odolnost celého povrstvovacího systému proti
povětrnostním vlivům díky dobrému překrytí
a vyplnění pórů. Použitelné pro většinu listnatých
a jehličnatých dřevin. Protože CETOL® WM 675
a CETOL® WM 680 neobsahují těžké kovy, používáte trvale udržitelné produkty šetrné k životnímu prostředí.
Tímto způsobem funguje iontová uzavírací
technologie:
Pro vysoký izolační účinek se využívají protiklady většinou záporně (–) nabitých doprovodných
látek ve dřevě a kladně (+) nabitých částic pojiva. Tyto ionty se navzájem přitahují, takže jsou
natrvalo vázány uvnitř vrstvy nátěru (viz obrázek
níže). Je tedy možné výrazně zredukovat anebo
zamezit probarvování dřevozbarvujícími doprovodnými látkami ve dřevě. To platí především
pro dubové dřevo.
Vysoký izolační účinek bez těžkých kovů
2. Zafixování: Zbarvující doprovodné látky
jsou při fixaci trvale vázány a ztrácejí
svůj účinek.
1.
2.
Izolující mezivrstva s ILT technologií
íla přitažlivosti: U běžných pojivových
1. S
struktur není možné uvnitř izolační vrstvy
zcela vázat volné doprovodné látky obsažené ve dřevě. Prostřednictvím elektrochemického procesu iontové uzavírací technologie (ILT) se vážou iontové skupiny ze
dřeva uvolněných doprovodných látek
uvnitř lakového filmu, čímž se zabraňuje
nežádoucímu probarvení až k povrchu.
Pojivo s kladně nabitými iontovými
skupinami
Kladně nabité částice pojiva
50
Povrch dřeva
Různé záporně nabité částice doprovodných látek obsažených ve dřevě
Technologie Duraflex
Pružnost pro vysokou odolnost proti
povětrnostním vlivům
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Úvod
Krycí
a
lazurovací
Díky dlouhodobě pružnému filmu – obzvláště
také při výkyvech teploty – se produkt dokonale
přizpůsobí dřevěnému podkladu.
Inovační ochranné prostředky proti působení
světla (u lazur) propůjčují povrchové úpravě vysokou a dlouhodobou ochranu proti UV záření.
Vynikající difúzní vlastnosti vrstvy zabezpečují
Pro krycí a lazurovací povrstvovací systémy
Sikkens Wood Coatings nabízí jak pro krycí, tak
i pro lazurovací povrchové úpravy kompletní systém s inovační technologií Duraflex: Tyto produkty je možné používat jako mezivrstvy a konečné
vrstvy.
33199
Všechny produkty s technologií
Duraflex mají certifikát SKH-KOMO
33199 podle externích zkoušek
institutu SKH v Nizozemsku.
• Dlouhodobá pružnost, obzvláště při výkyvech teploty
• Mimořádná odolnost proti
povětrnostním vlivům
Uzavírací tmel
• Velmi dobrá přilnavost
• Optimální životnost
• Ideální přizpůsobení dřevěnému podkladu
• Vysoká ochrana proti UV záření díky inovačním ochranným
prostředkům proti působení
světla
• Dlouhodobá účinnost ochranného prostředku proti UV
záření
Mezivrstva
To bylo prokázáno také prostřednictvím zkoušek
zvětrávání v laboratořích Q-Lab Weathering Research Service. Velmi vysokou pružnost povrchové úpravy navíc potvrdil institut pro výzkum dřeva
Fraunhofer Institut für Holzforschung (Wilhelm
-Klauditz-Institut (WKI)). Dalšími výhodami jsou
velmi dobrá přilnavost a rázová houževnatost
proti vlasovým trhlinám.
Jedním pohledem
• Velmi dobrá ochrana proti vlhkosti díky vynikajícím difúzním
vlastnostem filmu
• Dobrá rázová houževnatost
proti vzniku vlasových trhlin
Konečná vrstva
velmi dobrou odolnost dřeva proti vlhkosti.
S těmito vlastnostmi dosahuje systém povrchové
úpravy Duraflex mimořádně vysoké odolnosti
proti povětrnostním vlivům.
Základní nátěr
Technologie Duraflex představuje dlouhou životnost a vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům. S trvalou pružností povrstvovacího systému se dosahuje optimální životnosti
za všech povětrnostních podmínek. Přesvědčivý argument pro vaše zákazníky.
Viz naše produkty
na stranách 29 a 32.
Obvyklé lazury
Dřevo
Teplo:
Dřevo odvádí vlhkost
a smršťuje se. Povrchová
úprava se přizpůsobuje
pohybu bez pnutí
materiálu.
Déšť:
Vnikající vlhkost způsobuje bobtnání dřeva. Ale
pružná vrstva se rozpíná
a zabezpečuje kontrolované odvádění vlhkosti díky
mimořádným difúzním
vlastnostem.
Krupobití:
Lepší rázová houževnatost zmírňuje vznikání
vlasových trhlin.
Extrémní slunce:
Povrchová úprava pohlcuje UV záření. Dřevo a povrchová úprava zůstávají
nepoškozené.
Mráz a sníh:
I při nízkých teplotách
zůstává povrchová vrstva
pružná a díky své difúzní
schopnosti reguluje vlhkost.
Informace a služby
Povrchová úprava Duraflex
Ostatní produkty
Celkově přesvědčivé
vlastnosti
51
CETOL®
Systémový program produktů k ochraně dřeva
Všechny
povrstvovací systémy
Prémiové
povrstvovací systémy
Impregnace
CETOL® WV 885 BPD+
Impregnační základní nátěr
CETOL® WP 560
CETOL® WP 566
CETOL® WP 566
CETOL® WP 562 BPD
S produkty z řady CETOL® vám nabízíme prvotřídní lazurovací povrstvovací systém pro stálorozměrové dřevěné
stavební díly. Jako lazurovací povrstvovací systém jsou
produkty CETOL® k dispozici pro impregnaci, impregnační
základní nátěry, mezivrstvy nebo konečné vrstvy. V každém případě docílíte s našimi prémiovými produkty, které
jsou buď na bázi iontové uzavírací technologie, nebo na
bázi technologie Duraflex, prvotřídních výsledků pro efektivní ochranu dřeva.
CETOL® WP 567 BPD
CETOL® SP 520
Ochrana příčného dřeva / tmel pro V-spáry
Kodrin WV 456
Kodrin WV 457
Kodrin WV 472
Mezivrstva
CETOL® WM 665
CETOL® WM 675
CETOL® WM 675
CETOL® WM 610
CETOL® WM 680
CETOL® WM 680
CETOL® WF 748
CETOL® WF 758
CETOL® WF 980
CETOL® WF 757
CETOL® WF 950
CETOL® WF 952
CETOL® WF 952
CETOL® WF 955
CETOL® WF 957
CETOL® WF 957
CETOL® WF 973
CETOL® WF 973
Konečná vrstva
CETOL® WF 748
CETOL® WF 758
CETOL® WF 980
CETOL® WF 757
CETOL® WF 950
CETOL® WF 952
CETOL® WF 952
Iontová uzavírací technologie
CETOL® WF 957
CETOL® WF 957
Technologie Duraflex
CETOL® WF 973
CETOL® WF 973
Speciálně pro dveře a dřevohliníková okna
CETOL WF 955
®
52
CETOL®
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Dřevina
Úvod
Doporučení k systému pro jednotlivé
dřeviny
Poznámka k povrchové úpravě s produkty CETOL®
Základní nátěr
Cukernaté látky obsažené ve dřevě se izolují pomocí produktů CETOL® WM 675 nebo CETOL®
WM 680.
Modřín
Uzavírací tmel
Mezivrstva zlepšuje vyplnění pórů a zmírňuje
tvorbu bublinek, např. CETOL® WM 665 nebo
CETOL® WM 610.
Meranti
Mezivrstva
Produkty Cetol® WM 675 nebo Cetol® WM 680
izolují také dřevozbarvující doprovodné látky
ve dřevě.
Dub
Konečná vrstva
K izolaci dřevozbarvujících doprovodných látek ve dřevě použijte pokud možno základní nátěr s obsahem
rozpouštědel CETOL® SP 520. To platí také pro dřeviny, jako jsou afrormosia, afzelia, framiré, iroko, merbau, padouk, sapupira, sipo.
Zde je užitečný základní nátěr odolný proti zamodrání. K mezivrstvě a konečné vrstvě se doporučuje technologie Duraflex s produkty, jako jsou
CETOL® WF 952 nebo CETOL® WF 957.
Informace a služby
Modifikované druhy dřevin, např. Accoya
Ostatní produkty
Teak
53
RUBBOL®
Se systémem k optimálním, krycím povrchovým
úpravám
Všechny
povrstvovací systémy
Prémiové
povrstvovací systémy
Impregnace
CETOL® WV 885 BPD+
Impregnační
základní nátěr
S produkty z řady RUBBOL® vám nabízíme krycí povrstvovací systémy pro stálorozměrové dřevěné stavební díly.
Byly vyvinuty pro impregnační základní nátěry, mezivrstvy
a konečné vrstvy a jsou k dispozici také pro optimální využití technologie Duraflex. Tato technologie podstatně přispívá k výrazně delší životnosti dřevěných stavebních dílů.
CETOL® WP 566
CETOL® WP 562 BPD
RUBBOL® WP 193
RUBBOL® WP 193
RUBBOL® WP 194
RUBBOL® WP 194
RUBBOL® WP 151
RUBBOL® SP 110
Ochrana příčného dřeva / tmel pro V-spáry
Kodrin WV 456
Kodrin WV 457
Kodrin WV 458
Kodrin WV 470
Kodrin WV 472
Mezivrstva
CETOL® WM 675
CETOL® WM 675
RUBBOL® WM 274
CETOL® WM 680
CETOL® WM 680
RUBBOL® WM 270
RUBBOL® WM 270
RUBBOL® WF 380
RUBBOL® WF 382
RUBBOL® WF 382
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 387
RUBBOL® WF 387
RUBBOL® WF 375
RUBBOL® WF 373
RUBBOL® WF 373
Konečná vrstva
RUBBOL® WF 380
RUBBOL® WF 382
RUBBOL® WF 382
RUBBOL® WF 378
RUBBOL WF 387
®
Iontová uzavírací technologie
RUBBOL WF 387
®
RUBBOL WF 375
®
RUBBOL® WF 373
54
RUBBOL® WF 373
Technologie Duraflex
Speciálně pro dveře a dřevohliníková okna
RUBBOL®
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Dřevina
Úvod
Doporučení k systému pro jednotlivé
dřeviny
Poznámka k povrchové úpravě s produkty RUBBOL®
Základní nátěr
Cukernaté látky obsažené ve dřevě se izolují pomocí produktů CETOL® WM 675 nebo CETOL®
WM 680. RUBBOL® WM 270 se používat nesmí,
protože se může potrhat kvůli doprovodným látkám
ve dřevě.
Modřín
Uzavírací tmel
Mezivrstva zlepšuje vyplnění pórů a zmírňuje tvorbu bublinek, např. CETOL® WM 665 nebo CETOL®
WM 610.
Meranti
Mezivrstva
RUBBOL® WM 270 izoluje také dřevozbarvující
doprovodné látky ve dřevě.
Konečná vrstva
Dub
Ostatní produkty
K izolaci dřevozbarvujících doprovodných látek ve
dřevě použijte pokud možno základní nátěr s obsahem rozpouštědel RUBBOL® SP 110. To platí také
pro dřeviny, jako jsou afrormosia, afzelia, framiré,
iroko, merbau, padouk, sapupira, sipo.
Teak
Informace a služby
Modifikované druhy dřev, např. Accoya
Zde je užitečný základní nátěr odolný proti
zamodrání. Pro mezivrstvu a konečnou vrstvu
použijte technologii Duraflex, jako produkty RUBBOL® WF 382 nebo RUBBOL® WF 387.
55
Pro nejkrásnější vizitku domu:
povrchová úprava se systémem Sikkens
Wood Coatings pro domovní dveře
Domovní dveře jsou vstupní branou a zároveň vizitkou – přivítáním obyvatel a hostů
domu. Systém Sikkens Wood Coatings pro domovní dveře je speciálně upravený pro
rozmanité požadavky na vstupní dveře. Kvalitní povrchová úprava zvýrazňuje individuální
charakter, trvale chrání domovní dveře a propůjčuje jim atraktivní vzhled.
Praktický tip:
Po přidání 2 % WV 850 k požadované koncové povrchové úpravě
může být směs ihned aplikovaná.
Doporučujeme lakování s max.
tloušťkou mokré vrstvy 150 µm.
U pestrých barevných odstínů
nebo transparentního produktu
CETOL® WF 973 se namíchaný
produkt používá jako mezivrstva
a konečná vrstva.
RUBBOL® WP 151 – nový dvousložkový základní nátěr pro domovní dveře z MDF nebo
masivu s krycí povrchovou úpravou
RUBBOL® WP 151 zajišťuje také u komplikovaných domovních dveří jednotnou bílou základní
povrchovou úpravu. Pozoruhodné: Základní nátěr se ukotvuje v podkladu a zabraňuje bobtnání
MDF kvůli vlhkosti. Doprovodné látky ve dřevě
jsou dobře izolované díky reakci dvou složek.
Aplikace se při tom snadno provádí ručně. Obsah balení je připravený tak, abyste dosáhli ideálního poměru míšení ze základního nátěru
a změkčovadla. Po smíchání můžete základní
nátěr ihned aplikovat.
Pamatujte: Pro dobrou reakci složek by teplota
při schnutí neměla být nižší než 20 °C. Vyšší
teploty, ideálně 25–30 °C, zajistí lepší propojení
mezi složkami a díky tomu také lepší izolační
schopnosti a přilnavost.
Základní nátěr je možné lehce přebrousit asi po
8 hodinách. Broušení by mělo – především když
se provádí teprve další den – proběhnout až
krátce před následnou povrchovou úpravou, aby
se dosáhlo dobré přilnavosti. Ošetření povrchovou úpravou na vodní bázi je možné provést bez
broušení už po 2 hodinách.
56
RUBBOL® WF 373 a CETOL® WF 973 a také
překrývač WV 850 jako povrchová úprava
pro domovní dveře
Pro nezbytnou ochranu povrchu dveří nabízíme
konečné povrchové úpravy RUBBOL® WF 373
a CETOL® WF 973. Obsahují podíl PU a dále se
zesilují přidáním překrývače. Produkty mají navíc
praktickou vlastnost, že mohou být 24 hodin namíchané v nádobě. Proto je možné použít namíchaný produkt z předchozího dne pro druhé stříkání i po schnutí přes noc.
Dokonalé spojení dlouhé životnosti a přirozenosti:
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Úvod
systém pro dřevohliníková okna
Dřevo a hliník jsou silný tým: Dřevo má nejen
statickou funkci, ale jako přírodní materiál dodává také příjemný pocit útulnosti. Hliník poskytuje
ochranu proti povětrnostním vlivům, což zaručuje
stálou pevnost. Dřevohliníková okna tak dosahují
maximální míry bezpečnosti před klimatickými
vlivy a navíc účinné protipožární ochrany, protože odolávají ohni po delší dobu.
Základní nátěr
Moderní architektura, ale také trend pasivního využívání sluneční energie a nízkoenergetických domy vyžadují stále intenzivněji velkoformátová okna. Dřevohliníková okna tuto
možnost nabízejí a mají při tom významné výhody: vysokou vlastní stabilitu, velmi dobrou tepelnou izolaci a množství variant provedení. Kromě toho se snadno udržují a mají
dlouhou životnost. Sikkens Wood Coatings nabízí optimální povrchovou úpravu pro
ochranu oken v atraktivních barevných provedeních.
Naopak: Protože dřevo prakticky nereaguje na
teplotní rozdíly změnami rozměrů, nedochází
k rozevírání spár.
Mezivrstva
Maximální stabilita a dlouhá životnost
Účinná ochrana díky hliníku spolu s pevností
dřeva vede k obzvláště dlouhé životnosti dřevohliníkových oken. Ale jsou tu ještě další výhody:
Díky jasnému oddělení materiálů a funkcí nepředstavuje různé tepelné roztahování žádné
problémy ani při velkých výkyvech teplot.
Uzavírací tmel
Dřevohliníková okna navíc nabízejí volnější
výběr provedení než jakékoli jiné kombinace
materiálů. Inovační lazury CETOL® a zářivé laky
RUBBOL® zaručují dokonalou ochranu povrchu
a umožňují harmonické, přesně sladěné barevné
provedení.
Transparentní
Krycí
Jiné tropické
a listnaté dřeviny
Jehličnaté dřeviny
a meranti
Jiné tropické
a listnaté dřeviny
Impregnace
CETOL® WP 562 BPD
Základní nátěr
CETOL® WP 566
CETOL® WP 566
RUBBOL® WP 194
RUBBOL® WP 194
Mezivrstva
CETOL WM 665
CETOL® WM 675
CETOL® WM 680
CETOL® WM 610
CETOL WM 675
CETOL® WM 680
®
RUBBOL WM 270**
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 380
RUBBOL® WM 270
Konečná
vrstva
CETOL® WF 973
CETOL® WF 950
CETOL® WF 955
CETOL® WF 980
CETOL® WF 973
CETOL® WF 950
CETOL® WF 955
CETOL® WF 980
RUBBOL® WF 373
RUBBOL® WF 375
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 380
RUBBOL® WF 373
RUBBOL® WF 375
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 380
®
Ostatní produkty
®
CETOL® WP 562 BPD
Informace a služby
Jehličnaté dřeviny
a meranti
Konečná vrstva
Příklad povrstvovacích systémů pro dřevo s hliníkem*
*Zde uvedené struktury povrchových úprav jsou příklady. Dbejte prosím odpovídajících technických listů a vyžádejte si poradenství k systému
od obchodního zástupce Sikkens Wood Coatings nebo ve firmě.
** Pro modřín doporučujeme Cetol® WM 675/WM 680 místo produktu Rubbol® WM 270 jako mezivrstvu.
57
Joinery Color Classics:
Kvalita v barvě
Trend barev je zřejmý. Více než třetina všech stavebních dílů již bývá barevně povrchově
upravena – buď lazurou nebo lakem. Přání zákazníků jsou stále rozmanitější. Vždyť stále
více klientů si žádá tvůrčí volnost v designovém provedení. Přiznejte barvu a přesvědčte
sebe a své zákazníky o atraktivitě dřevěných oken.
Joinery Color Classics – International
Selection
Ve vzorkovnici Joinery Color Classics (JCC)
jsme soustředili nejkrásnější a nejžádanější barevné odstíny v Evropě vůbec poprvé v jedné
obsáhlé kolekci. Tím se otevírají nové a rozmanité možnosti provedení – s kvalitními lazurami.
Joinery Color Classics
lazurovací (transparentní)
nanesené na smrkovém dřevě.
Joinery Color Classics
lazurovací (transparentní)
nanesené na dřevě meranti.
Zde zobrazené barevné odstíny nejsou barevně
závazné. Odchylky jsou podmíněné technikou
tisku. Pro produkty CETOL® WP 562 BPD
a 567 BPD nejsou k dispozici všechny barevné
odstíny. Podrobnosti najdete na internetových
stránkách www.sikkens-wood-coatings.com.
58
Light Oak J006T
Brown J007T
Dark Oak J009T
Nuttree J010T
Douglasie J043T
Mahagoni J045T
Palisander J048T
Olive Green J065T
Old Pine J073T
Pine J077T
Teak J085T
Bilinga J235T
Douka J245T
Sapelli J255T
Wengé J265T
Makoré J275T
Ipé J280T
Platane J285T
Rich Mahagoni J845T
Walnut J914T
Light Oak J006T
Brown J007T
Dark Oak J009T
Nuttree J010T
Douglasie J043T
Mahagoni J045T
Palisander J048T
Olive Green J065T
Old Pine J073T
Pine J077T
Teak J085T
Bilinga J235T
Douka J245T
Sapelli J255T
Wengé J265T
Makoré J275T
Ipé J280T
Platane J285T
Rich Mahagoni J845T
Walnut J914T
Vzorkovnice barev CETOL®:
Uzavírací tmel
Ginger
Abricot
Rock
Mineral Grey
Concrete Grey
Almond
Café Latte
Fine Clay
Khaki
Light Tundra
Natural Wool
Raw Mountain
Ochre
Cinnamon
Red Earth
Mystic Purple
Forest Green
Sienna
Pumpkin
Light Coral
Charcoal
Dark Night
Chestnut
Wengé
Sandstone
Morning Mist
Greige
Green Hill
Sea Green
Urban Blue
Lavender
Ultramarine Blue
Shadow
Pure Taupe
Graphite
Sepia
Indigo
Rich Saffron
Royal Red
Petrol Blue
Smaragd Green
Purper
Mezivrstva
Gold Satin
Konečná vrstva
Savanna
Ostatní produkty
Never Ending Impressions
lazurovací (transparentní)
nanesené na smrkovém
dřevě.
„Never Ending Impressions“ vzájemně harmonicky kombinovatelné. Zůstává tedy více prostoru
pro tvůrčí volnost a realizaci zcela osobního vkusu vašich zákazníků.
Informace a služby
Never Ending Impressions
Prvotřídní ochrana dřeva a fascinující krásné
barvy jsou poznávacím znamením naší speciální
lazury CETOL® WF 771 (viz strana 36). Ve vzorkovnici barev najdete okouzlující barevné odstíny od decentního až po živý vzhled.
Základní nátěr
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Úvod
fascinující spektrum barev (lazurovacích)
59
Vzorkovnice barev RUBBOL®:
Rozmanitost barev pro krycí povrchové úpravy
RUBBOL® Collection
Objevte téměř neomezené možnosti barevných
provedení pro krycí povrchové úpravy. Barevná
kolekce „RUBBOL® Collection“ představuje velkou barevnou kompetentnost značky Sikkens
Wood Coatings. Kromě barevných odstínů RAL
nabízí 20 upřednostňovaných nejlepších odstínů
v Evropě. Všechny optimálně upravené pro vaše
dřevěná okna. Ale také barvy z dalších kolekcí
je možné bez problémů realizovat s produkty
RUBBOL®.
Barevný vzorník
Bohatě vybavený barevný vzorník obsahuje barevné
odstíny 213 RAL, ukazuje různé stupně lesku k porovnání a speciální metalické barvy. Vzorník je velmi
užitečnou pomůckou k rozhodování při radách zákazníkům.
60
Systém Color Mix
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Úvod
dokonalá barva obratem
Kromě toho nabízí systém Color Mix na základě
svého velkého barevného prostoru téměř nekonečné množství možností. Navíc obsahuje
všechny kolekce běžné na trhu a mezinárodní
kolekce barevných odstínů.
A to nejlepší:
Pokud sami vlastníte míchací stroj, obdržíte od
nás všechny nezbytné aktualizace. Budete stále
držet krok s novinkami.
Uzavírací tmel
Technologie systému Color Mix vyhovuje ustanovení VOC 2010 – a splňuje tak nejpřísnější normy ohledně životního prostředí. Míchací stroj se
snadno obsluhuje a jeho design odpovídá nejnovějším ergonomickým poznatkům.
Konečná vrstva
Mezivrstva
Enormní rozmanitost barevných odstínů
S našimi barevnými kolekcemi „Joinery Color
Classics“ a také kolekcemi Cetol® a Rubbol®
vám představujeme nezvykle širokou paletu
vysoce aktuálních barev.
Základní nátěr
Sikkens Wood Coatings disponuje jedním z nejmodernějších míchacích systémů v Evropě. S naší inteligentní technologií systému Color Mix dosahujeme nejlepších barevných
výsledků. S vysoce moderní technologií míchacích strojů můžeme strojově tónovat
všechny produktové systémy na vodní bázi, laky a lazury Sikkens Wood Coatings.
Ve vynikající kvalitě a nejkratší době.
Míchací stroj Harbil HA/450/20
Ostatní produkty
Barevné pasty Acomix
Speciální tónovací pasty vyvinuté pro tónování
výrobků na vodní bázi.
Informace a služby
Je možné dodat následující barevné odstíny:
wB1, wB3, wG1, wO3, wR1, wR2, wR5, wTR,
wTY, wV1, wV2, wW1, wY1, wY2, wY3, wZ1
und wJW, wJR, wJY, wJZ
Velikost balení:
1l
61
Jak na to:
Údržba a dezinfekce flutovacích zařízení
a namáčecích van
Flutovací zařízení a namáčecí vany je třeba pravidelně udržovat a dezinfikovat, aby
se dosáhlo dobrého výsledku povrchové úpravy a aby se zabránilo napadení bakteriemi
a následnému vzniku nepříjemného zápachu. Toto nejlépe zajistí jednoduchá každodenní
opatření.
Před zahájením práce a při flutování několikrát
za den zkontrolujte viskozitu pohárkem DIN 4
nebo ISO 3 – doba vytékání je uvedená v odpovídajícím technickém listě. K ředění prosím používejte jen čistou vodu z vodovodu. Veškeré nářadí k míchání, ředění nebo přelívání ihned po
použití omyjte čistou vodou a nechte uschnout.
U flutovacích zařízení dejte pozor, aby byly
všechny trysky otevřené a síta čistá.
Doporučujeme po dokončení práce vyprázdnit
a umýt vodou flutovací zařízení a vždy zakrýt
namáčecí vany, když se nepoužívají.
62
Preventivně by se měla provádět dezinfekce flutovacích zařízení a namáčecích van. K tomu se
nabízejí delší provozní přestávky, jako podniková
dovolená nebo vánoční svátky. Dezinfekce je nezbytná, když povrstvovací materiál vydává hnilobný zápach.
Při tom je důležité povrstvovací materiál vypustit
a hnilobně zapáchající materiál zlikvidovat –
v žádném případě ho po dezinfikování znovu
nepoužívejte. Jako dezinfekční roztok je vhodný
např. Lyso 3025.
Jak na to:
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Úvod
Tipy pro nejlepší povrchy
Při manuálním stříkání
• Aplikace ve dvouvrstvém systému
(2 x 150–200 μm v mokrém stavu)
• Zabránění vzniku vadných míst při lakování
• Bezpečná tloušťka vrstvy také v problematických oblastech
• Hladké, rovnoměrné povrchy
Uzavírací tmel
Výběr trysek u laku a lazury
• Velikost: 0,28 mm (0,011 palců), resp. 0,33 mm
(0,013 palců); Úhel stříkání: 20° u rámů a křídlových dílů, 40–50° u dveří a plošných dřevěných konstrukcí
• Životnost stříkací trysky je závislá na použitém
stříkaném materiálu a nastaveném tlaku stříkání (je nutné pravidelně kontrolovat)
• Stříkací trysku prosím nikdy nečistěte předměty
s ostrými hranami (např. nožem, stěrkou atd.)
• Filtr materiálu na stříkací pistoli a čerpadlo
musejí být pravidelně kontrolovány a popřípadě
vyměněny
• Prostřednictvím vícevrstvého systému se
dosahuje kratších časů schnutí
Při automatickém stříkání
(např. zařízení Esta)
•A
plikace v jednovrstvém systému
(až 350 μm v mokrém stavu)
• Strojní povrstvení zaručuje rovnoměrné nanesení barvy a díky tomu také bezvadné povrchy
Mezivrstva
Naše doporučení pro profesionální použití:
Základní nátěr
K dokonalému povrstvení povrchu nestačí jen kvalitní produkty. Stejně důležité je i profesionální zpracování: od bezvadného podkladu přes správný stříkací systém až po odbornou aplikaci na dřevěný prvek.
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Nastavení čerpadla
• Tlak materiálu: lak + lazura 80–100 barů
Čerpadlo s dvojitou membránou
Nastavení je možné přečíst na
tlakovém manometru
Pístové čerpadlo
Tlak materiálu je závislý na převodovém poměru (konzultace s výrobcem stříkacího přístroje)
• Rozprašovací tlak u dvojité membrány a pístového čerpadla; lak + lazura 0,5 až cca 1,2 barů
(zařízení Esta max. 1,5 barů)
• Použijte jen tolik rozprašovacího vzduchu, kolik
je nezbytně nutné. Toto je možné předem vyzkoušet stříknutím na kartonový obal (bez pruhů, homogenní, rozprášený vzhled stříknutí).
63
Jak na to:
Zacházení se stříkací pistolí
Pro dlouhodobou životnost dřevěných stavebních dílů je aplikace povrchové
vrstvy v rovnoměrné tloušťce nanejvýš důležitá. Ještě důležitější je (po použití
správného stříkacího systému) optimální zacházení se stříkací pistolí.
Nesprávné zacházení se stříkací pistolí
Správné zacházení se stříkací pistolí
1
3
1
2
3
2
1
3
20 – 25 cm
Trysku směřujte vždy kolmo k povrchu
Vzdálenost trysky 20–25 cm
Pistoli veďte vždy v rovnoměrné vzdálenosti od povrchu
1
2
3
64
2
ři naklonění pistole se vytvoří v lakové vrstvě poteklina a následkem
P
je pak nerovnoměrný povrch lakové vrstvy
Vzdálenost trysky při stříkání je příliš malá nebo příliš velká
Kývání pistole (vytváří se různě silná vrstva)
Jak na to:
5. Kování
Kování a upevňovací materiál musejí být odolné
proti korozi. Přítlak mezi rámem a křídlem by měl
být po celém stavebním dílu (křídle) rovnoměrný
a ne příliš velký.
Základní nátěr
Uzavírací tmel
Konečná vrstva
2. Tloušťka mokré vrstvy
Reologie mnohých disperzních laků dovoluje
aplikaci mokré vrstvy v tloušťce o větší řádové
velikosti. Takto silné vrstvy laku však nemohou
dostatečně vytvrdnout během normální doby
schnutí v délce 12–18 hodin, což vede k problémům při přepravě, opatřování kováním a stohování oken. Pokud chcete, aby vrstva laku dobře
vyschla přes noc, neměli byste nanášet mokrou
vrstvu vodou ředitelného laku v tloušťce silnější
než 150 μm.
4. Těsnicí profily
Těsnicí materiály a břitová těsnění musejí odpovídat systému laku na vodní bázi, aby se zabránilo bobtnání, probarvování a slepení s povrchovou úpravou, nebo u ní.
Ostatní produkty
1. Odvádění vlhkosti a temperování
Názor, že u vodou ředitelných laků není třeba
větrat, protože nejsou přítomná organická rozpouštědla, je mylný. Dokud je ve vrstvě laku
voda, nemůže vytvrdnout. Proto je velmi
důležité zajistit dobré větrání prostor.
3. Schnutí
Když posoudíte suchost jen na základě pohledu
nebo dotykem ruky a aplikujete už po několika
hodinách druhou vrstvu laku, může první vrstva
laku nabobtnat v důsledku působení vody ze
druhé vrstvy laku, a poté schnout dále výrazně
pomaleji.
Informace a služby
Technické přínosy při lakování, jako upuštění od
větrání a temperování prostor a radikální zkrácení doby taktu lakování, se sice často zmiňují, ale
v praxi nejsou bez omezení výsledku lakování
realizovatelné. Aby se předešlo chybám při
lakování, chceme poukázat na několik bodů:
Mezivrstva
Výhody vodou ředitelných lakovacích systémů oproti materiálům s obsahem rozpouštědel se projeví v prostředí lakovny podstatně více, než se zpočátku zdá. Vodou ředitelné
lazury a laky nabízejí mimo jiné výhody u nařízení průmyslového dozoru, emisních hodnot, koncepce filtračních zařízení a elektrických zařízení, nebezpečí výbuchu a požáru
a namáhání zdraví zaměstnanců.
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Úvod
Aplikace vodou ředitelných
laků a lazur
65
Vaše poznámky
66
67
Informace a služby
Ostatní produkty
Konečná vrstva
Mezivrstva
Uzavírací tmel
Základní nátěr
Impregnace/
impregnační základní nátěr
Úvod
Passion for wood
07215_250713 · 01463/09/13/LW/P · Nezávazně doporučená cena 5,00 EUR
Změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Akzo Nobel Wood Finishes and Adhesives
Škrobárenská 482
617 00 Brno • Czech Republic
Tel.: +420 511 180 145
Fax:+420 511 180 170
E-Mail: [email protected]
www.sikkens-wood-coatings.cz

Podobné dokumenty