Uvod do financnich trhu - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Komentáře

Transkript

Uvod do financnich trhu - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2
Projekt OBZORY
Úvod do finančních trhů
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Funkce finančního trhu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Umožňují transfer zdrojů
(Re)alokují kapitál dle efektivnosti využití
Vytvářejí motiv pro úspory domácností
Zajišťují likviditu CP a kontinuálně vytvářejí
jejich cenu, která slouží jako důležitý signál
Vynucují smlouvy
Umožňují převádět a sdílet riziko
Umožňují diverzifikaci rizika
Snižují náklady finančních transakcí
Zdroj: [1]
Dělení finančních trhů
•
•
•
•
Primární vs. sekundární trhy
Burzovní vs. mimoburzovní
Peněžní (životnost <1 rok) vs. kapitálové
Dle typu CP:
• Akciové trhy
• Trhy dluhopisů
• Trhy finančních derivátů
• Vyzrálé trhy vs. rozvíjející se trhy (emerging
markets)
• rozdíl v úplnosti kontraktů, efektivitě, likviditě, atd.
Zdroj: [1]
Likvidita trhu
• Na likvidním trhu je možné nakoupit a prodat:
• Okamžitě
• S minimální ztrátou
• Kdykoliv (v rámci hodin obchodování)
• Likviditu trhu lze měřit několika způsoby:
• Velikost spreadu (rozdíl prodejní a nákupní ceny)
• Hloubka trhu (jak velký nákup/prodej je potřebný k
ovlivnění ceny)
• Velikost ticku (jaká je minimální velikost cenové
změny)
Burzovní indexy
• Složená (nebo spíše zprůměrovaná) hodnota
vybrané skupiny cenný papírů
• Popisuje výkonnost daného regionu, sektoru
či ekonomiky
• Některé důležité indexy:
•
•
•
•
•
•
PX, index Burzy cenných papírů Praha
DJIA (Dow Jones Industrial Average), USA
S&P 500 Index, S&P 100 Index, USA
NASDAQ 100 Index, USA mimoburzovní
FTSE 100, UK
EURONEXT 100, Evropa
Akcie
• Akcie (Share) je cenný papír potvrzující podíl
vlastnictví na dané akciové společnosti
• Akcionář (ten, kdo akcie vlastní) má právo:
• na podíl ze zisku (vypláceno jako dividendy)
• hlasovat na valné hromadě společnosti (s
hlasovacím podílem úměrným podílem držených
akcií)
• V případě likvidace společnosti se podílet na
likvidačním zůstatku
• Cena obchodovaných akcií je určena tržní
nabídkou a poptávkou
Hodnota firmy resp. akcie
• Hodnota firmy (a tedy jejích akcií) je závislá
na několika faktorech:
• (Očekávaná) výše budoucích výnosů (zisků) firmy
• (Očekávané) rozložení těchto budoucích výnosů v
čase
• (Očekávaná) úroková míra která tyto výnosy
diskontuje
• Rizikovost firmy:
• Možnost insolvence (platební neschopnosti vůči
věřitelům), likvidace
• Volatilita budoucích výnosů
Vývoj ceny akcií
• Vývoj ceny akcií odráží měnící se očekávání
spojených s budoucími výnosy
• Aktuální cena je určená trží nabídkou a
poptávkou, jedná se tedy o „agregovaný
odhad“ trhu ohledně budoucího vývoje
• Vstřebání nové informace do ceny by mělo
být za ideálních podmínek okamžité, ve
skutečnosti však nějakou dobu trvá – čím
vyspělejší a likvidnější trh, přesnější a
věrohodnější informace, tím méně
Příklad rychlého vstřebání informace
Příklad nedostatečně přesných
informací
„The markets’ reaction has been surprisingly modest. The price of Brent
crude jumped 15% as Libya’s violence flared up, reaching $120 a barrel
on February 24th. But the promise of more production from Saudi Arabia
pushed the price down again. It was $116 on March 2nd—20% higher
than the beginning of the year, but well below the peaks of 2008. Most
economists are sanguine: global growth might slow by a few tenths of a
percentage point, they reckon, but not enough to jeopardise the rich
world’s recovery.
That glosses over two big risks. First, a serious supply disruption, or even
the fear of it, could send the oil price soaring (see article). Second, dearer
oil could fuel inflation—and that might prompt a monetary clampdown
that throttles the recovery. A lot will depend on the skill of central
bankers.“
Zdroj: [2]
Komoditní trhy
• Na komoditních trzích jsou
obchodovány nezpracované materiály:
• Energie (ropa, plyn)
• Kovy (měď, zlato, platina, stříbro)
• Obilniny (kukuřice, oves, rýže,
sojové boby)
• Dobytek
• Kakao, káva, bavlna, cukr
Komoditní trhy
• Spotové obchodování
• Okamžité dodání zboží (resp. co nejdříve v
rámci omezení)
• Forward kontrakt
• Dohoda dvou stran o dodání zboží v daný čas,
kvalitě, lokalitě a v daném množství
• Futures kontrakt
• Standardizovaný forward kontrakt obchodovaný
na příslušné burze, burza je zprostředkovatel
poskytující garanci dodání a kvality
Důvody pro futures/forwards
• Hedging
• Zajištění se proti budoucí nejistotě:
• Farmář si předem zajistí prodejní cenu a vyhne se
tak riziku nízkých výnosů
• Spotřebitel si zajistí nákupní cenu a vyhne se tak
riziku přílišných nákladů
• Spekulace
• Spekulant nemá zájem o nákup či prodej
daného zboží, pouze chce vydělat na cenových
pohybech
• Zvyšuje likviditu trhu, napomáhá správnému
oceňování
Ukončení futures kontraktu
• Uzavření opačné pozice před datem
dodání
• Vyčkání až do data dodání
• Peněžní vypořádání (rozdíl smluvní ceny
a spotové)
• Fyzické dodání (možné v případě
komoditního trhu, avšak např. v případě
futures na burzovní index to možné
není)
Shortování
• Tento druh obchodování umožňuje prodej
aktiv které nevlastníme
• Napomáhá to přesnějšímu oceňování
• Zvyšuje likviditu trhu
• Může být využíváno jak pro spekulace, tak
pro hedging
• Trh který neumožňuje shortování (např.
nemovitosti) je náchylnější na tzv. bubliny,
tj. příliš vysoké oceňování
Spread trading
• Spread obecně: rozdíl libovolných dvou
cen, tedy např.:
• rozdíl spotové a futures ceny
• rozdíl dvou futures s odlišným datem dodání
• rozdíl ceny dvou odlišných aktiv
• Nákup (či prodej) spreadu = současný
nákup a prodej s jinými parametry (např.
časem dodání)
Spread trading – příklad 1
• Aktuální futures cena kakaa je $100 s
květnovým dodáním a $110 s říjnovým
• Spekulant věří, že tento rozdíl bude vyšší,
nakoupí tedy říjnové dodání o prodá květnové
a) Cena vzroste na $105 resp. $120 a spekulant
vydělá $5
b) Cena klesne na $90 $105 a spekulant vydělá
$5
•
→ spekulant může vydělat nezávisle na tom,
zda cena klesla anebo zrostla
Spread trading – příklad 2
• Spekulant věří, že Google si povede lépe
než Microsoft, avšak neví jak si povede
celý IT sektor
• Koupí akcie Google a prodá Microsoft (za
stejné množství peněz)
• Pokud bude růst Google vyšší, anebo
pokles nižší, než v případě Microsoftu, tak
spekulant vydělá nezávisle na vývoji
celého odvětví
Použité zdroje a literatura
• Titulní a další grafy: Yahoo! finance
(http://finance.yahoo.com)
• [1] Michal Mejstřík: studijní podklady pro předmět
„Introduction to the Theory of Financial Markets“,
IES FSV UK
• [2] The Economist
Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2
Projekt OBZORY
Tato prezentace byla vytvořena v rámci
projektu OBZORY
Autor: Martin Dózsa
Předmět: Ekonomie
Datum: 17.3.2011
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond

Podobné dokumenty

Ladder rozhraní Ladder rozhraní zobrazuje nabídku a

Ladder rozhraní Ladder rozhraní zobrazuje nabídku a Centrovat všechny Laddery – vycentruje všechny Laddery. Hedgovat celý trh – hedguje vaše otevřené pozice na celém trhu v aktuálních dostupných kurzech tak, aby zisk nebo ztráta byly stejné, ať už u...

Více

NUMISMATIKA

NUMISMATIKA U těchto mincí dochází ke sběratelskému zhodnocení a to nad rámec zhodnocení samotného růstu ceny drahého kov. V opačném případě, tedy při poklesu či turbulencích na komoditním či měnovém trhu, jst...

Více

magazin - OVB Journal

magazin - OVB Journal na pláži v Karibiku. Investor musí mít připraveno více možných scénářů budoucího vývoje. Náš základní scénář počítá s tím, že v dohledné době další recese světové ekonomiky nepřijde a že nás pouze ...

Více

Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA PU 10 je standardní fond kolektivního investování obchodovaný pod názvem Partners Universe 10. Z hlediska druhů pořizovaných aktiv jde o spíše dynamický podílový fond, který nabývá středně riziková...

Více

Zkušenosti s centralizovaným zadávání VZ

Zkušenosti s centralizovaným zadávání VZ identifikace inovativních nákupních modelů a nástrojů (e-nákup); propagace zavedení e-nákupních schopností v rámci veřejného sektoru; zabezpečení monitorovacích nástrojů pro kontrolu nákladů (výdaj...

Více