Mechanické součásti: velmi přesně konstruovat, efektivněji obstarat

Transkript

Mechanické součásti: velmi přesně konstruovat, efektivněji obstarat
technika
Management dílů krátkodobé spotřeby s nízkou hodnotou
Mechanické součásti: velmi přesně
konstruovat, efektivněji obstarat
U mechanických součástí jde sice “jen“
o C-díly s nepatrným hodnotovým
podílem, ale kvůli jejich vysokému
počtu jim v procesu konstrukce a nákupu dohromady náleží značný význam.
Firma KMW Konstruktion Maschinenund Werkzeugbau GmbH, Koblenz,
vsadila u velmi složitých montážních
linek pro automobilní subdodavatele
na koncepci MISUMI: přes jeden milion individuálně konfigurovatelných
součástí normalizovaných, nakupovaných a výkresových z jednoho zdroje
za praktických podmínek uspokojuje
požadavky konstrukce a nákupu.
Sotva nějaké odvětví je evidentně tak silně
ovlivněno inovacemi, jako automobilový
průmysl. Technický pokrok vždy znovu
vytváří nové podněty pro vysoké požadavky
na bezpečnost, hospodárnost, funkčnost,
komfort a dizajn vozidel. V tvrdém boji
o dodavatelský trh tomu musí věnovat pozornost výrobci, stejně jako podniky, a jakožto
poslední část řetězce, také výrobci strojů,
jejichž zařízení se užívá k výrobě a montáži
hotových dílů a skupin. Střešní systémy
osobních automobilů se například starají
o světlé chvilky a radost z jízdy. Přitom platí
vysoké požadavky na spolehlivost, preciznost a rozměrovou přesnost montáže do
obrysu automobilu. Protože pokud neladí,
může to mít nejpozději při lijáku na dálnici,
nebo na mycí lince, katastrofální důsledky
pokud jde o radost z jízdy. Komplexní
montáž mnohých dílů na základě rozdílných
rámcových podmínek probíhá na výrobních
linkách, které kvalifikovaně vyvíjí KMW se
znalostí speciálních požadavků měnícího se
koncového použití.
Odzkoušení následuje
ihned
V současnosti vyvinuli
Koblenčtí asi 25 metrů
dlouhou a 15 metrů
širokou montážní linku
s devatenácti stanicemi, na které lze vyrábět
střešní systémy určité typové řady s rozdílnými klasifikacemi.
Vybavení zařízení je při
tom pružně modifikovatelné výměnnými částmi.
Dostane-li řízení informaci, který montážní
díl nově pojede, dá se
pokračovat ve výrobě
jednoho střešního typu
ve změněném provedení.
Při tom KMW koncipovalo vývoj pro budoucnost: Na zařízení mohou
být montovány posuvné
střechy nové generace
s délkou až 1,15 metru.
14
Díky pružné modulární struktuře konstrukce
obnáší čas pro přestavbu na výrobu nových
typů střechy jen 15 minut. Tak mohou uživatelé na zařízení podle potřeby montovat
v nejkratším čase i střešní systémy pro jiné
typy vozidel, což podporuje výkonnost a
pružnost dodavatelů v soutěži. S dobou taktu
30 sekund na stanici je pokaždé namontováno
a odzkoušeno. K tomu potřebné systémy tvoří
celek, takže v celém průběhu výroby je zajištěno ověřování součásti a pokud jde o údaje
o výrobě, jsou všechny parametry dodržovány s největší přesností. Spolehlivá kontrola
výroby probíhá v reálném čase s grafickým
zobrazením mechanických a elektronických
žádaných a skutečných hodnot v kombinaci
s vizuální kontrolou.
Rozmanitost s vyšší hodnotou
Ve střešních montážních systémech osobních
automobilů se používá bezpočet montážních
dílů. Zde jsme se obrátili na silné dodavatele, kteří vyhovují požadavkům KMW na
odpovídající výrobkové spektrum a hladký
průběh: V požadovaném provedení musí být
díly k dispozici rychle a za co možná nejhospodárnějších podmínek; skluz v dodávce
může ovlivnit vlastní výrobu tím nejhorším
způsobem. U mechanických dílů se sice
jedná „jen“ o C-díly s nepatrným podílem na
hodnotě. Avšak z důvodu vysokého počtu
mají mechanické součástky v procesu konstrukce a obstarávání vcelku nezanedbatelný
význam. „Řešení nabízí koncepce MISUMI,
která dává řešení v mnoha ohledech odpovídající
našim požadavkům“, vysvětluje Timmy Heyer
z technického nákupu u firmy KMW a mluví
tím i za kolegy z konstrukce.
Značnou výhodu má pestrost nabídky.
„Výrobci strojů mají dílem dva až čtyři dodavatele
normalizovaných součástek, šest až deset dodavatelů
součástek nakupovaných a opět až šest dodavatelů
součástek výkresových“, zjišťuje Stefan Pulver,
ředitel Sales & Marketing firmy MISUMI
Europa GmbH ve Schwalbachu. „U nás
dostávají uživatelé jeden milion těchto potřebných
pokračování na str. 16
Automobil Industry 3|2008
technika
dokončení ze str. 14
součástek z jedné ruky.“ Spojený odběr šetří
čas, například objednáváním jen u jednoho partnera, omezuje příjmy zboží a účtování. V hlavním katalogu Mechanische
Komponenten für Sondermaschinenbau &
INSTRUKČNÍ BLOK:
Užívání katalogu v praxi
Hlavní katalog MISUMI Mechanische
Komponenten für Sondermaschinenbau
& Montageautomation (Mechanické
součástky pro stavbu speciálních strojů &
automatizaci montáže) obsahuje přes 40
skupin výrobků na sotva 2700 stranách se
všemi důležitými informacemi na jeden
pohled. Čísla zboží, případně objednací
čísla vytvářejí uživatelé podle jimi učiněného výběru. Ocelové hřídele pro přímočaré pohyby jsou například k dispozici
ve výkladu Vnější závity (oboustranné),
závitové čepy (oboustranné) a závitové čepy
(oboustranné) + plošky pro klíč. Podle tolerance, materiálu a vlastností jsou jednotlivá
provedení označena kódem typu, z něhož
je odvoze-no číslo v katalogu. Přesné
informace o toleranci průměru, o materiá-
Montageautomation (Mechanické součástky
pro stavbu speciálních strojů & automatizaci montáže) již vidíte závazné ceny za
kus a množstevní rabaty, což snižuje náklady často velmi časově náročného poptávání. Informace na jeden pohled ocení
lu, tvrdosti a opracování povrchu jsou uvedeny vedle, aby byl možný správný výběr.
Výrobky jsou vyrobeny z materiálů podle
japonské průmyslové normy (JIS), pro
lepší pochopení jsou ale uváděny podle
EN, příp. DIN. Z podrobného nákresu
příslušné součástky je možné vyčíst, které
parametry hřídele jsou individuálně konfigurovatelné. Toto Flexible Configuration
& Sizing umožňuje konstruktérovi, aby
strojní součást přesně pasovala do jeho
aplikace. Rozměry výrobku jsou volitelné
po krocích 1 mm – pro ostatní součásti
dokonce v krocích 0,1 nebo 0,01 milimetru – a uvedeny v přehledné tabulce. Číslo
výrobku se skládá postupně s výběrem
specifikace konstrukčního dílu a to z katalogového čísla a požadovaných rozměrů; nakonec obsahuje všechny rozměry
hřídele. Jakmile jsou stanoveny všechny
parametry, může konstruktér z cenové
tabulky ihned zjistit cenu požadované
součásti. K tomu jsou v katalogu uvedeny
u každého výrobku údaje o množstevních
rabatech. Přepravné uvnitř Německa se
nepočítá. Navíc jsou uvedeny případné
další varianty s příslušnou cenou navíc,
takže z katalogových údajů je zřejmá
závazná konečná cena. Jednotlivé volitelné
možnosti jsou vzájemně kombinovatelné
– konstruktér tak má k dispozici rozsáhlý
systémový blok, který plní individuální
požadavky a činí časově náročné dotazy a
rovněž pracovníci v konstrukci a vývoji.
Individuálně přizpůsobené volby, materiály,
tvrdosti, vlastnosti materiálu nebo povrchová úprava, tolerance a rovněž dodací lhůty
a dokonce i označení dílu jsou uvedeny
u každého zboží. Zvláště praktické pro
stavitele speciálních strojů, jako jsou KMW,
je Flexible Configuration & Sizing (Pružné
uspořádání & rozměry). Rozsáhlé možnosti
určování tvaru, jakož i plynule odstupňované
rozměry v krocích až do 0,01 mm umožňují
přizpůsobit konstrukční díl specificky k aplikaci, takřka cenově výhodné speciální řešení,
které nemusí být vyráběno ve vlastní výrobě
dílů. Přesvědčivá je i kvalita součástek: „Ještě
nikdy jsme neměli důvod k reklamaci“, tolik
Heyer. Mnohostranná nabídka kombinovaná
s účinnou koncepcí objednávání a logistiky,
k tomu fundovaná podpora – to je odpovídající jeden celek.
▪
zajišťování nabídek přebytečnými. To se
týká i dodací lhůty, neboť ta je u každého
výrobku rovněž uvedena. Pokud je některá součást vyžadována zvláště rychle,
je možné expresní dodání. U této služby
dodací lhůta závisí na rozměrech a zhotovované součástky a na zemi, ze které bude
dodána. Závazné údaje ke každé expresní
variantě se konstruktér rychle dozví na
službě zákazníkům. V případě potřeby jsou
odbytoví inženýři firmy MISUMI k dispozici konstruktérům radou a pomocí při
zacházení s katalogem po telefonu.
Aktuální katalog, v německém nebo anglickém jazyce, platný do března 2009 včetně,
si můžete objednat zdarma na webové
stránce www.misumi-europe.com,
e-mailem na [email protected],
nebo u marketingového oddělení
na Tel. (0049 - 61 96) 77 46-0.
▪
MISUMI na výstavě Motek: hala 9, stánek 9210
16
Automobil Industry 3|2008

Podobné dokumenty

volvo fh - Volvo Trucks

volvo fh - Volvo Trucks okamžitě, téměř přímo z volnoběhu. Máte k dispozici rovno-

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Oslovte své známé zda nemají zájem nakupovat výrobky do domácnosti výhodněji a tím ušetřit a oni to nabídnou dále svým známým a postupně se vytvoří rozvětvený tým, díky němuž může každý vydělat a u...

Více

Guidance directive 2012 – seznam zakázaných pozic pro program

Guidance directive 2012 – seznam zakázaných pozic pro program 5.Obsluha nebo řidič vozidla, na které je potřeba licence a to bez ohledu na to, zda toto vozidlo slouží k převozu osob nebo ne. (příklady těchto vozidel-auta, kamióny, nákladní automobily, těžká t...

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba dokumentu výkresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavte pozadí a velikost výkresového listu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výběr výkresových norem pro...

Více

Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT_ICT

Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou pracovní sílu v oboru IT_ICT k prorůstání ICT technologií a digitalizace nejen do všech ekonomických činností, ale i do běžného života společnosti. V této souvislosti se mění a bude podstatným způsobem měnit jak rozsah, tak i ...

Více

Technologická evoluce

Technologická evoluce Naši zákazníci obdrží kompletní rozsah projektových služeb, počínaje objasněním technických podmínek a vypracováním specifikace požadavků až po výrobní doprovod, zaškolení a podporu, a to vše z jed...

Více