Příručka uživatele programu

Komentáře

Transkript

Příručka uživatele programu
Dodatek
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Příručka uživatele programu
QL-500
QL-650TD
QL-550
QL-1050/1050N
1
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Úvod
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Úvod
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
O tomto návodu ............................................................................................................. 4
Structura návodu ........................................................................................................... 4
Značky použité v tomto návodu ..................................................................................... 4
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Vytvoření a tisk štítku ........................................................................................................ 5
Od vytvoření štítku po tisk ............................................................................................. 5
Použití P-Touch Editoru .................................................................................................... 7
Spuštění P-touch Editor ................................................................................................. 7
Vytvoření adresního štítku ............................................................................................. 9
Tisk štítku .................................................................................................................... 10
Uložení štítku ............................................................................................................... 11
Otevření souboru se štítkem ....................................................................................... 11
Vytváření různých typů štítků ...................................................................................... 12
Použití nápovědy P-touch Editoru ............................................................................... 13
Efektivní vytváření štítků .............................................................................................. 15
Vytváření štítků pomocí jiných aplikací ........................................................................ 26
Použití P-touch Address Booku ...................................................................................... 33
Spuštění P-touch Address Booku ................................................................................ 33
Vytvoření nového kontaktu .......................................................................................... 35
Import kontaktů ............................................................................................................ 36
Editace kontaktů .......................................................................................................... 37
Tisk štítků .................................................................................................................... 38
Použití P-Tiouch Transfer Manageru & P-touch Library ................................................. 39
Spuštění P-Touch Transfer Manageru ........................................................................ 39
Přenos štítku z PC na tiskárnu .................................................................................... 41
Zálohování návrhu štítku ............................................................................................. 44
Změna nastavení tiskárny z počítače .......................................................................... 45
Spuštění programu P-touch Library ............................................................................. 46
Vyhledávání štítků ....................................................................................................... 47
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Tvorba štítků (uživatelé Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Přehled ............................................................................................................................ 48
Vytvoření štítku a jeho tisk ........................................................................................... 48
Použití P-touch Editoru ................................................................................................... 50
Spuštění P-touch Editoru ............................................................................................. 50
Vytvoření adresního štítku ........................................................................................... 53
Tisk štítku .................................................................................................................... 54
Jak používat HTML nápovědu programu .................................................................... 56
2
Dodatek
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Dodatek
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Sdílení tiskárny ............................................................................................................... 58
Nasdílení tiskárny ........................................................................................................ 58
Použití printserveru PS-9000 (volitelné příslušenství) ................................................. 58
Ovládání pomocí ESC/P sekvencí................................................................................... 59
Dostupné příkazy ......................................................................................................... 59
Sériový kabel ............................................................................................................... 59
Přímý tisk z jiných aplikací .............................................................................................. 60
Nastavení tiskového ovladače ..................................................................................... 60
Tisk z jiných aplikací .................................................................................................... 62
Odebrání programového vybavení ................................................................................. 63
Uživatelé Windows ...................................................................................................... 63
Uživatelé Mac .............................................................................................................. 64
Specifikace ...................................................................................................................... 66
Specifikace zařízení .................................................................................................... 66
Softwarové a hardwarové nároky ................................................................................ 67
Úvod
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3
Tiskárny štítků Brother QL-500/QL-550/QL-650TD/QL-1050/QL-1050N (dále jen "tiskárny") umožňují snadno
a rychle tisknout štítky vytvořené programem P-touch Editor.
Tiskárna Brother QL-650TD navíc umožňuje štítky vytvořené v počítači do tiskárny uložit a později je
vytisknout.
Úvod
Úvod
O tomto návodu
Struktura návodu
Tento návod poskytuje informace o správném používání tiskárny a popis všech jejich funkcí.
Před použitímk tiskárny si jej důkladně přečtěte.
Příručka uživatele tiskárny
Před čtením tohoto návodu si pozorně přečtěte příručku uživatele tiskárny.
Příručka uživatele tiskárny obsahuje důležité informace, které je nutné znát ještě před samotným použitím
tiskárny. Například informace pro správnou instalaci, nastavení a způsob vytvoření štítku bez použití PC (jen
Brother QL-650TD).
Dále obsahuje informace o instalaci programového vybavení tiskárny, její údržbě a řešení problémů při jejím
používání.
Příručka uživatele programu (tento návod)
Tento7 návod popisuje, jak pomocí programu P-touch Editor vytvářet a tisknout štítky.
• Pokud používate systém Windows®, lze tento návod zobrazit z aplikace P-touch Setup po založení CDROMu.
Po nainstalování lze návod zobrazit i z nabídky Start.
• Pokud používáte systém Mac®, najdete tento návod na CD-ROMu v adresáři [Manuals].
Značky použité v tomto návodu
V návodu jsou použity následující značky:
Tato značka označuje informaci a postupy, které je důležité dodržovat. Pokud se jimi nebudete řídit,
může dojít k úrazu nebo poškození či zničení zařízení.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Pokud se kurzor při čtení manuálu změní na
, pak se kliknutím přesunete na místo, na které se v
návodu odkazuje.
Pro bližší informace o použití Adobe® Reader si přečtěte nápovědu programu Adobe® Reader.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Tento návod je uložen na CD-ROMu, dodaném společně se zařízením ve formátu PDF.
Dodatek
Tato značka označuje informace a postupy, které vám pomohou lépe porozumět funkcím a ovládání
tiskárny.
4
O tomto návodu
Úvod
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Přehled
V této části najdete popis vytváření štítků na tiskárně.
Podrobnosti a další informace týkající se jednotlivých funkcí, naleznete na dalších stranách návodu nebo v
nápovědě P-Touch Editoru.
Vytvoření a tisk štítku
Zvolte typ štítku, který chcete vytvořit.
2
Připravte si potřebnou ruličku štítků (dále role DK).
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
1
S tiskárnou je dodáváno několik rolí DK. (Další je možné zakoupit samostatně.)
Založte roli DK
Dodatek
Pro štítek, který chcete vytvořit, zvolte
odpovídající roli DK.
ÎPříručka uživatele tiskárny
5
ÎPříručka uživatele tiskárny
Vytvoření a tisk štítku
Vytvoření a tisk štítku.
Přímý tisk
Výběr šablony
Vytvoření a tisk štítku
přímo z tiskárny.
(jen Brother QL-650TD)
Na QL-1050 může také
přenášet šablony, nelze je
ale vybrat přímo ze zařízení.
Proto je třeba použít ESC/P
sekvence.
Úvod
Vyberte jeden z následujících způsobů tisku: tisk štítků přímo z tiskárny, nebo tisk z PC.
ect a template
Tisk
Received
ÎPříručka uživatele tiskárny
ÎStrana 39
Po vytvoření šablony
pomocí PC, lze vytvořit a
vytisknout štítek přímo z
tiskárny.
Vytvoření a tisk štítku z PC.
Vytvoření šablony
Vytvoření a tisk štítku z P-touch Editoru.
P-touch Editor
P-touch Editor
ZZadání textu
ÎStrana 39
ÎStrana 9
Tisk z jiné aplikace.
Editace štítku
Funkce Add-In v Microsoft
®
Word/Excel/Outlook®
ÎStrana 7
Import textu
ÎStrana 26
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
P-touch Transfer Manager
Tisk z PC
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Přenos
Vytvoření štítku a jeho tisk pomocí P-touch Address Booku.
P-touch Address Book
P-touch Address Book
Zadání textu
Import textu
Editace štítku
ÎStrana 35
ÎStrana 37
ÎStrana 36
6
Vytvoření a tisk štítku
Dodatek
3
Použití P-touch Editoru
Úvod
Tato část se věnuje postupům vytváření různých druhů štítků pomocí P-touch Editoru.
Spuštění P-touch Editoru
P-touch Editor můžete také spustit
následujícími způsoby (jen pokud jste
během instalace povolili vytvoření
zástupců):
• Dvojklikněte na zástupce umístěném na
ploše.
• Klikněte na zástupce umístěného na liště.
Po spuštění P-touch Editoru se zobrazí dialogové okno [Startup]. Je možné zvolit, zda chcete vytvořit
nový štítek, nebo otevřít dříve vytvořený štítek.
Pokud chcete změnit akci, která se automaticky po spuštění P-touch Editoru provede, klikněte na
[Tool]-[Options]. Zobrazí se dialogové okno [Options]. V záložce [General] můžete vybrat ze
seznamu akci, která se při startu provede [Operations]. Standardní nastavení je [Display Startup
Dialog Box].
Vyberte nastavení v dialogovém okně [Startup] a
klikněte na
.
• Pokud vyberete [New layout] , [Apply Layout Style], nebo [Open
the Last Layout Used], zobrazí se okno návrhu.
• Pokud zvolíte [Use the Auto Format Wizard], zobrazí se [Auto
Format Wizard]. Tento průvodce umožní vytvořit návrh pomocí
existujících šablon.
• Pokud zvolíte [Open an Existing Layout], zobrazí se dialogové
okno [Open]. Z něj pak můžete otevřít dříve vytvořený návrh.
Bližší informace viz. Î"Otevření souboru se štítkem" na straně
11.
• Pokud zvolíte [Help-How To], zobrazí se nápověda programu
P-touch Editor.
Nápověda vás krok za krokem naučí jak vytvářet základní typy
štítků.
• Pokud zvolíte [Check for Updates], pak se počítač připojený k
internetu připojí k Brother Solutions Center. Zde můžete najít
nejnovější verze programu a FAQs.
Dodatek
2
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Klikněte na [Start]-[Programy]-[Brother Ptouch]-[P-touch Editor 4.2].
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
1
7
Spuštění P-touch Editoru
Okno návrhu
Okno návrhu se skládá ze sedmi částí:
Úvod
1
2
3
4
6
7
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
5
2 Standard toolbar (Panel standardních nástrojů)
Často používané příkazy jsou združeny v tomto panelu (New Layou (Nový návrh), Open (Otevřít), Save
(Uložit), Auto Format, atd.).
3 Property dock (ikony nastavení)
Tato část obsahuje nastavení Print (tisku), Page (stránky), Text (textu), Layout (návrhu), a Database
(databáze). Nastavení zobrazíte/skryjete kliknutím na tlačítka v levé části ikon nastavení.
4 Draw toolbar (panel kreslení)
V tomto panelu jsou sdruženy nástroje pro výběr objektů, vkládání textu, kreslení grafiky a další.
5 Layout work area (pracovní plocha)
Pracovní plocha slouží k zobrazení a editaci objektů.
6 Object dock (ikony objektů)
V této části jsou sdruženy ikony pro snadné vytváření nových objektů (např. text, čárový kód, rámy,
tabulky atd.).
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
1 Menu
Příkazy jsou rozděleny podle funkcí v jednotlivých menu (File, Edit, View a Insert).
7 Seznam štítků/Okno databáze
Zobrazuje databázi nebo seznam štítků.
Dodatek
V menu [View] je možné zobrazit/skrýt jednotlivé panely a okna.
8
Spuštění P-touch Editoru
Vytvoření adresního štítku
1
Úvod
Tato část popisuje postup vytvoření adresního štítku.
V okénku Page properties, zvolte ze
seznamu [Label Format], [Standard
Address Label].
3
V části Object dock klikněte na
zadejte jméno a adresu.
(Text) a
Změna velikosti písma.
Vyberte jméno a nastavte ho na tučné ( ).
Zvětšete velikost fontu kliknutím na ikonu ( ) v
okně Text property.
Zadejte adresu a zmenšete font kliknutím na
ikonu ( ).
• Pokud není okno Text property
zobrazeno klikněte na
.
• Změny provedené v okně Text property
se použijí pouze na označený text.
Nyní můžete štítek vytisknout.
Pro bližší informace, jak tisknout štítky viz. Î"Tisk štítku" na následující straně.
Dodatek
2
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
• Formát štítku se v pracovní ploše změní na
standardní adresní štítek.
• Délka a šířka pásky se automaticky změní na
velikost standardního adresního štítku.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Pokud není okno Page property
zobrazené, klikněte na ikonu
.
9
Vytvoření adresního štítku
Tisk štítku
Tato část popisuje tisk vytvořených štítků.
V okně Print property, zadejte počet kopií štítku na
[1] a klikněte na
.
Úvod
1
Štítek se vytiskne.
Pokud není okno Print property zobrazeno klikněte na
ikonu
.
Odstřihněte štítek pomocí tlačítka pro
odstřih nebo pomocí řezací páčky
(Brother QL-500).
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
2
Odstřih je možné nastavit i automaticky. V
dialogovém okně [Print], zaškrtněte volbu
[Auto Cut]. (Není dostupné u QL-500)
Nastavení tisku a odstřihu štítku
Pokud v okně Print property kliknete na ikonu
zobrazíte dialogové okno [Print].
Toto dialogové okno umožňuje měnit vlastnosti tisku a
počet kopií.
Options
Copies
Popis
Auto Cut
(jen QL-550/650TD/
1050/1050N)
Pokud je tato volba zaškrtnutá, každý štítek se odstřihne.
Pokud volba zaškrtnutá není, bude nutné po tisku štítky odstřihnout. Pro
odstřih stiskněte tlačítko na tiskárně.
Cut at end
(jen QL-650TD/
1050/1050N)
Při tisku více štítků, dojde k odstřihu až u posledního štítku.
Mirror Printing
Pokud je tato volba zaškrtnutá, budou se štítky tisknout tak, aby je bylo
možné číst i přes okno (tato volba má smysl jen při tisku na průhlednou
roli DK).
Output directly to
Printer Driver
Pro normální použití ponechte tuto volbu zaškrtnutou.
Number
Zde lze nastavit počet kopií tisknutého štítku.
Kliknutím na tlačítko
v dialogovém okně [Print] můžete nastavit další možnosti tisku.
Pokud například tisknete štítky, které vyžadují vysokou kvalitu tisku jako např. čárové kody, nastavte
[Give priority to print quality].
10
Tisk štítku
Dodatek
Nastavení
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
V záložce Option v dialogovém okně Print
můžete nastavit počet štítků mezi jednotlivými
odstřihy (jen u QL-1050/1050N).
Uložení štítku
1
Úvod
Vytvořený štítek můžete pro pozdější použití uložit.
Klikněte na [File]-[Save As].
Zobrazí se dialogové okno [Save As].
Pokud již existuje soubor se stejným názvem, původní soubor se přepíše.
Zvolte adresář, kam chcete soubor uložit,
zadejte jeho název [Název souboru] a
klikněte na tlačítko
.
Soubor se uloží do požadovaného adresáře.
Název souboru může mít až 255 znaků a
nesmí obsahovat následující znaky:
/\><*?"|:
Otevření souboru se štítkem
Pokud chcete použít dříve vytvořený a uložený návrh štítku, je třeba jej nejdřív otevřít.
1
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
2
Klikněte na [File]-[Open].
Zvolte adresář, obsahující soubor, který
chcete otevřít a klikněte na tlačítko
.
Na pracovní ploše se zobrazí štítek.
Dodatek
2
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Zobrazí se dialogové okno [Open].
11
Uložení štítku
Vytváření různých typů štítků
1:
Vytvoření adresního štítku
• Tisk
• Uložení návrhu
2:
Změna vlastností textu v
adresním štítku
• Změna velikosti a stylu fontu
• Uspořádání textu, obrázků a
dalších objektů
3:
Vytvoření adresního štítku
pomocí funkce Add-In
Použití funkce Add-in
• z Microsoft® Wordu
• z Microsoft® Excelu
• z Microsoft® Outlook®
4:
Vytvoření štítku pomocí
seznamu štítků
• Uložení seznamu štítku
• Použití seznamu štítků pro
vytvoření nového štítku
5:
Použití stylů návrhu pro
vytvoření štítku
• Výběr/změna standardního stylu
• Editace a uložení stylu návrhu
6:
Vytvoření štítku pomocí
databáze
• Použití/propojení souboru z
Microsoft® Excelu
7:
Vytvoření štítku na souvislou
pásku
• Nastavení velikosti štítku nebo
použití automatického nastavení
• Vložení klipartu
8:
Vytváření číslovaných štítků
pomocí funkce číslování
• Nastavení pole číslování
• Tisk
9:
Vytvoření štítku s čárovým
kódem
• Nastavení čárového kódu
10: Vytvoření adresního štítku
na souvislou pásku
• Použití pásky vertikálně
11: Vytvoření štítku pomocí
funkce automatického
formátu
• Použití funkce automatického
formátu
12: Vytvoření štítku pomocí
P-touch Library
• Použití P-touch Library
12
Vytváření různých typů štítků
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Postup
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Ukázka štítku
Dodatek
Část helpu
Úvod
V následující tabulce jsou uvedeny nejrůznější typy štítků, které lze pomocí programu P-touch Editor vytvořit.
Podrobnosti o vytvoření jednotlivých typů štítků naleznete v nápovědě programu.
Nápověda programu P-touch Editoru nabízí detailní informace o všech dostupných možnostech a funkcích
programu. Nápověda je dostupná i v českém jazyce. Bližší informace naleznete na CD-ROMu dodaném
společně s tiskárnou.
Spuštění nápovědy
1
Úvod
Použití nápovědy P-touch Editoru
Spusťte program P-touch Editor
Klikněte na [Help]-[P-touch Editor Help].
nebo stiskněte klávesu [F1].
Zobrazí se okno [P-touch Editor Help].
Okno nápovědy programu P-touch Editor (lze nainstalovat i českou verzi nápovědy)
1
2
4
3
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
2
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Viz. Î"Spuštění P-touch Editoru" na straně 7.
Zobrazí se okno návrhu.
1 Panel nástrojů
Ikony, které umožňují snadný a rychlý přístup k potřebným informacím v nápovědě.
3 Menu
Zobrazují informace podle zvolené záložky.
4 Aktuální plocha
Plocha, kde se zobrazují informace ke zvolenému tématu.
13
Použití nápovědy P-touch Editoru
Dodatek
2 Záložky
V nápovědě lze hledat různými způsoby ([Obsah], [Rejstřík], [Vyhledávat], a [Oblíbené položky]). V české
verzi nápovědy nemusí být všechny tyto položky dostupné.
Tisk témat nápovědy
1
V záložce [Obsah] zvolte téma, které chcete vytisknout.
2
V panelu nástrojů klikněte na ikonu
Úvod
Informace v nápovědě lze také vytisknout. Tisknout lze na jakékoli klasické tiskárně.
.
Zobrazí se dialogové okno [Print Topics].
3
Vyberte rozsah tisku a klikněte na
.
Vyberte tiskárnu a klikněte na
.
Zvolené informace nápovědy se vytisknou.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Zvolte tiskárnu, která tiskne na standardní typ papíru formátu A4.
Dodatek
4
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Zobrazí se dialogové okno [Print].
14
Použití nápovědy P-touch Editoru
Efektivní vytváření štítků
Funkce seznamu štítků umožňuje vytvářet záznam dat přímým zadáváním do okna seznamu štítků. Záznam
může být kdykoli editován (data lze přidávat, mazat a měnit). Záznam dat je pak uložen společně s návrhem
štítku a lze jej kdykoli znovu použít.
Úvod
Pro efektivnější tvorbu štítků lze využít funkci seznam štítků a databázové funkce. Štítky pak mohou být
vytvářeny automaticky tak, že se do vytvořené šablony načtou data z externí databáze.
• Seznam štítků lze exportovat pouze do CSV formatu.
• Podporovány jsou následující databázové formáty are: mdb (Microsoft® Access ), xls (Microsoft®
Excel), csv a txt.
• Pro bližší informace o vytvoření štítku pomocí funkce Add-In viz. Ë"Vytváření štítků pomocí jiných
aplikací" na straně 26.
Použití seznamu štítků
Následující příklad popisuje využití seznamu štítku k vytvoření adresních štítků.
Nejdříve vytvořte návrh štítku viz. Î"Vytvoření adresního štítku" na straně 9.
Otevření seznamu štítků
Klikněte na [File]-[Database]-[Label List].
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Zobrazí se okno Label List/Database.
Dodatek
1
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Funkce databáze umožňuje použít data z existující databáze vytvořené jinou aplikací.
Pro bližší informace o funkci databáze viz. Î"Použití externího databázového souboru" na straně 23.
15
Efektivní vytváření štítků
Přepínání zobrazení seznamu štítků
Okno Label List/Database lze zobrazit dvěma způsoby: Record View a Form View. Pro změnu zobrazení
klikněte v okně Label List/Database pravým tlačítkem a zvolte jiný způsob zobrazení.
Úvod
„Record View
Tento režim zobrazuje seznam informací.
1
2
4
1 Ukazatel záznamu
Kliknutím na tento ukazatel je možné měnit aktuální záznam.
Označený záznam se zvýrazní a zobrazí se u něj ukazatel záznamu
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
3
.
2 Ukazatel pole
Zobrazuje název pole.
3 Buňka
Zobrazuje obsah pole.
4 Značka záznamu
Zaškrtnuté záznamy lze vytisknout.
• Font zobrazovaných záznamů lze změnit v dialogovém okně [Options], záložka [Database].
Klikněte na [Tool]-[Options]. (Pokud není volba [Tool] v nabídce zobrazena, klikněte jednou na plochu
návrhu.)
• Výšku buňky záznamu lze měnit uchopením a tažením oddělovací linky. Podobně lze měnit i šířku
buňky.
„Form View
Zobrazuje data aktuálního záznamu ve formuláři.
1
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Po propojení pole s návrhem štítku se obsah vybraného záznamu zobrazí v návrhu.
2
1 Název pole
Zobrazuje názvy polí.
Dodatek
2 Data pole
Zobrazuje obsah pole aktuálního záznamu.
16
Efektivní vytváření štítků
Vkládání dat
V následujícím příkladu zadáme adresu a jméno do pole Body.
Klikněte pravým tlačítkem v okně Label
List/Database a zvolte [Create New
Record].
Úvod
1
Do seznamu se přidá nový záznam.
2
Dvojklikněte na pole [Body]. Nyní můžete do buňky zadat adresu a jméno.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Menu zobrazíte také kliknutím pravým
tlačítkem na ukazatel záznamu.
3
4
Opakujte předchozí kroky pro vyplnění všech potřebných polí.
Pokud chcete přidat další záznam, klikněte pravým tlačítkem v okně Label List/
Database a zvolte [Create New Record].
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
• Pro vložení nového řádku v buňce držte klávesu [Ctrl] a stiskněte [Enter].
• Název pole nelze měnit.
5
Zadejte data stejným způsobem jako u předchozího záznamu.
6
Pro vložení dalších záznamů opakujte kroky 4 a 5.
17
Efektivní vytváření štítků
Dodatek
Do seznamu se přidá nový záznam.
Styly návrhu
Funkce stylů návrhu umožňuje jednoduše vytvářet štítky pomocí seznamu štítků.
• Styly návrhu umožnují využít dříve vytvořené styly a dále pak rozmanité druhy stylů dodané společně s
programem.
• Nový styl lze také uložit a kdykoli jej znovu použít.
Úvod
„Co je to styl návrhu?
„Kdy je vhodné styl návrhu použít?
• Štítek lze snadno vytvořit tak, že vyberete styl návrhu a zadáte do něj text.
• Pomocí funkce sloučených polí vytvoříte štítky rychle přetažením dat ze seznamu štítků nebo z databáze.
„Změna stylu návrhu podle typu role DK
1
2
Vyberte roli DK pro kterou chcete změnit standardní styl a založte ji
do tiskárny.
Klikněte na [Format] -[Apply Layout
Style].
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Pro každý typ role DK lze nastavit standardní styl štítku.
Standardní styly jsou nastaveny již při instalaci programu. Změnit je můžete následujícím způsobem:
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Pokud není nabídka [Format] zobrazena,
klikněte v okně návrhu.
Vybrete [Apply Layout Style].
• Styl návrhu, který je momentálně
nastaven jako standardní je označen
rámečkem.
• Pokud není požadovaný styl v seznamu,
vytvořte nový styl.
• Bližší informace o stylech naleznete v
části "Použití stylu návrhu při tvorbě
štítku".
Pro vloženou roli DK Roll vyberte styl, a
klikněte na
.
Nyní je pro vloženou roli DK tento styl nastaven
jako standardní.
Dodatek
3
18
Efektivní vytváření štítků
„Použití stylu návrhu při tvorbě štítku
Při zobrazeném okně Label List/Database, klikněte na [Format]-[Apply Layout Style].
Pokud není volba [Format] zobrazena, klikněte v okně návrhu.
Úvod
1
Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style].
2
Vyberte styl vhodný pro štítek, který
chcete vytvořit a klikněte na
.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Nyní se vraťte do okna návrhu. Zde můžete zkontrolovat vzhled štítku.
Dodatek
3
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Pro každý typ role DK lze nastavit jiný
standardní styl.
19
Efektivní vytváření štítků
„Vytvoření a registrace nového stylu návrhu
Klikněte na [File]-[New].
Zobrazí se dialogové okno [New].
3
4
Zvolte [New Layout] a klikněte na
.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
2
Vytvořte textový objekt a upravte jeho
vzhled a formát.
Klikněte pravým tlačítkem na textový
objekt a z menu zvolte [Properties].
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Zobrazí se dialogové okno [Text Properties].
Dialogové okno [Text Properties] zobrazíte
taky tak, že dvojkliknete na textový objekt.
5
6
Klikněte na záložku [Expanded] a
zaškrtněte volbu [Change Data in Layout
Style Templates].
U volby [Target] zvolte [Label List] a u
volby [Merge Fields] zvolte pole (jako
např. [Title]) a klikněte na
.
Opakujte kroky 4 a 5 pro každý vytvořený textový objekt.
20
Efektivní vytváření štítků
Dodatek
1
Úvod
Pokud žádný styl návrhů nevyhovuje vašim požadavkům, můžete si vytvořit vlastní styl. Tento styl je pak
možné uložit pro pozdější použití.
7
Klikněte na [File]-[Save As].
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
9
Vyberte adresář, kam chcete uložit návrh
štítku.
Z menu [Uložit jako typ:] zvolte [Layout
Style Template].
Do okénka [Název souboru:] zadejte
název souboru a klikněte na
.
Vytvořený styl je nyní uložen.
Nelze je ale použít se seznamem štítků.
Nejdříve je potřeba vytvořený styl použít.
10 Při zobrazeném okně Label List/Database klikněte na [Format]-[Apply Layout Style].
Pokud není zobrazena volba [Format] klikněte v okně návrhu.
Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style].
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
8
Úvod
Zobrazí se dialové okno [Save As].
11 Vyberte styl návrhu, který jste vytvořili a
klikněte na
.
Dodatek
Informace v seznamu štítků a v návrhu se nyní
zaktualizují.
21
Efektivní vytváření štítků
Tisk štítků ze seznamu štítků
1
V okně Print Properties klikněte na ikonu
.
2
Úvod
Zobrazí se dialogové okno [Print].
Nastavte vlastnosti tisku.
V části [Print Range] vyberte záznamy, které se mají tisknout.
Nastavení
Print Range
All Records
Vytisknou se všechny záznamy databáze nebo seznamu štítku.
Current Record
Vytiskne se jen aktuálně zobrazený záznam.
Marked Records
Vytisknou se záznamy označené v seznamu štítků nebo databázi.
Record Range
Vytisknou se záznamy v daném rozsahu.
Klikněte na
.
Šťítky se vytisknou.
• Pokud v databázi, nebo seznamu štítků označíte záznamy, lze je snadno vytisknout kliknutím
na ikonu
, kterou najdete ve standardním panelu nástrojů.
• Pokud při výběru záznamů podržíte tlačítko [Ctrl], je možné označit více záznamů, i když nejsou
v řadě za sebou.
Dodatek
4
Popis
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
3
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Viz. Î"Nastavení tisku a odstřihu štítku" na
straně 10.
22
Efektivní vytváření štítků
Použití externího databázového souboru
Podporované formáty databází jsou: mdb (Microsoft® Access®), xls (Microsoft® Excel), csv a txt.
1
Úvod
Tato část se věnuje vytváření štítků s čárovými kódy z databáze.
Jako databázi použijeme soubor programu Microsoft® Excel.
Příprava databázového souboru.
2
Spusťte P-touch Editor a nastavte velikost
štítku.
V našem případě nastavte [29mmx90mm].
3
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Jako databázi použijeme soubor typu (.xls)
vytvořený pomocí programu Microsoft® Excel.
Klikněte na [File]-[Database]-[Connect].
Vyberte soubor vytvořený programem
.
Microsoft® Excel a klikněte na
Zobrazí se dialogové okno [Select Database
Editing Mode].
Pokud soubor obsahuje více listů, zobrazí
se dialogové okno [Table Selection].
Vyberte list, který chcete použít.
Dodatek
4
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Zobrazí se dialogové okno [Open Database].
23
Efektivní vytváření štítků
Zobrazí se okno Database.
• Connect as read-only (doporučeno pro normální
použití).
Používá se pro tisk originálních dat.
Databázi není možno editovat.
• Create a copy that can be edited (doporučeno pokud je třeba databázi editovat).
Umožňuje editaci databáze. Původní databáze zůstane nezměněna.
• Connect to original file and allow editing.
Pokud zvolíte tuto možnost, dojde k odstranění všech maker, formulářů a formátů buněk ze souboru.
6
Kliknutím na [Part Name] (název pole v
okně databáze) proveďte výběr a tažením
data přesuňte do návrhu.
Zobrazí se menu.
7
Klikněte na [Text].
Úvod
Vybete, jakým způsobem má být soubor
otevřen a klikněte na
.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
5
V případě potřeby je možné změnit styl,
velikost a font písma.
9
Opakujte kroky 6 a 7 a vložte do návrhu
také data [Model Name].
Kliknutím na [Part Code] (název pole v
okně databáze) proveďte výběr a tažením
data přesuňte do návrhu.
Zobrazí se menu.
Dodatek
8
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Obsah databáze se do návrhu vloží jako text.
24
Efektivní vytváření štítků
10 Zvolte [Bar Code].
Úvod
Obsah databáze se do návrhu vloží jako čárový
kód.
V případě potřeby je možné změnit
vlastnosti čárového kódu tak, že na něj
dvojkliknete a provedete požadované
změny.
.
Zobrazí se dialogové okno [Print].
Pokud chcete vytisknout pouze štítek, který
je zobrazen na pracovní ploše, klikněte na
ikonu
.
12 V části [Print Range], zvolte [All Records]
.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
a klikněte na
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
11 Klikněte na ikonu
Dodatek
13 Vytisknou se všechny štítky z databáze.
25
Efektivní vytváření štítků
• Funkce Add-In je podporována následujícími aplikacemi:
Microsoft® Word 97/2000/2002/2003, Microsoft® Excel 97/2000/2002/2003, a Microsoft® Outlook®
2000/2002/2003
• Po instalaci funkce Add-In se může při spuštění
programu Microsoft® Word, Excel, nebo
Outlook® (v závislosti na nastavení úrovně
zabezpečení programu) zobrazit hlášení
[Upozornění zabezpečení]. Pokud se toto hlášení
zobrazí zaškrtněte volbu [Makra z tohoto zdroje
vždy považovat za důvěryhodná] a klikněte na
[Povolit makra]. Pro bližší informace o nastavení
zabezpečení nahlédněte do nápovědy aplikace.
Nastavení funkce Add-In
Pro aktivaci nebo zrušení funkce Add-In postupujte následujícím způsobem.
1
Klikněte na start [Start]-[Programy][Brother P-touch]-[P-touch Tools][P-touch Editor 4.2 Add-Ins Utility].
Zakrtněte pro které apliakce se má funkce
Add-In použít.
Z nabídky [Apply] zvolte, jaká akce se má po
kliknutí na ikonu
provést.
• Add-In Preview : Zobrazí náhled Add-In.
• P-touch Editor
: Spustí se P-touch Editor, a
umožní editovat text.
• Print Immediately : Šťítek se vytiskne.
Před nastavováním funkce Add-In
ukončete programy Word, Excel a
Outlook®.
Dodatek
2
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Zobrazí se dialogové okno [Brother Ptouch Add-In Settings].
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Pokud jste během instalace programu P-Touch Editor zvolili funkci Add-In, přidá se do panelu nástrojů
programů Microsoft® Word, Excel a Outlook® ikona P-Touch. (Pouze pokud jsou programy Microsoft® Word,
Excel a Outlook® na počítači nainstalovány.)
V každé z těchto aplikací pak stačí označit text a kliknout na ikonu P-touch.
Úvod
Vytváření štítků pomocí jiných aplikací
26
Vytváření štítků pomocí jiných aplikací
Microsoft Word
Pomocí funkce Add-In můžete označený text v Microsoft® Wordu zkopírovat do návrhu štítku.
.
Zobrazí se dialogové okno Add-In Preview (náhled na štítek).
V okně Add-In Preview je importovaný text zobrazen jako náhled na štítek.
Panel nástrojů okna Add-In Preview
Ikona
Název tlačítka
Funkce
Tlačítko tisk
Vytiskne štítky.
Tlačítko nastavení
tisku
Zobrazí dialogové okno [Print] a [Printer Setup].
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Ze standardního panelu nástrojů Microsoft® Wordu klikněte na ikonu
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
2
Otevřete libovolný dokument Microsoft®
Wordu a označte text, který chcete
vytisknout.
Tlačítko kontroly pásky Zjistí typ roličky DK založené do tiskárny.
Tlačítko nastavení
papíru
Používá se pro volbu papíru.
Tlačítko volby návrhu
Zobrazí se dialogové okno [Apply Layout Style].
Umožňuje zvolit jiný styl návrhu.
Ovládání zvětšení
Přiblíží nebo oddálí náhled na návrh.
Tlačítko pro editaci
Slouží k editaci štítku pomocí programu P-touch Editor.
27
Vytváření štítků pomocí jiných aplikací
Dodatek
1
Úvod
Vytváření štítků pomocí Microsoft Wordu
Funkce
Tlačítko nápovědy
Otevře nápovědu programu P-touch Editor.
Tlačítko Exit
Opuštění okna Add-In Preview.
Tlačítka záznamu
Pokud jste vybrali víc záznamu, zobrazíte první záznam
tlačítkem (
), předchozí záznam tlačítkem (
), další
záznam tlačítkem (
) a poslední záznam tlačítkem
(
).
Čísla mezi tlačítky zobrazují "aktuální záznam/celkový
počet záznamů".
Značka pro přidání
záznamu
Pokud je tato volba zaškrtnutá, pak se vybraný text přidá
do seznamu štítků.
• Pro bližší informace jak automaticky přidat vybraný text do seznamu štítků viz. "Jak přidat text
z Microsoft® Word do seznamu štítků" popsaný níže.
• Pokud je spuštěna aplikace Microsoft® Outlook® a Microsoft® Word je nastaven jako standardní
editor nebudete moci funkci Add-In v Microsoft® Word použít. Ukončete Microsoft® Outlook® a
restartujte Microsoft® Word.
3
Klikněte na
.
Štítky se vytisknou.
Pokud chcete editovat text nebo vzhled štítku klikněte na
Úvod
Název tlačítka
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Ikona
.
Otevře se okno P-touch Editoru umožňující editaci štítku.
Pokud chcete přidat text do seznamu štítku, zaškrtněte volbu [Record In Label List] v okně Add-In Preview.
Nový záznam se automaticky vytvoří v seznamu štítků a vybraný text se přidá do jednotlivých polí:
Vybraný text
Přidaná pole
Date field
První řádek
Title field
Všechny řádky včetně prvního
Body field
Nalezené PSČ
Code field
Dodatek
Datum vytvoření
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Jak přidat text z Microsoft Word do seznamu štítků
28
Vytváření štítků pomocí jiných aplikací
Microsoft Excel
Pomocí funkce Add-In můžete vložit text z programu Microsoft® Excel přímo do návrhu štítku.
V panelu standardních nástrojů aplikace Microsoft® Excel klikněte na ikonu
.
Zobrazí se dialogové okno [Brother P-touch Import Setup].
V části [Label Layout] proveďte
požadované úpravy a klikněte na tlačítko
.
[Label Layout] umožňuje změnit způsob
zobrazení/tisku.
Pokud v okně [Fields] vyberete ze seznamu
položku a kliknete na tlačítko
,
vytvoří se nové pole v okně [Label Layout].
Můžete vložit mezery, řádkování, uvozovky
a další znaky pro každou buňku.
V části [Label Preview], můžete také
zobrazit náhled.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
3
Zobrazí se se dialogové okno Add-In Preview.
• Pro bližší informace, jak automaticky přidat vybraný text do seznamu štítků viz. "Jak přidat text
z programu Microsoft® Excel do seznamu štítků" popsaný níže.
• Pro detailní informace o panelu nástroju dialogového okna Add-In Preview viz. Î"Panel
nástrojů okna Add-In Preview" na straně 27.
• Pokud chcete zahrnout data do pole Code seznamu štítků zvolte [Text Imported Into the "Code"
Field of the Label List] v dialogovém okně [Brother P-touch Import Setup].
• Pokud označíte v programu Excel víc záznamů, lze mezi nimi přepínat pomocí tlačítek
.
29
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
2
Otevřete sešit programu Microsoft® Excel
a označte buňky obsahující text, který
chcete přidat do štítku.
Vytváření štítků pomocí jiných aplikací
Dodatek
1
Úvod
Vytváření štítků pomocí programu Microsoft® Excel
4
Klikněte na
.
Štítky se vytisknou.
Úvod
V
Pro editaci nebo úpravu textu klikněte na
.
Otevře se program P-touch Editor umožňující editaci štítku..
Jak přidat text z programu Microsoft Excel do seznamu štítků
Pokud chcete přidat text do seznamu štítků zaškrtněte volbu [Record In Label List] v dialogovém okně Add-In
Preview. Nový záznam se automaticky vytvoří v seznamu štítků a vybraný text se přidá do jednotlivých polí:
Added field
Pole Date
První řádek textu nastavený v návrhu štítku
Pole Title
Další řádky včetně prvního řádku nastaveného v
návrhu štítku
Pole Body
Obsah buňek nastavených v [Text Imported Into the
"code" Field of the Label List]
Pole Code
Dodatek
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Datum vytvoření
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Vybraný text
30
Vytváření štítků pomocí jiných aplikací
Pomocí funkce Add-In můžete vkládat text z aplikace Microsoft® Outlook® přímo do návrhu štítku.
Importovat lze následující položky: Kontakty, položky kalendáře, smazané položky, návrhy, přijaté položky,
žurnál, poznámky (text v dialogovém okně poznámek nelze importovat), odeslané položky a úkoly.
Vytvoření štítku z kontaktů aplikace Microsoft Outlook
1
Úvod
Microsoft Outlook
Otevřete kontakty Microsoft® Outlook® a
označte informace, které chcete pro štítek
použít.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
V Microsoft® Outlook® můžete do výběru
zahrnout také text zprávy podobně jako v
aplikaci Microsoft® Word.
2
Z panelu standardních nástrojů aplikace Microsoft® Outlook® klikněte na
.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Zobrazí se dialogové okno Add-In Preview.
V dialogovém okně Add-In Preview se zobrazí vybraný text jako náhled štítku.
• Pro bližší informace jak automaticky přidat záznam do seznamu štítků viz. "Jak přidat text z
programu Microsoft® Outlook® do seznamu štítků" popsaný níže.
• Pro bližší informace o panelu nástrojů dialogového okna Add-In Preview viz. Î"Panel nástrojů
okna Add-In Preview" na straně 27.
Klikněte na
.
Štítky se vytisknou.
Pro editaci nebo úpravy návrhu klikněte na
.
Spustí se program P-touch Editor umožňující provést potřebné úpravy.
31
Vytváření štítků pomocí jiných aplikací
Dodatek
3
Jak přidat text z programu Microsoft Outlook do seznamu štítků
Úvod
Pokud chcete přidat záznam do seznamu štítků, zaškrtněte volbu [Record In Label List] v dialogovém okně
Add-In Preview. Nový záznam se automaticky vytvoří v seznamu štítků a vybraný text se přidá do
jednotlivých polí:
„Pokud importujete data z kontaktů:
Datum vytvoření
Pole Date
Celé jméno kontaktu
Pole Title
Celé jméno kontaktu a adresa z kontaktu pokud je
zaškrtnuta volba [This is the mailing address]
Pole Body
Firma a název funkce pokud je kontakt typu
"Business"
Pole Body
PSČ z kontaktu
Pole Code
„Pokud importujete jiné informace než z kontaktu:
Vybraný text
Přidané pole
Datum vytvoření
Pole Date
První řádek
Pole Title
Všechny řádky včetně prvního
Pole Body
Dodatek
Pomocí funkce Add-In nelze spustit vícekrát program P-touch Editor.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Přidané pole
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Název položky kontaktu
32
Vytváření štítků pomocí jiných aplikací
Použití P-touch Address Booku
Spuštění P-touch Address Booku
P-touch Address Book můžete spustit také
následujícími způsoby: (Pouze pokud jste
během instalace povolili vytvoření
zástupců)
• Dvojklikněte na ikonu zástupce na ploše.
• Klikněte na ikonu zástupce z panelu
nástrojů.
Po spuštění programu P-touch Address Book se zobrazí dialogové okno [Startup], umožňující vytářet
nové kontakty, importovat data ze souborů typu CSV nebo kontakty programu Outlook®.
V dialogovém okně [Startup] nastavte jak
má program P-touch Address Book
pracovat a klikněte na
.
• Pokud vyberete [Create a New Contact] zobrazí
se okno návrhu.
• Pokud zvolíte [Import Contacts from a CSV File]
nebo [Import Contacts from Outlook] můžete
importovat data jiných formátů. Bližší informace
viz. Î"Import kontaktů" na straně 36.
• Nápovědu programu P-touch Address Book
zobrazíte kliknutím na
.
Nápověda programu P-touch Address Book
Help poskytuje podrobné informace o dostupných fukncích programu a možnostech jeho využití.
Dodatek
2
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Klikněte na [Start]-[Programy]-[Brother Ptouch]-[P-touch Address Book 1.0].
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
1
Úvod
Tato část popisuje postup vytváření štítků pomocí P-touch Address Booku.
33
Spuštění P-touch Address Booku
Okno návrhu
Okno návrhu se skládá z těchto částí:
Úvod
1
2
3
4
6
7
8
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
5
2 Panel standardních nástrojů
Často používané příkazy jsou združeny v tomto panelu (New Layout (Nový návrh), Open (Otevřít), Save
(Uložit), Auto Format, atd.).
3 Textový panel
Používá se k úpravě vlastností textu a nastavení fontu.
4 Výběr stylu návrhu
Zobrazuje uložené styly návrhů ve zvoleném adresáři.
5 Pracovní plocha
Tato oblast slouží k zobrazení a editaci návrhu používající vybraný styl.
6 Seznam kontaktů
Zobrazuje seznam kontaktů, který si zvolíte. Můžete zvolit [Personal], [Business], [Other1], [Other2] a
[Other3].
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
1 Menu
Příkazy jsou rozděleny podle funkcí v jednotlivých menu (File, Edit, View a Insert).
7 Indexová tabulka
V označeném poli lze snadno vyhledávat. Kliknutím na [Tool]-[Sort] otevřete dialogové okno [Sort]. Nyní
je možné zvolit pole, podle kterého se mají data seřadit [Key1].
Dodatek
8 Zobrazení záznamu
Data kontaktů se zobrazují v jednotlivých polích. Data je možné také editovat (přidávat, mazat a měnit).
34
Spuštění P-touch Address Booku
Vytvoření nového kontaktu
1
2
Klikněte na [File]-[New Contact], nebo klikněte na ikonu
Zobrazí se dialogové okno [New Contact].
.
Úvod
Tato část popisuje jakým způsobem vytvořit nový kontakt.
Zadejte potřebná data.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
1
2
1 Panel nástrojů okna New Contact
V tomto panelu jsou následující položky:
Funkce
Previous
Zobrazí předchozí kontakt.
Next
Zobrazí následující kontakt.
New Contact
Zobrazí nový formulář kontaktu pro zadání nového kontaktu.
Delete Contact
Smaže právě zobrazený kontakt.
Image
Umožňuje vložit obrázek pro kontakt ze souboru, nebo z
digitálního fotoaparátu připojeného k počítači.
Jsou podporovány následující typy souborů:
• Bitmap (*.bmp, *.dib)
• JPEG file (*.jpg, *.jpeg)
• TIFF file (nekomprimovaný)(*.tif )
• GIF file (*.gif )
• Icon (*.ico)
• Windows Meta File(*.wmf, *.emf)
• PNG file (*.png)
Save and Close
Uloží kontakt a zavře okno [New Contact].
2 Formulář kontaktů
Slouží pro zadávání položek jako např. jména, adresy, telefoního a faxového čísla, informací o firmě,
e-mailové adresy apod.
3
Klikněte na
.
35
Vytvoření nového kontaktu
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Název tlačítka
Dodatek
Ikona
Import kontaktů
Data kontaktů do programu P-touch Adress Book lze importovat ze souborů CSV a kontaktů programu
Outlook®.
1
Úvod
Import kontaktů ze souboru CSV
Klikněte na [File]-[Import]-[CSV File].
Zobrazí se dialogové okno [Open].
Vyberte soubor, ze kterého chcete
kontakty importovat a klikněte na
.
3
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Zobrazí se dialogové okno [Stop Signal
Replacement].
Vyberte oddělovací značku [Original File
Conversion Stop signal] a klikněte na
.
Pokud je zaškrtnuto [Make Field Name the
First] pak se data prvního řádku použijí pro
názvy polí.
Zobrazí se dialogové okno [Fields to Import].
Přiřaďte [CSV/Outlook Fields] k [Address
Book Fields] a klikněte na
.
Importují se veškerá pole. Dokonce i ta,
která nejsou v kontaktech Address Booku.
Kontakty se objeví v okně zobrazení kontaktů.
Dodatek
4
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
2
36
Import kontaktů
Import kontaktů z programu Outlook
Klikněte na [File]-[Import]-[Outlook
Contacts].
Úvod
1
Zobrazí se dialogové okno [Fields to Import].
2
Přiřaďte [CSV/Outlook Fields] k [Address
Book Fields] a klikněte na
.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Importují se vždy všechna pole kontaktu
Outlook®.
Kontakty se objeví v okně zobrazení záznamů
Editace kontaktů
1
Klikněte na [File]-[Edit Contact], nebo klikněte na
Zobrazí se dialogové okno [Edit Contact].
2
Upravte potřebné informace.
V
3
Klikněte na
Dodatek
Pro blížší informace o panelu nástrojů okna
New Contact viz. Î"Vytvoření nového
kontaktu" na straně 35.
.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Tato část popisuje jak editovat kontakty.
.
37
Editace kontaktů
Tisk štítků
Klikněte na
.
Štítky se vytisknou.
2
Vytištěné štítky odstřihněte tlačítkem pro
odstřih nebo pomocí řezací páčky
(Brother QL-500).
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Pokud v dialogovém okně [Print] zaškrtnete
v části [Options] volbu [Auto Cut], pak se
vytištené štítky odstřihnou automaticky
(tato volba není dostupná pro QL-500).
Nastavení tisku a odstřihu
Klikněte na [File]-[Print] - otevře se dialogové okno
[Print].
V tomto okně je možné nastavovat vlastnosti tisku a
počet kopií.
V záložce Option v dialogovém okně Print
můžete nastavit počet štítků mezi
jednotlivými odstřihy (jen u QL-1050/
1050N).
Nastavení
Options
Detaily
Auto Cut
(pouze Brother
QL-550/650TD/
1050/1050N)
Pokud je tato volba zaškrtnutá, každý štítek se odstřihne.
Pokud volba zaškrtnutá není, bude nutné po tisku štítky odstřihnout. Pro
odstřih stiskněte tlačítko na tiskárně.
Cut at end
(QL-650TD/
1050/1050N)
Při tisku více štítků, dojde k odstřihu až u posledního štítku.
Mirror Printing
Pokud je tato volba zaškrtnutá, budou se štítky tisknout tak, aby je bylo
možné číst i přes okno (tato volba má smysl jen při tisku na průhlednou roli
DK).
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
1
Úvod
Tato část popisuje tisk vytvořených štítků.
Copies
Number
Zde lze nastavit počet kopií tisknutého štítku s kontakty.
All Records
Vytisknou se všechny kontakty.
Current Contact Vytiskne štítek s právě zobrazeným kontaktem.
Print Range Marked
Contacts
Contact Range
Vytiskne kontakty označené v zobrazení záznamů.
Zkontrolujte značky v levé části záznamů.
Vytiskne kontakty v daném rozsahu.
38
Tisk štítků
Dodatek
Output Directly
Pro normální použití ponechte tuto volbu zaškrtnutou.
to Printer Driver
P-touch Transfer Manager je základně určen pro QL-650TD. QL-1050 umožňuje přenášet také
šablony. Šablony ale nelze vybírat ze zařízení. Pro přenos šablon je proto třeba použít ESC/P
sekvencí.
Úvod
Použití P-touch Transfer Manageru &
P-touch Library
P-touch Library: Tato aplikace umožňuje nejen zpravovat štítky s návrhy ale umožňuje i zprávu dalších dat
na počítači. Přímo z P-touch Library lze také tisknout.
P-touch Transfer Manager: Tato aplikace umožňuje přenášet štítky mezi počítačem a zařízením.
1
Klikněte na tlačítko [Start] - [Programy] [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch
Transfer Manager 2.0].
P-touch Transfer Manager se spustí.
Okno návrhu
1
2
3
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Spuštění P-touch Transfer Manageru
4
6
1 Menu
Příkazy jsou rozděleny podle funkcí v jednotlivých menu (File, Edit, View a Insert).
2 Panel standardních nástrojů
Často používané příkazy jsou združeny v tomto panelu. Kliknutím na ikonu provedete požadovanou
operaci.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
5
3 Výběr modelu tiskárny (jen pro P-touch Transfer Manager)
Vyberte tiskárnu na kterou chcete odeslat data. Po výběru tiskárny se zobrazí jen data, která lze na
zařízení odeslat.
4 Zobrazení adresáře
Zobrazuje seznam adresářů. Po výběru adresáře se jeho obsah zobrazí v seznamu položek.
Dodatek
5 Seznam položek
Zobrazuje obsah zvoleného adresáře.
6 Náhled
Zobrazuje náhled vybrané položky.
39
Spuštění P-touch Transfer Manageru
Popis ikon
Transfer
(jen pro P-touch
Transfer Manager)
Zahájení přenosu štítků a dalších dat z počítače do
zařízení.
Backup
(jen pro P-touch
Transfer Manager)
Zahájení zálohování dat uloženych v tiskárně na počítač.
Open
Editace vybraných dat.
Print
(jen pro P-touch
Library)
Zahájení tisku vybraných štítků.
Printer Settings
(jen P-touch Transfer
Manager)
Změna nastavení zvolené tiskárny.
Search
Vyhledání dat v P-touch Library.
Display Style
Změna zobrazení formátu souborů.
Zobrazení adresáře
3
4
5
6
7
8
1 P-touch Library
Sdružené návrhy štítků, Bitmapových obrázků, CSV dat atd.
2 Celý obsah
Zobrazuje data sdružená v P-touch Library. Můžete zde
vytvářet adresáře pro snadnější organizaci dat.
3 Filter
Zobrazuje data sdružená v P-touch Library podle typu.
4 Recycle Bin
Data smazaná z P-touch Library se přesouvají sem.
5 Search Results
Zobrazení výsledků hledání.
6 Transfer Manager
Přenos dat z PC na tiskárnu. Zobrazuje se pouze při
spuštění P-touch Transfer Manager.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
1
2
Úvod
Funkce
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Název tlačítka
7 Configurations
Data přenesená do PC jsou uložen zde. Pro lepší organizaci
dat je možné vytvořit další adresáře.
8 Backups
Uložení dat z tiskárny.
40
Spuštění P-touch Transfer Manageru
Dodatek
Ikona
Přenos štítku z PC na tiskárnu
Úvod
Vyberte tiskárnu, na kterou chcete štítek
přenést.
Před přenosem zkontrolujte, zda je tiskárna
správně připojena USB kabelem k počítači a
zda je zapnutá.
2
Klikněte pravým tlačítkem na adresář
[configurations] a vyberte [New]. Vytvoříte
tak nový adresář.
V našem případě jsme vytvořili adresář
"Transfer".
3
Přesuňte data pro přenos do nově
vytvořeného adresáře.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Přeneste data z adresáře All contents, Layouts
nebo jiného adresáře.
Pokud chcete přenést větší množství dat,
přeneste je všechny do nově vytvořeného
adresáře.
Data která je možné přenášet zavisí na
modelu tiskárny. Pro bližší informace
nahlédněte do Uživatelského návodu.
Data se automaticky přiřadí pod čísla.
Pro změnu dat, klikněte pravým tlačítkem na
název dat a vyberte číslo pod které budou data
přiřazena.
Dodatek
4
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
1
41
Přenos štítku z PC na tiskárnu
Vyberte data nebo adresář, který chcete
přesunout a klikněte na
.
Úvod
5
Zobrazí se hlášení potvrzující přenos.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Klikněte na [Yes].
Dodatek
6
42
Přenos štítku z PC na tiskárnu
Vytvoření a přenos nové zprávy (jen QL-650TD)
2
Vyberte adresář QL-650TD Configurations
nebo některý z jeho podadresářů.
Úvod
1
Klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte
[New Message].
4
Vyberte číslo zprávy, kterou chcete
vytvořit nebo zeditovat.
Zadejte zobrazovaný text (Displayed
Text), text který se má tisknout (Text to be
Printed) a klikněte na tlačítko [Save As].
Do následujícího okna zadejte umístění souboru
se zprávami ve vašem počítači.
Do jednoho souboru lze uložit maximálně 10
zpráv. Na tiskárnu QL-650TD lze odeslat jen jeden
soubor se zprávami. Pokud tedy chcete provézt
změnu, dvojklikněte na existující soubor se
zprávami, otevřete dialogové okno [Message] a
proveďte změny.
5
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
3
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Zobrazí se dialogové okno [Edit].
Vyberte text zprávy nebo jeho adresář a
klikněte na
.
Zobrazí se hlášení potvrzující přenos.
6
Dodatek
Před přenosem zprávy zkontrolujte, zda je
tiskárna zapnutá a je správně propojena s
počítačem.
Klikněte na tlačítko [Yes].
Zpráva se odešle na tiskárnu.
43
Přenos štítku z PC na tiskárnu
Zálohování návrhů štítku
Vyberte tiskárnu, ze které chcete data
zálohovat a kliněte na
.
Zobrazí se hlášení potvrzující přenos dat.
3
Klikněte na tlačítko [Yes].
V adresáři tiskárny se vytvoří podadresář
nazvaný datem vytvoření a do něj se uloží data z
tiskárny.
Vymazání všech dat z tiskárny
1
2
Připojte tiskárnu k PC a zapněte ji.
Název modelu tiskárny se zobrazí v části zobrazení adresářů.
Klikněte pravým tlačítkem na název
tiskárny a z nabídky zvolte [All Delete].
Zobrazí se hlášení pro potvrzení vymazání.
Klikněte na tlačítko [Yes].
Dodatek
3
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
2
Připojte tiskárnu k PC a zapněte ji.
Název modelu tiskárny se zobrazí v části zobrazení adresářů.
Pokud kliknete na název tiskárny, zobrazí se data, která je možné přenést.
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
1
Úvod
• Zazálohovaná data nelze v počítači editovat.
• Může se stát, že zazálohovaná data z jednoho modelu tiskáren, se nepodaří nahrát do jiného modelu.
Všechna data v tiskárně se vymažou.
44
Zálohování návrhů štítku
1
2
Připojte tiskárnu k PC a zapněte ji.
Název modelu tiskárny se zobrazí v části zobrazení adresářů.
Vyberte tiskárnu a klikněte na
Úvod
Změna nastavení tiskárny z počítače
.
Změťe požadovaná nastavení.
Možnosti nastavení závisí na modelu tiskárny.
Nastavení
Podrobnosti
Preset Template
Nastavení zda se mají zobrazovat návrhy v tiskárně.
Cut Option
Nastavení možností odstřihu.
Current Date/Current Time
Přenesení času a data z PC, nebo jiného libovolného času a data, který
chcete v tiskárně nastavit. Dále je možné změnit formát data a času.
Menu Key Lock
Uzamčení kláves.
Language
Nastavení komunikačního jazyka na LCD displeji.
Unit
Nastavení jednotek (inch/mm).
LCD Contrast
Nastavení kontrastu LCD displeje.
Klikněte na tlačítko [Set].
Nastavení se uloží do tiskárny.
Pokud kliknete na [Get], načte se a zobrazí se aktuální nastavení tiskárny.
Dodatek
4
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
3
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Otevře se dialogové okno [Printer Settings].
45
Změna nastavení tiskárny z počítače
Spuštění programu P-touch Library
Pomocí P-Touch Library nelze přenášet nebo zálohovat data z tiskárny. Pro přenos dat se
přepněte do P-touch Transfer Manager - View menu [Mode] - [P-touch Transfer Manager]
.
1
Úvod
Pomocí P-touch Library lze editovat a tisknout štítky.
Klikněte na tlačítko [Start] - [Programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library
2.0].
Spustí se P-touch Library.
Otevření a editace dat
Vyberte soubor, který chcete editovat a
klikněte na
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
1
.
Spustí se aplikace přiřazená k danému typu
souboru.
Aplikace, která se spustí, závisí na typu
souboru. Pokud například otevřete šablonu
štítku, spustí se P-touch Editor.
Tisk štítků
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Vyberte štítek, který chcete vytisknout
.
Štítek se vytiskne.
Dodatek
1
46
Spuštění programu P-touch Library
Vyhledávání štítků
1
Klikněte na
Úvod
Mezi registrovanými štítky v P-touch Library lze jednoduše vyhledávat.
.
2
Nastavte parametry vyhledávání .
Pro vyhledávání lze nastavit následující kritéria.
Nastavení
Popis
File Name
Název hledaného souboru.
Type
Typ hledaného souboru.
Location
Adresář, který se má prohledat.
Size
Velikost hledaného souboru.
Date
Datum poslední změny souboru.
Klikněte na [Begin Search].
Spustí se vyhledávání a zobrazí se jeho
výsledky.
• Výsledky vyhledávání si můžete prohlédnout v adresáři Search Results.
• Data lze do P-Touch Library zaregistrovat tak, že je přetáhnete do adresáře All contents nebo
do seznamu view. Pokud chcete nastavit automatickou registraci štítků vytvořených pomocí Ptouch Editoru do P-touch Library, postupujte následujícím způsobem.
1. V menu P-touch Editor klikněte na [Tools] - [Option].
2. V dialogovém okně [Options] záložka [General] klikněte na [Registration Settings].
3. Nastavte pro registraci štítků vytvořených pomocí P-touch Editoru a klikněte na [OK].
Dodatek
3
Tvorba štítkù (uživatelé Macintosh)
Multiple Parameters
Nastavení způsobu použití více parametrů při hledání. Pokud nastavíte volbu AND,
vyhledají se pouze soubory, které odpovídají všem nastaveným parametrům
vyhledávání. Pokud nastavíte volbu OR, vyhledají se všechny soubory, které
odpovídají alespoň jednomu parametru vyhledávání.
Tvorba štítkù (uživatelé Windows)
Zobrazí se dialogové okno [Search].
47
Vyhledávání štítků
Úvod
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Přehled
V této části najdete popis vytváření štítků na tiskárně.
Podrobnosti a další informace týkající se jednotlivých funkcí, naleznete na dalších stranách návodu nebo v
HTML nápovědě programu.
Pro bližší informace, jak použít HTML nápovědu viz. "Jak používat HTML nápovědu programu" na straně 56.
Zvolte typ štítku, který chcete vytvořit.
Ukázka štítku
Připravte si potřebnou roli štítků DK (dále jen role DK).
S tiskárnou je dodáváno několik rolí DK. (Další je možné zakoupit samostatně.)
Pro vytvářený štítek zvolte odpovídající roli DK.
ÎPříručka uživatele tiskárny
Založte roli DK
ÎPříručka uživatele tiskárny
Dodatek
2
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
1
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Vytvoření štítku a jeho tisk
48
Vytvoření štítku a jeho tisk
Vytvoření a tisk štítku.
Vyberte si jeden ze způsobů tisku: tisk štítků přímo z tiskárny, nebo tisk z PC.
Zadání textu
Îstrana 53
Vytvoření štítku
Úvod
P-touch Editor
Îstrana 53
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Stahování šablon, funkce Add-In a P-touch Address Book jsou dostupné jen pro Windows®.
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
P-touch Editor
Dodatek
3
49
Vytvoření štítku a jeho tisk
Tato část se věnuje jen nejzákladnějším funkcím programu P-touch Editor. Pro detailní informace viz.
"HTML nápověda".
Úvod
Použití P-touch Editoru
Spuštění P-touch Editoru
1
Dvojklikněte na adresář [Applications] disku, kde je P-touch Editor nainstalovaný.
2
Dvojklikněte na adresář [P-touch Editor 3.2].
3
Dvojklikněte na
.
Pokud je vytvořen Alias stačí dvojkliknout na Alias.
Dodatek
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Zobrazí se okno návrhu.
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Zobrazí se okno [Applications].
50
Spuštění P-touch Editoru
Okno návrhu
Úvod
Okno návrhu se skládá ze šesti částí.
1
4
6
1 Panel kreslení
Obsahuje ikony pro výběr objektů, vkládání textu a kreslení grafických objektů.
2 Panel tisku
Obsahuje ikony pro náhled, nastavení tisku, autoformát a možnosti zvětšení a zmenšení.
3 Panel databáze
Obsahuje nástroje pro práci s databázemi.
4 Okno návrhu
Zobrazuje vložené objekty.
5 Ikony objektů
Slouží pro rychlé a snadné vkládání uspořádaného textu, rámečků, tabulek a grafiky.
Ikona
Název
Funkce
Bar code
Vloží čárový kód.
Clip Art
Vloží klipart.
Arrange Text
Změní tvar textu.
Make Picture
Vytvoří obrázek.
Image
Vloží uložené fotografie a grafiku.
Date/Time/Calendar
Zobrazí datum, čas nebo kalendář.
Merge Database Field
Vytvoří databázové pole.
51
Spuštění P-touch Editoru
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
5
Dodatek
3
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
2
Funkce
Nastavení velikosti a orientace
štítku.
Font Properties
(Vlastnosti fontu)
Nastavení fontu, jeho velikosti a
stylu.
Layout Properties
(Vlastnosti návrhu)
Nastavení zarovnání objektů v
návrhu.
Text Properties
(Vlastnosti textu)
Nastavení zarovnání a
řádkování.
Dodatek
Page Properties
(Vlastnosti strany)
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Název
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Vlastnosti
Úvod
6 Property Dock
Umožňují nastavovat následující vlastnosti - vlastnosti strany, vlastnosti fontu, vlastnosti návrhu a
vlastnosti textu.
Kliknutím na tlačítko otevřete/zavřete okno pro nastavování vlastností.
52
Spuštění P-touch Editoru
Vytvoření adresního štítku
1
V okně ikony vlastností klikněte na
Úvod
Tato část popisuje postup při vytváření adresního štítku v Mac OS® X 10.3.9.
.
Zobrazí se vlastnosti strany.
2
Zvolte "Standard Address Label".
3
4
V panelu kreslení klikněte na ikonu
zadejte jméno a adresu.
a
V okně ikony vlastností klikněte na
.
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
• Formát štítku se změní na standardní adresní
štítek.
• Délka a šířka štítku se také nastaví na hodnoty
pro standardní adresní štítek.
Nastavení velikosti fontu.
Označte jméno, nastavte font na tučný (
nastavte jeho velikost.
)a
Změny nastavení se aplikují jen na
označený text.
Nyní je štítek možné vytisknout.
Pro bližší informace o tisku štítku viz.Î"Tisk
štítku" na následující straně.
Dodatek
5
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Zobrazí se okno vlastnosti textu.
53
Vytvoření adresního štítku
Tisk štítku
1
V panelu tisku klikněte na ikonu
Úvod
Tato část popisuje tisk vytvořených štítků.
.
Zobrazí se dialogové okno pro tisk.
2
Pro Copies (počet kopií) zvolte "1" a klikněte na
.
3
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Štítek se vytiskne.
Odstřihněte štítek pomocí tlačítka nebo
pomocí odstřihového nože (Brother QL500).
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Pokud dojde k tiskové chybě, zobrazí se u
ikony tiskárny chybové hlášení. Kliknutím
na ikonu tiskárny a pak na tlačítko utility
zobrazíte podrobnosti o tiskové chybě.
Nastavení tisku
V dialogovém okně print je možné měnit velké množství nastavení.
.
„Copies & Pages
Dodatek
Copies: Počet kopií štítku.
54
Tisk štítku
Úvod
„Roll Setting (Nastavení pásky)
Detaily
Length
Nastavení délky pásky.
Margin
Nastavení levého a pravého okraje.
Auto Tape cut (jiné modely než
QL-500 )
Odstřih každých xx štítků
(QL-1050/1050N)
Pokud je tato volba zaškrtnutá, každý štítek se odstřihne.
Lze také nastavit počet štítků mezi odstřihy.
Pokud volba zaškrtnutá není, bude nutné po tisku štítky odstřihnout. Pro
odstřih stiskněte tlačítko na tiskárně.
Cut at end (QL-650TD/1050/
1050N)
Pokud tisknete najednou více štítků a nastavíte tuto volbu, páska se
odstřihne až po vytištění posledního štítku.
Mirror Printing
Pokud je tato volba zaškrtnutá, budou se štítky tisknout tak, aby je bylo
možné číst i přes okno (tato volba má smysl jen při tisku na průhlednou roli
DK).
Zvolte tuto volbu, pokud chcete dát přednost rychlosti tisku.
Give priority to
print quality
Zvolte tuto volbu, pokud chcete dát přednost kvalitě tisku.
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Quality
Give Priority to
print speed
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Nastavení
„Halftone/Colour
Nastavení polotónů, jasu a kontrastu.
„P-touch Editor
Dodatek
Numbering: Nastavení kroku, pokud je pro štítek
nastavena volba číslování.
55
Tisk štítku
„Summary
CD-ROM, dodaný se zařízením, ubsahuje HTML nápovědu, která detailně popisuje program P-touch Editor.
HTML nápovědu lze spustit přímo ze CD-ROMu, nebo jej můžete nainstalovat.
Následující okna se mohou v závislosti na použitém OS měnit.
Instalace HTML nápovědy
1
Dvojklikněte na podadresář [Mac OS X] v adresáři [QL-series] uloženém na CD-ROMu.
2
Dvojklikněte na adresář [User’s Guide].
3
Dvojklikněte na ikonu
.
Nápovědu lze spustit i přímo z CD-ROMu dvojkliknutím na ikonu [MAIN.HTM].
Zobrazí se okno instalace.
4
Postupujte podle instrukcí.
HTML nápověda se nainstaluje.
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Jak používat HTML nápovědu programu
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Úvod
Zobrazuje přehled nastavení tisku.
Spuštění HTML nápovědy
Dvojklikněte na ikonu [main.htm] v podadresáři [User’s Guide] adresáře [P-touchEditor
3.2] na pevném disku.
Spustí se prohlížeč a zobrazí se hlavní okno HTML nápovědy.
56
Jak používat HTML nápovědu programu
Dodatek
1
Okno HTML nápovědy
Úvod
„Hlavní okno
1
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
2
1 Hlavní menu
Způsoby práce s nápovědou jsou rozděleny podle způsobu vyhledávání.
2 Obsah
Zobrazuje obsah jednotlivých částí nápovědy.
„Hlavní okno
4
5
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
3
3 Menu
Hlavní menu nápovědy.
4 Seznam položek
Zobrazuje jednotlivé položky pro jednotlivá menu.
Dodatek
5 Okno s popisem
Zobrazuje detailní informace o zvolené funkci (menu).
57
Jak používat HTML nápovědu programu
Úvod
Dodatek
Sdílení tiskárny
Nasdílení tiskárny
Tiskárny Brother QL-500/550/650TD mohou být v rámci sítě jednoduše sdíleny.
Pro nasdílení tiskárny Brother QL-500/550/650TD ji připojte k počítači v síti, a nastavte ji jako sdílenou.
Brother řada QL
Síťový kabel
USB kabel
Nastavení tiskárny jako sdílené závisí na použitém operačním systému a způsobu síťové připojení.
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Síťový hub
Tiskárny Brother QL-500/550/650TD mohou být použity také jako síťové tiskárny připojením k printserveru
PS-9000 (volitelné příslušenství) určeného výhradně pro tiskárny štítků.
Printserver PS-9000 umožňuje bezpečný a spolehlivý způsob síťového připojení tiskárny štítků do sítě a
umožní její používání všem uživatelům připojeným k síti. Printserver PS-9000 je připojitelný k tiskárně pomocí
USB kabelu a k síti pomocí 10BASE-T/100BASE-TX.
Síťový hub
PS-9000
Brother řada QL
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Použití printserveru PS-9000 (volitelné příslušenství)
• Pro bližší informce o nastavení printserveru PS-9000 nahlédněte do uživatelského návodu
printserveru.
• PS-9000 je dodáván s modelem QL-1050N.
58
Nasdílení tiskárny
Dodatek
Síťový kabel
USB kabel
Jen Brother QL650TD/1050/1050N
Tento popis platí pro QL-650TD/1050/1050N. Funkce není dostupná pro QL-500/
550.
Úvod
Ovládání pomocí ESC/P sekvencí
Tiskárna je vybavena sadou fontů a čárových kódů. Pomocí jednoduchých příkazů tak lze ovládat nastavení
tisku.
Dostupné příkazy
V následující tabulce naleznete popis zapojení jednotlivých pinů sériového kabelu (RS-232C cables), kterým
je možné tiskárnu k počítači připojit. Tento kabel můžete zakoupit ve specializovaných prodejnách. Použitý
kabel by neměl přesáhnout délku 3 metrů.
Na straně Brother QL-650TD/1050
(D-sub samice)
Název
signálu
Číslo pinu
DCD
na straně PC
(D-Sub9P samice)
Číslo pinu
Název
signálu
1
1
DCD
RXD
2
2
RXD
TXD
3
3
TXD
DTR
4
4
DTR
GND
5
5
GND
DSR
6
6
DSR
RTS
7
7
RTS
CTS
8
8
CTS
RI
9
9
RI
Zapojení pinů
Dodatek
• Do tiskárny nikdy nezapojujte RS-232C kabel a USB kabel současně.
• Sériový kabel RS-232C tohoto provedení neslouží jako zdroj napájení.
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Sériový kabel
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Použitelné příkazy pro P-touch jsou založeny na ESC/P sekvencích.
Pro bližší informace viz. "Popis příkazů" na tomto CD-ROMu.
([CD Drive]:\Doc\Technical)
59
Dostupné příkazy
Přímý tisk z jiných aplikací
Protože je formát štítků v této tiskárně odlišný od standardního formátu papíru (např. A4) je třeba v
aplikaci nastavit správný formát papíru (velikost pro štítky). Pokud toto nastavení neprovedete, nemusí
se tiskové úlohy vytisknout správně.
Úvod
Na tiskárnu lze tisknout z většiny Windows® aplikací jako na normální tiskárnu.
Nastavení tiskového ovladače
Pro bližší informace o nastavení tiskárny nahledněte do nápovědy OS Windows®.
2
Vyberte "Brother QL-500/550/650TD/
1050/1050N" a klikněte na soubor [File][Printing Preferences].
Zobrazí se dialogové okno [Printer Properties].
Proveďte nastavení a klikněte na
.
• Záložka [Paper]
Tato záložka slouží k nastavení formátu a šířky.
Můžete změnit Label Format (formát štítku)
nebo vytvořit nový Label Format (formát štítku v
dialogovém okně [Label Format], které
zobrazíte kliknutím na
.
Nastavte název formátu ("Name") a velikost
("Width", "Length", a "Feed") a klikněte na
.
Dodatek
3
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Klikněte na [Control Panel] - [Tiskárny a faxy (Tiskárny)].
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
1
60
Nastavení tiskového ovladače
• Záložka [Option]
Můžete nastavit "Auto cut" s počtem štítků mezi
odstřihy, "Mirror Printing", "Cut at end" a "Unit".
Možnosti odstřihu se liší podle modelu.
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Zavřete okno [Tiskárny a Faxy (Tiskárny)].
Dodatek
4
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Úvod
• Záložka [Graphics]
Můžete nastavit "Halftone"(polotóny),
"Brightness"(jas) a "Contrast" (kontrast).
61
Nastavení tiskového ovladače
Tisk z jiných aplikací
1
Úvod
Jako příklad uvedeme tisk z programu Microsoft® Word.
Klikněte na [Soubor]-[Tisk].
Zobrazí se dialogové okno [Tisk].
2
Vyberte "Brother QL-500/550/650TD/1050/
1050N".
Kliknutím na
4
Klikněte na [File]-[Page Setup].
zavřete dialogové okno [Tisk].
Zobrazí se dialogové okno [Page Setup].
5
Klikněte na záložku [Papír] a vyberte
velikost papíru, na který budete tisknout.
Můžete také zvolit formát štítku, který jste vytvořili
viz. ÎStrana 60.
Nastavte okraje stránky v záložce [Okraje].
6
Klikněte na
7
Klikněte na [Soubor]-[Tisk].
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
3
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Kliknutím na [Vlastnosti] zobrazíte dialogové
okno ve kterém je možné měnit nastavení tisku
.
.
Velikost okna Microsoft® Word se přizpůsobí zvolené velikosti papíru. Proveďte editaci dokumentu.
8
Klikněte na
Dodatek
Zobrazí se dialogové okno [Print].
.
Štítek se vytiskne.
62
Tisk z jiných aplikací
Odebrání programového vybavení
Úvod
Tato část popisuje postup pro odebrání programu a ovladače tiskárny.
Uživatelé Windows
Odebrání P-touch Editoru
1
Klikněte na [Start]-[Nastavení]-[Ovládací programy]-[Přidat nebo odebrat programy].
Zobrazí se dialogové okno [Přidat nebo odebrat programy].
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Vyberte "Brother P-touch Editor 4.2" a
klikněte na
.
Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení
odebrání.
Klikněte na
.
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
3
Zahájí se odebrání programu. Po dokončení se
zobrazí okno potvrzující úspěšné odebrání
programu.
4
Klikněte na
5
Zavřete dialogové okno [Přidat nebo odebrat programy].
.
P-touch Editor je nyní odebrán.
Stejným způsobem je možné odebrat P-touch Address Book a Příručku uživatele programu.
63
Uživatelé Windows
Dodatek
2
1
Vypněte tiskárnu Brother QL-500/550/650TD/1050/1050N.
2
Klikněte na [Start] - [Nastavení] - [Tiskárny a faxy].
Úvod
Odebrání ovladače tiskárny
Pro bližší informace nahlédněte do nápovědy OS Windows®.
4
Označte "Brother QL-500/550/650TD" a
klikněte na [Soubor]-[Odstranit].
Zavřete dialogové okno [Tiskárny a faxy].
Ovladač tiskárny je nyní odebrán.
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
3
Odebrání P-touch Editoru
Na disku kde je program nainstalován dvojklikněte na [Applications] - [P-touch Editor 3.2]
- [Uninstall P-touch] - [UninstallPtEditor.command].
Zobrazí se okno [Terminal] a spustí se
odinstalace.
Pro odebrání aplikace musíte být přihlášeni s
administrátorskými právy.
Pokud se okno [Terminal] nezobrazí, klikněte
pravým tlačítkem (nebo klikněte se stisknutým
tlačítkem) na [UninstallPtEditor.command].
Zobrazí se kontextové menu. Otevřete jej pomocí
volby [terminal] z kontextového menu.
Dodatek
1
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Uživatelé Mac
64
Uživatelé Mac
2
Klikněte na
3
Vymažte adresář [Applications]-[P-touch Editor 3.2].
Před smazáním adresáře [P-touch Editor 3.2] zkontrolujte, zda neobsahuje nějaké důležité soubory
(návrhy štítků apod.).
P-touch Editor je odinstalován.
Odebrání tiskového ovladače
1
2
Vypněte Brother QL-500/550/650TD/1050/1050N.
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Úvod
.
Na disku kde je ovladač nainstalován dvojklikněte v adresáři [Applications]-[Utility
(Utilities)]-[Printer Setup Utility (Print Center)].
4
Vyberte "Brother QL-500/550/650TD/1050/
1050N" a klikněte na
(Delete).
Zavřete dialogové okno [Printer List].
Tiskový ovladač je nyní odinstalován.
Dodatek
3
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Zobrazí se seznam tiskáren [Printer List].
65
Uživatelé Mac
Specifikace
Úvod
Specifikace zařízení
Specifikace
Tisk
LED dioda (zelená)
Brother QL-1050
LED dioda (zelená)
LCD (16 znaků, 2 řádky (5 x
7 bodů/znak))
LED dioda (zelená,
červená, oranžová)
Max. 90 mm/s., max. 56
štítků/min. (adresních
štítků)
Max. 110 mm/s., max. 65
štítků/min. (adresních
štítků)
Způsob tisku
Přímý tisk termo hlavou
Rychlost tisku
Max. 90 mm/s., max. 50
štítků/min. (adresních
štítků)
Tisková hlava
300 dpi/720 bodů
300 dpi/1296 bodů
Maximální šířka
tisku
59 mm
98.6 mm
Minimální délka
tisku
25.4 mm
Tlačítka
Tlačítko ON/OFF ( )
Tlačítko FEED (
)
Tlačítko CUT (
) (jen
Brother QL-550)
Tlačítko ON/OFF ( )
Tlačítko FEED (
),
Tlačítko CUT (
)
Tlačítko PRINT (
),
Tlačítko MENU
Tlačítko ESC, tlačítko OK
Tlačítko UP ( ), tlačítko
DOWN ( )
Rozhraní
USB port
USB a sériový (RS-232C) port
Napájení
220-240V AC 50/60 Hz
(0.9A)
220-240V AC 50/60 Hz
(0.9A)
220-240V AC 50/60 Hz
(1.1A)
Rozměry
146 (Š) x 196 (H) x 152 (V)
mm
146 (Š) x 196 (H) x 152 (V)
mm
170 (Š) x 220 (H) x 147.5
(V) mm
Hmotnost
cca 1.3 kg (bez role DK)
cca 1.3 kg (bez role DK)
cca 1.7 kg (bez role DK)
Odstřih
Automatický (Brother QL550)
Ruční (Brother QL-500)
Automatický
Automatický
Síť
Volitelně (PS-9000)
Tlačítko ON/OFF ( )
Tlačítko FEED (
)
Tlačítko CUT (
)
Dodatek
V dodávce PS-9000
(Brother QL-1050N)
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
Displej
Brother QL-650TD
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Brother QL-500/550
66
Specifikace zařízení
Softwarové a hardwarové nároky
Specifikace
Windows
Mac
®
Paměť
Monitor
Mac OS® X 10.1 ~ 10.4.6*2
USB port (USB 1.1 nebo
2.0)
USB port (USB 1.1 nebo 2.0)
sériový (RS-232C) port *3
Mac®
USB port (USB 1.1 nebo
2.0)
USB port (USB 1.1 nebo 2.0)
Windows®
Minimálně 70 MB volného místa *4
Mac®
Minimálně 100 MB volného místa *4
Windows®
Windows® 2000 Professional/XP: 128 MB a víc
Mac
®
32 MB a víc
Windows®
SVGA, high colour nebo lepší
Mac®
Min. 256 barev
Další
Mechanika CD-ROM
Provozní teplota
10°C až 35°C
Provozní vlhkost
20% až 80% (bez kondenzace)
Tvorba štítků (uživatelé Macintosh)
Systémové požadavky na jednotlivé verze OS Microsoft® najdete v jejich specifikacích.
PS-9000 nepodporuje Mac. QL-1050N tedy nelze použít v prostředí Mac.
Rozhraní RS-232C je potřebné pouze při tisku pomocí ESC/P sekvencí.
Požadované volné místo na disku při instalaci všech volitelných částí programu.
Dodatek
*1
*2
*3
*4
Brother QL-1050
Professional/XP *1
Windows®
Rozhraní
Pevný
disk
Windows 2000
Brother QL-650TD
Tvorba štítků (uživatelé Windows)
OS
®
Úvod
Brother QL-500/550
®
67
Softwarové a hardwarové nároky

Podobné dokumenty