Soutěže CANDY - Herní plán 2012

Komentáře

Transkript

Soutěže CANDY - Herní plán 2012
Pořadatel:
CANDY, spol. s r.o.
Hradčanská 403, 530 06 Pardubice – Svítkov
Tel. 466 742 511, fax 466 742 510
e-mail: [email protected] cz
Materiál pro potřebu distributorů a prodavačů
Vyhlášení soutěží CANDY 2012 pro spotřebitele a prodavače
platný pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku
1.1.2012 – 31.12.2012
HERNÍ PLÁN
2012
PRODAVAČI
1.
Losovaná soutěž „Prodavač“
Soutěž je vyhlášena na období od 1.1.2012 do 5.12.2012. Do slosování, které proběhne 12. prosince 2012 , bude
zařazena každá kompletně vyplněná soutěžní karta „Prodavač“, kterou prodejce do 5. prosince 2012 zašle v obálce
označené SOUTĚŽ na adresu: CANDY, Hradčanská 403, 530 06 Pardubice – Svítkov (rozhodující je razítko na
obálce). Na jedné soutěžní kartě musí být nalepeny soutěžní bodové kupóny z české etikety* balení krmiva K-9,
nebo NUTRAM minimálně v nejnižší bodové hodnotě prémie, aby mohla být zařazena do losované soutěže o 3
poukazy na zájezdy dle vlastního výběru v hodnotě 20.000 Kč, 15.000 Kč a 10.000Kč. Pozn.: Každý prodavač může
být vylosován pouze jednou.
Soutěžní ceny pro prodavače:
1. Poukaz na zájezd podle vlastního výběru v hodnotě 20 000 Kč
2. Poukaz na zájezd podle vlastního výběru v hodnotě 15 000 Kč
3. Poukaz na zájezd podle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč
2.
Nároková soutěž „Prodavač“
Soutěž je vyhlášena na období od 1.1.2012 do 5.12.2012. Prodavač se do soutěže zapojí zasláním kompletně
vyplněné soutěžní karty „Prodavač“ na adresu CANDY. Podle bodového součtu kupónů z české etikety balení
krmiva K-9 a NUTRAM nalepených na soutěžní kartu získává ihned prémii podle vlastního výběru. Výběr provede
označením prémie na soutěžní kartě „Prodavač“. Na soutěžní kartě jsou vyobrazeny všechny ceny s uvedením jejich
bodové hodnoty.
Při obdržení 500 bodů z jedné prodejny si CANDY vyhrazuje právo ověřit skutečný prodej krmiv K-9 a NUTRAM.
Neprokázání obratu přiměřeného počtu bodů je považováno za porušení herního plánu. Každá prodejna smí uplatnit
maximálně 2000 bodů.
ORGANIZACE SOUTĚŽÍ PRODAVAČŮ
* Česká etiketa je samolepka nalepená na balení, s českým označením a popisem zboží, včetně čárového kódu.
Prodavač odstřihne pouze soutěžní kupón z české etikety s bodovým hodnocením daného krmiva K-9 nebo
NUTRAM a nalepí na soutěžní kartu. Prodavač nesmí poškodit další části etikety.
Bodový kupón je součástí české etikety balení krmiva K-9 a NUTRAM. Soutěžní kupóny jsou podle druhu krmiva
K-9 a NUTRAM v bodové hodnotě 1 (u krmiva pro psy balení od 1,5 kg do 12 kg včetně, 2 kg pro kočky) a
v bodové hodnotě 2 (u balení 15, 20 kg krmiva pro psy a 7 a 12 kg balení pro kočky). S krmivy v balení do 1 kg
(včetně) se nesoutěží. Prodavač odtrhne bodový kupón ze spodní části české etikety na balení krmiva K9 nebo
NUTRAM a nalepí na soutěžní kartu „Prodavač“, kterou získá od svého distributora nebo od CANDY. Prodavač
smí lepit pouze bodové kupóny z balení krmiva NUTRAM a K-9 nakoupené v roce pro který byla soutěž vyhlášena
a v roce předchozím. Z jedné prodejny může samostatně soutěžit i více prodavačů, každý sám za sebe. Bodové
kupóny prodavač lepí na soutěžní kartu v určité bodové hodnotě, potřebné k získání prémie vybrané a označené na
kartě. Tuto kartu pak prodavač jednorázově zašle kdykoliv v průběhu celého soutěžního období na adresu CANDY,
Pardubice. Obratem mu bude zaslaná vybraná prémie a zároveň jeho soutěžní karty postupují do celoročního
slosování o 3 poukazy na zájezd podle vlastního výběru.
SPOTŘEBITELÉ
1.
Nároková soutěž „Dárek“
Každý spotřebitel získá se zakoupeným balením krmiva K-9 a NUTRAM hodnotný dárek, který obdrží od svého
prodavače při nákupu. Tento dárek je vydáván s balením krmiva K-9 a NUTRAM ze skladů CANDY všem
distributorům za účelem jeho další distribuce s balením prodejnám. S krmivy v balení do 1 kg včetně se nesoutěží.
V prodejní síti může být zároveň v oběhu několik druhů dárků.
2.
Losovaná soutěž „Etiketa“
Do slosování, které proběhne 12. prosince 2012, bude zařazen každý z konečných spotřebitelů, který zašle celou,
kompletně vyplněnou etiketu z balení krmiva K-9 nebo NUTRAM. Vyplněním se z etikety stává slosovatelný
kupón. Kompletně a čitelně vyplněný kupón je nutno zaslat do 5. prosince 2012 v obálce označené SOUTĚŽ a
opatřené správnou hodnotou známky na adresu: CANDY, s.r.o., Hradčanská 403, 530 06 Pardubice – Svítkov.
Česká etiketa je součástí balení krmiva K-9 a NUTRAM. Není dovoleno kopírovat kupóny, je možné je získat pouze
s nákupem krmiva. Pozn.: Každý spotřebitel může být vylosován pouze jednou.
Soutěžní ceny pro spotřebitele:
1. Poukaz na zájezd podle vlastního výběru v hodnotě 20 000 Kč
2. Poukaz na zájezd podle vlastního výběru v hodnotě 15 000 Kč
3. Poukaz na zájezd podle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč
4.-10. Krmivo NUTRAM 15 kg pro psy nebo 10 kg (5 x 2 kg) pro kočky (druh podle vlastního výběru)
11.-20. Krmivo K-9 20 kg pro psy nebo NUTRAM 8 kg (4 x 2 kg) pro kočky (druh podle vlastního výběru)
21.-30. Krmivo K-9 12 kg pro psy nebo NUTRAM 6 kg (3 x 2kg) pro kočky (druh podle vlastního výběru)
Poznámky a vysvětlivky:
1. Prodejnou se rozumí každý specializovaný obchod, ordinace či e-shop, kde spotřebitelé nakupují krmiva
K-9 a NUTRAM za maloobchodní ceny.
2. Prodavačem se rozumí zaměstnanec obchodu, který zboží prodal konečnému spotřebiteli. Prodavačem ve
smyslu této soutěže může být prodavač v prodejně, veterinární lékař, veterinární technik nebo operátor
e-shopu. Prodavačem je fyzická osoba, která kompletně vyplní soutěžní kartu nebo karty „Prodavač.
CANDY si vyhrazuje možnost ověřit pracovní pozici osoby, která vyplnila soutěžní kartu „Prodavač“ a
nárokuje si prémie.
3. Distributor, jeho zaměstnanci a rodinní příslušníci nemohou soutěžit v kategoriích prodavač a spotřebitel.
Z losované i nárokové soutěže budou vyloučeni prodavači a prodejny, jejíž zákazníci – spotřebitelé se
nezúčastnili spotřebitelské soutěže nebo zaslali méně než 5 % kupónů z prodaného zboží.
4. Z losované i nárokové soutěže budou vyloučení prodavači a prodejny, které poškozují značky a dobré
jméno společnosti CANDY nebo nedodržují její obchodní politiku.
5. Slosovatelné kupóny (etikety), vyplněné spotřebitelem, může shromažďovat a hromadně odesílat na adresu
CANDY prodejna.
6. Je povoleno kopírovat karty „Prodavač“, není dovoleno kopírovat kupóny. Není přípustné, aby prodavač
soutěžil se slosovatelnými kupóny pro spotřebitele. Prodavač pouze odstřihne soutěžní bodový kupón,
nesmí jinak poškodit a použít etiketu.
7. S krmivy v balení do 1 kg včetně se nesoutěží.
8. Výtah z Herního plánu je také k nahlédnutí všem osobám na www.candy.cz. Prodavači získají soutěžní
karty od svých distributorů nebo si je mohou stáhnout zde: www.candy.cz/podpora.
9. O výsledcích losovaných soutěží budou výherci písemně informováni. Výherci jsou povinni přihlásit se o
výhru do 15 dnů po jejím oznámení, po tomto termínu propadají výhry ve prospěch CANDY.
10. Výherní listiny budou po ukončení soutěže k nahlédnutí v CANDY Pardubice, ve skladu CANDY a na
www stránkách. Jména výherců budou zveřejněna v odborném kynologickém tisku.
11. Účast v soutěži je projevem souhlasu ze strany soutěžícího s evidencí, zpracováním údajů a s herním
plánem. Soutěžící podpisem potvrzuje, že je starší 18 let, souhlasí se zařazením svých podaných údajů do
databáze společnosti pro marketingové účely. V případě vítězství v soutěži souhlasí soutěžící se
zveřejněním svého jména, příp. fotografií pro marketingové účely společnosti, a to bez finanční náhrady.
12. Výhry nejsou právně vymahatelné. U všech soutěží, které podléhají Zákonu č.202/1990 sb. o loteriích a
podobných hrách, probíhá losování pod dohledem notáře.
13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu (příp. z mimořádně závažných důvodů i zrušení soutěže) herního
plánu soutěží CANDY 2012 a změnu dárku za dárek stejné finanční hodnoty bez předchozího upozornění.
14. Do soutěže jsou zařazeny pouze kompletně a čitelně vyplněné kupóny a zaslané na adresu CANDY
v obálkách opatřených správnou hodnotou známky podle poštovního sazebníku.
V Pardubicích 31. prosince 2011
MVDr. Zdeňka Dvořáková
jednatelka společnosti

Podobné dokumenty

Kanadská kompletní krmiva s dietními účinky

Kanadská kompletní krmiva s dietními účinky s CANDY o tyto ceny: 3 zájezdy v hodnotě 20.000,- Kč, 3 zájezdy v hodnotě 15.000,- Kč, 3 zájezdy v hodnotě 10.000,- Kč a 27 pytlů krmiv Nutram a K-9. Vystřihněte českou etiketu z každého balení krm...

Více

Stáhnout - Expert Lotto

Stáhnout - Expert Lotto Program je určen pro všechny hry, ve kterých se z určitého definovaného počtu čísel losuje menší sada čísel vytvářející výherní tip. Počet losovaných čísel není pro program omezením, stejně jako ne...

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto winningnumbers.db - binární soubor obsahující databázi losovaných čísel. Tento soubor neupravujte! .settings - složka obsahující předvolby programu. tmp - složka pro dočasné soubory. Doporučujeme u...

Více

sportovně technické dokumenty

sportovně technické dokumenty Disciplíny: věková kategorie 12 let a mladší povinné figury; volné sestavy – týmy věková kategorie juniorky povinné figury; volné sestavy – sólo, duo, tým, kombinovaná sestava Právo startu: Každý o...

Více

Hodnotící standard

Hodnotící standard Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku přip...

Více