(CPS, SOCiOterAPeutiCKé PrACOviště) je nízkoprahové zařízení

Komentáře

Transkript

(CPS, SOCiOterAPeutiCKé PrACOviště) je nízkoprahové zařízení
(CPS, socioterapeutické pracoviště)
je nízkoprahové zařízení,
které poskytuje
klientům a pacientům
socioterapeutickou pomoc
v takových psychosociálních (životních) situacích,
které nejsou schopni sami zvládnout
nebo si v nich poradit.
Pomáháme zorientovat se hlavně v oblastech
práce, bydlení, volného času,
případně podáváme informace
o vhodných službách doléčování.
Pracovní poradna:
(jednorázová či opakovaná, individuální i skupinová,
frekvence návštěv podle potřeby),
motivační a podpůrné pohovory,
vyhledávání inzerátů, příprava na pohovor, sepisování životopisu,
řešení otázek v pracovní oblasti,
spolupráce s neziskovými organizacemi poskytujícími pracovní rehabilitaci
Poradna pro bydlení:
(jednorázová či opakovaná, individuální i skupinová,
frekvence návštěv podle potřeby),
motivační a podpůrné pohovory,
hledání ubytoven / azylových domů / podnájmů,
program přípravy na chráněné bydlení,
nácvikové skupiny – asertivita, praktické dovednosti, vaření,
spolupráce s neziskovými organizacemi
poskytujícími chráněné a podporované bydlení
Terapeutické pracoviště čajovna:
nácvik pracovních, sociálních a komunikačních dovedností
trénink práce s penězi, organizace práce,
struktura času, dochvilnost, zodpovědnost,
komunikace se zákazníky, kolegy i nadřízenými,
základní hygienické návyky,
spolupráce s neziskovými organizacemi poskytujícími
sociální rehabilitaci
Pro ambulantní klienty:
kromě výše zmíněného je možné
poskytnout základní poradenství v sociální problematice
(dávky, dluhy, exekuce apod.),
popřípadě nakontaktovat na specializovaná pracoviště
lidem,
lidem
kterým je více než 18 let
hospitalizovaným i nehospitalizovaným
lidem,
kteří chtějí změnit svůj život
doprovody
v osobních záležitostech
(k bankomatu, na nákup apod.)
služba
je poskytována zdarma
předem
je třeba se objednat na určitý čas
poskytujeme
poradenství také
prostřednictvím telefonu/e-mailu
telefon:
mobil:
284 016 241
284 016 645
284 016 514
734 785 079
adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 02
e-mail: [email protected]
web: www.bohnice.cz
Najdete nás na oddělení č. 4
(vchod ze zadní strany budovy)
areál Psychiatrické nemocnice Bohnice
vjezd pro
automobily
© Přispěvatelé openstreetmap.org
zastávka
Staré
Bohnice
boční
vchod
CPS
hlavní vchod
Autobusem č. 200 a 177 z Kobylis do zastávky Katovická, popř. do zastávky Odra
k hlavnímu vchodu PN Bohnice.
Autobusem č. 152 a 183 do zastávky Libeňská k vjezdové vrátnici.
Autobusem č. 102 do zastávky Staré Bohnice - boční vchod PN Bohnice.

Podobné dokumenty

List of post offices regularly open on Sundays and public holidays

List of post offices regularly open on Sundays and public holidays Plzeň 1 Plzeň 9 Plzeň 24 Plzeň 27 Plzeň 28 Cheb 3 Karlovy Vary 1 Karlovy Vary 6 České Budějovice 13 Strakonice 3 Ústí nad Labem 1 Ústí nad Labem 7 Ústí nad Labem 10 Most 6 Most 10 Most 10 Liberec 3...

Více

Městský úřad Soběslav

Městský úřad Soběslav Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavební...

Více

stáhnout v elektronické podobě

stáhnout v elektronické podobě PBŘ – požárně bezpečnostní řešení Prohlášení a doklady projektantů a montážních organizací za EPS a ZDP dle vyhl.MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci Doklady o dokončené montáži systému nebo zaříze...

Více

Výroční zpráva - Fokus Mladá Boleslav

Výroční zpráva - Fokus Mladá Boleslav Dům na půl cesty byl dokončen a otevřen na konci roku 2003. Slouží jako rehabilitační program pro lidi, kteří strávili dlouhou dobu (několik měsíců či let) v psychiatrickém lůžkovém zařízení a kteř...

Více

Test studijních předpokladů Jméno a příjmení: SŠUO Liberec termín

Test studijních předpokladů Jméno a příjmení: SŠUO Liberec termín (B) Nábytek, babička, odbyt, bicí hodiny, bicí bubny, dobýt hrad, dobít telefon, kobylka (C) Dobýt nepřítele, zabývat se, Hrabyně, bidýlko, obílený, nábytek

Více

Na cestě ke komunitní psychiatrii…

Na cestě ke komunitní psychiatrii… Mental Health Network. Společenství se vlastně na této konferenci setkalo poprvé jako celek a po čase se formalizovalo jako stále existující organizace, nyní registrovaná ve Francii pod názvem Inte...

Více