parkovací asistent amer - LT

Komentáře

Transkript

parkovací asistent amer - LT
PARKOVACÍ ASISTENT AMER
pro zadní nárazník
Montážní návod:
Kat.č. 006123.02 - Parkovací asistent - 4 senzory, displej D
Kat.č. 006122.02 - Parkovací asistent - 4 senzory, bípr
Umístění jednotlivých částí park. asistenta ve vozidle
Displej
Řídící jednotka
Bípr
L
CL CL
L CR
R CR
R
0,45 – 0,60 m
Montáž senzorů
Prohlédněte si prostor za nárazníkem, abyste se ujistili, že při vrtání otvorů pro
senzory nenarušíte vzpěry, nosníky nebo jiné důležité části, které se nacházejí
v prostoru nárazníku. Pokud si nejste jisti, nárazník demontujte. V blízkosti
senzorů nesmí být nic, co by zasahovalo do jejich zorných polí (např. hák
tažného zařízení nebo rezervní kolo). Sysém umožňuje prodloužení rozpoznání
minimální vzdálenosti od překážky. Změřte šířku a výšku zadního nárazníku.
Vyznačte na nárazníku střed a následně vyznačte umístění 4 senzorů, viz.
obrázek vlevo. Pro vrtání otvorů pro senzory v nárazníku použijte pilový
děrovač Ø 21 mm, který je součástí této sady (děrovač není určen pro
opakované používání). Při vrtání postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození
nárazníku nebo jiných částí v prostoru nárazníku. Vyvrtané otvory zbavte
ostrých hran jemným půlkulatým pilníkem. Ostré hrany nebo příliš těsné otvory
by mohly omezit nebo přerušit přenos ultrazvukového signálu. Osa senzorů
musí být rovnoběžná s vozovkou
Nejčastější problémy vyskytující se při montáži:
1.
2.
3.
4.
5.
Při lakování senzorů jste nanesli příliš silnou vrstvu laku, ta může způsobit snížení citlivosti.
Otvor pro senzor nesmí být příliš malý.
Senzory nemontujte do kovového nárazníku.
Minimální výška instalace senzoru s klínovým límcem je 35 cm od země.
Má-li plastový nárazník vzadu kovovou vzpěru, je nutné udělat otvor tak, aby byl větší, a aby se senzor nedotýkal žádné
kovové části vozidla.
Montáž displeje:
Krok 1: Vyberte výhodné místo pro displej, nejlépe u zadního okna. Šablonu, která je součástí dodávky, přilepte samolepící
stranou ke stropu.
Krok 2: Překontrolujte umístění šablony. Podle tučně vyznačených čar na šabloně prořízněte čalounění stropu a v čalounění
vyvrtejte otvory pro vruty Ø 2 mm. POZOR, mezera mezi čalouněním a stropem musí být minimálně 10 mm.
Krok 3: Protáhněte kabel displeje podél lemu zadního okna pod demontovaným krytem zadního sloupku a dále protáhněte do
zavazadlového prostoru do místa umístění řídící jednotky.
Krok 4: Přes dva rovnoběžné otvory v čalounění prostrčte ohebný úchyt.
Krok 5: Dvěma přiloženými vruty přišroubujte držák displeje skrz čalounění k ohebnému držáku.
Krok 6: Připojte konektor do displeje.
Krok 7: Nacvakněte displej do držáku.
Krok 7
Krok 1
Krok 6
Krok 2
Krok 3
Krok 5
Krok 4
Schéma zapojení
Minimální vzdálenost od překážky 31 cm
Minimální vzdálenost od překážky 46 cm
POZOR! Řídící jednotku instalujte co nejdále od všech elektronických systémů, které mohou ovlivnit její funkci.
Detekce překážky
Testování parkovacího asistenta
Krok 1: Zapněte zapalování, zařaďte zpátečku, diody se na 1s rozsvítí a ozve se krátký zvukový signál, jako potvrzení, že
systém byl aktivován. Oranžová dioda bude stále svítit – systém je aktivní a je napájen.
Krok 2: Zkontrolujte správnost instalace krajních senzorů CR a CL:
a) Zakryjte senzor L, R ke krajnímu pravému senzoru CR přibližujte plochý předmět (např. karton o velikosti 10 cm x
50 cm ze vzdálenosti přibližně 170 cm). Ze vzdálenosti větší než 60 cm by senzor neměl nic zaznamenávat.
Poznámka: Maximální vzdálenost detekce překážky pro krajní senzory je 60 cm.
b) Opakujte činnost (a) pro kontrolu krajního senzoru CL.
Testování pravého krajního senzoru
Testování dispeje
Testování levého krajního senzoru
Poznámka: ( upozornění pro uživatele)
-
Zařízení bylo navrženo tak, aby pomohlo řidiči během couvání či parkování. V žádném případě nelze zařízení chápat
jako zařízení zaručující úplnou bezpečnost couvání. Je nezbytné používat zpětná zrcátka.
Výrobce, distributor ani montážní firma neberou žádnou odpovědnost za nepředvídatelné situace.
Špína a led na senzorech mohou zhoršit detekční schopnost senzorů.
Je-li překážka v kratší vzdálenosti než 30 cm, nemusí být odhalena, činnost systému se plně obnoví v okamžiku, když
se překážka od senzorů vzdálí na více jak 30 cm.
Závada
A. Kontrolka napájení nesvítí i
když se zařadí zpátečka.
Kontrolka napájení
B. Falešný signál, za nárazníkem
není žadná překážka.
Možná příčina
1. Špatné připojení napájení.
Odstranění závady
I. Zkontrolujte napájení řídící jednotky „+” i „-”.
2. Chyba v propojení mezi řídící jednotkou a
displejem.
I. Zkontrolujte propojovací kabel mezi displejem a řídící
jednotkou.
1. Špatná poloha senzorů
I. Přesvědčte se, že senzor je správně pootočen. Značka musí být
dole.
ANO
NE!
I. Přesvědčte se, že zadní rovina nárazníku je kolmá.
2. Senzor skloněn k zemi
Rovina musí být kolmá
ANO
NE!
3. Senzor je umístěn nízko (níže než 45cm)
zadní nárazník
v horizontální poloze
I. Přesvědčte se, že výška osy senzoru od země je větší než
45 cm
4. Auto couvá k vyvýšenině nebo zlomu roviny
cesty
auto couvá dolů
I. Vyměňte konektorové propojení pravého a levého senzoru.
II. Vyměňte konektorové propojení pravého krajního a levého
krajního senzoru.
C. Chyba v stranovém určení
polohy překážky.
1. Chyba v propojení
i) poloha pravého senzoru chybně vlevo.
ii) poloha pravého krajního senzoru, chybně
vlevo
D. Nesprávná signalizace.
1. Ztráta spojení
I. Zkontrolujte propojení
Po zařazení zpátečky a po dlouhém
signálu uslyšíme:
i). 1 pípnutí
- levý senzor poškozen
ii). 2 pípnutí
- pravý senzor poškozen
iii). 3 pípnutí
- levý krajní senzor poškozen
iv). 4 pípnutí
- pravý krajní senzor poškozen
2. Poškozený senzor
I. Zkontrolujte nový senzor
3. Přerušení kabelu
I. Výměňte kabel senzoru
Zvuk
ON
iii)
OFF
Zvuk
ON
OFF
Levý senzor poškozen – 1 pípnutí
ON
iv)
OFF
ON
Levý krajní senzor poškozen – 3 pípnutí
OFF
Pravý senzor poškozen – 2 pípnutí
Pravý krajní senzor poškozen – 4 pípnutí
Projev poškození senzorů při zapnutém napájení.

Podobné dokumenty

sleva - Petcenter

sleva - Petcenter letních dnech. Drží chlad a uklidňuje po celé hodiny. Po zahřátí ji můžete dát na chladné místo, aby opět měla chladící účinek. Nedávejte do mražáku ani chladničky.

Více

End Mills CZ-EN 2009.indb

End Mills CZ-EN 2009.indb Platí pouze pro frézy s břitem přes střed. / Valid only for end mills with center cut.

Více

Finále 2014 - Seznam hráčů, kteří mohou nastoupit za svá družstva

Finále 2014 - Seznam hráčů, kteří mohou nastoupit za svá družstva Seznam hráčů, kteří mohou nastoupit za svá družstva na Mistrovství družstev VOŠS Zeleně označení hráči mohou nastoupit na Mistovství družstev VOŠS Červeně označení hráči nemohou nastoupit na Mistov...

Více

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 závisí i letové vlastnosti modelu. Před lepením zkontrolujte všechny díly zda spolu přesně lícují. Pokud díly nesedí, upravte je nebo obrušte tak, aby přesně lícovaly. Budete potřebovat 4 kanálovou...

Více

Čtecí LED lampa

Čtecí LED lampa poškozovat životní prostředí. Po vybalení a instalaci výrobku všechny obalové prostředky podle charakteru materiálu (papír, plast, kov, dřevo) odevzdejte do tříděného odpadu na sběrných místech ve ...

Více

FOTOKURZ č. 1 - PRVNÍ KROKY S DIGITÁLEM FOTOKURZ č. 2

FOTOKURZ č. 1 - PRVNÍ KROKY S DIGITÁLEM FOTOKURZ č. 2 FOTOKURZ č. 2 - ZÁKLADNÍ ÚPRAVY DOGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ

Více

Jak si vybrat+hp 9/03 A5 new

Jak si vybrat+hp 9/03 A5 new HP Photosmart Docking Station Díky dokovací stanici, kterou získáte automaticky s vybranymi modely HP Photosmart, nebo kterou si mÛÏete koupit jako pfiíslu‰enství, budete moci nabíjet fotoaparát a z...

Více