4. přídavná jména

Komentáře

Transkript

4. přídavná jména
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0763
Název školy
SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220
Název materiálu
Autor
VY_22_INOVACE_AJ 1-2/01/01/04
Mgr. Sylvie Dovenerová
Obor; předmět, ročník
ŠVP Podnikání; Anglický jazyk; 1.ročník
Tematická oblast
Gramatika – přídavná jména
Tematický okruh
Přídavná jména
Datum tvorby
2. 7. 2013
Anotace
Otázky slouží k praktickému ověření znalostí gramatického
útvaru, který byl žákům vysvětlen formou výkladu.
Metodický pokyn
Žáci dostanou nakopírované otázky a budou je společně
vypracovávat.
Zdroje
Vlastní zdroje autora
PŘÍDAVNÁ JMÉNA – CVIČENÍ
1. Uveďte druhý a třetí stupeň následujících přídavných jmen:
pretty expensive bad hot healthy difficult tall easy good dangerous small fat
2. Doplňte vhodný třetí stupeň:
a) The Vltava is…………………………………….river in the Czech Republic.
b) February is………………………………..month of the year.
c) Usain Bolt is………………………………runner in the world.
d) Sněžka is…………………………………..peak in the Czech Republic.
3. Přeložte:
Chtěl bych být tak chytrý jako on. Kdo je nejbohatší muž na světě? Moje práce je mnohem zajímavější
než tvoje. Merlot je sladší než Sauvignon. Je tak líný jako ty? On je línější než já.
4. Porovnejte v 10 větách dvě věci (např. dvě auta, dvě vína):
5. Seřaďte přídavná jména do správného pořadí:
a) a little/old/lovely town b) a nice/wooden/round table c) a big/fat/black cat d) sexy/long/black hair
6. Přeložte:
Kate nosí tak hezké oblečení. Ona je tak hloupá dívka. Nejsem dost vysoká, abych byla modelka. To je
tak těžké zavazadlo. Davidova manželka je tak přátelská. Jsem příliš unavená na to, abych šla do kina.
Nebyl dost starý na to, aby cestoval sám. Naši sousedé jsou tak zdvořilí lidé. Ben je tak trpělivý.
7. Použijte ve větách tyto dvojice:
boring/bored embarrassing/embarrassed shocking/shocked exhausting/exhausted
PŘÍDAVNÁ JMÉNA – VYPRACOVÁNÍ
1. prettier, the prettiest/more expensive, the most expensive/worse, the worst/hotter, the hottest/
healthier, the healthiest/more difficult, the most difficult/taller, the tallest/easier, the easiest/
better, the best/more dangerous, the most dangerous/smaller, the smallest/fatter, the fattest
2. a) The Vltava is the longest river in the Czech Republic.
b) February is the shortest month of the year.
c) Usain Bolt is the fastest/the best runner in the world.
d) Sněžka is the highest peak in the Czech Republic.
3. I would like to be as clever as him. Who is the richest man in the world? My work is much more
interesting than yours. Merlot is sweeter than Sauvignon. Is he as lazy as you? He is lazier than me.
4. Každý vypracovává samostatně.
5. a) a lovely little old town b) a nice round wooden table c) a big fat black cat d) sexy long black hair
6. Kate wears such nice clothes. She is such a silly girl. I am not tall enough to be a model. It is such
heavy luggage. David´s wife is so friendly. I am too tired to go to the cinema. He wasn´t old enough to
travel alone. Our neighbours are such polite people. Ben is so patient.
7. Každý vypracovává samostatně.

Podobné dokumenty

2. určenost podstatných jmen

2. určenost podstatných jmen DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu

Více

1. best friend

1. best friend Obor; předmět, ročník ŠVP kuchař-číšník, kuchař, cukrář-cukrovinkář; AJ; 1.ročník Tematická oblast

Více