Telefon název stroje (zařízení) tech. stav rv cena okr - TRUCK

Komentáře

Transkript

Telefon název stroje (zařízení) tech. stav rv cena okr - TRUCK
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
Telefon
název stroje (za ízení)
RUBRIKY
001 Osobní a užitková
vozidla
002 Autobusy
003 Zahr. taha e
004 Zahr. valníky,
skláp. a speciály
005 Liaz taha
006 Liaz valník
007 Liaz skláp
008 Liaz speciál
009 Tatra 148 skláp
010 Tatra 148 valník
011 Tatra 148 taha
012 Tatra 148 speciál
013 Tatra 813, 138, 128
014 Tatra 815 skláp
015 Tatra 815 valník
016 Tatra 815 taha
017 Tatra 815 speciál
018 IFA
019 Avia valník
020 Avia skláp
021 Avia speciál
022 Praga V3S
skláp
023 Praga V3S valník
024 Praga V3S speciál
025 P ív s valník
026 P ív s skláp
027 P ív s speciál
028 Náv s valník
029 Náv s skláp
030 Náv s speciál
031 Podvalník
032 Traktorový p ív s
033 Trakt.p ív s spec.
034 Kontejnery a
nástavby
035 Autoje áby
036 Je áby
037 Traktory
038 Vysokozdv.vozíky
039 Multikáry
040 Rypadla
041 Autobagry, UDS
042 Naklada e
043 Hydraulické ruky
044 Dozery
045 Rýhova e
046 Silni ní stroje
047 Hutnící stroje
048 Vrtné soupravy
049 Stroje zametací a
istící
050 Stroje na sníh
051 Kompresory
052 Elektrocentrály
053 Transformátory
054 Elektromotory
055 Mycí za ízení
056 Kotle, vzduchot.
057 Autodomícháva e
058 erpadla betonu
059 Betonárky,
mícha ky
060 Maringotky, bu ky
a ocelové haly
061 Výtahy, kladkostr.
062 Stroje na d evo
063 Dílenské stroje
064 Kovo – vrta ky
065 Kovo – brusky
066 Kovo – lisy
067 Kovo – ohýba ky
a zakružova ky
068 Kovo – n žky
069 Kovo – pily a
ezací stroje
070 Kovo – soustruhy
071 Kovo - frézky
072 Kovo – ostatní
073 Kombajny
074 Stroje na slámu
075 Stroje na obilí
076 Secí stroje
077 eza ky, adaptery
078 Stroje na seno
079 Stroje na bramb.
080 Stroje na epu
081 erpadla, zavlaž.
082 Krmné stroje
083 Dopravníky
084 Dojící za ízení
085 Pluhy, brány
086 Rozmetadla a
post ikova e
087 Stroje na kámen
088 Váhy
089 PHM, oleje
090 R zné
091 ND – motory
092 ND – p evodovky
093 ND – nápravy
094 ND – kabiny
095 ND – korby
096 ND – pneu
097 ND – hydraulika
098 ND – ostatní
099 Technické pr kazy
100 Nemovitosti
101 Materiál, služby
tech. stav
r.v.
cena
okr
Ceník ádkové inzerce:
1 položka (na 3 m síce)………………200,- bez DPH (244,- v .DPH)
opakovaní……100,- bez DPH (122,- v .DPH)
21-50 položek (na 3 m síce)………….100,- bez DPH (122,-v .DPH)
opakování……..50,- bez DPH (61,- v .DPH)
51-100 položek (na 3 m síce)……….... 50,- bez DPH (61,- v .DPH)
opakování……..50,- bez DPH (61,- v .DPH)
101 a více (na 3 m síce) možnost telefonicky domluvit individuální poplatek.
Poptávka………………………………100,- bez DPH (122,- v .DPH)
opakování……. zdarma.
Fotografie stroje s popisem (1/2 bo ního sloupe ku)………780,- bez DPH
(952,-v .DPH). Pouze v novinách, nikoli na internetu.
Informace pro zájemce o inzerci stroj (za ízení):
Nabídky k inzerci je možné podat telefonicky, písemn , faxem, e-mailem, p ípadn osobn .
Na internetových stránkách www.truc.cz je vytvo en pro tento ú el nabídkový formulá , který
je možné vyplnit.
V nabídce je nutné uvést:
- Tel. íslo (které si p ejete zve ejnit), adresu, I O a DI .
- Název stroje se stru ným popisem, rok výroby, stav a cena (bez DPH).
Dovolujeme si text nabídky upravit a zkrátit tak, aby bylo možno jej umístit na jeden ádek.
(1 ádek – max. 95 bod )
Platby inzerce:
P i nabídce je nutné uvést, jakým zp sobem bude provedena platba za inzerci.
Tato platba m že být provedena:
1) Složenkou typu C, kterou sami zasíláme. Po uhrazení ihned zašleme da ový doklad.
(Pro urychlení si m že zákazník vyzvednout složenku na pošt a kopii zaplaceného útržku
nám poslat faxem.)
2) P evodem na ú et.
Zájemce o inzerci m že zaplatit ástku p evodem. Jakmile se platba objeví na našem ú t ,
ihned vystavíme da ový doklad. (Nevyhovuje-li zákazníkovi tento zp sob platby, m že si vyžádat
nejprve zaslání proforma faktury.)
Jako variabilní symbol je t eba uvést telefonní íslo.
Platnost inzerce:
Inzerát bude zve ejn n po dobu t í m síc (tzn. ve dvou vydáních t chto novin) a dále na
internetových stránkách www.truc.cz, kde je aktualizace provád na denn .
Uskute ní-li se prodej, prosíme zákazníky o podání zprávy, abychom mohli položku vy adit
z nabídkového seznamu. Nepoda í-li se nabízený stroj nebo za ízení prodat, je možné si inzerci
prodloužit na další tvrtletí (viz. ceník ádkové inzerce). Na konec platnosti inzerátu upozorníme
zákazníka dopisem, ke kterému p iložíme složenku. V p ípad , že nám zákazník neoznámí
uskute n ný prodej, ani si platnost neprodlouží, bude položka automaticky z nabídkového seznamu
vy azena.
P edplatné novin TRUC-inzert:
Inzertní dvoum sí ník s nabídkou stroj a za ízení vychází v nákladu cca.15.000ks a je rozesílán
r zným firmám, podnik m a soukromým osobám v eské republice.
Ro ní p edplatné iní 190,- .
P edplatné je možno uhradit pouze složenkou typu C. V p ípad , že p edplatiteli nesta í složenka
jako doklad o zaplacení, zašleme na vyžádání da ový doklad.
Adresa: Firma Ladislav Borkovec, Lipová cesta 736, 399 01 Milevsko
Telefon: 382525744, 382526192, 382521205, 382521830
Fax:
382526191
íslo ú tu: 7667720-227/0100
e-mail: [email protected]
http://www.truc.cz
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
!
" # # $%
Inzertní nabídka stroj a za ízení
leden 2003
U jednotlivých položek jsou uvedena p ímo tel. ísla majitel stroj . V p ípad nemožnosti
tel.spojení volejte 382521830 nebo 382521205, kde Vám poskytneme kontaktní adresu majitele.
Uzáv rka ke dni 9.1.2003
telefon
skup. 001
602
603
603
732
732
603
603
732
603
777
602
603
603
602
602
603
603
603
603
603
603
603
603
602
732
603
602
777
603
603
603
603
603
608
603
603
603
603
603
603
603
732
603
603
603
603
603
603
603
603
602
777
603
603
603
603
602
568
777
602
603
471
514
339
700
700
514
514
700
514
628
471
514
339
471
593
339
514
514
514
514
514
514
514
471
700
514
471
255
339
514
514
514
339
030
514
514
514
514
199
514
339
235
339
514
514
339
514
514
514
514
449
255
339
339
339
514
776
840
559
353
427
937
598
396
100
100
598
598
100
598
030
937
598
396
937
219
396
598
598
598
598
598
598
598
937
100
598
937
267
396
598
598
598
396
950
598
598
598
598
980
598
396
267
396
598
598
396
598
598
598
598
423
267
396
396
396
598
126
748
434
129
802
název stroje (za ízení)
- OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA -
AUDI A8 D2/ABZ QUATTRO
AUDI 89 2.3 QUATTRO
AUDI 80 2.8 QUATTRO
BMW 316i (1.9l, 20.000km, plná výbava)
BMW 316i (1.9l, plná výbava)
BMW 318 I Touring
BMW 735 iL
BMW 740i (160.000km, plná výbava, nové pneu)
VOLKSWAGEN PASSAT 35 I 2.0 CL
MERCEDES 300 TD (plná výbava)
OPEL OMEGA 2.5 V6 CD
OPEL OMEGA 2.6
OPEL VECTRA 1.6 CL
OPEL KADETT 1.4
FORD EXPEDITION XLT 4x4 (5.4l, benzin, plná výb.)
FORD MONDEO 1.8 16 V
FORD SIERRA 2.0 CLX
FORD SIERRA 2.0 I
FORD SIERRA 2.0 I
FORD TAURUS GL 3.8 V6
FORD ORION 1.4 i
ROVER 827 2.7 STERLING
PEUGEOT 605 SRDT
PEUGEOT 605 SV 24
RENAULT MEGANE (2l, plná výbava)
RENAULT SAFRANE 2.2 RN
RENAULT ESPACE 2.2 I
RENAULT LAGUNA 1.8 (aut.klima, elektrika)
RENAULT LAGUNA 2.0
RENAULT LAGUNA 3.0
RENAULT 25 2.0 TXI
RENAULT 19
RENAULT 19 1.8 GTX
RENAULT CLIO 1.8 (po havárii, v .TP)
CITROEN XM 2.1 TD
ALFA ROMEO 75 2.0 TD
FIAT UNO 1.4 I-E
LANCIA DEDRA 2000 Turbo
LANCIA DEDRA 2.0 TD (130.000km, erná met.)
LANCIA THEMA 2.0 I-E
LANCIA PRISMA 2.0 Integrale
SEAT CORDOBA 1.6 I (klima, centrál, 148.000km)
HONDA ACCURA LEGEND
NISSAN PRIMERA 2.0 Vagon
NISSAN PATROL GR
MAZDA 323 1.9 Coupé BA 13 P2
HYUNDAY SONATA 2.4 GLSi
DAEWOO NEXIA 1.5 I
CHRYSLER STRATUS MB 6 H
CHRYSLER VOYAGER 2.5 YN 2 B
ŠKODA OCTAVIA Combi 1.8 T 20V
ŠKODA FELICIA 1.3 (1 majitel, zámek zpáte ky)
ŠKODA FORMAN 135 GLXI
ŠKODA FORMAN 135 Lux
ŠKODA FAVORIT 135 LS
ŠKODA FAVORIT 135 L
ŠKODA 100 (bez TP)
Tatra 613 (p est.na LPG)
UAZ 469 B (motor Avia)
VELOREX (bez TP)
VELOREX ( ty kolový, bez TP)
603 514 598 RENAULT TRAFIC 2.0
603 339 396 RENAULT TRAFIC 2.5 D
uvedené ceny jsou bez DPH
tech.stav
r.v.
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
1996
1991
1993
2001
1999
1991
1990
1997
1991
1998
1996
1991
1990
1991
1997
1995
1991
1990
1990
1993
1988
1994
1991
1991
1998
1993
1992
1996
1994
1994
1990
1991
1992
1992
1998
1990
1991
1994
1991
1994
1990
1995
1992
1991
1990
1996
1991
1997
1997
1996
1999
1999
1994
1993
1990
1980
1981
1972
dobrý
dobrý
1997
1992
cena
okr.
399.900,149.000,99.000,dohodou
dohodou
89.000,99.000,dohodou
99.000,630.000,159.000,36.000,53.000,48.000,750.000,119.000,65.000,55.000,39.000,79.000,24.000,129.000,99.000,59.000,268.000,109.000,110.000,166.000,113.600,119.000,65.000,59.000,59.000,dohodou
279.000,19.000,50.000,119.000,98.000,45.000,38.000,148.000,99.000,59.000,190.000,135.000,29.900,99.000,249.000,259.000,349.000,149.800,55.000,52.000,50.000,32.000,dohodou
25.000,30.000,13.000,10.000,-
JH
JH
JH
OV
OV
JH
JH
OV
JH
PB
JH
JH
JH
JH
ZL
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
OV
JH
JH
AB
JH
JH
JH
JH
JH
RK
JH
JH
JH
JH
PI
JH
JH
JI
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
JH
CR
AB
JH
JH
JH
JH
OL
TR
FM
SY
FM
169.000,- JH
99.000,- JH
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
603 538 004 FIAT DUCATO 2.5 D mikrobus (12+1 míst, 167.000km)
603 813 305 TOYOTA HIACE dodávka (2.5l, 155.000km, 1.2t)
dobrý
dobrý
1997
1993
395.000,- KD
120.000,- PU
603 427 802 Š 1203 Combi (bez motoru, + mnoho ND)
602 377 830 Š 1203 sk í M2
602 193 727 Š 1203 mikrobus
dobrý
v provozu
dobrý
1992
-
5.000,- FM
8.000,- JI
15.000,- BN
606 604 611 Motocykl BABETTA 210 (2 rychl.)
737 457 020 Motocykl BABETTA (po celk.oprav , nové pneu)
dobrý
dobrý
-
7.000,- PE
6.000,- RK
382 521 049 Autobus VOLVO B 10 M (po oprav , pokr.leasingu)
dobrý
1989
dohodou
PI
572
737
737
737
551
263
263
263
241
363
363
363
Autobus
Autobus
Autobus
Autobus
KAROSA
KAROSA
KAROSA
KAROSA
C
C
C
C
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1986
1987
1986
1988
dohodou
100.000,120.000,120.000,-
UH
JH
JH
JH
572
604
737
737
737
737
551
288
263
263
263
263
241
921
363
363
363
363
Autobus
Autobus
Autobus
Autobus
Autobus
Autobus
KAROSA
KAROSA
KAROSA
KAROSA
KAROSA
KAROSA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
1989
1989
1987
1987
1987
1990
dohodou
110.000,220.000,120.000,290.000,300.000,-
UH
ST
JH
JH
JH
JH
568 881 332 Autobus ŠL 11 (po STK)
dobrý
1980
20.000,- TR
313 558 135 Autobus AVIA - CHAVDAR C 51
na ND
1989
5.000,- RA
XF (možn.hydraul.)
XF (space-cab, klima, 397.000km)
XF
(EURO II, klimat., retardér, ABS)
(hydraul., klima, možn.pronájmu)
(EURO II, superspace-cab, klimat.)
FT ATI
FT ATI
/2ks/
FT (490.000km)
FT ATI
/2ks/
(700.000km, nízká kab., nový lak kab.)
výborný
výborný
výborný
výborný
vel.dobrý
vel.dobrý
výborný
v provozu
výborný
v provozu
dobrý
v provozu
1999
1998
1997
1995
1996
1997
1994
1994
1996
1992
1991
1990
1.190.000,1.090.000,800.000,dohodou
dohodou
730.000,420.000,400.000,450.000,350.000,220.000,150.000,-
603 556 703 DAF TE 95 + náv s SAMROCK (pl., zad.vrata, m chy)
323 604 875 DAF 85.400 + cist.náv s NCC 24-125
/2ks/
výborný
v provozu
1992
1997
650.000,- DO
1.100.000,- AB
výborný
výborný
vel.dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
výborný
dobrý
v provozu
v provozu
v provozu
na ND
v provozu
na ND
1999
2000
1996
1994
1991
1992
1992
1992
1992
1991
1991
1990
1987
1989
1.330.000,1.300.000,780.000,dohodou
350.000,320.000,315.000,299.000,290.000,270.000,250.000,110.000,90.000,40.000,-
602 384 655 VOLVO F 10 + náv s skl. NS2 (2osý) /i zvláš /
v provozu
1989
603
603
603
602
602
603
603
603
603
572
603
výborný
výborný
výborný
výborný
dobrý
výborný
výborný
výborný
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
1998
1998
1998
1995
1994
1999
2000
1998
1997
1996
1999
1.090.000,1.090.000,1.090.000,600.000,390.000,1.280.000,1.280.000,1.130.000,1.000.000,dohodou
1.070.000,-
606 716 889 MAN 19.422 (ADR) + cist.náv.SCHWARZMÜLLER (37.5m3)
výborný
1994
2.500.000,- TR
603
724
603
724
724
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
1992
1988
1998
1997
1997
350.000,80.000,1.290.000,940.000,850.000,-
603 510 681 SCANIA R 143 STREAMLINE + náv s HANGLER (13.6m)
v provozu
1992
550.000,- UL
602 724 688 RENAULT AE 420 TI (500.000km, klima, retarder)
384 361 026 RENAULT R 385 TI 4x2
výborný
dobrý
1996
1994
560.000,- BM
295.000,- JH
602 215 577 RENAULT MAJOR + podvalník ZREMB
dobrý
90/88
603
602
602
474
603
352
384
602
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
na ND
1999
1997
1996
1992
1991
1994
1992
-
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1989
1992
89.000,- JH
120.000,- PT
110.000,- JH
dobrý
vel.dobrý
výborný
výborný
1994
1998
2000
1998
300.000,600.000,630.000,dohodou
skup. 002
603
777
606
572
602
384
732
384
384
382
384
602
602
602
199
199
830
293
199
700
365
365
716
365
443
543
199
757
830
551
212
321
700
361
321
521
321
365
446
766
199
199
199
705
754
199
199
199
199
551
199
510
234
199
212
212
199
166
166
629
199
667
361
166
980
980
045
015
980
100
383
383
889
383
101
330
980
424
045
241
350
052
100
026
052
049
052
383
702
143
980
980
980
825
308
980
980
980
980
241
980
681
686
980
881
881
980
086
086
633
980
516
026
086
734
734.20
734.20
734.20
735 (kávovar, video)
735
735
735.20
735.20
735.40
- ZAHRANI NÍ TAHA E DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
95.430
95.430
95.430
95.430
95.430
95.400
95.400
95.400
95.360
95.360
95.360
95.310
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
FH 12 (Globetrotter, 420 HP, klima, po íta )
FH 12 (420 HP, ADR, klima, nádrže 1.200l)
FH 12 (420 HP, hydraulika)
FH 12 (EURO II, 420 HP, ABS, klima)
F 12-42T (294 HP)
F 12 (EURO I, Globetrotter)
F 12 (MKD, i leasing)
F 12 (4x2)
F 12 (EURO I)
F 12 (MKD, vrác.leasing)
F 12 (EURO I)
F 12 (havarovaná kabina)
F 10
F 10 (4x2)
19.463
19.463
19.463
19.422
19.422
19.414
19.414
19.403
19.403
19.403
19.364
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
R
R
R
P
P
(vys.kabina, nové pneu, 366.000km)
(vys.kabina, ABS, 418.000km)
(vys.kabina, 410.000km)
(po GO motoru, ADR)
(po oprav ) /3ks/
FLS (hydraul., nové pneu, 192.000km)
(hydraul., ADR, klima, níz.kabina)
(vys.kabina, 380.000km, i PRONÁJEM)
(klima, retardér, PRONÁJEM)
FLT (EURO II, ABS, nez.topení)
(hydraul., níz.kabina, l žko)
143 M STREAMLINE (MKD)
142 M (pošk.motor)
124/400 TOPLINE (klima, retard., 290.000km)
124 LA 4x2 NA 360 PS (3.500l nafty v cen )
114 LA 4x2 NA 340 PS (3.500l nafty v cen )
MAGIRUS 440 E (420 HP, vys.kab., 297.000km)
EUROSTAR 440 E (hydraul., plná výb., 410.000km)
EUROTECH 440 E (hydraul., 470.000km)
190.38 PT (EURO I, nové pneu, centr.mazání)
190.38 PT (vys.kabina, možn.PRONÁJMU)
190.38 PT TURBOSTAR (hydraul., kompresor)
190.36 PT
190.36 TURBOSTAR (na rozebrání, v .TP)
384 361 026 STEYR 19 S 31/S 37/ 4x2
602 443 101 STEYR 19 S 34
384 361 026 STEYR 19 S 37 ÖKO
skup. 004
606
603
602
603
830
165
934
199
045
795
264
980
okr
- AUTOBUSY -
skup. 003
603
603
606
602
603
732
602
602
606
602
602
566
cena
PI
PI
JN
AB
PI
OV
TU
TU
TR
TU
PT
ZR
PI
OV
JN
UH
NB
JH
OV
JH
JH
PI
JH
TU
PE
PR
180.000,- KD
PI
PI
PI
ZN
NJ
PI
PI
PI
PI
UH
PI
UL
AB
PI
PI
PI
150.000,- AB
1.100.000,950.000,750.000,460.000,290.000,250.000,120.000,dohodou
PI
KD
KD
CV
PI
SO
JH
KD
- ZAHRANI NÍ VALNÍKY, SKLÁPE E A SPECIÁLY DAF 45.160 valník + H
MAN 8.163 valník + H (3t, plachta, 170.000km)
MAN 8.163 valník, sk í + H (2.6 nebo 4t) /2ks/
VOLVO FL 608 valník + H (2.5t, plachta)
JN
HB
HK
PI
Telefon
tech. stav
r.v.
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
2000
1992
1997
1988
1992
1998
1987
1995
2000
dohodou
dohodou
240.000,990.000,30.000,180.000,550.000,140.000,dohodou
670.000,-
603 199 980 DAF CF 85.430 skláp
S3 (6x4, komunální proved.)
S3 (8x8, užit.hm.16.3t)
603 199 980 MAN 35.414 VFAK skláp
výborný
výborný
2000
1999
2.100.000,- PI
2.310.000,- PI
465 321 002 NISSAN TK 110 sk í
výborný
2000
640.000,- UO
602 106 287 MAN 19.422 6x4 + HR VKRAN 24/80 + náv s (na d evo)
výborný
1995
dohodou
603 199 980 MAN 26.463 podvozek 6x2 (vys.kab., 399.000km)
603 199 980 MAN 23.414 podvozek 6x2 (níz.kab., 260.000km)
výborný
výborný
1998
1999
1.125.000,- PI
dohodou
PI
608 244 777 Dumper BELAZ 540 A (30t)
606 611 162 Dumper FORD (nosn.12t)
dobrý
dobrý
1991
300.000,- TP
200.000,- ST
H (hydraul.)
H (hydraul.)
H (hydraul., po GO mot.a p evod.)
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1978
1985
1982
1983
+ náv s NV 31.24.22 /i zvláš /
+ náv.na p ep.živic NPŽ 14 (ADR)
+ náv s NV 30.23.20
dobrý
dobrý
dobrý
77/84
76/75
84/85
60.000,- JC
100.000,- LB
99.000,- CH
1990
1988
1989
1992
1989
1990
1986
1995
1990
1986
1990
1989
1987
1989
1990
1980
1988
1990
1989
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1991
1992
1992
1992
1992
85.000,50.000,49.000,120.000,40.000,50.000,70.000,dohodou
80.000,50.000,50.000,59.000,59.000,60.000,49.000,60.000,69.000,200.000,59.000,100.000,110.000,129.000,145.000,150.000,150.000,dohodou
dohodou
80.000,100.000,255.000,-
PS
JH
JH
PT
TR
SM
HB
MB
HB
NB
NB
HO
OV
HB
JH
PE
OV
KM
OV
TR
DO
PI
PE
JH
NA
HB
UH
RA
KV
OV
BO
CB
TA
PI
PS
602
603
577
606
602
602
384
602
602
465
472
510
587
830
427
754
361
577
216
321
název stroje (za ízení)
310
929
777
045
010
308
026
427
672
002
IVECO EUROCARGO valník (plach., 7.5t, pokr.leasingu)
IVECO 190.36 TURBOSTAR valník
IVECO 190.36 P valník + vlek SOMMER (plachta)
MERCEDES 2534 valník + vlek (tandem., celk.obj.120m3)
MERCEDES 1835 valník
MERCEDES 1719 valník (v .vým.nástaveb) /2ks/
MERCEDES 817 valník
RENAULT 340 16 VN XLS valník
VOLKSWAGEN LT 55 valník (2.8t, pokr.leasingu)
NISSAN TK 140 val.(3.5t,pl.,sp.nást., ADR, 73.000km)
skup. 005
607
607
606
602
502
143
627
724
791
463
747
688
(2.2t, ADR, sp.nást., 40.000km)
- LIAZ TAHA
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
100.45
100.47
100.47
100.47
taha
taha
taha
taha
602 256 210 Liaz 100.45 taha
482 312 095 Liaz 100.45 taha
354 423 485 Liaz 100.47 taha
cena
okr
DO
BE
ZL
JN
LN
NJ
JH
OL
RA
UO
KT
40.000,29.000,35.000,45.000,-
BM
OV
AB
BM
603
606
384
602
602
602
603
602
602
602
325
608
732
602
384
606
732
602
732
602
379
608
602
384
603
608
572
602
602
732
247
713
361
443
770
169
243
349
290
212
531
746
700
290
361
755
700
550
700
703
724
252
446
361
463
456
551
253
407
700
363
480
026
101
131
190
344
232
856
350
052
192
100
856
026
111
100
270
100
392
138
161
702
026
543
952
241
296
206
100
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
110 taha (po
110.451 taha
110.471 taha
110.471 taha
110.491 taha
110.491 taha
110.491 taha
110.551 taha
110.551 taha
110.551 taha
110.551 taha
110.551 taha
110.551 taha
110.561 taha
110.561 taha
110.563 taha
110.571 taha
110.571 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
110.573 taha
GO, m chy)
H
(ADR t .3, 373.000km, GO kab.2001)
(ADR, 350.000km, retardér, ABS)
(ADR, ABS, retardér)
(po GO)
(ABS, TIR)
MAXI
MAXI
MAXI (nová kab.96, MKD, 50% pneu)
MAXI (ZF 16, po GO mot., 60.000km)
MAXI (MKD)
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
603
386
603
382
603
442
466
239
521
229
476
184
188
049
110
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
110.491
110.551
110.551
110.571
110.573
+
+
+
+
+
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
88/87
1986
1984
89/87
92/98
140.000,80.000,100.000,dohodou
350.000,-
dobrý
dobrý
90/85
1993
180.000,- SM
350.000,- PI
taha
taha
taha
taha
taha
602 169 190 Liaz 110.491 taha
608 252 161 Liaz 110.573 taha
(po GO kabiny, MKD)
H (po GO mot.a p evod.)
H (stoj.motor, pošk.rám a kab.)
MAXI
(MKD)
(GO-93)
(290.000km, po oprav )
(MKD, po STK)
(MKD, po GO kabiny)
náv s NV 31.24.22
náv s NV 30.23.20
náv s NV 31.24.22
náv s NV 31.24.22
náv.BSS METACO SD
(GO agregát )
/i zvláš /
(3osý, 12.5m)
338 (bez plachty)
H + náv s NS1 (2osý, 36m3)
+ cist.náv s CN 30 A (ADR)
dohodou
KM
H (hydraul., 600.000km)
(EURO I, MKD)
(ADR)
(EURO I, MKD)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1994
1994
1995
1995
1994
dohodou
320.000,330.000,350.000,650.000,-
UH
CB
KM
JH
KM
602 124 844 Liaz 18.33 TBV taha
+ náv s NV 34.26.24 (m chy)
dobrý
1994
600.000,- PB
603 846 906 Liaz 18.42 TBV taha
(mot.MAN 420 PS)
dobrý
1994
dohodou
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1983
1977
1984
1984
605 883 383 Liaz 100.021 valník + vlek PV 24.18 (3osý)
602 807 116 Liaz 100.04 valník + vlek PV 22.16 (bez plachty)
v provozu
dobrý
86/74
77/80
dohodou
VY
75.000,- PB
724
602
608
732
732
325
732
384
604
po GO
výborný
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1985
1989
1984
1988
1987
1989
1990
dohodou
dohodou
30.000,149.000,44.000,30.000,54.000,80.000,170.000,-
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1989
1990
1988
100.000,- LT
140.000,- BM
dohodou
BK
724 144 941 Liaz 110, 111 taha
572
606
573
384
602
551
620
364
361
550
241
240
151
026
270
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
skup. 006
732
602
777
602
700
807
255
932
144
403
444
700
700
531
700
361
877
100
116
267
498
941
089
911
100
100
052
100
026
725
18.33
18.33
18.33
18.33
18.33
TBV
TBV
TBV
TBV
TBV
taha
taha
taha
taha
taha
/4ks/
nový
-
RK
- LIAZ VALNÍK Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
100.02 valník (turbo)
100.04 valník
100.05 valník (zánovní plachta a pneu)
100.052 valník (plachta)
110 valník
110 valník (celk.opr., zár.1 rok, leasing)
110.052 valník (bez plach., po GO, nový lak)
110.052 valník (MAXI, spojler, AL bo .)
110.053 valník (plachta, GO kab.a korby)
110.054 valník
110.054 valník
110.054 valník
110.054 valník (MAXI, nový mot.a lak, bezd.pneu)
605 260 042 Liaz 110 valník + vlek PV 22.16 (3osý) /3ks/
602 559 861 Liaz 110 valník + vlek PV 22.16 (3osý)
516 442 118 Liaz 110.022 valník + vlek PV 20.15 L /i zvláš /
38.000,35.000,26.500,59.000,-
OV
PB
AB
BO
KM
PI
PB
OV
OV
NB
OV
JH
JC
VOLVO FL 608
r.v. 1998
EURO 2
valník + H
plachta
celková hm.7.5t
už.hmotnost 2.4t
kontakt:
tel.: 603 199 980
tel.: 382 521 205
fax: 382 526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
Telefon
NABÍZÍME
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
516 497 630 Liaz 110.052 val.MAXI + vlek PV 22.16 /i zvláš /
602 450 818 Liaz 110.073 val.MAXI + vlek KÄSSBOHRER (8.1m)
dobrý
dobrý
90/89
92/79
120.000,- BK
120.000,- CH
606 830 045 Liaz 122.053 valník (3osý)
dobrý
1990
199.000,- JN
777 197 331 Liaz 18.29 PB valník (nová pl., 370.000km, l žko)
606 830 045 Liaz 18.33 PB valník
723 200 999 Liaz 18.33 PB valník (p .ZF 16 S 161)
dobrý
dobrý
nový
1997
1994
2002
490.000,- PI
350.000,- JN
1.734.900,- PI
374 732 711 Liaz 24.33 PZV valník (3osý, MKD)
vel.dobrý
93-95
602 102 901 Škoda 706 MTP 24 + HR 3001 (vzadu)
dobrý
1985
732
602
603
567
602
382
573
vel.dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1988
1990
1986
88/81
700
416
501
314
733
581
331
100
786
688
249
863
544
818
prov ování skup. 007
p vodu
vozidel
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
110
110
110
110
110
110
110
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
+
+
+
+
+
+
+
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
/3ks/
3001
3001 (celk.opr., nová kor.a kab.)
3001 (240.000km)
3001
PALFINGER 8080 (vzadu) + vlek PV 22.16
PALFINGER 1000 (vzadu)
3001 + vlek PV 16.12
- LIAZ SKLÁP
cena
okr
300.000,- TC
30.000,- JH
145.000,190.000,dohodou
dohodou
650.000,590.000,490.000,-
OV
CB
RK
JI
VY
PI
KM
-
602
602
602
603
261
536
766
253
080
450
043
706
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
706
706
706
706
MTSP
MTSP
MTSP
MTSP
27 (korba, siláž.nást. 24m3)
27
27 (+ ND v .náprav a kardanu)
27
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
1990
1985
1989
95.000,90.000,60.000,35.000,-
PB
BO
BM
SY
724
603
602
602
776
353
144
247
491
465
087
993
941
363
857
056
754
367
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
706
706
706
706
706
706
MTSP
MTSP
MTSP
MTSP
MTSP
MTSP
24, 25
/2ks/
24 (po GO)
24 (po vým.motoru 20.000km)
24
24 (+ ND)
24
po GO
výborný
dobrý
dobrý
v provozu
na ND
1985
1985
1982
1983
-
dohodou
59.000,50.000,35.000,30.000,6.000,-
KM
PS
DO
BN
VS
KV
608
608
603
603
602
602
239
438
247
178
703
403
942
491
363
581
022
089
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
706
706
706
706
706
706
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
1980
1981
1985
1981
1981
-
80.000,70.000,52.000,30.000,30.000,dohodou
RO
TA
PS
BE
PE
PI
24 R (turbo)
24 R (i splátky, nové pneu, po STK)
24 (po GO)
24
24 R
24, 25 (celk.opr., zár.1 rok, leasing)
724 144 941 Liaz 150, 151 skl.
dohodou
KM
603
603
602
603
602
603
723
603
602
243
510
416
294
416
875
501
527
403
344
408
923
444
923
087
546
983
089
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
150.261
skl.(po GO, nová korba)
skl. (po GO mot., nové korby)
/2ks/
skl.(nová korba 200, nový lak)
skl.(po GO mot., 125.000km)
skl.(motor 224kW, nový lak)
skl.(po GO mot., SO p ev., pneu 50%)
skl.(po STK)
skl.
skl.(celk.opr., zár.1 rok, leasing)
/6ks/
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1988
88/90
1989
1987
1991
1988
1989
1989
-
330.000,300.000,210.000,200.000,180.000,150.000,dohodou
dohodou
dohodou
HB
SU
TR
AB
TR
HB
VY
ZL
PI
606
602
553
603
755
786
609
229
111
083
204
110
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
150.261
150.261
150.261
150.261
skl.+
skl.+
skl.+
skl.+
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
87/86
1988
1988
1988
270.000,dohodou
220.000,200.000,-
PE
OL
OP
PS
dobrý
výborný
1990
-
dohodou
dohodou
ZL
PI
PS 2.16.12
PS 2.16.12 (na obilí)
PS 2.17.13 (balony)
p ív s na p ep.UNC
603 527 983 Liaz 151.261 skl.
602 403 089 Liaz 151.261 skl. (celk.opr., zár.1 rok, leasing)
nový
-
573 331 818 Liaz 151.261 skl.+ PS 2.17.13 (nové pneu)
dobrý
1990
285.000,- KM
723 200 999 Liaz 18.33 SB skl.(4x2, p ev.ZF 16 S 161)
723 200 999 Liaz 18.33 SB skl.(4x2, p ev.ZF 16 S 161, podvozek)
723 200 999 Liaz 18.33 SA skl.(4x4, p ev.ZF 16 S 161)
nový
nový
nový
2002
2002
2002
1.811.400,- PI
1.676.100,- PI
2.036.200,- PI
dobrý
v provozu
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1988
1987
1982
1988
1992
1989
1990
1990
1990
1994
77.000,55.000,50.000,dohodou
290.000,dohodou
dohodou
250.000,280.000,550.000,-
728 031 016 Škoda 706 RTTNP + HR HARA 60 + oplen DAV 7
606 611 241 Liaz 111.800 + HR HARA 80 + p ív s
602 776 126 Liaz 111.800 + HR HARA 80 + oplen MV 7 /2ks/
v provozu
výborný
výborný
1980
1987
-
69.000,- PJ
180.000,- LN
dohodou
OL
606 321 613 Škoda 706 MTS 24 + HR 3001
dobrý
602 332 632 Škoda 706 MP 20 mont.plošina (el.pohon 380V)
603 501 726 Škoda 706 MP 20-1 mont.plošina
dobrý
vel.dobrý
1980
1983
280.000,- AB
dohodou
PR
737 772 324 Škoda 706 RTH AKV kropi ka (bez TP)
dobrý
1980
32.000,- TR
602 215 577 Škoda 706 MTSP 25 sypa
602 290 856 Škoda 706 MTSP 25 sypa
dobrý
dobrý
1979
1980
95.000,- AB
60.000,- HB
dobrý
v provozu
v provozu
dobrý
1987
1988
1986
1987
skup. 008
602
602
577
603
602
603
603
602
606
606
602
602
565
602
231
148
927
527
385
527
527
145
830
830
502
396
323
148
448
418
997
983
164
983
983
246
045
045
994
792
138
418
- LIAZ SPECIÁL Škoda 706 MTS 24 NK (lanový, syst.Slušovice)
Škoda 706 MTSP 24 NK (lanový, + 1ks podv.na ND)
Škoda 706 MTSP 24 NK RN 8011 nosi kont.( et z.)
Škoda 706 MTSP 27 NK nosi kont.(lanový, možn.kont.)
Liaz 110.471 NK nosi kont.(hor.hák, syst.Marrel)
Liaz 150.260 NK nosi kont.(hor.hák, možn.kont.)
Liaz 151.260 NK RN 8012 nosi kont.( et zový)
Liaz 151.270 NK nosi kont.(lanový, + náhr.rám NK)
Liaz 151.271 JNK nosi kont.(hor.hák)
Liaz 250.261 JNK nosi kont.(hor.hák)
Liaz
Liaz
Liaz
Liaz
110.830
110.830
110.830
110.830
BOBR
BOBR
BOBR
BOBR
(po STK a revizi)
(bez TP)
12.1
12.1
12.1 (na 110l i 1.100l popelnice)
12.1 (po opr.kabiny)
732 700 100 Liaz 110.080 sk í (kab.MAXI, m chy)
Kontakt:
602 746 720 Liaz 150.261 VLH p epr.krmných sm sí
tel.: 382 521 205 602 746 720 Škoda 706 MTSP 24 + rozmetadlo /2ks/
tel.: 382 521 830 606 611 241 Liaz 110 podvozek 4x4 (k p estavb )
724 144 941 Liaz 110, 122 komun.podvozek (BOBR, PRESS, cisterna)
-
dohodou
280.000,dohodou
dohodou
dohodou
LT
KH
ZL
ZL
BE
ZL
ZL
ST
JN
JN
UH
BM
KO
PE
KH
dobrý
1989
165.000,- OV
dobrý
1990
dohodou
ZN
ZN
v provozu
1980
dohodou
výborný
nový
1987
-
140.000,- LN
dohodou
KM
Telefon
název stroje (za ízení)
skup. 009
608
776
603
605
602
602
602
239
087
482
291
350
935
350
942
754
243
021
881
235
881
- TATRA 148 SKLÁP
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
148
148
148
148
148
148
148
skup. 010
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S1
tech. stav
r.v.
cena
okr
dobrý
v provozu
v provozu
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
1981
1980
1981
1981
1975
78/81
1981
80.000,70.000,60.000,55.000,55.000,dohodou
55.000,-
v provozu
dobrý
1977
1981
dohodou
BM
150.000,- UO
-
(po GO mot.)
(po GO mot., + ND)
(po GO mot., + ND)
(+ ND)
/2ks/
RO
VS
OL
RO
LB
BO
LB
- TATRA 148 VALNÍK -
603 899 204 Tatra 148 valník + HR 2501
602 159 906 Tatra 148 valník + HR HRU 80 (nosn.4000kg, vylož.6.5m)
skup. 012
- TATRA 148 SPECIÁL -
602 625 569 Tatra 148 NK nosi
dobrý
1978
123.000,- LB
518 357 403 Tatra 148 + HR HARA 60 (HR vzadu, na d evo)
602 776 126 Tatra 148 + HR HARA 80 + oplen MV 7-018 (+ klec)
v provozu
výborný
1980
1979
dohodou
dohodou
602 215 577 Tatra 148 MP 27 mont.plošina (po STK a revizi)
dobrý
1978
250.000,- AB
323 604 875 Tatra 148 p epravník VLH (skláp.)
v provozu
1982
120.000,- AB
602 322 060 Tatra 148 CA 17 cist.na PHM (uložená, bez TP, i na ND)
602 540 981 Tatra 148 cist.na cement (po GO mot., nová baterie, pneu 60-70%)
nepouž.
dobrý
1980
185.000,- KH
120.000,- VY
dobrý
1979
60.000,-
skup. 013
skup. 014
353
442
521
353
521
830
830
440
935
255
243
501
215
409
077
229
609
357
107
049
357
049
045
045
817
235
267
344
688
577
456
104
110
204
p ív s
- TATRA 815 SKLÁP
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
521
828
508
409
077
049
560
027
456
104
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
815
(EURO I)
(po STK)
/více ks/
(GO-98) + vlek PS 2.17.13
+ vlek PS 2.17.13 (balony)
S1 (po STK)
S1 (T2, 6x6.2, 120.000km, v prov.od r.90)
S1
S1
/více ks/
S1
746
228
442
700
192
633
107
100
1997 1.280.000,1993
600.000,1992
580.000,91/92 400-420.000,1990
390.000,1992
380.000,1990
360.000,1990
340.000,1988
330.000,1989
330.000,1988
330.000,1996
dohodou
1989
dohodou
86-92
dohodou
1983
dohodou
83/89
380.000,1988
350.000,-
CV
TA
PI
CV
PI
JN
JN
RA
BO
AB
HB
RK
AB
CB
PM
PS
OP
dohodou
HO
PI
LT
TR
CB
PM
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1990
1986
86-92
1983
310.000,310.000,200.000,dohodou
dohodou
dobrý
dobrý
1988
1987
230.000,- NA
200.000,- BV
dobrý
dobrý
1989
1986
330.000,- TA
250.000,- CR
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1985
1989
1987
1986
750.000,450.000,350.000,235.000,-
- TATRA 815 VALNÍK -
602 442 107 Tatra 815 valník
602 434 468 Tatra 815 valník
608
608
602
732
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
r zné
/více ks/
777 581 186 Tatra 815 S2 AGRO (po GO mot., 20.000km)
602 754 674 Tatra 815 S2 AGRO (+ 1ks na ND)
skup. 015
KV
-
(EURO II)
(v provozu od r.94)
(v provozu od r.93)
/2ks/
(možn.leasingu)
602 781 645 Tatra 815 S3, S1
382
602
602
602
724
BV
OL
- TATRA 813, 138, 128, 805 -
353 993 367 Tatra 813 taha
602
602
382
602
382
606
606
603
602
777
603
603
602
602
724
603
553
kont.(sp.hák, 3 kont., po GO mot.)
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
skup. 016
valník
valník
valník
valník
+
+
+
+
HR
HR
HR
HR
BERGER-HIAB 090 (HR-99)
HIAB (5t, vzadu, revize)
TICO (vzadu)
HARA 60 (s hákem)
- TATRA 815 TAHA
HO
OL
TA
OV
-
602 539 192 Tatra 815 taha
607 502 791 Tatra 815 taha
603 501 688 Tatra 815 taha
NT 4x4 (2x turbo, l žko) /2ks/
NT 4x4
NT 4x4 (EURO I, turbo, 8 válec)
dobrý
dobrý
dobrý
1992
1988
1994
249.000,- JE
120.000,- BM
dohodou
RK
602 577 427 Tatra 815 taha
602 724 688 Tatra 815 taha
NTH 6x6.1 /2ks/
NTH 6x6 (turbo, 12ti válec)
dobrý
dobrý
1988
1988
160.000,- OL
127.000,- BM
327 551 011 Tatra 815 taha
p ív s
dobrý
89/58
dohodou
výborný
dobrý
dobrý
1999
1988
1987
1.000.000,- FM
295.000,- OV
495.000,- JN
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
1989
1989
1987
700.000,650.000,dohodou
320.000,-
výborný
1988
1.050.000,- AB
skup. 017
603 287 624 Tatra 815 NK nosi
732 700 100 Tatra 815 NK nosi
606 830 045 Tatra 815 NK nosi
602
315
602
603
460
723
776
229
497
445
126
110
6x6 + podvalník P 20
KH
- TATRA 815 SPECIÁL -
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
815
815
815
815
+
+
+
+
HR
HR
HR
HR
kont.+ vlek (EURO II, GO mot.)
kont. ( et zový)
kont + HR (na kovošrot)
JONSERED
JONSERED
JONSERED
HIAB 900
+ oplen DAV 8 (+ klec)
90 Z + oplen MV 7-018 (+ klec)
+ oplen MV 7-018
+ oplen (GO mot., dl.d evo)
602 224 488 Tatra 815 MP 27 mont.plošina
380 731 107 Tatra 815 CA 15 cisterna na PHM (ADR,
výborný
1988
999.000,- CK
382 521 049 Tatra 815 CAS 11
602 409 456 Tatra 815 CAS 11
dobrý
dobrý
1989
1989
360.000,- PI
330.000,- CB
602 409 456 Tatra 815 podvozek (rozv.4.500mm, p ipr.na HR)
602 705 323 Tatra 815 (po ást.GO, rozebraná)
dobrý
nut.oprava
1993
-
580.000,- CB
280.000,- OP
603 476 845 IFA L 60 valník (plachta, + 1ks na ND)
dobrý
1989
80.000,- CR
602 754 308 IFA L 60 valník (úprava na autoškolu)
603 910 824 IFA L 60 valník (+ mnoho ND zdarma)
317 853 104 IFA L 60 valník (plachta, plech.podlaha)
dobrý
dobrý
dobrý
1990
1989
1989
70.000,- NJ
45.000,- BM
dohodou
BN
603 852 408 IFA W 50 sk í
dobrý
skup. 018
erp.)
PI
ME
OL
PS
- IFA -
(po GO mot.)
-
dohodou
LB
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
602 432 396 IFA L 60 fekál (6m3, + nová korba)
dobrý
1989
dohodou
MB
606 604 611 IFA W 50 fekál 4x4 (4.5m3, zánov.výv va, STK a revize)
dobrý
1984
dohodou
PE
v provozu
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
výborný
po GO
1976
1976
1979
1980
1977
1990
1993
1986
1991
1986
1993
1999
1998
dohodou
25.000,dohodou
15.000,25.000,28.000,39.990,60.000,69.000,dohodou
15.000,45.000,40.000,370.000,385.000,-
ZN
KM
CB
SY
BV
OV
RK
HB
OV
ST
CR
TU
CK
OL
OV
skup. 019
602
573
602
602
602
732
724
603
732
383
603
604
602
608
732
746
331
977
353
754
700
079
243
700
321
476
706
109
775
700
720
818
819
129
674
100
800
344
100
901
845
726
062
510
100
cena
okr
- AVIA VALNÍK Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
30 N valník (plachta)
30 N valník (výborný motor, nová korba)
30 L valník (bez TP)
30 L valník (plachta)
30 L valník (plachta)
30 L valník (+ mnoho ND)
31 N valník (ADR, pneu 90%, mnoho ND, po STK)
31 N valník (bez plachty)
31 N valník (plachta, tachograf, 4 rychl.)
31 N valník (4st.p evod, verze RE)
31 L valník (plach., bez TP, pošk.mot.)
31 L valník (nová pl., vým.kab.99, 100.000km)
31.1 L valník (plachta)
75 T-EL valník (EURO II, pl., 190.000km, záv s)
75 T-EL valník (plachta)
606 830 045 Avia 31 N valník + HR ESSEL
dobrý
1992
135.000,- JN
313 558 135 Avia 31 L valník + H
573 331 818 Avia 31.1 L valník + H
602 561 245 Avia 31.1 L valník + H
v provozu
vel.dobrý
dobrý
1987
1993
1993
30.000,- RA
65.000,- KM
75.000,- BK
dobrý
v provozu
1984
1988
29.000,- PS
15.000,- JI
S1 (GO mot., servo, vys.bo nice)
S1
S1 (nová kabina a korba)
S3 (GO-98)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
1978
1978
1980
1981
60.000,135.000,dohodou
75.000,90.000,85.000,-
HB
OV
CB
PM
RK
SY
S1 (GO-2002, nový lak)
S1
S3
S3 (turbo)
výborný
výborný
dobrý
vel.dobrý
1994
1996
1994
205.000,250.000,dohodou
295.000,-
BN
JN
ZN
JN
výborný
dobrý
vel.dobrý
výborný
po GO
dobrý
výborný
výborný
vel.dobrý
vel.dobrý
1994
1994
1997
1992
1996
1994
1995
1993
1997
dohodou
280.000,300.000,360.000,430.000,400.000,550.000,405.000,480.000,550.000,-
OL
PS
JN
AB
OL
SO
JN
OL
CB
AB
777 240 436 Avia 30 K MP 13-1 mont.plošina (STK a revizi, 70.000km)
dobrý
1980
dohodou
DO
602 215 577 Avia 30 K CAN cist.na PHM (výd.stojan)
606 716 889 Avia 30 K CAN cist.na PHM (ADR, 140.000km)
606 716 889 Avia 31 K CAN cist.na PHM (ADR, po GO mot.)
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1986
1981
1989
90.000,- AB
180.000,- TR
330.000,- TR
383
608
313
777
603
732
732
732
723
321
228
582
167
247
700
700
700
007
901
633
522
901
363
100
100
100
260
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
15 Furgon
15 Furgon (GO-95)
20 Furgon (v .TP, koroze)
21 Furgon (1ks bez TP, pošk.motory, koroze) /2ks/
21 Furgon (po GO)
21.1 Furgon (možno na P skupiny B)
21.1 Furgon
21.1 Furgon
21 T FC Furgon
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1979
1979
1980
1992
1990
1990
1990
1992
1996
dohodou
35.000,18.000,25.000,52.000,22.000,45.000,56.000,100.000,-
ST
OL
RA
SO
PS
OV
OV
OV
ZR
603
723
602
608
604
724
511
394
377
746
243
077
565
817
830
192
954
104
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
30
30
31
31
31
31
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
v provozu
1978
1980
1986
1990
1985
50.000,dohodou
29.000,30.000,40.000,dohodou
CR
ZN
JI
HO
SM
PM
(tachograf)
(el.pohon, pl., lož.výš.2.2m)
603 229 110 Avia 31 NPK valník (prodl.kabina)
602 377 830 Avia 31.1 NPK valník (prodl.kabina)
skup. 020
- AVIA SKLÁPE
290
700
977
252
030
138
856
100
819
252
950
757
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
30
30
30
30
30
30
K
K
K
K
K
K
601
606
602
606
313
830
746
830
105
045
720
045
Avia
Avia
Avia
Avia
31
31
31
31
K skláp
TK skláp
TK skláp
TK skláp
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
31 NK nosi kont. (záruka 1 rok na nást.)
31.1 K NK nosi kont. (spod.hák, syst.Novosedly)
31 T-K NK nosi kont. (hor.hák, turbo)
31 T-K NK nosi kont. (hor.hák, EURO II)
31 K JNK nosi kont. (nová nást., + kont.)
31 T-N NK nosi kont. (hor.hák, ADR, bez kont.)
31 T-N NK nosi kont. + HR (hor.hák)
31 T-N NK + HR PALFINGER PK 2500 A (+ kont.6m3)
31.1 T NK + HR PALFINGER (hor.hák, GO-02)
75 NK nosi kont. (spod.hák, syst.Novosedly)
skup. 021
777
603
606
602
585
352
606
777
602
602
224
229
830
383
313
359
830
224
272
215
546
110
045
633
974
411
045
546
153
577
skláp
skláp
skláp
skláp
skláp
skláp
-
602
732
602
608
608
602
(vým.motoru 98)
- AVIA SPECIÁL -
N
N
N
N
N
N
SPO (16 míst)
SPO (SO-98)
SPOM-1
SPOM-1
SPOM-1 (80.000km)
SPOM-1
dobrý
1991
75.000,- CR
607 549 760 Avia 30 K sk í - chladící (po oprav )
607 549 760 Avia 31.1 N sk í - chladící
732 700 100 Avia 31 T-N sk í - chladící
469 681 597 Avia 31.1 N sk í
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1979
1993
1995
dohodou
CB
dohodou
CB
160.000,- OV
603 243 344 Avia 21 N sk í
dobrý
1993
65.000,- HB
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1975
1979
1983
1993
88-90
15.000,48.000,75.000,145.000,20.000,dohodou
AB
OV
BM
OV
SY
ZN
výborný
1997
dohodou
BM
dobrý
1990
dohodou
DO
dobrý
1984
dohodou
CB
777
732
603
732
602
723
255
700
741
700
353
394
267
100
721
100
129
817
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
Avia
30
30
31
31
31
31
SKS - mrazící (agr.Thermoking)
- izoterm
N sk í (výborný motor, nové pneu)
N sk í (lož.dl.4.4m, lož.výš.1.96m)
L sk í (GO-94)
T-L sk í SJA (p ep.nábytku)
N sk í - poj.dílna
N sk í - poj.dílna (bez výb.) /2ks/
603 462 317 Avia 75 T-EL sk í
+ H
379 733 911 Avia 31.1 L SPKM sk í
(prodl.kabina, po oprav )
602 977 819 Avia 30 L - velkoobjemová nást. (na slámu a seno)
606 830 045 Avia -
isti
kanálových šachet
777 812 420 Avia - obytná CARAVAN (plná výbava)
skup. 022
- PRAGA V3S SKLÁP
602 416 786 Praga V3S skláp
606 611 162 Praga V3S skláp
výborný
-
150.000,- JN
dobrý
-
dohodou
KM
-
S3 (po repasi, nová korba)
S3
499 882 621 Praga UV 80 skl.S3 (3t, + vým.nástavby, do t žkého terénu)
výborný
dobrý
výborný
1981
-
150.000,- CB
40.000,- ST
500.000,- TU
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
dobrý
dobrý
dobrý
1984
1977
1980
140.000,- CB
100.000,- ST
dohodou
LT
dobrý
výborný
dobrý
1987
-
20.000,- SY
62.000,- BM
28.000,- SO
732 700 100 P ív s valník SCHWARZMÜLLER (3osý, 16t, dl.8.2m)
602 754 308 P ív s valník SCHWARZMÜLLER TPA 2/ZJ (tandem)
dobrý
dobrý
1990
1994
99.000,- OV
290.000,- NJ
777 612 202 P ív s valník PV 24.18 (3osý)
732 700 100 P ív s valník PV 24.18 (3osý, plachta, tupláky)
dobrý
dobrý
1980
1979
25.000,- RA
15.000,- OV
602
602
384
732
602
602
602
607
508
724
361
700
717
807
270
833
027
688
026
100
366
116
963
636
P
P
P
P
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
s
s
s
s
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
22.16
(3osý,
(3osý,
(3osý)
(3osý,
(3osý,
(3osý,
(3osý,
(3osý,
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
1997
1990
1987
1989
1989
1980
1988
1987
120.000,89.000,69.000,69.000,60.000,40.000,36.000,dohodou
TR
BM
JH
OV
BO
PB
TA
BV
732
732
384
732
384
602
572
732
732
700
700
361
700
361
349
541
700
700
100
100
026
100
026
623
132
100
100
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
s
s
s
s
s
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
20.15
L (plachta, tupláky)
L (plachta, tupláky)
L
L
L
(plachta, nová to na)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1989
1989
1990
1989
1986
1982
1983
1984
54.000,44.000,28.000,28.000,19.900,30.000,15.000,44.000,34.000,-
OV
OV
JH
OV
JH
ST
UH
OV
OV
732
603
732
608
608
325
732
732
321
602
700
271
700
444
228
531
700
700
792
577
100
005
100
911
633
052
100
100
112
212
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
valník
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
16.12
26.12
(bez plachty, pneu 80%)
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1980
1982
1986
1980
1984
1987
1980
1988
1985
1981
49.000,49.000,45.000,30.000,30.000,25.000,25.000,22.000,20.000,dohodou
OV
KM
OV
PB
OL
NB
OV
OV
KO
TR
602 472 310 P ív s valník MARO 08 GO (plachta, 3t)
602 556 470 P ív s valník SI-DA CAR (2.7t, 2osý, plachta)
dobrý
výborný
1997
1997
80.000,- DO
dohodou
UH
603 427 802 P ív s za os.auto (nosn.750kg, bržd ný) /2ks/
606 937 474 P ív s za os.auto (nosn.200kg, lamin.víko, zahrádka)
dobrý
dobrý
skup. 023
cena
okr
- PRAGA V3S VALNÍK -
602 416 786 Praga V3S valník + HR 3001 (HR-94)
602 145 246 Praga V3S valník + HR 3001
724 176 890 Praga V3S valník + HR 3001 (bez TP)
skup. 024
- PRAGA V3S SPECIÁL -
602 353 129 Praga V3S PAD
602 724 688 Praga V3S PAD (20.000km, el.centrála, ponky)
602 463 989 Praga V3S sk í
skup. 025
- P ÍV S VALNÍK -
skup. 026
ABS, AL bo ., pneu 80%)
plachta)
plachta, balony)
plachta, MKD)
bez plachty)
plachta, balony)
balony)
K (plachta)
K (plachta)
(bez plachty, nové pneu)
(bez plachty, tupláky)
(bez.plachty, tupláky)
(bez plachty, tupláky)
- P ÍV S SKLÁP
-
10.000,- FM
7.000,- AB
-
602 947 741 P ív s skl. HW 60.11 (6t, po oprav , po STK)
dobrý
602 754 674 P ív s skl. PS 1010 H
602 729 225 P ív s skl. PS 1010 H
602 729 225 P ív s skl. PS 1010 H
dobrý
dobrý
dobrý
1979
1978
1981
-
dohodou
BN
20.000,- BV
30.000,- OP
40.000,- OP
603
777
602
603
732
527
959
465
482
700
983
343
056
243
100
P
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
s
skl.
skl.
skl.
skl.
skl.
PS
PS
PS
PS
PS
2.16.12
2.16.12
2.16.12
2.16.12
2.16.12
(tupláky)
(tupláky)
(tupláky, pneu 80%)
/2ks/
(vys.bo nice, tupláky)
dobrý
v provozu
dobrý
v provozu
dobrý
1987
1983
1983
1983
dohodou
dohodou
20.000,30.000,79.000,-
ZL
PV
BN
OL
OV
603
602
732
606
440
465
700
830
817
056
100
045
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
skl.
skl.
skl.
skl.
PS
PS
PS
PS
2.17.13
2.17.13
2.17.13
2.17.13
(balony)
(balony)
(vys.bo nice, pneu 30%)
(ABS)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1990
1996
38.000,45.000,59.000,130.000,-
RA
BN
OV
JN
723
723
723
723
200
200
200
200
999
999
999
999
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
skl.
skl.
skl.
skl.
PANAV
PANAV
PANAV
PANAV
nový
nový
nový
nový
2002
2002
2002
2002
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
PI
PI
PI
PI
P
P
P
P
ív
ív
ív
ív
s
s
s
s
kont.KÖGEL AWE 18
kont.JUNG TCA 18 H
kont.KRONE AZW 18 (možn.val.nást.)
kont.PANAV PK 18.15.50 (v .vým.nástaveb)
nový
výborný
dobrý
dobrý
2002
2000
1999
1993
dohodou
390.000,230.000,140.000,-
PI
PI
PI
NJ
dobrý
1989
128.000,- OV
777 167 901 P ív s na p epr.kabelových cívek VARIANT (hydraul.)
777 567 560 P ív s na p epr.kabelových cívek (1osý) /2ks/
vel.dobrý
dobrý
1996
-
450.000,- SO
5.500,- OL
602
518
602
602
602
dobrý
v provozu
na ND
dobrý
dobrý
1996
1963
1986
1987
59.000,dohodou
5.000,9.900,30.000,-
PE
BV
PE
PE
TR
výborný
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
výborný
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1995
1992
1991
1999
1997
1997
1996
1999
1997
1997
1991
1994
1990
238.000,170.000,130.000,dohodou
350.000,350.000,350.000,550.000,450.000,370.000,185.000,225.000,160.000,-
BM
OV
JH
PI
ZN
PI
RA
PI
PI
AB
PT
NJ
ZL
skup. 027
603
603
603
602
199
199
199
754
980
980
980
308
153
403
153
153
027
724
700
361
199
705
199
214
199
199
627
122
754
830
688
100
026
980
825
980
016
980
980
210
604
308
559
(S2,
(S3,
(S3,
(S3,
12t)
13t, 16m3, m chy)
24t, 22m3, zved.náprava)
13t, 16m, tandemový)
(2osý, lož.dl.7.8m, výš.2.5m, m chy)
P ív s na p ep.d eva BSS PV 16.12
P ív s na p ep.d eva A 10 (2osý, dl.6m)
Oplenový p ív s DAV 7 (1osý)
Oplenový p ív s DAV 8 (1osý)
Oplenový p ív s DAV 8 (1osý)
skup. 028
602
732
384
603
602
603
602
603
603
251
602
602
603
2.17
3.18
3.24
3.18
- P ÍV S SPECIÁL -
732 700 100 P ív s sk í
456
357
456
456
508
PS
PS
PS
TS
- NÁV S VALNÍK Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
val.TRAILOR SYY 3 CX (shrn.plachta)
val.TRAILOR (vys.p ed. elo)
val.TRAILOR S 38-3 EL (plachta)
val.FRUEHAUF (t ístr.shrn.pl., zved.nápr.)
val.KÖGEL (3osý, 13.6m, plachta)
val.KÖGEL (3osý, bez plachty, AL bo .)
val.KÖGEL SN 24 LOWDECK (plach., m chy) /2ks/
val.KRONE (t ístr.shrn.pl., lož.výš.2.73m)
val.KRONE SDP 24 (t ístr.shrn.pl., I PRONÁJEM)
val.KRONE SDP 24 (3osý, 13.6m, plachta)
val.KRONE (13.6m, plachta, m chy, pneu 80%)
val.SCHMITZ SPR 24
/7ks/
val.SCHMITZ (13.6m, plachta, lož.výš.2.65m, m chy)
Telefon
ACKERMANN
r.v. 1999
sk í ová
nástavba
(bez izolace)
75.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 603 199 980
tel.: 382 521 205
fax: 382 526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
603
732
602
602
606
608
603
603
385
602
384
723
723
603
603
603
602
732
572
r.v. 1998
plachta
AL bo nice
lož.délka 7m
lož.výška 2.3m
60.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 603 199 980
tel.: 382 521 205
fax: 382 526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
980
100
308
260
045
952
681
980
136
531
026
999
999
842
624
110
771
100
241
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
val.SCHWARZMÜLLER (t ístr.shrn.pl., zv.nápr.)
val.SCHWARZMÜLLER (ABS)
val.SCHWARZMÜLLER SPA 3/E /2ks/
val.SCHWARZMÜLLER (3osý, 13.5m, pl., zv.nápr.)
val.FLIEGEL (13.6m, t ístr.shrn.plachta)
val.KÄSSBOHRER (13.6m, shrn.plachta, m chy)
val.HANGLER (13.6m, zv.nápr., p ir.k ramp )
val.ASCA (LOWDECK, t ístr.shrn.plachta)
val.SAMRO (3osý, 13.6m, plachta, m chy)
val.VAN HOOL (13.5m, nové pneu, po GO podv.)
val.BURG BPDO 12-27
val.PANAV NV 35 (zved.nápr., shrn.plachta)
val.PANAV NV 35 (LOWDECK, to na 950mm, výbava)
val.BSS METACO (3osý, 13.6m, bez bo nic a plachta)
val.BSS METACO (3osý, 13.6m, pl., zved.nápr.)
val.BSS METACO NV 35.28.24
val.BSS METACO NV 34.27.24 (mezinár.STK)
val.ASKO S 240 (13.5m, m chy, zved.nápr.)
val.ASKO S 240 CS
602 724 688 Náv s val.KONAG MV 5-016 (2osý, bo nice)
tech. stav
r.v.
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
výborný
dobrý
nový
nový
výborný
výborný
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1998
1996
1993
1993
1998
1997
1992
1999
1992
1992
1993
2002
2002
1998
1996
1998
1995
1992
1992
dobrý
1983
cena
470.000,250.000,195.000,190.000,420.000,335.000,220.000,550.000,310.000,270.000,180.000,dohodou
dohodou
330.000,329.000,350.000,290.000,215.000,dohodou
okr
PI
OV
NJ
HK
JN
HB
UL
PI
CB
OP
JH
PI
PI
TC
ZN
PS
SM
OV
UH
56.000,- BM
602
602
603
602
728
565
602
384
602
603
539
446
240
491
290
442
754
361
767
846
192
702
002
700
358
814
308
026
366
906
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
34.26.24
(3osý, plachta, pera) /2ks/
(shrn.pl., zved.nápr., ABS)
(nová shrn.plach., péra)
(3osý, 13.5m, plachta)
(péra)
(ABS, plach., péra, nový lak)
L-CT
L-CT
L-CT
(plachta, zved.nápr.)
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1992
1992
1992
1992
1994
1993
1992
1992
1991
1994
189.000,155.000,155.000,125.000,120.000,99.000,99.000,80.000,80.000,dohodou
JE
PE
FM
PT
HB
PE
NJ
JH
PR
RK
602
602
583
605
732
732
724
724
412
977
700
700
688
688
549
131
100
100
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
s
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
NV
NV
NV
NV
NV
NV
34.27.24
34.27.24
34.27.24
34.27.24
31.24.22
31.23.22
(3osý, 12.5m, plachta, balony)
(3osý, 12.5m, plachta, tupláky)
(3osý, 12.5m, po oprav )
(3osý, 12.5m)
(plachta, balony)
(3osý, péra)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1990
1990
1989
1985
1979
84.000,79.000,38.000,dohodou
35.000,79.000,-
BM
BM
SU
ZR
OV
OV
732
732
325
602
732
605
602
602
700
700
531
491
700
977
724
770
100
100
052
788
100
131
688
131
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
s
s
s
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
val.BSS
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
30.23.20
30.23.20
30.23.20
29.22.20
29.22.20
29.22.20
27.20.18
27.20.18
(2osý, 12.5m, plachta, balony)
(balony)
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1983
1985
1986
1980
1980
1990
1991
47.000,45.000,25.000,20.000,15.000,dohodou
49.000,25.000,-
OV
OV
NB
PI
OV
ZR
BM
TR
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
Náv
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
skl.STAS NS1 (58m3, celohliníkový)
skl.STAS NS1 (50m3, celohliníkový, 31.2t)
skl.BENALU NS1 (24.5m3, AL korba, 29.5t)
skl.GENERAL TRAILERS BENALU NS1
skl.PANAV NS1 36 (20-50m3, 27-30t, Fe/Al)
skl.BSS NS1 30.23.20
skl.BSS NS1 30.23.20 (2osý, 36m3, zvýš.bo .)
skl.BSS NS1 30.23.20 (2osý, zvýš.bo ., plachta)
skl.BSS NS1 30.23.20 (2osý, bezd.pneu, po STK)
skl.BSS NS1 30.23.20 (2osý)
dobrý
výborný
výborný
výborný
nový
dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
dobrý
1996
1998
1998
2001
2002
1991
1985
1984
1989
1988
750.000,820.000,675.000,780.000,dohodou
150.000,150.000,140.000,105.000,75.000,-
KD
PI
PI
CV
PI
JN
SM
PE
TA
RA
603 199 980 Náv s skl.CARNEHL NS2 (3osý, 48m3, AL korba)
723 200 999 Náv s skl.BSS NS2 36 (3osý, 2 korby po 17m3, m chy)
606 115 862 Náv s skl.BSS NS2 (dvoukorbový, zvýš.bo nice, na uhlí)
výborný
nový
dobrý
1998
2002
1985
910.000,- PI
dohodou
PI
90.000,- BE
603 199 980 Náv s skl.KÖGEL NS3 (24m3, AL korba, zved.nápr.)
výborný
1998
657.000,- PI
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1998
1988
1993
1993
1995
1999
920.000,189.000,700.000,700.000,350.000,620.000,-
PI
SY
KM
KM
NB
PI
výborný
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
1999
89-91
1988
1995
1980
550.000,dohodou
70.000,250.000,dohodou
PI
TU
NJ
AB
CH
608 252 161 Cist.náv s CN 30 A (30.000l, 2osý, ADR, 5 komor)
dobrý
1993
250.000,- PI
602 212 350 Cist.náv s BSS (1osý)
nut.oprava
1988
100.000,- NB
skup. 029
602
603
603
474
723
606
602
602
602
603
SCHMITZ
199
700
754
364
830
456
510
199
524
739
361
200
200
147
213
229
338
700
551
název stroje (za ízení)
166
199
199
629
200
830
169
446
282
440
086
980
980
633
999
045
190
702
082
817
(konstr., bez plach.)
(balony)
(12.5m, bez bo nic)
- NÁV S SKLÁP
skup. 030
-
- NÁV S SPECIÁL -
603
603
602
602
602
603
199
538
550
550
212
199
980
137
270
270
350
980
Mrazící náv s KIESLING (3osý, 13.6m, Thermoking)
Mrazící náv s LAMBERET (3osý, 12.5m, Thermoking)
Chladící náv s CHEREAU (3osý, 32 pal., Carrier)
Chladící náv s KÖGEL (3osý, 32 pal., Thermok.)
Chladící náv s ORLI AN N 19 FRC
Sk í ový náv s TRAILOR SYY 3 CP (3osý, zved.náprava)
603
499
602
602
602
199
320
754
470
882
980
223
308
231
498
Kont.náv
Kont.náv
Kont.náv
Kont.náv
P eklada
s
s
s
s
KORTEN (High-cube, roztahovací) /5ks/
BSS NK 34.28.24 ACD (3osý)
/5ks/
BSS NK 34.28.24 ACD (3osý)
(3osý, 40 stop, ADR, ABS)
/2ks/
kont.KLAUS 287 KM 26 (oboustr., bo ní)
602 508 027 Cist.náv s (1osý, 12.000l, potraviná ský, nerez)
dobrý
1994
180.000,- TR
352 667 516 Cist.náv s na syp.hmoty SPITZER (42m3)
602 290 856 Cist.náv s na syp.hmoty FILLIAT
v provozu
výborný
1982
1990
250.000,- SO
dohodou
HB
605 883 383 Náv s na cement NCA 20-120 (bez kompresoru)
nut.oprava
1986
50.000,- VY
výborný
1998
930.000,- PI
1998
850.000,- JN
603 199 980 Náv s spec.REISCH pohybl.podlaha (85m3, AL boky)
606 830 045 Náv s SCHWARZMÜLLER (nájezdy, naviják)
výborný
602 773 616 Klanicový náv s (2osý, na dl.i krát.d evo, nové pneu)
565 442 814 Klanicový náv s (2osý, 12.5m, na dl.d evo, tupláky)
dobrý
dobrý
skup. 031
602
602
606
602
603
508
508
830
353
243
027
027
045
129
344
-
60.000,- KM
25.000,- PE
- PODVALNÍK Podval.náv
Podval.náv
Podval.náv
Podval.náv
Podval.náv
s
s
s
s
s
KAISER (27t, teleskop.m stky)
TRAILOR-JUMBO (26t, nájezdy)
ZREMB (3osý)
ZREMB N 25.31 (25t, 50km/hod.)
ZREMB N 25.31
608 113 030 Podval.p ív s na p ep.UNC 750 (tov.výroba)
602 290 856 Podval.p ív s na p ep.UNC
výborný
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
1994
1990
1980
1987
1993
výborný
dobrý
1993
-
650.000,dohodou
125.000,120.000,220.000,-
TR
TR
JN
SY
HB
82.000,- MB
12.000,- HB
Telefon
název stroje (za ízení)
skup. 032
602
606
495
777
602
384
353
604
267
661
353
361
129
611
861
244
129
026
tech. stav
r.v.
cena
okr
- TRAKTOROVÝ P ÍV S Traktorový
Traktorový
Traktorový
Traktorový
Traktorový
Traktorový
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1975
1976
1991
4.000,5.000,15.000,29.000,35.000,108.000,-
dobrý
dobrý
dobrý
1984
-
dohodou
ZL
10.000,- OP
7.500,- SO
výborný
výborný
dobrý
nový
dobrý
nový
vel.dobrý
výborný
2002
2002
1992
1992
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
120.000,-
602 729 225 Kontejner staveništní (spec., na Liaz)
602 577 427 Kontejner na Avii
/2ks/
602 353 129 Kontejner kovový (6x2.4m)
dobrý
dobrý
dobrý
1990
-
5.000,- OP
dohodou
OL
18.000,- SY
603
603
603
482
566
603
603
724
603
465
602
606
602
606
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
nový
dobrý
nová
nepouž.
dobrý
výborný
výborný
1998
1999
1980
1980
2002
1999
1996
1998
1990
60.000,dohodou
60.000,30.000,15.000,dohodou
dohodou
dohodou
75.000,170.000,dohodou
dohodou
dohodou
35.000,-
PI
PI
PI
LB
ZR
BV
BV
KM
PI
UO
UL
PB
HB
JN
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
1986
1988
1984
1984
1982
-
110.000,150.000,150.000,150.000,190.000,190.000,dohodou
dohodou
TA
JN
CR
SO
AB
TR
ST
AB
353 993 367 Autoje áb IFA ADK 80
602 703 392 Autoje áb IFA ADK 125
nut.oprava
v provozu
1984
1981
25.000,- KV
dohodou
TR
602 353 129 Autoje áb Liaz 100 BUMAR DS 0101 RL (10t)
602 349 918 Autoje áb Liaz 110 AD 14
dobrý
dobrý
1985
1990
130.000,- SY
dohodou
AB
352 665 367 Autoje áb T 111 (bez TP)
v provozu
728 747 833 Autoje áb T 138 AB 063.2 (bez TP, vým.mot.85)
dobrý
1965
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
výborný
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
v provozu
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1979
1973
1975
1977
1976
1979
1974
1976
1978
1980
1979
1981
1980
1983
1984
1982
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
vel.dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1990
1995
1987
1990
1988
1989
1986
1988
1984
1989
602 138 757 Autoje áb COLES 40/45t 4x8 (nová elektronika, po STK)
v provozu
1976
602 270 963 Nástavba autoje ábu AB 063
dobrý
skup. 033
vlek
vlek
vlek
vlek
vlek
vlek
3.5t
/4ks/
3.5t (skláp.)
5t typ. BSS P 53 S (kola 8-25x15)
7.5t typ. PS 701 (po GO)
8t
skl. PS 2.08.06
- TRAKTOROVÝ P ÍV S SPECIÁL -
603 527 983 Traktorový nosi kont. (lanový)
602 729 225 Traktorový p ív s na p ep.dobytka MV 8-022
352 672 164 Trakt.p ív s cisternový (1.000l, laminát., nové pneu)
skup. 034
777
777
603
724
602
724
602
606
224
224
527
144
101
144
795
830
199
199
199
312
667
741
741
144
199
323
489
920
290
830
546
546
983
942
513
942
416
045
980
980
980
095
125
526
526
942
980
280
101
459
856
045
- KONTEJNERY, NÁSTAVBY Nosi e kontejner a kontejnery (všechny velikosti)
/2ks/
Nástavby nosi e kont.(do 20t, nap .ma T 815)
Nástavby nosi e kont. (hákové, lanové, et z.) /více ks/
Nástavby nosi e kont. (hákové, 6, 8, 10 a 12t) /4ks/
Nástavby nosi e kont. (hákové) /více ks/
Nástavby nosi e kont. ( et zové, 8, 10, 12 a 16t) /4ks/
Nástavba nosi e kont. RN 8012 ( et zový)
Nástavba nosi e kont. MEILLER
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
Nástavba
skup. 035
724
606
602
602
602
602
383
602
181
830
434
463
224
703
321
349
325
045
468
989
488
392
901
918
valníková SCHMITZ (plachta, dl.7m)
valníková MTVAL (plachta, dl.6.1m, výš.2.2m)
valníková (plachta, dl.7m, AL bo nice)
fekální ACF 041 (na MTSP 27)
cist. ACR 033 (p ep.kejdy, na MTSP 27)
silážní Liaz
/2ks/
silážní na IFA
p epr.krmných sm sí VLH /3ks/
sk í ACKERMANN
sk í typ.5204 na MERCEDES ATEGO (izoterm)
sk í - izoterm FNA (7x2.6x2.2m)
sk í - izoterm (na Avii, dl.5m, š.2.12m, v.2m)
sypa e SCHMIT SST 42
sypa e
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
P
P
P
P
P
P
P
P
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
V3S
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
080
080
080
080
080
080
080
10 (nové oto .ložisko a lano)
700
270
913
271
556
746
612
215
224
229
349
211
723
224
484
349
100
963
915
757
470
192
202
577
488
110
918
004
612
488
727
918
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
AB
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
063
070.1 (GO-87)
070.1 (po STK, nový lak)
080 (po STK a revizi)
080 (po STK, nový lak)
160
160
160 (po STK a revizi)
160
160
160
20
20
20
20 (po STK a revizi)
20
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
215
409
224
215
349
434
224
463
224
349
215
577
456
488
577
918
468
488
989
488
918
577
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
AV
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
14
20
20
20
20
28
28
28
28
28
28
skup. 036
(po STK a revize)
T2
T
T (po STK a revizi)
T
(po GO podv., péra, nové lano)
(po STK a revize)
633
523
686
523
633
408
796
-
dohodou
-
SO
plachta
délka 6.2m
výška 2.35m
ší ka 2.46m
60.000,-K +DPH
V
V
V
V
V
V
V
žový
žový
žový
žový
žový
žový
žový
je
je
je
je
je
je
je
áb
áb
áb
áb
áb
áb
áb
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
80
88
100
100/160
100/160
110 B
0330
H
- HUBFIX
typ 1000K/700
(nosnost 1t)
elektrické
20.000,- HB
79.000,- OV
49.000,- TA
70.000,- NJ
60.000,- CB
dohodou
BO
150.000,- HO
150.000,- RA
175.000,- AB
190.000,- AB
190.000,- PS
dohodou
AB
275.000,- FM
300.000,- JE
430.000,- AB
dohodou
PU
dohodou
AB
450.000,1.800.000,1.300.000,dohodou
dohodou
1.200.000,1.050.000,840.000,650.000,dohodou
dohodou
AB
CB
AB
AB
AB
CR
AB
SO
AB
AB
AB
550.000,- SY
19.000,- TA
- JE ÁBY -
606 284 463 Pásový je áb RDK 200
608 228 633 Pásový je áb RDK 300
228
267
234
267
228
040
740
OL
OL
ZL
KM
LB
KM
KM
JN
VALNÍKOVÁ
NÁSTAVBA
+H
- AUTOJE ÁBY Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
Autoje
732
602
737
602
602
608
777
602
602
603
602
737
602
602
603
602
608
581
724
581
608
724
777
SY
PE
HK
PI
SY
JH
dobrý
dobrý
1991
1986
dohodou
dohodou
JN
OL
dobrý
nut.oprava
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
1973
1979
1982
1982
1981
1991
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
176.000,dohodou
OL
PR
AB
PR
OL
LT
PE
ší ka 2.46m
délka 1.6m
60.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 603 199 980
tel.: 382 521 205
fax: 382 526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
Telefon
VALNÍKOVÁ
NÁSTAVBA
602
317
724
603
724
138
840
052
582
052
název stroje (za ízení)
757
053
054
302
054
Mostový
Mostový
Mostový
Mostový
Mostový
je
je
je
je
je
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
skup. 037
r.v. 1999
MTVAL
plachta
délka 6.1m
výška 2.2m
ší ka 2.45m
kontakt:
tel.: 603 199 980
tel.: 382 521 205
fax: 382 526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
VALNÍKOVÁ
NÁSTAVBA
plachta
AL bo nice
lož.délka 7m
lož.výška 2.4m
60.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 603 199 980
tel.: 382 521 205
fax: 382 526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
603
603
602
602
602
602
603
604
602
603
602
603
602
602
777
602
602
608
567
602
602
602
732
427
477
353
353
378
353
427
238
353
427
353
427
290
741
559
353
290
747
277
353
263
353
811
802
871
129
129
733
129
802
917
129
802
129
802
856
496
434
129
856
295
105
129
374
129
698
áb
áb
áb
áb
áb
(12.5t, 17m, výr. KD, kompl.)
(8t, rozp.17.1m, zdv.8m, dráha 55m) /3ks/
(5t, 16.5m, stohovací, teleskop.)
(5t, rozp.12m)
(3.2t, rozp.13.5m, dráha 24m)
tech. stav
r.v.
cena
okr
výborný
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
1992
1985
1983
1985
210.000,290.000,400.000,dohodou
200.000,-
SY
BN
JE
JC
JE
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
vel.dobrý
1967
1982
1979
68/85
1982
1984
1992
1978
1977
1982
15.000,35.000,45.000,55.000,65.000,65.000,65.000,60.000,180.000,70.000,45.000,85.000,dohodou
110.000,109.000,125.000,dohodou
dohodou
300.000,45.000,85.000,140.000,dohodou
FM
PJ
SY
SY
AB
SY
FM
KH
SY
FM
SY
FM
HB
BR
FM
SY
HB
BK
JI
SY
PM
SY
BM
FM
- TRAKTORY KOLOVÉ 25 A (po GO)
/5ks/
50 Super
4011
5011 (v .TP)
5511
5511
5511 (bez TP, posilova
ízení)
5711 (po STK)
6245
6711 (bez TP, nové pneu)
6911
6911
6911
6911 + vlek PS 2.08.06 (8t) /i zvláš /
7011
7011
7011
7045 (Horal, po STK)
7745
8011
8111
/2ks/
120.11
121.45 (vým.motoru a kabiny 92)
výborný
1985
dohodou
384 361 026 Traktor JCB FASTRAC 185-65
602 268 352 Traktor MASSEY FERGUSON 3.690 (9.000mth, STK do 04)
dobrý
výborný
1997
1994
950.000,- JH
500.000,- AB
602
606
606
602
602
263
604
830
776
353
374
611
045
126
129
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
Traktor
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1978
1983
1996
125.000,dohodou
150.000,dohodou
530.000,-
PM
PE
JN
OL
SY
602
603
602
602
776
538
776
776
126
137
126
126
Lesní
Lesní
Lesní
Lesní
vel.dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1988
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
OL
SY
OL
OL
606
556
777
777
777
602
100
740
240
240
333
353
975
547
436
436
228
129
Malotraktor
Malotraktor
Malotraktor
Malotraktor
Malotraktor
Malotraktor
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1990
1988
1991
-
dohodou
70.000,dohodou
dohodou
65.000,5.000,-
PB
NJ
DO
DO
KD
SY
603 427 802 Traktor Z 7211 +
Z
Z
Z
Z
Z
6911
6911
7011
7245
7340
kolový
kolový
kolový
kolový
+
+
+
+
+
el.naklada
LN 7211 (lž.1m3)
les.nástavba
/2ks/
les.nástavba (naviják, rampova )
les.nástavba
les.nástavba
les.nástavba
traktor
traktor
traktor
traktor
LKT
LKT
LKT
LKT
80
81
81
81 T (po GO mot.)
AGT 830 (p ed.rampova , štít, naviják)
MT 8-065 (benzin)
MT 8-065 (4x2, benzin, 1.860mth)
MT 8-050 (4x4, diesel, 3.250mth)
HOLDER (4x4, hydraul., vlek, p ísluš.)
(dom.výroba, mot.JAWA 175)
602 465 056 Traktor RS 09 (4 válec)
v provozu
-
15.000,- BN
602 353 129 Radlice na traktor ŠT 180 (komplet., v .držák )
dobrý
-
25.000,- SY
skup. 038
553
603
602
606
603
602
777
776
777
777
777
602
603
602
603
603
776
606
732
602
603
603
777
603
602
776
602
602
602
603
603
606
602
602
606
603
602
777
776
603
777
776
777
602
602
602
603
603
606
732
232
705
830
720
353
670
160
670
670
670
789
538
353
229
243
160
447
700
349
527
229
670
243
353
160
353
664
353
229
243
830
434
353
732
243
353
670
160
538
670
160
670
215
353
270
538
243
830
641
652
913
045
112
129
707
353
707
707
707
538
137
129
110
344
353
490
100
623
983
110
707
344
129
353
129
839
129
110
344
045
468
129
699
344
129
707
353
137
707
353
707
577
129
963
137
344
045
- VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
DESTA
MV 12 BA (1.25t)
MV 12 B (1.25t, benzin, GO motoru)
MV 12 B (1.25t, benzin)
MV 12 B (1.25t, benzin)
MV 12 B (1.25t)
MV 12 B (1.25t, benzin-plyn)
MV 12 B (1.25t, benzin-plyn)
MV 12 B (1.25t, benzin, po GO)
MV 16 BB (benzin-plyn)
MV 16 BB (benzin-plyn)
BVHM 1321
/3ks/
BVHM 1321 (benzin-plyn)
BVH 1522 (1.5t, 3.3m, benzin)
BVHM 1622 (benzin) /4ks/
BVHM 1622 (benzin)
DVHM 1622 LX
DVHM 1622 LX (po GO)
DVHM 1622 S
DVHM 1622 S
DVHM 2022 (po oprav )
DVHM 2522
DVHM 2522
DVHM 2522 L
DVHM 2522 LX
DVHM 2522 LX
DVHM 25 A (po GO)
DV 25 B (1.700mth)
DVHM 3222 (kabina, zdv.4.8m, GO-01)
DVHM 3222 L (bez p ed.portál )
DVHM 3222 L (bo .posuv vidlí)
DVHM 3222 LX
DVHM 3222 TN
DVHM 3222 TM
DVHM 3222 TM (terénní)
DVHM 3222 TM
DVHM 3222 TM
DVHM 3222 TM (kabina)
DVHM 3222 TM (po GO, kabina, topení)
DVHM 3222 TMK (po GO)
DV 32 A
DV 32 AP
DV 32 AK (3.2t, po GO, kabina)
DV 32 BP (pouze plyn)
DVHM 3522 (nové pneu, nový lak)
DVHM 3522 LXK
DVHM 3522 TXK
DVHM 3522 TXK
DVHM 3522 TXK
DVHM 3522 TXK
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
po GO
vel.dobrý
výborný
výborný
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1991
1988
1989
1989
1987
1986
1984
1997
1997
1988
1984
1989
1988
1983
1988
1993
1996
1988
1988
1985
1988
1987
1979
1991
1994
1990
1997
1988
1989
1988
1988
1996
85.000,75.000,80.000,80.000,98.000,130.000,160.000,250.000,280.000,290.000,70.000,140.000,55.000,20.000,35.000,120.000,250.000,65.000,75.000,dohodou
dohodou
120.000,180.000,130.000,180.000,380.000,340.000,160.000,45.000,150.000,200.000,150.000,150.000,170.000,180.000,200.000,220.000,250.000,330.000,199.000,380.000,450.000,350.000,140.000,280.000,260.000,265.000,280.000,330.000,-
OP
NB
OP
JN
TP
SY
HO
KM
HO
HO
HO
BM
SY
SY
PS
HB
KM
OL
OV
ST
ZL
PS
HO
HB
SY
KM
SY
NB
SY
PS
HB
JN
CR
SY
BV
HB
SY
HO
KM
SY
HO
KM
HO
AB
SY
TA
SY
HB
JN
Telefon
tech. stav
r.v.
602 789 538 Vys.vozík DESTA DVHM 3522 TXK (1.300mth)
777 670 707 Vys.vozík DESTA DV 35 A
603 229 110 Vys.vozík DESTA DVHM 5022 (5t, terénní, po oprav )
vel.dobrý
po GO
dobrý
1996
1985
dohodou
BM
350.000,- HO
250.000,- PS
606
776
352
776
776
603
776
603
602
776
603
602
776
830
160
672
160
160
232
160
229
353
160
232
789
160
045
353
164
353
353
652
353
110
129
353
652
538
353
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
BALCANCAR
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1996
1988
1985
1986
1988
1987
1986
1988
1988
1988
120.000,165.000,115.000,130.000,160.000,160.000,230.000,90.000,140.000,150.000,220.000,220.000,300.000,-
JN
KM
SO
KM
KM
NB
KM
PS
SY
KM
NB
BM
KM
776
776
776
776
776
776
776
776
776
602
160
160
160
160
160
160
160
160
160
789
353
353
353
353
353
353
353
353
353
538
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
NISSAN PJ 01 A 15 U (1.5t, benzin-plyn)
NISSAN SF 01 M 15 (1.5t, diesel)
NISSAN PHO 2 A 25 U (plyn, zdv.4.3m)
TOYOTA 02 5 FG 40 (4t, benzin-plyn, kabina)
TOYOTA 5 FD 25 (2t, diesel)
TOYOTA 5 FD 18 (1.4t, diesel, zdv.4m)
TOYOTA 2 FGL 7 (0.7t, benzin)
KOMATSU (2t, diesel, po GO)
KOMATSU (2.5t, diesel)
KOMATSU (3t, 3.3m, 600mth)
vel.dobrý
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
1998
1985
1991
1994
1989
1986
1975
1988
1987
-
380.000,200.000,320.000,480.000,250.000,230.000,130.000,280.000,200.000,dohodou
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
BM
606
602
776
603
605
605
582
603
602
602
602
608
776
602
602
605
553
776
602
558
160
229
889
889
347
229
512
512
431
982
160
431
353
251
732
160
610
952
353
110
785
785
908
110
639
639
413
040
353
413
129
504
641
353
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
Vys.vozík
LUNASING HERMES 40 TR (40t, na manipulaci s kontejnery)
LITOSTROJ (12.5t)
IB 50 TRANSPORTA (5t, diesel, po GO mot.)
POGRUŠ IK (5t, benzin-plyn)
ZTS SV 50 (5t, kabina, plná výbava)
ZTS SV 50 (5t, nepojízdný)
ZTS SV 50-33 (5t, diesel)
ND 9-031 (3.5t, 4m, 4x4, výr.ZTS)
LINDE H 25 D (2.5t)
LINDE H 25 D (2.5t)
LINDE 25 D (2.5t, 7.000mth, mot.Deutz) /2ks/
LINDE (2.5t, diesel, po GO mot.)
LINDE (2t, diesel, po GO mot.)
HYSTER (2.5t, diesel, mot.Perkins)
GLIWICE GWP 2005 (2t)
GLIWICE (1t, zdv.3.5m, diesel)
ZREMB 2002
TCM FVD 15 Z 15 (1.5t, diesel)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
vel.dobrý
výborný
dobrý
1983
1988
1986
1998
1991
1990
1995
1995
1987
1980
1986
1986
1.200.000,685.000,280.000,250.000,269.000,75.000,dohodou
250.000,390.000,230.000,220.000,dohodou
195.000,160.000,70.000,69.700,55.000,130.000,-
AB
ZL
KM
PS
PR
PR
VY
PS
OL
OL
CB
CB
KM
CB
SY
HK
OP
KM
603 720 112 Vys.vozík DESTA AV 20 A (2t, akumul.)
602 512 639 Vys.vozík BELET F 15 APV (1.5t, akumul., vidle 1.2m)
výborný
dobrý
1999
1999
602
602
602
603
352
603
602
495
352
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1987
1988
1982
dobrý
v provozu
výborný
1976
1969
1986
353
353
789
232
672
232
353
221
672
název stroje (za ízení)
129
129
538
652
164
652
129
475
164
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
1661
1661
1786
1786
1786
1786
1786
1733
1792
1792
1792
1792
1792
(1.6t)
(1.6t,
(2.5t)
(2.5t)
(2.5t,
(2.5t,
(2.5t,
(3.2t)
(3.5t)
(3.5t)
(3.5t,
(3.5t,
(3.5t,
po GO)
po SO)
po GO)
po GO)
po GO , kabina)
Perkins, celk.opr.)
po GO)
Vys.vozík EV 418 (v .akum.a nabíj.)
Vys.vozík EV 654 (1.2t, v .akum.a nabíj.)
Vys.vozík EV 654 (1.2t, v .akum.)
Vys.vozík EV 687.33 (1t, bez akum.a nabíj.)
Vys.vozík EV 717 (2t, 4.5m, vad.akum., nabíj.)
Vys.vozík EV 717.33 (2t, bez akum.a nabíj.)
Vys.vozík EV 717 (2t, akum.100%, nabíj.)
Vys.vozík (1.2t, zdv.4m, akumul.50%, nabíj.)
Vys.paletiz.vozík FGR 16 (630kg, 1.6m, ru ní)
724 181 325 Bo ní vys.vozík (5t)
602 703 392 Bo ní vys.vozík (5t, motor P V3S)
777 735 396 Bo ní vys.vozík NB 63 (6.3t, výr.D evostroj
kyn )
okr
180.000,- TP
80.000,- OL
40.000,40.000,60.000,20.000,29.000,30.000,50.000,55.000,16.000,-
SY
SY
BM
NB
SO
NB
SY
HK
SO
52.000,- TA
dohodou
TR
165.000,- TP
737 930 968 Paletiza ní vozík BELET (600kg, zdv.1.6m)
606 655 570 Paletiza ní vozík (2t, ru ní)
352 672 164 Paletiza ní vozík (2t)
vel.dobrý
dobrý
dobrý
776 160 353 Plošinový vozík EP 006.2 (2t, po GO, bez akumul.)
603 232 652 Plošinový vozík EP 011 (3t, po GO, akumul., nabíj.)
776 160 353 Plošinový vozík EP 011.2 (3t, po GO, bez akumul.)
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
602 353 129 Vysokozdviž.za ízení za traktor
dobrý
603 538 137 Je ábové rameno na vys.vozík DESTA (3.2t)
284 005 405 P íd.za .k vys.vozíku pro manip.se sudy (nakl.)
602 353 129 Montážní klec na vys.vozík
dobrý
dobrý
dobrý
1988
-
16.500,- SY
15.000,- AB
26.000,- SY
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1987
1986
1985
40.000,40.000,56.000,30.000,-
608 746 192 Multikára M 25 valník (hydraul., + radlice na sníh)
vel.dobrý
1989
45.000,- HO
602 332 632 Multikára M 25 MP 10 mont.plošina
602 465 218 Multikára M 25 MP 10 mont.plošina
777 255 267 Multikára M 24 - žeb ík (bez TP)
výborný
dobrý
dobrý
1986
1987
-
250.000,- AB
130.000,- PI
21.000,- AB
499 882 621 MAGMA 4x4 skl.S3 (1.5t, sil.hydraul., možn.p ip.nástaveb)
dobrý
skup. 039
777
603
728
737
103
440
031
215
262
817
016
560
229
229
303
417
303
941
229
229
229
403
229
229
303
442
110
110
285
895
285
103
110
110
110
202
110
110
285
107
1986
-
17.000,- ZL
dohodou AB
4.500,- SO
68.000,- KM
45.000,- NB
75.000,- KM
14.000,- SY
- MULTIKÁRY Multikára
Multikára
Multikára
Multikára
skup. 040
603
603
602
606
602
466
603
603
603
602
603
603
602
602
-
cena
M
M
M
M
25
25
25
25
S3 (nová baterie)
S3
S1 (72.000km, vys.bo nice)
S1 (vana)
-
CB
RA
PJ
DC
300.000,- TU
- RYPADLA Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
nakl.JCB 4CX 4x4x4
/3ks/
nakl.JCB 3CX 4x4 SM (5.700mth)
nakl.JCB 3CX 4x4 (plná výbava)
nakl.JCB 3CX 4x4
nakl.JCB 3CX (teleskop)
nakl.JCB 3CX (GO mot.2000, teleskop)
nakl.JCB 3D (2 lžíce, vidle)
nakl.JCB 2CX 4x4x4 (2 lžíce, vývod na HRK)
nakl.MF 965 4x4x4 (teleskop, klapa ka) /4ks/
nakl.MF 965 4x4 (6.000mth)
nakl.MF 960
nakl.MF 860
nakl.CATERPILLAR 428 B (4x4, klap., vidle)
nakl.CATERPILLAR 438 B (plná výbava)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
92-96
1994
1991
1992
1989
1989
1996
1994
1996
1995
1994
1993
1994
770.000,650.000,490.000,450.000,340.000,250.000,270.000,650.000,550.000,dohodou
650.000,630.000,570.000,670.000,-
PS
PS
ME
AB
ME
PU
PS
PS
PS
CB
PS
PS
ME
TA
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
604 756 440 Rypadlo nakl.FORD 655 D (teleskop, klapa ka)
603 229 110 Rypadlo nakl.KOMATSU WB 97 R 4x4 (5.700mth, teleskop)
dobrý
dobrý
1995
1996
700.000,- SU
650.000,- PS
556
728
606
732
602
740
953
830
811
290
547
957
045
698
856
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
nakl.OSTROWEK
nakl.OSTROWEK
nakl.OSTROWEK
nakl.OSTROWEK
nakl.OSTROWEK
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
výborný
dobrý
1997
1986
1987
1990
1987
370.000,220.000,125.000,dohodou
dohodou
NJ
OL
JN
BM
HB
603
602
602
603
602
603
724
229
138
781
229
303
229
176
110
757
645
110
285
110
890
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
JCB JS-160 W (2.800mth, 18t)
LIEBHERR 902 A (GO-97, plná výbava)
CATERPILLAR 315 M (8.000mth)
CAT 212 BFT (5.000mth, vývod na HRK)
SCHAEFF HML 25 X
O&K MH 4 CITY (4.500mth)
CASTOR 603 (+ drapák)
výborný
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1998
1990
1997
1992
1992
1994
-
1.800.000,490.000,dohodou
890.000,380.000,850.000,100.000,-
PS
SY
HO
PS
ME
PS
LT
606
602
602
602
603
830
752
256
693
229
045
355
100
820
110
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
kolové
kolové
kolové
kolové
kolové
DH
DH
DH
DH
DH
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1990
1987
1987
1986
160.000,150.000,130.000,120.000,95.000,-
JN
VS
HB
AB
PS
dobrý
dobrý
dobrý
1999
1989
1987
390.000,- PS
90.000,- PS
79.000,- SY
606 284 463 Rypadlo pásové DH 103 /2ks/
602 705 323 Rypadlo pásové DH 421 (podkop 1.25m)
284 860 751 Rypadlo pásové DH 421 (po SO)
dobrý
výborný
dobrý
86/89
1989
1989
dohodou
JN
600.000,- OP
dohodou
AB
603
602
603
602
602
807
781
229
159
159
634
645
110
906
906
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
KOMATSU 210 LC (4.500mth, lž.1m3)
CATERPILLAR 312 B (6.000mth)
DEMAG ETEC 835 LC (4.000mth)
UB 1233 NOBAS
CASTOR SM 801 (+ 2ks na ND)
výborný
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1997
1998
1994
1988
1987
1.900.000,dohodou
990.000,350.000,90.000,-
RK
HO
PS
UO
UO
602
323
603
724
602
602
290
660
511
176
290
290
856
360
565
890
856
856
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
Rypadlo
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
pásové
WARYNSKI
WARYNSKI
WARYNSKI
WARYNSKI
WARYNSKI
WARYNSKI
dobrý
na ND
dobrý
dobrý
v provozu
výborný
1980
1988
1976
1987
1987
1989
dohodou
200.000,55.000,260.000,dohodou
dohodou
HB
AB
CR
LT
HB
HB
112
112
112
112
112
K
K
K
K
K
162 N 4x4 (2.700mth)
162
162
162
162
(800mth)
(nový motor)
(3 lžíce - 30, 60 a 90cm)
(2 lžíce, drapák)
(2 lžíce)
603 229 110 Rypadlo kolové B lorus 80/82 4x4 (200mth,
603 229 110 Rypadlo kolové B lorus EO 2621 B
602 353 129 Rypadlo kolové B lorus EO 2621 (nový typ)
K 408
TK 408 (ší .pás
K 606
K 611
K 611
K 611
el.lžíce)
80cm)
cena
okr
721 455 295 Rypadlo krá ející MENZIMUCK 5.000 T 1.5 (GO motoru)
dobrý
1989
420.000,- PB
607 502 791 Rypadlo BROYT X 20 (mot.Perkins, lžíce 0.65m3)
dobrý
-
150.000,- BM
602
606
603
603
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
577
431
229
229
427
558
110
110
Mikrorypadlo
Mikrorypadlo
Mikrorypadlo
Mikrorypadlo
KUBOTA KX 41-GP (3.000mth) /4ks/
MOPAS ME 15 (1.000mth, hm.1.5t)
ATLAS R 604 (4.300mth, 2.8t)
ZEPPELIN ZRH 02 (hm.1.4t, 4.000mth)
95-97
1996
1994
1994
300.000,300.000,290.000,170.000,-
OL
BM
PS
PS
352 672 164 Podkop na OSTROWEK K 162
603 229 110 Drapák na hn j na B lorus
603 229 110 Drapák na studny na DH 112
nepouž.
dobrý
dobrý
-
602
603
606
606
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
-
100.000,90.000,50.000,50.000,-
AB
PS
JN
JN
vel.dobrý
-
dohodou
TP
693
229
830
830
820
110
045
045
Kladiva
Kladivo
Kladivo
Kladivo
hydraul.NORDSTAHL a HRK 800 (na DH 112) /2ks/
hydraul.DRAGO DRH 80 D (na mikroryp.a UNC, 100kg)
hydraul.na DH 112, 113
hydraul.na B lorus
608 244 777 Vrchní výložníky v .kolíbek a lopat na DH 103
skup. 041
3.500,- SO
10.000,- PS
15.000,- PS
- AUTOBAGRY, UDS -
604 756 440 Autobagr T 815 UDS 114 A (GO-91, nové pneu, 2 lžíce)
602 215 577 Autobagr T 815 UDS 114 A (po STK)
dobrý
dobrý
1986
1990
500.000,- SU
dohodou
AB
602 282 966 Autobagr T 148 UDS 113 (3 lžíce)
732 700 100 Autobagr T 148 UDS 110 (4 lžíce)
603 349 999 Autobagr T 148 UDS 110
dobrý
dobrý
v provozu
1982
1976
-
200.000,- KD
235.000,- OV
140.000,- OL
602 159 906 Rypadlo pásové UDS 110
dobrý
1988
485.000,- UO
výborný
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
2000
1992
1991
1988
1985
1988
450.000,230.000,250.000,220.000,190.000,160.000,dohodou
270.000,-
NB
ME
PV
ME
ME
PS
OL
PS
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1987
1987
1985
1984
1982
1986
1983
-
180.000,110.000,110.000,100.000,100.000,85.000,85.000,80.000,40.000,-
TR
JN
PS
PE
TR
JI
AB
SY
SY
skup. 042
- NAKLADA E -
602
602
582
602
602
603
777
603
664
303
341
303
303
229
224
229
839
285
703
285
285
110
546
110
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
750 (620mth, 2 lžíce)
750
060
060
060
060
060 (po celk.oprav )
060 + podkop (vidle, lžíce)
602
606
603
606
602
603
602
777
602
508
830
229
604
508
437
215
755
353
027
045
110
611
027
881
577
165
129
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
Naklada
UN 053.2
UN 053.1
UN 053.1
UN 053.1
UN 053.1
UN 053.1
UN 053.1
UN 053.1
HON 051
(+ podkop)
(2 lžíce, po opr.hydrauliky)
/2ks/
(klešt na kul., lžíce, vidle)
(2 lžíce, pal.vidle)
603 229 110 Naklada
UZS 050 (3 lžíce)
dobrý
1994
200.000,- PS
608 244 777 Naklada
UNC 200 (pneu 70%)
dobrý
1989
270.000,- TP
602 502 994 Naklada
UNC 151
dobrý
1981
150.000,- BM
602 505 023 Naklada
602 577 427 Naklada
UNK 320
UNK 320
dobrý
výborný
1988
1988
280.000,- BM
190.000,- OL
603 229 110 Naklada
602 587 058 Naklada
KNA 250
KNB 250
dobrý
dobrý
1987
1983
190.000,- PS
300.000,- KI
606 740 800 Naklada
608 262 818 Naklada
VOLVO L 120 C ( el.lž.3.8m3, 6.000mth)
VOLVO 4.500 ( el.lž.3m3, klešt , pal.vidle)
dobrý
dobrý
1995
1985
1.680.000,- BO
1.200.000,- NB
/2ks/
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
602 290 856 Naklada
FADRONA L 2
v provozu
1980
dohodou
602 508 027 Naklada
603 199 980 Naklada
602 577 427 Naklada
ZEPPELIN ZMF (kleš.na d evo 2ks, dl.rameno)
ATLAS 52 E (2.600mth, 5t, el.lžíce)
KUBOTA R 410 (3.900mth)
výborný
výborný
dobrý
1992
1997
1995
850.000,- TR
580.000,- PI
350.000,- OL
602 256 210 Naklada
T 174-2 (drapák na syp.hmoty)
dobrý
77/84
dobrý
dobrý
dobrý
nová
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
nové
1996
-
dohodou
dohodou
20.000,5.000,15.000,25.000,35.000,75.000,49.000,dohodou
dohodou
7.000,-
TR
TP
ZR
FM
KT
TR
PS
PS
KT
OL
MO
FM
-
dohodou
19.000,20.000,28.000,-
ZL
TA
LB
PE
dohodou
195.000,51.000,dohodou
dohodou
OL
JN
NA
LB
LT
dohodou
LB
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
OL
LB
KM
OL
dohodou
OL
P íslušenství k naklada
602
602
566
603
376
602
603
603
376
603
602
603
577
295
544
427
320
508
229
229
320
311
590
427
212
773
301
802
646
027
110
110
646
943
129
802
587
270
101
604
333
963
513
611
Hydr.ruka
Hydr.ruka
Hydr.ruka
Hydr.ruka
HR
HR
HR
HR
777
606
602
602
723
224
830
452
101
392
546
045
761
513
837
Hydr.ruky
Hydr.ruka
Hydr.ruka
Hydr.ruky
Hydr.ruka
PALFINGER (nové i starší)
PALFINGER PK 7.000
ATLAS KRAN (3t, 4m, oto 360°)
HIAB, ATLAS, MEILLER aj.
JONSERED 920 Z
1002
3001
3001 /více ks/
3001 (silné válce)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
602 101 513 Hydr.ruky JONSERED, LOGLIFT, FARMI (lesnické)
dobrý
777
602
724
777
výborný
nový
nový
výborný
546
513
942
546
60.000,- JC
- HYDRAULICKÉ RUKY -
577
602
602
606
224
101
144
224
Hydr.ruky
Hydr.ruky
Hydr.ruky
Hydr.ruky
na Avie apod. (HIAB, HMF, EFFER)
(pro stavebnictví a kovošrot)
(komunál., staveb., lesnické, kovošrot) /5ks/
(stavební, lesnické a pro kovošrot)
777 224 546 P íslušenství na HR ( erpadla, rotátory, drapáky, chladi e aj.)
skup. 044
výborný
1989
1992
2002
-
- DOZERY -
602 290 856 Dozer DT 75
v provozu
1978
dohodou
HB
602
603
323
602
603
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1989
1989
80.000,120.000,1.100.000,dohodou
250.000,-
HB
HB
AB
LT
HB
603 243 344 Dozer LIEBHERR 722
602 138 757 Dozer LIEBHERR 731 PR (6.400mth)
dobrý
výborný
1993
1990
dohodou
HB
650.000,- SY
596 425 560 Dozer kolový ZETTELMEYER ZD 3001 (po GO mot., klimat.)
dobrý
1993
dohodou
KI
602 488 851 Radlice na dozer T 130-170 (4m, možn.zešikmení)
výborný
-
dohodou
HK
JH
HB
TP
PS
290
243
660
281
243
856
344
360
015
344
Dozer
Dozer
Dozer
Dozer
Dozer
T
T
T
T
T
100 (bah ák, ší .pasu 1m)
130
130 (širokopásový)
130
170
skup. 045
777
602
608
603
710
290
244
229
575
856
777
110
- RÝHOVA E Rýhova
Rýhova
Rýhova
Rýhova
VERMEER T 455 (pásový, 1.270mth, do hl.1.5m)
DAWIS 700
ETC 265 (pásový)
ETC 165 Y
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1993
1990
1990
1984
dohodou
120.000,150.000,90.000,-
603 229 110 Vibra ní válec VSH 100
dobrý
1988
195.000,- PS
606 830 045 Vibra ní válec VV 110
602 505 023 Vibra ní válec VV 111 (1.500mth)
výborný
vel.dobrý
1989
1988
300.000,- JN
dohodou
BM
603 894 483 Vibra ní válec VVW 3400 (ru .vedený)
728 953 957 Vibra ní válec VVW 3400 (ru .vedený, po repasi)
dobrý
vel.dobrý
skup. 046
- SILNI NÍ STROJE -
Autograder
Autograder
Autograder
Autograder
Autograder
SHM
SHM
SHM
SHM
SHM
5 (automat.p evodovka)
4-120 A (po SO)
4-120
4
3
724
602
602
724
602
077
505
577
077
256
104
023
423
104
100
602
777
382
603
342
167
581
813
108 Recyklér asfaltu BAGELA BA 7.000 F
901 Recyklér asfaltu BAGELA 6.000
po GO
544 Kotel na asfalt
305 eza ka asfaltu a spár CLIPPER NORTON C 85 (GO mot.)
777 167 901 P epr.kabel.cívek VARIANT 501 M (1osý, hydraul.)
skup. 047
603
603
603
603
603
603
813
813
813
813
813
813
305
305
305
305
305
305
ní
ní
ní
ní
ní
ní
p
p
p
p
p
p
ch
ch
ch
ch
ch
ch
BOMAG BT 60
BOMAG BT 68 (SO-02)
DYNAPAC LT 70
DYNAPAC LC 71 (SO-02, nový lak)
WACKER BS 65 Y (SO-02)
STOW VRC 60 HD (GO mot.02)
603 813 305 Vibra ní deska BOMAG BPR 30/38 D-3
603 813 305 Vibra ní deska BOMAG BP 15/45 D
603 243 344 Vibra ní deska
skup. 048
602
608
604
777
604
215
513
362
835
362
577
514
488
062
488
1992
-
45.000,- CH
99.000,- OL
výborný
dobrý
výborný
výborný
v provozu
1989
1984
1989
1980
1971
dohodou
310.000,dohodou
dohodou
65.000,-
PM
BM
OL
PM
HB
výborný
400.000,- SO
nepouž.
výborný
1995
500.000,- AB
1998
11.000,- PI
42.000,- PU
vel.dobrý
1996
450.000,- SO
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
výborný
2001
1996
2000
1996
1998
1996
výborný
výborný
dobrý
2001
1997
1995
140.000,- PU
50.000,- PU
50.000,- HB
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1992
-
180.000,dohodou
40.000,38.000,40.000,-
AB
ST
UO
ZR
UO
dohodou
BO
- HUTNÍCÍ STROJE Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
Vibra
55.000,40.000,55.000,36.000,42.000,36.000,-
PU
PU
PU
PU
PU
PU
- VRTNÉ SOUPRAVY Vrtná
Vrtná
Vrtná
Vrtná
Vrtná
souprava
souprava
souprava
souprava
souprava
ATLAS 52E 2
m:
Podkop na UNC 061
Podkop na UNC 060 (vnit ní ovládání)
Podkop na HON 053 (+ 2 lžíce)
Lžíce na UN 053 (podkopová, ší .30cm)
Drapák na UN 053 (0.25m3)
Klešt na kulatinu na UN 053
Klešt na kulatinu na UN 053
Hydr.p esazova strom na UN 053
Fréza na asfalt na UN 053
P íd.za .na UN 053 (podkop, drap.na hl.studní, je .rameno)
Paletiza ní vidle na UNC 200, UNK 320, KNB 250
Vidle na hn j (na el.naklada na traktor)
skup. 043
HB
ROSS VIZA
SLV 81 (samochodná)
LVE 70 (pojezd, + náhr.p evod.)
LVE 70
RNM (pr m.15-40cm. hl.40m)
546 412 303 Vrtací kladivo sa ové VKS 29 (vrt.ty e, korunky)
nové
-
r.v. 1997
kolový naklada
celková hm.5t
43.5 kW
2.600 mth
580.000,-K +DPH
kontakt:
tel.: 603 199 980
tel.: 382 521 205
fax: 382 526 191
e-mail: [email protected]
www.truc.cz
Telefon
název stroje (za ízení)
602 461 557 Zemní reverzní rakety (+ p ísluš., SLEVY)
603 229 110 Zem.rev.raketa GRUNDOMAT P 130, 95, 75 (+ p ísl.) /cena za 3ks/
603 852 408 Zemní reverzní raketa DITWITCH
skup. 049
- STROJE ZAMETACÍ A
tech. stav
r.v.
nové
dobrý
vel.dobrý
-
cena
okr
50.000,- CB
330.000,- PS
dohodou
LB
ISTÍCÍ -
603 229 110 Avia 30 K DUNAJ - zametací (GO nást.)
604 187 850 IFA W 50 KM 2301 - zametací
dobrý
vel.dobrý
1981
1984
120.000,- PS
dohodou
SM
416 577 350 Zametací stroj TENNANT 97 D
556 740 547 Zametací stroj PREMETA
dobrý
dobrý
1992
1991
250.000,- LT
dohodou
NJ
728 953 957 Zametací za ízení na UNC 060
602 353 129 Zametací za ízení na traktor typ.VKH 1500
vel.dobrý
dobrý
1997
1995
47.000,- OL
37.000,- SY
596 245 515 Kanaliza ní hydro isti
vel.dobrý
1992
250.000,- OV
-
12.000,- FM
dohodou
HB
skup. 050
(1osý podvozek, po GO)
- STROJE NA SNÍH -
603 427 802 Radlice na sníh za traktor (zadní)
602 290 856 Radlice na sníh
/3ks/
skup. 051
nová
dobrý
- KOMPRESORY -
546
499
603
608
602
485
603
777
605
572
603
608
603
485
602
777
603
608
412
622
852
513
490
177
720
326
263
541
229
513
720
177
790
567
229
244
303
230
408
514
027
081
112
433
891
132
110
514
112
081
542
560
110
777
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
DK 331 (po SO, nový motor)
DK 331 /2ks/
DK 331 (nový motor)
DK 660
DK 660
DK 661
DK 661
PKD 6 (719mth, 350m3/hod, 8 bar, celk.opr.)
PKD 6
PKD 6
PKD 6
PKD 12
PKD 12
PKD 121
SKD 202
ATMOS PD 400 (pojízdný)
MANNESMANN DEMAG SC 30 DS-2
OVK 280 (900m3/hod, ABS 0.1MPa, PR 1MPa)
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1980
1980
1983
1990
1988
1985
1989
1991
1995
1995
-
dohodou
10.000,35.000,dohodou
35.000,dohodou
40.000,dohodou
dohodou
35.000,45.000,dohodou
60.000,dohodou
90.000,99.000,120.000,dohodou
BO
TU
LB
ST
NA
LB
TP
MB
BO
UH
PS
ST
TP
LB
BM
OL
PS
TP
777
728
546
602
546
602
602
777
777
602
604
568
737
777
581
585
953
412
353
412
353
353
585
661
165
207
858
930
585
204
070
957
303
129
303
129
129
070
244
473
763
522
968
070
951
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
2 JSK 75 ORLÍK (+ tlak.nádoba)
2 JSK 75 ORLÍK
2 JSK 75 ORLÍK (po SO) /4ks/
PKS 4 ORLÍK
PKS 50 ORLÍK (po SO)
PKS 50 ORLÍK
PKS 50/2 ORLÍK
ORLÍK (1 pístový, + tlak.nádoba)
ORLÍK
ATMOS SE 400 (408m3/hod, 45kW, 1.000mth)
2 JVK 120 (160m3/hod, + vzdušník) /4ks/
2 JVK 120 (160m3/hod, 22kW) /2ks/
2 JVK 120 (160m3/hod.) /2ks/
(2 pístový, + tlak.nádoba)
(1 pístový, 10atm, + tlak.nádoba 200l)
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1993
1989
1991
1994
1985
1982
-
7.000,17.000,dohodou
12.000,dohodou
dohodou
dohodou
8.000,17.000,350.000,dohodou
10.000,19.000,5.500,7.900,-
LB
OL
BO
SY
BO
SY
SY
LB
PI
PB
LB
TR
ZL
LB
PR
dobrý
výborný
výborný
dobrý
výborný
dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
málo použ.
vel.dobrý
dobrý
nepouž.
nepouž.
1983
1985
1989
1985
1989
1988
1990
dohodou
15.000,25.000,27.000,50.000,dohodou
dohodou
dohodou
35.000,60.000,85.000,115.000,dohodou
dohodou
KI
BK
BK
ZL
BV
FM
PU
PU
PB
OL
PU
PB
PU
PU
777 132 630 Motor SLAVIA 4 S 90 A (30kW, do el.centrály)
602 353 129 Motor SLAVIA (stabilní, 3 HP, benzin)
602 353 129 Motor SLAVIA (stabilní, 9 HP, diesel)
nový
dobrý
dobrý
1992
-
dohodou
PU
12.000,- SY
15.000,- SY
465 535 298 Generátor vysokofrekv.GV 22 (v .usm r.a výst.jednotky)
dobrý
1983
100.000,- UO
777 048 488 Elektrárna plynová TEDOM 22 (22kW/43kW, vodou chlazená)
dobrý
-
po GO
po GO
po GO
dobrý
75-02
75-02
1979
skup. 052
558
516
516
737
606
558
777
777
602
602
777
602
777
777
765
413
413
930
732
357
132
132
165
776
132
165
132
132
233
603
603
968
699
752
630
630
473
126
630
473
630
630
skup. 053
515
515
417
737
234
234
562
930
783
783
914
968
skup. 054
602
737
602
777
602
737
737
602
602
737
737
602
737
602
602
737
737
602
602
602
737
705
930
353
640
353
930
930
353
353
930
930
353
930
353
353
930
930
353
353
353
930
323
968
129
405
129
968
968
129
129
968
968
129
968
129
129
968
968
129
129
129
968
- ELEKTROCENTRÁLY El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
El.centrála
(1-140kW, úloženky NZ)
(1kW. benzin, 220V)
(4kW, benzin, 220/380V)
(6kW, pojízdná) typ.Slavia
(11kVA)
(12kW, diesel, poj.) DES 12 M
(24kVA, poj.i stab.) typ.Slavia
(36, 48, 73kVA, poj.i stabil.)
(58.4kW, 73kVA, 400V, 50Hz) typ.AM 6 T
(60kW, diesel, pojízd., 20mth) BGC 9104
(140kVA) typ.PDCT 140 (pojízd.)
(160kW, 200kVA, 400V, 50Hz) typ.PDCT 200
(200kVA, pojízd.i stabilní)
(340kVA, pojízdná)
88.000,- ST
- TRANSFORMÁTORY Transformátory olejové (50kVA-10MVA, do 35kV)
Transformátory suché (100-1.600kVA, do 22kV)
Transformátory (100-1.600kVA, 6-35kV)
Transformátor natá ivý BB 86-2 (131kVA)
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
ZN
ZN
TP
ZL
dohodou
dohodou
300,2.400,3.000,2.000,4.000,4.000,3.500,7.000,dohodou
5.000,2.300,2.500,4.000,2.800,2.800,7.000,8.000,8.000,8.000,-
OP
ZL
SY
PI
SY
ZL
ZL
SY
SY
ZL
ZL
SY
ZL
SY
SY
ZL
ZL
SY
SY
SY
ZL
- ELEKTROMOTORY Elektromotory
/200ks/
Elektromotory (+ elní p evodovky)
Elektromotor (1.5kW, 710ot.) typ.AP 312 M 83
Elektromotor (2.5kW, 930ot.) typ.1 K 61x6 MOM
Elektromotor (5.5kW, 970ot.) typ.AP 132 S-42
Elektromotor (5.5kW, 1.440ot.)
Elektromotor (5.5kW, 1.440ot.) typ.M 132 S 04 /2ks/
Elektromotor (5.5kW, 1.450ot.) typ.AP 132-4
Elektromotor (5.5kW, 2.910ot.) typ.AP 112-2
Elektromotor (7.5kW, 960ot.) typ.F 160 M 06
Elektromotory (8-22kW, 965-2.950ot.)
Elektromotor (10kW, 960ot., asynchr.) F 160 M06 506 /2ks/
Elektromotor (10kW, 1.465ot., patk.a p írub.)
Elektromotor (11kW, 970ot.) typ.B3-160 L
Elektromotor (11kW, 980/1.150ot.) typ.BTP 1325 G
Elektormotor (11kW, 2.930ot.) /3ks/
Elektromotor (13kW, 1.460ot.) /2ks/
Elektromotor (15kW, 975ot.) typ.F 180 L06 306 /2ks/
Elektromotor (15kW, 2.910ot.) typ.F 160 MK 02 8195-11
Elektromotor (17kW, 3.500ot.) typ.F 160 MK 02 819 P
Elektromotor (18.5/22kW, 1.450/2.925ot) F 180 L 21
r zné
r zné
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
-
Telefon
602
737
737
737
737
602
737
737
737
602
737
602
602
737
353
930
930
930
930
353
930
930
930
353
930
353
353
930
název stroje (za ízení)
129
968
968
968
968
129
968
968
968
129
968
129
129
968
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
(22kW, 970ot.) typ.A 100 L2A-6 /2ks/
(22kW, 2.935ot.) typ.F 180 M 02
(28kW, 1.455ot.)
(30kW, 978ot.)
(30kW, 1.460ot.)
(30kW) typ.ESKF 200 LA /2ks/
(45kW, 2.970ot.) typ.F 225 M 02
(55/75kW, 1.475ot.) typ.P 250 M /2ks/
(63-270kW, 350-1.500ot.)
(75kW, 2.970ot.) typ.SF 280 52
(120kW, 1.485ot.) typ.MQU
(250kW, 989ot.) typ.2N4 355 2-6 /2ks/
(250kW, 990ot.) typ.ZF 500 S-6 /3ks/
(250kW, 990ot., patk.) 1 AN5 355 Y-6
602 264 026 P evodovky ALBOX 63/80/125 (0.55kW, N1 715, N2 5.7ot./min.)
skup. 055
602
732
546
602
353
602
491
613
412
723
312
324
692
801
303
612
080
301
663
741
539
330
330
777
525
353
899
380
721
192
290
290
213
471
129
204
r.v.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
1976
1963
1963
1975
1979
1979
1961
1994
dobrý
-
cena
okr
3.000,6.000,8.000,9.000,9.000,14.000,13.000,18.000,50.000,32.000,33.000,160.000,160.000,115.000,-
SY
ZL
ZL
ZL
ZL
SY
ZL
ZL
ZL
SY
ZL
SY
SY
ZL
3.000,- AB
- MYCÍ ZA ÍZENÍ Mycí linka TREND 2.400 (portálová, na os.auta)
Mycí za ízení WAP SC 630
Mycí za ízení WAP S 1.000 (vysokotlaké)
Mycí za ízení WAP 1.200
Mycí za ízení STERIMOB
istírna odpadních vod EMA 06 (na my ku aut)
skup. 056
494
603
602
466
466
608
602
602
603
tech. stav
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
1997
1980
-
156.000,30.000,dohodou
16.000,7.000,40.000,-
TA
HB
BO
JE
KV
KH
dobrý
nepouž.
nepouž.
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
1992
1981
1985
1993
1989
1995
dohodou
dohodou
20.000,157.000,165.000,350.000,dohodou
240.000,dohodou
RK
BM
JE
PU
PU
BO
TR
SY
BM
VSB 4 (5 let v provozu)
LUMEX (plynový, 120kW, litinový) /3ks/
SLATINA VVP 250 S (plynový, + ho ák) /2ks/
parní BK 6
parní BK 6
parní BK 6.4 t/h (4.5MW, plyn.ho ák PHZ 420)
parní BK 8.0 t/h – T 80 (5.500kW, plyn.ho ák PHZ 560)
THERMOPAC 1.000 (na LTO, 1.160kW, ho ák TPC 1.000)
AST 400 (na vyjetý olej)
602 874 149 Pr tokový oh íva vody (rozm.15x8.5m)
602 504 528 St edotl.reg.stanice STL RS 500/1/1-416, 1200/1/1-416 /6ks/
602 705 323 Ho ák plynový (nové i použité)
/6ks/
602
352
546
608
602
134
682
412
982
353
023
810
303
040
129
Teplovzd.topení záv sné plynové (jednotky TYP-TOP)
Horkovzdušný agregát na d evo (do haly, ventilátor)
Infratopidlo WILMS VAL 6 /2ks/
Kogen.jednotka na LTO (p íp.zem.plyn, výkon 90kWh)
Kamna akumula ní
606
777
602
602
655
620
272
733
570
010
153
337
Ventilátor RSCZ 560 (254kg, + el.motor 6.7kW, 1.450ot.)
Ventilátor VAN 610 (380V)
/23ks/
Ventilátor (pr m.1m, el.motor 3kW, 900ot.) /18ks/
/4ks/
Ventilátory (pr m.1m)
476
603
608
602
602
209
894
982
782
874
129
483
040
658
149
Odlu ova suchý vírový SVD 2-1000 (el.mot., ventilátor)
Odsávací za .POC 14, POC 20 /6ks/
Odsávací za .(4.000m3/hod, kompl., + filtry)
Odsava OZ 360
Odsava AKR (520WH, rozm.50x50cm, kuchy ský)
skup. 057
/2ks/
dobrý
dobrý
r zné
-
1.800,- PI
dohodou
TR
dohodou
OP
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
2002
-
dohodou
23.000,dohodou
dohodou
6.000,-
PI
SO
BO
CB
SY
dobrý
dobrý
nepouž.
po GO
1989
1990
dohodou
dohodou
1.000,8.000,-
AB
MO
CB
HO
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1992
1992
1982
-
60.000,dohodou
dohodou
6.000,1.500,-
MO
CH
CB
PR
PI
výborný
2000
2.390.000,- PI
- MIX -
603 199 980 MAN 32.364 8x4 MIX (9m3, nást.STETTER, 89.000km)
603 540 924 Tatra 815 MIX AM 369
dobrý
1989
300.000,- BE
606 414 307 Tatra 148 MIX AM 368 (po GO mot., opr.p evod.)
dobrý
1982
70.000,- LT
betonové sm si)
dobrý
1990
dohodou
PS
dobrý
dobrý
-
dohodou
dohodou
ZL
TA
607 213 559 Liaz - MIX ADM 337 (domícháva
606 908 571 Kontejnerová nástavba domícháva e
602 270 963 P evodovka míchacího za ízení AM 368
skup. 058
602 342 108
603 376 258
777 255 267
-
ERPADLA BETONU -
erp.betonu PUTZMEISTER SP 11 DMR
erp.betonu PUTZMEISTER
erp.betonu a maltových sm sí (p ív s za os.i nákl.auto)
vel.dobrý
dobrý
dobrý
2000
1985
-
603 529 583 Betonárka SB 20 (po GO)
vel.dobrý
-
dohodou
777 166 620 Mícha ka SMA 250 + mech.lopata NSM 100
777 585 070 Mícha ka (60l, stavební)
dobrý
dobrý
-
dohodou
PE
5.500,- LB
skup. 059
dohodou
AB
150.000,- LN
100.000,- AB
- BETONÁRKY, MÍCHA KY, VIBROLISY DO
603 753 898 Zásobník cementu (16t)
dobrý
1987
dohodou
602 463 989 Omíta ka strojní HR 6
728 953 957 Omíta ka strojní TURBOSOL B 28
777 567 560 Omíta ka P 13 (po repasi)
nová
dobrý
vel.dobrý
1996
120.000,- SO
30.000,- OL
55.000,- OL
603 181 292 Vibrátor PERLES
vel.dobrý
1997
777 166 620 Vibrolis (vibra ní st l + formy na zám.dlažbu)
nepouž.
603 753 898 Bádie na beton
-
UO
dohodou
BM
dohodou
PE
nepouž.
1988
dohodou
603 181 292 Bu ky UNIMO (sestava 12ks, v .sociálních)
602 353 129 Bu ka stavební (5x2.5m)
602 789 016 Bu ka mobilní (5.3x2.5m, nové palubky, izolovaná)
výborný
dobrý
dobrý
1992
-
dohodou
BM
25.000,- SY
dohodou
ZL
602
608
608
606
602
602
777
602
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1960
-
7.000,dohodou
dohodou
17.000,20.000,25.000,28.000,40.000,-
skup. 060
175
228
982
937
463
463
333
720
997
633
040
474
989
989
228
990
UO
- MARINGOTKY, BU KY, HALY -
Maringotka
Maringotka
Maringotka
Maringotka
Maringotka
Maringotka
Maringotka
Maringotka
1osá
2osá
2osá
2osá
2osá
2osá
2osá
2osá
/3ks/
(otevírací st na)
(štábák, plná výbava, bez TP)
(la ková)
KAROSA
(7x2.5m, vybav., možn.dovozu)
(d ev ná, akum.kamna, el.p ípojka)
603 875 087 Hala ocelová (15x6x3.5m, opláš .pozink.plech)
Kubišova 1230
674 01 T ebí
tel. 602 525 471
p.Kosmák
e-mail:
[email protected]
NABÍDKA:
KOTEL BK - 8
rok výroby: 1989
Název kotle:
- KOTLE VZDUCHOTECHNIKA Kotel
Kotel
Kotel
Kotel
Kotel
Kotel
Kotel
Kotel
Kotel
T EBÍ SKÁ
TEPELNÁ
SPOLE NOST s.r.o.
dobrý
-
ME
OL
CB
AB
SO
SO
KD
BM
80.000,- HB
BK 8,0t/h - T80 s p edeh íváním
Pracovní p etlak: 1,22 Mpa
Teplota páry: 220 C°
Výkon kotle: 5 500 kW
Osazeno ho ákem:
PHZ 560 o výkonu 6500 kW
NOVÝ MOTOR
TATRA BETA 1.3 GLS
POPTÁVKA:
nádradní díly
na Tatru 815:
- erpadlo olejové
3stup ové
.442070200254)
- Kryt motoru
držák filtru
.442983361754
výztuha filtru
.442989301204
výztuha filtru
.442989301214
trubka rozp rná
.442050772274
rámek
.442987950284
filtr
.442979050174
pás t snící
.442954164034
držák zadního krytu
.442989361164
držák levého krytu
.442989361204
kryt zadní
.442989361224
zást rka kardanu
.442965050564
kryt zadní
.442989361244
lišta
.442965210544
kryt
.442989362504
Telefon
název stroje (za ízení)
602 118 659 Montovaný d m LIKUS (6 místností, kuchy ka, sociál.za ., chodba)
skup. 061
tech. stav
r.v.
cena
okr
dobrý
1987
dohodou
CB
- VÝTAHY, KLADKOSTROJE -
603
546
546
602
546
602
728
546
546
546
546
777
753
412
412
314
412
457
953
412
412
412
412
585
898
303
303
700
303
175
957
303
303
303
303
070
Stavební výtah VS 6
Stavební výtah VS 6
Stavební výtah VS 6.5
Stavební výtah WBT 5-600 (650kg)
Stavební výtah WBT 5-600
/3ks/
Výtah NOV 1.000 D (1t nebo 12 osob, dosah 40m)
Výtah ZREMB 1.000
Vrátek PV 50 D (s výložníkem) /2ks/
Vrátek stavební SVK 250 (okenní)
Vrátek stavební EVL 250 (po SO)
Vrátek stavební EVL 300 (po SO)
Vrátek stavební (okenní)
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
1988
1984
1990
1987
1982
-
dohodou
dohodou
dohodou
50.000,dohodou
dohodou
70.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
13.000,-
UO
BO
BO
RK
BO
ST
OL
BO
BO
BO
BO
LB
382
469
417
382
469
602
228
311
562
228
311
705
728
237
914
728
237
323
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
Kladkostroj
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
nepouž.
r zné
1975
1996
1987
-
6.000,dohodou
7.000,8.000,dohodou
dohodou
PI
CR
TP
PI
CR
OP
602 539 303 P ív s.plošina BÖCKER (teleskop., zdv.22m, pokr.leas.)
602 148 078 Pojízdná pracovní plošina PP 15 T (15m, tažená)
582 334 438 Pojízdná pracovní plošina PPP 48
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1988
1994
1988
dohodou
OL
250.000,- CB
dohodou
PV
602 782 658 Zvedací za ízení PMSP 200
dobrý
skup. 062
602
603
582
602
602
602
602
602
733
437
386
353
353
353
353
353
337
881
310
129
129
129
129
129
R 2/II (250kg, zdv.2m, elektr., hm.80kg)
T 10.1 (500kg, zdv.12m, elektr.)
Z 100 BRANO (5t, ru ní, et zový)
BALCANCAR L II 50 (5t, elektr.)
15110636 MT (5t, zdv.12m, el., mikrozdv.)
(elektrický, mikrozdvih) /12ks/
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
roz ezávací HOLZMA (podél. ez.5.4m)
pásová kmenová PILOUS CTR 700 (pokra .leasingu)
pásová na d evo PPN 801
pásová na d evo DRSA 63
pásová na d evo (pr m.800mm)
okružní (stolová, litinová, tesa ská, 4kW)
formátovací KTM
kotou ová modelá ská
v provozu
výborný
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
602 471 955 Katr (pr m.35cm, dl.8m, na kolejích)
602 789 016 Katr RE 710 (pr m.71cm, litin., kompl., 10kW)
dobrý
dobrý
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
556
602
352
571
777
602
602
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
nepouž.
dobrý
dobrý
nový
výborný
v provozu
výborný
353
353
353
733
353
353
733
353
353
353
353
353
733
740
353
682
633
740
733
733
129
129
129
337
129
129
337
129
129
129
129
129
337
547
129
810
194
796
337
337
-
25.000,- PR
- STROJE NA D EVO -
Srovnáva ka HSA 63 (ší .600mm)
Srovnáva ka DYSG 3 (s protahem)
Srovnáva ka RFS 40
Srovnáva ka (ší .500mm, TOS Svitavy)
Protahova ka DSMD 63 (ší .600mm)
Protahova ka (výr.Chudý, ší .600mm)
Protahova ka (ší .800mm, TOS Svitavy)
Dlaba ka DWLA
Fréza LIGMET FVS
Fréza spodní (s podava em)
Podava na spodní frézu MW 102
Soustruh kopírovací na d evo (1.000/5mm, dom.výroba)
Doustr.form. FSDN 160 (TOS Svitavy)
Lis truhlá ský (hydraulický, 2.5x4.5m)
/2ks/
St l truhlá ský
Štípa polen (hydraul., polena pr m.6cm, dl.60cm)
Štípa polen (hydraul.)
Vakuová suška eziva ASZ-KVT 1200
Kont.pa i ka d eva (v .vyvíje e páry)
Cinkova ka Pionýr
728 031 016 Za .na výr.palet (zkrac.a sámovací pila, katr
728 031 016 Za .na výr.palet (kladiva, formy, kompresor)
1958
1981
1972
1993
1989
1993
1986
1990
1993
1991
1999
1965
150.000,80.000,32.000,28.000,18.000,15.000,21.000,40.000,-
HO
JI
PV
SY
SY
SY
SY
SY
15.000,- CB
dohodou
ZL
38.000,45.000,55.000,60.000,65.000,33.000,60.000,24.000,90.000,35.000,23.000,16.000,150.000,160.000,1.500,25.000,20.000,dohodou
200.000,25.000,-
SY
SY
SY
HO
SY
SY
HO
SY
SY
SY
SY
SY
HO
NJ
SY
SO
VS
PE
HO
HO
dobrý
dobrý
-
dohodou
dohodou
PJ
PJ
602 118 659 Silo na piliny (18m3, bezjisk ivé odsávání)
dobrý
1988
dohodou
CB
602 824 659 Lis na d ev né brikety BOGMA (pístový, 4-5q/hod)
dobrý
-
skup. 063
602
602
602
602
602
602
602
602
777
602
355
355
355
705
355
355
355
355
559
355
702
702
702
323
702
702
702
702
434
702
et zový)
1990
2001
1988
1966
-
Zvedák (2t, 1 sloupový, el.mechanický)
Zvedák (2t, mobilní, el.mechanický)
Zvedák (2.5t, 2 sloupový, el.mechanický)
Zvedák EZ 1641 (16t, 4 sloup., na nákl.auta)
Zvedák kanálový (12t, elektrohydraul.)
Zvedák kanálový (10t, ru ní)
Zvedák kanálový (2t, pneumatický)
Zvedák n žkový (2.5t, hydraulický)
Zvedací plošina HB 1.200
Podp ry pro mont.a demontáž agregát (0.5-10t)
581 204 951 Sloup.rameno oto né (+ kladk., 400kg, zdv.4m, ru .pojezd)
606 622 228 Sloup.oto ný je áb (+ kladk., 500 a 1.000kg) /2ks/
602
602
606
284
284
321
777
284
602
602
602
602
603
602
777
284
776
777
284
284
737
581
463
353
942
005
005
724
585
005
526
463
526
175
798
175
585
005
832
112
890
005
930
204
989
129
390
405
405
995
070
405
740
989
740
997
398
997
070
405
523
772
447
405
968
951
350.000,- ST
- DÍLENSKÉ STROJE -
Svá e ka WTU 315
Svá e ka WTU 315
Svá e ka WTU 315-3 /za 2ks/
Svá e ka WTU 315-30
Svá e ka KS 200 (v .kabel )
Svá e ka KS 250
Svá e ka KS 320 Triodyn
Svá e ka KS 350
Svá e ka KS 350
Svá e ka UTA 200
Svá e ka UTA 315
Svá e ka MA 315 (argonová, po GO)
Svá e ka MA 315
Svá e ka DG 320 (diesel, mot.Zetor 3 válec)
Svá e ka bodová BP 80/2
Svá e ka argonová W 315.12 VIGATRON (stolní)
Svá e ka ARISTOTIG LTN 200 (sva .v ochr.atm.TIG)
Svá e ka CO 2 (445A, vodou chlaz., podava drátu) /2ks/
Svá .za .REHM 360 G (ochr.atm., ist.sva .AL, WIG)
Suši ka elektrod vozíková (380V, na 12 sad)
Elektrody (r zné)
Polohovadlo ŽDAS (v .vále kové dráhy)
nový
nový
nový
výborný
nový
nový
nový
nový
výborný
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
nut.oprava
vel.dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
nový
nepouž.
dobrý
výborný
dobrý
1990
1979
1986
1988
1989
1987
1995
2002
1999
1989
dohodou
dohodou
dohodou
115.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
52.000,dohodou
HB
HB
HB
OP
HB
HB
HB
HB
FM
HB
10.000,- PR
dohodou
AB
4.000,4.000,4.500,12.500,8.000,5.000,6.000,3-4.000,6.000,8.000,11.300,9.000,25.000,9.000,20.000,9.000,39.000,dohodou
129.000,2-4.000,dohodou
15.000,-
SO
SY
JI
AB
AB
KO
LB
AB
PR
SO
PR
ME
ZN
ME
LB
AB
SY
JN
AB
AB
ZL
PR
Telefon
tech. stav
r.v.
výborný
výborný
výborný
dobrý
nové
nové
dobrý
1988
1975
494 384 121 Nabíje ka TAN-U (na vys.vozíky i automobily)
dobrý
1988
15.000,- RK
284 005 405 Startovací vozík SZ 1.000 (na nákl.auta)
602 723 612 Startovací vozík s nabíje kou APS 55 M
dobrý
dobrý
1982
15.000,- AB
16.000,- JE
602
602
602
606
766
261
261
830
143
080
080
045
Stahovák
P ezouva
Vyvažova
Vyvažova
nut.oprava
výborný
výborný
nepouž.
1989
1990
20.000,dohodou
dohodou
45.000,-
PR
PB
PB
JN
602
602
602
602
737
737
382
284
602
284
267
267
267
267
930
930
228
005
267
005
115
115
115
115
968
968
728
405
115
405
Sv rák strojní SVS 100 (záruka 6 m síc )
Sv rák strojní SVS 125 (záruka 6 m síc )
Sv rák strojní SVS 160 (záruka 6 m síc )
Sv rák strojní SS 300
/2ks/
Sv rák strojní L 230 a 250mm
Sv rák strojní oto ný L 200mm /3ks/
Sv rák strojní (na stojanu, ší .200mm)
/více ks/
Sv rák strojní
Sv rák t menový ST 160
Desky upínací (litinové, pod sv rák)
nový
nový
nový
dobrý
dobrý
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1981
1973
-
6.590,7.860,9.600,8.950,4.000,7.000,5.000,dohodou
5.900,4.000,-
PM
PM
PM
PM
ZL
ZL
PI
AB
PM
AB
596 620 433 Práškovací linka KOMAXIT (rozm.výr.1.3x1.3x2.7m)
381 292 503 Práškovací linka WAGNER (komplet.)
602 339 703 Prášková lakovna ICAB TRINCO (komplet.)
v provozu
dobrý
dobrý
1992
1989
606
549
605
606
dobrý
výborný
výborný
výborný
1990
-
dobrý
dobrý
dobrý
1984
602
602
602
602
602
602
602
705
705
241
705
355
355
705
732
271
263
804
název stroje (za ízení)
323
323
526
323
702
702
323
699
026
891
797
Zkuš.stolice p evod.sk íní Liaz
Zkouše ka starter EFAL BOSCH
Testovací p ístroj ELKON U 400
Tester WABCO na ABS a ASR
/2ks/
Za ízení pro zjiš .v lí ízení (na os.auta)
Za ízení pro zjiš .v lí ízení (na nákl.auta)
Hydraulická brzda U 1 30 SCHENK
pneu (na nákl.vozidla)
ka pneu F-std-40
ka pneu FUTURA (výr.FAIP)
ka pneu (na os.auta)
Tryskací stroj TMSO 2.4/2
Tryskací stroj TMSO 2.4/4 (stolový)
Tryskací za .PBA 08-2 (vlast.odsáv.abraziva, p ísluš.)
Tlakový zásobník barev (50l, + míchací za .)
474 684 483 Pec kalící HG 17/9 (35kW, 300x600x800mm)
603 570 447 Pec RNO 4.5.6.3/10 (elektr., 20-1.200°C, náhr.spirály)
382 228 728 Pec RNO 4.5 6.5/10 (elektr., 65x50cm, 960°C, 18kW)
100.000,75.000,180.000,dohodou
dohodou
dohodou
60.000,-
okr
OP
OP
AB
OP
HB
HB
OP
2.900.000,- OV
1.250.000,- TA
dohodou
CR
130.000,dohodou
dohodou
dohodou
BV
BM
BO
FM
5.000,- CV
20.000,- PU
25.000,- PI
603 570 447 Kompletní vybavení kovárny
dobrý
606 622 228 Automat na h ebíky THA 40/120
549 271 026 Automat na h ebíky THA 40/120 A
dobrý
výborný
1980
1995
140.000,- AB
dohodou
BM
nový
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
málo použ.
nová
1998
1966
1969
-
25.000,69.000,35.000,12.000,60.000,4.000,dohodou
9.000,-
SO
PB
PR
PR
PR
LB
FM
ZR
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
výborný
vel.dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1985
1971
2002
2002
1962
1966
1967
1985
1987
1965
1987
1990
1988
1992
1961
1952
1974
1979
1961
1950
1970
1962
1952
1963
1965
1964
1980
1983
1984
1984
1986
1990
1985
1974
1974
1974
1974
1967
1964
1986
6.000,7.500,8.000,7.000,30.000,25.000,22.270,35.700,14.000,16.000,23.000,25.000,20.000,23.000,35.000,28.000,38.000,70.000,67.000,27.000,25.000,25.000,30.000,35.000,49.000,63.000,68.000,75.000,55.000,55-60.000,65.000,78.000,82-87.000,85.000,199.000,250.000,245.000,250.000,250.000,300.000,298.000,260.000,62.000,55.000,60.000,dohodou
765.000,300.000,120.000,180.000,60.000,-
LB
LB
LB
ZL
PR
PR
PM
PM
PI
PI
PI
AB
JN
SY
PR
JN
AB
PM
PM
AB
SY
PR
PR
AB
AB
AB
AB
AB
PR
AB
AB
AB
AB
PR
PR
AB
PM
PR
PM
PM
PM
AB
AB
AB
AB
AB
PM
PM
CV
PR
PR
352
318
602
602
602
777
606
606
672
626
782
782
782
585
804
719
164
851
658
658
658
070
797
595
Odmaš ovací stroj OSV 01 P (467kg, 0.15m3) /3ks/
Odst edivka horizontální CHC 61-A (nápl 50kg)
Ševingovací stroj OS 30
Stroj trhací a kladivo rázové U 32
Zab háva ka ozubených kol ZLK 500
Navíje ka traf stolní ADAST
Mazací lis AG 3 (výr.NDR, + ND)
Hydraulická jednotka
/3ks/
skup. 064
777
777
777
777
602
602
602
602
382
382
382
606
606
602
602
606
606
602
602
284
602
602
581
284
284
284
606
284
602
284
284
602
284
602
581
284
602
602
602
602
602
602
284
284
284
284
602
602
474
581
581
585
585
585
213
782
782
267
267
228
228
228
622
830
353
782
830
622
267
267
005
353
782
204
005
005
005
622
005
782
005
005
220
005
782
204
005
267
782
267
267
267
220
005
005
005
005
267
267
684
204
204
070
070
070
888
658
658
115
115
728
728
728
228
045
129
658
045
228
115
115
405
129
658
951
405
405
405
228
405
658
405
405
865
405
658
951
405
115
658
115
115
115
865
405
405
405
405
115
115
483
951
951
-
cena
25.000,- PU
- KOVO VRTA KY Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
stolová (litinová, výr.Jihokov)
stolová (litinová, výr.Jihokov)
stolová (litinová, výr.Jihokov)
stolová V 10 /4ks/
stolová V 16
stolová FK 20
stolová TB 10 STW (12-40mm, 500-3.000ot., 230V)
stolová TB 13 STW (15-40mm, 400-4.500ot., 230V)
sloupová V 16
sloupová VS 16 (morse 2, hl.vrt.125mm)
sloupová V 20
sloupová V 20
sloupová VS 20
sloupová VS 20 A (morse 3, s chlazením)
sloupová VS 20 A
sloupová VS 32
sloupová VS 32 B
sloupová VS 32 B (pr m.30mm, GO-2002)
sloupová VS 32 B (chlazení)
sloupová V 40
sloupová V 50 (morse 5, s chlazením)
sloupová PK 203
sloupová 4 GCO-R (jednov et., morse 4)
adová V 10/4 A
adová V 20/2
adová V 20/3
adová V 20/3 A (v .závito ezu)
adová V 20/3 A
radiální VR 4
radiální VR 4
radiální VR 4
radiální VR 4 A
radiální VR 4 A (GO-78)
radiální VR 8
radiální VR 84 A
radiální VO 50/1.250
radiální VO 50/1.250 (chlazení, kostka)
radiální VO 50/1.600
radiální VO 50/1.600 (chlazení, kostka)
radiální VO 50/1.600 (chlazení, kostka)
radiální VO 50/1.600 (sklop.kostka)
radiální VO 63/2.000 (kostka)
radiální RF 22 A (obd.VR 4 A, GO-99)
radiální RF 50/1.250
radiální RF 50/1.600
radiální RFH 75
sou adnicová WKV 63 (ISO 40)
sou adnicová 2 A 450 (st.650x1.100mm)
sou adnicová BKOE (GO-77)
sou adnicová BKOE 630/1.000
vícev etenová BMXG 60.000
Telefon
tech. stav
r.v.
E2 R2 (18/23mm, MK2, 250-4.000ot.)
E4 (30/35mm, MK3, 80-1.600ot.)
M4 ST MV (30/35mm, MK3, 125-2.000ot.)
P 40 STG PV (35/40mm, MK4, 100-2.000ot.)
P 30 ST (25/30mm, MK3, 125-4.000ot.)
M3 ST MV (25/30mm, MK3, 125-4.000ot.)
nový
nový
nový
nový
nový
nový
2002
2002
2002
2002
2002
2002
602 267 115 Rychlovrta ka TB 4 STW (4mm, 1.500-10.000ot., 230V)
602 267 115 Rychlovrta ka TB 8 STW (8mm, 1.000-11.000ot., 230V)
nový
nový
2002
2002
46.920,- PM
67.660,- PM
602 267 115 Vrtací a závito ezný stroj SB P 23 STE (M16, 18/23mm)
nový
2002
259.760,- PM
602 353 129 Vrta ka ru ní NAREX EV 023 D (morse kužel)
dobrý
N
602
581
602
602
581
602
581
602
602
602
602
581
602
602
e-mail: [email protected], http://www.truc.cz
tel.: 603 199 980, 382 521 205, fax: 382 526 191
NTH 3.150/2,5 mm
147.000,-K +DPH
ŽKY TABULOVÉ HYDRAULICKÉ
602
602
602
602
602
602
267
267
267
267
267
267
267
204
267
267
204
220
204
267
705
782
782
204
526
705
název stroje (za ízení)
115
115
115
115
115
115
115
951
115
115
951
865
951
115
323
658
658
951
740
323
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
Vrta
ka
ka
ka
ka
ka
ka
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
Vyvrtáva
SB
SB
SB
SB
TB
TB
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
horizontální W 9 A (NS 114)
horizontální W 160 HC (+ p ísluš.)
horizontální WD 250 (GO-83)
horizontální WH 10 NC (NS 260)
horizontální WH 63
horizontální WH 63
horizontální WH 80
horizontální WHN 13.8 C (NS 670, ISO 50)
horizontální H 80
sou adnicová WKV 100
sou adnicová WKV 100
sou adnicová MIKROMAT 9 B BKOZ
kotlová VRM 50 A
ojnic T 150 SCHAU
608 713 255 Zar.a navrtávací stroj FXLZD 160
284 005 405 Navrtáva ka FLZD 160 (+ p ísluš.)
skup. 065
284
474
602
602
602
777
284
602
602
602
602
606
602
777
602
321
602
581
602
485
558
602
581
602
602
549
581
284
737
284
556
602
352
284
284
777
602
777
284
602
602
474
602
474
777
284
602
602
284
602
602
602
606
352
777
606
602
485
581
581
581
581
581
284
284
602
602
284
005
684
267
220
782
585
005
267
267
267
267
622
267
585
220
724
267
204
782
152
321
267
204
782
729
271
204
005
479
005
764
782
672
005
005
585
267
585
005
267
267
684
782
684
223
005
267
267
005
782
267
267
622
672
585
719
353
152
204
204
204
204
204
005
005
782
267
005
405
483
115
865
658
070
405
115
115
115
115
228
115
070
865
995
115
951
658
697
648
115
951
658
490
026
951
405
283
405
446
658
164
405
405
070
115
070
405
115
115
483
658
483
319
405
115
115
405
658
115
115
228
164
070
595
129
697
951
951
951
951
951
405
405
658
115
405
585
815
005
005
005
070
241
405
405
405
72.760,104.040,168.300,289.000,135.660,160.820,-
okr
PM
PM
PM
PM
PM
PM
3.000,- SY
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
vel.dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
1981
1988
1955
1988
1970
1980
1965
1989
1963
1986
1974
1989
-
430.000,dohodou
700.000,dohodou
155.000,350.000,179.000,dohodou
dohodou
1.000.000,380.000,490.000,45.000,190.000,-
PM
PR
PM
PM
PR
AB
PR
PM
OP
PR
PR
PR
PR
OP
dobrý
dobrý
1975
1974
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
nut.oprava
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
dobrý
dobrý
nový
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1978
1980
1975
1963
1960
1962
1966
1970
1985
1986
1978
1987
1964
1977
1985
1973
1988
1974
1962
1965
1966
1965
1957
1970
1988
1967
1979
2002
2002
2002
1971
1960
1968
1991
1989
1950
1953
1957
1958
1950
1962
1970
-
150.000,55.000,130.000,150.000,160.000,58.000,82.000,90.000,99.000,90.000,95.000,240.000,130.000,65.000,95.000,9.000,20.000,89.000,145.000,120.000,90.000,261.000,59.000,125.000,91.000,dohodou
19.000,88.000,62.000,120.000,dohodou
5.500,65.000,6.000,9.000,6.500,6.120,1.500,8.000,29.070,41.820,45.000,55.000,50.000,87.000,40-55.000,50.000,85.500,60.000,155.000,75.000,25.000,29.000,18.000,12.000,70.000,17.000,10.000,70.000,110.000,149.000,149.000,79.000,12.000,27.000,5.000,585.000,4.000,-
AB
CV
PM
AB
PR
LB
AB
PM
PM
PM
PM
AB
PM
LB
AB
KO
PM
PR
PR
LB
FM
PM
PR
PR
VS
BM
PR
AB
PE
AB
NJ
PR
SO
AB
AB
LB
PM
LB
AB
PM
PM
CV
PR
CV
PI
AB
PM
PM
AB
PR
PM
PM
AB
SO
LB
ZR
SY
LB
PR
PR
PR
PR
PR
AB
AB
PR
PM
AB
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1962
1969
85.000,99.000,68.000,58.000,80.000,-
LB
KM
AB
AB
AB
dohodou
OP
80.000,- AB
- KOVO BRUSKY Bruska rovinná BPV 40/2.000 (svislá)
Bruska rovinná BPV 300/1.000
Bruska rovinná BPV 300/1.000 (chlazení, magnet)
Bruska rovinná BPV 300/1.000
Bruska rovinná BPV 300/1.500 (SO-2002)
Bruska rovinná BPH 20
Bruska rovinná BPH 20
Bruska rovinná BPH 20 (chlazení, magnet)
Bruska rovinná BPH 20 (vodorovná, magnet, GO-87)
Bruska rovinná BPH 20 NA (nástrojá ská, magnet)
Bruska rovinná BPH 20 NA (nástrojá ská, magnet)
Bruska rovinná BPH 320 A (+ p ísluš., GO-92)
Bruska rovinná BRH 20.02 (chlazení, magnet)
Bruska rovinná HÖCKERT (+ magnet, vel.200mm)
Bruska rovinná MATRA 600x300
Bruska rovinná SAMSON
Bruska hrotová BH 25 A/630
Bruska hrotová BH 25/1.000 (univerz., GO-93)
Bruska hrotová BH 25 A/1.000 (GO-91)
Bruska hrotová BHU 25
Bruska hrotová BHU 32/1.000 (vnit .brouš., v .fortuny)
Bruska hrotová BHU 32 A/1.000 (univerz.)
Bruska hrotová BUA 20 (univerzální)
Bruska hrotová BUA 31/1.000 (univerz., GO-90)
Bruska hrotová B 40 U/1.000 (univerz.)
Bruska hrotová B 40 U/2.000 (univerz., repase 2001)
Bruska hrotová 1 U Kamení ek (pr m.255mm)
Bruska bezhrotá BB 10 (GO-79)
Bruska bezhrotá BBZ 60
Bruska bezhrotá SASL 125
Bruska bezhrotá 3 M 183 A
Bruska dvoukotou ová BNT 34 (stojanová)
Bruska dvoukotou ová BNT 34 (silná, stolní, 380V)
Bruska dvoukotou ová BAD 20
Bruska dvoukotou ová B 40
Bruska dvoukotou ová (stojanová, velká)
Bruska dvoukotou ová TS 175 SL (stolní)
Bruska dvoukotou ová ELKO (stolní)
Bruska stolová BM 350
Bruska pásová na kov BSM 75 (ší .pasu 75mm)
Bruska pásová na kov BSM 150 (ší .pasu 150mm)
Bruska otvorová WOTAN (GO-80)
Bruska na kulato 2 UD/500 (+ vým nná kola)
Bruska na kulato 5 U
Bruska na kulato (TOS Hostiva )
Bruska nástrojá ská BN 102 (GO-97)
Bruska nástrojá ská BN 102
Bruska nástrojá ská BN 102 (+ p ísluš.)
Bruska nástrojá ská BN 102 A (+ zákl.p ísl., GO-84)
Bruska nástrojá ská BN 102 A (+ p ísluš.)
Bruska nástrojá ská NUA 25 (+ p ísl., obd.BN 102, GO-2002)
Bruska nástrojá ská N 1
Bruska nástrojá ská OU 2 (obd.BN 102, + ást.p ísluš.)
Bruska nástrojá ská SOLID
Bruska na nástroje MACO
Bruska na nože hoblovek a n žek A 11/1.000
Bruska na nože hoblovek HSA 800
Bruska na nože hoblovek
Bruska odvalovací na ozubení MAAG HSS 30
Bruska odvalovací na ozubení MAAG HSS 30 (v .lunety)
Bruska odvalovací na ozubení MAAG SS 30 X
Bruska odvalovací na závity a šneky REISHAUER NRK 2
Bruska na závity EX CELLO
Bruska na pily BP 2
Bruska na vrtáky BNV 80
Bruska na m idla BNM 20 A
Bruska sou adnicová 3 SMO (+ p ísluš.)
Rozbrušova ka stolní
/2ks/
skup. 066
777
603
284
284
284
-
cena
- KOVO LISY Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
hydraulický
hydraulický
hydraulický
hydraulický
hydraulický
CZR 600.1 (600t, nástrojá ský)
CBA 300/63 (300t)
P 6326 (40t)
P 6324 (25t)
PYE 40 S1
Telefon
název stroje (za ízení)
PYE 10
CDC 2.8
(300t, nástrojá ský, TOS Rakovník)
(12-40t, ru ní)
(dílenský)
tech. stav
r.v.
cena
okr
vel.dobrý
dobrý
dobrý
nový
dobrý
1984
1970
1987
dohodou
25.000,68.000,dohodou
35.000,-
OP
AB
LB
HB
JN
608
284
777
602
606
713
005
585
355
830
255
405
070
702
045
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
hydraulický
hydraulický
hydraulický
hydraulický
hydraulický
549
602
284
284
271
577
005
005
026
821
405
405
Lis
Lis
Lis
Lis
výst
výst
výst
výst
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
LE 400 C (GO-2002)
LE 160 C (spod.vyhazova , SO-02)
LEXN 100 C
LEU 100 A
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
1986
1985
1982
1982
1.150.000,580.000,280.000,250.000,-
BM
BM
AB
AB
777
777
602
603
284
284
606
608
284
284
312
602
585
585
220
521
005
005
622
713
005
005
579
267
070
070
865
169
405
405
228
255
405
405
537
115
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
výst
výst
výst
výst
výst
výst
výst
výst
výst
výst
výst
výst
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
edníkový
LENP 63
LENP 63
LENP 63
LENP 63 A (63/min, 10-100mm)
LENP 63 A
LEPA 63 PA
LEN 63 C
LEN 63 C
LENP 40 A
LENP 40 P
LTK 25
LEN 10 C
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1975
1970
1974
1977
1987
1984
1986
1969
1981
1966
1984
76.000,75.000,65.000,75.000,80.000,150.000,160.000,dohodou
64.000,70.000,33.000,89.000,-
LB
LB
AB
TA
AB
AB
AB
OP
AB
AB
KD
PM
602
602
602
608
267
220
526
713
115
865
740
255
Lis
Lis
Lis
Lis
ohra
ohra
ohra
ohra
ovací
ovací
ovací
ovací
CTO 80/2.500
SAFAN 110/4.000 (hydraul.)
LE 100/3.000
LE 100/3.000
výborný
výborný
po GO
vel.dobrý
1990
1989
1983
531.000,590.000,356.000,dohodou
PM
AB
PR
OP
581
581
723
284
284
581
777
204
204
041
005
005
204
585
951
951
861
405
405
951
070
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
Lis
klikový tažný PKZZ I 315.1 (315t)
rota ní kovací RD 330/500
v etenový bezkotou ový F 1730 (100t, výr.Rusko)
ru ní v etenový (15t)
ru ní v etenový (12t)
t ecí v etenový FB 1732
frik ní LFJ 63 (63t)
dobrý
nut.oprava
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1978
1986
1937
1984
1971
2.250.000,980.000,dohodou
22.000,17.000,59.000,38.000,-
PR
PR
NA
AB
AB
PR
LB
dobrý
1985
390.000,- PR
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
nová
nová
nová
nová
nová
nová
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1967
1979
1960
1984
1975
1991
1989
2002
2002
2002
2002
2002
2002
1985
165.000,240.000,150.000,115.000,25.000,90.000,19.000,74.000,43.000,34.000,13.500,44.000,7.990,60.000,100.000,dohodou
dohodou
AB
VS
LB
AB
PR
LB
TR
PU
PU
PU
PU
PU
PU
VS
VS
NA
TA
nová
nová
dobrý
výborný
dobrý
2002
2002
1992
-
39.990,17.000,12.000,260.000,200.000,-
PU
PU
HB
VS
VS
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
nový
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
výborný
1990
1984
1979
1981
1983
1969
2002
1974
1990
1985
1973
1989
550.000,550.000,330.000,290.000,285.000,110.000,27.200,78.000,82.000,120.000,170.000,147.000,-
PM
PR
PR
PR
SY
PM
PU
AB
AB
SO
LB
PI
dobrý
nový
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1985
2002
2002
-
dohodou
300.000,220.000,400.000,75.000,5.000,2.000,-
TA
PU
PU
UH
CV
SY
PR
nové
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
vel.dobrý
2002
1975
1976
1989
12.000,55.000,12.000,35.000,25.000,59.000,156.000,8.500,dohodou
PU
AB
AB
HB
AB
AB
PR
SO
PI
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nová
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
výborný
1983
1986
1975
1972
-
dohodou
10.000,15.000,19.000,9.000,4.000,6.000,10-12.000,25.000,8.000,19.500,-
KI
LB
PR
PR
AB
JN
OL
AB
PR
KD
PR
581 204 951 Manipulátor k lis m ZFS 400 DZ (kolejový)
skup. 067
- KOVO OHÝBA KY, ZAKRUŽOVA KY -
606
602
777
606
602
777
568
603
603
603
603
603
603
602
602
603
381
622
746
585
622
782
585
858
806
806
806
806
806
806
746
746
806
211
228
609
070
228
658
070
522
182
182
182
182
182
182
609
609
291
059
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
Ohýba
603
603
603
602
602
806
806
243
746
746
182
182
344
609
609
Zakružova
Zakružova
Zakružova
Zakružova
Zakružova
skup. 068
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
ka
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
plechu
ka
ka
ka
ka
ka
XOM 2.050/4 B
XOM 2.000/6 B
XOM 2.000/4
XONM 2.000/2 A (hydraul.)
XO 1.000/3 A (SO-2002)
XK 2.000/2 A (+ p ísluš.)
XK 2.000/2 (ru ní)
RO 3.000/0.8
OR 2.500/0.8
OR 2.000/1
OR 1.000/1.5
RO 2.000
RO 1.000/0.8
(3.000/1.5mm)
(2.520/2mm)
(2.000/2mm, hydraul.)
(tl.2mm)
RZ 2.000/1
RZ 1.000/1
XZ 100/2
XZM 2.000/8
(2.500/8mm)
- KOVO N ŽKY -
602
581
602
581
603
602
603
606
284
352
777
382
267
204
782
204
538
267
806
622
005
672
585
521
115
951
658
951
137
115
182
228
405
164
070
830
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
tabulové
tabulové
tabulové
tabulové
tabulové
tabulové
tabulové
tabulové
tabulové
tabulové
tabulové
tabulové
381
603
603
723
474
602
602
211
806
806
081
684
353
782
059
182
182
045
483
129
658
N
N
N
N
N
N
N
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
padací
padací
padací
padací
padací
pákové
pákové
603
284
284
603
284
284
602
352
382
806
005
005
243
005
005
526
672
521
182
405
405
344
405
405
740
164
830
N
N
N
N
N
N
N
N
N
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
žky
p enosné NPP 1.000/1
profilové NUD 500/20
profilové NUR 135/10
profilové NPM 10
profilové NPM 10
profilové H 5222 A
profilové PEDINGHAUS 200/20
profilové (ru ní, obd.NPM 10, nové nože)
na betoná ské sít (ší .3.150mm)
skup. 069
558
777
581
581
284
606
585
284
602
312
602
765
585
204
204
005
830
052
005
782
685
526
233
070
951
951
405
045
445
405
658
091
740
CNTA 3.150/25 (el.doraz)
CNTA 3.150/16 (+ náhr.nože a pev.doraz)
NTA 3.150/10
NTA 3.150/10 A
NTA 3.150/10 A (el.mechan.)
NTE 2.000/4 (ru .zad.doraz)
NTM 1.000/2
NT 1.000/4 (zadní doraz)
ND 3314 G (1.600/2.5mm)
ND 3314 G (1.600/2.5mm, náhr.nože)
NG 5 (2.500/5mm)
(3.150/2.5mm, hydraul.)
DLT 4/3.050 (výr.Ma arsko)
EPN 2.000/2
EPN 2.000/1
(dl.4.000mm, hydraulické)
(2.000/3mm, mechanické)
(ru ní, velké)
(ru ní)
- KOVO PILY,
Pily
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
EZACÍ STROJE -
na kov (rámové, kotou ové) /více ks/
kotou ová PKA 35 (automat.)
kotou ová PKA 35 (automat.)
kotou ová BTC 50 (max.pr m.180mm)
okružní na hliník (stolní)
rámová PR 20
rámová PR 20
rámová PR 20
rámová PR 20 (GO-99)
rámová PR 30 (po GO)
rámová PR 30
Telefon
602
581
546
602
602
352
606
602
284
782
204
412
290
353
688
732
782
005
název stroje (za ízení)
658
951
303
856
129
271
699
658
405
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
Pila
rámová
rámová
rámová
rámová
rámová
rámová
pásová
pásová
pásová
PR 30 (GO-99)
KASTO 210/240 (pr m.210mm)
na kov XH 25 M (výr.Bulharsko)
na kov (strojní)
na kov (strojní, malá)
na kov (200-320mm)
/3ks/
IMET BS 280/60 SH
SU 4
8 A 531
602 526 740 ezací stroj RS 131
777 748 201 Plasmové ezací za .GOODWIN P 20 (do tl.50mm)
602 526 740 PLASMA CLOOS 30/60
skup. 070
tech. stav
r.v.
cena
okr
výborný
dobrý
špatný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1989
1980
1972
1980
25.000,15.000,dohodou
15.000,8.000,2.000,40.000,45.000,48.000,-
výborný
dobrý
výborný
1992
16.500,- PR
dohodou
MO
48.500,- PR
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1981
140.000,- PM
1968
90.000,- PT
1981
115.000,- PR
1982
135.000,- PR
1987
85.000,- PR
65.000,- JN
1977
84.200,- KO
1953
72.000,- AB
1967
65.000,- PM
74.000,- AB
1974
dohodou
PM
77.000,- AB
1967
70.000,- ZR
110.000,- AB
1973
80.000,- VS
1983
70.000,- JC
1966
90.000,- BV
1983
dohodou
BV
62.000,- SY
61.000,- AB
1969
56.000,- ZR
1962
60.000,- AB
1957
68.000,- AB
1972
69.000,- AB
90.000,- PM
1974
95.000,- PR
1980
39.000,- PR
1958
45.000,- PR
310.000,- PR
75.000,- SY
60.000,- VS
60.000,- PV
1953
79.000,- PR
1974
74.000,- AB
230.000,- PM
1967
220.000,- PM
1974
125.000,- CV
1984
dohodou
PM
1984 3.800.000,- PR
1984 4.500.000,- PR
1990
130.000,- PM
1985
90.000,- PR
140.000,- PM
1990
500.000,- PR
1988
220.000,- PM
1986
290.000,- PM
1988
320.000,- PM
65.000,- RA
100.000,- RA
1970
85.000,- PR
29.000,- PI
1955
385.000,- PM
1968
295.000,- PR
1967 1.200.000,- PM
1956
40.000,- PR
1967
55.000,- HO
1964 12.000.000,- PR
1971
50.000,- CV
65.000,- JN
1979
69.000,- TA
1980
25.000,- KO
95.000,- PM
1969
70.000,- LB
1968
90.000,- AB
1982
31.500,- LB
1956
35.000,- PR
1957
32.000,- AB
23.000,- LB
12.000,- CV
1976
dohodou
PR
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
1962
1985
1984
1992
30.000,35.000,45.000,58.000,dohodou
dohodou
18.000,68.000,80.000,180.000,39.000,-
SY
CV
ZN
AB
BE
ZL
LB
PR
AB
PM
PM
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1961
1965
1968
-
129.000,6.000.000,dohodou
170.000,-
PR
PR
PM
AB
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1955
1950
1962
1960
1991
140.000,65.000,17.000,18.000,55.800,-
CV
VS
DC
KO
KO
PR
PR
BO
HB
SY
SO
BV
PR
AB
- KOVO SOUSTRUHY -
602
602
602
581
602
606
321
284
602
284
602
284
606
284
603
603
519
607
602
284
606
284
284
284
602
602
581
581
602
602
602
582
581
284
602
602
474
602
581
602
602
581
602
602
602
602
602
313
313
602
777
602
581
602
602
602
602
474
606
603
321
602
482
602
485
602
284
777
474
581
267
122
782
204
782
830
724
005
267
005
267
005
719
005
486
514
343
833
353
005
719
005
005
005
267
782
204
204
782
353
746
391
204
005
267
267
684
267
204
782
267
204
267
782
267
267
267
582
582
782
661
267
204
267
782
531
782
684
830
521
724
267
720
220
152
782
005
585
684
204
115
604
658
951
658
045
995
405
115
405
115
405
595
405
739
321
757
636
129
405
595
405
405
405
115
658
951
951
658
129
609
449
951
405
115
115
483
115
951
658
115
951
115
658
115
115
115
522
522
658
244
115
951
115
658
554
658
483
045
169
995
115
680
865
697
658
405
070
483
951
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
hrotový
SN 40 B/1.000 (sklí idlo, GO-90)
SN 50 B/1.500 (dovoz zdarma)
SN 50 B/2.000 (GO-90)
SN 55 B/3.000 (+ p ísluš.)
SN 381/1.000
SV 18 R, RA /více ks/
SV 18 R
SV 18 R/750
SV 18 R/1.000 (chlazení, GO-03)
SV 18 R/1.000
SV 18 R/1.000 (sklí idlo, chlazení, plynul.regul.)
SV 18 R/1.250
SV 18 R/1.500
SV 18 RA/750, 1.000
SV 18 RA/1.000
SV 18 RD/1.250
SV 32/750
SU 40
SU 40/1.200
SU 50/1.000
SU 50/1.000
SU 50/1.500 (GO-90)
SU 50/1.500 (GO-92)
SU 50/1.500 (GO-91)
SU 50 A/1.000
SU 50 A/1.000 (GO-93)
SU 50/2.000 Korea
SU 50/2.000
SU 50 A/2.000 (GO-2002)
SU 63/2.000
SU 63/2.750 (+ 2 lunety)
SU 63 A/2.500
SU 80/2.750
SU 80 A/1.250
SU 80 A/5.000
SU 90 A/2.750
SUA 63/2.000
SUA 100 P/8.000 (lunety)
SUA 125 P/11.000
SUA 125 P/11.000 (SO-2000)
SUI 32/1.000 (sklí idlo, chlazení)
SUI 40/1.000
SUI 40 RP/2.000
SUI 50 CNC/1.000 (+ BOSCH CC100)
SUI 63 RP/1.500
SUT 63/2.000
SUT 63/3.000
SUR 350 (700/1.500mm)
SUR 350 (700/2.000mm)
SS 50 A/1.000
SS 50/1.500
SR 125/5.000 (3ks lunety)
SIU 126/6.000
SIU 126/8.000 (+ p ísl., GO-02)
S 50/2.500
EU 500/2.000
TP 300 (6.000/18.000mm, GO-85)
C 10 M (obd.SU 50, výr.Bulharsko)
16 K 20
16 K 25 (450/1.000mm, GO-93)
1 M 611 P
OZS 1 M 63 B (pr.630mm)
TR 70 B (pr m.700mm, dl.4.000mm)
TR 70/3.000 POREBA (rychloposuv)
E 500/3.000
MN 80
DV 3/3.000 (GO-79)
(to .dl.500mm)
WEMARA (malý)
hlubokovyvrtávací GILDEMEISTER B 3 P2
603
474
608
284
606
577
777
602
284
602
602
538
684
474
005
847
587
585
782
005
267
267
137
483
701
405
369
333
070
658
405
115
115
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
revolverový
revolverový
revolverový
revolverový
revolverový
revolverový
revolverový
revolverový
revolverový
revolverový
revolverový
581
602
602
284
204
782
267
005
951
658
115
405
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
svislý
svislý
svislý
svislý
474
602
412
321
321
684
729
338
724
724
483
490
318
995
995
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
Soustruh
lícní SR 1.250/4.000 (GO-84)
kopírovací KDM 11/70 FISCHER
kopírovací SP 12 (GO-82)
podtá ecí HILLE
podtá ecí
SK
SK
SK
SK
R 5 (GO-2000)
R 5
R 5 (po GO)
R 5
R 5
R 5 (GO-94)
RN 36
SR 50 A (+ kleštiny)
SR 50
SR 50
B 175/225 EV
12 (GO-79)
82 typ.TV 80 C (po oprav )
125 (max.dl.13.400mm)
1.250
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
602 705 323 Soustruž.poloautomat SPL 32 B
474 684 483 Soustruž.poloautomat CTP 200 NC (hrotový, pr.v et.50mm)
474 684 483 Soustruž.poloautomat CTP 200 NC (p írub., pr.v et.60mm)
výborný
dobrý
dobrý
284 005 405 Soustruž.automat A 32 A
284 005 405 Soustruž.automat A 50 A (+ p ísluš.)
skup. 071
r.v.
cena
okr
-
dohodou
OP
40.000,- CV
40.000,- CV
dobrý
dobrý
1978
1965
80.000,- AB
48.000,- AB
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
1950
1953
1969
1969
1981
1973
1952
1986
1988
1969
1974
1968
1974
1993
20.000,40.000,35.000,87.000,90.000,50.000,130.000,49.000,25.000,dohodou
33.000,115.000,dohodou
295.000,45.000,45.000,82.000,75.000,60.000,dohodou
CK
HB
RK
AB
AB
CV
CV
PR
LB
CR
LB
CV
OP
PM
HO
HO
AB
AB
ZR
SY
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
1958
1960
1957
1954
1961
1983
1964
1979
1968
1971
-
55.000,50.000,85.000,40.000,40.000,62.000,59.000,52.500,39.000,50.000,29.000,95.000,49.000,30.000,72.000,52.000,70.000,-
AB
HB
PR
PR
PR
AB
PR
PR
PR
AB
BV
AB
PR
BV
AB
LB
LB
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1966
1963
1980
1949
1936
59.000,40.000,80.000,20.000,20.000,-
PR
PR
PR
ZR
ZR
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
1984
1990
- KOVO FRÉZKY -
380
603
494
284
284
474
474
581
777
723
777
474
608
602
602
602
602
284
606
603
323
243
663
005
005
684
684
204
585
037
585
684
713
267
531
531
220
005
719
538
264
344
380
405
405
483
483
951
070
678
070
483
255
115
554
554
865
405
595
137
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
univerzální
FA 2 (1x GO)
FA 3
FA 3 U (Korea)
FA 3 U
FA 3 U (+ vert.hlava, GO-86)
FA 5 U
FA 5 B-U
FB 32 U
FU 2 (bez vert.hlavy)
FU 2 A
FU 3 (s vert.hlavou)
FGU 25/32
FGU 32
FGS 25/32
FWC 26 (+ vert.hlava, GO-84)
FWC 26 (+ vert.hlava, GO-80)
6 M 82 (+ p ísluš.)
6 P 82 T (+ vert.hlava)
STRIGON (ISO 40, obd.FA 3 U)
UNITOS 25 (víceú elová)
284
603
602
581
581
284
581
602
581
284
519
284
581
604
284
777
777
005
243
782
204
204
005
204
526
204
005
343
005
204
459
005
585
585
405
344
658
951
951
405
951
740
951
405
757
405
951
880
405
070
070
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
vertikální
581
581
581
606
606
204
204
204
719
719
951
951
951
595
595
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
horizontální
horizontální
horizontální
horizontální
horizontální
FV 2 A
FA 3
FA 4 V (GO-95)
FA 4 V
FA 4 V
FA 5 V (GO-74)
FA 5 V
FB 32 V
FB 40 V
FB 40 V
FSS 315 V
FSS 315 V
FSS 400/V 2
FYA 32
FYA 32 M
6 P 10 (vel.3)
6 P 12 (vel.4)
FA 5 BH
FB 25 H (+ vertik.hlava)
FH 20
FH 32 (M 4)
F 401 (M 5)
602 267 115 Frézka konzolová FGH 32
602 782 658 Frézka konzolová FGS 32/40 (+ NCP NS 633 A)
602 267 115 Frézka konzolová FGS 50/63
602
777
777
284
782
585
585
005
658
070
070
405
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
nástrojá
nástrojá
nástrojá
nástrojá
FNG 63 CNC
FN 25 (+ p ísluš.)
FN 32 (+ p ísluš.)
S 103 R
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1991
1986
1961
1.300.000,135.000,230.000,110.000,-
PR
LB
LB
AB
602
602
581
581
581
284
267
267
204
204
204
005
115
115
951
951
951
405
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
Frézka
odvalovací OFA 16 A
odvalovací OFA 16 SC
odvalovací ZFWZ 250x2.5 (SO-99, rychloposuv)
odvalovací PFAUTER RS 00 (modul 0.8-2.5mm)
odvalovací na šneková kola REINECKER
spec.F 1 (obr.hlava, poj.v et.WADKIN)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1979
1991
1966
1955
-
200.000,350.000,129.000,120.000,39.000,16.000,-
PM
PM
PR
PR
PR
AB
602 267 115 Frézka FSQ 50 CNC (NS 720, oto .hlava)
602 267 115 Frézka FNG 63 CNC (TNC 426, vert.hlava, GO-2002)
603 486 739 Frézovací obráb.centrum FQH 50 A (Siemens 810)
dobrý
dobrý
výborný
1987
1990
1983
550.000,- PM
dohodou
PM
1.200.000,- VS
602
602
602
602
602
602
602
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nový
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
606 719 595 Soubor koobráb.stroj (frézky, soustruhy, atd.)
/100ks/
585 052 445 Obráb.stroj univ.(soustr., fréza, vrta ka, horiz.)
dobrý
výborný
1992
dohodou
ZR
100.000,- OL
312 685 091 Závito ez ROTHENBERGER
602 782 658 Závito ez (úprava soustruhu)
dobrý
dobrý
1990
-
15.000,- KD
8.500,- PR
284
284
284
581
602
výborný
dobrý
výborný
nepouž.
dobrý
1976
1989
1979
267
267
267
267
267
267
267
115
115
115
115
115
115
115
Frézovací a soustruž.centrum TURNMILL 1250 (4 CNC osy)
Obráb cí centrum svislé MCFV 1060 (TNC 426M)
Obráb cí centrum svislé MCFV 1260 (TNC 426M)
Obráb cí centrum svislé MCFV 1680 (TNC 426M)
Obráb cí centrum svislé MCFV 2080 (TNC 426M)
Obráb cí centrum vodorovné MCFH 40 (SIN 840D)
Obráb cí centrum vodorovné MCFH 63 (SIN 840D)
skup. 072
005
005
005
204
782
405
405
405
951
658
ská
ská
ská
ská
139.500,- PM
670.000,- PR
650.000,- PM
- KOVO
Obráže
Obráže
Obráže
Obráže
Obráže
ka
ka
ka
ka
ka
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
OSTATNÍ STROJE A P ÍSLUŠ. -
vodorovná HO 63
svislá ST 350
svislá 7 D 430
svislá M 320-1
na ozubení OHA 12 A (+ p ísluš.)
602 782 658 Ozubárenský stroj ZFWZ 100
15.000,69.000,88.000,90.000,240.000,-
AB
AB
AB
PR
PR
dobrý
1980 15.000.000,- PR
dobrý
1972
680.000,- PM
602 267 115 Buchar pneumatický MA 4134 A
602 705 323 Buchar pérový KAP 070
dobrý
dobrý
1982
-
120.000,- PM
45.000,- OP
581 204 951 Honovací stroj NAGEL VL 15-320 ET (vertikální)
602 782 658 Pilovací stroj P 1
284 005 405 Pilovací stroj P 54
dobrý
dobrý
dobrý
1976
1970
-
dohodou
PR
8.500,- PR
15.000,- AB
602 782 658 D lící p ístroj DU 400 (+ p ísluš.)
602 267 115 D lící p ístroj DU 400 A (+ p ísluš.)
/2ks/
737 930 968 D li ka DU 400
výborný
nepouž.
nová
1988
1991
-
40.000,- PR
50.000,- PM
10.000,- ZL
602 267 115 Hoblovka hran plech
HHP 12 (prac.dl.12.000mm)
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
602
602
602
737
602
737
602
782
267
729
930
782
930
782
658
115
490
968
658
968
658
D lící stroj podélný rycí
Rýsovací deska (1.000x1.500mm, litinová)
Rýsovací deska (2.000x1.200mm, se stojanem)
Rýsovací deska (2.000x1.200mm, litinová) /2ks/
Kontrolní deska (2.500x1.600mm)
P ím rné desky (m ící, zaškrab., r zné velikosti)
M ící hroty
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
nový
dobrý
1970
-
4.000,30.000,20.000,12.000,35.000,dohodou
4.800,-
PR
PM
VS
ZL
PR
ZL
PR
352
737
352
602
581
602
672
930
672
267
204
267
164
968
164
115
951
115
K ížový st l VF 4 (velký)
Oto né stoly (pr m.300 a 400mm, nové i starší)
Oto ný st l (pr m.300mm)
Oto ný st l IRU 500 (+ p ísluš.)
Oto ný st l E 20 (k vyvrtáva kám, SO-2002)
Kostka upín.(na vrta ku, 600x600x450mm)
dobrý
vel.dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
1991
-
24.000,dohodou
12.500,60.000,470.000,10.000,-
SO
ZL
SO
PM
PR
PM
581
321
565
284
284
204
724
360
005
005
951
995
265
405
405
Elektroerozivní hloubi ka JS EDM 707/600 L
Hloubi ka
Pájecí za ízení INFRAMAT 110 (1.9kW)
Se izovací stroj SOMET SPSE 500 U
Pr varová pistole STIFO 100
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
nepouž.
1992
1980
1990
-
245.000,11.000,115.000,20.000,5.000,-
PR
KO
PE
AB
AB
606
284
565
606
565
352
581
549
581
352
284
284
581
581
581
719
005
360
719
360
672
204
271
204
672
005
005
204
204
204
595
405
265
595
265
164
951
026
951
164
405
405
951
951
951
Ná adí a nástroje na kovoobráb ní (nože, frézky, vrta ky)
Kopírovací za ízení IKS (k soustruhu SV 18)
Soustruž.nože SK (r z.typy, tvrdosti a rozm.)
Sklí idla univerzální (200, 250, 315, 400)
Vrtáky, výstružníky, výhrubníky (pr.od 40mm)
P ípravek na vyvrt.horizontální KP H 63 A
Op ra vrtací ty e IOT 200 (op r.ložisko k vyvrt.W 200)
Frézy odvalovací (modul 0.3-16mm, dle výb ru)
Brousící hlava DIS 5622 GRAMISOR (pr.kot.450mm)
Brusné kotou e (350x100x127, A998k9V) /15ks/
Brusné kotou e (k brusce BPH 20 a BU 40)
Brusné kotou e (hrnce pr.400mm, k BM 400)
P idržova pružinový QVZ 2.5 (k lis m)
Válec k zakružova ce plechu typ.275x2005 (horní)
Válec k zakružova ce plechu typ.275x2005 (spodní)
nové
dobrý
nepouž.
nová
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nové
r zné
dobrý
nepouž.
dobrý
dobrý
1970
1988
1970
1986
-
dohodou
15.000,dohodou
dohodou
dohodou
7.000,dohodou
dohodou
19.000,350,100-200,1.000,2.500,25.000,25.000,-
ZR
AB
PE
ZR
PE
SO
PR
BM
PR
SO
AB
AB
PR
PR
PR
v provozu
vel.dobrý
1995
vel.dobrý
vel.dobrý
vel.dobrý
nová
dobrý
dobrý
1992
1988
dobrý
dobrý
1988
1994
8.000,- OP
10.000,- OP
nepouž.
nepouž.
dobrý
dobrý
dobrý
1998
2000
-
50.000,38.000,2.500,29.000,39.000,-
OP
TC
TA
OP
OP
výborný
výborný
v provozu
zánovní
1989
-
600.000,100.000,dohodou
dohodou
KH
OP
BN
CR
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1995
1990
1980
1988
-
dohodou
dohodou
dohodou
60.000,120.000,-
UO
BO
BV
OP
SY
dobrý
dobrý
1990
60.000,- DO
199.000,- JH
skup. 073
- KOMBAJNY -
605 977 131 Kombajn E 516
602 133 848 Kombajn CLAAS MEGA 204 (záb.6.1m)
skup. 074
603
566
603
603
603
602
427
544
427
427
427
729
802
270
802
802
802
225
- STROJE NA SLÁMU Lis svinovací WELGER RP 15
Lis svinovací UNIBAL
Lis svinovací DEUTZ FAHR 2.50 OCE (v . ezání)
Bali ka kulatých balík Z 274 (do fólie)
/3ks/
P epravník kulatých balík
P epravník balík
602 729 225 Stohovací vidle na UN 053
602 729 225 Stohovací st na (pojízdná)
skup. 075
602
602
723
777
777
729
418
583
290
290
225
580
786
040
040
767
158
230
671
346
706
277
910
619
162
741
729
353
181
638
526
225
129
606 624 865
384 361 026
150.000,dohodou
dohodou
80.000,dohodou
2.000,-
FM
ZR
FM
FM
FM
OP
- STROJE NA OBILÍ -
- SECÍ STROJE Secí
Secí
Secí
Secí
kombinace RABEWERK (pneum., + rot.brány, záb.4m)
stroj HARMONIE SE 4-042 (na kuku ici a epu)
stroj AMAZONE RPD 401
stroj diskový (záb r 6m, + ND)
skup. 077
465
777
603
602
602
/2ks/
Trier K 231 A 03 (bez sít)
Vibr.sítový t ídi na išt ní zem.plodin (obilí) /2ks/
Mlýnek na obilí
Elevátor na obilí
Zásobník na obilí (podjezdový)
skup. 076
606
737
603
469
dohodou
ZR
1.250.000,- JH
eza
eza
eza
eza
eza
ka
ka
ka
ka
ka
EZA KY, ADAPTÉRY -
KEMPER CHAMPION 300 Front (podv.SP 049) + adaptery
STEYR 8300 + KEMPER CHAMPION 3000 (komplet.)
SKPU 220
SP 8-049
SP 8-050 Toron + adaptery
eza ka E 281 + adaptery
eza ka E 281 C + adaptery
777 211 216 Žací ma ka
E 301 (+ žací lišta, obracák)
v provozu
-
nut.oprava
dobrý
dobrý
603 427 802 Rota ní seka ka Z 133 (2 bubnová, dl.140cm)
603 427 802 Rota ní seka ka Z 165
nová
nová
-
28.000,- FM
27.000,- FM
603 839 397 Sb rací v z HORAL AKTIV (40m3) /3ks/
469 671 910 Sb rací v z HORAL - PÖTTINGER
737 172 093 Sb rací v z NTVS (33m3, po oprav )
dobrý
dobrý
dobrý
-
25.000,- NB
dohodou
CR
30.000,- CV
384
257
604
602
603
603
602
603
607
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
nový
dobrý
dobrý
nový
dobrý
skup. 078
361
711
244
881
427
427
729
427
757
026
575
219
072
802
802
225
802
828
skup. 079
737
603
603
606
469
469
172
427
427
604
311
311
093
802
802
611
237
237
1985
-
30.000,- BE
602 729 225 Žací lišta na E 930
723 583 786 Žací seka ka na MF 70
556 740 547 Žací ústrojí rota ní na MT 8-065
6.000,- OP
11.000,- TA
10.000,- NJ
- STROJE NA SENO -
Shrnova píce GALFRÉ AG 400/10
Shrnova píce SB 4 H (+ nová ramena 5ks, + ND)
Obrace píce SB 4 H
Obrace píce MF (s adapterem za traktor)
Obrace píce (pásový)
Obrace píce (ko ský)
/5ks/
/2ks/
Pohrabova ka SP 4-048
Senomet (+ potrubí)
Sušárna píce BS 6
1999
1985
1983
1984
1977
90.000,15.000,dohodou
6.000,16.000,dohodou
5.000,11.000,150.000,-
JH
AB
UO
NB
FM
FM
OP
FM
KH
5.000,10.000,6.500,3.000,dohodou
dohodou
CV
FM
FM
PE
CR
CR
- STROJE NA BRAMBORY Vyoráva brambor - ert
Obsypáva brambor (4 ádk.)
Obsypáva brambor (2 ádk.)
Ple ka na proorávku brambor
T ídící st l na brambory a cibuli (pojízd., 1.2x3m)
T ídi pásový na brambory a cibuli (vel.t íd ní -40+)
dobrý
nový
nový
dobrý
po GO
dobrý
-
Telefon
název stroje (za ízení)
skup. 081
352
603
602
546
546
777
602
672
894
175
412
412
132
705
-
164
483
997
303
303
630
323
erpadlo
erpadlo
erpadlo
erpadlo
erpadlo
erpadlo
erpadlo
skup. 082
237
833
303
511
164
353
420
420
420
129
789
789
789
okr
nové
nové
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
nový
1996
-
dobrý
1985
dobrý
vel.dobrý
výborný
nový
dobrý
1990
-
dohodou
7.000,dohodou
dohodou
1.700,-
CR
HB
BO
PT
SO
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1995
-
130.000,5.890,5.180,13.615,-
SY
JH
JH
JH
7.000,10.000,3.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
SO
CH
ME
BO
BO
PU
OP
5.000,- OP
- DOPRAVNÍKY Dopravníky (r zné druhy)
Dopravník pásový NS 5-001 (dl.6m, ší .pásu 300mm)
Dopravník pásový (dl.4m, po GO) /4ks/
Dopravníkový pás (dl.20m, ší .50cm, sleva 50%)
Dopravníkový pás (dl.12m, ší .45cm)
skup. 084
602
384
384
384
cena
- KRMNÉ STROJE -
skup. 083
311
747
412
417
672
r.v.
ERPADLA, ZAVLAŽOVA E -
32 NVD 200 8 LC 519
50 NVZ 160 LC 10 (+ el.mot.7.5kW, 2.910ot.)
KUNZ 40 SVD (1.65l/s, 32kW, 63m)
kalové KDFU 65 (po SO)
kalové KDFU 80 (po SO)
/2ks/
kalové (diesel, 3.5m3/min)
dávkovací PAX
/20ks/
602 729 225 Krmný v z ZP 1-100 (náv s)
469
728
546
606
352
tech. stav
- DOJÍCÍ ZA ÍZENÍ Kompletní dojení SAC 800 S (dl.rozvod 50m)
Agregát dojícího strojního za . (výr.Agrostroj Pelh imov)
Automat.dezinfek ní pra ka AMA 205 (k iš .doj.za ízení)
Chladící za ízení WESTFALIA T 200 (na 1.000l mléka)
skup. 085
- PLUHY, BRÁNY -
461
603
606
469
603
606
602
723
724
427
604
671
741
146
729
583
341
802
611
910
526
565
225
786
Pluh 2 radli ný (nesený)
Pluh 2 radli ný
Pluhy 3 a 4 radli né (nesené, trubkové) /2ks/
Pluh 3-5 radli ný (podmítací, kombinovaný)
Pluh 4 radli ný (4x25cm)
Pluh 6 radli ný RABE WERK (obracák)
Pluh 6 PHX 30
Pluh polonesený B 201
výborný
nový
dobrý
dobrý
vel.dobrý
výborný
dobrý
dobrý
1995
1983
-
4.000,10.000,5.000,dohodou
15.000,dohodou
15.000,8.000,-
SY
FM
PE
CR
BV
FM
OP
TA
602
603
603
603
326
603
602
602
602
602
602
602
729
427
427
427
394
427
729
729
729
729
729
729
225
802
802
802
516
802
225
225
225
225
225
225
Diskový podmíta PH 2-020
Brány (3 dílné, skládací)
Kultivátor
Rotavátor (160-210cm)
Rotavátor (+ 50ks náhr.nož , v prov.od r.97)
Rozbíje hrud (1.8m)
Hrudo ez
/3ks/
Hrudo ez
/2ks/
Válce (2x5)
Válce (2x5)
Záv s na brány a válce (záb r 8m) /3ks/
Záv s na brány a válce (záb r 8m) /2ks/
dobrý
nové
nový
nový
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1985
1998
1996
1992
1992
1963
1962
1971
1975
15.000,10.000,7.000,33.000,32.750,5.000,3.000,2.000,5.000,5.000,3.000,2.000,-
OP
FM
FM
FM
MB
FM
OP
OP
OP
OP
OP
OP
nový
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
1997
1998
-
dohodou
dohodou
25.000,7.000,10.000,17.000,-
FM
CK
PE
PE
HK
FM
-
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
72.000,-
OL
TP
OL
OL
OL
LB
800.000,dohodou
dohodou
dohodou
300.000,-
SO
OL
OL
OL
AB
dohodou
OL
skup. 086
603
602
606
606
495
603
427
427
604
604
492
427
802
640
611
611
380
802
- ROZMETADLA, POST IKOVA E Rozmetadlo RUR 3
Post ikova PATRIOT (3.000l, 24m, nást.AGRIO)
Post ikova KERTITOX K 20/18 F (2.200l, 20m, osaz.LURMARK)
Post ikova SLEZA 1001/3 (1.000l, 10m)
Post ikova JARMET (800l, nesený, nové erpadlo)
Post ikova (400l, záb.10m)
skup. 087
- STROJE NA KÁMEN -
602
608
602
602
602
777
784
244
784
784
784
585
180
777
180
180
180
070
Drtící souprava pojízdná (odraz.drti 1.000x800mm)
Drti kuželový DKT 1.200
Drti kuželový DKT 900
Drti
elis ový dvouvzp rný V8-2N
elis ový jednovzp rný 1.000x1.000
Drti
Drti betonu, cihel a omítek
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
777
602
602
602
603
167
784
784
784
521
901
180
180
180
030
T
T
T
T
T
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
1991
dobrý
-
ídi kamene mobilní (vibr.žlab, podava , dopravníky)
ídi HT 1.200x4.000
ídi EDT 1.500x3.000
ídi VFT 1.500x3.000
/2ks/
ídírna písku (s dopravníky, nová síta)
602 784 180 ND na drtící techniku (všeho druhu)
skup. 088
777
777
602
602
602
567
158
353
874
353
560
887
129
149
129
- VÁHY Váha
Váha
Váha
Váha
Váha
skup. 089
777
777
558
603
602
777
608
289
289
330
899
137
289
244
700
700
688
204
571
700
777
mostová (60t, 18x3m) DFT-E 0311 SCHENCK
je ábová PIAB (do 10t, záv sná na hák)
(do 200kg)
digitální LP-15 S-CN
výborný
na vážení dobytka
-
dobrý
dobrý
nová
17.500,- PI
dobrý
1993
-
vel.dobrý
dobrý
výborný
v provozu
dobrý
dobrý
dobrý
1988
1987
1979
-
-
380.000,- OL
43.000,- CL
15.000,- SY
15.000,- SY
- PHM, OLEJE Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Bencalor
Bencalor
Bencalor
Bencalor
Bencalor
Bencalor
Bencalor
NN 33 B + výd.stojan (33.000l)
NN 25 + výd.stojan (25.000l)
NN 25 + výd.stojan (25.000l)
NM 16 (16.000l, 40 klí )
NDN 16 + výd.stojan (16.000l)
NDN 16 + výd.stojan (16.000l)
NDN 16 + výd.stojan (16.000l)
170.000,150.000,150.000,95.000,110.000,135.000,dohodou
SO
SO
FM
BM
TA
SO
TP
dohodou
PR
581 211 338 Nádrž beztlak.ukládací (2.5, 4, 10 a 16m3) /8ks/
dobrý
-
732 700 100 Tankovací vozík (600l, po ítadlo, ru .pohon)
602 256 100 Tankovací vozík (600l, po ítadlo, ru .pohon) /2ks/
dobrý
dobrý
59/88
20.000,- OV
6-10.000,- HB
602 491 692 erpadlo oleje (zubové, v .el.motoru) /7ks/
777 559 434 Výdejní stojan ADAST (s rekuperací, dálk.ovládání)
608 252 161 Po ítadlo na PHM typ.HAAR PRECIFLOW (na cist.náv s)
vel.dobrý
výborný
dobrý
1990
1993
3.000,- TA
63.000,- FM
dohodou
PI
skup. 090
- R ZNÉ -
602 789 538 P ív s na grillování ku at
777 213 888 Za ízení kuchyn (sifonové kyvety - 100ks, r zné regály)
602
602
519
602
602
602
353
353
428
353
353
353
129
129
412
129
129
129
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
na vodu (10x3.75m, hl.1m, plech.st íška)
stojatá (64m3, pr m.3.7m, výš.6m)
nerezová (27m3)
ocelová (43m3, pr m.2.8m, dl.7m)
ocelová (3m3, na kolech)
kovová (7m3, rozm.1x2x7.5m, z krop.vozu)
dobrý
dobrý
-
dobrý
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
-
135.000,- BM
dohodou
ZL
50.000,50.000,65.000,40.000,10.000,10.000,-
SY
SY
BV
SY
SY
SY
Telefon
417
602
602
602
562
353
353
353
název stroje (za ízení)
914
129
129
129
Nádrž
Nádrž
Nádrž
Nádrž
kovová (1.1m3, stojatá, válcová)
hliníková (4m3, mlékárenská)
plastová (1m3, ochr.kovový rám, vy išt ná)
plastová (1m3, ochr.kovový rám)
tech. stav
r.v.
cena
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
1950
-
3.050,18.000,2.100,1.500,-
546 412 303 Tlakový zásobník TZ 050
546 412 303 Tlakový zásobník TZ 30 M
dobrý
nový
602 703 392 Palety ohradové MARS (600x800x400mm, 600kg) /500ks/
568 455 142 Balící stroj na palety
dobrý
výborný
602 705 323 Šicí stroj pr myslový
1990
1997
TP
SY
SY
SY
dohodou
dohodou
BO
BO
dohodou
dohodou
TR
JI
dohodou
OP
dobrý
-
602 353 129 N žky pákové na papír PAPŠER (ší .1m)
dobrý
-
466 330 290 Drti ka s granulací (50x50mm, plasty, d evo, cihly)
výborný
2001
900.000,- PU
352
352
605
602
577
546
602
602
607
777
581
317
602
602
602
352
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
výborný
výborný
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
r zné
r zné
po GO
dobrý
1985
1999
1990
1927
1998
-
900,750,dohodou
10.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
150.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
15.000,-
672
672
263
729
587
412
705
705
722
567
211
793
789
789
353
672
164
164
891
225
333
303
323
323
558
560
338
610
016
016
129
164
/6ks/
-
okr
Láhev na CO 2 (malá)
/2ks/
Rudl (200kg)
/2ks/
Líhe HART-BIO (vhodné pro pštrosy)
Kopírka RICOH FT 3320
Konstrukce p emost ní (nosi potrubí, lávka apod.)
K ovino ez STIHL FS-88
Smaltovaný reaktor (výr.Chot bo ) /20ks/
Nerezový reaktor
/20ks/
Pelton turbina VOIT (40kW, H-42m)
Geodetická m ící souprava SOKIE SET 4.000
Ocelové rošty (83x100cm)
/250ks/
Linka na výr.ortopedických švédských d evák (komplet.)
Rustikální nábytek z masivu (dle objednávky)
Kuchy ské linky (na míru)
/více ks/
Trezory a plechové sk ín
Vrata posuvná (železná, oblož.palubkami, zatepl.)
737 172 093 Dve e plné (80x190cm, pravé i levé)
737 172 093 Okna dvojitá (130x180cm)
skup. 091
- NÁHRADNÍ DÍLY
dobrý
dobrý
-
525
247
287
270
111
271
510
228
403
830
243
270
713
416
403
982
243
460
403
111
477
427
427
456
293
456
293
293
538
715
672
705
471
297
624
963
122
922
929
149
089
045
344
963
480
923
089
040
344
556
089
122
871
802
802
952
689
952
689
689
137
832
164
323
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Tatra BETA 1.3 GLS
MERCEDES BENZ 1838 (+ p evodovka)
MAN 19.422
MAN 19.372 typ. D 2866 FL 05
RENAULT MAJOR R 420
IVECO TURBOSTAR (+ p evod.ZF 16) /5ks/
MAGIRUS DEUTZ M 130 (+ zad.náprava)
Š 706 MTS 24 R (+ p evodovka)
Liaz (po GO, i leasing)
Liaz (stoják)
Liaz 110
Liaz (typ.M 638)
Liaz (typ.M 640, turbo)
Liaz (typ.M 640 F)
/více ks/
na Tatru (po GO, i leasing)
T 138 (+ náhr.vst ik. erpadlo)
T 815 (8 válec, bez turba)
T 815 (10ti válec)
na Avii (po GO, i leasing)
na Avii 31 (5ti rychl., + p ed.a zad.náprava)
Zetor 50 Super (+ ízení, erpadlo)
Zetor 4011 (komplet.)
Zetor 5701 (+ blok, klika, ojnice)
Zetor 6701
Zetor 6701
Zetor 6901
Zetor 6901
/2ks/
Zetor 7001
Zetor 7201
Zetor 7201 (nové hlavy, erp., klika a blok)
BALCANCAR (diesel, 3 válec)
na rypadlo CATERPILLAR (+ pístnice) /6ks/
nový
dobrý
v provozu
dobrý
po GO
dobrý
dobrý
dobrý
r zné
nut.oprava
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
r zné
dobrý
dobrý
dobrý
r zné
dobrý
dobrý
dobrý
v provozu
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
po GO
dobrý
dobrý
604
724
518
724
362
295
357
176
488
380
403
890
Motor
Motor
Motor
Motor
STABIL ŠKODA 110 S (vodou chlaz.)
/2ks/
LELAND (4 válec, na JCB, GO-2000)
DEUTZ F 6 L 91 (6 válec, 78kW, 2.300ot.)
(diesel, výr.Rumun., + hl. erp.aj.ND) /více ks/
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
-
dobrý
-
603 427 802 Blok motoru na Z 4011
602
602
602
603
602
602
608
603
604
777
608
603
602
608
602
737
603
603
270
247
270
243
827
293
456
243
488
656
456
535
270
456
270
175
243
538
963
297
963
344
816
689
952
344
451
535
952
843
963
952
963
511
344
137
- NÁHRADNÍ DÍLY
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
evodovka
602 270 963 P ídavná p evodovka T 815 S3 (sestupná)
602 416 923 P ídavná p evodovka T 815 S3 (sestupná)
602 270 963 P ídavná p evodovka T 815 NT (sestupná)
777
602
602
603
602
661
270
270
243
270
244
963
963
344
963
- NÁHRADNÍ DÍLY
Zadní
Zadní
Zadní
Zadní
Zadní
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
200,- CV
200,- CV
1992
1991
1975
1978
1990
-
dohodou
dohodou
150.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
15.000,dohodou
25.000,10.000,15.000,30.000,dohodou
dohodou
dohodou
50.000,75.000,dohodou
dohodou
5.000,8.000,5.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
38.000,55.000,5.000,dohodou
TR
SM
FM
TA
BO
HK
BE
BO
PI
JN
HB
TA
JH
TR
PI
CB
HB
AB
PI
BO
PJ
FM
FM
HB
HB
HB
HB
HB
SY
OL
SO
OP
10.000,30.000,100.000,20.000,-
UO
CB
BV
LT
4.000,- FM
P EVODOVKY -
MAN 19.372 typ.EATON
MERCEDES BENZ 1838
Š 706 MTS 24
Š 706 MTS 24 (10ti stup.)
Š 706 MTSP 25 (typ.5 P 80.32, v . erp., kompl.)
Liaz 150 skl.
Liaz 150 skl.
/2ks/
Liaz 150 skl. (10ti stup.)
Liaz 150 skl. (vývod na hydr., po oprav )
Liaz 150 skl. (10ti stup., po oprav )
Liaz 110 (10ti stup.)
Liaz 110 (10ti stup., po oprav )
Liaz 100 (10ti stup.)
Liaz (10ti stup.)
T 148
/7ks/
FADRONA L 2 C
Z 7001
Z 7245 (300mth, + rozvodovka)
skup. 094
SO
SO
BO
OP
ZL
BO
OP
OP
KV
OL
PR
BN
ZL
ZL
SY
SO
MOTORY -
602
602
603
602
732
603
603
547
602
606
603
602
606
602
602
608
603
603
602
732
603
603
603
608
602
608
602
602
603
728
352
602
skup. 093
13.000,- SY
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nová
po GO
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1991
1990
dobrý
dobrý
dobrý
-
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
-
dohodou
80.000,8.000,10.000,35.000,20.000,20.000,25.000,27.000,dohodou
10.000,13.000,9.000,20.000,5.500,dohodou
8.000,65.000,-
TA
SM
TA
HB
SU
HB
HB
HB
AB
HB
HB
BK
TA
HB
TA
LN
HB
SY
18.000,- TA
20.000,- TR
18.000,- TA
NÁPRAVY -
na FORD TRANSIT (ráfek 14)
MAN 19.372
Š 706 MTSP 27
Š 706 MTS 24
Š 706 MTS 24
9.700,dohodou
9.000,4.000,8.000,-
PI
TA
TA
HB
TA
Telefon
název stroje (za ízení)
602
602
602
602
602
602
602
602
270
416
270
416
270
270
270
270
963
923
963
923
963
963
963
963
Zadní
Zadní
Zadní
Zadní
Zadní
Zadní
Zadní
Zadní
603
602
602
603
608
602
602
602
602
602
608
602
243
947
270
243
456
416
270
270
416
270
456
293
344
741
963
344
952
923
963
963
923
963
952
689
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
608
602
602
606
602
608
244
270
270
937
703
456
777
963
963
474
392
952
Nápravy na UNC 200 a KNB 250
Náprava na NV 30.23.20 (RÁBA, tupl.)
Náprava na náv s (balony)
Nápravy na p ív s (RÁBA, v .pér a pneu 10.5x16, za 3ks)
Náprava (bržd ná, š.1.28m, ty hr.70/70, 8 šroub ) /40ks/
Reduktor zad.nápravy na Liaz
/2ks/
ední
ední
ední
ední
ední
ední
ední
ední
ední
ední
ední
ední
608 456 952 Zadní
608 456 952 Zadní
602 293 689 Zadní
skup. 095
602
602
602
602
602
603
602
602
603
602
602
602
585
602
603
602
603
608
602
603
456
247
730
328
270
243
270
416
527
270
270
416
313
270
741
293
538
456
293
240
153
297
536
807
963
344
963
923
983
963
963
923
974
963
721
689
137
952
689
002
730
496
243
527
703
243
416
705
416
977
199
199
114
536
533
344
983
022
344
923
323
786
819
980
980
081
Liaz 100
Liaz (ABS)
T 148 (první)
T 815
T 815 S3 (první)
T 815 S2 AGRO (první, druhá, m chy)
T 815 taha (první, druhá, m chy)
P V3S
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
Š 706 MTS 24
Š 706 MTS 24
Liaz 100
Liaz 110
Liaz
Liaz (ABS)
T 148
T 815
T 815
T 815 taha p ív s
Z 6911 (+ kola)
Z 7045
ást traktoru Z 6711
ást traktoru Z 6911
ást traktoru Z 6945
- NÁHRADNÍ DÍLY
- NÁHRADNÍ DÍLY
okr
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
-
9.000,17.000,6.000,25.000,25.000,9.000,9.000,1.500,-
TA
TR
TA
TR
TA
TA
TA
TA
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
-
3.000,4.000,2.500,3.000,3.000,11.000,4.500,15.000,20.000,dohodou
dohodou
dohodou
HB
BN
TA
HB
HB
TR
TA
TA
TR
TA
HB
HB
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
dobrý
-
dohodou
dohodou
dohodou
17.000,2.000,4.500,-
TP
TA
TA
AB
TR
HB
výborný
vel.dobrý
dobrý
1978
-
dohodou
HB
dohodou
HB
20.000,- HB
dobrý
nut.oprava
dobrý
dobrý
dobrý
na ND
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nový
dobrý
vel.dobrý
výborný
dobrý
dobrý
1994
1990
1978
-
99.000,dohodou
6.000,10.000,dohodou
15.000,dohodou
36.000,dohodou
dohodou
29.000,35.000,75.000,dohodou
40.000,dohodou
50.000,dohodou
15.000,dohodou
PE
SM
NJ
AB
TA
HB
TA
TR
ZL
TA
TA
TR
OL
TA
BM
HB
SY
HB
HB
FM
dobrý
nové
dobrý
dobrý
po GO
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
nová
dobrý
výborný
nové
dobrý
583 412 549 Plachta na Liaz valník (6x2.4m, modrobílá)
603 543 231 Plachta na náv s PACTON (dl.13.6m)
dobrý
nová
1981
1998
1999
6.000,dohodou
10.000,dohodou
dohodou
10.000,15.000,45.000,9.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
NJ
JC
HB
ZL
PE
HB
TR
OP
CB
CB
PI
PI
FM
e-mail:
[email protected]
NABÍDKA:
KOTEL BK - 8
rok výroby: 1989
Název kotle:
BK 8,0t/h - T80 s p edeh íváním
Pracovní p etlak: 1,22 Mpa
Teplota páry: 220 C°
Výkon kotle: 5 500 kW
Osazeno ho ákem:
PHZ 560 o výkonu 6500 kW
NOVÝ MOTOR
TATRA BETA 1.3 GLS
POPTÁVKA:
nádradní díly
na Tatru 815:
- erpadlo olejové
3stup ové
- Kryt motoru
držák filtru
.442983361754
výztuha filtru
.442989301204
výztuha filtru
.442989301214
trubka rozp rná
.442979050174
rámek
filtr
PNEU -
4x8 (v .disku, na VZV DESTA MV 12 B) /3ks/
6x9 (10 pláten)
/2ks/
6.5x10
/4ks/
8.15x15 (v .disku, na VZV BALCANCAR) /2ks/
10x20 (v .disku, 60-90%) /10ks/
18 Rx22.5 NR 27 ALL STEEL (protektor)
18x25 a 21x28 (na UNC 200) /7ks/
nový
nové
dobrý
vel.dobrý
dobrý
nový
dobrý
-
1.650,900,700,3.500,dohodou
4.000,dohodou
SO
SO
SO
SO
TR
PJ
CB
602
608
603
608
602
293
456
245
456
703
689
952
349
952
392
Kola
Kola
Kola
Disk
Disk
p ední na traktor Z 4011 (komplet., 90%) /2ks/
zadní na traktor Z 6911 (komplet.)
/2ks/
kultiva ní na traktor (12.4/11-32, 60-70%)
na Liaz (bezduš.)
/6ks/
/40ks/
8.25/15 (6 d r)
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
nepouž.
-
3.000,dohodou
dohodou
dohodou
150,-
HB
HB
PI
HB
TR
pás t snící
.442954164034
držák zadního krytu
.442989361164
držák levého krytu
.442989361204
kryt zadní
.442989361224
HYDRAULIKA -
777 661 244 Pístnice na Liaz nosi kont. (po GO) /2ks/
777 661 244 Pístnice na UDS 114 (výsuvná, bez obalu)
vel.dobrý
dobrý
-
777
777
777
777
777
777
777
777
777
777
352
608
výborný
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nové
dobrý
-
Hydraul.zvedák TGG 1100 (na BSS NS1, po GO)
Hydraul.zvedák TGG 1200 (na Liaz, Š 706 MTS)
Hydraul.zvedák TGG 1600 (na T 148 skl.) /2ks/
Hydraul.zvedák TGG 2700 (na T 815, M 27x2)
Hydraul.zvedák TGG 2700 (na T 815, M 32x2)
Hydraul.zvedák TZG 2400 (na T 815 AGRO) /2ks/
Hydraul.zvedák TZG 1300 (na Avii, t ípíst.)
Hydraul.zvedák T G 1340 (na vlek skl.) /2ks/
Hydraul.zvedák T G 2800 (na trakt.vlek) /2ks/
Hydraul.zvedák na náv s skl. (na UTVA i BSS)
Hydraulické hadice (r zné)
Ramena hydrauliky na traktor Zetor
/2ks/
p.Kosmák
.442987950284
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
164
952
tel. 602 525 471
5.500,- SU
dohodou
CH
164
164
164
164
923
016
238
661
661
661
661
661
661
661
661
661
661
672
456
674 01 T ebí
.442050772274
672
672
672
672
416
031
150
- NÁHRADNÍ DÍLY
Kubišova 1230
4.000,- SO
dohodou
HB
352
352
352
352
602
728
602
skup. 098
T EBÍ SKÁ
TEPELNÁ
SPOLE NOST s.r.o.
.442070200254)
352 688 271 Vzp ry korby na Liaz 150.261 skl.( ásti pavouka)
777 656 535 Bo nice na náv s valník (dl.13.6m)
- NAHRADNÍ DÍLY
cena
KORBY -
Korba na Liaz 100 valník (komplet.)
Nové korby na Liaz 150 skl. (výš.bo .600-1.450mm)
Korba na Liaz 150 skl.
Korby na Š 706 MTS, Liaz 150 skl. (po oprav )
Korba na Š 706 MTS
Korba na Š 706 MTS
Korba na T 815 S3
Korba na T 815 S3 (po GO)
Korba na P V3S valník
Korba na Avii 30 L (d ev né bo .)
Korba (plachta, dl.6.1m, v.2.2m, š.2.45m)
Korba + H HUBFIX (plach., dl.6.2m, v.2.35m, š.2.46m)
Korba valníková (rozm.4.8x2.48m, plachta, AL bo nice)
skup. 097
r.v.
KABINY -
Kabina MAN 19.422 (nízká)
Kabina MERCEDES BENZ 1844 ( ást.havarovaná)
Kabina Liaz 100
Kabina Liaz 100 (kompl.vybavená, + korba)
Kabina Liaz 100
Kabina Liaz 110
Kabina Liaz 110
Kabina Liaz 110 MAXI
Kabiny Liaz 150, 110, Š 706
/více ks/
Kabina T 148
Kabina T 815 (krátká, nekomplet.)
Kabina T 815 (krátká, komplet.)
Kabina T 815 (krátká, komplet., vybavená)
Kabina T 815 taha p ív s (velká)
Kabina na Avii 21 F (nevybavená)
Kabina na traktor Zetor 5511-6911 /3ks/
Kabina na traktor Zetor 5211-7745 (kompl.výbava)
Kabina na traktor Zetor 6911 (široký skleník)
Kabina na traktor Zetor 7011
St ešní spojler na DAF 95 ATI
skup. 096
602
495
603
603
602
603
602
602
602
602
603
603
777
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
náprava
tech. stav
4.300,- PI
6.900,- PI
49.000,7.540,9.420,13.259,13.350,6.900,5.890,3.780,3.800,52.000,50,-/ks
4.000,-
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
SO
HB
zást rka kardanu
.442965050564
kryt zadní
.442989361244
lišta
.442965210544
kryt
.442989362504
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
608 456 952 Výko hydrauliky na traktor Z 6911
603 199 980 Hydraulické
skup. 099
602
602
602
602
603
Opravujeme hydraulické
teleskopické zvedáky na
automobily zn. TATRA
LIAZ, AVIA, MULTICAR
IFA, PRAGA V3S
416
416
416
416
460
923
923
923
923
556
dobrý
elo HUBFIX 1.000 K/700
- NÁHRADNÍ DÍLY
OSTATNÍ -
Kliková h ídel na T 815 (10ti válec, p ebroušená, + šálky)
Hlavy válc na T 815
Ojnice na T 815
Torzní ty e na T 815
Kardan a výfuk na T 815
Koupíme použité
hydraulické teleskopické
zvedáky (mailery) na
nákladní automobily,
p ív sy i náv sy a zvedáky
5, 7, 12 t (panenky) i v tší
množství.
Prodej manžet, O kroužk
1998
dohodou
PI
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
-
10.000,2.500,dohodou
5.000,dohodou
TR
TR
TR
TR
AB
dohodou
HB
-
dobrý
-
602 118 659 Chladi
608 456 952 Chladi
608 456 952 Chladi
dobrý
dobrý
vel.dobrý
1985
-
2.000,- BN
dohodou
CB
1.800,- HB
1.500,- HB
608 456 952 Servo ízení na Liaz
dobrý
-
608 456 952 Kardan na Liaz
dobrý
-
2.500,- HB
608 456 952 Péra na Liaz
602 416 923 Péra na T 815 (zadní)
vel.dobrý
dobrý
-
dohodou
HB
6.000,- TR
dobrý
-
dohodou
dobrý
dobrý
dobrý
-
1.000,- HB
2.500,- HB
dohodou
HB
608 456 952 St ešní spojler na Liaz
603
608
608
608
608
608
608
608
510
456
456
456
456
456
456
456
929
952
952
952
952
952
952
952
/2ks/
ídící jednotka ABS na Liaz
Palivová nádrž na Liaz
Palivová nádrž na Zetor 6911
/2ks/
Vana pod chladi na Zetor
Agrohák na Zetor
/4ks/
Závaží na Zetor (p ední i zadní) /11ks/
Záv s horní na Zetor
U ko na záv s na Zetor 6901
/2ks/
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
dobrý
výborný
dobrý
dobrý
dobrý
1978
1978
-
dohodou
1.200,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
HB
BE
HB
HB
HB
HB
HB
HB
HB
3.000,- HB
dobrý
dobrý
608 244 777 Pásy na rypadlo DH 411
352 672 164 Klínové emeny (r zné)
výborný
dobrý
-
dohodou
dohodou
TP
SO
608 244 777 Ložisko oto e na DH 103 (záruka)
737 930 968 Ložiska NZ (seznam)
dobrý
r zné
-
dohodou
dohodou
TP
ZL
732
602
602
583
602
602
352
603
603
602
602
603
546
r zné
r zné
r zné
r zné
r zné
r zné
nové
r zné
r zné
r zné
r zné
dobrý
nový
-
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
50.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
BO
TR
TR
SU
TR
TR
SO
CR
FM
CB
TR
JC
BO
r zné
-
dohodou
AB
5.000,dohodou
30.000,90.000,dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
8.000,dohodou
dohodou
4.000,13.000,dohodou
9.000,dohodou
FM
FM
ST
RA
TA
TA
TA
TA
FM
TA
TA
TA
FM
SO
VY
TA
AB
TA
PI
FM
HB
FM
FM
FM
111
416
416
412
416
416
688
735
427
150
416
582
412
122
923
923
549
923
923
271
373
802
238
923
302
303
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
RENAULT MAJOR R 420
Š 706 (motor, p evodovka, nápravy, atd.)
Liaz (motor, p evodovka, nápravy, atd.)
Liaz a IFA
T 815 S3
Avii (motor, p evodovka, nápravy, atd.)
Avii (vlož.válce, soukolí, apod.)
4x4 (vel.množství)
IFA W 50 skláp
traktor Z 25
dozer T 108 a T 130
motor T 815 ( erpadlo, p ítl.talí apod.)
most.je áb VUDUT (5t, hnací a hnaná kola, bubny atd.)
mechanickou lopatu MLP-1, 2
602 264 026 Návody k obsluze a údržb
606
603
604
602
602
602
602
602
606
602
602
602
606
352
602
602
602
602
602
603
777
603
606
606
146
427
288
214
270
270
270
270
146
270
270
270
146
688
733
270
328
270
491
427
656
427
146
146
565
802
921
016
963
963
963
963
565
963
963
963
565
271
863
963
807
963
788
802
535
802
565
565
skup. 101
stav.stroj
(+ seznamy ND)
606
602
602
602
606
737
737
606
602
737
266
789
789
789
417
930
930
417
353
930
781
016
016
016
511
968
968
511
129
968
5.000,- TR
9.000,- TR
- TECHNICKÉ PR KAZY TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
ŠKODA 105
ŠKODA FAVORIT
VOLVO F 12 taha (400 HP)
SCANIA R 113 HA 4x2 (380 HP)
Liaz 110.471 taha
Liaz 110.561 taha
Liaz 110.054 valník
Škoda 706 MT 4 + HR 3001
Škoda 706 MTSP 24, 27
/2ks/
T 148 MIX
T 813 6x6 taha p ív s
T 815 S2 AGRO
Avia 30 N valník
autoje áb T 148 AD 160
p ív s valník PV 16.12
p ív s valník PV 20.15 K
p ív s skl. PS 2.16.12
náv s valník NV 30.23.20
náv s valník NV 29.22.20
p ív s za os.auto
traktor Z 5511
traktor Z 6911
traktor ŠT 180
traktorový vlek skláp.
/5ks/
-
1986
1989
1984
1985
1980
-
- NEMOVITOSTI -
602 353 129 Zem d lská usedlost u Litomyšle (p íp.k pronájmu)
skup. 102
1992
2.000,- HB
602 416 923 Tachograf KINZLE (24V)
602 416 923 Nezávislé topení WEBASTO (24V)
skup. 100
Prodej ND na LIAZ
TATRA, PRAGA V3S
MULTICAR, ZETOR
( erpadla-vodní, palivové,
olejové, topení, brzdové
válce, spojky, lamely, aj.)
HB
dobrý
608 456 952 Portál na traktor Zetor
Prodáváme nové
hydraulické teleskopické
zvedáky (záruka)
okr
dohodou
602 293 689 Rám na náv s (3osý, + nápravy)
na Š 706 MTS
na Liaz
na traktor Zetor
cena
-
602 947 741 Vst ik. erpadlo Š 706 MTS 24
608 456 952 Expanzní nádoba na Liaz 110
608 456 952 P ední nárazník Liaz 110
608 456 952 Dve e na Liaz 110 (levé, komplet.)
Provádíme opravy všech
atypických a speciálních
zvedák v cenách dle
dohody.
vel.dobrý
r.v.
-
-
220.000,- SY
-
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
dohodou
- MATERIÁL, SLUŽBY Prefabrik.díly (panely, op rné zdi, atd.)
Stavební ezivo (na míru)
ezivo na stola ské ú ely (na míru)
Vazby (dle projektu)
Drát pružinový (0.8mm) /600kg/
Elektromateriál (seznam)
Instalatérský materiál
Sklo (tl.5mm, brouš.hrany, 400m2, sleva 80%)
M d né trubi ky (pr m.4,5,6,8,10,12, dl.3m)
Nožové pojistky (r zné, orig.balení) /4.000ks/
nové
r zné
r zné
r zné
nový
nepouž.
nepouž.
nové
dobrý
výborný
UL
ZL
ZL
ZL
PT
ZL
ZL
PT
SY
ZL
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr
ŽÁDANÉ STROJE (POPTÁVKA):
RENAULT CLIO (5ti dve ový, bez TP)
Tatra 111 (jakákoli nástavba, i nepojízdná, i bez TP)
IFA L 60 skláp
IFA W 50 fekál 4x4 (i bez TP)
Avia sk í (vad.motor a p evod., p íp.bez)
Autoje áb IFA ADK 125, 80, 70
Autoje áb T 815 AD 28 (stav nerozhoduje)
Avia MP 16, Liaz MP 22, T 815 MP 27 - mont.plošiny
Praga V3S PAD - poj.dílna (pln vybavená)
Multikára M 25 sypa (+ radlice, p íp.i 2ks)
Podvalník p ív sový (6-8t, možno i za nákl.auto)
Podvalník p ív sový (do 5t, na stavební stroje)
Traktorový nosi kontejner (hájový, et zový)
Traktory Z 25-77 (r zné)
Rypadlo kolové POCLAIN TY 45 (nebo podobný typ)
Paletiza ní vidle na UNC 200, UNK 320, KNB 250
Radlice na sníh na UNC 060, 750
Dozer DT 75 (hranatá kabina)
Dozer T 130, T 170
Vibra ní válec BOMAG (nad 10t, p íp.válec Rumunské výr.)
Vibrolis mobilní (na výr.tvárnic, ztracených bedn ní apod.)
Zemní reverzní raketa KRTEK (nebo rámovadlo ocel.trubek)
Kontejnery natahovací (jakékoli)
Kontejner na Avii NK (hor.hák, 9-12m3, i jiné)
El.motor ( ady 3M, stejnosm rný, 12 nebo 16kW, 80V)
El.motor (stejnosm rný, 12-16kW, 90-110V)
Zvedák EZ 1641 (16t, 4 sloupový)
Drti plast , gumy a pneu (p íp.kontakt na výrobce)
Lávka záv sná LK 3 A (výr.STROS Sedl any)
Vrta ka sloupová VS 20 (apod.)
Bruska stojanová (min 3kW)
Lis hydraulický (cca.60t)
Lis výst edníkový (25t)
Lis ohra ovací (2.5-3m)
N žky tabulové (nap .NTE 3.150/6.3mm)
Zakružova ka plechu (ru ní, klempí ská)
Zakružova ka plechu (elektrická, min.1.000/5mm)
Zakružova ka trubek
Stroj na výrobu h ebík
Vybavení kovárny (starší, komplet.)
Lis na d ev né brikety
Kompletní kola na naklada KNB 250, p íp. KNA 250
TP na DAF 2300 valník (turbo, r.v.1990)
TP na Liaz 110.573 taha
TP na multikáru M 25 MP 10 mont.plošina
-
tel.608
tel.602
tel.606
tel.602
tel.608
tel.607
tel.602
tel.602
tel.603
tel.602
tel.327
tel.737
tel.603
tel.603
tel.737
tel.602
tel.602
tel.607
tel.602
tel.607
tel.317
tel.603
tel.603
tel.602
tel.383
tel.383
tel.608
tel.608
tel.602
tel.387
tel.387
tel.387
tel.387
tel.387
tel.387
tel.387
tel.387
tel.387
tel.602
tel.603
tel.777
tel.602
tel.602
tel.607
tel.558
030
287
550
705
982
209
290
332
483
174
551
235
527
427
109
590
328
209
281
209
793
433
527
977
393
393
508
332
148
962
962
962
962
962
962
962
962
962
230
483
755
281
223
652
765
950
355
212
913
040
519
856
632
662
684
011
933
983
802
812
129
807
519
015
519
610
123
983
819
304
304
000
322
138
278
278
278
278
278
278
278
278
278
915
662
201
015
006
300
233
–
-
Uzáv rka ke dni 9.1.2003
Ceník plošné inzerce:
30,- bez DPH za 1cm2 – ernobíle
25,- bez DPH za 1cm2 – barevn
Slevy za opakování: 1 opakování
- 10% sleva
2 opakování
- 15% sleva
3 a více opakování - 20% sleva
Za umíst ní inzerátu na obálku novin - 15% p íplatek
1/8 strany – 9.5x6.5cm (61.75cm2) - 1.853,- bez DPH (barevn )
(1 opakování - 1.668,-, 2 opakování - 1.575,-, 3 a více opak. 1.482,-)
- 1.544,- bez DPH ( ernobíle)
(1 opakování - 1.390,-, 2 opakování - 1.312,-, 3 a více opak. 1.235,-)
1/4 strany - 9.5x13cm (123.5cm2)
- 3.705,- bez DPH (barevn )
(1 opakování - 3.335,-, 2 opakování - 3.149,-, 3 a více opak. 2.964,-)
- 3.088,- bez DPH ( ernobíle)
(1 opakování – 2.779,-, 2 opakování - 2.625,-, 3 a více opak. 2.470,-)
1/2 strany – 19x13cm (247cm2)
- 7.410,- bez DPH (barevn )
(1 opakování - 6.669,-, 2 opakování - 6.299,-, 3 a více opak. 5.928,-)
- 6.175,- bez DPH ( ernobíle)
(1 opakování - 5.558,-, 2 opakování - 5.249,-, 3 a více opak. 4.940,-)
1/1 strany – 26x19cm (494cm2)
- 14.820,- bez DPH (barevn )
(1 opakování - 13.338,-, 2 opakování - 12.597,-, 3 a více 11.856,-)
- 12.350,- bez DPH ( ernobíle)
(1 opakování - 11.115,-, 2 opakování - 10.498,- 3 a více - 9.880,-)
Bo ní proužek - 15,- bez DPH za 1cm2 (barevn i ernobíle)
celý proužek - 4x26cm (104cm2)
- 1.560,- bez DPH
(1 opakování - 1.404,-, 2 opakování - 1.326,-, 3 a více opak. 1.248,-)
1/2 proužku - 4x13cm (52cm2)
- 780,- bez DPH
(1 opakování - 702,-, 2 opakování - 663,-, 3 a více opak. 624,-)
1/3 proužku - 4x8.6cm (34.4cm2) - 516,- bez DPH
(1 opakování - 464,-, 2 opakování - 439,-, 3 a více opak. 413,-)
Telefon
název stroje (za ízení)
tech. stav
r.v.
cena
okr

Podobné dokumenty

Telefon název stroje (zařízení) tech. stav rv cena okr - TRUCK

Telefon název stroje (zařízení) tech. stav rv cena okr - TRUCK (952,-v .DPH). Pouze v novinách, nikoli na internetu.

Více

INZERTNÍ A REKLAMNÍ DVOUMĚSÍČNÍK S - TRUCK

INZERTNÍ A REKLAMNÍ DVOUMĚSÍČNÍK S - TRUCK za inzerci. Tato platba může být provedena: 1. Složenkou typu C, kterou sami zasíláme. Po uhrazení ihned zašleme daňový doklad. (Pro urychlení si může zákazník vyzvednout složenku na poště a kopii ...

Více

Blomus

Blomus RIDO PEKOE DARJEE CONO UTILO UTILO PIX UTILO VIETO PURA PURA PURA COPO COPO COPO UTILO UTILO PURA COPO UTILO AKTO AKTO AKTO AKTO AKTO AKTO AKTO AKTO ERA ERA ERA ERA ERA ERA STAF TOIOS JUSTO VASCO L...

Více

výroční zpráva - Gymnázium Třebíč

výroční zpráva - Gymnázium Třebíč Vážené dámy, vážení pánové, z tohoto místa tená e výro ní zprávy každoro n oslovuje editel školy se zhodnocením roku a pod kováním zam stnanc m za odvedenou práci. I letos je co hodnotit a za d ko...

Více

Základní postuláty a Lorentzovy transformace

Základní postuláty a Lorentzovy transformace Dále musí sou adnicová soustava obsahovat p esné hodiny pro m ení asu, jak dále uvidíme, ne pouze jedny. Nesmíme zapomenout na zajišt ní pracovních a životních podmínek pro p ítomnost n jakého akti...

Více

Telefon název stroje (zařízení) tech. stav rv cena okr - TRUCK

Telefon název stroje (zařízení) tech. stav rv cena okr - TRUCK 080 Stroje na epu 081 erpadla, zavlaž. 082 Krmné stroje 083 Dopravníky 084 Dojící za ízení 085 Pluhy, brány 086 Rozmetadla a post ikova e 087 Stroje na kámen 088 Váhy 089 PHM, oleje 090 R zné 091 N...

Více

RhysodesMetodika_TACR16XII Def

RhysodesMetodika_TACR16XII Def Rýhovec pralesní je schopen žít od nížin do hor, jen v České republice žije od 150 do 900 m n.m. V horách je sice častější, ale to je zjevně důsledkem většího tlaku člověka na nížinné lesy. Není vy...

Více

Čínská polní opevnění

Čínská polní opevnění hlediska maskování, jsou velmi nenápadné krajinné útvary jako například shluky nízkých stromů, rákosí, obilná pole nebo zeleninové zahrady. Nevhodná jsou také místa, ve kterých se snadno drží bojov...

Více