Příloha Smlouvy č.1-Specifikace drobných oprav

Komentáře

Transkript

Příloha Smlouvy č.1-Specifikace drobných oprav
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a administrativních
prací budovy Radnice MČ Praha 13
I. Údržba
• údržba sociálních zařízení – odpady (sifony), rozvody vody, umyvadla, WC mísy, fotobuňky u
pisoárů, osvětlení, el.sušáky rukou, armatury a mechanismy splachovačů, opravy dávkovačů
tekutého mýdla a zásobníků toaletního papíru;
•
údržba nábytku - opravy kování vestavěných skříní, kontejnerů, klížení stolů, dřevěných židlí,
opravy kolečkových křesel, montáž věšáků, věšení obrazů poliček, výroba a instalace polic do
vestavěných skříní atd.;
•
drobná stavební údržba – opravy omítek, obkladů, dlažby, fasádních prvků, nosných sloupů,
opěrných zdí a zídek apod.;
•
údržba dveří a oken – opravy zámků dveří, výměna zámků dveří, demontáže a montáže
zámkových vložek, zajišťování kopií klíčů, výměna prosklených částí dveří, demontáž a
montáž dveřních lišt, instalace prahů, jednoduché nátěry dveří (Balakryl), opravy zavěšení
oken, mazání pohybového mechanizmu oken a dveří (panty), výměna těsnění oken
(dodavatelsky), výměny klik a dveřních štítů klik atd. Drobná údržba automatických dveří
vstupů do budov;
•
opravy vertikálních a horizontálních žaluzií - dle možnosti vlastními silami, jinak dodavatelsky
(doplnění ovládacích šňůr, tyček apod.);
•
elektroúdržba – odstraňování závad, vyplývajících z periodických revizí, opravy drobných
elektrických přístrojů (varné konvice, ventilátory, stolní lampy apod.), výměny světelných
komponentů (zářivky, žárovky, spec.zářivky/úsporné/), drobné instalace po budově;
•
stěhování v rámci budovy – je zajišťováno na základě dislokačních plánů (v součinnosti
s tajemníkem úřadu). Je dislokován zejména nábytek, příslušné dokumenty, PC a tiskárny
atd. S touto dislokací je spojeno zajišťování předislokace telefonních linek, odvoz odpadu (ze
skart.strojů);
•
stěhování mimo budovu – údržba zajišťuje zejména stěhování nepotřebného nábytku,
zařízení volebních místností (volební urny,zástěny,volební lístky atd.), předislokace skladů
nábytku,výpomoc ve skladu MTZ, odvoz odpadového materiálu, zajišťování skartace atd.;
•
malování jednotlivých kanceláří a prostor budov ÚMČ – je zajišťováno na základě požadavků
jednotlivých odborů resp. jednotlivých pracovníků nebo dle rozhodnutí OHS při dislokaci
kanceláří. Malování je zajišťováno dodavatelsky, současně je zajištěn i následný celkový úklid
po malování, případné čištění koberců a praní záclon. Malování je realizováno v kvalitě
PRIMALEX PLUS;
•
aktualizace informačního systému budovy – je zajišťována na základě požadavků jednotlivých
odborů, zejména při nástupu nových pracovníků resp. po realizaci nové dislokace. Aktualizace
je zajišťována částečně vlastními silami, částečně dodavatelsky;
Stránka 1
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
II. Úklid
A) Doba provádění úklidu:
PRAVIDELNÝ ÚKLID
PO, ST
od 18.00 hodin do 21.00 hodin
ÚT, ČT
od 16.30 hodin do 19.30 hodin
PÁ
od 15.30 hodin do 18.30 hodin
PO, ST
ÚT, ČT
PÁ
DENNÍ POHOTOVOST 1 PRACOVNÍK
od 07.00 hodin do 18.00 hodin
od 07.00 hodin do 16.00 hodin
od 07.00 hodin do 16.00 hodin
B) Rozpis a četnost prací:
Kanceláře a zasedací místnosti
a) Denní práce
- vyprazdňování odpadkových košů, jejich otření a výměna sáčků
- stírání prachu z volných ploch psacích stolů a okenních parapetů
- stírání prachu z nábytku do výše 1,8 m
- vysávání koberců, případně vytírání podlah na mokro, čištění-odstraňování skvrn na
kobercích
- čištění skvrn na zrcadlech a skleněných přepážkách (pokud jsou)
- čištění skvrn a ohmatků na dveřích a klikách
- vynášení tříděného odpadu do k tomu určených kontejnerů, včetně obsahu skartovaček
b) Týdenní práce (Po. – Pá.)
- otírání telefonů na vlhko
- otírání vypínačů a el. zásuvek
- vysávání prachu z čalouněného sedacího nábytku
c) Měsíční práce
- stírání prachu z nábytku nad výši 1,8 m
- stírání prachu z radiátorů
- čištění laminovaných přepážek
- mytí dveří a jejich ošetření
- mytí odpadkových košů
- čištění výústků vzduchotechniky
Prostory pro veřejnost a chodby
a) Denní práce
- vyprazdňování odpadkových košů, jejich otření a výměna sáčků
- stírání prachu a přeleštění přepážkových pultů a jejich obložení
- stírání prachu z veškerého nábytku do výše 1,8 m
Stránka 2
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
- stírání prachu z volných ploch psacích stolů
- čištění skvrn na skleněných přepážkách a dělících dveří
- vysávání koberců, případně vytírání podlah na mokro
- čištění skvrn a ohmatků na dveřích a klikách
- čistění veškerého ostatního inventáře
b) Týdenní práce
- otírání vypínačů a el. zásuvek
- mytí dveří a skleněných přepážek do výše 1,8 m
c) Měsíční práce
- stírání prachu z nábytku nad výši 1,8 m
- stírání prachu z radiátorů
- mytí veškerých obkladů
- mytí přepážkových pultů
- mytí skleněných přepážek
- mytí dveří a jejich ošetření
- mytí odpadkových košů
- čištění výústků vzduchotechniky
- další nespecifikované práce dle pokynu ved. pracovníka
Toalety, koupelny, sprchy
a) Denní práce
- doplňování sanitárních a hygienických potřeb (papír, tek. mýdlo aj.)
- vyprazdňování odpadkových košů, jejích otření a výměna sáčků
- čištění sanitárních předmětů (mísy, pisoáry, umyvadla atd.)
- vytírání podlah na mokro
- odstraňování skvrn na keramickém obložení stěn
- odstraňování skvrn na dveřích
- čištění zrcadel a odkládacích poliček
- stírání prachu ze všech ploch do výše 1,8 m
b) Týdenní práce
- dezinfekční mytí v rozsahu denních prací
- dezinfekční otření vypínačů a el.zásuvek na vlhko (z povrchu)
- stírání prachu ze všech ploch nad výši 1,8 m
c) Měsíční práce
- mytí radiátorů
- mytí omyvatelných stěn a dveří
- čištění výústků vzduchotechniky
Schodiště
a) Denní práce
- vyprazdňování odpadkových košů, jejich otření a výměna sáčků (pokud jsou)
- vytírání podlah na mokro, nebo vysávání ploch pokrytým kobercem
- stírání prachu z madel zábradlí a jejich výplní
Stránka 3
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
b) Týdenní práce
- stírání prachu z parapetů (volně přístupných)
- stírání prachu z ostatního inventáře do výše 1,8 m
- otření vypínačů a el.zásuvek na vlhko (z povrchu)
c) Měsíční práce
- mytí madel zábradlí a jejich výplní
- mytí obložení stěn
- stírání prachu z radiátorů
- stírání prachu z ostatního inventáře nad výši 1,8 m
Sklady, archivy (mimo skladů v podzemních podlažích)
a) 2x týdně
- vytírání podlah na mokro, nebo vysávání ploch pokrytých koberci
- stírání prachu z volně přístupných ploch do výše 1,8 m
- vyprazdňování odpadkových košů, jejich otření a výměna sáčků
- odstraňování skvrn a ohmatků na dveřích a ostatním inventáři
b) Měsíční práce
- mytí dveří, případně skleněných přepážek
- stírání prachu z volně přístupných ploch nad výši 1,8 m
- dezinfekční vymytí odpadkových košů na komunální odpad
- otření vypínačů a el.zásuvek
- stírání prachu z radiátorů
- čištění výústků vzduchotechniky
Kuchyňky na patrech
a) Denní práce
- mytí pracovní plochy a dřezu
- otření na vlhko veškerého ostatního inventáře
Výtahy
a) Denní práce
- vytírání podlah na mokro
- odstraňování skvrn a ohmatků ze stěn kabin, dveří a zrcadel
- přeleštění nerezových obkladů stěn, dveří a zrcadel
- přeleštění nerezových dveří výtahů v každém patře
b) Týdenní práce
- mytí dveří, stěn kabin a ošetření nerezových ploch
- mytí zrcadel a jejich vyleštění
- mytí nerezových dveří výtahů v každém patře a jejich ošetření
Stránka 4
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
Garáže
a) Denní práce
- kontrola čistoty povrchu, zametení a odstranění případných nečistot, sesbírání odpadků (provede
pohotovostní úklid v denní době)
b) Týdenní práce (provádí se v So. a v Ne.)
- 1x týdně strojní mytí povrchu s odsáváním
- dočištění všech strojem nepřístupných míst
- otření prachu na veškerém inventáři
Náplň činnosti úklidového pracovníka v denní pohotovosti
Po nástupu k pracovní činnosti:
7.00 hod. - zahájí doplňování hygienických prostředků na sociálních zařízeních v přízemí
a v 1. patře
8.00 hod. - zahájí prohlídku všech pater garážových prostor a chodby kolem výtahů v
2. PP (podzemní podlaží) - odstraní papíry a hrubé nečistoty
8.30 hod. - pokračuje v doplňování hygien. prostředků na sociálních zařízeních 5.,4.,3. a 2.
patra
10.00 hod. - provede kontrolu výtahových kabin – odstraní nečistoty a ohmatky na zrcadlech a
lesklých částech kabiny a vstupních dveřích
11.00 hod. - zahájí čištění skelních výplní dveří vedoucí z chodby k evakuačnímu schodišti na
východní i západní straně
Průběžně - odstraňování zjištěných úklidových nedostatků, zejména po kontrole na všech veřejných
WC a dle požadavků pracovníků úřadu – zejména OHS
- dle potřeby odstranit ohmatky, případně nečistoty z prostoru vstupů do objektu z obou
stran, včetně z čistících zón
15.30 hod. - čištění výtahových kabin a vstupů do všech výtahů ve všech patrech – včetně v
1.PP u restaurace „Pod Radnicí“
V závěru pracovní činnosti připravuje hygienické prostředky k doplňování na další den.
ORGANIZACE úklidu režimových pracovišť:
1. Pracoviště osobních a cestovních dokladů, přízemí - úklid je prováděn pracovníkem denního
pohotovostního úklidu v době od 11.30 hod.za přítomnosti pracovníků ÚMČ tohoto pracoviště.
2. Přepážkové pracoviště živnostenského odboru v 1.patře je prováděno úklidovou pracovnicí ve
vyčleněném čase pro denní úklid. Kódování zajišťuje ostraha objektu.
Stránka 5
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
3. Pokladna úřadu, pracoviště ekonomického odboru je uklízeno za přítomnosti pracovnice tohoto
pracoviště v závěru pracovní doby pokladny.
4. Pracoviště odboru státní sociální podpory je uklízeno denním úklidem vyčleněnou pracovnicí
úklidové firmy, která má odsouhlasený vstup a je vybavena bezpečnostním kódem.
5. Pracoviště krizového řízení ve 3.patře je uklízeno úklidovou pracovnicí v závěru pracovní doby za
přítomnosti prac. krizového řízení.
6. Víceúčelová zasedací místnost, obřadní síň je uklízena denně úklidovou pracovnicí, podle času
využití a po dohodě s odborem hospodářské správy. Kódování zajišťuje ostraha objektu.
7. Pracoviště archivů ve 2.PP je prováděno 2x týdně pracovníkem denního pohotovostního úklidu za
přítomnosti pracovníka Odb. hospodářské správy a stavebního úřadu v dohodnuté době.
8. Sklady ve 2. a 3.PP (vč. údržby) se uklízí 1x týdně pracovníkem denního pohotovostního úklidu po
dohodě za přítomnosti pracovníků OHS.
C) Přehled uklízených ploch a počet výtahů:
Přehled uklízených ploch (v m2) nové budovy radnice Městské části Praha 13:
Podlaží
teraco
keramická
dlažba
koberec
plovoucí
podlaha
pryžová
krytina
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
1.PP
2.PP
3.PP
51,74
38,55
52,95
52,95
52,95
52,95
34,06
37,73
43,17
697,61
385,41
354,83
269,82
233,42
181,76
471,17
909,46
1 012,21
1 104,28
1 159,86
655,13
193,60
10,92
10,92
10,92
10,92
10,92
10,92
14,90
12,42
12,97
38,70
14,38
PVC
krytina
litá/nátěr/
podlaha
71,65
1 380,29
1 397,39
1 362,84
Údaje převzaty z projektové dokumentace.
Součástí této přílohy jsou i tabulky místností s přehledem a druhem krytin v jednotlivých prostorách.
Výtahy:
- 4x osobní
- 1x evakuační
•
servis osobních a nákladních výtahů – je zajištěn smluvně s fy Schindler
Stránka 6
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
III. Servis VZT a TH
•
servis, údržba a provoz vzduchotechnických zařízení a tepelného hospodářství dle platných
norem a předpisů, a to zejména:
- odborná obsluha a údržba VZT a TH
- celoroční dispečink
- zajištění veškerých periodických revizí a zkoušek předepsaných ČSN, předpisy a
vyhláškami
- náhradní materiál všech profesí (topení, sanita, elektro, MaR, VZT, filtry atd.)
- doprava
- provozní styk s dodavatelem tepla P.T. , a.s.
(kontrola parametrů, vstup media, hlášení měsíčních odečtů, příp ekonom.vazby)
- pojištění předmětných technologických zařízení
- zajištění hmotně ekon. zodpovědného partnera pro kontrolní orgány ERÚ, SEI, IBP.
- vedení technicko-ekonomicko-provozní agendy a další odborná činnost související
s předmětnou činností a s předepsanými předpisy a normami
- přehled požadovaných činností viz následující:
Specifikace prací prováděných na TH a VZT v budově Radnice MČ Praha 13
A)
Předmět činnosti
Předmětem je zajišťování a provádění obsluhy, údržby, opravy a servisu tepelného hospodářství (dále
TH) a vzduchotechniky (dále VZT) v objektu budovy Radnice Městské části Praha 13.
B)
Vymezení činnosti
1. Stálá činnost
1.1
zajišťování provozu TH a VZT ve smyslu platných technických, právních, požárních a
bezpečnostních předpisů, norem a nařízení
1.2
zajišťování obsluh TH a VZT prováděním pochůzek v pracovní dny a to v úřední dny od 8.00 do
17.00 hod. a v mimo úřední dny od 8.00 hod. do 16.00 hod. 2 x v týdnu (dle specifikace
příslušného provozního řádu) pracovníky s předepsanou kvalifikací.
1.3
1.4
zajišťování běžného úklidu všech prostor TH a VZT
kontrola funkčnosti systémů TH a VZT
1.5
kontrola zajištění tepelné pohody v objektu
1.6
vedení pravidelné evidence o zařízení včetně evidence souboru dat
1.7
vedení servisních deníků a revizních zpráv o zařízení.
1.8
uplatňování požadavků na periodické kontroly a revize TH ve stanovených termínech ve smyslu
platných vyhlášek a norem
Stránka 7
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
2. Běžná periodická údržba TH
Periodickou údržbou se rozumí:
2.1 servisní prohlídky uzavíracích a regulačních armatur
2.2 drobné opravy těsnosti všech součástí strojního vybavení TH
2.3 servisní prohlídka průchodnosti pojistných ventilů
2.4 drobné opravy na potrubním systému včetně izolací a nátěrů
2.5 kontrola zabezpečovacího systému zdroje tepla
2.6 servisní prohlídka oběhových čerpadel soustavy a cirkulačních čerpadel TUV
2.7 opravy osvětlení, čištění osvětlovacích těles
3. Běžná periodická údržba VZT
Periodickou údržbou se rozumí
prohlídka:
3.1 funkčnosti celého zařízení
3.2 těsnosti spojů
3.3 stavu a napnutí klínových řemenů
servisní
3.4 stavu filtračních vložek
3.5 stavu ložisek pohonů
3.6 funkčnosti rekuperačních klapek
3.7 funkčnosti uzavíracích a regulačních armatur a pravidelné čištění všech distribučních elementů
Pozn.:
Periodickou údržbou se rozumí pravidelné kontroly, časově prováděné dle rozpisu prací, minimálně
však lx měsíčně a provedení drobných oprav. Drobnými opravami se rozumí jednoduché práce např.
dotažení ucpávky, vyčištění filtru v rozvodu topné vody, promazání armatur atd. bez nároku na
materiál.
C. Opravy TH a VZT
Tyto opravy jsou prováděné nad rámec běžné periodické údržby.
D. Revize TH a VZT
Tyto práce jsou prováděné v termínech stanovených platnou vyhláškou a předpisem výrobce zařízení.
E. Havarijní služba
1)
Zajištění nepřetržité havarijní služby na telefonu s garantovaným neprodleným zásahem max.
do 2 hodin po nahlášení havarijní situace, pokud se jedná o havarijní stav na zařízení TH a
VZT. V ostatních případech, které neovlivní podstatně provoz a chod zařízení TH a VZT, do 12
hodin od zjištění nebo nahlášení poruchy či závady.
2)
Za havarijní zásah se považuje taková činnost, která je svým charakterem nad rámec běžné
údržby a je nutná k odstranění nepředvídané havárie a k zachování bezpečného provozního
stavu.
Stránka 8
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
•
servis a údržba zařízení VZT v podzemních podlaží (větrání), včetně oprav a kontroly čidel
CO
IV. Specifikace administrativních prací spojených se správou a údržbou budovy Radnice MČ
Praha 13
Článek I. Převzetí nemovitostí do správy po uzavření smlouvy a předání nemovitostí v případě
ukončení platnosti smlouvy
1. Při převzetí nemovitostí do správy je provozovatel povinen zejména v součinnosti a dle pokynů
zadavatele zabezpečit:
a) převzetí nemovitosti předávacím protokolem podepsaným statutárními orgány zadavatele a
provozovatele nebo jimi písemně zmocněnými zástupci, kopie plné moci vystavené zmocněnci
zmocnitelem musí být součástí protokolu;
b) převzetí
zejména:
•
•
•
veškeré dostupné dokumentace k předmětné nemovitosti od strany předávající, zahrnující
projektovou dokumentaci objektu je-li je k dispozici,
pasporty objektů a nebytových prostor, případně evidenční listy podepsané nájemci
revizní zprávy, pasporty a revizní knihy, atesty apod.;
c) zajištění revize všech odběrů médií a služeb, případné uzavření nových kupních smluv nebo smluv
o dílo;
Provozovatel je dále povinen převzít nebo opatřit:
d) přehled havarijních výměrů, rozhodnutí o vyklizení nebytových prostor, nařízení o odstranění
stavby, nařízení zabezpečovacích prací atd., které nebyly ke dni převzetí splněny;
e) nájemní smlouvy a seznamy nájemců nebytových prostor;
f) seznam měřidel a jejich stav a životnost vč. revizních zpráv k jednotlivým objektům;
g) provozní řády a pokyny pro obsluhu u technologických zařízení;
h) soupis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, tvořícího příslušenství nemovitosti;
i) soupis samostatného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku;
j) kolaudační a jiné rozhodnutí;
k) kopie výpisů z katastru nemovitostí na přebírané nemovitosti dokládající vlastnictví zadavatele k
přebírané nemovitosti;
l) uzavřené smlouvy o odběru tepla s příslušným subjektem obhospodařujícím místní tepelné zdroje a
zabezpečit uzavření nových smluv o odběru tepla na následující období,
m) vyúčtování služeb, a to za dobu posledních 5 let;
Stránka 9
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
Článek II. Vymezení základních povinností provozovatele při výkonu správy budovy Radnice
MČ Praha 13
Provozovatel je při obstarávání správy nemovitostí povinen:
1/ Zajistit, aby majetek vlastníka, který je předmětem správy, byl řádně inventarizován a
evidován tak, aby soustředěné informace mohly být použity pro kvalifikované rozhodování
o dalším nakládání s ním a současně sloužily pro kontrolu jeho stavu a úplnosti. K tomu
bude zejména:
1.1 Vést a trvale aktualizovat a archivovat majetkoprávní a stavebně technickou dokumentaci
spravované nemovitosti.
1.2 Upozorňovat vlastníka na nové nebo nově zjištěné skutečnosti, které vyplývají ze stavebně
technického stavu spravovaných nemovitostí nebo způsobu jejich užívání, které mohou mít vliv na
změnu pokynů vlastníka a takovou změnu pokynů vlastníkovi navrhnout.
1.3. Provádět pravidelnou (roční) inventarizaci majetku.
2/ Zajistit, aby s určenými finančními prostředky bylo hospodařeno v souladu s pokyny
vlastníka, aby související výdaje byly vynakládány pouze v rozsahu a k účelu v souladu
se zájmy vlastníka. K tomu bude zejména:
2.1 Zpracovávat a předkládat vlastníkovi návrhy na zlepšení správy, technického a stavebního stavu
a snížení nákladů na provoz nemovitosti.
2.2 Zpracovávat a předkládat vlastníku každoročně, v termínu stanoveném vlastníkem, návrh
střednědobého plánu údržby, oprav a investic na následující období.
2.3 Vypracovávat a v termínech, stanovených pro přípravu rozpočtu, předkládat vlastníku návrh
finančního plánu na následující rozpočtový rok ve skladbě:
• běžné opravy;
• náklady revizí a kontrol;
• náklady režie správy;
• seznam a finanční vyjádření velkých oprav, případně investiční akce jako jsou rekonstrukce a
modernizace.
2.4 Zúčastňovat se projednávání předloženého návrhu finančního plánu a poskytovat k němu odborná
vysvětlení a zdůvodnění.
2.5 Dodržovat schválený finanční plán s tím, že schválené účelové určení prostředků a jejich limity
jsou nepřekročitelné bez předchozího souhlasu vlastníka.
Stránka 10
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
3/ Zabezpečit, aby svěřená nemovitost splňovala obecně závazné předpisy, zejména pak
stanovené stavebně-technické, bezpečnostní a požární parametry. K tomu bude zejména:
3.1 Zajišťovat provádění revizí a kontrol stavu nemovitosti, včetně jejího vybavení a vyhrazených
technických zařízení, v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy.
3.2 Zajišťovat včasné odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami a zajišťovat plnění
předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti nájemců a hygienické
ochrany spravovaných nemovitostí.
3.3 Zabezpečovat nepřetržitou havarijní službu a zajistit operativní odstraňování následků havárií
technických zařízení či inženýrských sítí, včetně případného náhradního zásobování vodou.
4/ Zajistit systematickou údržbu nemovitosti tak, aby s optimálními náklady byla zabezpečena
dlouhodobá životnost a provozuschopnost všech stavebních konstrukcí, technických a
technologických zařízení a vybavení. K tomu bude zejména:
4.1 Průběžně kontrolovat a pololetně vyhodnocovat stavebně-technický stav nemovitosti a
vypracovávat věcný návrh plánu údržby a oprav jako podklad pro zpracování návrhu finančního plánu.
4.2 Podle naléhavosti a míry opotřebení stanovovat rozsah a pořadí údržby a běžných oprav,
jejichž cena za jednotlivý případ nepřesáhne 30.000,-Kč a celková cena nepřesáhne limit stanovený
schváleným finančním plánem. Na tyto práce a služby sjednávat s dodavateli smlouvy, při jejich
provádění a dokončení kontrolovat kvalitu, včasnost a úplnost prováděných prací a správnost
účtovaných cen. Po dokončení objednaných prací provede jejich řádné převzetí, zkontroluje věcnou a
cenovou správnost a na fakturách a jiných účetních dokladech tyto skutečnosti ověří. Tyto doklady
prokazatelně předá k uhrazení a zaúčtování na ekonomický odbor.
4.3 Podle schváleného finančního plánu velkých oprav, rekonstrukcí a modernizací se bude podílet na
přípravě výběrové řízení na dodávky prací. Dle dispozice vlastníka bude zajišťovat výběrová řízení a
uzavírat příslušné smlouvy, při jejich realizaci a dokončení bude kontrolovat kvalitu, včasnost a
úplnost prováděných prací a správnost účtovaných cen.
4.4 Zastupovat vlastníka ve stavebním řízení ve věcech oprav a údržby nemovitostí.
4.5 Při zadávání zakázek na dodávky prací a služeb plnit úkoly zadavatele veřejných zakázek, přitom
postupovat v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o zadávání
veřejných zakázek, a to za účasti zástupce vlastníka.
4.6 Informovat provozovatele inženýrských sítí o poruchách nebo haváriích sítí nebo jejich částí a
uplatňovat požadavky na jejich odstranění.
4.7 Na základě rozhodnutí vlastníka a podle jeho dispozic zpracovávat investiční záměry, účastnit se
jejich projednání a schvalování a zabezpečovat realizaci schválených investičních záměrů.
4.8 Na základě zvláštních pověření vykonávat investorský dozor na investičních akcích, souvisejících
se spravovaným majetkem.
Stránka 11
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
4.9 Případně zpracovávat návrhy na získání finančních prostředků z podpůrných programů, státních a
jiných fondů, dotací a subvencí a uplatňovat nároky na poskytnutí finančních zdrojů podpůrných
programů.
5/ Zajistit řízení energetického provozu budov včetně pravidelného vyhodnocování veškerých
energetických vstupů do jednotlivých nemovitostí, které jsou předmětem této smlouvy a
systematickou činností přispívat k optimalizaci těchto vstupů. K tomu bude zejména:
5.1 Zajišťovat důsledné dodržování doporučení, vyplývajících ze zpracovaných energetických auditů.
5.2 Navrhovat postupně pro jednotlivé nemovitosti opatření, přispívající k dosažení dalších úspor,
např. i za pomoci metody EPC.
5.3. Kontrolovat pravidelně odběr energií včetně hledání možností úspor při sjednávání odběrových
diagramů a smluv na odběr energií, a to zejména:
-
zajištěním pravidelného odpočtu energií;
styku s dodavateli médií a dotčenými orgány státní správy;
zavedením centrální evidence dat;
měsíční písemnou informací o provozu objektu.
6/ Zajistit, případně se podílet na aktualizaci kompletní provozní dokumentace spravovaných
objektů, kterými jsou zejména:
•
•
•
•
•
•
•
provozní řády vybraných prostor;
směrnice o nakládání s odpady;
pokyny
pro
havarijní
situace
v objektech;
požární poplachové směrnice;
evakuační plány;
provozní řády technologických zařízení (výměníková stanice,
VZT);
plán kontrolní a údržbové činnosti;
plán revizí, odborných prohlídek a servisních činností.
Článek III. Prováděcí pokyny v oblasti oprav a údržby
Provozovatel je při obstarávání správy nemovitostí v oblasti údržby a oprav povinen zejména:
a) zajišťovat drobnou údržbu a opravy spravovaných nemovitostí v rozsahu, vyplývajícím z obecně
závazných předpisů, do výše určené finančním limitem;
b) v případě havárií a poruch učinit bezodkladně nezbytná opatření k zamezení vzniku dalších škod a
neprodleně informovat zadavatele a řídit se jeho pokyny;
c) informovat bezodkladně správce inženýrských sítí o vzniklé poruše nebo havárii;
d) při převzetí volného prostoru do evidence je provozovatel povinen uzavřít přívod všech médií do
tohoto prostoru, a to do doby provádění oprav;
Stránka 12
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
e) podávat zadavateli návrhy na nezbytné opravy či rekonstrukce nad rámec finančních prostředků
stanovených příslušným limitem, v cenách obvyklých, jedenkrát ročně, a to do 30. 4. kalendářního
roku na následující kalendářní rok; tento návrh následně upřesňovat na jednotlivá čtvrtletí a zároveň
doplňovat o opravy, jejichž potřeba vyplyne z revizí a nepředvídatelných událostí v průběhu roku;
upřesněné a doplněné návrhy předkládat zadavateli čtvrtletně vždy do posledního dne posledního
měsíce čtvrtletí na následující čtvrtletí;
i) v případech rozhodnutí učiněných zadavatelem, stavebním úřadem, popř. jinými k tomu ze zákona
nebo zadavatelem oprávněnými osobami je provozovatel povinen zabezpečit realizaci uložené
povinnosti, vyplývající z rozhodnutí. Provozovatel je vždy v těchto případech povinen vyžádat si od
zadavatele stanovení rozsahu povinností, které je povinen zabezpečit, a to v každém konkrétním
případě zvlášť;
j) vyjadřovat se bezodkladně jménem zadavatele k odběru el. energie, plynu apod.
Článek IV. Prováděcí pokyny v ekonomické oblasti
Provozovatel je při obstarávání správy budovy Radnice MČ Praha 13 v oblasti ekonomické povinen
a) zajišťovat správu a údržbu svěřeného majetku hospodárně s minimálními náklady;
b) provádět vyúčtování tepla, vodného a stočného, TUV a ostatních služeb jednotlivým nájemcům či
jiným odběratelům dle platných předpisů, provádět roční vyúčtování záloh na teplo, vodné a stočné,
TUV a ostatních služeb jednotlivým nájemcům nejpozději do 30. 4. následujícího roku;
c) předepisovat v souladu s platnými právními předpisy, nájemní smlouvou a pokyny zadavatele nájemné
a úhradu za služby poskytované v souvislosti s užíváním nebytových prostor. V případě nezaplacení
platby upomínat a činit úkony vedoucí k uspokojení pohledávek, včetně mimosoudního vymáhání, a
nájemci předepisovat poplatek z prodlení, úrok z prodlení a smluvní pokutu;
d) veškeré příjmy a výdaje týkající se nemovitostí, jejichž správa je předmětem této smlouvy, provádět na
podúčtu zadavatele, zřízeném pro tuto činnost;
e) provádět čtvrtletní a roční rozbor hospodaření s finančními prostředky, majetkem a závazky, které
provozovatel spravuje v rámci svých povinností dle této smlouvy. Rozbor bude obsahovat rozhodné
údaje k odůvodnění výše vynaložených finančních prostředků a dále komentář k odůvodnění výše
přijatých a vynaložených finančních prostředků; provozovatel je povinen předkládat výše uvedený
čtvrtletní rozbor vždy nejpozději do 30. 4., 31. 7., 31. 10. kalendářního roku a roční rozbor do 28. 2.
roku následujícího,
f) podrobit se, dle pokynu zadavatele, finančnímu a věcnému auditu, a to auditorem nebo auditorskou
firmou, kterou určí zadavatel;
g) vést účetní a analytickou evidenci vztahující se k rozsahu výkonu správy provozovatele v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění, a dodržovat účtový rozvrh stanovený zadavatelem;
h) zajistit, aby byly na podúčet zadavatele podle této smlouvy poukazovány příjmy a hrazeny výdaje
týkající se výhradně spravovaného majetku zadavatele, jehož správa je předmětem této smlouvy. K
datu účinnosti této smlouvy to jsou následující výdaje:
- oprava a údržba svěřené nemovitosti,
- poštovní poplatky spojené s doručováním písemností nebo finančních
prostředků,
Stránka 13
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
-
-
poplatky za komunální odpad podle vyhl. HMP č.20/ 2002 Sb. se
splatností do 15. 5. a 15. 12. příslušného kalendářního roku,
náklady peněžního ústavu spojené s vedením podúčtu,
obstaravatelská odměna provozovatele fakturovaná měsíčně a
převedená do konce tohoto měsíce na účet provozovatele na podkladě
jeho daňového dokladu,
desinfekce a deratizace v nutných případech,
-
náklady na řádné revize systému, kromě revizí systémů, jejichž výkony
jsou zařazeny jako služba uživateli,
-
náklady na odstranění závad zjištěných revizemi, nikoliv však odstranění
závad, které vznikly z důvodu nedostatečného výkonu správy
provozovatele,
veškeré služby uvedené v bodě 1 písm. b) těchto zásad
další náklady stanovené zadavatelem;
-
i) předávat zadavateli zpracovanou měsíční účetní závěrku, týkající se spravovaných nemovitostí, v
systému GORDIC, v termínu do 5. pracovního dne následujícího měsíce takto:
-
data účetní evidence v kumulovaných obratech uvedených sumárně pod
posledním číslem dokladu použitém v daném měsíci v rámci
zadavatelem určené číselné řady dokladů za jednotlivé analytické účty
pro integraci zpracování účetní evidence hospodářské činnosti m.č. jako
jediné účetní jednotky, a to ve dvojím vyhotovení,
-
účetní výkazy, rozvahu, výkaz zisků a ztrát a hlavní knihu dle
jednotlivých dokladů,
fotokopie výpisu příslušného bankovního podúčtu k poslednímu dni
kalendářního měsíce,
přehled stavu neplatičů, která bude vázat na příslušný analytický účet
pohledávek,
-
j) na základě zpracovávaného měsíčního vyúčtování veškerých příjmů po odpočtu veškerých výdajů,
odsouhlaseného zadavatelem a předkládaného do 25. dne následujícího měsíce, převádět každý
měsíc do 15. dne dalšího měsíce na hlavní účet zadavatele rozdíl z vyúčtování,
k) předávat zadavateli zpracovanou roční účetní závěrku v termínu a rozsahu určeném zadavatelem
včetně inventarizace majetku, pohledávek a závazků roku, za něž je předkládána roční účetní
závěrka. Inventarizace bude předložena ve formě a termínu určeném zadavatelem,
l) dodržovat limit pokladního zůstatku dle dispozic zadavatele,
m) vést veškerou účetní a operativní evidenci spojenou se správou a údržbou majetku zadavatele zcela
odděleně od účetnictví a operativní evidence ostatní podnikatelské činnosti prováděné
provozovatelem,
n) při ukončení činnosti provozovatele doloží provozovatel veškeré účetní zůstatky k datu ukončení
dokladovou inventurou. Tuto dokladovou inventuru předá provozovatel zadavateli do 60ti kalendářních
dnů po ukončení výkonu správy dle této smlouvy. V případě neprokázání zůstatků bude minusový
inventarizační rozdíl uhrazen ve prospěch zadavatele.
Stránka 14
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
Článek V. Prováděcí pokyny v oblasti právní
1. Provozovatel je povinen na pokyn zadavatele upravit, ve lhůtě stanovené zadavatelem, své smluvní
vztahy ke třetím subjektům související se správou svěřeného majetku, dle pokynů zadavatele,
zejména smlouvy o inkasu, smlouvy o dílo apod.
2. Provozovatel je oprávněn zadávat zakázky a uzavírat smluvní vztahy v souvislosti se správou
svěřeného majetku dle smlouvy a jejich příloh pouze se subjekty, které nemají jakékoliv personální
(včetně příbuzenských), kapitálové nebo jiné obdobné propojení s provozovatelem. Tuto povinnost je
provozovatel povinen zahrnout do všech příslušných smluv a zavázat v nich, stejně jako sebe, i
subjekt (dodavatele, zhotovitele díla) ve vztahu ke všem jeho případným subdodavatelům.
3. Veškeré zakázky (dodávky) spojené se správou a údržbou svěřeného majetku mohou být
provozovatelem zadávány a zhotoviteli prováděny pouze na základě řádně vystavených objednávek či
uzavřených smluv, např. smlouvy o dílo apod. Provozovatel je povinen uvést jako nedílné součásti
každé z těchto smluv následující:
a) povinnost zhotovitele řádně vystavit faktury, kde budou vedle obecně daných požadavků uvedeny
informace s přesným rozpisem nákladů za materiál, specifikace použitých materiálů (vč. údajů o
dodaném množství, druhu a jednotkové ceně použitých materiálů),
b) povinnost zhotovitele uvést k faktuře přesný rozpis provedených prací vč. množství a ceny (popř.
hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počet odpracovaných hodin) apod.,
c) povinnost zhotovitele uvést a přesně specifikovat náklady za dopravu specifikujícími odkud, kam,
kdy, co a za kolik bylo dopraveno včetně ujeté vzdálenosti apod.,
d) povinnost zhotovitele přiložit k fakturám ceníky za práci, materiál a ostatní součásti díla, podle
kterých bude prováděna fakturace,
e) povinnost provozovatele a zhotovitele (dodavatele) předem závazně ve smlouvě o dílo (o dodávce
služeb apod.) stanovit cenu za dílo (dodávku).
4. Dílo, zakázku, je provozovatel oprávněn zadat a smlouvu uzavřít pouze se subjektem (zhotovitelem),
který neprováděl u předmětného spravovaného objektu zjišťování nedostatků, revize, znalecká
posouzení technického stavu spravovaného objektu nebo jednotlivého technického zařízení apod., a
který ani nemá na toho, kdo provedl zjišťování nedostatků, revize, znalecká posouzení technického
stavu spravovaného objektu nebo jednotlivého technického zařízení apod., a který ani nemá na toho,
kdo provedl zjišťování nedostatků, revize, znalecká posouzení technického stavu spravovaného
objektu nebo jednotlivého technického zařízení apod. jakékoliv personální (včetně příbuzenských),
kapitálové a obdobné vazby. Tuto povinnost je provozovatel povinen zahrnout do všech příslušných
smluv a zavázat v nich, stejně jako sebe, i zhotovitele díla (dodavatele) ve vztahu ke všem jeho
případným subdodavatelům.
5. V případě ukončení nájemního vztahu výpovědí ze strany nájemce je provozovatel povinen si od
nájemce vyžádat a evidovat písemnou výpověď nájemce nebytového prostoru; dále je provozovatel
povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost zadavateli a originál písemné výpovědi neprodleně předat
zadavateli. Dohody o ukončení nájmu bytu nebo nebytového prostoru uzavírá výlučně zadavatel.
6. Bude-li některý nájemce v prodlení s úhradou předepsaných plateb včetně příslušenství, je
provozovatel povinen nájemce o úhradu upomínat a činit úkony vedoucí k uspokojení pohledávky
včetně mimosoudního vymáhání. Těmito úkony jsou zejména:
Stránka 15
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
-
v prvním měsíci (a to od 5 resp. 20 dnů od data prokazatelného zjištění,
že pohledávka nebyla splacena) provozovatel založí spis dlužníka, který
bude neprodleně předán a po celou dobu veden u odboru správy
majetku. Provozovatel provede upomenutí dlužníka s vykázaným
doručením. Provozovatel provede aktualizaci evidenčního listu a zjistí
skutečnou situaci v jednotce. Provede místní šetření a sepíše o tom
úřední zápis a zápis zjednání (o tom kdo, co, proč, kdy a jakým
způsobem zaplatí),
-
ve druhém měsíci (a to od 5 resp. 20 dnů od data prokazatelného
zjištění, že pohledávka nebyla splacena) provozovatel upomene
dlužníka s vykázáním doručení. Provede opakované místní šetření a
sepíše o tom úřední zápis, zápis z jednání, ve třetím měsíci (a to do 5
resp. 20 dnů od data prokazatelného zjištění, že pohledávka nebyla
splacena) provozovatel upomene dlužníka s vykázáním doručení.
Provede opakované místní šetření, o kterém bude učiněn úřední
záznam, zápis z jednání,
-
ve čtvrtém měsíci bude provedeno vyhodnocení dosud provedených
úkonů a dle pokynů zadavatele bude realizován nejefektivnější postup
vedoucí k uspokojení případně zajištění pohledávky.
7. Upomínky je provozovatel povinen doručit nájemci (s povinností prokázat toto doručení). Ve všech
upomínkách je provozovatel povinen stanovit nájemci dodatečnou lhůtu k zaplacení dlužných částek,
a to do pěti pracovních dnů od doručení upomínky.
8. Povinností provozovatele je předat na dožádání zadavatele, bezodkladně, nejpozději do pěti
pracovních dní od obdržení dožádání, zadavateli veškeré dostupné doklady a informace, včetně jejich
aktualizace, týkající se konkrétního dluhu včetně příslušenství. Požádá-li zadavatel provozovatele nad
rámec výše uvedených povinností o jakékoli dostupné doklady a informace týkající se konkrétního
dluhu (včetně jeho aktualizace a příslušenství), je provozovatel povinen nejpozději do pěti pracovních
dní od obdržení pokynu zadavatele takové informace a doklady poskytnout.
9. Provozovatel provádí průběžnou kontrolu plnění povinností nájemce, vyplývajících z nájemních smluv
na nebytové prostory. Pokud provozovatel zjistí, že je nájemce nebytového prostoru v prodlení s
platbou nájemného a dalších úhrad spojených s užíváním nebytového prostoru, je provozovatel
povinen upomínat a činit úkony vedoucí k uspokojení pohledávky, včetně mimosoudního vymáhání.
Obdobně bude uplatněn postup jako v bodu č.6. V souladu s uzavřenou smlouvou o nájmu nebo
podnájmu příslušného nebytového prostoru je provozovatel povinen účtovat dlužníkovi úroky z
prodlení a ostatní smlouvou dané sankce a upozornit na to dlužníka v každé upomínce. Je-li v
nájemní smlouvě dohodnuta tzv. smluvená adresa bude provozovatel povinen zasílat upomínky na
smluvenou adresu.
10. Provozovatel je povinen předat zadavateli písemně podklady pro podání výpovědi z nájmu
nebytového prostoru, popř. žaloby, a to do 5 pracovních dní ode dne, kdy byly provozovateli doručeny
(nebo si je mohl provozovatel zjistit nebo obstarat) údaje, z nichž zřejmě vyplývá, že nájemce
nezaplatil do dne splatnosti stanovené v poslední upomínce.
11. V ostatních případech zjištěného porušení nájemní smlouvy je provozovatel povinen též předat
zadavateli podklady pro podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru nebo k jiným opatřením a na
vyžádání poskytnout zadavateli další doplňující podklady, a to do pěti pracovních dní od zjištění
takového porušení, nebo od vyžádání zadavatelem.
Stránka 16
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
12. Výše uvedené podklady je provozovatel povinen předávat formou "Protokolu o postoupení podkladů
k žalobě". U nových sporů musí podklady vždy obsahovat nájemní smlouvu, evidenční (výpočtový) list
se všemi rozhodnými údaji, upomínky včetně doručenek a případně i další doklady nebo
korespondenci související s daným sporem. U probíhajících sporů o zaplacení dluhu nebo u případů,
jejichž podklady pro podání žaloby byly již předány, předat pouze podklady dokládající nové
skutečnosti (později došlé doručenky k upomínkám, aktualizaci dluhu včetně příslušenství apod.).
13. Provozovatel je povinen poskytovat zadavateli součinnost při řešení soudních sporů zejména
podáváním osobních svědectví pracovníků provozovatele na soudních jednáních a dodávat v
dohodnutém rozsahu a bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od požádání, veškeré
písemné podklady k právním sporům, které vede zadavatel. Povinnost zadavatele požádat jako první
o součinnost a o podklady se vztahuje pouze na případy, u kterých nemá provozovatel sám povinnost
poskytovat součinnost a písemné podklady podle všech ostatních ustanovení této smlouvy jako první.
14. Na vyzvání zadavatele je provozovatel povinen zajišťovat účast svého zaměstnance u nařízených
výkonů rozhodnutí vyklizením prostoru.
Článek VI. Prováděcí pokyny k administrativně-technické a evidenční činnosti
1. Při administrativně-technické a evidenční činnosti je provozovatel zejména povinen:
a) bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy sjednat s pojišťovnou na své náklady pojištění
své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout zadavateli nebo třetí osobě v souvislosti s
činností provozovatele, provozovatel je povinen do třech měsíců od uzavření smlouvy předložit
zadavateli příslušné pojistné smlouvy a opakovaně (každoročně) bez zbytečného odkladu od
zaplacení předkládat doklad o zaplacení pojistného; tato povinnost provozovatele se vztahuje na
období platnosti smlouvy;
b) poskytovat vždy věcně správné a úplné údaje, přehledy a doklady vyžadované zadavatelem,
včetně zpracovávaných podkladů, zejména v oblasti smluvních vztahů, zadavatelem vyžádaných
přehledů bytů, nebytových prostor příp. společných prostorů domů, podle zadavatelem zadaných
kritérií a v požadovaných termínech;
c) kontrolovat plnění povinností druhých smluvních stran, vyplývajících ze smluv, týkajících se
spravovaného majetku a poskytovat zadavateli a jím pověřeným osobám bezodkladně veškerou
potřebnou součinnost při kontrole těchto smluv a jejich plnění, zejména poskytnutím veškerých
potřebných písemných podkladů;
d) po dobu platnosti smlouvy průběžně aktualizovat a chránit před krádežemi, poškozením, zničením,
ztrátou, neoprávněným užitím nebo zneužitím doklady uvedené v těchto Zásadách Čl.1., bod 1) a 2),
zejména veškeré smlouvy uzavřené za zadavatele, přímo zadavatelem nebo vztahující se ke správě
svěřeného majetku, jakož i ostatní účetní a jiné doklady vztahující se k těmto smlouvám a jejich
plnění, dále je provozovatel povinen mít tyto doklady stále k dispozici;
e) zajišťovat vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace včetně archivace všech
písemných dokumentů vztahujících se ke správě svěřeného majetku;
f) přijímat, evidovat a vyřizovat stížnosti a podněty fyzických a právnických osob, o stížnostech,
podnětech a způsobu jejich vyřízení bezodkladně písemně informovat zadavatele a vést jejich
písemnou evidenci, včetně údajů o vyřízení;
Stránka 17
Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace drobných oprav, údržby, úklidu, servisu VZT a TH a
administrativních prací budovy Radnice MČ Praha 13
g) předkládat zadavateli bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dní od zjištění, podněty,
včetně úplné spisové dokumentace a všech dokladů k podání výpovědi z nájmu nebytových prostor,
nastanou-li výpovědní důvody vyplývající z nájemní smlouvy, uvedené v nájemní smlouvě nebo
vyplývající z platného právního řádu;
h) vyhotovovat, dle pokynů zadavatele, smlouvy o nájmu s osobami určenými zadavatelem a originály
těchto dokladů předávat zadavateli, smlouvy uzavírá a podepisuje zadavatel;
i) vyhotovovat, dle pokynů zadavatele, výpočtové listy, které budou nedílnou součástí nájemních
smluv o nájmu a nebytových prostor a originály těchto dokumentů předávat zadavateli;
j) při případné změně a vystavení nových příloh nájemních smluv (evidenčních listů, výpočtových listů,
předávacích protokolů apod.) předat nejpozději do 5ti pracovních dnů jeden stejnopis zadavateli;
k) vést a v případě změn bezodkladně aktualizovat evidenci nájemců včetně podnájemců;
l) provádět nejméně jednou ročně aktualizaci údajů, dle skutečného stavu zjištěného kontrolou přímo
v místě, o provedené kontrole sepsat protokol a na základě zjištěných údajů provést změny a v
důsledku toho provést aktualizaci nájemní smlouvy;
m) s podnájemními smlouvami k nebytovým prostorům uděluje souhlas výlučně zadavatel,
provozovatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení písemné žádosti o souhlas zadavatele k
uzavření podnájemní smlouvy, tuto žádost postoupit zadavateli;
n) přebírat od nájemců a předávat nájemcům nebytové prostory podle pokynů vydaných zadavatelem;
maximální doba přípravy pro dalšího nájemce nepřekročí 30 dnů (od vyjádření zadavatele), nebylo-li
písemnou dohodou nebo pokynem zadavatele stanoveno jinak;
o) vést průběžnou evidenci provozovatelem předaných podkladů pro podání žalob zadavateli a na
základě podkladů zadavatele aktuální evidenci zažalovaných sporů. Písemně informovat zadavatele o
všech podstatných změnách, majících vliv na úspěšnost zadavatele u soudu (úhrada dluhu, vyklizení
v průběhu soudního řízení, další porušení právních povinností apod.). Evidovat soudem vydané
pravomocné platební rozkazy a rozsudky a informovat zadavatele o jejich plnění, tj. o zaplacení částky
dle platebního rozkazu nebo o vyklizení nebytového prostoru;
p) respektovat zadavatelem uzavřené smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, kontrolovat provedení
prací a správnost účtovaných cen dle uzavřené smlouvy o dílo; dále je provozovatel povinen vyplnit při
sjednávání podmínek odběru vody a elektřiny atd. se stavební firmou protokol o předání resp. převzetí
napojovacích bodů. Případný zápis do stavebního deníku nenahrazuje vyplnění výše uvedeného
protokolu o předání resp. převzetí napojovacích bodů. Tento protokol bude podepsán jak zástupcem
stavební firmy, příslušným pracovníkem správcovské firmy, tak pověřeným pracovníkem příslušného
odboru ÚMČ Praha 13. Při ukončení odběrů bude tento protokol podepsán opět všemi výše
uvedenými subjekty a bude tvořit přílohu závěrečné faktury zhotovitele. Po ukončení odběrů
provozovatel zároveň současně vystaví zhotoviteli účetní doklad na spotřebované energie a ostatní
náklady, které zhotovitel uhradí (forma platby je na vzájemné dohodě zhotovitele a provozovatele).
Stránka 18

Podobné dokumenty

Panorama Lipnice 1/2015

Panorama Lipnice 1/2015 Pro rok 2015 byly zveřejněny nové výzvy na čerpání dotačních finančních prostředků na investiční i provozní projekty měst a obcí. Účast naší obce v transparentní soutěži na získání dotačních prostř...

Více

Sentinel Kinetic

Sentinel Kinetic Jednotku je možné použít na rozdílně objemné objekty díky možnosti jejího vnitřního nastavení. Jednotka je určená k trvalému provozu. Jednotka má tři nastavitelné režimy chodu (nízký, střední a vys...

Více

Úklidové standardy - HONDL GLOBAL SERVICES as

Úklidové standardy - HONDL GLOBAL SERVICES as ruční dočištění a vymytí strojově nedostupných rohů a zákoutí podlahových ploch

Více

Zásady pro hlášení, zajišťování a úhradu oprav

Zásady pro hlášení, zajišťování a úhradu oprav 1.4 Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují t...

Více

Vítkovice Mechanika a.s

Vítkovice Mechanika a.s • Elektroúdržba, měření a  regulace, ASŘ, výroba rozvaděčů, montáže… • Opravy ocelových konstrukcí a  vyhrazených technických zařízení • Revize a  inspekce vyhrazených technických zařízení • Di...

Více