Manuál: AnyDATA ADU-520L

Komentáře

Transkript

Manuál: AnyDATA ADU-520L
3G Mobilní internet
USB modem AnyDATA ADU-520L
(Příručka uživatele)
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
2/21
Manuál pro ADU-520
Specifikace k řadě modemů AnyDATA
Copyright © 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Bez povolení společnosti AnyDATA Corp je zakázána distribuce, rozšiřování,
reprodukce i přenos jakékoliv části tohoto dokumentu, a to jakýmkoliv prostředkem
elektronickým, mechanickým nebo jiným za jakýmkoliv účelem.
Tento dokument může být revidován bez předchozího upozornění.
Prohlášení o shodě
Společnost MobilKom, a.s. tímto prohlašuje, že se výrobek ADU-520L shoduje se
základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.
Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.ufon.cz
Contact Address
AnyData.Net Inc.(Korea)
DaeGo Bldg, 8 th., 1591-10
Kwanyang-dong, Dongan_gu,
Anyang City, Kyunggi-do Korea.
http://www.anydata.co.kr
e-mail: [email protected]
Rep:+82-31-380-7100
Fax:+82-31-476-6021
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
2/21
Manuál pro ADU-520
Obsah
Popis modemu.............................................................................................................................................. 4
LED kontrolky................................................................................................................................................ 5
■ POWER Lamp (NAPÁJENÍ) .................................................................................................................. 5
■ IDLE/BUSY (NEČINNOST / PROVOZ) ................................................................................................. 5
SYSTÉMOVÉ požadavky ........................................................................................................................... 6
■ Ověřte minimální požadavky.................................................................................................................. 6
Instalace a odinstalace průvodce připojením a ovladačů (Vista & Xp)......................................................... 7
■ Instalace USB ovladače a aplikace pro připojení .................................................................................. 7
■ Odinstalace Průvodce připojením a USB ovladače : ........................................................................... 10
Použití průvodce připojení .......................................................................................................................... 12
■ Hlavní rozhraní aplikace ...................................................................................................................... 12
■ Připojení/Odpojení od internetu ........................................................................................................... 14
■ Nastavení ............................................................................................................................................. 15
■ [ O aplikaci]....................................................................................................................................... 15
■ [ Základní ]........................................................................................................................................ 16
■ [ Pokročilé ]....................................................................................................................................... 17
CDMA Q&A ................................................................................................................................................. 18
Ruční spuštění instalace průvodce a ovladačů (Win 2000)........................................................................ 19
Macintosh.................................................................................................................................................... 20
■ Změna užití modemu pro MAC OS...................................................................................................... 20
■ Podporované verze MAC OS............................................................................................................... 20
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
3/21
Manuál pro ADU-520
Popis modemu
2
3
1
4
1. IDLE/BUSY Lamp (Nečinnost/provoz)
Indikuje stav modemu
2. PWR Lamp (Napájení)
Indikuje napájení modemu
3. Anténa
Nezakrývejte prostor antény
4. USB Konektor
Konektor pro připojení do PC
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
4/21
Manuál pro ADU-520
LED kontrolky
■ POWER Lamp (NAPÁJENÍ)
Režim
Popis
ČERVENÁ
Napájení modemu je zapnuté
VYPNUTO
Napájení modemu je vypnuté
■ IDLE/BUSY (NEČINNOST / PROVOZ)
Mode
Popis
ZELENÁ
Úspěšné připojení k síti (stav nečinnosti)
MODRÁ
Připojen datový (hlasový) hovor
MODRÉ BLIKÁNÍ
Modem se připojuje k síti
VYPNUTO
Není služba nebo není dostupná síť
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
5/21
Manuál pro ADU-520
SYSTÉMOVÉ požadavky
■ Ověřte minimální požadavky
Minimální konfigurace PC pro práci zařízení :
Požadavky
PC
PC s USB
OS
Windows 2000 (SP4)
Windows XP (SP2)
Windows VISTA
RAM
128MB nebo více
Paměť
50MB nebo více
Display
Min. rozlišení 800 x 600
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
6/21
Manuál pro ADU-520
Instalace a odinstalace průvodce připojením a ovladačů (Vista & Xp)
■ Instalace USB ovladače a aplikace pro připojení
1. Připojte modem do počítače přes USB port.
Pokud ve vašem počítači ovladače a aplikace pro modem ještě nebyly nainstalovány, spustí se
vám instalace aplikace pro připojení a instalace ovladačů. Pokud nedojde ke spuštění aplikace,
otevřete nově připojený USB disk (Ufonův Internet) a spusťte aplikaci souborem “startCD.exe”
dle manuálu od strany 19 „Ruční spuštění instalace průvodce a ovladačů“.
TIP : Pokud po připojení modemu do PC, váš operační systém spustí vlastní instalaci ovladačů pro
nově připojený hardware, tuto akci stornujte a pokračujte od prvního bodu manuálu instalace ovladače
2. Zvolte jazyk instalace. Potvrďte
. Kliknutím na
tlačítko, bude instalace
zrušena.
3. Zaškrtnutím políčka “Instalace ovladačů modemu” dojde k instalaci ovladačů modemu,
zaškrtnutím políčka “Ufonův Internet” dojde k instalaci aplikace pro připojení. Při první instalaci
doporučujeme nainstalovat obojí.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
7/21
Manuál pro ADU-520
4. Klikněte na tlačítko
pro ukončení programu instalace.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
8/21
Manuál pro ADU-520
5. Po dokončení instalace je třeba počítač restartovat.
Chcete-li počítač restartovat později, vyberte : “Restartovat ručně později”.
Doporučujeme zvolit volbu “Restartovat nyní”.
TIP : Ověření instalace :
Připojte modem do USB portu počítače a ve “Správci zařízení” zkontrolujte, zda se ovladače
správně nainstalovaly. Cesta ke “Správci zařízení” :
[Start ▶ Ovládací panely ▶ Systém ▶ karta Hardware ▶ Správce zařízení]
Pokud budou na seznamu zařízení zobrazeny položky “AnyDATA CDMA USB Modem” a “Any
DATA USB Serial 1 / 2 Device”, které jsou zvýrazněny v rámečku, znamená to, že se instalace
zdařila. Pokud se instalace nezdařila, opakujte ji, poté volejte na linku péče o zákazníky.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
9/21
Manuál pro ADU-520
■ Odinstalace Průvodce připojením a USB ovladače :
1.Před odinstalací odpojte USB modem z USB portu. Na cestě :
[Start ▶ Programy ▶ Ufonuv Internet ▶ Uninstall]
2. spusťte “Uninstall”, průvodce připojením bude odinstalován.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
10/21
Manuál pro ADU-520
3. Klikněte
“Ano” pro odinstalaci ovladačů.
4. Klikněte na “Ano”.
5. Počítač bude restartován pro kompletní odstranění ovladačů.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
11/21
Manuál pro ADU-520
Použití průvodce připojení
■ Hlavní rozhraní aplikace
Aplikaci spustíte po připojení modemu do PC dvojklikem na zástupce umístěného na ploše
počítače. Poté se otevře hlavní okno “Průvodce připojení”,
Nastavení
Minimaliace
Odejít
Připojení k internetu
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
12/21
Manuál pro ADU-520
Ikony v aplikaci
Display
Fuknce
Síla signálu
Podpora EVDO a 1X módu
Je dostupný pouze mód 1x
Je dostupný pouze EVDO mód
Rx Diversity Mode.
Indikátor Baterie
Tlačítko pro připojení do internetu
Tlačítko pro odpojení od internetu
Tlačítko indikující odpojování od internetu
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
13/21
Manuál pro ADU-520
■ Připojení/Odpojení od internetu
■ Připojení k internetu
1. Klikněte na “Připojit k internetu”
.
2. Po připojení k internetu se ikona promění
Po připojení k internetu se zobrazí informace o délce připojení a velikosti stažených dat.
■ Odpojení od internetu
1. Klikněte na
‘Odpojit”
2. Jste odpojeni od internetu.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
14/21
Manuál pro ADU-520
■ Nastavení
Klikněte na ‘Nastavení”
na hlavní obrazovce.
■ [ O aplikaci]
Zobrazuje informace o verzi software pro modem a verzi Průvodce Připojení”.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
15/21
Manuál pro ADU-520
■ [ Základní ]
Nastavení připojení k internetu.
-
Údaje jsou vyplněny automaticky
-
Po změně je třeba uložit tlačítkem
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
16/21
Manuál pro ADU-520
■ [ Pokročilé ]
Pro změnu je potřeba potvrdit tlačítkem vedle změny konfigurace
- Pref. Mód
Zvolte mód služby, který preferujete. (doporučujeme EVDO + 1x)
- 1X
Pro použití módu 1x
- EVDO
Pro použití EVDO módu
- EvDO + 1X
Využití EVDO i 1x módu
- Volba jazyka
Volba jazyka
- Vždy nahoře
Program bude zobrazen vždy na nejvyšší úrovni displeje
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
17/21
Manuál pro ADU-520
CDMA Q&A
• Modem nebyl nalezen.
Problém
Ověř
Modem nebyl rozpoznán.
Ověřte, že je modem připojen k pracujícímu portu.
Ověřte připojení modemu v ; START→ nastavení →
kontrolní panely → karta Hardware → správce zařízení
Ujistěte se, že je modem v konektoru zasunut správně.
Ověřte, že jsou ovladače zařízení nainstalovány.
• Komunikace se sítí
Problém
Ověř
Komunikace neprobíhá.
Ověřte přítomnost signálu ve vaší lokalitě.
• Ostatní problémy
Problém
Ověř
Modem přestal komunikovat.
Ověřte správné připojení modemu k USB portu.
Instalace jiného zařízení mohla narušit chod modemu.
Nainstalujte znovu ovladače modemu.
Modem je připojen k PC, není ale
detekován.
Dle vašeho OS :
-
Pokud
používáte
Windows
2000,
spusťte
Launcher.exe dle manuálu.
- Pokud používáte MAC, postupujte dle části manuálu
na instalaci na MAC OS.
MS Windows vyhledává
Stornujte tuto instalaci a pokračujte dle manuálu na
ovladače před instalací aplikace
straně 19.
z paměti modemu
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
18/21
Manuál pro ADU-520
Ruční spuštění instalace průvodce a ovladačů (Win 2000)
Následující kroky slouží pro instalaci v OS Windows 2000.
1. Připoj modem do USB a ověř, že se paměť modemu zobrazila jako další CD-ROM mechanika.
2. Otevři “My Computer”. ( windows commander)
3. Klikni na
“MOBILKOM” CD-ROM.
1) Dvojklikem spusťte
“Ufonův Internet ” nebo klikněte na pravé tlačítko myši a zvolte “Open”.
4. Dvojklikem spusťte “StartCD.Exe”
Další kroky jsou popsány v manuálu na straně 7, „Instalace průvodce připojení a ovladačů“ a na straně
10, „Odinstalace Průvodce připojení a ovladačů“.
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
19/21
Manuál pro ADU-520
Macintosh
■ Změna užití modemu pro MAC OS.
AnyDATA ADU520L jsou nastavena pro Windows OS. Pokud chcete tento modem využívat pro
MAC OS, je potřeba provést změnu preference OS tak, jak je popsána níže :
1. Preferenci OS ADU 520L je potřeba změnit na Windows PC.
2. MAC Utility (“MED.exe”) je ke stažení na internetu : http://www.ufon.cz/cs/c/zakazniktechnicka-podpora-a-sw-ke-stazeni/technicka-podpora.htm
3. Připojte ADU-520 a nainstalujte ovladače na Windows PC, dle manuálu.
4. Spusťte “MED.exe.”
5. Po zobrazení hlášky “MAKE STORAGE SUCCESS!” , byl preferovaný OS změněn.
6. Nainstalujte ovladače pro MAC OS dle manuálu pro instalaci ovladačů pro MAC OS uloženého
na přiloženém CD.
■ Podporované verze MAC OS
1. Macintosh OS version 10.4 (Tiger)
Ovladače pro Tiger vers. jsou uloženy na CD
2. Macintosh OS version 10.5 (Leopard)
Ovladače pro Leopard vers. jsou uloženy na CD
3. MAC Uživatelský Manuál
Je uložen na CD
AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions™
20/21

Podobné dokumenty

AnyDATA ADU-510L

AnyDATA ADU-510L Fax:+86-21-5080-3828 AnyData.Net Inc.(Korea) DaeGo Bldg, 8 th., 1591-10 Kwanyang-dong, Dongan_gu, Anyang City, Kyunggi-do Korea. http://www.anydata.co.kr e-mail: [email protected] Rep:+82-31-380...

Více

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu

Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel TX210LF – platí pro Windows 98 SE (Second Edition) a Windows ME (Millenium Edition) Aktivujte si službu U:fonův internet nebo U:fo...

Více

Rychly_pruvodce_instalaci_a_aktivaci_3E_pluginu

Rychly_pruvodce_instalaci_a_aktivaci_3E_pluginu Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Utilities, 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Catalog. 1. Spusťte instalátor vybraného plugin...

Více

Axesstel MV410L

Axesstel MV410L takových událostí, ani vůči požadavkům na náhradu, přesahující cenu, kterou kupující zaplatil za produkt.

Více

Ceník - AB Klimatizace

Ceník - AB Klimatizace 6- servisní dveře, zvlhčovací komora 7- odvod kondenzátu 8- SPS regulace

Více

344876CS ProMix 2KE

344876CS ProMix 2KE č. 509, Cao Bao Road Shanghai , P.R. Čína 200233 Tel.: 86.21.649.50088 Fax: 86.21.649.50077

Více