města Lomnice nad Popelkou

Komentáře

Transkript

města Lomnice nad Popelkou
KALENDÁŘ
AKCÍ
města Lomnice nad Popelkou
BŘEZEN 2016
KULTURA │ SPORT │ DĚTI A MLÁDEŽ │ OSTATNÍ
www.lomnicenadpopelkou.cz
KULTURA
KIS − ZÁMEK
Mobil: 739 568 347
[email protected]
www.kislomnice.cz
Pondělí 7.3.2016 od 10:00 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Třetí setkání studentů VU3V v konzultačním
středisku na lomnickém zámku. Noví zájemci
se mohou do VU3V zapojit na podzim 2016.
Na programu je sledování 3. přednášky kurzu
Čínská medicína v naší zahrádce, vyplnění
společného testu, předání nových informací.
Další termíny přednášek letního semestru
kurzu: 21.3., 4.4. a 18.4. Informace v kanceláři
KIS na zámku.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – konferenční sál
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Pátek 11.3.2016 od 20:00 hodin
COUNTRY BÁL
Tradiční country bál na zámku se skupinou
Rachot banda. Stylové oblečení vítáno,
ale není podmínkou. Předtančení a výuku
country tanců zajistí skupina Karolína Jičín,
ukázky irských tanců skupina z DDM „Sluníčko“
Lomnice n. Pop. Občerstvení zajištěno.
Slosovatelné vstupenky!
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – velký sál
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
ve spolupráci se skupinou Rachot banda
Prodej vstupenek v ceně 100 Kč již probíhá
v Informačním středisku na náměstí
a na www.kislomnice.cz/rezervace v sekci
Zámek. Poslední volná místa!!!
Úterý 22.3.2016 od 18:00 hodin
VIETNAM aneb ZAČÁTEK VELKÉ CESTY
PO ZEMÍCH JV ASIE
Cestopisná beseda MUDr. Heleny Boháčové
s promítáním fotografií o její cestě po jedné
ze zemí JV Asie – Vietnamu. Vstupné
dobrovolné.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – velký sál
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Středa 30.3.2016 od 19:00 hodin
SPOLEČNÝ KONCERT
Stabat Mater – G. B. Pergolesi.
Účinkují: Turnovské orchestrální sdružení,
Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ,
Smíšený pěvecký sbor Bořivoj.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – velký sál
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Vstupenky v ceně 80 Kč v prodeji
od 1.3.2016 v Informačním středisku
a na www.kislomnice.cz/rezervace v sekci
Zámek.
PŘIPRAVUJEME!!!
Úterý 5.4.2016 od 18:00 hodin
LAOS aneb PO ZEMI MILIONU SLONŮ
A BÍLÉHO SLUNEČNÍKU
Druhá část cestopisné besedy MUDr. Heleny
Boháčové s promítáním fotografií po zemích JV
Asie, tentokrát po Laosu. Vstupné dobrovolné.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – velký sál
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Neděle 10.4.2016 od 18:00 hodin
COLLEGIUM MUSICUM ČESKÝ RÁJ
– VELIKONOČNÍ KONCERT
Zazní skladby s velikonoční tématikou autorů
F. Doubravského, J. J. Ryby, J. Haydna ‚
a Z. Zahradníka.
Sólisté: Zita Rádlová – soprán; Šárka
Trejbalová – alt; Lubomír Moravec – tenor;
Kamil Brož – bas; Smíšený sbor a komorní
orchestr řídí: Klára Ptáčková Kubátová.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – velký sál
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Vstupenky v ceně 80 Kč v prodeji
od 1.3.2016 v Informačním středisku
a na www.kislomnice.cz/rezervace v sekci
Zámek.
JINÉ AKCE NA ZÁMKU
Úterý 8.3.2016 od 16:00 do 18:00 hodin
PIMPRLENÍ
Odpoledne plné loutek a loutková pohádka
k tomu.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – loutková scéna
Pořadatel: DDM „Sluníčko“ Lomnice n. Pop.
Středa 9.3.2016 od 15:00 do 17:00 hodin
POZVÁNKA NA PŘÍJEMNÉ ZASTAVENÍ
S PŘÁTELI BYLINNÝCH PRODUKTŮ JUST
A NAHRIN
Čekají na Vás témata: kvalita z přírody, zdravá
výživa, imunita, novinky na trhu, aktuální
trendy, na závěr tombola. Možnost
individuálních konzultací na vaše téma. Vstup
na seminář ZDARMA.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – konferenční sál
Pořadatel: odborná poradkyně JUST
a NAHRIN
Sobota 12.3.2016 od 14:00 hodin
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČZS
Program: Zahájení výroční schůze, uvítání
hostů. Zpráva o činnosti v uplynulém roce
a návrh plánu činnosti na rok 2016. Zpráva
o hospodaření v roce 2015. Revizní zpráva
k výsledkům hospodaření. Předání čestných
uznání za společensky prospěšnou práci
v organizaci. Přestávka. Diskuze
k předneseným zprávám a vystoupení hostů.
Zakončení výroční členské schůze.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – konferenční sál
Pořadatel: Český zahrádkářský svaz Lomnice
n. Pop.
Sobota 19.3.2016 od 14:00 do 21:00 hodin
SLAVNOST VÍNA 2016
5. ročník prezentace vinařů v Lomnici n. Pop.
Od čtrnácté hodiny můžete začít ochutnávat
vína ze sortimentu čítajícího kolem sta položek
dle přiloženého katalogu, diskutovat s vinaři
a hudebníky při víně a nejen o víně. Od třetí
hodiny odpoledne začne svou produkci
cimbálová muzika OLINA z Hodonína. Během
celé akce je zajištěno stylové občerstvení.
Na slavnostech vína se představí se svými víny
v bohaté nabídce vinaři z vinařských oblastí
Moravy, podoblasti mikulovské, slovácké
a velkopavlovické.
Kde: zámek Lomnice n. Pop.
Pořadatel: Město Lomnice n. Pop.
Prodej vstupenek v ceně 300 Kč již probíhá
v Informačním středisku na náměstí.
VÝSTAVY NA ZÁMKU
Celoročně
STÁLÁ EXPOZICE HISTORICKÝCH LOUTEK
Až z roku 1926 jsou loutky, které místní
loutkářský soubor Popelka opravil a uvedl
v život.
Expozice 46 marionet starých 90 let
je umístěna na chodbě před loutkovou
scénou společně s povídáním o historii
loutkového divadla v Lomnici a je celoročně
přístupná veřejnosti v otevírací době výstav.
Projekt obnovy loutek byl podpořen Libereckým
krajem.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – chodba
u loutkové scény
Pořadatel: LS Popelka při DDM „Sluníčko“
Lomnice n. Pop. a KIS Města Lomnice n. Pop.
Do pátku 4.3.2016
OBRAZY LADISLAVA KRATOCHVÍLA
Výstava Ladislava Kratochvíla z Chrastavy,
který představuje své grafiky vytvořené
technikou akrylu na plátně, vyšívané
obrazy a další díla. Tato výstava navazuje
na úspěšnou výstavu v roce 2013 v Chrastavě.
Vstupné dobrovolné.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – salonky
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Otevírací doba:
St
10 – 12 hodin
Čt, Pá 13 – 15 hodin
V rámci vybraných kulturních akcí na zámku
a na objednání.
Sobota 12.3.20106 – neděle 10.4.2016
ZUZANA STRNÁDKOVÁ – PŘÍRODA MÝMA
OČIMA
Výstava několika desítek fotografií přírody
Krkonoš a okolí Zuzany Strnádkové z Benecka,
které vznikly během jejího putování oblíbeným
pohořím v uplynulých 4 letech. Návštěvníci
uvidí snímky jejích oblíbených míst, budou
moci obdivovat krásy přírody v detailech,
ale v i kontrastech. Vstupné dobrovolné.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – salonky
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Otevírací doba:
St
10 – 12 hodin
Čt, Pá 13 – 15 hodin
V rámci vybraných kulturních akcí na zámku
a na objednání.
KIS − KLUB SENIORŮ
Tel.: 481 673 107
Mobil: 739 568 347
[email protected]
www.kislomnice.cz
Úterý 15.3.2016 od 17:00 hodin
KLUB SENIORŮ – KVĚTINOVÝ
Tradiční setkání Klubu seniorů tentokrát
na téma květiny. Živá hudba a občerstvení
zajištěny. Můžete se těšit na ukázku
aranžování květin i povídání o nich.
Vstup volný pro všechny seniory (55+).
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – konferenční sál
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop. a DDM
„Sluníčko“ Lomnice n. Pop.
KIS − MĚSTSKÁ KNIHOVNA
čp. 4 − zámek
Mobil: 739 568 404
[email protected]
www.kislomnice.cz
Výpůjční doba pro dospělé:
Út
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
St
8:00 – 12:00
Čt
8:00 – 12:00 (každý sudý týden)
Výpůjční doba pro děti:
St
13:00 – 17:00
Čt
13:00 – 16:00
Dům s pečovatelskou službou:
Čt
10:00 – 12:00 (každý lichý týden)
Prosíme návštěvníky knihovny, aby dodržovali
výpůjční doby i jejich rozdělení.
U knih, které budou umístěny ve skladu, bude
nutno počkat na vyzvednutí od půl hodiny
do max. 24 hodin.
MOŽNOST VÝPŮJČEK Z VÝMĚNNÉHO
FONDU
Čtenáři lomnické knihovny mají možnost
vypůjčit si knihy z tzv. putovního neboli
výměnného fondu, zapůjčeného na dobu
4 měsíců od Regionálního oddělení Městské
knihovny v Semilech. Jedná se o přibližně
50 titulů – převážně o cestopisy, životopisy
a historickou prózu. Obsah výměnného fondu
bude pravidelně obměňován i dle zájmu
čtenářů.
ZVUKOVÉ KNIHY!!!
Stálá nabídka zvukových knih z putovního
souboru magnetofonových kazet, například:
Otec Goriot, Vesmír dokořán, Ragtime, Evropa
tančila valčík, Bajky (Krylov), Serpico, Ze staré
paměti a moudrosti, Ohněm a mečem, Tušení
stínu, Tušení souvislosti, Jarní vody,
Co vyprávěly staré pražské domy, Bella
a Sebastián a mnoho dalších.
Pravidla pro půjčování zvukových knih
pro nevidomé jsou k dispozici v Městské
knihovně.
NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ!!!
Na stránkách www.kislomnice.cz si můžete
prohlédnout katalog, ve kterém najdete přehled
všech knih a časopisů, které má knihovna
k dispozici. Další výhodou je možnost kontroly
čtenářského konta a prodloužení výpůjček.
Přijďte se podívat!
KNÍŽKY Z OKNA
V Městské knihovně si můžete vzít zdarma
k přečtení jakoukoli „knížku z okna“. Tituly,
které budou připraveny na třech oknech
v chodbě knihovny, se každých 14 dní budou
obměňovat. Knihu po přečtení můžete vrátit
či vyměnit za jinou pro další čtenáře.
Nejen v půjčovní době, ale i pokaždé,
když budou otevřeny dveře knihovny, vejděte
a vyberte si. Ve větších městech jsou budky,
my máme tři okenní parapety...
Středa 23.3.2016 od 18:00 hodin
LITERÁRNÍ SETKÁNÍ S KARLEM
HVÍŽĎALOU A ZDENKEM PAVELKOU
Karel Hvížďala, spisovatel a novinář bude
vyprávět o své skvělé babičce, postavě
své knihy fejetonů Osmý den v týdnu. A poví
vám, co se děje v českých novinách, rádiích
a televizích. Odpoví vám na každou otázku.
A představí i své další knihy o Arnoštu
Lustigovi, Karlu Schwarzenbergovi a úplně
novou knihu rozhovorů Evropa, Rusko,
teroristé a běženci. Vstupné dobrovolné.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. – konferenční sál
Pořadatel: Městská knihovna KIS Města
Lomnice n. Pop.
KIS − TYLOVO DIVADLO
Mobil: 739 568 347
[email protected]
www.kislomnice.cz/rezervace
POZOR!!!
Rezervace vstupenek v rezervačním
systému se spouští od 7 hodin ráno,
ne minutu po půlnoci!
Čtvrtek 17.3.2016 od 19:00 hodin
DÍVČÍ VÁLKA
Agentura Pragokoncert a Divadlo Františka
Ringo Čecha představuje nejúspěšnější
a nejhranější divadelní komedií všech dob –
legendární Dívčí válku. Tuto skvělou komedii
zhlédlo více než 500 000 diváků a i ti, kteří ji
viděli několikrát, se znovu smějí neskutečným
gagům, kterých je Dívčí válka plná od začátku
až do konce. Její atraktivnost se skrývá
především v lehkosti žánru, nadsázce,
využitých tématech a také v hvězdném
hereckém obsazení. O úspěchu Dívčí války
svědčí naplněné sály po celé naší republice.
Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír
Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich Navrátil,
Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr
Martinák, Evžen Hájek, Bedřich Maruštík,
Martina Šťastná, Anna Kadeřávková a další.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Délka představení: 2 hodiny s přestávkou.
Prodej vstupenek v ceně 399/349 Kč
již probíhá v Informačním středisku
a na www.kislomnice.cz/rezervace v sekci
Tylovo divadlo.
Na toto představení platí výhody MÍSTENKY
2016.
Úterý 29.3.2016 od 19:00 hodin
SE SOBOTOU ZA ŠIMKEM (PO 40 LETECH)
Zábavný vzpomínkový komponovaný pořad
plný legendárních scének a písniček
u příležitosti připomenutí desátého výročí
odchodu Miloslava Šimka.
Komponovaný pořad, ve kterém se objeví
nejen nejlepší scénky z období spolupráce
autorské dvojice Šimek – Sobota, ale zazní tu
i nejpopulárnější písně Divadla Semafor
z tohoto období jakožto i nejznámější písně
z autorského pera Jiřího Grossmanna.
Jako bonus budou interpretovány i vybrané
povídky autorského tandemu Šimek –
Grossmann.
Účinkují: Luděk Sobota, Petr Vondráček
a Vítek Fiala.
Program pořadu se může poněkud změnit.
Délka pořadu: 90 minut + přestávka.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Prodej vstupenek v ceně 270/250 Kč
již probíhá v Informačním středisku
a na www.kislomnice.cz/rezervace v sekci
Tylovo divadlo.
Na toto představení platí výhody MÍSTENKY
2016.
PŘIPRAVUJEME!!!
Duben 2016
Pátek 8.4.2016 od 19:00 hodin
VÁCLAV NECKÁŘ A SKUPINA BACILY
– MEZI SVÝMI
Galavečer populární hudby a nový koncertní
program známého zpěváka.
Nenechte si ujít koncert jedinečného Václava
Neckáře a jeho skupiny Bacily, na kterém
zažijete téměř dvě hodiny skvělého kulturního
zážitku.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: Sunpower solution s. r. o.
ve spolupráci s KIS Města Lomnice n. Pop.
Prodej vstupenek v ceně 390 Kč již probíhá
na www.kislomnice.cz/rezervace v sekci
Tylovo divadlo a v Informačním středisku
na náměstí.
Na toto představení platí výhody MÍSTENKY
2016.
Sobota 9.4.2016 od 15:00 hodin
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Pohádka pro malé i velké aneb Mami, tati,
pojďte se mnou do divadla...
Divadelní pohádka ochotnického souboru Vichr
z hor Mříčná.
V jeho podání se můžete těšit na 4 kratší
pohádky: Jak chtěl Trautenberk sojčí peříčko,
Jak Trautenberk uspořádal hostinu
pro Štěpanického barona, Vepřové hody
a Krakonošova fajfka.
Účinkují: Trautenberk: Jan Kohout, Kuba:
Michal Holec, Anče: Petra Lapková, Hajnej:
Ladislav Hofman, Krakonoš: Zdeněk Čupík,
sojka: Jana Čupíková, vypravěč: Eva
Machková.
Délka představení cca 50-60 minut + přestávka
(po 2 pohádkách).
Předprodej vstupenek v ceně 60 Kč
(dospělí) a 40 Kč (děti) od 1.3.2016
v Informačním středisku na náměstí
a na www.kislomnice.cz/rezervace v sekci
Tylovo divadlo.
Na toto představení NEPLATÍ výhody
MÍSTENKY 2016.
Pondělí 18.4.2016 od 19:00 hodin
SHIRLEY VALENTINE
Bravurní komedie o hledání sebe sama,
která je určena nejen ženám středního věku,
ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. One
woman show Simony Stašové.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
Prodej vstupenek v ceně 300/280 Kč
od 1.3.2016 v Informačním středisku
a na www.kislomnice.cz/rezervace v sekci
Tylovo divadlo.
Na toto představení platí výhody MÍSTENKY
2016.
JINÉ AKCE V TYLOVĚ DIVADLE
Čtvrtek 3.3.2016 – neděle 6.3.2016
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA OCHOTNICKÝCH
DIVADEL JIZERSKÉ OBLASTI
19. ročník.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: DS J. K. Tyl Lomnice n. Pop.
Program:
Čtvrtek 3.3.2016 od 16:00 hodin
J.K.Tyl: STRAKONICKÝ DUDÁK
Národní báchorka.
Švanda se vydává do světa, aby si přivydělal
hraním na dudy. Na cestu dostane neobvyklý
dar – jeho matka, lesní víla Rosava, mu
vdechne do jeho dud čarovnou moc. Vydělává
spoustu peněz a všude ho znají, na druhé
straně se vzdaluje rodné vesnici i své milé
Dorotce, a to díky radám světoběžníka Vocílky.
Teprve prudký pád mu otevírá oči...
Hraje: DS J. K. Tyl, Lomnice n. Pop.; režie:
Petr Štěpán, Jaroslav Krček.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Čtvrtek 3.3.2016 od 20:00 hodin
V. Zajíc: MISTR JAN ANEB NAŠE KAŠE
Historická komedie.
Je 29. května 1434, tedy večer před osudovou
bitvou, která způsobila zásadní obrat
v husitských válkách. Skupina kejklířů se
ocitne mezi ležením Panské jednoty a radikály
husitského hnutí. Komedianti spolu během noci
vedou diskuze a hádky o situaci v Čechách.
Zároveň vstupují do rolí známých historických
postav a přehrávají si klíčové situace té doby.
Hraje: DS Vojan, Libice nad Cidlinou; režie:
Jaroslav Vondruška.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pátek 4.3.2016 od 10:15 hodin
H. Ch. Andersen: POHÁDKA O MOŘSKÉ
VÍLE (pro školy)
Pohádka.
Malá mořská víla je pohádkový příběh,
který vypráví o zakázané lásce mořské
panny k pozemské bytosti – samotnému
princi, kterého zachránila před utonutím
v hlubinách moře. Aby se stala člověkem,
obětuje víla svůj cenný hlas. Nestárnoucí
pohádková klasika.
Hraje: DS E. F. Burian, Tanvald; režie: Vlastimil
Hozda.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pátek 4.3.2016 od 16:30 hodin
Kobó Abe: ŽENA V PÍSKU (volná adaptace)
Tragikomedie.
Mladý entomolog, navyklý civilizovanému
způsobu života ve velkoměstě, se
nedobrovolně ocitne v polorozpadlé dřevěné
boudě kdesi na dně písečné jámy. Lákavá
nabídka „exotického“ pobytu v podobě
jednorázového noclehu se nakonec protáhne
na dobu neurčitou. Muž je donucen sdílet
značně omezený prostor o rozloze několika
metrů čtverečných společně s neznámou
domorodou ženou a rázem se ocitá
v kafkovsky bezvýchodné situaci.
Hraje: DS Jelen za oponou, Jablonec n. Nisou;
režie: Markéta Schwarcová.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pátek 4.3.2016 od 20:00 hodin
R. Hawdon: ÚŽASNÁ SVATBA
Situační komedie.
Je ráno. Mladíkovi jménem Bill začíná svatební
den. Předchozí večer zapíjel s kamarády
svobodu a teď se probouzí… Jenže ouha!
Zjišťuje, že události posledních hodin má
„poněkud rozostřené“. Kde se to probudil?
S kým? Co se dělo předtím a hlavně jak z toho
ven, než zaklepe na dveře nevěsta? To je
předmětem velmi svižně napsané komedie
plné vděčných zápletek a záměn, která vás
nepřestane překvapovat až do samotného
konce.
Hraje: DS Mladá Haluz, Desná; režie: Vlaďka
Koďousková.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Sobota 5.3.2016 od 10:00 hodin
Pavel Němec: AMANT
Situační komedie.
Maminky to s námi vždycky myslí dobře! Horší
je, když se snaží prostřednictvím svých dětí
hojit své vlastní nenaplněné ambice. Potom
jsou schopné téměř čehokoliv. V našem
případě se maminka snaží seznámit svou
dceru se starším pánem, o kterém si myslí,
že by jí mohl pomoci k vydání sólového CD.
Kateřina však má ráda studenta Radka a ten
vymyslí riskantní plán. Komedie ze současnosti
od českého autora.
Hraje: Divadlo Exil, Pardubice; režie: Lucie
Křivčíková.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Sobota 5.3.2016 od 14:00 hodin
PĚT DOLARŮ ZA LÁSKU/JÁ JSEM… KDO?
Laskavá komedie.
Láska a vztahy mezi mužem a ženou jsou
věčným a mnohokrát ztvárněným tématem
pro divadelní prkna. Přesto je stále velkou
inspirací, protože láska má mnoho podob.
Ve dvou příbězích s názvem Pět dolarů
za lásku bude tentokrát divákovi nabídnut
pohled na lásku již zralou, která místy rezaví
a skřípe, ale uvnitř zůstává ryzí a dokáže
překonat i poťouchlé vrtochy stáří.
Hraje: DIPONA (DIvadlo POtrhlých NAdšenců),
Louňovice; režie: Josef Pšenička.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Neděle 6.3.2016 od 9:30 hodin
V. K. Klicpera: VESELOHRA NA MOSTĚ
Inspirativní představení.
Klasická komedie. Úprava klasické komedie
národního obrozence. Most přes řeku je hranicí
mezi dvěma znepřátelenými tábory, na níž se
v době příměří ocitají obyvatelé obou táborů.
Doba příměří končí a stráže už nechtějí nikoho
pustit z mostu zpět do svého tábora. Záhy
tak vzniká množství komických situací.
Samozřejmě se šťastným a chytrým koncem
pro všechny zúčastněné.
Hraje: DS Pódio, Semily; režie: Zdeněk
Lindner.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Sobota 5.3.2016 od 16:00 hodin
Samuel Benchetrit: O DVA MÍŇ
Tragikomedie.
Krásný lidský příběh dvou mužů, kterým
zbývá pár dní života a kteří utíkají z nemocnice,
aby se setkali se životem, který nepoznali.
Dva pacienti se rozhodnou strávit čas svého
života jinak než poleháváním v nemocnici.
Odhodlají se k dobrodružnému útěku a
potkávají se s celou řadou lidských příběhů.
Někdy jsou jejich vzájemné reakce dost
absurdní, ale přitom vychází pořád ze života.
I ten náš přece často zahrnuje množství
absurdit...
Hraje: DS Vojan, Hrádek nad Nisou; režie: Jan
Sladký.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Neděle 6.3.2016 od 16:00 hodin
J. Drda: DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES
Inspirativní představení. Pohádková komedie.
Pohádková komedie, nedílná součást české
klasiky o tom, kterak si poctivá ženská dokáže
zapomenutého čerta polidštit a společnými
silami skutečné zlo odhalit. Vhodná pro děti.
Hraje: DS J. N. Štěpánka, Chrudim; režie:
Karel Bříza, Jan Slezák.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Sobota 5.3.2016 od 20:00 hodin
J. Havlíček: PETROLEJOVÉ LAMPY
Román. adaptace.
Divadelní ztvárnění jednoho z vrcholů české
psychologické prózy. Hlavní hrdinka, Štěpka
Kiliánová, sní o vytouženém manželovi, Pavlu
Malinovi, důstojníkovi u rakousko-uherské
armády, ze kterého se stal během služby
syfilitik. Začíná u něj postupovat paralýza,
a divák tak může sledovat přerod Štěpky,
městské paničky, v těžce pracující selku,
která se navíc musí starat o umírajícího
manžela.
Hraje: Divadlo V Roztocké, Jilemnice; režie:
Lucie Václová.
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Změna programu vyhrazena!
Jednotné vstupné 50 Kč.
Předprodej vstupenek jednu hodinu
před začátkem každého představení
v pokladně Tylova divadla.
KIS − KINO
Mobil: 739 568 347, 731 588 225
[email protected]
www.kislomnice.cz
Čtvrtek 10.3.2016 od 18:00 hodin
VZPOMÍNKY NA AFRIKU
Cestopisná beseda s promítáním fotografií
Zdeňka Devátého z Lomnice n. Pop. se synem
Zdeňkem o jejich společné cestě po safari,
kterou absolvovali v národních parcích
a rezervacích ve východní Africe. Dozvíte se
mnoho zajímavého o zvířatech žijících
v této oblasti, ať už půjde o predátory,
či o býložravce, a o jejich chování ve volné
přírodě. Vedle toho budou oba cestovatelé
vyprávět i o životě původních obyvatel –
Masajů. Vstupné dobrovolné.
Kde: Městské kino Lomnice n. Pop.
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
PROGRAM KINA
Změna programu vyhrazena.
Pokladna je otevřena vždy ½ hodiny
před každým promítáním. Prodej
drobného občerstvení zajištěn.
Sobota 5.3. v 17:30 a ve 20:00 hodin
Neděle 6.3. v 17:30 a ve 20:00 hodin
PURPUROVÝ VRCH
Americké fantastické drama v českém znění.
Bojte se. Na Purpurovém vrchu stojí dům,
kterému je lepší se vyhnout. Nezvané
návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou
barvou okolní půdy a děsivými tajemstvími,
jež prosakují z jeho bortících se zdí. Otázkou
je, co se stane s návštěvníky, které jeho
majitelé pozvou. Geniální režisér Guillermo del
Toro, který dokáže všechny vaše noční můry
naservírovat v krásném filmovém balení,
natočil další snímek, u kterého se budete
zároveň bát a žasnout nad krásou
a dokonalostí každé scény. Edith Cushingová
(Mia Wasikowska) je na svou dobu velmi
emancipovaná dívka s literárním talentem
a nepěkným traumatem z dětství, s nímž se
vypořádává právě psaním. Záhadnému cizinci,
siru Thomasi Sharpeovi (Tom Hiddleston),
se její texty líbí, jí se pro změnu zamlouvá on.
Dokonce tak, že po tragické otcově smrti brzy
odloží smutek a provdá se za něj. Díky sňatku
se stane spolumajitelkou panství Purpurový
vrch, jemuž vévodí majestátní, leč chátrající
viktoriánský dům, jehož děravou střechou padá
do vstupní haly déšť, sníh a listí. V jeho
ponurých stěnách se Edith rozhodně necítí
jako doma. Přispívá k tomu odměřenost její
švagrové Lucille (Jessica Chastain) a spousta
děsivých vizí, jež ji provázejí od chvíle, kdy
prvně překročila práh. Edith je sice k smrti
vyděšená, zároveň ji ale zvědavost nutí
odhalovat tajemství, které se dům snaží
pohřbít. Že jí při téhle pátrací akci půjde
neustále o život, asi není potřeba dodávat.
DATOVÁ PROJEKCE
Délka 115 min.
Vstupné: 80 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
Sobota 12.3. v 17:30 a ve 20:00 hodin
Neděle 13.3. v 17:30 a ve 20:00 hodin
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
Americký dobrodružný fantastický film
v českém znění. Věčný život, věčný lov.
Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec
čarodějnic v nové akční fantasy ukáže,
že čarodějnice nejsou jen pouhá pověra.
Vždy tu mezi námi byly a jsou. A on je dnes
posledním svého druhu, jenž je schopný je
poslat na onen svět. Ve válce, kterou s nimi
vede už 800 let, se představí s mohutným
plnovousem ve středověkých kulisách stejně
jako v současném New Yorku. Role jeho
mentora z tajné organizace „Sekery a kříže“
se zhostil Michael Caine, po boku Vina Diesela
pak bude stát Elijah Wood a Rose Leslie
známá jako Ygritte ze seriálu Hra o trůny.
Posledního lovce čarodějnic čeká v knize
jeho života epická a bojem naplněná kapitola.
Bude poslední?
DATOVÁ PROJEKCE
Délka 107 min.
Vstupné 70 Kč.
Mládeži přístupno.
Sobota 19.3. v 17:30 a ve 20:00 hodin
Neděle 20.3. v 17:30 a ve 20:00 hodin
SINISTER 2
Americký horor v českém znění. Pozor, děti si
hrají! Před třemi roky vás v temných sálech kin
pořádně děsil horor Sinister a nyní opět
přichází a s ním se vrací zlo, vrací se totiž
Bagul, děsivý pohanský démon požírající
dětské duše. Do opuštěného venkovského
domu se nastěhuje Courtney Collinsová se
svými dvojčaty, devítiletými syny Dylanem
a Zachem. Brzy ale zjistí, že nejsou mezi
stěnami domu asi až tak úplně sami. Na scénu
krvavého příběhu se vrací stará promítačka
a filmy, kamera, duše dětí, zavražděné rodiny
využité jako oběť něčemu či někomu… Malý
Dylan se mění, chová se stále záhadněji a zdá
se být pod vlivem divných sil. Bagulova chvíle
se blíží. Je nějaká naděje zastavit blížící se
krvavý rituál? Jsou opuštěný dům nebo
nedaleký kostel dostatečnou ochranou?
Nebo spíše pastí? Najde se pomoc?
To vám neprozradíme.
DATOVÁ PROJEKCE
Délka 97 min.
Vstupné 80 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupno.
MIMOŘÁDNÉ VELIKONOČNÍ PRÁZDNINOVÉ
PROMÍTÁNÍ
Čtvrtek 24.3. v 9:30 hodin
UUUPS! NOE ZDRHNUL…
Německá animovaná komedie v českém
znění. Je konec světa! Blíží se obrovská
povodeň, dostatečně velká na vyhubení
veškerého života na Zemi. Tvorečci Dejv
a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali
na Noemovu archu na poslední chvíli za
pomoci Grumpíků Lísky a její dcery Ley.
Když však archa odplouvá, Finík a Lea
na ní omylem nejsou. Pravé dobrodružství
tak pro ně teprve začíná. Při hledání cesty
zpátky na archu budou muset společně
přemoci nejen lstivé nepřátele, ale také najít
nové kamarády a uvědomit si, na čem v životě
skutečně záleží. Podaří se navíc zachránit
Finíkovi život svého otce a zajistit sympatickým
Raťafákům místo na arše? Odhalí na vzrušující
cestě plné dobrodružství milí Raťafáci svůj
vlastní osud? Někdy totiž musíte přežít konec
světa, abyste v něm našli své místo!
DATOVÁ PROJEKCE
Délka 86 min.
Vstupné 40 Kč.
Mládeži přístupno.
Sobota 26.3. v 17:30 a ve 20:00 hodin
CZ
Neděle 27.3. v 17:30 a ve 20:00 hodin
ZTRACENI V MNICHOVĚ
České komediální drama. Film Petra Zelenky.
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý,
který kdysi patřil Edouardu Daladierovi,
se na pozvání ředitele Francouzského
kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze
jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody.
Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem dodnes
opakuje některé důležité věty a prohlášení.
Papouška za dramatických okolností unese
český novinář Pavel a na základě
papouškových kontroverzních citací Daladiera
rozpoutává mezinárodní politický skandál.
Ale to je jen polovina příběhu... Další dvě
třetiny snímku tvoří „film o filmu“ – hodinový
hraný dokument ze zákulisí natáčení, které
mělo být česko-francouzskou koprodukcí,
Francouzi se však na něm vůbec nepodíleli.
Vše bylo jen blafování českého producenta.
Když se navíc zjistí, že hlavní herec má alergii
na peří a není schopen točit s ptáky, začíná se
roztáčet spirála nepříjemností, které vyústí
v občanskou válku ve štábu a v šikanu
francouzských herců. Na pozadí natáčení
koprodukčního celovečerního filmu se ukazuje
české povahové rysy, stereotypy a mýty
o národní povaze a historii. České historické
trauma se mísí s traumatem nedokončeného
filmu a s osobními ambicemi a dramaty tvůrců.
DATOVÁ PROJEKCE
Délka 105 min.
Vstupné 80 Kč.
Mládeži přístupno.
DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ ZA SNÍŽENÉ
VSTUPNÉ
CZ
Úterý 29.3. v 9:30 hodin
ZTRACENI V MNICHOVĚ
České komediální drama. Film Petra Zelenky.
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý,
který kdysi patřil Edouardu Daladierovi,
se na pozvání ředitele Francouzského
kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze
jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody.
Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem dodnes
opakuje některé důležité věty a prohlášení.
Papouška za dramatických okolností unese
český novinář Pavel a na základě
papouškových kontroverzních citací Daladiera
rozpoutává mezinárodní politický skandál.
Ale to je jen polovina příběhu... Další dvě
třetiny snímku tvoří „film o filmu“ – hodinový
hraný dokument ze zákulisí natáčení, které
mělo být česko-francouzskou koprodukcí,
Francouzi se však na něm vůbec nepodíleli.
Vše bylo jen blafování českého producenta.
Když se navíc zjistí, že hlavní herec má alergii
na peří a není schopen točit s ptáky, začíná se
roztáčet spirála nepříjemností, které vyústí
v občanskou válku ve štábu a v šikanu
francouzských herců. Na pozadí natáčení
koprodukčního celovečerního filmu se ukazuje
české povahové rysy, stereotypy a mýty
o národní povaze a historii. České historické
trauma se mísí s traumatem nedokončeného
filmu a s osobními ambicemi a dramaty tvůrců.
DATOVÁ PROJEKCE
Délka 105 min.
Snížené vstupné 40 Kč.
Mládeži přístupno.
KIS − INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Husovo náměstí 44 (budova muzea)
Tel.: 481 673 107
Mobil: 739 568 347
[email protected]
www.kislomnice.cz
Otevírací doba:
Po - Pá 9 – 17 hodin (1.10.-31.3.)
So
8 – 11 hodin
Úterý 1.3.2016 od 9:00 hodin – čtvrtek
31.3.2016 do 17:00 hodin
SLUŽBA MĚSÍCE – INTERNET
Stačí si zaplatit 15 miut, dalších 15 minut
zdarma!
Kde: IS Města Lomnice n. Pop.
Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop.
UPOZORNĚNÍ!!!
Dne 25.3.2016 a 28.3.2016 bude Informační
středisko z důvodu Velikonočního svátků
uzavřeno.
Neděle 27.3.2016 od 10:00 hodin – neděle
24.4.2016 do 16:00 hodin
PAVLÍNA GARDIÁNOVÁ – OBRAZY
Průřez dílem staropacké výtvarnice.
Kde: MMG Lomnice n. Pop.
Pořadatel: MMG Lomnice n. Pop.
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
Tel.: 481 671 872
[email protected]
www.muzeumlomnice.cz
SPORT
Otevírací doba:
Út – Pá 8 – 16 hodin
TURISTIKA
Pořadatel: OKČT Lomnice n. Pop.
Do středy 23.3.2016
CESTY NA SEVER
Výstava fotografií a autentických předmětů
z výprav za Polární kruh etnografa
a cestovatele PhDr. Ĺubomíra Turčana.
Kde: MMG Lomnice n. Pop.
Pořadatel: MMG Lomnice n. Pop.
Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku
na autobusovém nádraží v Lomnici n. Pop.
Děkujeme za pochopení!
Úterý 1.3.2016 od 17:00 hodin
ČÍNA NEJEN PO SEČUÁNSKU
Přednáška s promítáním fotografií cestovatelů
Pavla Chluma a Petra Kvardy.
Na své cestě ušli 160 km pěšky, 500 km
cestovali lodí, 2500 km autobusy a 3000 km
vlakem. Prošli se po Čínské zdi v oblasti
Mutianyu, navštívili Zakázané město i Náměstí
nebeského klidu. Prochodili si historická města
YingXian, Pingyao, Taiyuan, neopomenuli
navštívit Terakotovou armádu a další pro nás
vzdálená a exotická místa.
Kde: MMG Lomnice n. Pop.
Pořadatel: MMG Lomnice n. Pop.
Středa 16.3.2016 od 17:00 hodin
PŘEDNÁŠKA ING. MIROSLAVA JAKEŠE
Zajímavé setkání s cestovatelem a polárníkem,
prvním Čechem, který v roce 1993 došel
na lyžích na Severní pól.
Přednáška bude doplněna o promítání
a zpestřena hrou na kytaru. Autor nás seznámí
s některými svými výpravami především
do Grónska a na Špicberky, ale i s životem
domorodých obyvatel, přírodou a celkovými
nelehkými životními podmínkami v severských
oblastech, kde často ukazatel teploměru
spadne až pod mínus padesát. Akce se koná
u příležitosti pořádání výstavy „Cesty na sever“
PhDr. Ľubomíra Turčana.
Kde: MMG Lomnice n. Pop.
Pořadatel: MMG Lomnice n. Pop.
Sobota 5.3.2016 od 9:07 hodin
RIEGROVOU STEZKOU
Trasa: 14 km.
Popis trasy: Semily, Sejkorská kaple, Spálov,
Podspálov, Riegrova stezka, Semily.
Kde: vlakové nádraží Lomnice n. Pop.
Sobota 12.3.2016 od 7:07 hodn
Z MALÉ SKÁLY DO ROHOZCE
Trasa: 13 km.
Popis trasy: M. Skála, Křížky, Rakousy,
Dolánky, Rohozec, Turnov.
Kde: vlakové nádraží Lomnice n. Pop.
Sobota 19.3.2016 od 10:00 hodin
ZE ŽELEZNICE K NOVÉ VSI
Trasa: 13 km.
Popis trasy: Železnice, Újezdec, Klepanda,
Nová Ves, Lomnice n. Pop.
Kde: autobusové nádraží Lomnice n. Pop.
Sobota 26.3.2016 od 9:00 hodin
ZA RUMCAJSEM
Trasa: 15 km.
Popis trasy: Lomnice n. Pop., Pekloves,
Cidlina, Bradačka, Kbelnice, Jičín.
Kde: Husovo náměstí Lomnice n. Pop.
OSTATNÍ AKCE
ZIMNÍ STADION
Pořadatel: HC Lomnice n. Pop.
www.hclomnice.cz
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 2016
Sobota
15:30 – 17:00 hodin
Neděle
13:30 – 15:00 hodin
Svátky a prázdniny ZŠ 12:45 – 14:15 hodin
Samozřejmostí je na stadionu provoz půjčovny
bruslí.
Kde: zimní stadion Lomnice n. Pop.
Vstupné veřejného bruslení:
Dospělí 30 Kč
Děti do 15 let 20 Kč
Doprovod 10 Kč
Bruslení rodičů s dětmi:
Zdarma
Sobota 5.3.2016 od 18:00 hodin
LOMNICE vs. VTJ LIBEREC
Kde: zimní stadion Lomnice n. Pop.
Neděle 6.3.2016 od 18:00 hodin
LOMNICE vs. VTJ LIBEREC
Kde: zimní stadion Lomnice n. Pop.
Do pátku 4.3.2016 do 18:00 hodin
KDE ŽIJÍ MÚZY
Umělecká výstava fotografií Ivy Dufkové ve
spolupráci s Janou Polzerovou.
Kde: ZUŠ Lomnice n. Pop. – Malá galerie
Pořadatel: ZUŠ Lomnice n. Pop.
Otevřeno:
Pondělí – pátek 12:00 – 18:00 hodin
Do soboty 5.3.2016 do 23:00 hodin
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ
Taneční kurz určený jak pro úplné začátečníky,
tak pro pokročilé i čerstvé absolventy tanečních
pro mládež. Účast vhodná v páru. Kurz
obsahuje 6 lekcí a závěrečný večer. Jednotlivé
lekce vždy v neděli v 18:00 hodin.
Kurzovné 1 800 Kč/pár, jednotlivá lekce
300 Kč. Kurz vede Marian Šulc z taneční školy
ILMA Turnov.
Kde: sokolovna Lomnice n. Pop.
Pořadatel: TJ Sokol Lomnice n. Pop.
Sobota 12.3.2016 od 13:00 hodin
BOULDER BATTLE
Program: 13:00 – Start registrace závodníků;
14:00 – 17:00 – Kvalifikace; 18:00 – Finále;
20:00 – Áftrpárty (DJ Peter). Startovné: 50 Kč.
Kde: sokolovna Lomnice n. Pop. – horolezecká
stěna
Pořadatel: Horolezecký oddíl Lomnice n. Pop.
Středa 16.3.2016 od 16:30 hodin – pátek
22.4.2016 hodin
STARÉ DOBRÉ ČASY
Výstava výtvarného oboru Jany Vojtíškové.
Náměty: slabikář, 20 tisíc mil pod mořem,
hadrové panenky, páni malíři, photo – painting
– clothing. Malá modní přehlídka, akční tvorba,
promítání filmů Karla Zemana. Vernisáž
16.3.2016 od 16:30 hodin v sále ZUŠ.
Výstava otevřena:
Po – Pá 12:00 – 18:00 hodin
Středa 16.3.2016 od 16:30 hodin – pátek
29.4.2016
PHOTO, PAINTING, CLOTHING
Výstava prací dívek z výtvarného oboru – užitá
tvorba.
Malba na oděvy. Modní přehlídka. Fotografie
vznikly na zahradě ZUŠ Lomnice n. Pop.
Vernisáž 16.3.2016 od 16:30 hodin v sále ZUŠ.
Práce budou vystaveny do 29. 4. 2016.
Kde: ZUŠ Lomnice n. Pop.
Pořadatel: ZUŠ Lomnice n. Pop.
DĚTI A MLÁDEŽ
Sobota 19.3.2016 od 10:00 do 16:30 hodin
SVATEBNÍ INSPIRACE 2016
Módní přehlídka svatebních a společenských
šatů.
- svatební floristika, účesy a líčení
- ukázka svatební výzdoby obřadu i tabule
- široká nabídka snubních a zásnubních
prstenů
- prezentace svatebních fotografií
- nabídka doplňků a šperků pro slavnostní
příležitosti
- nabídka svatebního cukroví, koláčků a dortů
- čeká na vás bohatá tombola a další
překvapení
Kde: v budově bývalé lomnické spořitelny
Pořadatel: Inspirace z Lomnice n. Pop.
DDM „SLUNÍČKO“
Tel.: 481 671 979
Mobil: 604 528 279
www.ddmlomnice.cz
[email protected]
PŘIPRAVUJE SE!!!
Do úterý 29.3.2016 do 19:00 hodin
BUBNOVACÍ KRUH PRO KAŽDÉHO
aneb HUDBA JE SKUTEČNÝ LÉK
Podvečerní úterní setkávání a hraní na bubny
a jiné perkusní nástroje.
Bubnování v kruhu je velmi silný zážitek,
při kterém dochází k příjemnému uvolnění,
odreagování a pozitivnímu vyladění.
Duben 2016
Sobota 23.4.2016 od 9:00 do 21:00 hodin
22. ROČNÍK LOMNICKÉHO HUDEBNÍHO
JARA
Festival hudby, tance a zpěvu.
Více informací i přihláška na www.lhj.cz.
Kde: zámek Lomnice n. Pop., Tylovo divadlo
Lomnice n. Pop., sportovní hala, městské kino
Lomnice n. Pop.
Pořadatel: KPSDDM, z.s.
Sobota 23.4.2016 od 20:00 hodin
GALAKONCERT LHJ 2016
Kde: Tylovo divadlo Lomnice n. Pop.
Pořadatel: KPSDDM, z.s.
Akce se konají v DDM „Sluníčko“
(Komenského 1037), není-li uvedeno jinak.
Do úterý 31.5.2016
PŘEDPORODNÍ KURZY PRO TĚHOTNÉ
Psychoprofylaktická a tělesná příprava
budoucích maminek na pokojný průběh
těhotenství a porodu. Každé úterý od 16:30
hodin v příjemném prostředí DDM „Sluníčko“
se na setkání těší Zdeňka Řezníčková.
Úterý 1.3.2016 od 9:00 hodin – úterý
29.3.2016 do 12:00 hodin
KLUB RODIČŮ
Pravidelné setkávání pro rodiče a děti – každé
úterý od 9:00 do 12:00 hodin.
Program:
1. března – opičí dráha
8. března – volná herna
15. března – loutková pohádka
22. března – velikonoční aranžování
29. března – volná herna
Středa 9.3.2016 od 15:30 do 17:00 hodin
HEJBNI MOZKEM!
Malý hlavolam jako cena útěchy pro každého
návštěvníka. Pro vítěze jsou připraveny
hodnotné ceny. Určeno všem věkovým
kategoriím. Přijď si pohrát. Zahrát si paměťové
hry. Zasoutěžit si. Procvičit si mozek a být
úspěšný.
Pátek 11.3.2016 od 18:00 hodin – sobota
12.3.2016 do 9:00 hodin
SPÍME V DDM „SLUNÍČKO“ S KNÍŽKOU
Pravidelné nocování v DDM „Sluníčko“
s programem.
Tentokrát nás čekají knižní hrdinové, čtení před
spaním... Počet účastníků je omezen –
přihlášky se již přijímají.
Mikroregion TÁBOR
Sobota 12.3.2016 od 14:00 do 17:00 hodin
II. KREATIVNÍ DÝCHÁNEK NEJEN
PRO ŽENY TENTOKRÁT S JARNÍ
A VELIKONOČNÍ TÉMATIKOU
Přijďte si vyrobit vítací věnec, jarní zápich
nebo upéct velikonoční perníčky.
Čeká vás příjemné prostředí, drobné
občerstvení, materiál i odborná rada.
S sebou vezměte drobné „zbytečnosti“
na zdobení (stužky, korálky, ozdůbky...),
chuť do tvoření a poplatek 90 Kč
+ spotřebovaný materiál.
Čtvrtek 17.3.2016 od 9:00 hodin – neděle
20.3.2016 do 13:00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Akreditovaný kurz MŠMT.
Obsahem kurzu je výuka základů anatomie,
hygiena pobytů dětí a mládeže, resuscitace
a další život zachraňující úkony. Obsahem je
dále legislativa zotavovacích akcí, specifika
dětských úrazů a nemocí, organizace
poskytování první pomoci a komunikace
s postiženým. Kurz není čistě teoretický,
ale jeho značná část je zaměřena na praktické
ukázky a nácvik.
Kde: zámek Lomnice n. Pop. a DDM „Sluníčko“
Lomnice n. Pop.
Úterý 22.3.2016 od 14:00 do 16:30 hodin
VÝROBA ZÁPISNÍKU
Přijďte si vytvořit svůj zápisník. Vyzkoušet si
vazbu a ozdobné desky.
Pro děti i mládež každého věku. Ale i pro
dospělé či seniory. Akce se koná v rámci
„Měsíce čtenářů“. Účastníci si domů mohou
odnést 1 knihu dle vlastního výběru.
PARTNER
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM ŽELEZNICE
Muzejní nám. 181, 507 13 Železnice
Tel.: 732 836 309
www.muzeumzeleznice.webk.cz
Otevírací doba:
St – Pá 9:00 – 11:30 hod.; 13:00 – 16:30 hod.
Jinak na základě tel. domluvy.
Do pátku 4.3.2016 do 16:30 hodin
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 1866
Fotografie byly pořízeny na rekonstrukcích
bitev 1866 v ČR i zahraničí v letech
2005 – 2015.
Kde: Vlastivědné muzeum Železnice
Pořadatel: Vlastivědné muzeum Železnice
Čtvrtek 10.3.2016 od 9:00 hodin – pátek
22.4.2016 do 16:30 hodin
LOUTKY A KULISY
Výstava Věnceslava Černého.
Kde: Vlastivědné muzeum Železnice
Pořadatel: Vlastivědné muzeum Železnice
JINÉ AKCE V OKOLÍ
Sobota 5.3.2016 od 13:00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
Kde: Kulturní dům Nová Ves n. Pop.
Pořadatel: SDH Nová Ves n. Pop.
Sobota 5.3.2016 od 20:00 hodin
MAŠKARNÍ BÁL
Tradiční hasičský bál.
Hraje: KONVERZE BAND. Tombola.
Občerstvení. Vyhlášení nejlepších masek.
Domácí kuchyně. Vstupné 90 Kč. Masky 70 Kč.
Kde: Kulturní dům Nová Ves n. Pop.
Pořadatel: SDH Nová Ves n. Pop.
Kulturní a informační středisko Města Lomnice n. Pop.
čp. 4 – zámek, Lomnice nad Popelkou, 512 51
(informace a služby pro širokou veřejnost)
mobil: 739 568 347
E-mail: [email protected]
Web: www.kislomnice.cz
Internetový dům E-SHOP:
www.shop.kislomnice.cz
Otevřeno:
PO - PÁ 9,00 – 17,00 hod. (1.10.-31.3.)
9,00 – 18,00 hod. (1.4.-30.9.)
SO 8,00 – 11,00 hod.
INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
NOVINKY A AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
- Potisk keramických hrnků, puzzlí.
- Tvorba PFek, kapesních kalendáříků a kalendářů, blahopřání ad.
DALŠÍ NABÍDKA:
- MORAVSKÁ VÍNA S MOTIVY LOMNICKÉHO ZÁMKU
- LOMNICKÉ SUCHARY
- „MĚŇAVÉ“ POHLEDY LOMNICE N. POP., ČESKÉHO RÁJE A KRKONOŠ
- TURISTICKÉ ZNÁMKY, TURISTICKÉ VIZITKY
- CYKLOZNÁMKY
- HISTORICKÉ POHLEDNICE
BEZPLATNÉ INFORMACE:
- VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
- VYHLEDÁVÁNÍ V JÍZDNÍCH ŘÁDECH
SLUŽBY PRO VEŘEJNOST:
- REZERVACE VSTUPENEK DO TYLOVA DIVADLA A PRODEJ VSTUPENEK V SÍTÍCH
TICKET ART, TICKETSTREAM, TICKETPORTAL, EVENTIM, E-VSTUPENKA
- BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ DO FORMÁTU A3
- TVORBA BROŽUR VE FORMÁTU A5, A4 (zdarma) – ZAPLATÍTE POUZE TISK
- INTERNET
- VEŘEJNÁ E-MAILOVÁ SLUŽBA
- TISK, SCANNOVÁNÍ, LAMINACE, KROUŽKOVÁ VAZBA, DRÁTĚNÁ VAZBA
- VÝROBA RAZÍTEK, ŠTOČKŮ
- VÝLEP PLAKÁTŮ V LOMNICI N. POP. A OKOLÍ
-
PODNÁJEM PROSTOR:
- TYLOVO DIVADLO (foyer, sál)
- KINO
- ZÁMEK
INFORMACE PRO POŘADATELE AKCÍ!
Zveřejnění jakékoliv akce v Kalendáři akcí je bezplatné! Uzávěrka pro zveřejnění vždy do 25. dne
předcházejícího měsíce na adrese IS, Husovo nám. 44, e-mailem: [email protected], faxem: 481 673 107
nebo je možné vložení akce pomocí jednoduchého formuláře přímo na internetové stránky www.kislomnice.cz
v sekci kalendář akcí (hlavní menu). Tyto akce zároveň zveřejníme na internetových stránkách města.
Objednávky pro zveřejnění komerční reklamy dle ceníku v IS. Vydavatel se neztotožňuje s obsahem
uveřejněné inzerce.
Připravuje:
Kulturní a informační středisko Města Lomnice n. Pop.
čp. 4 – zámek, 512 51 Lomnice n. Pop.
Tel., fax: 481 673 107, mobil: 739 568 347, 603 183 381
e-mail: [email protected], web: www.kislomnice.cz
Vychází vždy k prvnímu dni v měsíci. K dostání v IS, ve vybraných obchodech na lomnickém náměstí a v muzeu.
Změna termínu a náplně akce vyhrazena, prosíme, ověřte si její konání u pořadatele.
Děkujeme za pochopení.

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení U knih, které budou umístěny ve skladu, bude nutno počkat na vyzvednutí od půl hodiny do max. 24 hodin. MOŢNOST VÝPŮJČEK Z VÝMĚNNÉHO FONDU Čtenáři lomnické knihovny mají moţnost vypůjčit si knihy z...

Více

Kulturní a informační středisko Města Lomnice n. Pop.

Kulturní a informační středisko Města Lomnice n. Pop. Pořadatel: KIS Města Lomnice n. Pop. Prodej vstupenek od 1.1.2014 na www.kislomnice.cz/rezervace a od 6.1.2014 v Informačním středisku na náměstí. Na toto představení budou platit výhody

Více

ligotský minizpravodaj

ligotský minizpravodaj jsme se mohli podívat do domků, jak se bydlelo a pracovalo dříve. K dalšímu zážitku patřila cesta metrem na Hlavní nádraží. I když jsme se vrátili pozdě a unavení, výlet se nám moc líbil. Žákyně 5....

Více

Kino Retro

Kino Retro kterou miluje. Evropskému zelenáčovi dělá společnost nájemný zabiják Silas, který souhlasil, že ho za úplatu na cestě ochrání. Divoký západ však není místo, kde by věci vycházely přesně podle plánu...

Více

Říjen - Hodkovice nad Mohelkou

Říjen - Hodkovice nad Mohelkou J., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Cena pozemku je 10,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem - Zastupitelstvo města schvaluje splacení úvěru poskytnutého Městu Hodkovice nad Mohelkou na základě smlou...

Více