Adresa, kontakty - Městské divadlo v Mostě

Transkript

Adresa, kontakty - Městské divadlo v Mostě
Adresa, kontakty:
Předplatné 2015
Městské divadlo v Mostě spol. s r. o.
Ředitel a jednatel: MgA. Jiří Rumpík
Grafická úprava: Roman Moucha
Foto: Luboš Pi n, Ladislav Šeiner, Jakub Jíra, Ibra Ibrahimovič
Výroba: TISKÁRNA K&B, s.r.o.
Neprodejné
www.divadlo-most.cz
MDM je i na facebooku
Městské divadlo v Mostě spol. s r. o.
Divadelní 15, 434 01 Most
Obchodní oddělení MDM
tel.: +420 476 446 640-641, +420 476 703 255, +420 777 313 298
e-mail: [email protected]
Divadlo rozmanitos , loutková a alterna vní scéna MDM
Topolová 1278, 434 01 Most
Předprodej vstupenek:
+420 476 702 059, +420 476 700 175
fax: +420 476 700 175
e-mail: [email protected], [email protected]
Inscenace Městského divadla v Mostě vznikají za výrazné finanční
podpory statutárního města Mostu a přispění Ústeckého kraje.
FOTO NA TITULNÍ STRANĚ JE Z INSCENACE
PLATIT SE NEBUDE
Vážení divadelní přátelé,
na podzim roku 1985 byla slavnostně otevřena nová divadelní budova tehdejšího Divadla
pracujících. V sezoně 2015 to bude třicet let, co se divadlo přestěhovalo ze staré budovy, přes
kulturní středisko Máj, do krásného – tehdy supermoderního – prostoru nynějšího Městského
divadla v Mostě. Za tu dobu navš vilo tuto budovu kolem dvou milionů diváků, vystřídala se v něm
plejáda herců a odehrály síce představení.
Jako ředitele, uměleckého šéfa, ale i herce tohoto divadla mě těší, že jako předpla telé, ale i
jako stálí i náhodní diváci, nás svou roční sto dvace sícovou návštěvou podporujete a pomáháte
tak v udržení tradice, která k našemu městu patří. My se na oplátku snažíme připravit vám na každý
rok takový program, v němž by si každý z vás měl najít svůj žánr a své téma. Pro sezonu 2015 jsme
naplánovali celkem osm premiér v činohře a pět v Divadle rozmanitos . Dva z osmi připravovaných
tulů budou uvedeny v jiný den, než je obvyklý pátek. Premiéra pohádky o Princezně se zlatou
hvězdou na čele proběhne v neděli 3. května a premiéra inscenace pro celou rodinu Kronika
Pickwickova klubu se uskuteční v sobotu 19. prosince.
Více k jednotlivým tulům vám sdělí dramaturg našeho divadla, Michal Pě k:
HERKULES A AUGIÁŠŮV CHLÍV
BLBEC K VEČEŘI
KOMEDIE OMYLŮ
Kladu si otázku, co vy, diváci, od divadla očekáváte a jaké byste ho chtěli mít. Domnívám se,
že ve světě mediality, v prostoru zahlceném informacemi, postřehy a obrazy všemožného obsahu
i dosahu, plynoucími bez zastavení a kontextu – berlínský designer a výzkumník Fabian Hemmert
to dokonce nazývá informačním fast-foodem – může divadlo sloužit jako prostředek, jenž pomáhá
zpomalit, lépe se vyznat ve světě, chytře se pobavit a prožít katarzi.
Jedno z velkých témat lidského života, hojně umělecky i filosoficky zpracováváno především
ve dvacátém stole , je plynu času a neustále mizející přítomnost, čím člověk byl a co žil, lidská
paměť a kromobyčejné způsoby jejího fungování.
REVIZOR
GOLEM
HVĚZDA NA VRBĚ
V plánu na sezonu 2015 se objevují tuly (Postřižiny, Balada pro banditu, Kronika Pickwickova
klubu, Tři sestry, Řidič paní Daisy), které se v jistém smyslu obracejí nazpět a vyprávějí o konci
starých časů – humorně i nostalgicky, naladěné muzikálně i existenciálně.
Jako dramaturg vás zvu na divadelní setkání a svátek, abychom se společně vydali na cestu
starými časy, na pouť pamě osobní i historickou, vstříc divadelním dobrodružství, jimiž doputujeme
až do současnos (Habaďúra a Lháři) i do pohádky (Princezna se zlatou hvězdou na čele).
V někdejších normalizovaných dobách se mluvilo o klidu na práci, dnes se stále častěji hovořívá
o klidu po práci. Já vám, milí abonen , upřímně přeji, abyste nenacházeli tento druh umrtvujícího
klidu a myšlenkového status quo, ale naopak, aby vás divadlo přimělo se bavit, dojímat i přemýšlet,
abyste byli třeba znejistěni, ale umělecky a lidsky nasyceni.
Vážení diváci a přátelé našeho divadla, věříme, že se vám nabídka bude líbit a že se s vámi
budeme i nadále moci setkávat v hlediš ch našich divadel. Velmi oblíbený spisovatel Robert
Fulghum píše:
„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušenos .
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.“
MgA. Jiří Rumpík
ředitel a umělecký šéf
činohry Městského
divadla v Mostě
A my jsme si tato slova vypůjčili jako mo o k sezoně 2015.
Mějte se co nejlépe a přijďte do divadla!
MgA. Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla v Mostě
Michal Pě k, dramaturg
HRDINA ZÁPADU
Inscenace činohry
Městského divadla v Mostě
PŘEHLED TITULŮ ČINOHRY MDM NA SEZONU 2015
1.
POSTŘIŽINY
Bohumil Hrabal
režie: Petr Svojtka úprava: Petr Svojtka, Jiří Janků
premiéra:
13. února 2015
na Velké scéně
Když bylo Bohumilu Hrabalovi šest let, přestěhoval se s rodiči a bratrem do nymburského pivovaru. Jak sám
později vzpomínal, byla to doba kouzelného mládí, kdy „začal vnímat všechny ty krásy, které ho obklopovaly“.
Učarovalo mu nádherné prostředí i svérázní lidé v čele s jedinečným strýcem Pepinem.
V roce 1970 vydal novelu Postřižiny, ve které toto období mapuje. Nahlíží tu na život někdejšího maloměsta
a popisuje ho očima své matky Maryšky, jež je také hlavní vypravěčkou celého příběhu.
Děj je u Hrabala mnohdy podstatný méně, než obrazy, postavy a situace. Postřižiny učarovaly milionům
čtenářů, dočkaly se veleúspěšného filmového zpracování a dnes patří k pokladům české literatury druhé poloviny
dvacátého stole .
2.
HABAĎÚRA
Michael Cooney
režie: Milan Schejbal
premiéra:
27. března 2015
na Velké scéně
Hra drama ka Michaela Cooneyho (jeho otcem je neméně slavný komediograf Ray Cooney) je bláznivá
komedie plná překvapivých zvratů. Hlavní hrdina vymyslí podfuk, habaďúru, jak vyzrát na ne zcela fungující
sociální systém. Tato výchozí situace dovoluje autorovi rozvíjet mnoho nápadů s bravurní komediální lehkos .
Pan Swan musí překonat doslova přehršel překážek a je nabíledni, že právě to je předmětem slovního
i situačního humoru. Komedie Habaďúra je velkou příležitos pro herce a, jak doufáme, také příležitos pro
divácký zážitek.
3.
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Karel Michael Walló
režie a úprava: Jiří Kraus
premiéra:
3. května 2015
na Velké scéně
Jedna z nejúspěšnějších českých pohádek vypráví příběh krásné princezny Lady, jež je nucena se převléct
do myšího kožichu a prchnout před vdavek ch vým a zlým králem Kazisvětem. Na své cestě doputuje až do
sousedního království, kde se nechá zaměstnat v zámecké kuchyni. Kazisvětovi pochopové jsou jí však na stopě a
k tomu všemu ještě na zámku žije spanilý princ Radovan.
Původně divadelní hra, již na mo vy klasické pohádky Boženy Němcové napsal K. M. Walló, je patrně nejvíce
známa zásluhou filmového zpracování (s kratším názvem Princezna se zlatou hvězdou) z roku 1959 v režii Mar na
Friče. V úpravě Jiřího Krause se malí i starší diváci mohou těšit nejen na Ladu, Kazisvěta, Radovana a jiné milé
postavičky, ale také na písničky a mnoho dalšího.
HERKULES A AUGIÁŠŮV CHLÍV
HRDINA ZÁPADU
BLBEC K VEČEŘI
HRÁTKY S ČERTEM
PLATIT SE NEBUDE
HVĚZDA NA VRBĚ
TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
REVIZOR
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
4.
LHÁŘI
Anthony Neilson
režie: Věra Herajtová
premiéra:
12. června 2015
na Velké scéně
Úspěšný skotský drama k napsal komedii Lháři v roce 2002 a do českého jazyka byla přeložena teprve
v roce 2013. Neilsonova hra líčí útrapy dvou policistů, majících hroznou povinnost oznámit rodině tragickou
nehodu jejich dcery. K tomu všemu na Vánoce.
Jak se však ukáže, takto drsný úkol zmíněné dvojici rozcitlivělých policistů vůbec nesvědčí a jejich snaha
být ohleduplní se vlivem omylu a následných událos mění v trapný a groteskní souboj o přeži , neboť nic není
takové, jak se původně zdálo, a děj se svižným tempem přelévá od konverzační komedie přes grotesku absurdních
rozměrů, až k dojemné vánoční tragikomedii.
5.
ŘIDIČ PANÍ DAISY
Alfred Uhry
premiéra:
11. září 2015
na Komorní
scéně
režie: Jakub Korčák
Daisy je už poněkud stará na to, aby mohla řídit auto, a tak jí syn najme černošského šoféra. To by nebylo
nic tak mimořádného, kdyby se děj neodehrával ve Spojených státech padesátých a šedesátých let, kdy v ulicích
i poli ce trvají rasové spory. Bohatou vdovu Daisy a řidiče Hokea spojuje nejen Kainovo znamení člověka, jenž
byl pro svůj původ vylučován ze společnos – Daisy je to ž židovského původu, ale v Uhryho citlivé, poe cké
a půvabné komedii sledujeme též hru o věcech obecnějších, stojících mimo poli ku či veřejné mínění, hru o
složitém sbližování dvou lidí, samotě i tvrdohlavos .
Alfred Uhry je oceňovaný americký drama k a scenárista. Za hru Driving Miss Daisy z roku 1987 obdržel
Pulitzerovu cenu. Premiéra hry proběhla téhož roku na Off-Brodwayi. Titul je znám i z filmového zpracování
režiséra Bruce Beresforda z roku 1989. Snímek o rok později obdržel od americké filmové akademie čtyři Oscary
– mimo jiné za nejlepší film a herečku v hlavní roli.
Inscenace bude zároveň kumštýřskou poctou hercům Regině Razovové a Stanislavu Oubramovi, kteří své
herecké umění dlouhodobě spojili s mosteckou činohrou.
6.
BALADA PRO BANDITU
Milan Uhde, Miloš Štědroň
režie: Pavel Ondruch
premiéra:
25. září 2015
na Velké scéně
Muzikál o osudu nezkrotného zbojníka Nikoly Šuhaje. Příběh veliké lásky, veliké zrady a veliké svobody. Dnes
již skoro zlidovělý muzikál napsaný na mo vy Olbrachtova románu Nikola Šuhaj loupežník měl premiéru v Divadle
na provázku v roce 1975 v režii Zdeňka Pospíšila. Děj Šuhajova příběhu byl tehdy zpracován zcizujícím způsobem,
jenž zůstal zachován i ve filmové podobě tohoto díla z roku 1978 (režie Vladimír Sís). Příběh je vyprávěn u
táborového ohně skupinou trampů, která předvádí jakousi „hru na Nikolu Šuhaje“.
Zásluhou nadčasového příběhu, nestárnoucí hudby i živelného děje bylo dílo na českých i moravských
scénách mnohokrát uvedeno a stále se těší značné oblibě.
Balada pro banditu se v sezoně 2015 vrá na jeviště Městského divadla po osmnác letech, opět s živou
kapelou a v režii Pavla Ondrucha znovu ožije kraj Podkarpatské Rusi.
7.
TŘI SESTRY
Anton Pavlovič Čechov
režie: Pavel Khek
premiéra:
6. listopadu 2015
na Velké scéně
Hra Tři sestry patří mezi zásadní texty ruské drama cké literatury a můžeme ji směle zařadit jak po bok
Gogolových komedií, tak k Tolstého Anně Karenině, Turgeněvovým Lovcovým zápiskům či k Puškinově Evženu
Oněginovi.
Čechov ve svém dramatu zachy l zdánlivě bezvýchodný život sourozenců Prozorovových uvězněných
ve vlastním životě, mezi vzpomínkami na zaniklé dětství a sněním o budoucnos , tedy o návratu do Moskvy.
Sledujeme jejich přešlapování, neschopnost se pohnout z místa a dosáhnout toho, po čem touží.
Tomu, jak se postavy stále hlouběji zaplétají do sítě sebeklamu a jsou zraňovány vlastními sny, je přítomen
Čechovův neobyčejný humor, jenž jako by předpokládal, že každá lidská situace v sobě obsahuje komický aspekt
a existence je ve své podstatě trapná. V jistém smyslu se jedná o gogolovský humor: „Když se díváme dlouho a
pozorně na humornou anekdotu, stáváme se čím dál smutnější.“
Čechovovy hry právem patří k rodinnému stříbru světové drama cké tvorby, poskytují široké pole pro
hereckou i režijní tvorbu, a chopí-li se jich výrazný režisér, otevírá se cesta k nevšednímu divadelnímu zážitku.
8.
KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU
Charles Dickens, Fran šek Langer
režie: Lukáš Kopecký úprava: Michal Pě k, Lukáš Kopecký
premiéra:
19. prosince 2015
na Velké scéně
Nová adaptace jedné z nejvýznamnějších humoris ckých knih devatenáctého stole . Tento první Dickensův
román původně vznikal na pokračování a brzy si získal ohromnou popularitu. Boz, jak zněl Dickensův pseudonym,
tu brilantně líčí různorodá dobrodružství, jež na svých cestách po Anglii prožívá poněkud výstřední skupinka
donquijotských gentlemanů v čele s panem Pickwickem.
K nim se v románě i v jeho divadelní podobě přidávají další báječné postavy a postavičky – přemoudřelý
věrný sluha Sam Weller či okouzlující hochštapler Jingle. Dickens nadto vládne neutuchajícím ironickým a suchým
humorem.
Kronika Pickwickova klubu sice patří mezi díla takzvané klasické literatury, což v očích mnohých neznamená
nic než starobu a nudu, leč Dickensovo šibalské pomrkávání z knihy nezmizelo, ba co víc, příhody páně Pickwickovy
i jeho souputníků stále vybízejí k novému zpracování a přinášejí výbornou zábavu.
GOLEM
PŘEVÁDĚNÉ INSCENACE ČINOHRY
DO SEZONY 2015
Francis Veber
 BLBEC K VEČEŘI
Jaroslav Hašek
 OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Neil Simon
 POZVÁNÍ NA VEČÍREK
Robin Hawdon
 DOKONALÁ SVATBA
Dario Fo
 PLATIT SE NEBUDE
Kai Hensel
 DROGA?!
Jiří Janků a Petr Svojtka
 PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ ANEB
POZOR, ZLÝ PES!
Be y Comden, Arthur Freed, Adolph
Green, Nacio Herb Brown
 ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Axel Hellstenius
 ELLING A KJELL BJARNE ANEB
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
William Shakespeare
 KOMEDIE OMYLŮ
Nikolaj V. Gogol
 REVIZOR
Dale Wasserman, Ken Kesey
 PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Friedrich Dürrenma
 HERKULES A AUGIÁŠŮV CHLÍV
Carlo Goldoni
 SLUHA DVOU PÁNŮ
Jaroslav Vostrý
 TŘI V TOM
Jan Drda
 HRÁTKY S ČERTEM
Jules Verne, Michal Pě k
 TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
Karel David a kol., Pavel Ondruch
 HVĚZDA NA VRBĚ
Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek
 GOLEM
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
PŘEHLED TITULŮ DIVADLA ROZMANITOSTÍ
na sezonu 2015
V sezoně 2015 se Divadlo rozmanitos v rámci své autorské poe ky zaměří zejména na nejmenší diváky
a zinscenuje hned čtyři pohádky pro nejnižší věkovou kategorii. Pátým tulem je inscenace pro starší dě (cca od
šes let).
V roce 2015 chceme pokračovat v dlouhodobější dramaturgické linii, kdy je pro nás zásadní především silné
téma a jeho zpracování s využi m múzičnos souboru a loutky coby stěžejního spoluhráče. Vyjma stálých tvůrců
je nadále naší ambicí představovat nové a pozoruhodné tvůrce, režiséry i výtvarníky, kteří mají osobitý pohled
i renomé v oblas tvorby pro dětského diváka.
Loutková
a alterna vní scéna
Městského divadla
v Mostě
Tomáš Alferi, umělecký šéf Divadla rozmanitos
Jiří Ondra, režisér a dramaturg
BROUČCI
1.
2.
DRAKOPOHÁDKY
Jiří Jelínek
ŽIVOT JE HRA
Jakub Folvarčný, Jiří Ondra
režie: Jiří Jelínek
Inscenace pro nejmenší diváky. Jevištní adaptace klasických
lidových pohádek K. J. Erbena, B. Němcové a bratří Grimmů v úpravě
Jiřího Jelínka, v nichž hlavními, tedy i propojujícími postavami jsou
draci. Jde o tři pohádky zahrané v jedné domácnos . Postavy On a
Ona jsou třikrát jiní a přitom stejní (princ a princezna), tématem je
hrdinství, statečnost i láska. Pohádky si vyprávějí tři dračí hlavy.
PŘEDPOKLÁDANÁ PREMIÉRA: 7. ÚNORA 2015

Inscenace je určena pro dě od 3 let.
scéna, kostýmy, loutky: Bára Čechová
hudba: Tomáš Alferi
režie a úprava: Jakub Folvarčný
Loutková inscenace pro nejmenší diváky inspirovaná
francouzským seriálem „Byl jednou jeden život“. Příběhy a dramata,
která se odehrávají v našem těle, mohou být často zajímavější než
situace, které se dějí kolem nás. Jak funguje lidské tělo? Co o něm
víme, jak se o ně staráme a na co zapomínáme?
PŘEDPOKLÁDANÁ PREMIÉRA: 18. DUBNA 2015

Inscenace je určena pro dě od 3 let.
scéna, kostýmy, loutky: Jakub Folvarčný, Vlas slav Brož,
Jarmila Nedvědová, hudba: Tomáš Alferi
3.
4.
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Kateřina Fixová, Antonín Klepáč
režie: Antonín Klepáč
KRÁSA NESMÍRNÁ
Jiří Ondra na mo vy ruských lidových pohádek
režie: Jiří Ondra
Jevištní adaptace známé pohádky o krásné Sněhurce, zlé
královně – maceše, kouzelném zrcadle, otráveném jablku a o sedmi
malých človíčcích, kteří se o Sněhurku starají a nakonec jí přivedou i
statečného zachránce. Divadelní zpracování se opře nejen o činoherní
a loutkářské principy, ale počítá také s mnoha jevištními „zázraky“ tak,
jak to iluzivní podoba příběhu vyžaduje.
Inscenace na mo vy ruských lidových pohádek, které jsou
jedním ze základních kamenů slovanské kultury a patří do světového
literárního fondu s plnokrevnými postavami boháčů a chuďasů, s
osobitými čarodějnými bytostmi, s národními zvyky. Výtvarněhudební inscenace, která se soustřeďuje na nadčasově platná témata
dobro versus zlo, hrdinství versus zbabělost atd.
PŘEDPOKLÁDANÁ PREMIÉRA: 30. KVĚTNA 2015

PŘEDPOKLÁDANÁ PREMIÉRA:

Inscenace je určena pro dě od 3 let.
scéna, kostýmy, loutky: Marie Stejskalová
hudba: Tomáš Alferi
3. ŘÍJNA 2015
Inscenace je určena pro dě od 6 let.
scéna, kostýmy, loutky: Jana Hauskrechtová
hudba: Tomáš Alferi
O SMUTNÉ MAŠINCE
DRACULA
5.
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Filip Špecián, Jiří Ondra, Tomáš Alferi
režie: Jiří Ondra
Na přípravě inscenace spolupracujeme s mosteckým autorem
Filipem Špeciánem, který píše pro Divadlo rozmanitos Vánoční
pohádku. Půjde o příběh, v němž se dě vydávají hledat ztracené
vánoční ozdoby, které záhadným způsobem těsně před Štědrým
večerem zmizely neznámo kam. O dobrodružství s vánoční atmosférou
je postaráno.
PŘEDPOKLÁDANÁ PREMIÉRA: 28. LISTOPADU 2015
Inscenace je určena pro dě od 3 let.
scéna, kostýmy, loutky: Marie Stejskalová
hudba: Tomáš Alferi
INSCENACE
DIVADL A ROZMANITOSTÍ
převáděné do sezony 2015
Jan Vodňanský, Pavel Polák
 KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Josef Čapek
 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Všechna představení
je možné objednat:
DIVADLO ROZMANITOSTÍ
Topolová 1278/8,434 01 Most
Telefon: 476 700 175, 476 702 059
Fax: 476 700 175
e-mail:[email protected],
[email protected]
Pavel Polák
 HRANÍ O KARKULCE ANEB POHÁDKA Z
BEDNY
Pavel Polák
 SLŮNĚ ANEB PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ
CHOBOTY
Pavel Polák
 VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ
Pavel Polák
 TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI
Pavel Polák
Tereza Pě ková podle K. J. Erbena
 OTESÁNEK
Na mo vy Boženy Němcové upravili Kateřina
Fixová a Antonín Klepáč
 BAJAJA
Volně podle Hany Doskočilové upravila Věra
Herajtová
 JOJ, MAMA ROMA!
Jiří Ondra volně na mo vy knihy Arnošta Cahy
V pravěkém světě
 CESTA DO PRAVĚKU A ZPÁTKY
Jan Karafiát, Jiří Ondra, Lucie Ferenzová
 BROUČCI
Tereza Pě ková s verši Fran ška Hrubína
 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
 DVA STŘEVÍČKY PRO POPELKU
Kateřina Fixová, Antonín Klepáč
 O SMUTNÉ MAŠINCE
Kateřina Fixová, Antonín Klepáč
 DĚDEČKŮV BETLÉM POHÁDKA O
PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM
Bram Stoker, Kateřina Baranowska, Jiří Ondra
 DRACULA
Podle Miloše Macourka, Hermíny Frankové a
Václava Vorlíčka upravil Jiří Ondra
 SAXANA DÍVKA NA KOŠTĚTI
Volně podle Karla Čapka napsali Antonín Klepáč
a Kateřina Fixová
 DÁŠEŇKA
Podle slovanské pohádky napsala Jitka Raková
 O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
Zdeněk Svěrák, Jiří Melíšek
 AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Kateřina Fixová, Antonín Klepáč
 MYŠIČKO, MYŠ, POJĎ KE MNĚ BLÍŽ…
JOJ, MAMA ROMA!
Kateřina Fixová, Jiří Ondra
 POHÁDKOVÉ MĚSTO
Jiří Ondra
 SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ
TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
BLBEC K VEČEŘI
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
HVĚZDA NA VRBĚ
KOMEDIE OMYLŮ
PLATIT SE NEBUDE
HRDINA ZÁPADU
HERKULES A AUGIÁŠŮV CHLÍV
REVIZOR
Předplatitelské skupiny
Městské divadlo v Mostě
Předpla telské skupiny
NÁZEV
OBSAH
CENA
Městského divadla v Mostě
P remiéra A
PA
P remiéra B
PB
S tředa
S
Č tvrtek
C
K uponové
K
8 představení + 2 představení / slevové kupóny
8 premiér činohry MDM (Velká i Komorní scéna), z toho 1 muzikál
prodává se pouze v půdorysu hlediště Komorní scény
7 tulů na Velké scéně
1 tul na Komorní scéně
2 slevové kupony
hrací den PÁTEK od 19.30 hod.
1. pořadí
1 250 Kč
2. pořadí
7 představení
7 premiér činohry MDM (Velká scéna), z toho 1 muzikál
1. pořadí
900 Kč
2. pořadí
750 Kč
10 představení + 2 představení / slevové kupóny
8 tulů činohry MDM (Velká i Komorní scéna), z toho 1 muzikál
2 dovozová představení z divadel České republiky
prodává se pouze v půdorysu Komorní scény
7 tulů na Velké scéně, 1 tul na Komorní scéně
2 dovozová představení z divadel České republiky
hrací den STŘEDA od 19.00 hod.
1. pořadí
1 300 Kč
2. pořadí
9 představení + 2 představení / slevové kupóny
7 tulů činohry MDM na Velké scéně z toho 1 muzikál
2 dovozová představení z divadel České republiky
prodává se v celém půdorysu Velké scény
7 tulů na Velké scéně
1 dovozové pražské činoherní představení
1 dovozové představení z divadel České republiky
hrací den ČTVRTEK od 19.00 hod.
1. pořadí
1 200 Kč
2. pořadí
1 000 Kč
prodává se mimo půdorys hlediště Komorní scény
hrací den PÁTEK od 19.30 hod.
12 představení
1. pořadí
2. pořadí
obsahuje: 8 kuponů po 130 Kč + 4 kupony po 60 Kč
1 000 Kč
Kupony umožňují navš vit všechna představení MDM a Divadla Rozmanitos
na obou scénách. Jeden kupon pla vždy jen pro jednu vstupenku.
Dražší vstupenku je nutno si dopla t.
CENY VSTUPENEK 2015
I. pásmo
II. pásmo
4.-12. řada
1.-3. řada
13.-16. řada
VO L N Ý P R O D E J
VS premiéra MDM
VS repríza MDM
220 - 300 Kč
140 - 240 Kč
200 - 250 Kč
120 - 220 Kč
Dovozová představení
170 - 600 Kč
150 - 500 Kč
VS opera, balet - dovoz
200 - 250 Kč
180 - 230 Kč
VS pohádka - MDM premiéra
dospělí 150 Kč dě 80 Kč
VS pohádka - MDM - repríza
dospělí 140 Kč dě 80 Kč
KS činohra - premiéra
KS činohra - repríza
MS činohra - repríza
DR dovozová představení
150 Kč
100 - 250 Kč
DR pohádka - premiéra
DR pohádka - repríza
80 Kč
70 Kč
DR ostatní představení
70 - 100 Kč
Slevy na vstupném:
TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
180 - 220 Kč
150 Kč
Vysvětlivky:
VS - Velká scéna
KS - Komorní scéna
MS - Malá scéna
DR - Divadlo rozmanitos
40% sleva na vstupném pro seniory nad 60 let - lze uplatnit pouze na vlastní představení MDM
50% sleva na vstupném pro studenty - lze uplatnit pouze na vlastní představení MDM
50% sleva na vstupném pro držitele průkazu ZTP a osobám doprovázejícím držitele průkazu
ZTP-P - slevy lze uplatnit v MDM, v Divadle rozmanitos
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM
Městského divadla v Mostě
Výhody předplatného:









Zakoupením předplatného získáte výraznou slevu z ceny vstupného.
Po celou divadelní sezonu máte zajištěné stálé místo v hlediš na všechna představení Vaší
předpla telské skupiny.
Předpla telů se netýká případná úprava cen vstupného v průběhu sezóny.
Máte jistotu, že uvidíte všechny inscenace Vámi vybraného typu předplatného vždy v den, který
Vám nejvíce vyhovuje.
V případě, že zjis te, že se z vážných důvodů nemůžete dostavit na představení v den určený
Vaší předpla telské skupině, můžete nejpozději tři dny předem (tj. před představením Vaší
předpla telské skupiny) požádat v obchodním oddělení MDM o možnost zhlédnout tul
v náhradním termínu. Zachování Vašeho místa Vám pro toto představení nebude garantováno.
Tato výhoda nepla pro představení hostujících souborů.
Stálým předpla telům rezervujeme jejich místo nejpozději do 15. ledna 2015.
Přejete-li si dostávat měsíční programy a aktuální nabídky e-mailem, obraťte se na obchodní
oddělení MDM a Vaše adresa bude zařazena do databáze MDM. Žádost můžete rovněž poslat na
adresu: [email protected].
Každý majitel jakéhokoliv předplatného má právo na přednostní rezervaci vstupenek na dovozová
představení do 5 dnů po zaslání měsíčního programu poštou nebo e-mailem.
U typů předplatného Premiéra A, Středa, Čtvrtek získáte jako bonus dva kupony:
1. kupon - výměnou za tento kupon obdržíte vstupenku na libovolné představení činohry MDM.
2. kupon slouží k uplatnění 30% slevy ze vstupného na jakékoliv představení uváděné a pořádané
MDM, včetně dovozových představení. Zbývající částku do plné hodnoty vstupného dopla te.

Upozorňujeme, že na jednu vstupenku lze uplatnit vždy jen jeden kupon a že hodnota kuponů se nesčítá!

Předpla telská vstupenka je přenosná.

Přenositelnost nepla pro seniorské předplatné!
Při získání šes nových předpla telů obdržíte předplatné na celou divadelní sezonu 2015 ZDARMA!
Předpla telskou skupinu si zvolíte dle vlastního výběru.

SLEVY
• Držitelům průkazu ZTP poskytujeme 50% slevu ze základní ceny předplatného a vstupného.
Tato sleva je poskytována rovněž osobám doprovázejícím držitele průkazu ZTP-P.
• 40% sleva pro seniory nad 60 let.
• 50% sleva pro studenty.
• Slevy není možno kombinovat.

Způsoby úhrady předplatného:
a) bankovním převodem - variabilní symbol: evid. číslo předpla telské průkazky
b) platbou v hotovos v pokladně obchodního oddělení Městského divadla v Mostě
c) platební kartou v pokladně obchodního oddělení Městského divadla v Mostě
d) úhrada fakturou

Zahájení prodeje předplatného od října 2014.
MDM si vyhrazuje právo na změnu programu.
Velká scéna
Městského divadla v Mostě
+&7*À5ê
7-&70
**$&/07²
1«4.0
*$&/07² 1«4.0 **$&/07²
1«4.0
1" 4
4
4
713"70
*$&/07²
1«4.0
**$&/07²
**$&/07²
1«4.0
1«4.0
1#
Komorní scéna
Městského divadla v Mostě
+&7*À5ê
7-&70
713"70
1" 4
Předpla telské skupiny
Premiéra A - PA
Premiéra B - PB
Středa
-S

Podobné dokumenty

říjen bez obr.cdr

říjen bez obr.cdr Tenhle kus, co hrajem vám napsal Jára Cimrman! Hercům Divadla Járy Cimrmana je dohromady 730 let! Ale hrají spolu 45 let. A právě to oslaví představením České nebe, které bude živě přenášeno do kin...

Více

Mezinárodní přebor České republiky skútrů, MiniGP a Mini Moto 3

Mezinárodní přebor České republiky skútrů, MiniGP a Mini Moto 3 před Petrem Jadrným a Markétou Strnadovou, všichni na Blatě. Junior Open 40 + Senior Open 40 + Senior Open 50 Nejvíc důvodů ke spokojenosti měl v tomto spojeném závodě Vít Bromovský, který nejen vy...

Více

Předplatné - Městská divadla pražská

Předplatné - Městská divadla pražská V rámci Volného předplatného je možné zakoupit pouze 2 vstupenky na představení Pan Kaplan má třídu rád, Saturnin a Shirley Valentine.

Více