Kerosene jet type fuels

Transkript

Kerosene jet type fuels
Kerosene jet type fuels
Generell Informasjon
Versjon
1
Dato for offentliggjørelse
20.09.2012 04:10
Url
http://com.mercell.com/permalink/35718084.aspx
Endret dato
20.09.2012 04:10
Ekstern anbuds ID
296901-2012
Konkurranse type:
Tildeling
Dokument type
Kontraktstildeling
Prosedyre
Veiledende kunngjøring - ikke konkurranse
Kontrakt
Supply kontrakt
Reguleringer
European Communities, with participation by GATT countries
Tildelingskriterier
Laveste pris
Oppdragsgiver
Firma
ČEPRO, a.s.60193531
Adresse
Dělnická 213/12
Postnr/By
17004 Praha 7
CZECH REPUBLIC
Telefon
+420 22 19 68 17 8
Beskrivelse
12.10.2016 17:24
Side 1 av 6
Tildeling
Section V: Award of contract
Contract No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken BP EUROPE SE, Zweigniederlassung BP Austria, Industriezentrum NO-SUD, Strasse 6, Objekt 17, 2355 Wiener Neudorf, AUSTRIA
Original text:
Předmětem verějné zakázky je uzevření smlouvy na dodávku 6 000 000 litrů leteckého petroleje JET A-1.
Oddíl V: Zadání zakázky
Zakázka č.: 1 Název: Krizové dodávky leteckého petroleje JET A-1 – srpen 2012_010812.
V.1) Datum zadání zakázky: 28.8.2012
V.2) Informace o nabídkách Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána BP EUROPE SE, Zweigniederlassung BP Austria, Industriezentrum NO-SUD, Strasse 6, Objekt 17, 2355 Wiener Neudorf, RAKOUSKO
Utvidet beskrivelse
12.10.2016 17:24
Side 2 av 6
Contract award notice
Supplies
2012/S 181-296901
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
For the attention of: Telephone: E-mail: ČEPRO, a.s.60193531, Dělnická 213/12, Ing. Jana Pelclová, 170 04 Praha 7, CZECH
REPUBLIC +420 221968178, [email protected]
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
09131100
Description
Kerosene jet type fuels.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 3 600 000,00 EUR
Excluding VAT
Section V: Award of contract
Contract No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
BP EUROPE SE, Zweigniederlassung BP Austria, Industriezentrum NO-SUD, Strasse 6, Objekt 17, 2355 Wiener Neudorf, AUSTRIA
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract: Value: 3 600 000,00 EUR
Excluding VAT
Original text:
Oznámení o zadání zakázky
Dodávky
2012/S 181-296901
Směrnice 2004/18/ES
12.10.2016 17:24
Side 3 av 6
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
K rukám: Tel.: E-mail: ČEPRO, a.s.60193531, Dělnická 213/12, Ing. Jana Pelclová, 170 04 Praha 7, ČESKÁ REPUBLIKA +420
221968178, [email protected]
I.2) Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3) Hlavní předmět činnosti
Jiný: skladování PHM
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce
Krizové dodávky leteckého petroleje JET A-1 – srpen 2012_010812.
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.
Kód NUTS CZ0
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem verějné zakázky je uzevření smlouvy na dodávku 6 000 000 litrů leteckého petroleje JET A-1.
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
09131100
II.1.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 3 600 000,00 EUR
Bez DPH
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
IV.1.1) Druh řízení
12.10.2016 17:24
Side 4 av 6
Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / výzvy k účasti v soutěži
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie:
Směrnice 2004/18/ES
1) Odůvodnění použití vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie v
souladu se směrnicí 2004/18/ES
Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami
stanovenými v dané směrnici.
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
Oddíl V: Zadání zakázky
Zakázka č.: 1 Název: Krizové dodávky leteckého petroleje JET A-1 – srpen 2012_010812.
V.1) Datum zadání zakázky:
28.8.2012
V.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
BP EUROPE SE, Zweigniederlassung BP Austria, Industriezentrum NO-SUD, Strasse 6, Objekt 17, 2355 Wiener Neudorf, RAKOUSKO
V.4) Údaje o hodnotě zakázky
Celková konečná hodnota zakázky: Hodnota: 3 600 000,00 EUR
Bez DPH
V.5) Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
12.10.2016 17:24
Side 5 av 6
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2) Další informace:
VI.3) Odvolací řízení
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
VI.3.2) Podání odvolání
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
E-mail: Tel.: Internetová adresa: Fax: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected] +420 542167811, www.compet.cz +420 542167115
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení:
11.9.2012
CPV koder
Kode
Beskrivelse
09131100
Flybrennstoff av petroleumstypen
12.10.2016 17:24
Side 6 av 6

Podobné dokumenty

Telephone and data transmission services

Telephone and data transmission services T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, ČESKÁ REPUBLIKA V.4) Údaje o hodnotě zakázky Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:  Hodnota: 7 000 000 CZK Bez DPH Celková ko...

Více

Biodiesel

Biodiesel V.1.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána Tel.: E-mail: ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, ČESKÁ REPUBLIKA +420 606767219,  [email protected] V.1.4) Údaje o ho...

Více

Aviation kerosene

Aviation kerosene Včetně DPH. Sazba DPH (%) 20,0 Oddíl IV: Řízení IV.1) Druh řízení IV.1.1) Druh řízení Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / výzvy k účasti v soutěži Odůvodnění zadání zakázky bez předchoz...

Více

Buses and coaches

Buses and coaches Generell Informasjon Versjon

Více

Miscellaneous furniture and equipment

Miscellaneous furniture and equipment Miscellaneous furniture and equipment Generell Informasjon Versjon

Více

Construction work

Construction work Generell Informasjon Versjon

Více