Stáhněte si č. 22 v PDF - Česká společnost pro údržbu

Transkript

Stáhněte si č. 22 v PDF - Česká společnost pro údržbu
16 Orbitální svařování
22 Ochranná zařízení
28 Zvyšování efektivity operátorů
www.udrzbapodniku.cz
Revoluce v preventivní údržbě
CMMS®PROACTINANCE / CMMS®INSPECT
– automatizace preventivní a autonomní údržby
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Váš kapesní elektronický zápisník a zdroj informací o zařízení
Určený pro pracovníky údržby, mazače a operátory
Inspekční sběr informací ze zařízení
Mazací plány a výkon mazací služby
Měření a sběr provozních dat
Pracovní příkazy a výkazy
Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů
Barevné strojové grafy a formuláře
Automatické vyhodnocení výjimek a překročení mezí
Automatická generace obchůzek, přenos dat a požadavků na práci
CMMS®PROACTINANCE a SW pro řízení údržby
CMMS®CHECKER
– kapesní zkoušečka strojů pro údržbáře
■
■
■
■
■
■
■
Automatická diagnostika a odhalení poruch stroje
Zobrazení poruch na barevných strojových diagramech
Sběrač dat a měřicí přístroj s gigantickou pamětí 4 GB
Změření a automatická diagnostika stroje během dvou minut
Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů
Automatizace měření 5 snímači na ložisku
Opakovatelné uchycení snímačů rychlokonektorem
na ložiskových maznicích
2011
CMMS s. r. o.
Zbraslavská 22/49
159 00 Praha 5
[email protected]
www.cmms.cz
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Odborná spolupráce
Petr Moczek, Martina Bojdová,
Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus,
Kamil Hanák
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
Redakční rada
Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent
Libor Keller, František Helebrant,
Vladislav Marek, Lubomír Sláma, Juraj Vitkaj
Věra Pelantová, Juraj Grenčík,
Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta
REKLAMA
Account Manager
Miroslava Pyszková
mob.: +420 777 793 392
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Tomasz Kurzacz
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
Fax: +420 558 711 187
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Vážení čtenáři,
první hřejivé sluneční paprsky se již prodírají do našich kanceláří i do prostor Vašich
průmyslových závodů. Skřivánčí zpěv však ještě stále přebíjí krákání černých vran, které
zatím nebyly zahnány návalem navrátivšího se ptactva, které letos plánuje své tažení z jihu
o nějaký ten kilometr delší, protože na rozdíl od dalších evropských miliard se jim přes
Řecko zřejmě nechce. V každém případě je jasné, že jaro se již rozhodlo, že i přes poslední mocný sněhový protiútok brzy vstoupí mezi nás. A stejně jako příroda dostává signál
ke zvýšení rozmanitých aktivit, pro nás tento čas znamená, že opět nastala doba elektrotechnických manévrů. Po loňském nestandardním dubnovém termínu se naštěstí – zřejmě
v nějaké parafrázi velikonočního pravidla „po prvním jarním úplňku“ – výstavy vracejí
k původnímu měsíci březnu.
Kvůli nedávným změnám v českém výstavnictví si zřejmě mnozí z Vás kladli hamletovskou otázku Amper, či „neAmper“ (respektive Electron). Ačkoli se k Vám jistě dostaly lecjaké informace, jak to však letos všechno dopadne… tak tuto polemiku si necháme
do dalšího vydání, čímž Vám také nabízím možnost vyjádřit se k celé této problematice
(ať už přímo, nebo na našich sociálních sítích). Vzhledem k zaměření našeho časopisu
kvitujeme s povděkem, že padlo rozhodnutí přidružit k loni vzniklému Electronu výstavu
For Industry (její 11. ročník), kde se náš časopis bude poprvé prezentovat svou vlastní expozicí. Znamená to, že ať už se rozhodnete pro kterýkoli veletrh, můžete si v katalogu najít
umístění naší společnosti Trade Media International, s. r. o., kde Vás společně s redakcí
časopisu Control Engineering Česko rádi uvítáme.
Ani březnové vydání našeho časopisu ovšem není zaměřeno pouze na novinky, které
si sami budete moci osahat přímo na výstavách, ale po únorovém, mírně obměněném
vydání se vrací série článků z různých oblastí Vašich závodů. Právě u příležitosti nadcházejících elektrotechnických a automatizačních žní jsme pro Vás vybrali jako hlavní téma sérii článků z dílny našich amerických kolegů, která pojednává o problematice
motorů, pohonů a možných úspor elektrické energie. Abyste si mohli úspory opravdu
ověřit, naleznete v tomto čísle také nejaktuálnější průzkum trhu zaměřený na užívání
multimetrů v průmyslových provozech, v němž připomínáme, že moderní přístroje již
nejsou pouze obyčejnými volt- či ampérmetry. Ani tradiční sekce zabývající se řešeními z oblasti elektrotechniky nepřišla zkrátka. Milovníci řešení z oblasti automatizační
techniky by jistě neměli opomenout článek amerických specialistů ze společnosti ABB
o možnostech zvyšování efektivity operátorů, zato by měli nahlédnout do problematiky
naplňování „zelených“ představ výrobců strojů a zařízení očima specialisty společnosti
Schneider Electric. Zde si také dovolím malou odbočku, abych Vám doporučil aktuální
rozhovor s novým generálním ředitelem české pobočky Schneider Electric Jaroslavem
Žlábkem, který naleznete právě v tomto vydání časopisu Control Engineering Česko nebo
později na našich internetových stránkách.
Velice zajímavým důkazem toho, že řešení, tak často prezentovaná našimi informačními kanály, jsou realizovatelná i v provozech, kde by se to nemuselo jevit jako možné,
se jeví další příspěvek. Článek s názvem Štíhlý vývoj produktů přináší výhody pro výrobu ukazuje, jak dokázala dobrými rozhodnutími managementu růst společnost, jež vyrábí komerčně dostupné
vybavení dětských hřišť. Můžete nám tedy věřit, že i nadále budeme hledat rady, jak uspořit tam, kde je to možné, ale hlavně smysluplné, přesto si na závěr neodpustím jeden povzdech… na rozdíl
od některých členů naší vlády.
Přeji Vám ničím nerušenou četbu, hodně obchodních kontaktů
na veletrzích, ale hlavně veselý začátek jara…
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
1
4
5
6
FORUM
Revoluce v rychlosti
a flexibilitě – FANUC M – 1iA Series
Chcete prodloužit dobu výměny
pneumatických komponent?
Vyzkoušejte osvědčenou kvalitu
od firmy NORGREN!
Kdo je EFNMS?
Březen 2012
ČÍSLO 2 (22) ROČNÍK V
8
TÉMA Z OBÁLKY
Co vám říká vaše relé?
11 Najděte správná data
pro odůvodnění modernizace
elektrického systému
12 Jak neinstalovat vysoce
účinný motor
14 Údržba pohonů a úspory
16
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Automatizované orbitální systémy
svařování zefektivňují kontroly
prováděné v průběhu procesu
19 Teplota 120 °C?
Vteřinová lepidla Loctite ®!
20 Kontrola kvality ovzduší v čistých
průmyslových prostorech
22 ELEKTROTECHNIKA
Vyberte ochranná zařízení správně
24 To vše a chipsy k tomu
27 Galvanické oddělení
a prodloužení USB
28 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Zvyšování efektivity operátorů
31 Firma DISTRELEC na veletrhu
AMPER v Brně
32 Co je na programování nejtěžší?
Začít.
34 ÚDRŽBA & SPRÁVA
Štíhlý vývoj produktů přináší
výhody pro výrobu
39 Ochranné systémy DAG-TS
v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČÁST 1.
41 PRŮZKUM TRHU
Multimetry plní roli univerzálních
nástrojů také ve sféře průmyslu
43 Multimetry DMG a elektroměry DME
44 TOP PRODUKTY
ARSIQA uvádí na trh nový produkt
AROP START aneb jak ještě více
vyhovět zákazníkům
46 OMC 8000 – PLC s širokou
podporou měřicích funkcí
47 Tisk kvalitních štítků z mobilu
48 ZAOSTŘENO
Jsou čeští OEM dostatečně zelení?
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu “Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
8
Co vám říká vaše relé?
Odstranit problémy vašich motorů můžete tím,
že porozumíte relé.
Velká průmyslová firma nedávno nainstalovala mikroprocesorová ochranná
relé, aby na větším počtu motorů nahradila původní elektromechanická
nadproudová relé. Chtěla využít všechny funkce nových jednotek
a povolila funkci proudové nerovnováhy. Docházelo však k téměř
okamžitému vypínání relé.
Co se tam dělo?
Zaostřeno
Jsou čeští OEM dostatečně
zelení?
48
16 Strojní inženýrství
Automatizované orbitální systémy
svařování zefektivňují kontroly
prováděné v průběhu procesu
Současné orbitální systémy svařování využívají rozmanitých
automatizovaných vlastností, jako např. shromažďování dat,
programování a skutečný postup svařování, které pomáhají
svářečům dokončit přesnější, vysoce kvalitní svary, a tím
zvýší pravděpodobnost toho, že vyhoví kontrolám prováděným
během procesu.
22 Elektrotechnika
Vyberte ochranná zařízení správně
Technici energetických systémů mají na výběr ze široké nabídky ochranných
zařízení. Zvolit jističe, nebo pojistky? Použít omezovač proudu, nebo nikoli?
Byla by zemní ochrana vhodnou volbou, i když ji předpisy nevyžadují?
28 Automatizační technika
Zvyšování efektivity operátorů
Procesní průmysl přichází celosvětově každý rok o zhruba
20 miliard dolarů z důvodu narušení procesů, což představuje
asi 5 % celkového objemu výroby. Studie naznačují, že 80 %
těchto ztrát by se dalo zabránit a že z těchto zbytečných ztrát
je 40 % způsobeno především chybami operátorů.
ONLINE
WWW.LINKEDIN.COM/E/GH/2038915/
Internetový portál LinkedIN sdružuje sourodé pracovní skupiny po celém světě. Prostřednictvím LinkedIN se můžete spojit s odborníky ze všech koutů země nebo třeba jen z jiné strany republiky. Po zaregistrování skupiny se aktivně můžete podílet
na různých diskusích, vkládání příspěvků, nabízet či poptávat pracovní pozice v oboru.
Vstupte do naší skupiny a diskutujte nad pojednáním dlouholetého údržbáře, který se nebál říct, jaký je současný stav údržby
v ČR... Více na www.linkedin.com/E/GH/2038915
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
3
FÓRUM
Revoluce v rychlosti
a flexibilitě –
FANUC M – 1iA Series
P
ražské sídlo společnosti FANUC
hostilo ve dnech 22. a 23. února
2012 předváděcí akci řady
nových robotů FANUC M-1iA, která
představila společnostem, jež uvažují
o zefektivnění svých výrobních procesů, nebo společnostem, které se výrobou, manipulací či montáží malých
dílů již zabývají, tuto žhavou novinku na poli průmyslových robotů.
Akce byla rovněž určena firmám,
které prozatím o robotizaci neuvažují, ale pátrají po zajímavé inspiraci pro budoucí rozvoj svého podniku.
FANUC Robotics Czech se tak rozhodl úspěšný model M-1iA představit
české odborné veřejnosti podrobněji
než doposud a pomoci zdejším firmám
využít v zahraničí ověřené know-how.
Při praktické prezentaci představili techničtí pracovníci FANUC
M-1iA na třech robotických buňkách:
Conector assembly cell, High speed
colour sorting cell a High speed tool
bit arranging cell. V ukázkách praktických aplikací byly prezentovány
kombinace robotů z rodiny M-1iA
s vizuálními systémy. Z aplikací bylo
předvedeno například vysokorychlostní třídění tablet podle barev, vysokorychlostní sbírání nástrojových břitů
z běžícího dopravníku nebo přesná
montáž pinů průmyslového konektoru.
Názorná práce robotů M-1iA společně s vyčer pávajícím slovním
doprovodem specializovaných techniků firmy FANUC dávala tušit, co
můžeme očekávat od dalšího bloku
akce „Revoluce v rychlosti a flexibilitě“, a to potvrzení poznané skutečnosti, že robotická řada M-1iA je série
lehkých kompaktních robotů s unikátní konstrukcí využívající paralelní kinematiku, která poskytuje podstatně vyšší možné rychlosti a lepší
opakovatelnost v porovnání s konvenčními průmyslovými a montážními roboty.
4 • březen 2012
„M-1iA Series = úspora vašich provozních nákladů“ je marketingové
motto společnosti FANUC pro řadu
průmyslových robotů.
Podívejme se tedy nejdříve na přední
technické vlastnosti produktu M-1iA.
Robot M-1iA se vyrábí ve dvou variantách, jež jsou využitelné pro spoustu
aplikací a mohou být instalovány různým způsobem.
Šestiosá varianta M1iA/0,5A disponuje tříosým zápěstím, které je extrémně flexibilní a univerzální v porovnání
s tradičními SCARA roboty. Varianta se
čtyřmi osami nabízí rychlost až 3 000
stup./sekundu a je ideální pro vysokorychlostní sbírání a balení. Pro tyto
roboty se navíc nabízí 3 různé způsoby montáže, kde v základní variantě
je pouze robot, dále je možná varianta s montáží na stůl a s integrovaným
podstavcem a třetí varianta představuje montáž robota s upevněním na strop
nebo pod úhlem.
Již v úvodu je zmiňována nízká hmotnost pohybující se v rozmezí od 14
do 17 kg. Tato novinka od FANUCu
rovněž disponuje velice kompaktními rozměry a dovoluje využití robota i na malém pracovním prostoru.
Šestiosý design umožňuje podávání
dílů i ze strany nebo pod úhlem přímo
do pracovní zóny a tím zvyšuje využitelnost svého pracovního prostoru. Díky
flexibilní montáži a nízké hmotnosti je
možné využít robota samostatně nebo
jej jednoduše integrovat do stávající
manuální nebo automatické výrobní
linky s možností bezpečné práce, pokud
je zde přítomen lidský faktor. Navíc je
zde možnost zabudovat kamery s využitím unikátního FANUC iRVision –
integrovaný kamerový systém zvyšuje flexibilitu robota použitím funkcí
kamerového navádění nebo aplikací
s využitím vizuální kontroly.
A jak se co do kvality liší robotická
řada FANUC M-1iA od ostatních robotů? Především zmiňme skutečnost, že
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
M-1iA vyvrací zažité způsoby využití robotizace, tzn. z finančně nákladné a prostorově náročné záležitosti se
stává snadná a rychlá automatizace
výroby, šetří náklady a zároveň v současné době tak cenný výrobní prostor
a přitom nabízí možnost integrace mezi
pracovníky výroby.
Paralelní kinematika není novinkou
v oblasti průmyslové automatizace, nicméně její využití v šestiosém provedení
integrovaném do jediného celku spolu
s možností adaptivních systémů, jako
například iRVision nebo Force Sensing,
je unikátní a nemá na současném trhu
přímou konkurenci.
Za zásadní a neoddiskutovatelnou
výhodu M-1iA považujeme minimální náklady na oživení takového zařízení, protože pro většinu aplikací je
M-1iA z větší části skoro hotový Allin-One produkt, který dle požadavků
může obsahovat veškerý SW a HW dle
opce. Není nezbytně nutné hledat a složitě integrovat produkty třetích stran
do systému.
Shrňme tedy možnosti uplatnění
a využití robotické řady M-1iA v praxi
výrobních podniků:
■ montáž drobných dílů nebo elektronických součástek
■ sbírání a třídění, také za pomoci
vizuální kontroly
■ manipulace s drobnými díly
do 1 000 g
■ operace na manuálních linkách –
kontrola, rework, třídění atd.
■ pájení, šroubování, odjehlování
plastových dílů
■ etiketování a značení produktů
Link na webové stránky s informacemi o M-1iA SERIES
http://www.fanucrobotics.cz/cs/
Products/A_Industrial-Robots/M-1iA.
aspx
Chcete prodloužit dobu výměny
pneumatických komponent? Vyzkoušejte
osvědčenou kvalitu od firmy NORGREN!
F
irma Norgren je výhradní dodavatel pneumatických prvků
a automatizačních systémů
v České republice a na Slovensku.
Ze svého sídla v Žamberku s pomocí obchodních a technických specialistů poskytuje svým zákazníkům
veškeré služby pro úspěšné aplikace
v nejrůznějších oblastech strojírenské výroby, od výroby komerčních
a kolejových vozidel až po energetiku, automobilový, chemický, textilní, farmaceutický nebo potravinářský průmysl.
Hlavním výrobním programem společnosti Norgren jsou pneumatické
pohony, ventily, ventilové terminály,
úpravny a regulátory vzduchu, šrou-
bení a hadice. Pobočka v Žamberku
úzce spolupracuje s výrobní a vývojovou základnou Norgrenu v Brně
- Modřicích, ale i s ostatními závody v Evropě. To umožňuje navrhovat
a dodávat komponenty pro řízení a kontrolu toku vzduchu a kapalin v širokém
sortimentu a podle požadavků zákazníka, a to jak z oblasti OEM, tak z oblasti
údržby technologických celků.
V průběhu mnoha let získala firma
Norgren bohaté zkušenosti, které předává svým zákazníkům, aby se stali
úspěšnějšími na celosvětovém trhu.
Naší filozofií je nalezení správných
inženýrských řešení zhotovených
zákazníkovi na míru a dodávání cenově
dostupných, spolehlivých a ověřených
výrobků a technologií. Vysoce kvalifi-
kovaní technici a specialisté poskytují zákazníkům veškerý servis a poradenství, aby nalezli optimální řešení
a zvýšili spolehlivost a výkon zařízení. Dosažení tohoto úspěchu umožňují aplikace, které jsou chytré, efektivní a snižují celkové náklady výrobcům
i uživatelům.
Ing. Lumír Biskup
tel.: +420 721 370 639
e-mail: [email protected]
www.norgren.cz
®
®
HLEDÁTE
systémového
integrátora?
Hledejte na správném místě:
www.integratori.controlengcesko.com
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
5
FÓRUM
Kdo je EFNMS?
Představení EFNMS
Evropská federace národních
společností pro údržbu (European
Federation of National Maintenance
Societies, EFNMS) je nezisková
organizace sdružující a zastřešující národní společnosti pro údržbu
ve 22 evropských zemích. Posláním
EFNMS je rozvíjet profese údržby,
podporovat inovace v údržbě a rozšiřovat povědomí o významu údržby a řízení fyzických aktiv. Členem
EFNMS je od roku 2006 i Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ).
Organizace EFNMS již vstoupila do páté dekády své existence –
byla založena v roce 1970 v německém Duisburgu zástupci pěti zemí:
Francie, Velké Británie, Norska,
Švédska a Nizozemí. Řada členských
zemí, tedy jednotlivých národních společností pro údržbu, se pak rychle rozrůstala až na dnešních 22 členů, jako
poslední přibyly společnosti pro údržbu z Rakouska (MFA), Řecka (HMS)
a Litvy (LTPIA).
Struktura EFNMS
Nejvyšším orgánem EFNMS je valná
hromada, v níž jsou jedním delegátem
zastoupeny všechny členské společnosti. Valná hromada se schází dvakrát
ročně a společně rozhoduje o všech aktivitách EFNMS. Valná hromada volí
předsedu EFNMS, kterým je v současné době Alex Stuber ze švýcarské společnosti Fmpro.
S předsedou EFNMS úzce spolupracuje předsednictvo (Board of Directors),
stálá pracovní skupina volená valnou
hromadou, která zajišťuje podporu
jak valné hromadě, tak i předsedovi
EFNMS.
Srdcem EFNMS je pět pracovních skupin zvaných committees,
jež jsou zodpovědné za oblasti Asset
Management, Health and Safety (bezpečnost a ochrana zdraví), Maintenance
Benchmarking, Certification (certifikace „Evropský manažer údržby“) a Training (vzdělávání v údržbě). Committees mají vždy 5-10 členů
a jejich úkolem je vytvářet výstupy užitečné jak pro členy EFNMS, tak i pro
členy národních společností.
ČSPÚ je člen EFNMS
Od roku 2003 se Česká společnost
pro údržbu (ČSPÚ) stala pozorovatelem při EFNMS a o tři roky později pak byla přijata za právoplatného člena. Delegátem ČSPÚ ve valné
hromadě EFNMS a zároveň předsedou Evropské komise pro vzdělávání (European Training Committee)
je od roku 2006 Tomáš Hladík, člen
předsednictva ČSPÚ. V dalších pracovních skupinách jsou za ČSPÚ zastoupeni Tomáš Palma z České rafinérské a. s. (European Benchmarking
Committee) a Pavel Bartejs z firmy
Lafarge (European Health and Safety
Committee).
Členské země EFNMS.
6 • březen 2012
Časopis MaintWorld – evropský magazín údržby
EFNMS ve spolupráci s finskou
společností pro údržbu Promaint
vydává časopis Maintworld, který
je zájemcům z celého světa distribu-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Zástupci na valné hromadě EFNMS
(Mnichov 2010).
ován zdarma. Časopis v anglickém
jazyce přináší v každém čísle články
a zajímavé informace z oblasti údržby, asset managementu, spolehlivosti
a technologií používaných v údržbě,
jež jsou doplněny o případové studie
„best practice“.
Potkáme se na konferenci
Euromaintenance 2012
Každé dva roky EFNMS společně s některou členskou společností spoluorganizuje konferenci
EUROMAINTENANCE. Letošní
ročník této významné mezinárodní akce proběhne v květnu v srbském
Bělehradě ve spolupráci se srbskou společností pro údržbu DOTS. Pravidelně
se na této konferenci setkávají nejlepší
přednášející z celého světa a odborníci
na údržbu a asset management ze všech
průmyslových odvětví, aby se podělili
o své inovativní myšlenky, zkušenosti
a know-how.
Kontaktujte EFNMS
Na webových stránkách EFNMS
(www.efnms.org) najdete řadu informací o EFNMS i jejích členech, pracovních skupinách – komisích a jejich
aktivitách. Najdete zde i úplné znění
stanov EFNMS a informace o plánovaných akcích organizovaných a podporovaných EFNMS.
Tomáš Hladík, člen ČSPÚ
TÉMA Z OBÁLKY
Co vám říká
vaše relé?
Odstranit problémy
vašich motorů
můžete tím, že
porozumíte relé.
Mark Pollock
Littelfuse Startco
8 • březen 2012
elká průmyslová firma nedávno
nainstalovala mikroprocesorová ochranná relé, aby na větším
počtu motorů nahradila původní
elektromechanická nadproudová
relé. Chtěla využít všechny funkce nových
jednotek a povolila funkci proudové nerovnováhy. Docházelo však k téměř okamžitému vypínání relé. Co se tam dělo?
Po určitém prošetření firma zjistila příčinu: Důlkovou korozí zasažené kontakty spouštěcího stykače motoru snižovaly
proud k jedné motorové fázi. Pokud by problém přetrvával, pravděpodobně by způsobil přehřívání motoru, a možná i zkrátil jeho
životnost. Pokud by firma nevěděla, že fázové proudy byly nevyvážené, mohlo by to vést
ke zbytečnému přezkoumání motoru, který
nebyl příčinou problému, nebo dokonce
i ke snížení zatížení ve snaze omezit zahřívání. Digitální relé umožnilo rychle najít skutečnou příčinu.
Mnoho funkcí digitálních ochranných relé
motoru lze použít pro odstraňování problémů s motory, ale pro operátory mohou být
neznámé, protože jsou zvyklí na jednodu-
V
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ché tradiční tepelné nadproudové motorové
ochrany.
Základní ochrana motoru, vyžadovaná většinou elektrotechnických předpisů,
je zajištěna pomocí relé. Obvyklé jsou dva
typy: elektromechanické zařízení, jako je
tradiční „nadproudové“ relé a digitální relé.
Elektromechanické relé je jednofunkční zařízení, ale digitální relé obvykle chrání před mnoha hrozbami, jako je přetížení,
ztráta fáze, nadproud atd.
Digitální motorové ochranné relé je složitější zařízení, ale poskytuje vyšší míru
ochrany než tradiční elektromechanické
relé. Protože jedno zařízení provádí všechna měření a může provádět velmi rychlé
výpočty, lze monitorovat složité parametry
a následně chytře jednat. Digitální motorové
ochranné relé může komunikovat s řídicím
systémem pro účely monitorování a preventivní údržby, a vydává alarmy s popisnými
údaji, které lze použít pro rychlé odstraňování problémů. Díky poklesu cen digitálních
motorových ochranných relé v posledních
letech je používá stále více firem a častokrát
i u méně výkonných motorů než v minulosti. Nicméně protože uživatelé nemusejí mít
mnoho zkušeností s těmito relé, nemusejí
znát ty nejlepší způsoby jejich využití.
Tepelné přetížení
Když relé zobrazuje tuto zprávu o vysoké teplotě motoru a motor vypne, hledejte
změny, které mohly zvýšit zatížení, jako je
natržený dopravníkový pás, zablokovaný kus
surového materiálu nebo poškozené ložisko.
Tepelná přetížení detekovaná digitálními relé
nejsou ve skutečnosti důsledkem vysoké teploty. Příčinou je překročení normálního proudu v motoru a nastavení činitele zatížení, které
následně sleduje tepelný model naprogramovaný do relé. Tento model odhaduje teplotu
motoru na základě proudu. Některá sofistikovaná relé využívají vstup z teplotních senzorů
na vinutí, ale často jen za účelem „postrčení“
tepelného modelu, pokud je vypočtená teplota
menší než to, co měří senzor.
Příliš častá spuštění jsou další příčinou
přehřívání a relé se schopností dynamického tepelného přetížení motor ochrání. Motor
vyrobený podle standardů NEMA je určen
k provedení dvou spuštění ze studena bez
poškození. Ve vztahu k tepelnému modelu to
znamená, že motor využívá přibližně 50 %
své dostupné tepelné kapacity (I2t) u jednoho spuštění. Proto platí, že je-li motor během
spouštění přerušen, rychle bude ohrožen
poškozením a relé by se mělo přerušit. „Tepelná kapacita“ vychází z motorových specifikací zadaných do relé uživatelem a lze ji přizpůsobit pro motory chlazené ventilátorem, které
ke spuštění nevyžadují plných 50 % tepelné
kapacity.
K výhodám dynamického tepelného
modelu patří to, že je přesnější než samotný teplotní senzor ve vinutí, není omezen
na diskrétní místa ve vinutí motoru a rychleji reaguje na náhlé změny. Navíc, protože
sleduje teplotu motoru tak přesně, může operátora ochránit před restartováním motoru,
Tabulka 1: Odstraňování problémů
Alarm
Možná příčina
Doporučená akce
Tepelné
přetížení
Motor běží nad jmenovitým proudem nebo byl spuštěn několikrát bez
adekvátního zchlazení mezi starty.
Nechte motor zchladit na bezpečnou teplotu, než provedete spuštění znovu;
zkontrolujte na relé prodlevu mezi restarty pro plánování doby opětovného spuštění.
Po restartu zkontrolujte, zda motor běží na, nebo pod jmenovitým proudem, a podle
potřeby snižte zatížení. Jde-li o vícemotorovou aplikaci (např. dopravníkový pás),
zajistěte, aby motory byly vyvážené a dobře spolu vzájemně spolupracovaly. (Viz
dokument společnosti Littelfuse Startco: Výběr motoru pro pohony pásových
dopravníků.) V datovém protokolu relé. Zkontrolujte tepelnou kapacitu potřebnou
pro spuštění motoru a zajistěte, že relé je nastaveno ak, aby umožnilo reset co
nejdříve to bude bezpečné.
Nadproud
Závada izolace na vinutí motoru nebo poškozený/zkratovaný kabel.
Okamžitě odpojte motor od proudu a hledejte příznaky poškození zkratem
na kabeláži a v motoru. Před opětovným přivedením proudu otestujte izolaci
a zkontrolujte spálené pojistky.
Nerovnováha
proudu
Závada vinutí, špatné připojení vinutí nebo poškozený vodič. Může to rovněž
signalizovat problém s napájením.
Zkontrolujte svorky motoru a další místa na špatné připojení, zkontrolujte a/nebo
otestujte vinutí motoru na závady a zkontrolujte napájení.
Ztráta fáze, proud
Motor nepřijímá proud z jedné z fází, což může znamenat problém s napájením,
kabeláží nebo pojistkami.
Zkontrolujte pojistky na přívodním vedení a/nebo motoru pro příslušnou fázi.
Zkontrolujte rozpojení obvodu v kabelu. Zkontrolujte připojení ke svorkám motoru.
Bezpečně zkontrolujte, zda je na fázi přítomno napětí.
Ztráta fáze, napětí
Problém s napájením, kabeláží nebo pojistkami.
Bezpečně zkontrolujte, zda je přítomno napětí na hlavní přívodu nebo napájecím
panelu pro příslušnou fázi. Zkontrolujte kabeláž a pojistky před problémovým
místem, zda není rozpojený obvod.
Obrácení fáze
Nesprávné připojení fázových kabelů ke svorkám motoru.
Zkontrolujte připojení ke svorkám motoru. Ověřte pořadí fází a opravte problém
se zapojením.
Zemní zkrat
Zkrat mezi fází a zemí.
Zkontroluje kabeláž, připojení ke svorkovnici a vinutí motoru na poškození nebo
příznaky zkratu k zemi. Otestujte izolační odpor pro potvrzení spojení.
Přepětí
Problémy s kvalitou napájení ze zdroje napájení.
Zkontrolujte monitory kvality napájení. Motor pokud možno nespouštějte.
Podpětí
Problémy s kvalitou napájení z důvodu zdroje napájení, přetíženého
transformátoru, přílišné délce kabelů a příliš velkého počtu motorů startujících
najednou.
Zkontrolujte monitory kvality napájení. Spouštějte motory jeden po druhém.
Zkontrolujte provedení systému, zda je transformátor správně dimenzován a délky
kabelů jsou odpovídající.
Nadměrná teplota
Senzory teploty mohou indikovat extrémní teplotu motoru, okolního prostředí
nebo ložisek. Kanály pro ventilaci vzduchu mohou být zablokované, proud
motoru může kolísat nebo může existovat stav nerovnováhy. Ložiska mohou být
opotřebená nebo způsobovat nadměrné tření.
Zkontrolujte chladicí žebra motoru a zda všechny další chladicí opatření/kanály
fungují správně. Očistěte motor od nadměrného prachu a nečistot. Zkontrolujte
hlášení o proudu a nerovnováze na relé. V případě potřeby upravte ventilaci
místnosti. Zkontrolujte ložiska, v případě potřeby je namažte nebo je vyměňte,
jsou-li poškozená.
Zablokování
Zatížení se zvýšilo nad rámec schopnosti motoru nebo došlo k mechanickému
zablokování.
Zkontrolujte motor na přítomnost mechanického zablokování, vadných ložisek
nebo jiných problémů, které by mohly bránit rotoru v otáčení. Zkontrolujte, zde
se nezměnilo zatížení.
Podproud
Zatížení motoru se drasticky snížilo nebo v případě aplikace s čerpadlem může
čerpadlo běžet naprázdno.
Zkontrolujte motor na přítomnost mechanického zablokování, vadných ložisek
nebo jiných problémů, které by mohly bránit rotoru v otáčení. Zkontrolujte, zde
se nezměnilo zatížení.
Nešvary motorů,
diferenciální
Diferenciální ochrana se obvykle používá pro zajištění plné ochrany vinutí
a rychlou detekci zkratů mezi vinutím.
Zkontrolujte, zda ochranné relé motoru měří malý proud zemního spojení.
Pokud ano, zkontrolujte přítomnost zkratů ve vinutí motoru poblíž okraje vinutí.
Zkontrolujte zbytek vinutí na případná mezifázová spojení.
Podfrekvence/
nadfrekvence
Problém s napájením.
Zkontrolujte nastavení frekvence relé motoru a ověřte, zda je k motoru připojeno
správné napájení. Aby nebyly odečty a ochranná měření zkresleny při použití
frekvenčního měniče (VFD), povolte na ochranné relé motoru funkci sledování
frekvence. To umožní úpravu vypočtených hodnot podle výstupní frekvence VFD.
Neschopnost
zrychlovat
Mechanické zablokování, nadměrné tření nebo zatížení motoru nad rámec jeho
kapacity.
Zkontrolujte relé motoru na související jevy (přetížení nebo přerušení kvůli
zablokování). Zkontrolujte motor na přítomnost mechanického zablokování,
vadných ložisek nebo jiných problémů, které by mohly bránit rotoru v otáčení.
Zkontrolujte, zda se nezměnilo zatížení.
Nedostatečná rychlost/
nadměrná rychlost
Zátěž tlačí nebo táhne motor. Jednou z takových aplikací je dopravníkový pás.
Zkontrolujte, zda zátěž funguje tak, jak má. Ve vícemotorovém systému
zkontrolujte, zda jsou motory náležitě sladěny. (Viz dokument společnosti
Littelfuse Startco: Výběr motoru pro pohony pásových dopravníků.)
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
9
TÉMA Z OBÁLKY
Snímek poskytla společnost: Littetfuse Startco
Účinnost motoru (%)
Normy pro účinnost (motory typu TEFC, 1800 ot./min)
Účinnosti podle normy EISA 2007
NEMA EPAct (1992-2001)
Standardní (před r. 1992)
Výkon motoru (k)
když je motor ještě příliš horký. Naproti tomu elektromechanická nadproudová ochrana motoru se ochlazuje rychleji než motor, což může operátorovi
dovolit restartovat motor za nebezpečné teploty.
Digitální motorové ochranné relé
navíc specifikuje „dobu pro restartování“ takže operátor bude vědět, kdy
je motor dostatečně chladný pro nové
spuštění. Tím se předejde zklamání
z nutnosti neustálé kontroly, zda je už
restart přípustný a umožňuje mezitím
provádět jiné úkony.
Zablokování
Tato zpráva zobrazuje, zda proud
motoru přesahuje nastavenou hodnotu (menší než startovací proud) v režimu běhu. Říká operátorům, aby hledali problém u zátěže namísto u motoru.
Žádanou hodnotu pro tuto funkci (stejně jako všechny žádané hodnoty relé)
lze chránit heslem, a zabránit tak operátorovi a dalším osobám v její změně.
S ochranou proti zablokování musí
být relé dostatečné chytré, aby vědělo,
kdy je motor v režimu spouštění, kdy
dočasně deaktivuje ochranu proti zablokování. Bez této schopnosti byste museli určit časovou prodlevu, po níž by se
předpokládalo, že se motor spustil.
Ochrana proti zablokování může detekovat mechanické zablokování v motoru, nebo závažné přetížení, které motor
zastavilo a brzy by způsobilo extrémní
poškození.
Některá ochranná relé motoru mají
režim redukovaného nadproudu, který
se liší od režimu zablokování. Lze jej
10 • březen 2012
aktivovat, aby dočasně snížil žádanou
hodnotu nadproudu při provádění údržby na obvodu motoru, když motor běží.
Protože má rychlou reakční dobu, může
snížit energii obloukového výboje uvolněnou během zkratu.
Proud zemního zkratu
Pokud relé vykazuje zemní zkrat,
označovaný také jako zemní spojení, příčinou je pravděpodobně zkrat
ve vinutí nebo ve vstupním zapojení
anebo opotřebená či roztavená izolace.
Když motor není pod proudem, zkontrolujte odpor vinutí motoru. Pokud
nevykazuje problém, opatrně zkontrolujte vstupní kabeláž na zemní spoj
a ujistěte se, že používáte ochranné
pracovní prostředky.
Mnoho závodů modernizuje systémy uzemněné přes odpor pro snížení rizika obloukového výboje. Mnoho
tradičních zemních relé nebylo navrženo pro tento typ systému a předpokládá velké proudy zemního spojení.
Pro detekci zemních spojení v systému
s uzemněním přes odpor mají novější digitální motorová ochranná relé
možnost akceptovat vstupy z citlivých
proudových transformátorů.
Další metodou detekce spojení fáze
se zemí je použití relé monitorujícího
izolaci. Tradiční zemní relé detekují spojení měřením proudu u transformátoru a některá poškození motoru mohou nastat dříve, než relé obvod
přeruší.
Relé monitorující izolaci zabrání
motoru ve spuštění, pokud detekuje
zemní spojení, a tím zabrání případné-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
mu poškození. Nicméně u uzemněného systému nelze použít monitor izolace, když je motor pod proudem.
Další alarmy relé
Elektronická motorová ochranná
relé mají mnoho alarmů, které mohou
pomoci při odstraňování problémů.
Obvyklé jsou následující zprávy:
■ Nerovnováha proudu – Nerovnováha mezi třemi fázemi. Typickou
příčinou je to, že pokud máte stykač,
jeden z kontaktů je postižen důlkovou
korozí a snižuje proud v jedné fázi.
■ Ztráta fáze, proud – Jedná fáze
má nulový proud. Dvě zbývající vinutí musejí pracovat usilovněji a zahřívají se, což může rychle způsobit
poškození.
■ Obrácení fáze, proud – K tomuto dochází, když pracovník připojí
ke svorce nesprávnou fázi.
■ Podproud – Ukazuje na ztrátu
zatížení nebo běh čerpadla naprázdno.
■ Podpětí nebo přepětí – Pokud je
napětí příliš nízké, může to poškodit
motor. Je-li napětí příliš vysoké, bude
namáhána izolace.
■ Nerovnováha napětí – Ukazuje,
že jedna fáze má jiné napětí než jiné,
což je často způsobeno problémem
s napájením nebo s transformátorem.
■ Podfrekvence nebo nadfrekvence – Frekvence vstupního napětí (VA)
je pod nebo nad žádanou hodnotou.
■ Neschopnost zrychlit a nedostatečná rychlost – Používá vstup otáčkoměru a poskytuje informace o motoru a zatížení, například údaj o tom, že
se motor otáčí příliš pomalu.
■ Motorový diferenciál, proud –
Používá přídavné proudové transformátory pro detekci malých proudových ztrát ve vinutí, které by mohly
vést k zemním spojením.
Shrnutí
Manažeři závodů mohou pomocí
digitálních relé ušetřit čas při odstraňování problémů a lépe chránit motory. S tím, jak ceny relé klesají a závody
mají nedostatek pracovníků, manažeři
mají v ruce pádný argument pro nahrazení starších tepelných nadproudových
ochran moderními zařízeními.
Najděte správná data pro odůvodnění
modernizace elektrického systému
Craig Resnick, ARC Advisory Group
posledních letech bylo nesmírně obtížné odůvodnit
a získat souhlas pro projekty elektrického napájení,
a globální recese tuto situaci ještě zhoršila. I když
velká a rychle stárnoucí instalovaná základna volá
po modernizaci, vedení firem obecně schvalují jen projekty, které mají konkrétní vyčíslitelné ekonomické přínosy.
To je důvodem, proč 41 % respondentů v nedávném průzkumu organizace ARC Advisory Group uvádělo „ušlou
výrobu“ a „náklady na poruchy“ jako primární odůvodnění
pro projekty na modernizaci elektrorozvodných systémů.
Odůvodnění založené jen na modernizaci na nejnovější verzi
není úspěšnou strategií, stejně jako výměna elektrických
napájecích systémů z důvodu amortizace prostředků. Téměř
všichni koneční uživatelé, s nimiž organizace ARC hovořila,
používají elektrické napájecí systémy, které jsou již dávno
za bodem úplného odepsání, takže jen 6 % respondentů uvádělo amortizační náklady jako odůvodnění modernizace.
V současné atmosféře šetření na investičních výdajích společnost ARC doporučuje, aby uživatelé odůvodňovali modernizace nebo výměny elektrických napájecích systémů zdůrazněním nákladů na ušlou výrobu a nákladů na poruchy.
Při jednání s CEO nebo CFO je to mnohem účinnější strategie, než jen zaměření na amortizační náklady, nebo dokonce
snaha používat argumenty zastaralosti, zvýšení výkonu nebo
četnosti závady.
V
Plánování projektu
Plánování migračního projektu může být záludné. Někteří průmysloví lídři mají zavedeny zásady pro správu životního cyklu, které usnadňují proces plánování. Nicméně většina
respondentů, 72 %, neměla tyto zásady pro správu životního cyklu zavedeny a „ušlou výrobu“ uvádělo 28 % respondentů jako primární důvod spuštění procesu plánování
modernizace.
Dalším problémem při plánování je modernizace ochranných a kontrolních systémů založených na zařízeních, která
se už nevyrábějí nebo je již výrobci nepodporují, jako jsou
elektromechanická relé. Průzkum ukázal, že 63 % respondentů plánuje modernizovat své ochranné a kontrolní systémy s těmito zařízeními, pokud jsou tyto systémy založeny na zařízeních, která lze nahradit formátem a funkčností
identickými komponenty, jako jsou relé. Aktuální stav těchto zařízení není při rozhodování o modernizaci rozhodujícím faktorem. Nejdůležitějším faktorem je reputace zařízení,
pokud jde o jeho spolehlivost a odolnost, i když se již nevyrábí, protože životní cyklus zařízení bude trvat ještě mnoho let.
Povzbuzujícím zjištěním bylo to, že 78 % respondentů
nahradilo své zastaralé ochranné a kontrolní systémy v rámci
výměny výkonových zařízení, zejména pokud to bylo pro-
vedeno v rámci plánované odstávky pro preventivní údržbu,
modernizaci vybavení apod. Tyto ochranné a kontrolní systémy by obvykle nebyly vyměněny dříve, protože čas, náklady
a úsilí potřebné pro výměnu těchto systémů společně s potenciální odstávkou výroby by neodůvodňovaly dřívější výměnu, zejména pokud důvod k výměně byla výhradně modernizace versus selhání zařízení.
Společnost ARC doporučuje, aby uživatelé zavedli zásady pro správu životního cyklu ustavením týmu se zástupci
z několika oborů, od vedení závodu až po provoz, technické
zajištění a údržbu.
Uživatelé by měli modernizovat také své ochranné a kontrolní systémy založené na zařízeních, která se momentálně vyrábějí nebo jsou podporované dodavateli, aby zajistili dostupnost náhradních dílů, když budou vyměňovat své
zastaralé ochranné a kontrolní systémy v rámci jejich výměny napájecího vybavení.
Rozsah projektu
Rozsah migračního nebo modernizačního projektu je
další otázkou. Například možnosti výměny za formátově
a funkčně identické rozvodné prvky jsou dobře přijímány
64 % respondentů, kteří vnímají, že tento postup nabízí
dobrou rovnováhu snadné instalace a nižších nákladů, bez
narušení integrity řešení. Dále 74 % provádí vyhodnocení stavu systémů a vybavení před modernizací, jakožto
zásadní krok pro využití plánované odstávky.
Mnoho uživatelů zjistí, že projektovanou závadovost
lze do určité míry usouvztažnit s výsledky vyhodnocení
stavu, což nabízí příležitost aktivně plánovat a předcházet
ztrátě výroby v budoucnu.
Mnoho závodů má mnoho paralelních procesních drah,
ale 84 % respondentů bude uvažovat o modernizaci po jednotlivých drahách, protože se obávají ušlého výrobního
času. To je v souladu s obavou týkající se velkého dopadu,
který má odstávka na ziskovost. Dále převažujících 95 %
respondentů preferuje provádět modernizaci a migrační
projekty po fázích namísto přístupu typu „všechno najednou“ nebo „všechno vytrhat a vyměnit“.
Společnost ARC doporučuje, aby uživatelé před jakoukoli modernizací provedli vyhodnocení stavu, aby tak
maximalizovali efektivitu případné plánované odstávky a zabránili nákladným neplánovaných odstávkám
v budoucnu.
Související video společnosti ARC, týkající se strategií
správy životního cyklu elektrických napájecích systémů,
naleznete na kanálu společnosti ARC na serveru YouTube.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
11
TÉMA Z OBÁLKY
Jak neinstalovat
vysoce účinný motor
To, zda získáte
efektivní výsledek,
nezávisí jen
na motoru.
Ray Hardee
Engineered Software
ákon o energetické nezávislosti a bezpečnosti z roku 2007
(Energy Independence and
Security Act – EISA 2007), který
vstoupil v účinnost 19. prosince 2010, nařizuje, aby všechny nové motory prodávané v USA splňovaly parametry
minimální efektivity. To však neplatí pro
motory již ve skladových zásobách nebo
převinuté motory.
Očekávali byste, že instalací motoru
s vyšší účinností, vyhovujícího požadavkům
normy EISA, zaznamenáte snížení spotřeby energie a snížení provozních nákladů na zařízení. Jestliže jednoduše nahradíte stávající motor, který se používal pro
pohon odstředivých čerpadel nebo ventilátoru, za motor s vyšší účinností dle EISA,
možná neuvidíte takovou úsporu energie,
jakou byste očekávali, anebo nedosáhnete
vůbec žádné úspory. Podívejme se, jak se
to může stát.
Z
Dosahování zlepšení účinnosti motoru
Většina momentálně používaných elektromotorů jsou třífázové střídavé indukční
12 • březen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
elektromotory. Obsahují tři cívky ve stacionární části motoru, označované jako stator.
Tokem střídavého proudu cívkami statoru
vzniká rotující magnetické pole.
Rotor motoru tvoří hřídel se třemi oddělenými cívkami navinutými na rotoru motoru. Rotující magnetické pole vyvíjené tokem
střídavého proudu statorem vytváří elektrický proud ve vinutí rotoru. Proud generovaný v rotoru vytváří magnetické pole, které
následuje magnetické pole statoru, a na rotoru tak vzniká krouticí moment, který způsobuje jeho otáčení.
Protože proud generovaný ve vinutí rotoru
vzniká pohybem magnetického pole statoru,
musí existovat rozdíl mezi rychlostí otáčení pole statoru, označovanou jako synchronní rychlost, a rychlostí otáčení rotoru. Tento
rozdíl mezi rychlostí otáčení statoru a rotoru
se označuje jako skluz a jeho velikost závisí
na zatížení motoru. Například dvoupólový
motor připojený ke zdroji napájení o frekvenci 60 Hz má rotující magnetické pole
ve statoru s rychlostí 3600 ot./min. Jestliže má skluz způsobený zatížením rychlost
50 ot./min, pak se bude motor otáčet rychlostí 3550 ot./min.
Jak se toto vše týká motorů EISA? Vyšší
účinnosti elektromotorů je dosahováno použitím většího množství mědi ve vinutí rotoru. Objemnější vinutí rotoru zajišťuje nižší
odpor indukovanému proudu v rotoru. Tím
se v rotoru vytváří silnější magnetické pole,
což znamená menší skluz a vyšší rychlost
otáčení motoru.
Například v programu MotorMaster amerického ministerstva energetiky je uvedeno,
že průměrný motor o výkonu 75 k se standardní účinností má rychlost otáčení okolo
3535 ot./min a účinnost při plném zatížení
94 %. Motor s vysokou účinností dle NEMA
(Premium efficiency) o stejném výkonu a splňující požadavky normy EISA, má rychlost
otáčení okolo 3555 ot./min a účinnost při
plném zatížení 96 %. Všimněte si, že motor
NEMA Premium má o 2 % vyšší účinnost při
plném zatížení a otáčí se o 20 ot./min rychleji než starší motor se standardní účinností.
Nahrazením motoru se standardní účinností motorem EISA s vyšší rychlostí otáčení a vyšší účinností v aplikaci odstředivého
čerpadla nezaznamenáte 2% snížení provozních nákladů čerpadla, jak byste s účinnějším motorem očekávali.
Důvody této absence energetických
úspor lze najít v systému. V systému se děje
následující:
■ Motor EISA má menší skluz než motor
se standardní účinností, což přináší vyšší
rychlost otáčení motoru.
■ Protože existuje přímé spojení mezi
motorem a čerpadlem, také čerpadlo běží
s vyšší rychlostí otáčení. Tím se zvýší i tlak
na čerpadle a průtok, podle zákonů afinity
působících v čerpadle.
■ Protože průtok systémem je řízen regulačním průtokovým ventilem, zvýšení tlaku
na čerpadle způsobí zvýšení výtlačného
tlaku čerpadla, ale průtok zůstane stejný.
■ Vyšší výtlačný tlak čerpadla způsobuje
vyšší vstupní tlak na regulačním ventilu.
■ Regulační ventil musí více škrtit, aby
omezil průtok na 3,8 m3/min, což způsobí
vyšší rozdílový tlak na regulačním ventilu.
Když se podíváme na systém jako celek,
vyšší tlak vyvíjený čerpadlem ( jehož
vytvoření si žádá více energie) má za následek vyšší rozdílový tlak na regulačním ventilu při zajištění stejného průtoku. Takže
všechna ta energie navíc vložená do systému čerpadlem je odstraněna regulačním
ventilem v podobě tepla, hluku nebo vibrací, což anuluje určitou zvýšenou účinnost
motoru EISA.
Podívejme se, co musíme udělat, abychom dosáhli 2% snížení spotřeby energie
a provozních nákladů, které byste očekávali od používání účinnějšího motoru EISA.
Jestliže snížíme průměr oběžného kola
čerpadla, když je čerpadlo připojeno
k motoru EISA běžícímu vyšší rychlostí,
můžeme snížit tlak na čerpadle na původních 680 kPa požadovaných systémem.
Zmenšením oběžného kola pak čerpadlo
produkuje požadovaný tlak 680 kPa. Díky
tomu je spotřeba energie nižší a je dosaženo
plné 2% úspory ročních provozních nákladů, které očekáváte od investování do nového motoru dle standardu EISA.
Závěr
Když vyměňujete indukční elektromotor
za motor s vyšší účinností, vylepšení motoru provedená za účelem zvýšení účinnosti
motoru obvykle sníží skluz motoru a přinesou vyšší rychlost otáčení. Jestliže motor
pohání odstředivé čerpadlo, zvýšení rychlosti otáčení způsobí zvýšení tlaku na čerpadle. Tento zvýšený tlak vyvinutý čerpadlem při jeho nové vyšší rychlosti otáčení
vyžaduje další výkon od motoru. Jediným
způsobem, jak dobře využít motor s vyšší
účinností, je upravit oběžné kolo čerpadla
tak, aby vytvářelo stejný tlak na čerpadle
při vyšší rychlosti otáčení motoru. Jestliže
to provedete, dosáhnete úspor energie.
Když oběžné kolo čerpadla nezměníte,
zaplatili jste za motor s vysokou účinností, ale nedosáhnete plných úspor provozních
nákladů.
Při práci s jakýmkoli čerpacím systémem je důležité posuzovat systém jako
celek a nesoustředit se jen na jednu jeho
položku.
Ray Hardee, PE, je zakladatelem společnosti Engineered Software. Má více
než 30leté zkušenosti v oblasti posuzování
potrubních systémů kapalin se speciálním
zaměřením na snižování spotřeby energie
u potrubních systémů a zvyšování spolehlivosti závodů. Ray Hardee byl členem skupiny ASME EA-2-2009 Energy Assessment
for Pumping Systems. Je autorem publikace Piping System Fundamentals: The Complete Guide to Gaining a Clear Picture of
Your Piping System. Dále se aktivně podílí
na tvorbě různých publikací institutu Hydraulic Institute Pump System Matters.
EISA 2007
Univerzální motory (subtyp I) vyrobené po 19. prosinci 2010, o výkonu
od 1 k do 200 k, musí mít jmenovitou účinnost při plném zatížení nejméně takovou, jaká je definována v normě NEMA MG-1 (2006), tabulka 12-12 (neboli míru
účinnosti „NEMA Premium“).
Univerzální motory (subtyp II) vyrobené po 19. prosinci 2010, o výkonu
od 1 k do 200 k, musí mít jmenovitou účinnost při plném zatížení nejméně takovou, jaká je definována v normě NEMA MG-1 (2006), tabulka 12-11. K motorům
subtypu II nyní patří:
■ motor s rámem typu U
■ motor v provedení C
■ motor s těsně spřaženým čerpadlem
■ bezpatkový motor
■ vertikální motor s pevným hřídelem a normálním tlakem
– testovaný v horizontální konfiguraci
■ osmipólový motor (900 ot./min)
■ vícefázový motor s napětím do 600 V (jiný než pro napětí 230 nebo 460 V).
Motory požárních čerpadel vyrobené po 19. prosinci 2010 musí mít
jmenovitou účinnost při plném zatížení nejméně takovou, jak definuje norma
NEMA MG-1 (2006) tabulka 12-11.
■ Univerzální elektromotory NEMA Design B o výkonu od 200 k
do 500 k vyrobené po 19. prosinci 2010, musí mít jmenovitou účinnost při plném
zařízení nejméně takovou, jaká je definována v normě NEMA MG-1 (2006), tabulka 12-11.
■ Výše odkazovanou tabulku 12-11 normy NEMA MG-1 (2006) lze nalézt
v normě pro účinnost NEMA Premium.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
13
TÉMA Z OBÁLKY
Údržba pohonů a úspory
huje mnoho
složek harmonických i neharmonických, napěokračujíťových špiček
cí snaha
a dalších jevů,
v ý robců
k t e r é je d n a k
motorů
zvyšují spotřeo optimalizaci konbu napájených
strukce, používání
pohonů a jednak
nových materiálů na jedné strazkracují jejich
ně a masové nasazování řízež i v o t - nost díky zvýšenému
ných pohonů ve snaze snižovat
oteplování, přepěťovým
spotřebu
ele kšpičkám a daltrické eneršímu namáhání
gie, vyvolává
vlivem rušení.
paradoxně vyšší
Ve většině případů tyto rušivé jevy
důraz na přehled o technickém stavu
produkují sama výrobní zařízení, a to
a údržbu těchto pohonných systémů.
Představa, že nové pokročilé pohony buď z podstaty jejich činnosti, jako
nevyžadují údržbu, se ukazuje z mnoha například bodové svářečky, které vytvádůvodů jako lichá a pouhá metoda reak- řejí velmi krátké a velké proudové špičtivní údržby, tedy oprava po havárii, ky, a tím i impulzní poklesy napětí.
Řízené pohony zase řadu hartak zažitá v naší zemi,
monických i interharmonicpřináší stále velké ztrá- (obr. 1) Termokamera
kých složek směrem do sítě
ty ve výrobě. To je však Fluke Ti25
v závodě a vysokonapěťové
téma na jiné pojednání.
špičky směrem k napájenéI moderní bezúdržbové
systémy podléhají fyzikálním zákonům mu motoru. Ovlivňují tak ostatní pohoa kazí se pod vlivem vnějších okolností. ny a ohrožují elektromotor nebezpečím
Proto průběžná znalost stavu elektric- průrazu izolace.
kých pohonů je jedním z možných zdroVšechny tyto jevy se stále v českých
jů úspor a znalost zmiňovaných vnějších podnicích velmi podceňují. Je to jak
okolností je zdrojem druhým.
díky stále velmi nízké úrovni znalostí
Mnoho se dnes hovoří o různých pracovníků údržby, případně pracovenergetických auditech. Ty však málo- níků servisních organizací, tak i díky
kdy zahrnují ověření stavu elektrických základním neznalostem této problemapohonů a když, pak jsou jednorázovou tiky, nedostatečnému a podceňovanému
záležitostí. Pravidelná kontrola elek- vybavení pracovníků údržby, zastaralé
trických motorů je prováděna málo- organizaci práce ze strany vedoucích
kde i přesto, že je statisticky prokázá- i vrcholových managerů podniků.
no, že 80 % veškeré elektrické energie
Díky tomuto stavu podniky ročně
v průmyslu je spotřebováno právě zbytečně spotřebují obrovské množelektromotory.
ství elektrické energie, zničí množství
Motor s mezizávitovým zkratem, velmi drahých motorů a zaplatí vysoká
který se neprojeví jeho okamžitou havá- penále za zpoždění výroby díky porurií, může zvýšit jeho spotřebu až o 15 % chám. Stálým podceňováním význaoproti normálu. Při pravidelné predik- mu kvality elektrické energie ze strany
tivní kontrole je tento stav odhalen záhy, vedoucích pracovníků podniků docháa uspoří se tak energie jinak navíc spo- zí denně k dalším obrovským ztrátám,
o kterých vedení podniků většinou
třebovaná do doby havárie.
Druhou stranou zdroje úspor je kvali- nemá ani tušení, natož aby se zabývalo
ta elektrické energie v závodech. Napě- jejich eliminací.
Většina vedoucích pracovníků stále
tí sítě není již dávno sinusové a obsaIng. Jaroslav Smetana
Blue panther instruments, s. r. o.
P
14 • březen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
nechápe elektřinu jako jednu ze surovin pro výrobu, která má svou kvalitu a její nekvalita zásadně ovlivňuje přímo kvalitu výrobků podniku
a velmi ovlivňuje napájená zařízení.
Většina managerů končí u představy kvantitativních měření na úrovni
spotřeby a čtvrthodinového maxima,
a o sledování kvalitativních parametrů, jako jsou harmonické složky nebo
rychlé změny napětí, nikdy ani neslyšeli. I proto jsou pak příčiny poruch
řídicích systémů, motorů, robotů
a podobně připisovány nekvalitě daného zařízení nebo náhodě, v nejlepším
případě pak problémům na uzemnění.
Údržba je pak stále organizována reaktivně, tedy následné opravy
po havárii, případně preventivně, tedy
pravidelná výměna vybraných dílů, a to
i těch, které mohly ještě sloužit. Vycházejí přitom z pouze subjektivní představy o stavu dané části nepodložené
jakýmkoliv měřením.
Je to i tím, že v mnoha případech
vedení velmi podceňuje význam údržby
a považuje ji stále za nutné zlo a náklady na ni za ztráty. Ve skutečnosti je
dnes údržba výrobních zařízení součástí kvality výroby a investice do ní
zvyšují přímo kvality výrobků. Stejně
jako snaha o zvyšování kondice obyvatelstva šetří přímo náklady na zdravotnictví, tak i starání se o „zdraví“ výrobních zařízení snižuje výrobní náklady.
Řešení je tedy poměrně jednoduché.
Vědět, v jakém stavu mám klíčové části
závodu, znamená pravidelnou kontrolu parametrů vybraných částí výrobních zařízení měřením. V našem případě například elektrických
pohonů a dále průběžná
znalost kvalitativních
(obr. 2) Analyzátor
kvality elektrické
energie Fluke 43B
parametrů elektrické energie, alespoň
té, která do závodu přichází. Monitoring kvality elektrické energie a průběžná znalost kvalitativních parametrů
elektřiny v závodě je zásadní pro představu, odkud mohou pocházet zdroje
poruch zařízení. V žádném případně
nepostačuje jednou za rok provést měření kvality analyzátorem sítě. Vlastnosti kvality se mění neustále a takovéto
měření je obrazem pouze momentálního stavu. Představa, že po takovémto měření „víme, jak to je“, je naprosto
scestná a investice zbytečná. Také nepostačí kvantitativní měření energetických
parametrů, kterými jsou dnes závody již
vybaveny. Ty ve většině případů nedokážou ani zachytit rychlé změny napětí.
Tato problematika je téma na samostatné pojednání a ti, které zajímá, mohou
kontaktovat autora článku.
Dále se budeme zabývat problematikou možných řešení na straně údržby. Pro základní získání průběžných
informací o stavu elektrických pohonů
je velmi výhodné použít dvojici měření, a to tepelného pole – měření termovizní kamerou a měření elektrických
parametrů – měření analyzátorem kvality sítě. Tato měření je však třeba provádět na základě plánu v intervalech
nejdéle jeden měsíc, jinak pozbývají
na významu.
Termovizní kamerou lze velmi snadno indikovat všechny změny stavu
zařízení, neboť se projeví změnou teploty dané části zařízení. Jako velmi
vhodné se jeví ověřené průmyslové
kamery firmy Fluke, například Ti25
(obr. 1). Zjištěná změna teploty některé
části motoru či pohonu pak signalizuje změnu proti normálu, kterou je pak
vhodné ověřit měřením elektrických
(obr. 4) Přepěťový test – rázová vlna.
Rázové pulzy jsou velmi rychle generovány přes paralelně spojený kondenzátor s testovaným vinutím.
parametrů napájecí sítě v místě připojení motoru analyzátorem kvality sítě.
Zjistit stav symetrie napětí, proudu,
přítomnosti harmonických a tak dále.
Tato měření lze provádět průběžně bez
nutnosti vypínání pohonu. Na trhu se
nabízí mnoho analyzátorů sítě. Je však
třeba volit přístroj s dostatečnou rychlostí měření. Nepostačuje pouze to, že
přístroj měří podle normy EN 50160.
Je třeba přístroj s vyšší rychlostí vzorkování a pro práci v údržbě ani není třeba
přístroj třífázový. Vhodný je například
analyzátor Fluke 43B (obr. 2), který
zahrnuje i osciloskop do 20 MHz, a zobrazí tak i velmi rychlé přechodové děje.
V případě zjištění nevyváženého
odběrového proudu či nesymetrie napětí je třeba již provést měření při vypnutí
a zkontrolovat stav vinutí motoru, izolaci a tak dále. To lze samozřejmě provést
samostatnými přístroji. Na tomto místě
bychom rádi upozornili na velmi praktický a komplexní tester motorů MotorAnalyzer z produkce firmy Schleich,
výrobce testovací techniky pro testování motorů ve výrobě s bohatými zkušenostmi z oblasti metod odhalování
poruch na motorech všeho druhu.
MotorAnalyzer je určen pro pracoviště elektroúdržeb středních a velkých
průmyslových podniků i firem, které se
zabývají diagnostikou a opravami elektromotorů, dále pro servisní organizace
a podobně. Pomocí vybraných testovacích metod mohou jejich pracovníci jednoznačně určit, zda měřený elektromotor je nutné vyměnit. Přístroj má vnitřní
paměť a ukládá výsledky měření, které
je možné následně archivovat. Opakovaným měřením pak lze sledovat život
každého elektromotoru a velmi přesně
odhadnout jeho životnost a blížící se
poruchu.
MotorAnalyzer (obr. 3) nabízí až 11
testovacích metod. Je vybaven grafickým LCD displejem pro dokonalé zobrazení výsledků testů. Přepínání mezi
jednotlivými testy probíhá ručně. Nejvýznamnějšími testovacími metodami
jsou:
Přepěťový test – rázová vlna (obr. 4),
tímto testem lze velmi rychle a snadno odhalit jakoukoliv změnu na motoru grafickým porovnáním „dobrého“
a porouchaného vinutí statoru. Impulzem napětí a porovnáním jednotli-
(obr. 3) MotorAnalyzer
vých vinutí je možné jednoznačně určit
mezizávitový zkrat nebo poruchu uvnitř
vinutí. Rázové vlny jsou zobrazeny graficky na LCD displeji a prostřednictvím
matematické analýzy jsou automaticky
vyhodnocovány „dobrý/ špatný“. Je to
velmi bezpečný a spolehlivý test, který
nevyžaduje žádné speciální znalosti
provozovatele.
Rázovou vlnu lze použít nejen k testování cívek statoru mezi sebou, ale také
pro srovnání s referenčním statorem,
který byl načten dříve. Dále tester nabízí test ochranného vodiče, test izolačního odporu, vysokonapěťový test elektrické pevnosti a měření polarizačního
indexu. Měření polarizačního indexu
je velmi zajímavá a důležitá informace,
pokud nás zajímá stav izolace. Izolace v průběhu času stárne, namáháním
a přetěžováním stárne rychleji a hrozí
napěťový průraz. Sledování tohoto
parametru nám ukazuje „život“ testovaného motoru a umožňuje nám velmi
přesně odhadnout a naplánovat výměnu
elektromotoru.
Přístroj má možnost i komunikace
s PC a software PrintCom je ideálním
doplňkem pro MotorAnalyzer. Při provádění testů mohou být výsledky zkoušek dočasně uloženy ve vnitřní paměti
testeru. Paměť postačí na 128 měřených
výsledků. V PC jsou výsledky uloženy
ve formátu EXCEL. Uživateli to nabízí
optimální možnost vytvořit svůj vlastní protokol, a také zadávat další data
do těchto protokolů ručně.
Pro další podrobnosti o přístrojích
pro údržbu, seminářích a konzultacích
z oblasti údržby a kvality elektrické
energie a samozřejmě i o popsaném přístroji kontaktujte společnost Blue Pan-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
15
STROJNÍINŽENÝRSTVÍ
Foto se svolením: Swagelok
Napájecí zdroje svařování s vysokorychlostními tepelnými tiskárnami umožní uživatelům tisk trvalých
záznamů detailů svaru pro účely
dokumentace.
Automatizované orbitální systémy
svařování zefektivňují kontroly
prováděné v průběhu procesu
John Glessman
Swagelok
Vyhovět kontrolám
prováděným v průběhu procesu je
pro projekty orbitálního svařování
rozhodující, jelikož
selhání může vést
k nákladným opravám, zpoždění projektu a odstavení
systému.
16 • březen 2012
oučasné orbitální systémy svařování využívají rozmanitých
automatizovaných vlastností, jako např. shromažďování
dat, programování a skutečný
postup svařování, které pomáhají svářečům dokončit přesnější, vysoce kvalitní
svary, a tím zvýší pravděpodobnost toho,
že vyhoví kontrolám prováděným během
procesu.
Ještě důležitější je skutečnost, že automatizace rovněž poskytuje efektivní
nástroje pro svářeče a inspektory během
provádění těchto kontrol.
S
Automatizovaná dokumentace
Současné napájecí zdroje pro orbitální svařování automaticky zaznamenávají
většinu požadovaných svařovacích údajů
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
pro projekty, a tím odstraňují zátěž, kterou představuje ruční dokumentování ze
strany svářečů. Systémy shromažďují tyto
údaje v elektronické podobě pro jednoduchý, bezchybný přenos a předávají je pracovníkům kontroly jakosti a inspektorům
třetích stran.
Automatizované elektronické shromažďování údajů zajistí to, že je k dispozici
možnost vyhledávání údajů zabezpečení
jakosti pro svářeče a inspektory, a to tak,
že každá strana může v průběhu procesu
provádět kontroly efektivním způsobem.
Po svářečích je vyžadováno, aby udržovali komplexní data o každém svaru v projektu – jedná se o náročný proces, který
může snadno zabrat 30 % celkových pracovních hodin projektu, v případě, že je
prováděn manuálně. Údaje zahrnují četné
rové formě. Pokud si inspektor všimne chyby u určitého svaru během
vizuální kontroly či fyzické zkoušky, může obratem nalézt v databázi informace o daném svaru, stejně
dobře jako o jakýchkoli svarech provedených ve stejném časovém období
či s podobnými parametry. Tato efektivita je zvláště užitečná u různících
se dokumentací a požadavků na kontrolu v průběhu procesu stanovených
průmyslovými odvětvími, aplikacemi a vlastnickými společnostmi.
Například u projektů svařování v biofar maceutických v ýrobních závodech je typicky požadována vizuální kontrola každého svaru.
Foto se svolením: Swagelok Co.
parametry přiřazené ke každému
svaru dle požadavku projektu a specifikace směrnic, jako je ASME B31.3
pro potrubní procesy a ASME oddíl
8 pro tlakové nádoby. Údaje mohou
obsahovat osvědčení svářeče, používané materiály, umístění svaru podle
mapy svarů a četné další detaily.
Automatizované shromažďování
údajů zachycuje všechny tyto údaje
s minimálním vstupem operátora,
a tím poskytují svářečům prostor
k tomu, aby se zaměřili na svou primární práci, což představuje dokončení přesných, vysoce kvalitních
svar ů. Pro zajištění kompletního
sběru údajů, některé napájecí zdroje pro orbitální svařování zvýrazní
požadovaná políčka údajů a nedovolí
zahájit svařování do té doby, než
operátoři vyplní veškerá otevřená políčka. Navíc mohou svářeči poskytovat pracovníkům řízení jakosti dokumentační údaje
v elektronické podobě pro vložení do tabulkových procesorů,
které prakticky eliminují potenciál lidské chyby během přenosu
údajů. Řádný přesun údajů poskytuje vyšší pravděpodobnost vyhovění kontrolám prováděným v průběhu procesu.
Dokumentační údaje v elektronické podobě poskytnuté
inspektorům třetí strany uspíší
jejich vlastní kontrolu v průběhu procesu. Jako součást postupů
kontroly jakosti, mohou inspektoři revidovat data projektu, včetně
záznamů svarů a dokumentačních
svazků, k tomu, aby bylo potvrzeno,
že daná svařovací společnost poskytla všechny požadované informace,
že zkoušky byly náležitě provedeny
a projekt je bez chyb. V elektronickém formátu jsou tyto údaje snadno tříditelné a dohledatelné, a tím
poskytují inspektorům cennou efektivitu během jejich revizí.
Kontroly v průběhu procesu
Záznamy v elektronické podobě
rovněž pomáhají inspektorům lokalizovat údaje rychleji během kontrol
v průběhu procesu ve srovnání s listováním v záznamech svarů v papí-
Napájecí zdroje pro orbitální svařování
využívají rozmanitých automatizovaných
vlastností k tomu, aby pomáhaly zvýšit
kvalitu svarů a pravděpodobnost toho,
že svary vyhoví kontrolám prováděným
v průběhu procesu.
Svářeči musí vizuálně kontrolovat
vnější průměr (D) svarů a zaznamenat tuto informaci – někdy dohromady s video záznamem či obrazovým
souborem. Inspektor použije boroskop pro kontrolu vnitřního průměru
(d) u specifikovaného procenta svarů
v systému. U náhodně vybraných
svarů pro kontrolu mohou inspektoři rychle prohledávat elektronické
záznamy za účelem lokalizace urči-
tých svarů a jejich odpovídajících
údajů.
Inspektoři mohou rovněž vykonávat nedestruktivní zkoušky svarů,
zahrnující jednu nebo více z následujících zkoušek:
1. Kapilární zkouška (PT): Barevná detekční kapalina je aplikována
na vnější průměr svarové housenky,
nadbytek této penetrační kapaliny je
odstraněn a poté je aplikován vyvíječ.
Jakékoliv zbývající pronikající barvivo je optickou indikací povrchové
vady např. pórovitosti či trhliny.
2. Radiografické zkoušení (RT):
Rentgenové záření anebo záření
gama produkují snímky na filmu pro
odhalení vnitřních nespojitostí svaru.
Po provedení rentgenového snímku, inspektor zkoumá film, zda
nenalezne náznaky studeného
spoje, dutin či trhlin hledáním
světlých nebo tmavých oblastí, anebo nepravidelných tvarů
a odchylek.
3. Zkoušení Ultraz vukem
(UT): Sonda přenáší ultrazvukový signál na povrch svaru
a výsledný odraz tohoto signálu
je zobrazen na monitoru. Operátoři sledují monitor pro vyhledání
jakýchkoli nedokonalostí uvnitř
svaru, jako např. pórovitosti,
dutin či trhlin.
Normy často předepisují co je,
či není přijatelné. Pokud svar nevyhoví dané zkoušce, inspektor může
prohledat elektronickou databázi,
aby nalezl všechny svary vykonané
během stejného období a posoudil
jejich parametry. Dále může vykonat
dodatečné zkoušky u těchto svarů
a potenciálně doporučit přestavbu
této části systému.
V některých případech jsou v průběhu procesu u svařovacích prací
vyžadovány kontroly u určitých milníků projektu. V těchto případech
mohou údaje, automaticky uložené
v napájecím zdroji svařování, zefektivnit kontrolu a umožnit svářeči vrátit se dříve ke svařování. Např. specifické předpisy u jaderných projektů
požadují po inspektorech, aby kontrolovali postup svařování každé čtyři
hodiny.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
17
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
základní proměnná.
Interval mezi zahájením a vypršením platnosti vzorku představuje ověřený časový
rámec, ve kterém by
všechny svary měly
splňovat požadavky
norem, za předpokladu, že poslední svar je
řádně proveden jako
ten první.
Automatizované
vlastnosti
Sn í ž e né m a nu álGrafická rozhraní zobrazují okamžité údaje o postupu
ní
požadavky, úbytek
svařování, a tím pomáhají operátorům lépe vyhodnotit
případných chyb zavisvary v reálném čase.
něných lidským faktorem a ještě více autoSvářeči například pracují na části matizované vlastnosti současných
potrubí a doslova musí přerušit práci, napájecích zdrojů pro orbitální svakdyž vyprší 4hodinová lhůta. Inspek- řování zvýší pravděpodobnost toho,
tor ověří, zda svary splňují kritéria že svářeči budou vytvářet úspěšné,
kontroly a požadavky předpisů dříve, vysoce kvalitní svary, které vyhonež může svářeč pokračovat v práci. ví kontrolám prováděným v průběhu
Data z napájecího zdroje a nastavení procesu.
Například novější napájecí zdroalarmu mohou napomáhat s lokalizací a řešením problému u kteréhokoli je pro orbitální svařování poskytují
příslušného svaru. U některých prů- kompletní, automatizovanou kontromyslových odvětví a aplikací se kon- lu jak profukovacího, tak i ochrantroly během procesu nemusí zaměřo- ného plynu. Regulace profukovacívat na každý svar. Místo toho mohou ho plynu pomáhá udržovat náležitý
inspektoři kontrolovat dokumentač- tlak ve vnitřním průměru svarovéní podklady k tomu, aby byla potvr- ho spoje, zatímco regulace ochranzena odpovídající činnost napájecího ného plynu chrání svarovou housenzdroje pro orbitální svařování. Před ku před atmosférickým znečištěním
uskutečněním svarů projektu, svářeči na vnějším průměru svaru. Využi„zahájí platnost vzorku“ vykonáním tím integračního regulátoru průtoku
destruktivní zkoušky na vzorku části množství tyto systémy nastaví průtok
trubky a provedou se na něm všech- plynu automaticky dle zadaného prony zkoušky požadované v předpisech. gramu svařování. Spíše než aby opeTato zkouška se stává součástí snad- rátor manuálně ovládal průtok plynu
no dohledatelného elektronického u každého svaru, což vnáší proměnlizáznamu svarů a slouží jako základ- vost, je aplikována automatická regulace, která nastaví průtok plynu přesna pro následné svary.
Ty to svar y mohou bý t rovněž ně po celou dobu svařovacího procesu
podrobeny zkoušce tahem anebo pro zhotovení odpovídajících, vysoce
ohybem jako součást procesu kvali- kvalitních svarů.
Kromě toho některé napájecí zdrofikace. Pokud zkušební svar splňuje všechny požadavky normy jakos- je podávají napřímo detailní údaje
ti, může svářeč používat zavedený o postupu svařování, a tím pomáhasvařovací program a proces k pokra- jí operátorům lépe vyhodnotit svary.
čování ve svařování stejných materi- Graficky je zobrazen průběh, výkonálů do vypršení platnosti předepsa- nostní úrovně, a start/stop pro kažného časového limitu či množství dou úroveň svaru v reálném čase.
svarů, anebo když je změněna nějaká Pokud se svar odchyluje od vybrané18 • březen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Foto se svolením: Swagelok Co.
Foto se svolením: Swagelok.
Novější orbitální systémy svařování jsou
vybaveny integrovanými USB porty,
které umožní operátorům elektronické
stažení dokumentačních údajů, což
může pomoci minimalizovat chybu lidského faktoru během přenosu dat.
ho plánu, diagram označí body, kde
se tyto odchylky vyskytly, a tak operátor může vyhodnotit svar po dokončení. Tato vlastnost umožňuje svářečům provedení účinných úprav
za účelem zlepšení jakosti svaru.
Závěr
Během kontrol prováděných v průběhu procesu se jak svářeči, tak
i inspektoři zaměřují na přesnost,
kvalitu a úplnost za účelem minimalizace možnosti uvedení systémů
s vadnými svary do provozu. Pomocí efektivních vlastností automatizovaných zdrojů napájení pro orbitální
svařování, svářeči vylepší své schopnosti pro vytvoření přesných, vysoce kvalitních svarů, přičemž rovněž
zvýší efektivitu ve shromažďování
dokumentačních údajů.
Na kone c t y t o aut om at i z ované vlastnosti zvýší pravděpodobnost toho, že bude vyhověno kont rolá m prová děný m v pr ůběhu
procesu a vytvoří se hermetické finální systémy.
John Glessman je manažerem
společnosti Swagelok, Solon, Ohio,
zabývající se výrobou svařovacích
systémů. Je k zastižení na: [email protected] www.swagelok.
com.
Teplota 120 °C? Vteřinová
lepidla Loctite®!
teřinová lepidla neboli kyanoakryláty poskytují při jejich
použití mnoho výhod, zejména téměř okamžitou fixaci
dílů a velmi vysokou adhezi na většině materiálů. Standardní teplotní odolnost těchto lepidel je 80 °C, což je pro
řadu aplikací málo a vede pak v takovém případě k nutnosti použití například dvousložkových lepidel s mnohem vyšší technologickou náročností.
Nedostatečná teplotní odolnost kyanoakrylátů je stále patrnější v souvislosti s neustálým zvyšováním teplotních
parametrů technických plastů a jejich
používáním v náročných aplikacích
např. v silových obvodech v elektrotechnice a elektronice.
Společnost Henkel jako vedoucí
výrobce v oblasti průmyslových vteřinových lepidel přichází na trh s inovovanou řadou kyanoakrylátů. Jedná se
V
o nejznámější produkty Loctite®401,
Loctite®406 a Loctite®454, u kterých
bylo díky použití nejnovějších unikátních technologií dosaženo teplotní odolnosti 120 °C, aniž by se zhoršila jakákoli jiná vlastnost, jako například rychlost
fixace dílů nebo pevnost. Inovovaná
lepidla naopak vykazují mírné zlepšení
také v chemické odolnosti.
Loctite®401 představuje nyní skutečně univerzální lepidlo, u kterého díky
optimální viskozitě a schopnosti rychle
lepit i materiály na bázi celulózy, fenolové plasty a pokovené povrchy přibylo ještě zvýšení teploty použití o 50 %.
Pomocí inovovaného Loctite®406, lepidla na plasty a pryže, je možné lepit
i těsnění pro vysoké teploty. Gelový
Loctite®454 je užitečný všude tam, kde
lepidlo nesmí stékat.
V návaznosti na inovaci produktů
byla vyvinuta unikátní ruční aplikační
pistole pro kyanoakryláty. Tento dávkovač umožňuje manuální nanášení kapek
kyanoakrylátu o nastavitelné velikosti
2–9 mg přímo z 20gramové lahvičky.
Nanášení je čisté a úsporné s výbornou
opakovatelností dávky. Pistole je velmi
vhodná všude tam, kde lepení a montáž provádí velký počet pracovníků a je
požadována vysoká přesnost nanášení.
Více informací o novinkách najdete
na www.loctite-instantadhesives.com.
Rychle a spolehlivě,
tak fungují vteřinová lepidla Loctite®
ACE
INOV
LNÉ
ODO LOTĚ
E
T P
VŮČI DO
AŽ
C!
120 °
Značka Loctite® přichází na trh s inovací
v oblasti vteřinových lepidel: Loctite® 401, 406, 454
s teplotní odolností od -40 °C až do 120 °C
Více informací o vteřinových lepidlech Loctite® naleznete na:
www.loctite-instantadhesives.com
Henkel ČR spol. s r.o. – General Industry, U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
[email protected]; www.loctite.cz; tel.: 220 101 410, 411, fax: 220 101 653
březen 2012
•
19
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Kontrola kvality ovzduší v čistých
průmyslových prostorech
Ing. Tomáš Kmoch
Blue panther instruments, s. r. o.
Minulost
Přibližně před jedním stoletím byly
vybudovány první čisté prostory, a to
na operačních sálech a infekčních
odděleních v nemocnicích. Tyto čisté
prostory měly ochránit pacienta před
infekcí. Zhruba před půlstoletím se
čisté prostory rozšířily i do průmyslového prostředí (v USA). Důvodem
byly stále se zvyšující požadavky
na čistotu prostředí při výrobě speciálních komponentů letadel.
Současnost
V posledních deseti letech výstavba
takovýchto prostorů prudce vzrostla a v dnešní době jsou pro některé výrobní technologie zcela nezbytné. Čistota pracovních prostorů jde
ruku v ruce se zvyšujícími se nároky
na kvalitu výrobků. V těchto specifických prostorech se kvalita ovzduší
musí samozřejmě testovat. Při takovýchto kontrolách se posuzuje čistota
vzduchových filtrů (HEPA, ULPA),
tlakové rozdíly mezi jednotlivými
prostředími a hlavně počet a velikost
částic nečistot v prostoru. Na základě
počítání částic dojde k ověření, zda
daný prostor splňuje nároky na požadovanou třídu čistoty.
Normy a definice
tlakového spádu (z oblasti
Čisté prostory a jejich rozs vyšším tlakem do oblasti
s nižším tlakem), a proto by
dělení je definováno v normě
měl být tlak ve vyšší třídě
ČSN EN ISO 14 644 (Čisté
čistého prostředí vyšší než
prostor y a příslušné řízev okolním čistém prostoru
né prostředí). V této normě
nižší třídy, respektive vyšší
je uvedena také definice čisnež v okolním „běžném“
tých prostorů: „Čistý prostor je
prostoru. Toto zabezpečudefinovaný prostor, ve kterém
je, že čistý prostor nemůže
je koncentrace částic ve vznobýt kontaminován okolím.
su regulována, aby byla splněna
Tlakový rozdíl mezi čisspecifikovaná třída čistotým prostorem a běžným
ty pro částice ve vznosu.“ Obrázek 1: KIMO
prostorem by měl bý t
Povolená velikost a maxi- MP 100
15 Pa a mezi různými třímální počet částic jsou
uvedeny v jednotlivých třídách čis- dami čistých prostorů 10 Pa.
Přístroj, který je vhodný pro takototy, jež jsou zaznamenány v první
véto měření, je např. mikromanočásti normy (viz tabulka 1).
metr KIMO MP 100 (viz obrázek 1).
Přístroj má dva vstupy, do nichž se přiČisté prostory v průmyslu
Čisté prostory se kromě nemoc- vede vzduch o vyšším a nižším tlaku,
nic a výzkumu využívají při výrobě a pomocí membrány je změřen tlakoelektroniky (mikroprocesory, televiz- vý rozdíl.
ní obrazovky), při výrobě mikromechanismů, v automobilovém
průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu, v potravinářském průmyslu atd.
Měření tlakového spádu
Tlakový rozdíl se měří
mezi čistými prostory jiných
tříd a také mezi čistým prostorem a okolním prostředím.
Vzduch proudí ve směr u
Tabulka 1: Klasifikace čistých prostorů dle ČSN EN ISO 14 644-1
20 • březen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Obrázek 2: Schéma laserového
čítače částic
Měření částic nečistot ve vzduchu
Toto je nejdůležitější část kontroly čistých prostorů. Při tomto měření je ověřeno, že koncentrace částic
nepřekračuje limity, které jsou stanoveny v normě ČSN EN ISO 14 644.
Pro tato měření se nejčastěji používají laserové čítače, které dokážou
stanovit počet a velikost jednotlivých
částeček. Tyto přístroje měří počet
a velikost částic na základě odrazného záření od částic. Rozptýlené
světlo je fokusováno do objektivu
filtrů či hledání zdroje
znečištění.
b) Přenosné: Ty to
přístroje nejsou již tak
manipulovatelné jako
ruční, ale nabízejí rychlé
vzorkování (průtok 100
l/min). Pevné čítače se
používají k certifikaci čistých prostorů dle
ISO, ověřování kvality
Obrázek 3: Airy P611
filtrů či hledání zdroje
znečištění.
Přístroje pro měření
c) Stacionární: Ty to př íst ropočtu částic
Přístroje se rozdělují na ruční, pře- je se pou žívají pro nepřet ržité
monitorování. Lze u nich regulonosné a stacionární.
a) Ruční: Jed ná se z pravidla vat průtok vzduchu. Tyto čítače se
o př íst roje s nízkou h mot ností. hodí pro integraci do větších sysPřístroje mají tři nebo šest kanálů témů. Příkladem je přístroj Airy
a některé z nich měří a zaznamená- Technology P 231.
vají i teplotu a vlhkost vzduchu, jako
např. přístroj Airy Technology P 611 Kritéria výběru čítače
D ůležit ý m k r itér iem je, ja ké
(viz obrázek 3). Přístroje jsou dodávány s PC softwarem pro vyhodnoce- třídy čistých prostorů chcete ověřoní měření na PC. Tyto ruční přístro- vat, a z toho plynoucí monitorovaje se používají k certifikaci čistých né velikosti částic. Pro dlouhodobé
prostorů dle ISO, ověřování kvality monitorování jsou vhodné stacionára převedeno na elektrický impulz (viz obrázek 2).
Amplituda impulzů udává
velikost částic a počet
impulzů počet částic.
Pro posouzení čistého
prostoru je třeba měření provést na několika
místech prostoru (v závislosti na velikosti a třídě
čistoty prostoru).
Obrázek 4: Airy P231
ní přístroje. Ty slouží pro kontrolu
možného znečištění při běžném provozu. Pro vlastní testování čistých
prostorů jsou vhodné ruční či přenosné přístroje, které okamžitě vyhodnotí, zda prostor splňuje limity dle
jeho třídy.
Společnost Blue Panther s. r. o.,
která je zástupcem firem KIMO a Airy
Technology pro Českou a Slovenskou
republiku, vám s výběrem vhodných
přístrojů ráda pomůže.
2. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY
A ENERGETIKY
2nd INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
AND POWER ENGINEERING
Souběžné veletrhy / Simultaneously:
FOR ENERGO
FOR AUTOMATION
LETŇANY VÁS ZVOU!
WELCOME TO THE EXHIBITION CENTRE PRAGUE LETNANY!
www.electroncz.cz
13. – 16. 3. 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
21
ELEKTRO TECHNIKA
Odhalení
a odstranění závady
na kotli vede
ke zvýšení účinnosti
Gary Wamsley
JoGar Energy & Utility Services Inc.
ěhem návštěvy rozsáhlého průmyslového zařízení na jihovýchodě USA jsem se zapojil do
řešení technického problému,
který by se mohl týkat části
provozní sekce čerpadel napájecí vody
kotlů 101.
Jako vedoucí technického oddělení ve
společnosti zabývající se výrobou celulózy a papíru jsem měl naplánováno navštívit
jeden podnik na výrobu tkaniny kvůli provedení kontroly účinnosti spalování dvou
130 000 PPH (pound per hour – liber za
hodinu) parních kotlů.
Zařízení bylo umístěno v oblasti,
která přesahovala povolené imisní limity
ovzduší pro ozón, CO a NOx . Vyvinuli
jsme plán za účelem provedení provozní
zkoušky měření emisí spalování, abychom
byli schopni stanovit, zda by mohly být
upraveny hořáky a řídicí prvky pro snížení emise škodlivin a dosažení toho, aby
kotel vyhověl nedávno vyhlášeným přísnějším požadavkům na emise škodlivin do
ovzduší.
Kotle (nainstalované v sedmdesátých
letech dvacátého století) původně spalovaly topný olej č. 6 a zemní plyn. Avšak systémy pro topné oleje č. 6 byly odstraněny
koncem 80. let 20. století v důsledku změn
předpisů, které upravují množství vypouštěných emisí prachu a SOx.
B
Seznámení s problematikou čerpadel
Během předběž né prohlíd k y kotlů
a pomocných systémů (před provedením
režimu měření emisí) jsem si všiml, že byla
v provozu obě vodní čerpadla (100 hp) pro
napájení kotlů. Toto nebyl normální stav.
Tyto dva kotle byly nainstalovány v systému 100% zálohy. Spotřeba páry celé továrny se průměrně pohybovala v rozmezí od
70,000 PPH v letním období do 90 000
PPH v zimním období. Obecně byl jeden
22 • březen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
kotel vždy v provozu a druhá jednotka byla
zahřátá do pohotovostního režimu s použitím koncepce rekuperace tepla a udržována
při provozním tlaku.
Vzhledem k tomu, že jsem toto zařízení
v minulosti často navštěvoval, jsem věděl,
že čerpadla napájecí vody (BFPs) byla rovněž 100% zálohována. Při množství páry
90 PPH by neměl být žádný důvod k tomu,
aby byla v provozu dvě čerpadla. Zdálo se,
že obě čerpadla jsou v pořádku. Šel jsem
proto do operačního střediska strojovny
zkontrolovat data DCS a projednat tuto
záležitost s osádkou směny.
Po krátkém rozhovoru o nedávných činnostech mě jeden operátor informoval, že
obě čerpadla (BFPs) jsou v provozu již
několik měsíců. Poté jsem si vzpomněl na
svou návštěvu v předchozím roce, kdy ke
mně přistoupil předák údržby a spolu jsme
diskutovali o určitých problémech s výkonem těchto čerpadel. Spolu jsme provedli
prohlídku obou čerpadel a já jsem navrhl,
aby kvůli jejich stáří zvážil menší generální opravu.
Čerpadla byla konstruována jako dvojstupňová, horizontální s dělenou skříní a s oboustranným sáním. Naznačil
jsem mu, že se jedná o docela jednoduchý
postup opravy: demontovat horní polovinu skříně, zkontrolovat oběžná kola, těsnicí kruhy a vlnolamy skříně pro zjištění rozsahu eroze a poté, pokud bude vše vypadat
normálně, vyměnit ucpávky.
Zeptal jsem se proto operátora kotle, zda
údržba provedla opravu čerpadel. „Ano,
vloni v létě během každoroční odstávky
zařízení,“ potvrdil operátor. Údržba nenašla nic neobvyklého kromě opotřebovaných ucpávek.
Tlak páry v podniku se pohyboval mezi
215 až 225 psig a tlak napájecí vody při
provozu jednoho čerpadla byl obyčejně
mezi 340 až 360 psig. Každé čerpadlo bylo
předepsáno pro 290 gpm při 720 ft. Odplyňovací nádrž byla provozována při 7 psig
(233 F); byla však nainstalována na střeše budovy kotle s výtlačnou výškou čerpadla 30 ft. Z tohoto důvodu nepřicházelo
v úvahu, že by tvoření vzduchových dutin
mělo být zdrojem problémů právě u těchto
čerpadel (40 ft plus sací výška čerpadla).
Nato jsem se otázal operátora, proč
pot řebují provozovat obě čer padla.
„Jedno čerpadlo nedokázalo udržet hladinu v bubnu kotle a tlak ve sběrné komoře
kové rychlosti.
Konec šroubováku jsem položil na
potrubí cirkulace a k rukojeti jsem přiložil ucho. Bylo naprosto zjevné, že zvuk
průtokové rychlosti byl mnohem vyšší,
než jaký by měl být. Při návratu do operačního střediska jsem se po další diskusi
s operátorem dověděl, že za poslední rok
se u obou potrubí vyskytla netěsnost (na
90° trubkových kolenech). Chápal, že tato
potrubí umožňují minimální průtok, který
chrání čerpadla před zadřením, ale nevěděl
Pp = (Q × H × s. g.) / (3 960 × ηčerp)
nic o umístění škrticí clony, která nastavuje náležitou průtokovou rychlost.
Motor kW = (V × A × PF × Múč. × 1
Nastal vhodný okamžik, abych si pro732) / 1 000
mluvil s příslušným technikem. Chvíli
trvalo, než se našel příslušný šanon čerpaPp = [220 gpm × (770 - 40) ft × 0,96] / (3 dla a než se vyhledala schémata potrubí.
960 × 0,53) = 73 hp každé = 85 A při 460 V U 1" potrubí byla označena nerezová clona
mezi přírubami s průměrem otvoru 0,135".
Průtok napájecí vody se rozhodně jevil Pamatujme, že tlak napájecí vody je asi
vysoký. Zdálo se, že
340 psig. Skrze silně
máme kombinované
erodovanou clonku
průtokové množství Pojistky samy o sobě nedokážou
(jak jsem očekával)
asi 440 gpm (gal- zajistit ochranu proti zemnímu
mohlo snadno protélons per minute –
kat 120 gpm zpět do
galonů za minutu) zkratu, kromě relativně vysokých
odplyňovací nádrže.
pro množství páry
Po d alší disk u90 000 PPH. Každé zemních zkratů.
si a několika výpočer padlo (při 220
čtech se mnou začal
gpm) mělo přibližtechnik souhlasit, že
ně 53% účinnost a používalo kombinova- obě čerpadla byla provozována velmi neúných 148 hp.
činně. Navrhl jsem tedy rychlý praktický
Na základě předchozích zkušeností pokus:
z jiných podobných parních zařízení jsem
1. Požádali jsme operátora kotle, aby
se rozhodl vyzkoušet minimální průtok dočasně uzavřel armatury 1" cirkulačnícirkulačních potrubí. Každé čerpadlo má ho potrubí obou čerpadel (armatury byly
1" potrubí (před vypouštěcí zpětnou klap- umístěny u každého čerpadla před sestakou), které se vrací do odplyňovací nádrže. vou přírub s clonou). Bezprostředně na to
Tato potrubí poskytují minimální kontinu- se snížilo zatížení obou motorů z 82 na 46
ální průtok 10 % (v tomto případě přibližně A.
2. Po několika minutách ustáleného
30 gpm) pro zajištění toho, aby nedocházelo k „nulovému průtoku“ uvnitř čerpa- stavu průtoku jsme zastavili čerpadlo číslo
dla, kdy se regulační ventil úrovně hladiny 2. Hodnota ampérů motoru čerpadla č. 1 se
páry automaticky zavírá.
zvýšila ze 46 na 73, což představuje norVzhledem k tomu, že teplota napájecí mální stav během provozování jednoho
vody je 233 F, jsou tato potrubí plně izo- čerpadla při 70% zatížení kotle.
lována a pro nezkušeného operátora jsou
3. Poté jsme přešli k čer padlu č. 2
obtížná k rozeznání. Trvalo mi něko- a dosáhli jsme stejných výsledků.
lik minut, než jsem zjistil polohu sestavy
4. Nakonec se po otevření minimálního
„clonky“ asi 3 stopy nad skříní čerpadla. průtoku potrubí čerpadla č. 2 zvýšilo zatíPotrubí o průměru přibližně 3" byla opláš- žení motoru na 86 A.
těna hliníkovým plechem a některé části
5. Není pochyb o tom, že clonky byly
izolace se zdály být nové. Vytáhnul jsem úplně erodované. Konec konců tyto kotle
šroubovák z mého nářadí a rozhodl jsem se již byly 30 let v provozu. Operátor kotle
provést rychlou zvukovou zkoušku průto- nám pak připomněl, že náhlá změna zatíběhem náhlých změn zatížení páry,“ odpověděl. Domníval jsem se, že dvě čerpadla
provozovaná souběžně by mohla zdvojnásobit proud napájecí vody anebo zvýšit tlak
blízký maximálnímu uzavíracímu tlaku
360 psig při 50% průtokové rychlosti.
Poté jsem provedl další kontroly, abych
shromáždil větší množství údajů. V rozvodně obě čerpadla brala 82 až 85 A (přibližně 75 % zatížení motoru). Zde je uveden výpočet výkonu čerpadla:
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
23
ELEKTRO TECHNIKA
Linka na výrobu bramborových chipsů v závodě společnosti Frito-Lay v arizonském městě
Casa Grande je součástí výrobního závodu
kombinujícího solární technologie, využití biomasy a úsporné postupy pro dosažení závodu s téměř nulovým objemem odpadu.
To vše a chipsy k tomu
Bob Vavra
Plant Engineering
24 • březen 2012
ři hledání větší energetické
nezávislosti postupovala společnost Frito-Lay podobně jako
řada jiných výrobců. V závodech a distribučních centrech
měla mnoho projektů, které byly zaměřeny na nejrůznější aspekty snižování spotřeby energie. Byl zaveden program využívání
obnovitelných zdrojů energie v distribučních
centrech v Kalifornii, fotovoltaický systém
v kalifornském městě Bakersfield a závod
v Texasu běžel na bioplyn.
P
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Al Halvorsen vzpomíná na vyhodnocení těchto úspěšných příběhů ve společnosti Frito-Lay za poslední desetiletí. „Z této
diskuse vyplynula myšlenka, že kdybychom
dali dohromady všechny tyto technologie,
mohli bychom odpojit závod od veřejné
elektrické sítě?“ To vedlo společnost FritoLay k vytvoření testovacího závodu, kde by
se zkombinovaly všechny zásady nejlepší
praxe uplatňované v rámci společnosti Frito-Lay a její mateřské společnosti PepsiCo
a rozvíjející se globální strategie pro snižování spotřeby energie a objemu odpadu.
Společnost Frito-Lay zvolila svůj závod
na výrobu chipsů v arizonském městě Casa
Grande a udělala z něj zkušební laboratoř
udržitelnosti. Toto úsilí učinilo ze závodu
Casa Grande „téměř nulový“ závod běžící
na obnovitelné zdroje energie s téměř nulovým objemem skládkového odpadu.
Al Halvorsen, ředitel společnosti FritoLay pro ekologickou udržitelnost, připomíná, že firemní závazek k udržitelné výrobě
začal před dvanácti lety a hlavním impulzem tohoto úsilí bylo snižování nákladů
v závodech firmy.
„Když jsme si k tomu sedli poprvé v roce
1999, udržitelnost nebyla často používaným
pojmem,“ vzpomíná Halvorsen. „Soustředili jsme se na tzv. ochranu zdrojů.“
Cíle firmy v oblasti ochrany zdrojů byly
ambiciózní: snížení spotřeby vody o 50 %,
snížení spotřeby zemního plynu o 30 %
a spotřeby elektrické energie o 25 %. Úspory
dnes dosahují výše 80 milionů dolarů ročně.
„Jakožto firma, která se opírá o klíčové přírodní zdroje, jako je voda a fosilní
paliva, vypracovala společnost Frito-Lay
strategie pro zajištění, že naše podnikání zůstane udržitelné, i kdyby tyto zdroje
začaly být omezené,“ tvrdí Al Carey, bývalý CEO a prezident společnosti Frito-Lay
North America. „Frito-Lay a její mateřská
společnost PepsiCo jsou odhodlány nacházet inovativní řešení, která jsou správná pro
obchod a správná pro životní prostředí. Projekt ‚téměř nula‘ je pro průmysl vzorovým
příkladem toho, jak se tato dvě hlediska
mohou prolínat.“
NAOBZORU
Cognex DataMan
představuje kvantový
skok ve výkonnosti
snímání čárového
kódu
Kotel na biomasu v „téměř nulovém“ závodě společnosti Frito-Lay v arizonském městě Casa
Grande využívá dřevní a zemědělský odpad jakožto zdroj spalovací energie a produkuje páru
potřebnou pro výrobní závod. Snižuje spotřebu zemního plynu o více než 80 %.
V Casa Grande, městě ležícím na půl cesty
mezi Phoenixem a Tucsonem na dálnici I-10,
jsou všechny tyto přírodní zdroje velmi ceněny. Ukázalo se, že je to i místo, kde je dostatek
jiných obnovitelných zdrojů, včetně solární
a větrné energie.
Společnost Frito-Lay spolupracovala
s laboratoří National Renewable Energy Lab
na vypracování strategie, která by zahrnovala využití biomasy, solární a větrné energie
a snížení spotřeby vody. Následně společnost
Frito-Lay vyhodnotila, který z jejích závodů
má vhodný pozemek a dostupnost zdrojů pro
zvládnutí takového projektu. Al Halvorsen
rovněž spolupracoval s lokálními zdroji, jako
je School of Sustainability v jeho alma mater
– Arizona State University.
„Společnost Frito-Lay se rozhodla vytvořit
ekologickou laboratoř v našem závodě v Casa
Grande, aby z něj učinila závod s téměř nulovou spotřebou,“ vysvětluje Halvorsen. „Naše
koncepce výrazného snížení využívání přírodních zdrojů a dopadu na životní prostředí
ze strany výrobního závodu byla unikátní.“
Společnost Cognex Corporation představila svůj dosud
nejvyspělejší, napevno montovaný průmyslový snímač
ID kódu – DataMan® 300.
Snímač DataMan 300 je určen
pro ty nejnáročnější aplikace čtení ID kódu i na těch
nejrychlejších linkách. Tyto
nové snímače dramaticky
zvyšují frekvenci a rychlost
snímání čárového kódu díky
novému algoritmu 1DMax+™
využívajícímu novou revoluční technologii „Hotbars™“.
U 2D maticových a obtížně
čitelných kódů DPM (Direct
Part Mark) byl snímací výkon
také výrazně zvýšen významnou aktualizací algoritmu
z 2DMax™ na 2DMax+™.
Se zařízením DataMan 300
je nastavení a spuštění používání ještě snadnější než
dříve, a to díky modulárním
a nastavitelným možnostem
osvětlení a jedinečnému systému ladění. „Prostě snímá.
Tečka. DataMan 300 dokáže
sejmout jakýkoli kód, který
mu předložíme,“ uvedl Carl
Gerst, viceprezident a ředitel
obchodní jednotky ID produktů. „Kromě nevídaných
rychlostí snímání má snímač
DataMan 300 ze všech našich
zařízení nejsnadnější instalaci
a údržbu a šetří našim zákazníkům čas a peníze – dvě
věci, které potřebují alokovat
do jiných oblastí svého provozu, aby byli úspěšní.“
www.cognex.com.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
25
ELEKTRO TECHNIKA
dukuje veškerou páru, kterou závod potřebuje ke svému provozu.
Nulový objem skládkového odpadu:
V roce 2010 vyvezl závod Casa Grande
na skládku méně než 1 % svého celkového
objemu odpadu, a to díky rozsáhlé recyklaci a použitím potravinářského odpadu
ke krmení dobytka.
Certifikát LEED: Závod Casa Grande
se stal prvním stávajícím potravinářským
výrobním závodem, který získal certifikát
LEED Existing Building Gold Certification
od americké agentury Green Building Council v roce 2009.
Systém pro regeneraci a opětovné používání vody kombinuje membránový
biologický reaktor a technologii nízkotlaké reverzní osmózy pro recyklaci
až 75 % vody v „téměř nulovém“ závodě společnosti Frito-Lay v arizonském
městě Casa Grande. Recyklovaná procesní voda splňuje normy agentury
EPA na primární a sekundární pitnou vodu.
Jeden z největších solárních
fotovoltaických systémů
v „téměř nulovém“ závodě
společnosti Frito-Lay v arizonském městě Casa Grande se rozkládá na ploše 15
hektarů na pozemku severozápadně od závodu a obsahuje zhruba 18 000 panelů.
26 • březen 2012
Vše pod sluncem
Koncepce ekologické
laboratoře společnosti Frito-Lay pro řízení spotřeby
energie využívala každý
druh dostupného obnovitelného zdroje energie
a každý z nich má svůj
příběh o úspěchu. Jsou to
například:
Snížení spotřeby vody:
Systém pro regeneraci
a opětovné používání vody využívá membránový biologický reaktor a technologie
nízkotlaké reverzní osmózy pro recyklaci
50 až 70 % vody a splňuje normy agentury
EPA na primární a sekundární pitnou vodu.
Snížení spotřeby elektrické energie:
Na území o rozloze 81 hektarů v lokalitě
Casa Grande bylo nainstalováno pět fotovoltaických systémů. Dohromady produkují ročně 10 milionů kWh elektrické energie.
Dva jednoosové sledovací fotovoltaické systémy mají dohromady přes 18 000 solárních
panelů.
Snížení spotřeby zemního plynu: Nový
kotel na biomasu o kapacitě 27 tun/hodinu
využívá dřevní a zemědělský odpad jako
zdroj své energie pro spalování. Tento kotel
snížil spotřebu zemního plynu o 80 % a pro-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Sdílení úspěchů
„Pracovníci v Casa Grande v podstatě
provozují dva závody – jeden vyrábějící chipsy a druhý vyrábějící energii,“ říká Halvorsen. „Pro naše pracovníky je to transparentní. Mohou se nadále soustředit jen na výrobu
chipsů.“
V rámci trvalého důrazu na nulovou spotřebu se nyní hledají cesty k dalšímu snížení objemu materiálu vyváženého na skládky
a způsoby, jak pomoci 40 řidičům vozového
parku firmy rozvážet produkty efektivněji,
tj. s co největší úsporou paliva. To se týká
nejen vozidel samotných, ale také monitorování okolností, jako je doba chodu motoru na volnoběh, a instalace GPS systémů
na nákladní vozidla, aby produkty přivážela tou nejkratší trasou.
Důležité zkušenosti ze závodu v Casa
Grande jsou sdíleny v rámci celého systému společností Frito-Lay a PepsiCo. Cílem
je převést větší podíl výroby firmy na udržitelné zdroje energie a získat více z toku
odpadů. Al Halvorsen viděl přínos těchto aktivit pro životní prostředí a spojil je
s firemní iniciativou společnosti PepsiCo
„Účelný výkon“. „To vše nezačalo s myšlenkou, že vybudujeme závod s nulovou spotřebou. Soustředili jsme se na zvyšování produktivity a tyto aktivity následně uvolnily
finanční prostředky,“ prozrazuje Halvorsen.
„Úspěch programu je větší, než by mohla
dosáhnout jakákoli jednotlivá technologie.
Je to rozhraní technologie a lidí, které zajišťuje, že obě tyto strany fungují co nejefektivněji. Zahrnuje celý proces, od semínka až
po hotový výrobek v regálu obchodu.“
Bob Vavra je obsahový ředitel časopisu
Plant Engineering.
Galvanické oddělení
a prodloužení USB
dodává ve dvou verzích, a to
ozhraní USB se
s izolační pevností 2kV
dnes běžně
a 4kV.
používá k přip oje n í r ů z Prodloužení USB
ných zařízení k počítači.
až na 45m
Výhodou je jeho přítomPro prodloužení USB
nost na každém počítači,
až na vzdálenost 20 nebo
nevýhodou je však jeho omezená délka, v praxi do 5m,
45 m je určen speciální
která je v mnoha případech Obr. 1: Galvanické
optický kabel s označením
velmi limitující. Také skuteč- oddělení USB
M2-100. Jedná se o komnost, že USB není galvanicpaktní provedení optickéky oddělené, je někdy problémem při ho kabelu s převodníky na USB. Není
jeho použití.
jej tedy možné zkrátit, ale jeho použití
Ukažme si produkty, které dodává je maximálně jednoduché: použije se
společnost Papouch s.r.o., a které řeší jako kterýkoli jiný USB kabel.
uvedené nedostatky.
Protože je kabel optický, zajišťuje
i zcela dokonalé galvanické oddělení,
Galvanické oddělení USB
navíc se není třeba bát souběhu se siloSkutečnost, že rozhraní USB není vými kabely nebo jeho položení kolem
galvanicky odděleno, komplikuje jeho rušicích zařízení. Pokud je na vzdálepoužití mnoha technikům, kteří se ném konci třeba připojit více zařízení,
s notebookem připojují k různým zaří- lze použít běžný USB HUB.
zením. Často se oprávněně obávají možnosti poškození celého notebooku. Pro- Galvanicky oddělený USB-HUB
Zajímavým produktem je galvapojení zemí je také na závadu u různých
měřicích přístrojů připojený přes USB nicky oddělený HUB (obr. 2). Chová
ke stolním počítačům, vytvářejí se tak se jako běžný HUB, není tedy třeba
zemní smyčky.
instalovat žádný software. Jeho
Oddělení USB jednodu4 porty mají společnou zem,
še řeší malá krabička
ale jsou galvanicky odděse dvěma konektory
lené od USB rozhraní
(obr. 1). Použití je jedk PC. Všechny porty
noduché, oddělovač
poskytují napájení přise pouze vloží mezi
pojený m zař ízen ím
dva USB kabely. Není
a mají ochranu proti
třeba externí napájení
přepětí i proudovému
není ani nutné instapřetížení. Galvanické
lovat žádný software. Obr. 2: Galvanicky oddělený
oddělení má pevnost
Oddělovač USB se USB HUB
2500V.
R
Prodloužení USB po síti LAN
V některých případech je v objektu, kde je třeba instalovat vzdálené USB zařízení, rozvedena ethernetová síť
LAN. Pak není
třeba tahat nové
kabely, k prodloužení USB
lze použít moduly SX-3000 (obr. 3).
Moduly SX-3000
mají 2 USB porty
Obr. 3: Modul SX-3000
a do sítě LAN se
pro prodloužení USB přes
př ipojují jako
Ethernet
běžný počítač,
tedy do nejbližší
ethernetové zásuvky.
Na počítač, z něhož mají být zařízení ovládána, se pak nainstaluje driver, který vytvoří virtuální USB porty.
Gigabitový USB server v zařízení
SX-3000 umožňuje připojit zařízení
USB 2.0 s vysokou datovou propustností. Ty se objeví v operačním systému stejně, jako by byly přímo součástí PC. Celé nastavení včetně síťových
parametrů se provede jednoduchým
konfiguračním programem. Výhodou
je, že připojená zařízení lze sdílet více
uživateli (obr. 4.).
Všechny uvedené produkty je možné
zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch s.r.o. jsou připraveni
poradit s jejich aplikací.
Obr. 4: Princip funkce sdílení USB zařízení přes Ethernet
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
27
AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA
Efektivní design závodu vsází
na snadný dosah všech zdrojů, které potřebují
operátoři a výrobní management. Snímek
poskytla společnost ABB.
Zvyšování efektivity
operátorů
Nástroje a metody k vytváření operátorského
pracoviště připraveného pro potřeby přítomnosti
a budoucnosti.
Hongyu Pei Breivold,
Martin Olausson,
Susanne Timsjö,
Magnus Larsson a Roy Tanner,
ABB
28 • březen 2012
rocesní průmysl přichází celosvětově každý rok o zhruba 20
miliard dolarů z důvodu narušení procesů, což představuje asi
5 % celkového objemu výroby.
Studie naznačují, že 80 % těchto ztrát by
se dalo zabránit a že z těchto zbytečných
ztrát je 40 % způsobeno především chybami
operátorů. To znamená, že celkový potenciál ke zlepšení, pokud by se podařilo najít
cestu k zamezení chybám, činí 6,4 miliardy
dolarů. Efektivita operátorů je základním
prvkem zachování ekonomické hodnoty procesního řízení a managementu.
Jedním z míst, odkud by tento proces
mohl začít, je posílení operátorů pomocí
lepšího situačního povědomí a lepšího zvládání abnormálních situací. Operátoři se pak
budou moci lépe rozhodovat a zvýší tak bezpečnost a dobu provozuschopnosti procesu.
Snaha o efektivitu operátorů znamená
čelit řadě významných výzev, pokud jde
o technologii a management. Například
P
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
správa a monitorování průmyslových procesů je charakterizována nevyhnutelnými
změnami technologie, zmenšující se znalostní základnou z důvodu demografických
změn pracovní síly a stále rostoucí složitosti
operací. Tyto faktory mohou vést k obrovské
eskalaci nákladů, pokud se nebude důsledně
řešit otázka efektivity operátorů.
Při navrhování automatizačního systému
existují čtyři hlavní pilíře výkonu operátorů:
■ integrované operace;
■ návrh s ohledem na vysoký výkon;
■ pozornost věnovaná lidskému faktoru;
■ kompetence operátora.
Integrované operace
Efektivní řídicí systém by měl zákazníkům
poskytovat prostředky k hladké konsolidaci
a racionalizaci dat z různých zdrojů. Zajišťuje spolupráci mezi různými počítačovými
programy a systémy a operátorům poskytuje všechny potřebné informace z jakéhokoli
počtu zdrojů. Operátoři mají intuitivní přístup k prakticky využitelným informacím
a mohou dynamicky měnit pohled na situaci.
Tyto vlastnosti zkracují dobu potřebnou pro
identifikaci potřebných zásahů.
V dnešní době může závod zahrnovat
platformy s více řídicími prvky, včetně PLC
(programovatelných automatů), DCS (distribuovaných řídicích systémů), bezpečnostních systémů, FAS (automatizačních systémů závodů) a ECS (elektronických řídicích
systémů). Dále jsou dostupné informační
systémy závodů, jako je CMMS (počítačový
systém řízení údržby), ERP (plánování podnikových zdrojů), videomonitorovací systémy a datové sklady, které obsahují cenné
informace, jež mohou operátorům pomáhat
při rozhodování.
Provedení s ohledem na vysoký výkon
Mnoho standardizačních organizací a výzkumných institucí přineslo cenné
poznatky pro tvorbu HMI. Tyto znalosti
se vtiskly do pokynů pro návrhy rozhraní,
ergonomiku, situační povědomí a správu
alarmů. Společnost ABB z tohoto čerpala
stejně jako z vlastních zkušeností a společně
s dalšími projektanty systémů podporuje zřízení standardů dobré praxe prostřednictvím
aktivní spolupráce v různých technických komisích, pracovních skupinách
a organizacích vyvíjejících standardy.
Jednou z klíčových oblastí ovlivňujících vývoj HMI je zvládání
abnormálních situací. Abnormálními situacemi se rozumí narušení
nebo incidenty, s nimiž se řídicí systém nedokáže vyrovnat sám o sobě,
a proto vyžaduje zásah operátora.
Při implementaci řídicího projektu
má zásadní význam upravit rozvržení pracoviště podle provozní koncepce konečného uživatele a zajistit
podporu pro implementaci vysoce
účinných strategií pro správu alarmů s funkcemi, jako je potlačování
alarmů („alarm shelving“ – dočasné potlačování alarmů operátorem)
a skrývání alarmů („alarm hiding“
– potlačování alarmů na bázi splnění
podmínek). Tyto funkce snižují počet
obtěžujících a nekritických alarmů,
takže uživatelé mohou plnit nebo překračovat požadavky aktuálních doporučení a norem, jako je EEMUA 191
a ISA SP18.2.
Ian Nimmo, odborník na správu abnormálních situací a autor publikace „High Perfor mance HMI
Handbook“, se domnívá, že hybným
faktorem u vysoce výkonných provedení HMI je situační povědomí.
„Dobré situační povědomí znamená, že operátor přesně vnímá aktuální
stav procesu a zařízení a přesně chápe
význam různých trendů probíhajících
v jednotce,“ vysvětluje Nimmo.
Ke klíčovým konceptům situačního
povědomí patří definování a využití
barev pro maximalizaci viditelnosti
abnormálních situací. Koncepce situačního povědomí není nová.
Stále však je předmětem debat mezi
mnoha organizacemi.
Jedním z diskutovaných aspektů je
použití škály šedé nebo pestrých grafických schémat procesu. Způsob procházení a grafické definování navíc
umožňuje rychlou reakci v případě
abnormálních podmínek. Informace
jsou prezentovány tak, aby bylo možno
vyhledávat, předvídat a zcela odvrátit
abnormální situace. Dobré situační
povědomí může mít obrovský dopad
díky:
■ zvyšování úspěšnosti zvládání abnormálních situací
a návratu k normálnímu fungování;
■ zk rácení doby,
kterou operátoři
závodu potřebují pro
dokončení požadovaných úkolů při abnormální situaci;
■ zvýšení četnosti případů, kdy operátoři dispečin k u
detekují abnormální
situaci dříve, než dojde
ke spuštění alarmu.
Posílení operátorů pomocí lepšího situačního povědomí a lepšího zvládání abnormálních situací jim pomáhá
k lepšímu rozhodování a z toho vyplývající vyšší bezpečnosti a vyšší době provozuschopnosti procesu. Snímek
poskytla společnost ABB.
Pozornost věnovaná
lidskému faktoru
Projektanti systémů musejí vědomě věnovat pozornost
lidskému faktoru. Jedním z hlavních
důvodů je to, že zkušený projektant ví,
že lepší pracovní prostředí může snížit
stres operátora, což značně zvýší jeho
výkon a efektivitu při zvládání abnormálních situací a omezuje zdravotní
problémy a spotřebu zdrojů.
Efektivní operátorské pracoviště je
vybaveno moderními klávesnicemi
s horkými klávesami pro práci s více
klienty, systémem operátorského stolu
s motorizovanou stavitelnou deskou
a polohou monitoru, směrovým zvukovým systémem a integrovaným tlumitelným osvětlením. Využívání těchto koncepcí produktivního designu při
tvorbě prostředí dispečinku má obrovský dopad na výkonnost operátorských
týmů. Všechny tyto faktory přispívají ke zlepšení prostředí operátora
a zvýšení úrovně pozornosti obsluhy
dispečinku.
Důležité jsou postupy využívané
v dispečinku pro zajištění konzistence operací. Mohou rovněž poskytovat
operátorovi podporu při zřídka vykonávaných aktivitách, například při
tvorbě kontrolních seznamů pro navádění operátorů příslušnými postupy
za specifických okolností.
Jasné definování pracovních rolí
a odpovědností je dalším životně
důležitým prvkem charakterizujícím úspěšné provozy. To znamená, že
všechny úkoly, které by měl operátor
dělat, by měly být definovány a zdokumentovány, včetně úkonů jdoucích nad rámec běžného provozního
režimu.
Ve snaze definovat nový standard
pro dispečinky nebo inteligentní řídicí centra se společnosti ABB a System 800xA spojily s dodavatelem
vybavení pro dispečinky, společností
CGM, za účelem vytvoření ukázkového projektu pro zdůraznění optimálního rozložení dispečinku se zaměřením na lidský faktor a ergonomiku.
Středisko Future Operations Center
ve švédském městě Borås je přesně
tím místem, které byste měli navštívit, hledáte-li nejnovější informace
o optimálním dispečinku.
Pohled do budoucna
Obsluha procesu je týmová práce
a různé směny potřebují vzájemně komunikovat a spolupracovat.
K usnadnění této spolupráce operátorům přispívá například kooperační
deska dovolující uživatelům zanechávat vzkazy na displejích zobrazujících
proces v reálném čase nebo výsuvná
tabule pro náčrtky nápadů. Tato kooperační funkce může sloužit pracovníkům na různých úrovních, včetně
managementu závodu, systémového
managementu, manažerů a údržbových a provozních pracovníků.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
29
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
ralizace potřebnou pro podporu kooperačního prostředí;
2. podporovat plnění standardů a designových principů v oblasti situačního povědomí a zvládání
abnormálních podmínek a využívat automatizační systém, který má
dostatečnou f lexibilitu pro plnění
specifických požadavků zákazníka;
3. integrovat lidské faktory a zásady nejlepší praxe pro poskytnutí těch
nejlepších podmínek pro maximální
efektivitu operátorů;
4. zajišťovat nejen školení operátorů, ale také prostředí využívající ta nejhodnotnější aktiva a stávající duševní vlastnictví pro budování
sebedůvěry a kompetence operátorů.
Obrázek 3: Správná kombinace vybavení a ergonomiky vytváří prostředí, které snižuje míru stresu a umožňuje operátorům zlepšit situační povědomí. Snímek poskytla společnost ABB.
Obrázek 4: Kooperační deska umožňuje komunikaci operátorů s jinými směnami
nebo s managementem. Snímek poskytla společnost ABB.
Mnoho dnes najímaných operátorů
„vyrostlo na počítačích“ a jsou v digitálním světě jako doma. Pro tyto nové
generace je vizuální výuka ideální
metodou, jak pochopit způsob chování závodu. Studie zkoumající, jak tito
lidé ovládají proces, ukazují, že mají
otevřeno více obrazovek než starší členové týmu. Požadují také větší
možnosti přizpůsobení svých obrazovek. Novější operátoři mají tendenci vizualizovat si chování závodu graficky, zatímco starší operátoři
30 • březen 2012
se snaží chápat závod sekvenčním
způsobem.
Tajemství efektivity operátora
Efektivita operátora je oblastí plnou výzev. Firma, která chce
být v tomto směru úspěšná, se musí
postavit do čela aktivit podporujících pilíře efektivity operátorů tím,
že bude:
1. využívat automatizační platformu, která sama dokáže podporovat
a zajišťovat úroveň integrace a cent-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Procesní výrobce, jenž zamýšlí dosáhnout vyšší efektivity operátorů, by měl vytvářet prostředí přinášející vyšší efektivitu operátorů,
průběžně podnikat kroky v oblasti
designu soustředěného na uživatele
a sledovat technologie budoucnosti
a jejich aplikace v oblasti efektivity
operátorů. To může přispět ke snížení rozsahu chyb díky efektivnějšímu
využívání technologických zkušeností operátora, díky rychlému přístupu k relevantním datům v každé
provozní situaci, což pomůže operátorům při rozhodovacích procesech.
Všechny tyto výsledky s sebou nesou
udržitelnou ekonomickou hodnotu.
Společnost ABB dosáhla značného úspěchu při zvyšování provozní
excelence tím, že se zaměřila na operátory a poskytla rozhraní procesního
řízení, která posilují schopnost operátorů správně se rozhodovat za všech
provozních režimů. Společnost je
odhodlána zůstat v čele těchto aktivit
prostřednictvím průběžného výzkumu a vývoje a pomáhat zákazníkům
dosahovat provozní excelence.
Hong yu Pei Breivold, Martin
Olausson, Susanne Timsjö a Magnus
Larsson pracují pro společnost ABB
Corporate Research ve švédském
Västerås. Roy Tanner působí u společnosti ABB ve Wickliffu, stát Ohio.
Firma DISTRELEC
na veletrhu
AMPER v Brně
D
ISTRELEC, distributor elektroniky a počítačového příslušenství, se představí na letošním
odborném veletrhu AMPER v Brně, který proběhne od 20. do 23. března 2012 v hale F, stánek 076.
Pro návštěvníky je připraven aktuální katalog s kompletním programem této firmy, která již standardně
přitahuje velmi zajímavými cenami.
S obsáhlým výběrem vysoce kvalitních produktů od 1 000 renomovaných výrobců nabízí společnost
DISTRELEC pestrou škálu výrobků z oblasti elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace,
tlakovzdušných zařízení, nářadí a ostatního příslušenství. Nabídka jednotlivých výrobních oblastí se průběžně
rozšiřuje a osvědčený sortiment se stává základem pro
nové skupiny výrobků.
Standardní dodací lhůta je 24 hodin, cena za dopravu zásilky činí 5 eur plus DPH. Tato cena je nezávislá
na množství zboží v zásilce.
Zejména ti zákazníci, kteří si jsou vědomi cen, najdou
nyní v DISTRELEC on-line obchodě výhodnou týdenní
nabídku, která je stále aktualizována.
Mimo tištěný katalog pro elektroniku je veškerý sortiment možné najít jak v DISTRELEC on-line obchodě
(www.distrelec.cz), tak pomocí e-commerce (elektronického obchodu).
DISTRELEC
Tel.: 800 14 25 25
Fax: 800 14 25 26
e-mail: [email protected]
www.distrelec.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
31
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Co je na programování nejtěžší? Začít.
U
mět programovat se dnes
vyplatí více než kdykoli
předtím. Další a další přístroje pobírají inteligenci, tak proč
toho nevyužít? Základy programování zvládne každý, zvláště když si
na pomoc vezme schopného zástupce malé automatizace – řídicí systém
Zelio Logic se softwarem Zelio Soft.
Společnost Schneider Electric se rozhodla nabídnout své znalosti a zkušenosti z oblasti malé automatizace všem,
kteří potřebují nebo prostě chtějí začít
programovat. Řada elektroinstalatérů,
elektromontážních firem, výrobců rozváděčů, konstruktérů, projektantů či
koncových průmyslových uživatelů dnes platí svým subdodavatelům
za to, co lehce zvládne sama – vytvoření funkčního programu pro malý řídicí systém. Je na čase využít nového
praktického školení „Vývoj aplikace
pro malý řídicí systém Zelio Logic“.
Prakticky vzato, umět programovat
se vyplatí
Malé řídicí systémy – typicky Zelio
Logic – jsou přístroje, které přinášejí automatizaci i do aplikací, kde to
dříve nebylo z ekonomických důvodů možné, resp. běžné. Efektivně
nahrazují systémy na bázi reléové logiky a jednoúčelových karet.
Skvěle se uplatňují v pr ůmyslu,
infrastruktuře, komerčních budovách i domácnostech.
Z průmyslu, resp. infrastruktury
lze jmenovat například:
Obrázek 1: Příklad jazyka FBD – regulace teploty v místnosti.
32 • březen 2012
■ automatizaci malých výrobních,
dokončovacích, montážních a balicích
linek,
■ decent ralizaci automatizace
pomocných zařízení středních a velkých linek,
■ řídicí systémy zařízení v zemědělství (zavlažovací a čerpací zařízení, skleníky apod.),
■ malé čistírny odpadních vod.
V komerčních budovách nebo
v domácnostech programovatelná
relé zajistí:
■ automatizaci vstupních závor či
vjezdu do garáže,
■ řízení přístupu do jednotlivých
prostor,
■ automatizaci systémů osvětlení,
kompresorů či chlazení atd.
Obrázek 2: Příklad jazyka Ladder – řízení větrání ve skleníku
Zelio Logic aneb s kým máme
tu čest
Ř í d i c í s y s t é m Z el io L o g i c
od Schneider Electric spadá do kategorie malé automatizace. Disponuje
10 až 40 I/O (vstupy/výstupy), z nichž
až 12 vstupů je analogových (0–10 V).
Na trh se dodává ve dvou základních
provedeních – Compact a Modular.
Na druhém místě jmenovaný Modular
lze pak rozšířit o další moduly (například komunikační pro Modbus nebo
Ethernet). Systém můžeme napájet 12
nebo 24 V DC, 48 nebo 230 V AC.
Zálohu dat (nastavených a aktuálních
hodnot) zajišťuje EEPROM paměť
typu f lash po dobu 10 let.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Obrázek 3: Malý řídicí systém Zelio
Logic v součinnosti s operátorským
panelem Magelis STO.
Z pohledu softwaru – tedy kýženého programovaní – je důležité zmínit
možnost připojení modemu (analogového nebo GSM) a následného výkonu vzdálené správy.
Co je na programování nejtěžší?
Začít.
Programování malého řídicího
systému Zelio Logic je snadné díky
intuitivnímu programovacímu prostředí (na rozdíl od některých výrobků třetích stran). Pro jeho zvládnutí tak není
potřeba žádné předchozí znalosti, plně
postačí schopnost logického myšlení.
Zelio Logic lze programovat dvěma
způsoby. Zejména pro drobné úpravy již
existujícího programu (jazyk Ladder)
je možné využít 6 tlačítek přímo na těle
přístroje. Samotný program se nejlépe – rychle a bezpečně – tvoří pomocí
softwaru Zelio Soft.
Zelio Soft. Profesionálně, bezplatně
a bezpečně.
Profesionální software Zelio Soft
v. 2 je k dispozici zdarma a v českém
jazyce. Díky kvalitní simulaci většiny funkcí poskytuje všem zájemcům
jedinečnou možnost naučit se programovat malý řídicí systém bez nutnosti zakoupení samotného přístroje.
K vytvoření plně funkčního programu vám postačí PC. Využít můžete
jednoho z níže uvedených univerzálních jazyků.
Programovací jazyk FBD (Function
Block Diagram) se skládá z předem připravených funkčních bloků, které se
vkládají do schématu zapojení. Vybrat
si přitom lze jak ze široké škály bloků
vstupních a výstupních, tak z řady
logických, standardních a sekvenčních
funkcí. S pomocí FBD lze řešit i složité
aplikace jednoduchou cestou.
Druhý jazyk – Ladder – využívá
k programování kontaktních schémat.
Z předem definovaných funkcí lze zmínit například časovače, analogové komparátory, textové bloky, hodiny nebo
změnu letního/zimního času.
K výhodám softwaru Zelio Soft
patří bezesporu možnost simulace
a test koherence napsaného programu.
Ještě před jeho nahráním do samotného
řídicího systému tak zjistíte, zdali vámi
vytvořený program funguje – zda vykonává právě a pouze to, co jste si přáli
(v opačném případě ho prostě doladíte).
Hlavní důraz bude kladen na praktické předvedení a následné vyzkoušení si programování konkrétních
jednoduchých, avšak vskutku užitečných úloh pomocí softwaru Zelio Soft
(v obou jazycích, tj. FBD i Ladder).
Zájemci si samozřejmě zkusí i odladění, simulaci a test koherence jimi
vytvořených programů. Školení povede ten nejpovolanější – aplikační specialista Bc. Tomáš Kletečka (tomas.
[email protected]).
Pak nezbývá než vychýlit ručičku
na misce vah tím správným směrem. Prvních 48 zájemců o výše uvedené školení může využít zvýhodnění 78 % a zaplatit pouze 480 Kč
(místo původních 1 500 Kč). Každý
absolvent obdrží unikátní certifikát
a samozřejmě kompletní školicí materiály – včetně plné verze softwaru
Zelio Logic v. 2 – na DVD.
Přihlásit se lze na www.schneiderelectric.cz v sekci Produkty a služby / Školení – baner na homepage.
V přihlášce prosím uveďte do políčka „Poznámka“ kód akční nabídky
16007P.
K dispozici je vám také linka
Školicího střediska 281 088 665.
Programování s malým řídicím
systémem Zelio Logic, resp. s jeho
softwarem Zelio Soft, je jednoduché
a bezpečné. Budete překvapeni, co
všechno dokážete.
Příležitosti roku 2012
V tomto roce vypsal Schneider
Electric zatím 5 řádných termínů
Dobře zhodnocená investice
Stále ještě váháte, jestli se vám
z nalost prog r a mová n í v y plat í?
Ing. Oskar Lažanský
Schneider Electric
www.schneider-electric.cz
praktického školení „Vývoj aplikace pro malý řídicí systém Zelio
Logic“, vždy s maximálním počtem
10 posluchačů:
■
■
■
■
■
27. 3. 2012
25. 4. 2012
14. 6. 2012
20. 9. 2012
25. 10. 2012
Praha
Brno
Praha
Brno
Praha
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
33
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Štíhlý vývoj produktů přináší
výhody pro výrobu
Neutuchající
soustředění
na hodnotu pro
zákazníka zkracuje
dobu uvádění
produktů na trh.
Katherine Radeková
Whittier Consulting
34 • březen 2012
polečnost Playworld Systems
se vždy pyšnila svou schopností rozumět r ůznorodým
potřebám svých zákazníků.
V časech nedávné recese tato
schopnost firmy maximalizovat hodnotu
pro zákazníka umožnila společnosti prosperovat, zatímco ostatní firmy strádaly.
Společnost Playworld, rodinný podnik s 230
zaměstnanci a se sídlem v Lewisburgu (stát
Pennsylvania), vyrábí komerčně dostupné
vybavení dětských hřišť pro školy, novou
bytovou výstavbu a parky. Firemní objem
prodeje byl úzce spjat s úvěrovými trhy,
rozpočty škol a místních samospráv či
s novou bytovou výstavbou.
Avšak tato firma měla v záloze jistou tajnou obranu. V roce 2003 začala společnost
Playworld systematicky modernizovat své
provozy za účelem omezit plýtvání a optimalizovat procesy pomocí zásad štíhlé
výroby. V roce 2005 zkrátila dobu plnění
S
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
objednávek z 10 týdnů na 9 dnů a zvýšila
přesnost plnění objednávek z 85 % na 97 %.
V roce 2005 začala firma sklízet plody
tohoto úsilí: méně hotovosti vázané na skladové zásoby, celkově nižší výdaje, nižší náklady na nápravu chyb u objednávek zákazníků
a rychlejší reakce na změny poptávky zákazníků. Začala přesouvat zásady zeštíhlování
i do dalších oblastí podnikání.
Na podzim roku 2008 si firma stanovila
ambiciózní cíle dosáhnout obdobných zlepšení i v oblasti vývoje produktů:
■ zkrátit čas uvádění produktu na trh z 18
a více měsíců na méně než rok;
■ zajistit, aby všechny produkty splnily své
cenové cíle a data uvedení;
■ snížit zátěž závodu dodáním rychlého
prototypu, aby se splnily termíny pro vydání
katalogu.
Když naplno udeřily dopady recese, firma
začala oceňovat nejdůležitější přínosy tohoto
programu při jeho samoobnově: schopnost dodávat zákazníkům hodnotu flexibilně a rychle. Společnost Playworld
umí dělat věci, které její konkurenti prostě nedokážou.
Navzdory generálním škrtům o 20 %,
které silně zasáhly vývoj produktů, byla
firma schopna dodat více produktů –
a správných produktů – na trh na podzim roku 2009.
„Devadesát procent našich produktů
bylo v rozmezí 5 % od jejich cílové ceny
a na trh jsme uvedli o 50 % více produktů než v předchozích letech,“ uvedl
Brett Barrick, ředitel produktového
vývoje. „Navzdory 20% snížení výdajů na výzkum a vývoj jsme vypracovali o 200 % více nástrojů pro podporu
nových produktů. Bylo to, jako bychom
všechny tyto nástroje dostali zadarmo.“
Nutnost nového objevování
Přepracovaný proces vývoje nových
produktů společnosti Playworld také
přispívá k úspěchu firmy. V roce 2005
si ve společnosti Playworld Systems
uvědomili, že mají problém s převáděním nápadů na produkty za cenu,
kterou by byl zákazník ochoten zaplatit, a v časovém rámci, který by firmě
umožnil čelit konkurenčním výzvám.
Vyvinout novou jednotku pro stávající
firemní systémy dětských hřišť trvalo
18 až 24 měsíců. Nové systémy hřišť se
připravovaly ještě mnohem déle.
Proces rozhodování, které produkty
vyrábět, se opíral o „hezké obrázky“
– koncepční náčrtky, které průmysloví návrháři vytvořili pro ilustraci svých nápadů na nové produkty.
Ačkoli návrháři věděli dost o technických procesech a výrobě, aby mohli
posoudit, jak budou fungovat doplňky standardní řady, proces začal váznout vždy, když se pokoušeli navrhnout něco nového.
Cokoli víc než jen nejjednodušší
doplňky řady muselo procházet mnoha
předělávkami návrhu a opakovaným
rozhodováním, což vedlo k odkladům uvedení produktu z jednoho roku
na druhý. Nebylo vzácností, že produkt
uvedený v katalogu byl dostupný až
v pozdních měsících katalogového roku.
Některé nové produkty měly v prvních
měsících po uvedení problémy s kvali-
tou, a to z důvodu nedostatečného času na praktické testování.
Společnost Playworld
často zjišťovala, že výroba nových produktů byla
mnohem dražší, než
původně předpokládala, a že zákazníci nebyli ochotni kupovat nové
produkty za ceny, jež by
byly pro společnost ziskové. Vzhledem k již
uskutečněným investi- V roce 2005 si ve společnosti Playworld Systems uvědomili,
cím do nových nástrojů že mají problém s převáděním nápadů na produkty za cenu,
muselo prodejní a marke- kterou by byl zákazník ochoten zaplatit.
tingové oddělení společTento druh plýtvání není v hodnotonosti Playworld nacházet cesty, jak vyšší
vém toku vidět až do okamžiku, kdy
cenu zdůvodnit.
Výsledky úsilí, jež bylo věnováno jsou následky vážné, a to v případě neřívývoji nových produktů, byly zkla- zených opakovaných předělávek. I když
máním. Vynaložila se spousta práce může mapa hodnotového toku identifina dodání produktu, který nesplnil oče- kovat předělávky, které zpomalují vývoj
kávání, jež vzbuzovaly „hezké obráz- produktu, hlavní příčiny těchto předěky“, které viděli před mnoha měsíci, lávek nejsou zobrazeny ničím, co je
a trvalo dlouho, než zákazníci produkt zachyceno v mapě samotné. Co je tedy
zapotřebí? Především řešit příčiny, proč
přijali.
jsou vůbec předělávky nutné.
Štíhlý vývoj produktů
Vytvářet mapu hodnotového toku
Společnost Playworld se rozhodla u procesu produktového vývoje, který
zavést zásady zeštíhlování i do vývoje je příliš pomalý a příliš drahý, je jako
produktů. Byla vedena snahou zopa- mapovat tok výrobního procesu, když
kovat přínosy získané těmito zásadami stroji uniká olej a představuje riziko.
ve výrobě i v oblasti technického zajiš- Většina odborníků na štíhlou výrobu by
tění a navrhování. Když se o to společ- souhlasila s tím, že prioritou by měl být
nost Playworld pokoušela v roce 2007 nebezpečný unikající stroj. Tým by měl
poprvé, koncepce štíhlého produkto- využívat štíhlé metody řešení problévého vývoje byla stále nová a ne zcela mů pro trvalou opravu úniku a odstraprobádaná. Tak jako mnoho jiných, nit riziko dříve, než se bude pokoušet
i společnost Playworld se nejprve sna- přepracovávat celý proces.
Typická skupina produktového vývožila používat nástroje štíhlé výroby
(jako je mapování hodnotového toku) je má „unikající stroje“, kam se jen podíváte. Každá neproduktivní porada krade
u vývoje produktů.
Tyto metody nefungovaly. Přede- čas z vývojářské práce vytvářející hodvším většina plýtvání v oblasti produk- noty. Každé přepracované rozhodnutového vývoje je neviditelná – zůstá- tí ztěžuje lidem soustředění. Pokaždé,
vá skryta na pevných discích nebo když se má technik rozhodovat pod tlav mozcích přetížených projektantů. kem, aby to udělal správně, aniž by měl
Nejdůležitějším plýtváním u produk- dost času, aby to mohlo fungovat dobře,
tového vývoje je neschopnost dodat hodnota pro zákazníka trpí.
Když je snadnější vynalézat něco
produkt za cenu, která odráží skutečnou hodnotu pro zákazníka, neefek- znovu než použít to, co funguje, organitivní rozhodování způsobující zmat- zace přichází o příležitost věci usnadnit
ky a absence systémů pro pochopení partnerům v následných článcích řetěza zachycení znalostí získaných během ce, včetně konečného uživatele, což je
procesu vývoje produktu.
rodič houpající své dítě na houpačce.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
35
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Pokud jde o přenos znalostí, organizace se štíhlým produktovým vývojem se
nespoléhá na jednotlivce, místo toho vytvořené znalosti zachycuje a sdílí.
Cesty k nápravě všeho toho plýtvání
jsou zdánlivě nelogické: rozvíjejte více
alternativ, než můžete nakonec dodat,
nejdříve věnujte více času učení, abyste
později čas uspořili, zapojte technické
pracovníky do spolupráce se zákazníky, i když to vypadá, že na to nemají čas,
a čekejte s rozhodováním na ten poslední, ještě stále odpovědný okamžik. Jak
víme, že tato opatření fungují?
Současná situace
Komunita štíhlé výroby si uvědomuje, že vývoj produktu se významně liší
od výroby a vyžaduje použití jiného
souboru nástrojů, ačkoli zásady štíhlého
uvažování stále platí. Na rozdíl od většiny zaměstnanců organizace existují
u vývojářů produktů čtyři hodnotové
toky, které lze optimalizovat:
■ Tok hodnoty pro zákazníka: Jak
bude zákazník využívat produkt, aby
realizoval jeho očekávané přínosy?
Plýtvání v tomto hodnotovém toku
zahrnuje záležitosti, jako je nadměrná
doba montáže, špatné uživatelské rozhraní, které ztěžuje použití produktu,
údržba a opravy. Zákaznický hodnotový tok společnosti Playworld je složitý;
mnoho různých osob je zodpovědných
za doporučování produktu, konfiguraci
systému, platby za něj, za jeho instalaci
a používání. Tito zákazníci mají různorodé potřeby a konečný uživatel – dítě
lezoucí na průlezce nebo sjíždějící ze
skluzavky – nemá téměř žádnou roli
při klíčových rozhodnutích vedoucích
k návrhu a zakoupení nového systému.
■ Tok výrobní hodnoty: Hodnotový
tok nejpodobnější štíhlým organiza36 • březen 2012
cím. Ve společnosti Playworld je hlavní
závod ve stejné budově jako vše ostatní.
Po pěti letech existence lze tento hodnotový tok dobře vidět.
■ Hodnotový tok produktového návrhu a testování: Procesy sloužící k přeměně nápadu na produkt, který si může
zákazník koupit. Jde o proces, jejž se
pokoušely optimalizovat první aktivity zeštíhlování produktového vývoje.
Plýtváním jsou zde záležitosti, jako jsou
přehnané požadavky, přetížené zdroje,
neproduktivní porady, nadměrná dokumentace a vykazování zpráv o stavu
projektu.
■ Hodnotový tok tvorby znalostí:
Ve většině organizací je neviditelný a je
klíčem odemykajícím hlubší pochopení hlavních příčin zpožděných produktů, vad a nadměrných nákladů. Hodnotový tok tvorby znalostí je tokem, který
přetváří hrubé nápady ve zralé produktové znalosti využívané produktovými
vývojáři při řešení podrobností návrhu
produktu.
Ve většině organizací k tomuto toku
dochází „křížením“ mezi týmy – produktoví vývojáři si budují zkušenosti,
jež přebírají z jednoho projektu do druhého. Vybudované znalosti často pocházejí z jejich zkušeností s procházením bolestivými předělávkami návrhů
na zkušebních vzorcích.
V organizaci se štíhlým produktovým vývojem je hodnotový tok tvorby
znalostí souborem vzájemně provázaných učících cyklů, které se do značné
míry podobají cyklům plánovat/provést/
zkontrolovat/jednat, což uplatňuje ope-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
rátor pro permanentní nápravu unikajícího stroje.
Namísto budování znalostí pro zlepšení procesu budují tyto učící cykly znalosti, které tým potřebuje pro dodávání
dobrých produktů. Organizace se štíhlým produktovým vývojem se nespoléhá na to, že jednotlivci přenesou své
znalosti z týmu do týmu, ale místo toho
vytvořené znalosti zachycuje a sdílí.
Když se společnost Playworld podívala na tyto hodnotové toky, zjistila, že její
průmysloví návrháři již dobře rozumějí
potřebám zákazníků, ale že trpí další tři
hodnotové toky.
V důsledku toho nedokázali technici
přetavit své pochopení potřeb zákazníků do produktů, které by tyto požadavky za přiměřených nákladů splňovaly.
Nedokázali odhadnout, kolik by stálo
produkt vyrobit, až do doby, kdy byl
proces příliš daleko. Potřebovali lépe
porozumět nákladům spojeným s hodnotovým tokem výroby.
Hodnotový tok produktového návrhu
s testováním obsahoval mnoho cyklů
předělávek. Průmysloví návrháři opustili práci na produktech, jakmile byly
odeslány technikům. Existovaly určité
příležitosti provést pozdější změny, ale
bez řešení základních příčin hlavních
problémů. Tak jako u mnoha organizací, i ve společnosti Playworld byl hodnotový tok tvorby znalostí zcela závislý
na jednotlivcích. Spolupracovníci museli věnovat více času pochopení toho, co
nevěděli, a zařazení těchto informací
do celkového rámce.
Zkracování doby uvádění produktu
na trh
Vedení společnosti Playworld Systems se rozhodlo zaměřit se na slabiny
v pochopení hodnotového toku výroby a na její schopnost přijímat efektivní produktová rozhodnutí pro získání
maximální hodnoty pro zákazníka, což
by mělo dopad na hodnotový tok tvorby
znalostí a hodnotový tok produktového
návrhu a testování.
Zaprvé zavedlo vedení firmy proces definice produktu na listu A3,
který pomohl definovat každý nápad
na nový produkt se stále rostoucími
úrovněmi vytříbenosti, čímž se zachycovala historie klíčových rozhodnutí.
A3 jsou zprávy o rozměrech odpoví-
Společnost Playworld vyrábí komerčně
dostupné vybavení dětských hřišť pro
školy, novou bytovou výstavbu a parky.
dajících listu papíru o velikosti 27,9 ×
43,2 cm. Tato velikost nutí autora zprávy zaměřit se jen na ty nejzásadnější
informace a všechny údaje zprávy jsou
vidět najednou.
Kromě „hezkých obrázků“ produktů měl tým průmyslového návrhu
nyní prostor k dokumentování potřeb
zákazníků, prognóz obratu, potenciálních problémů s výrobou a neověřenou
technologií. Tato dokumentace udržovala potřeby zákazníků a cílovou cenu
viditelné.
Výsledné zprávy A3 produktové
definice pomáhaly dobrému rozhodování pomocí polí ve formuláři a pomocí požadovaných schválení. Šablona společnosti Playworld pro zprávu
A3 produktové definice vytvořila
podmínky pro včasný zásah ze strany klíčových funkčních oblastí, které
byly vyžadovány pro vývoj produktu. To pomohlo zajistit, aby odborníci na výrobu, techniku, marketing,
finance a průmyslové navrhování
dodali informace potřebné pro dobré
rozhodnutí.
Zadruhé vypracovala společnost
Playworld lepší způsoby prognózování produktových nákladů a následně zadala každý potenciální produkt
do modelu prognózy nákladů. Díky
tomuto procesu získal tým povědomí
o návratnosti investice do produktu
a vedení získalo lepší informace pro
rozhodování o konceptu produktu.
Společnost Playworld definovala více
produktů, než potřebovala. V hodnotovém toku tvorby znalostí rozvíjení více
alternativ stimuluje učení, dříve než se
s důvěrou rozhodne o realizaci určitého návrhu.
Znalosti získané v tomto procesu
nejsou ztraceny a koncepce produktů,
které se nedostanou do vývoje, mohou
být později zváženy znovu.
Produkty, jež projdou tímto procesem, byly důkladněji prověřeny a je
daleko větší pravděpodobnost, že jejich
vývoj bude probíhat bez rozsáhlých předělávek návrhu.
Tým využíval metody vizuálního
managementu pro zobrazení celého
•
•
•
•
portfolia produktů firmy. Celou jednu
stěnu proměnili ve „stěnu produktového plánování“, kde byl každý produkt
prezentován na zprávě A3.
Omezená plocha na stěně odpovídá
vývojářské kapacitě organizace, což
pomáhá bránit přetížení a zmatkům
ohledně toho, které produkty skupina
zvolila.
Protože ve firmě pracovali průmysloví návrháři, vizuální modely již byly
důležitou součástí komunikace ve společnosti Playworld, avšak díky zeštíhlovacím aktivitám začaly být všudypřítomné. Stěny vizuálního plánování
sledují kromě portfolia také technické
úkoly, rozvrhy a další závazky.
Příprava a tisk etiket přes chytrý telefon se systémem Android nebo tablet
Ostrý tisk odolných etiket, které nevyblednou, nepoškrábají se, neupadnou
Autokalibrace štítku podle vložené kazety se spotřebním materiálem
Obě ruce volné díky silnému magnetu pro uchycení tiskárny
Brady na výstavě AMPER 2012, pavilon V, č.155
ZDARMA vstupenky přes formulář na www.brady.cz
Brady Central and
Eastern Europe
Brady s.r.o.
Na pántoch 18
SK-83106 Bratislava
Tel: +421 2 3300 4800
Fax: +421 2 3300 4801
Email: [email protected]
* Akce platí od 20.3. do 23.4.2012. Podmínky na www.brady.cz
www.brady.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
37
Fotografii poskytla společnost Playworld Systems.
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Společnost Playworld chápe různorodé
potřeby zákazníků, kterým své produkty
dodává.
Výsledky
Společnost Playworld Systems již
neplýtvá návrhářskými zdroji na produkty, které by musela opustit. Dobré
nápady jsou důkladně přezkoumány
ve fázi, kdy je to levné a snadné, a realizují se jen tehdy, když se vyjasní jejich
přispění k hodnotě pro zákazníka.
Přínosy procesu zeštíhlování produktového vývoje zaměřeného na zákazníka jsou pro společnost Playworld
značné. V dobách recese a se zdroji ome-
zenými o 20 % dodali pracovníci firmy
více nových produktů, z nichž se 90 %
vešlo do rámce cílové ceny. Tyto produkty byly dodány včas a zaměstnanci
firmy se tak vyhnuli práci na poslední
chvíli, která byla bolestí vývoje katalogů v minulých letech.
Zákazníci, kteří tyto produkty vidí
na významných oborových veletrzích, si
mohou nové výrobky s důvěrou objednávat. Tyto produkty mají vše z inovativního provedení, kvality a bezpečnostních funkcí, které společnost Playworld
vždy přinášela, a to za cenu, která více
odpovídá jejich očekávání.
Je příliš brzy hodnotit, jaký dopad to
mělo na obrat a finanční výsledky společnosti Playworld Systems. Nicméně první signály jsou slibné. Produkty
této firmy si na veletrzích stály pozoruhodně dobře ve srovnání s produkty
konkurence.
Společnost Playworld zaznamenala
29% zvýšení poměru nových produktů
u katalogu pro rok 2011 oproti katalogu z roku 2010. Zároveň snížila počet
zpožděných projektů o 29 % a pouze 1 %
jejích nových produktů bylo zpožděno
o více než 60 dnů oproti plánovanému
datu uvedení. Nová uvedení produktů
společnosti Playworld pro rok 2011 byla
o 138 % vyšší než v roce 2008, což byl
poslední rok před zavedením metod štíhlého produktového vývoje.
k přehodnocení tradičních předpokladů
týkajících se výrobních a konstrukčních
metod systémů dětských hřišť. Firma
využila všechny dovednosti, které si
za poslední 2 roky osvojila, k tomu, aby:
■ rozvíjela více alternativ pro řešení
úkolů v oblasti optimalizace rychlosti
a nákladů;
■ vytvořila jednoduchou stěnu vizuálního plánování v rohu konferenční
místnosti pro sledování hlavních úkolů,
problémů, prošetřování a alternativ;
■ využila nové znalosti a analytické
metody ke snižování nákladů u svých
standardních produktových řad a nacházela cesty k úspoře nákladů u levné
řady;
■ zapojila každého již na počátku
cyklu vývoje, tj. projekci, výrobu, technické zajištění, finance a marketing, aby
pracovníci těchto oblastí mohli rychle
přijímat pevná rozhodnutí.
Zkušenosti projektového týmu
za poslední 2 roky jim přinesly neotřesitelnou důvěru v to, že tento úkol mohou
splnit. Firma dodala zcela nový systém,
od prvotního nápadu až po prodej produktu na trhu, za méně než 6 měsíců.
„Naším dalším úkolem je na základě těchto zkušeností vymanit se z ročního cyklu,“ uvedl Steve Malriat, CEO
společnosti. „To nám pomůže co nejlépe využívat kapacitu naší organizace a ještě citlivěji reagovat na potřeby
zákazníků.“
A co dál?
Bytová výstavba a rozpočty obcí jsou stále pod
velkým tlakem. Aby společnost Playworld těmto
zákazník ům pomohla
a aby otevřela nové trhy,
rozhodla se uplatnit vše,
co se naučila o zásadách
zeštíhlování, na levné řadě
produktů. Loni na podzim
představila soustředěný
program na vývoj nového systému dětského hřiště zcela od začátku, který
je o 40 % levnější než její
standardní produktové
řady s ekvivalentní hodnotou pro hraní dětí.
Tento cíl vedl pracovníky společnosti Playworld
Katherine Radeková je prezidentka
společnosti Whittier Consulting Group
a spoluzakladatelka platformy Lean
Product and Process Development
Exchange, neziskové organizace zaměřené na štíhlý vývoj produktů. Je autorka knihy „The Field Guide to Lean Product Development“ (Praktická příručka
štíhlého produktového vývoje), kterou
v roce 2012 vydá nakladatelství Productivity Press. Další informace o této
autorce naleznete na adrese: www.leantechnologydevelopment.com.
V dobách recese a se zdroji omezenými o 20 %
dodali pracovníci firmy více nových produktů, z nichž
se 90 % vešlo do rámce cílové ceny.
38 • březen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Přetištěno se svolením časopisu Target magazine (3. číslo, 2011), Association for Manufacturing Excellence
(AME). Sdružení AME je obsahový
partner časopisu Plant Engineering.
Ochranné systémy DAG-TS
v prostředí s nebezpečím
výbuchu
ČÁST 1.
právně instalované a udržované ochranné systémy
v provozech s nebezpečím
výbuchu mohou při mimořádné události zabránit rozsáhlým škodám na majetku a na zdraví. Výběr
vhodných armatur v běžném provozu
minimálně zatěžuje systém a zároveň
nesnižuje efektivitu výroby. Události
posledních let přinášejí zprávy, že tlak
na snižování výrobních a provozních
nákladů vede k necitlivým zásahům
v oblasti ochrany před výbuchem jak
u stávajících provozů, tak i u nově
budovaných provozů.
■ U stávajících instalací často chybí
pravidelný servis nebo je prováděn
nekvalifikovanými pracovníky.
■ V provozech se běžně setkáváme se zastaralými nebo poškozenými
armaturami, které pak riziko zahoření, rozšíření plamene a riziko výbuchu
spíše zvyšují.
■ Setkáváme se i s nově instalovanými armaturami, které nevyhovují
provozním požadavkům, ale ani platným předpisům a normám.
■ V praxi se občas setkáme i s opačnými extrémy. Některé provozy jsou
S
nabité ochrannými prvky a jejich cena
se blíží ceně technologie, kterou mají
chránit.
Všechny tyto zkušenosti většinou
vycházejí jen z nedostatku informací
o míře rizika v prostředí s možností
výbuchu v kombinaci s minimálními
znalostmi o použitých ochranných systémech. Přehnaná prevence i chybějící
opatření mohou vyjít dosti draho.
Pokud se v provozu vyskytuje pracoviště nebo objekt, kde se vyskytuje nebo může vyskytnout prostředí
s nebezpečím výbuchu, měl by mít
provozovatel vypracované podklady určující míru rizika s navrženými
opatřeními, a především vyškolené
pracovníky, kteří se v takovém prostředí pohybují nebo o něm rozhodují.
Uvádím jen několik základních dokumentací: Technologické postupy, Specifikace vnějších vlivů, Dokumentace o ochraně před výbuchem, Návody
k obsluze a jiné dle specifických provozů a platné legislativy.
Vyhodnocení rizika a navržení použití ochranných systémů,
tzn. jestli jich využít a v jaké míře, je
plně v kompetenci projekčních kan-
celáří, které mohou spolupracovat
s výrobci nebo externími specializovanými společnostmi k doporučení
optimálního řešení bezpečnostních
opatření.
Garance za samotné ochranné systémy, jednotlivé armatury a jejich funkčnost nese výrobce, který je povinen
deklarovat shodu dle příslušné legislativy, tzv. CE prohlášením o shodě.
(Na prohlášení o shodě musí být mimo
jiné uvedeno, že armatury pro Směsi
par nebo plynů se vzduchem jsou certifikovány dle ČSN EN ISO 16852 a že
armatury pro Prašná prostředí jsou dle
účelu použití certifikovány dle ČSN
EN 14373, ČSN EN 14797 nebo ČSN
EN 15089. Pro prašná prostředí se připravuje nová zkušební norma!)
Protiexplozní armatury pro nádrže a potrubní systémy
Seznamte se - s protiexplozními pojistkami
• vynikající propustnost a zhášecí schopnost
minimální tlakové ztráty
• mezinárodně uznávané certifikáty
IBExU, Freiberg, Německo
• unikátní konstrukce zhášecího elementu
údržba, čištění, náhrady
• velká škála materiálového provedení
uhlíková ocel, nerez 304, 316, hastelloy, titan
Naše armatury splňují vysoké nároky moderních
chemických provozů i ostatních průmyslových odvětví.
FTZU
ATEX Q
ISO 9001
94/9/ES
IBExU
DAG-TS, spol. s r.o.
Bosyně 11, Vysoká, PSČ 277 24
Email: [email protected]
tel:
+420 315 672 023
fax: +420 315 601 887
URL: www.dag-ts.cz
ŘÍZENÍ
ÚDRŽBA
PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ČSN
EN& ISO
16852
březen 2012
•
39
ÚDRŽBA & SPRÁVA
NAOBZORU
Chcete vědět, kde
vám utíkají peníze?
Zapište se na on-line
Energy University
a staňte se ceněným
odborníkem!
K dnešnímu dni prošlo
na celém světě „branami“
Energy University více než
90 000 registrovaných
uživatelů, kteří dohromady
absolvovali téměř 100 000
jednotlivých lekcí.
Informace, které se vyplatí
Aktuálně tvoří nabídku
75 produktově neutrálních –
a bezplatných – kurzů. Rozumně
řídit energie se totiž vyplatí všude – ve výrobních podnicích, datových centrech, komerčních budovách i domácnostech. O zkušenosti s využitím získaných poznatků v praxi se lze podělit v rámci
nově otevřené diskusní skupiny na LinkedIn.
Mezi nejoblíbenější kurzy patří:
• Energy Efficiency Fundamentals.
• Active Energy Efficiency Using Speed Control.
• Energy Audits.
• Indroduction to Lifting Basic.
• Measuring Data Center Electrical Efficiency.
Certifikace, která se počítá
Úspěšné absolvování každého kurzu je završeno získáním kreditů profesionálního vzdělávání. K partnerům Energy University
přitom patří řada renomovaných institucí – například USGBC,
IEEE FIRE nebo BOMI.
Soutěž o čtečku E-knih
Zapište se – bezplatně – na www.MyEnergyUniversity.com
do 30. 4. 2012, absolvujte alespoň 1 kurz a budete zařazeni
do soutěže o čtečku E-knih. Při registraci (Join) vyplňte v posledním kolonce („keycode“) soutěžní kód 15967P.
www.MyEnergyUniversity.com
METAL 2012
Již 21. ročník mezinárodní metalurgické a materiálové konference se uskuteční ve dnech 23. - 25. května 2012 v Brně.
METAL 2012 je tradičním setkáním metalurgů, materiálových
odborníků, inženýrů, manažerů a dalších pracovníků. Konference
je rozdělěna na plenární sekci, 6 symposií, posterovou sekce,
workshopy, prezentace firem a doprovodný program. Konference je jedinečnou příležitostí k získání informací o nejnovějších
poznatcích, můžete si vyměnit zkušenosti a názory s odborníky
z řady zemí Evropy, Ameriky a Asie a navázat s nimi kontakty.
www.tanger.cz
40 • březen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Garance výrobce může mít dvě podoby.
A) Výrobce garantuje parametry uvedené v katalogových
listech a je na objednateli, zda je dodrží při použití ve svém
provozu. Záruční doba platí dle přiloženého záručního listu,
technických podmínek a dále vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.
(o požární prevenci).
B) Výrobce garantuje parametry armatur dle přesných specifikací provozních podmínek, které mu byly předem dodány
ze strany objednatele.
DAG-TS, jako výrobní a vývojová společnost, splňuje vysoké standardy kvality a respektuje všechny evropské legislativní požadavky. Díky vysokému standardu a špičkové technologii jsme schopni upravovat armatury dle individuální potřeby
a poskytovat i individuální garance.
V dalším čísle vám přiblížíme klasifikaci Prostředí s nebezpečím výbuchu a doplníme informace o činnostech naší společnosti. Pokud byste nevydrželi, navštivte naše webové stránky nebo nás neváhejte kontaktovat.
Tým DAG-TS
Zatím jen krátce o jedné z technologií společnosti
DAG-TS. Naše společnost v současné době disponuje ucelenou řadou protiexlozních armatur DAG-A7 pro Směsi
plynů nebo par se vzduchem k zajištění bezpečného provozu zásobníků s hořlavými látkami a potrubních systémů, které jsou v provozu za atmosférických podmínek
do 1,1 Bar (respektive 1,2 Bar) při teplotách v rozmezí
–20 °C až +60 °C.
Vyšší tlaky, teploty a specifická média řešíme individuálně. Dosud jsme certifikovali koncové armatury s účinností do 250 °C pro výbuchovou třídu IIA a koncové armatury
pro dlouhodobé hoření pro výbuchovou třídu IIA.
Velkou předností je škála výchozích materiálů pro jednotlivá provedení. Uhlíková ocel, Nerezová ocel (304, 316L,
316 Ti, Hastelloy), Titanové slitiny.
Jak koncové, tak i potrubní armatury certifikujeme dle
platné normy ČSN EN ISO 16852 v německé zkušebně
IBExU Freiberg. Výsledkem jsou armatury s mezinárodně
uznávanými certifikáty, které potvrzují špičkovou kvalitu.
Michal Wolf
DAG-TS, spol. s r. o.
www.dag-ts.cz
MULTIMETRY
PRŮZKUM TRHU
Multimetry plní roli univerzálních nástrojů
také ve sféře průmyslu
Lukáš Smelík
šéfredaktor
Multimetry jsou jedním ze základních nástrojů v procesech spojených s údržbou. Jejich
popularita je určena hlavně všestranností, širokou škálou možností měření a malými
rozměry. Své místo v průmyslových provozech si nacházejí v řadě odvětví, a jaké jsou zde
nejaktuálnější trendy, jsme zjišťovali při našem posledním průzkumu trhu.
u lt i met r y jsou často
označovány za univerzální nástroje. I přesto,
že standardními veličinami spojenými s těmito přístroji je
proud, napětí a elektrický odpor, součastné přístroje umožňují měřit mnohem větší množství veličin – kapacitu, frekvenci, střídání impulzu,
teplotu, vodivost nebo indukčnost.
Moderní multimetry tak nabízejí řadu
užitečných funkcí. U digitálních multimetrů (DDM), které jsou v součas-
M
nosti rozšířenější než analogové, jež
menší funkcionalitou způsobují také
větší nepřesnost (například i chybu
při odčítání hodnot), naleznete např.
funkce pro uložení posledních naměřených hodnot, možnost automatického rozsahu nebo grafické zobrazení
hodnot ve formě sloupcového grafu.
Pokročilejší modely pak mohou pracovat také s počítačem přes USB.
Právě díky vysoké sofistikovanosti přístrojů přineslo zajímavé zjištění vyhodnocení otázky, která měla
Klíčové parametry při nákupu multimetrů
odhalit, jaké jsou klíčové parametry
při výběru multimetru. Není asi velkým překvapením, že ve sféře průmyslového uplatnění se ukázal jako
klíčový rozsah měření. Dr uhým
základním parametrem dobrého přístroje pak je pro respondenty funkční a čitelný displej. Rozlišení multimetru se udává v počtech „digitů“
(číslic). Tento způsob se praktikoval
do 70. let 20. století, kdy byl tento
údaj významným obchodním artiklem (větší displeje byly drahé, proto
Počet užívaných multimetrů
Faktory nejvíce ovlivňující nákup/výběr dodavatele
Typ užívaných multimetrů
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
41
MULTIMETRY
PRŮZKUM TRHU
mělo smysl nabízet přístroj s velkým
displejem za nízkou cenu). Obchodníci začali specifikovat rozlišení
na základě velikosti displeje. Dobrým signálem je pak bezesporu fakt,
že ihned v závěsu (i když by se slušela i vyšší příčka) se objevily požadavky na vyšší bezpečnost přístroje.
Užívání multimetrů
Z odpovědí vyplývá další skutečnost, která jistě není příliš překvapivá. Více než polovina respondentů
se vyslovila, že užívá nejčastěji produkty společnosti Fluke, což je způsobeno také tím, že tyto přístroje pře-
vládají v nabídce většiny dodavatelů
a internetových obchodů. Očividně
nejpoužívanější jsou dnes ruční multimetry, lze však sledovat postupné
rozšiřování stacionárních multimetrů, které již pro své aplikace užívá
téměř polovina účastníků průzkumu.
Podle mínění respondentů se přístroje tohoto typu užívají nejčastěji
v procesu diagnostiky poruch v elektrických systémech nebo při poruchách elektrických strojů a zařízení. Bez významu však není ani jejich
uplatnění při pravidelné diagnostice
strojů, kde právě výkyvy na elektrickém toku bývají prvním indikátorem,
Nejčastější důvod výměny multimetrů
že se strojem není něco v pořádku.
Některé modely jsou pak užitečné
také pro řízení kvality elektřiny.
Nákup multimetrů
Již v úvodu jsme odhalili, jak důležitá je funkcionalita přístrojů pro
samotný výběr vhodného zařízení. Nicméně u takto konkurenčních
přístrojů se při nákupu musí hledět
i na jiné faktory. Vzhledem k tomu,
že multimetry jistě nejsou produkty s nekonečnou životností, výrobci a dodavatelé musí stále více hledět na požadavky uživatelů. Ačkoli se
na první pohled nemusí zdát procento odpovědí, v nichž se respondenti ztotožňují s myšlenkou měnit při
dalším nákupu producenta, nikterak
významné, myslím, že pokud každý
čtvrtý není spokojen se svým přístrojem, možná by se měli výrobci zamyslet nad tím, jestli naplňují
všechny požadavky.
Pokud dojde k opotřebení přístroje,
což respondenti považují za nejčastější signál pro pořízení nového přístroje (dalšími je nedostatečná funkcionalita nebo nedostačující počet
přístrojů), je potřeba mít na paměti,
že zákazník u své dodávky očekává nejen adekvátní technické parametry, ale také vysokou životnost
a samozřejmě optimální cenu. Nemalou roli pak hrají také doplňkové služby, mezi něž respondenti řadí třeba
to, aby (včasná) dodávka obsahovala také kvalitní měřicí kabely, hroty
a pouzdra.
Úkony pro užití multimetrů nebo kleští
pro měření proudu
V případě nákupu nových přístrojů:
42 • březen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
MULTIMETRY
Multimetry DMG a elektroměry DME
ři přístupu k měřicím místům se lze běžně setkat se
třemi základními problémy. Přístupnost (vzdálenost),
obtížný vstup do rozvodny a množství
měřených míst. Ve facility managementu se mnozí setkali s problémem příliš
dlouho trvajících odečtů spotřeby energie z elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů. Multimetry a elektroměry řady DM
umožňují řešit všechny tyto problémy.
S výhodou lze využít tři úrovně měření a sběru dat.
P
Základní úrovní je koncové místo,
kde je nainstalován elektroměr, vodoměr nebo plynoměr se statickým výstupem. Druhou úrovní je multimetr, který
může mít zároveň funkci elektroměru
a který pomocí statických vstupů signalizuje hodnoty měřené v koncovém
místě např. vodoměrem, ukládá je anebo
s nimi jinak pracuje. Na této druhé úrov-
Obr. 1. Tři úrovně měření
ni může být instalována
i jednotka DMECD, která
pouze pracuje se statickými vstupy. Umožňuje však
připojení osmi, s rozšiřujícími moduly až čtrnácti jednotek se statickými
výstupy. Pro každou připojenou jednotku umožňuje samostatně nastavit
měřenou veličinu a převo- Obr. 2. Zapojení na vstupu menšího výrobního závodu
dový poměr mezi impulzy
a jednotkami měřené nebo v tomto pří- Příklad zapojení na vstupu menšího
padě čítané veličiny. Třetí úroveň tvoří výrobního závodu
software DMK SW, který poskytuje
Multimetr DMG300 s připojenými
možnost zobrazit stav všech přístrojů měřicími transformátory proudu měří
řady DM připojených k počítači (obr. odběr/dodávku/kvalitu elektrické ener1). Variantou propojení přístrojů séri- gie. Prostřednictvím digitálních vstuovou linkou s počítačem je nastave- pů na modulu EXM1001 snímá hodní jednoho z měřicích přístrojů (např. noty z vodoměru a plynoměru (obr. 2).
s portem USB) jako brány (gate) pro
Za použití paměťového modulu
komunikaci ostatních měřicích přístrojů EXM1030 ukládá data ve stanovených
s počítačem.
časových intervalech. Pomocí reléových výstupů na modulu EXM1001
Příklad zapojení v nákupním středisku
může ovládat např. dva kompenzačMěření spotřeby v jednotlivých ní stykače. A s podporou modulu
obchodech elektroměry DME, sdruže- EXM1013 je připojen k modemu (nebo
ní těchto elektroměrů jednotkami DME jiné moduly se sériovým portem, USB)
CD-ROM, v hlavním odběrném místě je pro dohled on-line vzdálené obsluhy
zapojen multimetr DMG800 a měřené http://www.lovatoelectric.cz.
hodnoty jsou zobrazeny pomocí DMK
Více informací naleznete na:
SW na počítači připojeném sériovým
www.LovatoElectric.cz
portem nebo po Ethernetu.
TOP PRODUKTY
ARSIQA uvádí na trh nový produkt
AROP START aneb jak ještě více
vyhovět zákazníkům
Pohled na český trh
Statistika ČR již několik let ukazuje nezvykle pomalý rozvoj trhu s IS.
Překvapivé je, že trendy a prognózy
nefungují pro malé, střední ani velké
firmy. Přesto lze další vývoj očekávat
– koncentraci trhu, nástup cloud computingu, využívání firemních sociálních sítí apod. Samozřejmě zde působí
současný evropský útlum, ale svou roli
jistě hrají také česká specifika. Lidé jsou
vzdělaní, skvěle informovaní, mají dobrou orientaci na trhu a schopnost rychle
a prakticky zhodnotit celkovou situaci.
Četné osobní diskuse naznačují možné
důvody.
Aktivita malých firem se převážně
soustředila na přežití krize. Investice
do IS opravdu není na pořadu dne –
nejsou peníze, systém by se nevyužil, jde o práci navíc (přijmout nového
zaměstnance nelze), bohatě postačí hlava a papír. Část z nich bohužel
opravdu skončila, ale občas se ozývá
mírný optimismus a některé firmy
rostou.
Střední firmy často používají starší,
levné SW (často krabice) bez efektivního propojení. To vyžaduje poměrně
pracné ruční přepisy dat a opět hlavu +
papír. Aktuálně slabé výsledky a malé
využití kapacity k investici nelákají.
Přesto část firem prochází restrukturalizací a aktivně bojuje.
Obr. 1
Ob
1: N
Naplánování
lá
á í nové
é výroby
ý b
44 • březen 2012
Velké firmy IS většinou používají, řízení výroby je ale často zastaralé
nebo zatím žádné. Nutné výrazné úspory nyní brání větším investicím, které si
modernizace větších provozů jistě vyžádá. Firmy - pobočky zahraničních společností – sice směřují k jednotnému IS
mateřské firmy (reporty, výsledky), ten
ale často požadavkům náročné výroby
nestačí. Investice mateřská firma opět
nepovolí, část českých poboček dokonce zaniká.
Je řešením vlastní vývoj?
Mnoho podniků šlo cestou vývoje
vlastního SW. Motivací je úspora značných částek díky využití potenciálu
vlastních odborníků. Zdůvodnění vypadá rozumně, protože vlastní SW nejlépe vyhovuje zavedenému režimu. Pár
let to opravdu funguje, ale firmy samy
potvrdily, že vlastní vývoj vede do slepé
uličky. Nové funkce a speciální úpravy
jsou stále náročnější a nepřehlednější,
integrace s ekonomikou, popř. dalšími aplikacemi je prakticky nereálná.
Těžiště problému je ale jinde. Potřeba
výrazného zlepšení produktivity a efektivity výroby vyžaduje nový přístup
– změnu systému. Ta samozřejmě
představuje zásadní a nákladnou přestavbu celé firmy. Proto zde ještě více
platí – jděte k odborníkům. Kvalitní
systém představuje obrovské náklady
na 5– 10 let vědeckého vývoje prováděného kvalifikovaným týmem expertů.
Perspektivní řešení
musí nejen respektovat teoretické principy, ale navržené procesy je nutné ověřit
a doladit v praktickém
provozu. Jde o velmi
d ob r o u i nve s t ici
s rychlou návratností, která zajistí nejen
efektivní provoz, ale
i konkurenční výho-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
du. Restrukturalizace firmy během
současné stagnace je více než vhodná.
Financování lze se seriózním partnerem
jistě dohodnout. Implementace kvalitních procesů řízení brzy zvýší efektivitu a produktivitu výroby, optimalizuje cash flow a umožní nový rychlý
start. Oceníte optimalizaci využívání
materiálu, energie i lidí, rychlý přístup
k dokumentaci a archivu změn, okamžitý přehled o stavu výroby a rozpracovanosti zakázek a navíc znáte
reálné dodací lhůty. Kvalitní podpora
usnadňuje další rozvoj a přináší nové
perspektivy.
Faktor krize ve světě IS
Úvahy o pořízení nového IS v období krize jsou různé. Pro jednoduchou
výrobu či nejistý byznys postačí i levný
SW, který lze v případě nespokojenosti
prostě odepsat. Pro seriózní podnikání však vyžadujeme špičkový produkt
za vyšší cenu. Přidanou hodnotu prostě musíme respektovat. Jak jsme si již
ale řekli, vývoj kvalitního IS vyžaduje
obrovskou investici peněz, času a sestavení týmu odborníků. Vyhlídka na min.
5 let čekání není moc „cool“, mnohem
rychlejší je investice do nového SW
s působivou grafikou a jednoduchým
ovládáním, které zvládá nadaný absolvent za pár měsíců. „Přidanou hodnotu“
ještě umocní profesionální marketing
či dravá reklama a skvělý produkt je
za rok na světě. Jednoduchost je sice
vítána, ale užitná hodnota jí často odpovídá. U laika je úspěch prakticky zaručen, firemní odborník má ale dobrou
šanci skutečnost posoudit a „pozlátko“
odhalit.
Na praktickou manipulaci s termíny upozorňují sami experti: „Metody
TOC, DBR a KANBAN nejsou plánováním výroby. Jejich smyslem ani
není vytvořit reálný plán výroby. Tyto
metody přebírají svou platnost tam, kde
selhaly původní snahy vytvořit plnohodnotný plán výroby.“ Dalším z řady
tvrzení je: „Nehleď zaujatě na objekt
řízení jako na celek, ale zaměř se
na jeho slabá místa. Buď je posílíš, nebo
ti nezbude nic jiného, než vše podřídit
jejich slabosti.“ S uvedenou praxí se
v mnoha podobách setkáváme denně,
protože dobře funguje a ve volné soutěži samozřejmě vítězí „nejvýhodněj-
ší nabídka“. Této situaci dnes bohužel
nahrává prakticky nulová vazba investorů a držitelů akcií na „své podniky“.
Obratné triky na burze a mediální manipulace „iluzionistů“ tak dnes často fungují jako počítačové hry. Reálná hodnota
„ratingu“ virtuálních „figur“ v šachových partiích již anonymní „hráče“ ani
nezajímá. Rozhoduje lepší strategie
a „skóre“. Teprve konfrontace s realitou
pak může způsobit šok – krizi. Konečný
účet totiž zaplatí celé státy, regiony, ale
především samotní lidé.
Obdivuji výstižnou definici krize
Tomáše Bati (1932): „Krize je jiné
jméno pro mravní bídu. To je příčina, hospodářský úpadek je následek.
Je mnoho lidí, kteří se domnívají, že
hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.
Nepotřebujeme žádných geniálních
obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty
za nic… je třeba překonat krizi důvěry.
Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit
jen mravním hlediskem a osobním
příkladem.“
Strategie ARSIQA
Společnost ARSIQA jde při vývoji
profesionálního produktu cestou poctivého vývoje a věří, že se kvalita v odborné praxi prosadí. Vychází z faktu, že
u IS výrobních podniků tvoří výroba
až 80 %! To je důvodem, proč se systémy AROP cíleně specializují na všechny procesy na výrobní ose a důsledně sledují celý hmotný tok. AROP je
český produkt stálého autorského týmu
ARSIQA, který 20 let systém rozvíjí
a optimalizuje, dnes již ve 3. generaci.
Jeho kvalitní a experty uznávané řešení procesů úspěšně konkuruje špičkovým produktům s výrazně vyšší cenou.
Systémy AROP jsou datově nezávislé
na serveru (aktuálně využívají servery MS SQL, ORACLE a INFORMIX),
a proto je lze integrovat s různými IS
klienta. Realizace dodávky systému probíhá minimálně dvěma cestami.
První je systémová integrace stávající ekonomiky, popř. navázání dalších
aplikací klienta. Pokud rutinní procesy
(účetnictví, mzdy, docházka atd.) zatím
vyhovují, je jejich zachování pro klienta výhodné. Jde nejen o menší narušení
provozu podniku, ale hlavně o podstatně nižší cenu. U výrobních podniků je
pak systém AROP klíčový a ARSIQA se
stává systémovým integrátorem, který
garantuje efektivní sdílení společných
dat a zajišťuje vzájemnou komunikaci.
Druhou možností je dodávka kompletního ERP systému. Při jednání o řešení
výroby klienti sami poukazují na praktické limity stávajících (často krabicových) SW a vítají možnost volby vhodné ekonomiky. Považujeme to za jasnou
konkurenční výhodu. Zákazník již často
má svůj názor. Důvodem bývá osobní
pozitivní zkušenost, shodná ekonomika majetkově příbuzného nebo strategického partnera. Integrace nejrozšířenějších ekonomik a CRM (HELIOS
ORANGE, BYZNYS…) je již hotova
a úspěšně provozována. Společná data
na serveru uživatelé spravují podle přidělených přístupových práv.
AROP START – požadavek trhu
Na základě diskusí a požadavků
našich partnerů, kteří zatím nevyužijí sledování a řízení složitých operací, ale prognózují budoucí rozvoj své
firmy a vítají možnost pozdějšího přechodu na plný systém, přichází ARSIQA
s novým produktem AROP START. Jde
o koncentrovaný a zjednodušený systém modifikovaný pro menší provozy.
Stávající výrobní systémy převážně
pokrývají velké a složité provozy, nebo
naopak jednoduchou, téměř manufakturní výrobu. Je zde samozřejmě otázka ceny a rovněž složitosti zavádění
do procesu. Pokud podnikatel pořídí
levný a jednoduchý systém, je postaven
před otázku, jaký nový, mocnější systém
pořídit za dva roky, když se bude dařit
výrobě a jednoduchý systém již nebude stačit. Pokud počítá s rozvojem své
firmy (což je principem podnikání), pak
by už dnes měl koupit drahý a složitý
systém, na který však nemá prostředky
ani personální kapacity. ARSIQA proto
nabízí AROP START, který lze pořídit
za nízké pořizovací náklady při snadné
implementaci. Velkou výhodou je možnost upgradu na komplexní AROP, který
pak poroste podle požadavků a potřeb
podniku.
Základní charakteristiky AROP
START jsou jednodenní instalace
na HW klienta, 1 licence – přístup 5 uživatelů, zjednodušené ovládání, zachování unikátních funkcí, nízká cena
základního balíčku, servis a podpora
autorského vývojového týmu a prakticky neomezené možnosti úprav na míru,
možnost upgradu na plný systém AROP.
Stručný popis produktu AROP START
Maximálně zjednodušené funkce pro
nejčastěji prováděné činnosti:
■ TPV – snadná definice nových
vyráběných a nakupovaných položek,
počet údajů nutných pro popis položek
je minimalizován; vlastní karta položky,
technologický postup a kusovník jsou
umístěny na jednom společném panelu,
snadné vytváření nově vyráběné položky kopírováním již ze zavedených vyráběných položek.
■ Plánování výroby – výrazně zjednodušené vytváření a změny výrobní
náplně – jednoduchá správa seznamu
finálních výrobků s údajem o jejich
množství a s požadovaným termínem
dokončení; stiskem jednoho tlačítka je
provedeno kompletní naplánování výroby, stiskem druhého tlačítka jsou vytvořeny výrobní podklady a stiskem třetího tlačítka je zobrazen panel pro návrh
sestavení objednávek materiálů.
■ Hlášení odvodu hotové výroby
lze provést jednoduše výběrem výrobního úkolu z panelu dílenského plánu
a potvrzením odváděného množství,
hlášení odvodu výroby potvrdit – vše
potřebné, včetně automatického záznamu spotřeb surovin ze skladu, je provedeno na pozadí; lze provést hlášení
odvodu celé výrobní dávky výrobku
najednou.
■ MTZ – snadná správa struktury
skladů, zrychlené objednávkové řízení.
Množství funkcí celého systému je
definováno tak, aby se co nejvíce zjednodušila orientace v systému, zároveň
jsou ale funkce vybrány tak, aby pokrývaly všechny potřeby malého výrobního podniku.
Ing. Michal Hudeček
tel.: +420602367117
[email protected]
www.arsiqa.cz.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
45
TOP PRODUKTY
OMC 8000 – PLC s širokou podporou
měřicích funkcí
polečnost ORBIT MERRET,
s. r. o., vyvíjí a dodává měřicí
přístroje pro průmysl již více
než 20 let. Naši společnost zastupuje
řada partnerů v zahraničí, například
pro Slovenskou republiku je to společnost TECHREG, s. r. o. Abychom
svým zákazníkům mohli nabízet výrobky, které odpovídají jejich konkrétním
potřebám, naši vývojoví inženýři neustále sledují trendy průmyslového měření a automatizace. Jsme pochopitelně
připraveni vyhovět také požadavkům
zákazníků. Například záruka na naše
přístroje je 5 let, k dispozici jsou i vícejazyčné návody k přístrojům a další
vymoženosti.
V současné době je stále patrnější
rozšiřování kdysi logických automatů
o měřicí funkce. Proto jsme se rozhodli
obohatit námi vyráběné měřicí přístroje
o funkce logického řízení. Tak vznikla
řada OMC 8000 – PLC určené pro řízení úloh s měřením i bez něj. Jako partnera pro zajištění softwarového vybavení
jsme zvolili renomovanou firmu KW
software. Součástí řešení je i vizualizace procesů řízených těmito automaty.
PLC OMC 8000 je tvořen hlavním
modulem, k němuž lze připojovat rozšiřující moduly. Ty mohou být umístěny
v těsné blízkosti. Mezi nejvzdálenějšími moduly však může být vzdálenost až 40 m. Hlavní modul může být
napájen 230 V nebo 24 V. Obsahuje tři
digitální vstupy, které reagují na úroveň napájecího napětí. Dále obsahuje
šest univerzálních vstupů, jež jsou izolovány od vstupů a výstupů napájení.
Tyto vstupy umožňují připojení následujících signálů:
– impulzní do 30 V
– impulzní – kontakt, NPN otevřený kolektor
– analogový napěťový do 30 V
– analogový proudový do 20 mA
– analogový Pt1000, Ni1000, Pt100
(pouze dva vstupy)
Univerzální vstupy mohou být též
zapojeny jako dva plné kvadraturní
vstupy pro inkrementální snímače – dva
pulzní signály posunuté o 90° elektric-
S
46 • březen 2012
kých + nulovací impulz. Jeden pár může
být použit jako RS485 pro komunikaci s dalšími zařízeními, jako je například numerický nebo textový displej,
jednoduchý operátorský panel a podobně. Výstupem je pět relé, form A, 250
V/10 A nebo pět otevřených kolektorů
NPN, 30 V/0,3 A. OMC 8000 je vybaven rozhraním ETHERNET 100Base
pro komunikaci v síti. Přes toto rozhraní může být PLC propojen s dalšími PLC, s operátorskými panely HMI
nebo s nadřazenými systémy, například
SCADA. OMC 8000 může pracovat
i jako datalogger. Pro ukládání dat slouží microSD karta.
Hlavní moduly řady OMC 8000
mohou být propojeny do sítě PLC sdílejících data. Pro komunikaci mezi sebou
mohou využívat např. OPC server běžící na nezávislém počítači, ke kterému
pak mohou být připojeny i další systémy. Tam, kde není žádoucí přítomnost
dalšího stroje a náročná TCP/IP komunikace, je možné síť OMC 8000 propojit linkou RS485. Speciální driver pak
zajistí aktualizaci dat ve sdílené paměti.
Řada OMC 8000 může být rozšiřována přídavnými moduly. K jednomu řídicímu modulu může být připojeno až 31
rozšiřujících modulů. Se vzrůstajícím
počtem modulů je však třeba počítat
i se vzrůstajícími nároky na komunikaci
s nimi. Přídavné moduly jsou vyráběny
ve dvou šířkách – 36 mm s maximálním
počtem svorek 18 a 72 mm s maximálním počtem svorek 39. Moduly jsou
napájeny buď po mezimodulové lince,
nebo vlastním napájecím zdrojem.
Moduly s šířkou 36 mm jsou tyto:
– univerzální analogový výstup,
napětí do ±10 V, proud do 20 mA
– 8 univerzálních analogových/digitálních vstupů
– 6 vstupů pro odporové teploměry
– 6 vstupů pro termočlánky
– 4 vstupy pro lineární potenciometr
– 2 přesné analogové vstupy
– jednofázový wattmetr
– 15 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
– 6 otevřených kolektorů
– modul pro řízení krokového motoru
– komunikační modul s 2 × RS-232
/ RS-485 + 1 CAN
– komunikační GSM modul
– 5W napájecí zdroj pro napájení
modulů po intermodulové lince
Moduly s šířkou 72 mm jsou tyto:
– 8 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V + 10 relé, form A, 250
V/10 A nebo 10 otevřených kolektorů
NPN, 30 V/0.3 A
– 8 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V + 2 přesné analogové vstupy + 5 relé, form A, 250 V/10
A nebo 10 otevřených kolektorů NPN,
30 V/0.3 A nebo 2 univerzální analogové výstupy
– 8 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V + 2 přesné vstupy pro
tenzometry + 5 relé, form A, 250 V/10
A nebo 10 otevřených kolektorů NPN,
30 V/0.3 A nebo 2 univerzální analogové výstupy
– 2 univerzální analogové výstupy,
napětí do ±10 V, proud do 20 mA
– 2 univerzální analogové vstupy,
stejné jako mají přístroje OM 402 nebo
OMU 408 (DC, PM, Pt, Ni, Cu, Ohm,
TC, DU)
– 36 digitálních vstupů 230 V nebo
24 V
– třífázový wattmetr – analyzátor sítě
– 30W napájecí zdroj, 24 V/1 A +
5W napájení modulů po intermodulové lince
Moduly produktové řady OMC
8000 budou uvolňovány v průběhu
roku 2012.
www.orbit.merret.cz
Tisk kvalitních štítků z mobilu
„BMP 51 a 53 jsou první tiskárny, které jsou vybaveny připojením
Bluetooth® k naší nové bezplatné aplikaci Brady Mobile pro systém Android.
Aplikace Brady Mobile umožňuje
vytvářet etikety přímo v terénu pomocí
chytrého telefonu se systémem Android,
aniž by bylo nutno nosit notebook či
jiné zařízení,“ vysvětluje Gino Van
der Ven, produktový manažer Brady
EMEA. Aplikace Brady Mobile byla
speciálně navržena pro snadnou tvorbu předloh etiket. Mimo jiné obsahuje
funkci čárového kódování a celou škálu
symbolů a piktogramů.
Další novou funkcí je snadno vyměnitelná kazeta s etiketovacím materiálem i barvicí páskou. Technologie
„smart cell“ umožňuje tiskárně automaticky nastavit formát etikety, který přesně odpovídá vložené kazetě. Navíc obě
tiskárny etiket disponují vestavěným
dělicím nožem, vysokorychlostním
echnologie Bluetooth® umožňuje vytvářet, upravovat a tisknout
etikety pomocí chytrého telefonu
se systémem Android.
Společnost Brady Corporation
uvedla na evropský trh tiskárny etiket BMP™51 a BMP™53. Jsou to
její první tiskárny, které mají síťovou kartu Bluetooth®. Umožňují tak
vytvářet etikety na chytrém telefonu
se systémem Android, a to v aplikaci Brady Mobile, a pak je vytisknout
prostřednictvím bezdrátového Wi-Fi
připojení.
T i s k á r n y e t i k e t B M P ™ 51
a BMP™53 jsou konstruovány pro
efektivní a okamžitý tisk etiket. Tyto
dvě tiskárny etiket se liší pouze v tom,
že tiskárna BMP™51 má LCD displej
a klávesnici QWERTY, které umožňují i tradiční způsob vytváření etiket
a zadávání hodnot přes klávesnici přenosné tiskárny.
T
tiskem a USB pro tvorbu etiket na PC
pomocí softwaru Brady LabelMark™.
Zařízení lze napájet bateriemi AA, síťovým zdrojem nebo vyměnitelnou baterií Li-Ion.
Tiskárny BMP51/53 stejně jako další
zařízení si můžete vyzkoušet na stánku
Brady na výstavě AMPER 2012, v pavilonu V brněnského Výstaviště (č. 155).
Vstupenky na výstavu AMPER získáte ZDARMA na www.brady.cz.
Z A D A V AT E L É reklamy
název společnosti
strana
www stránky
telefon
ABF, a.s.
21
www.electroncz.cz, www.for-industry.cz
+420 225 291 136
Arsiqa system s.r.o.
44, 45
www.arsiqa.cz
+420 603 284 887
Blue Panther s.r.o.
14, 15, 20, 21
www.blue-panther.cz
+420 241 762 724
Brady s.r.o.
37, 47
www.bradyeurope.com
+421 2 3300 4862
CMMS, s. r. o.
2. str. obálky
www.cmms.cz
+420 251 812 449
DAG-TS, spol. s r.o.
39, 40
www.dag-ts.cz
+420 315 672 023
Distrelec Gesellschaft m.b.H
31
www.distrelec.cz
+420 800 14 25 25
Henkel ČR spol. s r.o.
19
www.loctite.cz
+420 220 101 406
LOVATO spol. s r.o.
43
www.lovato.cz
+420 603 417 178
Norgren
5
www.norgren.cz
+420 721 370 639
ORBIT MERRET, spol. s r.o.
46
www.orbit.merret.cz
+420 281 040 221
Papouch, s. r. o.
27
www.papouch.com
+420 267 314 267
Schneider Electric CZ, s. r. o.
32, 33
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
SolidWorks Deutschland GmbH
4. st. obálky
www.solidworks.cz
+420 543 212 754
Terinvest, spol. s r. o.
33
www.amper.cz
+420 221 992 126
ZAT a.s.
3. str. obálky
www.zat.cz
+420 318 652 111
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
březen 2012
•
47
ZAOSTŘENO
Jsou čeští OEM dostatečně zelení?
Vladimír Janypka
Schneider Electric
ý r a z OE M (O r ig i n a l
Equipment Manufacturer)
se do českého jazyka volně
překládá jako „výrobce strojů a strojního zařízení“. Tato
interpretace je ovšem neúplná, protože stejným způsobem můžeme nahlížet na výrobu automobilů, popř. jiného
průmyslového zboží, kde daný výrobce užívá standardní průmyslové komponenty jiných výrobců. K odpovědi
na položenou otázku se podržme výše
uvedeného volného překladu, pracujme
s ním však ve vztahu k širšímu významu anglického akronymu.
Producenti automobilového průmyslu
se předhánějí v tom, kdo dodá – od technologického pokroku ve vývoji spalovacích i vznětových motorů přes použití
hybridních pohonů až po e-mobilitu –
na trh „zelenější“ automobil. Své výrobní závody certifikují dle světově uznávaných standardů, např. LEED. Rovněž
výrobci „bílého“ zboží hlasitě lákají spotřebitele na energeticky efektivní provoz spotřebičů značených A+. Ze srov-
V
nání s těmito aktivitami by současný
„výrobce strojů a strojního zařízení“
věru nevyšel nejlépe.
Pokud mohu soudit z dění na trhu
v posledních pěti letech, nebylo „zelené“
chování pro většinu z „výrobců strojů
a strojního zařízení“ prioritou. Z pohledu českého trhu to kupodivu nezpůsobila
ani tak ekonomická krize v letech 20082009 jako fakt, že poptávka zákazníků
akcentovala jiné priority.
Při jednání s potenciálními zákazníky, řekněme například z oblasti obráběcích strojů, stále zůstávají rozhodujícími
faktory (samozřejmě kromě ceny) parametry, jako jsou řezná rychlost, max.
rozměry obrobku, produktivita, geometrická přesnost apod. A já se nedomnívám, že by od nich bylo v budoucnosti odhlédnuto. Na druhou stranu jsem
si jist, že je záhy doplní údaje nové.
V dnešním tvrdém konkurenčním boji
se i zde stane energetická efektivita
velmi rychle používaným obchodním
argumentem. Výrobci začnou své stroje
a strojní zařízení označovat „energetickými štítky“, např. známými A+, AA,
A1 atd. Budou přitom vycházet z jednoduché logiky. Chce-li potenciální
zákazník, tj. uživatel stroje nebo stroj-
Zaost řen o...
NA AKTIVNÍHO ČTENÁŘE
Vzhledem k tomu, že je nám naprosto jasné, jací odborníci se skrývají na konci řetězce „vydavatelství-čtenář“, rozhodli jsme se vyhradit si také prostor právě pro vás. Také vy máte jedinečnou
možnost vyjádřit svůj názor na jakýkoliv problém z oblasti řízení a údržby, či třeba automatizace.
Pokud se tedy domníváte, že máte co říct, neostýchejte se ukázat, co ve vás dřímá. V každém
čísle otiskneme vždy nejlepší a nejaktuálnější výpověď jednoho z vás. Avšak všechny kvalitní názory
se objeví na našich internetových stránkách, takže vaše snaha v žádném případě nepřijde vniveč.
Ovšem není kvalitního názoru bez nutnosti následné polemiky. Na internetových stránkách časopisu www.udrzbapodniku.cz se objeví diskusní fórum, kde budete moci vyjádřit autorovi podporu
jeho stanovisek nebo naopak horoucně protestovat vhodnými argumenty.
Pevně věříme, že vás možnost prezentace letitých zkušeností v našem časopise zaujme a zahltíte
naši e-mailovou schránku natolik, že si již nebudeme muset lámat hlavu při volbě kvalitní četby
pro případná jarní deštivá odpoledne.
Adresa pro zaslání příspěvků:
[email protected]
48 • březen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
V brzké době se dočkáme
legislativního rámce, který
bude oblast energetické
náročnosti a z ní plynoucí
zatřídění do příslušných kategorií konkrétním způsobem
upravovat právě pro „výrobce
strojů a strojního zařízení“.
ního zařízení, prezentovat své výrobní
provozy jako k životnímu prostředí šetrné a uhlíkovou stopu (emise C02) redukující, musí být energeticky efektivní
především jeho strojový park. V souladu s tím pak bude klást požadavky
na jeho výrobce – zejména v oblasti
měření a integrace do MES, ale například i konstrukčního řešení pohonných
jednotek nebo užití pohonů s vysokou
účinností.
V brzké době se dočkáme legislativního rámce, který bude oblast energetické náročnosti a z ní plynoucí zatřídění do příslušných kategorií konkrétním
způsobem upravovat právě pro „výrobce
strojů a strojního zařízení“. Na jeho přípravě – a na souladu s legislativou EU –
již nyní spolupracují jak významní čeští
výrobci, tak přední technické univerzity.
Společnost Schneider Electric je
i v České republice obchodním partnerem celé řady OEM. Zároveň si otázku řešení udržitelného rozvoje vytkla
jako prioritu a přizpůsobuje jí skladbu
svých řešení, výrobků a služeb.
Jsou OEM dostatečně zelení? Nejsou,
ale blýská se na lepší časy.
Vladimír Janypka působí ve společnosti Schneider Electric jako obchodní ředitel pro oblast průmyslové
automatizace.
Více o aktuláních trendech v oblasti OEM naleznete v březnovém vydání
časopisu Control Engineering Česko.
Zralá firma
s mladou tváří
www.zat.cz
Řízení a údržba průmyslového podniku 2012 SolidWorks je registrovaná ochranná známka společnosti Dassault Systèmes. © 2010 Dassault Systèmes. Všechna práva vyhrazena.
Náklady na vývoj
sníženy o 20%
Bezpečná, komplexní
ní správaa
dat zkrátila dobu potřebnou
ebno
k uvedení na trh o 20%
Náklady na odpad a
přepracování
nutná přepr
sníženy
nnyy o 50%
PRACUJTE EFEKTIVNĒJI
®
DÍKY SOLIDWORKSU
VEZMĚTE SI PŘÍKLAD Z TÝMU ABCO AUTOMATION.
Vsadili na řešení SolidWorks Enterprise PDM, aby zabezpečili správu dat, zkrátili
návrhové cykly a zefektivnili vývojový proces podobně, jako jsou efektivní jejich balicí
systémy. Byl to chytrý tah.
Můžete těžit ze stejných výhod. Získejte vše, co potřebujete pro navrhování, simulace,
komunikaci a řízení Vašich nápadů – budete schopni zkrátit návrhové cykly, snížit
náklady a posílit inovace. Přesvědčte se sami u případových studií týmu ABCO a dalších
zákazníků na www.solidworks.cz.

Podobné dokumenty