Libverdský pramen č. 3

Komentáře

Transkript

Libverdský pramen č. 3
LIBVERDSKÝ
LIEBWERDA QUELLE
PRAMEN
ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
Měsíčník pro klienty společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Monats-Magazin für Gäste von BAD
LIEBWERDA, A.G. | Miesięcznik dla klientów uzdrowiska LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
ČERVENEC
JULI
LIPIEC
2009
ROČNÍK I.
ČÍSLO: 3
Libverdské prameny
byly posvěceny
Liebwerdas Quelle wurde
eingeweiht
Źródło Libwerdzkie zostało
poświęcone
V neděli 30. května byly slavnostně
posvěceny libverdské léčebné minerální
prameny a léčebné domy.
Libverdské kyselce byly požehnány
blahodárné léčivé účinky na další léta,
zaručující spokojenost a hlavně zdraví
lázeňských hostů a klientů.
Libverdské Boží vodě požehnal farář
Jacek z basiliky v Hejnicích.
Vysvěcením pramenů byla vedením
společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
společně se starostou obce Lázně
Libverda oficiálně zahájena hlavní
lázeňská sezóna, s pořadovým číslem
628. Při zahájení lázeňské sezóny
samozřejmě nechyběl již tradiční
lázeňský
jarmark
se
zajímavou
nabídkou nejrozmanitějších výrobků a
zboží, občerstvení a kulturní program,
který zajistila ZUŠ Nové Město pod
Smrkem a ZUŠ Jablonec nad Nisou.
Přejeme
vám
mnoho
zdraví
s libverdskou kyselkou a Libverdským
pramenem.
Am Samstag, den 30. Mai wurden
Liebwerdas
Heilwasserquelle
und
Kurhäuser festlich eingeweiht.
Es wurden dem Mineralwasser die
Heilwirkungen für die nächsten Jahre
gewünscht, die unseren Kurgästen
Zufriedenheit
und
hauptsächlich
Gesundheit sicherstellen sollen. Die
Quelle hat der Pater Jacek aus der
Basilika in Hejnice geweiht.
Mit der Einweihung wurde durch die
Gesellschaft BAD LIEBWERDA, a.s. zusammen mit dem Bürgermeister der
Gemeinde Bad Liebwerda, offiziell die
628. Hauptsaison in Bad Liebwerda
eröffnet.
Zusammen mit der Eröffnung der
Hauptsaison in Bad Liebwerda hat
traditioneller
Jahrmarkt
mit
interessanten Angeboten stattgefunden.
Ein eindruckvolles Kulturprogramm
haben GKSCH Neustadt und GKSCH
Gablonz vorbereitet.
W sobotę 30 maja zostało poświęcone
żródło libwerdzkie przez miejscowego
księdza Jacka. Poświęcone zostały
również domy uzdrowiskowe.
Wodzie
libwerdzkiej
życzyliśmy
dalszych działań leczniczych, ale
przede wszystkim zdrowych gości
uzdrowiskowych.
W
ten
sposób
dyrekcja uzdrowiska oraz starosta
gminy Libwerda otworzyli 628 sezon
uzdrowiskowy. W trakcie święcenia
żródła z wodą mineralna odbył się
oczywiście tradycyjny jarmark. Szkoła
podstawowa z Nového Města pod
Smrkem oraz z Jablonca nad Nisou
przygotowała interesujący program
kulturalny.
Życzymy dużo zdrowia z libwerdską
wodą mineralną.
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit mit
Mineralwasser und Liebwerda Quelle.
OBNOVA
LÁZEŇSKÉ
KOLONÁDY
ERNEUERUNG
DER KOLONNADE
REKONSTRUKCJA
CENTRUM
UZDROWISKA
Pokračování
našeho
seriálu
o
rekonstrukci
lázeňské
kolonády
v Lázních Libverda vám přineseme po
letních
prázdninách
v našem
lázeňském časopise.
Přejeme spokojené chvíle
s Libverdským pramenem.
Die weiteren Folgen der Erneuerung der
Kolonnade in Bad Liebwerda werden
nach den Sommerferien vorgestellt.
Dalsze losy rekonstrukcji centrum
uzdrowiska przygotowujemy po
wakacyjnych numerach Źródła
libwerdskiego.
Wir wünschen Ihnen gute Zeiten mit
Liebwerda Quelle.
Życzymy przyjemnego czytania
czasopisma.
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
1
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
PŘEDSTAVUJEME
Zákaznický
servis
WIR STELLEN VOR
Kundenservice
PRZEDSTAWIAMY
Serwis
klienta
Kundenservice von BAD LIEBWERDA,
A.G. bietet folgende Dienste an:
Informationen;
Kulturprogramm;
Konzerte; Tanzabende; Ausflüge in die
Umgebung und auf die interessante
Orte der Tschechischen Republik;
Eintrittskarten
für
kulturelle
und
gesellschaftliche
Veranstaltungen;
Informationen über Bad Liebwerda,
über
Hotelaufenthalte,
über
Heilungsaufenthalte
und
über
Heilungsbehandlungen; es sichert die
Zákaznický servis společnosti LÁZNĚ
LIBVERDA, a.s. zajišťuje pro hosty tyto
služby:
informační služby, kulturní program,
koncerty, taneční večery, výlety po okolí
i po
zajímavých
místech
České
republiky,
vstupenky
na
kulturní
a společenské
akce,
poskytuje
informace
o lázních,
léčebných
pobytech,
hotelovém
ubytování
a léčebných procedurách,
zajišťuje
prohlídku
lázní,
služby
Besichtigung des Kurortes; Ausleihung
der Bücher in unserer Bibliothek;
Kinderbewachung; Vermittelung der
Wagenvermietung; Transfer; es bietet
out-door Aktivitäten und viele andere
Dienste an.
knihovny, hlídání dětí, zprostředkování
pronájmu
aut,
transfery,
nabízí
indoorové a outdoorové aktivity a
mnoho dalších služeb.
Pro bližší informace se prosím
obraťte na:
Zákaznický servis
Michala Švorcová
Hotel Nový Dům
Tel.:482 368 222, 400
[email protected]
2
Serwis klienta w uzdrowisku LÁZNĚ
LIBVERDA, a.s. oferuje następujące
usługi:
usługi
informacyjne,
programy
kulturalne, koncerty, wieczory taneczne,
wycieczki
do
okolic
oraz
do
interesujących miejsc w Czechach oraz
zagranicą, bilety wstępów na imprezy
kulturalne
i
inne,
informuje
o
uzdrowisku,
zakwaterowaniu,
zabiegach, turnusach leczniczych oraz
innych,
organizuje
zwiedzanie
uzdrowiska,
biblioteka,
pilnowanie
dzieci, pośrednictwo w wynajmowaniu
aut, transfery, oferuje indoorowe i
outdoorowe atrakcje oraz inne usługi.
Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:
Kundenservice
Michala Švorcová
Hotel Nový dům
Te.l:482 368 222, 400
[email protected]
W celu uzyskania informacji
prosimy o kontakt:
Serwis klienta
Michala Švorcová
Hotel Nový Dům
Tel.: +420 482 368 222, 400
[email protected]
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
TIPY
NA VÝLET
AUSFLUGZIELE - TYPY NA
TIPPS
WYCIECZKI
Kočičí kameny - skalní
útvar, vyhlídka
Katzensteine – Felsen,
Aussicht
Kočičí skały - skały,
punkt widokowy
Vyhlídka se nachází severně od obce
Bílý Potok pod Smrkem poblíž známé
chaty Hubertky, u křižovatky turistických
cest. V souvislosti se skálou se vypráví
několik
pověstí
o
pokladech.
Skála v podobě kočičí hlavy byla
zpřístupněna pečlivě tesanými schody
se zábradlím hejnickou sekcí Horského
spolku roku 1923. Částečně bylo
zrekonstruováno Jizersko-ještědským
horským spolkem v roce 2002.
Vyhlídka skýtá pohled do údolí řeky
Smědé, na obec Bílý Potok a severní
svahy Jizerských hor
Diese Aussicht befindet sich nördlich
vom Dorf Weissbach (Bílý Potok) – in
der Nähe von der berühmten Hubert
Hütte (Hubertova bouda), die als
Kreuzung der turistischen Wege gilt. Im
Zusammenhang mit den Felsen werden
auch einige Schatzsagen erzählt. Der
Felsen, der einem Katzenkopf ähnlich
ist, wurde im Jahre 1923, durch dem
Bergverein und dessen haindorfer
Sektion,
mit sorgfältig gezimmerten
Treppen und mit einer Griffstange
zugänglich gemacht. Teilweise wurde
es dann im Jahre 2002 durch dem IserJeschken Bergverein rekonstruiert. Die
Aussicht bietet eine Sicht ins Tal des
Flusses Wittig (Smědá), auf den Dorf
Weissbach (Bílý Potok) und auf den
Nordabhang des Isergebirges.
Punkt widokowy znajduje się na północ
od miejscowości Bílý Potok, w pobliżu
schroniska Hubertka. Z punktem jest
związanych kilka legend i opowieści.
Znajdująca się tam skała o kształcie
głowy kota została ogrodzona w celu
zabezpieczenia przed wypadkami przez
Hejnicki związek górski w 1923 roku. W
roku
2002
poręcza
została
zrekonstruowana
przez
IzerskoJeštědski związek górski.
Punkt widokowy roztacza się na dolinę
Smedej, gminę Bílý Potok i północną
część gór izerskich.
Vzdálenost: 10 km / 3 hod
Vyhlídka Paličník
Nadmořská výška hory je 944 m. Vrchol
je zpřístupněn kamennými schody a
vyhlídkovou plošinou zabezpečenou
zábradlím. Od dřevěného kříže rozsáhlý
výhled
do
údolí
Smědé,
a
nejvýznamnější vrcholy Jizerských hor
např. na protější Jizeru, sousední vrchol
Tišina a skalnaté vrcholy Frýdlantského
cimbuří a Ořešníku
Vzdálenost: 10 km / 3 hod
Entfernung: 10 km / 3 St.
Keulenberg –
Aussichtspunkt
Meereshöhe des Berges ist 944 m ü. M.
Der Gipfel ist durch Steintreppen
erreichbar und direkt auf dem Gipfel ist
eine Aussichtsplattform, die mit einer
Griffstange versichert ist. Man kann
einen umfangreichen Ausblick ins Tal
des Flusses Wittig (Smědava) und auf
die bedeutende Berge des Isergebirges
geniessen
–
z.B.
auf
die
gegenüberliegende Berge Iser, Tišina
oder auf die Friedländer Zinne und
Nußstein.
Odległość: 10 km / 3 godz.
Punkt widokowy
Paličník
Paličník (944 m) jest niezwykle urokliwą
skałą, z której roztacza się piękny widok
na dolinę Smedej i na zachód aż po
Góry Łużyckie. Wykute w skale stopnie,
uzupełnione metalowymi drabinkami i
stopniami
prowadzą
na
wysoką
wychodnię skalną, gdzie znajduje się
zabezpieczony punkt widokowy. Na
szczycie stoi duży drewniany krzyż.
Odległość: 10 km / 3 godz.
Entfernung: 10 km/3 St.
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
3
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
POBYT
MĚSÍCE
Sleva
-15%
na vybrané pobyty
SPECIÁLNÍ TÝDEN PRO
MUŽE - 7 nocí (8 dní)
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
polopenze – bufet
8 procedur - 2x termoterapie, 2x
klasická masáž částečná, 1x
detoxikační zábal
(med/čokoláda/kokos), 1x skotský střik,
1x přísadová koupel, 1x
oxygenoterapie,
2x tenis / minigolf / fitness (1 hodina)
1x zapůjčení jízdního kola (1 den)
1x Wi-Fi připojení k internetu za
zvýhodněnou cenu 1,- Kč
Cena před slevou: CZK 7210,-
Cena po slevě: CZK 6128,-
SPECIÁLNÍ TÝDEN PRO
ŽENY - 7 nocí (8 dní)
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
polopenze – bufet
8 procedur - 1x cukrový vánek z ráje, 2x
regenerační solárium, 1x masáž
lávovými kameny, 1x termoterapie, 1x
klasická masáž celotělová, 1x přísadová
koupel, 1x oxygenoterapi
2x tenis / minigolf / fitness (1 hodina)
1x Wi-Fi připojení k internetu za
zvýhodněnou cenu 1,- Kč
Cena před slevou: CZK 7385,-
Cena po slevě: CZK 6277,-
SPAAR
TIP
POBYT
MIESIĄCA
Ermäßigung
Zniżka
-20%
Greifen Sie zu!
PREIS
RUNTER!
Wir möchten
unseren Gästen
ein wunderbares
Geschenk
machen!
Wählen Sie sich
aus unseren
Preislisten der
Heilkuraufenthalte
oder
Wellnessaufenthalte
beliebigen
Aufenthalt aus.
Vom Preis werden
20% abgezogen!
-15%
na niektóre turnusy
SPECJALNY TYDZIEŃ
DLA MĘŻCZYZN
7 nocy (8 dni)
Zakwaterowanie w pokoju
dwuosobowym lub apartamencie
Śniadania i kolacje - bufet
8 zabiegów - 2x termoterapia, 2x
częściowy masaż klasyczny,
1x okład detoksujący
(miód/czekolada/kokos), 1x bicze
szkockie, 1x kąpiel z dodatkami, 1x
tlenoterapia
2x tenis lub minigolf lub siłownia - (1
godzina)
1x wypożyczenie roweru na 1 dzień
1x połączenie WiFi za cenę 1 CZK
Cena przed zniżką: CZK 7210,-
Cena po zniżce: CZK 6128,-
SPECJALNY TYDZIEŃ
DLA KOBIET
7 nocy (8 dni)
Zakwaterowanie w pokoju
dwuosobowym lub apartamencie
Śniadania i kolacje - bufet
8 zabiegów - 1x rajski masaż, 2x
solarium regenerujące, 1x
masaż gorącymi kamieniami, 1x
termoterapia, 1x częściowy
masaż klasyczny, 1x kąpiel z
dodatkami, 1x tlenoterapia
• 2x tenis lub minigolf lub siłownia - (1
godzina)
• 1x połączenie WiFi za cenę 1 CZK
Cena przed zniżką: CZK 7385,-
Cena po zniżce: CZK 6277,-
4
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
LÁZEŇSKÉ
PROCEDURY ZA
SKVĚLOU CENU
BEHANDLUNGEN ZABIEGI
FÜR TOLLEN
UZDROWISKOWE
PREIS
ZA SUPER CENĘ
Pro zpestření vašeho pobytu a zvýšení
jeho relaxačního a léčebného efektu
jsme pro vás připravili velmi zajímavou
a výhodnou letní nabídku lázeňských
procedur.
Für
die
Aufbesserung
Ihres
Aufenthaltes und für die Erhöhnung der
Relaxation und Kureffektes haben wir
für Sie ein sehr interessantes und
günstiges
Sommerangebot
der
Behandlungen vorbereitet.
LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
KURBEHANDLUNGEN
Specjalnie
z myślą
o
Państwu
przygotowaliśmy
ofertą
zabiegów
uzdrowiskowych za przystępną cenę.
ZABIEGI UZDROWISKOWE
1.6. – 31.8.
1.6. – 31.8.
1.6. – 31.8.
Při nákupu 4 lázeňských
procedur v minimální hodnotě
1.000,- Kč,
Beim Einkauf von 4 Prozeduren
im Mindestpreis von 1000 CZK,
Przy wykupieniu 4 zabiegów za
cenę 1.000 CZK,
bekommen Sie den Anspruch
otrzymają Państwo
zabiegi uzdrowiskowe
2
získáte nárok na
lázeňské procedury
auf
2 Behandlungen
ZDARMA!
KOSTENLOS!
Více informací Vám poskytnou
pracovníci recepce a rozpisu procedur
v hotelu Nový dům.
Mehr Informationen bekommen Sie an
der Rezeption und bei den Mitarbeitern
in der Abteilung der Behandlungspläne
im Hotel Nový Dům.
.
2
ZA DARMO!
Więcej informaci uzyskają Państwo na
recepcji lub rozpisie zabiegów w hotelu
Nový dům.
Společnost
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stylové
______________________________________________________________________________________________________________________________________
RESTAURACE LABSKÁ
- restaurace LABSKÁ se nachází přímo v lázeňském areálu naší společnosti v malebném údolí
Jizerských hor
- restaurace je součástí pensionu Labská, který provozuje naše společnost, kompletní
rekonstrukce objektu Labská proběhla v roce 2007
- restaurace je kompletně interiérově i přístrojově vybavena
- kapacita restaurace je 60 míst, dále je zde k dispozici letní terasa (cca 40 míst)
- restaurace nabízí možnosti pro pořádání nejrůznějších akcí (svatby, večírky, firemní akce apod.)
a tanečních zábav
- dále nabízíme možnost spolupráce při organizaci stravování pro klienty našich lázní (snídaně,
obědy, večeře), nákup ubytovací kapacity v pensionu Labská za velmi příznivé ceny
Pro další informace, podmínky pronájmu a prohlídku nabízeného restauračního
provozu nás prosím neváhejte kontaktovat: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., 46362 Hejnice
Tomáš Masarik – výkonný ředitel
Eva Krausová – vedoucí provozu
482 368 124
482 368 171
[email protected]
[email protected]
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
5
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
CVIČENÍ PRO
ŽENY - aneb hned
se cítím lépe!
V dubnu letošního roku se konala pilotní
akce ze série Cvičení pro ženy, aneb
hned se cítím lépe!
Nyní pro vás připravujeme další část
populární série cvičení, které se koná
ÜBUNGEN FÜR
FRAUEN – ich fühle
ĆWICZENIA DLA
KOBIET – od razu
mich gleich besser!
czuję się lepiej!
Im April dieses Jahres haben wir mit der
Pilotaktion aus der Serie Übungen für
Frauen – und ich fühle mich gleich
besser begonnen.
Jetzt bereiten wir für Sie weitere Serie
der Übungen vor, die stattfindet
18.7.2009
Instruktorka
a
cvičitelka
Jana
Obermannová,
vedoucí
lázeňské
rehabilitace, s vámi „projede“ základy
posilovacích cvičení
protahovacích cvičení
kompenzačních cvičení
Za
hezkého
počasí se bude
akce konat venku!
Cvičení je vhodné
pro
všechny
věkové kategorie!
Akce
je
pro
všechny účastníky zdarma.
Máte-li chuť si s námi protáhnout tělo,
tak neváhejte a hlaste se prosím na
zákaznickém servisu na Novém domě
nebo na recepci!
TENIS V
LÁZNÍCH
Instruktorin
und Vorturnerin Jana Obermannova,
Leiterin der Badrehabilitation, zeigt
Ihnen folgende Übungen
Druckübungen
Dehnungsübungen
Kompensationsübungen
Bei
schönem
Wetter wird diese
Aktion
Drauβen
stattfinden. Turnen
ist ausgezeichnet für
alle Altkategorie. Diese Aktion ist für alle
Kostenlos. Wenn Sie Lust zu Turnen
haben, stehen sie nicht bitte an und
sagen Sie bei der Kundedienst oder an
der Rezeption in Neuem Haus an!
TENNIS IM
KURORT
Nejen pro klienty
lázní ale i pro
širokou
veřejnost
jsou přímo uprostřed
lázeňského
parku
v areálu
Lázní
Libverda,
a.s.
připraveny k využití
tři tenisové kurty. Kurty jsou antukové a
jsou pravidelně upravovány. Pro hráče je
k dispozici šatna a sprchy v zázemí fitness
v hotelu Nový Dům).
Rezervaci tenisových kurtů zajišťuje
recepce hotelu Nový dům. Zde vám
zároveň zapůjčíme raketu, míčky a
další pomůcky nutné ke hře!
CZK 150,- / kurt / hodina
6
10.00-11.00
Nicht nur für unsere Klientel, aber auch für
die Öffentlichkeit stehen direkt in der Mitte
des Kurparks von Bad Liebwerda A.G. 3
Tennisplätze
zur
Verfügung.
Die
Tennisplätze sind aus Ziegelmehl und sie
sind regelmässig gestaltet. Die Spieler
können
die
Duschen
und
den
Umkleideraum von Fitness im Hotel Nový
dům benutzen.
Reservation
der
Tennisplätze
–
Rezeption im Hotel Nový dům. Hier
können wir Ihnen auch gleichzeitig die
Tennisschläger,
Tennisbälle
und
andere Sachen ausleihen, die Sie zum
Spiel brauchen.
CZK 150,- /Tennisplatz/ Stunde
W kwietniu br. odbyła się akcja pilot z
serii Ćwiczenia dla kobiet – od razu
czuję się lepiej! Tylko dla Państwa
jesteśmy już w trakcie organizowania
kolejnej akcji tego typu, która odbędzie
się
10.00-11.00
Instruktorka
Jana
Obermannova,
kierownik działu balneologii będzie
prowadzić ćwiczenia
ćwiczenia siłowe
ćwiczenia rozciągające
ćwiczenia kompensacyjne
Akcja
odbędzie
się w parku na
świeżym
powietrzu!
Ćwiczenia
polecamy kobietom
w każdym wieku!
Akcja za darmo! Zgłoszenia w serwisie
klienta lub na recepcji w hotelu
Novýdům!
TENIS W
UZDROWISKU
Nie
tylko
dla
naszych klientów,
ale również dla
turystów
oraz
zainteresowanych
osób
oferujemy
wynajęcie kortów tenisowych. Antukowe
korty są regularnie sprzątane. Osoby
korzystające z kortów mogą skorzystać
z szatni oraz pryszniców znajdujących się
w siłowni w hotelu Nový Dům.
Rezerwacja kortów - recepcja w hotelu
Nový Dům. Wypożyczamy rakety
tenisowe, piłeczki oraz inne gadżety.
CZK 150,- / kort / godzina
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
BIO
BIO
VÍKEND
WOCHENENDE VÍKEND
Žijeme na úrovni našich
pradědečků
První BIO víkend se konal v prostředí
lázeňské kolonády v Lázních Libverda
v sobotu 13.6. V rámci BIO víkendu byl
organizován
speciální
jarmark
s ochutnávkou BIO produktů.
Ochutnávalo
se
několik
druhů
speciálního kozího sýru, velmi lahodné
kozí mléko, dále bylo k doptání a
k dostání koloniální zboží, kosmetika,
alkoholické nápoje, čokoláda, káva a
čaje – to vše samozřejmě pod přísně
hlídanou známkou BIO.
V rámci BIO víkendu byla k vidění
domácí hospodářská zvířata, která se
spolupodílejí při BIO produkci. Mohli
jsme vidět různé druhy králíků, slepiček
a také krávu s týdenním telátkem.
Doufáme, že se vám BIO víkend líbil a
že jste se dozvěděli něco užitečného,
třeba že i maso může být BIO.
Při BIO víkendu v Lázních Libverda byl
návštěvníkům zároveň presentován
projekt FAIR TRADE. Fair Trade (česky
Spravedlivý obchod) je způsob obchodu
s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí.
Fair Trade podporuje férovější přístup k
mezinárodnímu obchodu a klade důraz
na jeho sociální a ekologické rozměry.
V současnosti je do něj zapojeno téměř
1,5 milionu pěstitelů, zemědělských
pracovníků a řemeslníků v 58 zemích
Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Cílem Fair Trade je dát šanci lidem z
rozvojových zemí vymanit se vlastními
silami z chudoby a žít důstojný život.
Další BIO víkend připravujeme na
srpen!
Leben wie unsere
Urgroßeltern
Das erste BIO Wochenende hat auf der
Kolonnade am Samstag, den 13.6.2009
stattgefunden. Es wurde für Sie
Jahrmarkt
vorbereitet,
auf
dem
spezielles
Ziegekäse
und
sehr
schmackhafte Ziegemilch angeboten
wurde.
Außerdem
konnte
man
Kolonialwaren,
Kosmetik,
Alkohol,
Schokolade, Kaffe und Tee kaufen –
und das alles unter streng behütete
Marke BIO.
Im Rahmen des BIO Wochenendes
waren Heimwirtschaftstiere zu sehen,
welche zur BIO Produktion ausgenutzt
werden. Wir konnten verschiedene
Arten von Kaninchen, Hähnchen und
auch eine Kuh mit einem einwöchigen
Kälbchen sehen. Wir hoffen, dass Ihnen
unser BIO Wochenende gefallen hat
und dass Sie auch etwas erfahren
haben, zum Beispiel, dass auch Fleisch
BIO sein kann.
Während des BIO Wochenendes in Bad
Liebwerda wurde den Besuchern das
Projekt FAIR TRADE präsentiert. Fair
Trade (Gerechter Handel) ist die
spezielle Weise des Handelns mit
kleinen Bauern aus Drittländern. Fair
Trade
zeigt
den
richtigen
internationalen
Handel
und
legt
Betonung auf seine soziologischen und
ökologischen Dimensionen.
In der Gegenwart nehmen an diesem
Projekt fast 1,5 Millionen Agronomen,
Landarbeiter und Facharbeiter in 58
Ländern in Afrika, Asien a Lat. Amerika
Teil. Das Ziel ist die Chance für
besseres Leben in Drittländer, damit die
Menschen ehrwürdig leben können.
Das nächste BIO Wochenende findet
wieder im August statt!
BIO
Życie jak za
pradawnych czasów
Pierwszy BIO weekend z jarmarkiem
odbył się w centrum uzdrowiska w
sobotę 13.6. Na jarmarku można było
zakupić BIO produkty żywnościowe.
Można było również spróbować różne
rodzaje koziego sera oraz łagodnego
mleka koziego. Ciekawostką była
sprzedaż BIO kawy, alkoholu, herbaty
oraz BIO kosmetyków.
W ramach BIO weekendu można bylo
zobaczyć
zwierzęta,
które
są
dostarczycielami BIO produktów. Były
różnego rodzaju króliki, kury, a także
krowa z tygodniowym cielątkiem. Mamy
nadzieję, że nasz BIO wekend podobał
sie i że każdy z nas znalazł coś
ciekawego dla siebie i dowiedział sie też
wielu ciekawostek np: że i mięso może
być BIO.
W czasie BIO weekendu został
przedstawiony projekt FAIR TRADE
(sprawiedliwy handel). To przekonanie,
że w imię bogacenia się nie możemy
ignorować
problemów
innych
mieszkańców
naszej
planety.
Sprawiedliwy Handel przyczynia się do
zrównoważonego
rozwoju
krajów
globalnego południa przez oferowanie
lepszych
warunków
handlowych
rolnikom, utrzymującym się z uprawy
kawy, herbaty, kakao i innych
produktów rolnych, które potem trafiają
na nasz rynek. W chwili obecnej liczy on
sobie 1,5 miliona rolników z 58 krajów
Afryki, Azji oraz Ameryki łacińsiej. Fair
Trade to szansa dla mieszkańców
Trzeciego Świata na poprawę swojego
losu, bowiem system certyfikacji daje
gwarancję
lepszych
cen
oraz
korzystniejszych kontraktów na zbyt
produktów.
Następny
sierpniu!
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
BIO
weekend
będzie
7
w
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
PORADNA
LÁZEŇSKÉHO
LÉKAŘE
KUR
BERATUNGSSTELLE
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. připravily pro
své klienty zcela nový a ojedinělý
projekt
BAD LIEBWERDA, A.G. haben für ihren
Kurgästen
ganz
neues
und
außergewöhnliches Projekt vorbereitet.
LÁZEŇSKÉ
SPECIÁLNÍ
AMBULANCE
SPEZIELLE
KURAMBULANZEN
PORADNIA
LEKARZA
UZDROWISKOWEGO
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. przygotowało
dla swoich klientów specjalny projekt
UZDROWISKOWE
GABINETY LEKARSKIE
Der
Betrieb
unseren
speziellen
Kurambulanzen wird am 7.7.2009
angesetzt.
Unsere
speziellen
Fachkurambulanzen sind geöffnet:
Nowe lekarskie gabinety zostaną
otwarte 7.7.2009. Każdy gabinet
lekarski ma swoją specjalizację:
Kurambulanz
ORTHOPEDIE
Montag
13.00 – 16.00 Uhr
As. MUDr. Milan Richtr, CSc.
Gabinet uzdrowiskowy
ORTOPEDIA
poniedziałek
13.00 – 16.00
As. MUDr. Milan Richtr, CSc.
Lázeňská ambulance
KARDIO a ZÁTĚŽOVÁ ERGOMETRIE
úterý a čtvrtek
13.00 – 16.00
MUDr. Radek Měšťan
Kurambulanz
KARDIO und
LEISTUNGERGOMETRIE
Dienstag und Donnerstag
13.00 – 16.00 Uhr
MUDr. Radek Měšťan
Gabinet uzdrowiskowy
KARDIO i ERGOTERAPIA
Wtorek i czwartek
13.00 – 16.00
MUDr. Radek Měšťan
Lázeňská ambulance
MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNA
středa a čtvrtek
13.00 – 16.00
MUDr. Stanislav Zajíček
Kurambulanz
MYOSKELETMEDIZIN
Mittwoch und Donnerstag
13.00 – 16.00 Uhr
MUDr. Stanislav Zajiček
Lázeňská ambulance
INTERNA A CELOSTNÍ MEDICÍNA
úterý
13.00 – 16.00
MUDr. Tomáš Kilián
Kurambulanz
INTERN UND GANZHEITMEDIZIN
Dienstag
13.00 – 16.00 Uhr
MUDr. Tomaš Kilian
Lázeňské ambulance slouží především
k tzv. konsiliárním vyšetřením mezi
jednotlivými odbornostmi a lékaři.
Während der Öffnungszeiten findet in
den Kurambulanzen ein Konsilium der
Kurärzte statt.
Lázeňské ambulance jsou samozřejmě
k dispozici i všem těm, kteří cítí potřebu
odborné konzultace z řad lázeňského
specialisty v daném oboru. Taková
konzultace Vás vyjde na 250 korun.
Die
Kurärzte
stehen
in
den
Kurambulanzen allen Kurgästen zur
Verfügung, die sich mit dem Arzt
beraten möchten. So eine Konsultation
kostet 250 Kronen.
Objednávky do lázeňských ambulancí
zajišťuje sesterna v 1. patře hotelu Nový
dům, lázeňský telefon 144.
Einen Termin der Beratung können Sie
direkt bei den Schwestern im 1. Stock
im Hotel Nový dům oder unter
Telefonnummer 144 bestellen.
Provoz nových ambulancí bude zahájen
7.7.2009. Naše speciální lázeňské
ambulance jsou otevřeny pro tyto
odbornosti:
Lázeňská ambulance
ORTOPEDIE
pondělí
13.00 – 16.00
As. MUDr. Milan Richtr, CSc.
8
Gabinet uzdrowiskowy
REHABILITACJA
środa i czwartek
13.00 – 16.00
MUDr. Stanislav Zajiček
Gabinet uzdrowiskowy
INTERNISTA
Wtorek
13.00 – 16.00
MUDr. Tomaš Kilian
W
czasie
wyżej
wymienionych
godzinach lekarze uzdrowiskowi będą
się konsultować i omawiać leczenie
pacjentów.
Gabinety lekarskie można odwiedzać w
wyżej wymienionych godzinach w celu
konsultacji. Cena konsultacji wynosi 250
CZK.
Rejestracja do gabinetu u pielęgniarki w
pierwszym piętrze w hotelu Novy dům,
numer telefonu 144.
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
VAŘÍME
S LÁZEŇSKÝM
ŠÉFKUCHAŘEM
WIR KOCHEN MIT
DEM CHEFKOCH
BORŮVKOVÝ KOLÁČ
BLAUBEERENKUCHEN
Doba přípravy: 45 min.
Použité suroviny: 250g polohrubé
mouky, 100g krupicového cukru, 100g
másla, 1 lžička prášku do pečiva, 1/8 l
mléka, 2 vejce, 500g borůvek
Drobenka: 200g polohrubé mouky, 80g
másla, 80g krupicového cukru
Zubereitungszeit: 45 min
Zutaten: 250g Mehl, 100g Grieβzucker,
100g Butter, 1 Löffel Backpulver, 1/8 l
Milch, 2 Eier, 500g Blaubeeren.
Bröselteig: 200g Mehl, 80g Butter, 80g
Grieβzucker.
Postup:
V míse třeme máslo, cukr a žloutky do
pěny. Přisypeme mouku promíchanou s
práškem do pečiva, přilijeme mléko a
nakonec tuhý sníh z bílků. Na pánvičce
rozehřejeme cukr a máslo, přisypeme
mouku, mícháme, až se začne vše drolit
a necháme vychladnout. Těsto lehce
obracíme a vlijeme do vymazaného a
moukou
vysypaného
pekáčku,
posypeme ovocem a drobenkou.
Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi
30 minut.
Zubereitung:
Wir brechen im Becken Butter, Zucker
und Eidotter zum Schaum. Wir
zuschütten Mehl und mixen mit
Backpulver, nachgieβen wir Milch und
zum Schluss bitter Schnee aus Eierklar.
Auf der Pfanne heizen wir Zucker und
Butter, zuschütten wir Mehl, mixen bis
alle brocken beginnt und lassen
abkühlen. Wir kehren leicht den Teig
und eingieβen wir in die verschmiere
und mit Mehl ausschütten Backpfanne,
wir beschütten mit dem Obst und
Bröselteig. Wir backen in der mittel
erhitze Backröhre etwa 30 Minuten.
Přejeme dobrou chuť!
Wir wünschen Ihnen Guten Appetit!
SZEFKUCHARZ
GOTUJE
CIASTO JAGODOWE
Z KRUSZONKĄ
Czas przygotowania : 45 min
Składniki: 250 g mąki wrocławskiej,
100 g cukru, 100 g masła, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia, 1/8 l mlaka, 2
jajka, 500 g jagód
Kruszonka: 200 g mąki wrocławskiej
80 g masła, 80 g cukru
Przygotowanie:
W misce ucieramy masło, cukier i żółtka
na pianę. Do utartej masy dodajemy
mąkę, proszek do pieczania oraz
wlewamy mleko. Na patelni topimy
cukier i masło, do tego dodamy mąkę.
Tak przygotowaną kruszonkę należy
ostudzić. Przygotowane ciasto wlejemy
do formy do pieczenia, posypiemy
owocami oraz kruszonką. Pieczemy w
rozgrzanym piekarniku okolo 30 minut.
Życzymy smacznego!
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
9
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
TRADIČNÍ
LÁZEŇSKÉ
POHÁRKY
TRADITIONELLE
KURBECHER
Rozvoj lázeňských pohárků sahá do 16.
století, kdy se voda nabírá do
jednoduchých sklenic na držácích, tak
aby se pijáci neopařili a nenamočili. S
příchodem kameniny v 17. století, se
pohárky začínají vyrábět právě z tohoto
materiálu. Po kamenině, se pohárky
vyrábí z mléčného skla tak, aby se
simuloval vzhled drahého porcelánu a
následně počátkem 19. století začínají
porcelánky
vyrábět
pohárky
porcelánové, které se vyvíjejí do
současnosti.
Důležitou součástí
pohárku je i dekor.
Nejprve se kolem
18.
století
setkáváme
s
prostými
názvy
lázeňského místa,
později se objevují
vyobrazení
dané
lokality,
alegorie
zdraví, květin a
ptáků. S rozvojem porcelánové výroby
dochází také k rozvoji dekorací, které
přechází od barevných dekorací, k
dekoracím plastickým. Po druhé
světové válce, pak přichází i motivy
vědecké a kulturní, někdy s rokem
lázeňské sezóny.
Tvar pohárků se také mění. Nejprve je
to tvar zvonovitý, později kónický a v
poslední dekádě plochý. První tvarová
změna je datována na konec 19. století,
druhá pak na počátek století 20., kdy se
ouško
proměňuje
s
rozvojem
modelářských
a
technologických
dovedností v praktickou násosku.
Dnes jsou na trhu k dostání pohárky z
různých období, různých velikostí a
tvarů, s všelikým dekorem. Objevují se i
extravagantní kusy.
Způsob pití u pramenů:
Pohárky jsou určeny k pití u pramenů.
Vše vychází z lázeňské praxe
upravované balneology po staletí a s
technologických možností přístupu a
nabírání vody u pramenů. V současné
době se v našich lázních uplatňuje
následující praxe: klient má od svého
lékaře předepsáno kolik, z jakého
pramen a kdy má pít. Prameny jsou
většinou zakryty altány, či kolonádami.
Pacienti nabírají vodu do lázeňských
koflíků, pomalu usrkávají a procházejí
se, nebo chodí od jednoho k druhému.
Pohárek drží za násosku tak, aby se
nespálili.
10
Die Entwicklung der Kurbechers befindet
sich schon im 16.Jh. – das Wasser wird in
einfache
Glässer
auf
Trägern
eingeschenkt – und zwar so, damit sich
die Trinker nicht brennen und nass
machen. Mit der Erfindung des Steingutes
– im 17.Jh., werden die Becher gerade
aus diesem Material hergestellt. Danach
werden sie aus Milchglas produziert,
damit sie dem teueren Porzellan ähnlich
sind und anschliesend am Anfang des
19.Jh.
werden
Porzellanbecher
hergestellt, die aber auch jetzt entwickelt
werden. Ein wichtiges
Teil eines Bechers ist
auch
der
Dekor.
Zunächst gegen 18. Jh.
gibt es einfache Namen
eines Kurortes, später
sind es Abbildungen
der konkreten Lokalität,
Allegorie
der
Gesundheit,
Blumen
und Vögeln. Durch die
Entwicklung
der
Porzellanherstellung, kommt es auch zur
Dekorationentwicklung.
Von
farbigen
Dekorationen kommt es zu plastischen.
Nach dem 2.Weltkrieg kommen auch
wissenschaftliche und kulturelle Motive –
manchmal mit dem Jahr der Kursaison.
Die Becherform wird auch verändert.
Zuerst ist sie glockenförmig, später ist sie
konisch und zuletzt flach. Die erste
Formänderung ist zum Ende des 19 Jh.
datiert, die zweite folgte dann am Anfang
des 20. Jh. – durch der Entwicklung der
Modell- und Technologischen Fähigkeiten
ändert sich der Henkel in einen
praktischen Heber. Heute gibt es auf dem
Markt
Becher
aus
verschiedenen
Zeiträumen, in verschiedenen Grössen
und Formen und mit verschidenem Dekor.
Es gibt auch extravagante Stücke. Art des
Trinkens an den Quellen: Die Trinkbecher
sind für das Trinken an den Quellen
bestimmt. Alles geht aus der Kur-Praxis
aus, die seit Jahrhunderten durch
Balneologe verändert wurde und es geht
aus den technologischen Möglichkeiten
der Zugänglichkeit und Wasserschöpfung
an der Quelle aus.
In dieser Zeit
wird in unserem Bad folgende Praxis
erhoben: Der Klient hat von seinem Arzt
vorgeschrieben, aus welcher Quelle, wann
und wie viel er trinken soll. Die Quellen
sind meistens mit einer Laube oder
Kolonnade verdeckt. Die Patienten zapfen
das Waser in die Schale ein, sie trinken es
langsam, dabei spazieren sie oder sie
gehen von einem zu anderem. Die Schale
wird an dem Heber so gehalten, damit
sich der Patient nicht verbrennt.
TRADYCYJNE
DZBANUSZKI
UZDROWISKOWE
Histora dzbanuszków na wodę zdrojową
sięga XVI wieku, kiedy to wodę
zdrojową nabierano do szklanek z
podwyższonym
dziubkiem.
Kiedy
odkryto kamieniny w XVII wieku,
zaczęto produkować dzbanuszki z tego
surowca.
Potem
nastąpiła
era
mlecznego szkła swietnie naśladująca
wykwintną, prawdziwą porcelanę. Od
XIX wieku zaczyna się produkować
dzbanuszki z porcelany. Z tego surowca
do dnia dzisiejszego nadal się wytwarza
prawdziwe dzbanuszki uzdrowiskowe.
Najważniejszą
częścią
każdego
dzbanuszka jest jego wzór. W XVIII
wieku najcześciej na dzbanuszkach
pojawiały się nazwy uzdrowisk, póżniej
obrazki z
różnymi motywami, na
przykład kwiaty lub ptaki. Dzbanuszki
porcelanowe
były
zdoBIOne
dekoracjami przez różnych artystów. Od
drugiej wojny światowej rozwijają się
rownież inne motywy dekoracyjne np.
naukowe lub kulturalne.
Kształt
dzbanuszków również się
zmienia.
Najpierw
pojawiły
się
dzbanuszki dzwonki, póżniej w kształcie
kielicha
lub
płaskie.
Pierwsza
zasadnicza zmiana w ich kształcie
nastąpiła w XIX wieku, a druga datuje
się na początek XX wieku. Zmienił się
wtedy kształt ucha w dzbanku. W
dzisiejszych czasach możemy kupić
dzbanki o różnych kształtach, z różnymi
motywami i wzorami, które czasem są
nawet zbyt ekstrawaganckie.
Sposób
picia
wody
żródlanej:
Dzbanuszki przystosowane są do picia
wody źródlanej. Woda ze źródła jest
regularnie
sprawdzana
przez
balteotechników. W naszym uzdrowisku
picie wody żródlanej zleca lekarz, a
odbywa się to w następujący sposób:
lekarz przepisuje swoim pacjentom
odpowiednią dzienna dawkę wypicia
wody. Pacjenci nabierają wodę do
dzbanuszkow, w czasie delektowania
się wodą siedzą sobie na ławeczkach
lub spacerują. Źródło znajduje się w
altanie w centrum uzdrowiska.
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
? KVÍZ ?
? QUIZ ?
? KWIZ ?
1. Samotný vznik skutečných lázní je
spojen se šlechtickou rodinou
1. Durch welches Adelsgeschlecht
entstand das Heilbad in Liebwerda?
1. Powstanie uzdrowiska jest związane
z rodziną
a) Terziů b) Clam-Gallasů
c) Kinských
a) Terziů
c) Kinských
a) Terzu
c) Kinskich
2. V jakém roce byl Libverdě udělen
Statut léčivých lázní?
2. In welchem Jahr bekam Liebwerda
das Statut „Heilbad„?
2. W którym roku sanatorium nabyło
prawa uzdrowiska leczniczego?
a) 1836
a) 1836
a) 1836
b) 1845
c) 1860
3. Kolik pater má Nový dům?
a) 6
b) 11
b) 5
c) 8
c) 1860
4. Wie viele Aussichtstürme können wir
in der Umgebung von Bad Liebwerda
besuchen?
5. Jak se jmenuje léčivý pramen
v Lázních Libverda?
b) Kristiánův
b) 5
c) Aloisův
Výsledek kvízu prosím vyplňte do
přědtištěného formuláře a vhoďte do
schránky u recepce do 28.7.. Odpovědi
budou vyhodnoceny a ze správných
budou vylosování 3 výherci, pro které
máme připraven malý dárek.
c) 1860
3. Ile pięter ma hotel Nový dům?
a) 6
b) 11
c) 8
4. Ile punktów widokowych możecie
odzwiedzić w Libwerdzie?
b) 5
c) 6
c) 6
5. Wie heiβt die Heilquelle in Bad
Liebwerda?
5. Jak się nazywa źródło lecznicze w
uzdrowisku Libwerda?
a) Józef
a) Josefův
b) Clam-Gallas
b) 1845
a) 3
c) 6
a) 3
a) Josefův
b) 1845
3. Wie viele Etagen hat Hotel Nový
Dům?
a) 6
b) 11
c) 8
4. Kolik vyhlídek můžeme navštívit
v okolí Lázní Libverda?
a) 3
b) Clam-Gallas
b) Kristiánův
b) Krystian
c) Alojzy
c) Aloisův
Schreiben Sie bitte das Ergebnis dieses
Quiz ins vorbereite Formular und werfen
Sie es in den Kasten an der Rezeption
bis 28.7. ein. Aus den richtigen
Antworten verlosen wir 3 Gewinner, für
die wir ein kleines Geschenk vorbereitet
haben.
SUDOKU SUDOKU SUDOKU
Wynik prosimy oddać na recepcji w
hotelu Nový dům do 28.7. Z oddanych
odpowiedzi zostaną wylosowani 3
zwycięzcy, dla których przygotowaliśmy
mały prezent.
KVÍZ – QUIZ - KWIZ
Správnou odpověď prosím zakroužkujte.
Bitte kreisen Sie die richtige Antwort ein.
Odpowiedzi prosimy zaznaczyć.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)
c)
Jméno /Name/Nazwisko:
………………………………………….
Adresa/Adresse/Adres:
………………………………………….
………………………………………….
Telefon: ……………………………….
E-mail: ………………………………...
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
11
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBWERDSKIE
CO SE DĚJE
V LÁZNÍCH?
WAS IST LOS IM
KURORT?
VÝLETY A ZÁJEZDY
AUSFLÜGE
WYCIECZKI
™ Pondělí
Výlet zámek Sychrov
Výlet do sklárny v Heřmanicích
™ Montag
Ausflug Schloss Sychrov
Ausflug Glasshütte Heřmanice
™ Poniedziałek
Wycieczka na zámek Frýdlant
Wycieczka do szklarni Heřmanice
™ Úterý
Výlet do skanzenu v Jindřichovicích pod
Smrkem
Prohlídka Lázní Libverda –
v 15.00 h od ND
™ Dienstag
Besichtigung von Bad Libverda
- um15.00 Uhr von ND
Besichtigung Freilichtmuseums
- Jindřichovice pod Smrkem
™ Wtorek
Zwiedzanie uzdrowiska Libverda
- 15.00 godz. od ND
Wycieczka do skansenu
- Jindřichovice pod Smrkem
™ Středa
Výlet hrad Grabštejn
Výlet na zámek Lemberk
Výšlap na Obří sud – v 15.00 h od ND
Taneční zábava
™ Mittwoch
Ausflug Schloss Grabstein
Ausflug Schloss Lemberk
Wandern zum Reisenfass
- um 15.00 Uhr von ND
Tanzabend
™ Środa
Wycieczka na Obří sud
- 15.00 godz. od ND
Wycieczka na zámek Grabštejn
Wycieczka na zámek Lemberk
Wieczór taneczny
™ Donnerstag
Besuch Kloster - Hejnice
- um 15.00 Uhr von ND
Ausflug Liberec
- Botanischer Garden / ZOO
Ausflug Jeschken
™ Czwartek
Zwiedzanie bazyliki w Hejnicach
- 15.00 godz. od ND
Wycieczka do Liberca
- Ogród zoologiczny / ZOO
Wycieczka na Ještěd
™ Freitag
Ausflug Schloss Frýdlant
Ausflug Poland
Live Musik – Restaurant hotel INN
Gril - Restaurant Valdštejn
™ Piątek
Wycieczka do zamku Frýdlant
Wieczór taneczny – hotel INN
Grilowanie restauracja Valdštejn
™ Čtvrtek
Výlet na Ještěd
Výlet Liberec Botanická zahrada/ZOO
Návštěva baziliky – Hejnice –
v 15.00 h od ND
™ Pátek
Výlet na zámek Frýdlant
Výlet do Polska
Živá hudba – restaurant hotel Inn
Grilování restaurace Valdštejn
™ Sobota
Výlet do Německa - Žitava
Výlet na zámek Frýdlant
Výlet na Malou Skálu a hrad Frýdštejn
Živá hudba – restaurant hotel Inn
CO SIĘ DZIEJE
W UZDROWISKU?
™ Samstag
Ausflug Schloss Frýdlant
Ausflug Schloss Friedstein und Kleinfels
Live Musik – Restaurant hotel INN
™ Sobota
Wycieczka na zámek Frýdlant
Wycieczka na Małą Skałe i gród
Frýdštejn
Wieczór taneczny – hotel INN
™ Sonntag
Ausflug Schloss Frýdlant
Ausflug Harrachov
™ Niedziela
Wycieczka do Harachova
Wycieczka na zamek Frýdlant
LÁZEŇSKÉ AKCE
KUR PROGRAMM
2. 7.
2. 7.
AKCJE
UZDROWISKOWE
™ Neděle
Výlet do Harachova
Výlet do Německa - Görlitz
Výlet na zámek Frýdlant
4. 7.
5. 7.
16. 7.
18. 7.
24. 7.
25. 7.
Vortrag
- über Kräuter – heilende Salbe
Hejnická pouť
Hejnická pouť
Přednáška o bylinné léčbě
Cvičení pro ženy
aneb hned se cítím lépe!
Kolonádní koncert od 14:00 h
Přednáška Aloe Vera
Libverdská letní slavnost
- kulturní program, občerstvení,
lázeňský jarmark
Kolonádní koncert od 14:00 h
4. 7.
5. 7.
16. 7.
18. 7.
24. 7.
25. 7.
Vortrag
- über Kräuter – heilende Salbe
Hejnice Fest
Hejnická Fest
Vortrag
- über Kräuter – heilende Salbe
Cvičení pro ženy
aneb hned se cítím lépe!
Kolonnadekonzert ab 14:00
Vortrag Aloe Vera
Liebwerda Sommer Fest
- kulturprogramm, Erfrischung,
Kurjahrmarkt
Kolonnadekonzert ab 14:00
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
KUNDENBETREUUNG
Hotel NOVÝ DŮM
Tel.: 482 368 222
Hotel NOVÝ DŮM
Tel.: 482 368 222
12
2. 7.
4. 7.
5. 7.
16. 7.
18. 7.
24. 7.
25. 7.
Wyklad o ziołach
Hejnicki jarmark
Hejnicki jarmark
Wykład o ziołach
Ćwiczenia dla kobiet – czujmy
się lepiej!
Koncert od godz. 14:00
Wykład Aloe Vera
Libwerdska impreza letnia
- program kulturalny,
przekąski, jarmark
Koncert od godz. 14:00
SERWIS KLIENTA
Hotel NOVÝ DŮM
Tel.: +420 482 368 222
LÁZNĚ LIBVERDA ,a.s. | Lázně Libverda 82, 46362 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz

Podobné dokumenty

Libverdský pramen č. 14

Libverdský pramen č. 14 ZABIEGI FÜR TOLLEN UZDROWISKOWE PREIS ZA SUPER CENĘ

Více

libverdský pramen

libverdský pramen - restaurace je součástí pensionu Labská, který provozuje naše společnost, kompletní rekonstrukce objektu Labská proběhla v roce 2007 - restaurace je kompletně interiérově i přístrojově vybavena - ...

Více

Libverdský pramen č. 13

Libverdský pramen č. 13 jeho relaxačního a léčebného efektu jsme pro vás připravili velmi zajímavou, výhodnou a mimořádnou nabídku lázeňských procedur.

Více