Místní Informační Zpravodaj

Komentáře

Transkript

Místní Informační Zpravodaj
Místní Informační Zpravodaj
 ČTRNÁCTIDENÍK

12. ledna 2012

náklad 450 ks

CENA 8,-

Vydává: Město Vejprty  Tylova 870/6, Vejprty 431 91  e-mail: [email protected]  tel.: 731 449 167
KINO KRUŠNOHOR
slaví 100 let. 1912 - 2012
VEJPRTY
BÄRENSTEIN
LÉKÁRNA U SPASITELE
• široký sortiment léků • veškeré lékárenské
služby • individuální příprava léčiv
• vitamíny a minerály • léčebná kosmetika
• doplňky stravy, léčivé čaje
Otevírací doba
Po - Pá 800 - 1700 So - 1000 - 1300
tel./fax: 474 386 539
e-mail: [email protected]
UHELNÉ SKLADY
KAUCKÝ OSTROV
inzerce KY
nejnižší ceny
uhlí v regionu
Informujte se na
telefonním čísle
800 111 115
FOTO - VIDEOZÁZNAMY
tel.: 602 181 310
Uzávěrka příštího čísla
Policie ČR - 474 386 104, 721 637 679
Hasiči - 150, 474 386 188, 731 449 163
Rychlá záchranná služba - 155
TEL
SOS
TEL
SOS
pátek 20. 1. 2012
V tomto čísle
najdete:
* Kryštofovy Hamry
* MÚ nová telefonní čísla
* Amerika
* První občan roku 2012
* Sportovní ples 18.2.
* Nohejbal
strana 1
ČÍSLO
1
MIZ VEJPRTY
strana 2
MIZ VEJPRTY
Nová vedoucí Správy bytového fondu
Vážení spoluobčané. Chci vás tímto informovat o tom, že od 1.1.2012 pracuje jako
vedoucí Správy bytového fondu paní ing.
Lucie Kamenická. Nová paní vedoucí se
seznamuje s prací a fungováním celého odboru a připravuje i novou koncepci práce.
Vzhledem k tomu vás žádáme o podněty či
nápady jak zlepšit činnost a spolupráci tak,
aby kvalita a pohoda bydlení v obecních bytech byla co nejlepší a vzájemná spolupráce co možná nejméně problémová. Určitě i
případné vaše negativní zkušenosti s prací
odboru pomůžou do budoucna se takovým
jednáním vyhnout.
Protože právě v tomto období se mohou
vyskytnout problémy, které vyplývají z
nových úkolů, které SBF řeší a vždy když
nastoupí nový vedoucí pracovník je to běžné, vás žádám, abyste v případě nejasností
nebo stížností na SBF informovali přímo
mne, tak abychom společně našli řešení
nebo si problém vyjasnili. Věřím, že s našimi klienty, kteří si plní své povinnosti, se
vždy domluvíme.
Předem děkuji za vaše podněty.
Ing.Velek Rostislav tajemník MěÚ
Nový telefonní seznam MěÚ Vejprty
Vedení úřadu
Sekretariát
Fax
Starostka
Tajemník
Oznamujeme všem
přátelům a známým,
že ve věku 58 let zemřel
náhle dne 28. prosince
2011 pan Jiljí Přech.
Pro mnohé z nás byl
již součástí Vejprt, všichni ho
znali jako „Ilíka“, protože nemá
blízkou rodinu, která by pro něj
truchlila, žádáme Vás, abychom
se s ním všichni rozloučili alespoň tichou vzpomínkou.
Městský úřad Vejprty
DDD – Knihkupectví , s.r.o.
Vejprty, Gorkého ulice
Dagmar Kindlová
[email protected]
Jitka Gavdunová
Ing. Rostislav Velek
[email protected]
[email protected]
474 614 960
474 614 963
474 614 961
474 614 962
Prodejna je i nadále otevřena,
pouze dochází ke změně otevírací doby
Po – zavřeno
Út – Pá – 9.30 -12.00 14.00 -16.30
So – Zavřeno
Těšíme se na vaši návštěvu !
Odbor vnitřních věcí, sociálních věcí a školství
Vedoucí
Zuzana Hlavatá
Asistentka v lok. partnerstvích
Ing. Pavlína Gavdunová
Matrika
Alena Volínová
[email protected]
[email protected]
[email protected]
474 614 966
Stavební úřad
Vedoucí
Referent
Zvýšení poplatku
za Rejstřík trestů
Ing. Božena Šefčíková
Josef Závadský
[email protected]
[email protected]
474 614 968
474 614 969
Od 1.1.2012 se zvyšuje poplatek
za žádost o výpis z Rejstříku trestů
z původních 50,-Kč na 100,-Kč.
Městská policie
Strážník
Milan Fialka
[email protected]
474 614 967
UPOZORNĚNÍ
474 614 965
Odbor správy bytového fondu
Vedoucí
Účetní
Technik
Ing. Lucie Kamenická
Věra Hladká
Jiří Vlček
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ekonomický odbor
Vedoucí
Účetní
Mzdová účetní
Poplatky města
Ing. Štěpána Vlasáková
Věra Valvodová
Iveta Ortová
Michaela Fickerová
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
474 614 975
474 614 976
474 614 977
474 614 978
Dotační management
Dotační manažer
Dotační manažer, IT technik
Miroslav Hylmar
Marcel Dučai
[email protected]
[email protected]
474 614 979
Odbor správy majetku města
Pozemky, objekty
Správa majetku, nájem
Doprava, investice
Marie Žáčková
[email protected]
Ing. Ladislav Zahrádka
[email protected]
Ing. Gabriela Schloserová [email protected]
strana 3
474 614 974
474 614 973
474 614 970
474 614 971
474 614 972
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary
a.s. provoz PS04 Ostrov, středisko
Vejprty Potoční 1306. Omlouváme se
za chybně uvedené telefonní číslo na
korespondenčním lístku (hlášení stavu vodoměrů).
Platné tel. číslo: 474 386 138
Děkujeme za pochopení
Nové smlouvy
Odbor správy bytového fondu Vejprty
(OSBF) oznamuje, že v záležitosti vydávání nových smluv a výpočtových listů je
možné dohodnout individuálně termín
jejich převzetí na tel. čísle: 474 614 974
nebo mailem: [email protected]
Vzhledem k tomu, že je třeba předat cca
670 nových dokumentů může přechodně
dojít k prodloužení čekací doby. Tímto
krokem bychom Vám rádi vyšli vstříc,
děkujeme za pochopení a trpělivost.
Tým OSBF
MIZ VEJPRTY
POZDRAV
Jednoho dne mi přišel e-mail až z daleké Ameriky, v němž mě pan, jménem Miloslav Dunka žádal o malou spolupráci. V našem městě
se narodil, chodil zde do školy, má zde i spolužáky. Tak jsme si začali psát a hodně vzpomínal na své rodné město. S pani starostkou jsme se
domluvily a zaslaly mu knihy o Vejprtech a pohledy. Byl za to moc rád a uvádí, že měl úplně zvlhlé oči, když prohlížel pohlednice města. Říká,
že stále kus srdíčka má ve svém rodném městě.
Pan Dunka nám zaslal i článek, který byl otištěn v americkém časopisu, popisuje zde svůj odchod z republiky a jeho život. Miluje hudbu,
ale to vše už se dočtete v článku.
Na jednom obrázku je sám pan Dunka a na druhém obrázku je se svými žáky.
A.Volínová, soc. odbor
Hledání domova
Více než dvě desetiletí po útěku
z Československa nachází klasický kytarista stát
Montana
Justin Franz
(rozšířená verze článku Searching for Home z amerického časopisu
Flathead Beacon z 2. listopadu 2011)
Miloslav Dunka se sklonil nad svým nástrojem a jemně naladil jednu strunu po druhé. Pak se najednou zastavil a začal hrát. Hudba
Leo Brouwera Un dia de Noviembre naplnila celou místnost. Jak
Dunka hrál tuto skladbu, začínající zadumaně a končící nadějně,
vzpomínal na útěk ze svého domova před více, než dvaceti lety.
Ještě po dvaadvaceti letech od oné chladné jarní noci si detailně pamatuje kroky, které ho ve tmě pronásledovaly. Strohé povely ozbrojených strážců hranic ke svým psům, jak se hnali hlava nehlava
skrze hustý porost za vetřelcem, který se pokoušel přejít hranice.
Výstřely signalizačních raket do temné oblohy, jež stráže vedly k
místu, kde se nacházel.
V r. 1989, nedlouho předtím, než se železná opona, jež rozdělovala
Evropu po dobu téměř padesáti let, začala hroutit, rozhodl se Dunka, že skoncuje se svým nevolnictvím v komunistickém systému,
který vymezoval celý jeho předchozí život v Československu. Dunka a jeho dvě malé děti prchali uprostřed noci do Rakouska.
„To, co mne pohánělo, byla nepřekonatelná touha po svobodě,“
říká Dunka. „Tuhle motivaci jsem cítil od svého dětství. Prostě
jsem nějak věděl, že tenhle režim je nenormální a nepřirozený.“
Narodil se v malém pohraničním městečku Vejprty čtyři roky po
druhé světové válce. Celé své dětství až do svých patnácti let strávil
v této podivně rozdělené obci Vejprty-Bärenstein; Vejprty na straně československé, Bärenstein na straně německé. Státní hranice
procházela prostředkem tohoto souměstí a nedovolovala obyvatelům jedné nebo druhé strany se mezi sebou navštívit. Dokonce i
zavolat na někoho na druhé straně přes zátaras z ostnatého drátu
s elektrickým napětím pět tisíc voltů znamenalo výslech na policii
a další neblahé důsledky. Mladý Dunka nikdy nemohl pochopit,
proč se nemůže jít podívat na druhou stranu, jak tam lidé žijí, co se
nachází za kopcem na německé straně, který dominuje celé krajině kolem, proč nemůže mít přátele i na druhé straně zátarasu. Jak
roky jeho dětství míjely, nabýval přesvědčení, že žije v kleci, ze které není úniku… Neměl ponětí, jaké možnosti by ho čekaly, kdyby
se mohl dostat na druhou stranu „železné opony“, včetně možnosti
živit se hudbou.
Jeho otec byl profesionálním houslistou, jeho matka byla hudbymilovná, nicméně do svých šestnácti let se mladý Miloslav nedostal
ke studiu hudby. Pak se však chopil kytary, kterou si zakoupil za
své první našetřené peníze a začal si uvědomovat, že v něm dřímá
talent.
„Hudba kolovala v mých žilách, ve svalech i kostech,“ říká Dunka.
Své první akordy se začal se učit od třináctileté kamarádky, která
již nástroj slušně ovládala. Učil se rychle.
Brzy nato spolu se svým přítelem, baskytaristou, zformovali skupinu hudebníků, která provozovala populární hudbu, rock, a také
muziku ve stylu, kterému se v Československu říkalo „beat“. Psala
se šedesátá léta – období Beatles, Jimiho Hendrixe, Janis Joplin,
Cream a dalších. Této hudbě se věnoval zhruba 12 let. Jeho skupina někdy mívala problémy s úředníky režimu, kteří se na mladou
skupinu mračili. Nelibě nesli fakt, že skupina nehrála hudbu socialistické provenience a snažili se omezovat jejich repertoár.
Dunka nakonec skupinu opustil. Později si začal všímat, že průvodním jevem rockových koncertů a tanečních zábav byly časté
negativní projevy, ve kterých se „necítil doma“ – alkohol, mravní
nevázanost a časté rvačky, které někdy končily zdevastováním celého sálu. Začal si uvědomovat, že jeho druh hudby vlastně takové
chování podporuje. Rozhodl se, že se musí začít věnovat nějakému
žánru, který by měl opačný účinek – uvolnění od stresu, pokoj mysli, něco, co by podporovalo harmonické vztahy lidí a osvobozovalo je od negativního smýšlení.
Realizaci tohoto směru našel Dunka v klasické kytarové hudbě.
Našel si profesionální učitelku klasické kytary a pomalu se začal
odučovat všechny poziční zlozvyky z elektrické kytary. I zde však
musel čelit problémům režimu – soukromé hodiny hudby byly
mimo zákon. Jak učitel, tak i student se vystavovali nebezpečí postihu ze strany režimu, pokud se odvážili se pustit do soukromých
lekcí. „Bral jsem ilegální lekce od učitelky, která mne ilegálně učila
kytarovou techniku…“ říká Dunka.
Pod jejím vedením si začal osvojovat úplně jiný repertoár, než na
jaký byl zvyklý – k užitku všech, kteří dnes naslouchají jeho hudbě.
strana 4
MIZ VEJPRTY
Z AMERIKY
Říká, že klasická kytarová hudba má hloubku, je komplexní a přináší plné uspokojení.
Přibližně v téže době přijal křesťanskou
víru, která sebou přinesla další problémy s
vládnoucím režimem. Ateismus je dominujícím fenoménem každého socialistického
režimu, který má daleko k jakékoliv toleranci vůči víře v Boha.
„Uvěříš v Boha a ztratíš všechno – rodinu,
přátele, přízeň všech,“ říká Dunka.
Když v roce 1996 poprvé přicestoval do
Spojených států, sedm let po svém útěku
do Rakouska, poprvé v životě se mohl bez
omezení věnovat hudbě. Studoval hudební teorii na Čadkově konzervatoři v Chattanooga ve státě Tennessee. Josef Ottokar
Čadek, český emigrant, který dorazil do
Ameriky o století před Dunkou, tuto konzervatoř založil v r. 1904. Pak Dunka po čtyři roky soukromě studoval v Atlantě u profesorky Mary Akerman, kytaristky světové
třídy, která předtím získala první místo na
mezinárodní soutěži Guitar Foundation of
America. Začal koncertovat ve státech Tennessee a Georgia a dávat na různých místech recitály a lekce klasické kytary. Dunka
hraje také v nemocnicích pro pacienty i
personál, přináší světlé chvíle obyvatelům
v domovech důchodců a v různých modlitebnách a kostelech. Z nemocnic má mnoho zkušeností v tom, jak rychle se nemocní
uzdravují, pokud jsou vystaveni správné
hudbě. Dunka sám pečuje o svého staršího
přítele (88 roků), který má to privilegium
slyšet jeho muziku vždy z první ruky.
Když přicestoval sem do Montany, krajina mu připomínala jeho původní domov.
„Tenhle kout země je koutem mých snů.
A když jsem přijel, řekl jsem si, ‚konečně
jsem doma,‘“ říká. Cítí, že pohoří Montany
jsou dokonalým prostředím pro tvorbu a
rozšiřování jeho hudebního katalogu, který zahrnuje díla J. S. Bacha, D. Scarlattiho,
M. Giulianiho a mnohých dalších. I zde v
Montaně věří, že bude pokračovat v hraní
pro veřejnost a dávání lekcí.
„Člověk nemůže přesně říct, co bude v
budoucnosti, zvláště když jste v životě prodělali tolik drastických změn,“ říká, „ale
věřím, že zbytek mého života bude spojen
s hudbou a chválením Boha.“
Miloslava Dunku je možno kontaktovat
e-mailem na adrese [email protected]
com, nebo na telefonním čísle (USA)406407-0767.
Informace
pro občany
Výplata dávek v hmotné nouzi
V rámci sociální
reformy se od
1.1.2012 se změnil zákon o výplatě dávek
v hmotné nouzi. Nyní celou agendu těchto dávek budou provádět ve své obci úřady práce, prostřednictvím detašovaných
pracovišť. U nás v obci se obracejte na p.
Mittagovou, která sedí na MěÚ Vejprty, v
1. patře, číslo dveří 25.
MěÚ Vejprty, soc. odbor
Gratulace jubilantům
Vzhledem k tomu, že existuje zákon
o ochraně osobních údajů, nelze proto
jako dříve, aby pani starostka chodila ke
každému jubilantovi s přáním k jeho životnímu jubileu. Pokud bude oslavenec
požadovat takové blahopřání, je nutné,
aby se sám ozval nebo někdo z jeho rodiny a o tuto možnost požádal. Požádat
může na matrice MěÚ Vejprty a to osobně, nebo telefonicky na číslo 474614966,
ale i e-mailem [email protected] Pani
starostka velmi ráda za Vámi přijde a popovídá si.
MěÚ Vejprty, soc. odbor
Prodej
Město Vejprty nabízí k prodeji objekt
č.p. 1241, objekt bývalé Jednoty na Nám.
T.G. Masaryka ve Vejprtech. V objektu
jsou v současnosti pronajmutí 2 nebytové prostory. Bližší popis bude do 1 týdne
zveřejněn na internetových stránkách
města Vejprty.
Vejprťáci děkují
Dramatický kroužek „Vejprťáci“ při ZŠ a
MŠ Vejprty děkuje všem hodným lidem,
Kteří nám v minulém roce poskytli jak finanční podporu tak pomoc při naší činnosti. Nebylo jich opravdu málo a těší mě, že
jsou mezi námi stále lidé, ochotní pomáhat
dětem, aby mohly bavit nejen sebe, ale i ty
druhé. Jsou chvíle kdy se bez pomoci nebo
rady druhých opravdu neobejdeme. Díky
patří i všem kteří nám do naší divadelní
kostymérny stále přináší různé rekvizity,
paruky, nebo svršky. Děkujeme naší paní
starostce Jitce Gavdunové i panu řediteli
Tomáši Klucovi za jejich podporu při rozvoji kultury v našem městě. A nejsou sami,
například pan Zděnek Ledvinka z Černého
Potoka, nás finančně podpořil, aby jsme
mohli dokoupit kostýmy nebo jiné pomůcky potřebné k naší činnosti. Díky také všem
za finanční dary při mikulášské nadílce.
Nemůžu tady samozřejmě všechny vyjmenovat, ale nemohu zapomenout na gesto
fotbalistů z Kovářské, kteří měli mít trénink
na sále v MěKaSSu a místo toho, aby ko-
pali do míče, se posadili a tiše poslouchali
malé i větší děti jak zpívají koledy. My jsme
si ještě totiž před vystoupením u rozsvícení
vánočního stromečku potřebovali vyzkoušet svoje role. Díky chlapi, moc jste nám
pomohli ! Ještě jednou tedy děkujeme všem
hodným lidem a přejeme jim do Nového
roku 2012 hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Anna Šťastná s dětmi
strana 5
Město Vejprty dále nabízí k prodeji pozemek 972/26 o výměře 3543 m2
v k.ú. Vejprty (pozemek na křižovatce
ulic 17. listopadu a Svatopluka Čecha ve
Vejprtech).
Dle současného územního plánu je
možno na pozemku postavit rodinný
dům.
MIZ VEJPRTY
KAM ZA KULTUROU
Blahopřání k narozeninám
CHOMUTOV
Městské divadlo
V úterý 17. ledna od 19.00 hodin.
Novoroční gala s kytarou a muzikály
Účinkují: Lubomír Brabec, Luboš Andršt, Tomáš Savka, Markéta Procházková a další... Vstupné 400,- Kč
Městské divadlo
V pondělí 23. ledna od 19.00 hodin.
Divadlo: Herci jsou unaveni
Herecký večírek s francouzským šarmem a překvapivým dojezdem
Vstupné 270,- Kč
Městské divadlo
Ve středu 25. ledna od 19.00 hodin.
Koncert: Jaromír Nohavica
Vstupné: 350,- Kč
KADAŇ
KZ Střelnice
V úterý 17. ledna od 19.00 hodin.
Michal Pavlíček & Monika Načeva
Koncert české kytarové legendy spolu s
osobitou zpěvačkou.
Vstupné: 150,- Kč v předprodeji v IC,
na místě 200,- Kč
KLUB Střelnice
V úterý 24. ledna od 19.00 hodin.
Adriano Trinidade
Brazilský muzikant na turné po ČR!
Vstupné: 50,-/30,- Kč
KZ ORFEUM
Ve čtvrtek 26. ledna od 19.00 hodin.
Královny
Divadelní představení souboru Klas z
Klášterce n/O. Vstupné: 40,- Kč
KLUB Střelnice
V úterý 31. ledna od 19.00 hodin.
Jiří Černý – QUEEN
Hudební publicista o legendární britské
skupině. Vstupné: 50,-/30,- Kč
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Kulturní dům
V pondělí 30. ledna od 19.00 hodin.
Koncert Josefa Fouska
Vstup: 150 Kč/D: 130 Kč/KMD:100 Kč
OSTROV
Dům kultury
Ve čtvrtek 12. ledna od 19.30 hodin.
Divadelní představení: ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Strhující herecký duet o lidské osamělosti a nikdy neumírající naději.
Hrají a tančí Chantal Poullain a Pavel
Kříž. Vstupné: 320, 300, 280, 150,- Kč
Petr Kratochvíl, vedoucí MěKaSS Vejprty
Kráťo, ke tvé kulaté padesátce vše nejlepší přeje restaurace U rytíře. Dárky ti budou přicházet následně a těšíme se, že v příštím vydání MIZu se s nimi na fotografii pochlubíš.
Restaurace U rytíře, Vejprty
Pane Kratochvíl, přijměte ode mne velkou gratulaci k dospělosti. Padesát je člověku jen
jednou v životě. Přeji Vám dostatek zdraví a hodně sil. Přeji Vám vše, co přeji sama sobě.
A věřte, že sama sobě přeji jen to nejlepší.
Marie Ela
Blahopřání prvnímu občánku roku 2000
a první občance Vejprt 21. století
Leon, máme spolu mnoho společného.
Třeba narozeniny stejného data a to 12.1.
Takže jsme oba, ať chceme či nechceme,
ve znamení Kozoroha. A to sebou nese
mnoho společných myšlenek a ne právě jednoduchých životních zkušeností...
Děvčátko naše milované, bude ti dvanáct
let a za chvilku budeš dospělá krásná dívka a budoucí skvělá maminka.
Chci ti říci, že mě se toho moc v životě
nepodařilo, jak bych si přál. Avšak z čeho
mám opravdovou radost a co mi dodává
sil, to jsi ty. To, že jsi se nám narodila. To,
že tě mohu vidět každý den. Přeji ti z celého srdce, aby tvůj život byl plný lásky,
pochopení a trpělivosti, aby jsi budovala
svůj vlastní život bez předsudků a dařily
se ti dlouhodobé dobré vztahy. Jak budovat pěkné vztahy pro spokojený život, to
se bohužel ve škole neučí a nás rodiče to
také nikdo neučil. Přesto se stále snažím
a budu snažit být ti dobrým tátou.
Leon, vše nejlepší k tvým narozeninám. Mám tě moc rád.
Tvůj táta
Leono k tvým narozeninám vše nejlepší ti společně se mnou přejí: Můj syn Jakub, babička Stáňa s přítelem, děda Petr, teta Petra s celou rodinou a teta Jana s přítelem.
FOTOGRAFOVÁNÍ
V ATELIÉRU
Restaurace „U kostela“
přijme brigádně servírku,
jen na víkendy (sobota, neděle).
Praxe není podmínkou. Základní
znalost němčiny povinna.
Další info: tel. 775 678 465
rodinné foto, děti, skupinové foto
svatební foto, foto na ŘP a pod.
Vše po dohodě na tel.č.:
602 181 310
strana 6
MIZ VEJPRTY
Josef Pánek †28.1.2010
Smrt i zrození jsou jen otevřením dveří a život
je pouhá chvíle strávená v pokoji za dveřmi...
tato slova jsou z jedné moudré knihy.
Jsou tomu již dva roky, co jsme se rozloučili
s naším Josefem. Přemýšlím o tom, jak asi je
za těmi dveřmi ve tvém novém pokoji. Určitě
klid, jasné světlo a tvá veselá radostná svobodná duše.
S láskou na tebe vzpomíná manželka Emma s
celou velkou rodinou.
UHELNÉ
SKLADY
CENY UHLÍ
platné od 5. ledna 2012
MOSTECKÉ
LEDVICKÉ
ořech 1 330,ořech 2 255,kostka 348,-
ořech 2 275,-
POLSKÉ
NĚMECKÉ
koořech 255,- brikety 480,ceny jsou včetně DPH a dopravy
Pro obce Č.Hamry, Loučná a Háj
platí ceny nižší o 7,- Kč/1q
PALIVO DODÁVÁME PŘETŘÍDĚNÉ A SUCHÉ, VÁŽÍME NA PŘESNÉ AUTOMATICKÉ DIGITÁLNÍ VÁZE S PŘESNOSTÍ NA 1 KG,
SKLÁDÁNÍ PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM.
DODÁVKY DO 24 HODIN
Tel. zdarma 800 111 115
E-mail: [email protected]
inzerce KY
nebo přímo v prodejním skladě
v Ostrově, Moříčovské ulici,
pod nádražím ČD
www.palivokaucky.cz
UHELNÉ SKLADY
VEJPRTY
POZOR !
Polský kostkoořech
jen za 238 Kč
Mostecké uhlí
ořech 1
295,ořech 2
215,kostka
305,-
Ledvické uhlí
ořech 1
330,ořech 2
238,kostka
345,-
NOVINKA
Polský
kostkoořech
238,-
Palivo dodáváme přetříděné
a suché. Vážíme na přesné
váze.
DÁLE NABÍZÍME
PÍSEK, ŠTĚRK, KRAJINY
OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.:
474 386 298 - OD 7:00 DO 14:30 HOD.
777 318 185, 602 418 184 - NEPŘETRŽITĚ
strana 7
inzerce KY
Při odběru nad 30q neúčtujeme dovoz!
MIZ VEJPRTY
Nohejbal
Císař + Tomáš (Cheb)
Všichni účastníci obdrželi za své výkony
věcné ceny.
Celý turnaj proběhl na vysoké sportovní
úrovni a v přátelském pojetí, bohužel s jedním nezaviněným zraněním našeho kamaráda Patrika Císaře, kterému přejí všichni
účastníci a kamarádi ze Staré gardy brzké
uzdravení a opětovný návrt do sportovního
kolektivu.
Uhelné sklady
Stanislav Kudláček
Chomutov
uhlí mostecké
ořech 1, ořech 2, kostka
brikety
Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem
Poskytujeme také dopravu.
inzerce KY
Výsledky silvestrovského nohejbalového
turnaje losovaných dvojic, pořadaného starou gardou Vejprty dne 30.12.2011.
Turnaje se zúčastnilo celkem 10 zájemců,
kteří byli rozlosováni do dvojic.
Turnaj se hrál dvoukolově na dva sety.
1. místo Švabík Luděk + Brychta
2. místo Švabík Honza + Šlechta
3. místo Poota - Žák
další dvojice účastníků : Schirl T. + Durna,
písky, drtě, štěrky ...
Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství.
Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA !!!
Telefon: 474 624 210
pondělí až pátek od 7:00 do 15:00
Regionální čtrnáctideník.
Vydává a řídí Město Vejprty.
Adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr
Tel.: 731 449 167
E-mail: [email protected]
Http://www.vejprty.cz
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané
příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané
jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je
možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými
díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován
u MK ČR pod číslem E 12008. Podepsané články,
i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce.
Vydavatel neručí za obsah inzerce.
Tisk: Akord s.r.o., Chomutov
strana 8

Podobné dokumenty

Adresář sociálních institucí

Adresář sociálních institucí Marie Kříčková Pavlína Mlejnková Jana Strbáčková Petr Vodochodský

Více

MIZ č.4 - Město Vejprty

MIZ č.4 - Město Vejprty dárky, psaní a obrázky od spolužáků a na přání i pizzu s ananasem. Mamince jsme předali finanční obnos od Vás. Maminka byla v milém „šoku“ z toho, že se najde takový člověk, jako jste Vy a dokáže v...

Více

zde - skutečnost

zde - skutečnost Je známo biblické podobenství o návratu ztraceného syna. Ale než se syn navrátí a jeho otec jej přijme zpět, musí nezdárný syn bohužel zazlobit, stát se rebelem a prchnout před rodinným útlakem vyv...

Více

01 oko - Žižkovo Pole

01 oko - Žižkovo Pole již po revuluci. V roce 1989 jsme získali svobodu a začali se demokracii teprve učit. Tehdy zněly věty o 20 letech zvláštně, ale dnes, z pohledu právě těch 20 let vše dává smysl. Letošní volby byly...

Více

zde ke stažení - Město Vejprty

zde ke stažení - Město Vejprty Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK Vydává: Město Vejprty

Více