Co národní banka čeká od národní agentury?

Komentáře

Transkript

Co národní banka čeká od národní agentury?
Co národní banka čeká
od národní agentury?
Marek Petruš, ředitel komunikace
Česká národní banka
Seminář o ČTK
Praha , 20. října 2011
Osnova
• Co jsou tiskové agentury?
• ČNB jako zdroj zpráv
• ČNB jako klient
• Co národní banka čeká od národní tiskové
agentury
!2
JAK ROZUMĚT POJMU...
!3
Co je tisková agentura?
• “News agency, also called press agency, press
association, wire service, or news service,
organization that gathers, writes, and
distributes news from around a nation or the
world to newspapers, periodicals, radio and
television broadcasters, government agencies,
and other users.” - Definice Encyclopædia
Britannica
!4
Co je tisková agentura?
• “News agency, also called press agency, press
association, wire service, or news service,
organization that gathers, writes, and
distributes news from around a nation or the
world to newspapers, periodicals, radio and
television broadcasters, government agencies,
and other users.” - Definice Encyclopædia
Britannica
!5
Co je tisková agentura?
• “News agency, also called press agency, press
association, wire service, or news service,
organization that gathers, writes, and
distributes news from around a nation or the
world to newspapers, periodicals, radio and
television broadcasters, government agencies,
and other users.” - Definice Encyclopædia
Britannica
• Důležité... Shromažďuje, ale v rámci toho třídí
(tj. vybírá ty relevantní) a ověřuje!
!6
Agenturní zpravodajství v 21. století
What is social media?
• Potřebujeme
vůbec and
ještě
• Use of web-based
agenturu?
mobile technologies to turn
communication
into an
• Máme
blogy, sociální
sítě...
interactive dialogue
• “One of my beliefs, very strongly,
• Creation and exchange of
is that
any
democracy
depends
on
user-generated content
a free, healthy press…. Some of
these
papers
—
news
and
– Wikipedia
editorial gathering organizations
— are really important. I don’t
want to see us descend into a
nation of bloggers myself.” - Steve
Jobs
4
!7
Ve věku internetu... Zdroje zpráv?
• Associated Press - nejcitovanější z 260 zdrojů
zpráv
• V první desítce 4 agentury, z nich 2 se soustředí na
zpravodajství z finančních trhů a pro finanční trhy
Zdroj: http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/
!8
ČNB JAKO ZDROJ
ZPRÁV
!9
ČNB jako zdroj zpráv I.
!10
ČNB jako zdroj zpráv II.
!11
Atraktivní mediální prostředník
• Agenturní pokrytí
• Celorepublikové a komplexní zpravodajství
• Jeden z nejširších týmů novinářů v ČR
• Široká a různorodá klientela
• Hlavní média (zprávy ČTK často určují témata)
• Politická a korporátní scéna
• Přehled očekávaných událostí a databázové
služby
!12
Jak s agenturami pracujeme
• Pevný čas pro zveřejnění měnového
rozhodnutí od 2010
!13
Agentury jako “back-up”
• ČNB je primárně odpovědná české veřejnosti a
národní agentura je nouzový východ
• Když zveřejnily agentury - a hlavně ČTK, zveřejnila
i ČNB
• Zveřejnění přes ČTK z principu nediskriminuje
žádnou část veřejnosti
• Twitter nestačí...
!14
CO ČEKÁME OD ČTK
!15
ČNB jako klient
• Běžná, “komoditizovaná” služba
• Průběžný denní monitoring ekonomického
zpravodajství
• Co nového v ekonomice a ve finančním a
podnikovém sektoru • Události v zahraničí a monitoring důležitých
článků ze světového tisku
• Speciální, “na míru šitá” služba
• Headline servis s klíčovým slovem “ČNB” a
jmény členů bankovní rady • Jednovětá SMS následovaná rozšířenou
emailovou zprávou
!16
Rychlost se cení, dobré jméno víc...
• Rychlé, ale přesné zprávy - to je to, co se cení • Získat a udržet si důvěryhodnost je více, než být rychlý
• Okamžitě neopravit každou chybu je hrubá chyba
• Pravidlo čtyř očí (“four-eye rule”), “better late than
wrong”
• Prodejci “komoditizovaných” zpráv musí mít dobré
jméno
• Odběratelé na základě agenturních zpráv činí
rozhodnutí (dopad chyby lze vyjádřit v penězích...)
• Znaménko rozhoduje: Rozdíl, zda inflace je “-0.2%”
nebo “0.2%”
!17
Spolehlivost a přesnost
• “Spolehlivost - rychlost - nezávislost” - základní
heslo ČTK
• “At Bloomberg News, the three most important
words are accuracy, accuracy and accuracy.” Matt Winkler, šéfredaktor Bloomberg News
• “Always hold accuracy sacrosanct.” - Reuters
Handbook
!18
Spolehlivost a přesnost
• “Spolehlivost - rychlost - nezávislost” základní heslo ČTK
• “At Bloomberg News, the three most important
words are accuracy, accuracy and accuracy.” Matt Winkler, šéfredaktor Bloomberg News
• “Always hold accuracy sacrosanct.” - Reuters
Handbook
!19
Spolehlivost a přesnost
• “Spolehlivost - rychlost - nezávislost” základní heslo ČTK
• “At Bloomberg News, the three most important
words are accuracy, accuracy and accuracy.” Matt Winkler, šéfredaktor Bloomberg News
• “Always hold accuracy sacrosanct.” - Reuters
Handbook
• Co potřebuji jako podmínku, než zprávu pošlu
dál vedení ČNB?
• Rychlost? Ne nezbytně, ale relevanci a víru, že
zpráva je přesná a ověřená
!20
ZÁVĚR
!21
Závěr
• ČTK je mimořádně důležitý partner, který ČNB
pomáhá plnit její zákonné poslání
• prostředník pro rychlý, široký a spolehlivý kontakt
s médii (servis pro média, události, databáze) a
celkově s veřejností (přes
internetové zpravodajství)
• Úspěch partnerství stojí a padá s
důvěryhodností a reputací ČTK jako
poskytovatele objektivních zpráv
• ceníme ověřené, vyvážené a objektivní zprávy
• podobně jako ČNB musí zůstat důvěryhodná,
aby byla úspěšná
!22
Jsme si nakonec celkem podobní...
• “The real capital of a central bank is its credibility
and reputation, not a figure on its balance-sheet.” Miroslav Singer, Reform Club, Londýn, červen 2011
• “(U agentury) musí ze samé podstaty a obchodní
logiky zpravodajství být spolehlivé a nestranné.
Přitom nestačí, aby to agentura dělala, musí to také
tak být vnímáno. Zejména veřejnost musí mít
důvěru v to, že agenturou nikdo nemanipuluje.
Média z čistě praktických důvodů nemají zájem
servis agentury ještě dále nákladně ověřovat.” - Jiří
Majstr, Koncepce činnosti a rozvoje ČTK, únor 2011
!23
Děkuji za pozornost
www.cnb.cz
Marek Petruš
ředitel komunikace
Česká národní banka
email:
[email protected]
!24

Podobné dokumenty