Magazín č. 2 - Klub chovatelů Collií a Sheltií

Komentáře

Transkript

Magazín č. 2 - Klub chovatelů Collií a Sheltií
Magazín collie & sheltie 2 / 2008
Obsah
02
03
05
10
11
14
17
20
31
38
Rozloučení
Organizační zprávy
Bonitace
Zahraniční výstavy
Nový standard šeltie
Den dlouhosrstky
PRA - projekt
Výstavy kolie dlouhosrstá
Výstavy kolie krátkosrstá
Výstavy šeltie
Inzerce
16
Flippie ze Skalní vyhlídky
Internetové stránky Klubu chovatelů collií a sheltií – Praha:
http://collie-sheltie-club.wz.cz
webmaster: Mgr. Pavla Kůsová: [email protected]
redakce: Mlada Svobodová: [email protected]
1
Rozloučení
dne 14. 10. 2008
zemřela po dlouhé těžké nemoci
paní Alena Levová
V její osobě odešla další z legend českého chovu dlouhosrstých a krátkosrstých kolií. Společně se svým druhem Karlem
Sojkou chovali dlouhosrsté kolie přes 30 let a položili základy chovu krátkosrstých kolií v ČR. Kolie ALKAMI se staly
pojmem a mnoho chovatelů na těchto liniích pokračuje. Alena
byla také dlouholetou členkou výboru Klubu chovatelů collií
a sheltií a poradkyní chovu. Ale především jsme jí znali jako
dobrou přítelkyni s osobitým humorem.
Poděkování patří i lidem, kteří se nezištně ujaly několika jejích
starých kolií.
Výbor Klubu chovatelů collií a sheltií
Organizační zprávy
Členské příspěvky na rok 2009
Složenka na úhradu členského příspěvku je přiložena k tomuto vydání Magazínu (v obálce). Výše
příspěvku 200 Kč, při nedodržení termínu se zvyšuje o částku 50 Kč. Zkontrolujte si prosím, zda je
na složence správně uvedeno vaše členské číslo jako variabilní symbol, bez tohoto čísla nelze identifikovat plátce. Ústřižek složenky uschovejte.
Termín pro úhradu členského příspěvku: 28. února 2009
Příspěvky je možné uhradit také platbou na bankovní účet klubu, kde stejně jako na složence uvedete své členské číslo jako variabilní symbol. V případě nového členství před udělením členského čísla
uveďte jako variabilní symbol své rodné číslo bez lomítka.
Číslo účtu klubu: 000000-0642591359/0800
Variabilní symbol: členské číslo nebo rodné číslo bez lomítka
Konstantní symbol: 0308
Adresa majitele účtu:
Klub chovatelů collií a sheltií Praha
Rašínova 5, 397 01 Písek
Soutěž „Pes roku“
Pro rok 2008 platí stávající pravidla. Mění se pouze garant pro kolie dlouhosrsté – doklady ze zahraničních a krajských výstav posílají majitelé na adresu:
Kolie dlouhosrstá: Bc. Jitka Reslerová, Pod Hradištěm 167, 278 01 Kralupy n. Vltavou
Kolie krátkosrstá: Michaela Ouředníková, Strašnov 4, 294 01 Krnsko
Šeltie Mlada Svobodová, Speřice 7, 396 01 Humpolec
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2009
Od r. 2009 nová pravidla: soutěž jednotlivců pro řádné členy Klubu chovatelů collií a sheltií, soutěž
chovatelských stanic pouze pro členy klubu zapisující vrhy v tomto klubu. Zohledněn bude počet
přihlášených psů daného plemene na výstavě. V případě zahraničních výstav bude nutné současně
s kopií posudku zasílat i kopii výstavního katalogu (pouze stránku s daným plemenem). Při počtu
5 a méně přihlášených zvířat na dané výstavě, bude celkový bodový zisk dělen 4, při počtu 6 – 10 se
výsledek dělí 2, nad 11 přihlášených dle stávající tabulky.
3
Genetické vyšetření
Možnost genetických vyšetření v ČR
Jak jsme vás již informovali v minulém vydání Magazínu, je nyní možné genetické vyšetření CEA
a MDR1 defektu i v ČR. Klub chovatelů collií a sheltií (dále Klub) uzavřel dohodu s laboratoří
GENOMIA Plzeň, která umožňuje členům Klubu využít slev na genetická vyšetření objednaná hromadně naším Klubem. Podmínkou je hromadné zaslání vzorků při sběrné akci, která bude Klubem organizována 2x ročně. Výsledky budou anonymní a obdrží je každý člen samostatně na svou
adresu.
Ceny vyšetření je možno nalézt na webu laboratoře www.genomia.cz, slevy budou vždy záviset na
množství vzorků, které se v rámci akce sejdou. Základní cena je 1.900 Kč, při odeslání 11 vzorků
sleva 10 %, 19 vzorků sleva 15 %. Slevy platí pouze pro psy v majetku členů našeho Klubu bez ohledu
na plemeno!
Odběr vzorků si zajišťuje každý sám ve veterinární ordinaci. Laboratoř přijme pouze identifikovatelné vzorky (označení čipem či tetovacím číslem psa) a žádanky potvrzené veterinárním lékařem,
který daný vzorek odebral. Při odběru vzorku krve není nutné holit srst na končetině, krev se dá
nabrat při provlhčení srsti.
První sběrná akce proběhla v listopadu 2008 na MDR1 defekt. Další je plánována v prvním pololetí
r. 2009, o termínu budete informováni prostřednictvím Magazínu a internetových stránek klubu,
zatím není jisté zda na CEA či MDR1. To se rozhodne až podle vašeho zájmu. Věříme, že příležitosti
využije co největší počet chovatelů a majitelů.
Genetické vyšetření na nejuvenilní PRA u kolií a šeltií zatím není možné v žádné laboratoři!
Garantem pro styk s laboratoří Genomia je Mgr. Pavla Kůsová (viz adresář v Magazínu), na kterou
se můžete obrátit s dotazy a žádostí o zaslání formuláře s instrukcemi k odběru. Aktuální formulář
ke každé akci bude vždy ke stažení na internetových stránkách klubu.
Oprava z Magazínu 1 / 08
Chybička se vloudila do minulého Magazínu na str. 15 – Zápisy vrhů v r. 2007, kde místo zápisů
šeltií byly uvedeny kolie krátkosrsté v r. 2006.
Správný text:
Šeltie
V roce 2007 bylo zapsáno 286 štěňat ve 75 vrzích z 39-ti chovatelských stanic při použití 45-ti krycích psů. Průměr 3,81 štěňat/vrh. (pouze Klub chovatelů collií a sheltií – Praha)
4
Bonitace
Bonitace – Praha – Krč – 23. 8. 08
Kolie dlouhosrstá – psi
AIM TO PLEASE EVER AFTER – zl – 1. 4. 07 – 22224 – v. 60 cm (Old Smokey des Beldones x Clue from
Graslic Hills) maj. L. Filounová, Soušská 464, 468 61 Desná III
ARES BLACK LAGO BENEA – tri – 8. 5. 07 – 2244 – v. 58 cm (Queenly Mighty Guinn of Kassiopeia x I
Love You Noko Bohemia) maj. J. Gogolínová, Červené vršky 678, 256 01 Benešov
ARTUŠ LAGO BENEA – zl – 8. 5. 07 – 22246 – v. 58 cm (Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x I Love You
Noko Bohemia) maj. F. Burda, Modlešovice 43, 386 01 Strakonice
BELLS Z JASMÍNOVÝCH HOR – zl – 16. 2. 07 – 22213 – v. 58 cm (Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser
Pünktchen Sanya of Kassiopeia) maj. Ing. L. Šafaříková, Do zahrad 113, 273 41 Brandýsek
BRIAN Z JASMÍNOVÝCH HOR – zl – 16. 2. 07 – 22215 – v. 58 cm (Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser
Pünktchen Sanya of Kassiopeia) maj. M. Nováková, V Olšinkách 1736 / B, 250 01 Brandýs n. L.
CSARLIE OD DENNYNKY – zl – 29. 8. 06 – 22145 – v. 56 cm (Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x
Angelika Gold od Dennynky) maj. V. Pelcová, 512 36 Horní Barnná 132
EMBERS LEAWREY – zl – 7. 12. 06 – 22174 – v. 57 cm (Aaronwell Antique Gold at Brilyn x Blessed Jane
Leawrey) maj. M. Burdzigová, U podchodu 826/5, 162 00 Praha 6
ENGLISH SHADOW LEAWREY – zl – 7. 12. 06 – 22175 – v. 60 cm (Aaronwell Antique Gold at Brilyn x
Blessed Jane Leawrey) maj. J. Kolářová, Zápy 149, 250 01 Brandýs n. L.
ONE MORE NIGHT AFRICAN GOLD – zl – 6. 5. 07 – 22238 – v. 56 cm (Hokus Pokus vom Adlerwappen
x Silver Dream P. S. I Love You) maj. O. Loský, Na výsluní 259, 789 72 Dubicko
Kolie dlouhosrstá – feny
ALESSIA IRELAN IRECOLL – zl – 27. 10. 04 – 21743 – v. 55 cm (Queenlike Pet ze Zlaté Jalny x Pepsi Princes
ze Zlaté Jalny) maj. A. Malkusová, 439 31 Měcholupy 145
ALMOUST FAMOUS EVER AFTER – zl – 1. 4. 07 – 22227 – v. 56 cm (Old Smokey des Beldones x Clue
from Graslic Hills) maj. I. Frolíková, Průběžná 205, 277 31 Velký Borek
BRIGITTE Z JASMÍNOVÝCH HOR – zla – 16. 2. 07 – 22219 – v. 52 cm (Funky Town Percy of Kassiopeia x
Unser Püntchen Sanya of Kassiopeia) maj. M. Kolátková, Vyšehořovice 115, 250 87 Mochov
CUTE CANDY LOVELY DREAM – zl – 16. 3. 07 – 22238 – v. 53 cm (Video Star of Slatestone x Double
Skotch Western Witch) maj. M. Pospíšil, 798 58 Čechy pod Kosířem 4
EVANESCENT LOVE LEAWREY – zl – 7. 12. 06 – 22177 – v. 54 cm (Aaronwell Antique Gold at Brilyn x
Blessed Jane Leawrey) maj. L. Kucková, Lidická 280, 252 66 Libčice n. Vlt.
5
Bonitace
FREDDIE Z CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ – zl – 9. 6. 06 – 22117 – v. 53 cm (Allperry Gold Noko Bohemia x
Barbara z Chýnovské jeskyně) maj. R. Najmanová, Nám. Míru 217, 507 43 Sobotka
GWENDY Z CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ – zl – 1. 2. 07 – 22200 – v. 52 cm (Big Gold Bear Noko Bohemia x
Ania Gold Zlatá Chalkie) maj. I. Kudrnová, Luční 195, 348 15 Planá
LOUISETTE GOLD MORAVIA CLASSIC – zl – 5. 3. 06 – 22012 – v. 52 cm (Sanssouci v. Crottorf x Challenge Gold Moravia Classic) maj. V. Fišarová, Podhůrská 177, 500 03 Hradec Králové
NEW FACE OF AFRICAN GOLD – tri – 27. 3. 07 - 22221 – v. 55 cm (Frosty Ice of African Gold x Tisha´s
Black Minx vom Old Tom) maj. Bc.J. Reslerová, Pod Hradištěm 167, 278 01 Kralupy n. Vlt.
NO LIMITS AFRICAN GOLD – tri – 27. 3. 07 – 22222 – v. 55 cm (Frosty Ice of African Gold x Tisha´s Black
Minx vom Old Tom) maj. PhDr. M. Pešátová, Okrajová 32, 748 01 Hlučín
NOW OR NEVER AFRICAN GOLD – blm – 27. 3. 07 – 22223 – v. 52 cm (Frosty Ice of African Gold x
Tisha´s Black Minx vom Old Tom) maj. T. Matoušková, P.O.Box 113, 438 01 Žatec
OF COURSE AFRICAN GOLD – zl – 6. 5. 07 – 22240 – v. 53 cm (Hokus Pokus vom Adlerwappen x Silver
Dream P. S. I Love You) maj. PhDr. M. Pešátová, Okrajová 32, 748 01 Hlučín
OVER THE TOP AFRICAN GOLD – zl – 6. 5. 07 – 22242 – v. 54 cm (Hokus Pokus vom Adlerwappen x
Silver Dream P. S. I Love You) maj. Bc. J. Reslerová, Pod Hradištěm 167, 278 01 Kralupy n. Vlt.
WENDY BLACK VERMIKO – tri – 1. 4. 06 – 22043 – v. 52 cm (Sanssouci v. Crottorf x Peggy Black Vermiko) maj. A. Limberská, 538 03 Kostelec u Heřman. Městce 159
WONDERFUL DREAM WINDIE OF KASSIOPEIA – zl – 10. 12. 06 – 22220 – v. 55 cm (Roysta´s Earth Wind´n´Fire x Kaum zu Glauben Kimmie of Kassiopeia) maj. E. Náhlovská, 28. října 735, 273 09 Kladno - Švermov
XENA BLUE VERMIKO – blm – 31. 8. 06 – 22139 – v. 53 cm (Aran z Vápencových skal x Halina Blue Vermiko) maj. R. Kubín, Březová 1442 / 31, 400 03 Ústí n. L.
Kolie krátkosrstá – psi
ARNOLD OF BOHEMIA BALADA – zl – 6. 1. 07 – 144 – v. 61 cm (Be My Lord Nelson of Flying Heartbreakers x Gaya Krásná louka) maj. M. Drdová, 294 75 Sojovice 155
Kolie krátkosrstá – feny
ALTEANA Z ROSTOCK0HO ZÁMKU - zl – 13. 11. 06 – 130 – v. 55 cm (Turella´s Skywalker x Ellen Krásná
louka) maj. MUDr. M. Sedláček, 675 55 Hrotovice 390
DUPI DUP NIRRETERRIT – blm – 2. 12. 06 – 140 – v. 56 cm (Markylla´s Just a Magic Star x Born To Dream
Alkami) maj. H. Matějková, Komenského 236, 252 25 Jinočany
MIGHTY´S SPRING MEADOW CLEAR AS DAY – tri – 6. 11. 06 – 142 – v. 55 cm (Zenith of Fame Fantazija
x Wesayso Lucky Number Sever) maj. Š. Hambergerová, Vodice 4, 384 11 Netolice
6
Bonitace
SELBIT ELSY ELEGIA – tri – 21. 12. 06 – 193 – v. 55 cm (Sandacastle´s Jump The Gun x Selbit Welsy) maj.
M. Koubek, Svojšovická 2839, 141 00 Praha 4 - Spořilov
Šeltie – psi
BARON BATTY FORT FOX – tri – 15. 4. 05 – 6050 – v. 37 cm (Icy Magic Sněžný tygr x Irma Ivy Black
z Benešovské zahrady) maj. N. Bernardová, Hlavní 140, 273 62 Družec
COCTAIL Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY – bi-blue – 21. 5. 07 – 2871 – v. 37 cm (Rigoberto z Černé hlásky x
Only Bi Blue z Ďáblovy stud.) maj. J. Gregorová, P.Velikého 717, 566 01 Vys. Mýto
DISKITO Z DŘEVĚNÉ CHALOUPKY – tri – 5. 6. 07 – 6892 – v. 35 cm (Eternity of The Golden Fir x Happy
Chance z Ďáblovy studánky) maj. R. Kalousek, Ke hřišti 544, 338 08 Zbiroh
IGGY ŽELEČSKÉ VRCHY – zl – 29. 5. 07 – 6875 – v. 36 cm (Elliot Golden Fleece du Clos des Eperviers x
Elly Želečské vrchy) maj. Dr. M. Šíp, Litvínovice 100, 370 01 Č. Budějovice
KÄPÄLAKOPLAN MOONSTONE – blm – 9. 5. 07 – 6977 – v. 37 cm (Moorwood Caribean Blue Lover x
Sunsweet Pin Up Girl) maj. Z. Heřmanová, Smetanova 457, 253 01 Hostivice
KÄPÄLAKOPLAN PHANTOM – bi-black – 10. 4. 07 – 6989 – v. 36 cm (Logan Isle Time To Dream x Carmylie Blue Mist at Käpälakoplan) maj. D. Tučková, Na Lázeňce 502, 107 00 Praha 10
NECHOVNÝ – IKARUS ZE SOUHVĚZDÍ ORIONU – v. 44 cm
Šeltie – feny
AMANDA MENDY BONY DUX – tri – 27. 2. 07 – 6751 – v. 36 cm – P2 LH, 2x M3 (Irate Jack Bohemia
Platina x Alison Shape Balambi) maj. R. Krnáčová, Cyrilská 195, 403 39 Clumec
ANTIKA Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY – zl – 11. 5. 07 – 6864 – v. 35 cm (Elliot Golden Fleece du Clos des
Eperviers x Duplicate z Ďáblovy stud.) maj. V. Bednaričová, Hvězdenská 586/16, 181 00 Praha 8
ATLANTIDA Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY – zl – 11. 5. 07 – 6866 – v. 37 cm (Elliot Golden Fleece du Clos des
Eperviers x Duplicate z Ďáblovy studánky) maj. M. Ricci, 362 26 Božičany 165
AUDI BOHEMIA CALVADOS – tri – 7. 4. 06 – 6378 – v. 37 cm (Marvitholll Iskander x Gwendy Želečské
vrchy) maj. M. Uher, Táboritská 459, 280 02 Kolín
CLAUDIE OD BELINKY – tri – 14. 5. 07 – 6840 – v. 36 cm (Milesend Broomhouse Antique Gold x Daisy
Gold Smaal Kim) maj. L. Pešková, Na Vidouli 542/3, 158 00 Praha 5
CAT CHENKA KORYFEJ – zl – 10. 2. 07 – 6735 – v. 38 cm (Midnight Mail z Ďáblovy studánky x Elisa Doolittle Smaal Kim) maj. I. Patočková, 512 43 Jablonec n. Jiz.
DESIREE OD RŮŽOVÉ VILY – zl – 29. 1. 07 – 6714 – v. 34 cm (Candy ze Skalní vyhlídky x Ariga Drsná
Vysočina) maj. M. Kudža, Luční 1024, 357 35 Chodov u K. Varů
FREEZY FATIMA FORT FOX – blm – 27. 4. 07 – 6803 – v. 38 cm (Oliver Twist z Ďáblovy studánky x Irma
Ivy Black z Benešovské zahrady) maj. L. Stupčuková, Lublaňská 43, 120 00 Praha 2
7
Bonitace
KELLY GOLD ŠERLŮV DVŮR – zl – 10. 10. 06 – 6638 – v. 37 cm – M2 LH (Bobin Gold Šerlův dvůr x Eimi
Šerlův dvůr) maj. M. Šerlová, Dražejov 7, 386 01 Strakonice
LAURA LEI GOLD ŠERLŮV DVŮR – zl – 12. 5. 07 – 6836 – v. 36 cm (Harvey Dian Slapská alej x Iris Hlinecký svah) maj. J. Hlávková, Střítež 33, 387 01 Volyně
OLYMPIA ZE ZLATÉ HVĚZDY – tri – 27. 3. 07 – 6792 – v. 34 cm – 2x M3 D (Kristián ze Shetlandů x Denny
ze Zlaté hvězdy) maj. J. Foltýn, Lublaňská 49, 120 00 Praha 2
RACHEL ZE ZLATÉ HVĚZDY – bi-black – 23. 7. 07 – 6965 – v. 36 cm (Oliver Twist z Ďáblovy studánky x
Hanny ze Zlaté hvězdy) maj. D. Tučková, Na Lázeňce 502, 107 00 Praha 10
ROCOCO Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY – bi-black – 23. 3. 05 – 6032 – v. 34 cm – 2x M3 H (Rigoberto z Černé
hlásky x Josephine z Ďáblovy studánky) maj. Š. Vostrá, Bystřická 1649, 432 01 Kadaň
ROMANCE ZE ZLATÉ HVĚZDY – blm – 23. 7. 07 – 6966 – v. 38 cm (Oliver Twist z Ďáblovy studánky x
Hanny ze Zlaté hvězdy) maj. D. Tučková, Na Lázeňce 502, 107 00 Praha 10
Bonitace – Praha – 16. 11. 08
Kolie dlouhosrstá - psi
CATO ČIN ČIN PET – tri – 9. 4. 07 – 22230 – v. 57 cm (Sanssouci von Crottorf x Rina Krása samoty) maj.
M. Kopalová, Rumunská 1450, 250 88 Čelákovice
DARK SKY FROM GRASLIC HILLS – zl – 28. 5. 07 – 22269 – v. 58 cm (Alwin from Graslic Hills x Old
Golden Gates Perfecta) maj. A. Nič, Chvalovická 1677 / 50, 193 00 Praha 9, H. Počernice
Kolie dlouhosrstá – feny
ADÉLKA Z LUŽICKÉ ZAHRADY – tri – 14. 5. 06 – 22123 – v. 53 cm (Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia
x Dara Black Toronto Bohemia) maj. J. Rašín, Spojovací 373 / 7, 408 01 Rumburk
COUNTESS CERRY RONNA BOHEMIA – zl – 8. 6. 07 – 22287 – v. 52 cm (Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Channy Gladys) maj. I. Janečková, Libeň 42, 252 41 Praha – západ
COUNTESS CESSY RONNA BOHEMIA – zl – 8. 6. 07 – 22288 – v. 54 cm (Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Channy Gladys) maj. V. Černý, 273 25 Zvoleněves 243
KISS´N´TELL AFRICAN GOLD – zl – 30. 6. 06 – 22129 – v. 53 cm – P1PD (Erin Krásná louka x Here´s A
Heart african Gold) maj. J. Rašín, Spojovací 373 / 7, 408 01 Rumburk
LUCKY STARLINE BLUE DEVOTION – blm – 24. 2. 07 – 22299 – v. 53 cm (Houm Tet a Tet Mardi Gras x
Rejejs Glad Grebe) maj. M. Koubek, Svojšovická 2839, 141 00 Praha 4 – Spořilov
SING OF LOVE NOKO BOHEMIA – zl – 21. 11. 06 – 22164 – v. 51 cm (Allperry Noko Bohemia x Do You
Love Me Noko Bohemia) maj. J. Novák, Olešná 109, 393 01 Pelhřimov
8
Bonitace
VERY NICE BABY NOKO BOHEMIA – tri – 8. 11. 06 – 22157 – v. 51 cm (Kentucky Jack Noko Bohemia x
Come Back Baby Noko Bohemia) maj. J. Novák, Olešná 109, 393 01 Pelhřimov
Kolie krátkosrstá – psi
ALEX GOLDEN DREAM FLYING EAR – zla – 11. 7. 07 – 185 – v. 61 cm (Day Dream Krásná louka x Čert
Ví Proč Nirreterrit) maj. Ing. P. Čapková, Pod Strání 533, 500 06 Hradec Králové
ANTHONY Z TAU´RI – zl – 16. 6. 07 – 173 – v. 61 cm (Day Dream Krásná louka x Čarodějka Nirreterrit)
maj. L. Mertová, Dlouhá Ves 9, 516 01 Rychnov n. Kněžnou
PINEHILLSIDE´S HOT SHOT – blm – 7. 7. 07 – 204 – v. 58 cm (Honey Melon Galliano Mist x Pinehill´s
Hot Shot) maj. G. Havlíčková, Ptice 267, 252 18 Praha – Západ
WHASHISHI´S GIDEON – tri – 1. 4. 04 – 258 – v. 57 cm (Whashishi´s Chinook x Fair Oak´s New Mark)
maj. S. Havlíčková, Ptice 267, 252 18 Praha – Západ
Kolie krátkosrstá – feny
ANJA BEAU FLYING EAR – zl – 11. 7. 07 – 190 – v. 53 cm (Day Dream Krásná louka x Čert Ví Proč Nirreterrit) maj. Mgr. I. Horská, 549 73 Martínkovice 158
AURA Z TAU´RI – zl – 16. 6. 07 – 173 – v. 61 cm (Day Dream Krásná louka x Čarodějka Nirreterrit) maj.
D. Zimová, Slunečná 104, 473 01 Nový Bor – Skalice
FLYING HEARTBREAKERS ELISA DOOLITTLE – tri – 19. 6. 07 – 229 – v. 53 cm (Moon Walker from
Misstoff x Beautiful Baroness Victoria of Flying Heartbreakers) maj. P. Kůsová, Běleč 1, 273 63 Bratronice
GRACE VON DEM EISVOGEL – tri – 17. 7 06 – 134 – v. 53 cm (Honey Melon Galiano Mist x Turella´s
Moonflower) maj. S. Havlíčková, Ptice 267, 252 18 Praha – Západ
ICY KRÁSNÁ LOUKA – zl – 6. 6. 07 – 163 – v. 54 cm (Cake Krásná louka x Beauty Krásná louka) maj.
T. Hillebrantová, Nad Školou 868, 561 64 Jablonec n. Orlicí
INDIA KRÁSNÁ LOUKA – zl – 6. 6. 07 – 163 – v. 54 cm (Cake Krásná louka x Beauty Krásná louka) maj.
M. Ouředníková, Strašnov 4, 294 31 Krnsko
Šeltie – psi
CARNEVAL METUJE – tri – 26. 4. 03 – 69777 – v. 38 cm (Excellent Enigma x Estrella ze Shetlandů) maj.
M. Burešová, Žižkov II 1970, 580 01 Havlíčkův Brod
LONESTARS SHONE BI DEZINE – blm – 2. 10. 05 – 7374 – v. 39 cm (Chambar´s Masquerade Naj x Rainier´s Dark Secret of Aslan) maj. M. Heřman, Na Petřinách 1896, 162 00 Praha 6
MARKÝZ ZE SOUHVĚZDÍ ORIONU – zl – 3. 11. 07 – 7095 – v. 39 cm (Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu
x Yes ze Souhvězdí Orionu) maj. M. Vaněček, Suchovršice 113, 542 32 Úpice
REDCLIFFE GOLD MORAVIA CLASSIC – zl – 9. 8. 07 - 6984 – v. 39 cm (Elliot Golden Fleece du Clos des
Eperviers x Petite Caline Moravia Classic) maj. T. Matoušková, P.O.Box 113, 438 01 Žatec
9
Bonitace / Zahraniční výstavy
Šeltie – feny
AISHA TUDOR ANDĚL SNŮ – tri – 18. 9. 07 – 7040 – v. 38 cm (Cresteak Tudor Crown at Wendisle x Yessi
Black ze Shetlandů) maj. P. Vichta, Sv. Čecha 529, 664 34 Kuřim
BOHEMIA Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY – zl – 14. 5. 07 – 6870 – v. 37 cm (Lundecock´s Watermark x Kimona
z Ďáblovy studánky) maj. M. Svobodová, Speřice 7, 396 01 Humpolec
EIMY GOLD LENFIR – zl – 29. 6. 07 – 6947 – v. 36 cm (Smart Spice Sněžný tygr x Emily Endless Smaal
Kim) maj. Z. Ježková, 332 05 Chválenice 151
FIESTA Z VESNIČKY U HRANIC – blm – 29. 10. 07 – 7066 – v. 38 cm - 2x M2H (Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu x Niké z Vesničky u hranic) maj. J. Čurda, Londonská 255, 378 07 Rapšach
FRESH FLORA FORT FOX – blm – 27. 4. 07 – 6804 – v. 34 cm – M2 PH (Oliver Twist z Ďáblovy studánky
x Irma Ivy Black z Benešovské zahrady) maj. R. Voldánová, Třebkov 25, 397 01 Písek
Zahraniční výstavy
19. 4. 09 Grefrath, Německo - Speciální výstava britských ovčáckých plemen –
Kolie dlouhosrstá a krátkosrstá: Regina Blessing, D
Šeltie: Dina Korna, EST
30. 8. 09 Bergheim, Německo - Speciální výstava britských ovčáckých plemen
Kolie dlouhosrstá a krátkosrstá: Joh Wauben, NL
Šeltie: Heidi Müller – Heinz, D
Na obě výstavy je možnost přihlášení on-line.
Informace: [email protected] www.cfbrh-lg-rheinland.de
8. 10. 09 Bratislava – Světová výstava (kolie a šeltie se posuzují ve čtvrtek)
Kolie dlouhosrstá psi: Jean Paul Kerihuel, F
Kolie dlouhosrstá feny: Denis Kuzelj, SLO
Kolie krátkosrstá: Marja Talvitie, FIN
Šeltie: tř. dorostu, mladých, veteránů: Ligita Zake, LV
Šeltie: třídy dospělých, BOB: Frank Kane, GB
Přihlášky poštou nebo on-line: www.worlddogshow2009.com
Světová výstava psov 2009, Štefánikova 12, 811 05 Bratislava, SK
Uzávěrky: 28. 2. 09 / 30. 6. 09 / 17. 8. 09
10
Nový standard šeltie
Od 1. července 2008 schválil britský Kennel Club nový standard plemene Shetland Sheepdog
(šeltie). Změny standardu spočívají v doplnění formulací, které kladou ještě větší důraz na
ušlechtilost a eleganci a především nepřipouštějí žádné přehánění určitých znaků.
English Shetland Sheepdog Club (ESSC) byl znepokojený rostoucím vlivem amerického typu šeltie
na plemeno. Především na evropském kontinentu je tento vliv ve výstavních kruzích zcela očividný.
Proto ESSC navrhl řadu změn ve standardu plemene.
Německý Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. a holandský Raad van Beheer (stejně jako
česká ČMKU - pozn. překl.) spadají pod FCI. Rozhodčí, kteří posuzují na FCI výstavách, se musejí
řídit plemenným standardem země původu plemene. Pro šeltie je to Velká Británie. FCI ještě musí
tyto změny oficiálně schválit, ale to bude jen otázkou času. Jakmile bude standard oficiálně schválen,
budeme Vás informovat.
Dále najdete jednotlivé doplňky a změny standardu k 1. červenci 2008. Celé znění standardu si
můžete prohlédnout na stránkách britského Kennel Clubu (http://www.thekennelclub.org.uk/
item/148) a na stránkách ESSC (http://www.essc.org.uk/std.htm).
1)
2a)
2b)
3)
4)
General Appearance: Action lithe and graceful.
Head: Refined and elegant with no exaggerations
Head: Width and depth of skull in proportion to length of skull and muzzle.
Forequarters: Strong but not heavy bone.
Coat: The coat should fit the body and not dominate or detract the outline of the dog.
k bodu 1)
Výraz „action lithe and graceful“ – pohyb pružný (splývavý) a ladný – byl přesunut z kapitoly o pohybu do celkového dojmu. To nejdůležitější ve standardu je na začátku textu. Aby byl zdůrazněn
velký význam pružného a ladného pohybu, byl tento požadavek přesunut dopředu a začleněn do
popisu celkového dojmu.
k bodu 2a)
Hlava: ušlechtilá (čistě „řezané“ rysy) a elegantní bez přehnaného zdůrazňování znaků
k bodu 2b)
Hlava: šířka a hloubka lebky v poměru k délce lebky a tlamy
Ačkoliv téměř třetina standardu popisuje hlavu šeltie, chtěli Britové doplněním dvou dalších požadavků ještě více zdůraznit důležitost ušlechtilosti a elegance.
Velký rozdíl mezi americkým a anglickým typem šeltie je právě v hlavě. Americká šeltie má obvykle mnohem silnější spodní čelist, následkem toho hlava v poměru ke své šířce vypadá velmi hluboká
a už není elegantní a harmonická. Aby se zabránilo přehánění, byly do standardu začleněny dva výše
zmíněné požadavky.
Při pohledu shora a zepředu představuje hlava dlouhý, tupý klín. Šířka a hloubka lebky mají být
v rovnováze a jsou přibližně stejné.
11
Nový standard šeltie
k bodu 3)
Hrudní končetiny: Silné, ale ne těžké kosti.
V současnosti panuje trend „čím silnější nohy, tím lépe“. Občas tak jsou k vidění těžké válcovité
kosti a krátké kulaté tlapky. Tak to ale nebylo ve standardu myšleno. Noha musí odpovídat celkovému vzhledu psa a tlapky musejí mít oválný tvar. Šeltie je pes, který má působit především elegantně
a hbitě. Krátké silné tlapky vyvolávají dojem neelegantnosti a těžkopádnosti.
k bodu 4)
Osrstění: Osrstění musí odpovídat tělu psa a nesmí dominovat celkovému dojmu nebo překrývat
vnější linie psa (linie by měly zůstat zřetelné).
Velmi bohatá srst je déletrvající trend. Anglické i americké šeltie mají někdy tolik srsti, že osrstění
na břiše se dotýká země a pod psem téměř neprosvítá světlo. Takovéto přehnané osrstění nesmírně
ruší celkový dojem. Šeltie s takovou srstí působí jako koule chlupů na nožičkách. Šíje se zkrátí a pes
působí jako na krátkých nohách. Celkový dojem z takového psa je pak těžkopádný a chybí mu elegance. Nadměrné osrstění už není funkční a obtížně se udržuje.
Následuje překlad a výklad oddílu o hlavě z nového standardu od 1. července 2008.
Hlava a lebka:
Hlava ušlechtilá a elegantní bez přehánění; při pohledu shora nebo z profilu tvoří dlouhý tupý klín,
který se zužuje od uší k nosu. Šířka a hloubka lebky v poměru k délce lebky a tlamy. Celek musí být
posuzován vzhledem k velikosti psa. Mozkovna plochá, přiměřené šířky mezi ušima, bez výrazného
týlního hrbolu. Líce ploché, plynule přecházející do dobře zakulaceného nosu. Lebeční a nosní část
jsou stejné délky, dělícím bodem je vnitřní koutek oka. Horní linie mozkovny je rovnoběžná s horní
linií nosu, s lehkým, ale zřetelným stopem. Nos, pysky a okraje očních víček černé. Charakteristický
výraz je dán dokonalou harmonií a vyvážením lebeční a obličejové části, tvarem, barvou a uložením
oka a správným nasazením a nesením uší.
Klínovitá hlava, mozkovna a obličejová
část stejně dlouhé, vnitřní koutek oka
je dělícím bodem
Horní linie nosu a mozkovny jsou rovnoběžné,
také ze strany tvoří hlava dlouhý, tupý klín.
12
Nový standard šeltie
Ideální hlava šeltie se sladkým výrazem
Americký typ - tyto hlavy jsou přehnané:
Mladý pes s nesmírně silnou spodní čelistí a s těžkou obličejovou částí.
Hlava je pod očima příliš hluboká.
Proto je tato hlava neelegantní a postrádá harmonii.
Profil anglického typu hlavy –
Tato hlava připomíná při pohledu ze strany klín.
Linie nosu a mozkovny jsou rovnoběžné. Je to elegantní hlava s lehkým, ale zřetelně viditelným stopem. Tato fena má dobrou spodní čelist a správně vyplněnou obličejovou část bez přehnaného zdůraznění
znaků.
Příliš silná spodní čelist a velmi hluboká hlava po
pod
očima. Požadovaná přiměřenost se vytratila. Pokud
přiložíte ruku ze strany na obrázek této hlavy, je možné téměř polovinu hlavy“vynechat“, aby hlava získala
harmonii.
Marion ten Cate, mezinárodní rozhodčí a chovatelka šeltií „Own Delight´s“, NL
překlad Bc. Jana Zemková
13
Den dlouhosrstky
Dvěstědevatenáctého aneb DD´08
Jednadvacátého září letošního roku se v Praze, na Václavském náměstí, přímo „pod ocasem“ sešli
přátelé, milovníci a majitelé dlouhosrstých kolií. Důvod byl prostý: na tento den, 21.9., byla učiněna
výzva ke společné procházce centrem Prahy a ukázat tak, že dlouhosrstá kolie stále žije, že je výborným rodinným společníkem, bezproblémovým městským a společenským psem, plemenem, které
stále budí obdiv kolemjdoucích a lahodí čočkám fotoaparátů.
Přestože se vize uskutečnit procházku zrodila jen pár týdnů před vlastním termínem akce, účast
byla překvapivá a pro kolemjdoucí nevídaná: sešlo se celkem 16 dlouhosrstých kolií všech barev
(zlatá, trikolor i blue-merle), 1 kříženka, 1 malinois a 1 čivava (dva posledně jmenovaní patří k pořadatelskému týmu). Za všechny musím jmenovat 12 letého zlatého psa, Gigi Krása samoty, jemuž
by jen sotvakdo hádal deset, natož dvanáct let! Nejmladším dvounožcem pak byla téměř čtyřtýdenní
Terezka, novopečená dceruška našeho dvorního fotografa Jirky Křivánka (známý jako Pes Jíra).
Den dlouhosrstky, jak byla tato akce honosně nazvána, byla označena jako nultý ročník a podpořena Klubem chovatelů Collií a Sheltií Praha a sponzorována společností A-Vet, výhradním dovozcem
krmiv zn.Hill´s do ČR. Každý účastník tedy obdržel upomínkové předměty (placku a propisku),
tričko, a sponzorský balíček. Nápad samotný, totiž setkat se s lidmi stejně chlupatě postiženými,
však má hlubší kořeny: již několik let se pravidelně (každý rok) nepravidelně (na některý ze státních
svátků) setkávají přátelé – majitelé kolií z Prahy a okolí, aby společně vyběhali své psy a popovídali
si s lidmi stejného kylokalibru; místa jsou pokaždé vybírána jiná, např. pochod z Kralup nad Vltavou
do Veltrus a zpátky, silvestrovské „coury“ podél Vltavy – jednou v Kralupech, jindy z Bráníka do Komořan, velikonoční výlet do Divoké Šárky nebo setkání s majiteli krátkosrtých kolií v Pticích. Stačilo
jen tedy vše organizačně učesat, najít vhodný název a pokusit se informovat alespoň část majitelů
kolií; přijeli dokonce i kolie z Brna nebo Varnsdorfu!
Start byl proto v místě dobře dostupném jak motoristům, tak pěším. Po úvodním fotografování
(a pózování pro skupinku japonských turistů) pod portálem Národního muzea, se vyrazilo směrem
Můstek, Malou Stranu, Staroměstské náměstí, Karlův Most, Malostranské náměstí, Nerudovou ulicí
na Pražský hrad a přes Hradčanské náměstí do Petřínských zahrad a odtud zpět do výchozího bodu.
O kuriozitky však nouze rozhodně nebyla: např. na Staroměstském náměstí, kdy dvě skupinky turistů bedlivě naslouchajících svým průvodcům o popravě sedmadvaceti českých pánů, náhle změnily
stanoviště, aby si jejich členové mohli zadokumentovat téměř dvacet kolií, seskupených přímo pod
Orlojem, zatímco průvodci osamocení se vztyčenýma rukama v němém úžasu jen zírali. Podobně
to vypadalo i u Hradní stráže, kdy se sice kolie naskládaly jen po jeho pravici, nicméně pro mnoho
turistů to byla výzva, doplnit místo i po levici, a tak jsme se opět stali svědky nekonečného cvakání
fotoaparátů. Skutečnou odměnou pak pro naše čtyřnohé chlupáče bylo volné běhání petřínskými
zahradami a pro pánečky posezení u studánky Petřínky.
14
Den dlouhosrstky
Pevně věřím, že Den dlouhosrstky se stane svátkem dlouhosrsté kolie a obměnou míst setkání se
stane dostupným pro co největší okruh majitelů a příznivců toho nádherného aristokratického plemene!
Děkuji všem za účast, sponzorům za projevenou přízeň a budu se těšit na shledanou příští rok, na
oficiálně prvním ročníku DD.
Vilemína Kracíková.
Foto: Pes Jíra
15
Nabízíme ke krytí psa šeltie
JCh. Flippie ze Skalní vyhlídky
narozen 10. 11. 2006
zlatý s vlohou pro trikolor
chovný - výborný
výška 37 cm
plnochrupý
CEA/PRA/KAT neg. v 7 týd.
o. SUCh. Mybackens Bonny M
m. Ch. Barbie Girl Smaal Kim
výstavy:
2x BOB, 2x Národní vítěz, res.CACIB, 4x CAC, 5x CAJC, Velmi nadějný 1
Flippie je temperamentní mladý pes s veselou a aktivní povahou. Kryje
spolehlivě.
kontakt:
chov.st. Moravské srdce
Veronika Habrová
Kojetínská 1187
767 01 Kroměříž
mobil: 776 242 332
e-mail: [email protected]
www.moravskesrdce.wz.cz
další spolumajitelé:
Lucie Cvrkalová, chov.st. Energy-Spirit, www.energy-spirit.com
Petra Ocetková, chov.st. Sol Oriens, www.soloriens-shelties.com
PRA-projekt u šeltií
Norský PRA projekt u šeltií
V roce 2002 inicioval Norsk Shetland Sheepdog Klubb (NSSK) projekt na výzkum genetické podstaty PRA (progresivní retinální atrofie) u šeltií. K tomuto kroku klub vedl rostoucí počet případů
šeltií s diagnózou PRA ve Skandinávii.
Progresivní retinální atrofie je dědičná oční vada způsobující postupné nevratné poškození zraku
až slepotu u dospělých psů. Podle údajů NSSK se u šeltií vyskytuje GPRA - tzv.generalizovaná forma, odborně nazývaná primární retinální dystrofie typu I. nebo také periferní progresivní retinální
atrofie. Objevuje nejčastěji mezi 3. a 7. rokem života. Projevuje se odumírním tyčinek (světločivné
buňky v sítnici, zodpovědné za černobílé vidění a důležité především pro vidění za šera), pes se nejprve stává šeroslepým, později hůře reaguje na podněty po stranách těla, mimo střed zorného pole.
Nemoc vede k oslepnutí, u různých jedinců však tento proces postupuje různě rychle.
Klub NSSK hned po založení projektu zahájil spolupráci s odborníky z MGA (Norský veterinární
institut, profesor Frode Lingaas) a oslovil i michiganskou univerzitu v USA, kde působí „assistant
professor“ Simon Petersen-Jones. Jeho pracovní skupina vyvinula první test na PRA (u irských setrů) a odhalila příčinu PRA u velškorgi cardigan, mohla tedy norskému projektu nabídnout cenné
zkušenosti.
Pro zahájení výzkumu byly nutné značné finanční prostředky, proto klub založil bankovní konto
a požádal chovatelské kluby i jednotlivé chovatele nebo příznivce šeltií o finanční dary. O činnosti
projektu, o stavu konta a o dárcích začal klub informovat na svých internetových stránkách.
Pro výzkum bylo třeba shromáždit dostatečný počet krevních vzorků od PRA pozitivních jedinců,
jejich rodičů sourozenců a potomků. Za tímto účelem začala vznikat databáze rodokmenů PRA
pozitivních šeltií (přístupná na internetu) s vyznačenými známými přenašeči této choroby. Rodokmeny postižených psů naznačovaly, že v budoucnu se může objevit poměrně velké množství případů PRA, klub tedy vyzýval chovatele a majitele šeltií k opakovanému oftalmologickému vyšetření
dospělých jedinců.
Do března 2003 se podařilo shromáždit 35 krevních vzorků ze 4 PRA-rodin, tedy od postižených
psů a jejich příbuzných. V květnu 2003 už to bylo 47 vzorků, ale pro zahájení výzkumu bylo potřeba zhruba o 30 vzorků více. Ke konci roku 2003 byly shromážděny zhruba dvě třetiny potřebných
finančních prostředků a několik dalších krevních vzorků.
Dále však události neprobíhaly tak dobře. Jeden z PRA-pozitivních psů (Ch. Shellrick´s Hot News)
byl opakovaně vyšetřen jako negativní (došlo k záměně s retinopatií) a tento fakt potvrdilo i vyšetření ERG (elektroretinogram). Z projektu tak byl vyřazen nejen jeho krevní vzorek, ale také vzorky
jeho příbuzných. Další potřebné vzorky přibývaly jen pomalu. Projektu velmi pomohla spolupráce
s Finskem, kde také vznikla databáze PRA-pozitivních šeltií. Do výzkumu byl zapojen i případ diagnostikovaný v ČR. Přesto se několik let nepodařilo shromáždit potřebné množství materiálu pro
výzkum. S přibývajícím časem narůstaly i požadavky na finanční prostředky.
Výzkum byl nakonec na Vysoké veterinární škole v Norsku zahájen v březnu 2006. Cílem první
genetické analýzy bylo určit, ve které oblasti genetické informace je třeba konkrétní gen pro PRA
hledat, ale analýza nepřinesla žádný výsledek. Protože důvodem neúspěchu mohl být nedostatečný počet vzorků, čekalo se s druhou analýzou 3 měsíce na krevní vzorek v té době nejnovějšího
17
PRA-projekt u šeltií
případu PRA - Smedjenäs Chinook. Ačkoliv chovatel vzorek přislíbil, nedodal ho a místo toho
dorazila pouze zpráva, že pes je mrtvý.
Právě přístup některých chovatelů šeltií se stal brzdou projektu. Mnozí si nepřejí zveřejňování případů PRA-pozitivních psů a jejich rodokmenů, protože se obávají, že to může poškodit jejich chov.
Vyskytly se i případy, kdy se chovatel nechtěl zapojit do projektu nebo byl postižený pes uspán dříve,
než mu mohl být odebrán vzorek krve. Tím se ztratilo mnoho cenného genetického materiálu, který
by mohl výzkumu pomoci.
Ani druhá genetická analýza, provedená v roce 2007, nepřinesla očekávané výsledky. Sice díky ní
byly získány určité informace, ty však neukazují jedním směrem, ale liší se u jednotlivých psů nebo
u jednotlivých linií. Tento výsledek naznačuje, že u některých psů zapojených do projektu s výsledkem „PRA-pozitivní“ byla zřejmě diagnóza chybná. Buď mohlo dojít k záměně s retinopatií (která
také může vést ke slepotě, někdy ji způsobuje cukrovka) nebo s jinou oční vadou.
Aby mohl projekt pokračovat a mohl být využit materiál, který koordinátoři projektu dosud nashromáždili, je nutné získat 1-2 krevní vzorky od psů s opravdu důvěryhodnou diagnózou PRA. Za
100% spolehlivou metodu určení PRA lze považovat pouze ERG (elektroretinogram). To je elektrofyziologická měřicí metoda, která umožňuje odhalit změny na sítnici, u psů se provádí v narkóze.
Pomocí ERG lze PRA diagnostikovat i v případě, že oftalmoskopicky ještě není odhalitelná, nebo
v případě katarakty, která správnou diagnózu PRA znemožňuje. Toto vyšetření však není běžně dostupné, v Norsku ho provádí Vysoká veterinární škola. V České republice je ERG vyšetření možné
na VFU (Veterinární a farmaceutická univerzita, fakulta veterinárního lékařství) v Brně (MVDr.
Raušer).
Komise pro PRA norského chovatelského klubu nyní hlavně apeluje na chovatele, kteří nechtějí
zveřejnit informace o výskytu PRA ve svém chovu. Je jistě pochopitelné, že diagnóza PRA znamená
pro chovatele šok, zejména v případě krycího psa nebo chovné feny. Ale další chov na „tajných PRA
liniích“ je nemorální a může plemeni velice uškodit.
Co je v současnosti známo o PRA u šeltií? Pokud je pes diagnostikován jako PRA-pozitivní, jsou
oba jeho rodiče zcela určitě přenašeči PRA (carrier). Geny pro PRA mohou být bez povšimnutí předávány po několik generací, dokud nedojde ke spojení s jiným přenašečem vady. PRA se vyskytuje
u šeltií zřejmě už dlouhou dobu. Přinejmenším 90% všech šeltií ve Skandinávii pochází z anglických
linií, právě jich se týkají nálezy PRA. PRA byla diagnostikována i u šeltií v Anglii - a to v současné
době i v minulosti.
Gen způsobující PRA bohužel není u šeltií stejný jako u jiných plemen, u kterých už byl PRA-gen
identifikován. Kdyby tomu tak bylo, bylo by velmi snadné vytvořit metodu pro testování šeltií - stačila by k tomu krev od jediné PRA-pozitivní šeltie.
PRA-projekt pokračuje dále. Finanční prostředky vybrané pro projekt přesahují v roce 2007 1 milion norských korun (v přepočtu na EUR je vybráno cca 133 tisíc). Nejbližším úkolem je teď získání nových krevních vzorků od psů s jistou diagnózou a ověření diagnózy u psů, kteří již byli do
projektu zapojeni. Komise pro PRA vyzývá majitele PRA-pozitivních psů, aby je nechali opakovaně
testovat jiným oftalmologem.
Problém PRA se týká českého chovu více, než by se mohlo na první pohled zdát. V rodokmenech
českých šeltií se vyskytují prokázaní přenašeči PRA, např. Shelgate Scallywag, Shezadun Delech
Hamelech, Conspirol Ringer Boy, Rhinog Gaelic Envoy, případně blízcí příbuzní jiných přenašečů
18
PRA-projekt u šeltií
(jedna z linií Rockaround ad.). Vzhledem k tomu, jak málo šeltií je u nás opakovaně oftalmologicky
vyšetřováno i ve vyšším věku (a nejen u nás, ale v mnoha evropských zemích), neví se o výskytu
choroby v ČR téměř nic. Kromě Skandinávie se problémem PRA více zabývá jen Holandsko, kde
chovatelský klub doporučil opakované vyšetřování dospělých jedinců a vyšetřené šeltie jsou zveřejňovány.
Při pohledu do norské a finské databáze rodokmenů PRA-pozitivních šeltií je zřejmé, že většina
případů PRA vznikne z příbuzenské plemenitby na přenašeče nebo jejich rodiče. Jedinou možností,
jak se v současné době pokusit vyhnout výskytu PRA, je neprovádět příbuzenskou plemenitbu na
psy, kteří dali PRA, případně nespojovat psy z linií, kde je výskyt PRA vysoký. Pouze opakované
oftalmologické vyšetření (zejména u psů, kteří jsou nebo byli využíváni v chovu) a zveřejnění ověřeného pozitivního výsledku může omezit šíření choroby.
Bc. Jana Zemková
Zdroj informací:
http://www.nssk.no/PRA/PRA.html (stránky PRA-projektu)
http://www.veterina-info.cz/script/articledetail.asp?rid=109 (MVDr. Trnková)
http://www.veterina-info.cz/script/articledetail.asp?rid=205 (MVDr. Suchý)
19
Výstavy kolie dlouhosrstá
CAC - Speciální – Praha – Krč – 23. 8. 08
Přihlášeno: 69 - vystaveno: 60
Rozhodčí: Petr Řehánek – třídy štěňat a dorostu – Tibor Havelka, SK – ostatní třídy
PTŠt (2) VN1, Nej.št. plemene, Cute Kid Ever After – 26. 2. 08 (Old Smokey des Beldones x Nicolaisen´s Nanu
Nana) ch. Mgr. L. Petrášková, m. L. Mazankievičová
VN2, Ready To Go African Gold – 8. 3. 08 (Glen Morristone´s Hope Sweet Love x Old Golden Gates Lorien of
Manico) ch. Bc. J. Fialová, m. Ing. M. Brucknerová
PTD ((3) VN1, Nej. Dor. Plemene, Born To Be Lago Benea – 17. 1. 08 (Prince of Sunlight Quenchless Love x I
Love You Noko Bohemia) ch. J. Gogolínová, m. J. Polanecká
VN2, Be Chance Lago Benea – 17. 1. 08 (Prince of Sunlight Quenchless Love x I Love You Noko Bohemia) ch.
J. Gogolínová, m. D. Valihora
VN3, Cevin z Jasmínových hor – 24. 12. 07 (Black Forester v. Traumland Woblitz-See x Unser Püntchen Sanya
of Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. V. Černovský
PTM (6) V1, CAJC, Zestful With You Noko Bohemia – 18. 9. 07 (JCh. Nyitramenti Royal Gesture x Do You
Love Me Noko Bohemia) ch. J. Novák, m. V. Pleslová
V2, Dombéro from Graslic Hills – 28. 5. 07 (ICh. Alwin from Glaslic Hills x JCh. Old Golden Gates Perfecta)
ch. Z. Valníčková, m. P. Tylová
VD3, Star Light vom Adlerwappen – 12. 9. 07 (Old Golden Gates Ferndale x Ch. Sunny Grace vom Adlerwappen) ch. S. Schulze, m. Bc. J. Reslerová + Ing. Brucknerová
VD4, Quo Vadis African Gold – 10. 10. 07 (Ch. Prince of Sunlight Quenchness Love x Here´s a Heart African
Gold) ch. Bc. J. Reslerová, m. J. Gogolínová
VD, Fill Královský dar – 2. 10. 07 (Prince of Sunlight Quenchness Love x Oriana Black Vermiko) ch.+ m.
H. Lindaurová
VD, One More Night African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I
Love You) ch. Bc. J. Reslerová, m. O. Loský
PTS (9) V1, CAC, Embers Leawrey – 7. 12. 06 (Ch. Aaronwell Antique Gold x Blessed Jane Leawrey) ch.
L. Kucková, m. M. Burdzigová
V2, R. CAC, Bells z Jasmínových hor – 16. 2. 07 (Ch. Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser Pünktchen Sanya
of Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. Ing. L. Šafaříková
V3, Brian z Jasmínových hor – 16. 2. 07 (Ch. Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser Pünktchen Sanya of
Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. M. Nováková
V4, Xony Blue Vermiko – 31. 8. 06 (Aran z Vápencových skal x Halina Blue Vermiko) ch. M. Koubek, m.
P. Wasserbauer
VD, Aim To Please Ever After – 1. 4. 07 (Old Smokey des Beldones x Clue from Graslic Hills) ch. Mgr. L. Petrášková, m. Mgr. Petrášková + L. Filounová
VD, Ares Black Lago Benea – 8. 5. 07 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x I Love You Noko Bohemia)
ch. J. Gogolínová, m. J. Gogolínová + Pleskač J. + J.
VD, Artuš Lago Benea – 8. 5. 07 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x I Love You Noko Bohemia) ch.
J. Gogolínová, m. F. Burda
VD, Axell Golden Bloom – 30. 1. 07 (Ashley Noko Bohemia x Iris z Beskydských pastvin) ch. Z. Janýšková, m.
P. Němečková
VD, Csarlie od Dennynky – 29. 8. 06 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Angelika Gold od Dennynky) ch. M. Setichovská, m. V. Pelcová
PTO (6) V1, CAC, Ridley Noko Bohemia – 12. 4. 06 (Ch. Chuck Norris Noko Bohemia x ICh. Devil´s Doll
Noko Bohemia) ch. J. Novák, m. A. Kolowratová
V2, R. CAC, Wizard Black Vermiko – 1. 4. 06 (Sanssouci von Crottorf x Ch. Peggy Black Vermiko) ch. M. Koubek, m. M. Ruzhová
20
Výstavy kolie dlouhosrstá
VSV, CAC - pes
Ch. Early Sunshine Hirundo
Foto: E. Náhlovská
BOB, VSV, CAC – fena
Tisha´s Black Minx von Old Tom
Foto: L. Dušková
CAJC – pes
Zestful With You Noko Bohemia
Foto: L. Dušková
CAJC - fena
Countess Cessy Ronna Bohemia
Foto: K. Kucková
21
Výstavy kolie dlouhosrstá
V3, Akim Javánia – 11. 2. 05 (Ch. Solar Danilo Alkami x Bessy z Chýnovské jeskyně) ch. J. Nováková, m. J. Miksová
VD, Atrej z Lužické zahrady – 14. 5. 06 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Dara Black Toronto Bohemia) ch. + m. Mgr. Z. Rýdlová
VD, English Shadow Leawrey – 7. 12. 06 (Ch. Aaronwell Antique Gold x Blessed Jane Leawrey) ch. L. Kucková,
m. J. Kolářová
PTPrac (1) V1, CAC, Andy Black z Perlového údolí – 24. 11. 02 (Al Santy Zlatý lotos x Chanel Black Vermiko)
ch. Z. Pešinová, m. T. Matoušková
PTV (2) V1, CAC, VSV, Ch. Early Sunshine Hirundo – 5. 4. 05 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x
Dreaming Dove Hirundo) ch. Z. Němečková, m. PhDr. M. Pešátová
V2, Ch. Night Moon ze Zlaté Jalny – 9. 2. 03 (Ch. Nyitramenti Captain Blood x JCh. Running Girly v. Belvedere)
ch. J. Křečková, m. D. Vetišková
PTVet (2) V1, Nej. Vet., ICh. Erin Krásná louka – 12. 9. 99 (Ch. Ingledene Power of Love x JCh. Kiss of Roses
Alkami) ch. + m. M. Ouředníková
V2, Old Smokey des Beldones – 5. 10. 98 (Ch. Silvermoor´s Highland Chief x Living Doll des Beldones) ch. +
m. O. Foy, F
FTŠt (1) Celebrity Ever After – 26. 2. 08 (Old Smokey des Beldones x Ch. Nicolaisen´s Nanu Nana) ch. Mgr.
L. Petrášková, m. Bc. E. Nývltová
FTD (6) VN1, Blind Date Ever After – 1. 12. 07 (Ch. Prince of Sunlight Quenchless Love x JCh. Clue from
Graslic Hills) ch. Mgr. L. Petrášková, m. L. Dobrovodská
VN2, Lada Princes Modrý iris – 20. 1. 08 (Lohrien Dream of Fluffy x Anabell Besednický vrch) ch. M. Kratochvílová, m. M. Nátr
VN3, Blond Cheyene Ever After – 1. 12. 07 (Ch. Prince of Sunlight Quenchless Love x JCh. Clue from Graslic
Hills) ch. Mgr. L. Petrášková, m. L. Mazankievičová
VN4, Love of Scotia Modrý iris – 20. 1. 08 (Lohrien Dream of Fluffy x Anabell Besednický vrh) ch. + m.
M. Kratochvílová
VN, Bamenda Blanch Aratinga – 17. 2. 08 (Canón from Graslic Hills x Venecia Live is Life of Kassiopia) ch.
Bc. P. Mecerová, m. T. Šilhánová
N, Comtesse Mia z Jasmínových hor – 24. 12. 07 (JCh. Black Forestland vom Traumland Woblitz See x Unser
Punktchen Sanya of Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. A. Jaklová
FTM (7) V1, CAJC, Countess Cessy Ronna Bohemia – 8. 6. 07 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x
Ch. Channy Gladys) ch. E. Náhlovská, m. Ing. V. Černý
V2, Now or Never African Gold – 27. 3. 07 (Frosty Ice African Gold x Tisha´s Black Minx von Old Tom) ch.
Bc. J. Reslerová, m. T. Matoušková
V3, New Face of African Gold – 27. 3. 07 (Frosty Ice African Gold x Tisha´s Black Minx von Old Tom) ch. Bc. J.
Reslerová, m. L. Dušková + J. Fialová
V4, Power of Love African Gold – 1. 8. 07 (ICh. Queenly Mighty quinn of Kassiopeia x Gift of Love African
Gold) ch. Bc. J. Reslerová, m. M. Polívková
V, Carol z Mlýnského úvozu – 13. 8. 07 (Bentley z Preintensteinu x Amber Girl Leawrey) ch. Z. Veinarová, m.
E. Chrastná
VD, Jenifer Krásná louka – 25. 9. 07 (ICh. Erin Krásná louka x JCh. Icecream Krásná louka) ch. M. Ouředníková, m. J. Gogolínová
VD, No Limits African Gold – 27. 3. 07 (Frosty Ice African Gold x Tisha´s Black Minx von Old Tom) ch.
Bc. J. Reslerová, m. PhDr. M. Pešátová
FTS (7) V1, CAC, Evanescent Love Leawrey – 7. 12. 06 (Ch. Aaronwell Antique Gold x Blessed Jane Leawrey)
ch.+ m. L. Kucková
V2, R. CAC, Almoust Famous Ever After – 1. 4. 07 (Old Smokey des Beldones x JCh. Clue from Graslic Hills)
ch. Mgr. L. Petrášková, m. L. Petrášková + I. Frolíková
V3, Over The Top African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I Love
You) ch. Bc. J. Reslerová, m. J. Fialová + H. Šebestová
22
Výstavy kolie dlouhosrstá
V4, Yesterday Love Noko Bohemia – 15. 5. 07 (Ch. Go To Roclynn Noko Bohemia x Ch.Ygrayne Noko Bohemia) ch. J. Novák, m. MUDr. P. Hottmar
V, Of Course African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I Love You)
ch. Bc. J. Reslerová, m. PhDr. M. Pešátová
V, Wonderful Dream Windie of Kassiopeia – 10. 12. 06 (Roysta´s Earth Windie of Kassiopeia x Kaum zu Glauben Kimmie of Kassiopeia) ch. I. Eggert, D, m. E. Náhlovská
V, Xana Blue Vermiko – 31. 8. 06 (Aran z Vápencových skal x Halina Blue Vermiko) ch. M. Koubek, m. R. Kubín
FTO (6) V1, CAC, VSV, BOB, Tisha´s Black Minx von Old Tom – 5. 3. 05 (ICh. Malouine´s Singin The Blues x
Caledonian Utopic Utisha) ch. J. Vogt, D, m. Bc. J. Reslerová + H. Šebestová
V2, R. CAC, Gift of Love African Gold – 4. 1. 04 (Ch. Big Gold Bear Noko Bohemia x Annabella z Arcamony)
ch. Bc. J. Reslerová, m. Bc. J. Reslerová + M. Polívková
V3, Lousiette Gold Moravia Classic – 5. 3. 06 (Sanssouci von Crottorf x JCh. Challenge Gold Moravia Classic)
ch. J. Hemelík, m. V. Fišarová
VD4, Wendy Black Vermiko – 1. 4. 06 (Sanssouci von Crottorf x Ch. Peggy Black Vermiko) ch. M. Koubek, m.
A. Limberská
VD, Alessia Irejan Irecol – 27. 10. 04 (Queenlike Pet ze Zlaté Jalny x Pepsi Princess ze Zlaté Jalny) ch. I. Janečková, m. A. Malkusová
VD, Amálka z Lužické zahrady – 14. 5. 06 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Dara Black Toronto
Bohemia) ch. Mgr. L. Rýdlová, m. MUDr. T. Rokos
FTV (2) V1, CAC, Ch. Beata Královský dar – 17. 11. 03 (ICh. Erin Krásná louka x Lovesong Danilo Alkami)
ch.+ m. H. Lindaurová
V2, Ch. Silver Dream P. S. I Love You – 12. 2. 03 (Ch. Manico´s Wind and Fire x ICh. Silver Dream All My
Loving) ch. J. Papp, H, m. J. Reslerová + H. Šebestová
FTVet (1) V1, Nej. Vet., Ch. Fantasia Krásná louka – 13. 9. 99 (Ch. Ingledene Power of Love x Ch. Uterly Blue
Alkami) ch.+ m. M. Ouředníková
CACIB – Mladá Boleslav – 30. 8. 08
Rozhodčí: B. Kyril, SU
Přihlášeno:
Vystaveno: 37
BOB, CACIB, CAC,
Romeo Ko-To-Ra
Foto: kennel Ko-To-Ra
PTM (9) V1, CAJC, One More Night African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver
Dream P. S. I Love You) ch. Bc. J. Reslerová, m. O. Loský
V2, Iridescent Designed For Solreven – 31. 7. 07 (Silence Is Gold d. Marecages du Pr. X Yylie vom Belvedere)
ch. De Jong van Ingen, m. L. Kucková + L. Petrášková
V3, Fill Královský dar – 2. 10. 07 (Prince of Sunlight Quenchness Love x Oriana Black Vermiko) ch. + m.
H. Lindaurová
V4, Dombéro from Graslic Hills – 28. 5. 07 (ICh. Alwin from Glaslic Hills x JCh. Old Golden Gates Perfecta)
ch. Z. Valníčková, m. P. Tylová
V, Quo Vadis African Gold – 10. 10. 07 (Ch. Prince of Sunlight Quenchness Love x Here´s a Heart African
Gold) ch. Bc. J. Reslerová, m. J. Gogolínová
23
Výstavy kolie dlouhosrstá
V, Clark Čin-Čin Pet – 9. 4. 07 (Sanssouci von Crottorf x Rina Krása samoty) ch. L. Holečková, m. M. Štěpančičová
VD, Sabres Blue Vlčí žleb – 30. 10. 07 (Ch. Kamelot Prince Noko Bohemia x Hormes Blue Vlčí žleb) ch. J. Matějek, m. J. Všetečková
VD, Zestful With You Noko Bohemia – 18. 9. 07 (JCh. Nyitramenti Royal Gesture x Do You Love Me Noko
Bohemia) ch. J. Novák, m. V. Pleslová
VD, Zinger Noko Bohemia – 18. 9. 07 (JCh. Nyitramenti Royal Gesture x Do You Love Me Noko Bohemia) ch.
+ m. J. Novák
PTS (3) V1, Doky from Graslic Hills – 28. 5. 07 (ICh. Alwin from Glaslic Hills x JCh. Old Golden Gates Perfecta) ch. Z. Valníčková, m. M. Sochorová
V2, Simply the Best Silvello – 20. 4. 07 (Malouine´s Singin the Blues x Fluffy Lovely Angel Hippocampus) ch.
N. Tomkowska, m. G. Kruszel
VD3, Aim To Please Ever After – 1. 4. 07 (Old Old Smokey des Beldones x Clue from Graslic Hills) ch. L. Petrášková, m. L. Filounová
PTO (1) V1, CAC, Fantastic Mike Moravia Galaxy – 17. 10. 06 (ICh. Rosegarden Brawling Bryan x Beatris Gold
Moravia Galaxy) ch. + m. L. Eliášová
PTCh (4)V1, CAC, CACIB, BOB Romeo Ko-To-Ra – 17. 3. 02 (Ch. Neneland Midnight Contrast x Ch. Zambia
Black Scot) ch. + m. L. Zboralska
V2, resCAC, resCACIB Early Sunshine Hirundo – 5. 4. 05 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Dreaming Dove Hirundo) ch. Z. Němečková, m. PhDr. M. Pešátová
V3, Ch. Prince of Sunlight Quenchless Love – 15. 6. 05 (Ch. Amalie Mild Winter x Ch. Prince of Sunlight Black
Hurrican) ch. J. Szalczinger, m. L. Petrášková + J. Szalczinger
V4, ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia – 27. 3. 03 (Bewilder Boomerang of Kassiopea x Elfi vom
Traumland) ch. I. Eggert, m. E. Náhlovská
PTVet (1) V1, Nej. vet., ICh. Erin Krásná louka – 12. 9. 99 (Ch. Ingledene Power of Love x JCh. Kiss of Roses
Alkami) ch. + m. M. Ouředníková
FTD (4) VN1, Disenchanted Lullabye De La Chapel – 9. 3. 08 (Velours Noir du Clos de Montamer x Absolutely
Fabulous de Chemin des R) ch. V. Karcz, m. G. Kruszel
VN2, Blind Date Ever After – 1. 12. 07 (Ch. Prince of Sunlight Quenchless Love x JCh. Clue from Graslic Hills)
ch. Mgr. L. Petrášková, m. L. Dobrovodská
N, Lada Princes Modrý iris – 20. 1. 08 (Lohrien Dream of Fluffy x Anabell Besednický vrch) ch. M. Kratochvílová, m. M. Nátr
N, Lara Croft Modrý iris – 20. 1. 08 (Lohrien Dream of Fluffy x Anabell Besednický vrch) ch. M. Kratochvílová,
m. S. Podzimková
FTM (5) V1, CAJC, New Face of African Gold – 27. 3. 07 (Frosty Ice African Gold x Tisha´s Black Minx von
Old Tom) ch. Bc. J. Reslerová, m. L. Dušková + J. Fialová
V2, Of Course African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I Love
You) ch. Bc. J. Reslerová, m. PhDr. M. Pešátová
V3, Jenifer Krásná louka – 25. 9. 07 (ICh. Erin Krásná louka x JCh. Icecream Krásná louka) ch. M. Ouředníková, m. J. Gogolínová
VD, Corina Čin-Čin Pet – 9. 4. 07 (Sanssouci von Crottorf x Rina Krása samoty) ch. L. Holečková, m. M. Štěpančičová
VD, Carol z Mlýnského úvozu – 13. 8. 07 (Bentley z Preintensteinu x Amber Girl Leawrey) ch. Z. Veinarová,
m. E. Chrastná
FTS (5)V1, CAC, Evanescent Love Leawrey - 7.12.2006 (Aaronwell Antique Gold at Brilyn, GBCh x Blessed
Jane Leawrey) ch. + m. Kucková Libuše
V2, R.CAC, No Limits African Gold – 27. 3. 07 (Frosty Ice African Gold a Tisha´s Black Minx vom Old Tom)
ch. J. Reslerová, PhDr. M. Pešátová
V3, Wonderful Dream Windie of Kassiopea – 10. 12. 06 (Roysta´s Earth Wind N Fire x Kaum zu
Glauben Kimme of Kassiopea) ch. I. Eggert, m. E. Náhlovská
24
Výstavy kolie dlouhosrstá
V4, Over the Top African Gold - 6.5.07(Hokus Pokus vom Adlerwappen x Silver Dream P.S. I Love You) ch.
J.Reslerová, m. J.Reslerová + K.Gajdoštíková, MUDr.
V, Axa Queen of Garden - 9.5.07 (Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Cilka ze Staříčského statku) ch.
E.Nováková, m. I.Jelínková
FTO (2)V1, CAC, R.CACIB, Tisha`s Black Minx vom Old Tom – 5. 3. 2005 ( ICh. Malouine´s Singin the Blues
x Caledoniam Utopic Utisha) ch. J. Vogt, m. J . Reslerová + H. Šebestová
V2, Daira Karino Bohemia – 14. 6. 06 (Ashley Noko Bohemia x Iris z Beskydských pastvin) ch. K. Janýška, m.
L. Dostálová
FTCh (2)V1, CAC, CACIB, Ch. Silver Dream Californian Blue - 29.11.2005 (Silver Dream Black Ticket to Ride
x Silver Dream One and Only) ch. Papp Judit, H, m. G.Kruszel/N.Tomkowska
V2, R. CAC, Ch. Beata Královský dar - 17.11.2003 (Erin Krásná Louka, IntCh, CZ-SK-PLCh x Lovesong Danilo Alkami) ch. + m. Lindaurová Helena
FTVet (1) V1, Nej. vet., V1 Iris z Beskydských pastvin – 11. 4. 00 (Victory Gold Zlatý lotos x Halina z Beskydských pastvin) ch. L. Knyblová, m. K. Janýška
CACIB – České Budějovice – 27. 9. 08
Rozhodčí: Petr Řehánek
Přihlášeno: 22
Vystaveno: 19
BOB, CAJC,
One More Night African Gold
Foto: T. Matoušková
8 3.
3 08 (JCh.
(JCh Glen Morristone´s Hope
Hop Sweet Love x JCh. Old GolPTD (1) VN1, Ready To Go African Gold – 8.
den Gates Lorien of Manico) ch. Bc. J. Reslerová, m. BC. J. Reslerová + Ing. M. Brucknerová
PTM (3) V1, CAJC, BOB, One More Night African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch.
Silver Dream P. S. I Love You) ch. Bc. J. Reslerová, m. O. Loský
V2, Iridescent Designed For Solreven – 31. 7. 07 (Silence Is Gold d. Marecages du Pr. X Yylie vom Belvedere)
ch. De Jong van Ingen, m. L. Kucková + L. Petrášková
V3, Zinger Noko Bohemia – 18. 9. 07 (JCh. Nyitramenti Royal Gesture x Do You Love Me Noko Bohemia) ch.
+ m. J. Novák
PTS (2) V1, CAC, Bells z Jasmínových hor – 16. 2. 07 (Ch. Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser Pünktchen
Sanya of Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. Ing. L. Šafaříková
VD2, Axell Golden Bloom – 20. 1. 07 (Ashley Noko Bohemia x Iris z Beskydských pastvin) ch. Z. Janýšková,
m. P. Němečková
PTO (1) V1, CAC, Keep Cool African Gold – 30. 6. 06 (ICh. Erin Krásná louka x Here´s A Heart African Gold)
ch. Bc. J. Reslerová, m. L. Crha
PTCh (2) V1, CAC, CACIB, Ch. Price of Sunlight Quenchless Love – 15. 6. 05 (Ch. Amalie Mild Winter x Ch.
Prince of Sunlight Black Hurican) ch. J. Szalczinger, m. L. Petrášková + J. Szalszinger
V2, R. CAC, R. CACIB, ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia – Bewilder Boomerang of Kassiopeia x Elfi
vom Traumland) ch. I. Eggert, m. E. Náhlovská
FTD (1) VN1, Baabda Baffee Aratinga – 17. 2. 08 (Canón from Graslic Hills x Venecia Live is Live) ch.
Bc. P. Mecerová, m. L. Hejdová
25
Výstavy kolie dlouhosrstá
FTM (4) V1, CAJC, Of Course African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I Love You) ch. Bc. J. Reslerová, m. PhDr. M. Pešátová
VD2, New Face of African Gold – 27. 3. 07 (Frosty Ice of African Gold x Tisha´s Black Minx vom Old Tom) ch.
Bc. J. Reslerová, m. L. Dušková
VD3, Now Or Never African Gold - 27. 3. 07 (Frosty Ice of African Gold x Tisha´s Black Minx vom Old Tom)
ch. Bc. J. Reslerová, m. T. Matoušková
VD4, Genever Gold Moravia Galaxy – 21. 10. 07 (Double Scotch Gold Uniform x Beatris Gold Moravia Galaxy)
ch. L. Eliášová, m. L. Vlášek
FTS (5) V1, CAC, CACIB, Wonderful Dream Windie of Kassiopeia – 10. 12. 06 (Roysta´s Earth Wind´n´Fire
x Kaum zu Glauben Kimmie of Kassiopeia) ch. I. Eggert, m. E. Náhlovská
V2, R. CAC, R. CACIB, Evanescent Love Leawrey – 7. 12. 06 (Aaronwell Antique Gold at Brilyn x Ch. Belessed
Jane Leawrey) ch. + m. L. Kucková
VD3, Over The Top African Gold - 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I Love
You) ch. Bc. J. Reslerová, m. Bc. J. Reslerová + H. Šebestová
VD4, No Limits African Gold – 27. 3. 07 (Frosty Ice African Gold x Tisha´s Black Minx von Old Tom) ch. Bc.
J. Reslerová, m. PhDr. M. Pešátová
VD, Gina Gold z Chýnovské jeskyně – 1. 2. 07 (Big Gold Bear Noko Bohemia x Ania Gold Zlatá Chalkie) ch.
+ m. L. Macháčková
FTO (1) V1, CAC, Celine Gold od Dennynky – 29. 8. 06 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Angelika
Gold od Dennynky) ch. M. Setichovská, m. R. Gallistová
CAC – Národní – Brno – 18. 10. 08
Rozhodčí: Milan Krinke
Přihlášeno: 22
Vystaveno: 19
BOB, NV, CAC,
Wonderful Dream Windie of Kassiopeia
Foto: E. Náhlovská
d Marecages du Pr. X Yylie
PTM (3) V1, CAJC, Iridescent Designed Forr Solreven – 31
31. 77. 07 (Silence Is Gold d.
vom Belvedere) ch. De Jong van Ingen, m. L. Kucková + L. Petrášková
V2, Quo Vadis African Gold – 10. 10. 07 (Prince of Sunlight Quenchless Love x Here´s a Heart African Gold)
ch. J. Reslerová, m. J. Gogolínová
VD3, One More Night African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I
Love You) ch. Bc. J. Reslerová, m. O. Loský
PTS (2) V1, CAC, Bells z Jasmínových hor – 16. 2. 07 (Ch. Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser Pünktchen
Sanya of Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. Ing. L. Šafaříková
VD2, On My Mind African Gold - 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I Love
You) ch. Bc. J. Reslerová, m. Z. Pegner
PTO (2) V1, CAC, Bengee u Údolí Lužnice – 25. 3. 06 (Big Gold Bear Noko Bohemia x Blake Gold Vlčí žleb)
ch. M. Hruška, m. A. Ostrá
VD2, Conny Leawrey – 28. 12. 05 (Sanssouci von Crottorf x Amber Beauty Leawrey) ch. L. Kucková, m. M. Goldová
PTVet (2) V1, Nej. vet., ICh. Erin Krásná louka – 12. 9. 99 (Ingledene Power of Love x Kiss of Rosses Alkami)
ch. + m. M. Ouředníková
26
Výstavy kolie dlouhosrstá
V2, Double Scotch Gold Midnight Cowboy – 26. 11. 98 (Star Warrior of Slatestone x Double Scotch Gold
Ginger) ch. P. Muzslai, m. F. Cuban
FTM (3) V1, CAJC, Blind Date Ever After – 1. 2. 07 (Ch. Prince of Sunlight Qeunchless Love x Clue from Graslic Hills) ch. Mgr. L. Petrášková, m. L. Dobrovodská
V2, Dada Beautiful from Graslic Hills – 28. 5. 07 (Ch. Alwin from Graslic Hills x Ch. Old Golden Gates Perfecta) ch. Z. Valníčková, m. M. Babíková
V3, Pure Magic African Gold – 1. 8. 07 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Gift of Love African Gold)
ch. Bc. J. Reslerová, m. D. Usnulová
FTS (4) V1, CAC, Evanescent Love Leawrey – 7. 12. 06 (Aaronwell Antique Gold at Brilyn x Ch. Belessed Jane
Leawrey) ch. + m. L. Kucková
V2, R. CAC, Sing of Love Noko Bohemia – 21. 11. 06 (Ch. Allperry Gold Noko Bohemia x Do You Love Me
Noko Bohemia) ch. + m. J. Novák
V3, Over The Top African Gold - 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I Love
You) ch. Bc. J. Reslerová, m. Bc. J. Reslerová + H. Šebestová
V4, Now Or Never African Gold - 27. 3. 07 (Frosty Ice of African Gold x Tisha´s Black Minx vom Old Tom) ch.
Bc. J. Reslerová, m. T. Matoušková
FTO (3) V1, CAC, NV, BOB, Wonderful Dream Windie of Kassiopeia – 10. 12. 06 (Roysta´s Earth Windie of
Kassiopeia x Kaum zu Glauben Kimmie of Kassiopeia) ch. I. Eggert, D, m. E. Náhlovská
V2, R. CAC, Unser Pünktchen Sanya of Kassiopeia – 28. 2. 05 (Christoper Kolunbus of Kassiopeia x My Oh My
Penelope of Kassiopeia) ch. I. Eggert, m. M. Kolátková
V3, Clue from Graslic Hills – 26. 1. 05 (Válinor Inside Information x Ch. Old Golden Gates Perfecta) ch. Z. Valníčková, m. L. Petrášková
Klubová výstava II – Mladá Boleslav – 19. 10. 08
Bez zadávání titulu Klubový vítěz – Titul Vítěz Mladé Boleslavi pro nejlepšího psa a fenu plemene
Rozhodčí: Mgr. Dana Fialová - přihlášeno: 33 – vystaveno: 31
Komentář rozhodčí
Byla jsem požádána výborem klubu, abych se vyjádřila k výstavě v Mladé Boleslavi, kam jsme byly
s kolegyní pí. Svobodovou delegovány jako náhradnice, když odmítl zahraniční rozhodčí - čili jsme
posloužily jako vytržení trnu z paty. Inu jsme přece “jenom české rozhodčí”. Přesto jsme přistoupily
jako vždy k práci v kruzích zodpovědně a rozhodovaly jsme odborně. ( Nakonec máme obě dlouholeté zkušenosti v tomto chovu – pí. Svobodová od r. 1976 a já od roku 1967.)
Vysoce hodnotím, že výstava byla organizačně výborně propracována a zvládnuta. Počasí bylo
krásné a mě připadalo navíc, že slunce dosáhlo svými paprsky i dovnitř haly a vytvořilo tu báječnou chovatelskou a výstavní atmosféru. Mezi psovody převládaly úsměvy a veselá nálada. Ostatně
báječná kobliha s dobrým kafíčkem po ránu dobře naladí i sebeškarohlídského rozhodčího až
tak, že snad dokázal na chvíli přeslechnout uchem češtináře, že má posuzovat “dlouhosrstky”.
A to je co říci!!!
Zjednaný personál v mém kruhu pracoval pružně rychle a pečlivě. Všechna pravidla výstavního
řádu byla řádně splněna. Doporučuji všem pořadatelům, aby příště byl rovněž poskytnut řádný
teplý oběd, což bývalo vždy na našich akcích dobrým zvykem.
27
Výstavy kolie dlouhosrstá
Posuzování psů jsem vyjádřila v posudcích slovně a stanovením pořadí i číselně, což považuji za
postačující a za to, co jsem stanovila nesu plnou zodpovědnost. Divákům děkuji za to, že pozorně
sledovali moje posuzování a lhala bych, že jsem nepociťovala potěšení při potlesku po mém rozhodnutí. Děkuji.
Paní ředitelka výstavy, Bc. Vilemína Kracíková, pracovala na 145 %. Příště si snad jen doplní svůj
jediný nedostatek a to, že přinese pro mě více červených stužek a ke jménu D. Fialová si přiřadí, že
jsem sice hodná, ale i spravedlivě přísná. Mladým chovatelům bych chtěla dát dobrou radu. Pro Váš
chov je určitě užitečnější správně vyjádřená ”velmi dobrá” než nadnesená “výborná”.
Důvěřujte více českým rozhodčím, oni jsou naši a mají Vás rádi.
Mgr. Dana Fialová
BOB, Vítěz MB, CAC
Sanssouci von Crottorf
Foto: K. Kucková
Vítěz MB, CAC,
Evanescent Love Leawrey
Foto: K. Kucková
CAJC, Star Light v. Adlerwappen
Foto: L. Petrášková
CAJC, Countess Cessy Ronna Bohemia
Foto: K. Kucková
28
Výstavy kolie dlouhosrstá
PTD (1) VN1, Ready To Go African Gold – 8. 3. 08 (JCh. Glen Morristone´s Hope Sweet Love x JCh. Old Golden Gates Lorien of Manico) ch. Bc. J. Reslerová, m. BC. J. Reslerová + Ing. M. Brucknerová
PTM (3) V1, CAJC, Star Light vom Adlerwappen – 12. 9. 07 (Old Golden Gates Farndale x Ch. Sunny Grace
vom Adlerwappen) ch. S. Schulze, m. BC. J. Reslerová, m. Bc. J. Reslerová + Ing. M. Brucknerová
V2, Fill Královský dar – 2. 10. 07 (Ch. Prince of Sunlight Quenchlness Love x Oriana Black Vermiko) ch. + m.
H. Lindaurová
V3, Born To Be Lago Benea – 17. 1. 08 (Ch. Prince of Sunlight Quenchless Love x I love You Noko Bohemia)
ch. J. Gogolínová, m. J. Polanecká
PTS (6) V1, CAC, Doky from Graslic Hills – 28. 5. 07 (Ch. Alwin from Graslic Hills x Old Golden Gates Perfecta) ch. Z. Valníčková, m. M. Sochorová
VD2, Bells z Jasmínových hor – 16. 2. 07 (Ch. Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser Pünktchen Sanya of
Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. Ing. L. Šafaříková
VD3, One More Night African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I
Love You) ch. Bc. J. Reslerová, m. O. Loský
VD4, Dombéro from Graslic Hills - 28. 5. 07 (Ch. Alwin from Graslic Hills x Old Golden Gates Perfecta) ch.
Z. Valníčková, m. P. Tylová
VD, Axell Golden Bloom – 20. 1. 07 (Ashley Noko Bohemia x Iris z Beskydských pastvin) ch. Z. Janýšková, m.
P. Němečková
VD, Brian z Jasmínových hor – 16. 2. 07 (Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser Pünktchen Sanya of Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. M. Nováková
PTO (1) V1, CAC, VMB, BOB, Sanssouci von Crottorf – 13. 8. 02 (Matai Captain Cook x Melody d´Amour von
Crottorf) ch. D. von Hahn, m. M. Ouředníková
PTV (1) V1, Grand Blue Nellago – 22. 8. 01 (Vendy Black Zlatý lotos x Cora Blue z Hradiského dvora) ch.
Y. Stiepatzová, m. R. Hrabáková
PTVet (1) V1, Nej. vet., Old Smokey des Beldones – 5. 10. 98 (Silvermoor S Higslander Chief x Living Doll des
Beldones) ch. + m. O. Foy, F
FTŠt (1) VN1, Djeany Black od Dennynky – 11. 6. 08 (Ch. Prince of Sunlight Quenchless Love x Angelika Gold
od Dennynky) ch. + m. M. Setichovská
FTD (2) VN1, Gloria vom Hause Reinhard – 23. 1. 08 (Tevish vom Hause Reinhard x Mocca vom Hause Reinhard) ch. Reinhard, D, m. A. Nič
VN2, Duchness Diana Ronna Bohemia – 3. 4. 08 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Ch. Channy
Gladys) ch. E. Náhlovská, m. Ing. J. Mikan
FTM (4) V1, CAJC, Countness Cessy Ronna Bohemia – 8. 6. 07 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x
Ch. Channy Gladys) ch. E. Náhlovská, m. V. Černý
V2, Jane Krásná louka – 25. 9. 07 (ICh. Erin Krásná louka x Icecream Krásná louka) ch. M. Ouředníková, m. A. Nič
V3, Blind Date Ever After – 1. 2. 07 (Ch. Prince of Sunlight Qeunchless Love x Clue from Graslic Hills) ch. Mgr.
L. Petrášková, m. L. Dobrovodská
V4, Cimmie z Jasmínových hor – 24. 12. 07 (Black Forester vom Traumland x Unser Pünktchen Sanya of Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. Mgr. I. Kuželíková
FTS (4) V1, CAC, VMB, Evanescent Love Leawrey – 7. 12. 06 (Aaronwell Antique Gold at Brilyn x Ch. Belessed
Jane Leawrey) ch. + m. L. Kucková
V2, R. CAC, Alison Queen of Garden – 9. 5. 07 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Cilka ze Staříčského statku) ch. E. Nováková, m. M. Švrčková
VD3, Countess Cerry Rona Bohemia - 8. 6. 07 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Ch. Channy Gladys) ch. E. Náhlovská, m.I. Janečková
VD4, Yesterday Love Noko Bohemia – 15. 5. 07 (Go To Roclynn Noko Bohemia x Igrayne Noko Bohemia) ch.
J. Novák, m. MUDr. P. Hottmar
FTO (4) V1, CAC, Wonderful Dream Windie of Kassiopeia – 10. 12. 06 (Roysta´s Earth Wind´n´Fire x Kaum
zu Glauben Kimmie of Kassiopeia) ch. I. Eggert, m. E. Náhlovská
29
Výstavy kolie dlouhosrstá
V2, R. CAC, Over The Top African Gold - 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P.
S. I Love You) ch. Bc. J. Reslerová, m. Bc. J. Reslerová + H. Šebestová
VD3, Unser Pünktchen Sanya of Kassiopeia – 28. 2. 05 (Christoper Kolunbus of Kassiopeia x My Oh My Penelope of Kassiopeia) ch. I. Eggert, m. M. Kolátková
VD4, Charminka Black Zátoka snů – 7. 7. 06 (Grand Blue Nellago x Alabama Black Zátoka snů) ch. R. Hrabáková, m. M. Hrušková
FTV (2) V1, CAC, Ch. Beata Královský dar – 17. 11. 03 (ICh. Erin Krásná louka x Lovesong Danilo Alkami)
ch.+ m. H. Lindaurová
V2, R. CAC, Tisha´s Black Minx vom Old Tom – 5. 3. 05 (ICh. Malouine´s Singin The Blues x Caledonian
Utopic Utisha) ch. J. Voght, m. Bc. J. Reslerová + H. Šebestová
FTVet (1) V1, Nej. vet., Sonáta Jubilee ze Zlaté Jalny – 28. 11. 98 (ICh. Voodoo´s Vow ze Zlaté Jalny x Nancy
Fatranský sen) ch. J. Křečková, m. L. Kucková
CACIB – Praha 15. 11. 08
Rozhodčí: Mgr. Dana Fialová
Přihlášeno: 33
Vystaveno: 31
BOB, CACIB, CAC,
Ch. Brown Dog Actis
Foto: L. Dušková
PTD (1) VN1, Buffin Brumla Aratinga – 17
17. 22. 08 (Canón from Graslic Hills x Venecia Live Is Live of Kassiopeia) ch. Bc. P. Mecerová, m. V. Kalvasová
VN2, Ready To Go African Gold – 8. 3. 08 (Glen Morristones Hope Sweet L. x Old Golden Gates Lorien of
Manico) ch. Bc. J. Reslerová, m. Bc. J. Reslerová + M. Brucknerová
PTM (1) V1, CAJC, Star Light vom Adlerwappen – 12. 9. 07 (Old Golden Gates Ferndale x Sunny Grace vom
Adlerwappen) ch. S. Schulze, m. BC. J. Reslerová + M. Brucknerová
PTS (7) V1, CAC, R. CACIB, Bells z Jasmínových hor – 16. 2. 07 (Ch. Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser
Pünktchen Sanya of Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. Ing. L. Šafaříková
V2, R. CAC, Cato Čin Čin Pet – 9. 4. 07 (Sanssouci von Crottorf x Rina Krása samoty) ch. L. Holečková, m.
M. Kopalová
V3, Embers Leawrey – 7. 12. 06 (Ch. Aaronwell Antique Gold x Blessed Jane Leawrey) ch. L. Kucková, m.
M. Burdzigová
V4, Richard Lion Heart vom Adlerwappen – 24. 1. 07 (Hokus Pokus vom Adlerwappen x Old Golden Gates
Unmasked Love) ch. S. Schulze, m. M. Huber
V, Brian z Jasmínových hor – 16. 2. 07 (Funky Town Percy of Kassiopeia x Unser Pünktchen Sanya of Kassiopeia) ch. M. Kolátková, m. M. Nováková
VD, Axel Golden Bloom – 20. 1. 07 (Ashley Noko Bohemia x Iris z Beskydských pastvin) ch. Z. Janýšková, m.
P. Němečková
VD, One More Night African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I
Love You) ch. Bc. J. Reslerová, m. O. Loský
PTO (4) V1, CAC, Grand Blue Nellago – 22. 8. 01 (Vendy Black Zlatý lotos x Cora Blue z Hradiského dvora)
ch. Y. Stiepanitzová, m. R. Hrabáková
V2, R. CAC, Wizard Black Vermiko – 1. 4. 06 (Sanssouci von Crottorf x Ch. Peggy Black Vermiko) ch. M. Koubek, m. M. Ruzhová
30
Výstavy kolie dlouhosrstá
VD3, Xony Blue Vermiko – 31. 8. 06 (Aran z Vápencových skal x Halina Blue Vermiko) ch. M. Koubek, m.
P. Wasserbauer
VD4, Akim Javánia – 11. 2. 05 (Ch. Solar Danilo Alkami x Bessy z Chýnovské jeskyně) ch. J. Nováková, m.
J. Miksová
PTCh (2) V1, CAC, CACIB, BOB, Ch. Brown Dog Actis – 24. 5. 05 (Alfred Betty Send x Reda Actis) ch. K. Zasuň, m. R. Henc
V2, R. CAC, Ch. Early Sunshine Hirundo – 5. 4. 05 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Dreaming
Dove Hirundo) ch. Z. Němečková, m. PhDr. M. Pešátová
FTM (3) V1, CAJC, Countness Cessy Ronna Bohemia – 8. 6. 07 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x
Ch. Channy Gladys) ch. E. Náhlovská, m. V. Černý
V2, Gloria vom Hause Reinhard – 23. 1. 08 (Tevish vom Hause Reinhard x Mocca vom Hause Reinhard) ch.
K. W. Reinhard, m. A. Nič
V3, Blind Date Ever After – 1. 2. 07 (Ch. Prince of Sunlight Qeunchless Love x Clue from Graslic Hills) ch.
Mgr. L. Petrášková, m. L. Dobrovodská
FTS (6) V1, CAC, CACIB, Now Or Never African Gold - 27. 3. 07 (Frosty Ice of African Gold x Tisha´s Black
Minx vom Old Tom) ch. Bc. J. Reslerová, m. T. Matoušková
V2, R. CAC, Of Course African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S.
I Love You) ch. Bc. J. Reslerová, m. PhDr. M. Pešátová
V3, Sing of Love Noko Bohemia – 21. 11. 06 (Ch. Allperry Gold Noko Bohemia x Do You Love Me Noko Bohemia) ch. + m. J. Novák
V4, Lucky Starline Blue Devotion – 24. 2. 07 (Houm Tet A Tet Mardi Gras x Rejejs Glad Grebe) ch. I. Pilane
Korna, m. A. Levová
VD, Over The Top African Gold – 6. 5. 07 (ICh. Hokus Pokus vom Adlerwappen x Ch. Silver Dream P. S. I Love
You) ch. Bc. J. Reslerová, m. J. Fialová + H. Šebestová
VD, Countess Cerry Rona Bohemia - 8. 6. 07 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Ch. Channy Gladys)
ch. E. Náhlovská, m.I. Janečková
FTO (5) V1, CAC, R. CACIB, Kiss´N´Tell African Gold – 30. 6. 06 (ICh. Erin Krásná louka x Here´s A Heart
of African Gold) ch. Bc. J. Reslerová, m. J. Rašín
VD3, No Limits African Gold – 27. 3. 07 (Frosty Ice African Gold x Tisha´s Black Minx von Old Tom) ch.
Bc. J. Reslerová, m. PhDr. M. Pešátová
VD4, Adélka z Lužické zahrady – 14. 5. 06 (ICh. Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia x Dara Black Toronto
Bohemia) ch. Mgr. L. Rýdlová, m. J. Rašín
VD, Charminka Black Zátoka snů – 7. 7. 06 (Ch. Grand Blue Nellago x Alabama Black Zátoka snů) ch. R. Hrabáková, m. M. Hrušková
FTVet (1) V1, Nej. vet., Ch. Fantasia Krásná louka – 13. 9. 99 (Ingledene Power of Love x Utterly Blue Alkami)
ch. + m. M. Ouředníková
Výstavy kolie krátkosrtá
Speciální výstava – Praha – Krč – 23. 8. 08
Přihlášeno: 18 - vystaveno: 17
Rozhodčí: Petr Řehánek – třídy štěňat a dorostu – Tibor Havelka, SK – ostatní třídy
PTD (1) VN1, Nej. dorost plemene, Blue Moon Leneli – 6. 1. 08 (JCh. Čoro Moro Nirreterrit x JCh. Helga Neitin
Wellamo) ch. Ing. L. Fránková, m. L. Fránková+ E. Pavlíková
PTM (4) V1, CAJC, Baden Baden Bila Kaifa – 27. 9. 07 (Rowale River Raider x Sandcastle´s Swing n´Smile) ch.
Mgr. D. Ungerová, m. H. Borošová
31
Výstavy kolie krátkosrstá
V2, Black Odie z Roztockého zámku – 5. 10. 07 (JCh. Natalain Nightfall x Ellen Krásná louka) ch. M. Bajerová,
m. A. Polehňáková
V3, Bugatti z Roztockého zámku – 5. 10. 07 (JCh. Natalain Nightfall x Ellen Krásná louka) ch. M. Bajerová, m.
M. Kroupová
VD4, Bahrain Billa Kaifa – 27. 9. 07 (Rowale River Raider x Sandcastle´s Swing n´Smile) ch. Mgr. D. Ungerová,
m. Z. Veselá
PTS (1) VD, Arnold of Bohemia Balada – 6. 1. 07 (Ch. Be My Lord Nelson of Flying Heartbreakers x JCh. Gaya
Krásná louka) ch. S. Havlíčková, m. M. Drdová
FTŠt (1) VN1, Nej. štěně plemene, Flying Heartbreakers Famous Blue Rose – 25. 4. 08 (Turella´s Winston x
Bluebell del Castelgavone) ch. M. Paulus, LUX, m. T. Velková
FTD (1) VN1, Blue Sky Leneli – 6. 1. 08 (JCh. Čoro Moro Nirreterrit x JCh. Helga Neitin Wellamo) ch.
Ing. L. Fránková, m. P. Michalíčková
FTM (1) V1, CAJC, Aura z Tau´Ri – 16. 6. 07 (Ch. Day Dream Krásná louka x Čarodějka Nirreterrit ) ch. + m.
D. Zimová
FTS (2) V1, Dupi Dup Nirreterrit – 2. 12. 06 (Ch. Markylla´s Just a Magic Star x Ch. Born To Dream Alkami)
ch. Z. Šusterová, m. H. Matějková
V2, Artemis of Bohemia Balada – 6. 1. 07 (Ch. Be My Lord Nelson of Flying Heartbreakers x JCh. Gaya Krásná
louka) ch. S. Havlíčková, m. Š. + M. Tvrdí
FTO (4) V1, CAC, VSV, BOB, Delikatesa Nirreterrit – 2. 12. 06 (ICh. Markylla´s Magic Star Award x Ch. Born
To Dream Alkami) ch. Z. Šusterová, m. I. Petrušková
BOB, VSV, CAC,
Delikatesa Nirreterrit
Foto: I. Růžička
CAJC – pes
Baden Baden Bila Kaífa
Foto: D. Ungerová
CAJC – fena
Aura z Tau´Ri
Foto: D. Zimová
32
Výstavy kolie krátkosrstá
CACIB – Mladá Boleslav – 30. 8. 08
Rozhodčí: B. Kyril, SU
Přihlášeno:
Vystaveno: 16
BOB, CACIB, CAC,
Grace von dem Eisvogel
Foto: M. Bajerová
PTM (5) V1, CAJC, Pinnehillside‘s H
Hot Shot
Sh – 7.7.07 (H
(Honey M
Melon
l G
Galliano
l
Mist x Pinnehillside‘s Twist
Again) ch. E.Steinberg, m. S.Havlíčková
V2, Anthony z Tau’ri – 16.6.07 (Day Dream Krásná louka x Čarodějka Nirreterrit) ch. D.Zimová, m. L.Mertová
V3, Black Odie z Roztockého zámku – 5.10.07 (Natalain Nightfall x Ellen Krásná louka) ch. M.Bajerová, m.
A.Polehňáková
V, Alex Golden Dream Flying Ear – 11.7.07 (Day Dream Krásná louka x Čert Ví Proč Nirreterrit) ch. I.Horská,
m. P. Čapková
V, Baden Baden Bila Kaífa - 27.9.2007 (Rowvale River Rider x Sandcastle´s Swing n´Smile) ch. Bc. Ungerová
Dita, m. Borošová Hana
PTO (1)V1, CAC, Faro Krásná louka – 21. 11. 04 (ICh. Enrico v. Ihlpol x ICh. Beauty Krásná louka) ch. M. Ouředníková, m. Jan Bílek
FTŠt (1) VN1, Flying Heartbreakers Famous Blue Rose - 25.4.2008 (Turella´s Winston x Bluebell del Castelgavone) ch. Paulus Monique, L, m. Velková Tereza
FTM (3) V1, CAJC, Icy Krásná louka - 6.6.07 (Cake Krásná louka x Beauty Krásná louka) ch. M. Ouředníková,
m. T. a L. Hillebrantovi
V2, Flying Heartbreakers Elisa Doolittle – 19.6.07 (Moon Walker from Misstoff x Beautifull Baroness Victoria
of Flying Heartbreakers) ch. M. Paulus, m. P. Kůsová
V3, Aura z Tau’ri – 16.6.07 (Day Dream Krásná louka x Čarodějka Nirreterrit) ch. D.Zimová, m. D.Zimová
FTS (2) V1, CAC Anabela of Bohemia Balada – 6. 1. 07 (Be My Lord „Nelson“ of Flying Heartbreakers x Gaya
Krásná Louka) ch. S. Havlíčková, m. L. Ajmová
V2, resCAC Artemis of Bohemia Balada – 6. 1. 07 (Be My Lord „Nelson“ of Flying Heartbreakers x Gaya Krásná
Louka) ch. S. Havlíčková, m. Š. Tvrdá
FTO (3)V1, CAC, CACIB, BOB, Grace von dem Eisvogel – 17. 7. 06 (Honey Melon Hartley Henry x Turella‘s
Moonflower) ch. K. von Stüzner, m. S. Havlíčková
V2, R. CAC, Corpus Delicti Nirreterrit - 24.12.2004 (Jack Mack´s Difyr de Dannan, DtCh, DtJCh x Born To
Dream Alkami, CZCh, CZJCh) ch. Šusterová Zuzana, m. Boháčová Magda
V3, Ellen Krásná Louka – 7. 4. 04 (Being a Dream Alkami x ICh. Celine v. Ihlpol) ch. M. Ouředníková, m.
M. Bajerová
FTCh (1) V1, CAC, R. CACIB, Honey Krásná Louka – 5.3.2006 (OneWay‘s Miraculix x Beauty Krásná louka),
ch. a m. M. Ouředníková
33
Výstavy kolie krátkosrstá
CACIB – České Budějovice – 27. 9. 08
Rozhodčí: Petr Řehánek
Přihlášeno: 6
Vystaveno: 6
BOB, CACIB, CAC,
Ch. Honey Krásná louka
Foto: Krásná louka
PTD (1) VN1, Black Space Leneli – 6. 1. 08 (Č
(Čoro M
Moro N
Nirreterrit x H
Helga
l Neitin Wellamo) ch. L. Fránková,
m. L. Chvojanová
PTM (1) V1, CAJC, Bandar Šáh Bila Kaífa - 27. 9. 07 (Rowvale River Raider x Sandcastle´s Swing N´Smile) ch.
Mgr. D. Ungerová, m. Z. Říhová
FTM (2) V1, CAJC, Icy Krásná louka - 6. 6. 07 (ICh. Cake Krásná louka x ICh. Beauty Krásná louka) ch. M. Ouředníková, m. T. Hillebrantová
V2, Flying Heartbreakers Elisa Doolittle – 19. 6. 07 (Moon Walker from Misstoff x Beautiful Baroness Victoria
od Flying Heartbreakers) ch. M. Paulus, m. P. Kůsová
FTS (1) V1, Abigale of Bohemia Balada - – 6. 1. 07 (Be My Lord Nelson of Flying Heartbreakers x Gaya Krásná
louka) ch. S. Havlíčková, m. P. Kůsová
FTCh (1) V1, CAC, CACIB, BOB, Ch. Honey Krásná louka – 5. 3. 04 (ICh. Oneway´s Miraculix x ICh. Beauty
Krásná louka) ch. + m. M. Ouředníková
CAC – Národní – Brno – 18. 10. 08
Rozhodčí: Milan Krinke
Přihlášeno: 15
Vystaveno: 14
BOB, CACIB, NV, CAC,
Icy Krásná louka
Foto: Atelier Slunce
kéh zámku
á k – 55. 10
l i Nightfall
Ni h
PTM (6) V1, CAJC, Berillo z Roztockého
10. 07 (JCh
(JCh. N
Natalain
x Ellen Krásná louka) ch.
M. Bajerová, m. Ing. Š. Nováčková
V2, Blue Moon Leneli – 6. 1. 08 (Čoro Moro Nirreterrit x Helga Neitin Wellamo) ch. Ing. L. Fránková, m.
E. Pavlíková + Ing. L. Fránková
V3, Anthony z Tau´Ri – 16. 6. 07 (Ch. Day Dream Krásná louka x Čarodějka Nirreterrit ) ch. D. Zimová, m.
L. Mertová
V4, Calibra´s Go West – 19. 7. 07 (Oneway´s Gold Rush x Calibra´s Deja Vu) ch. M. Mäkelä, m. I. Filipová
VD, Aytan Loriseum – 5. 10. 07 (Sancastle´s Oliwer Hardy x Timonan Noriann Noelani) cj. K. Kosoň, m.
Š. Neustupová
34
Výstavy kolie krátkosrstá
VD, Baden Baden Bila Kaifa – 27. 9. 07 (Rowale River Raider x Sandcastle´s Swing n´Smile) ch. Mgr. D. Ungerová, m. H. Borošová
PTO (1) Pinehillside´s Hot Shot – 7. 7. 07 (Honey Melon Galliano Mist x Pinehillside´s Twist Again) ch.
E. Stenberg, m. S. Havlíčková
FTM (2) V1, CAJC, Flying Heartbreakers Elisa Doolittle – 19. 6. 07 (Moon Walker from Misstoff x Beautiful
Baroness Victoria od Flying Heartbreakers) ch. M. Paulus, m. P. Kůsová
VD2, Bianca Notte z Roztockého zámku – 5. 10. 07 (JCh. Natalain Nightfall x Ellen Krásná louka) ch. M. Bajerová, m. E. Váňová
FTS (3) V1, CAC, NV, BOB, Icy Krásná louka - 6. 6. 07 (ICh. Cake Krásná louka x ICh. Beauty Krásná louka)
ch.. M. Ouředníková, m. T. Hillebrantová
V2, Cinnaberry´s Uptown Girl – 2. 3. 07 (Helga Neitin Tsaari Timo x Cinnaberry´s Time Will Tell) ch. A. Salminen, m. P. Horňáková
VD3, Autorita Leneli – 27. 6. 06 (Zero Hour Fantazija x Bayla Bayla Nirreterrit) ch. L. Fránková, m. J. Ortová
FTO (1) V1, CAC, Turella´s U´Ribbie – 27. 6. 05 (Honey Melon Hartley Henry x Turella´s Quintasia) ch.
C. Schmidt, m. P. Kůsová
FTV (1) V1, CAC, ICh. Coffee Krásná louka – 17. 10. 02 (ICh. Enrico v. Ihlpol x Ch. Poulsgaard´s Born To Be
Wild) ch. + m. M. Ouředníková
Klubová výstava II – Mladá Boleslav – 19. 10. 08
Bez zadávání titulu Klubový vítěz – Titul Vítěz Mladé Boleslavi pro nejlepšího psa a fenu plemene
Rozhodčí: Mlada Svobodová – přihlášeno: 20 – vystaveno: 19
PTM (3) V1, CAJC, Blue Moon Leneli – 6. 1. 08 (Čoro Moro Nirreterrit x Helga Neitin Wellamo) ch. Ing. L. Fránková, m. E. Pavlíková + Ing. L. Fránková
V2, Bahrajn Bila Kaífa – 27. 9. 07 (Rowvale River Raider x Sandcastle´s Swing N´Smile) ch. Mgr. D. Ungerová,
m. Z. Veselá
VD3, Baden Baden Bila Kaífa - 27. 9. 07 (Rowvale River Raider x Sandcastle´s Swing N´Smile) ch. Mgr. D. Ungerová, m. D. Borošová
PTS (1) V1, CAC, Arnold of Bohemia Balada – 6. 1. 07 (Be My Lord Nelson of Flying Heartbreakers x Gaya
Krásná louka) ch. S. Havlíčková, m. M. Drdová
PTO (4) V1, CAC, VMB, Domino Nirreterrit – 2. 12. 06 (Markylla´s Just A Magic Star x Born To Dream Alkami) ch. Z. Šusterová, m. A. Jakubů
V2, Whashishi´s Gideon – 1. 4. 04 (Whashishi´s Chinook x Faqir Oak´s New Mark) ch. + m. A. Cürten
V3, Alex Golden Dream Flying Ear – 11. 7. 07 (Day Dream Krásná louka x Čert Ví Proč Nirreterrit) ch.
Mgr. I. Horská, m. Ing. P. Čapková
VD4, Faro Krásná louka – 21. 11. 04 (Enrico von Ihlpol x Beauty Krásná louka) ch. M. Ouředníková, m.
Ing. J. Bílek
PTPrac (1) V1, CAC, Cestounecestou Nirreterrit – 24. 12. 04 (Ch. Jack Mack´s Difyr de Dannan x ICh. Born
To Dream Alkami) ch. + m. Z. Šusterová
FTŠt (1) VN1, Flying Heartbreakers Famous Blue Rose – 25. 4. 08 (Turella´s Winston x Bluebell del Castegavone) ch. M. Paulus, m. T. Velková
FTM (3) V1, CAJC, BOB, Anja Beau Flying Ear – 11. 7. 07 (Day Dream Krásná louka x Čert Ví Proč Nirreterrit)
ch. + m. Mgr. I. Horská
V2, Flying Heartbreakers Elisa Doolittle – 19. 6. 07 (Moon Walker from Misstoff x Beautiful Baroness Victoria
od Flying Heartbreakers) ch. M. Paulus, m. P. Kůsová
V3, Blue Sky Leneli – 6. 1. 08 (Čoro Moro Nirreterrit x Helga Neitin Wellamo) ch. Ing. L. Fránková, m. P. Michalíčková
35
Výstavy kolie krátkosrstá
FTS (2) V1, CAC, Dupi Dup Nirreterrit – 2. 12. 06 (Markylla´s Just A Magic Star x Born To Dream Alkami)
ch. Z. Šusterová, m. H. Matějková
V2, R. CAC, Aura z Tau´ri – 16. 6. 07 (Day Dream Krásná louka x Čarodějka Nirreterrit) ch. + m. D. Zimová
FTS (2) V1, CAC, VMB, Artemis of Bohemia Balada - – 6. 1. 07 (Be My Lord Nelson of Flying Heartbreakers
x Gaya Krásná louka) ch. S. Havlíčková, m. Š. + M. Tvrdí
V2, India Krásná louka – 6. 6. 07 (ICh. Cake Krásná louka x ICh. Beauty Krásná louka) ch. + m. M. Ouředníková
FTV (1) V1, CAC, Ch. Honey Krásná louka – 5. 3. 06 (ICh. Oneway´s Miraculix x ICh. Beauty Krásná louka)
ch.+ m. M. Ouředníková
FTVet (1) V1, Nej. vet., ICh. Celine von Ihlpol – 5. 10. 98 (Hassan von Ihlpol x Scandyline Cinja My Dream)
ch. I. Harth, m. M. Ouředníková
BOB, CAJC, Anja Beau Flying Ear
Foto: J. Zemková
CAJC, Blue Moon Leneli
VMB, CAC, Domino Nirreterrit
Foto: Z. Šusterová
VMB, CAC, Artemis of Bohemia Balada
Foto: I. Růžička
36
Výstavy kolie krátkosrstá
CACIB – Praha 15. 11. 08
Rozhodčí: Mgr. Dana Fialová
Přihlášeno: 20
Vystaveno: 19
BOB, CACIB, CAC,
Anabela of Bohemia Balada
PTM (6) V1, CAJC, Belfast Bila Kaífa
ífa - 27
27. 9.
9 07 (Rowvale River Raider x Sandcastle´s
S
Swing N´Smile) ch.
Mgr. D. Ungerová, m. Mgr. D. Ungrová + J. Rajtrová
V2, Anthony z Tau´ri – 16. 6. 07 (Ch. Day Dream Krásná louka x Čarodějka Nirreterrit) ch. D. Zimová, m.
L. Mertová
V3, Bandar Šáh Bila Kaífa - 27. 9. 07 (Rowvale River Raider x Sandcastle´s Swing N´Smile) ch. Mgr. D. Ungerová, m. Mgr. D. Ungrová + Z. Říhová
VD4, Blue Moon Leneli – 6. 1. 08 (Čoro Moro Nirreterrit x Helga Neitin Wellamo) ch. Ing. L. Fránková, m.
E. Pavlíková + Ing. L. Fránková
VD, Black Space Leneli – 6. 1. 08 (Čoro Moro Nirreterrit x Helga Neitin Wellamo) ch. Ing. L. Fránková, m.
L. Chvojanová
VD, Black Odie z Roztockého zámku – 5. 10. 07 (JCh. Natalain Nightfall x Ellen Krásná louka) ch. M. Bajerová,
m. A. Polehňáková
PTS (1) V1, CAC, Arnold of Bohemia Balada – 6. 1. 07 (Ch. Be My Lord Nelson of Flying Heartbreakers x JCh.
Gaya Krásná louka) ch. S. Havlíčková, m. M. Drdová
PTO (3) V1, CAC, CACIB, Alex Golden Dream Flying Ear – 11. 7. 07 (Day Dream Krásná louka x Čert Ví Proč
Nirreterrit) ch. Mgr. I. Horská, m. Ing. P. Čapková
V2, R. CAC, Pinehillside´s Hot Shot – 7. 7. 07 (Honey Melon Galliano Mist x Pinehillside´s Twist Again) ch.
E. Stenberg, m. S. Havlíčková
VD3, Domino Nirreterrit – 2. 12. 06 (Markylla´s Just A Magic Star x Born To Dream Alkami) ch. Z. Šusterová,
m. A. Jakubů
PTCh (1) V1, CAC, R. CACIB, Ch. Tanning Reggae – 6. 8. 06 (Monogram´s Gentleman O´Quaemac x Tanning
Lee Remick) ch. R. Laurila, m. Mgr. I. Horská
FTŠt (1) VN1, Barbucha Flying Ear – 1. 7. 08 (Day Dream Krásná louka x Čert Ví Proč Nirreterrit) ch. I. Horská, m. E. Fantová
FTM (1) V1, CAJC, Flying Heartbreakers Elisa Doolittle – 19. 6. 07 (Moon Walker from Misstoff x Beautiful
Baroness Victoria od Flying Heartbreakers) ch. M. Paulus, m. P. Kůsová
FTS (4) V1, CAC, CACIB, BOB, Anabela of Bohemia Balada - – 6. 1. 07 (Be My Lord Nelson of Flying Heartbreakers x Gaya Krásná louka) ch. S. Havlíčková, m. L. Ajmová
V2, R. CAC, Icy Krásná louka – 6. 6. 07 (ICh. Cake Krásná louka x ICh. Beauty Krásná louka) ch. M. Ouředníková, m. T. + L. Hillebrantovi
V3, Aura z Tau´ri – 16. 6. 07 (Ch. Day Dream Krásná louka x Čarodějka Nirreterrit) ch.+ m. D. Zimová
VD4, Chantal Krásná louka – 24. 5. 07 (Natalain Nightfall x Ch. Gill Krásná louka) ch. M. Ouředníková, m.
O. Šerá
FTO (1) V1, CAC, Anja Beau Flying Ear – 11. 7. 07 (Day Dream Krásná louka x Čert Ví Proč Nirreterrit) ch.
+ m. Mgr. I. Horská
FTCh (1) V1, CAC, R. CACIB, Ch. Honey Krásná louka – 5. 3. 04 (ICh. Oneway´s Miraculix x ICh. Beauty
Krásná louka) ch. + m. M. Ouředníková
37
Výstavy šeltie
Speciální výstava – Praha – Krč – 23. 8. 08
Rozhodčí: Petr Řehánek - přihlášeno: 55 - vystaveno: 52
PTŠt (1) VN1, Obelix z Karlova hrádku – 16. 4. 08 (Genius v. Pommernring x Jasněnka z Karlova hrádku) ch.
I. Musílková, m. D. Nováková
PTD (1) VN1, Chip z Josefovské pevnosti – 19. 12. 07 (Cedrik z Dřevěné chaloupky x Febe z Josefovské pevnosti) ch. E. Plíštilová, m. T. Fortuníková
PTM (5) V1, CAJC, Diskito z Dřevěné chaloupky – 5. 6. 07 (Eternity of The Golden Fir x Ch. Happy Chance
z Ďáblovy studánky) ch. M. Sčebelová, m. R. Kalousek
V2, Iggy Želečské vrchy – 29. 5. 07 (Elliot Golden Fleece du Clos des Eperviers) ch. V. Boháčová, m. Dr. M. Šíp
V3, Coctail z Ďáblovy studánky – 21. 5. 07 (Rigoberto z Černé hlásky x Only Bi Blue z Ďáblovy studánky) ch.
M. Svobodová, m. J. Gregorová
VD4, Coolio z Jasmínových hor – 13. 9. 07 (Ch. Scandyline Uncommon Story x Leydy Hlinecký svah) ch.
M. Kolátková, m. Ing. M. Novotný
VD, Ikarus ze Souhvězdí Orionu – 10. 5. 07 (Aaron ze Souhvězdí Orionu x Evening Star ze Shetlandů) ch.
M. Vaněčková, m. I. Davidová
PTS (3) V1, CAC, VSV, BOB, Käpälakoplan Moonstone – 9. 5. 07 (Ch. Moorwood Caribean Blue Lover x Sunsweet Pin Up Girl) ch. K. Haapsaari, FIN, m. Z. Heřmanová
V2, R. CAC, Käpälakoplan Phantom – 10. 4. 07 (Logan Isle Time To Dream x Carmylie Blue Mist at Kapalakoplan) ch. K. Haapsaari, FIN, m. D. Tučková
VD3, Beduin z Ďáblovy studánky – 14. 5. 07 (Lundecock´s Watermark x Ch. Duplicate z Ďáblovy studánky)
ch. M. Svobodová, m. K. Grundová
PTO (10) V1, CAC, Elliot von Crottorf – 29. 7. 05 (ICh. Ariom Socrates x Isidora Black von Crottorf) ch. D. von
Hahn, m. D. + V. Fialovi
V2, R. CAC, Hokus Pokus Smaal Kim – 8. 5. 04 (ICh. Dippersmoor Dignified x Orchidea z Ďáblovy studánky)
ch. Ing. Z. Koláček, m. P. Miřátská
V3, Domino z Heřmanova dvora – 1. 12. 06 (ICh. Moorwood Caribean Night Trophy x Doris ze Zlaté hvězdy)
ch. M. Heřman, m. D. Tučková
V4, Max Janivan – 1. 5. 06 (Ch. Candy ze Skalní vyhlídky x Ch. Eyreen Gold Klapaté ouško) ch.+ m. I. Kratochvílová
V, Prince Persi z Benešovské zahrady – 13. 7. 06 (Ch. Candy Gold ze Skalní vyhlídky x Ch. Jessie Joy Gold
z Benešovské zahrady) ch. D. Semerádová, m. E. Čapková
V, Zirl Black Vlčí žleb – 17. 2. 05 (Dick Black Vlčí žleb x Oradea Blue Vlčí žleb) ch. J. Matějek, m. I. Musílková
VD, Baron Batty Fort Fox – 15. 4. 05 (ICh. Icy Magic Sněžný tygr x Irma Ivy Black z Benešovské zahrady) ch.
V. Lišková, m. N. Bernardová
VD, Felix ze Souhvězdí Orionu – 21. 8. 06 (Excellent Enigma x Smiling Samantha ze Shetlandů) ch. M. Vaněčková, m. S. Procházková
VD, Sorbone Hedvábný sen – 23. 9. 04 (ICh. Icy Magic Sněžný tygr x Orchidea Black Hedvábný sen) ch.
V. Haufová, m. S. Vítková
VD, Trinidad Hedvábný sen – 16. 6. 06 (Navigátor Hedvábný sen x Orchidea Black Hedvábný sen) ch. V. Haufová, m. G. Hodková
PTV (2) V1, CAC, Ch. Nifty Merlin z Ďáblovy studánky – 6. 9. 04 (Rock´n Roll z Ďáblovy studánky x Ch.
Cascade z Ďáblovy studánky) ch. M. Svobodová, m. M. Eis
V2, R. CAC, Jack Sparrow ze Zlaté hvězdy – 14. 6. 06 (Grandgables Dressed to Impress x Nancy Nymph ze
Shetlandů) ch. + m. D. Tučková
FTŠt (6) VN1, Sunny Princess z Benešovské zahrady - 20. 4. 08 (ICh. Moorwood Caribean Night Trophy x JCh.
Only Ornela z Benešovské zahrady) ch. D. Semerádová, m. A. Fantová
38
Výstavy šeltie
VN2, Scarlet Star z Benešovské zahrady – 20. 4. 08 (ICh. Moorwood Caribean Night Trophy x JCh. Only Ornela z Benešovské zahrady) ch. D. Semerádová, m. M. Ricci
VN3, Popelka z Karlova hrádku – 17. 4. 08 (Zirl Black Vlčí žleb x Alka z Trmických polí) ch. I. Musílková, m.
D. Motyčková
VN4, Opavie z Karlova hrádku – 16. 4. 08 (Genius von Pommernring x Jasněnka z Karlova hrádku) ch. I. Musílková, m. M. Lanšperková
VN, Odysea z Karlova hrádku - 16. 4. 08 (Genius von Pommernring x Jasněnka z Karlova hrádku) ch. + m.
I. Musílková
VN, Pampeliška z Karlova hrádku - 17. 4. 08 (Zirl Black Vlčí žleb x Alka z Trmických polí) ch. I. Musílková,
m. A. Nováková
FTD (4) VN1, Limi Eldia Slapská alej – 24. 12. 07 (Elliot von Crottorf x Diana Arahen Slapská alej) ch. Mgr.
D. Fialová, m. K. Ludvíková
VN2, Britney z Duhové aury – 9. 1. 08 (ICh. Craven ze Skalní vyhlídky x Ygrande Black Vlčí žleb) ch. M. Sedláček, m. M. Zelenková
N, Barbie z Duhové aury - 9. 1. 08 (ICh. Craven ze Skalní vyhlídky x Ygrande Black Vlčí žleb) ch. M. Sedláček,
m. M. Sedláčková
N, Ellie Mae od Růžové vily – 31. 1. 08 (Ch. Elliot Golden Fleece du Clos des Eperviers x Auriga Drsná vysočina) ch. M. Ricci, m. S. Vítková
FTM (8) V1, CAJC, Devil´s Duty z Ďáblovy studánky – 30. 8. 07 (Ch. Mystic Moonlight Black Martini Bi-anco
x JCh. Josephine z Ďáblovy studánky) ch. M. Svobodová, m. K. Tothová
V2, Rachel ze Zlaté hvězdy – 23. 7. 07 (Ch. Oliver Twist z Ďáblovy studánky x Hanny ze Zlaté hvězdy) ch.+ m.
D. Tučková
V3, Antika z Ďáblovy studánky – 11. 5. 07 (Elliot Golden Fleece du Clos des Eperviers) ch. M. Svobodová, m.
V. Bednaričová
V4, Romance ze Zlaté hvězdy - 23. 7. 07 (Ch. Oliver Twist z Ďáblovy studánky x Hanny ze Zlaté hvězdy) ch.+
m. D. Tučková
VD, Amanda Mendy Bonny Dux – 27. 2. 07 (Irate Jack Bohemia Platina x Alison Shape Balambi) ch. A. Fantová,
m. R. Krnáčová
VD, Berenica Bella Bonny Dux – 27. 2. 07 (Irate Jack Bohemia Platina x Alison Shape Balambi) ch. A. Fantová,
m. M. Lanšperková
VD, Claudie od Belinky – 14. 5. 07 (Ch. Milesend Broomhouse Antique Gold x Daisy Gold Smaal Kim) ch.
Š. Dudová, m. L. Pešková
VD, Freezy Fatima Fort Fox – 27. 4. 07 (Ch. Oliver Twist z Ďáblovy studánky x Irma Ivy Black z Benešovské
zahrady) ch. V. Lišková, m. L. Stupčuková
FTS (6) V1, CAC, VSV, Madlenka z Karlova hrádku – 11. 11. 06 (Ch. Dux z Vesničky u hranic x Alka z Trmických polí) ch. I. Musílková, m. A. Nováková
V2, R. CAC, Apoléna z Pozdeňské vísky – 11. 11. 06 (Red Ring-O-Bell ze Shetlandů x Cinda z Vesničky u hranic) ch. D. Motyčková, m. M. Lanšperková
V3, Atlantida z Ďáblovy studánky – 11. 5. 07 (Elliot Golden Fleece du Clos des Eperviers x Ch. Duplicate
z Ďáblovy studánky) ch. M. Svobodová, m. M. Ricci
V4, Laura Lei Gold Šerlův dvůr – 12. 5. 07 (Harvey Dian Slapská alej x Iris Hlinecký svah) ch. M. Šerlová, m.
J. Hlávková
V, Dollores z Heřmanova dvora – 1. 12. 06 (ICh. Moorwood Caribean Night Trophy x Doris ze Zlaté hvězdy)
ch. + m. Z. Heřmanová
VD, Cat Chenka Koryfej – 10. 2. 07 (Midnight Mail z Ďáblovy studánky x Elisa Doolittle Smaal Kim) ch.
M. Dubovská, m. I. Patočková
FTO (5) V1, CAC, Alison Shape Balambi – 18. 9. 04 (Ch. Petr Pan Sněžný tygr x Shakira Sněžný tygr) ch.
A. Balejová, m. A. Fantová
V2, R. CAC, Audi Bohemia Calvados – 7. 4. 06 (Ch. Marvitholl Iskander x Gwendy Želečské vrchy) ch. J. Jonáková, m. M. Uher
39
Výstavy šeltie
V3, Kelly Gold Šerlův dvůr – 10. 10. 06 (Bobin Gold Šerlův dvůr x Eimi Šerlův dvůr) ch.+ m. M. Šerlová
VD4, Yessabell z Černé hlásky – 16. 3. 06 (Jack Gold ze Sedlmajerovy vily x Kira Gold ze Shetlandů) ch. J.
Němečková, m. S. Vítková
VD, Desiree od Růžové vily – 29. 1. 07 (Ch. Candy ze Skalní vyhlídky x Auriga Drsná vysočina) ch. M. Ricci,
m. M. Kudža
FTVet (1) V1, Nej. vet., Decent Dolly z Benešovské zahrady – 25. 10. 99 (Irate Jack Bohemia Platina x Andromeda Blue z Benešovské zahrady) ch. D. Semerádová, m. M. Setichovská
Foto: k_moonstone – složka Výstavy_šeltie
Foto:madlenka_z_karlova–složka
to:madlenka_z_karlova–složka Výstavy_šelti
BOB, VSV, CAC, Käpälakoplan Moonstone
Foto: diskito_z_dřevěné – složka Výstavy_šeltie
VSV, CAC, Madlenka z Karlova hrádku
Foto:devils_duty_zds
to:devils_duty_zds – složka Výstavy_šeltie
CAJC, Diskito z Dřevěné chaloupky
Foto: K. Hejduková
CAJC, Devil´s Duty z Ďáblovy studánky
40
Výstavy šeltie
CACIB – Mladá Boleslav – 30. 9. 08
Rozhodčí: Ing. L. Jančík
Přihlášeno:
Vystaveno: 17
CAJC, BOB,
Devil Cancy Remus
Foto: K. Hejduková
PTM (1) V1, CAJC, BOB, Devil Cancy Remus – 1. 3. 07 (Ch. Milesend Broomhouse Antique Gold x Chancy
Choice z Ďáblovy studánky) ch. + m. E. Vávrová
PTS (2) V1, CAC, R. CACIB, Käpäläkoplan Moonstone – 9. 5. 07 (Moorwood Caribbean Blue Lover x Sunsweet Pin Up Girl) ch. K. Haapsaari, FIN, m. Z. Heřmanová
V2, R. CAC, Käpälakoplan Phantom – 10. 4. 07 (Logan Isle Time To Dream x Carmylie Blue Mist at Kapalakoplan) ch. K. Haapsaari, FIN, m. D. Tučková
PTO (3) V1, CAC, CACIB, Domino z Heřmanova dvora – 1. 12. 06 (ICh. Moorwood Caribbean Night Trophy
x Doris ze Zlaté hvězdy) ch. Z. Heřmanová, m. D. Tučková
V2, R. CAC, Moorwood Orange Craftsman – 10. 4. 02 (Hillacre Hot of the Press x ICh. Moorwood Orange
Bonnet) ch. B.+ P. Svarstad, m. J. Eichhorst, D
V3, Candy Gold Chancy Remus – 14. 3. 06 (Ch. Marvitholl Iskander x Chancy Choice z Ďáblovy studánky)
ch. E. Vávrová, m. M. Vodičková
PTCh (1) V1, CAC, Ch. Jack Sparrow ze Zlaté hvězdy – 14. 6. 06 (Ch. Grandgables Dressed To Impress x Nancy
Nymph ze Shetlandů) ch. + m. D. Tučková
FTŠt (1) VN1, Odysea z Karlova hrádku - 16. 4. 08 (Genius von Pommernring x Jasněnka z Karlova hrádku)
ch. + m. I. Musílková
FTM (2) V1, CAJC, Angie Tudor Anděl snů – 18. 9. 07 (Cresteak Tudor Crown at Wendisle x Yassi Black ze
Shetlandů) ch. + m.V. Koch
V2, Devil´s Duty z Ďáblovy studánky – 30. 8. 07 (Ch. Mystic Moonlight Black Martini Bi-anco x JCh. Josephine
z Ďáblovy studánky) ch. M. Svobodová, m. K. Tothová
FTS (2) V1, CAC, R. CACIB, Madlenka z Karlova hrádku – 11. 11. 06 (Ch. Dux z Vesničky u hranic x Alka
z Trmických polí) ch. I. Musílková, m. A. Nováková
VD2, Naomi ze Zlaté hvězdy – 16. 3. 07 (Harry ze Zlaté hvězdy x Nancy Nymph ze Shetlandů) ch. + m. D. Tučková
FTO (3) CAC, CACIB, Zathe Sněžný tygr – 7. 11. 06 (Ch. Marvitholl Iskander x Ch. Cascade z Ďáblovy studánky) ch. Š. Dreslerová, m. Ing. B. Hronová
VD2, Charlota Gold ze Sedlmajerovy vily – 4. 12. 00 (JCh. Kerry Kim z Ďáblovy studánky x Hendy Gold
z Černé hlásky) ch. P. Sedlmajerová, m. J. Matějková
VD3, Yassi Black ze Shetlandů – 21. 3. 06 (Ch. Magic Black Fatranský sen x Charlota ze Shetlandů) ch. H. Kalubcová, m. V. Koch
FTCh (2) V1, Ch. Dolores z Heřmanova dvora – 1. 12. 06 (ICh. Moorwood Caribbean Night Trophy x Doris
ze Zlaté hvězdy) ch. + m. Z. Heřmanová
V2, Amálka od Kamenité říčky – 27. 1. 05 (Supertramp ze Shetlandů x Annel z Lánských lesů) ch. J. Hnídková,
m. J. Hnídková + M. Rubeš
41
Výstavy šeltie
CAC – Klubová – Pardubice – 6. 9. 08
Český klub chovatelů sheltií – bez zadávání titulu Klubový vítěz
Rozhodčí: A. Polgar
Přihlášeno: 39
Vystaveno: 36
Foto: Jade_Mist_Just složka Výstavy_šeltie
BOB, CAC,
Jade Mist Just In Time
Foto: E. Fialová
PTD (1) VN1, Simondina´s Achy Breaky
10. 12.
B k Heart
H t – 10
12 07 (Ch.
(Ch Atrej
At j z Josefovské
J f ké pevnosti x Fanny Black Lady
v.d. Nieste) ch. + m. I. Lederer, A
PTM (3) V1, CAJC, Dion z Dače – 27. 6. 07 (Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu x Ulrika ze Shetlandů) ch.
D. Černá, m. D. Hašková
VD2, Coctail z Ďáblovy studánky – 21. 5. 07 (Rigoberto z Černé hlásky x Only Bi Blue z Ďáblovy studánky) ch.
M. Svobodová, m. J. Gregorová
VD3, Diskito z Dřevěné chaloupky – 5. 6. 07 (Eternity of The Golden Fir x Ch. Happy Chance z Ďáblovy studánky) ch. M. Sčebelová, m. R. Kalousek
PTS (6) Atrej z Duhové aury – 17. 12. 06 (Craven ze Skalní vyhlídky x Ygrande Vlčí žleb) ch. M. Sedláček, m.
L. Fikejz
V2, R. CAC, French ze Skalní vyhlídky – 10. 11. 06 (Mybackens Bonny M x Ch. Barbie Girl Smaal Kim) ch.
E. Kalendová, m. J. Tůmová
V3, Cesarion Metuje – 26. 4. 07 (Excellent Enigma x Estrella ze Shetlandů) ch. Ing. Z. Richterová, m. P. Špaček
VD4, Carneval Metuje – 26. 4. 07 (Excellent Enigma x Estrella ze Shetlandů) ch. Ing. Z. Richterová, m. M. Burešová
VD, Beduin z Ďáblovy studánky – 14. 5. 07 (Lundecock´s Watermark x Ch. Duplicate z Ďáblovy studánky) ch.
M. Svobodová, m. K. Grundová
VD, Ikarus ze Souhvězdí Orionu – 10. 5. 07 (Aaron ze Souhvězdí Orionu x Evening Star ze Shetlandů) ch.
M. Vaněčková, m. I. Davidová
PTO (4) V1, CAC, Candy Gold Chancy Remus – 14. 3. 06 (Ch. Marvitholl Iskander x Chancy Choice z Ďáblovy
studánky) ch. E. Vávrová, m. M. Vodičková
V2, R. CAC, Shelteam Teddybear – 21. 7. 04 (Sheldon Space Joker x Shelteam Savannah) ch. L. Jidegren, m. L.
Jidegren + E. Kalendová
VD3, Prince Persi z Benešovské zahrady – 13. 7. 06 (Ch. Candy Gold ze Skalní vyhlídky x Ch. Jessie Joy Gold
z Benešovské zahrady) ch. D. Semerádová, m. E. Čapková
VD4, Zirl Black Vlčí žleb – 17. 2. 05 (Dick Black Vlčí žleb x Oradea Blue Vlčí žleb) ch. J. Matějek, m. I. Musílková
PTV (2) V1, CAC, Platero z Kojca Coli – 18. 8. 06 (Highland Rogue ze Shetlandů x Quanti Olive Aketila) ch.
K. Kiwak, m. M. Skrzypinski, PL
V2, R. CAC, Ch. Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu – 28. 12. 05 (Ch. Marvitholl Iskander x Tootsie ze Souhvězdí Orionu) ch. + m. M. Vaněčková
FTM (4) V1, CAJC, Ruby Ria Gold z Benešovské zahrady – 12. 9. 07 (Candy ze Skalní vyhlídky x Jessie Joy
Gold z Benešovské zahrady) ch. D. Semerádová, m. M. Vlasová
V2, Cher ze Souhvězdí Orionu – 8. 5. 07 (Ch. Amico z Dače x Tootsie ze Souhvězdí Orionu) ch. M. Vaněčková,
m. M. + M. Vaněčkovi
VD3, Delfina z Dače – 27. 6. 07 (Ch. Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu x Ulrika ze Shetlandů) ch. + m. D. Černá
42
Výstavy šeltie
VD4, Aisha Tudor Anděl snů – 18. 9. 07 (Cresteak Tudor Crown at Wendisle x Yassi Black ze Shetlandů) ch.
V. Koch, m. P. Vichta
D, Devil´s Duty z Ďáblovy studánky – 30. 8. 07 (Ch. Mystic Moonlight Black Martini Bi-anco x JCh. Josephine
z Ďáblovy studánky) ch. M. Svobodová, m. K. Tothová
FTS (8) V1, CAC, BOB, Jade Mist Just In Time – 26. 1. 07 (Ilemist As You Like It x Jade Mist Kirkfair Enchanted) ch. C. Howel, USA, m. I. Lederer, A
V2, R. CAC, Linda Smaal Kim – 3. 1. 07 (JCh. Kerry Kim z Ďáblovy studánky x Ch. Belle Brigitte Smaal Kim)
ch. Ing. Z. Koláček, m. Z. Nováková
V3, Madlenka z Karlova hrádku – 11. 11. 06 (Ch. Dux z Vesničky u hranic x Alka z Trmických polí) ch. I. Musílková, m. A. Nováková
V4, Acca Larentia Figa Ruminy – 31. 3. 07 (Moorwood Caribean Night Trophy x Kama Raj dla Zwierzat) ch.
E. Sroga, m. E. Kubrak, PL
V, Apoléna z Pozdeňské vísky – 11. 11. 06 (Red Ring-o-Bell ze Shetlandů x Cinda z Vesničky u hranic) ch.
D. Motyčková, m. M. Lanšperková
VD, Celebre Metuje – 26. 4. 07 (Excellent Enigma x Estrella ze Shetlandů) ch. + m. Ing. Z. Richterová
VD, Cory Faith Koryfej – 10. 2. 07 (Midnight Mail z Ďáblovy studánky x Elisa Doolittle Smaal Kim) ch. M. Dubovská, m. K. Minarčíková
D, Cassiopeia Metuje – 26. 4. 07 (Excellent Enigma x Estrella ze Shetlandů) ch. Ing. Z. Richterová, m. Mgr. Z. Kotíková
FTO (5) V1, CAC, Pretty Petty z Benešovské zahrady – 13. 7. 06 (Candy ze Skalní vyhlídky x Jessie Joy Gold
z Benešovské zahrady) ch. D. Semerádová, m. E. Kulhavá
V2, Diaren Dori z Lorienu Moravia – 3. 5. 06 (Chistiy Ruchei iz Tvrskoy Skazki x Cirith z Lorienu Moravia) ch.
Mgr. J. Strnadová, m. J. Máčková
V3, Be Belle Amor Real – 1. 8. 0ž (Ch. Scandyline Uncommon Story x Pretty Black ze Shetlandů) ch. DiS. A. Matýsková, m. I. Bartošová
VD 4, Helenka ze Shetlandů – 13. 5. 07 (Excellent Enigma x Blue Yoga Girl O´the Highlands) ch. H. Kalubcová,
m. M. Vaněčková
VD, Annie Gold z Holické stráně – 5. 6. 06 (Ch. Marvitholl Iskander x Dolly Smaal Kim) ch. I. Vanická, m.
Z. Vanická
FTV (2) V1, CAC, Ch. Connie Manepo Ideál – 4. 7. 03 (Ch. Atrej z Josefovské pevnosti x Aska Indyk) ch. + m.
Z. Nekvapilová
V2, R. CAC, Amálka od Kamenité říčky – 27. 1. 05 (Supertramp ze Shetlandů x Annel z Lánských lesů) ch.
J. Hnídková, m. J. Hnídková + M. Rubeš
CACIB – České Budějovice – 27. 9. 08
Rozhodčí: Tibor Havelka, SK
Přihlášeno: 15
Vystaveno: 12
Foto: pepper_from_lady_lucia- složka Výstavy_šeltie
Vý
BOB, CACIB, CAC,
Pepper from Lady Lucia
Foto: K. Hejduková
J k Sparrow
S
PTŠ (1) VN1, X-Walda ze Zlaté hvězdy – 31
31. 33. 08 (Ch
(Ch. Jack
ze Zl
Zlaté hvězdy x Arleta Shape Balambi)
ch. D. Tučková, m. M. Janíček + A. Jindová
PTD (1) VN1, Francesko Manepo Ideál – 28. 2. 08 (Ch. Jack Spawrrow ze Zlaté hvězdy x Ch. Connie Manepo
Ideál) ch. Z. Nekvapilová, m. R. Valentová
43
Výstavy šeltie
PTS (2) V1, CAC, CACIB, BOB, Pepper from Lady Lucia – 30. 5. 07 (Abbi von der Rauhen Hecke x Twilight
from Marmorea´s Shelter) ch. L. Essers, m. A. Drechsel, D
V2, JCh. Käpäläkoplan Moonstone – 9. 5. 07 (Moorwood Caribbean Blue Lover x Sunsweet Pin Up Girl) ch.
K. Haapsaari, FIN, m. Z. Heřmanová
PTCh (1) V1, CAC, R. CACIB, Ch. Milesend Broomhouse Antique Gold – 2. 4. 02 (Ch. Milesend Gold Edition
x Milesend Stormgirl) ch. S. M. Barton, m. M. Svobodová
FTD (1) VN1, Extáze z Ďáblovy studánky – 10. 3. 08 (ICh. Katiedale Ace of Spades x Ch. Kimona z Ďáblovy
studánky) ch. + m. M. Svobodová
FTM (3) V1, CAJC, Debie Gold Pharlap – 9. 9. 07 (Irbin z Vesničky u hranic x Žulinka Tedor z Klení) ch. + m.
J. Pillarová
V2, Drixi Gold Pharlap - 9. 9. 07 (Irbin z Vesničky u hranic x Žulinka Tedor z Klení) ch. + m. J. Pillarová
VD3, Adélka Chlupaté štěstí – 11. 8. 07 (Ch. Elliot Golden Fleece du Clas des Eperviers x Perpetum Mobile
z Ďáblovy studánky) ch. I. Maříková, m. K. Pileček
FTS (2) V1, CAC, CACIB, Elegance Fort Fox – 17. 4. 07 (Sensuan Koh_I-Just x ICh. Evening Star z Ďáblovy
studánky) ch. + m. V. Lišková
V2, R. CAC, R. CACIB, JCh. Flower ze Skalní vyhlídky – 10. 11. 06 (Ch. Mybackens Bonny M x Ch. Barbie Girl
Smaal Kim) ch. E. Kalendová, m. M. Hejduková
FTCh (1) V1, Ch. Dolores z Heřmanova dvora – 1. 12. 06 (ICh. Moorwood Caribbean Night Trophy x Doris
ze Zlaté hvězdy) ch. + m. Z. Heřmanová
CAC – Národní – Brno – 18. 10. 08
Rozhodčí: Milan Krinke
Šeltie – přihlášeno: 26
Vystaveno: 25
Foto: flippie_ze_skv – složka Výstavy_šeltie
BOB, NV, CAC,
Flippie ze Skalní vyhlídky
Foto: K. Hejduková
Elli t G
ld Fl
d Clos des Eperviers x Chancy
PTD (1) VN1, Fain Friend Chancy R
Remus – 88. 33. 08 (Ch
(Ch. Elliot
Golden
Fleece du
Choice z Ďáblovy studánky) ch. E. Vávrová, m. L. Lelková
PTM (1) V1, CAJC, Coctail z Ďáblovy studánky – 21. 5. 07 (Rigoberto z Černé hlásky x Only Bi Blue z Ďáblovy
studánky) ch. M. Svobodová, m. J. Gregorová
PTS (2) V1, CAC, NV, BOB, Flippie ze Skalní vyhlídky – 10. 11. 06 (Mybackens Bonny M x Ch. Barbie Girl
Smaal Kim) ch. E. Kalendová, m. V. Habrová
V2, R. CAC, JCh. Käpäläkoplan Moonstone – 9. 5. 07 (Moorwood Caribbean Blue Lover x Sunsweet Pin Up
Girl) ch. K. Haapsaari, FIN, m. Z. Heřmanová
PTO (1) V1, CAC, Comanch ze Shetlandů – 30. 8. 06 (Helter Shelter Smaal Kim x Ch. Miss Ellie ze Shetlandů)
ch. H. Kalubcová, m. V. Rajnochová
V2, R. CAC, Lonestar´s Shone Bi Dezine – 2. 10. 05 (Ch. Charbar´s Masquerade x Rainer´s Dark Secret Os
Aslan) ch. L. Martin, m. L. Martin + Z. Heřmanová
V3, Tommy Lee z Černé hlásky – 25. 5. 03 (Ch. Magic Black Fatranský sen x Chiméra ze Sedlmajerovy vily) ch.
J. Němečková, m. V. Látalová
PTV (1) V1, CAC, Ch. Milesend Broomhouse Antique Gold – 2. 4. 02 (Ch. Milesend Gold Edition x Milesend
Stormgirl) ch. S. M. Barton, GB, m. M. Svobodová
44
Výstavy šeltie
FTD (6) VN1, Extáze z Ďáblovy studánky – 10. 3. 08 (ICh. Katiedala Ace of Spúades x Ch. Kimona z Ďáblovy
studánky) ch. + m. M. Svobodová
VN2, Afra Moravské srdce – 30. 3. 08 ( Ch. Milesend Broomhouse Antique Gold x Xiphany Moravské srdce)
ch. + m. V. Habrová
VN3, Abraxa Moravské srdce – 30. 3. 08 ( Ch. Milesend Broomhouse Antique Gold x Xiphany Moravské srdce)
ch. V. Habrová, m. V. Haufová
VN4, Ellie Mae od Růžové vily – 20. 1. 08 (Ch. Elliot Golden Fleece du Clos des Eperviers x Auriga Drsná
Vysočina) ch. M. Ricci, m. S. Vítková
N, Finlandia Chancy Remus – 8. 3. 08 (Ch. Eliot Golden Fleece du Clos des Eperviers x Chancy Chice Chancy
Remus) ch. E. Vávrová, m. V. Rajnochová
N, Pampeliška z Karlova hrádku – Zirl Black Vlčí žleb x Alka z Trmických polí) ch. I. Musílková, m. A. Nováková
FTM (3) V1, Devil´s Duty z Ďáblovy studánky – 30. 8. 07 (Ch. Mystic Moonlight Black Martini Bi-anco x JCh.
Josephine z Ďáblovy studánky) ch. M. Svobodová, m. K. Tothová
V2, Aisha Tudor Anděl snů – 18. 9. 07 (Ch. Cresteak Tudor Crown at Wenisle x Yassi Black ze Shetlandů) ch.
V. Koch, m. P. Vichta
VD3, Be My Jousee Tantum Auri – Navigátor Hedvábný sen x Adellyn od Samohelky), ch. J. Podmolová, m.
R. Píšťková
FTS (6) V1, CAC, NV, Madlenka z Karlova hrádku – 11. 11. 06 (Ch. Dux z Vesničky u hranic x Alka z Trmických polí) ch. I. Musílková, m. A. Nováková
V2, R. CAC, Markýza z Karlova hrádku – 11. 11. 06 (Ch. Dux z Vesničky u hranic x Alka z Trmických polí) ch.
I. Musílková, m.S Ryšková
V3, Liliana Smaal Kim – 30. 1. 07 (JCh. Kerry Kim z Ďáblovy studánky x Ch. Belle Brigitte Smaal Kim) ch.
Ing. Z. Koláček, m. L. Pimek
V4, Ballou Gold Pharlap – Irbin z Vesničky u hranic x JCh. Žulinka Tedor z Klení) ch. J. Pillárová, m. P. Vichta
VD, Daneli Nela Lenfir – 28. 3. 07 (Smart Spice Sněžný tygr x Aneli Gold Lenfir) ch. L. Lelková, m. S. Hánošová
VD, Excelence Fort Fox – 17. 4. 07 (Sensuan Koh-I-Just x Ch. Evening Star z Ďáblovy studánky) ch. V. Lišková,
m. E. Blešová
FTO (2) V1, CAC, Corunka Key Lenfir – 25. 5. 06 (Ch. Milesend Broonhouse Antique Gold x Emily Endless
Smaal Kim) ch. + m. L. Lelková
VD2, Bubu Blue Jeniffer z Heřmanova dvora – 20. 9. 06 (Ch. Oliver Twist z Ďáblovy studánky x Klarissa ze
Shetlandů) ch. M. Heřman, m. Z. Heřmanová
Klubová výstava II – Mladá Boleslav – 19. 10. 08
Bez zadávání titulu Klubový vítěz – titul Vítěz Mladé Boleslavi pro nejlepšího psa a fenu plemene
Rozhodčí: Mlada Svobodová
Přihlášeno: 27
Vystaveno: 24
BIS, BOB, VMB, CAC,
Candy Gold Chancy Remus
Foto: K. Hejduková
45
Výstavy šeltie
Foto: wind_of_east – složka Výstavy_šeltie
VMB, CAC,
Ch. Wind of East Sněžný tygr
Foto: K. Hejduková
Foto: coctail_z_dabl – složka Výstavy_šeltie
CAJC, Coctail z Ďáblovy studánky
CAJC
Foto: K. Hejduková
Foto: delfina_z_dace – složka Výstavy_šeltie
CAJC, Delfína z Dače
Foto: K. Hejduková
PTŠt (1) VN1, Hero Holmes Fort Fox – 8. 5. 08 (Ch. Oliver Twist z Ďáblovy studánky x Irma Ivy Black z Benešovské zahrady) ch. V. Lišková, m. N. Bernardová
PTD (1) VN1, Beloved Bady Divoký sen – 15. 2. 08 (Genius von Pommernring x Holly Želečské vrchy) ch.
B. Kašpárková, m. H. Janečková
PTM (5) V1, CAJC, Coctail z Ďáblovy studánky – 21. 5. 07 (Rigoberto z Černé hlásky x Only Bi Blue z Ďáblovy
studánky) ch. M. Svobodová, m. J. Gregorová
V2, Elf z Vesničky u hranic – 28. 8. 07 (Ch. Žaki z Vesničky u hranic x Preisy z Vesničky u hranic) ch. J. Čurda,
m. J. Velíšek
V3, Coolio z Jasmínových hor – 13. 9. 07 (Ch. Scandyline Uncommon Story x Leydy Hlinecký svah) ch. M. Kolátková, m. Ing. M. Novotný
V4, Dion z Dače – 27. 6. 07 (Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu x Ulrika ze Shetlandů) ch. D. Černá, m.
M. Hašková
V, Diskito z Dřevěné chaloupky – 5. 6. 07 (Eternity of the Golden Fir x Ch. Happy Chance z Ďáblovy studánky)
ch. M. Sčebelová, m. R. Kalous
PTO (3) V1, CAC, VMB, BOB, BIS, Candy Gold Chancy Remus – 14. 3. 06 (Ch. Marvitholl Iskander x Chancy
Choice z Ďáblovy studánky) ch. E. Vávrová, m. M. Vodičková
V2, Brim Roxy AG – 5. 2. 05 (Ch. Petr Pan Sněžný tygr x Armínka z Josefovské pevnosti) ch.+ m. I. Patáková
V3, Vabank z Ďáblovy studánky – 10. 7. 06 (Ch. Milesend Broomhouse Antique Gold x Ch. Yellow Doll z Ďáblovy studánky) ch. M. Svobodová, m. F. Hollerová
46
Výstavy šeltie
PTV (1) V1, CAC, Devil Cancy Remus – 1. 3. 07 (Ch. Milesend Broomhouse Antique Gold x Chancy Choice
z Ďáblovy studánky) ch. + m. E. Vávrová
FTŠt (3) VN1, Gotika z Ďáblovy studánky – 30. 5. 08 (ICh. Katiedale Ace of Spades x Ch. Duplicate z Ďáblovy
studánky) ch. M. Svobodová, m. H. Lindaurová
VN2, Unique Pearl z Arcamony – 20. 4. 08 (Candy Gold Chancy Remus x Illusion Image z Ďáblovy studánky)
ch.+ m. MVDr. E. Fialová
VN3, Olivia ze Souhvězdí Orionu – 3. 6. 08 (Ch. Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu x Abba Blue ze Souhvězdí
Orionu) ch. M. Vaněčková, m. J. Kynclová
FTM (3) V1, CAJC, Delfina z Dače – 27. 6. 07 (Ch. Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu x Ulrika ze Shetlandů)
ch. + m. D. Černá
V2, Fiesta z Vesničky u hranic – 29. 10. 07 (Ch. Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu x Niké z Vesničky u hranic)
ch. + m. J. Čurda
VD3, Izabela Želečské vrchy – 29. 5. 07 (Elliot Golden Fleece du Clos des Eperviers) ch. V. Boháčová, m.
Mgr. P. Zíková
FTO (4) V1, CAC, Black Queen Chancy Remus – 29. 12. 05 (Ch. Petr Pan Sněžný tygr x Kristýnka z Ďáblovy
studánky) ch.+ m. E. Vávrová
V2, R. CAC, Bomber Brigite Koryfei – 23. 6. 06 (Excellent Enigma x Elisa Doolittle Smaal Kim) ch. M. Dubovská, m. T. Bílek + M. Dubovská
VD3, Falballa ze Souhvězdí Orionu – 21. 8. 06 (Excellent Enigma x Smiling Samantha ze Shetlandů) ch. M. Vaněčková, m. D. Černá
D, Darcy Gold Ria Henria – 16. 5. 06 (Amaretto Smaal Kim x And You henria Slapská alej) ch. Š. Stará, m.
J. Holubová
FTV (2) V1, CAC, VMB, Ch. Wind of East Sněžný tygr – 10. 12. 04 (Scandyline Season of Love x Red Candy
Sněžný tygr) ch. Š. Dreslerová, m. A. Hradecká
V2, R. CAC, Fanča z Vesničky u hranic – 20. 4. 04 (Ch. Credit Card z Ďáblovy studánky x Niké z Vesničky
u hranic) ch. + m. J. Čurda
FTVet (1) VD, Decent Dolly z Benešovské zahrady – 25. 10. 99 (Irate Jack Bohemia Platina x Andromeda Blue
z Benešovské zahrady) ch. D. Semerádová, m. M. Setichovská
CACIB – Praha 15. 11. 08
Rozhodčí: Mgr. Dana Fialová
Přihlášeno: 27
Vystaveno: 25
Foto: Limi_Eldia – složka Výstavy_šeltie
BOB, CAJC, Limi Eldia Slapská alej
Foto: M. Svobodová
PTD (1) VN1, X-Walda ze Zlaté hvězdy – 31. 3. 08 (Jack Sparrow ze Zlaté hvězdy x Arleta Balambi) ch. D. Tučková, m. M. Janíček + A. Jindová
PTM (2) V1, CAJC, Redcliffe Gold Moravia Classic – 9. 8. 07 (Elliot Golden Fleece du Clos des Eperviers) ch.
J. Hemelík, m. T. Matoušková
47
Výstavy šeltie
V2, Markýz ze Souhvězdí Orionu – 3. 11. 07 (Coca Cola Cid ze Souhvězdí Orionu x Yes ze Souhvězdí Orionu)
ch. M. Vaněčková, m. M.+ M. Vaněčkovi
PTS (2) V1, CAC, CACIB, Käpäläkoplan Moonstone – 9. 5. 07 (Moorwood Caribbean Blue Lover x Sunsweet
Pin Up Girl) ch. K. Haapsaari, FIN, m. Z. Heřmanová
V2, R. CAC, Carneval Metuje – 26. 4. 07 (Excellent Enigma x Estrela ze Shetlandů) ch. Ing. Z. Richterová, m.
M. Burešová
PTO (2) V1, CAC, R. CACIB, Hokus Pokus Smaal Kim – 8. 5. 04 (ICh. Dippersmoor Dignified x Orchidea
Black z Ďáblovy studánky) ch. Ing. Z. Koláček, m. P. Miřátská
D, Felix ze Souhvězdí Orionu - 21. 8. 06 (Excellent Enigma x Smiling Samantha ze Shetlandů) ch. M. Vaněčková, m. S. Procházková
PTCh (1) V1, CAC, Lonestar´s Shone Bi Dezine – 2. 10. 05 (Ch. Charbar´s Masquerade x Rainer´s Dark Secret
Os Aslan) ch. L. Martin, Z. Heřmanová
FTD (1) VN1, Escada z Dřevěné chaloupky – 14. 5. 08 (Lustrous Dumbldor x Ch. Happy Chance z Ďáblovy
studánky) ch.+ m. M. Sčebelová
FTM (5) V1, CAJC, BOB, Limi Eldia Slapská alej - 24. 12. 07 (Elliot von Crottorf x Diana Arahen Slapská alej)
ch. Mgr. D. Fialová, m. K. Ludvíková
V2, Eimi Gold Lenfir – 29. 6. 07 (Smart Spece Sněžný tygr x Emily Endless Smaal Kim) ch. L. Lelková, m.
Z. Ježková
V3, Aisha Tudor Anděl snů – 18. 9. 07 (Cresteak Tudor Crown at Wendisle x Yassi Black ze Shetlandů) ch.
V. Koch, m. P. Vichta
V4, Enjoy Gold Ria Henria – 22. 6. 07 (Caddy ze Skalní vyhlídky x Aisha Gold Ria Henria) ch. Š. Stará, m.
L. Kučerová
VD, Gannly z Heřmanova dvora – 1. 7. 07 (Ch. Oliver Twist z Ďáblovy studánky x Dulsinea ze Souhvězdí Orionu) ch. D. Tučková, m. P. Vašíčková
FTS (5) V1, CAC, CACIB, Cher ze Souhvězdí Orionu – 8. 5. 07 (Ch. Amico z Dače x Tootsie ze Souhvězdí
Orionu) ch. M. Vaněčková, m. M. + M. Vaněčkovi
V2, R. CAC, Antika z Ďáblovy studánky – 11. 5. 07 (Ch. Elliot Golden Fleece du Clos des Eperviars x Ch. Duplicate z Ďáblovy studánky) ch. M. Svobodová, m. V. Bednaričová
V3, Olympia ze Zlaté hvězdy – 27. 3. 07 (Kristián ze Shetlandů x Denny ze Zlaté hvězdy) ch. D. Tučková, m.
E. Foltýnová
V4, Ballou Gold Pharlap – 13. 1. 07 (Irbin z Vesničky u hranic x Žulinka Tedor z Klení) ch. J. Pillárová, m.
P. Vichta
V, Fresh Flora Fort Fox – 27. 4. 07 (Ch. Oliver Twist z Ďáblovy studánky x Irma Ivy Black z Benešovské zahrady)
ch. V. Lišková, m. R. Voldánová
FTO (3) V1, CAC, Pretty Petty z Benešovské zahrady – 13. 7. 06 (Candy ze Skalní vyhlídky x Jessie Joy Gold
z Benešovské zahrady) ch. D. Semerádová, m. E. Kulhavá
VD2, Charlota Gold ze Sedlmajerovy vily – 4. 12. 00 (JCh. Kerry Kim z Ďáblovy studánky x Hendy Gold z Černé hlásky) ch. P. Sedlmajerová, m. J. Matějková
VD3, Bubu Blue Jeniffer z Heřmanova dvora – 20. 9. 06 (Ch. Oliver Twist z Ďáblovy studánky x Klarissa ze
Shetlandů) ch. M. Heřman, m. Z. Heřmanová
FTCh (3) V1, CAC, R. CACIB, Ch. Kimona z Ďáblovy studánky – 17. 1. 04 (Ch. Marvitholl Iskander x Ch.
Duplicate z Ďáblovy studánky) ch. + m. M. Svobodová
V2, R. CAC, Ch. Alexandra Amor Real – 26. 12. 05 (Ch. Craven ze Skalní vyhlídky x Pretty Black ze Shetlandů)
ch. DIS.A. Matýsková, m. E. Žůrková
V3, Ch. Dolores z Heřmanova dvora – 1. 12. 06 (ICh. Moorwood Caribbean Night Trophy x Doris ze Zlaté
hvězdy) ch. + m. Z. Heřmanová
48

Podobné dokumenty