Zpravodaj 2009_2.indd

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 2009_2.indd
VÍ
A
SÁZ
O
P
2/2009
ÚVODNÍK
Společnost Posázaví o.p.s. letos slaví 5 let své
existence … a já sedím v ředitelském křesle víc
než jeden rok. Rok, který považuji za celkem úspěšný. Bylo mou snahou, aby vše pokračovalo tak, jak
bylo nastartováno. Ale jak se říká: „člověk nesmí
ztratit ostražitost“. Tu jsem sice neztratila, ale
možná jsem fakt, že všechno vychází a funguje,
brala trochu samozřejmě. Ale hlavně jsem věřila
tomu, že vše, co je jednou řečeno a schváleno,
platí. Jsem sice rodu ženského, ale držím se zásady, že když se něco řekne, tak platí „slovo chlapa“
a nemusí na to být ani smlouvy. Také si myslím, že
pravidla a zákony jsou od toho, aby se dodržovaly.
Bohužel realita života ve Středočeském kraji je
v posledním půlroce poněkud jiná.
Proto si přeji pro společnost a pro vás všechny,
kteří v regionu Posázaví žijete, pracujete či podnikáte, abychom společně překonali všechny překážky, které nám přijdou do cesty a mohli si říci:
„Jsme hrdí na to, co děláme a vytváříme, a nic
a nikdo nám to nemůže vzít“. Vám všem patří dík
za to, že se region Posázaví stále rozvíjí.
Bohunka Zemanová
Krhanice v Posázaví
– malé poohlédnutí
Dalšího významného ocenění se dočkala společnost Posázaví o.p.s. na soutěžní přehlídce propagačních materiálů v jihočeském Písku. Šestý ročník
mezinárodní soutěžní přehlídky propagačních
materiálů krajů a turistických regionů s názvem
EUROREGIONpropag 2009 zná své vítěze. Tato
přehlídka byla součástí už třináctého ročníku přehlídky TOURPROPAG Písek.
Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 51 subjektů z více než 10 zemí světa. Odborná
porota hodnotila propagační materiály, které prezentují větší územní celek, než je obec. A právě
zde Posázaví o.p.s. získalo ocenění za soubor propagačních materiálů, které společnost vydala
v loňském roce. A ne jedno ocenění, ale rovnou
dvě – Cenu města Písku a Cenu odborné veřejnosti. Soubor propagačních materiálů tvořila kniha
Historie v obrazech, multimediální DVD Historie
v akci, ucelená brožura Posázaví a propagační brožura S rodinou na kole.
Ocenění, které se nám dostalo za soubor materiálů, které prezentují region Posázaví jako celek, je
dalším dokladem toho, že náš region má nejen co
turistům nabídnout, ale také má srozumitelné,
kvalitní a hezké brožury, průvodce a moderní nosiče včetně DVD. Ocenění je pro nás velice hodnotné. Je skvělým završením náročné práce loňského
roku a povzbuzení do letošního roku, kdy opět realizujeme projekt Multimediálně z domova i kanceláře do Posázaví – 2. etapa, která byla schválena
Výborem Regionální rady k financování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.
Česky
POS Á
Na druhé straně jsme my, opět lidé, zástupci členů
MAS. Mé shrnutí do jedné věty vystihuje tu podstatu Posázaví. A pokud se člověk aktivně zúčastňuje,
má sám možnost ovlivňovat a měnit region Posázaví a také má možnost třeba touto formou poděkovat vedení i zaměstnancům Posázaví.
Co dodat na závěr?! Aktivní přístup nás všech
má pozitivní stopy v našem regionu, v našem Posázaví.
Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM
PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ
www.posazavi.com
Z AV
Vzpomínám si na první sezení na Posázaví před
rozhodováním obce Krhanice stát se členem místní
akční skupiny. Informací bylo tak akorát, abych byl
schopen prohlásit, že naše účast není účelová –
kvůli větší možností získat dotace v souvislosti
s našim členstvím, ale že aktivity Posázaví jsou nám
blízké. V Posázaví jsme již téměř třetím rokem, proto si mohu dovolit udělat malé poohlédnutí na naše členství v Posázaví. Pokud bych měl udělat shrnutí do jedné věty, je následující: „Aktivní Posázaví
rozvíjí náš region“. Důvod je prostý. Posázaví sdružuje různorodé zájmové skupiny od podnikatelů,
přes neziskové organizace až po obce a města. Činnosti Posázaví musí zákonitě rozdíly mezi skupinami „stírat“ a zároveň dávat směr. Co je schováno
za „stíráním“?! Posázaví je dynamická skupina, která je neustále aktivní ve svých činnostech. Nejen
ve Zpravodajích Posázaví, ale i v různých dalších
médiích jste se mohli o činnosti Posázaví dočíst.
Píši Posázaví, ale vím, že je to jméno, za kterým jsou
lidé. Ti stojí za tím, čím Posázaví bylo a stále je.
Posázaví o.p.s. získalo opět ocenění v mezinárodní soutěži
Í
Jak se dočtete v článcích uvnitř tohoto Zpravodaje, nemá smysl brečet nad rozlitým mlékem nebo
něco vzdávat. Troufám si říci, že naše obecně prospěšná společnost pomohla v Posázaví k realizaci nejednoho projektu a k propagaci našeho
krásného „zeleného“ a klidného regionu. Propagační materiály se během pěti let dostaly na vysokou užitnou i grafickou úroveň. Nasvědčují
tomu i různá ocenění, která jsme během uplynulých let získali.
POSÁZAVÍ
Jak posázavští vařili mezinárodní guláš
Ve dnech 30. dubna a 1. května 2009 navštívili společnost Posázaví o.p.s. jejich maďarští partneři
ze společnosti Centrum pro rozvoj venkova středovýchodní Evropy APURE (Asociace pro evropské
venkovské university). Celkem 10 zástupců přijalo
pozvání do regionu Posázaví a na Benešovské
slavnosti. Mistr kuchař ve vaření maďarského guláše a hrnčířka předvedli své umění přímo na benešovském náměstí. A to opravdu doslova.
Mistr kuchař obdržel veškeré ingredience v pátek
ráno a příprava guláše mohla začít. Přímo na náměstí ve dvou originálních kotlích začalo vaření
typicky maďarského jídla. Zájem o tento guláš byl
velký, ale diváci si museli počkat až na 12. hodinu,
kdy byl první výdej, a tak někteří netrpělivě okukovali, jak mistr pracuje. Ale nejen mistr se podílel
na přípravě, ale i posázavští přiložili při jeho přípravě ruku k dílu. Spolupráce mezi partnery nezná
hranic.
Dva dny strávené v regionu Posázaví byly pro maďarské partnery velmi zajímavé, i když velmi krátké. Po skončení Benešovských slavností se jeli podívat ještě na zámek Konopiště a odtud rovnou
na Křivoklát, kde už na ně čekali kolegové z Rakovnicka a Berounský jarmark. V neděli maďarští partneři po prohlídce Prahy odjeli zpět do maďarského Szolnoku.
Nutno podotknout, že zájem o maďarský guláš byl
v Benešově i v Berouně opravdu velký a jazykové
bariéry smazala vstřícnost a úsměv, jakož i několik
naučených frází v maďarském i českém jazyce.
Už teď mají posázavští domluvenou účast na festivalu guláše, kde jinde než v maďarském Szolnoku,
kam byli pozváni. Tak jim držme palce, ať se jim
v září podaří uvařit opravdu dobrý guláš, který se
neztratí mezi desítkami dalších, a budou moci být
opět hrdí na svůj původ i partnery, kteří se festivalu určitě zúčastní.
Turistická sezóna v regionu Posázaví zahájena
Turistická sezóna v regionu Posázaví se pomalu,
ale jistě rozjíždí. Památky již mají otevřeno, informační centra dolaďují aktualizace svých databází
a podnikatelé připravují nové jídelníčky pro mlsné
jazýčky návštěvníků nejen z regionu Posázaví.
Společnost Posázaví o.p.s. připravila pro návštěvníky i místní několik novinek. Letošní brožuru Posázaví doplnily v květnu Sezónní turistické noviny
a motivační mapa regionu Posázaví. Propagační
materiály naleznete v informačních centrech,
v hotelích a restauracích nebo v kanceláři společnosti v Benešově na Masarykově náměstí.
Chcete vědět, co se v regionu pořádá?
Turistické noviny jsou vám k dispozici. Pokud tam
nenajdete právě to, co by vás nadchlo, podívejte
se na webové stránky www.posazavi.com, kde je
2
denně aktualizován Kalendář akcí a kde si zaručeně každý najde to své.
Motivační mapa Posázaví vás provede bezpečně
celým regionem, upozorní na zajímavá místa a zákoutí a ještě k tomu dostanete od pracovníků informačních center tip, kde si dát dobrou kávu
nebo posedět při dobrém jídle.
A proč to vše společnost Posázaví vydává?
Na to je jednoduchá odpověď. Rozmanitost služeb
je v regionu Posázaví značně veliká a opravdu může
uspokojit každého. A když k tomu návštěvník navíc
dostane ještě dobře zpracovaný propagační materiál, který je zdarma k dispozici, odjíždí s pocitem,
že se do tohoto místa ve Středočeském kraji v brzké
době vrátí. Důležitá je podpora vydávání těchto
materiálů z řad podnikatelů v cestovním ruchu.
Více najdete na www.posazavi.com
Podnikatelé pochopili, že společná propagace jim
přinese daleko více zákazníků, a že není dobře se
spolupráci bránit. To je jeden z hlavních cílů společnosti – spolupráce a rozvoj regionu Posázaví. V letošním roce se k nám přidaly další subjekty, které
chtějí podporovat naší činnost a spolupracovat na
dalších společných projektech a to je důvod, proč
pokračovat dál i přes nepřízeň některých organizací, které vlastně ani nechtějí vědět, co děláme.
Konopiště má nové informační centrum
Na parkovišti u zámku Konopiště bylo otevřeno
nové turistické informační centrum. Informační
centrum je v provozu během sezony, tedy od května do konce září, vždy od úterý do neděle. V Posázaví funguje 10 informačních center, které poskytují návštěvníkům kompletní informace o regionu.
POSÁZAVÍ
Čistá řeka Sázava 2009
Organizace projektu Čistá řeka Sázava 2009 doznala oproti minulým letům značných změn. Tok
řeky Sázavy byl od Budčic po Pikovice rozdělen
na více samostatných úseků, o které se postaralo
několik subjektů. Horní část – mezi Budčicemi
a Mařanovým mlýnem – uklidila místní akční skupina Lípa pro venkov, na katastrálním území
městyse Kácova odklízel odpadky od řeky sám
městys a od kácovského pivovaru až po Pikovice,
stejně jako již v minulém roce, uklízela společnost
Posázaví o.p.s. Celkem bylo vyčištěno 112 kilometrů řeky.
Posázaví o.p.s. zvolila novou strategii, kdy původních patnáct jednodenních úseků rozdělila do skupin po třech. Tím vzniklo pět samostatných úklidových úseků, které na sebe navzájem navazovaly.
V krátkém čase – v pouhých třech dnech, od pátku
17. dubna do neděle 19. dubna, byla tak obecně
prospěšnou společností Posázaví uklizena stejná
část řeky Sázavy jako v roce 2008, tj. 84 kilometrů
řeky.
Od Kácova do Pikovic korytem řeky pomalu postupovalo, pěšky i na lodích, celkem pět úklidových čet složených z dobrovolníků. Jejich členové
pečlivě vysbírali na březích řeky Sázavy odhozené
PET lahve, igelitové obaly, zbytky kol či plastového
nábytku a další nečistoty. Na jejich bezpečnost
na řece dohlíželi profesionální vodáčtí instruktoři,
stravování zajišťovaly zásobovací týmy tvořené
zaměstnanci Posázaví o.p.s. a každou skupinu doprovázel nákladní automobil, který odvážel sesbíraný odpad na nejbližší skládku.
Práci přímo na řece organizovalo pět vedoucích
z řad dobrovolníků, kteří se již v minulosti alespoň
jedenkrát projektu zúčastnili, takže si dokázali
představit, jak to při úklidu na řece „chodí“. Vedoucí úseků: Soňa Křenová, vedoucí 1. úseku; Miroslav
Kratochvíl, vedoucí 2. úseku; Barbora Obstová, vedoucí 3. úseku; Radim Hájek, vedoucí 4. úseku;
Martin Moravec, vedoucí 5. úseku. Dobrovolníky
neodradil od práce ani vytrvalý páteční déšť
a s malými obměnami vydrželi u řeky po všechny
tři dny.
Vládla mezi nimi optimistická nálada a až na drobná poranění všichni dorazili v nedělní slunečné
odpoledne do cíle v pořádku. Mnozí z nich se již
při loučení hlásili jako zájemci o účast na Čisté řece
Sázavě 2010. Jen na úseku Kácov – Pikovice bylo
v letošním roce sesbíráno 25 tun odpadků. To je
o téměř 4 tuny více než vloni. Soudím, že množství
odpadu je přímo úměrné množství zapojených
lidí. A že jich letos nebylo málo! Projektu se zúčastnilo 233 dobrovolníků na vodě, z nichž někteří setrvali po všechny tři dny projektu, a 300 pomocníků na souši. Považuji za důležité zdůraznit, že
projekt je závislý na pomoci každého jednotlivce
a jakákoliv pomoc je velmi vítaná!
Každý z úseků byl něčím zvláštní. Na prvním úseku
se s dobrovolníky letos již podruhé do práce s příznačnou německou houževnatostí zapojil Eckart
Pelz, který k nám dorazil až z Drážďan. Na druhém
úseku – mezi Českým Šternberkem a Sázavou –
kde bylo jádro pracovního týmu složeno převážně
z členů skautského oddílu z Týnce nad Sázavou
pod vedením Vojty Oktábce a siláků ze Sboru dobrovolných hasičů z Teplýšovic, se „vytěžilo“ vůbec
nejvíce odpadků. Třetí úsek pomohla vyčistit zpěvačka Aneta Langerová, která svou účastí přilákala
k projektu členy svého fanklubu. Čtvrtý úsek si
vzala pod patronát firma Provident Financial s.r.o.,
která nejen že poskytla kompletní úklidový tým
včetně vedoucího, ale přispěla také finanční částkou na realizaci projektu. Pátý úsek se stal svatební cestou pro dva dobrovolníky z Izraele, Ilanu
a Marka, kteří se nachomýtli k odjezdu flotily a byli
vtaženi do akce instruktorkou Lenkou Novotnou.
I přes to, že nebyli na těžkou práci v říčním bahně
vybavení, neopustili tým po celou dobu a pracovali s velkou urputností. Dlouhotrvající páteční
déšť si doslova vychutnávali se slovy, že si to musí
užít, protože v Izraeli zaprší až v prosinci.
bez kterého by projekt Čistá řeka Sázava jen stěží
proběhl. Po celé tři dny se starali o plné žaludky
dobrovolníků, přiváželi čistá trička, nové rukavice,
prostě vše, co dobrovolníci potřebovali. Není to
o nic lehčí práce než těch na řece či na souši. Od
brzkého rána jezdili se snídaní, po večeři ještě uklízeli a odjížděli nafasovat na ráno. Tímto bych chtěla všem členům týmu velmi poděkovat. Stejně tak
bych chtěla poděkovat Pavlovi Stibůrkovi, kterého
jste mohli potkat u řeky s kamerou. Velký dík patří
všem, kteří se zúčastnili realizace projektu Čistá
řeka Sázava 2009 a přeji nám všem hodně síly
a nadšení do příštího, již pátého ročníku čištění
řeky.
Bohunka Zemanová
Čistá řeka Sázava 2010
5. ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskuteční
16. – 18. dubna 2010. Podrobnější informace naleznete na www.posazavi.com.
Čistá řeka Sázava se každoročně koná v dubnu
a také v příštím roce tomu nebude jinak. Počasí
v dubnu je obvykle slunečnější a teplejší než
v květnu. Navíc na březích není ještě vzrostlá vegetace, která by bránila sbírání odpadků.
Všem zúčastněným bych chtěla upřímně poděkovat za veškeré úsilí, které věnovali řece. Patří mezi
ně vedoucí týmů, zásobovači, instruktoři, řidiči nákladních aut, všichni dobrovolníci pracující na vodě i na souši, naši sponzoři, všichni, kteří byli
ochotní přijít ve svém volnu zvážit odpad, odemknout místnost, v níž na noc spočinuli zmrzlí
a unavení pracovníci, všichni ti, kteří topili v kamnech nebo vařili jídlo, pekli buchty a koláče, ošetřovali poranění i všichni ostatní. Nesmírně nás těší,
že tento „národ“ obětavých lidí se rok od roku rozrůstá.
Za řeku Sázavu všem děkuji
Bára Čmelíková, Posázaví o.p.s.
manažerka projektu
Denisa Cibulková, Barbora Čmelíková, Marie Matoušková, Zuzana Matoušková, Marie Škvorová,
Martin Pošmurný, Václav Pošmurný, Eliška Zemanová ml. a Eliška Zemanová st. Tyto jména nenajdete v žádném seznamu. Jsou to členové týmu,
Více najdete na www.posazavi.com
3
POSÁZAVÍ – ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2009
Jména dobrovolníků, kteří se zúčastnili
úklidu na lodích
Albrecht Luboš, Ammerová Monika, Ashhab Naim,
Balog Dušan, Bareš Jan, Bareš Petr, Bareš Roman,
Bárta Tomáš, Bartoň Petr, Bařtipánová Eva, Biolková Anna, Blehová Nikola, Blíha Jiří, Blíhová Radka,
Borovičková Leni, Bouček Lukáš, Bouchner Michal,
Brožek Jan, Brožek Petr, Brožek Jiří, Březinová Monika, Bucek Petr, Bučinský Jiří, Buřič Jaroslav, Carda
Michal, Cibulka Vilém, Cibulka Janek, Cibulka Albert, Cibulka Marek, Čech Pavel, Čechová Markéta,
Černý Michael, Danas Jaroslav, Davidek Petr, Davídková Petra, Dědková Eva, Dobeš Tomáš, Drabkin Ilana, Dřízhalová Maruška, Dufek Petr, Dust
Pavel, Dvořák Václav, Dvořák Radomír, Fantysová
Adéla, Fantysová Olga, Fialová Petra, Filip Jan, Fiřt
Vladimír, Fořt Vladimír, Fritz Matyáš, Graf Michal,
Hájek Vladimír, Hájek Přemysl, Hájek Radim, Hanák Kamil, Hanák Kamil, Hanáková Ivana, Hanušová Kateřina, Havlová Kateřina, Hecht Pavel, Hejzlar
Tomáš, Herková Petra, Hoch Otakar, Hoch Petr,
Holoubek Ondřej, Holoubková Michaela, Hoplíček
Martin, Horáčková Iva, Horáková Markéta, Horňáková Ivana, Horová Dagmar, Hortenská Jana, Hruš-
ka Vít, Hruška Zbyněk, Huml Jiří, Husenica Josef,
Husenica Josef, Chochola Miloš, Jadrný Milan, Janýšková Martina, Jechová Lucie, Jimenez Lucie,
Jindrová Kateřina, Jirků Petr, Kadrnožková Hana,
Kahounová Šárka, Kalinová Lucie, Kan Mark, Kaplan Ondřej, Kazda Ondřej, Kladivová Eva, Klusoň
Jaroslav, Kopecký Viktor, Korbel Petr, Korbelová
Eva, Kormos Jan, Kotouš Josef, Kovačka Petr, Kratochvíl Mirek, Krausová Lucie, Krbečková Lenka,
Krčmaříková Michaela, Krebs Jan, Kron Jan, Křečková Hana, Křenová Soňa, Kudry Tomáš, Kulčar
Karel, Kulhánek Martin, Kumprechtová Šárka, Kunc
Lukáš, Kuneš Luboš, Laitl Martin, Langer Nikola,
Langerová Amálka, Langerová Aneta, Laštovka
František, Lemberk Josef, Lunga Petr, Macáková
Lucie, Macháček Pavel, Machulda Luboš, Marek
Jan, Marešová Iveta, Maršálek Jan, Matoušek Martin, Měchura Marek, Měřička Bohuslav, Mikeska
Zdeňěk, Moravec Michal, Moravec Martin, Mošna
Ondřej, Milerová Iva, Nedelková Kristýna, Nedvídková Jana, Nedvídková Marcela, Němec Jan, Nevečeřal Ivo, Novák Václav, Nováková Hana, Nováková
Petra, Novotná Lenka, Novotný Jan, Novosad Vojtěch, Novotný Robert, Obstová Barbora, Ofner Michael, Oktábcová Dana, Oktábcová Jitka, Oktábec
Jiří, Oktábec Vojtěch, Ouřadová Jana, Paskerová
Kateřina, Pavlíková Zuzana, Pavlíková Tereza, Pěkná Lucie, Pelz Eckart, Pessr Jiří, Petr Jan, Pillerová
Petra, Plavcová Kateřina, Plavec Miroslav, Podolská Kateřina, Poláchová Hana, Pospíšil Jiří, Pošmurná Eliška, Pošmurná Lucie, Pošmurná Tereza,
Pošmurná Veronika, Procházka David, Procházková Kateřina, Procházková Lucie, Příhoda David,
Radil Václav, Ratajová Hana, Raud Pavel, Raudová
Blanka, Rožníček Lukáš, Ryšavý Dušan, Ryzec Martin, Řezníčková Dana, Říha Jan, Sahula Vítězslav,
Sebastián Štěpán, Semerád Vladimír, Setničková
Kateřina, Schestauberová Markéta, Skopalíková
Lenka, Skořepa Petr, Skořepová Eva, Skřivan Jiří,
Skřivan Ondřej, Slavotínková Tereza, Slosiariková
Sabina, Soukupová Jana, Stareková Katarína, Stavová Lenka, Svátek Tomáš, Šabatka Petr, Šálková
Andrea, Šesták Patrik,Šibrava Petr, Šimáčková Lenka, Šimůnková Jitka, Šimůnková Dominika, Šindelářová Yvona, Šiška Jan, Škopek Richard, Škopek
Václav, Škopková Alexandra, Škopková Kateřina,
Škvor Daniel, Škvorová Anna, Šmejkal Petr, Šmíd
Martin, Štajner Jaroslav, Štajnerová Ludmila, Štědrý Michael, Šváchová Petra, Švihel Luboš, Švimberský Zbyněk, Tichá Tereza, Trantina Michael, Trnka
Tomáš, Trnková Zuzana, Urlich David, Vacková
Hanka, Válková Kateřina, Vedral Michael, Velíšek
Jaroslav, Vernerová Marie, Veselá Jana, Vilímovská
Magdaléna, Vocl Martin, Vocl Václav, Vojtíšek Ondřej, Všetečková Zina, Vtípil Bohuslav, Zajícová Martina, Zápotocká Ella, Záruba Petr, Zelinka Pavel,
Zemanová Klára, Žížalová Hana, Žížalová Eva.
Ze souše pomohli
Dětský domov Sázava, Mateřské centrum Hvězdička, Mateřské centrum Motýlek, Mateřské centrum Putti, Mateřská škola Sázava, Základní škola
Čerčany, Základní škola Sázava, Základní škola
Teplýšovice, Základní škola Krhanice a SDH Krhanice.
Závěrečný večer k projektu
Odměnou za pomoc každému, kdo se úklidu řeky
Sázavy zúčastnil, byl závěrečný večer k projektu.
Ten se odehrál ve Společenském centru TÝNEC
v Týnci nad Sázavou v sobotu 30. 5. 2009.
Kromě zhodnocení celé akce, promítání filmu
a prohlížení fotografií zde neformálně vystoupila
a poděkovala všem, kdo se projektu účastnil, zpěvačka Aneta Langerová, která se sama úklidu zúčastnila jako řadový dobrovolník.
Na břehu řeky Sázavy,
Sbíráme my odpady.
Auto nám je odváží,
Naše dík si zaslouží.
Ze břehů už binec mizí,
Sázava nám není cizí.
Chceme míti řeku čistou,
Proto já jsem optimistou.
Třikrát denně jídlo máme,
Proto si i zazpíváme.
Od splavu ke splavu,
Máme dobrou náladu.
Smějeme se pádlujem.
Do cíle dnes doplujem.
Čeká nás tam hospoda,
Zase bude pohoda.
Danča a Káča
Sázava je velká dřina,
Sem tam nějaká modřina,
Ale nám to nevadí,
Každý s tím poradí.
Sešla se tu dobrá parta,
Dokonce lepší než celá Sparta.
Řeka má teď velký proud,
Všichni čistí každý kout.
Čistění řeky Sázavy i závěrečný koncert jsem si moc užila a už teď se těším na další ročník.
Děkuji moc za skvělý zážitek. Anet
4
Všichni se tu mají rádi,
Jsou to velcí kamarádi.
Příští rok se znovu sejdeme
A v plném to zase rozjedeme!
Více najdete na www.posazavi.com
Máťa a Sabče
Ráno všechno začne znovu,
Ještě teď mám mokrou nohu.
Do lodi nám voda cáká,
Ještě, že mám v lodi „háka“
Dobrá strava, to je věda,
Vydržíme do oběda.
Provází nás náklaďák,
Patří k partě, je to tak.
Sejdeme se zase za rok,
Sázava má přeci nárok.
„Teta“
POSÁZAVÍ – ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2009
Materiální a organizační pomoc poskytli
Finanční pomoc
výše
příspěvku
subjekt
forma pomoci
subjekt
BISPORT spol. s r.o. – Hlavní partner projektu
POVODÍ VLTAVY, státní podnik
Marie Kotrbová – KOMA Benešov
Quo s.r.o.
STEJKR spol.s r.o. SVITAVY – provozovna
Čechtice
Generální agentura UNIQA Vladislav Semerád
Město Jílové u Prahy
Technické služby Benešov
Město Trhový Štěpánov
ŽELEZÁŘSTVÍ – Štěpánka Fialová, Průmyslová
332, Sázava
POTRAVINY – Ludmila Kocourková, Pražská 129,
Sázava
HOTEL SÁZAVA – Roman Brunclík, Benešovská
44, Sázava
POTRAVINY – Václav Vocl, Sázava
PALÁC YMCA s.r.o. – Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
SÁZAVA TOUR – Martin Sopr
Martin Matoušek – úklidové práce, Slévačská
494, Praha 4
technické zajištění
odvoz odpadků na skládku
600 ks rukavic
potisk triček
Provident Financial s.r.o.
Senátor Prof. RNDr. Bedřich
Moldan, CSc.
Ferona a.s.
POVODÍ VLTAVY, státní podnik
Obec Lešany
Obec Hradištko
Obec Hvězdonice
Obec Lštění
Město Týnec nad Sázavou
Město Sázava
Obec Stříbrná Skalice
Obec Soběhrdy
Obec Soběšín
Obec Čtyřkoly
Obec Chocerady
Obec Čerčany
Obec Kaliště
KPMG Česká republika, s.r.o.
Obec Petrov
Městys Divišov
Obec Kamenný Přívoz
Martin Sopr
MO ČRS Český Šternberk
Stavební klempířství Novotný
s.r.o.
Obec Krhanice
Obec Nespeky
Rodina Cibulkova
Obec Zbizuby
Geussová Miluše
Eckart Pelz
Jana Kupečková
Sporthotel Kácov – Jiří Pařízek
Restaurace Nad řekou Týnec
Hotel Troníček Jílové – Žampach
Obec Rataje nad Sázavou
Obec Poříčí nad Sázavou
Domov pro seniory – Samopše
SK Chocerady – fotbalový klub
Jílovská unie kamarádů – Jílové
ADCO&DIXI spol. s r.o.
Penzion Čtyřlístek
Čtyřkolské maminky
KARFINGER s.r.o. – Ondřejov
Miroslav Němec
Obec Teplýšovice
Alter s.r.o. – Tomáš Mottl, Okružní 1144, 500 03
Hradec Králové
Malé Posázaví – svazek obcí
CHOPOS – svazek obcí
Mikroregion Džbány – svazek obcí
Ilonka Kratochvílová
Monika Matoušková
Jana Novotná
Lékárna U zlatého orla – Benešov
Mateřské centrum Hvězdička
MASO Z POSÁZAVÍ – řeznictví Leoš Jirků –
Sázava
PHARMASERVIS, s. r. o. – Sázava
J. POKLOP, J. PROCHÁZKA – papírnictví Sázava
EMPEKO, s. r. o. – pekárna Sázava
Ivana Danešová – Sázava
Monika Šimůnková – Sázava
Martina Vlčková – Sázava
Jana Síbrtová – Sázava
Hana Stibůrková – Sázava
Eva Králíčková – Sázava
Bohunka Boušková – Sázava
Veronika Vieweghová – Sázava
Marie Kunešová
Petr Kovačka – půjčovna lodí – Sázava
400 ks setů jednorázového nádobí
400 ks setů jednorázového nádobí
uložení odpadků na skládku v ceně 11 962,50 Kč
uložení odpadků na skládku
uložení odpadků na skládku
10x hrabičky s dlouhou násadou a 10 pevných
pytlů na odpad
drobné cukrovinky na svačinky
obědy a večeře pro dobrovolníky na sobotu
a neděli
drobné cukrovinky na svačinky
ubytování dobrovolníků v táboře YMCA Soběšín
zapůjčení lodí a doprovodného vozidla
pytle na odpad, ochranné rukavice
poskytnutí noclehu pro dobrovolníky, stravování
dobrovolníků
stravování dobrovolníků
poskytnutí večeře pro dobrovolníky
poskytnutí noclehu pro dobrovolníky
poskytnutí noclehu pro dobrovolníky
poskytnutí večeře a noclehu pro dobrovolníky
poskytnutí noclehu pro dobrovolníky
poskytnutí noclehu pro dobrovolníky
pronájem WC kabin za zvýhodněné ceny
pomoc s dopravou, ubytování dobrovolníků
pečení buchet pro dobrovolníky
zajištění pitného režimu pro dobrovolníky
materiální zajištění
doprava dobrovolníků
prodej pytlů na odpad za zvýhodněnou cenu
organizační pomoc manažera svazku
organizační pomoc manažera svazku
organizační pomoc manažera svazku
pečení buchet pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky
upečení buchty pro dobrovolníky
vybavení lékárny pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky
obědy a večeře pro dobrovolníky na pátek, buřty
vybavení lékárny pro dobrovolníky
plastové nádobí, toaletní papír, papírové utěrky
pečivo pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky, péče o dobrovolníky všeho druhu
pečení buchet pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky
pečení buchet pro dobrovolníky
zapůjčení lodí a doprovodného vozidla
Více najdete na www.posazavi.com
33 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
6 000,- Kč
5 800,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
3 000,- Kč
3 000,- Kč
3 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
800,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
Hmotnost odpadu 2009
CELKEM
ZA ÚSEK
ÚSEK
PÁ
SO
NE
1
2
3
4
5
0
0
1,18
2
0,88
1,79
2,83
1,17
1,92
1,84
1,46
5,48
1,12
2,3
1,31
skládka
Trhový Štěpánov
Přibyšice
Jílové
3,25
8,31
3,47
6,22
4,03
25,28
hmotnost odpadu
11,27
5,76
8,25
5
STRATEGICKÝ PLÁN LEADER
Jaký je na nás pohled?
rekonstruovaná vilka z první republiky. Copak se
jim to takhle líbí? Copak tu není nikdo, kdo by to
chtěl změnit? Jsou tu lidé tak zahledění do svých
osobních věcí, že už je nezajímá okolí, kde žijí?
Vždyť spolky ať hasiči, fotbalisté, rybáři, sokolové či
jiná sdružení lidí jsou nejlepším potenciálem pro
udržení života na venkově, k udržení tradic a k rozvíjení míst, kde žijí. Dost často slýchám: „Chuť by
byla, ale nejsou prachy!“ Když je chuť něco udělat
a přidat ruku k dílu, tak i peníze se seženou. Stačí
se zeptat. Každá obec v regionu pravidelně dostává přehledy možných dotací či jiných forem financování aktivit vedoucích k rozvoji míst, kde působí.
Stačí zajít za představiteli města či obce, říct co vás
trápí a tíží i to, co nabízíte vy. S takovým to přístupem se dají zvládnout malé i velké věci. Když
ke svým plánům přizvete a zapojíte schopného
a aktivního podnikatele, máte vyhráno.
I pro ty méně šťastné, kde takováto spolupráce nefunguje, máme řešení. Přijďte k nám, řekněte co,
chcete dělat, ale také co nabízíte pro to, abyste dosáhli svého cíle. Posázaví je tu pro vás. Pomůžeme
vám – nasměrujeme vás, kde můžete získat peníze
na svůj plán, třeba vás seznámíme s někým, kdo se
do realizace pustí s vámi. Možností je mnoho
a mnoho.
V regionu u řeky Sázavy žiji už 12 let. Za celou tu
dobu jsem projela řadu měst, spoustu vesnic
a mnoho osad, ať už to byl výlet či cesta za přáteli
nebo jsem jen tamtudy projížděla.
Každá cesta je pro mě novým poznáním toho, co se
změnilo a jak, co zůstalo stejné a proč. Projíždím
vesničkami menšími či většími a sleduji, jak se co
rozvíjí a co zůstává stejné. Tu je krásný pohled na
upravenou náves či náměstí, tam zase kaplička i křížek v polích mají nový kabát. O pár kilometrů dál
však míjím polorozpadlou budovu a na ní stěží rozpoznám hasičský znak. Z pootevřených dveří vykukuje nepojízdné historické hasičské auto. Náves
neupravená a zanedbaná, ale hned vedle je nově
A pak při dalších a dalších cestách po regionu
budu vídat stále víc a víc upravených budov, sakrálních staveb i veřejných prostranství. Nejen já,
ale i ostatní si jistě všimnou spokojených a usměvavých dětí, které si mají kde a s kým hrát. Dospívající už nebudou vysedávat bez cíle a dospělí si
zkusí žít aktivně, ne jen chodit do práce od rána
do večera.
Další projekty přispějí k rozvoji regionu Posázaví
Posázaví o.p.s. již 4. výzvou úspěšně realizuje Strategický plán Leader 2007–2013. V této výzvě se
přijímaly projekty ve fichi 1 Aby se vám tu líbilo –
fiche je určená na podporu cestovního ruchu v re-
gionu, ve fichi 2 Poznejte to u nás – fiche pomáhá
vytvářet a udržovat naučné stezky a ve fichi 5 Stavíme na rodině a mládeži – fiche podporuje vzdělávání lidí v regionu Posázaví.
Nejvíce 4. výzvy, která probíhala od 14. dubna
do 13. května 2009, využili podnikatelé v cestovním ruchu pro podání svých projektů na rekonstrukci a rozšíření ubytovacích kapacit v regionu
Posázaví. V rámci celé výzvy bylo přijato 6 projektů. Do fiche 1 žadatelé podali čtyři žádosti o dotaci
na rekonstrukci ubytování a do fiche 5 žadatelé
podali dvě žádosti o dotaci na pořádání řemeslných kurzů a na seminář „Studenti pro venkov“.
Všechny podané žádosti prošli administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Zkontrolované
projekty byly předány výběrové komisi k prostudo-
vání a k přípravě na veřejné obhajoby projektů.
Po ukončení prezentací jednotlivých projektů při
veřejných obhajobách zasedala výběrová komise,
kde došlo k obodování jednotlivých projektů.
Po obodování členové výběrové komise sestavili
návrh doporučených projektů k financování pro zasedání Programového výboru a Pléna. Na svém zasedání dne 16. června 2009 členové Programového
výboru i Pléna potvrdili rozhodnutí výběrové komise a odsouhlasili financování všechny projekty navržené výběrovou komisí. Ani správní rada na svém
zasedání neshledala žádné pochybení v průběhu
4. výzvy a podpisem předsedy správní rady potvrdila veškerá rozhodnutí. Všech šest schválených
projektů bylo na Státním zemědělském a intervenčním fondu registrováno 18. června 2009.
Vybrané projekty k financování v rámci 4. výzvy Strategického plánu Leader 2007–2013
Žadatel
Název projektu
Výše požadované
dotace
Výše schválené
dotace
Celková výše
projektu
Fiche 1 - Aby se vám tu líbilo
Adam Pařízek
Rekonstrukce chatek a minigolfu
v areálu Sporthotelu
1 200 000,00
1 200 000,00
2 412 218,00
ALTUM HR, s.r.o.
REKONSTRUKCE TURISTICKÉ UBYTOVNY
1 200 000,00
1 200 000,00
2 110 853,00
Jana Perníčková
Rozšíření ubytování na farmě Heroutice
1 000 000,00
1 000 000,00
2 696 791,00
LÍŠNO a.s.
Rozšíření ubytovacích kapacit v areálu
Líšno čp. 34
800 000,00
800 000,00
3 299 254,00
276 000,00
276 000,00
276 000,00
Fiche 5 - Stavíme na rodině a mládeži
Ochrana fauny České republiky o.s.
Rok na Fauně
Kulturní dům Blaník
ŽIVÉ TRADICE PODBLANICKA
Celkem
6
251 914,00
251 914,00
251 914,00
4 727 914,00
4 727 914,00
11 047 030,00
Více najdete na www.posazavi.com
STRATEGICKÝ PLÁN LEADER
Jak se realizují vaše projekty
Boj s papíry skončil a začalo dohadování se stavebními firmami, jak bez problémů dovézt stavby
ke zdárnému konci. Již 15 žadatelů z 1., 2. a 3. výzvy
Strategického plánu Leader 2007–2013 zahájilo realizaci svých projektů. Všichni úspěšně zvládli vý-
běrové řízení na stavební firmu, která bude realizovat projekt podle představ žadatele. Tu se staví, tu
rekonstruuje, tu vybavuje nábytkem a nikdo z nás
nepochybuje, že vše dospěje ke zdárnému konci.
A tak jsme jako zástupci Posázaví o.p.s., jmenovitě
Bohunka Zemanová a Marie Škvorová v doprovodu členky monitorovacího výboru Aleny Vrtiškové,
vyrazily dne 8. června 2009 na první kontroly realizace projektů. Obec Jankov realizuje v rámci
1. a 2. výzvy Strategického plánu Leader (SPL)
2007–2013 stavbu nového hasičského muzea
v Odlochovicích a rekonstrukci budovy tělocvičny
v Jankově. Obě stavby probíhají podle přání žadatele a v souladu s pravidly SPL.
Kontrolovaly jsme jak samotné stavby, tak i doklady, které se vztahují k realizovaným projektům,
a všechno bylo v naprostém pořádku. Se stejným
záměrem jsme byly v Neustupově, kde opravují
budovu úřadu městyse, a ve Voticích, kde se pustili do rekonstrukce požární zbrojnice v Martinicích.
U všech žadatelů jsme se setkali s pečlivostí a odpovědností s jakou přistupují k realizování svých
projektů. Byla u nich vidět i zkušenost s jinými dotacemi jako jsou Leader+, Leader ČR či jiné evropské, národní nebo krajské dotace. Věřím, že Obec
Jankov, Městys Neustupov i Město Votice dokončí
své projekty ke spokojenosti Státního zemědělského intervenčního fondu jako správce dotace
a hlavně, že výstupy jejich projektů budou sloužit
ke spokojenosti všech cílových skupin, kterým
byly projekty určeny.
V následujících týdnech postupně navštívíme
i ostatní žadatele v 1. 2. a 3. výzvě SPL a věřím,
že realizace jejich projektů probíhá se stejnou odpovědností, s jakou jsme se setkali při 1. kontrole
projektů realizovaných v rámci Strategického plánu Leader 2007–2013.
A jedeme dál …
Přijímání dalších žádostí o dotaci na realizaci vašich projektů se blíží. Nemálo žadatelů se již naučilo připravovat si projekty tzv. „do šuplíku“. Konzultují, připravují si podklady pro stavební povolení
a velice úzce spolupracují s cílovou skupinou, pro
kterou jsou výsledky projektu určeny. A pak už jen
čekají na tu „svou“ výzvu a „svou“ fichi, do které
připravenou žádost podají. Někteří takto připravení žadatelé se dočkali. Programový výbor
na svém řádném zasedání dne 16. června 2009
schválil znění Výzvy k předkládání projektů v rámci 5. výzvy Strategického plánu Leader 2007 –2013
a časový harmonogram výzvy. V rámci 5. výzvy
pro příjem žádostí budou přijímány projekty
do fiche 2 Poznejte to u nás, do fiche 4 Ctíme svou
minulost a fiche 5 Stavíme na rodině a mládeži.
Cílem fiche 2 je seznámení návštěvníka regionu
s historií, s přírodními, kulturními a technickými
zajímavostmi regionu, vybudování
naučných stezek a zprůchodnění krajiny ve spojení s aktivním pobytem
v regionu. Fiche 4 je zaměřena na záchranu, oživení kulturního dědictví
a jeho nové využití, cílem je také třeba zmapovat a sepsat kulturní dědictví regionu případně o těchto podkladech vydat publikace. Ve fiche
5 Stavíme na rodině a mládeži jsou
podporovány semináře, školení, kurzy, vzdělávacích programů a exkurzí
do regionu Posázaví v souladu s náplní fiche 5.
Kompletní informace o výzvě a podklady k výzvě jsou k dispozici
na www.posazavi.com/Místní akční
skupina v sekci LEADER 2007–2013.
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
Vyhlášení 5. výzvy Strategického plánu Leader 2007–2013
Seminář je určen pro žadatele, kteří chtějí podat žádost na realizaci svého projektu v rámci 5. výzvy
Strategického plánu Leader 2007–2013 a kteří si chtějí ujasnit podmínky při podávání žádosti.
Termín:
5. srpna 2009 od 14:30 hodin
Místo:
Zasedací místnost Posázaví o.p.s., Masarykovo nám. 1, Benešov (piaristická kolej - 1. patro)
Program:
14:30 – 14:45
15:45 – 16:00
Prezentace účastníků
Podrobnosti 5. výzvy SPL
Vyhlášené fiche a jejich náplň
Upozornění na chyby v předchozích výzvách
Přestávka na občerstvení
Závazná osnova projektu, přílohy projektu a žádost – vyplňování a náležitosti,
upozornění na vazby mezi jednotlivými dokumenty ve vztahu k možným chybám
Sankce
Dotazy, diskuze
Účast na semináři potvrďte na e-mailu: [email protected]
Více najdete na www.posazavi.com
Seminář bude zaměřen na podrobnosti 5. výzvy,
konkrétně probereme náplň a cíle jednotlivých
fichí, vaše nápady – zda je váš projekt vhodný pro
tu či onu fiche. Připravujeme pro vás ukázky vyplňování žádosti i závazné osnovy projektu. K žádosti se přikládají i povinné přílohy, u kterých vás
upozorníme na všechny náležitosti a platnosti požadovaných povolení. S pomocí jednoduchého
postupu vás naučíme, jak si můžete sami zkontrolovat náležitosti žádosti, osnovy projektu a příloh.
Při nedodržení či porušení pravidel jsou ukládány
sankce a jejich seznam s vámi v rámci semináře
také probereme.
Žádný seminář nevyřeší všechny problémy a starosti žadatelů při podávání žádosti. S konkrétními
dotazy týkající se vašeho projektu se můžete obrátit na manažerku pro realizaci SPL Marii Škvorovou, e-mail: [email protected] nebo na ředitelku společnosti Bohuslavu Zemanovou,
e-mail: [email protected]
Marie Škvorová
7
POSÁZAVÍ
Pojďme něco udělat pro dospívající mládež
… i tahle věta zazněla ve prospěch dospívající
mládeže v dotazníkové anketě, kterou Komise
pro rodinu a mládež fungující při společnosti Posázaví o.p.s. uspořádala na přelomu března a dubna. V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali
o tzv. „aktivních odpočinkových zónách“, kterými
se komise zabývá již od podzimu 2008.
Co už máme za sebou?
Už jsme psali, že se komise shodla, a nejen ona jak
níže zjistíte, že takových zón určených k aktivnímu
odpočinku převážně dětí školního věku, dospívající mládeže, teenagerů, nebo jak chcete, a jejich
rodin, není mnoho ani v našem regionu. Že právě
tahle věková kategorie je tou nejohroženější, je
jasné také všem. Takže zbývá si říct, co jsme pro to
udělali a jaký by mohl být další vývoj ve snaze pro
mládež něco udělat.
Po dlouhých diskuzích se zástupci měst, obcí, škol,
podnikatelů, různých sdružení a spolků, ale i občanů jsme uspořádali dotazníkovou anketu na téma „aktivní odpočinkové zóny“.
Cílem ankety bylo především zmapovat v regionu
již existující „aktivní odpočinkové zóny“ a zjistit,
jaký by byl zájem o jejich dovybavení popř. zájem
o vybudování nových zón.
Součástí dotazníku byl průvodní dopis, který
stručně informoval o důvodu vzniku a cíli ankety,
SWOT analýza
S – silné stránky:
- chuť realizovat takový projekt
- velký počet aktivních hasičů
- zapojení cílových skupin
- využití přes více generací
- omezení sociálně-patologických jevů
- společné aktivní trávení volného času rodin
- rozvíjení schopností a dovedností
O – příležitosti:
- využití AOZ u řeky
- AOZ u již existujících sportovních areálů
- zapojení cílových skupin
- přesvědčit spolky (fotbalisty), že jsou součástí
obce
- finance z dotačních titulů
- propojení obcí
- setkávání mládeže
- vzájemná spolupráce
8
a zároveň měl motivovat k vyplnění samotného
dotazníku.
lépe vybavené zóny. I zkušenosti s provozem jsou
ve většině případů kladné.
Samotný dotazník měl pak dvě části. V té první
části jsme se snažili zmapovat současný stav, tzn.
jestli nějaké zóny pro aktivní odpočinek existují,
jak jsou vybavené a využívané, komu jsou určené
a jak je to s jejich údržbou. V druhé části už jsme se
ptali, zda by byl zájem
o jejich dovybavení či
vybudování
nových
zón, jak by měly konkrétně vypadat, komu
by měly být hlavně určeny, zda existují místa
pro jejich vybudování,
jaká je ochota se podílet na jejich rekonstrukci, budování, údržbě,
atd.
Z odpovědí v druhé části dotazníku jsme zjistili, že
o budování takovýchto zón je velký zájem. Někde
o vybudování nových a jinde zase o lepší vybavení stávajících. Největší zájem je o skateparky, multifunkční hřiště – hlavně na míčové hry, in-line
dráhy, oddychové parky s lezeckou stěnou atd.
Chybí dostatek laviček, kvalitní povrchy, herní prvky, přístřešky a zeleň. I pozemků a míst ve vlastnictví měst a obcí využitelných pro takové zóny je
dostatek a dokonce jsou k tomu určeny. Většina
dotazovaných, ať už to jsou obce nebo samotné
cílové skupiny, je ochotna se aktivně podílet na
realizaci projektu spějící k vybudování kvalitní
„aktivní odpočinkové zóny“ i na jejím provozu
a údržbě.
Celkem jsme v regionu
Posázaví rozeslali a rozdali 200 kusů dotazníků
do měst, obcí, základních a mateřských škol,
občanských sdružení
a neziskových organizací, do spolků, dále
podnikatelům, všem
partnerům a také občanům. Během měsíce se nám vrátila necelá stovka
vyplněných dotazníků.
A jaké informace jsme z vyplněných dotazníků
získali?
V první části, že nějaké fungující „aktivní odpočinkové zóny“ přece jen existují, a to nejčastěji v podobě fotbalových hřišť, dětských hřišť a tenisových kurtů, ve většině případů ve vlastnictví obce
nebo nějaké neziskové organizace. Ty se zároveň
starají i o údržbu. Největší potíže jim působí vandalismus, stížnosti na hluk a nevyhovující sociální
zařízení a jiné zázemí. Tato místa jsou sice vybavena standardně, ale ne dostatečně. Nejvíce chybí
kvalitní povrchy, herní prvky, odpadkové koše, sezení, stín, dostatek zeleně atd. Ani s přístupem to
není nijak zlé, na většinu míst má veřejnost přístup
neomezený. Pak jsou tu hojně zastoupeny areály,
kde podmínkou ke vstupu je členství v nějakém
klubu, což je škoda, protože to jsou vesměs ty nej-
Po vyhodnocení dotazníkové ankety jsme ještě
v květnu svolali veřejné projednání s cílem dalšího
zmapování potřeb regionu a hlavně získání podkladů pro další vývoj „aktivních odpočinkových
zón“. Na veřejném projednání, které proběhlo
21. května v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.
v Benešově, jsme s přítomnými diskutovali o výsledcích dotazníkové ankety a sestavili níže uvedenou SWOT analýzu.
Jedním z bodů slabých stránek analýzy je finanční
náročnost vybudování a jednou z příležitostí jsou
finance z dotačních titulů.
Možností, jak takovéhle projekty financovat, je
sice více, ať už jsou to dotační tituly ze Středočeského kraje, z Regionálního operačního programu,
z Ministerstva pro místní rozvoj a dalších, ale jak
moc je můžeme využít právě pro vybudování „aktivních odpočinkových zón? Některé se stále upravují, jiné jsou velmi omezené nebo pro změnu
moc široké?
Proto na základě podkladů, které jsme až doposud
získali, ať už dotazníkovým šetřením nebo z veřejného projednání, navrhli programovému výboru
Posázaví o.p.s. vytvoření nové fiche v rámci Strategického plánu LEADER, která by mohla být šitá
na míru potřebám regionu právě v oblasti „aktivních odpočinkových zón“. Teď už záleží jen na nás,
zda konečně uděláme také něco pro dospívající
mládež a nejen pro ni.
Není přece naším záměrem mít v každé obci nové
lanové centrum nebo skatepark. Ale hlavním cílem naší snahy je, kromě pomoci s financováním
takových projektů, podpořit aktivní trávení volného času dospívající mládeže
společně se svými rodinami, a tím předcházet negativním sociálně-patologicW – slabé stránky:
kým vlivům, rozvíjet vrozené schopnosti
- zodpovědnost za provoz, údržba, atesty
a talent mládeže, posilovat vztah mla- finanční náročnost vybudování
dých lidí k místu, kde žijí, udržet je v regi- vandalismus
onu a podpořit vznik center podchycující
- prostorová náročnost
jejich iniciativu. Vyvolat komunikaci mezi
- chybí inspirace – nedostatek vzorových AOZ
obcemi, zájmovými organizacemi a cílo- neochota spolků pouštět veřejnost do areálu
vými skupinami a aktivně zapojit mládež
- sezónní využití
a jejich rodiče do realizace takových pro- stanoviska dotčených orgánů
jektů a do dění v regionu vůbec. A to vše
stále ve smyslu „Jaké si to uděláme, taT – hrozby:
kové to budeme mít“. A konečně, zvýšit
- změny ÚP
počet míst pro aktivní odpočinek a do- hluk – AOZ v obytných zónách
sáhnout jejich lepší kvality, což přispěje
- velká vzdálenost od civilizace
i ke zvýšení atraktivnosti celého regionu.
- nevyužití finančních zdrojů
Vždyť udržení mladých rodin na venkově
- úzká funkční vymezení
je jednou z klíčových oblastí zachování
- více úrazů
kvality života v regionu, jsou zárukou
- velká hustota AOZ – konkurence
dlouhodobého rozvoje venkova. Tak proč
- stavební úřady
tomu všemu nebýt nápomocni?
Denisa Cibulková
Více najdete na www.posazavi.com
NÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Posázaví o.p.s. realizuje další z projektů národní spolupráce
a to jak z hlediska růstu sídel,
rozvoje průmyslu a obchodu,
tak i z hlediska cestovního ruchu. Ovlivnily nejen hospodářský vývoj těchto území, ale plnily i velmi důležitou, a dodnes
na leckterých úsecích, i nepostradatelnou funkci dopravní.
Projekt „Vlídná nádraží – Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní trať Kolešovka“, se zrodil
v průběhu roku 2008. Ačkoliv vzešel ze spolupráce tří místních akčních skupin (dále jen MAS): Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s. a Český Západ –
Místní partnerství o.s. nelze opomenout, že rozvíjí
celorepublikový projekt „Vlídná nádraží“ Asociace
Entente Florale CZ – Souznění (dále jen AEF CZ –
Souznění), který řeší úpravu a zvelebování železničních stanic a nádraží a jejich okolí.
O projektu
Nový projekt spolupráce „Vlídná nádraží – Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní trať
Kolešovka“ vznikl, jak už bylo řečeno, ve spolupráci tří MAS, na jejichž územích se nachází tři regionální železniční tratě. V MAS Posázaví se jedná
o železniční trať z Prahy přes Čerčany do Zruče
nad Sázavou, zvanou „Posázavský Pacifik“, v MAS
Český Západ – Místní partnerství o trať Pňovany –
Bezdružice, přezývanou „Bezdružická lokálka
a v MAS Rakovnicko trať Lužná u Rakovníka – Kolešovice známou jako „Kolešovka“.
Proč projekt zaměřený na regionální tratě?
Železniční tratě tvoří nedílnou a historickou součást prostředí obyvatel regionů zapojených
do projektu. Zejména pak muzejní provoz parních
a historických motorových vlaků se v poslední
době stává vyhledávanou atrakcí pro turisty, hlavně pro rodiny s dětmi. Provoz těchto tratí významně zvyšuje návštěvnost regionů a podporuje rozvoj navazujících služeb jako ubytování, stravování,
půjčování kol a lodí atd., a tím podporuje místní
venkovskou ekonomiku a vytváří prostor pro
vznik malých firem a nových pracovních míst.
Regionální železniční tratě měly i v minulosti dost
zásadní vliv na rozvoj území, kterými procházejí,
Malebné místní železniční tratě, takzvané lokálky, a k nim
náležící objekty, jsou považovány za kulturní prvek místní
venkovské krajiny. Jsou tedy
jednoznačně prvky kulturního
dědictví.
Současný trend zhodnocovat
a využívat stavby, které měly
původně ryze technický charakter, k novým funkcím (muzea, informační centra, další
služby pro turisty) otevírá prostor pro realizaci tohoto projektu.
Hlavní náplní projektu je zmapovat současný stav železničních zastávek, nádraží, přilehlých objektů, jejich historický
průzkum, ideový návrh jejich
následného využití a úprav vybraných veřejných prostranství.
Tyto objekty jsou ve většině
případů ve vlastnictví Českých
drah, a. s., a SŽDC, s. p., které
však kvůli jejich vysokému počtu nemají dostatek
finančních prostředků k realizaci oprav. Proto byla
vyvinuta ze strany MAS Český Západ iniciativa, aby
tyto objekty byly převedeny bezúplatně nebo
za symbolickou částku do majetku obce. Tato iniciativa chtěla upozornit na vzrůstající počet soukromých objektů určených k rekreaci přestavěných
z nádražních budov, které díky nízké vytíženosti
trati ztratily na důležitosti a svém významu. Nejvhodnějším řešením pro takovéto budovy by byla
úprava jejich prostor takovým způsobem, aby
opět byly obnoveny jejich původní funkce jako čekárny, úschovny, informační centrum apod. a staly
se tak důstojnou a přívětivou vstupní branou
do dané obce či města.
Cílem projektu je podpořit systematickou obnovu
a záchranu kulturního a technického dědictví, přispět k oživení, využití a zachování těchto tratí
a přilehlých budov a jejich funkcí, a tím zvýšit
atraktivitu regionů zapojených do projektu v oblasti cestovního ruchu.
Výsledkem spolupráce pak bude pořízení základní
dokumentace železničních tratí, přilehlých objektů a prostranství pro realizaci následné obnovy,
záchrany a jejich vhodného využití, dále zpracování publikace s výše uvedenými výstupy, zpracování informačního letáku pro návštěvníky a zhotovení informačních tabulí na nádražích, případně
i ve vlacích.
Tyto výstupy budou sloužit také jako podkladový
materiál pro jednání zastupitelstev obcí na železničních tratích o vhodném využití železničních budov
a prostranství železničních stanic, dále k propagaci
a prezentaci regionů, zvýší povědomí o kulturním
a technickém dědictví železničních tratí u místních
obyvatel, zejména dětí a mládeže a také u návštěvníků regionů a určitě najdou využití i ve vzdělávání,
cestovním ruchu a osvětové činnosti.
Ani tento projekt se neobejde bez spolupráce
s vlastníky a správci železnice a přilehlých objektů, stejně tak jako bez spolupráce s městy, obcemi,
jejich obyvateli, občanskými sdruženími a dalšími
subjekty nejen v regionu.
Nemalou úlohu zde hrají různí „milovníci kolejí“
a nadšenci pro technické památky; ať již z řad zaměstnanců ČD či jiných organizací.
V současnosti, kdy je na většině tratí v ČR běžný
provoz státního dopravce, vzrůstá potřeba určit
funkci regionálních tratí v novém společenském
kontextu. Proto chápeme možnosti rozvoje regionálních tratí jako novou výzvu k jejich oživení, využití a zachování.
Více najdete na www.posazavi.com
9
NÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
BEZDRUŽICKÁ LOKÁLKA
železniční trať Pňovany – Bezdružice
Pěkná a čistá příroda, množství historických památek, ideální podmínky pro turistiku i cykloturistiku. To jsou hodnoty, kterými oplývá oblast Konstantinolázeňska a Hracholusek. V historii relativně
nedávné hrála v rozvoji této oblasti významnou
roli železnice, která sem našla cestu v roce 1901.
Místní železniční trať odbočuje z hlavní trati Plzeň
– Cheb v Pňovanech vede až do Bezdružic. Hned
na začátku trati je i její hlavní pýcha, most přes
údolí řeky Mže (dnes vyhledávaná přehrada Hracholusky). Lokálka staví i v malé převážně chalupářské osadě Lomnička, jejíž zastávka ožívá nejvíce během houbařské sezony.
Projekt rovněž prohloubí partnerskou spolupráci
zapojených MAS. Na základě úspěšné realizace
projektu vytvoří předpoklady pro přípravu a realizaci dalších projektů spolupráce a společných aktivit, jako je třeba výměna zkušeností, vzájemné
prezentace, společné využívání výstupů vzniklých
realizací projektu a pro další činnosti a aktivity.
POSÁZAVSKÝ PACIFIK
železniční trať Praha-Braník – Čerčany – Zruč
nad Sázavou
O tom, že železnice citelně ovlivnila zejména hospodářský vývoj celého Posázaví, není žádných pochyb. Dokonce je velmi těžké si Posázaví bez železnice představit. I do dnešních dob se zachovala
v okolí řeky Sázavy četná místa, kam se kromě vlaků žádný jiný dopravní prostředek nedostane.
Na sklonku minulého století se začal budovat Posázavský Pacifik, právě takový, jaký jej známe dnes.
S výjimkou krátkého úseku z Prahy-Vršovic do Prahy-Modřan vznikla tato železniční trať z Modřan
přes Davli a pak podél Sázavy až do Světlé nad Sázavou na přelomu 19. a 20. století. V prvním jízdním řádu z roku 1897 byla trať označena číslem 78
a doplněna poznámkou „jezdí až ode dne vyhlášení“. Poznámka se týkala zejména úseku Skochovice – Jílové, a to vzhledem k průtahům kolem definitivního vedení trasy. Tento úsek byl otevřen až
1. května 1900. Železniční trať z Čerčan do Davle
a Prahy-Vršovic zpřístupnila do té doby téměř nedostupné přírodní krásy Dolního Posázaví. Svou
romantickou podobou a odvážným řešením je
tato trať právem zařazována k nejhezčím v České
republice. V období po první světové válce byla
každoročně cílem exkurzí vysokých škol technických. Železnice zpřístupnila turistům mnohé turistické památky tohoto kraje. I dnes je tato romantická železniční trať dopravní tepnou, která vede
krásnou přírodou podél řeky Sázavy a umožňuje
návštěvníkům regionu putovat od historické památky do muzea, z vesnice do města, z kempu
do penzionu a pak zpět domů. Díky nadšencům
z řad pracovníků dráhy je i dnes možné svézt se
parním vlakem nebo v historickém motoráku.
Zastávka Strahov je zase ideálním východiskem
pro vycházky na zříceninu hradu Gutštejn a poutní místo Šipín. V místech, kde trať překonává
po kamenném viaduktu říčku Hadovku, lze ochutnat vodu z pověstné „Studánky lásky“. Trať se širokým obloukem protahuje pod dominantami celého regionu – zříceninou hradu Švamberk a Ovčím
Vrchem a přichází do Konstantinových Lázní – jediných lázní Plzeňského kraje. Lokálka končí v Bezdružicích, kde lze navštívit zámek s galerií moderního sklářského umění. Své místo si na trati našly
nostalgické vlaky, vedené historickými vozidly.
Úplně nezapadla ani myšlenka prodloužení tratě
do Teplé, o které mají zájem obce, mikroregiony,
ale především lidé. Lokálka slouží nejen pro potřeby základní dopravní obslužnosti, ale také turistům, kteří sem zejména o víkendech a prázdninách míří v hojném počtu. Zajímavostí z provozu
tratě je také „vlakové taxi“ – možnost objednat si
ve stanovených časových intervalech jízdu motoráčku v úseku Bezdružice – Cebiv.
KOLEŠOVKA
muzejní železniční trať Lužná u Rakovníka – Kolešovice
Ruční česání chmele do věrtelů se stalo již minulostí stejně jako pravidelné parní vlaky a motoráky. Právě lokálka Kolešovka prochází řadou chmelnic a vesnice na trati byly o sklizních domovem
tisíců česáčů chmele. V srpnu a září sem parní lokomotivy dlouhá léta tahaly posílené soupravy
vlaků s „rodinnými kombajny“. Vydejte se s námi
historickým vlakem a navštivte Kraj chmele, kde je
k vidění celá řada pamětihodností. Mezi chmelnicemi a dozrávajícím chmelem tak třeba probudíte
vlastní vzpomínky na chmelovou brigádu. V Kněževsi je připravena na vlečce výstava historických
železničních vozidel Klubu historie kolejové dopravy (KHKD) a navštívit je možné i Muzeum lidových krojů. V okolí Kolešovic vedou značené cesty
k sochám a křížům. Podél Kolešovky vede z Kolešovic až do Lužné stejnojmenná cyklotrasa. V Lužné u Rakovníka si nenechte ujít prohlídku Železničního muzea ČD, největšího toho druhu
v Česku.
Denisa Cibulková
10
Více najdete na www.posazavi.com
PARTNEŘI
Dětský soubor Divadla Netopýr o.s.
Pašije, Svatý Martin, Popelka, Pošťácká pohádka
a teď nově i Smolíček Pacholíček. To vše máme
na svědomí. Tato divadelní představení jsme pro
vás v průběhu posledních pěti let nacvičili. No jo,
před těmi pěti lety, když jsme začínali…
Na naší první zkoušce jsme začali zkoušet Svatého
Martina, který měl mimořádný úspěch. Jen si to
představte, začínáte u divadla a první představení
je tak úspěšné. To nás samozřejmě povzbudilo
a začali jsme se připravovat na Velikonoce. Pašije
jsme hráli na týneckém hradě, a proto jsme tam
museli udělat i několik zkoušek. Když pominu to,
že nám tam i v dubnu šla pára od pusy, hrát v tomto prostředí bylo úplně něco jiného než stát na pódiu, a proto se nám to všem líbilo.
I samotná hra sklidila potlesk. Pár chybiček se nám
tam samozřejmě vloudilo, ale kdo by se pozastavil
nad tím, že Ježíš má rozlamovat při poslední večeři chléb mezi apoštoly. Nežijeme přece v 1. století
a nemáme nouzi, a tak každý učedník dostal obrovskou placku chleba. No on to vlastně chléb nebyl, byly to placky s pažitkou, které nikomu nechutnaly, ale herec přece musí vydržet i horší věci.
Tato dvě představení jsme mohli hrát pouze jednou za rok, a protože nebyl v dohledu žádný příhodný svátek, ke kterému bychom mohli něco
nacvičit, rozhodli jsme se, že se pustíme do něčeho pořádného. Dlouho jsme o tom přemýšleli
a nepopírám, že jsme se u toho i párkrát pohádali,
ale nakonec jsme se shodli, že by bylo hezké nacvičit nějakou pohádku.
A tak vznikla Popelka. S tou jsme měli úspěch
hlavně u mladšího publika. Téměř rok jsme objížděli školky v okolí, ale také 1. stupně základních
škol. S Popelkou jsme se dostali i do soutěže v Jílovém u Prahy. Zde jsme sice nepostoupili, ale i tak
jsme si s sebou odvezli ponaučení.
Když už jsme Popelku hráli rok, řekli jsme si, že to
chce něco jiného. Dostala se nám do ruky kniha
pohádek od Karla Čapka a Pošťácká pohádka nám
hned padla do oka. Při zkouškách jsme narazili
na problém, texty trpaslíků jsme museli cvičit
hodně dlouho, ale nakonec jsme to zvládli. I s touto pohádkou jsme odjeli do soutěže, tentokrát do
Bystřice. Zde se nám moc nelíbilo, protože porota
složená z „nezkušených“ divadelních odborníků
z Prahy nevybrala ani jeden soubor k postupu.
Ale i přesto jsme se pobavili, během představení
nám totiž spadl paraván.
A znovu jsme se pustili do hledání nového námětu. Když jsem napsala, že jsme se při vymýšlení
Popelky hádali, tak tentokrát to bylo opravdu
něco. Chtěli jsme vymyslet nějakou parodii na známý příběh. Nejdříve nás napadl Shrek, ale nakonec
jsme uznali, že Shrek je parodie sama o sobě.
Potom se ve hře objevili i Rychlé Šípy, které nás
však brzy omrzeli. Později nás napadl Smolíček Pacholíček a tento nápad uspěl. Původně jsme ho
zkoušeli úplně jinak, než ho dnes hrajeme.
Při zkouškách jsme si užili opravdu hodně legrace.
4. března 2009 jsme měli premiéru ve Staré škole.
Doufám, že to není jen chvilková radost, když napíšu, že hra měla obrovský úspěch, a to jak u dětí,
tak i u pedagogů. Se Smolíčkem plánujeme jet
opět na soutěž do Bystřice a doufáme, že letos se
porotě zavděčíme.
za dětský soubor Divadla Netopýr o.s. Hanka
Kadrnožková a Anička Biolková
Mezi obcí Bukovany a Týncem nad Sázavou vzniká bezpečná cesta pro pěší i cyklisty
lům Bukovan a Týnce nad Sázavou, pěším i cyklistům, ale i návštěvníkům regionu k bezpečnější
cestě podél frekventované silnice č. 106. Stezka je
určena převážně obyvatelům Bukovan, kteří každodenně docházejí do Týnce na autobusové a vlakové spoje do Prahy, za nákupy, za službami,
do školy, na poštu, na bohoslužby nebo za zábavou či ve městě přímo pracují. „Často tudy chodím
a konečně se nebudu bát, že mě tam někdo zabije.
Všichni tam jezdí jako blázni“, řekla Marie Svobodová, jedna z obyvatelek Bukovan.
Práce byly zahájeny na jaře tohoto roku, na konci
prázdnin by měly být ukončeny a stezka předána
k používání veřejnosti. V inkriminovaném úseku
došlo v minulosti již ke čtyřem smrtelným nehodám, kdy přišli o život chodci. Jednou byl chodec
s trvalými následky na zdraví těžce poraněn.
Obec Bukovany požádala úspěšně v loňském roce
na výstavbu stezky pro pěší a cyklisty o dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Če-
chy. Práce jsou v plném proudu a vše probíhá dle
naplánovaného harmonogramu. Investice za více
než devět a půl milionu korun přispěje obyvate-
Více najdete na www.posazavi.com
„Potěšilo mě, že v rámci tohoto projektu zvládneme podél stezky vybudovat také veřejné osvětlení, na které se nám podařilo ještě před zahájením
prací získat stavební povolení. Doufám, že již
na tomto úseku nikdy nepřibude žádný pomníček
obětem dopravní nehody. Už tak jich je tu dost,“
zhodnotil stručně význam projektu starosta Bukovan Miroslav Šiška.
Barbora Čmelíková
11
PARTNEŘI
České dráhy
Týnec nad Sázavou má novou kanalizaci
České dráhy, a.s. již tradičně vypravují v letních měsících zvláštní
vlaky do Posázaví s názvem „Posázavské linky“. Vzhledem k rozsáhlé výlukové činnosti
při výstavbě IV. tranzitního koridoru a omezením
zejména v železniční stanici Čerčany jsou v letošním roce vedeny do Kácova pouze jednou, a to při
příležitosti Sázavské pouti dne 4. 7. Ostatní jízdy
27. 6., 22. a 29. 8. jsou trasovány přes Benešov
do Postupic, kde lze navštívit zámek Jemniště.
V čele těchto parních vlaků je již tradičně parní lokomotiva řady 434.2186 vyrobená v roce 1917
a souprava je sestavena z historických osobních
vozů. Ve vlaku je zařazen služební vůz pro přepravu kol, lodí, kočárků a vůz bufetový, kde bude
možné kromě občerstvení zakoupit různé upomínkové předměty, které mapují historii i současnost Posázaví.
Výstavba kanalizace v Týnci nad Sázavou se po necelém roce dočkala dokončení. Obci přinesla téměř 19 kilometrů nové tlakové a gravitační kanalizace, která odvádí splašky ze čtyř místních částí
Týnce. Stavbu v ceně téměř 180 milionů korun vybudovala společnost Skanska CZ. Investorem bylo
město Týnec nad Sázavou. Výstavba kanalizace
byla podpořena finančními prostředky Evropské
unie z Operačního programu Infrastruktura.
„Projekt odkanalizování místních částí byl pro město prioritou. Jsem rád, že můžeme i obyvatelům na
vesnici nabídnout komfort městského bydlení.
Byla to další z investic „do země“, které nejsou sice
vidět, ale významně přispívají ke kvalitě života
v obci a ochraně životního prostředí,“ říká Zdeněk
Březina, starosta města Týnce nad Sázavou.
Nová kanalizace byla postavena na území čtyř
městských částí Týnce nad Sázavou. V Peceradech
je klasická gravitační kanalizace, Chrást nad Sáza-
vou, Podělusy a Zbořený Kostelec využívají tlakové kanalizace.
„Lidé se v průběhu výstavby potýkali s blátem, výmoly, objížďkami a dalšími nepříjemnostmi. Ale to
vše už je za námi a jsem přesvědčen, že výhody
kanalizace vyváží všechna negativa, která byla
spojena s výstavbou. Bez spolupráce obyvatel
a jejich příspěvku by se tato akce nemohla realizovat,“ doplňuje Martin Kadrnožka, místostarosta
města, který byl pověřen řízením projektu.
Doprovodnou akcí jízdy do Kácova bude promítání filmů pro nejmenší ve stanici Sázava-Černé Budy
ve dnech 4. – 5. července. Letos poprvé si sebou
vezme „Kinematovlak“ svého mladšího bráchu
s názvem „Vláček Hráček“, který je upraven jako
dětský koutek se stolečky, magnetickými tabulemi
a řadou interaktivních hraček, které nabízejí dětem zábavu i poučení. V čele vozu je „skákadlo“ –
nafukovací matrace o rozměrech cca 3,5 x 2,5 m.
Promítání a radovánky pro děti jsou samozřejmě
zdarma.
Takže, poznamenejte si v kalendáři 4. a 5. července
– Sázava-Černé Budy. Vaše děti se určitě nudit nebudou.
Během výstavby si firma musela poradit s komplikovanými geologickými podmínkami i se složitým
podchodem potrubí pod řekou Sázavou. „Kanalizace se připojí k celkem 680 domácnostem a firemním provozovnám. V současné době je připojeno již přes 200 nemovitostí a každý den
přibývají další,“ říká stavbyvedoucí společnosti
Skanska CZ Ing. Zdeněk Svoboda.
Investiční záměry města Jílového u Prahy
Koncem měsíce května zastupitelé města Jílového
u Prahy doplnili Strategický plán rozvoje města
o další projekty a investiční akce, které jsou souhrnně uvedeny v Katalogu projektů. Některé projekty byly doplněny, neboť se ukázaly pro město
jako nezbytné, jako například stavba sběrného
dvora, jehož projektová dokumentace se nyní
zpracovává. I. etapa stavby sběrného dvora bude
uskutečněna bez využití dotace a sběrný dvůr by
měl být otevřen na podzim 2009.
Začátkem měsíce června byla dokončena ulice
Pod Mincovnou, jejíž vybudování město také realizovalo bez využití jakéhokoli dotačního titulu.
Z této „polní cesty“ se konečně stala městská komunikace s parkovacími místy pro 12 vozidel, s novými opěrnými zdmi a dešťovou kanalizací.
Dalším projektem, a zřejmě největším v historii
města, je výstavba vodovodu a kanalizace v místní
části Radlík. Celkové náklady tohoto projektu jsou
odhadovány na 110 milionů korun, z toho 68 milionů bude financováno ze Státního fondu životního prostředí. Tato rozsáhlá investiční akce by měla
být zahájena na podzim 2009.
12
Velmi diskutovaným projektem je v současnosti
výstavba autobusového terminálu. Na tento projekt město žádalo o dotaci v rámci výzvy č. 23 Regionálního operačního programu a po odborném
posouzení pracovníky Regionální rady byl společně s 11 dalšími projekty doporučen k financování.
I přesto Výbor regionální rady rozhodl vyžádat si
další odborné posudky, na základě kterých by
mělo začátkem července 2009 padnout definitivní
rozhodnutí o schválení čerpání peněz z fondů Evropské unie.
Tento projekt, který je pro město velmi
důležitý, by odsunul z historického centra, které je městskou památkovou zónou, nevyhovující stání a otáčení autobusů na jiné vhodnější místo vzdálené
pouhých 300 metrů od náměstí. Tato
změna by v budoucnu umožnila realizaci projektu celkové rekonstrukce náměstí a další úpravy města včetně změn
dopravního režimu. Projekt rekonstrukce náměstí se zpracovává zároveň s projektem revitalizace parku na náměstí,
Více najdete na www.posazavi.com
který by město Jílové u Prahy chtělo realizovat ještě v průběhu roku 2009.
Dalšími plánovanými projekty jsou mimo jiné rekonstrukce a dostavba mateřské školy, rekonstrukce a dostavba základní školy, revitalizace městského parku a samozřejmě i výstavba vodovodu
a kanalizace v ostatních místních částech města
Jílového u Prahy, kterými jsou Luka pod Medníkem, Kabáty a Borek.
Martin Kubák
PARTNEŘI
„Půlhodinky s pohádkou“ v režii Mateřského centra Hvězdička
Program akcí mateřských center je v mnohém podobný. Dětská odpoledne, výlety, tématicky zaměřená tvoření či cvičení. Každé centrum má ale
vždy nějakou svou specialitu, kterou se odlišuje.
V případě benešovského Mateřského centra Hvězdička je to „Půlhodinka s pohádkou“. Možná si řeknete, co je odlišné na tom, že maminky vezmou
děti na pohádku. Ale zde je to opravdu trochu jinak. Organizátorky, právě z řad maminek navštěvujících Hvězdičku, si vše od počátku připravují
samy. Píší nebo upravují scénáře, chystají kulisy,
kostýmy a nakonec představení samy odehrají.
Délka pohádek zpravidla nepřesáhne 30 minut.
Jsou určeny především pro nejmenší děti ve věku
od 2 do 4 let, které se ve skupině svých vrstevníků
učí soustředit na představení. Pohádky mají svůj
pravidelný čas, většinou jsou uváděné poslední
pondělí v měsíci. Jsou také součástí pravidelné Mikulášské besídky a objevují se v programu hvězdičkovského letního tábora.
jen velmi obtížně dokázaly uspokojit zájem, jaký
o pohádky je.
V současnosti jsou už všechny pohádky hrané –
jednotlivé role si mezi sebe rozdělují maminky
z mateřského centra. V Půlhodince s pohádkou se
vystřídaly nejznámější pohádkové postavičky, které znají už nejmenší děti (Krtek, Ferda Mravenec,
Pejsek a Kočička) i krátké klasické pohádky (Budulínek, O Koblížkovi, O Smolíčkovi). Ve větší míře se
v roce 2007 zapojily i děti jako herci v pohádce
„Boudo, budko“ a „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“.
Objevují se ale i v dalších pohádkách. V poslední
době častěji v pohádkách zněly písničky. V Červe-
né Karkulce to byly písničky Zdeňka Svěráka. V pohádce Perníková chaloupka byl použit celý cyklus
písniček skladatele Erno Košťála s klavírním doprovodem. Tuto pohádku zatím považujeme
za nejúspěšnější. Hrály jsme ji i pro děti v Maršovicích, kam jsme byly pozváni místním ochotnickým
spolkem. Dvakrát do roka hrajeme také pro babičky a dědečky v benešovském Domově seniorů.
Doufáme, že pohádky na programu našeho centra
vydrží i nadále, a že budou dělat radost malým divákům, uvádět je do divadelního světa a se stejnou
chutí, s jakou jsou připravovány, budou i sledovány.
Iva Sadílková
Nejdříve byly pohádky čtené, doplňované maňásky a scénkami. První pohádkou byla v roce 2005
pohádka „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“. Zpočátku se na pohádkách scházelo kolem dvaceti maminek se svými dětmi. Později se počet zdvojnásobil a nyní se počet diváků, kteří se sejdou
na představení, blíží stovce. Stále se zvyšující návštěvnost vedla již k trojímu stěhování místa, kde
se pohádky hrály. Nejprve se představení konala
v kavárně Sešlost, kam si diváci zvykli chodit kvůli
příjemnému a hlavně nekuřáckému prostředí, ta
však byla po roce pohádkám malá. Tak se přesunuly do Domu s pečovatelskou službou v Poštovní
ulici v Benešově a později ze stejného důvodu
do Domova pro seniory ve Villaniho ulici. Bez
ochoty vedení těchto dvou zařízení poskytnout
nám prostory pro pořádání představení bychom
Strom roku 2009 z Posázaví?
Také v letošním roce byl do celostátní ankety
Strom roku, organizované Nadací Partrnerství, přihlášen dub letní, který stojí na břehu Dolejšího
rybníka nedaleko Postupic u osady Lhota Veselka.
Tento dub byl opakovaně navržen paní Věrou Černou z Benešova, v letošním roce k nominaci přizvala žáky a učitele Základní školy v Postupicích,
místní samosprávu i obyvatele místní osady.
Z diskusí a vyprávění starousedlíků vyplynulo, že
dědeček dědečka paní Tomanové (místní obyvatelky) údajně dub sázel, a tak doba zasazení dubu
by mohla být někdy kolem roku 1848. Kromě diskuzí o stáří a historii dubu bylo při příležitosti letošní nominace uskutečněno setkání místních
obyvatel u dubu a kapličky a společné fotografování. Do aktivit kolem nominovaného dubu se
také zapojila Základní škola Postupice, jejíž žáci
strom několikrát navštívili a věnovali mu patřičnou pozornost (viz foto z výletu k dubu dne
21. 4. 2009 a literární a výtvarné dílo).
Na společné fotografování u nominovaného dubu
se dne 19. 5. 2009 z místních obyvatel sešli: Marie
Strnadová, Karel Strnad, Josef Toman se psem,
Jana Tomanová, Eva Šváchová s dcerou Evou Brabenovou a vnučkami Andreou a Kateřinou, Josef
Blažek, Eva Blažková, Martina Blažková, Radka
Blažková a Ivana Blažková. Dále iniciátorka nominace Věra Černá s manželem Miroslavem.
Navrhovaný dub dosud není vyhlášen památným
stromem, nefiguruje v žádném oficiálním ani neoficiálním seznamu významných stromů (jako je
např. publikace Kovařík, Pešout, Zelený: Zámecké
parky a památné stromy Podblanicka), nebyly
o něm nalezeny žádné zmínky v nejbližších místně příslušných letopisech.
Obec Postupice, v jejímž katastru strom roste, má
bohatou historii, první písemná zmínka pochází
z roku 1205. Existuje domněnka, že podobně
vzrostlé duby rostoucí na Postupicku byly vysazeny již po třicetileté válce – poslední velká
bitva třicetileté války byla svedena u nedalekého Jankova – tedy v souvislosti s nástupem německého vlivu prostřednictvím Habsburků,
a proto tedy duby ...
(20. října). Vítězný strom obdrží poukaz na odborné ošetření spojené s úpravou okolí na jaře roku
2010.
Jan Urban
Stáří stromu jsme konzultovali s doc. RNDr. Václavem Zeleným z České zemědělské univerzity
Praha. Potvrdil nám, že určení stáří tohoto
dubu je velmi problematické (pokud nepočítáme letokruhy na pařezu) s tím, že náš strom
může být starý 200 i 300 let.
Porota složená z odborníků a osobností vybere 23. 6. 2009 dvanáct finalistů z celé České republiky, proto držme postupnickému dubu
pomyslné palce, aby se do závěrečného klání
probojoval. O tom, který z 12 finalistů se stane
Stromem roku 2009, rozhodne veřejnost hlasováním, které proběhne v letošním roce od 1.
srpna do 10. října. Hlasovat bude možné prostřednictvím dárcovských SMS a hromadných
hlasovacích archů. Průběžné výsledky hlasování budou uveřejňovány na www.stromzivota.
cz /anketa do 2. října 2009. Od 3. do 10. října
bude hlasování tajné.
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní ankety proběhne v rámci Koncertu pro Stromy, který je součástí obnovené tradice Dne stromů
Více najdete na www.posazavi.com
13
PARTNEŘI
Město Vlašim
již loni na podzim. Dochází ke
kompletní výměně oken (přes
500 kusů) a celkovému zateplení celého objektu. Aby došlo
k maximálním budoucím
úsporám energií, bude zcela
rekonstruována i topná soustava a s tím související další
úpravy vedoucí k šetrnému
a hygienickým normám odpovídajícímu provozu. Zároveň
budeme (mimo projekt) pokračovat v rekonstrukci další
části sociálních zařízení. Věřím,
že nejpozději v září 2010 budou děti a zaměstnanci nastupovat do trochu „jiné“ školy.
Vážení čtenáři,
v posledních letech se nám ve Vlašimi podařilo
zrealizovat několik důležitých projektů, které pozitivně ovlivňují život ve městě. Roky 2009 a 2010 by
však měly v této oblasti překonat léta minulá, a to
jak výší investic, tak i zásahem do života města.
V nedávné době byla zahájena největší akce – rekonstrukce historického centra města. Záměrem
tohoto projektu je vytvoření architektonické protiváhy panelovému centru. Měl by být vytvořen důstojný přechod z města do hojně navštěvovaného
zámeckého parku, který je jednou z nejvýznamnějších památek svého druhu v ČR. Součástí stavební akce je také obnova a rekonstrukce základní
infrastruktury centra. Tento projekt se dotkne obrovské městské plochy, která zahrnuje: Žižkovo
náměstí, Palackého náměstí, Husovo náměstí (prostor před MěÚ a paneláky, kolem staré polikliniky,
mezi internátem SPŠ, MěDDM a okolí kostela sv.
Jiljí), ulici Na Valech, Poděbradovu, Pláteníkovu
a také nádvoří zámku včetně zadního parkánu.
Vzhledem k rozsahu stavebních prací je tato rekonstrukce plánována až do poloviny roku 2010.
Podařilo se nám získat i další finanční prostředky
na vlašimský zámecký park. Projekt III. fáze obnovy přírodních prvků vlašimského parku se bude
tentokrát týkat části na levém břehu Blanice. Zde
dojde k úpravě části cestní sítě a lesních porostů.
Budou obnoveny průhledy na některé objekty,
u Znosimské brány dojde k parkové úpravě a v dalších částech parku k terénním ekologickým úpravám. Mimo tento projekt bychom chtěli ještě (z ji-
ných finančních zdrojů) zrekonstruovat Benátskou
studánku a bývalou fontánu (se žábou) na cestě
k letnímu kinu. Zámecký park ve Vlašimi je skvost
a my chceme, aby v dnešní přetechnizované době
sloužil ke zdraví, relaxaci a pohodě našich obyvatel i návštěvníků našeho města.
Máme v plánu ještě několik dalších investičních
akcí. Ve spolupráci s Povodím Vltavy připravujeme
revitalizaci řeky Blanice včetně protipovodňových
opatření a dalších turisticky důležitých prvků
(stezky, lávky...).
Na konci léta podáme žádost o dotaci na kanalizaci a vodovod pro Domašín včetně dostavby přivaděče a dalších úprav na této infrastruktuře ve Vlašimi. Připravujeme dokumentaci pro výstavbu
kruhové křižovatky U Kozla, kde ovšem musí dojít
k dohodě s krajem – jde o krajskou komunikaci.
Další plány souvisí také se sportovním areálem
„Na Lukách“, zde je vše závislé na získaných dotacích (umělá tráva, atletická dráha, sjezd z přeložky...).
V našem městě je stále co vylepšovat, ale od toho
jsme přece tady.
Mgr. Luděk Jeništa, starosta města
Prakticky ve stejném termínu je rekonstruována
stará radnice ve spodní části Palackého náměstí ve
Vlašimi, kde vznikne nové volnočasové centrum
pro děti a mládež. Jde o zchátralý a památkově
chráněný objekt, jenž dnes odpovídá víceméně
definici „brownfield“. Volnočasovým aktivitám je
třeba zlepšit podmínky, vždyť Městský dům dětí
a mládeže ve Vlašimi sdružuje ve svých více než 70
kroužcích přes 1 000 dětí.
Další velkou investiční akcí ve Vlašimi je rekonstrukce Základní školy Vorlina. Práce zde započaly
Ve Vlašimi opraví podlahu sokolovny
Tělocvičná jednota Sokol Vlašim uspěla v dotačním řízení v rámci realizace Strategického plánu
Leader v Posázaví. V rámci vyhlášené v pořadí již
3. výzvy k předkládání projektů v období 2007–
2013 získala finanční prostředky na realizaci kompletní rekonstrukce podlahových krytin v obou
sálech tělocvičny v sokolovně ve Vlašimi, které
jsou již několik let za hranicemi své životnosti.
V rámci udržovacích prací byly dosud prováděny
jen nezbytně nutné opravy spočívající v lepení
jednotlivých spár. Propady mezi parketami již však
nebylo možné nadále řešit dílčími opravami, ale
vyžadovaly komplexní rekonstrukci a obnovu celého podkladu. Sportování v sokolovně bylo zdraví ohrožující z důvodu vydrolování se podkladu,
neustále se zvětšujících spár mezi parketami a dožilým nátěrem celé plochy. V rámci podpořeného
projektu bude kromě nové podlahy vybudován
bezbariérový přístup do budovy pro vozíčkáře
a maminky s kočárky.
Celkové náklady na obnovu celkem 950 m2 podlahové plochy se vyšplhají na více jak 2 miliony Kč,
z čeho 90 % nákladů pokryje dotace a 10 % nákladů bude hrazeno z vlastních zdrojů Tělocvičné
jednoty Sokol Vlašim. Dotace je poskytnutá z programu LEADER realizovaného místní akční skupinou Posázaví v rámci programu Rozvoje venkova
Ministerstva zemědělství.
14
Více najdete na www.posazavi.com
Stavební práce budou probíhat v období letních
prázdnin tak, aby byl co nejméně narušen provoz
sokolovny. Ta slouží nejen jako zázemí pro sportovní činnost TJ Sokol Vlašim, ale i jako zázemí pro
školní výuku v rámci hodin tělesné výchovy, jako
zázemí pro pořádání akcí pro děti a mládež (např.
Mikulášské besídky, taneční kurzy, loutkové divadlo) a dalších akcí např. sportovních turnajů, akademií a plesů.
Členskou základnu TJ Sokol Vlašim tvoří v současné době cca 450 členů všech věkových kategorií –
od dětí s rodiči po seniory. V rámci organizace fungují oddíly všestrannosti – cvičení rodičů s dětmi,
cvičení žen, aerobik, jóga, gymnastika, břišní tance, kick-box, volejbal, loutkové divadlo a registrované sportovní oddíly – volejbal, softbal, floorbal
a nohejbal. Nově zrekonstruované prostory budou sloužit nejen jim, ale široké veřejnosti z Vlašimi a okolí.
Lucie Krubnerová
PARTNEŘI
Finští, čeští a holandští studenti se v létě seznámí s Podblanickou krajinou
„Mládež a krajina III.“ – tak to je název v pořadí již
třetího mezinárodního projektu, který organizuje
ČSOP Benešov ve spolupráci s občanským sdružením Podblanickem spolu se svými holandskými
a finskými partnery. Poslední ročník mezinárodní
výměny se uskuteční od 31. července do 8. srpna
2009 právě ve Vlašimi a v okolí. Jak již název napovídá, projekt je určen mladým lidem se zájmem
o ochranu a tvorbu krajiny. První ročník projektu
se uskutečnil v létě 2007 v Holandsku, druhý ročník v létě 2008 ve Finsku a letošní rok by se tento
dlouhodobý projekt měl uzavřít společným setkáním na Podblanicku.
Nutno dodat, že letní devítidenní akci budou předcházet dvě setkání – první z nich byla plánovací
návštěva, která se uskutečnila od 29. do 31. května
2009 ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Sjeli se na ní
zástupci vedoucích a účastníků českého, finského
a holandského týmu. Jejím cílem bylo upřesnit
program a organizační zajištění akce. O týden později od 5. do 7. června Spolkový dům hostil českou
národní skupinu, která se na společném setkání
pokusila celou výměnu připravit.
Samotné výměny se v létě zúčastní celkem 45 mladých účastníků a vždy dva vedoucí skupiny z každé země. Holandským partnerem projektu je nevládní organizace Landschapsbeheer, která se
věnuje péči o kulturní zemědělskou krajinu v Nizozemí. Finským organizátorem je zase místní akční skupina Joutseten reitti, která se věnuje rozvoji
venkovských oblastí jihozápadního Finska.
„Účastníky výměny jsou zpravidla studenti vysokých škol zaměřených na ochranu životního prostředí, tvorbu krajiny či rozvoj venkova, kteří by
rádi poznali rozdíly mezi jednotlivými národními
krajinami a způsoby jejich ochrany a péče o ní“,
seznamuje s účastníky projektu Mgr. Eva Hájková,
vedoucí českého týmu. „I když se celá akce uskuteční v létě, nejedná se o pouhý letní tábor, ale
o neformální vzdělávací aktivitu, během které
mají mladí lidé možnost sdílet a předávat si své
zkušenosti i poznatky ze svých oborů. Velkým přínosem projektu jsou ale také nová přátelství, která účastníci mezi sebou navázali během předchozích ročníků. Tyto mezinárodní vazby, které mezi
sebou udržují doposud, jsou jedinečnou příležitostí pro osobní rozvoj a vzájemné obohacování.
Spolu s krajinou totiž během projektu poznáváme navzájem sami sebe a naše kultury,“ dodává
Hájková.
A na jaký program se budou moci účastníci letošní
výměny těšit? S tím nás blíže seznamuje Bc. Jana
Zmeškalová, druhá vedoucí české národní skupiny
a členka ČSOP Benešov: „Program výměny bude
také letos dosti nabitý. Rádi bychom svým zahraničním přátelům představili to nejlepší z našeho
kraje – především chráněnou krajinnou oblast Blaník, dále vlašimský a benešovský zámecký park
a formy revitalizací vodních toků v okolí Vlašimi.
Samozřejmostí bude také seznámení zahraničních
partnerů s činností významných organizací angažujících se na Podblanicku v oblasti ochrany přírody a krajiny. Patří mezi ně ČSOP Vlašim a ZO ČSOP
Benešov, Správa CHKO Blaník a také Odbor životního prostředí na městském úřadě ve Vlašimi. Součástí programu budou také praktické činnosti nejen na pomoc krajině – především výsadba aleje
nebo společné plánování výsadby nové zeleně ve
Vlašimi. Zajímavá bude také praktická odpolední
dílna, během které se seznámíme s výrobou omítek z technického konopí a tradičním zpracováním
ovčí vlny (česání, spřádání a plstění).“
„Celý náš projekt by se neuskutečnil bez finanční
podpory z programu Mládež v akci, který podporuje mezinárodní projekty neformálního vzdělá-
vání mladých lidí v Evropě,“ seznamuje s financováním celého projektu „Mládež a krajina“ Eva
Hájková. „Jsme moc rádi, že česká, finská i holandská národní agentura podpořila naši výměnu potřetí. Moc si toho vážíme – je to pro nás důkazem,
že náš projekt je dobrý a přínosný. Mají na tom velkou zásluhu nejen pořádající organizace, ale především samotní mladí účastníci, kteří se na projektu a jeho programu aktivně podílejí.“
Eva Hájková
Jaké jsou rozdíly mezi českou, finskou a holandskou krajinou?
Všem zájemcům o životní prostředí, krajinu v Evropě a o interkulturní dialog je určena jedinečná
interaktivní výstava s názvem „Krajina tří zemí“,
která se uskuteční v pátek 7. srpna 2009 od 15 do
17 hodin v prostorách Spolkového domu ve Vlašimi. Cílem je přiblížit návštěvníkům rozdílné krajiny
tří různých evropských zemí – České republiky,
Finska a Nizozemí. Na výstavě bude možno shlédnout stanoviště s panely na témata, jako je například státní ochrana krajiny, historie krajiny, turismus a krajina, voda, zemědělství a krajina,
vegetace v krajině. Každé téma bude zpracováno
celkem třikrát tak, aby návštěvníci mohli srovnat
rozdíly či podobnosti mezi českou, finskou a holandskou krajinou. Na každém stanovišti budou
k dispozici autoři panelů ze všech zmiňovaných
zemí, kteří vám ochotně představí dané téma
a problematiku s tím spojenou. Budete se tak moci
seznámit například s tím, jak byla utvářena finská,
Více najdete na www.posazavi.com
holandská a česká krajina od prehistorie až do
současnosti. Dozvíte se, jaké jsou rozdíly mezi systémem státní ochrany krajiny ve Finsku, Holandsku a v České republice. Dále se seznámíte s tím,
jak ovlivňuje turismus krajiny těchto zemí nebo jak
se v jednotlivých zemích hospodaří s vodou v krajině.
Výstava bude vyvrcholením mezinárodní výměny
„Mládež a krajina III.“, kterou pořádá ZO ČSOP Benešov, finská místní akční skupina Joutsenten
Reitti a holandská nevládní organizace Landschapsbeheer. Výměna se uskuteční od 31. července
do 8. srpna ve Vlašimi a v okolí a jejím cílem je dát
prostor mladým lidem ze tří evropských zemí pro
předání i získání zkušeností s ochranou evropské
krajiny a péčí o ni. Celý projekt Mládež a krajina je
finančně podpořen dotací z evropského programu pro neformální vzdělávání Mládež v akci.
Eva Hájková
15
PARTNEŘI
Záchranná stanice pro zraněná zvířata ve Vlašimi chystá zásadní rekonstrukci
Stanice pro zraněné živočichy ČSOP Vlašim připravuje zásadní změnu ve svém životě – výstavbu nového areálu.
Vlašimská stanice přijme každoročně více jak 400
zraněných zvířat, několik tisíc jich přemístí v terénu a jejím areálem projde každoročně více jak
4 000 návštěvníků. Od poloviny 90. let dochází ke
značnému zpřísňování veterinárních a hygienických norem a předpisů a stanice začíná mít v současné době problémy s jejich dodržením (těsné
sousedství s objekty pro bydlení). Jejím zánikem
by byla ohrožena velmi dobře fungující péče o zraněná divoká zvířata na Benešovsku, Vlašimsku, Říčansku, Kutnohorsku, Čáslavsku, Pelhřimovsku,
Humpolecku a Pacovsku. Východiskem se proto
stalo umístění léčebných částí stanice mimo město a vybudování nového moderního zařízení
s ochranným pásmem a speciálním regulativem
v územním plánu.
Hlavním posláním záchranné stanice je péče o zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy s cílem
jejich vyléčení a navrácení zpět do přírody. Tato
péče většinou spočívá v odchytu a převozu živočicha do záchranné stanice, vyšetření veterinárním
lékařem, odborné péči o živočicha až do jeho úplného vyléčení a vypuštění živočicha zpět do přírody. Mimo péči o zraněné živočichy zajišťuje záchranná stanice též péči o osiřelá a opuštěná
mláďata ptáků a savců, péči o mláďata ježků s nedostatečnou hmotností pro přezimování, záchranné transfery živočichů z míst, kde jim hrozí nebezpečí a budování zábran na tahových cestách
obojživelníků přes komunikace. Za 15 let činnosti
záchranné stanice bylo přijato přes 4 000 živočichů 17 druhů, z nichž více jak 2 300 živočichů
(57 %) bylo navráceno zpět do přírody. V rámci záchranný přenosů bylo zachráněno více jak 80 000
zvířat (nejvíce žab, raků a škeblí). Část z přijatých
zraněných živočichů má bohužel tak vážná nebo
komplikovaná zranění, že jim i přes veškerou poskytnutou péči zůstanou trvalé následky, a nemohou proto být již vypuštěna zpět do přírody. Tato
zvířata zůstávají v záchranné stanici natrvalo a napomáhají při ekologické výchově a osvětě veřejnosti. Expoziční část stanice s 26 trvale handicapovanými živočichy je pro návštěvníky otevřena
v průběhu celého roku a pravidelně se zde konají
exkurze pro školy, zájmové organizace a veřejnost.
V rámci rekonstrukce bude stanice rozdělena na
expoziční (výchovnou) část, sloužící ekologické
výchově a osvětě, která zůstane v současném sídle v centru Vlašimi (snadná dostupnost návštěvníků) a léčebnou část s karanténou, která bude přemístěna mimo město. Nová expozice je navržena
tak, aby se návštěvníci dostali ke zvířatům co nej-
blíže a mohli je tak snadno pozorovat. Rovněž zvířatům se zlepší podmínky pobytu. Výběhy a klece
budou větší a přibudou místa sloužící k odpočinku. Celý areál bude protkán naučnými a herními
prvky pro děti i dospělé, takže se zde budou moci
nejen seznámit s našimi druhy divokých zvířat,
které v přírodě mnohdy uvidí jen zřídka, dozvědět
se jak pomoci, když najdou zraněné zvíře, co mají
dělat, aby sami preventivně zabránili zraňování
zvířat, ale také se zde pobavit a strávit příjemné
chvíle odpočinku.
Léčebná část, která nově vyroste v blízkosti Kupsova mlýna asi 1 km za Vlašimí, bude naopak veřejnosti nepřístupná a bude sloužit výhradně pro
léčbu a rekonvalescenci zraněných divokých zvířat. Na ploše 3,5 ha vznikne malá „zvířecí nemocnice“ s kapacitou asi 1 000 zvířat ročně, schopná
léčit všechna divoká zvířata žijící nebo migrující
v působnosti stanice včetně takových „drobečků“
jako například los nebo rys.
Finanční prostředky na rekonstrukci poskytne
Státní fond životního prostředí prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí, dále pak
Středočeský kraj a Město Vlašim. Celá rekonstrukce bude trvat přibližně dva roky a na jaře 2011 by
měla být stanice slavnostně otevřena.
Karel Kříž
MC PUTTI
Právě jsme oslavili PRVNÍ
narozeniny našeho MC
PUTTI v Sázavě. Tedy
správný čas, abychom se
zamysleli, zda společná
snaha směřuje správným
směrem.
Venku rády soutěžíme, společně opékáme buřty,
připravujeme dětské diskotéky, vyrábíme draky,
a když se podaří, tak je také pouštíme.
MC PUTTI jsme založili proto, abychom nabídli
maminkám a jejich dětem místo, kde se mohou
setkávat, vzájemně se poznávat, vyměňovat své
zkušenosti a názory. Pro malé nabízíme spoustu
zájmových kroužků, např. angličtinu, cvičení, masáže, logopedii, hudební školičku Jamaha, dramaťáček, výtvarku nebo jen prosté vyžití v herně.
Připojili jsme se k akci CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.
V květnu se čtení konalo již po čtvrté. Snažíme se
pozvat zajímavé hosty, kteří dětem čtou ukázky
z dětských knížek (Michal Viewegh, Saša Rašilov,
Jaroslav Dušek se ženou, Miroslav Adamec, Lejla
Abbasová, Ester Janečková a další) a tato čtení
mají velký úspěch jak mezi dětmi, tak mezi rodiči.
Pořádáme také různé akce v rámci MC – keramiku
pro děti a dospělé, přenášky o výchově, drogách,
psychologii, pravidelně se setkáváme se zdravou
výživou. Krásně se podařil dětský karneval.
Nesmíme zapomenout na naši chloubu, náš hlídací koutek PUTTÍSEK a BIOklub. PUTTÍSEK vznikl na
přání rodičů, jejichž děti se nedostaly do běžné
Přínosné se stává pravidelné setkávání u KULATÉHO STOLU (např. na téma Volnočasové aktivity
v Sázavě), kam mohou všichni přijít říci svůj názor
na dané téma.
MŠ. Koutek, který
je zatím otevřen
dvakrát týdně, budeme rozšiřovat
a stěhovat do větších prostor, a proto budeme moci
přijmout i děti
mladší tří let.
BIOklub je klub,
kde se setkávají
lidé, kteří mají rádi zdravé potraviny a fandí trvale
udržitelnému životu. Vždy jednou za měsíc se členové BIOklubu i klienti Mateřského centra sejdou
a společně ochutnávají nové biopotraviny (jako
např. pomazánky, sýry, různá pití apod.), nebo
mají možnost si levněji nakoupit biopotraviny.
Také se promítají zajímavé filmy a dokumenty
(o permakultuře …) a diskutují na různá témata
spojená s touto tématikou. Tento BIOklub založila
členka MC PUTTI Anna Třešňáková (neuvěřitelné
při třech malých dětech), která, když zjistila, že
o nákup biopotravin i biozeleniny je velký zájem,
tak se rozhodla, že si vezme příklad z Německa
a všem nabídne možnost pravidelného odběru
biozeleniny od místních ekofarmářů. Tak vznikly
Dobré bedýnky (http://dobrebedynky.blogspot.
com). Ten kdo má zájem o biobedýnku, si na webových stránkách může objednat, jak často a co
by chtěl pravidelně dostávat přímo domů či do
práce. Do budoucna je možné zavážet i pečivem,
mléčnými produkty i rýží.
Přejeme si, aby MC PUTTI přinášelo dětem a dospělým radost a slibujeme, že se z případných
chyb a nezdarů poučíme. Vítáme připomínky, názory, rady, nápady. Společně tak můžeme pomoci
formovat dětskou dušičku. Naše děti se učí od nás
a my od našich dětí.
Děkujeme tímto městu Sázava, za finanční podporu Středočeskému kraji a Nadaci Arbor vitae
i některým sázavským podnikatelům, kteří nám
pomáhají.
Jana Víšková
16
Více najdete na www.posazavi.com
PARTNEŘI
Jarní události – poděkování
Jarní události a mnohé negativní události poslední doby mne – vážení občané Sázavy a přátelé přírody – nutí k malé úvaze.
Nedávno jsem se poprvé zúčastnil akce „Čistá
řeka“, možná ze vztahu k přírodě, protože jsem
přesvědčen, že jí leccos dlužíme, možná jsem chtěl
objevit sportovního ducha akce, možná abych
ukázal synovi, že je nutné dělat prospěšné věci pro
všechny a nejenom věci za svým plotem. V každém případě jsem ale nějak nebyl připraven na to,
co jsem nalezl… a to na ohromný nepořádek na
břehu řeky jen pár metrů od chatek našich chatařů. Naše loďky se plnily pletivy, plechy, sudy, pontóny, schody, které se nevešly ani na dvě lodě. A to
byl teprve ten správný adrenalin … Nevíte co „velkého“ najdete za zatáčkou popř. zda se loďka nepřevrhne pod tíhou nestabilního nákladu, nebo
zda si rozříznete nohu o nějaký rezatý předmět.
V každém případě, kdo našel největší „úlovek“ byl
focen a náležitě obdivován nadšenými „čističi“
přírody, zvláště pokud byl při dolování onoho
„úlovku“ čistič po pás ve vodě.
Pak jim tedy i děkuji za igelitové tašky plné odpadků u velkého kontejneru, protože pracovníci úklidové služby MÚ Sázava nebo jiní občané mají co
dělat a jejich snahy o pořádek nikdy neskončí. Děkuji i za kočky, které mohou igelitové pytle, které
se nevešly do kontejneru a zůstaly tak osamoceny
vedle, řádně prozkoumat, roztrhat a ještě zužitkovat jejich smradlavý obsah.
Děkuji i spěchajícím pátečním chatařům za bezohlednou jízdu lesem od dálnice; aspoň se naučíme
předjíždět v nepřehledných zatáčkách a maminky
s dětmi ve městě budou aspoň chodit po chodnících, nebo ještě lépe, nebudou v pátek odpoledne
a sobotu dopoledne vycházet z domu vůbec.
Děkuji i chatařům rybářům, kteří dychtivě zasednuvší k prutům na celý víkend od rána do večera
upozorňují na svou lásku k přírodě důrazným hlídáním okolí prutů a dočasně vydobytého klidu.
Chodit po břehu za zády takového milovníka vody,
či hodit kamínek, nebo nedej bože se v řece koupat nebo ji sjíždět na loďce znamená vyslechnout
si velice „přesvědčivá“ slova. Nezbývá než od jara
do podzimu na některá místa od pátku do neděle
raději nechodit.
Děkuji i za mladíky se slečnami, kteří si občas přijedou do té „venkovské nudy“ rozdělat ohníček a zazpívat si z plných plic svou opileckou písničku za
řevu reproduktorů přenosného kazeťáku, neznajíce pravděpodobně co je kytara a trampování.
Děkuji i motorkářům a čtyřkolkářům, …nebo kolik
vlastně těch „koleček“ mají…, jejichž řvoucí stroje
jsou na hony slyšet po lese a dávají mi a celé rodině šanci odklidit se včas z cesty, protože v zápětí
projede fanaticky adrenalinovaný „užívač“ nebo
chcete-li „novodobý vychutnávač“ naší přírody.
Takže mne vlastně napadá, že bych měl poděkovat našim chatařům za jejich nepořádek, ať už
„uložený“ tak napůl mezi chatou a řekou, nebo
rozhodným způsobem vyhozený do kopřiv na
břehu.
Zde se sluší poděkovat i policii a myslivcům, kteří
se zatím nespojili proti těmto „užívačům“ naší
krásné přírody, protože si asi řekli, že nejhorší je
brát lidem svobodu a rozlet v užívání.
A tak se ptám, kdo to k nám vlastně jezdí…, jsou to
ti staří trampíci, milovníci přírody, pro které byla
příroda od Medníku po Stvořidla vším, příroda,
o které skládali písničky a zpívali je v osadách nejrůznějších názvů. Nebo sem spíš jezdí samotářští,
sobečtí „užívači“, které zajímá kousek země
za krásným živým plůtkem či jen to, jak si řádně
užít na venkově rybaření a volnosti v lesích, kterou
ve městě budeme jen těžce hledat.
Chataře, kterých se řádky netýkají a jsou spravedlivě pobouřeni či zaskočeni tak jako já, prosím
o pomoc a výchovu svých sousedů. Máme hodně
práce; musíme v nich probudit ztracený cit k přírodě, okolí i lidem, najít slovíčko „děkuji“ např. za to,
že tě „Přírodo můžeme tiše pozorovat a na chvíli se
v tobě ztratit a sebe sama nalézt…“
I tímto článkem se nese slůvko „děkuji“…, takže
děkuji za to poznání, které přečtením tohoto článku učiníte, děkuji, že se někteří i zamyslíte, děkuji,
že se podíváte dál, aspoň pár metrů za svůj perfektně střižený plůtek, …věřím, že za rok z těch
25 tun odpadu sebraných na břehu řeky podstatně ubude.
Kdo nevěří, ať se podívá na fotogalerii „Čistá řeka
2009“ na www.posazavi.com
Váš spoluobčan Sázavy
Cenu města Sázavy získaly dvě dámy
Stalo se tradicí, že v létě bývají čestným občanstvím či cenou města oceněni občané za aktivity
mající vztah k městu Sázava, a to např. v oblasti
umělecké, společenské, kulturní, ekonomické, ekologické, technické, vědecké nebo sportovní. Letos
byli na cenu města nominovány dvě dámy. Jarmila
Jelínková za celoživotní práci s dětmi a mládeží,
dlouholetou práci ve SPOZu a v Obci baráčníků
a Zdena Petráňová za celoživotní práci v TJ Kavalier
a jako dlouholetá předsedkyně komise pro mládež
a tělovýchovu. Ceny byly slavnostně předány v pátek 12. června v kulturní síni U Martina a zároveň
byla zahájena výstava dokumentů a artefaktů Sázava a první republika. Na vernisáži zazpívalo oslabené vokální trio The little seconds.
tovní: archeoložce Dr. Květě Reichertové a spisovateli a dramatiku Pavlu Kohoutovi, spisovatelce
Adrieně Borovičkové, archeologu Dr. Petru Sommerovi a archeologu Dr. Josefu Bubeníkovi. Ceny
města získali sázavští občané Karel Král, Jaroslav
Kavalier, Dobroslav Lukeš, Jaroslav Mika, Hana Fiř-
tová, Věra Kvasilová a ing. Zdeněk Šolar, Dr. Karel
Floss, Milan Štědra, Vladimír Tupý, Jan Nepraš, Jaroslav Marek. ing. Blažena Pýchová, Jaromír Senft,
Jan Čvančara, Helena Dubničová, ing. Miloš Bělohradský, Polesný, Brhlík a sázavský Sbor dobrovolných hasičů.
Udělování čestného občanství má v Sázavě stoletou tradici. V kronice Stanislava Kuny se zachovaly
zprávy o jmenování čestných občanů Sázavy ze
srpna 1895, kdy byli jmenováni čestnými občany
vysoce blahorodí pánové Josef a Vladimír Kavalierovi a František Kočí, děkan na královském Vyšehradě. V roce 1901 bylo uděleno čestné občanství
za rozvoj obce Antonínu Mladějovskému, inženýrovi zemského království, stavitelovi a geometrovi
i autorovi železné dráhy. Od roku 1991 zastupitelstvo na návrhy občanů udělilo čestná občanství za
aktivity mající vztah k městu Sázava, a to např.
v oblasti umělecké, společenské, kulturní, ekonomické, ekologické, technické, vědecké nebo spor-
Více najdete na www.posazavi.com
17
MIKROREGIONY
Realizace projektů z programu Leader
jsou v plném proudu
V letošním roce se naplno rozbíhá program Leader – zejména jeho realizační část, kde řada obcí z mikroregionu v loňském roce úspěšně
žádala o dotace. Se začátkem jara se naplno rozběhly realizace zejména investičních akcí v jednotlivých obcích.
Městys Neustupov dokončuje rekonstrukci víceúčelové budovy obecního úřadu – vyměněna byla okna, opravena elektroinstalace, zatepleny jsou už stěny a stropy budovy, vznikl nový kuchyňský
kout a novým kabátem se může pochlubit také zasedací
místnost. Tu nevyužívá jen úřad pro svá jednání a zasedání, ale je rovněž využívána při nejrůznějších společenských událostech – např. vítání občánků, setkávání spolků atd. Budova úřadu je opravdu
multifunkční, svoji ordinaci zde má i praktický lékař, který sem dojíždí za pacienty, pro které by byl
přesun za těmito službami obtížný.
Děti společně plánovaly,
teď se jejich přání realizují
Jak jsme již informovali dříve, v Jankově dostává
„nový kabát“ školní tělocvična, která bude mít
kromě zateplené fasády a nových oken také jinou
střechu, která bude lépe korespondovat s okolní
zástavbou než původní plochá. Dalším projektem
v obci je výstavba hasičského muzea v místní části
Odlochovice.
Na sklonku zimy obce Olbramovice, Ratměřice,
Vojkov a Jankov začaly společně s dětmi a manažerkou mikroregionu připravovat své žádosti na úpravy veřejných prostranství
a spolkových místností. Do společného
komunitního plánování zapojily děti
všech věkových kategorií, což bylo jednou z podmínek pro obdržení 70% dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
Programu obnovy venkova. Děti většinou formou
obrázků vyjádřily svá přání a představy o řešení určitého prostoru v obci nebo osadě, kde žijí.
Votice z výše uvedeného programu rekonstruují hasičskou zbrojnici v osadě Martinice, kde jsou hasiči aktivním spolkem. Vzniká tak pro
ně důstojnější zázemí, kde se budou moci připravovat nejen na zásahy,
ale také na soutěže v požárním sportu, ve kterých jsou tradičně velmi
úspěšní. Navíc nová budova zbrojnice bude zdejší návsi lépe „slušet“, než
bývalá rozpadající se garáž pro hasičské vozidlo. Ve Voticích se v letošním roce zaměří také na sakrální
objekty na území města – vznikne studie, která drobné památky zmapuje, a některé budou v rámci projektu opraveny.
V Jankově žáci ze zdejší základní školy během školního vyučování navrhovali úpravu prostoru fotbalového hřiště a jeho rozšíření o veřejně přístupné dětské hřiště, jeho oplocení a vybavení drobným
mobiliářem – z prostoru fotbalového hřiště tak
vznikne nový multifunkční areál, ve kterém budou
moci trávit svůj volný čas všechny věkové kategorie
občanů a návštěvníků obce. Zároveň v jiném dotačním titulu Programu obnovy venkova byla podpořena rekonstrukce tří kapliček na území obce.
Obec Ratměřice byla úspěšná se svým projektem „Zázemí pro činnost a prezentaci
historie SDH Ratměřice“. Jak název projektu napovídá, jeho cílem je rekonstrukce
požární zbrojnice v přízemí obecní budovy
pro potřeby místního sboru. V rámci realizace akce bude rovněž zvelebeno veřejné
prostranství před obecním úřadem, tento
projekt je v současné době ve fázi přípravy
výběrového řízení na dodavatele.
V Ratměřicích zrealizují v areálu hřiště nové kryté
zázemí pro aktivity dětí z MŠ v podobě dřevěného
hradu. Ten bude sloužit jako improvizovaná „venkovní třída“ se stolky a tabulí, sklad pomůcek a hraček nebo jako přístřeší při náhlé změně počasí. Současně se bude jednat o herní prvek se skluzavkou
a žebříkem z věže „kouzelného domku“, jak děti svůj
nápad nazývají.
Dotace na všechny zmiňované akce je ve výši 90 % uznatelných nákladů, celkem bude
na území svazku obcí proinvestováno v jednotlivých projektech více jak 5 924 000,- Kč.
V současné době máme za sebou kontroly
v průběhu realizace akcí a finišujeme se stavebními pracemi, které by měli být dokončeny v průběhu července.
Eliška Zemanová
Děti z MŠ a ZŠ Olbramovice se už radují z nového
dětského hřiště, na kterém najdou 6 atraktivních
prolézaček nejen ti nejmenší. Nově doplněné lavičky a stoly přijdou vhod nejen dětem a maminkám,
ale i ostatním návštěvníkům místního fotbalového
hřiště při řadě akcí, které v Olbramovicích sportovci
pořádají. Současně probíhá realizace dětského hřiště v místní části Křešice, na které obec získala prostředky z dotace Středočeského kraje.
Mládež z Bezmíře (místní část obce Vojkov) se rozhodla společně řešit zdejší spolkovou místnost, která slouží jako zázemí pro nejrůznější společenské
akce pro děti jako jsou např. karnevaly, dětský den,
den matek, vánoční posezení a další. Rekonstrukce
místnosti umožní její lepší využití v průběhu celého
roku a vznikne místo, kde budou děti společně trávit svůj volný čas.
Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo rovněž
společný projekt mikroregionu s názvem „Pro zkušenosti za hranice mikroregionu“. V rámci projektu
bude uspořádána jedna vzdělávací akce pro starosty a společně se v září vydáme na dvoudenní výměnu zkušeností k našim mikroregionálním kolegům
z okolí Hustopečí na jižní Moravě.
18
Více najdete na www.posazavi.com
MIKROREGIONY
Votická školka dostává novou podobu
Hlavní budova
Hlavní budova mateřské školy, ve které jsou v současné době umístěny čtyři třídy, prochází kompletním zateplením pláště budovy a výměnou
oken. Tato opatření výrazně zvýší komfort budovy
a zejména zajistí výraznou energetickou úsporu
v období zimního vytápění.
V rámci realizované akce, která byla zahájena
v květnu letošního roku, byl během několika týdnů
na původně ploché střeše nainstalován krov v podobě sedlové střechy. Tato úprava přispěje zejména k zamezení opakovaným problémům se zateplením střechy budovy a zatékání vody do interiérů.
Sedlová střecha rovněž přispěje k vhodnému začlenění budovy mezi okolní zástavbu převážně rodinných domů a dodá školce zcela nový vzhled.
Stavební práce provádí táborská firma Hora s.r.o.,
která vzešla vítězně z výběrového řízení realizovaného na začátku letošního roku. Financování pro-
jektu probíhá částečně z dotačních zdrojů, a to
z Operačního programu Životního prostředí
(OPŽP) a z rozpočtu města Votice.
a získává novou barevnou fasádu. Vnitřní dispozice budovy se kompletně mění tak, aby nově uspokojily současné potřeby školy.
Hospodářská budova
Zároveň probíhá výběrové řízení na dodavatele
interiérového vybavení nově vzniklých místností,
a to zejména nábytkem a interaktivními tabulemi.
Toto zařízení bude instalováno v průběhu letních
prázdnin tak, aby bylo možné v optimálním případě zahájit další školní rok a děti přivítat v nových
prostorách školy. Rozšíření kapacity MŠ je spolufinancováno z Regionálního operačního programu
Střední Čechy (ROP) ve výši 92,5 % uznatelných
nákladů akce.
Rovněž druhé křídlo budovy mateřské školy prochází v těchto dnech rozsáhlou rekonstrukcí. Jejím
cílem je rozšíření kapacity školy tak, aby mohl být
v co největší míře uspokojen stoupající zájem rodičů o předškolní vzdělávání.
Původní prostory této budovy byly využívány jako
zázemí školky pro vytápění tuhými palivy, dílna,
prádelna, skladovací prostory apod. Vzhledem ke
změně způsobu vytápění celé budovy na plyn již
nebudou tyto místnosti využívány ke svému původnímu účelu. V budově, která se v současné
době rozšiřuje o střešní nástavbu se sedlovou
střechou a arkýři, vzniknou nové prostory pro
děti, pedagogy i mimoškolní činnost. V současné
době je i toto křídlo mateřské školy zateplováno
Celkový rozpočet obou akcí dosahuje téměř
25 mil. Kč, z nichž převážná část je hrazena z prostředků Evropské unie v rámci výše uvedených
operačních programů.
Lucie Krubnerová
Soutěž Vesnice roku 2009
Stejně jako v uplynulých letech, také letos se do
soutěžního klání o Vesnici roku přihlásily obce
z Posázaví. Svého zástupce mezi 39 středočeskými
soutěžícími obcemi měl i Mikroregion Džbány.
Ve středu 10. 6. navštívila Ratměřice hodnotitelská
komise soutěže Vesnice roku 2009. Komise složená
za zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Středočeského kraje, Spolku
pro obnovu venkova, odborníků na památky,
knihovny nebo zeleň zakončila v Ratměřicích
v podvečer svou celodenní pouť. Před budovou
OÚ její členy přivítaly krojované dívky
chlebem a solí a vyzvaly je k tanci na
Ratměřickou polku – píseň složenou
místním rodákem speciálně pro Ratměřáky o jejich vesnici. Prezentaci obce si
vzali na starost členové zastupitelstva
a představitelé ratměřických spolků.
Doplnili je informace z mateřské školy,
mikroregionu, Integrovaného centra sociálních služeb i z úst pana faráře. Poté
se komise pustila do „křížového výslechu“ starosty, postupně se vyptávali
všichni členové poroty. Demografický
vývoj dětí, vodovod, obchod, spolky, výsadba zeleně, spolupráce se zemědělci,
internet, veřejná knihovna, kronika,
sportovní vyžití. To je jen několik okruhů
otázek, na které Viktor Liška i další spolupracovníci odpovídali. Po vyčerpávající prezentaci a otázkách komisařů se
všichni přemístili na náves ke kašně, kde kralovala
Ratmírova potulná divadelní společnost. Svou
krátkou divadelní skečí Oneš revizorem s improvizovanou vodní fontánou a tancem aquabel na suchu pobavili nejen návštěvu, ale i početné domácí
publikum. Poté se rozjela koňská historická stříkačka, aby ukázala členům komise zajímavá místa
Ratměřic včetně unikátních sekvojovců v místním
parku. Finále představení se konalo ve sportovním
areálu, kde trénovala žákovská fotbalová mužstva
a ratměřická děvčata předvedla ukázku aerobiku.
Poslední dotazy jsme zodpověděli při venkovním
Více najdete na www.posazavi.com
posezení s občerstvením. Doufáme, že se u nás
členům hodnotitelské komise líbilo a odpoledne
jsme si užili i my, zástupci obce a spolků ve velmi
uvolněné a humorné atmosféře.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2009 v tuto chvíli
neznáme, ale v letošním roce už mají na svém kontě Ratměřice jeden obrovský úspěch. V soutěži
Zlatý erb, kde se hodnotí nejlepší webové stránky
obcí, získaly první místo v kraji a v celorepublikovém kole se umístily na senzačním 2. místě.
Eliška Zemanová
19
MIKROREGIONY
Klid a nohy v teple
Přestože máme za sebou polovinu roku 2009, můžeme konstatovat, že jsme
se rozhodně nenudili. Jarní období nám kromě rozkvetlé probouzející se přírody přineslo i nové žádosti do různých dotačních titulů, jak těch již notoricky
známých, tak se objevil i jeden zbrusu nový. Ten byl tak „nový“, že podrobné
informace o něm neměli ani lidé přímo se jím zabývající. Jak jsme později
všichni zjistili, nebylo to však ani třeba, vzhledem k již dopředu rozděleným
dotacím. Úspěšní byli pouze ti vyvolení s kontakty na lidi na „správných místech“. Abychom to na druhou stranu neviděli tak černě, alespoň jsme si my,
manažeři svazků, procvičili psaní projektů a starostové obcí, žádající o dotaci,
zase své nervy a trpělivost. Nemá však smysl „brečet nad rozlitým mlékem“.
Naštěstí neexistuje pouze jeden dotační titul, ale je jich zde mnohem více, do
kterých se dá úspěšně žádat.
Již v tomto pololetí získaly některé obce svazku CHOPOS dotace z MMR
na opravu silnic poškozených přívalovými dešti, na obnovu drobných sakrálních staveb v obci, na podporu zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci nebo dotace z programu LEADER. Zvelebování obcí a zpříjemňování
kulturního a společenského života v nich stále pokračuje a věřme, že dále pokračovat bude. Mimo jiné i tím, že se opět pořádají různé slavnosti, motokrosy, koncerty i jiná kulturní představení, která nás budou provázet minimálně
celé léto. A proto neseďme doma a hurá za zábavou!
Zina Všetečková
Krátký seznam jen některých z mnoha akcí
pořádaných během letního období
Český Šternberk: 4. 7. 2009 – 5. ŠTERNBERSKÝ HRNÍČKOVÝ JARMARK
Kozmice:
11. – 12. 7. 2009 – Mistrovství Evropy v motokrosu mládeže
Vranov:
5. 7. 2009 – 13. ročník turnaje o pohár Obecního úřadu
Vranov v malé kopané
26. – 27. 9. 2009 – 3. setkání mládežnických orchestrů
ve Vranově
Všechlapy:
5. 7. 2009 – Oslava 110. výročí založení SDH Všechlapy
Xaverov:
4. 7.2009 – turnaj v nohejbale
24. 7. 2009 – Šakalí hry
22. 8. 2009 – turnaj v malé kopané
29. 8. 2009 – dětská dovednost na kole
CHOPOS letos slaví 10 let
Jak jsem již zmínil v minulém čísle, CHOPOS v letošním roce slaví 10. výročí svého založení. V souvislosti s tím se snažíme připomenout a tak trochu
utužit dobrovolné společenství dnes již 20 obcí
několika akcemi, které už realizujeme.
První, kterou jsme již učinili, bylo vydání brožury
pojednávající o všech realizovaných projektech,
jak společných svazkových, tak samostatných zrealizovaných v jednotlivých obcích. Výčet projektů
uvedených v brožuře mluví sám za sebe. Brožura
vypovídá i o začátcích a vývoji regionu v průběhu
celého období. Její výtisky jsou dostupné na každé obci zcela zdarma, nebo je možné si její obsah
prohlédnout na webových stránkách www.chopos.cz. Dále byly zhotoveny pohledy jednotlivých
obcí a pexeso prezentující celý svazek. Druhou,
tentokrát sportovní plánovanou akcí, je svazkový
fotbálek. Vzhledem k tomu, že fotbal patřil a stále
patří k folklóru většiny obcí svazku, koncem června v Bílkovicích během neformálního setkání starostů, oprášíme kopačky a sehrajeme, doufám, že
důstojně a se ctí, fotbalové utkání proti místním
borcům. Završíme tím uplynulé první pololetí letošního roku. V druhém pololetí koncem září
máme v úmyslu se zajet podívat do podobně fungujícího mikroregionu Nový Dvůr. Věřím, že se
obohatíme o zkušenosti kolegů z druhé části republiky a na oplátku předáme ty své. Poslední
akcí, kterou chceme podtrhnout úspěšné desetileté období, je ples, který pořádáme na konci měsíce října v kulturním zařízení v Petroupimi.
20
Aby to nevypadalo, že se letos pouze slaví, je nutné podotknout, že během roku se v souběhu s tím
realizují projekty podpořené různými dotacemi
a samozřejmě se vytvářejí další a další projekty
pro úspěšné čerpání z různých dotačních fondů.
Zkrátka není možné ustrnout, ale je nutné stále
více a více pracovat. A nad tím bych se chtěl trochu pozastavit a vyzdvihnout práci a úsilí všech
představitelů obcí. Asi málokdo ví, alespoň ne ten,
kdo si na vlastní kůži nevyzkoušel být aktivním zastupitelem, jak je tato práce obtížná a zodpovědná. Často se uchylujeme, pro nevědomost a možná z tradice vypěstované ze sledování naší ubohé
politické scény, k ukvapeným názorům nad konáním místní samosprávy, a přitom máme každý
možnost se přímo zúčastnit dění v obci a ledacos
ovlivnit. V porovnání s lety minulými, kdy se teprve veřejná správa na obcích tvořila, je současná
situace o poznání těžší. Na obecní úřady a jejich
vedení se kladou čím dál větší a větší nároky, obrovsky narůstá administrativní zátěž a to nemluvím o stále se zvyšujících nárocích na znalosti
a vzdělání vedoucích představitelů obcí. Řada
starostů se s tím vyrovná jen díky svým dlouholetým zkušenostem, bez nichž by to nezvládli.
Opravdu před nimi smekám a to jsou v řadě obcí
neuvolnění, tudíž své poslání dělají při práci a často ve večerních hodinách na místo toho, aby se
věnovali rodině nebo koníčkům. Nepíši to jen proto, abych někomu pochleboval, protože i já mimo
jiné vykonávám tuto práci a vím, že to v řadě situacích spojených s vykonáváním veřejné správy
Více najdete na www.posazavi.com
skřípe a vznikají někdy i obtížně řešitelné situace,
jejichž výsledkem jsou častá kompromisní řešení
(zkrátka je to práce s lidmi), ale zmiňuji to jako
apelování na mladší generace, aby se začali více
zapojovat a angažovat do veřejného dění v obcích. Bez toho bude, dle mého názoru, v budoucnu velice obtížné na malých obcích zajistit kvalitní,
někde i jakékoliv čelní představitele.
Na závěr bych si dovolil popřát všem obcím a jejím
představitelům sdruženým ve svazku úspěšný
a pokud možno méně problémový rozvoj svého
území, pevné nervy a neutuchající zapálení pro
tvorbu a realizaci svých plánů. Svazku obcí CHOPOS mnoho dalších let úspěšného fungování.
Miroslav Kratochvíl
MIKROREGIONY
Úspěchy a neúspěchy Malého Posázaví
Malé Posázaví zaznamenalo stoprocentní úspěch v boji o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Všechny podané žádosti o dotace byly vybrány k realizaci. Díky tomu se bude ve Hvězdonicích doplňovat o herní a sportovní prvky
hřiště zvané „Pískovna“, v Poříčí nad Sázavou vznikne dětské hřiště přímo na
návsi, v Nespekách budou vyměněny staré dveře u kapličky a svazek obcí
v říjnu tohoto roku vyšle své zástupce na Moravu za úspěšným regionem
Strážnicko vyměnit si zkušenosti a načerpat inspiraci k dalším projektům.
Úspěšná byla ve stejném dotačním programu i obec Čtyřkoly, která sama podala žádost na opravu zvoničky. Projekty jsou ve fázi realizace a vše nasvědčuje tomu, že budou zdárně dokončeny.
Naproti tomu absolutní neúspěch postihl všechny podávané žádosti o dotace z programu Fond rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Jednalo se
o velmi potřebné investice do obnovy obecního majetku – škol, silnic, veřejného osvětlení, kabin na sportovním hřišti a přestavby staré hasičárny
na smysluplný živý objekt, který by přispěl k zlepšení života všech obyvatel
obce i okolí. Obce Malého Posázaví se však nevzdávají a budou žádosti opakovaně podávat do všech dostupných dotačních titulů, kde splní svými projekty stanovená kritéria.
Ve Stříbrné Skalici se usilovně pracuje
V obci právě probíhá realizace projektu „Rekonstrukce náměstí v obci Stříbrná Skalice“ financovaného z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Proč právě náměstí a proč v obci? Ve Stříbrné Skalici se návsi neřekne jinak než náměstí. Vžitý místní výraz je natolik pevně ukotvený v myslích
skalických občanů, že i název projektu nese tento honosný název. Zda bude
mít i výsledek projektu – opravená náves, elegantní tvář městského charakteru, si budeme moci na vlastní oči ověřit v červnu 2010, kdy je plánováno dokončení této rozsáhlé investiční akce ve výši 15 milionů korun.
Barbora Čmelíková
Starostka obce Hvězdonice, Alexandra Baňařová zapisuje
názory mládeže na to, jak by měla vypadat Pískovna..
Tvorba pěších cest ve spolupráci
MAS Říčansko o.p.s. a Posázaví o.p.s.
Místem realizace projektu je okolí turisticky atraktivních Hrusic, které jsou
rodištěm malíře Josefa Lady, a Ondřejova, který získal svůj věhlas nejenom
díky astronomické hvězdárně, ale i řadě místních památek a výjimečné poloze. I vesnice Lensedly a Kaliště, ležící v Posázaví, mají co nabídnout. V obci
Kaliště by měla být instalována informační tabule, která by přiblížila nejenom
místním obyvatelům historii této malebné středočeské vesnice. Lensedly
mají středověké jádro, které bylo v roce 1995 prohlášeno památkovou zónu.
Zajímavá je i tradice tzv. „Slavnost staročeských májí“, při které tančí krojovaní tanečníci, a vzpomíná se na zemřelé občany obce. Všichni jdou s muzikou
od domu k domu a u každého stavení se hraje písnička na přání. Cílem projektu je zviditelnění této obce a upozornění na její unikátní lidovou architekturu.
Krásná turistická trasa vede také z Hrušova podél toku Mnichovky k hradu
Zlenice. Výsledkem projektu by mělo být osazení informační tabule u zříceniny hradu Zlenice. Ta by měla seznámit s historií hradu Zlenice, upozornit
na význam jeho konzervace, o kterou usiluje Sdružení Zlenice.
Pod zříceninou hradu Zlenice, na soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky,
byly téměř před sto lety vybudovány velké říční lázně. I v dnešní době jsou
říční lázně Zlenice velmi atraktivní, najdeme zde krásně udržovanou loučku
s boudou správce a převlékacími kabinami. Navíc několik metrů nad přírodním jezem je v provozu přívoz. Toto místo je ideálním cílem pro rodinné výlety, ale i pro ostatní turisty. Informační tabule v těchto místech má přiblížit
historii říčních lázní a seznámit se záměrem sdružení svazku obcí Malé Posázaví, kterým je obnova tradice koupání v říčních lázních s baštírnou.
Cesty na tomto území jsou historicky i turisticky významné. Oprava stávajících turistických tras, vytvoření nových stezek zejména obnovou historických
polních cest, instalace informačních tabulí, vytvoření naučné stezky a zabudování dětských herních prvků, to vše si klade za cíl zlepšit kvalitu života
ve venkovských oblastech a vytvořit tak prostor pro rozvoj ekonomických
aktivit venkova.
Andrea Lichtenbergová
Více najdete na www.posazavi.com
21
AKCE V REGIONU
Rusalka opět na Konopišti
Město Benešov ve spolupráci s agenturou CROCE
pana Vratislava Kříže, sólisty opery Národního divadla v Praze, bude po téměř padesáti letech znovu realizovat na Konopišti českou operu Rusalka
od Antonína Dvořáka, a tím se pokusí zahájit tradici každoročního operního večera v areálu Státního
zámku Konopiště.
Inscenaci opery Rusalka, která se bude konat dne
3. července 2009, nastuduje orchestr, sbor a balet
Národního divadla v Praze v čele s dirigentem panem Janem Chalupeckým. Režie přestavení se
ujme pan režisér Josef Průdek, který působil řadu
let jako ředitel opery Národního divadla a je zároveň předním českým operním režisérem. Svou
účast přislíbili přední osobnosti naší a zároveň
i světové operní scény. Agentura CROCE má za sebou úspěšné realizace několika ročníků open air
operních představení v areálu zámku v Jindřichově Hradci.
Přírodní divadlo Na Konopišti, jak je již zřejmé
z názvu, se nachází v přímé blízkosti státního zámku Konopiště, respektive v zámeckém parku. Věže
Konopiště tvoří nezaměnitelnou kulisu tohoto přírodního amfiteátru. Opera na Konopišti bude jistě
vrcholem kulturní sezóny Benešova. Zaručeným
garantem špičkové kvality tohoto večera jsou, kromě kouzelného pohádkového prostředí konopišťského zámku, protagonisté této operní inscenace.
Naše první scéna, kterou Národní divadlo je, má
tuto inscenaci ve svém kmenovém repertoáru již
mnoho let. Tato inscenace prošla řadou nových
nastudování. V čele orchestru Národního divadla
se vystřídaly mnohé významné osobnosti naší
i světové hudební scény. Pan režisér Josef Průdek
připraví ve spolupráci s agenturou Croce originální a zároveň klasické nastudování Rusalky, které
bude na míru upraveno podmínkám scenérie státního zámku Konopiště.
Tuto svou dlouholetou zkušenost předního operního sólisty a zároveň organizátora operních
představení nabídl pan Vratislav Kříž městu Benešov.
V roli Rusalky se publiku představí sólistka opery
Národního divadla v Praze sopranistka paní Dana
Burešová, která je čerstvou nositelkou ceny Thálie
za rok 2008 za mimořádný ženský jevištní výkon
���������������������
��������
����������������
�������������������������
������������������
������� �������
������ �����������������������
������ ������������������
������ �����������������������
������ ������������������������
������������������������������������
������ ����������������������
������ ����������������������
��������������������
�����������������
�������������
������������������
������� �������������������
�������������
�������������������
����������������
������� ����������������������
������ ��������������������������
���������������������
������ �������������������������
������ ������������������
������� ��������������������������
������ �����������������������
������ ������������������������
���������
22
Více najdete na www.posazavi.com
v roli Alžběty ve Wagnerově opeře Tannhäuser.
Roli prince ztvární sólista opery Národního divadla tenorista pan Valentin Prolat. V roli cizí kněžny
se představí paní Eva Urbanová.
Turistická ubytovna v Ostředku
Turistická ubytovna v Ostředku je otevřena
od 1. července 2009. Nabízí ubytování v apartmánech jak s kuchyňkou, tak i bez kuchyňky, v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Celková kapacita je 20 lůžek, každý pokoj má vlastní WC
a koupelnu. V ubytovně je také možnost zapůjčení
kol pro cykloturistiku. Obec obklopuje malebná
příroda, v blízkém okolí se nachází řada turistických zajímavostí.
Telefon pro rezervaci ubytování: 725 746 392
Více najdete na www.posazavi.com
23
FO/PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
FO
PO
FO
FO
PO
FO
FO
PO
PO
PO
PO
FO
FO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
Divadlo Netopýr
Historický klub o.s.
Keblováci
Mateřské centrum Hvězdička
Mateřské centrum Motýlek
MC Kulíšek
MC PUTTI
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna
Ochrana fauny České republiky
POSÁZAVSKÝ PACIFIK
TSK SALTA Benešov
Sbor dobrovolných hasičů Střítež
Sbor dobrovolných hasičů Žíňany
Sbor Jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Benešov
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
Tělocvičná jednota SOKOL Louňovice pod Blaníkem
ÚAMK-AUTOMOTOKLUB NAČERADEC
ZÁŠKOLÁK
ZO ČSOP Vlašim
Ing. Alois Maceška
BISPORT spol. s r.o.
Miroslav Němec
Jiří Sternberg
Česká spořitelna a.s., Příbram - pobočka Benešov
Jaroslav Pelíšek
Vladimír Malák
ELTSEN a.s.
Hřebčín FAVORY, spol. s r.o.
Licoměrsko spol. s r.o.
Družstvo Džbány
Miloslav Perníček
Jaroslav Srdínko
Obec Krhanice
Město Jílové u Prahy
Město Neveklov
Město Sázava
Město Týnec nad Sázavou
Městys Kácov
Blaník - svazek obcí
CHOPOS
Malé Posázaví
Mikroregion Džbány, svazek obcí
MIKROREGION PODBLANICKO
Mikroregion Želivka - svazek obcí
Úřad práce v Benešově
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blaník
Gymnázium Benešov
Základní škola a Mateřská škola Kácov
70803889
69000948
69347182
70567646
71181008
70805253
Benešov, Dukelská 2080, 256 70
Louňovice pod Blaníkem, Vlašimská 8, 256 06
Školy
61664707
75034964
663204
62933591
Státní organizace
Louňovice pod Blaníkem, Jana Žižky 16, 257 06
Chotýšany 54, 257 28
Chocerady 267, 257 24
Votice, Komenského náměstí 700, 259 17
Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 14
Čechtice, Náměstí Dr. Tyrše 56, 257 65
Svazky obcí
Krhanice 46, 257 42
Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, 254 01
Neveklov, Nám. J.Heřmana 80, 257 56
Sázava, Sázava 194, 285 06
Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41
Jirsíkova 157, Kácov, 285 09
232386
236411
232904
236411
232904
236144
371123-059
47540311
68389205
66781001
45244782
66780551
66462746
62957104
26726238
62957406
26701677
48929182
40048764
Obce a města
Votice, Kaplířovo náměstí 17, 259 01
Týnec nad Sázavou, Ing. Fr. Janečka 411, 257 41
Týnec nad Sázavou, Brodecká 466, 257 41
Postupice, Zámek Jemniště 1, 257 01
Benešov, Tyršova 162, 256 01
Krňany 11, 257 44
Netvořice, Všetice 6, 257 44
Benešov, Jana Nohy 1237, 256 01
Chrášťany, Benice 1, 257 44
Tichonice, Chochol 15, 257 63
Jankov, Blanická 135, 257 03
Mlékovice - Heroutice 11, Neveklov, 257 56
Benešov, Tylova 962, 256 01
Benešov, Husova 470, 256 01
Kácov, Nádražní 216, 285 09
26666103
22723650
26650843
26627311
70858691
26987112
22684239
73631639
67778585
67983570
70103968
66134081
66133599
73633551
63826909
61660132
18595081
66781973
26672553
18595677
Podnikatelé
Týnec nad Sázavou, Okružní 429, 257 41
Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2, 257 41
Keblov 41, 257 65
Benešov, Vančurova 1146, 256 01
Týnec nad Sázavou, Okružní 520, 257 41
Bystřice, Ješutovo náměstí 115, 257 51
Sázava, Pod Číhadlem 465, 285 06
Chotýšany, Městečko 1, 257 01
Votice, Zámecká ul., 259 01
Čerčany, Havlíčkova 445, 257 22
Struhařov 68, 256 01
Dolní Kralovice, Střítež 12, 257 68
Soběhrdy, Žíňany, 256 01
Týnec nad Sázavou, Benešovská 527, 257 41
Benešov, Nová Pražská 1903, 256 01
Týnec nad Sázavou, U Trati 21, 257 41
Louňovice pod Blaníkem, Jana Žižky 16, 257 06
Načeradec 234, 257 08
Postupice, Školní 153, 257 01
Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01
Mgr. Alena Králová
Mgr. Soňa Křenová
Kateřina Novotná
Ing. Mgr. Martin Klaudys
Ing. Eliška Švejdová
Miroslav Kratochvíl
Barbora Čmelíková
Ing. Eliška Zemanová
Pavel Röschel
Bc. Jaroslav Švejda
Mgr. Aleš Papoušek
Martin Kubák
Marie Králová
Milan Štědra
Ing. Miluše Burešová
Jaroslav Buchal
Ing. Alois Maceška
Jaromír Biolek
Miroslav Němec
Jiří Sternberg
Petr Chotívka
Jaroslav Pelíšek
Libor Zeman
Ing. Vladimír Vesecký
Romana Krausová
Alice Švarcová
Jana Žáková
Jana Perníčková
Tomáš Srdínko
Bc. Lucie Zadražilová
Václav Pošmurný
Zdeněk Rumler
Ing. Jana Čechová
Václav Škopek
Vanda Pechová
Denisa Cibulková
Barbora Lichtágová
Pavel Křížek
Šárka Šarfová
Karel Maršálek
Jiří Mejzlík
Jan Šíma
Mgr. Stanislav Škvor
Josef Páv
Bc. Lucie Zadražilová
Josef Novotný
Zdeněk Doubek
Jana Jíšová
Ing. Karel Kříž
Sídlo/adresa trvalého bydliště
IČ/datum narození Zástupce subjektu pro MAS
Nestátní neziskové organizace
výuka mládeže
výuka dětí
zaměstnanost
ochrana přírody
společné aktivity obcí
společné aktivity obcí
společné aktivity obcí
společné aktivity obcí
společné aktivity obcí
společné aktivity obcí
veřejná správa
veřejná správa
veřejná správa
veřejná správa
veřejná správa
veřejná správa
zemědělství
cestovní ruch
cestovní ruch, zemědělství
cestovní ruch, zemědělství
banka
kultura, cestovní ruch
cestovní ruch, zemědělství
doprava, cestovní ruch
cestovní ruch, zemědělství
cestovní ruch, zemědělství
ekologické zemědělství
cestovní ruch, zemědělství
stavební firma
děti, kultura
historie, kultura
kultura
děti, ženy, rodina
děti, ženy, rodina
děti, ženy, rodina
děti, ženy, rodina
církev, zemědělství
ekologie, děti
cestovní ruch
kultura, děti
hasiči, děti, kultura
hasiči, děti, kultura
církev, děti, kultura
hasiči, děti, kultura
sport
sport, kultura
sport
děti a mládež
ekologie, děti
Oblast působení
SEZNAM ČLENŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY A JEJICH KONTAKTNÍ ÚDAJE K 1.6. 2009
Název subjektu
PV
PV
PV
PV
PV, do 30 let
PV
PV, KCR
PV, do 30 let
PV
PV
PV
PV, KCR, do 30 let
PV
PV
PV, dozorčí rada, KCR
PV
PV
PV, KCR
PV, správní rada, KCR
PV
PV, předseda
PV
PV
PV, KCR
PV
PV
PV
PV
PV
PV, KPR, do 30 let
PV, KCR
PV, dozorčí rada
PV, správní rada, KPR
PV, KPR
PV, KPR
PV
PV
PV, dozorčí rada
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV, správní rada
Postavení a funkce v MAS
Zpravodaj Posázaví. > Číslo 2 – Ročník 2009 < Tento informační materiál vydává Posázaví o.p.s. jako zpravodaj pro informování všech subjektů zapojených
do rozvoje regionu Posázaví. Za informace uvedené v článcích jsou odpovědní jejich autoři. Vedoucí vydání Bohuslava Zemanová, ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. (tel.: 723 881 081, e-mail: [email protected]). Posázaví o.p.s. • sídlo Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice • kancelář Masarykovo náměstí 1, budova
piaristické koleje, 256 01 Benešov. Své dotazy, připomínky a příspěvky můžete zasílat na e-mail: [email protected] nebo volat na tel.: 317 701 948. MK ČR E 15860
24
Více najdete na www.posazavi.com

Podobné dokumenty