Obsah AS/NZS 4360

Komentáře

Transkript

Obsah AS/NZS 4360
Information Security Management
Information Risk Management
Business Continuity Management
Information Forensic Analysis
RISK ANALYSIS CONSULTANTS
AS/NZS 4360:2004
Risk Management
Překlad a interpretace pro české prostředí
V060127
©2004, SAI Global
© 2006, Risk Analysis Consultants
Licence k užití pro: Risk Analysis Consultants, s.r.o.
Datum verze 21.4.2006, výtisk # 2
© 2006 Risk Analysis Consultants
Překlad, kopírování a sdílení zakázáno
AS/NZS 4360:2004 Překlad a interpretace pro české prostředí
Obsah
Aktualizace norem / Keeping Standards up-to-date
iii
Statut dokumentu / Document status
iv
Autorská práva / Copyright
iv
Informace / Information
iv
Úvod
v
Předmluva
vii
1
Působnost a obecné pojmy
1
1.1
Působnost a použití
1
1.2
Účel
1
1.3
Termíny a definice
1
1.4
Terminologie a překlady
5
1.5
Odkazované dokumenty
5
2
Přehled procesu řízení rizik
6
2.1
Úvod
6
2.2
Hlavní prvky
6
3
Proces řízení rizik
8
3.1
Komunikace a konzultace
8
3.2
Stanovení souvislostí
8
3.3
Identifikace rizik
11
3.4
Analýza rizik
11
3.5
Vyhodnocení rizik
13
3.6
Zvládání rizik
14
3.7
Monitorování a přezkoumávání procesu řízení rizik
16
3.8
Záznam procesu řízení rizik
16
4
Zavedení účinného řízení rizik
17
4.1
Účel
17
4.2
Vyhodnocení existujících praktik a potřeb
17
4.3
Plánování řízení rizik
17
Rejstřík
vi
20
© 2004 SAI Global, © 2006 Risk Analysis Consultants
Licence k užití pro: Risk Analysis Consultants, s.r.o.
Datum verze 21.4.2006, výtisk # 2
© 2006 Risk Analysis Consultants
Překlad, kopírování a sdílení zakázáno
AS/NZS 4360:2004 Překlad a interpretace pro české prostředí
2
Přehled procesu řízení rizik
2.1
Úvod
Tato kapitola podává stručný přehled procesu řízení rizik. Každý krok procesu řízení rizik je
poté podrobně rozebrán v kapitole 3.
Řízení rizik je nedílnou součástí dobré správy a řízení organizace. Je to postupný, neustále se
opakující proces zlepšování, nejlépe začleněný do existujících praktik nebo obchodních
postupů.
2.2
Hlavní prvky
Základními složkami procesu řízení rizik jsou, jak je patrné z obrázku 2.1, následující:
a) komunikace a konzultace
V každém stadiu procesu řízení rizik přiměřeně komunikujte a konzultujte prováděné
kroky s vnitřními i vnějšími zainteresovanými stranami, přitom mějte na paměti celkový
proces.
b) stanovení souvislostí
Určete vnější a vnitřní kontext řízení rizik ve kterém bude zbytek procesu probíhat.
Zaveďte měřítka, podle kterých budou rizika posuzována a stanovte složení analýzy
rizik.
c) identifikace rizik
Zjistěte kde, kdy, proč a jak by události mohly zabránit, zpozdit, ztížit nebo usnadnit
dosažení cílů.
d) analýza rizik
Zjistěte a vyhodnoťte již zavedená opatření. Určete následky, jejich možnost a tím i
závažnost rizika. Tato analýza by měla vzít v úvahu celou řadu možných následků, jak a
proč se mohou přihodit.
e) vyhodnocení rizik
Porovnejte odhadovanou závažnost rizika se zavedenými měřítky a snažte se nalézt
rovnováhu mezi eventuálními výhodami a nepříznivými důsledky. Porovnání umožní
rozhodnout se o rozsahu a podstatě nezbytných opatření a o prioritách.
f)
zvládání rizik
Vytvořte a zaveďte konkrétní a úsporné strategie a plány vedoucí ke zvýšení možných
zisků a snížení případných ztrát.
g) monitorování a přezkoumávání
Sledovat účinnost všech kroků procesu řízení rizik je nezbytné a velmi důležité pro
neustálé zlepšování.
Posuzováním rizika a účinnosti opatření je třeba zajistit, aby měnící se okolnosti
neovlivnily stanovené priority.
Řízení rizik může být v organizaci použito na mnoha úrovních, strategických, taktických nebo
výkonných. Může se zahrnout do konkrétních projektů, napomáhat utváření konkrétních
rozhodnutí, nebo spravovat konkrétní známé rizikové oblasti.
Nedílnou součástí procesu stálého zdokonalování jsou záznamy, pořizované v každém kroku
procesu řízení rizik, které umožní porozumět uskutečněným rozhodnutím.
6
© 2004 SAI Global, © 2006 Risk Analysis Consultants
Licence k užití pro: Risk Analysis Consultants, s.r.o.
Datum verze 21.4.2006, výtisk # 2
© 2006 Risk Analysis Consultants
Překlad, kopírování a sdílení zakázáno
AS/NZS 4360:2004 Překlad a interpretace pro české prostředí
Obrázek 2-1 Přehled procesu řízení rizik
© 2004 SAI Global, © 2006 Risk Analysis Consultants
17
Information Security Management
Information Risk Management
Business Continuity Management
Information Forensic Analysis
Risk Analysis Consultants is an independent
Czech based provider
of professional services and solutions
in all areas of information security.
Risk Analysis Consultants is first Czech
company NATO BOA partner.
Risk Analysis Consultants is registered
in part I. of the Czech government list
of institutes qualified for forensic expertise
in the area of cybernetics
and computer systems.
Risk Analysis Consultants
Spanelska 2
120 00 Prague 2
Czech Republic
tel:
+420 221 628 400
fax:
+420 221 628 401
e-mail: [email protected]
www.rac.cz
RISK ANALYSIS CONSULTANTS
V050906
Licence k užití pro: Risk Analysis Consultants, s.r.o.
Datum verze 21.4.2006, výtisk # 2
© 2006 Risk Analysis Consultants
Překlad, kopírování a sdílení zakázáno

Podobné dokumenty

Obsah PAS 56:2003 - Risk analysis consultants

Obsah PAS 56:2003 - Risk analysis consultants Řízení kontinuity činností organizace (Business Continuity Management, BCM) by měla být aktivita "šitá na míru", vlastněná a řízená organizací, měla by sjednocovat široké spektrum obchodních a řídí...

Více

Stáhnout - The Institute of Risk Management

Stáhnout - The Institute of Risk Management Consultants, s. r. o. Copyright © 2002 by The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) and ALARM - The National Forum for Risk Management in the P...

Více

Květnové číslo 2014

Květnové číslo 2014 dámy a pánové jste ta dokonalá hybná síla, ti, pro které tvoříme! Přejeme vám všem příjemné pročtení tohoto časopisu, který byl „seřízen“ podle vašich dotazníků, a také aby jste našli v životě to, ...

Více

search engine optimization

search engine optimization dobré použitelnosti webu. Linková popularita Kvantita a kvalita zpětných odkazů funguje pro vyhledávače podobně jako citační index v akademické sféře; čím je práce citovanější, tím se považuje za k...

Více

Program QualysGuard InfoDay 2008

Program QualysGuard InfoDay 2008 nejpozději do 31.8.2007, s uvedením jména a příjmení účastníka, názvu organizace a kontaktní emailové adresy. Nezapomeňte také uvést, jestli chcete navštívit InfoDay v Praze nebo v Bratislavě.

Více

Melatonin 2

Melatonin 2 • melatonin působí v noci, závisí na jedinci, u někoho může klesnout už v 5hodin ráno, u jiného až v 9hodin • melatonin nastavuje a synchronizuje biologické hodiny, to je důležité u slepých batolat...

Více