Diabetes mellitus

Transkript

Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes
neboli
Cukrovka
Skupina onemocnění s nedostatkem nebo
sníženým účinkem hormonu inzulinu
Diabetes mellitus 1. typu
Diabetes mellitus 2. typu
Narušený metabolismus- vstřebávání a
využití- sacharidu glukózy přijímaného ve
stravě
Počet lidí s cukrovkou v ČR
840 000 lidí trpí cukrovkou = každý 11 obyvatel
Pojmy
Glukóza – sacharid, cukr - hlavní zdroj energie
pro tělo
Glykémie – hladina cukru v krvi
Slinivka břišní - žláza produkující hormony,
především inzulin a glukagon
Glukagon – v období hladovění odbourává cukr
z jater a dodávat energii tělu.
Pojmy
Inzulin – hormon vytvářený slinivkou břišní
Umožňuje transport cukru z krve do buněk pro
dodání energie nebo pro uložení energie do
jater pro případ hladovění.
Diabetes mellitus 1. typu
Příčiny vzniku:
Nedostatečná produkce hormonu
slinivky břišní – inzulinu
Autoimunitní onemocnění – protilátky proti buňkám
slinivky břišní vytvářející inzulin
Faktory vzniku: genetické faktory, onemocnění, stres
prodělaná viróza s vysokými teplotami, psychický stres,pro
organismus náročné situace
Diabetes mellitus 1. typu
Výskyt:
Nejčastěji u dětí ve věku 10-15 let – onemocnění
dětského a časného dospělého věku
Výjimkou však není výskyt u dospělé populace –
charakteristicky méně akutní začátek i průběh
onemocnění
Diabetes mellitus 2. typu
Příčiny vzniku:
Snížená citlivost tkání k inzulinu
Inzulinová rezistence – změna struktury a funkce
inzulínových receptorů buněk, ty následně nereagují
na přítomný inzulin a nedochází tak k přesunu glukózy
z krve.
Diabetes mellitus 2. typu
Faktory vzniku: genetické faktory, životní styl
Nejdůležitější ovlivnitelné faktory:
•
•
•
•
nadměrný příjem energie, nevhodné složení stravy
nedostatečná fyzická aktivita
obezita
kouření
Diabetes mellitus 2. typu
Výskyt:
Nejčastěji u dospělých po 40/50 roce věku.
Jedná se o nejčastější metabolickou poruchu, jejíž
výskyt stále narůstá.
Příznaky diabetu
Vyšetření diabetu
Orientačně z prstu gukometrem
U lékaře z žilní krve
Glukometry
Glykémie stanovená kdykoli v průběhu dne
Zvýšená pravděpodobnost výskytu diabetu:
• Hodnota glykemie náhodná ≥ 7,5 mmol/l
• Hodnota glykemie nalačno ≥ 5,5 mmol/l
Při těchto hodnotách je vhodné vyhledat lékaře pro
přesnější stanovení.
Vyšetření diabetu
Vyšetření z žilní krve
Norma:
• Odběr nalačno glykémie 3 - 5,5 mmol/l
Porušená glukózová tolerance:
• Odběr žilní krve nalačno glykémie hraniční
hodnota 6,1 - 7 mmol/l
Diabetes:
• Odběr žilní krve nalačno glykémie vyšší jak ≥ 7 mmol/l
Screening (vyhledávání) diabetu
jednou za 2 roky u všech nerizikových pacientů nad 18
let
jednou ročně u osob se zvýšeným rizikem (diabetes
v rodině, věk nad 40 let, obezita, hypertenze)
okamžitě u osob se zjevnými příznaky diabetu
Léčba diabetu 2. typu
Nefarmakologická (bez léková) léčba - základ terapie
Úprava hladiny glykemie na základě dietních opatření a
pohybové aktivity.
•
Nový stravovací režim
Cíl: dosáhnout optimální a vyrovnané hladiny cukru v krvi a případné
redukce hmotnosti
Dietní režim – obecná pravidla
Pravidelné stravování
Při nadváze a obezitě redukce hmotnosti - redukce příjmu
potravy a pravidelná pohybová aktivita
Snížit příjem tuků - upřednostňovat kvalitní tuky (rostlinné
oleje, rybí maso)
Příjem sacharidů spíše z potravin bohatých na vlákninu:
celozrnné výrobky, ovoce, zelenina, luštěniny
Omezit příjem soli
Léčba diabetu 2. typu II
Farmakologická (léková) léčba - pokud dietní opatření
nezabírají
Perorální antidiabetika (PAD) - jejich efekt je vázán na
přítomnost inzulinu.
Léčba je vždy individuální se zřetelem ke stavu
pacienta a přítomnosti přidružených nemocí.
(obezita, hypertenze, dyslipidémie, zvýšená tendence k agregaci
trombocytů, akutní a chronické komplikace diabetu)
Komplikace diabetu – akutní I
Hypoglykémie
akutní stav snížené hladiny glukózy v
krvi pod < 3,8 mmol/l
Příznaky
pocení, třes, hlad, zmatenost, ospalost,
poruchy soustředění, sucho v ústech,
nevolnost, bolesti hlavy aj.
výrazné narušení mozkové činnosti.
Těžká hypoglykemie = bezvědomí až
smrt
Příčiny
Nadměrná dávka léků.
Nedostatečný nebo opožděný příjem
potravy, zvracení nebo průjem.
Náhlá dlouhodobá zátěž.
Alkohol, který zabraňuje doplňování
glukózy do krve ze zásob glykogenu v
játrech.
Komplikace diabetu – akutní II
Hyperglykémie
Nadměrné množství glukózy v krvi
Vede k dehydrataci a k nerovnováze
vody, iontů a minerálních látek.
Metabolický rozvrat v těle - může
dojít až k poruše vědomí.
Příčiny vzniku:
Opomenutí v užívání inzulinu nebo
perorálních antidiabetik.
Nadměrný příjem sacharidů.
Infekční onemocnění
Komplikace diabetu
- dlouhodobé
Poškození ledvin,
zraku, nervů a
ostatních orgánů,
zvýšená náchylnost
k infekcím.
Zvýšené riziko
ischemické choroby
srdeční, mozkových
příhod a vysoký
krevní tlak.
Prevence diabetu
Preventivní vyšetření jedinců se zvýšeným rizikem výskytu diabetu
např. obézní lidé, výskyt cukrovky v rodině atd.
Pravidelná pohybová aktivita, udržení optimální tělesné hmotnosti
Aspoň 30 min rychlé chůze denně, pokud nelze zajistit jinou aktivitu
Přiměřený energetický přísun – vhodné stravování
Pravidelné stravování, vhodný poměr mezi příjmem a výdejem energie
Životní styl
Zákaz kouření, omezená konzumace alkoholu, dostatečný spánek
Stres, psychika člověka
Stres nelze zcela vyloučit- určitá úroveň stresu
může působit stimulačně, jeho působení by ale
mělo být přiměřené.
Prevence diabetu
Stravujte se pravidelně – 5-6x denně
Omezte příjem tuků ve vaší stravě
(vybírejte výrobky polotučné, preferujte rostlinné oleje, rybí maso)
Upřednostňujte šetrnější úpravy – dušení, vaření, pečení
Významně omezte smažení, fritování
Dbejte na dostatečný přísun vlákniny
(ovoce, zelenina, celozrnné výrobky atd.)
Jezte maximální množství ovoce a zeleniny
(čerstvá, mražená)
Dodržujte pitný režim- pijte průběžně, ideálně neslazené nápoje
PAMLSKY,
CUKROVINKY výjimečně,
příležitostně
TUK, CUKR, SŮL
šetříme jimi
MASO, VEJCE, RYBY
1-2 krát denně
MLÉKO, MLÉČNÉ
VÝROBKY
2-3 krát denně
OVOCE
2-4 krát denně
ZELENINA
3-5 krát denně
PEČIVO,
RÝŽE,
BRAMBORY,
TĚSTOVINY
4 -5 krát denně
LUŠTĚNINY
2 krát týdně
NÁPOJE
1,5 -2 litry denně
Nenechte cukrovku bez povšimnutí!