Život v Rudné č. 7-8/2015

Transkript

Život v Rudné č. 7-8/2015
Informační měsíčník pro občany města • Číslo 7–8/2015 • 57. ročník • Zdarma do schránek
Život v Rudné
Studie rozšíření
základní školy je dokončená
V pátek 29. května se po roce opět rozezněly zvony
Kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Hořelici,
aby oznámily již tradiční událost – Noc kostelů.
Hodinový koncert žáků Základní školy v Rudné tvořil
hlavní část programu. Více o Noci kostelů a dalších
událostech ze ZŠ Rudná si přečtěte na str. 22
Zápisník starosty • Informace z radnice • Městská policie Rudná
• Informace z T. S. Rudná • VV FK Rudná • Hasiči Rudná • Žlutý květ
• Skautské středisko Balvan Rudná • ZŠ Rudná • FC Kmet Rudná
• ČSCH Rudná • Pozvánka na výlet Zahrádkářů a Důchodců • Knižní
novinky • Judo víc než sport • Baráčníci Rudná
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
2
Život v Rudné
ZVEME VÁS
DO NAŠÍ PRODEJNY V RUDNÉ
kde si na ploše více než 200 m2
můžete vybrat vše pro vaše mazlíčky
zvířata chovatelské potřeby krmiva
OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 08:00 - 19:00
So 08:00 - 16:00
Ne 14:00 - 18:00
OBCHOD Masarykova 103,
252 19 Rudná u Prahy
311 678 189
733 567 663
[email protected]
www.robimaus.cz
7–8/2015
Novinky
z radnice
ZDARMA
ve Vaší
emailové
schránce!
Chcete-li být informováni
o všem důležitém,
co se v Rudné děje,
zaregistrujte se k odběru
novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
7–8/2015
www.mestorudna.cz
3
Zápisník starosty
16. 7. 2015 – V předstihu jsme zahájili přípravu na opravu Masarykovy. Z ulice mizí betonové patníky, které nahradí klasické
obruby. Pokud se podaří získat finance, měla by v příštím roce
následovat komplexní revitalizace zeleně na Masarykově.
15. 7. 2015 – V rámci probíhající modernizace vlakové trati už
jsou osazeny závory na přejezdu Jinočanská včetně nejmodernější automatizace. Zbývá ještě dokončit chodník mimo vozovku,
což by vše mělo být hotovo nejpozději v polovině srpna. Z mapy
nebezpečných dopravních uzlů Rudné tak zmizí další místo.
14. 7. 2015 – Od začátku července probíhají v Rudné drobné
opravy místních komunikací.
13. 7. 2015 – Po krátké dovolené zpět v úřadu… Připravujeme
souhrnné informace o plánované opravě Masarykovy ulice. Aktuální informace budou vždy dostupné na www stránkách města.
Vzhledem k rozsahu akce budou informace průběžně doplňovány. Pro včasné informování prosím využijte službu Odběr novinek emailem (v sekci Pro občany).
3. 7. 2015 – Zahájili jsme výběrové řízení na zhotovitele chodníku v Příčné ulici.
2. 7. 2015 – Běžná úřední agenda…
1. 7. 2015 – Na výzvu k darování dětských kočárků v červnovém Životě v Rudné a Rudňáčku opět zareagovala řada z Vás...
V krátkém čase se podařilo získat patnáct kočárků, několik
dětských sedaček, autosedačku, přebalovací pultík, houpačku
a další drobnosti. Dnes jsme sbírku předali v Dětském centru
na Kladně.
29. 6. 2015 – Od 11. července bude mimo provoz vlaková trať
do Prahy. Bude zde probíhat modernizace zabezpečení, která by
měla přinést cestujícím bezpečnější provoz a řidičům kratší čekací doby na železničních přejezdech. Výluka potrvá do 27. července, celé dílo by mělo být dokončeno koncem srpna.
z minulého týdne přibyl ještě teolog, filozof a pedagog Martin
Chadima. Díky všem za zajímavé setkání.
18. 6. 2015 – V Nučicích proběhlo pod hlavičkou Místní akční
skupiny Jihozápad setkání starostů a ředitelů škol našeho regionu. Tématem byly nově vznikající místní a školní akční plány,
a také výhledy fungování našich škol v příštích letech.
17. 6. 2015 – Pracovnice krajské hygieny dnes navštívily Rudnou. Jednali jsme o možných využitích a rozšířeních našich škol.
16. 6. 2015 – Radotínský potok a rybník Kladenka zasáhl únik
ropných látek, pravděpodobně z havárie kamionu na dálnici D5.
Díky k rychlému zásahu hasičů nedošlo k žádným výraznějším
škodám na životním prostředí.
15. 6. 2015 – Na Zličíně Na Radosti konečně pokračují práce na
dokončení nájezdů na silnici R1. Doufejme tedy, že termín (konec června) oznámený Ředitelstvím silnic a dálnic je konečný
a že od července budeme moci začít tyto nájezdy využívat.
12. 6. 2015 – Zástupci Církve československé husitské uspořádali v Husově domě diskuzní setkání k připomenutí 600. výročí
upálení mistra Jana Husa. Pozvání přijali spisovatelka a scénáristka Eva Kantůrková nebo senátor Prof. RNDr. Václav Hampl,
DrSc.
11. 6. 2015 – Mateřská škola se dnes loučila v Sokolském domě
s dětmi, které budou od září chodit do základní školy. Za velkého zájmu příbuzných jsme sledovali vystoupení dětí, předali
jsme vzpomínkový certifikát a něco malého na zub :)
10. 6. 2015 – Čistírna odpadních vod prošla v minulých letech
významnou modernizací a rozšířením. Nyní se plánuje další
zlepšení její činnosti, zejména pak další zvýšení účinnosti některých sledovaných parametrů.
9. 6. 2015 – Připravuje se aktualizace dalšího významného dokumentu města, Strategického plánu.
26. 6. 2015 – Rudenským dětem dnes začínají letní prázdniny.
25. 6. 2015 – A ještě jednou školy… Ráno proběhlo rozloučení
s dětmi ze základní školy praktické, večer pak rozloučení s žáky
devátých tříd v Sokolském domě. Hodně štěstí do dalšího života!
24. 6. 2015 – Jednou za dva roky se děti loučí se školním rokem
vystoupením na školní akademii. I přes drobné přepršky vyšlo
vše na výbornou…
23. 6. 2015 – Se společností ROPID jsme jednali o změnách
v autobusové dopravě po dobu opravy Masarykovy ulice. Jistá
omezení vzniknou, neměla by ale být zásadní. Veškeré informace budou zveřejňovány ihned, jakmile budou k dispozici.
22. 6. 2015 – V územním plánování pokračujeme dle plánu. Aktuálně máme přijaty podněty na nový územní plán a máme již
zpracovaný návrh na 7. změnu plánu.
19. 6. 2015 – Podruhé se konalo v Husově domě diskuzní setkání
k připomenutí 600. výročí upálení mistra Jana Husa. K hostům
8. 6. 2015 – V květnu byla uvedena do provozu okružní křižovatka u sjezdu z dálnice D5. Obrovskou zásluhu na realizaci má
firma The Charnwood Company, s.r.o., která připravila kompletní inženýrink a přispěla k realizaci největší částkou. Jednateli
firmy, panu Davidu Bouckovi, jsme předali čestné uznání a malý
dárek jako poděkování za rozvoj našeho města.
5. 6. 2015 – Zvu Vás na zítřejší dětský den k hasičárně, který
pořádají rudenští hasiči a Bike Tuning Rudná.
4. 6. 2015 – Rudná zanechala svou stopu v první etapě 6. ročníku charitativní akce Josefa Zimovčáka Na kole dětem. Původní plán jet celou etapu z Toužimi do Zbuzan zhatily zdravotní
komplikace, ale čtyřčlenný tým Rudné se ctí absolvoval alespoň
40kilometrový úsek z Nového Strašecí. Veškeré informace k akci najdete na stránkách www.nakoledetem.cz.
3. 6. 2015 – Každoročně začátkem června navštíví úřad děti
z mateřské školy. Mají neskutečné množství energie a nápadů –
asi bychom je měli zvát častěji. Jako již tradičně byl největší zá-
4
Život v Rudné
jem o nástěnnou leteckou mapu Rudné (každý potřeboval vědět,
kde je cukrárna a kde bydlí) a samozřejmě o razítka.
2. 6. 2015 – Místní akční skupina Jihozápad (se sídlem v Jinočanech) se má čile k světu. Pro město bude zajišťovat získání
prostředků na další rozšíření základní školy.
7–8/2015
1. 6. 2015 – Dětský den slavíme prací :) Hledáme stále možnosti, jak rozšířit počet míst v naší školce. Jednali jsme o všech
možných variantách. Nápady jsou, nyní prověřujeme, zda jsou
vůbec realizovatelné, zejména kvůli organizačním, provozním
a hygienickým limitům.
Informace ze zasedání Rady města Rudná
ze dne 1. 7. 2015
• Rada schválila žádost manželů XXX, bytem XX Beroun,
v zastoupení spol. Radstav, s.r.o., se sídlem Tichá 580, Žebrák, IČ: 27236404 a souhlasí se stavbou nového plotu na jižní
a západní straně poz. p. č. 79 v k. ú. Dušníky u Rudné.
• Rada schválila žádost manželů XXX, XXX Rudná a souhlasí se
stavbou nového RD na p. č. 382/8 a 398 v k. ú. Dušníky u Rudné
dle PD zpracované projekční kanceláří PRO-REAL Rudná.
• Rada schválila žádost spol. Šindy, a.s., 5. května 16, 252 41
Dolní Břežany a souhlasí s provedením přeložky telekomunikačního kabelu v ulici Obchodní v Rudné pro spol. Cetin a.s.
Investor bude upozorněn, že v komunikaci jsou inženýrské sítě.
• Rada schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063, zastoupenou
společností ŠINDY, a.s., ul. 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany
a městem Rudná a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• Rada schválila žádost pana XXX, XXX Rudná a souhlasí se
stavbou nového RD na poz. p. č. 24/2 v k. ú. Hořelice. Investor bude upozorněn, že se jedná o zátopovou oblast.
• Rada schválila cenovou nabídku pana Ing. Širce – autorizovaného inženýra dopravních staveb a souhlasí se zadáním zpracování PD na dopravní opatření v oblasti Hořelického nám.
• Rada jmenovala členkou sociální komise paní Jaroslavu Klírovou s účinností od 1. 7. 2015.
• Rada pověřila sociální komisi vydáváním stanovisek pro Úřad
práce ČR k poskytování pomoci v hmotné nouzi.
ze dne 15. 6. 2015
• Rada schválila provedení opravy podlah uvnitř pavilonu č. 1 v MŠ
Rudná dle cenové nabídky pana Milana Krále, IČ: 13264028.
• Rada schválila Dodatek č. 3 na pronájem 3 kotců s paní Eugenií Sychrovskou, Na Bouchalce 398, 273 43 Buštěhrad, IČ:
16975383 na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• Rada schválila provedení akce „Úprava manipulačním plochy
u kuchyně ZŠ Rudná“ dle cenové nabídky firmy Libor Kyndl,
provádění staveb, IČ: 13768239 s termínem realizace červenec - srpen 2015 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
• Rada schválila provedení opravy asfaltových povrchů místních komunikací v Rudné (1.027 m2 poškození a 2.332 m
spáry) dle cenové nabídky firmy DIPOS J&C spol. s r.o., IČO:
48108545 v termínu červen - červenec 2015 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
• Rada vzala na vědomí návrh Kalkulace cen nájmů a služeb
hřbitovních poskytovaných v souladu s pronájmem hrobového místa na pohřebištích v Rudné pro rok 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Rudná Kalkulaci cen nájmů a služeb
hřbitovních ke schválení.
• Rada schválila žádost ředitele ZŠ Rudná a souhlasí s nákupem
konvektomatu vč. příslušenství do školní kuchyně. Nákup
bude pokryt z fondu rozvoje investičního majetku ZŠ Rudná.
•
•
•
•
Rada schválila program zasedání Zastupitelstva dne 24. 6. 2015.
Rada schválila Účetní závěrku MŠ Rudná za rok 2014.
Rada schválila Účetní závěrku ZŠ Rudná za rok 2014.
Rada schválila Účetní závěrku ZŠ, Rudná, 5. května za rok 2014.
ze dne 27. 5. 2015
• Rada schválila pronájem mostu přes dálnici D5 firmě Czech
Outdoor s.r.o. s tím, že ve směru od Prahy bude polovina prostoru vyhrazena pro využití města Rudná.
• Rada na základě doporučení výběrové komise vybrala firmu
Stavební poradna, s.r.o., České Budějovice jako administrátora veřejné zakázky „Svoz a likvidace odpadu města Rudná“
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• Rada schválila záměr provést novou elektroinstalaci v obecním bytě č. 1 v Šamonilově ulici v Rudné prostřednictvím
Technických služeb Rudná a. s., IČ: 61673056.
• Rada schválila zpracování PD na akci „Revitalizace MVN
Dolík a Světického potoka v Rudné“ spol. SVIP – projektová
kancelář, Ing. Zdeněk Viták, IČ: 45265887.
• Rada na základě doporučení výběrové komise vybrala firmu
Truhlářství Vaněček s.r.o., IČ: 25164422 na výměnu oken
a vchodových dveří v Obecním domě v Rudné a pověřuje starostu podpisem smluv o dílo.
• Rada schválila žádost p. XX a souhlasí s výstavbou vodovodní a kanalizační přípojky pro nový RD v ulici Molákova v k.ú. Hořelice.
• Rada schválila žádost paní XXX a souhlasí s výstavbou nového
vnitřního oplocení na pozemku RD v Obloukové ul. za podmínky, že zde bude pouze nízký drátěný plot bez podezdívky.
• Rada schválila žádost paní XXX a souhlasí s výměnou stávajícího dřevěného plotu za betonový u RD v ulici Na Výsluní.
• Rada schválila žádost pana XXX na umístění reklamy na plot
před Obecním domem a schválila uzavření smlouvy na pronájem ve výši 10 Kč za m2/den vč. DPH.
• Rada schválila žádost paní MUDr. Hany Jirákové, společnost
Primadoktor, s.r.o., Karlovotýnská 425/5, 252 19 Rudná, IČ
02216396, DIČ CZ02216396 a souhlasí s umístěním reklamy
na plot před Obecním domem a na přístřešek na kočárky
před budovou Zdravotnického střediska a schválila uzavření
smlouvy na pronájem ve výši 10 Kč za m2/den vč. DPH.
• Rada doporučuje Zastupitelstvu města Rudná schválit odkup
pozemku p. č. 360/2 v k. ú. Dušníky u Rudné o výměře 97 m2
od paní XXX, bytem XXX Rudná za cenu 100 Kč/m2 s tím, že
veškeré poplatky týkající se převedení na KÚ pro Prahu západ
uhradí město Rudná.
• Rada schválila podpis Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření a o kontrolní činnosti se spol. Atlas Audit s. r. o.
• Rada schválila pořízení SW spol. WAK Systém, spol. s r.o. na
zpracování „Krizového řízení“.
• Rada schválila podpis Dodatku nájemní smlouvy s Kynologickým klubem Drahelčice – Rudná, o. s., IČ: 26570785 s tím,
že dodatek bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2020 za
stávajících podmínek.
7–8/2015
www.mestorudna.cz
5
Informace z radnice
Začíná oprava Masarykovy ulice
V úterý 21. 7. má být zahájena oprava Masarykovy ulice (po
uzávěrce tohoto čísla). Krajská správa a údržba silnic (KSUS)
jako správce silnic Středočeského kraje ve spolupráci s firmou
Eurovia CS provede opravu povrchu silnice v ulici Masarykova
v Rudné, a to v celé délce (cca 3 km). Stavba bude komplikovaná
zejména z důvodu zajištění dopravní obslužnosti. Během stavby
budou realizována některá omezení provozu veřejné autobusové
dopravy i osobní automobilové dopravy. Nejzásadnější informací je, že během stavby bude Masarykova vždy PRŮJEZDNÁ
JAKO JEDNOSMĚRNÁ směrem od Prahy k Berounu, v opačném směru bude trasa vedena vždy objížďkou.
Stavba samotná je rozdělena do tří částí: oprava úseku od Karlovotýnské po Lidickou, oprava úseku od Karlovotýnské ke
Chrášťanům a oprava úseku od Lidické směrem ke sjezdu z dálnice D5.
Celkem by oprava měla trvat něco málo přes sto
dní, dokončeno by tedy mělo být do konce října letošního roku.
Vždy aktuální informace jsou k dipozici na internetových stránkách města na adrese www.mestorudna.cz/z/oprava.
Výluka na trati 173
Praha - Rudná u Prahy - Beroun
Provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že ve výše uvedeném
termínu proběhnou výluky na trati 173 Praha - Rudná u Prahy Beroun a na trati 122 v úseku Hostivice - Rudná u Prahy (v úseku Praha-Smíchov Na Knížecí - Hostivice pojedou vlaky bez
omezení podle pravidelného JŘ).
Dopravce České dráhy, a.s. proto musí všechny vlaky v těchto
úsecích po dobu konání výluky nahradit náhradní autobusovou
dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu. Přestup
mezi linkami náhradní dopravy bude zajištěn v zastávce Rudná,
zdravotní středisko.
Z hlediska cestujících z Rudné a obyvatel Rudné by modernizace trati měla přinést zejména další zrychlení dopravy do Prahy,
a to jak vlakem, tak auty. Trať bude vybavena nejmodernější zabezpečovací technikou, která by měla zkrátit uzavření přejezdů
na nezbytné minimum. Dalším pozitivem je instalace závor na
přejezdu Jinočanská, kde kromě zásadního zvýšení bezpečnosti
provozu přestanou vlaky používat výstražná zvuková znamení,
což opět zvýší komfort bydlení v oblasti. Další úpravou je do-
6
Život v Rudné
7–8/2015
kapacitní jídelnu, dostatek šaten pro děti, další velkou moderní
tělocvičnu a další. Po přestěhování stávajících provozů do nové
by pak mělo dojít k přestavbě starší objektů jídelny a šaten na
třídy a zázemí školy.
Studie rozšíření je hotová, aktuálně chystáme projektovou dokumentaci pro stavební povolení (s předpokladem dokončení do
konce letošního roku). Stavba samotná by mohla být zahájena
už v příštím roce. Studii najdete dále v tomto čísle.
S nájezdem na Pražský okruh z Jinočan je
definitivně konec. Magistrát silnici uzavřel
končení chodníku na přejezdu Jinočanská mimo vozovku. Po
dokončení chodníku v Příčné ulici tak přibyde další plnohodnotná varianta chodníků napříč Rudnou.
Výluka v úseku Nučice – Praha by měla trvat do 18. 8. 2015.
Město připravuje další rozšíření
základní školy
Základní škola Masarykova byla slavnostně otevřena v roce
1967. Před téměř 50 lety mohl těžko někdo předpokládat, jakým
směrem se vývoj Rudné bude ubírat a jaké budou potřeby. Škola
byla poprvé rozšiřována v roce 2003, podruhé pak v roce 2010.
Nyní po řadě rekonstrukcí máme moderní školu, které ale chybí
odpovídající přidružené provozy. Největším problémem je kapacita jídelny, kapacita sportovišť, zázemí pro učitele a v neposlední řadě i nedostatek učeben.
Vše řeší navrhovaná přístavba a modernizace stávajících provozů. V prostoru mezi šatnami a tělocvičnou směrem k Masarykově by měla vzniknout nová budova, která nabídne moderní
Tisíce řidičů z obcí ležících jihozápadně od Prahy si i přes zákaz
zkracovaly cestu na Pražský okruh a do centra metropole přes
krátkou rozbitou silnici u Jinočan. Cestu na soukromém pozemku teď nechal pražský magistrát po letech zavřít. Auta začala
jezdit přes ostatní obce.
Zákaz vjezdu. Výmoly v silnici. Panely přes cestu. Nic z toho
neodradilo řidiče, aby si jízdu na Pražský okruh nezkrátili přes
silnici na okraji Jinočan. Místo několikakilometrové trasy stačilo totiž projet sice rozbitým, ale jen 300 metrovým úsekem.
Mnohé z nich tudy dokonce vedla navigace. Od června ale mají řidiči smůlu. Pražský magistrát cestu uzavřel a firma, která
má soukromý pozemek od státu pronajatý, v ní nechala vykopat
padesát centimetrů hluboké rýhy, aby tudy už auta neprojela.
Nájezd na Pražský okruh zůstal ze strany od Jinočan „slepý“
a slouží především k nájezdu aut společnosti PPL Depo a dalším
firmám z řeporyjské strany. Zdroj: www.jinocany.cz.
V Rudné a okolí se změní dopravní poměry
V souvislosti s otevřením nájezdů na R1 „Na Radosti“ (od 1. 7.)
vstupuje v platnost Rozhodnutí o omezení vjezdu vozidel nad
12 tun do Rudné. Toto omezení by mělo zásadním způsobem
ulevit Rudné v dopravní zátěži, kdy Rudnou podle měření z roku
2010 projíždělo až 800 kamionů denně.
7–8/2015
www.mestorudna.cz
Studie rozšíření základní školy
7
8
Život v Rudné
7–8/2015
7–8/2015
www.mestorudna.cz
9
10
Život v Rudné
7–8/2015
7–8/2015
www.mestorudna.cz
11
12
Život v Rudné
7–8/2015
Městská policie Rudná
Karlovotýnská 425, 252 19 Rudná, tel.: 734 811 811, e-mail: [email protected]
Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za období 1. 5. 2015–30. 6. 2015
na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice, Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachlovice, Ořech, Chýnice a Ptice
Obec Zbuzany – dne 1.5.2015 v 4.53 hodin oznámil muž
rušení nočního klidu. Po příjezdu hlídky MP bylo na místě
několik osob, „doslavujících čarodějnice“. Osoby byly upozorněny na pokročilou hodinu, věc byla na místě řešena domluvou.
Město Rudná – dne 1. 5. 2015 v 8.30 monitorování dopravní
situace s ohledem na nehodu na dálnici D5.
Město Rudná – dne 1. 5. 2015 v 9.00 hodin požádala o součinnost Policie ČR, při oznámení napadení osoby.
Obec Úhonice – dne 1. 5. 2015 v 22.15 hodin oznámila Policie
ČR dopravní nehodu se zraněním. Na místě zraněná cyklistka,
která byla převezena RZS do FN v Motole. Hlídka MP na místě
usměrňovala dopravu až do příjezdu hlídky dopravních nehod
Policie ČR.
Obec Nučice – dne 3. 5. 2015 v 5.29 hodin požádala o součinnost Policie ČR při pátrání po ženě, která utekla ze sanity.
Pátrání následně zrušeno.
Město Rudná – dne 3. 5. 2015 v 15.50 hodin žádost Policie ČR
o součinnost při oznámení krádeže v prodejně Lidl. Na místě
zjištěna totožnost osoby, věc byla následně předána zpět Policii
ČR.
Obec Nučice – dne 4. 5. 2015 v 21.15 hodin oznámil muž narušení sousedských vztahů. Oznamovatel byl poučen, jak má dále
ve věci postupovat.
Obec Jinočany – dne 5. 5. 2015 ve 22.00 hodin byl zajištěn
hlídkou MP muž, který rušil noční klid a byl agresivní. Z důvodu, že s mužem nebylo možno rozumně komunikovat, byl následně převezen na služebnu Policie ČR.
Město Rudná – dne 8. 5. 2015 v 19.28 hodin požádala o součinnost Policie ČR při hádce mezi osobami žijícími ve společné domácnosti. Po příjezdu hlídky MP byla zjištěna totožnost
účastníků sporu, osoby byly na místě poučeny o dalším postupu.
Obec Zbuzany – dne 8. 5. 2015 v 20.08 požádala o součinnost
Policie ČR při řešení napadení manželky manželem. Po příjezdu hlídky MP na místě již Policie ČR. Na místo dále přivolána
RZS, která napadenou ženu převezla do FN v Motole. Věc dále
v šetření Policie ČR.
Obec Ořech – dne 9. 5. 2015 v 10 hodin dohled nad silničním
provozem při závodech veteránů.
Město Rudná – dne 10. 5. 2015 v 19.05 hodin žádost Policie
ČR o součinnost při napadení mezi příbuznými. Na místě zjištěna totožnost zúčastněných, přivolána RZS, celá věc byla na
místě předána Policii ČR k dalšímu šetření.
Město Rudná – dne 12. 5. 2015 v 19.00 hodin žádost operačního střediska Policie ČR o součinnost při oznámení krádeže
v prodejně Lidl, kdy pachatel má utíkat přes Havlíčkovo náměstí. Utíkající muž byl hlídkou MP zadržen v ulici Čelakovského.
Po zjištění totožnosti muže a následné lustraci bylo zjištěno, že
se jedná o osobu hledanou Policií ČR. Z tohoto důvodu byl muž
předán hlídce Policie ČR.
Město Rudná – dne 17. 5. 2015 v 0.50 hodin požádala o součinnost Policie ČR při oznámení o rušení nočního klidu. Po příjezdu hlídky MP na místě oslava narozenin. Po domluvě byla
hudba ztišena a věc vyřešena na místě domluvou.
Město Rudná – dne 19. 5. 2015 v 11.27 oznámila žena, že má
v domě hada. Hlídka MP zajistila odchytovou službu.
Obec Jinočany – dne 20. 5. 2015 v 9.43 hodin oznámila starostka obce krádež houpací sítě z dětského hřiště. Věc byla z důvodu
výše škody předána k šetření Policii ČR.
Obec Drahelčice – dne 20. 5. 2015 v 13.35 hodin zjištěna havárie dodávky mezi obcí Drahelčice a Úhonice. Hlídka MP na místě usměrňovala dopravu. Věc byla předána k šetření Policii ČR.
Obec Nučice – dne 21. 5. 2015 v 10.16 hodin oznámila žena,
že jí ve vjezdu na pozemek stojí auto a ona nemůže vyjet ven.
Na místě hlídka MP zjistila, že se jedná o vozidlo, jehož řidič je na plavání s dítětem. Řidič i ostatní rodiče informováni
o tom, že pro tuto aktivitu mohou využívat nové parkoviště,
které bylo zřízeno u sokolovny pod kolejemi. Celá věc řešena
domluvou.
Obec Drahelčice – dne 21. 5. 2015 v 10.59 požádal o pomoc
muž, který zjistil, že mu na domě houká alarm a on svou nemovitost nemůže prověřit. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo
o falešný poplach.
Obec Ořech - dne 25. 5. 2015 v 19.11 hodin oznámil starosta obce, že se po obci pohybuje vozidlo, ze kterého uniká olej.
Hlídka MP na místě zjistila majitele vozidla a dále na místo přivolán HZS k sanaci škod.
Obec Ořech – dne 29. 5. 2015 v 13.40 hodin oznámeno, že do
obce vjelo vozidlo, ze kterého uniká nafta. Po příjezdu hlídky
MP do obce zjištěno, že zde stojí nákladní vozidlo, kterému
upadla nádrž. Na místo přivolána HZS. S pomocí místního obyvatele zabráněno největším škodám – zasypání nafty, která tekla
do kanalizace, hlínou. Dále na místě řízena doprava do doby
odstranění škod.
Město Rudná – dne 31. 5. 2015 v nočních hodinách oznámena
dopravní nehoda v prostoru ČS Šafránka. Po příjezdu hlídky MP
na místo zde byl zjištěn podnapilý řidič, který se pokusil o újezd
od benzinové pumpy bez zaplacení a při tom naboural další vozidlo a následně havaroval. Na místě zjištěna totožnost muže,
7–8/2015
www.mestorudna.cz
provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem, věc byla
na místě předána Polici ČR.
Město Rudná – dne 31. 5. 2015 bylo hlídkou MP zjištěno vozidlo, jehož řidič jel pomalu a ne příliš jistě. Z tohoto důvodu
hlídka MP toto vozidlo zastavila. Z dechu řidiče byl cítit alkohol
a z tohoto důvodu byla provedena dechová zkouška s pozitivním
výsledkem. Řidič byl následně na místě předán hlídce Policie
ČR k provedení dalších úkonů.
Obec Jinočany – dne 31. 5. 2015 v 21.00 hodin žádost o součinnost s Policií ČR při řešení domácích sporů v rodině, která bydlí
mimo obec Jinočany, ale v tomto momentě se rodina nachází na
území obce. Věc řešena v kompetenci Policie ČR.
Obec Drahelčice – dne 1. 6. 2015 v 10.50 hodin oznámil starosta obce odcizený stromek v zástavbě na Malé Růži. Místo
nafoceno, vyhotoven úřední záznam, který byl následně předán
starostovi obce k dalšímu opatření.
Obec Jinočany – dne 2. 6. 2015 ve 4.00 hodin oznámil muž volně pobíhajícího psa. Pes hlídkou zajištěn – uzavřen na pozemku.
Věc dále v řešení MP.
Obec Nučice – dne 2. 6. 2015 v 7.49 hodin oznámeny sousedské
spory. Volající poučen. Věc bude dále monitorována MP.
Město Rudná – dne 3. a 4. 6.2015 v nočních hodinách, prováděla
hlídka MP dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na komunikaci při zhotovování nového značení kruhového objezdu.
Obec Nučice – dne 4. 6. 2015 ve 23.10 hodin oznámil muž rušení nočního klidu z místního baru. Věc byla na místě řešena
domluvou, návštěvníci baru se následně rozešli domů.
Město Rudná – dne 6. 6. 2015 v 12.37 hodin oznámil volající
opilého muže, který má ležet na silnici. Po příjezdu hlídky na
místo určení bylo zjištěno, že známí tohoto muže již odvádějí
domů.
13
Obec Jinočany – dne 10. 6. 2015 v 21.30 hodin požádala o součinnost Policie ČR při řešení sousedských sporů. Situace na místě zklidněna, všichni aktéři poučeni. Zpět na vědomí Policii ČR.
Obec Jinočany – dne 11. 6. 2015 v 16.00 hodin se na služebnu
dostavil muž, který hlídce MP předal batoh, který nalezl v obci
Jinočany. Uvedený batoh si dne 12. 6. 2015 převzal majitel.
Město Rudná – dne 12. 6. 2015 v 10.00 hodin žádost o součinnost s Policií ČR při zajištění svědka dopravní nehody na dálnici
D5.
Město Rudná – dne 12. 6. 2015 v 14.15 hodin součinnost s Policií ČR při pátrání po vozidle, jehož posádka je podezřelá z krádeže. Hlídka MP vozidlo nalezla v katastru města Rudná, věc
dále šetří Policie ČR.
Obec Chýnice – dne 12. 6. 2015 v 15.45 hodin dostala hlídka
MP Rudná oznámení o podezřelém vozidle v k.ú. obce. Vozidlo
bylo nalezeno, provedena lustrace cestou Policie ČR s negativním výsledkem.
Obec Nučice – dne 13. 6. 2015 ve 22.30 hodin byl nalezen zraněný muž. Na místě lékař, dále hlídkou MP přivolána RZS, která
muže převezla k ošetření do FN v Motole.
Obec Jinočany – dne 13. 6. 2015 v 22.37 hodin oznámil muž rušení nočního klidu. Z důvodu, že se hlídka MP starala o zraněného
muže (viz předchozí zápis), věc předána k řešení Policii ČR.
Obec Zbuzany – dne 13. 6. 2015 ve 22.50 hodin oznámila žena
rušení nočního klidu. Hlídka MP stále zaneprázdněna, proto věc
předána k řešení Policii ČR.
Obec Úhonice – dne 14. 6. 2015 v 01.45 hodin oznámil muž
rušení nočního klidu v restauraci. Hlídka zjistila, že v restauraci
je veřejná produkce. Po dohodě se starostou obce produkce následně ukončena.
Město Rudná – dne 6. 6. 2015 v 16.45 hodin požádala o součinnost Policie ČR Hostivice při řešení domácího sporů. Uvedenou
věc dále šetří Policie ČR.
Město Rudná – dne 15. 6. 2015 v 10.30 hodin oznámil občan
rozbitý kryt na pouliční lampě v ulici Masarykova. Hlídka MP
lampu zajistila, kryt označila varovnou páskou. Celá věc následně nahlášena správci sítě, který kryt ihned opravil.
Obec Jinočany – dne 6. 6. 2015 v 17.50 byla hlídce MP oznámena špatně parkující vozidla v ulici Hlavní u rybníka. Po
příjezdu hlídky na místo byla vozidla nafocena, byly vypsány „parkovačky“. Věc bude dále řešena se správním orgánem
v Černošicích.
Město Rudná – dne 15. 6. 2015 v 11.30 hodin nahlášena ekologická havárie na Hořelickém rybníku. Prosákla zde vlivem dešťů nafta, která vytekla při havárii vozidla na dálnici. Na místo
přivoláni hasiči, kteří vytvořili nornou stěnu a následně zajistili
i ostatní vodní zdroje.
Město Rudná – dne 6. 6. 2015 v 23.30 hodin oznámil volající
rušení nočního klidu v ulici Riegrova a to hlasitou hudební produkcí. Po příjezdu hlídky na místo bylo hovořeno s majitelem nemovitosti, hudba byla vypnuta a věc vyřešena na místě domluvou.
Město Rudná – dne 16. 6. 2015 v 14.00 hodin požádalo o součinnost operační oddělení Policie ČR při oznámení krádeže
kabelů na železniční trati. Na místě hlídka MP zjistila, že se nejedná o zloděje, ale o dělníky, kteří zde kabely pokládají. Zdě na
vědomí Policii ČR.
Obec Drahelčice – dne 8. 6. 2015 v 17.00 hodin oznámila žena,
že jim někdo přeštípal mosazné zámky z garáže a kolny. Oznamovatelka byla poučena a celá věc předána k šetření Policii ČR.
Obec Zbuzany – dne 10. 6. 2015 v 10.10 hodin oznámila žena
podezřelé vozidlo stojící Na Návsi. Vozidlo lustrována v evidenci Policie ČR s negativním výsledkem. Během dne vozidlo
z místa odjelo.
Město Rudná – dne 17. 6. 2015 v 16.21 hodin oznámila volající osoba podezřelého muže, který se pravděpodobně vydává
za hluchoněmého a požaduje od kolemjdoucích peníze. Hlídka
MP na místě zjistila, že se jedná o cizího státního příslušníka,
který mluví i slyší. Lustrací cestou Policie ČR bylo zjištěno, že
se jedná o zájmovou osobu, z tohoto důvodu si muže na místě
převzala hlídka Policie ČR.
14
Život v Rudné
Obec Úhonice – dne 18. 6. 2015 v 00.07 hodin požádala o součinnost Policie ČR při oznámení dopravní nehody v obci. Hlídka
MP na místě zjistila, že se jedná o cyklistu, který v podnapilém
stavu spadl z kola. Zraněný muž byl odvezen do FN v Motole.
Věc si na místě převzala Policie ČR, oddělení dopravních nehod, k dalšímu šetření.
Město Rudná – dne 18. 6. 2015 v 8.40 hodin oznamovatel uvedl,
že na kruhovém objezdu ve středu města nákladní vozidlo urazilo
pouliční lampu. Poznávací značka uvedeného nákladního vozidla
byla nahlášena. Věc byla předána Policii ČR k dalšímu šetření.
Město Rudná, obec Drahelčice – dne 21. 6. 2015 ve 02.15 hodin oznámeno rušení nočního klidu v Rudné. Na místě hlídka
MP nic nezjistila, ale byla slyšet hudební produkce, která byla
zjištěna až v obci Drahelčice. Na místě byla pořádána oslava,
která byla řádně nahlášena na OÚ. Hudba byla následně ztišena.
Věc řešena na místě domluvou.
7–8/2015
Obec Nučice – dne 22. 6. 2015 v 19.05 hodin požádala o součinnost Policie ČR při předvedení osob na služebnu PČR Hostivice.
Město Rudná – dne 25. 6. 2015 ve večerních hodinách požádala
hlídka MP obsluhu na nádraží ČD o posekání trávy okolo železničního přejezdu bez závor v ulici Jinočanská. Vysoká tráva
znemožňovala výhled do kolejiště.
Obec Ptice – dne 27. 6. 2015 v 02.55 hodin oznámeno rušení
nočního klidu, ul. K Jezírku. Po příjezdu hlídky MP na místo
určení hudba vypnuta. Věc řešena domluvou.
Obec Tachlovice – dne 27. 6. 2015 v 22.37 hodin oznámil muž
rušení nočního klidu. Hlídka MP zjednala na místě nápravu. Řešeno domluvou.
Bc. Bronislav Knotek,
vedoucí MP Rudná
Vojáci z Rudné v II. světové válce
V letech druhé světové války byla naše země okupována, ale
přesto v zahraničí vznikaly vojenské jednotky, tvořené jednak
těmi, kteří po okupaci emigrovali, a také našimi krajany, kteří
dlouhodobě žili v zahraničí. Po vypuknutí války 1. 9. 1939 se
první jednotky začaly organizovat v Polsku, ale jeho rychlá porážka nedovolila toto úsilí dokončit. Později se těžiště vojenského zahraničního odboje přesunulo do Francie, kde se vytvořila
mj. 1. československá divize, která se spolu s našimi letci přímo
účastnila bojů. Porážka Francie však donutila naše vojáky přejít
do Velké Británie (nebo do území pod její správou na Středním
východě). Zde se postupně vytvořily československé jednotky
(jedna brigáda pozemního vojska, tři stíhací a jedna bombardovací peruť), přičemž se velmi proslavili zvlášť naši letci. Protože
k německé invazi do Velké Británie nikdy nedošlo, zapojili se
příslušníci pozemního vojska do bojů až po invazi spojeneckých
vojsk do Francie v roce 1944. Současně vznikla v roce 1940 československá jednotka (pěší prapor) na Středním východě, která se nejvíce proslavila v bojích o přístav Tobruk. Když v roce
1943 spojenci v Africe zvítězili, byli vojáci přesunuti do Velké
Británie, aby posílili naše tamější jednotky.
Na východě byla situace odlišná. V roce 1941 se válka rozšířila
i tímto směrem, když Hitler zaútočil na Sovětský svaz, v důsledku čehož se od jara 1942 začala v uralském městě Buzuluk formovat československá jednotka. Ta se postupně rozrostla
z jednoho praporu až na armádní sbor a jejíž nejznámější místa
bojů jsou např. Sokolovo, Kyjev a Dukla. Příslušníci armádního
sboru (druhá paradesantní brigáda) se zapojili i do bojů ve Slovenském národním povstání, kam byli přepraveni letecky.
I mezi občany Rudné byli lidé, kteří se zapojili do těchto bojů,
přičemž dosud se podařilo vyhledat šest jmen a není vyloučeno,
že se jejich počet ještě rozroste. Většina (4 ze 6) zúčastněných
obyvatel Černošic bojovala právě zde - na východní frontě. Z níže uvedeného seznamu je vidět, že bojovali na všech frontách.
Jejich poválečné osudy obvykle odpovídaly době - po převzetí moci komunistickou stranou byla většina vojáků ze západní
fronty ve větší či menší míře perzekuována a to se nevyhnulo
ani občanům Rudné.
Jan Holeček (nar. 14. 6. 1914 Hořelice dnes Rudná, zemřel
1996). V roce 1937 absolvoval vojenskou akademii v Hranicích.
Byl předválečným důstojníkem čs. Armády, po okupaci uprchl
do zahraničí a vstoupil do čs. zahraniční armády. Zúčastnil se
bojů o přístav Dunkerque (od 1. 10. 1944 do května 1945) ve
funkci zástupce velitele tankové roty. Po válce zůstal v armádě,
byl několikrát povýšen, naposledy dosáhl hodnosti plukovníka.
Z armády odešel do důchodu v roce 1970.
Josef Huňáček (nar. 22. 7. 1901 Hořelice dnes Rudná). Ještě
před válkou se usadil ve Francii a pracoval jako horník. Byl presentován u čs. zahraniční armády 13. 12. 1939. Bližší údaje o jeho službě v zahraniční armádě se nepodařilo dohledat
Vavřinec Chromič (nar. 19. 8. 1911 Koňušky /Volyňský Čech/).
V letech 1944-1945 sloužil v sovětské armádě. Bližší údaje o jeho službě v zahraniční armádě se nepodařilo dohledat. Po válce
se přestěhoval do Rudné.
Jaroslav Polák (nar. 7. 6. 1901 Dušníky, dnes Rudná) Byl presentován u čs. zahraniční armády 1. 6. 1940. Po provedení odvodu ve středisku čs. vojska v Agde byl Jaroslav Polák zařazen
jako vojín ke štábní rotě Náhradního tělesa. Po pádu Francie byl
evakuován do Velké Británie, kde i nadále zůstal příslušníkem
čs. zahraniční armády. V důsledku vleklých zdravotních obtíží
byl dne 28. dubna 1943 superarbitrován a propuštěn z branné
moci jako neschopen služby.
Jan Polanský (nar. 4. 10. 1904 Dušníky, dnes Rudná) Byl presentován u čs. zahraniční armády 26. 9. 1939. Polanský sloužil
v čs. armádě až do 27. září 1944, kdy byl ze zdravotních důvodů
superarbitrován jako neschopen služby.
Rudolf Tomiška (nar. 25. 7. 1901 Bylany, okres Chrudim, zemřel 27. 2. 1981). Po okupaci odjel jako zaměstnanec Zbrojovky Brno do Jugoslávie. Byl presentován u čs. zahraniční
armády… Ve Francii velitel dělostřeleckého oddílu. Po pádu
Francie v červnu 1940 odjel do Velké Británie, kde působil na
Ministerstvu obrany. V září 1944 odjel do SSSR a vykonával
funkci přednosty 4. oddělení štábu Velitelství osvobozeného
území.
Po převzetí moci komunisty byl postižen, jako řada dalších vojáků ze západní armády a v srpnu 1949 byl z armády vyhozen.
V roce 1950 byl zatčen a víc než 14 měsíců vězněn. V roce 1971
se přestěhoval do Rudné.
PhDr. Pavel Buchtele
Státní oblastní archiv v Praze
7–8/2015
www.mestorudna.cz
15
Zápis ze Zastupitelstva
Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Rudná konaného dne 24. 6. 2015 v Obecním domě čp. 105 v Rudné
Přítomni: p. Jan Dejm, Ing. Petr Fišer, p. Václav Junek, p. Lubomír Kocman, Ing. Gabriel Kovács, Ing. Tomáš Panenka, Bc.Robert Pitrák, PhDr.Veronika Polišenská, Ph.D., MSc., Ing. Jan
Pražák, p. Roman Pražma, pí Jaroslava Průchová, p. Petr Seidl,
Ing. Petr Štípek, prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
Omluvena: MVDr. Radka Kotvaltová
Zasedání Zastupitelstva města Rudná (dále jen Zastupitelstvo)
zahájil starosta p. Kocman v 18.05 hod., přivítal přítomné
a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně, je přítomno 14
členů a Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Minulý zápis byl ověřen bez připomínek.
Členem návrhové komise byl zvolen: p. Kocman
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Pražák a p. Fišer
Schváleno počtem 14 hlasů pro
Zapisovatelem byla určena: pí Klírová
P. Pražák navrhl zařadit jako další bod programu Zprávu Finančního výboru k Podnětu k projednání věci a žádost o projednání
a žádost o projednání vybraných záležitostí zastupitelstvem, ze
dne 16. 2. 2015, doplněný dne 19. 3. 2015, paní Mgr. Hanou
Ižovskou.
p. Kocman – město Rudná je zapojeno ve smyslu územní působnosti. Nyní probíhá proces standardizace všech MAS v ČR. Do
budoucna se můžeme stát členem a získat podporu v přípravě
dotací a projektů. Zjistím, jak je to s rozpočtem MAS.
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2015 (viz příloha č. 1 Usnesení).
Schváleno počtem 14 hlasů pro (viz bod 1 Hlasování).
Ad 2. Schválení Závěrečného účtu města za rok 2014
p. Kocman - v souladu s § 43 a §44 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích a §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je zpracován a předkládán k projednání a schválení Zastupitelstvu Závěrečný účet města Rudná za
rok 2014 za období od 1. 1. do 31. 12. 2014.
V souladu se zákonem o obcích je město povinno zabezpečit
přezkoumání hospodaření dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona
č.420/2004 Sb., za uplynulý kalendářní rok prostřednictvím auditora. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č.250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků a je spolu s ním
projednána. Dokumenty byly zveřejněny na úřední desce dne
8. 6. 2015.
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje Závěrečný účet města
Rudná za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením za
rok 2014 bez výhrad (viz příloha č. 2 Usnesení).
Zastupitelstvo poté schválilo následující program zasedání:
Schváleno počtem 14 hlasů pro (viz bod 2 Hlasování).
1. Rozpočtové opatření
2. Schválení Závěrečného účtu města za rok 2014
3. Schválení Účetní závěrky města za rok 2014
4. Zpráva Kontrolního výboru
5. Zpráva Finančního výboru k podnětu Mgr. Ižovské
6. Navýšení úvazku Městské policie pro potřeby Rudné
7. Hospodářský odbor
a. koupě pozemku (nádrž Ďolík)
b. kalkulace cen nájmu a služeb hřbitovních
8. Různé
a. Informace o pracích na Strategickém plánu
b. Informace o pracích na novém Územním plánu
c. Oprava Masarykovy ulice
d. Studie rozšíření Základní školy
Schváleno počtem 14 hlasů pro
Ad 1. Rozpočtové opatření č. 3/2015
p. Kocman – podklady jsou v materiálech pro jednání, komentář
podá p. Náprstek.
p. Kocman – podal vysvětlení k příspěvku na činnost Místní
akční skupiny Jihozápad (MAS).
p. Štípek – starostové Regionu Jihozápad se shodli na tom, že do
té doby, než bude MAS způsobilá přijmout dotaci, bude se její
činnost hradit právě z těchto příspěvků. Můžeme tento příspěvek brát jako formu daru našeho města na činnost MAS. Nejsme
partneři, nemáme volební práva.
p. Kovács – chápu činnost MAS pozitivně, ale vidím nedostatky. Dle statusu má mít MAS rozpočet, můžeme o něj zažádat?
Ad 3. Schválení Účetní závěrky města za rok 2014
p. Kocman - Účetní závěrky příspěvkových organizací města
schválila Rada města dne 15. 6. 2015. FV projednal a doporučuje jí ke schválení bez výhrad.
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje Účetní závěrku města
Rudná za rok 2014 (viz příloha č. 3 Usnesení).
Schváleno počtem 14 hlasů pro (viz bod 3 Hlasování).
Ad 4. Zpráva Kontrolního výboru
p. Fišer - Kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu Zprávu Kontrolního výboru č. 1/2015. KV neshledal žádné nedostatky, ale
má ve Zprávě 2 připomínky:
a) proč nebyla včas podána žádost o dotaci na chodník Lidická
b) v zápisu Rady bylo uvedeno, že Zastupitelstvo pověří Finanční výbor (FV) k přezkoumání investičních akcí nad
1 mil. Kč v r. 2014 a kontrolu bude provádět auditor společně s FV, ale toto provedl pouze auditor.
p. Kocman – jednalo se o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury, termín podání byl v září 2014, podmínkou
bylo stavební povolení, ale to jsme bohužel neměli. Podnět
přezkoumání investičních akcí nad 1 mil. Kč v r. 2014 Finančním výborem vznikl se stavbou okružní křižovatky u lékárny.
p. Kovács – FV se tomu nebrání, když budeme pověřeni, podáme zprávu.
Zastupitelstvo města Rudná bere na vědomí Zprávu Kontrolního
výboru č. 1/2015. (viz příloha č. 4 Usnesení).
16
Život v Rudné
Zastupitelstvo pověřuje Finanční výbor přezkoumáním investičních akcí nad 1 mil. Kč bez DPH za rok 2014.
7–8/2015
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje Kalkulaci cen nájmů
a služeb hřbitovních poskytovaných v souladu s pronájmem hrobového místa na pohřebištích v Rudné pro rok 2015.
Schváleno počtem 14 hlasů pro (viz bod 4 Hlasování)
Schváleno počtem 14 hlasů pro (viz bod 8 Hlasování).
Ad 5.
Zpráva Finančního výboru k Podnětu k projednání
věci a žádost o projednání a žádost o projednání vybraných
záležitostí zastupitelstvem, ze dne 16. 2. 2015, doplněný dne
19. 3. 2015, paní Mgr. Hanou Ižovskou
p. Pražák – podal komentář ke Zprávě Finančního výboru č.
2/2015 (viz příloha č. 5 Usnesení).
p. Kovács – k bodům 13 a 14 nedal FV komentář, neboť dotaz
byl vznesen podle zákona č. 106/1999 Sb. a to se řeší v jiném
režimu.
Zastupitelstvo města Rudná bere na vědomí Zprávu Finančního
výboru (viz příloha č. 5 Usnesení) a ukládá Radě města Rudná
a starostovi města postupovat v souladu s doporučením Finančního výboru.
Schváleno počtem hlasů 14 pro (viz bod 5 Hlasování)
Ad 6. Navýšení úvazku Městské policie pro potřeby Rudné
p. Kocman - obec Ořech žádá o snížení úvazku nasmlouvaných
hodin služeb Městské policie. Rada doporučuje tuto uvolněnou
kapacitu převzít a využít pro potřeby města Rudná. V loňském
roce byly výdaje Rudná na MP cca 1.140.000 Kč, výdaje obce
Ořech cca 770.000 Kč. Rudné by se tak navýšily roční náklady
o cca 340.000 Kč. Další možností je nabídnout tento uvolněný
úvazek okolním obcím. Každou změnu veřejnoprávní smlouvy
musí projednat zastupitelstva obou obcí a musí ji schválit Krajský úřad.
Zastupitelstvo města Rudná bere na vědomí žádost o úpravu
nasmlouvaných služeb Městské policie Rudná. Rozdíl úvazku
v rozsahu 22 hodin týdně bude využit pro navýšení úvazku města Rudná. Zastupitelstvo města Rudná pověřuje starostu města
podpisem dodatku veřejnoprávní smlouvy.
Schváleno počtem 14 hlasů pro (viz bod 6 Hlasování)
Ad 7. Hospodářský odbor
a) koupě pozemku (nádrž Dolík)
p. Kocman - Hospodářský odbor předkládá návrh na odkup pozemku č. 360/2 v k. ú. Dušníky o výměře 97 m2 od paní Marie
Pitelkové, bytem J. V. Živcových 35/16, 252 19 Rudná, a to
v ceně 100 Kč za 1 m2 s tím, že veškeré poplatky týkající se převodu uhradí město Rudná. Uvedený pozemek je součástí hráze
nádrže Dolík, jehož vlastníkem je město Rudná.
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje koupi pozemku č. 360/2
v k. ú. Dušníky o výměře 97 m2 od paní Marie Pitelkové, bytem
J. V. Živcových 35/16, 252 19 Rudná, a to v ceně 100 Kč za
1 m2 s tím, že veškeré poplatky týkající se převodu uhradí město
Rudná.
Schváleno počtem 14 hlasů pro (viz bod 7 Hlasování).
b) kalkulace cen nájmu a služeb hřbitovních
p. Kocman - Hospodářský odbor ve spolupráci s Finančním
odborem předkládá Radě návrh Kalkulace cen nájmů a služeb
hřbitovních poskytovaných v souladu s pronájmem hrobového
místa na pohřebištích v Rudné pro rok 2015 (viz příloha podkladů).
Ad 8. Různé
a) Informace k výběrovému řízení na likvidaci odpadů
p. Kocman – se spol. Stavební poradna České Budějovice je
podepsaná smlouva na administraci výběrového řízení. Je pravděpodobné, že se bude o prázdninách konat mimořádné Zastupitelstvo.
b) Informace o pracích na Strategickém plánu
p. Kocman – na základě rozhodnutí Zastupitelstva zahájil pracovní výbor (pánové Kocman, Kovács, Vlček) přípravu aktualizace Strategického plánu. Aktuálně se zpracovávají nabídky
a posuzují se referenční plány. V průběhu léta předpokládáme
zahájení prací s vybraným uchazečem.
c) Informace o pracích na novém Územním plánu
p. Kocman – byl dokončen sběr podnětů vlastníků, řádově jich
je 50. Nyní budou podněty zpracovány a bude zahájena příprava
konceptu Zadání ÚP.
p. Kovács – máme nějaké informace k Jezdeckému areálu Agro
Tera, a.s.?
p. Kocman – zaslali jsme jim naše podněty z rozšířené Rady,
oficiální stanovisko jsme ještě neobdrželi (písemně zaurguji)
a podali podnět na změnu ÚP.
d) Oprava Masarykovy ulice
p. Kocman – Krajská správa a údržba silnic získala dotaci na
opravy povrchu Masarykovy ulice. Je ukončeno podávání nabídek do výběrového řízení (VŘ) a zítra se zúčastní p. Kotouč otevírání obálek. V příštím týdnu by mělo proběhnout vyhodnocení
nabídek. Podle předběžných odhadů by oprava měla být zahájena během léta 2015. Již proběhlo jednání sROPIDEM o organizaci autobusové dopravy. Provoz nebude přerušen, oprava
bude probíhat po částech, dopravní opatření jsou navržena jako
jednosměrná. Detailní informace zatím nejsou. Jakmile budeme
znát konkrétní informace, bezodkladně rozneseme informační
letáky do schránek obyvatel Rudné a informace dáme na web
města a pošleme přes SMS rozhlas.
p. Kovács – budou podnikatelé, kterých se bude omezení týkat
speciálně informováni?
p. Kocman – informace o plánované opravě jsou již zveřejněny na webových stránkách města, musíme počkat na konkrétní
data.
Úkol: požádat p. Kotouče o zjištění harmonogramu a způsobu,
jak budou zpřístupněny provozovny podnikatelů a vjezdy k rodinným domům.
e) Studie rozšíření Základní školy
p. Kocman – podal informaci ke studii rozšíření ZŠ Rudná.
V příštím týdnu budou zahájeny práce na VŘ na projektovou
dokumentaci pro získání stavebního povolení.
p. Junek – jaká bude kapacita?
p. Kocman – v každém ročníku mohou být čtyři třídy a každá
třída může mít až 36 dětí.
p. Kovács – provozní náklady vzrostou víc, než budou dotační
příjmy, bude potřeba zohlednit v rozpočtovém výhledu.
p. Pražák – zamysleme se nad případným zdrojem financování
se zisků TS Rudná.
7–8/2015
www.mestorudna.cz
f) ostatní
p. Kovács – byl nám přislíben zásobník investic, je možno tento závazek naplnit? Dále bych chtěl vyjasnit investici ulice Na
Výsluní ve výši 1,5 mil. Kč, bude město investovat dešťovou
kanalizaci?
p. Kocman – zásobník investic bude zaslán. Město bud opravovat jen povrchy, hlavním koordinátorem jsou TS Rudná, hospodářský odbor připraví a předá informaci.
pí Polišenská – navrhuji využít parčík u nádraží v Rudné na dětské hřiště, byla by to forma pasivní prevence, protože nádraží
bude plně elektrifikováno a nebude zde výpravčí.
p. Junek – pojďme v případě prodeje nádražní budovy Českých
drah (ČD) uvažovat o jeho získání pro město.
p. Kocman – dne 29. 6. 2015 bude pracovní schůzka s ČD, vznesu tento dotaz.
p. Pražma – postoupilo nějak jednání ohledně objektu v Poštovní ulici? Máme nějaké nástroje na odstraňování vraků, které stojí
dlouhodobě na komunikaci?
p. Kocman – na objekt v Poštovní ulici máme stanovisko projektanta, částku ale ne, musely by se zpracovat jednotlivé projekty
na všechny varianty a ty ocenit. Vraky – pokud má auto SPZ, je
jedinou naší možností vyzvat vlastníka k odstranění.
p. Mrázek – počítá se se zpevněním komunikace v ulici V Parcelách?
p. Kocman – je to v plánu na příští rok, ověřím u hospodářského
odboru a odpovím přes e-mail.
P. Kocman ukončil zasedání v 19.45 hod.
Evidence vyhrazené působnosti zastupitelstva
Usnesení č. 1/2015:
17
bod 4: Zastupitelstvo města Rudná schvaluje vypsání výběrového řízení na tzv. létajícího pořizovatele pro pořízení nového
územního plánu a pověřuje Radu města Rudná výběrem. Zastupitelstvo města Rudná ruší pořizování nového územního plánu
s úřadem územního plánování MěÚ Černošice.
bod 12: Zastupitelstvo města Rudná ruší usnesení Zastupitelstva města Rudná č. 4/2014, bod 5, o předání řešení odpadového
hospodářství města Rudná společnosti Technické služby Rudná
a.s.
Zastupitelstvo města Rudná si ve smyslu § 84 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vyhrazuje rozhodování o všech úkonech města Rudná,
coby zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají výběrového
řízení ve věci veřejné zakázky na svoz a likvidaci odpadu pro
město Rudná.
Zapsala: Jaroslava Klírová; Lubomír Kocman – starosta
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Pražák , Ing. Petr Fišer
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Hlasování zastupitelstva
Prezenční listina
Přílohy usnesení:
Příloha č. 1:
Rozpočtové opatření č. 3/2015
Příloha č. 2:
Závěrečný účet města Rudná za rok 2014
Příloha č. 3:
Účetní závěrku města Rudná za rok 2014
Příloha č. 4:
Zpráva Kontrolního výboru č. 1/2015
Příloha č. 5:
Zpráva Finančního výboru č. 2/2015
Rudná recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 65 televizí, 17 monitorů
a 2 297 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Rudná obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili
65 televizí, 17 monitorů a 2 296,98 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 68,25 MWh elektřiny, 4 193,91 litrů ropy,
276,41 m3 vody a 1,84 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 13,62 tun C02 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 55,96 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
18
Život v Rudné
7–8/2015
Opět jste pomohli Dětskému centru na Kladně
Děkujeme všem, kteří opět pomohli potřebným.
Na výzvu v červnovém Životě v Rudné a Rudňáčku opět zareagovala řada z Vás…
V krátkém čase se podařilo získat patnáct kočárků, několik dětských sedaček, autosedačku, přebalovací pultík, houpačku a další drobnosti.
Dnes jsme sbírku předali v Dětském centru na Kladně.
A pokud jste chtěli pomoci a nestihli jste to, samozřejmě ještě
můžete.
Stačí kontaktovat sekretariát města na čísle 311 652 311.
Všem velký dík za pomoc.
7–8/2015
www.mestorudna.cz
Vaše dotazy
19
Pokud Vás zajímá cokoliv, co souvisí s děním v Rudné, můžete se zeptat
prostřednictvím formuláře v sekci Kontakty / Napište nám.
Odpověď bude zveřejněna níže a také otištěna v časopise Život v Rudné.
15. 7. 2015
Odkiaľ (z ktorej autobusovej zastávky) máme jazdiť do
Prahy, ak bývame na Hořelickom náměstí? (okrem náhradnej autobusovej dopravy namiesto vlaku).
Náhradní zastávka po dobu prvních dvou etap bude na stávající zastávce v ulici V Brance a u nučického nádraží. Ve směru
z Prahy pak budou normálně fungovat zastávky na Masarykově
kromě zastávky Nerudova, která je po dobu opravy zrušena bez
náhrady.
15. 7. 2015
Chcela by som sa opýtať na upresnenie termínu výluky vlakov na trase Nučice-Praha. Niekde je uvedené, že to bude
trvať do 27.7., niekde do 18.8. Ktorý termín je správny?
Původně České dráhy avizovaly výluku jen do 27. 7., v minulém
týdnu zveřejnily výlukové jízdní řády do 18. 8. Platí tedy termín
do 18. 8.
15. 7. 2015
Dobrý den, proč je zároveň s opravou ul. Masarykova přerušen provoz na vlakové trati Praha-Smíchov - Rudná? Uvědomil si to někdo a nebo každé plánování oprav probíhalo
nezávisle na sobě?
Obě akce nejsou koordinovány, protože každou realizuje jiný
investor a v jiném čase. Opravu železniční trati již od loňského
roku AŽD, opravu Masarykovy Krajská správa a údržba silnic.
V době zahájení oprav trati ještě nebyly vůbec zahájeny ani projekční práce opravy silnice. Ovšem vzhledem k tomu, že obě
akce se překrývají pouze šest dní, probíhají v době dovolených
a bylo na ně upozorňováno již v červnu, nemělo by to na celkovou dopravní obslužnost mít zásadní vliv.
14. 7. 2015 – Prosím o info, kde je možné požádat o vystavení
biometrického pasu. Musím do Podskalské, nebo je možné
zajít na libovolný městský úřad v Praze?
Cestovní doklad řeší pouze obce s rozšířenou působností. V našem případě je to úřad města Černošice. Konkrétně je to na úřadu v Podskalské ulici v Praze 2. Více informací najdete zde.
13. 7. 2015
Dobrý den, Chci se zeptat, proč i po otevření nájezdů na
obchvat, odkrytí značek se zákazem vjezdu do Rudné nad
dvanáct tun pořád jezdí nákladní automobily přes Rudnou.
Několikrát jsem tomu dal čas a za kamiónem jsem vyrazil.
Jezdí jak přes celou Rudnou ať už od Berouna, nebo od Prahy. Ani v jednom případě tyto automobily nespadaly do povolené dopravní obsluhy.
Proč řidiči nedodržují dopravní značení nevíme, ale Městská policie Rudná (a i Policie ČR) se na tyto řidiče zaměří.
24. 6. 2015
Již 5x krát jsem se hlásila o odběr SMS rozhlasu (během cca
půl roku), bohužel mi přesto SMS nechodí. Vše jsem dělala
dle návodu na webových stránkách, potažmo i dle návodu
v Životě v Rudné. Mohu Vás tedy poprosit, zda je možné
nějakým způsobem mě zaregistrovat?
Pokud z nějakého důvodu nemůžete poslat registrační SMS
(např. zaměstnavatel blokuje čísla 900x), stačí kontaktovat
Městský úřad na čísle 311 652 311; Vaše číslo vložíme do systému.
15. 6. 2015
Kam mohu nechat odvézt větší množství bio odpadu (seno,
sláma)?
Pokud se jedná o seno a slámu, jistě by se dal odběr domluvit
s některým z místních zemědělců. Další možnost je objednat si
kontejner u TS Rudná, případně domluvit se s kompostárnami
např. v Chrášťanech nebo na Hájku.
Pozvánka na výlet
Zahrádkáři a senioři z Rudné pořádají zájezd
do Hospitalu Kuks a jeho okolí.
Termín zájezdu:
čtvrtek 10. září 2015,
odjezd z Rudné v 7.30 hod.
Bližší informace:
Městská knihovna rudná
Pojeďte s námi – ještě pár míst je volných.
20
Život v Rudné
Skautské středisko
Balvan Rudná
Jako každý rok, i letos jsme se vydali na tábor na louku
u Nečtin. Zážitků mají děti i vedoucí spoustu – elektřinu na
táboře sice nemáme, ale i přesto vedoucí Bambas dokáže
jednou za čas dát na web vědět, co se na táboře děje:
5.7. Neděle
V noci bylo příjemných 15°C. Po snídani a po ranním nástupu
doděláváme drobné práce. Během dne roste teplota v kuchyni na
příjemných 45°C; Máme se skoro jako u moře, ale koupeme se
pouze ve vlastním potu. Bohužel břehy Středozemního i jiného
moře jsou poněkud z ruky.
Teplotu v táboře nesnižuje ani rozpálená plotna, na které se
smaží řízky. Bohužel nikdo při přípravě jídelníčku a objednávce potravin měsíc dopředu nepočítal s takovými tropy. Nu což,
zatneme zuby, doplníme lahve s pitím a smažíme dál. Připadám
si jako Sověti u Stalingradu. Jeden omdlí a už si jeho vidličku
bere další a pokračuje v obracení jeho várky flákoty. A že jí pro
100 lidí je.
Morálka není o nic lepší ani v oddělení přípravy otopu. Ono
v tomhle vedru tahat dřevo, řezat špalky a pak je štípat není také
nic moc. Děti dopoledne připravují kostýmy na táborovku. Po
pekelném poledním klidu následuje vodní bitva uprostřed tábora
a různé hry.
7–8/2015
Původní plán jít se koupat do Nečtin bere za své, protože přesun
v tomto vedru by byl jen pro opravdové drsoně! Kolem 16 h
začíná konečně pršet. Teplota ve stanu klesla na přijatelných 26
a to už se dá. Bouřka na táborové stupnici někde kolem 3 st na
stupnici do 10-ti. Ale je teprve 17:20. Po večeři (obložený chléb)
si celý tábor zahrál boj o vlajky. Až do půlnoci vše OK.
6.7. Pondělí
Den pro pár vedoucích začal již ve 02:00h. Blíží se k nám neuvěřitelná bouřka. Vedro v táboře je jako ve dne a s blížící se
pohromou ještě stoupá. Bohužel stoupá i vítr a tak nás slabší
povahy vyhání ze stanů s jasným cílem, zabezpečit vše, co může uletět nebo promoknout. V první etapě přeparkováváme „táborové vozidlo“ do bezpečné vzdálenosti od stromů. Kuchyně
i okolní stany se pomalu mění v balóny a lehce začíná pršet.
Podle intenzity blesků je jasné, že se bouřka rychle blíží a 100%
nás nemine. Pomalu přestáváme používat čelovky, protože je
pěkně vidět. Po cca 45 min. je to tady…Jdeme spát, nic horšího
se nekoná. Je to neuvěřitelné, ale patrně náš stožár rozpůlil bouřku na několik menších a u nás se „nic nestalo“!
Pohoda, spíme až do budíčku. Ráno se zbytek dospělých diví,
no a děti? Nic netuší. Dopoledne probíhá plnění odborek, práce v lese, družinový program. Odpoledne vodní hra – velbloudí
karavany. Všichni jsou dostatečně mokří a Ti co to nestihli při
hře, se namočí pod hadicí, kterou na louku stříkáme vodu pro
osvěžení. Večer drobné hry a bobřík odvahy k mumii, který bude
započítán do CTH
7.7. Úterý
Ráno nás překvapil čilý ruch na sousední velké louce (od Březína k rybníku a k táboru), dvě party staví kolem louky elektrické
7–8/2015
www.mestorudna.cz
ohradníky. Naše zděšení po tom, co se dozvíme, že krávy se kolem tábora budou pást ještě tento týden, nebralo mezí. Cestou
k rybníku překonáváme 2× ohradník. Prý je málo pastvy a tak
přišla na řadu „naše“ louka. Naštěstí se nám podařilo usmlouvat
louku, co na ní spí rodiče na předvoji a my máme teepee a auta…
Dopoledne krátká etapa CTH a velká lesní bitva s papírovými
koulemi. Odpoledne běhací etapa a další hry.
Během prvních dní jsme v okolí tábora spatřili Orla mořského
(ornitolog Alfi málem dostal infarkt z toho „jaká je to pecka“),
kdo neviděl, neuvěří. A dál při řezání dřeva jsme objevili Užovku obojkovou. S Mažírem jsme ji neustále popoháněli z místa
na místo, aby na ní nespadl špalek, až se M rozhodl, že jí odne-
Žlutý květ
Kovbojové a indiáni v Čechách
Poslední výprava tohoto školního roku se nesla v duchu divokého Západu, avšak jen velmi volně na motivy filmu Tenkrát na
Západě – vlastně jsme si vypůjčili pouze hlavní titul.
A kdeže jsme to tentokrát byli? Divoký Západ s jeho jedinečnou
atmosférou, včetně indiánů a kovbojů, se nám podařilo, zejména
díky úžasně bohaté fantazii dětí a koneckonců i dospělého osazenstva, přesunout do Řevnic. Zdejší areál má tu velkou výhodu,
že je prostorný, děti spí v chatkách, které se na víkend proměnily
v indiánská tee pee, z jídelny se stal pěkný saloon a nechybělo
ani ohniště, kde si jednotlivé kmeny mohly v klidu „vykouřit
svou dýmku míru“. Ale to bychom příliš předbíhali.
I v Řevnicích se sešla skvělá parta vedoucích a báječných dětí,
které úžasně spolupracovaly, a tak se záhy mohla utvořit jednotlivá družstva (Kovbojové, Rychlé šípy, Náčelníci, Indiáni, Ohnivá pera) a mohli jsme se s plnou parádou přenést na prérii a hrát
si, soutěžit a sbírat bodíky za splněné úkoly.
21
se pryč. Po tom, co jí mistrně chytil za ocásek, stejně jako Joe
z džungle jedovatého hada, jsme si všimli, že je asi po obědě,
nebo že spolkla velkou baterku. Poloha hlavou dolů ve visu za
ocásek jí patrně neudělala úplně dobře a nakonec celý oběd vyzvrátila. Nakonec jsme zjistili, že potravou byla celkem velká
žába. Většina děvčat po tomto objevu málem také něco vyzvrátila, ale nebylo to kvůli visu hlavou dolů. FUJ, byl to hnus. Tolik
zápisník amatérských biologů…
Všechny zápisky z tábora najdete na stránce www.balvan.cz
Text: Jan Dejm
Foto: Odra Vráblík
Hráli jsme mnoho tematických her, které prověřily zdatnost, obratnost a bystrost jednotlivců i celých týmů a většinou se v dětech skutečně podařilo probudit týmového ducha, zápal pro věc
a to vše s dobrou náladou a „na pohodu.“
Hry byly úžasné všechny; hodně legrace jsme si užili při hledání
orlích vajec, která byla důmyslně ukryta v travnatém prérijním
porostu, dále byla moc fajn „olympiáda“ která byla koncipována tak, aby si děti vyzkoušely dovednosti, jimiž musí každý
sluncem a větrem (v našem případě občas i deštěm) ošlehaný
obyvatel divokého Západu velmi dobře vládnout, pokud chce
v tvrdých podmínkách obstát. Takže jsme vrhali šipky, stopovali, procvičili se v bravurním zacházení s tomahawkem, děti
si vyzkoušely ovládání dostavníku a v lese postavily jednotlivé
týmy krásná města, za která by se žádný starousedlík rozhodně
nemohl stydět.
Z lesa jsme se vrátili obtěžkáni dřevem na otop a večer jsme
strávili u ohně, kde si většina pěkně po indiánsku – i s kostýmy
– zatančila a zazpívala a atmosféra byla opět naprosto neopakovatelná a báječná.
V neděli se po posledních hrách rozdělily poslední body a po
vyhlášení vítězných družstev, předání diplomů, potlesku a gratulaci se nám všichni indiáni a kovbojové rozjeli domů.
Pavlína Ptáčková
22
Život v Rudné
Přátelské utkání
– Žáci versus pedagogové
Ve středu 17. června odpoledne sehráli deváťáci přátelské volejbalové utkání proti dobrovolníkům z řad pedagogického sboru.
Kantoři porazili své žáky ve všech setech, přestože jim v sestavě
tentokrát chyběl kapitán, týmová jednička, pan ředitel. O vítězství samozřejmě nešlo…
Taky se v průběhu dospívání zvyšuje váha. Kosti jsou pak
dokonce dvakrát tak těžké, ale nejsem si jist, jestli je to těmi
kostmi, že vážím o 30 kilo víc.
Dalším znakem dospívání je hledání si partnera. Kvůli pocitu těla, že potřebuje předat geny. To se mi taky dařilo, hledání
partnera, ne předávání genů, ale pouze v páté třídě. Poté to už
nějak nešlo, nejspíš za to můžou ty kosti.
Abych jenom nenadával, dospívání má i řadu výhod, například v tomto období je mozek na vrcholu svého výkonu, takže
když se vede spor s rodiči či učiteli, nechápu, proč slovo učitele
nebo rodiče má větší váhu, když jejich mozek už si své nejlepší
časy prožil před 20 až 30 lety. Tedy chápu to, jde o to, že nejde
jen o inteligenci, ale také o postavení a o zkušenosti, čehož je
příkladem namátkou jistý Miloš Z., ze kterého mluví jeho dlouholetá zkušenost s lihovinou.
Další výhodou je to, že na pubertu toho můžete spoustu
svést. No a co, že jsem drzý, vždyť jsem v pubertě. Sice je to
výhoda, ale zrovna tuhle nesnáším. Nejvyšší soud vám uděluje
doživotí za znásilnění nezletilé ženy - ale pane soudce, vždyť
jsem v pubertě, a no jo, za těchto okolností jste zproštěn viny.
A zase k nevýhodám. V průběhu dospívání jsem do krásy
moc nevyrostl. Můj obličej vypadá, jako bych byl aktivně drogově závislý uživatel pervitinu, ovšem zbytek těla to vyvrací,
protože pervitin snižuje chuť k jídlu. Další nevýhodou androgenů je to, že mění složení mastných kyselin, a mastné kyseliny
jsou z těla vylučovány spolu s dalšími látkami kůží v podobě potu. Netřeba říkat že tyto mastné kyseliny docela smrdí. A jelikož
jsou moji spolužáci v období dospívání také, bylo by fajn, kdyby
někteří z nich používali hygienické zařízení vícekrát než jedou
týdně. Hlavně ten sedící přímo přede mnou. I přesto, že sedím
v řadě u okna a všechna dolní okna jsou otevřena na větračku,
tak ten nesnesitelný zápach linoucí se ze spolužáka metr přede
mnou se ke mně dostane. Nejhorší je to v období testů, když se
snažíte soustředit a najednou ten pach zavane. Pak se mi nesmíte
divit, že celý školní rok bojuji s Adamem o čtvrtou lavici, ke
které ten odér nedojde.
Shrnutí: Mám rád pubertu, protože bez ní bych přišel o podstatnou část humoru, taky o část testosteronu, a ten mozek mě
těší asi nejvíc.
No a co že tu mám chibi, vždyť jsem v pubertě.
Marek Bláha, IX. C
Spí jako dudek
Práce našich žáků
Mám rád pubertu
Puberta je proces, kdy tělo prochází řadou změn kvůli zvýšenému množství androgenů v krvi. Tak takto to vidím já. Noční můra, tak to vidí rodiče. Rozhodl jsem se ji popsat z obou pohledů,
protože si nejsem jistý, zda by publikum sneslo takovou dávku
negativních názorů rodičů. Tak nejprve za sebe, nástup puberty,
to je ošklivé slovo, ještě že máme vlastní české, tak tedy nástup
dospívání jsem nijak nepociťoval. Zato moji rodiče ano, zvýšená koncentrace hádek a prosazování vlastního názoru aneb první
příznaky zvýšené dávky testosteronu.
Dalšími příznaky jsou vypadávání vlasů a rychlejší budování svalové hmoty. To s těmi vlasy se projevilo, i když nevím,
jestli za to může testosteron, anebo Vanessa, která se rozhodla
v páté třídě vytrhat mi všechny vlasy vlastníma rukama. Bohužel příznaky rychlejšího budování svaloviny se neprojevily, a to
dodnes.
7–8/2015
Už se vám někdy stalo, že vám někdo řekl, že spíte jako dudek?
Mně se to stalo, vám se to stalo, skoro všem se to stalo. Dlouho
a tvrdě spíte. Tudíž spíte jako dudek. Ale nikdy jste si neřekli
proč zrovna jako dudek. Proč nespíte třeba jako medvěd v hibernaci? Nebo jako děda po obědě?
Protože dobře najezený děda se ničím přece nenechá rušit
ze spánku.
Dudka jsem tedy živého nikdy neviděl, a proto nemohu posoudit, jak dlouho a tvrdě spí. Ale dědu po jídle ano. A i kdybyste mu u ucha stříleli, tak nehne ani brvou. Z toho důvodu
jsem si dudka vygoogloval a zjistil jsem, že obrat spí jako dudek nemá se spavostí dudka nic společného. Dudek chocholnatý spí stejně dlouho jako jiná opeřená fauna. Tudíž je nesmysl
používat spí jako dudek, ale je smysl používat spí jako děda
po obědě. Je to lepší z hlediska logického, protože když poměřím spavost těchto dvou živočichů, tak je výsledek jasný.
Nechápu, koho napadlo, že spí jako dudek. Prostě dudek nemá
s dlouhým a tvrdým spánkem nic společného. Nijak se neliší.
A to je hotová věc.
Ondřej Kucharovič, IX. C
7–8/2015
www.mestorudna.cz
23
SOOS a Františkovy Lázně
Předem se omlouvám za odbornost.
Ještě před začátkem vyučování (který se naštěstí vztahoval
pouze na zbytek školy) se sešla převážná část devítek, aby se
opět vydala do západních Čech. Dopravu jsme měli zajištěnou,
takže jsme mohli klidně dospat v autobuse. Využít toho ovšem
moc nešlo – hlavně kvůli všudypřítomnému hluku. Po více jak
dvouhodinové cestě jsme konečně dorazili k prvnímu cíli naší
cesty – SOOSu. Jde o národní přírodní rezervaci, která se může
pochlubit mimo krásné mofety a „chutné“ prameny i jubilejním
50. výročím založení – vznikla 7. 11. 1964. Název vznikl z chebského německého nářečí a znamená močál. Název je příhodný,
i když mě osobně místy připomínal spíše bezprostřední okolí
sopky či měsíční krajinu.
Jelikož zde sopečná činnost probíhala v rámci geologických
hodin Země v podstatě včera, jde o krajinu, která je raritou ve
Střední Evropě. SOOS se rozkládá na vyschlém slaném jezeře, dnes pokrytém rašeliništi a slatinami. Dozvuk bývalé vulkanické činnosti se projevují již zmíněnými mofetami, které jsou
známější pod názvem bahenní sopky, leč jde o nepřesný název.
Z bahna nevyvěrá láva, ale oxid uhličitý či jiné plyny. A jelikož
doprovodnými prvky pramenů a plynů jsou síra a železo, po kterých je mimo jiné okolí náležitě cítit, je půda zbarvena mnoha
odstíny červené, oranžové a žluté, mnohdy přecházející i v hnědou či rezavou. Zároveň však po těchto prvcích, a nejen těch,
chutnal Císařský pramen, který se kvůli těmto přísadám stal pro
všechny konzumenty nepitelným.
zato jsme se díky turistům mohli naučit německy. A i v tomto
jazyce byly vedeny naučné tabule s popisem a vývojem SOOSu
a vlastně i celého Chebska, které je dodnes jedním z tektonicky
nejaktivnějších míst naší republiky.
Na konci stezky jsme se vrátili na začátek, kde jsme se podívali
do muzeí. Mnohé zaujaly repliky dinosaurů, bez povšimnutí ovšem nezůstal ani geologický vývoj Česka a zkameněliny trilobitů, karbonských kapraďorostů i pozdějších obratlovců.
Začaly se ovšem ozývat čím dál hlasitější dohady o tom, kdy
konečně pojedeme do Františkových Lázní. Naštěstí to netrvalo
dlouho a za chvíli jsme už cupitali po mariánských chodnících.
K naší radosti jsme dostali hodinový rozchod.
Jak už jste jistě uhodli, náš volný čas byl vyplněn především
sháněním co nejlevnějších oplatek (rozdíly byly vskutku vysoké
– od 28 přes 50 korun) a jejich konzumací. Všeobecnou pohodu
narušilo jen pár kapek, z kterých se naštěstí déšť nevyklubal.
Hodina ovšem uběhla jako nic a s nacpanými břichy a zásobou
na cestu jsme za chvíli vyrazili od kašny směrem k autobusu.
Cestou se spoustu lidí vytahovalo a hádalo o to, kdo koupil lepší
či levnější oplatky, kdo viděl Svěráka (který se tam prý mihnul) nebo komu se líbilo pokračování animovaného filmu Auta
2. Vášnivé diskuze se spustily i v autobuse ohledně toho, co se
má pustit za film. Nakonec vyhráli Snowboarďáci, kteří nám
skoro tříhodinovou cestu zpátky do Rudné ukrátili. Nakonec se
uskutečnil v ten den poslední rozchod a my se (snad) v bezpečí
dostali domů, kde jsme se plni radosti připravili na nadcházející
pátek.
Noc kostelů 2015
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Hořelici
Celá stezka vede po prknech, která jsou jen několik málo centimetrů nad močálem, proto se mnoho z nás předhánělo, kdo
tam spadne dřív. Nikdo do žádné mofety ani pramene nespadl,
24
Život v Rudné
V pátek 29. května se po roce opět rozezněly zvony Kostela Stětí
svatého Jana Křtitele v Hořelici, aby oznámily již tradiční událost – Noc kostelů.
Hodinový koncert žáků naší Základní školy v Rudné tvořil
hlavní část programu. Návštěvníci, kteří zaplnili kostel do posledního místečka, uslyšeli melodie z pohádek, muzikálů, písně
současné i ty z minulých století. Vedle našeho prvostupňového
Sborečku vystoupil Sbor složený ze žáků 2. stupně, posluchači
tleskali malým hudebníkům - hráčům na saxofony, varhany,
klavír, zobcové a příčné flétny a našim zpěvákům. Autorkou i režisérkou celého představení byla paní učitelka Andrea Frašová,
které patří dík největší.
Výtěžek z dobrovolného vstupného - 2745 Kč - škola věnovala
na opravu kostela.
Děkujeme rodičům za spolupráci při přípravě žáků a za finanční
příspěvky na opravu kostela.
Výlet 4. A a 4. B na Říp
Jedeme autobusem a cesta nám ubíhá, průvodkyně Petra se nás
ptá, jestli všechno máme a my přikyvujeme. Koukáme se do
přírody a na Rudnou jak postupně mizí v dáli. Někteří hrají na
mobilech a věřím, že za chviličku bude pozvracený celý autobus. Přibližujeme se k nějakému městu a koukáme se do polí
a na čáry silnice čára, čára, čára…. Dostala jsem na něco chuť,
a tak něco lovím v batůžku. Vylovím rýžového medvídka, a tak
si ho spokojeně schroupu. Vidíme nádherný sad a projíždíme
Luníkovem. A už není Luníkov. Na poli kvetou vlčí máky a ptáci
štěbetají. Další je vesnice jménem Ješín. A zase vyjíždíme z Ješína. Asi projedeme další vesnicí a jmenuje se, aha, tak nic, ce-
7–8/2015
dulku jsem nikde neviděla! Ale vidím další a ta se jmenuje Nová
Ves a zase končí. Už vidíme Říp a koukáme se na něho. Vypadá
jako klobouček krásně posetý stromy. Ty na něm jsou jako ozdoby. Petra nám o něm vypráví a ptá se nás, kdo tam přišel, co
udělal………Tu zemi pojmenovali Čechy po praotci Čechovi,
říkáme. Projíždíme Vražkovem a čím dál víc se blížíme k Řípu.
Vylezli jsme nahoru a koukáme se po okolí na přírodu. Jdu do
rotundy sv. Jiří a tam nám povídají o sv. Jiří, jak skolil draka
a zachránil princeznu. Potom se jdeme podívat na vyhlídky.
Obešli jsme celkem tři vyhlídky. A z nich byly vidět vesnice
a města, sady, lesy, pole, hory. Byla krásná viditelnost. Potom
jsme šli do krámku a já jsem si koupila kaktus. Je krásný a malý.
Sešli jsme z Řípu zase dolů, což nebylo zase tak těžké. Šli jsme
na autobus a jeli zase domů stejnou cestou. Zase projíždíme
vesnice a města, koukáme se na přírodu a hrajeme na mobilech
hry. Vidíme obchody a domy, městský úřad a benzinky, koleje
a vlaky. Povídáme si a Kačka se ptá, jestli si moje zápisky může
přečíst. A tak píšu dál, na nebi jsou mraky, ale bílé. Za celý den
naštěstí nepršelo, takže to bylo dobré. Výlet byl krásný.
Alžběta Cihelková, 4.A
Novinky z radnice
ZDARMA ve
Vaší emailové
schránce!
Chcete-li být informováni
o všem důležitém,
co se v Rudné děje,
zaregistrujte se k odběru
novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo
7–8/2015
www.mestorudna.cz
Baráčníci Rudná
85. výročí založení
Obce Baráčníků v Dušníkách
Posláním Baráčníků je udržování zvyků českého národa, rozvíjení kultury, vzdělávání a dobročinnosti. Činnost Baráčníků je
vázána dlouholetou tradicí, již od roku 1873, kdy vznikl první
spolek baráčníků v Kolíně. Baráčníci uchovávají původní lidové kroje, všichni se mezi sebou oslovují sousedé a tetičky.
Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků zde v Rudné, tehdy
v Dušníkách, vznikla 3. května roku 1930. Dnešní oslavou si
tedy připomínáme 85. výročí založení.
Prvním pantatínkem byl zvolen soused Josef Kříva a rychtářem
soused Prokop Šmíd, horník. Členské příspěvky byly tehdy 30
haléřů měsíčně. Po založení měla zdejší baráčnická obec 23 členů.
V době 2. světové války činnost baráčníků ochabla, práci nebylo
možno rozvinout. Po válce se začala čilá činnost, zapojili se noví
členové. V roce 1951 měla baráčnická obec již 175 členů. Obec
pracovala kolísavě až do 90. let minulého století.
V polovině 90. let se podařilo zásluhou některých našich tetiček
i sousedů baráčnickou činnost v Rudné plně obnovit, stabilizovat, do práce se zapojili noví členové.
V současné době má naše baráčnická obec 29 členů, 20 tetiček
a 9 sousedů.
Práce zdejších Baráčníků je opravdu všestranná. Pořádají pravidelná sezení, výroční, hodnotící i slavnostní zasedání. Pravidelně se zúčastňují uctívání památky padlých v v květnových
dnech i výročích vzniku republiky v říjnu. Zúčastňují se brigád
v našem městě, baráčnických oslav na různých místech naší
vlasti, pořádají taneční zábavy, vlastivědné pochody a další.
Nacvičují také staročeský tanec „Česká beseda“, který tančí při
slavnostních příležitostech.
Sdružená obec baráčníků Rudná, jako součást XIV. župy Josefa
Jungmanna se sídlem v Nučicích přispívá k oživování ušlechtilých tradic a zvyků v našem kraji, které modernizací doby zmizely z našeho běžného života.
Škoda jen, že zájem zdejších občanů o tuto ušlechtilou spolkovou činnost je v dnešní době velmi malý.
Augustin Červený,
vzdělávatel
25
26
Život v Rudné
7–8/2015
Peloton akce Na kole dětem projel Rudnou
Město Rudná podpořilo již 6. ročník akce Na kole dětem.
Podle plánu peloton akce navštívil v závěru etapy z Toužimi do
Zbuzan i Rudnou.
Letos v Rudné nebyla zastávka, protože ve Zbuzanech kromě
slavnostního zakončení etapy proběhla i významná společenská
událost - svatba jednoho z členů týmu.
Za Rudnou se zkrácené etapy (jen z Nového Strašecí - 40 km)
zúčastnili čtyři účastníci; za pomoc a podporu děkujeme Zdeňkovi Chalupovi z Bike Tuning Rudná.
Na stránce www.nakoledetem.cz najdete kompletní zpravodajství a stovky fotografií.
Sdělení odběratelům
Vážení odběratelé,
z důvodu novelizace zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích, je společnost Technické služby Rudná a.s.
(dále jen „TSR“) jako vlastník vodovodů a kanalizací ve
vašem městě nebo obci, povinna uzavřít se všemi jejími
stávajícími odběrateli, kteří jsou napojeni na vodovodní
a kanalizační infrastrukturu v majetku společnosti TSR
novou, písemnou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod dle ustanovení § 8, odst. 6, 16 a 17, výše uvedeného zákona.
V nadcházejících obdobích bude všechny odběratele TSR
postupně kontaktovat pověřený pracovník společnosti,
který na základě vyžádaných informací, připraví a následně uzavře s odběrateli novou smlouvu.
Z důvodu vysokého počtu odběratelů TSR, bude příprava
a uzavírání nových smluv s odběrateli časově rozložena do
několika nadcházejících let.
Vzor smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
kterou s odběrateli bude společnost TSR uzavírat, naleznou odběratelé na internetových stránkách společnosti
www.tsrudna.cz v sekci „Ke stažení“.
Děkujeme za spolupráci
Technické služby Rudná a.s.
7–8/2015
www.mestorudna.cz
27
Hasiči Rudná – Půl roku u Hasičů
Máme půlku roku za sebou a rádi bychom vám připomněli, co se u nás událo.
První den nového roku jsme moc neodpočívali a uklízeli po
povedené silvestrovské párty. Poté jsme pomalu začínali připravovat výroční valnou hromadu a tradiční hasičský ples,
který proběhl úspěšně v únoru. Jako vždy byla tombola neskutečně bohatá a nálada celý večer výborná. Až, jak všichni
víme, na kapelu, tam to trošku skřípalo. Vystoupením nám
večer zpříjemnily břišní tanečnice, za což mnohokrát děkujeme.
prava v celé Rudné. My jsme na místě pracovali do dopolední
jedenácté hodiny.
I výjezdová jednotka se nefláká, má za sebou pár výjezdů. Například utržený světlík v obci Chrášťany, hořící louka v Rudné,
nebo vozidlo v příkopě mezi obcemi Nučice a Dobříč.
Přiložili jsme ruce k dílu také na běžeckém závodu Rudenská
Míle. V květnu vyjíždíme k jedné dopravní nehodě, k požáru
automobilu i k planému poplachu v prodejně Lidl. Lidl nás zásobuje planými poplachy docela hodně.
Po večerech jsme zavřeni v garážích. Provádíme drobnou údržbu na našich výjezdových veteránech. Přeci Tatra musí být stále
v kondici. Po 30 let je zařazena stále ve výjezdu a sloužit nám
bude ještě mnoho desítek let díky práci našeho spolku. Nesmíme
zapomenout na o něco mladší hasičskou cisternu značky Liaz.
Pozvolna jsme dodělali podvozek a rám. Pouštíme se do rozsáhlé opravy kabiny. Počasí nám přeje a probíhají úpravy na zahradě, stále není připravena na sportovní trénink v požárním sportu,
postupně se snažíme ji tak udělat.
Abychom se nenudili, v březnu vyjíždíme 10x, z toho asi nejzajímavější zásah k dopravní nehodě v zatáčce Na Vypichu. Také
jsme se svezli do Obce Úhonice k požáru střechy rodinného domu. Ke konci měsíce nás trápili každodenní požáry trávy a plevele. To pokračovalo i v dubnu, jen o polovinu méně. K jednomu
požáru chaty jsme vyjeli až do obce Svárov, kde jsme pomáhali
profesionálním kolegům z Kladna a dobrovolným z Unhoště.
Když je chvilka času, něco obrousíme, svaříme, vymyslíme
a pokračujeme v opravách.
Jelikož se musí výjezdová jednotka neustále vzdělávat a učit něco nového, navštívili jsme kolegy profesionály v Berouně, kde
jsme absolvovali 24 hodinou stáž. Také jsme v dubnu měli dvakrát výcvik ve vyprošťování z havarovaných vozidel.
Milým zpestřením byla návštěva naší stanice skauty z Tachlovic. Těm jsme ukázali zázemí, výzbroj, výstroj, techniku a připravili jsme si pro ně malou ukázku. Všem se páteční odpoledne
líbilo a děti odcházely spokojeny.
A my jsme se připravovali na další víkendové školení, absolvování cvičného polygonu v dýchací technice u hasičů Dopravního
podniku města Praha, kde jsme absolvovali jak teoretické, tak
fyzické, ale i praktické testy. Všichni zvládli úspěšně.
A je tu konec měsíce a každoroční Svatojakubská noc a s ní spojené pálení čarodějnice. Opět jako loni jsme pálení čarodějnic
pořádali spolu s Rudňáčkem. Akce byla v podvečer zaměřena
pro děti a večer pokračoval i pro dospělé kapelou Next Band
z Nučic. Celý den bylo krásné počasí, dětiček si u nás zasoutěžilo více než 200. A dospělí zůstali až do půlnoci, kdy byla akce
úspěšně ukončena. 1. květen, Svátek Práce jsme strávili na výjezdu. V ranních hodinách, přesně v 4:36, vyjíždíme k dopravní
nehodě na dálnici D5, kde je nehoda dvou kamionů, se zraněním
a vyproštěním. Díky této dopravní nehodě byla ochromena do-
Počasí je pěkné, probíhají drobné úpravy zahrady po akci. Do
výjezdové cisterny Tatra nám díky sponzorům přibývá výjezdový tablet. Díky kolegům z Kladna máme nahrané programy
pro ulehčení jak cesty k zásahu, tak i samotného zásahu. Velmi
děkujeme, pro výjezdovou jednotku výborný pomocník.
Měsíc končí a první víkend v červnu pořádáme dětský den, který pořádáme spolu s Bike Tuningem Rudná. Sluníčka máme až
dost už od rána, teplota kolem 30°C značila výbornou akci. Bylo
tomu tak, zahrát si a podívat se na hasiče přišlo během celé akce
přes 150 dětí. Na místě si mohli vyzkoušet nejen hasičské disciplíny, podívat se do našich garáží a posadit do hasičského vozu.
Během akce se nám přijeli ukázat i kolegové z dálničního oddělení Policie ČR. Celou akci považujeme za velmi podařenou.
Přichází měsíc odpočinku a dovolených. To pro nás moc neplatí,
po práci honem na hasičárnu, přeci musíme obrousit kyt, přivařit
držák na sedačku, prostě pracujeme urputně na repasi Liazu. Již
nějakou dobu se repase táhne, bohužel koroze a čas byl na vůz
neúprosný a my se snažíme nic neodfláknout.
Výjezdová jednotka vyjíždí dvakrát k požáru osobních aut
u nás v obci. Poté k tragické dopravní nehodě osobního automobilu a nákladního automobilu na D5, u které jsme byli zase
jako první. Zásah trval dlouho do ranních hodin. Po nočním
zásahu nás ráno navštívila mateřská škola. Připravili jsme si
pro ně krásnou ukázku hašení a představení techniky. Prohlédli
si naše garáže a sami si mohli vyzkoušet, jak se stříká z hadice, jak je těžká hasičská přilba nebo kabát. Všichni odcházeli
s úsměvem na rtu.
Další výjezd je nasměrován na Hořelický rybník, kde jsou mastné skvrny na potoce. Zásah trval dlouhou dobu, 3 dny. Nasazeny byly jednotky profesionálních hasičů z Kladna, Berouna,
Řevnic, Mělníka a dobrovolná jednotka z Ořecha. Poté na místě
provádělo sanaci Hasiči Dekonta.
A co víc nás ještě čeká? Čtenáře určitě příjemně strávená dovolená, bez naší pomoci. Ale nikdy nezapomínejte, že v Rudné
jsme pro vás kdykoli, stačí zavolat a hasiči pomůžou. Pomalu se
budeme připravovat na podzim, kdy se můžete těšit na příjemné
překvapení, které připravujeme. Sledujte aktuality na webových
stránkách HASICIRUDNA.CZ nebo na facebooku. Rád bych
připomněl, že stále rozšiřujeme naše řady hasičů. Kdo má chuť
a čas, ať neváhá a přijde. Závěrem děkujeme všem sponzorům,
bez kterých bychom těžko pořádali nějakou kulturní akci. Velké
díky patří také našemu městu za podporu.
David Blažek,
člen Hasičů Rudná
28
Život v Rudné
7–8/2015
Chovatelé – co se chystá
Chovatelství je dlouhodobá zábava, námaha a starosti. Ne
všichni jsou trpěliví a vyčkají tři čtvrtě roku, aby zjistili, jak
jsou úspěšní. Mezi našimi členy ZO Rudná jich pár takových je.
V posledních 5 měsících (únor až červen) naše chovatelská organizace obsadila několik velmi významných výstav a soutěží.
Samozřejmě nejdůležitější byla středočeská výstava v Lysé nad
Labem v lednu.
Krajská výstava v Lysé nad Labem je známá
svým výstavištěm u nádraží. Je to špičkově
vybavené výstaviště, kde vystavovali naši
holubáři Petr Ženíšek, Pavel Šulc, Radek Rákos, František Leifr a Jaroslav Cintl. Za drůbež Ivan Chichmanov a Jan Průša. V soutěži
okresů se chovatelé z Prahy-západ dostali na
4 místo.
V únoru jsme vystavovali v Kněževsi a v červnu v Hostivici. Jak
se říká, pár čestných tam získali holubáři Pavel Šulc a s králíky
Jaroslav Džbánek.
Jak se zdá, letošní sezona je dobrá pro chov drůbeže, kde čekáme velké výsledky našich expertů (Ivan Chichmanov, Milan
Malý). S králíky je to letos dost podivné. Podle hlášení registrátora, králíků narozených v tomto roce je přihlášeno do konce
června jen asi 10–12. Snad se to zlepší, protože před námi jsou výstavy v Čisovicích (3.– 4.
7.) a v Mníšku pod Brdy (17.–19. 7.). Zásadním výsledkem našich vnitro svazových soutěží budou výstavy
na podzim – Zdice, Hostomice, Jince, Zaječov, Kladno, Praha
5 - Řeporyje a pak to nejdůležitější, okresní soutěžní výstava
u nás v Rudné, a to 6.–7. listopadu. Před tím však naše partnerská organizace ZO Řeporyje v polovině září přichystá opět
určitě úspěšnou výstavu exotů.
Čeká nás mnoho práce, abychom připravili a vylepšili výstaviště
ZO Rudná. Do konce října musí doopravit střechy na výstavních
halách, dokončit zpevnění podlah pro venkovní expozici králíků
a hlavně vyřešit otázku, kam nastěhujeme při okresní výstavě
velký počet kolekcí drůbeže. Nicméně jako vždy si poradíme,
protože my chovatelé jsme vynalézaví.
Máte-li doma prostor a chuť zkusit chovat domácí i užitková
zvířata, dejte se k chovatelům.
Přijďte někdy k nám na výstavu nebo na setkání každý 2. pátek
v měsíci od 19:00 hod.
Hana Poledníčková,
dopisovatelka a členka klubu MCH ČSCH Rudná,
[email protected] .cz
AKCE KUFR 2015
Děkujeme za účast
ve sbírce věcí pro domov
Sue Ryder
Vážení obyvatelé Rudné,
dovolte nám, abychom Vám opět poděkovali za Vaši účast ve
sbírce na pomoc Domovu Sue Ryder. Vaše sbírka byla oceněna
na částku 16 000 Kč! Všechny věci budou nyní předány dobročinným obchodům Domova Sue Ryder, které prodávají darované zboží. Výtěžek z prodeje darů bude určen na financování péče
o klienty Domova Sue Ryder.
Co můžeme pro naše klienty zajistit díky
výtěžku Vaší sbírky?
44 hodin péče gerontopsychiatra
160 hodin péče fyzioterapeuta
133 hodin pomoci osobní asistence
160 hodin práce pečovatele
Domov Sue Ryder
Jsme nezisková organizace, která od roku 1998 pečuje o seniory. Pomáháme rodinám a jejich blízkým, kteří se již neobejdou
bez pomoci druhých. Nabízíme řešení v různých životních
situacích – od pomoci starému člověku v domácnosti až po
důstojnou paliativní péči trvale ležícím seniorům v posledních
fázích života.
Příběh našeho klienta
V Domově Sue Ryder pracujeme s životními příběhy našich klientů. Díky nim víme, jak žili a co mají rádi. Zajímá nás nejen
tělo, ale i jejich duše…
„Pan T. bydlí v Sue Ryder již půl roku. V posledních dnech se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil, odmítal jídlo i pití. Díky jeho
zpracované biografii víme, že žil dlouhá léta v Americe a miloval
jídlo ve fast foodech, nejvíce v KFC. Pečovatelé mu tam koupili
menu - pan T. měl rázem úsměv na tváři a oběd sám snědl. Jistě
nešlo o vyváženou stravu, ale i dnes najdete na nočním stolku
pana T. kelímek s brčkem a logem KFC.
Obsah kelímku je však již pod „kontrolou“ naší nutriční terapeutky kvůli prevenci proti dehydrataci seniorů. Klient nyní rád
a pravidelně dodržuje pitný režim.“
7–8/2015
www.mestorudna.cz
VV FK Rudná
Stručné zhodnocení sezony 2014/2015
Protože fotbal je (také) o soutěžení a o konečném umístění
v tabulce, dovolil jsem si na závěr sezóny 2014/2015 jako její
zhodnocení vytvořit níže uvedenou tabulku. Tabulka je sestavena s odhlédnutím na jednotlivé kategorie a podle pořadí, jak se
jednotlivé týmy umístily ve své soutěži. Pokud došlo k obsazení
stejné příčky, je více ceněno, pokud tohoto umístění bylo dosaženo v konkurenci většího počtu soupeřů.
Kategorie
1.
starší přípravka (U10)
2.
3.
4.
5.
6.
mladší žáci (U12)
mladší přípravka (U8)
dospělí („A“)
starší žáci (U15)
dorost (U18)
Starší přípravka opět přeborníkem
okresu Praha-západ
Starší přípravka obhájila loňský titul a opět se stala přeborníkem
okresu Praha-západ, když si poměrně snadno poradila s vítězi
ostatních dvou skupin okresního přeboru. Níže jsou uvedeny výsledky jednotlivých finálových zápasů. Hrálo se se dvěma týmy
paralelně (systém 2 x 5+1) na dvou hřištích.
FK Rudná - zelení
Hradišťko B
7:0
FK Rudná - modří
Hradišťko A
0:1
FK Rudná - zelení
Hradišťko A
7:1
FK Rudná - modří
Hradišťko B
5:2
FK Rudná
Hradišťko
19:4
Umístění ve své soutěži
FK Rudná - zelení
Dolní Břežany A
4:1
1. místo (z šesti)
a přeborník okresu
Praha-západ
2. místo (z deseti)
3. místo (z pěti)
6. místo (ze čtrnácti)
6. místo (z dvanácti)
6. místo (z osmi)
FK Rudná - modří
Dolní Břežany B
3:1
FK Rudná - zelení
Dolní Břežany B
8:0
FK Rudná - modří
Dolní Břežany A
7:0
FK Rudná
Dolní Břežany
Tak už se těšme na sezónu 2015/2016. Jak asi bude vypadat tabulka za rok? Který tým na sobě nejvíce zapracuje?
Žebříček
FK Rudná
29
Celkové skóre FK Rudná na turnaji
22:2
41:6
Ing. Marcel Vorlíček,
předseda VV FK Rudná
Zpráva o činnosti FC Kmet Rudná
před obdobím dovolených
Na přelomu května a června jsme se měli zúčastnit mezinárodního turnaje v okolí Dubrovníku v Chorvatsku. Bohužel jsme byli
nuceni dva týdny před odjezdem turnaj s omluvou odmítnout.
Důvodem byl nedostatek hráčů a délka zájezdu (7 dní). Na turnaj byl alespoň delegován bývalý předseda FK Kmet Rudná p.
Jaroslav Hlaváč.
Poslední sobotu v měsíci červnu jsme se zúčastnili turnaje starých pánů ve Tmáni u Berouna. Startovalo 10 družstev a v zápase o 7. místo proti Loděnicím jsme obsadili celkově 7. místo.
Miroslav Kotouč,
předseda FC Kmet Rudná
Technické služby Rudná a.s.
by Vás rády informovali
o několika novinkách:
• Rozšířili jsme své služby o pronájem kontejnerů a přepravu
materiálu včetně likvidace odpadů a provádění zemních prací, nakládku a vykládku materiálu pomocí malého rypadla.
• V následujícím období chystáme rekonstrukci kanalizace v ulici Masarykova, úsek od křižovatky s ulicí Lidická
směr Beroun. V tomto úseku očekávejte dopravní omezení.
• V areálu čistírny odpadních vod dojde k rekonstrukci provzdušňovacího systému aktivačních nádrží. Tento zákrok
nijak neovlivní činnost ČOV.
Nakonec žádáme všechny obyvatele, aby nevypouštěli do
kanalizace žádné hygienické potřeby ani ubrousky z netkané
textilie. Právě toto nadměrně zvyšuje riziko ucpání kanalizačních čerpadel a četnost nezbytných servisních zásahů na nich,
což v důsledku zvyšuje cenu stočného.
Další informace naleznete na
www.tsrudna.cz
30
Život v Rudné
7–8/2015
Judo víc než sport
Milí příznivci juda!
I v letošním školním roce jsme každé úterý a každý čtvrtek od
1500 do 1600hod. trénovali judo na základní škole v Rudné. Velice nás těší, že se naše členská základna rozrůstá.
Rádi bychom pogratulovali těm, kteří letos získali žlutobílý pásek. Ze školy v Rudné to jsou: Martin Čech, Samuel Trenčinský, Eliška Gajdošová, David Jelínek, Nikolas Vrančič a Matyáš
Pecka. Mezi další úspěchy těchto malých judistů z Rudné patří
vynikající výsledky na závodech, které se konaly u příležitosti výročí 750 let města Berouna. V kategorii Mláďata získal 2.
místo Petr Zvědělík, v kategorii Mladší žákyně ve váhové kategorii do 57 kil se na 4. místě umístila Denisa Hupková a na
3. místě pak Eliška Gajdošová, na 2. místě ve váhové kategorii
do 40 kil se umístila Daniela Volfová, v kategorii Mladší žáci
ve váhové kategorii do 55 kil se 3. místem pyšní Martin Čech.
Všem borcům gratulujeme!
Letos poprvé pořádáme kromě víkendů s judem, na kterých mohou malí judisté získat svůj první pásek, také táborové soustředění v Nižboře, na který je přihlášeno již 50 dětí, jež se bude
konat poslední týden v srpnu. Pokud budete mít zájem, tak na
internetových stránkách budou na začátku září zveřejněny fotografie a informace o průběhu z tábora.
Nové i stávající zájemce o sport judo uvítáme opět v září, kdy se
bude konat další nábor. Veškeré informace budou k dispozici na
našich webových stránkách www.judovicnezsport.cz.
Prozatím vám všem přejeme krásné prázdniny plné skvělých
zážitků!
Karel Dvořák,
trenér a předseda Judo víc než sport
Knihovna Rudná zakoupila tyto nové tituly:
Dobrodružství duše – James Van Praagh
Klidná mysl, cesta k úspěchu – Russell Simmons
Máša a medvěd – Nina Imanova
Na ostří nože – David Rollins
Šest kontinentů – Jiří Kolbaba
Uloupená láska – Sabrina Jeffries
Zvonilka a tvor Netvor; Zvonilka a tajemství křídel – Walt Disney
Zvědavcům vstup zakázán – Erich von Däniken
Stíny minulosti – Amanda Quick
Opatruj mě – Mary Banks
Nestydaté plavky – C. D. Payne
Možná si porozumíme; Na večírku – Michal Viewegh a další
Kvazikrystaly – Eva Menasse
Devatero vílích pohádek – Walt Disney
Historické drama volyňských Čechů – Karel Richter
Hedvábník – Robert Galbraith
Policie – Jo Nesbo
Pod sněhem – Petra Soukupová
Zapomenutý král – Ludmila Vaňková
Stoletý stařík; Analfabetka – Jonas Jonasson
Příliš mnoho Kateřin – John Green
Císařský oheň – Robert Lyndon
Na co Alice zapomněla – Liane Moriarty
Zážitky blízké smrti – Sabine Mehneová
Energie bez konce – Andreas von Rétyi
Mimosmyslové vnímání – Russell Targ
Nemožné skutečnosti – Erich von Däniken
Láska v podsvětí – Meg Cabotová
Bílá žena – Barbara Wood
Kouzelní poníci – Christina Koenig
Než jsem tě poznala – Jojo Moyesová
Matčino srdce – Kateřina Janouchová
Pohádky pana přednosty – Robert Drozda
Pohádky H. Ch. Andersena, Ch. Perraulta, bratří Grimmů
Hledej zvířata ve městě – Karolína Schwarzová
Nejkrásnější pohádky o princeznách
Hranice věčnosti – Ken Follett
Pokrevní pouta 6: Rubínový kruh – Richelle Mead
Děla u Cassina; Zúčtování – Leo Kessler
Pýcha a přemlouvání – Jane Austenová
Královské tajemství – Lenka Cyprisová
Heisenbergovy oči – Frank Herbert
Pád noci – Alexander Stainforth
Tajemná žena – Amanda Quick
Pán ostrova – Catherine Coulter
Ďábel na řetězu – Otomar Dvořák
Případ zeleného hadru – Inna Rottová
Nástrahy velkoměsta – Ronni Cooper
Marnotratná královna – Jean Plaidy
Letopisy královské komory III – Vlastimil Vondruška
Carova tajná dcera – Jennifer Laamová
Vražedná mše – Jan Bauer
Zpátky ve hře – Michal Viewegh
Slib – Audrey Mageeová
Sklepy architekta Hellera – Jaroslav Kuťák
Proměny srdce – Jude Deveraux
Pod parou – Terry Pratchett
Více informací o knihách najdete na On-line katalogu knih
na stránkách knihovny: www.knihovnarudna.cz
• Život v Rudné – měsíčník • č. 7–8 • Vyd. 24. 7. 2015 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • tel.: 311 652 336 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
7–8/2015
www.mestorudna.cz
31
Cafe Vienna
Otevřeli jsme pro Vás novou kavárnu - cukrárnu
Co Vás u nás čeká?
- příjemné prostředí s posezením na venkovní terase
- hrací koutek pro děti
- mnoho druhů výtečné kávy
- vždy čerstvé zákusky vlastní výroby
- vynikající italská zmrzlina
- alkoholické i nealkoholické nápoje
- akce pro maminky i pro děti
- výborné ceny
Kde nás najdete?
Cafe Vienna
Oblouková 14 (Hořelické náměstí)
252 19 Rudná
Provozní doba: Po- Ne 10,00 - 20,00 hod.
Tel.: 734 151 683

Podobné dokumenty

Stáhnout zdarma - Nakladatelství Pejdlova Rosička

Stáhnout zdarma - Nakladatelství Pejdlova Rosička s Kanadou na olympijských hrách stříbro, měl šanci něco podobného zopakovat s českým týmem letos. No, jak ukázal čas, šlo o ryze teoretickou šanci, ale to v době, kdy jsme spolu vedli řeči ve studi...

Více

Redot magazine 2.indd

Redot magazine 2.indd nad Sázavou (2 km), kde najdete všechny potřebné úřady, v Benešově vzdáleném 6 km je krytý bazén (ten přijde vhod v zimě, v létě to máte kousek na Slapskou přehradu). A Praha? Bukovany od ní leží c...

Více

Symbolický rámec podle 3. B - Čekatelský lesní kurz CORDA

Symbolický rámec podle 3. B - Čekatelský lesní kurz CORDA Jednou odpoledne seděla Šebestová doma u stolu, okusovala tužku a přemýšlela, co by do té knížky ještě patřilo, když tu u dvěří zazvonil zvonek. Na chodbě stál Mach, v jedné ruce podivnou skříňku,...

Více