IX. ročník O pohár Josefa Verfla Pro rok 2012

Komentáře

Transkript

IX. ročník O pohár Josefa Verfla Pro rok 2012
ROZPIS
IX. ročník O pohár Josefa Verfla
Pro rok 2012
Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel
2. Datum konání
3. Místo konání
4. Ředitel soutěže
5. Hlavní rozhodčí
6. Přihlášky
7. Ubytování
8. Startovné
SKP Judo Nový Bydžov
ZŠ Karlova 209
26. května 2012
Zimní stadion Nový Bydžov
Jaroslav Hnát, Masarykovo nám. 507, 504 01 Nový Bydžov mobil +420 603 908 819
Pavel Cermánek
Zaslat nejpozději do 20.5. 2012 na adresu Jaroslav Hnát
Masarykovo nám. 507, 504 01 Nový Bydžov nebo na
e-mail [email protected], [email protected]
Objednávky zašlete do 20.5. 2012 na adresu jako přihlášky. Cena ubytování je do 350 Kč
Ve výši 150 Kč se platí při prezentaci. Za nepřihlášeného závodníka startovné ve výši 170 Kč
Technická ustanovení:
9. Předpis
Závodí se dle platných pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu.
Systém soutěže určí hlavní rozhodčí na místě.
Soutěž proběhne na pěti tatami.
10. Startují
Mláďata chlapci a dívky 2004, 2003, 2002
U 11 chlapci : 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, +55
U 11 dívky : 22, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, +52
Mladší žáci a žákyně 2001, 2000
U 13 chlapci : 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60
U 13 dívky : 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57
Starší žáci a žákyně 1999, 1998
U 15 chlapci : 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73
U 15 dívky : 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
11. Časový pořad
12. Účast
13. Ceny
14. Občerstvení
18,00-19,00 vážení pro zahraniční kluby
8.00 – 9.00 vážení /mláďata chlapci a dívky, mladší žáci a žákyně/
9.00 –10.00 losování
10.00
zahájení soutěže pro kategorie mláďata chlapci a dívky, mladší žáci a žákyně.
12.00-13.00 vážení /starší žáci a žákyně/
13.00-14.00 losování
14.00
zahájení soutěže pro kategorie starší žáci a žákyně.
Pozvané oddíly z Čech, dále oddíly z AUT, BIH, CRO, GER, SVK, ROU, POL a UKR.
Závodníci na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom.
Tři nejlepší družstva v každé kategorii pohár.
Zajistí pořadatel.
www.judonb.cz
V Novém Bydžově 31.1. 2012
Rozpis schválil předseda STK KH SJu
Ing. Pavel Cermánek
Předseda STK KH SJu
SCHEDULE
14 YEAR JOSEF VERFL CUP
For year 2012
General establishment:
1. Organizer
2. Date of competition
3. Place of competition
4. Competition manager
5. Head referees
6. Application form
7. Accomodation
8.Starting charge
SKP Judo Nový Bydžov
KAREL IV BASIC SCHOOL
26.may, 2012
ZIMNI STADION NOVÝ BYDŽOV
Jaroslav Hnát, Masarykovo nám. 507, 504 01 Nový Bydžov
mobile phone: +420 603 908 819
Pavel Cermánek
Send till 20 May, 2012
to the address: Jaroslav Hnát, Masarykovo náměstí 507, 504 01 Nový Bydžov
e mail: [email protected], [email protected]
Send orders till to 20 May, 2012
(to the same address as application forms, the price is up to 15 €)
6 € paid at the presentation
Technical establishment:
10. Rules
11. Competitors
12. Timetable
13.Participants
14. Prizes
15. Refreshment
Due to valid rules for judo, SR and the schedule
The competition system will be specified by the head referee in place.
The competition is realized on four tatamis
2004, 2003 and 2002
U 11 boys
27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60
U 11 girls
28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57
2001 and 2000
U 13 boys
27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60
U 13 girls
28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57
1999, and 1998
U 15 boys
38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73
U 15 girls
36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
18,00-19,00
8:00 – 9:00
9:00– 10:00
10:00
dear for world clubs
U 11, U 13
drawing lots
U 11, U 13
12.00-13.00
U 15, U 20
13.00-14.00
drawing lots
14.00
U 15, U 20
Teams from the AUT, BIH, CRO, GER, SVK, ROU, POL a UKR
Competitors in the 1st – 3rd places get the medals and diplomas.
The best three teams get the cups.
Organizer ensures.
www.judonb.cz
Nový Bydžov 31 January, 2012
The schedule was accredited by the STK KH SJu.
Ing Pavel Cermanem
the chairman of STK KH SJu

Podobné dokumenty

Dějiny vědy a techniky

Dějiny vědy a techniky BURIAN, J. – OLIVA, P., Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1984. BERNAL, J. D., Věda v dějinách I - II, Praha 1960. BUREŠ, V. – ČECH, P., Systémové vědy a teorie, Hradec Králové 2008. CAMERON...

Více

zde.

zde. Souvislá praxe 2 A Školní rok 2015/2016 Jméno a příjmení žáka Sekela Andrii Bybářová Sylvia Chmelařová Zuzana Chmelařová Tereza

Více

usnesení - Nový Bydžov

usnesení - Nový Bydžov parc. č. parc. č. 424/12 o výměře 32 m2, parc. č. 590/5 o výměře 696 m2, parc. č. 590/8 o výměře 1247 m2, parc. č. 590/10 o výměře 280 m2, parc. č. 590/11 o výměře 523 m2, parc. č. 590/12 o výměře ...

Více

zde.

zde. Souvislá praxe 2 A Školní rok 2015/2016 Jméno a příjmení žáka Sekela Andrii Rybářová Sylvia Chmelařová Zuzana Chmelařová Tereza

Více

Ostré lokty nebo ostrý jazyk?

Ostré lokty nebo ostrý jazyk? • filozofie vyjednávání • vyhodnocovací dotazník: styly vyjednávání • pøípadová studie 1: prodej aut • argumentace • pøípadová studie 2: organizování konference • vyjednávací taktiky

Více