spalování obilné slámy

Transkript

spalování obilné slámy
SPALOVÁNÍ OBILNÉ SLÁMY SPALOVÁNÍ CELÝCH BALÍKŮ SLÁMY KOTLE KPZ Hlavní technické parametry ƒ
Výkon ƒ
Pracovní tlak ƒ
Pracovní teplota do 110 °C ƒ
Účinnost kotle min 85 % od 80 do 200 kW na spalování celých balíků do 0,3 MPa, respektive do 0,6 MPa Kotel na spalování celých balíků Vysoká intenzita spalování SPALOVÁNÍ ROZDRUŽENÝCH BALÍKŮ Hlavní technické parametry ƒ
Výkon ƒ
Pracovní tlak ƒ
Pracovní teplota do 110 °C ƒ
Účinnost kotle od 400 do 1000 kW do 0,3 MPa, respektive do 0,6 MPa min 85 % Kotel spalující rozdruženou slámu je sestaven z následujících základních technologií: ƒ
Palivové hospodářství ƒ
Kotel ƒ
Odpopelnění, odvod a čištění spalin ƒ
Systém řízení technologického procesu a silové elektrické napájení technologických částí TENZA, a.s. ■■ Svatopetrská 7 | 617 00 Brno | CZ tel +420 545 539 339 | fax +420 545 214 614 [email protected] | www.tenza.cz Palivové hospodářství zajišťuje operativní zásobu paliva, jeho přípravu a dopravu do spalovacího prostoru kotle. Zahrnuje sklad paliva, provozní zásobník paliva včetně automatického podávání do zařízení pro úpravu paliva – rozdružovací zařízení a podávání paliva do kotle. Palivové hospodářství s kotlem Rozdružovací zařízení Tlaková část ohraničuje prostor spalin a slouží zároveň jako teplosměnná plocha pro ohřátí ohřívané vody. Ohřívaná voda vychlazuje spaliny na teplotu blízkou teplotě vstupní vody. Tlaková část PŘEDNOSTI TECHNOLOGIE Výše popsaná technologie má oproti standardním zařízením roštového typu nebo zařízením se spalovacím prostorem opatřeným keramickou vyzdívkou řadu významných předností. Jedná se zejména o následující: ƒ
Minimalizace počtu rychle se opotřebujících materiálů, zejména pak vyzdívek a roštnic ƒ
Snadná vyměnitelnost zbylých opotřebitelných částí ƒ
Vysoká dynamika provozu a necitlivost na změny výkonu. Kotel umožňuje rychlé najetí ze studeného stavu bez nebezpečí poškození a jakýchkoliv dalších dopadů na snížení životnosti kotle. Umožňuje rychlé snížení výkonu nebo úplné odstavení kotle bez nebezpečí jeho přehřátí. ƒ
Možnost vytvořit vhodnou velikost provozního zásobníku paliva pro vytvoření dostatečně dlouhé periody bez nutnosti zavážet palivo. ƒ
Nižší cena vlastního kotle Kotel je určen pro spalování suchého paliva (obilné slámy) o vlhkosti do 18% Projekt vývoje kotlů byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MPO. TENZA, a.s. ■■ Svatopetrská 7 | 617 00 Brno | CZ tel +420 545 539 339 | fax +420 545 214 614 [email protected] | www.tenza.cz