inside legal - Wolf Theiss

Transkript

inside legal - Wolf Theiss
WOLF THEISS NEWSLETTER
# 1/2016
INSIDE LEGAL
NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A SOUVISEJÍCÍ POVINNOST UPRAVIT VOP
Spotřebitelé mohou nově podat České obchodní inspekci (ČOI) návrh na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu, např. v případě nespokojenosti s vyřízením reklamace,
jehož výsledek má být dohoda obou stran. Zahájení řízení není spojeno s žádným
poplatkem a podnikatel má povinnost se řízení pod hrozbou pokuty účastnit a
spolupracovat.
Podnikatelé musí ve svých obchodních podmínkách a na internetových stránkách
informovat spotřebitele o tom, kdo je orgánem mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu včetně jeho webové adresy, tj. ve většině případů ČOI. Pokud provozují e-shop,
musí podnikatelé uvést i adresu tzv. evropské platformy pro řešení sporu
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Na úpravu všeobecných obchodních podmínek měli podnikatelé čas do 1. 5. 2016.
Povinnost upravit webové stránky nicméně platí už od data účinnosti zákona, tj. od 1. 2.
2016. S nesplněním informačních povinností je spojena pokuta do výše 1 000 000 Kč.
SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY NOVĚ
Návrh novely zákona o spotřebitelských úvěrech, který nyní projednává poslanecká
sněmovna, zavádí povinnost všech subjektů, tedy i nebankovních, které dosud
poskytovaly spotřebitelské úvěry na základě živnosti, získat licenci od ČNB. Spotřebitelé
by dále měli možnost kdykoliv předčasně splatit svůj dluh.
NÁVRH NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE
Návrh novely zákoníku práce:



zavádí pojem 'vrcholový řídící zaměstnanec', tj. zaměstnanec v top
managementu, který má smluvní mzdu alespoň cca 100 000 Kč. Tito
zaměstnanci si budou moci sami rozvrhovat práci v max. rozsahu 48 hodin týdně
a nebude jim náležet náhrada mzdy či náhradní volno za práci přesčas a ve
dnech pracovního klidu;
stanoví, že počet zaměstnanců spouštějící režim hromadného propouštění, bude
posuzován v jednotlivých částech zaměstnavatele, tj. např. v jednotlivých
výrobních závodech;
omezuje možnost jednostranně provést zaměstnance na jinou práci či přeložit na
jiné místo výkonu práce.
ALBANIA AUSTRIA BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA UKRAINE
1
WOLF THEISS NEWSLETTER
# 1/2016
INSPEKCE PRÁCE CÍLÍ NA DISKRIMINACI V ODMĚŇOVÁNÍ
Inspekce práce oznámila zintenzivnění kontrol rovného odměňování, pro které Inspekce
vyškolí zvláštní skupinu inspektoru. Konkrétně jde o kontrolu dodržování principu, že
muži a ženy mají rovné příležitosti v odměňování. Tyto kontroly se mají postupně stát
jednou z hlavních činností Inspekce. Dle dostupných informací nemá Inspektorát v
plánu si cíle kontrol vybírat, ale bude spíše spoléhat převážně na podněty zaměstnanců.
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z EU DO USA
Evropská komise dne 29. února 2016 zveřejnila návrhy právních textu transatlantické
dohody o ochraně osobních údajů ("Privacy Shield"), která nahradí dosavadní režim "Safe
Harbour". Dle zastánců dohody tento "štít" zaručí dostatečnou bezpečnost evropských
osobních dat i na americkém kontinentu. Na novinku se ale ihned snesla kritika
mnohých odborníku s tím, že změny jsou pouze kosmetické a neřeší zásadní problémy
výměny osobních údajů mezi oběma stranami Atlantiku. Jedním z těchto problémů je,
že americká vláda si vymínila právo užívat osobní údaje pro účely "národní bezpečnosti"
a tedy v podstatě sbírat a uchovávat jakékoli osobní údaje bez souhlasu dotčeného
subjektu.
Jednání mezi EU a USA i nadále pokračují a schválení dohody se očekává v průběhu
jara roku 2016. V účinnost by dohoda měla vstoupit do dvou let od schválení.
NOVELA ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB
V senátu je projednáváno rozšíření okruhu trestných činů, za které muže být odpovědna
právnická osoba. V praxi budou relevantní zejména trestný čin poškození spotřebitele,
ublížení na zdraví (relevantní zejména pro zdravotnická zařízení), pomluvy (relevantní
zejména pro nakladatelství) a týrání zvířat. Vždy bude samozřejmě nutné prokázat na
straně pachatele úmysl.
ALBANIA AUSTRIA BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA UKRAINE
2
WOLF THEISS NEWSLETTER
# 1/2016
INSIDE LEGAL CZECH REPUBLIC
Advokátní kancelář Wolf Theiss poskytuje poradenství ve všech oblastech obchodního
práva. K její praxi neodmyslitelně patří zejména korporátní právo, bankovnictví, finance
& kapitálové trhy, nemovitosti & výstavba, pracovní právo, řešení sporu, ochrana
hospodářské soutěže, právo duševního vlastnictví a informační technologie, regulovaná
odvětví & veřejné zakázky, energetika & infrastruktura. Našimi klienty jsou tuzemské i
zahraniční společnosti, domácí i mezinárodní finanční instituce, kterým poskytujeme
poradenství při velkých akvizičních transakcích i divesticích, projektech joint venture,
financování a restrukturalizacích.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG
organizační složka
Pobrežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
Tel. +420 234 765 111
www.wolftheiss.com
ALBANIA AUSTRIA BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA UKRAINE
3
WOLF THEISS NEWSLETTER
# 1/2016
Tento dokument neobsahuje žádné definitivní právní stanovisko naší advokátní
kanceláře. Prosím chápejte jej pouze jako stručný přehled o právní úpravě, možných
změnách a rizicích ke dni 3. května 2016. V konkrétním případě prosím konzultujte vždy
podnikové právníky či advokáty.
V případě Vašeho zájmu, ať už o výše uvedená témata nebo o jiné služby, které
poskytujeme, nás prosím neváhejte kontaktovat.
Tomáš Rychlý
Partner
M&A / Energetika
[email protected]
T: +420 234 765 212
Anna Diblíková
Associate / Advokátka
M&A / Pracovní právo
[email protected]
T: +420 234 765 246
Radek Kraus
Associate / Advokát
M&A / Litigace
[email protected]
T: +420 234 765 216
Kateřina Kulhánková
Associate / Advokáta
Korporátní právo / IP / IT
[email protected]
T: +420 234 765 252
This memorandum has been prepared solely for the purpose of general information and is not a
substitute for legal advice.
Therefore, WOLF THEISS accepts no responsibility if – in reliance on the information contained in this
memorandum – you act, or fail to act, in any particular way.
If you would like to know more about the topics covered in this memorandum or our services in
general, please get in touch with your usual WOLF THEISS contact or with:
Wolf Theiss
Schubertring 6
AT – 1010 Vienna
www.wolftheiss.com
ALBANIA AUSTRIA BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA UKRAINE
4

Podobné dokumenty

Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od

Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od zajištění cestovních služeb, k obchodním a marketingovým potřebám LE, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve sm...

Více

Světová výstava Titanic v Praze

Světová výstava Titanic v Praze seznámí nejen s osudy legendárního Titaniku a jeho pasažérů, ale také s bouřlivým obdobím technických objevů i společensko-politickou situací na počátku 20. století. Titanic byl ve své době největš...

Více

Odborné vzdělávání a příprava v sektoru plynárenství v Evropě

Odborné vzdělávání a příprava v sektoru plynárenství v Evropě Evropské odborné vzdělávání a příprava jsou tématem diskuzí Evropské komise již řadu let. V roce 2002 podepsalo 33 zemí Kodaňskou deklaraci, která určuje podmínky celoevropské spolupráce v oblasti...

Více

seznam-uspesne-podporenych-osob-projektu-pruvodce

seznam-uspesne-podporenych-osob-projektu-pruvodce Marek Jiří Brno Tel.: +420 602570184 E-mail: [email protected] Jazyková odbornost: EN, ES

Více

stories - Ateliér Kunc

stories - Ateliér Kunc LANDSCAPE OFFICE – NÁŠ KONCEPT V KOSTCE • Kancelářský prostor jako obytná krajina motivuje zaměstnance k lepším výkonům, protože stírá rozdíl mezi pracovním a 'doma' tedy pracujeme, protože nás t...

Více