Modernizace osvětlení s garantovanou úsporou a bez vstupní

Komentáře

Transkript

Modernizace osvětlení s garantovanou úsporou a bez vstupní
Modernizace osvětlení s
garantovanou úsporou a bez
vstupní investice
prostřednictvím metody EPC
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
EXX LED Solutions se specializuje na výměnu
zastaralých osvětlovacích soustav. Především pak na
projekty financované metodou EPC, která
zákazníkovi umožňuje modernizaci osvětlení s
garantovanou úsporou a bez vstupní investice.
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
Metoda EPC
Metoda EPC (z angl. výrazu Energy Performance Contracting) představuje
moderní přístup k energetickému hospodářství.
Využití EPC nepředstavuje pro zákazníka žádnou vstupní investici, veškeré
náklady na projekt se postupně hradí splátkami odvozenými z dosažených
úspor nákladů na energii a provoz.
Doba návratnosti se pohybuje mezi 2 až 5 lety v závislosti na typu projektu.
U provozů s vícesměnným provozem je doba návratnosti výrazně kratší, v
mnoha případech i do 2 let.
2 – 5 let
Pořízení nové
osvětlovací soustavy
Splacení nové
osvětlovací soustavy
Provozní náklady
Splátky investičních nákladů
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Úspora pro zákazníka
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
Výhody metody EPC
 Snížení nákladů na energii a údržbu
 Zvýšení hodnoty objektu
 Komparativní výhoda při dalším pronájmu
 Zvýšení intenzity osvětlení na požadovanou
nebo normami předepsanou úroveň
 Zkvalitnění pracovního prostředí a zvýšení
produktivity práce
 Získání nadstandardní garance
 Komfortní ovládání
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
Finanční princip
Splátka
+
Náklady na energii
+
Náklady na údržbu
<
Náklady na energii
+
Náklady na údržbu
nová svítidla
původní svítidla
Je třeba kalkulovat se skutečně potřebnými náklady na údržbu = zohlednit, že v
některých případech je údržba zanedbaná, podhodnocená a že bude třeba část
soustavy v každém případě obnovit. Údržba je evidovaná na různých účtech atd.
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
Proces výměny osvětlení
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
Proces výměny – příprava
•
Vstupní analýza stávajícího stavu světelné soustavy a její energetické
náročnosti, měření intenzity osvětlení
•
Návrh svítidel
•
Předběžná nabídka a výpočet umělého osvětlení
•
Bezplatná zkušební instalace svítidel pro ověření nabídky
•
Finální nabídka, finanční kalkulace a návrh smluvního vztahu
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
Proces výměny – realizace
•
Uzavření smlouvy
•
Projektová dokumentace
•
Harmonogram
•
Demontáž stávající světelné soustavy
•
Instalace nové světelné soustavy
•
Provedení zákonných zkoušek a měření
•
Školení pracovníků a předání dokumentů pro zajištění provozu a údržby
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
Proces výměny – garance
•
Verifikace dosažených hodnot
•
Pravidelné měření parametrů světelné soustavy dle garancí vyplývajících
ze smlouvy
•
Opatření zdarma v případě nedosažení garantovaných hodnot
•
Rozsah garance:
•
Na dodané zboží/zařízení minimálně v délce splácení
•
Na dosažení energetické úspory
•
Na stanovenou intenzitu osvětlení
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
Systém pro řízení osvětlení
Funkce systému:
•
Řízení osvětlení v závislosti na
přítomnosti osob- funkce „koridor“
•
Řízení osvětlení v závislosti na denním
světle- funkce „daylight“
•
Volba individuálního nastavení
provozních režimů, časového stmívání a
centrálních funkcí – úklid, výroba,
inventura, pochůzka, scénické efekty pro
sportoviště a speciální aplikace
•
Úspora spotřeby energie 25-50% dle
typu provozu
Způsoby ovládání:
• 1-10V – neadresný – svítidla jsou
seskupena do několika okruhů
• DALI – adresný – je možno ovládat každé
svítidlo zvlášť
• Wireless (bezdrátový) – jediný systém vhodný pro VO, optimální i pro podnikové
aplikace na stávající rozvody, bez zásahu do stávající kabeláže
• DMX – možnost regulace 1-100 %, RGB efekty, stroboskopické efekty, možnost
nastavení scén, ovládání z pultu
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
Systém pro monitoring osvětlení
•
Monitoruje proud, napětí,
celkový příkon a celkovou
spotřebu energie v čase;
doporučený interval
odečtů = 1hod
•
Naměřená data posílá
pomocí SMS na server,
data se dají exportovat do
formátu excel
•
Ukládání monitorovaných
dat do paměti s možností
zpětného vyvolání
•
Stálé monitorování teploty
(musí být instalován
teploměr ve světelné
soustavě)
•
Automatické odpojení / ztlumení výkonu svítidel v případě překročení limitní provozní
teploty (z důvodu zachování garance)
•
Monitorování funkčnosti ( resp. vady) jednotlivých svítidel
•
Možnost vzdáleného přístupu
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225
20 let zkušeností
Další metody financování projektu
Pronájem
Umožňuje modernizaci osvětlovací soustavy bez vstupní investice a současně
přináší optimalizaci nákladů na údržbu a energii. Uživatel osvětlovací
soustavy uzavře nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem osvětlovací
soustavy, včetně údržby v dohodnutém rozsahu. Souhrn platby za energii a
nájemného po výměně osvětlovací soustavy je nižší než stávající výše plateb
za energii a údržbu původní osvětlovací soustavy. Doba nájmu se odvíjí od
typu provozu a počtu prosvícených hodin. Po skončení nájmu dochází
k převodu soustavy do vlastnictví uživatele za 1Kč.
Běžný nákup
Financování projektu z vlastních prostředků.
EXX LED Solutions s.r.o. je součástí skupiny EUROLUX GROUP a.s., která se prostřednictvím svých
dceřiných firem věnuje osvětlení již 20 let.
osvetleni.exx.cz, www.ecoledsol.cz
Poptávejte u našeho distributora Forinel Trading SE, Divize Forinel automation
E-mail [email protected], Tel.: 736 622 225

Podobné dokumenty

jak to vidím já - os stavba čr

jak to vidím já - os stavba čr dařilo snížit pracovní úrazovost. Dalším bodem dopoledního jednání byla problematika Evropských rad. Největší komplikací je zpravidla jazyková bariéra, kdy např. některá jednání si vyžadují více tl...

Více

LOM(B)_DPS_ESI_PUDORYSY STRECHA

LOM(B)_DPS_ESI_PUDORYSY STRECHA BLESKOSVOD BUDE PROVEDEN V SOULADU S ČSN EN 62305-3!

Více

Sociálně kognitivní teorie v činnosti lektorů pracujících se

Sociálně kognitivní teorie v činnosti lektorů pracujících se Vygotského a sociálně-kognitivní teorii A. Bandury. V tomto textu usilujeme o propojení teorie a praktických zkušeností s vedením a facilitováním procesů reflexe ve skupinách zaměřených na osobnost...

Více

Apple iWant

Apple iWant Návrh a realizace osvětlení. LED reflektory Deux Pieces 4x6W 4000K do lišty a na strop s úhly 22° a 56° a barevným podáním Ra>90. Spojené linie asymetrických svítidel Miva Line AS. Spojené linie sv...

Více

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth Detailní informace o energetické účinnosti byly vyhotoveny pomocí

Více

Katalogový list

Katalogový list Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a ...

Více

Zásady pro hlášení, zajišťování a úhradu oprav

Zásady pro hlášení, zajišťování a úhradu oprav ke škodě nebo zhoršení stavu majetku družstva, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Obdobně to platí i pro výbor samosprávy ve vztahu ke sp...

Více

šlápnout vedle

šlápnout vedle Průzkum trhu, doporučení optimálního řešení, přítomnost u klienta po dobu instalace.

Více