Mícha

Transkript

Mícha
Mícha
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Karlova Universita, 1. Lékařská fakulta,
Anatomický ústav
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Mícha hřbetníschema
F. H. Netter:
Anatomický atlas
člověka.
Grada/Avicenum,
Praha, 2003
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Vertebromedulární topografie
F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Přůřezy míchou
F. H. Netter: Anatomický atlas člověka.
Grada/Avicenum, Praha, 2003
Williams P.L. (ed): Grays Anatomy, Churchill
Livingstone, New York, 1995
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Míšní jádra
C1-Co4
Williams P.L. (ed): Grays Anatomy,
Churchill Livingstone, New York,
1995
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Rexedovy zóny a topografie míšních drah
Petrovický P. a spol.
Anatomie, Centrální
nervový systém.
Karolinum, Praha,
1995
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Míšní zapojení
Spinothalamicus
lateralis
Zadní provazce míšní
Spinocerebelaris
Spinothalamicus
Spinotectalis
Williams P.L. (ed): Grays Anatomy, Churchill
Livingstone, New York, 1995
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Tr. spinoreticilaris
Tr. reticulospinalis
Williams P.L. (ed): Grays Anatomy, Churchill
Livingstone, New York, 1995
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Tractus
spinothalamic
Tractus
spinotectalis
Williams P.L. (ed): Grays Anatomy, Churchill
Livingstone, New York, 1995
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Tractus
spinocerebelaris
anterior
Tractus
spinocerebelaris
posterior
Williams P.L. (ed): Grays Anatomy,
Churchill Livingstone, New York, 1995
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Zadní provazce míšní
Williams P.L. (ed): Grays Anatomy, Churchill
Livingstone, New York, 1995
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Tractus
corticospinalis
Williams P.L. (ed): Grays Anatomy, Churchill
Livingstone, New York, 1995
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Míšní tepny
F. H. Netter:
Anatomický atlas
člověka.
Grada/Avicenum,
Praha, 2003
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Míšní tepny
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Míšní žíly
F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Míšní léze
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Podobné dokumenty

manual - Cyborgstudio.com

manual - Cyborgstudio.com PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

Více

Obaly CNS

Obaly CNS Obaly CNS Prof. MUDr.Karel Smetana, DrSc.

Více

Nabídka - Vojtova metoda

Nabídka - Vojtova metoda NABÍDKA PRO PACIENTY

Více

7.6 Motorická k?ra a pyramidová dráha

7.6 Motorická k?ra a pyramidová dráha Toto uspo?ádání je ozna?ováno jako motorický homunkulus. Motorický homunkulus p?ipomíná ?loví?ka, který p?elézal mozkovou k?ru, noha mu zapadla do zá?ezu mezi hemisférami, on zakopl a spadl - dolní...

Více

Mozkový kmen

Mozkový kmen Mozkový kmen Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Více

Nn thoracici

Nn thoracici Nervi thoracici a plexus cervicalis Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Více

1.2 Anatomická terminologie

1.2 Anatomická terminologie Nap?í? celým kurzem je zám?rn? pou?ívána kombinace ?eského, latinského a n?kdy a anglického názvosloví, v?dy podle toho, který pojem je nej?ast?ji u?íván. Pro anatomii je v?ak t?eba znát názvosloví...

Více