Pardubice - Cena hejtmana Pardubického kraje Soutěž

Komentáře

Transkript

Pardubice - Cena hejtmana Pardubického kraje Soutěž
Pardubice - Cena hejtmana Pardubického kraje
Závod íslo:
Datum:
Po ádá:
Místo konání:
413F1
13.04.2012
15.04.2012
Dostihový spolek a.s.
C-V01
Pardubice
Sout ž všestrannosti "Z"
Cena spole nosti ZOOPRODUKT Týništ nad Orlicí
Sbor rozhod ích
Hlavní rozhod í: Kvapilová Markéta ing. (F0484)
Vondrouš Otakar Ing./RZ (F0483), Tvar žek Jan/RZ (F0485), Müllerová Veronika/RZ (F1855),
lenové:
Matoušková Ilona/RZ (F0576), Krupková Kv ta/RZ (F1806), Veselovský Petr/ST (D0636), Slavík
CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Z
Délka [m]
Teréní
zkouška A:
B:
C:
D: 1700
Obtížnost:
1.Plucarová Veronika
(C1265)
450
NORBEL
(F1976)
CONWAY FORTE
(KF4395)
3.Chramostová Martina DISKO ZEN
(269)
(F2439)
4.Jir áková Vendula
(268)
(F1972)
(G1207)
(B1234)
(H1664)
(D1525)
(G3466)
10.Karásková Zuzana
(209)
(G3267)
(F1571)
(G3296)
(B0514)
Licence:
MF0143 JK Farma
pod Lípou
MD0122 Jízdárna
Jasmína
HYDE PARK
MG0167 JK Ideas
RAMON 7
JOHANKA 2
(KV0313)
13.Krupková So a
(250)
MB0282 Stáj
Maksa,Nepom ice
MG0193 TJ Equiklub
T ebí
(KV0657)
12.Pavlová Eliška
(229)
MG0193 TJ Equiklub
T ebí
(KL0229)
MARWIN
ANGELIKA 11
(KB3599)
Za as Za p ekážky
0,00
0,00
MG0042 JK Gold
Star, o.s.
MB0059 JK
Mut jovice
0,00
58,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,93
0,00
0,00
0,00
64,64
0,00
0,00
0,00
68,21
0,00
0,00
0,00
72,14
0,00
0,00
0,00
70,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
58,93
0,00
25,00
0,00
84,29
0,00
0,00
72,50
MF0051 JK
Chvojka-Stolany
0,00
0,00
56,43
31
380
350
8/9
66
Skoková zkouška
Teréní zkouška
62,86
(KF1688)
11.Chvojka Pavel
(249)
MAHARAL
(KD2466)
9.Buchtová Veronika
(256)
ZIKON
(KZ9002)
8.Šroubková Marta
(210)
MG0240 Sportovní
stáj Tenerife
MB0282 Stáj
Maksa,Nepom ice
FABIOLA
Tr.b.
56,79
RHYTHM AND
BLUES
LARA 5
Drezura
MV0107 JK NIKA
MF0153 Jezdecký
spolek Kolesa o.s.
(KG3263)
7.Eliášová Martina
(265)
Subjekt
(KZ9004)
(KG3657)
6.Maksa Michal
(239)
13
(KB4150)
5.ing. Vacuška Roman
(255)
03:47
Skoková zkouška
Délka [m]
Rychlost [m/min]
P ekážek/skok :
Stan. as
Skok
(KF3795)
2.P íhoda Miloslav
(246)
CN1
Rychlost [m/min] Opt. as [min:sec]
Jméno jezdce / kon
Po adí/Id. .
(262)
Drezura
15.04.2012
íslo dle rozpisu: 03A
0,00
0,00
as/Tr.b.
Celkem
64,34
0,00
70,12
5,00
57,82
4,00
63,00
61,43
62,57
62,86
0,00
52,38
4,00
56,97
0,00
65,90
0,00
58,40
0,00
63,16
4,00
71,09
10,00
65,62
8,00
56,81
0,00
59,06
0,00
62,93
64,64
68,21
72,14
74,36
82,50
83,00
83,93
84,29
Strana: 1
JF - oblast Vyso ina
Zpracováno programem ACE-Gallop v.105031 © ACE Design s.r.o,2006-2012
56,79
13.04.2012
17:19:54
Pardubice - Cena hejtmana Pardubického kraje
Závod íslo:
Datum:
Po ádá:
Místo konání:
413F1
13.04.2012
15.04.2012
Dostihový spolek a.s.
C-V01
Pardubice
Sout ž všestrannosti "Z"
Cena spole nosti ZOOPRODUKT Týništ nad Orlicí
Sbor rozhod ích
Hlavní rozhod í: Kvapilová Markéta ing. (F0484)
Vondrouš Otakar Ing./RZ (F0483), Tvar žek Jan/RZ (F0485), Müllerová Veronika/RZ (F1855),
lenové:
Matoušková Ilona/RZ (F0576), Krupková Kv ta/RZ (F1806), Veselovský Petr/ST (D0636), Slavík
CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Z
Délka [m]
Teréní
zkouška A:
B:
C:
D: 1700
Obtížnost:
14.N mec Tomáš
(E1318)
(E0948)
(H2798)
(A0024)
(C0342)
(D0118)
(B1234)
(E0775)
(F2823)
23.Filípek Ludvík
(202)
HEATHROW
APOLLON
(KE1479)
22.Regnardová Aneta
(247)
CHRIS 3
(KB3506)
21.Kone ná Alena
(212)
MOLENBURK
(KV0690)
20.Maksa Michal
(238)
LYRA 16
(KV0547)
19.Veselovská Kate ina
(257)
FONTAINE
(KB3817)
18.Bc. Grodlová Jana
(211)
CATANZARO
(KH3858)
17.Filípek Ludvík
(204)
ARMATOR
(KE1753)
16.Vrtková Adéla
(244)
450
(KF4177)
15.Bártová Zuzana
(222)
(A0024)
(G2945)
(E0002)
(G1066)
Licence:
ME0175 JK PEDRA
o.s.
MH0336 Sportovní
Stáj Vrtkovi
MB0188 Jezdecké
st edisko itka
MV0019 JK Glod
ejov
MF0349 APTOFLEX
Canamipharm team
MB0282 Stáj
Maksa,Nepom ice
ME0172 SK Zlaté
kopýtko
MAMBO 1
MB0188 Jezdecké
st edisko itka
HAPY FLASH
KSIAŽE CHIEF
(KE2057)
27.MUDr. Létal Lukáš
(227)
ME0131 Jezdecká
spole nost Vysoká
SAFÍRA 1
(KF4553)
Drezura
Tr.b.
Za as Za p ekážky
60,71
0,00
0,00
5,60
86,79
0,40
73,22
20,00
20,40
0,00
75,00
20,00
20,00
0,00
78,57
0,00
0,00
0,00
65,36
0,00
25,00
0,00
76,43
0,00
25,00
0,00
75,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
18,00
0,00
18,00
0,00
76,43
20,00
20,00
7,60
55,36
0,00
5,60
56,43
MF0227 JK Victoria
B íš any
0,00
25,00
65,00
ME0012 Sportovní
stáj Chýle
20,00
20,00
64,29
MG0167 JK Ideas
0,00
25,00
64,29
31
380
350
8/9
66
Skoková zkouška
Teréní zkouška
0,00
MF0007 JK Janov
(KG3688)
26.Špalek Michal
(267)
Subjekt
(KG2933)
25.Man íková Monika
(231)
13
(KV0132)
(KB4302)
(F2930)
03:47
Skoková zkouška
Délka [m]
Rychlost [m/min]
P ekážek/skok :
Stan. as
Skok
MF0357 Jezdecký
klub p i ob anském
sdružení Š ast
GIGOLO
24.Duchá ková Františka IRELAND
(208)
CN1
Rychlost [m/min] Opt. as [min:sec]
Jméno jezdce / kon
Po adí/Id. .
(273)
Drezura
15.04.2012
íslo dle rozpisu: 03A
40,00
47,60
as/Tr.b.
Celkem
61,78
85,71
0,00
58,79
88,29
4,00
51,44
89,29
0,00
55,37
92,39
0,00
63,66
93,62
0,00
51,56
95,00
0,00
78,82
95,57
17,00
60,56
98,36
8,00
54,32
0,00
55,37
8,00
79,31
22,00
84,53
43,00
85,75
36,00
110,90
57,00
101,43
108,00
112,00
117,43
132,43
159,96
Strana: 2
JF - oblast Vyso ina
Zpracováno programem ACE-Gallop v.105031 © ACE Design s.r.o,2006-2012
13.04.2012
17:19:55
Pardubice - Cena hejtmana Pardubického kraje
Závod íslo:
Datum:
Po ádá:
Místo konání:
413F1
13.04.2012
15.04.2012
Dostihový spolek a.s.
C-V01
Pardubice
Sout ž všestrannosti "Z"
Cena spole nosti ZOOPRODUKT Týništ nad Orlicí
Sbor rozhod ích
Hlavní rozhod í: Kvapilová Markéta ing. (F0484)
Vondrouš Otakar Ing./RZ (F0483), Tvar žek Jan/RZ (F0485), Müllerová Veronika/RZ (F1855),
lenové:
Matoušková Ilona/RZ (F0576), Krupková Kv ta/RZ (F1806), Veselovský Petr/ST (D0636), Slavík
CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Z
Délka [m]
Teréní
zkouška A:
B:
C:
D: 1700
Obtížnost:
(242)
(228)
(266)
CN1
Rychlost [m/min] Opt. as [min:sec]
450
Jméno jezdce / kon
Po adí/Id. .
(236)
Drezura
15.04.2012
íslo dle rozpisu: 03A
03:47
Skoková zkouška
Délka [m]
Rychlost [m/min]
P ekážek/skok :
Stan. as
Skok
13
Subjekt
Krivka Natalie
MORNING
(F3961)
(KB3246)
Benešová Karolína
POEMA
(A1653)
(KA1946)
Doležalová Tereza
LUCIJEN
(F2991)
(KF4455)
MB0394 Frey Team
o.s.
Böhmová Ela
JESCATER
MF0132 JK Jezbo ice
(B1192)
(KZ9003)
MF0270 JK
Sambugaro
MA0093 JK Horní
Po ernice
Drezura
Tr.b.
Za as Za p ekážky
66,43
0,00
0,00
0,00
77,86
0,00
0,00
0,00
86,43
0,00
0,00
0,00
80,00
Skoková zkouška
Teréní zkouška
0,00
31
380
350
8/9
66
0,00
ELIM
as/Tr.b.
Celkem
0,00
ELIM
ELIM
Skok mimo po adí nebo
neopravený omyl
0,00
ELIM
ELIM
T etí neposlušnost
0,00
ELIM
ELIM
T etí neposlušnost
65,62
16,00
ELIM
T etí neposlušnost
Zápis hlavního rozhod ího:
Kvapilová Markéta ing. (F0484)
Licence:
Strana: 3
JF - oblast Vyso ina
Zpracováno programem ACE-Gallop v.105031 © ACE Design s.r.o,2006-2012
13.04.2012
17:19:55

Podobné dokumenty

Grand Prix Pohár KV kraje v drezúře 4.ročník CDN Dvoukolová drez

Grand Prix Pohár KV kraje v drezúře 4.ročník CDN Dvoukolová drez Jezdecká stáj Gabrielka,MK 0034,Strá 6,360 01 Karlovy Vary-Sadov,www.gabrielka.net Kvalifika ní závody pro eský drezurní pohár CHANCE a.s.2009.Mistrovství Karlovarského kraje v drezú e. Závod íslo:...

Více

Výkonnostní stupeň Z

Výkonnostní stupeň Z M/6/CZE/CZEWB/Frühesch 206/14/261 Jenifer/Furioso jílovský 240/Bohdalová Zuzana/tm. Hd.

Více

Magic - Tiskárna

Magic - Tiskárna MH0212 Jezdecký klub Agrostyl - Otice

Více

mčr pony - Farma Borová

mčr pony - Farma Borová 7. Hajná Veronika (28) H3796

Více

Bronzová podkova - Dostihový spolek, as

Bronzová podkova - Dostihový spolek, as Pardubice Závod íslo: Datum: Po ádá:

Více

Magic - Tisk\341rna

Magic - Tisk\341rna I. Chlumecké derby Závod: Datum: Po ádá:

Více

CoilPro90

CoilPro90 CoilPro90 90mm Coilnailer Parts Reference Guide Guía de referencia de piezas Pièces Guide de référence Schematic Drawings Inside Plano esquemático en el interior Schéma intérieur

Více